Anket

Sizce SSM hangi sistemi seçecek?

S-400(Rusya)
S-300(Rusya)
Patriot(ABD)
HQ-9(Çin)
Arrow(Ýsrail)
Aster-30

Gnderen Konu: YÜKSEK ÝRTÝFA HAVA SAVUNMA SÝSTEMÝ PROJESÝ  (Okunma says 737700 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: YÜKSEK ÝRTÝFA HAVA SAVUNMA SÝSTEMÝ PROJESÝ
« Yantla #2760 : 06 Ekim 2022, 17:33:44 »
Bizim cephe hattýndaki muharebe kabiliyetimiz süper güç seviyelerine gelmek üzere. Ýnsansýz kara araçlarý filan futuristik þeyler deðil bunlarý yollayýp düþman ülke iþgal edilmeyecek çok kýsa bir kaç kilometrelik cephe derinliðinde muharebe yapacaklar geri gelip ikmal yapýp gidecekler filan. Silah taþýyan araçlar karaoklar kamikazeler dronlar görüþ ötesi omtas umtas gibi silahlar tepede sihalar geride TRLG 230 benzeri acayip acayip þeyler IIR karadan atýlan spike NLOS gibi iþe yarayan SDB ler filan bu gücün karþýsýnda Leo2A7 sine güvenen Yunan piyadesini düþünemiyorum on dakika bile direnemezler savaþ baþladýðýnda. Durduramaz bugünkü Yunan ordusu böyle bir gücü önüne katar Atina ya kadar süpürür. Bu esnada düþman bir kaç füze ile TÜPRAÞ ý vuracaktýr ama piyade Tüpraþ yanarken de iþini yapar öyle hazýrlanýyor onlar. Sonra ne olur biz Tüpraþ ý Petkim i boðaz köprüsünü yeniden yaparýz ama onlar bir daha Selanik'i göremezler.  Borsa Ýstanbul daki firmalarýn hepsini üst üste koyun bir tane yunan köyü etmez kýymette. Vatan topraðý aðrý daðý büyüklüðünde kripton taþý kýymetindedir hiç bir þey ondan daha deðerli olamaz
Olguyu görselleþtirmek için Türk yunan savaþý ile betimledim yoksa savaþ tabi ki cehennemin kapýsýnýn aralanmasýdýr. Demek istediðim her konvansiyonel silahýn iþgal gibi bir karþý silahý hep cepte hazýrdýr hiç yok olmaz bu yüzden düþman silahlarýndan korkmaya gerek yok yeter ki ordun cephede ilerleyecek hazýrlýðý tamamlasýn.

Bütün bunlarý Yunanlýlar da biliyorlar ve buna raðmen arsýzca yollarýna devam ediyorlar. Ateþe odun atan birieri var çünkü.
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: YÜKSEK ÝRTÝFA HAVA SAVUNMA SÝSTEMÝ PROJESÝ
« Yantla #2761 : 06 Ekim 2022, 18:43:46 »
O zaman yapýlacak birþey yok...Cehennemin dibine kadar yollarý var... Yeter ki ilk darbe onlardan gelsin...
Ýlk darbenin bizden gelmesini ve onyýllarca sürecek ambargo maðduriyeti saðlamaya çalýþýyorlar yoksa askeri olarak kazanmalarý imkansýz , kendileri de biliyor...

Bizim savunma sanayindeki geliþmeyi görüyorlar 10 sene sonra yanlarýna ABD'yi almalarý bile onlarý kurtarmayacak,  aramýzdaki makas çok açýldý...
Tek çareleri tansiyonu yükseltip darbe almak ve ABD-Avrupa desteðiyle bizi ekonomik-askeri ambargoya boðmak...
Sakýn ilk ateþi biz açmayalým sakýn....

evrimd Gökbörü

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1515
 • 142
 • DefenceTurk.com
Ynt: YÜKSEK ÝRTÝFA HAVA SAVUNMA SÝSTEMÝ PROJESÝ
« Yantla #2762 : 06 Ekim 2022, 20:11:21 »
O zaman yapýlacak birþey yok...Cehennemin dibine kadar yollarý var... Yeter ki ilk darbe onlardan gelsin...
Ýlk darbenin bizden gelmesini ve onyýllarca sürecek ambargo maðduriyeti saðlamaya çalýþýyorlar yoksa askeri olarak kazanmalarý imkansýz , kendileri de biliyor...

Bizim savunma sanayindeki geliþmeyi görüyorlar 10 sene sonra yanlarýna ABD'yi almalarý bile onlarý kurtarmayacak,  aramýzdaki makas çok açýldý...
Tek çareleri tansiyonu yükseltip darbe almak ve ABD-Avrupa desteðiyle bizi ekonomik-askeri ambargoya boðmak...
Sakýn ilk ateþi biz açmayalým sakýn....

Teorik olarak ilk ateþ açan taraf olmamak mantýklý ama bir yerden sonra caydýrýcýliginizi sürdürebilmek için istemesenizde harekete geçmek zorunda kalabilirsiniz..

Örneðin 12 mile çýkartýrlarsa ve meclis kararý olmasýna raðmen savaþ açmamayi seçerseniz sizi artýk kimse dinlemez....

