Gnderen Konu: SARP (Stabilized Advanced Remote Platform)  (Okunma says 28868 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd OKÇULAR

 • Site Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 737
 • 84
Ynt: ASELSAN SARP
« Yantla #20 : 21 Mart 2015, 11:18:10 »
Optik lenslerin önüne bir silecek þart.
DÜNYADA BÜTÜN GERCEKLER 3 MERHALEDEN GECER.
1. iLK BAÞLARDA HAFÝFE ALINIR ÖNEMSENMEZ
2. ARKASINDAN ÞÝDDETLÝ BÝR DÝRENÝÞ VE BASKIYA UÐRAR.
3. EN SON TAM BÝR DOÐRU OLARAK KABUL EDÝLÝR..

evrimd AVCI

 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3211
 • 36
Ynt: ASELSAN SARP
« Yantla #21 : 21 Mart 2015, 12:26:01 »
Düzeltme:Arkadaþlar kusura bakmayýn hatlar karýþtý,resim Stamp-L'ye aittir.Sarp-L geliþtiriliyor.Fotoðraf yok henüz.

Alnt
7.62mm makinalý tüfek entegre edilebilir Uzaktan Komutalý Silah Sistemi’nin (SARP-L) gelistirme faaliyetleri yürütülmüstür.


Stamp-L

« Son Dzenleme: 21 Mart 2015, 14:57:42 Gnderen: AVCI »

evrimd azarax

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 295
 • 0
Ynt: ASELSAN SARP
« Yantla #22 : 21 Mart 2015, 14:53:07 »
Optik lenslerin önüne bir silecek þart.

teknik sebebini bilmemekle birlikte çalýþýrken optik cihazlarýn camlarý kar, yaðmur vs.. tutmuyor

evrimd AVCI

 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3211
 • 36
Ynt: ASELSAN SARP
« Yantla #23 : 21 Mart 2015, 15:00:29 »
Alnt
Küçük botlar için gelistirilen 12.7mm Hafifletilmis Stabilize Makinalý Tüfek Platformu (STAMP-L) Uzaktan Komutalý Silah Sistemleri ürün ailesine katýlmýstýr. STAMP-L’nin ilk teslimatý yurtdýsýna gerçeklestirilmistir.Boyut olarak daha küçük, hafif ve teknolojik açýdan daha yetenekli yeni nesil 12.7mm STAMP (STAMP-2) gelistirme faaliyetleri yürütülmüstür. STAMP-2 sisteminde NATO uyumlu ve Rus menseili silahlarý ayný anda destekleme özelliði, yüksek stabilizasyon hassasiyeti, otomatik hedef takip ve atýs isabetperformansýnýn iyilestirilmesi ile teknolojik anlamda rekabet avantajý elde edilmesi hedeflenmistir.

Aselsan 2014 faaliyet raporundan...

evrimd OKÇULAR

 • Site Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 737
 • 84
Ynt: ASELSAN SARP
« Yantla #24 : 21 Mart 2015, 15:56:24 »
teknik sebebini bilmemekle birlikte çalýþýrken optik cihazlarýn camlarý kar, yaðmur vs.. tutmuyor


SAAB amca koymuþ ama .. bazý deniz sistemlerinde de kullanýlýyor.

DÜNYADA BÜTÜN GERCEKLER 3 MERHALEDEN GECER.
1. iLK BAÞLARDA HAFÝFE ALINIR ÖNEMSENMEZ
2. ARKASINDAN ÞÝDDETLÝ BÝR DÝRENÝÞ VE BASKIYA UÐRAR.
3. EN SON TAM BÝR DOÐRU OLARAK KABUL EDÝLÝR..

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
ASELSAN'dan Yeni Silah Sistemi Satýþlarý
« Yantla #25 : 01 Ekim 2015, 22:14:28 »
ASELSAN'dan Yeni Silah Sistemi SatýþlarýStabilize Silah Sistemleri farklý kalibreli silahlarý monte etmek için ASELSAN tarafýndan tasarlnamýþ ve geliþtirilmiþtir. ASELSAN'ýn bu ürünleri 11 farklý ülke arafýndan kullanýlmaktadýr.

