Gnderen Konu: LPD (Doklu çýkarma Gemisi) Projesi  (Okunma says 347645 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Ynt: LPD (Doklu çýkarma Gemisi) Projesi
« Yantla #970 : 26 Haziran 2022, 03:02:19 »
Alnt
Ismail Demir @IsmailDemirSSB

Artýk geri sayýma geçtik.

#ANADOLU gemimizde projenin son aþamasý olan Deniz Kabul Testlerine baþladýk ve çeþitli sistemler için testler icra ediyoruz.

Doðrulama ve sertifikasyon faaliyetlerinden sonra envantere alacaðýmýz ANADOLU’yla denizlerdeki gücümüze güç katacaðýz. Sertifikasyon faaliyetlerinden sonra gemiyi envantere alacaðýz.

TCG Anadolu  gemisinin bir de aðabeyi olacak. Üzerindeki donaným ve tasarýmý ile dünyada hayranlýk uyandýracak"🌊🚢
youtu.be/lsjMQtdnyk0

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: LPD (Doklu çýkarma Gemisi) Projesi
« Yantla #971 : 26 Haziran 2022, 08:37:57 »
Hâlâ ve hâlâ günümüz savaþ konseptinde bu gemiyi nasýl koruyacaklar büyük merak içindeyim...

  64 tane S-300 taþýyan gemiyi vurdu hava kuvvetleri zor uçak kaldýran Ukrayna bile...

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: LPD (Doklu çýkarma Gemisi) Projesi
« Yantla #972 : 26 Haziran 2022, 11:18:17 »
Hâlâ ve hâlâ günümüz savaþ konseptinde bu gemiyi nasýl koruyacaklar büyük merak içindeyim...

  64 tane S-300 taþýyan gemiyi vurdu hava kuvvetleri zor uçak kaldýran Ukrayna bile...
Sn Serkan1976,
Sizin bu endiþenizi bende birçok kere dile getirmiþtim. Ancak;
1. TCG Anadolu’nun üzerinde çoklu adet olarak hem saldýrý helikopteri (atak-2) hem de savunma helikopteri (Seahawk/ya da muadili) olacak. Bunlar üzerindeki 16km menzilli Umtas ve 100+km menzilli anti gemi füzeleri ile yüzey savunmasýný gerçekleþtirecekler. Geminin kendi erken uyarý radarlarý ile uyumlu PHALANX ve Gökdeniz CIWS yakýn hava savunma sistemleri var. Yanýnda en az bir adet Mýlgem korvet ve Reis Sýnýfý denizaltý ile ASW ve ASUW kabiliyeti olacak.
2. Bu gemi deniz kabul testleri tamamlanýnca, Navantia ve Sedef Tersanesi tarafýndan deniz kuvvetlerine teslim edilecek, kontrat gereði. Ancak bu iþlem tamamlandýktan sonra, geminin Mius ve Tb3 için modifikasyonu baþlayabilecek. Deniz kuvvetleri, bu gemiyi hiç kullanmadan tekrar tersaneye çekip, Mius ve Tb3 modifikasyon iþlemlerine baþlatacak. 2 yýl bu iþlemler, 1 yýlda deniz kabul derken 2026 yýlýnda ancak bu gemi servise girebilecek.
3. Üzerinde uçar silahlar olan bu gemiye, o tarihe kadar mutlaka en az bir Hisar RF, mantýken ise, Siper RF takýlacaktýr. O tarihe kadar Sungur-ER bazlý özgün RAM füze sistemimizde hazýr olacaðýndan alçak/orta irtifa hava savunma sistemi de entegre edilmiþ olur.
« Son Dzenleme: 26 Haziran 2022, 11:23:05 Gnderen: Yasar »

evrimd Gökbörü

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1515
 • 142
 • DefenceTurk.com
Ynt: LPD (Doklu çýkarma Gemisi) Projesi
« Yantla #973 : 03 Temmuz 2022, 13:51:01 »
Hâlâ ve hâlâ günümüz savaþ konseptinde bu gemiyi nasýl koruyacaklar büyük merak içindeyim...

