Gnderen Konu: HÜRJET Jet Eðitim Uçaðý Projesi  (Okunma says 210120 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: HÜRJET
« Yantla #680 : 03 Ekim 2022, 18:27:06 »
Uzunluk: 154  inç (391  cm )
Çap: 35 inç (89 cm)
Kuru aðýrlýk: 2,282  lb (1,035  kg )

F-404 ölçüleri yukarýda; F-110 ölçüleri aþaðýdadýr.

Uzunluk: 1.823-2.323 in (4.630-5.900 cm)
Çap: 465 in (1.180 cm)
Boþ aðýrlýk: 3,920-4,400 lb (1,778-1,996 kg)

evrimd keenan

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 28
 • 3
 • DefenceTurk.com
Ynt: HÜRJET
« Yantla #681 : 03 Ekim 2022, 18:32:52 »
Eðer tek motorlu multirole uçaðý isteniyorsa Hürjet'i amacýnýn dýþýna çýkarmak yerine tek motorlu MMU yapmak daha iyi bir fikir olmaz mý? MMU için yerli motor çalýþmasý yapýlýr ve bu motorun tek adetlik konfigurasyonu ile baþka bir uçak tasarlanýr. Bu tasarlanan uçak da 2035-2040 gibi Özgür modernizasyonu sonrasý ömrünün sonuna gelen f16 Blok30 ve Blok40 uçaklarý ile deðiþtirilebilir.
 
F-110 motorlu bir Hürjet uzun vadeli bir plan olur ve bu tarz bir plan için Amerikan baðlýlýðý olan 4. nesil bir motor kullanmak 2030 sonrasý harp sahasýnýn gereksinimleri açýsýndan yeterli olmaz diye düþünüyorum.
« Son Dzenleme: 03 Ekim 2022, 18:36:21 Gnderen: keenan »

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: HÜRJET
« Yantla #682 : 03 Ekim 2022, 18:43:21 »
Hürjet in motoru da kendisi de gayet yeterli performansta arayýþa gerek yok. Ýlerde F16 gibi bir þey istersek o baþka bir iþ olur
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: HÜRJET
« Yantla #683 : 03 Ekim 2022, 19:12:58 »
Hürjet in motoru da kendisi de gayet yeterli performansta arayýþa gerek yok. Ýlerde F16 gibi bir þey istersek o baþka bir iþ olur

Sayýn re ; bir türlü Hürjet motorunun ABD üretimi olduðunu ve sadece Hürjet prototipleri için verildiði gerçeðini görmezden geliyorsunuz... Biz yerli olarak üretilmesi planlanan F-110 ebat ve türevindeki motoru Hürjet'e yerleþtirmeyi boþuna keyfimizden önermiyoruz...

Herkes tutturmuþ F-404 motor çok güçlü bir motor deðil ABD ses çýkarmaz bize verir diyor neye güveniyorsanýz artýk vallahi bilemedim...

Forumun bir konusunda "ABD bizi Yunanistan ile birlikte bombalayacak" muhabbeti dönüyor diðer forum baþlýðýnda "ABD bize F-404 - F-110 motoru verir problem yok" muhabbeti dönüyor...Bu ne yaman çeliþki...

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: HÜRJET
« Yantla #684 : 03 Ekim 2022, 19:26:11 »
ABD  Türkiye ile iliþkileri dondurmadý soðuttu arkadaþlar. Türkiye ile sorunlarý var ama Türkiye yi de bir Küba yada Ýran gibi defterden tamamen silmediler bir sürü iliþki devam ediyor. Türkiye'de füze erken uyarý sistemi radarlarý çalýþýyor tanker uçaklarýmýz ABD uçaklarýna yakýt ikmali yapýyor askeri üsler var dýþ ortak düþmanlarla mücadelede devam ediyor Ukrayna destekleniyor silah yollanýyor mesela. Ukrayna ya giden siha lar kirpiler filan bizim yüreðimizden kopan iyilikler mi sanýyorsunuz bunlar tüm batý ülkelerinin kapalý kapýlar arkasýnda iþ bölümü yaptýklarý þeyler. Helikopterlere motor alýp takýyoruz bir sorun çýkmýyor. Siz Hürjet e motor vermeyecekler diye þartlanmýþsýnýz ama verecekler çok büyük ihtimalle. Vermeyebilirler de ama verebilirler de ikisi de çok ihtimal dahilinde. ABD nin bize bu motorlarý vermeyecekleri besbelli saf olmayýn gibi bir çýkarýmda bulunma gerçeði yok. Ama tabiki bir ihtimal var ama tabiki vermeyeceklerde demeyin yok öyle bir þey
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: HÜRJET
« Yantla #685 : 03 Ekim 2022, 19:32:33 »
ABD  Türkiye ile iliþkileri dondurmadý soðuttu arkadaþlar. Türkiye ile sorunlarý var ama Türkiye yi de bir Küba yada Ýran gibi defterden tamamen silmediler bir sürü iliþki devam ediyor. Türkiye'de füze erken uyarý sistemi radarlarý çalýþýyor tanker uçaklarýmýz ABD uçaklarýna yakýt ikmali yapýyor askeri üsler var dýþ ortak düþmanlarla mücadelede devam ediyor Ukrayna destekleniyor silah yollanýyor mesela. Ukrayna ya giden siha lar kirpiler filan bizim yüreðimizden kopan iyilikler mi sanýyorsunuz bunlar tüm batý ülkelerinin kapalý kapýlar arkasýnda iþ bölümü yaptýklarý þeyler. Helikopterlere motor alýp takýyoruz bir sorun çýkmýyor. Siz Hürjet e motor vermeyecekler diye þartlanmýþsýnýz ama verecekler çok büyük ihtimalle. Vermeyebilirler de ama verebilirler de ikisi de çok ihtimal dahilinde. ABD nin bize bu motorlarý vermeyecekleri besbelli saf olmayýn gibi bir çýkarýmda bulunma gerçeði yok. Ama tabiki bir ihtimal var ama tabiki vermeyeceklerde demeyin yok öyle bir þey

