Gnderen Konu: Türkiye - ABD Ýliþkileri  (Okunma says 231643 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #120 : 12 Austos 2018, 11:04:50 »
Ýran'dan peþ peþe Türkiye mesajlarýÝran Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Behram Kasými, ABD’nin Türkiye’ye karþý izlediði politikayý eleþtirerek, "Ýran devleti ve halký olarak her zaman Türk halký ve devletinin yanýnda yer aldýk ve alacaðýz" dedi.

Ýran devlet televizyonunda açýklamalarda bulunan Kasými, "Türkiye yalnýz deðil. Türk halký kendini yalnýz hissetmesin. Daima Türklerin yanýnda olacaðýz ve yapabileceðimiz her türlü desteði hazýrýz" diye konuþtu.

Türkiye’nin sýnýrlarý dýþýndan yapýlan baskýlara karþý mutlaka baþarý saðlayacaðýný söyleyen Ýranlý Sözcü, "Milletlerin iradesi zorla ve baskýyla deðiþtirilemez" þeklinde konuþtu.

Türkiye ve Ýran’ýn oluþan yeni þartlarda birbirine gereken yardýmý verebileceðini kaydeden Kasými, "Birbirimize iyi ortak olabiliriz" diye konuþtu.

ZARÝF DE DESTEK VERMÝÞTÝ

Ýran Dýþiþleri Bakaný Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Türkiye'ye yönelik baþlattýðý baskýlara karþý Türkiye'nin yanýnda olduklarýný duyurmuþtu.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/irandan-pes-pese-turkiye-mesajlari-40925836
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd UYVAR

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2045
 • -111
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #121 : 12 Austos 2018, 11:38:22 »
Suriye'de bu adamlar bizim karþýmýzda deðil miydi yahu? Hangi daðda kurt öldü?
''Baþarýnýn sýrrý amaca sadakattir.''

evrimd Partikül

 • 2017 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 1555
 • 197
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #122 : 12 Austos 2018, 12:44:28 »
Suriye'de bu adamlar bizim karþýmýzda deðil miydi yahu? Hangi daðda kurt öldü?

En baþýndan yanlýþ yapan zaten bizdik. Onlar jeopolitiðin kurallarýna uygun hareket ettiler. Oysa ki biz -daha doðrusu AKP hükumetleri; akýl ve mantýk sýnýrlarýný zorlayarak, kesinlikle yapýlmamasý gereken iþlere kalkýþtýklarý için iþbu iki komþu devlet; ne yazýk ki karþý saflarda konumlanmak zorunda kalmýþtýr.

evrimd tumucin

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2345
 • 24
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #123 : 12 Austos 2018, 16:26:53 »
Trump'a çok sert Ýncirlik uyarýsý

Türkiye'den aldýðý demir ve alüminyuma fahiþ vergi artýþý getirerek Türkiye ekonomisi hedef alan ABD Baþkaný Trump'a, Washington Post yazarý Brian Klaas Ýncirlik'teki nükleer bombalarý hatýrlatarak tepki gösterdi.

ABD Baþkaný Donald Trump, Hazine ve Maliye Bakaný Berat Albayrak'ýn "Yeni Ekonomi Yaklaþýmý" sunumu yaptýðý sýrada attýðý bir tweet, Türkiye'de piyasalarý alt üst etti. ABD'nin Türkiye'den aldýðý demir ve alüminyuma iki katý vergi getirdiðini açýklayan Trump, TL'yi de doðrudan hedef alarak Türkiye'ye karþý düþmanca bir yaklaþým sergiledi.
TRUMP'A ÝNCÝRLÝK HATIRLATMASI: NÜKLEER FÜZELERÝ UNUTMA!
 
Trump'ýn bu adýmý, Türkiye'de olduðu kadar ABD ve dünyanýn geri kalanýnda da ses getirdi. Washington Post yazarý ve uluslararasý politikalar uzmaný Brian Klaas ise, ABD cephesinden Trump'a en ilginç uyarýyý yapan isim oldu. Twitter hesabýndan Trump'ýn tweet'ine cevap veren Klaas "Erdoðan 'ýn hayraný deðilim, ama Trump'ýn yaptýðý pervasýz bir çýkýþ. Türkiye bir NATO üyesi ve Türkiye'de bulunan bir ABD hava üssünde (Ýncirlik) 50 nükleer bomba bulunuyor. Trump'ýn tweetleri ciddi ulusal ve uluslararasý güvenlik riskleri teþkil etmeye devam ediyor" dedi.
 
http://www.gazetevatan.com/trump-a-cok-sert-incirlik-uyarisi-1189938-dunya/

evrimd UYVAR

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2045
 • -111
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #124 : 12 Austos 2018, 17:32:21 »
Suriye'de bu adamlar bizim karþýmýzda deðil miydi yahu? Hangi daðda kurt öldü?

