Gnderen Konu: Jaguar/Kasýrga/Bora Füzeleri  (Okunma says 217905 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd tumucin

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2345
 • 24
 • DefenceTurk.com
Ynt: Jaguar/Kasýrga/Bora Füzeleri
« Yantla #380 : 03 Kasm 2022, 16:45:15 »
orta menzilli Hisar O+ anladim uzun menzilli siper envantere  girmedi

siperdemi satildi

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: Jaguar/Kasýrga/Bora Füzeleri
« Yantla #381 : 03 Kasm 2022, 17:17:58 »
Bu sene silah ihracatý gümbür gümbür gidiyor 4 milyar dolar olacak. Maþallah yapýp da hemencik satamadýðýmýz hiç bir ürünümüz yok. 3 seneye varmaz Ýsrail i geçeriz silah ihracatýnda.
Daha önce de söylemiþtim. Savunma sanayii için silahlara yapýlan yatýrým ölü yatýrýmdýr. Dýþarýdan alýyorsanýz silahý , üstüne bir de döviz ödüyorsunuz demektir.
Ýthal ettiðiniz bir traktör ya da kamyon hiç olmazsa iç ekonomimize katkýda bulunur. Traktörle tarla sürüp ekin kaldýrýr, kamyonla yük taþýyýp ekonomiye ek gelir getirirsiniz. Silahýn hiç bir katkýsý yoktur. Kendimiz tank yapýyorsak, devlet parasýyla istihdam yaratmaktan baþka bir faydasý yoktur ekonomiye. O tanka yapýlan yatýrým ölü yatýrýmdýr. Ama o tanký satarsanýz hem istihdam yaratýr, hem de içeri döviz getirmiþ olursunuz.
Çin, devamlý kendisine silah sistemleri üretiyor. Sovyetler’i bu batýdý. Çin’in de sonu parlak deðil. Yunanistan gene iflas edecek. Biz doðru yoldayýz.
Onun için kendimize harcadýðýmýzýn en az yarýsý kadarýný dýþarý satmamýz þart.

evrimd Denizci16

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2784
 • 79
 • DefenceTurk.com
Ynt: Jaguar/Kasýrga/Bora Füzeleri
« Yantla #382 : 28 Mays 2023, 09:55:49 »
Tolun mühimmatýnýn yeni bir versiyonu varmýþ yada çýkçakmýþ

Týpký ABD ve Ýsveç arasýnda gerçekleþtirilen(glsdb) ground launched small diameter bomb yani kara bazlý küçük çaplý bomba... Veyahut bir baþka deyiþle roket destekli havada süzülen küçük çaplý bomba...

Bizde Tolun mühimmatýndan ayný ürünü yapýcaz.Ürünün roket motoru deltaV firmasýnýn hybrid motor'u seçildiði yazýyor...

evrimd ocelot

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 215
 • 14
 • DefenceTurk.com
Ynt: Jaguar/Kasýrga/Bora Füzeleri
« Yantla #383 : 28 Mays 2023, 13:37:38 »
Topçuya tahsis edilir muhtemelen. TRL(G) 122, TRG 230, TRLG 230, TRG 300, TRLG 300 ile beraber ayný lançeri kullanýrsa müthiþ bir yetenek olacak. Baykarýn dikey havalanabilir ihasý, tb2 ve anka 3 ün minyatür modelinin keþif/iþaretleme kabiliyetiyle, STR silah tespit radarý, Redet/karakulak/koral2 elektronik harp unsurlarýyla beraber dünya çapýnda iþ çýkaran bir topçu/füze sýnýfý olacak. Zaten çok iyiyiz ama bu ayrý olacak.

Tolunun IIR güdümlü versiyonu da çalýþýlýyor bir iki yýla seri ürerime girer. Karadan atýlanýn IIR versiyonu da harika olur.

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: Jaguar/Kasýrga/Bora Füzeleri
« Yantla #384 : 28 Mays 2023, 14:01:49 »
Gümbür gümbür geliyoruz mühimmatlarýmýz derya deniz maþallah. Amarika Rusya Çin Ýsrail Avrupa da ne varsa bizde yapýyoruz. Ýsrail uçaktan topçu roketi atýyor Amarika da Avrupa'da Rusya da yok bizde atýyoruz Amarika SDB yapýyor Rusya da Avrupa da daha yok bizde yapýyoruz Ýsrail Harop yapýyor bizde yapýyoruz Amarika Javalin yapýyor bizde yapýyoruz Avrupa ramjet hava hava yapýyor baþka kimsede yok bizde yapýyoruz. Üstüne birde mikro lazer roket filan icatlarda yapýyoruz. Bütün dünyanýn birleþim kümesi gibiyiz mühimmat iþinde
« Son Dzenleme: 28 Mays 2023, 14:03:09 Gnderen: re »
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd Kaptan-I Derya

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 514
 • 37
 • DefenceTurk.com
Ynt: Jaguar/Kasýrga/Bora Füzeleri
« Yantla #385 : 19 Ekim 2023, 12:58:04 »
ROKETSAN'ýn Timur isminin patentinin alýndýðý hakkýnda haberler var. Umarým  doðrudur ve ciddi bir projenin adýdýr. Emir Timur gibi bir komutana yakýþýr olmalý.
Topraklarýn ucu deniz olan bir ulusun sýnýrýný, halkýnýn kudret ve yeteneðinin hududu çizer bu yüzden mükemmel ve kaadir bir Türk Donanmasýna malik olmak gayedir.

