Anket

Sizce Yerli Savaþ Uçaðýmýz Nasýl Birþey Olacak?

Tamamen özgün bir tasarým olacak. Hiçbir uçaða benzemeyecek.
80 (41.2%)
Güney Kore ile ortak olarak KFX'i millileþtireceðiz.
17 (8.8%)
SAAB ile ortak stealth bir uçak geliþtireceðiz.
40 (20.6%)
F-16 tecrübemizi kullanarak geliþmiþ bir F-16 yapacaðýz.
25 (12.9%)
Projeyi rafa kaldýrýp ABD'den uçak alacaðýz.
17 (8.8%)
Baþka bir düþüncem var. Aþaðýya yazýyorum.
15 (7.7%)

Toplam Oy Verenler: 194

Gnderen Konu: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi  (Okunma says 1055794 defa)

0 ye ve 3 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5910 : 23 ubat 2024, 13:26:10 »
Her yeni uçakta topa gerek yok fikri bir gündeme geliyor sonra nasýl oluyorsa oluyor top illa ekleniyor. Bu kadar büyük bir uçaða ben top ekleneceðine kesin gözü ile bakýyorum. Geçende zaten nerede bir yerde 20 mm top lafý geçmiþti. 20 mm top bu cüssedeki uçak için kürdan gibi kalýr tak gitsin ne olacak. Vietnam savaþýndaki F4 ler ile baþladý artýk topa gerek yok laflarý hala daha devam ediyor ama hepsine de top koydular

Drone yönetecek uçaða top olmaz.Koyacaksan KAAN'ýn yönettiði drone'a top koy...

Ama bizim millet " bunun neden topu yok" diye kafa ütüleyeceði için top da konulsun bence de... Kafa aðrýtmasýnlar...
« Son Dzenleme: 23 ubat 2024, 13:27:27 Gnderen: serkan1976 »

evrimd aydýndurmus

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 385
 • 16
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5911 : 23 ubat 2024, 13:36:35 »
Haklýsýn Merzifonlu sizde ekleyin iþte bu uçaðýn önünde daha çok iþ var ama ben þöyle bir bakýyorum da bizi durduracak hiç bir þey göremiyorum hatta AESA radar gibi en zorlarýnda bile yavaþlatacak bile bir engel göremiyorum. Ulusal kabiliyetlerimiz bu uçaðý desteklemek için son derece yeterli þu anda. Olabilecek tek zorluk uçaðýn uçmamasý olurdu kalanlarýn içinde bizi durdurmak bir yana yavaþlatacak bir kalem bile ben göremiyorum


Optikleri atlamýþým onlarý da ekledim listeye en önemli maddelerden birisi ve en bilinmez durumda olaný. Ama Aselsan ýn bu iþin altýndan kafi yeterlilikte kalkacaðý çok açýk 

Bir endiþem var sadece oda yabancý mühimmatlarýn sertifiyesinde zorluk yaþar mýyýz. Amraam Sidewinder  olmazsa olmaz þart olan iki mühimmat ve ben bunlarda çok sýra dýþý gerginlikler olmazsa sorun görmüyorum ama Avrupa mühimmatlarý özellikle Meteor Ýris sertifiye sinde sorun olabilir. Hatta Ýris için sorun olmamasý mucize gibi görünüyor çünkü Yunanistan bu projenin katýlýmcýsý. Avrupa hava hava mühimmat ailesi Ýris + Meteor dur biri olmasa topal ördek yani. Tek derdimiz bu olsun sorun deðil. Batý mühimmatlarýný olabildiðince uçaða sertifiye etmek gerek bu ticari olarak çok önemli. ABD mühimmatlarýný sertifiye edersek bu maksadýn % 80 inin saðlarýz ve bence olur yani sorun çýkmaz. Bugünün iþi deðil tabi bu sonraki meseleler

Hiç bir sorun olmayacaðý gibi bizzat kendileri dahi bunlarýn uçaða yüklenmesi talebinde bulunmalarý muhtemel olasýlýklar içinde en yüksek olanýdýr eðer istemezlerse kendileri pazar kaybý yaþayacaklarýný þimdiden öngörmektelerdir...

evrimd SH

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 595
 • 40
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5912 : 23 ubat 2024, 13:45:21 »

Ama bizim millet " bunun neden topu yok" diye kafa ütüleyeceði için top da konulsun bence de... Kafa aðrýtmasýnlar...

