Gönderen Konu: LPD (Doklu çýkarma Gemisi) Projesi  (Okunma sayısı 347643 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı fýrtýna06

 • Site Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 5089
 • 235
 • DefenceTurk.com
Ynt: LPD (Doklu çýkarma Gemisi) Projesi
« Yanıtla #1030 : 01 Ocak 2023, 17:15:01 »
Ýspanya Donanmasý’nýn en önemli gemilerinden biri olan Juan Carlos konusunda son günlerde tahrik  sistemi konusunda ciddi bir sorun yaþýyor. En son Atlantik Okyanusu’nda sorun yaþayarak geri dönmek zorunda kalan gemi için modifikasyon yapýlacak. Bu durum, geminin ‘kýz kardeþi’ olan TCG Anadolu’yu etkileyecek mi?Konuya, Emekli Amiral Türker Ertürk, kiþisel web sitesinde dikkat çekti. Ertürk, Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Juan Carlos’un uzun süredir devam eden, kronik hale gelen ve son seferinde Atlantik’te hareketten sakýt kalmasýna da neden olan arýzalar sonucunda tahrik sisteminin deðiþtirilmesine karar verildiðini belirterek þunlara dikkat çekti:

“Karar aþamasýna gelinmeden önce, müzmin hale gelen arýzalarýn arkasýndaki gerçek nedenin bulunmasý için Asea Brown Boveri (ABB) þirketine bedeli 171.220 Euro olan bir çalýþma yaptýrýlmýþ. Sonuç olarak; Ýspanyol Deniz Kuvvetleri’nin deniz harekatý operasyon ihtiyaçlarý, geminin envanterde kalma süresi ve yaþam döngüsü deðerlendirilerek tahrik sisteminin kapsamlý bir þekilde deðiþtirilmesine karar verilmiþ. Tahrik sistemindeki sorun, baþka sorunlara da kaynaklýk ediyormuþ. Özellikle titreþim; baþta elektronik cihazlarda olmak üzere, gemide baþka arýzalara da sebep oluyormuþ.

Farklý tasarým

Juan Carlos ve TCG Anadolu’da geleneksel þaft, pervane ve dümen yok. Bunun yerine azimut pervaneler ve elektrikli tahrik sistemi var. Her biri 11 MV gücünde ve 360 derece dönebilme özelliðine sahip ve bu sayede dümen görevi de gören, limanda ve amfibi harekata manevra kolaylýðý saðlayacaðý düþünülen elektrik motorlarý mevcut. Juan Carlos’a takýlan bu tahrik sistemi, Ýspanyol Donanmasýndaki ilk uygulamaydý.

30 milyon Euro’luk ek maliyet

En sonunda karar verildi ve hükümet onayladý; dizayn ve bitmeyen sorunlara çare olarak TCG Anadolu’nun kýz kardeþi Juan Carlos’un 30 Milyon Euro deðerinde bir proje ile Navantia-Kadiz Tersanesinde tahrik sistemi deðiþtirilecek. Bu büyük onarým ve dizayn deðiþikliðinin yaklaþýk olarak 1-2 yýl süreceði söyleniyor. Bu deðiþiklikle; gemide dizayndan kaynaklanan kavitasyon ve titreþim sorunlarýnýn giderilebileceði ve diðer cihazlarý olumsuz olarak etkilemesinin de önüne geçilebileceði öngörülüyor. Ama gerçek durum, onarým bittikten ve tecrübe seyirleri yapýldýktan sonra anlaþýlabilecek.

Juan Carlos’un yaþadýðý bu problem ve yapýlmasý gerekenler, normal olarak Ýspanyollarýn sorunu. Ama madem ki TCG Anadolu ayný dizayna sahip ve bu geminin kýz kardeþi, artýk bu andan itibaren bizi de ilgilendiriyor. Juan Carlos’un tahrik sistemine yapýlacak deðiþiklikler TCG Anadolu üzerinde de yapýlmadan Türk Deniz Kuvvetleri, TCG Anadolu’yu teslim almamalý. Ama görebildiðim kadarý ile Sedef Tersanesi, bir an önce gemiyi teslim etmeye bakýyor.

https://tolgaozbek.com/savunma/deniz-kuvvetleri/ispanyol-juan-carlostaki-sorun-tcg-anadoluyu-etkiler-mi/

Umarým böyle bir sorunla karþýlaþmayýz...
« Son Düzenleme: 01 Ocak 2023, 17:17:02 Gönderen: fýrtýna06 »

Çevrimdışı serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: LPD (Doklu çýkarma Gemisi) Projesi
« Yanıtla #1031 : 01 Ocak 2023, 17:29:39 »
Haydaa bu da nereden çýktý þimdi...

