Anket

Sizce Yerli Savaþ Uçaðýmýz Nasýl Birþey Olacak?

Tamamen özgün bir tasarým olacak. Hiçbir uçaða benzemeyecek.
80 (41.2%)
Güney Kore ile ortak olarak KFX'i millileþtireceðiz.
17 (8.8%)
SAAB ile ortak stealth bir uçak geliþtireceðiz.
40 (20.6%)
F-16 tecrübemizi kullanarak geliþmiþ bir F-16 yapacaðýz.
25 (12.9%)
Projeyi rafa kaldýrýp ABD'den uçak alacaðýz.
17 (8.8%)
Baþka bir düþüncem var. Aþaðýya yazýyorum.
15 (7.7%)

Toplam Oy Verenler: 194

Gnderen Konu: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi  (Okunma says 1055780 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd selcukkocak78

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 754
 • 113
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6050 : 26 ubat 2024, 20:55:53 »
ÝTLER ÝSTEDÝ DÝYE ATLAR ÖLMEZMÝÞ. birkaç fetuþçu birkaç 5. kol ajaný projeye bok atmaya çalýþýnca proje rayýndan çýkmaz arkadaþlar. herþey ALLAH ýn izniyle yolunda gidiyor. bu tipleri çok kaale almayýn ve bunlara cevaben sadece uçaðýn ilk uçuþ videosunu koyun canlarý yeterince sýkýlýr

evrimd aydýndurmus

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 385
 • 16
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6051 : 26 ubat 2024, 21:04:00 »
Bu kafayla muhalefet sittin sene iktidar yüzü göremez. Allah akýl fikir versin.  :)

görür bizde kör saðýr cahil seçmen dolu...

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6052 : 26 ubat 2024, 21:06:26 »
Yýllarca Özden Örnek ve diðer deðerli amiralleri hapislerde tutsak edip MÝLGEM’in geliþimini sekteye uðratmýþ donanmaya da ciddi güc kaybý yaþatmýþ olan bu heriflerdi gene.

Özden Örnek'i kim hapse attý? Ýþ siyasete kayacak yine benden söylemesi... Bak muahlif bir insan olarak Yýlmaz Özdil ve bu KAAN hakkýnda açýklama yapanlar saçmalamýþ dedik mi? Dedik , fazla uzatmayalým , kimleri kimler hapse attý açmayalým burada...

evrimd Ýbrahim

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 335
 • 41
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6053 : 26 ubat 2024, 21:15:34 »
uçak mühendisi deðilim ama mimarým.tasarým 2 yöntemle oluþturulur
1:tümdengelim
2:tümevarým.
uçak gemi tank araba gibi yapýlar çoðunlukla tümdengelim yöntemiyle tasarlanýrlar.
önce dýþ kabuk sonra iskelet daha sonra da ekipman yuvalarý tasarlanýr. uçaklarda tümdengelim tasarým zounluluðu vardýr. yaklaþýk ölçülere göre oluþturacaðýnýz dýþ kabuk çizimi kütleye dökülüp rüzgar testlerine sokulur.tabiki ölçekli formu ile. daha sonra akýþkanlar mekaniðine göre elde edilen verilere baðlý olarak tasarýmda deðiþikliðe gidilebilir. bu deðiþiklikler  küçük yada büyük olabilir.taa ki istenen deðer aralýðýnda bir test sonucu elde edilene kadar. daha sonra bu þekil tam boy grafiksel hale dönüþtütülüp dýþtan içe iskelet baðlantý KAYNAK NOKTALarý boru kablo geçiþleri gibi sýrayla merkeze doðru detaylandýrýlarak çizilir.malzeme dayanýmýna göre et kalýnlýklarý malzeme türleri gibi parametrelere baðlý olarak çizim sürekli güncellenir. taaa ki demir kuþta mekanik dayaným testlerine girene kadar. daha sonra üst kaplamalar ve perçin delikleri çizilip lazer kesimler ile halledildikten sonra daha önce hazýrlanmýþ uçaðýn dýþ tasarýmýna göre oluþturulmuþ kalýplarda bu malzemeler preslenerek þekillendirilir. ve uçaðýn gövdesinde nereye montajý yapýlacaksa orada kullanýlýr.
yani kabaca böyle bir süreç  tam deli iþi. tasarýmcýsý mühendisi bu süreçte kafayý yerler genelde. halüsünasyonlar dan tutunda rüyalara kadar her þey baþlarýna gelir. beynin en çok zorlandýðý kýsým burasýdýr. bir mühendise yada mimara neden bu kadar para  vermeliyizin cevabý iþte bu süreçte yatar.


