Gnderen Konu: Türkiye - ABD Ýliþkileri  (Okunma says 231641 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd Coder

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 12
 • 3
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #150 : 23 Austos 2018, 05:10:56 »
Tüm sorunun kaynaðý israildir. Bölgede ayaklarý üstünde duran bir devlet istememektedir. Türk devleti ayakta durmaya çalýþtýðý sürece artýk ne amerika ile nede israille arasý iyi olacaktýr. Bahsettiðim devlet yüzölçümü ve nufüs bakýmýndan çok düþük rakamlara sahip olsa bile amerika'nýn içine çöreklenmiþ bir devlettir. Daha önce israilli jetler tarafýndan bombalanan amerikan gemisine bile amerikalýlar sesini çýkartamamýþtýr. Ona göre israilin amerikadaki nüfusunu hesab edin.

Almanya'daki seçimler öncesinde de Merkel Türkiye'ye fazla yükleniyordu ve iliþkilerimiz gerilmiþti. Benzer durum Hollanda ile de yaþanmýþtý.
Ancak ABD ile durum bence daha farklý. Söz edilen seçim sonrasý gerilim fazla azalmayacak bence!

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #151 : 24 Austos 2018, 01:30:19 »
ABD'den S-400 açýklamasýABD Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Heather Nauert, geçtiðimiz günlerde Rus yetkililerden gelen ‘S-400 sözleþmesini 2019’da hayata geçirmeye baþlayacaðýz’ açýklamasý üzerine bir kez daha ülkesinin Ankara’nýn S-400 füze savunma sistemini almasýna karþý olduðunu söyledi.

Hürriyet’te yer alan haberde, Nauert, ‘Bu gerçekleþirse bizim açýmýzdan çok kaygý verici olur’ dedi. Sözcü, ülkelere ve kurumlara karþý yaptýrýmlarý neyin tetikleyeceðini Türkiye de dahil ABD’nin bütün müttefiklerine çok açýk bir þekilde anlatýldýðýný hatýrlattý.

‘KALIN’IN HALKBANK DEMECÝNÝ GÖRMEDÝM’

Nauert, perþembe günkü basýn brifinginde Türkiye’yi ilgilendiren önemli baþlýklarla ilgili sorularý yanýtladý. Nauert’e, Cumhurbaþkanlýðý Sözcüsü Ýbrahim Kalýn’ýn ABD’nin Halkbank’a yönelik bazý haksýz ve mesnetsiz iddialarý gündeme getirmeye çalýþtýðýný öne süren sözleri soruldu. Kalýn’ýn sözkonusu demecini görmediðini belirten Nauert, bu nedenle de yorum yapmak istemediðini söyledi. Nauert, bu dosyanýn zaten Dýþiþleri’nin deðil ABD Hazine ve Savunma bakanlýklarýnýn konusu olduðunu da ekledi.

'YAPTIRIMLARI AÇIKÇA ANLATTIK'

S-400 füze savunma sistemini üreten Rosoboronexport yetkililerinden geçenlerde gelen Türkiye ile yapýlan sözleþmeyi 2019’da uygulamaya koymayý planladýklarý yönüdeki açýklamalar da Nauert’e hatýrlatýldý.

Nauert þunlarý söyledi: ‘Bu haberi de ben þahsen görmedim ama eðer bu gerçekleþirse bizim açýmýzdan çok kaygý verici olur. S-400’lerin Türkiye dahil tüm müttefiklerimiz tarafýndan kullanýlmasý bizim politikamýza ters. Sorunun temel sebebi bu sistemlerin NATO sistemleri ile uyumlu olmamasý. Dolayýsýyla da müttefik ve ortaklarýmýzýn S-400’leri satýn almasýna karþýyýz. Ülkelere ve kurumlara karþý yaptýrýmlarý neyin tetikleyeceðini bütün müttefiklerimize çok açýk bir þekilde anlattýk.’
http://www.kokpit.aero/abd-den-s-400-aciklamasi
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #152 : 27 Austos 2018, 17:39:27 »
ABD heyeti Türkiye’de… Ýþte ilk mesaj

ABD kongre heyeti Ankara’ya geldi. Heyetin Dýþiþleri ve Savunma Bakanlýðý yetkilileriyle görüþtüðü öðrenildi.
Heyetin “iliþkilerin iyileþtirilmesini istiyoruz” mesajý verdiði belirtildi.

NTV’nin duyurduðu habere göre heyet, Türkiye’nin S-400’lerden vazgeçmesi halinde F-35’lerin tesliminde engellerin kaldýrýlabileceðini ifade etti.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/abd-heyeti-turkiyede-iste-ilk-mesaj-40938415
« Son Dzenleme: 27 Austos 2018, 17:52:12 Gnderen: SKYWOLF »
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #153 : 27 Austos 2018, 17:55:23 »
Almanya’dan önemli Türkiye açýklamasý! ‘Avrupa tepki göstermeliAlmanya Dýþiþleri Bakaný Heiko Maas, ABD’nin Türkiye’ye uyguladýðý yaptýrýmlara karþý Avrupa’nýn tepki göstermesi gerektiðini söyledi.
Basýn mensuplarýna açýklama yapan Bakan Maas, ABD’nin, Avrupa ve Almanya’yý ilgilendiren yaptýrým politikasýna yanýt verilmesi için Avrupalýlarý kýþkýrttýðýna dikkat çekti. Maas yaptýðý açýklamada, “Rusya, Türkiye ve Çin’e uygulanan ve belki de ileride diðer ortaklarýmýza uygulanabilecek plansýz ve spesifik olmayan yaptýrýmlar nedeniyle ABD’ye tepki göstermeliyiz” dedi.