Bkz...ALTAY projesi 
 

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: HÜRJET
« Yantla #686 : 03 Ekim 2022, 19:34:53 »
ALTAY a motor vermeyen Almanya denizaltýya veriyor dimi. Demek ki öyle bir mukayese ile sonuç yorumlama basitinde bir mesele deðil bu
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: HÜRJET
« Yantla #687 : 03 Ekim 2022, 20:31:12 »
F110 motoru Hürjet’e olmaz. Bu motoru taþýyacak uçak ta, Hürjet olmaz.
Hürjet’e uyacak daha güçlü motor F414 dür. Olmadý; ufak bir deðiþiklikle EJ200’de olabilir. (Tabii EJ200’ün çift motorlu kullanýmdan tek motorlu kullanýma göre ayarlanmasý lazým)

Sn Serkan1976,
Düþünceniz, biz nasýlsa F110’u yaparýz aynýsýný da Hürjet’e takarýz ise, aslýnda F404 ve F414 motorlarýný daha rahat yapabiliriz. (TEÝ’nin baþýndaki adam f22’nin f119 motorunu yapacak kabiliyetteyiz diyor) . Zaten F404’leri TEÝ’de üretme üzerine Sn Akþit’in GE ile çalýþma yürüttüðünü de biliyoruz.

https://www.defenceturkey.com/tr/icerik/tei-genel-muduru-mahmut-aksit-f404-ge-102-turbofan-motorunun-en-az-40-50-sini-turkiye-de-uretmek-istiyoruz-4746

Enteresandýr; f404 motoru f117 subsonýk stealth uçaðýnýn da motoruydu.
F118motoru ise f110 motorunun art yakýcýsýz versiyonudur ve de 4 adedi Stealth Bomber B2’yi uçuruyor. Bunun bir çok parçasýnýda TEÝ üretiyor.

Tusaþ’ýn en yetkili aðýzlarý da hem f110 hem de f404 motor için tedarik izinlerinin alýndýðýný söylüyorlar.

https://www.defensehere.com/tr/hurjet-ve-mmu-icin-abd-den-f404-ve-f110-motor-izni-cikti

Bizim derdimiz zaman þu anda. Zamana karþý bir yarýþ var.
« Son Dzenleme: 03 Ekim 2022, 20:33:00 Gnderen: Yasar »

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: HÜRJET
« Yantla #688 : 03 Ekim 2022, 20:57:45 »
Biz F-119 motorunu yapabilecek kabiliyetteyiz demek ciddi , çok ciddi bir iddia ... TS-1400'ü ihracaat kýsýtlamalarý nedeniyle daha aðýr yapmak zorunda kaldýk diyen Sayýn Akþit ; F-119'u nasýl yapacak bilemiyorum...

Hadi F-119'u geçtim F-110'u yapsýn , Akþit'in resmini devlet dairelerinde Atatürk ve Tayyip Erdoðan'ýn yanýna assýnlar...

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: HÜRJET
« Yantla #689 : 03 Ekim 2022, 21:22:10 »
Biz F-119 motorunu yapabilecek kabiliyetteyiz demek ciddi , çok ciddi bir iddia ... TS-1400'ü ihracaat kýsýtlamalarý nedeniyle daha aðýr yapmak zorunda kaldýk diyen Sayýn Akþit ; F-119'u nasýl yapacak bilemiyorum...

Hadi F-119'u geçtim F-110'u yapsýn , Akþit'in resmini devlet dairelerinde Atatürk ve Tayyip Erdoðan'ýn yanýna assýnlar...

Sn Serkan1976,
Bana sormayýn . Kendisine sorun.
Buyurun dinleyin;

https://youtu.be/YgRGrdz_Bdw