Gönderen Konu: Milli Modern Makinalý Tüfek Projesi  (Okunma sayısı 88564 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 44344
 • 623
Milli Modern Makinalý Tüfek Projesi
« Yanıtla #50 : 17 Ocak 2011, 21:08:14 »
imza törenindeki ön tarafta duran makinalý silahlarýn insansýz araçlara takýlabileceðini düþünüyorum. durduk yerede kimse o silahlarý getirip oraya koymaz...
Eðer bu resimdekilerden bahsediyorsanýz bunlarýn hiçbir þekilde kullanýlmasýný hayal dahi etmeyin. Sadece müzelerde görebilirsiniz.
1. Dünya savaþý ve sonrasýndaki savaþlarda kullanýlan "Mitralyöz" olarak adlandýrýlan makineli tüfeklerdir. Ýlk makineli tüfeklerden olduklarý için törene getirilmiþler.

ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

Çevrimdışı TR(B)

 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 366
 • -23
Milli Modern Makinalý Tüfek Projesi
« Yanıtla #51 : 17 Ocak 2011, 21:34:22 »
el atmýþken böyle birþey yapsýnlar.


Çevrimdışı kuduzcan

 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 54
 • 0
Milli Modern Makinalý Tüfek Projesi
« Yanıtla #52 : 18 Ocak 2011, 01:02:07 »
makinalý tüfeklerin yerine %100 kendi tasarýmlarý mehmetçik-1 neden koymamýþlar ? Demekki gelen eleþtiriler onlarada etki etmiþ anlamýþlar kendilerinin tasarlamadýklarýný.
Benim merak ettiðim konu kalekalýp projeye dahil miydi ismi hiç geçmiyo ? Onlar el atmazsa biþey çýkaramýycaklarý gibi geliyo bana mke.resimlerdeki tüfek üstünde çalýþýyolarsa kötü olur,daha modern görünümü olsa daha ses getirir bence.

Çevrimdışı _darkraven_

 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 321
 • 0
Milli Modern Makinalý Tüfek Projesi
« Yanıtla #53 : 18 Ocak 2011, 01:14:15 »
el atmýþken böyle birþey yapsýnlar.
Bununla ne vuracaksýnýz?


Çevrimdışı TR(B)

 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 366
 • -23
Milli Modern Makinalý Tüfek Projesi
« Yanıtla #54 : 18 Ocak 2011, 17:03:47 »
el atmýþken böyle birþey yapsýnlar.
Bununla ne vuracaksýnýz?
Kuþ vuracam diyeceðim de fenerli arkadaþlar gücenecek... .neyse kuþta vurmuyalým þaka biyana

resimdeki silahýn 5.56 mm hafif ve sarsýntýsýz olanýný yaparsak.  insansýz araçlara takýlabilir. tainin sivrisinek araçýnýn geliþmiþlerine takarýz. kullaným alanlarýný okadar çok ki hangisini sayayým. Aklýma gelen bir kaç tannesini yazayým. Þehir savaþlarýndan tut snýr karakollarýmýzý korumamaya + askeri konvoylara eþlik etmeye kadar bir çok alanda kullanýlabilinir.


Çevrimdışı _darkraven_

 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 321
 • 0
Milli Modern Makinalý Tüfek Projesi
« Yanıtla #55 : 18 Ocak 2011, 17:15:24 »
Soruyu bu yüzden sordum bu silah tek er tarafýndan siper almýþken kullanýlamaz.Ayakta etkilidir antiterör tecrübemize görede çatýþma anýnda ayakta durursan 1 dakika içinde ölürsün.

Silah optik sensör ilavesiyle cobralarda,zptlerde,zmalarda,ihalarda kullanýlabilir.

Ama 5.56 sý ihalarda sýkýntý yaratýr menzil problemi kara araçlarýnda sýkýntý yaratmaz.

Hatta sabit olarak karakol savunmasýnda da etkili olur.