  64 tane S-300 taþýyan gemiyi vurdu hava kuvvetleri zor uçak kaldýran Ukrayna bile...
Sn Serkan1976,
Sizin bu endiþenizi bende birçok kere dile getirmiþtim. Ancak;
1. TCG Anadolu’nun üzerinde çoklu adet olarak hem saldýrý helikopteri (atak-2) hem de savunma helikopteri (Seahawk/ya da muadili) olacak. Bunlar üzerindeki 16km menzilli Umtas ve 100+km menzilli anti gemi füzeleri ile yüzey savunmasýný gerçekleþtirecekler. Geminin kendi erken uyarý radarlarý ile uyumlu PHALANX ve Gökdeniz CIWS yakýn hava savunma sistemleri var. Yanýnda en az bir adet Mýlgem korvet ve Reis Sýnýfý denizaltý ile ASW ve ASUW kabiliyeti olacak.
2. Bu gemi deniz kabul testleri tamamlanýnca, Navantia ve Sedef Tersanesi tarafýndan deniz kuvvetlerine teslim edilecek, kontrat gereði. Ancak bu iþlem tamamlandýktan sonra, geminin Mius ve Tb3 için modifikasyonu baþlayabilecek. Deniz kuvvetleri, bu gemiyi hiç kullanmadan tekrar tersaneye çekip, Mius ve Tb3 modifikasyon iþlemlerine baþlatacak. 2 yýl bu iþlemler, 1 yýlda deniz kabul derken 2026 yýlýnda ancak bu gemi servise girebilecek.
3. Üzerinde uçar silahlar olan bu gemiye, o tarihe kadar mutlaka en az bir Hisar RF, mantýken ise, Siper RF takýlacaktýr. O tarihe kadar Sungur-ER bazlý özgün RAM füze sistemimizde hazýr olacaðýndan alçak/orta irtifa hava savunma sistemi de entegre edilmiþ olur.

Bu gemiye, þu anki hali ile ancak helikopterler mi inip kalkabiliyor?

Tb3 için bile elden mi geçirilmesi lazim?
What is steel compared to the hand that wields it?

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: LPD (Doklu çýkarma Gemisi) Projesi
« Yantla #974 : 03 Temmuz 2022, 17:54:00 »
Hâlâ ve hâlâ günümüz savaþ konseptinde bu gemiyi nasýl koruyacaklar büyük merak içindeyim...

  64 tane S-300 taþýyan gemiyi vurdu hava kuvvetleri zor uçak kaldýran Ukrayna bile...
Sn Serkan1976,
Sizin bu endiþenizi bende birçok kere dile getirmiþtim. Ancak;
1. TCG Anadolu’nun üzerinde çoklu adet olarak hem saldýrý helikopteri (atak-2) hem de savunma helikopteri (Seahawk/ya da muadili) olacak. Bunlar üzerindeki 16km menzilli Umtas ve 100+km menzilli anti gemi füzeleri ile yüzey savunmasýný gerçekleþtirecekler. Geminin kendi erken uyarý radarlarý ile uyumlu PHALANX ve Gökdeniz CIWS yakýn hava savunma sistemleri var. Yanýnda en az bir adet Mýlgem korvet ve Reis Sýnýfý denizaltý ile ASW ve ASUW kabiliyeti olacak.
2. Bu gemi deniz kabul testleri tamamlanýnca, Navantia ve Sedef Tersanesi tarafýndan deniz kuvvetlerine teslim edilecek, kontrat gereði. Ancak bu iþlem tamamlandýktan sonra, geminin Mius ve Tb3 için modifikasyonu baþlayabilecek. Deniz kuvvetleri, bu gemiyi hiç kullanmadan tekrar tersaneye çekip, Mius ve Tb3 modifikasyon iþlemlerine baþlatacak. 2 yýl bu iþlemler, 1 yýlda deniz kabul derken 2026 yýlýnda ancak bu gemi servise girebilecek.
3. Üzerinde uçar silahlar olan bu gemiye, o tarihe kadar mutlaka en az bir Hisar RF, mantýken ise, Siper RF takýlacaktýr. O tarihe kadar Sungur-ER bazlý özgün RAM füze sistemimizde hazýr olacaðýndan alçak/orta irtifa hava savunma sistemi de entegre edilmiþ olur.