Tanklar genelde içten dýþa doðru tasarlanýr. Bu tümevarým oluyor sanýrým. Siz tam tersi tümdengelim demiþsiniz.

evrimd aydýndurmus

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 385
 • 16
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6054 : 26 ubat 2024, 21:20:55 »
uçak mühendisi deðilim ama mimarým.tasarým 2 yöntemle oluþturulur
1:tümdengelim
2:tümevarým.
uçak gemi tank araba gibi yapýlar çoðunlukla tümdengelim yöntemiyle tasarlanýrlar.
önce dýþ kabuk sonra iskelet daha sonra da ekipman yuvalarý tasarlanýr. uçaklarda tümdengelim tasarým zounluluðu vardýr. yaklaþýk ölçülere göre oluþturacaðýnýz dýþ kabuk çizimi kütleye dökülüp rüzgar testlerine sokulur.tabiki ölçekli formu ile. daha sonra akýþkanlar mekaniðine göre elde edilen verilere baðlý olarak tasarýmda deðiþikliðe gidilebilir. bu deðiþiklikler  küçük yada büyük olabilir.taa ki istenen deðer aralýðýnda bir test sonucu elde edilene kadar. daha sonra bu þekil tam boy grafiksel hale dönüþtütülüp dýþtan içe iskelet baðlantý KAYNAK NOKTALarý boru kablo geçiþleri gibi sýrayla merkeze doðru detaylandýrýlarak çizilir.malzeme dayanýmýna göre et kalýnlýklarý malzeme türleri gibi parametrelere baðlý olarak çizim sürekli güncellenir. taaa ki demir kuþta mekanik dayaným testlerine girene kadar. daha sonra üst kaplamalar ve perçin delikleri çizilip lazer kesimler ile halledildikten sonra daha önce hazýrlanmýþ uçaðýn dýþ tasarýmýna göre oluþturulmuþ kalýplarda bu malzemeler preslenerek þekillendirilir. ve uçaðýn gövdesinde nereye montajý yapýlacaksa orada kullanýlýr.
yani kabaca böyle bir süreç  tam deli iþi. tasarýmcýsý mühendisi bu süreçte kafayý yerler genelde. halüsünasyonlar dan tutunda rüyalara kadar her þey baþlarýna gelir. beynin en çok zorlandýðý kýsým burasýdýr. bir mühendise yada mimara neden bu kadar para  vermeliyizin cevabý iþte bu süreçte yatar.


Tanklar genelde içten dýþa doðru tasarlanýr. Bu tümevarým oluyor sanýrým. Siz tam tersi tümdengelim demiþsiniz.

dediðinin hepsi tüme varýmla yapýlmak zorunda olan projelerdir...

evrimd selcukkocak78

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 754
 • 113
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6055 : 26 ubat 2024, 21:37:19 »
uçak mühendisi deðilim ama mimarým.tasarým 2 yöntemle oluþturulur
1:tümdengelim
2:tümevarým.
uçak gemi tank araba gibi yapýlar çoðunlukla tümdengelim yöntemiyle tasarlanýrlar.
önce dýþ kabuk sonra iskelet daha sonra da ekipman yuvalarý tasarlanýr. uçaklarda tümdengelim tasarým zounluluðu vardýr. yaklaþýk ölçülere göre oluþturacaðýnýz dýþ kabuk çizimi kütleye dökülüp rüzgar testlerine sokulur.tabiki ölçekli formu ile. daha sonra akýþkanlar mekaniðine göre elde edilen verilere baðlý olarak tasarýmda deðiþikliðe gidilebilir. bu deðiþiklikler  küçük yada büyük olabilir.taa ki istenen deðer aralýðýnda bir test sonucu elde edilene kadar. daha sonra bu þekil tam boy grafiksel hale dönüþtütülüp dýþtan içe iskelet baðlantý KAYNAK NOKTALarý boru kablo geçiþleri gibi sýrayla merkeze doðru detaylandýrýlarak çizilir.malzeme dayanýmýna göre et kalýnlýklarý malzeme türleri gibi parametrelere baðlý olarak çizim sürekli güncellenir. taaa ki demir kuþta mekanik dayaným testlerine girene kadar. daha sonra üst kaplamalar ve perçin delikleri çizilip lazer kesimler ile halledildikten sonra daha önce hazýrlanmýþ uçaðýn dýþ tasarýmýna göre oluþturulmuþ kalýplarda bu malzemeler preslenerek þekillendirilir. ve uçaðýn gövdesinde nereye montajý yapýlacaksa orada kullanýlýr.
yani kabaca böyle bir süreç  tam deli iþi. tasarýmcýsý mühendisi bu süreçte kafayý yerler genelde. halüsünasyonlar dan tutunda rüyalara kadar her þey baþlarýna gelir. beynin en çok zorlandýðý kýsým burasýdýr. bir mühendise yada mimara neden bu kadar para  vermeliyizin cevabý iþte bu süreçte yatar.