Bu 12 mili ilan etmelerine hazirmiyiz onu konuþmak lazým...
What is steel compared to the hand that wields it?

evrimd bostancýbaþý

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 261
 • 17
Ynt: YÜKSEK ÝRTÝFA HAVA SAVUNMA SÝSTEMÝ PROJESÝ
« Yantla #2763 : 07 Ekim 2022, 08:42:08 »
Þu kadarýný diyebilirim...12 mil ilan ettikleri an çatýþma baþlar bunu yunanda biliyor.....
'Bakan Akar'dan Yunanistan talimatý: Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz talimatlandýrýldý, geri adým atmak yok'
« Son Dzenleme: 07 Ekim 2022, 08:45:26 Gnderen: bostancýbaþý »

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
YÜKSEK ÝRTÝFA HAVA SAVUNMA SÝSTEMÝ.
« Yantla #2764 : 30 Nisan 2023, 00:18:09 »

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
ASELSAN'ýn hava savunma sistemleri projeksiyonu.
« Yantla #2765 : 11 Mays 2023, 22:10:39 »
Alnt
ASELSAN'ýn hava savunma sistemleri projeksiyonu.https://twitter.com/kimlikci_954

evrimd Denizci16

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2784
 • 79
 • DefenceTurk.com
Ynt: YÜKSEK ÝRTÝFA HAVA SAVUNMA SÝSTEMÝ PROJESÝ
« Yantla #2766 : 24 Mays 2023, 19:13:32 »
Arkadaþlar artýk S400 gibi sisteme gerçekten ihtiyac kalmadý siper geliyor bence bu sistemi Azerbaycan'a verelim gitsin...hava sahasý en iyi uçaklar ile korunur burda da en iyi tercih F22 pardon kaan'dýr...

S400 o zaman için alýnan mecburiyetti ve o zaman için doðru tercihti darbe olduðu için zihnimiz allak bullaktý mantýðýn karýþýk olduðu bir zamandý aklý selim yada irademizin yerinde olmadýðý bir zamandý baðýmsýzlýk adýna doðru ama akýl gönül yolumuz için yanlýþ tercihti...

Biz f22 pardon Kaan'ýn yolunu kapattýk çünkü bu Türkiye'ye gösterilmedi gösterilseydi Türkiye asla S400 seçmezdi. flu olarak gösterildi Kaan veya F22 uçaðý bize yoksa bundan olacaðýný bilse s400 seçmezdi. Türkiye darbe buhranýnda kafasý karýþýk olduðu için anlamadý anlasaydý kaanýn yolundan giderdi(Kaan için motor lazým)...

Kýsaca artýk S400 Ler kaan'a motor gelmesi için gerekirse Rusya gerek ABD ve Avrupa için sorun olmayan Azerbaycan'a devredilmesi...

Teknik olarak sistemlerimiz ile uyuþmuyor veya Azerbaycan'ýn daha çok ihtiyacý var denilebilir veya diðer Rus ekseninde olan devletlere verilebilir Kazakistan Türkmenistan vesaire

Artýk S400 ün kendisi de ziyan edilmemeli hakkýný görcek ülkeye verilmeli...

Sadece baðýmsýzlýk için doðru karardý.götürüsü getirisinden fazla oldu bununda hayrýný görmedik...

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: YÜKSEK ÝRTÝFA HAVA SAVUNMA SÝSTEMÝ PROJESÝ
« Yantla #2767 : 24 Mays 2023, 19:22:06 »
Yahu arkadaþ binlerce kez söylendi "þunu alýp þuna vereyim" olmuyor - olma bu iþler...

2.el çamaþýr makinasýný öðrenci evine mi veriyorsunuz yahu...?

Bunlar stratejik silahlar Ruslar izin vermeden vidasýný bile açamazsýnýz , týpký ABD silah sistemlerinde olduðu gibi...

evrimd Denizci16

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2784
 • 79
 • DefenceTurk.com
Ynt: YÜKSEK ÝRTÝFA HAVA SAVUNMA SÝSTEMÝ PROJESÝ
« Yantla #2768 : 24 Mays 2023, 19:26:20 »
O zaman çöp deðerinde durcak bu s400

Bence konya ya götürülüp saldýrý eðitimleri için kullanýlmalý düþman hava sistemleri bastýrýlmasý sead dead görevleri için...

evrimd Bogü Alp

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 644
 • 45
 • DefenceTurk.com
Ynt: YÜKSEK ÝRTÝFA HAVA SAVUNMA SÝSTEMÝ PROJESÝ
« Yantla #2769 : 24 Mays 2023, 19:42:35 »
Yahu arkadaþ binlerce kez söylendi "þunu alýp þuna vereyim" olmuyor - olma bu iþler...

2.el çamaþýr makinasýný öðrenci evine mi veriyorsunuz yahu...?

Bunlar stratejik silahlar Ruslar izin vermeden vidasýný bile açamazsýnýz , týpký ABD silah sistemlerinde olduðu gibi...
Açarsýn Ruslar bunu da düþünüp export modelini verdi.