Gnderen Konu: F-16 Modernizasyonu  (Okunma says 195707 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd baryshx

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 828
 • 58
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #630 : 14 Ekim 2022, 15:37:51 »
Ýbrahim sünnetçi nin dediðine göre Ýngilizlerden ikinci el alýrsak alman engeline takilmayabiliriz https://twitter.com/BRAHMSNNETC1/status/1578739155026464768

Ýkinci el alýrsak Almanya engeline takýlmayabiliriz( ya takýlýrsa - kesinliði var mý?)

Hadi 2.eli geçtim 60 tane de sýfýr Trench 4 Eurofigter bunlarý nasýl alacaksýnýz Almanya'yý geçip? Adamlar RAM sisteminin iskeletinie bile ambargo koymuþ sana EF verir mi hiç?

Sayfalar önce yazdým daha bu olay çýkmadan "Almanya ikna edilmeden bu iþ OLABÝLEMEZZZZ...."
T4 ucaklar once ingiltere envanterine girer sonra Turkiye ye devredilirse almanya bir sey yapamaz diye dusunuyorum..
Sonra ne olacak, yedek parça için Almanya ile de muhatap olacaksýn

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #631 : 14 Ekim 2022, 19:17:11 »
Sn Serkan1976 ,


Bu soruyu sorma nedenim konu genelinde hakli olarak surekli olarak ulkemizin karsilasmasi muhtemel  olasi engeller ve Risk leri on plana getirmeniz yatiyor.

THK bunyesinde bulundurdugu F-16 ucaklarinin  ust seviyeye cikarilmasi + yasi ilerlemis olan F4 lerin yerinin yeni platformlar ile yenilenmesi. Sizce en az risk icermek yaninda en hizli sekilde THK bunyesine hangi sekilde yapilmasi gerekir?

Ben kisisel olarak olasi engellerin  neler olabilecegini bizler gibi devletimizin de gordugunu ve hesaplayip bir karar verecegine inaniyorum.
Ancak malesef tum olasi seceneklerimizin Risk icerdiginin farkindayiz . Hal bu durumda iken alinmasi gereken kararin her sekilde F-16  upgrade konusunda mecburiyet.  Ek ucak aliminda ise Risk + ZAMAN  faktorunun on planda olacagi dusuncesindeyim

Maliyet/fayda analizi kesinlikle F-16 alýnmalý diyor...Kuvvet de F-16 diyor Metin Bey... Mutlaka uçak alýnacaksa F-16 alýnmalý...

Çünkü MMU için de kanýmca 2 filo kadar ki ben 4 filoyu bulacaðýný düþünüyorum , F-110 motoru alýnýr ayrýca Hürjet için F-404 de gerekli 100 küsür... Bu da ABD ile baðlarý koparmamak gerekliliðini gösteriyor...

Eurofighter harika bir uçak ama 1 Eurofighter maliyeti 2 F-16 eder... Uçak mutlaka lazýmsa yine de maliyetine bakýlmaksýzýn alýnsýn. Ama Eurofighter da ambargo ihtimali bence ABD ambargosundan çok daha yüksek...

Ben bir iþin içinde Almanya varsa 100 kere düþünmek gerektiði kanaatindeyim...Eurofighter nedeniyle deðil Almanya nedeniyle uzaðým
Eurofighter alýmýna...
Bu arada ABD'nin de Eurofighter görüþmelerini çok da umursadýðýný zannetmiyorum...

Bu alýmý etkileyen çok parametre var... MMU motor ihtiyacý belki de en önemlisi...RR'yi MMU motoru konusunda mutlaka ikna etmemiz lazým...Bu olay yeni uçak alýmýndan 10 kat daha önemli...
« Son Dzenleme: 14 Ekim 2022, 19:19:30 Gnderen: serkan1976 »