Bu gemiye, þu anki hali ile ancak helikopterler mi inip kalkabiliyor?

Tb3 için bile elden mi geçirilmesi lazim?
Evet. Bu hali ile helikopter ve F35B iniþ kalkýþýna uygun. Ýspanyol’larla yapýlan kontratta geminin bu hali ile teslimine anlaþýlmýþ. Dolayýsýyla, deniz testlerinin tamamlanmasýnýn ardýndan gemi donanmaya bu þekilde teslim edilecek.
Deniz Kuvvetleri, gemiyi kullanmadan tekrar doka çekecek ve geminin üzerinde TB3’e uyumlu deðiþiklikler yapýlacak. Büyük ihtimalle TB3, üzerindeki güçlü motoruyla ski lift yardýmýyla bu gemiden kalkabilecek. Ancak indirebilmek için en az 3 adet yakalama halatý monte edilmesi gerekiyor.
Tabii ki Sn Demir enteresan açýklamalarda bulunuyordu; MIUS ve Hürjet’inde bu gemiden kalkýp ineceðini söylüyordu. TB3, MTOW olarak 1450kg aðýrlýðýnda bir uçak. 280kg faydalý yük ve 300kg yakýtý attýktan sonra iniþ aðýrlýðý 850kg olacak.
MIUS ise, MTOW olarak 6000kg’lýk bir uçak. 1500kg faydalý yük ve ~500kg-1000kg arasý  yakýtý çýkarýrsak, iniþ aðýrlýðý 3500-4000kg olarak ortaya çýkýyor.
Hürjet ise MTOW vb detaylarý açýklanmamýþ olsa da; KAI T-50 uçaðýný örnek alýrsak, en az 6500kg boþ aðýrlýðý olacak bir uçak olacaktýr. (Ýniþ kalkýþa uygun olabilmesi için yapýlacak gövdesel iyileþtirmelerle bu aðýrlýk biraz daha artabilir.)
850kg, 3500kg ve 6500kg lýk 3 ayrý uçaðý ayný yakalama halatý ve hidrolik sistemle durduramazsýnýz.
Hürjeti durduracak halat sistemi diðer iki uçaðý parçalar. TB3’ü durduracak halat sistemi de diðer iki uçakta kopar. Bu zorluðu nasýl aþacaklarýný hiç açýklamýyorlar. Kimse de sormuyor. Tek çözümü elektromanyetik durdurma sistemi. O teknoloji de bizde yok.

Not: bayaðý bir extra para ödeyip geminin yüzeyi F35B’nin çýkardýðý yüksek ýsýya dayanacak malzeme ile kaplandý. Bu halat sistemi vs montajý için geminin arka tarafýndaki bu pahalý yüzeyi bozacaklar tabii.
« Son Dzenleme: 03 Temmuz 2022, 17:59:44 Gnderen: Yasar »

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
« Son Dzenleme: 04 Eyll 2022, 22:08:04 Gnderen: カメせ »

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
« Son Dzenleme: 14 Aralk 2022, 17:07:56 Gnderen: カメせ »

evrimd Gökbörü

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1515
 • 142
 • DefenceTurk.com
Ynt: LPD (Doklu çýkarma Gemisi) Projesi
« Yantla #977 : 18 Eyll 2022, 14:22:20 »
Teslimden sonra hemen kizaga alýnýp uçak ya da siha kaldirabilmek için gerekli çalýþmalar yapýlacak deniliyordu þimdi o sürece girdik mi yani?