Artýk forumda da her konuda, þuna þöyle bir þey yapsak çok iyi olur tadýnda mesajlar okumaktan da yorulduk. Amatör ruh güzel de profesyonelce bu iþi yapan adamlarýn da her yaptýðýný sorgulamasak nasýl olur? Ben kendi adýma yýldým valla. Herkes maþallah her þeyi biliyor. Olaný anlamaya çalýþmak yerine, oradaki akýlý anlamak yerine, ben olsam þöyle yapardým tadýnda mesajlar býkkýnlýk getirdi.

Sen olsan olmuyor iþte. Olsaydý sen orada olurdun o burada olurdu.

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5913 : 23 ubat 2024, 14:00:51 »
Top olmayacak dendi sonra olacak dendi...
Bu seçeneðin tasarým aþamasýnda belli olmasý gerekmez mi?
Koca topun yerleþeceði yer bellidir tasarým aþamasýnda...

« Son Dzenleme: 23 ubat 2024, 14:02:01 Gnderen: serkan1976 »

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5914 : 23 ubat 2024, 14:09:38 »
A10 un meþhur vosvagen tosba kadar topu insanlarýn belleðine iþlenmiþ olabilir ama normalde uçaklarýn 20 mm toplarý çok yer kaplamýyor. Amarikada gördük çin balonlarý bile askeri hedef olabiliyor. dronlar anarþik davranan sivil uçaklar malbora kaçýran botlar bunlarda potansiyel hedef.

F16 topu bu kadar mesela. 7 katlý apartman 21 metredir bizim KAAN da 21 metre. Bu top nedirki Kaan için


« Son Dzenleme: 23 ubat 2024, 14:12:49 Gnderen: putty »
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd Tigerfish

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2286
 • 198
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5915 : 23 ubat 2024, 14:11:56 »

Ama bizim millet " bunun neden topu yok" diye kafa ütüleyeceði için top da konulsun bence de... Kafa aðrýtmasýnlar...

Artýk forumda da her konuda, þuna þöyle bir þey yapsak çok iyi olur tadýnda mesajlar okumaktan da yorulduk. Amatör ruh güzel de profesyonelce bu iþi yapan adamlarýn da her yaptýðýný sorgulamasak nasýl olur? Ben kendi adýma yýldým valla. Herkes maþallah her þeyi biliyor. Olaný anlamaya çalýþmak yerine, oradaki akýlý anlamak yerine, ben olsam þöyle yapardým tadýnda mesajlar býkkýnlýk getirdi.

Sen olsan olmuyor iþte. Olsaydý sen orada olurdun o burada olurdu.


+1

Günün en güzel yorumu

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5916 : 23 ubat 2024, 14:21:10 »
Alnt

TUSAÞ Genel Müdürü Kotil: KAAN dünyanýn en hýzlý biten uçak projesi

TUSAÞ Genel Müdürü Temel Kotil, milli savaþ uçaðý KAAN’ýn uçuþunun ardýndan açýklamalarda bulundu. Kotil " Bizim uçaðýmýz F22-F35 arasýnda. Biz uçaðýn hava görevini daha iyi yapmasý gerekiyor. Burada yabancý basýn bilenlerin bu kadar önemsemesi çok kýsa sürede bitti, en hýzlý biten uçaktýr" dedi.

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/tusas-genel-muduru-kotilden-onemli-aciklamalar-42409664

Ýyi de henüz bitmemiþ ki! Bu sadece bir prototip! Herhalde prototip yapýmý çok hýzlý oldu demek istedi. Haberciler de en hýzlý biten uçak projesi olarak yazdýlar.  ;D ;D
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd The Qonqueror

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 92
 • 16
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5917 : 23 ubat 2024, 14:25:40 »
Senede iki mesaj atýyorsun yarýsýný bana ziyan etmeseydin keþke

Bu senin haddini bilmediðin gerçeðini deðiþtirmiyor. En azýndan herþeye atlayýp yüzüme gözüme bulaþtýrmýyorum.

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5918 : 23 ubat 2024, 14:44:50 »
Tasarým ile prototipin uçmasý arasýnda geçen süre olarak en kýsa proje demek istemiþtir ...

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5919 : 23 ubat 2024, 15:03:35 »
Senede iki mesaj atýyorsun yarýsýný bana ziyan etmeseydin keþke

Bu senin haddini bilmediðin gerçeðini deðiþtirmiyor. En azýndan herþeye atlayýp yüzüme gözüme bulaþtýrmýyorum.

Kardeþlerine laf edene kadar tahammül ettin en kanýna dokanan bumu oldu
Senede iki mesaj atýyorsun yarýsýný bana ziyan etmeseydin keþke

Bu senin haddini bilmediðin gerçeðini deðiþtirmiyor. En azýndan herþeye atlayýp yüzüme gözüme bulaþtýrmýyorum.

Herkes beni seviyo ben yýlýn üyesi seçildim
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.