En baþýndan yanlýþ yapan zaten bizdik. Onlar jeopolitiðin kurallarýna uygun hareket ettiler. Oysa ki biz -daha doðrusu AKP hükumetleri; akýl ve mantýk sýnýrlarýný zorlayarak, kesinlikle yapýlmamasý gereken iþlere kalkýþtýklarý için iþbu iki komþu devlet; ne yazýk ki karþý saflarda konumlanmak zorunda kalmýþtýr.

En baþindan yanliþ yapan bizdik ama yenilgi baþgosterince tornistan yapmamaliydik. Milli duruþ, plan-proje yok ki! Diþaridan sufle gelince yap, olmayan firsati gör kaçýrma, aha iþte sonuç! Bizim uzerimize proje kurgulanmaz. Çapimizi belli ettik tüm dunyaya!
''Baþarýnýn sýrrý amaca sadakattir.''

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #125 : 14 Austos 2018, 00:15:07 »
Gündeme uygun...  ;D ;D
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd Raptor44

 • Ýnsanlar yaptýklarýyla yargýlanýr
 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 845
 • -72
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #126 : 14 Austos 2018, 07:27:28 »
Gündeme uygun...  ;D ;D

Gündeme Uygun lakin þöyle bir senaryo düþünelim ABD Türkiye þu anki durumda iken ýrak ve Yunanistan üzerinde saldýrýya geçti diyelim birde ihtimal dahilinde güney Kýbrýs Rum yönetiminde ki uskerdende saldýrýya geçtiler Ankara'ya varmalarý ne kadar zamanlarýný alýr ben diyorum ki 1 ayý bulmaz hadi 1,5 ay diyelim iyimser olarak gerilla taktiklerini uygulamaya konulacak bu millet Arap toplumu deðil sonuçta mücadele ederler ABD'ye cehennemi yaþattýk diyelim ve çekildiler çekildikten sonraki tabloyu hayal edebiliyor musunuz acaba
IRK, DÝN, DÝL, MEZHEP ÖNEMLÝ DEÐÝLDÝR ÖNEMLÝ OLAN BU ÜLKE ÝÇÝN YAPTIKLARINDIR

evrimd yahyaay

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 85
 • 8
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #127 : 14 Austos 2018, 09:10:11 »
kurtuluþ savaþýnda varmalarý ne kadar zaman ve sonuçta olduysa o kadar zamanda olur ve sonuçlarýna katlanýrlar..Ülkenizi küçümsemeyiniz ve kendinize biraz olsun güveniniz..Artýk ordan burdan girerlerse ne kadar zamanda þurada olurdan çok bizim geniþleme gzüergahlarýmýz üzerinde yorum yapmalýsýnýz...

evrimd UYVAR

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2045
 • -111
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #128 : 14 Austos 2018, 09:35:20 »
Abd'de þu anda Þahinler ve güvercinler arasinda þöyle bir tartiþma gecmiyorsa ne olayim: "-basicam nuke'u yeter artik! -nolur yapma. daha yeni ev, araba, ihtiyaç kredisi çekti!"
''Baþarýnýn sýrrý amaca sadakattir.''

evrimd ARUYGUN

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 10
 • -2
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #129 : 14 Austos 2018, 10:07:24 »
Gündeme uygun...  ;D ;D

Gündeme Uygun lakin þöyle bir senaryo düþünelim ABD Türkiye þu anki durumda iken ýrak ve Yunanistan üzerinde saldýrýya geçti diyelim birde ihtimal dahilinde güney Kýbrýs Rum yönetiminde ki uskerdende saldýrýya geçtiler Ankara'ya varmalarý ne kadar zamanlarýný alýr ben diyorum ki 1 ayý bulmaz hadi 1,5 ay diyelim iyimser olarak gerilla taktiklerini uygulamaya konulacak bu millet Arap toplumu deðil sonuçta mücadele ederler ABD'ye cehennemi yaþattýk diyelim ve çekildiler çekildikten sonraki tabloyu hayal edebiliyor musunuz acaba

Her ne kadar þu anki hükümete muhalefet olsamda yaptýklarý bazý uygulamalarý yanlýþ ve ayýrýcý politika izlediklerini düþünsemde Yunanistan tarafýndan gelecek veya gelmeye teþebbüs edecek olanlar için tek söyleyeceðim þudur;  Bu dünyada cehennemi yaþamak istiyorlarsa denesinler.