Gönderen Konu: MD-500, EC135 ve S-70'in Ýniþ Becerileri Üzerine  (Okunma sayısı 5143 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı heruamarth

 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 39
 • 0
"Uzun yazmýþsýn, özet geç." diyenler için özet;

Sikorsky S-70, Eurocopter EC135'in indiði her yere inebilir mi?

Þimdi asýl mesaj;

Herkese selamlar.

Hem bölümüm hem de ilgi alanlarým nedeniyle sýk sýk havacýlarla, arama kurtarmacýlarla falan sohbet etme þansým oluyor. Geçtiðimiz gün, Saðlýk Bakanlýðý'na hava ambülansý hizmeti veren Koçoðlu firmasýnda çalýþan bir teknisyenle konuþurken, aklýma takýlan EC135'in tercih sebeplerini sordum.

Aklýma takýlan önemli konulardan bir tanesi iniþ becerisiydi. Zira þu anda Hava Ambülansý olarak kullanýlan EC135ler, genel olarak baktýðýmýzda ufak sayýlabilecek bir helikopter. Bu nedenle hep EC135'in gerektiðinde yol kenarýna, belki nispeten geniþ ve uygun yollarýn üzerine inebileceðini, bu sayede kazalardan falan yaralý tahliyesini daha kolay yapabileceðini düþünüyorum. Bunu düþünmemdeki bir sebep de, dürüst olmak gerekirse MD500'ün kullanýmý, dünya pek çok devlet bu helikopteri gözlem ve bir kaç kiþilik ekiplerin çabucak intikali için kullanýyor, polisler, sahil güvenlikler takip ve gözlem için, itfaiyeler yangýn gözlemi için, bazý saðlýk birimleri yol kenarýndan yaralý tahliyesi için, vs. Ama sanýrým MD500'ün en ünlü kullanýmý ABD'nin 160. Özel Operasyonlar Havacýlýk Birliði'nin kullandýðý haliyle MH-6 "Little Bird" ve AH-6 "Killer Egg". Hatýrlayamayanlar için þöyle bir sahneyi pek çok filmden ve belgeselden hatýrlayabilirsiniz.


Kaldý ki, sekiz küsür metrelik rotor çapý ve dokuz küsür metrelik uzunluðu ile bir helikopter için ufak sayýlabilecek alanlara rahatlýkla inebilecek kapasitede bir alet, ki iniyor da. :) Merakýmýn sebebi, EC135'in on metrelik rotor çapý ve 12 metrelik uzunluðu ile MD 500'e oldukça yakýn boyutlarda oluþu. Teknisyenin ayný zamanda, artýk bir klasik olan, KKK'dan emekli, 8000 saatin üstünde uçuþu olan eski bir kara havacý olduðunu da öðrenince balýklama atlayýp sordum; EC135'in böyle ufak yerlere inebilme becerisini. Cevap "Ýner yahu, hatta bunun indiði her yere S-70'le de inilir, önemli olan hava þartlarý."  :shock:

Aldý mý beni düþünce, özellikle Güneydoðu'da bizim piotlarýn neler baþardýklarýný, teknisyenlerin de bu helilere bayýldýklarýný, gözleri gibi baktýklarýný biliyorum da, 16x20 metre boyutunda bir S-70'le "her yere", mesela bir yola falan, inilebilir mi? :roll:

