Gnderen Konu: Türkiye - ABD Ýliþkileri  (Okunma says 231635 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1310 : 18 Haziran 2021, 12:49:01 »
Bop , Suriye'yi bize bitirtti . Verdi gazý , verdi gazý baþýmýza belalarýn en büyüðünü aldýk.

Þimdi de Afganistan'dan gelen mültecilerden Þii militan devþirilebilir diye Afganistan'daki ABD-Ýsrail'in jandarmacýlýðýný mý yapacak Türkiye?

Adamlar ,Afganistan'daki tutunamadý geriye bir bekçi arýyor siz de bu oyuna geliyorsunuz.

Türkiye sýnýr ülkelerine karþý akýllý strateji yurutemiyor  Afganistan bataklýðý bizim neyimize yahu?

Sonra da "Serkan hep geçmiþteki hatalarý tekrarliyorsun" diyorsunuz...
Söylüyorum iþte Afganistan'daki tüm askerini geri çek.

evrimd metin62

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2355
 • 185
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1311 : 18 Haziran 2021, 13:13:35 »

Adamlar ,Afganistan'daki tutunamadý geriye bir bekçi arýyor siz de bu oyuna geliyorsunuz.Afganistan bataklýðý bizim neyimize yahu?

Sonra da "Serkan hep geçmiþteki hatalarý tekrarliyorsun" diyorsunuz...


Kizmayin ,Sn Serkan  mutabikiz  ;)

+1


evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1312 : 18 Haziran 2021, 13:52:12 »

Adamlar ,Afganistan'daki tutunamadý geriye bir bekçi arýyor siz de bu oyuna geliyorsunuz.Afganistan bataklýðý bizim neyimize yahu?

Sonra da "Serkan hep geçmiþteki hatalarý tekrarliyorsun" diyorsunuz...


Kizmayin ,Sn Serkan  mutabikiz  ;)

+1 :D :D

+1

Oyuna gelmek de ne demek. Hatta balýklama atlýyoruz.
« Son Dzenleme: 18 Haziran 2021, 13:54:18 Gnderen: SKYWOLF »
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd korsan

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 360
 • 15
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1313 : 18 Haziran 2021, 14:19:53 »
sakin olunuz genç adam.

tekrar

"bunu ünüformasýz adamlarla yapmak daha az riskli olur."

batýyla çatýþarak ve doðuyla bir denge kurarak  kazanan rol model iki adým geri,  batýyla ortak çalýþma alanlarý olan rol model iki adým ileri.

demek ki kafalar hala çok karýþýk.

batýyla ortak çalýþma alanlarý olan rol modeli bu kafa karýþýklýðýyla nasýl iki adým öne çýkartacaðýz?

milli hava savunma sistemlerimiz geliyor ve biz s400 sistemini zaten kimse söylemese bile  kendimiz bir kenara çekeceðiz.
orada kendi halinde bir süre takýldýktan sonra büyük ihtimalle kendi milli aðýmýza entegrasyonu tehlikeli bulup komple devre dýþý yapacaðýz.
ben bekliyorum ki bu müzakerelerde "milli sistemlerimiz geldikten sonra zaten kapatýlýp depoya konulacak"  denilsin;  ama ilginçtir hala hiçbir demeçte bunu da göremiyoruz.
halbuki zaten olacak olan bu;  ama olacak olaný bile aðzýmýza  almadýðýmýz garip bir üslup  sürüyor.

bunun yerine   Afganistan düþünceleri havalarda uçuþuyor.

bu ne kafa karýþýklýðý?
 
« Son Dzenleme: 18 Haziran 2021, 14:25:13 Gnderen: korsan »

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1314 : 18 Haziran 2021, 18:06:09 »
Biz de onu diyoruz siz anlamamakta ýsrar ediyorsunuz.
En basit çýkarýmý bile yapamýyor bizimkiler ; siz hala Afganistan'daki Ýran'a akacak Þii militan akýný , Ýran'ý sýnýrlamak vb...vb...vb...

Biz de bu öngörü kabiliyeti var mý?

Adamlar haritayý açýp Esad giderse bölgedeki güç boþluðunu kim dolduracak onu bile görememiþ,  ABD ile satranç oynamaya çalýþýyorlar...

evrimd Tigerfish

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2286
 • 198
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1315 : 19 Haziran 2021, 12:14:43 »
Biz de onu diyoruz siz anlamamakta ýsrar ediyorsunuz.
En basit çýkarýmý bile yapamýyor bizimkiler ; siz hala Afganistan'daki Ýran'a akacak Þii militan akýný , Ýran'ý sýnýrlamak vb...vb...vb...

