Gnderen Konu: Z-3 Anadolu Parsý  (Okunma says 109712 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd Dumlupinar99

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 259
 • -2
 • DefenceTurk.com
Ynt: Z-3 Anadolu Parsý
« Yantla #120 : 02 Mays 2013, 12:38:44 »
Gercek anlamda söylüyorum sizin bu Tasarim Modern savasta Altaydan cok daha uygun bir platformdur. Bence Altay demode olmus bir Tasarim olarak Envanterimize girecek. Sizinkisi ise üstüne calismaya ve kaynak aktarmaya deger. Bir defa Zirh Sekli ve Stealth Kabiliyeti sizin Tankinizi Altaydan üstün kilar. Zaten ABDde yeni Tank tasariminda böyle bir Yol secmistir. Ufak, Bor Madeninden yapilan ve Havadan tasinabilen tanklar. Yeni Tanklar sessiz Elektromotorlari ile donatilacak ve Isi/Radar görünümü düsük olacak. Böylece Savas Ortaminda Düsman Birliklerinden cok gec fark edilecekler.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Z-3 Anadolu Parsý
« Yantla #121 : 30 Mays 2013, 16:08:12 »
Teþekkür ederim. Altay'a göre teknik üstünlükleri var, doðrudur. Altay TSK'nýn ihtiyaçlarý doðrultusunda geliþtirildi diyebiliriz. Ama geliþmeye açýk.

Geçenlerde flashdisklerimi karýþtýrýken iki render buldum. Bunlarý daha önce yayýnlamadým sanýrým.

« Son Dzenleme: 16 Nisan 2018, 22:06:59 Gnderen: SKYWOLF »
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Z-3 Anadolu Parsý
« Yantla #122 : 30 Mays 2013, 16:26:54 »


Anadolu Parsý hedef tespitinde ve niþan almada; günümüzün klasik yöntemleri dýþýnda bir milimetrik radar kullanýyor. Lazerle mesafe ölçmek günümüzde en fazla kullanýlan yöntem. Fakat artýk neredeyse bütün modern kara araçlarýnda lazer ikaz algýlayýcýlarý bulunuyor. Bu sensörler araç üzerine yöneltilmiþ lazer ýþýðýný algýlayýp, aracýn sis bombalarýný fýrlatarak fosforlu duman içerisinden tehlikeden kaçýnmalarýný saðlýyor. Böyle olunca klasik yöntemlerle hedefe niþan alýp vurmak neredeyse imkansýz. Özellikle ana muharebe tanklarý için hedefi erken tespit edip ilk atýþta vurmak çok önemli. Milimetrik radar bu konuda faklý bir çözüm. Baþka yöntemler de kullanýlabilir.

Bu konuda ALTAY için de farklý çözümler bulmak gerekli bence. Zaten son derece iri bir tank olan ALTAY düþmanla karþýlaþtýðýnda hedef alýrken tespit edildiðinde, avcý durumundan bir anda av durumuna düþebilir. Yeni bir tank yapýyorsak bence sadece günümüz deðil, ilerisini de düþünerek tasarýmý gerçekleþtirmemiz gerekir.

Yukarýda bahsettiðim durum, lazer güdümle çalýþan cirit, omtas, umtas vs için de geçerli. Bu güdüm sistemi kesinlikle gelecek için yeterli bir sistem deðil. Melez güdüm sistemleri kullanýlmalý bence. 
« Son Dzenleme: 16 Nisan 2018, 22:08:01 Gnderen: SKYWOLF »
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Z-3 Anadolu Parsý
« Yantla #123 : 30 Mays 2013, 17:02:02 »
Baþka bir geliþtirilebilecek özellik de þu sisteme benzer birþey olabilir. >> http://www.defenceturk.com/index.php/topic,5632.0.html

Bu baþlýkta daha önceki sayfalarda da yazmýþtým sanýyorum. Biz de cirit ile edindiðimiz tecrübelerle bu sisteme benzer, ama tank namlusundan atýlabilen güdümlü bir roket yapabiliriz. Bu roket veya füze ile tankýn görüþ alaný dýþýndaki hedefleri bile hassasiyetle vurmasýný saðlayabiliriz. Ayrýca yukarýda bahsetiðim þekilde sadece lazer güdümle deðil, farklý güdüm sistemlerini de sisteme dahil ederek öldürücülüðünü fazlasýyla artýrabiliriz. Mesela bir asker gördüðü bir düþman tankýný lazer ile iþaretler ve iþaretlemeden önce hedef tespiti bildirilen en yakýn Anadolu Parsý hedef lazer ile iþaretlenene kadar güdümlü roketi namluya yerleþtirir. Ýþaretlemeden sonra hedefe roketi gönderir. 15 kilometre içerisindeki hedefi vurabilir. Üstelik görmeden. Ayný durum bir iha ile tespit edilen hedef için de geçerli olabilir. Düþman tanký lazer ýþýðýný algýlayýp sis bombalarý ile ortalýðý dumana buladýðýnda lazer güdüm, fosforlu duman ile kýrýlan lazer ýþýðýnýn güdümlemesini engeller. Bu durumda ÝHA hedefin koordinatlarýný eþ zamanlý rokete aktarabilir. Ya da kýzýlötesi güdüm sistemi de kullanýlabilir. Yapýlabilecek seçenekler çok.
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Z-3 Anadolu Parsý
« Yantla #124 : 14 Kasm 2013, 00:31:03 »
« Son Dzenleme: 16 Nisan 2018, 22:09:05 Gnderen: SKYWOLF »
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Z-3 Anadolu Parsý
« Yantla #125 : 14 Kasm 2013, 00:38:52 »
« Son Dzenleme: 16 Nisan 2018, 22:09:50 Gnderen: SKYWOLF »
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Z-3 Anadolu Parsý
« Yantla #126 : 14 Kasm 2013, 00:46:48 »
« Son Dzenleme: 16 Nisan 2018, 22:10:35 Gnderen: SKYWOLF »
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Z-3 Anadolu Parsý
« Yantla #127 : 14 Kasm 2013, 00:48:28 »
« Son Dzenleme: 16 Nisan 2018, 22:11:16 Gnderen: SKYWOLF »
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Z-3 Anadolu Parsý
« Yantla #128 : 14 Kasm 2013, 00:53:47 »
« Son Dzenleme: 16 Nisan 2018, 22:12:12 Gnderen: SKYWOLF »
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Z-3 Anadolu Parsý
« Yantla #129 : 14 Kasm 2013, 01:01:38 »
« Son Dzenleme: 16 Nisan 2018, 22:13:14 Gnderen: SKYWOLF »
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com