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #632 : 14 Ekim 2022, 19:44:38 »
Almanya nýn Türkiye ye düþman olduðuna inanmýyorum ben. Þu anda da Almanya nýn düþmanca davrandýðýný tank motoruna bakarak filan karar veremeyiz. Türkiye'nin düþmanlarýný sayýyorum. Yunanistan Ermenistan Ýran Avusturya Mýsýr. Hepsi bu kadar koca dünyada bu kadar düþmanýmýz var bizim. Fransa da bu listeye görece girer gibi görünebilir ama biraz didikleyince Fransa nýn da Türk düþmaný olmadýðý besbellidir. Ermenistan da düþman ama kýymetsiz düþman onu da çýkartmak gerek düþman olsa ne yazar durumu var. Avusturya da kendini anlamlandýrmak için tarihi bir folklor gibi düþman bir ülke ama artýk bu romantik düþmanlýk onu da yoruyor anlamsýz buluyor onu da çýkartmak gerek listeden. Mýsýr da Türkiye ye kötü davranmanýn ucuz olduðu dönemde bir rekabet geliþtirdi ama yine de düþman olacak ortak bir meselemiz hiç yok onlarla. Geriye iki devlet kalýr biri Yunanistan öbürü Ýran. Ýkisi de iflah olmaz düþmanlardýr.
Türkiya çok düþmaný olan bir ülke deðildir dönemsel þeyleri düþmanlýk saymak doðru deðil. Ambargolar filan sütten çýkmýþ ak kaþýk deðiliz son yýllarýn Türkiye'si katlanýlasý bir ülke deðildi bizi seviyorlar da bu kadarcýk la kurtardýk yine þükür. Bu konularý konuþmayý sevmiyorum uçaklarý seviyorum ben yoksa anlatýrdým ne olacak
Asýl demek istediðim bizi herkes yanýnda görmek ister biz popüler ülkeyiz bize düþman olmak kolay deðildir o eski kliþelere kimse bizi sevmez filan laflarýna itibar etmeyelim.  Evet bizi çok sevmezler ama bunun adý düþmanlýk demek deðildir.
Biz mazlum ortadoðu ülkesi deðiliz küstah kibirli emperyal sömürgeci halkýz biz üst kattakilerdeniz kendinizi mazlum itilmiþ kakýlmýþlar katýnda görmeyin. Herkes bize sýrnaþmak için onurlu bir fýrsat kolluyor bu dünyada.
« Son Dzenleme: 14 Ekim 2022, 19:54:29 Gnderen: re »
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd Heartbang

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 515
 • 37
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #633 : 14 Ekim 2022, 19:56:45 »
Almanya nýn Türkiye ye düþman olduðuna inanmýyorum ben. Þu anda da Almanya nýn düþmanca davrandýðýný tank motoruna bakarak filan karar veremeyiz.

Alman akademisyenler de zaten bizi çok sevdikleri için 1.dünya savaþý esnasýnda Karadeniz bölgesinde soykýrmak için gaz odalarý kuruldu diye akademik iftiralar atmakta. Alman istihbaratý bizi o kadar çok seviyor ki, Suriye'den Türkiye'ye geçen mültecilerin arasýndan hangisi güzel iç karmaþa çýkarýr tespit edebilmek için sayfa sayfa anket daðýtýp cevaplayanlara para yardýmý yapýyor. Hep sevdiklerinden!

Geçiniz. zamaný geldiðinde hem Almanya'yý hem de Fransa'yý atom ateþiyle þöyle güzelce bir harlamak, bitinden piresinden mikrobundan arýndýrmak elzemdir.

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #634 : 14 Ekim 2022, 20:12:19 »
Sýnýfýn popüler kiþisi ile arkadaþ olmak istersin olmuþsan korursun o arkadaþlýðý ama ola ki ona araba çarpsa ayaðýný kýrsa yüzüne on dikiþ atýlsa kahrolmazsýn matematikten  kalsa üzülmezsin biriyle arasý bozulsa üzülmezsin ama arkadaþ kalmak çok istersin. Böyle bir dostluktan bahsediyorum ben kardeþ gibi dostluk deðil. Birde hiç arkadaþ olunmak istenmeyen adamlar vardýr biz onlardan deðiliz iþte.
Ayrýca demokratik özgür ülkelerde arayýp tarayýp düþmanlar bulup bu ülke bize düþman demeyin.
« Son Dzenleme: 14 Ekim 2022, 20:16:11 Gnderen: re »
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd Heartbang

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 515
 • 37
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #635 : 14 Ekim 2022, 21:34:47 »
Sýnýfýn popüler kiþisi ile arkadaþ olmak istersin olmuþsan korursun o arkadaþlýðý ama ola ki ona araba çarpsa ayaðýný kýrsa yüzüne on dikiþ atýlsa kahrolmazsýn matematikten  kalsa üzülmezsin biriyle arasý bozulsa üzülmezsin ama arkadaþ kalmak çok istersin. Böyle bir dostluktan bahsediyorum ben kardeþ gibi dostluk deðil. Birde hiç arkadaþ olunmak istenmeyen adamlar vardýr biz onlardan deðiliz iþte.
Ayrýca demokratik özgür ülkelerde arayýp tarayýp düþmanlar bulup bu ülke bize düþman demeyin.