ASELSAN son dönemde bu konuda iki yeni sözleþme imzaladý. Kazakistan ve Malezya Silahlý Kuvvetleri tarafýndan ASELSAN silah sistemleri seçildi. Ayrýca "Uzaktan Kumandalý Silah Sistemleri (RCWS)" olarak bilinen bu sistemler, sabit istasyonlarda  kullanýlmalarýnýn yaný sýra kara / deniz platformlarýna da entegre edilebilir.

ASELSAN Stabilize Silah Sistemleri þu anda; Türk Sahil Güvenlik Komutanlýðý, Türk Deniz Kuvvetleri, Türk Ordusu ve Türk Polisinin envanterinde. Ayrýca, Hýrvatistan, Katar, Kazakistan, Pakistan, Bahreyn, Türkmenistan, Birleþik Arap Emirlikleri, Mýsýr, Gürcistan ve Malezya silahlý kuvvetleri ASELSAN silah sistemlerini tercih ettiler.

15 Eylül 2015 tarihinde ASELSAN,  Malezyalý bir firma ile Malezya'nýn yeni hücumbotlarýnda kullanýlmak üzere 30mm MUHAFIZ uzaktan kumandalý silah sistemi için anlaþma imzaladý.13 Eylül 2015 tarihinde ASELSAN KAzak zýrhlý araçlarýnda kullanýlmak üzere yerel ortak olan KAE ile bir sözleþme de imzalanmýþtý. Bu sözleþmeye göre ASELSAN'ýn SARP uzaktan kumandalý silah sistemi Kazakistan'da KAE tarafýndan üretilerek Kazak zýrhlý araçlarýna monte edilecek.

DefenceTurk.com

« Son Dzenleme: 01 Ekim 2015, 23:08:52 Gnderen: SKYWOLF »
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd мคяครℓเ

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 1656
 • 24
 • DefenceTurk.com
Aselsan Sarp Video...
« Yantla #26 : 06 Ocak 2016, 16:27:32 »

Kazakistan da ayni urunu kullaniyor galiba.youtu.be/VxLkkgodLg4
« Son Dzenleme: 04 Temmuz 2018, 08:38:24 Gnderen: SKYWOLF »

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
ASELSAN ile BMC arasýnda sözleþme imzalandý
« Yantla #27 : 04 Temmuz 2018, 08:39:44 »
ASELSAN ile BMC arasýnda sözleþme imzalandýASELSAN ile BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AÞ arasýnda toplam bedeli 94 milyon 696 bin avro olan sözleþme imzalandý.

ASELSAN'ýn Kamuyu Aydýnlatma Platformu'nda yer alan açýklamasýnda, ASELSAN ile BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AÞ arasýnda Kara Kuvvetleri Komutanlýðý, Jandarma Genel Komutanlýðý ve Sahil Güvenlik Komutanlýðý'nýn ihtiyacý kapsamýnda SARP Uzaktan Komutalý Silah Sistemi tedarikine yönelik olarak toplam bedeli 94 milyon 696 bin avro olan bir sözleþme imzalandýðý belirtildi.

Açýklamada, sözleþme kapsamýnda teslimatlarýn 2018-2021 döneminde tamamlanacaðý bildirildi.

Muhabir: Burhan Sansarlýoðlu
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/aselsan-ile-bmc-arasinda-sozlesme-imzalandi/1193037
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd fýrtýna06

 • Site Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 5089
 • 235
 • DefenceTurk.com
Ýlk kez teste girdi! Çölden 'Zafer' çýktý...
« Yantla #28 : 02 Aralk 2018, 17:13:48 »
ASELSAN tarafýndan geliþtirilen en yeni silah sistemlerinden Sarp-Zafer, ilk sýnavýný Katar'da verdi.ASELSAN'ýn Uzaktan Komutalý Silah Sistemi ürün ailesinin en yeni üyesi Sarp-Zafer, Katar'da askeri makamlar tarafýndan yoðun testlere tabi tutuldu.

Sarp-Zafer, yurt içi ve dýþý kullanýcýlardan gelen geri beslemeler ve ortaya çýkan operasyonel ihtiyaçlar doðrultusunda geliþtirildi.