Tanklar genelde içten dýþa doðru tasarlanýr. Bu tümevarým oluyor sanýrým. Siz tam tersi tümdengelim demiþsiniz.

dediðinin hepsi tüme varýmla yapýlmak zorunda olan projelerdir...
tüm kara araçlarý yollar köprüler ve onlarý taþýyacak araçlara uygun dýþ ölçülere göre dýþardan içeriye doðru tasarlanýrlar önce dýþ ölçüler daha sonra iç aksamlarý tasarlanýr. içerden dýþarý doðru tasarlarken trene týra sýðamayacak yada tünellere sýðamayacak bir tasarým çýkma olasýlýðý ortaya çýkar.tasarýmcýnýn kýsýtlamalarýda bunlardýr. en  boy yükseklik kýsýtlamalarý, motor gücü ,motor ölçüleri, personelin ve ekipmanýn uygun yerleþimi ,vb.  kýsýtlamalarý optimal çözümlerle projeye uygulamak zorundadýr.

evrimd Archangel99

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1355
 • 191
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6056 : 26 ubat 2024, 21:48:44 »
Bu kafayla muhalefet sittin sene iktidar yüzü göremez. Allah akýl fikir versin.  :)

Ben yýllardýr bunu söylüyorum. 2028'de Erdoðan'ýn iþaret ettiði aday bile seçimi kazanýr. Bu kafayla bu muhalefet 2124'te dahi muhalefette oturmaya devam eder.

Muhalefet 20 yýldýr her þeyi seçime baðlýyor. Burada da var mesela. Yahu son 20 yýlda 15 seçim yapýlmýþ bir projenin seçime denk gelmeme þansý var mý? 15 yýlda bir seçim yapýlmýyor ki, ülkede 2 senede bir seçim var. Böyle olunca projelerin seçime gelmeme þansý olmuyor.

KAAN 2028'de envantere girecek. Girerse yine seçim yatýrýmý diyecekler. Oysa adamlar bunu 10 yýl önceden açýklýyor.

Herkesin her konuda da bilgisi olmasýn kardeþim. Yani ben doktor deðilim ama kalkýp birisinin hastalýðýyla ilgili teþhis koyarsam bana küfrederler.

Yýlmaz Özdil hayatý boyunca mühendislikten, savunma sanayiinden ne nasip almýþ? Amatör olarak bile ilgilenmemiþ kalkýp þimdi bu uçak F-16 motoru kullanýyor diyor. Biz 10 yýldýr burada biliyoruz F-16 motoru kullanacaðýný adam bunu açýk bulmuþ gibi paylaþýyor.

Diðer kalkýyor bu uçak henüz 5. nesil deðil neden 5. nesil diyorsunuz milleti kandýrmayýn diyor. Yahu hangi prototip %100 tamamlanmýþ, tüm sistemleri üzerinde uçuþ yapmýþ ki?

Sonra vay efendim soðan patates 20 lira oldu neden Erdoðan kazandý. Muharrem Ýnce bile bu kafayla giderse muhalefet dolar 100 lira bile olsa iktidar kazanýr diye boþuna demiyor.

20 yýldýr bu konularda saldýrarak oy kazanmayýp aksine oy kaybettiðini anlayamayan bir muhalefet var ülkede.

Ali Babacan'ýn SÝHA'lara dokunacaðýz lafý bile muhalefete -2 puan yazmýþtýr. Ama iþte anlamýyorlar bu tür projelerin toplumun en az %70'inde gurur duygusunu kabarttýðýný.

evrimd M.B.T

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 464
 • 30
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6057 : 26 ubat 2024, 21:56:51 »
Güzel gözüküyor, ancak canardlý yapý RKA bakýmýndan dezavantajlý olduðu için bu klasik yarý delta kanat formunda karar kýlýnmýþ olabilir. Diðer türlü sizin sunduðunuz model enerji koruma ve manevra kabiliyeti bakýmlarýndan daha iyi olabilir. Diðer  taraftan daha önce belirttiðim gibi F-110 nozulunda deðiþiklik ABD iznini gerektirecektir. F-23 deki gibi bir nozul yapmak ise mevcut nozula ek olarak uçak gövdesinde nozul gibi dayanýklý bir nozul devamý yapý anlamýna gelecektir.
Ek nozulu yapmak zor mu yapýmý?

evrimd DelKu

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 496
 • 51
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6058 : 26 ubat 2024, 22:16:14 »
F-23 te nozul tasarýmýnýn ötesinde motor çýkýþlarý  gövdeye gizlenmiþti, ANKA-3 te de o tip motor yerleþiminin görüntüleri vardý,belki ilerleyen tarihlerde Kaanda da tam gömülü motor tasarýmý görebiliriz , en azýndan ben öyle umuyorum. Tabii motor çýkýþý daha geriden baþlayýnca tüm arka gövdenin ýsýnmasý sorununu nasýl çözdüler,  böyle bir tasarýmda biz nasýl çözeriz bir fikrim yok sadece hayalini kuruyorum
« Son Dzenleme: 26 ubat 2024, 22:34:30 Gnderen: DelKu »

evrimd DelKu

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 496
 • 51
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6059 : 26 ubat 2024, 22:17:16 »


« Son Dzenleme: 26 ubat 2024, 22:31:52 Gnderen: DelKu »