Sýnýfýn popüler kiþisi yüzümüze gülüp arkamýzdan konuþuyorsa, iftiralar atýyorsa, arkamýzdan oyun çeviriyorsa ne yapacaðýz peki? olduðumuz yerde duracak mýyýz?
"aa sen popüler adamsýn, hakkýndýr" mý diyeceðiz? böyle olmaz.
belli ki adam senin üstünü çizmiþ. karþýlýk vermezsen enayisin.

Ayrýca demokratik özgür ülkelerde arayýp tarayýp düþmanlar bulmuyoruz, demokratik özgür ülkeler kin güdüp düþman biliyor. arada fark var.

evrimd Gökbörü

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1515
 • 142
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #636 : 14 Ekim 2022, 21:38:30 »
ABD bir sekilde bugün tamam dese, yarýn yan cizmeyecegi ne malum? Ayni þeyleri herhangi bir Avrupa ülkesi içinde söyleyebiliriz

Eninde sonunda galiba olacak olan þey;

Bize kim satmaya raðzi ise oradan almaya çalýþýp kazýk yeme riskini sineye çekmek zorunda kalacaðýz...

Bundan kurtulmanýn tek yolu var, dönüp dolaþýp yazýyorum baþka þey aklýma gelmiyor çünkü..

Genelinde motor iþini ve özelde MMU iþini beka sorunu olarak ele alýp GSMH nin yüzde 5ini bu iþe yatiracagiz..ek olarak endüstriyel casusluk da dahil olmak üzere ne var yok teknoloji peþinden koþacaðýz ve kendimiz yapacaðýz...onlar nasýl anlaþma tanimiyorsa bizde tanimayacagiz...

...
« Son Dzenleme: 14 Ekim 2022, 21:45:43 Gnderen: Gökbörü »
What is steel compared to the hand that wields it?

evrimd metin62

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2355
 • 185
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #637 : 14 Ekim 2022, 21:42:57 »
Sn Serkan1976 ,


Bu soruyu sorma nedenim konu genelinde hakli olarak surekli olarak ulkemizin karsilasmasi muhtemel  olasi engeller ve Risk leri on plana getirmeniz yatiyor.

THK bunyesinde bulundurdugu F-16 ucaklarinin  ust seviyeye cikarilmasi + yasi ilerlemis olan F4 lerin yerinin yeni platformlar ile yenilenmesi. Sizce en az risk icermek yaninda en hizli sekilde THK bunyesine hangi sekilde yapilmasi gerekir?

Ben kisisel olarak olasi engellerin  neler olabilecegini bizler gibi devletimizin de gordugunu ve hesaplayip bir karar verecegine inaniyorum.
Ancak malesef tum olasi seceneklerimizin Risk icerdiginin farkindayiz . Hal bu durumda iken alinmasi gereken kararin her sekilde F-16  upgrade konusunda mecburiyet.  Ek ucak aliminda ise Risk + ZAMAN  faktorunun on planda olacagi dusuncesindeyim

Maliyet/fayda analizi kesinlikle F-16 alýnmalý diyor...Kuvvet de F-16 diyor Metin Bey... Mutlaka uçak alýnacaksa F-16 alýnmalý...

Çünkü MMU için de kanýmca 2 filo kadar ki ben 4 filoyu bulacaðýný düþünüyorum , F-110 motoru alýnýr ayrýca Hürjet için F-404 de gerekli 100 küsür... Bu da ABD ile baðlarý koparmamak gerekliliðini gösteriyor...

Eurofighter harika bir uçak ama 1 Eurofighter maliyeti 2 F-16 eder... Uçak mutlaka lazýmsa yine de maliyetine bakýlmaksýzýn alýnsýn. Ama Eurofighter da ambargo ihtimali bence ABD ambargosundan çok daha yüksek...

Ben bir iþin içinde Almanya varsa 100 kere düþünmek gerektiði kanaatindeyim...Eurofighter nedeniyle deðil Almanya nedeniyle uzaðým
Eurofighter alýmýna...
Bu arada ABD'nin de Eurofighter görüþmelerini çok da umursadýðýný zannetmiyorum...