Biz de bu öngörü kabiliyeti var mý?

Adamlar haritayý açýp Esad giderse bölgedeki güç boþluðunu kim dolduracak onu bile görememiþ,  ABD ile satranç oynamaya çalýþýyorlar...

Neresinde en basit cikar yapamiyorlar?

evrimd ACE

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 765
 • 134
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1316 : 19 Haziran 2021, 13:33:35 »
Biz de onu diyoruz siz anlamamakta ýsrar ediyorsunuz.
En basit çýkarýmý bile yapamýyor bizimkiler ; siz hala Afganistan'daki Ýran'a akacak Þii militan akýný , Ýran'ý sýnýrlamak vb...vb...vb...

Biz de bu öngörü kabiliyeti var mý?

Adamlar haritayý açýp Esad giderse bölgedeki güç boþluðunu kim dolduracak onu bile görememiþ,  ABD ile satranç oynamaya çalýþýyorlar...

Neresinde en basit cikar yapamiyorlar?

Bizdeki öngörü ve çýkarýmý anlatayým. Ýnþaat yapmak. Koca ülke inþaata bel baðlamýþ. Ama düþük teknolojili konut inþaatý. Uluslar arasý konuda ne saçmalýyorsun diyebilirsiniz.

Hatýrlarsanýz Suriyenin yeniden inþasý derken yöneticilerimizin demokrasi ve özgürlük deðil cidden toki inþaatlarýndan bahsettiðini görünce afallamýþtým.
Irakta bir çok inþaat yaptýk.
Aynýsýný Libyada da dile getirdiler (eskiden de vardý)
Geçen gün Azerbaycanda da ayný durum vardý. (Cengiz ve Limak Azerbaycandaymýþ)

Yani koca Devletimizin savaþlardan beklediði ne petrol ne maden ne de fabrika iþ gücü... Yýkýlan þehirlere ev yapýp para kazanalým. Vizyonumuz bu kadar.

Bakýn þuraya yazýyorum. Yakýnda duyarsýnýz Afganistanda konut yapacaðýz vs.evrimd Alpars

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1211
 • 40
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1317 : 19 Haziran 2021, 22:31:04 »
Afganistan da bize biçilen don Hava Alaný Ýþletmeciliði. Bunun da tek bir sebebi var orada ki insanlarýn gruplarýn bizim askerimize tarihsel nedenlerden ötürü özel bir sevgisinin müsamahasýnýn olmasý. Yoksa baþka bir þey deðil.

Ha bu iþ Nato içinde yapýlýrsa bence de uygun deðil. Ama Afganistan da ki kardeþlerimiz dilerse isterse koþa koþa gidip yapalým. Ama þu an onlar ülkelerinde hiç kimseyi istemiyorlar. Yada biz öyle biliyoruz. Her neyse, dediðim gibi kardeþlikten ötürü istenirsek gidelim. Ama baþka bir nedenle hayýr.

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1318 : 20 Haziran 2021, 11:00:47 »
Taliban , Türk askeri istemiyor. Bunu 1000 defa açýkladýlar...

Rusya da bunu dün tekrar belirtti.

Ýþ bu noktada hala Mehmetçik ýsrarla Afganistan'da tutulur ve olasý bir saldýrýya uðrarsa bunun vebalini kimse ödeyemez...

Adamlar ABD ve Rusya'ya diz çöktürdü.

Geçiniz efendim bu kardeþlik hikayesini...Adamlar ülkelerinde hiçbir ülke askeri  istemiyor. Bu kadar zor mu bunu anlamak.

Pakistan,Macaristan,Türkiye; Afganistan'da barýþ gücü olarak kalabilirmiþ bizimkilere göre...

Gerçekten ülkem için üzülüyorum bu öngörüdeki insanlarýn karar verici konumda olmasýndan.

evrimd Alpars

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1211
 • 40
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1319 : 20 Haziran 2021, 11:13:01 »
Taliban kim sence? Yada kimin adamý?  Taliban afgan deðildir sakýn yanýlmayýn. Taliban=Batý=Ypg denklemi sanýrým olayý açýklýyordur.

Suriyede de arkadaþlar malumunuz haçlýlar ýþid ile mücadele ettiler?????  Peki ýþid kimin malý idi????? Baþýnda kim vardý??? Sonu ne oldu??? Nasýl susturuldu??? Ýþde taliban da ayný düzenin ürünü. Taliban dediðiniz el kaidenin elbise deðiþtirmiþ yada yönetimi deðiþmiþ hali. Gerçi ýþid de yine el kaidenin alt yapýsýný kullanýyordu.

Neyse cia nýn oyunlarý tiyatrolarý bitmeeeez.