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: Jaguar/Kasýrga/Bora Füzeleri
« Yantla #386 : 19 Ekim 2023, 13:59:37 »
Kardeþim bu Timur bizim padiþahýmýzý Ankara savaþýnda yenip kafese koyup ülkesine götürüp intihar edecek kadar esir edip bizi fetret devrine yýkýlmanýn eþiðine getiren adam deðil mi. Vallahi anlamýyorum bu sevgiyi. Esenboða ne biliyor musunuz Ankara savaþýnda ordumuz darma duman olunca kaçan padiþahýmýzý atýyla yetiþip yakalayan Timur'un askerinin adýymýþ. Biz o ismi Ankara'da baþkentin hava alanýna vermiþiz. Hayret bir þey. Tamam o bir Türk hakaný ama baþkasýnýn Türkü bizim Türkümüz deðilki. Azerbaycan versin füzesine Timur adýný biz niye veriyoruz. Bu arada ben 1. Mehmet Çelebi  padiþahýmýzýn hastasýyým asýl filmi dizisi yapýlacak ulu hakan odur. Bizi fetret devrinden çýkartmýþtýr Osmanlý nýn ikinci kurucusudur kendisi
« Son Dzenleme: 19 Ekim 2023, 14:03:50 Gnderen: re »
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd OKÇULAR

 • Site Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 737
 • 84
Ynt: Jaguar/Kasýrga/Bora Füzeleri
« Yantla #387 : 19 Ekim 2023, 14:16:10 »
 
Bu arada ben 1. Mehmet Çelebi  padiþahýmýzýn hastasýyým asýl filmi dizisi yapýlacak ulu hakan odur. Bizi fetret devrinden çýkartmýþtýr Osmanlý nýn ikinci kurucusudur kendisi

Madem hastasýsýn Erkek torunun (yaþýnýn geçtiðini düþünerek oðlun demiyorum) olursa ismini Çelebi Mehmet koydur. Tabi gelin haným izin verirse. :) ;D
DÜNYADA BÜTÜN GERCEKLER 3 MERHALEDEN GECER.
1. iLK BAÞLARDA HAFÝFE ALINIR ÖNEMSENMEZ
2. ARKASINDAN ÞÝDDETLÝ BÝR DÝRENÝÞ VE BASKIYA UÐRAR.
3. EN SON TAM BÝR DOÐRU OLARAK KABUL EDÝLÝR..

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: Jaguar/Kasýrga/Bora Füzeleri
« Yantla #388 : 19 Ekim 2023, 14:25:32 »
aileyle þaka olmaz biraz racon bilin yahu
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd mehmet05

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1572
 • 140
 • DefenceTurk.com
Ynt: Jaguar/Kasýrga/Bora Füzeleri
« Yantla #389 : 19 Ekim 2023, 16:18:23 »
Kardeþim bu Timur bizim padiþahýmýzý Ankara savaþýnda yenip kafese koyup ülkesine götürüp intihar edecek kadar esir edip bizi fetret devrine yýkýlmanýn eþiðine getiren adam deðil mi. Vallahi anlamýyorum bu sevgiyi. Esenboða ne biliyor musunuz Ankara savaþýnda ordumuz darma duman olunca kaçan padiþahýmýzý atýyla yetiþip yakalayan Timur'un askerinin adýymýþ. Biz o ismi Ankara'da baþkentin hava alanýna vermiþiz. Hayret bir þey. Tamam o bir Türk hakaný ama baþkasýnýn Türkü bizim Türkümüz deðilki. Azerbaycan versin füzesine Timur adýný biz niye veriyoruz. Bu arada ben 1. Mehmet Çelebi  padiþahýmýzýn hastasýyým asýl filmi dizisi yapýlacak ulu hakan odur. Bizi fetret devrinden çýkartmýþtýr Osmanlý nýn ikinci kurucusudur kendisi

Tatarlar sever Timur u, Timur adý çok yaygýndýr onlarda. Forum hassas noktalara basý yapýyor son zamanlarda. Herkes iyisiyle, kötüsüyle. Mükemmel, günahsýz kimse yok sonuçta...