Anket

Sizce Yerli Savaþ Uçaðýmýz Nasýl Birþey Olacak?

Tamamen özgün bir tasarým olacak. Hiçbir uçaða benzemeyecek.
80 (41.2%)
Güney Kore ile ortak olarak KFX'i millileþtireceðiz.
17 (8.8%)
SAAB ile ortak stealth bir uçak geliþtireceðiz.
40 (20.6%)
F-16 tecrübemizi kullanarak geliþmiþ bir F-16 yapacaðýz.
25 (12.9%)
Projeyi rafa kaldýrýp ABD'den uçak alacaðýz.
17 (8.8%)
Baþka bir düþüncem var. Aþaðýya yazýyorum.
15 (7.7%)

Toplam Oy Verenler: 194

Gnderen Konu: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi  (Okunma says 1055761 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd Denizci16

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2784
 • 79
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5890 : 22 ubat 2024, 22:42:50 »
P1. Galibasý yok.

Sayýn VLS'nin iddiasý doðrulanmamýþ oldu...MMU mühendisinin videolarda " P1 uçacak " demesine raðmen P1 deðil diðer prototip uçacak demiþti...Sn.putty yi eleþtirmiþtik ,çok yükleniyorsun neye istinaden ithamlarda bulunuyorsun demiþtik,yargýsýz infaz yapýyorsun demiþtik..

Haklý çýktý.

Sn. Vls buyursun açýklasýn neye istinaden p2 uçacak dediðini...
Aslýnda Temel Kotil demiþti ama þimdi onun o sözlerini bulmam mümkün deðil , 2 senedir o kadar çok videolarda konuþtu ki

O zaman sn.Temel kotil'mi patladý...

evrimd mehmet05

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1572
 • 140
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5891 : 22 ubat 2024, 22:58:05 »
Zannedersem olay 27 Aralýkta Kaan'ýn uçma sözüne karþýn uçmamasý ile ilgili. Gerçi youtube da bugün yüklenmiþ bir videosu vardý ama, açýp izlemediðim için eski bir videonun tekrar yüklenmesi de olabilir.  Eðer öyle ise 100 yýlda uçma sözünün ciddiyeti ve yerine gelmemesi Kotil'i pasifize etmiþ olabilir, en azýndan bir süreliðine.

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5892 : 22 ubat 2024, 23:26:37 »
yeni gözdemiz bu inþallah
T925


Zor,
Ruslar motorunun fabrikasýný hallettiler
Sn Delku,
O motorda zaten pek iþ yoktu. Hem güç olarak hemde teknoloji olarak çok geri kalmýþ bir motordu.
ABD ile ara iyiyken, GE t700 motorunun CT7-8A7 3000hp versiyonundan TEI de üretilmek üzere lisans hakký almak ve kendi ts3000’imiz gelinceye kadar ABD motoru kullanmak en iyi seçenek olur.

Hatta bunlarla birlikte yakýnda lisans hakký bitecek Blackhawk motorlarýnýn da lisans yenilenmesi yapýlabilir. Bu yenilenme sýrasýnda 2000hp olan bu motorlarýn 3000hp versiyonu da üretilebilir.

evrimd Denizci16

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2784
 • 79
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5893 : 22 ubat 2024, 23:46:35 »
yeni gözdemiz bu inþallah
T925


Zor,
Ruslar motorunun fabrikasýný hallettiler
Sn Delku,
O motorda zaten pek iþ yoktu. Hem güç olarak hemde teknoloji olarak çok geri kalmýþ bir motordu.
ABD ile ara iyiyken, GE t700 motorunun CT7-8A7 3000hp versiyonundan TEI de üretilmek üzere lisans hakký almak ve kendi ts3000’imiz gelinceye kadar ABD motoru kullanmak en iyi seçenek olur.

Hatta bunlarla birlikte yakýnda lisans hakký bitecek Blackhawk motorlarýnýn da lisans yenilenmesi yapýlabilir. Bu yenilenme sýrasýnda 2000hp olan bu motorlarýn 3000hp versiyonu da üretilebilir.
+1

evrimd Archangel99

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1355
 • 191
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5894 : 23 ubat 2024, 00:02:28 »
Bu arada pek dikkat çekmedi ama Ruslar ilk uçuþtan sonra yine teþne olmuþ KAAN'a. Birlikte çalýþmaya hazýrýz, þirketlerimiz birlikte çalýþmaya çok istekli falan demeye baþlamýþlar.

ABD ile iliþkileri yine bozmak, Ukrayna'nýn satýn alýmýný engellemek, yine Ukrayna mühendislerinin motor çalýþmasýný engellemek için salça olup duruyorlar.