"ABD ile iliþkileri gözden geçirme vakti geldi"

Maas, 3 Ekim’de ABD’de baþlayacak “Almanya Yýlý”nýn Amerikan yönetimine yönelik yeni siyaset geliþtirilmesi için kullanýlabileceðine iþaret ederek, “Transatlantik ortaklýðýný bilinçli, eleþtirel ve hatta özeleþtiriye dayalý bir þekilde gözden geçirmenin zamaný geldi” dedi.

ABD’nin yeni Rusya yaptýrýmlarý bugün devreye girdi

Ýngiltere’de yaþayan eski Rus ajan Sergey Skripal ve kýzýnýn Rusya tarafýndan zehirlendiði þüphesiyle ABD, Rusya’ya yönelik yeni yaptýrýmlarýný bugün yürürlüðe koydu.

Yaptýrýmlar gereðince, Rusya'ya 'acil insani yardým' gerekmedikçe her türlü dýþ yardýmýn yapýlmasý, silah ve hem askeri hem sivil amaçlarla kullanýlan ürünlerin ihracatý yasaklanmýþtý. Öte yandan, Rusya'ya herhangi bir kurum, ajans tarafýndan veya ABD hükümetinden herhangi bir araç üzerinden kredi, kredi garantisi ya da finansal destek saðlanmasý yasaklandý.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/almanyadan-flas-turkiye-aciklamasi-avrupa-tepki-gostermeli-40938450?utm_source=email&utm_medium=newsletter&utm_channel=Mail&utm_content=manset_baslik
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd Tigerfish

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2286
 • 198
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #154 : 27 Austos 2018, 21:59:33 »
ABD heyeti Türkiye’de… Ýþte ilk mesaj

ABD kongre heyeti Ankara’ya geldi. Heyetin Dýþiþleri ve Savunma Bakanlýðý yetkilileriyle görüþtüðü öðrenildi.
Heyetin “iliþkilerin iyileþtirilmesini istiyoruz” mesajý verdiði belirtildi.

NTV’nin duyurduðu habere göre heyet, Türkiye’nin S-400’lerden vazgeçmesi halinde F-35’lerin tesliminde engellerin kaldýrýlabileceðini ifade etti.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/abd-heyeti-turkiyede-iste-ilk-mesaj-40938415


Yanýt: Defolun gidin.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #155 : 28 Austos 2018, 08:33:56 »
ABD heyeti Türkiye’de… Ýþte ilk mesaj

ABD kongre heyeti Ankara’ya geldi. Heyetin Dýþiþleri ve Savunma Bakanlýðý yetkilileriyle görüþtüðü öðrenildi.
Heyetin “iliþkilerin iyileþtirilmesini istiyoruz” mesajý verdiði belirtildi.

NTV’nin duyurduðu habere göre heyet, Türkiye’nin S-400’lerden vazgeçmesi halinde F-35’lerin tesliminde engellerin kaldýrýlabileceðini ifade etti.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/abd-heyeti-turkiyede-iste-ilk-mesaj-40938415


Yanýt: Defolun gidin.


+1000
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd uzasem06

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 192
 • 10
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #156 : 28 Austos 2018, 13:29:58 »
Hocam en  iyi yanit. Bence  Tamam vazgecerim Ama bana F35 sin kaynak kodlarini ver ve yazili bir anlasma ile bundan sonra hic sorun olmayacak olur. Tabii Patriot laridan beklenirse.

evrimd bostancýbaþý

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 261
 • 17
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #157 : 28 Austos 2018, 13:50:44 »
bu saatten sonra þart þurt olmaz o eþik geçildi peþinatý verildi anlaþmasý imzalandý...s 400 den vazgeçmek imkansýz daha doðrusu büyük hata olur
Ýsrail f35  i s400 lerin burnunun dibinde operasyonel kullanýyor...ruslar ordan alacaðý veriyi alýyor zaten o iþin hikayesi..
akýllarýnca piþmiþ aþa su katacaklar

klasik amerikan ayak oyunlarý yemez (yemememiz lazým)

evrimd bostancýbaþý

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 261
 • 17
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #158 : 28 Austos 2018, 13:53:27 »
Dýþiþleri Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu’nu Litvanya’da mevkidaþý ile yaptýðý basýn toplantýsýnda önemli açýklamalar yaptý. Çavuþoðlu, ABD'nin, Rusya'dan alýnacak olan S-400'ler için 'kararýnýzý gözden geçirin' çaðrýsýna yanýt vererek "Amerika patriotlarý bize satma garantisi veriyor mu? F-35'te bile her gün tehditler, yok kongreden geçmez, yok þu olmaz bu olmaz, hep böyle þartlar. Ama benim hava savunmamý korumam lazým. Herkeste füze var, bu füzelere karþý ben kendi ülkemi savunacak sistemi almak durumundayým. Bu benim için bir tercih deðil, bir zorunluluk" dedi.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/son-dakika-cavusoglu-s-400ler-bizim-icin-tercih-degil-zorunluluk-40939156

evrimd yakusha

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 313
 • 20
 • Sabri Unal
  • turkdefence
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #159 : 29 Austos 2018, 22:07:38 »
Türkiyedeki Amerikan personeli sayýsý = Amerikadaki Türk personel sayýsýna eþitlensin, ilave olarak Amerikan türkiyedeki elçiliði de Türkiye'nin amerika elçiliði ile ayný m2 olarak yeniden düzenlensin.

Karþýlýklýlýk!