Sistem, farklý son kullanýcý birliklerden gelen talepler doðrultusunda Nurol Makina'nýn Yörük 4x4 zýrhlý muharebe aracý ile birlikte çöl þartlarýnda gerçekleþtirilen atýþlý saha testlerini baþarýyla tamamladý.ARAÇ ÝÇÝNDEN MÜHÝMMAT TAKVÝYESÝ

Sarp-Zafer, araç içinden mühimmat yükleme yeteneði ve düþük siluet gibi öne çýkan özelliklere sahip bulunuyor.

Araç içinden mühimmat yükleme yeteneði, mühimmat bittiðinde personelin zýrhlý aracýn dýþýna çýkmasýna gerek kalmadan takviye yapmasýna imkan saðlýyor. Oldukça düþük bir siluete sahip olan Sarp-Zafer, özellikle meskun mahal operasyonlarý için tasarlandý.

Geliþmiþ uzaktan komuta ve gözetleme imkaný saðlayan Sarp-Zafer, atýþ yapan personelin ortam farkýndalýðýný artýrarak güvenliðini en üst seviyeye taþýyor. Yüksek stabilizasyon, otomatik hedef tespit ve takip yeteneði sayesinde hareket halinde ve hareketli hedefleri yüksek isabetle etkisiz hale getiriyor.

EN ÖNEMLÝ ÝHRAÇ ÜRÜNLERÝNDEN

Gündüz ve gece görüþ, lazerle mesafe ölçme ve lazer iþaretleme yeteneklerine de sahip Sarp-Zafer’in meteorolojik bilgiler ve mühimmat tipine göre otomatik balistik düzeltme yeteneði de bulunuyor.

 Uzaktan Komutalý Silah Sistemleri, ASELSAN'ýn en önemli ihracat ürünleri arasýnda yer alýyor. Söz konusu silah sistemleri birçok ülkenin güvenlik birimleri tarafýndan aktif biçimde kullanýlýyor.YÖRÜK ÝLE BÝRLÝKTE ÝLK ÝHRACAT

 Katar'da gerçekleþtirilen atýþlý saha testlerinin yurt içinde ve dýþýnda imzalanmasý hedeflenen yüksek adetli sözleþmeler için önemli bir referans olacaðý deðerlendiriliyor.

 Zýrhlý kara aracý üreticilerinden Nurol Makina, Katar'dan Ejder Yalçýn ve Yörük zýrhlý muharebe araçlarýný kapsayan yüksek adetli bir sipariþ almýþtý. Sipariþ kapsamýnda çeþitli konfigürasyonlardaki araçlar için farklý donanýmlar ve Sarp-Zafer'in de yer aldýðý çeþitli silah sistemleri kullanýlacak.

 Böylece hem Yörük 4x4 hem de Sarp-Zafer ilk ihracat baþarýsýna ulaþacak.

http://www.milliyet.com.tr/ilk-kez-teste-girdi-colden-ekonomi-2788130/

evrimd fýrtýna06

 • Site Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 5089
 • 235
 • DefenceTurk.com
ASELSAN 2700’üncü SARP’ý teslim etti
« Yantla #29 : 15 Mart 2020, 13:22:27 »
Dünyanýn en büyük savunma sanayii firmalarý arasýnda bulunan ASELSAN, 2700’ünü SARP Uzaktan Komutalý Silah Sistemi (UKSS)’ni kullanýcýlara teslim etti.Konuyla ilgili olarak ASELSAN A.Þ. tarafýndan yapýlan açýklamada, “Kara araçlarýnda veya sabit tesislerde kara ve hava tehditlerine karþý yakýn savunma silahý olarak kullanýlmak üzere geliþtirilen SARP Uzaktan Komutalý Silah Sistemi’nin, Kara Kuvvetleri Komutanlýðý, Jandarma Genel Komutanlýðý ve Emniyet Genel Müdürlüðü ihtiyacýna yönelik olarak seri üretimine ve teslimatlarýna devam edilmiþtir. 2019 yýlý sonu itibariyle teslim edilen toplam SARP Sistemi sayýsý 2700 adet olmuþtur.” ifadelerine yer verildi.

ASELSAN tarafýndan geliþtirilen Uzaktan Komutalý Silah Sistemleri, yurt içi ve yurt dýþýnda 20’yi aþkýn birim tarafýndan aktif olarak kullanýlýyor.

https://www.savunmasanayist.com/aselsan-2700uncu-sarpi-teslim-etti/