Bu gemi türünden baþka gemi üretildi mi?

Çevrimdışı baryshx

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 828
 • 58
 • DefenceTurk.com
Ynt: LPD (Doklu çýkarma Gemisi) Projesi
« Yanıtla #1032 : 01 Ocak 2023, 17:31:40 »
Kozan S Erkan þöyle yazmýþtý konuyla ilgili;

Juan Carlos eski tip Siemens motor podu ile donatýldý ayný gemi Avustralya donanmasýnda var sadece bir sýzýntý oldu sorunsuz çalýþýyor
Bizim gemi Ýspanyol Avustralyalýlardan farklý elektrik türbin ile deðil çok adet  dizel jeneratörle elde ediliyor titreþim sorunu duyumu  gelmedi

Çevrimdışı serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: LPD (Doklu çýkarma Gemisi) Projesi
« Yanıtla #1033 : 01 Ocak 2023, 17:44:21 »
Kozan S Erkan þöyle yazmýþtý konuyla ilgili;

Juan Carlos eski tip Siemens motor podu ile donatýldý ayný gemi Avustralya donanmasýnda var sadece bir sýzýntý oldu sorunsuz çalýþýyor
Bizim gemi Ýspanyol Avustralyalýlardan farklý elektrik türbin ile deðil çok adet  dizel jeneratörle elde ediliyor titreþim sorunu duyumu  gelmedi

Teþekkürler...Umarýz sorun çýkmaz...

Çevrimdışı SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 44344
 • 623
Ynt: LPD (Doklu çýkarma Gemisi) Projesi
« Yanıtla #1034 : 01 Ocak 2023, 19:07:17 »
Geminin kýz kardeþi olan TCG Anadolu mu? Bu gemilerin cinsiyeti mi var?
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

Çevrimdışı SH

 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 595
 • 40
 • DefenceTurk.com
Ynt: LPD (Doklu çýkarma Gemisi) Projesi
« Yanıtla #1035 : 01 Ocak 2023, 19:30:24 »
Kiz gibi deriz ya  ;D

Çevrimdışı カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com

Çevrimdışı serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: LPD (Doklu çýkarma Gemisi) Projesi
« Yanıtla #1037 : 02 Ocak 2023, 18:20:38 »
LPD (Doklu çýkarma Gemisi) Projesi üzerinden Tayfun Balistik Füzesi ateþlemesi yapýlabilir mi? Efektif olur mu?

Çevrimdışı Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: LPD (Doklu çýkarma Gemisi) Projesi
« Yanıtla #1038 : 02 Ocak 2023, 19:58:33 »
LPD (Doklu çýkarma Gemisi) Projesi üzerinden Tayfun Balistik Füzesi ateþlemesi yapýlabilir mi? Efektif olur mu?
Bayraktar Sýnýfý LST ler için güverteden modüler olarak konteyner içinde TRG-122 ve TRG-230 konuþlanmasý planlanýyordu. Hatta TRG-122 atýþlarý yapýlmýþtý. Bu þekilde karaya çýkartma yapmadan önce açýk denizden kara hedeflerinin hassas vurulmasý mümkün.
Ayný þekilde TCG Anadolu’dan da, özel taþýyýcýlar ile alt güverteden üst güverteye getirilip tayfun atýþý da yapýlabilir. Tabii füzeyi güdümleyecek sistem de önemli.
« Son Düzenleme: 02 Ocak 2023, 20:00:32 Gönderen: Yasar »

Çevrimdışı Heartbang

 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 515
 • 37
 • DefenceTurk.com
Ynt: LPD (Doklu çýkarma Gemisi) Projesi
« Yanıtla #1039 : 02 Ocak 2023, 20:01:30 »
LPD (Doklu çýkarma Gemisi) Projesi üzerinden Tayfun Balistik Füzesi ateþlemesi yapýlabilir mi? Efektif olur mu?
Amerikan deniz piyadeleri çýkarma gemisinden HIMARS attýydý. dediðinizin oluru var.
https://www.thedrive.com/the-war-zone/15410/himars-goes-to-sea-us-marines-now-fire-guided-artillery-rockets-from-ships