Baþka kapýya demek lazým. SU-57'yi bile eline yüzüne bulaþtýrmýþ adamlar KAAN'da birlikte çalýþmak istiyormuþ.

evrimd Denizci16

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2784
 • 79
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5895 : 23 ubat 2024, 00:10:03 »
Bu arada pek dikkat çekmedi ama Ruslar ilk uçuþtan sonra yine teþne olmuþ KAAN'a. Birlikte çalýþmaya hazýrýz, þirketlerimiz birlikte çalýþmaya çok istekli falan demeye baþlamýþlar.

ABD ile iliþkileri yine bozmak, Ukrayna'nýn satýn alýmýný engellemek, yine Ukrayna mühendislerinin motor çalýþmasýný engellemek için salça olup duruyorlar.

Baþka kapýya demek lazým. SU-57'yi bile eline yüzüne bulaþtýrmýþ adamlar KAAN'da birlikte çalýþmak istiyormuþ.

100 milyon dolardan putink amcaya 80 tane satalým
Birde mühimmat yedekparça falan bir 20-30 milyar dolar rakam çýkartalým..

Yada putink amca oradan bize gaz kuyusu versin

Nede olsa ihtiyaçlarý var 5.nesil Uçak iþini ellerine gözlerine bulaþtýrdýlar gibi

evrimd Archangel99

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1355
 • 191
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5896 : 23 ubat 2024, 00:20:09 »
Bu arada pek dikkat çekmedi ama Ruslar ilk uçuþtan sonra yine teþne olmuþ KAAN'a. Birlikte çalýþmaya hazýrýz, þirketlerimiz birlikte çalýþmaya çok istekli falan demeye baþlamýþlar.

ABD ile iliþkileri yine bozmak, Ukrayna'nýn satýn alýmýný engellemek, yine Ukrayna mühendislerinin motor çalýþmasýný engellemek için salça olup duruyorlar.

Baþka kapýya demek lazým. SU-57'yi bile eline yüzüne bulaþtýrmýþ adamlar KAAN'da birlikte çalýþmak istiyormuþ.

100 milyon dolardan putink amcaya 80 tane satalým
Birde mühimmat yedekparça falan bir 20-30 milyar dolar rakam çýkartalým..

Yada putink amca oradan bize gaz kuyusu versin

Nede olsa ihtiyaçlarý var 5.nesil Uçak iþini ellerine gözlerine bulaþtýrdýlar gibi

Rus ayýsýna günahýmý bile vermem.

evrimd Tigerfish

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2286
 • 198
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5897 : 23 ubat 2024, 01:20:14 »
Havacýlýk sektöründe iþbirliði olur ama nasýl olur? Milli muharip uçaðýn projesine Ruslarý Yanaþtýrmam. Ýþbirliði deðiþik alanlarda olabilir. Unutmayalým ki ne de olsa Rusya her þeye raðmen bizim büyük ticari partnerimiz.


Hani dersiniz peki Ukrayna ne güne duruyor? Batý Þu an onlarý bize yedirmez. Satan balistik füze gizlice alacaðýmýz zaman Amerika hemen Rusya’ya uyarýp beraber balistik füze teknolojisinin transferini sabote ettiler. Rusya’da çok katý tutumlu bu konuda. Seni kimseye yar etmem dercesine motor sichi yerle bir etti.

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5898 : 23 ubat 2024, 01:34:03 »
Alnt

KAAN ilk uçuþunu TAAC Havacilik Teknolojileri  tarafindan tasarlanip üretilen yerli inis takimlariyla gerceklestirdi.

youtu.be/nlwzfJtLiVM?si=uYdfY2NUvmr3zTWt
youtu.be/oLSIVeX0Ol8?si=2Vsxp3JWMrILIccl
youtu.be/5rLPxJ7GwKA?si=-Lxd2eScWl7wK3yu
https://www.instagram.com/p/C3pgKC7MbCX/?igsh=bnc5MDJoNm83ajJ4

evrimd Denizci16

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2784
 • 79
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5899 : 23 ubat 2024, 01:41:04 »
Neyse aklýma gelen herþey söylenir mi? Bilmiyorum

Doðu bloðu yada bric ülkelerine Kaan'ý Al41 motoru ile belirli ofsetler vererek satýþ iþine gireceksin

Ayný anda

Batý bloðu ülkelerine yada NATO ülkerine Kaan'ý f110 ge 132 ile vereceksin offsetler, satýþ anlaþmasý vesaire.

Para kýrcan köþe olucan daha sonra 3. Dünya savasýnda tarafsýz olucan yesinler birbirini .her coðrafyada Kaanlar birbiri ile çatýþacak...

Sende efsane bir ürünle anýlacan ve gelen sipariþler ile köþe olucan...artý herkez savaþtan yorgun çýkarken sen diri olarak çýkcan

Bence bu fikri herkez düþünsün eyt be fanteziye bak
Her tarafla iþbirliði yapan roscthild yada rockefeller gibi olmak...

Kesin süper güç oluruz bu arada latife yapýyorum.