Anket

Sizce Yerli Savaþ Uçaðýmýz Nasýl Birþey Olacak?

Tamamen özgün bir tasarým olacak. Hiçbir uçaða benzemeyecek.
80 (41.2%)
Güney Kore ile ortak olarak KFX'i millileþtireceðiz.
17 (8.8%)
SAAB ile ortak stealth bir uçak geliþtireceðiz.
40 (20.6%)
F-16 tecrübemizi kullanarak geliþmiþ bir F-16 yapacaðýz.
25 (12.9%)
Projeyi rafa kaldýrýp ABD'den uçak alacaðýz.
17 (8.8%)
Baþka bir düþüncem var. Aþaðýya yazýyorum.
15 (7.7%)

Toplam Oy Verenler: 194

Gnderen Konu: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi  (Okunma says 1055773 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd sakoviç

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 10
 • 2
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5860 : 22 ubat 2024, 16:36:58 »
Ben hala arka iniþ takýmlarýnýn birbirine yakýn konumlandýrýlmasýna takmýþ durumdayým. F-22 gibi aralarýndaki mesafe geniþ olsa daha yakýþýklý olacak KAAN. Ýnþallah nihai tasarým böyle olur.

evrimd AlicanAli__

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 179
 • 14
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5861 : 22 ubat 2024, 16:56:38 »
🗣 SSB Baþkaný Prof. Dr. Haluk Görgün: (KAAN’ýn ilk uçuþu/CNN Türk)

💢 KAAN’ýn test uçuþlarý zarflar açýla açýla farklý irtifalarda ve farklý uçuþ profillerinde devam edecek.


💢 Yerli ve milli motor hedefimiz için de ekiplerimiz gayretle çalýþýyor.

💢 Yerli motoru seri üretime yetiþtirmeye çalýþýyoruz. Ýlk teslimatlarda olmasýný hedefliyoruz.

Biri bana motorun 2028e nasýl yetiþeceðini söyleyebilir mi?

Uçak mühendisliði okuyan bir arkadaþým herhalde f110 devþiririz diyor, düþünceniz ne?

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5862 : 22 ubat 2024, 16:58:50 »
Savaþ zamaný takvimleri ile barýþ zamaný takvimleri çok farklýdýr. Barýþ zamaný on yýlda geliþtirilen þey savaþ zamaný üç ayda bile geliþtirilebilir bazen. Savaþtan kasýt motivasyon faktörü. Soðuk savaþ zamaný bir F35 geliþtirme zamanýnda Amarika F111 F18 F15 F18 F14 F16 yý daha yanýnda unuttuðumuz bir dolusunu geliþtirdi þimdi þu helikopter bu helikopter diye 20 yýldýr tartýþýyorlar yapýp yapýp çöpe atýyorlar soðuk savaþta yaptýklarý helikopterleri hala aðzýmýz açýk þaþýp kalýyoruz gördükçe
« Son Dzenleme: 22 ubat 2024, 17:01:19 Gnderen: putty »
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5863 : 22 ubat 2024, 17:04:23 »


Uzun zamandýr beklenen uçuþ, planlanandan sadece 2 ay kadar sonra gerçekleþti. Bu bile bir baþarý. Hayýrlý olsun. Bu henüz prototip ve pek çok eksiði, deðiþtirilmesi gereken kýsýmlarý var. Yapýlacak testler ve deðerlendirmeler sonucu daha da güzel bir hale dönüþecek. Bu haliyle bile epey ses getirdi. Artýk motor konusunu da tam olarak çözersek bizi kimse tutamaz.

Bu arada Yunanlý ergenlerin kendi aralarýna neler söyledikleri benim hiç umurumda deðil. Sizlerin onlarý umursayýp buralarda paylaþarak kendinizi onlarýn seviyesine düþürmemenizi tavsiye ederim.

« Son Dzenleme: 22 ubat 2024, 17:05:45 Gnderen: SKYWOLF »
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd Denizci16

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2784
 • 79
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5864 : 22 ubat 2024, 17:07:48 »
O deðilde dýþ dünyada Kaan nasýl deðerlendiriliyor yada nasýl yanký buldu burda paylaþsak güzel olur...

Herkez gýpta ediyordur bence...

evrimd Denizci16

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2784
 • 79
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5865 : 22 ubat 2024, 17:10:58 »
Þu uçaðý 6 ay sonra full afterburner ve yarým depo yakýt ile "vertical take-off" dikey kalkýþ yaparken hayal ediyorum ,amma süksesi olurdu...

evrimd AlicanAli__

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 179
 • 14
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5866 : 22 ubat 2024, 17:11:42 »
Savaþ zamaný takvimleri ile barýþ zamaný takvimleri çok farklýdýr. Barýþ zamaný on yýlda geliþtirilen þey savaþ zamaný üç ayda bile geliþtirilebilir bazen. Savaþtan kasýt motivasyon faktörü. Soðuk savaþ zamaný bir F35 geliþtirme zamanýnda Amarika F111 F18 F15 F18 F14 F16 yý daha yanýnda unuttuðumuz bir dolusunu geliþtirdi þimdi þu helikopter bu helikopter diye 20 yýldýr tartýþýyorlar yapýp yapýp çöpe atýyorlar soðuk savaþta yaptýklarý helikopterleri hala aðzýmýz açýk þaþýp kalýyoruz gördükçe

Eðer cidden ilk teslimatlarýn bi bölümü yerli motorla gelecekse, ben TF-35000inin bu yýl ateþlenmesine hazýr olun derim, çünkü o testler bu testler derken zaten 3 yýlý bulur

evrimd Denizci16

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2784
 • 79
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5867 : 22 ubat 2024, 17:13:44 »
Bence 2026-2027 gibi yerli motor harici tüm sistemler hazýr olur ve gerekli revizeler yapýlýr.
Yani o tarihlerde seri üretim için uçak hazýr olur.

2024 baþýndayýz

2024-2025-2026-2027 daha üç dört sene var
« Son Dzenleme: 22 ubat 2024, 17:22:23 Gnderen: Denizci16 »

evrimd AlicanAli__

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 179
 • 14
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5868 : 22 ubat 2024, 17:24:11 »
Bence 2026-2027 gibi yerli motor harici tüm sistemler hazýr olur ve gerekli revizeler yapýlýr.
Yani o tarihlerde seri üretim için uçak hazýr olur.

2024 baþýndayýz

2024-2025-2026-2027 daha üç dört sene var

Öyle de, motor seri üretime girecek diyorlar o tarihte, TF-35K seri üretime 2027de girecekse, f110dan mý devþiriyorlar nasýl yapýyorlar?

evrimd tumucin

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2345
 • 24
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5869 : 22 ubat 2024, 17:27:24 »
F119 ayarinda motor cikacaktir