Çevrimdışı TR(B)

 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 366
 • -23
Milli Modern Makinalý Tüfek Projesi
« Yanıtla #56 : 18 Ocak 2011, 17:30:24 »
ben insansýz araçlar için kullanýlabileceðini kasýt etmiþtim. þehir çatýþmalarýnda menzil sorun olmaz. her türlü insansýz araca takýlýr.
Peki bir soruda ben sorayým herkes silahlarýn menzilini ve etkisini artýrýrken  biz durduk yere neden 5.56 mm makinalý tüfek yapýyoruz. Geleçekte çelik yeleklersiz ordu kalmayacaðýna göre 5.56 mm neden?

Çevrimdışı _darkraven_

 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 321
 • 0
Milli Modern Makinalý Tüfek Projesi
« Yanıtla #57 : 18 Ocak 2011, 17:49:05 »
Daha önce açýklamýþtým 5.56 projeler rafa kalktý 7.62 ye geri dönüþ makineli ve piyade tüfekleri bu yüzden gecikiyor kalibre deðiþti...

Çevrimdışı Tuco

 • Site Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 1482
 • 21
Milli Modern Makinalý Tüfek Projesi
« Yanıtla #58 : 26 Ocak 2011, 11:22:48 »
MÝLLÝ MODERN MAKÝNALI TÜFEK PROJESÝ ÝMZALANDI

Milli Makinalý Tüfek yapým projesi, Savunma Sanayi Müsteþarlýðý ile MKE Kurumu arasýnda 14 Ocak 2011’de imzalandý.

             Ãmza Törenine, Milli Savunma Bakaný Sayýn M.Vecdi GÖNÜL, Milletvekilleri, Gn.Kur.Baþkanlýðý, K.K.Komutanlýðý, Dz.K.Komutanlýðý, Hv.K.Komutanlýðý ve J.Gn.Komutanlýðý’ndan ilgili Generaller, Kamu Kurum ve Kuruluþlarý ile Özel Sektörden üst seviyede çok miktarda personel ve basýn mensuplarý katýldý.
 
          Proje kapsamýnda;
          Türk Silahlý Kuvvetlerinin taktik ve teknik istek özelliklerini taþýyan, muharebe ortamýnda, gece ve gündüz her türlü arazi ve hava þartlarýnda kullanýlabilecek Milli Modern Makinalý Tüfeðin tamamen milli imkanlar kullanýlarak tasarlanýp üretilmesi, MKE Kurumu tarafýndan yapýlacaktýr.
         
          Proje kapsamýnda ülkemizdeki ARGE kuruluþlarý ile üniversitelerle iþbirliði yapýlacak, ayrýca özel sektörden de pek çok sayýda üretici alt yüklenici olarak görev alacaktýr.
 
           Projenin tamamlanmasýyla, Cumhuriyet tarihinde ilk defa Türkiye’nin öz kaynaklarý kullanýlarak Milli Makinalý Tüfek üretilecek, Savunma Sanayii'nde tasarýmdan, üretime dýþa baðýmlýlýðý azaltma yönüyle çok önemli bir adým daha atýlmýþ olacaktýr.
       
           Proje, sadece Türk Silahlý Kuvvetleri’nin ihtiyacýný karþýlamakla kalmayacak, önemli ölçüde ihracat imkaný da saðlayacaktýr


Kaynak: http://www.mkek.gov.tr/foHaberler.aspx?iKodHaber=146

Çevrimdışı shielt

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 260
 • 0
Milli Modern Makinalý Tüfek Projesi
« Yanıtla #59 : 26 Ocak 2011, 11:28:26 »
Alıntı
shielt

kaydedip yakýnlaþtýrdým resmen biksi resmi var orada. Sadece dipcik deðiþik o kadar.  Bize pkm yapacaklar sanýrým.
Hayal kýrýklýðý..

Ben demedimmi size PKM benzeri bir silah çýkacak ortaya diye... O kadar bekle , sabýrsýzlan ama mke yine mke..Yazýklar olsun.. >:( Baþka da birþey demiyorum..

Oradaki mühendislerin (!) topunu ........ kovacaksýn. Bana tutup biksi yi yeni silah olarak kakalamaya kalkan bir zihniyetin içine tüküreyim.. >:(