Bu gemi iþinde bir teslim edilmesi birde resmen hizmete girmesi var diye biliyorum arada bazen yýllar olabiliyor hele gemi büyükse...Bu hangi aþamada uzun lafin kisasi?
« Son Dzenleme: 18 Eyll 2022, 14:23:01 Gnderen: Gökbörü »
What is steel compared to the hand that wields it?

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: LPD (Doklu çýkarma Gemisi) Projesi
« Yantla #978 : 18 Eyll 2022, 16:15:21 »
Doðrusunu söylemek gerekirse, Dz Kuvvetleri bile bu geminin ne iþe yarayacaðýný tam bilmiyor. Þu ana kadar, kaç kafadan kaç ses çýktý.
Helikopter Dock olarak inþa edilecekti. Ski-lift’e ihtiyaç yok istemiyoruz denmiþ; ama ski-lift’i kaldýrmak daha pahalý olacaðýndan yerinde býrakýlmýþtý. Ýspanya, Harrier kullanýyor; biz de f35 kullanýrýz diye pisti F35’in motor ýsýsýna dayanýklý hale getirdiler. Sonra F35 proðramýndan atýlýnca SÝHA kaldýrýrýz dendi. Arkasýndan Hürjet’in de kalkabileceði konuþulmaya baþlandý. Þimdi de KE kalkacak deniyor. Tabii bir taraftanda TB3 kalkacak beklentisi var.  Üzerine konuþlanacak denize uyumlu (navalised) helikopter, bir tek AH-1 ler.  Onlar da saldýrý helikopteri ve teknolojileri 1960’lara dayanýyor. 2020’de ABD Dz kuvvetlerinin devre dýþý býraktýðý helikopterler. Bu koca gemiyi torpidolara ve denizaltýlara karþý koruyacak ve saldýrý unsuru haline getirecek hatýrý sayýlý adette SeaHawk helikopteri alýmýna ihtiyaç vardý. Henüz yapýlmadý.
Bunu koruyabilecek gemi ve denizaltý önümüzdeki sene hazýr olacak. (Ýstanbul fýrkateyni ve Piri Reis denizaltýsý).
Ukrayna’da gördük. Moskova batýrýldý. Ruslar’ýn deniz kuvvetleri harp sahasýndan çekildi. Böyle büyük gemiler, ilk hedef gemilerdir. Ne kadar iyi hava savunma sisteminiz olursa olsun, mutlaka kaçarý olacaktýr. Iron Dome sistemini gördük %97 baþarý saðlýyor.  RAM sistemi kaðýt üstünde %95 baþarýlý.
1 milyar dolarlýk bir geminin lüks ve gereksiz olduðu SIDA/ULAQ filolarý devreye girince daha net anlaþýlacak. BAYRAKTAR Sýnýfý LPD yapýlsa çok daha etkin olurdu.

evrimd Gökbörü

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1515
 • 142
 • DefenceTurk.com
Ynt: LPD (Doklu çýkarma Gemisi) Projesi
« Yantla #979 : 18 Eyll 2022, 16:48:19 »
Valla benim bildiðim örnek ABD de uçak gemileri denizalti,frikateyn vs den oluþan  8 -10 gemilik carrier group halinde dolaþýyor..kendi baþýna departman yani hava savunmasýndan denizaltisina füzesinden deniz piyadesine..:)

Hadi 10 gemi çok olsun ama en azýndan bir denizalti, HSS si saðlam olan bir iki gemi yanýna koymak lazým..Hadi þimdilik uçak yok denize uyumlu çaðdaþ saldýrý helikopterleri vs
.

Eðer SIDA lar HSS gibi görevlere uyarlanabilirse belki ilginç yöntemler denenebilir...LHD yi ari kovaný, SIDAlari arýlar gibi düþünürseniz mesela..
« Son Dzenleme: 18 Eyll 2022, 16:57:03 Gnderen: Gökbörü »
What is steel compared to the hand that wields it?