Çevrimdışı enes38

 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 1421
 • 1
MD-500, EC135 ve S-70'in Ýniþ Becerileri Üzerine
« Yanıtla #1 : 08 Mart 2011, 13:10:15 »
yol yeterli açýklýða sahipse  daha doðrusu  yol kenarýnda rotorun çarpabileceði bir  direk yada benzer þeyler yoksa  tabiki iner
ben 1. karahavacýlýkta 14 ay kaldým bu süre içerisinde  hergün saatlerce  eðitim yapan  helikopterleri seyrettiðim oldu   tekerleklerinin sýðabileceði ve pervaneye tehdit oluþturmayacak  her düzlüðe (25 derece eðime kadar)  inebiliyor  tabi pilotunda  becerisine  baðlý  ama  ufak bir helikopterin  yeterli olacaðý  ilk yardým yada az sayýda  personel taþýma iþlerinde  kullanýlabilecek daha ufak helikopterler  varken  otobüs kadar bir helikopterle  bu tür  görevleri yapmak ne kadar mantýklý olacaktýr?  birinin fiyatý 5 milyon dolar  diðerininki  25 milyon dolar   o yüzdende  daha küçük helikopterler  kullanýlýyor.

Çevrimdışı heruamarth

 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 39
 • 0
MD-500, EC135 ve S-70'in Ýniþ Becerileri Üzerine
« Yanıtla #2 : 08 Mart 2011, 13:52:09 »
Benim aklýma takýlan nokta da o. Ortalama þerit geniþliði 3.6 metredir standartlara göre, yol kenarý ile de 1.8 metre civarý boþluk vardýr. Bu durumda, üç þerit geniþliðindeki bir yere, uygun hava þartlarýnda bir ambülans helikopter inebilir, örneðin bir trafik kazasýnda. Ayný senaryoda S-70'in de kullanýlabileceðini iddia eden bir teknisyene rastlayýnca afalladým, mevzuu bu.  ??? Yoksa uygun geniþlikteki alana CH-47 ile de yanaþýlýr ya da kurtarma vinci ile sedye, hatta alt halatlarla komple enkaz alýnýr, eðimli alanda konmadan "yanaþýlýr ("pinnacle" deniyor galiba).

Demek istediðim, hem ekonomik, hem de nispeten dar alanlara inebilmesi nedeniyle küçük heliler kullanýlmýyor mu bu iþler için?

Çevrimdışı rstr617

 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 370
 • 0
MD-500, EC135 ve S-70'in İniş Becerileri Üzerine
« Yanıtla #3 : 08 Mart 2011, 16:28:02 »
Hayır s70 ile bunların indiği yere inilmez. Net 20 metre çaplı açık alan gerekir s70 in inmesi için. Mesela stadyum gibi yerler sözkonusu olduğunda tüm helikoperler iner ama bu ambulanslar gerektiğinde tek şeritli yola iniyor kalkıyor.

ruhumuz var teslim etmeden önce

Çevrimdışı ist_eternal

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 558
 • 0
MD-500, EC135 ve S-70'in Ýniþ Becerileri Üzerine
« Yanıtla #4 : 08 Mart 2011, 16:34:28 »


Uploaded with ImageShack.us
Budur

Çevrimdışı heruamarth

 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 39
 • 0
MD-500, EC135 ve S-70'in Ýniþ Becerileri Üzerine
« Yanıtla #5 : 08 Mart 2011, 18:08:03 »
Hayýr s70 ile bunlarýn indiði yere inilmez. Net 20 metre çaplý açýk alan gerekir s70 in inmesi için. Mesela stadyum gibi yerler sözkonusu olduðunda tüm helikoperler iner ama bu ambulanslar gerektiðinde tek þeritli yola iniyor kalkýyor.


Ýstediðim cevabý aldým, teknisyen biraz yüksekten uçmuþ anlaþýlan. Teþekkür ederim. :)Uploaded with ImageShack.us
Budur


Nedir?

Çevrimdışı HDS

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 296
 • 0
MD-500, EC135 ve S-70'in Ýniþ Becerileri Üzerine
« Yanıtla #6 : 08 Mart 2011, 20:14:49 »
Helikopter ana rotor tablasi bizdeki karayolu tretuvar ve bariyer yukseltisinin uzerinde.. Rotorlari durmayan, yani palleri asagiya sarkmayan bir helikopter, sagda solda agac, tabela, direk, vs yoksa tek pota basket sahasina da, tenis kortuna da, yola da iner..

Almanya'nin ADAC tayyareleri falan, catirt diye yola iniyorlar..