Bu alýmý etkileyen çok parametre var... MMU motor ihtiyacý belki de en önemlisi...RR'yi MMU motoru konusunda mutlaka ikna etmemiz lazým...Bu olay yeni uçak alýmýndan 10 kat daha önemli...

Tesekkurler

evrimd baryshx

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 828
 • 58
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #638 : 14 Ekim 2022, 22:46:41 »
Almanya nýn Türkiye ye düþman olduðuna inanmýyorum ben. Þu anda da Almanya nýn düþmanca davrandýðýný tank motoruna bakarak filan karar veremeyiz.

Alman akademisyenler de zaten bizi çok sevdikleri için 1.dünya savaþý esnasýnda Karadeniz bölgesinde soykýrmak için gaz odalarý kuruldu diye akademik iftiralar atmakta. Alman istihbaratý bizi o kadar çok seviyor ki, Suriye'den Türkiye'ye geçen mültecilerin arasýndan hangisi güzel iç karmaþa çýkarýr tespit edebilmek için sayfa sayfa anket daðýtýp cevaplayanlara para yardýmý yapýyor. Hep sevdiklerinden!

Geçiniz. zamaný geldiðinde hem Almanya'yý hem de Fransa'yý atom ateþiyle þöyle güzelce bir harlamak, bitinden piresinden mikrobundan arýndýrmak elzemdir.
Katýlýyorum.

Ayrýca, Mýsýr normalde bizim dostumuz bir  ülke, nüfusunda oldukça çok Türk kökenli insan olan bir ülke. Ne zamanki 1952 ile beeaber arap eþekleri geçti baþlarýna Türk düþmaný oldular. Klasik araplar böyle cibileyetsiz, karaktersiz tipler zaten, Bae, S. Arabistan, Filistin ve Arap Birliði denilen oluþumlarý görüyoruz zaten. Hepsi Türkiye ve Türk düþmaný.

"Nasýr’a kadar nerdeyse Türklerin idare ettiðini söyleyebileceðimiz ay - yýldýz bayraklý Mýsýr da týpký Suriye ve Irak gibi nasyonal sosyalist Baasçý politikalarla Araplaþtýrma siyaseti gütmüþtür. Cemal Abdünnasýr da bu iþe Ortadoðu coðrafyasýnda öncülük etmiþtir. Nasýr’dan sonra da Mýsýr’da Türk seçkinciliði devam etmiþtir. Gerek Hüsnü Mübarek’i gerek Muhammed Mursî’yi deviren darbeler ve sonrasý oluþan yönetim organizasyonlarýna bakýlýrsa bu durum daha iyi anlaþýlýr.

Mýsýr Dýþiþleri Bakaný Ahmet Mahir’e göre bugünkü Mýsýr nüfusunun % 20’den fazlasý Türk’tür. Bu da 17–18 milyon civarýnda bir rakama tekabül eder. Bunlar bilhassa Oðuz (Türkmen), Çerkez ve Kýpçak Türkleri torunlarýdýr. Eski Dýþiþleri Bakanlarýndan ve Kahire Büyükelçilerinden Yaþar Yakýþ’a göre ise Mýsýr nüfusunun 3’te 1’i Türk kökenli; bu da 28 milyonluk bir rakama karþýlýk geliyor. "

Libya'da öyledir normalde, Kaddafi geldi arapçýlýk baþladý. 2011 Kaddafi devrilmesi sonucu bayrak tekrardan deðiþip Ay Yýldýzlý olan gelmiþtir.
« Son Dzenleme: 14 Ekim 2022, 23:07:55 Gnderen: baryshx »

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #639 : 14 Ekim 2022, 23:41:27 »
Sevilen olmak iyidir sevilmeyen olmak kötüdür ama en daha beteri vardýr ikisi de olmamaktýr. Bulgaristan ýn düþmaný olmasa ne olsa ne. Türkiye nin sevmeyeni var gibi görünmesinin sebebi üzerine düþünülen bir ülke olmasýdýr. Ben iddia ediliyorum sevilmeyen bir ülke deðildir Türkiye. Sevmeyende varsa içinden sevmemek zorundadýr yüksek sesle kimse böyle bir ülkeye ben seni sevmiyorum diyemez. Pek bir iþe yaramayan Mýsýr ile mesela kimse düþman pozisyonda olmak istemez iliþki geliþtirmek ister. Belçika mesela Ürdün e burun kývýrýp düþman mý olur bence olmaz iyi olmak ister. Bunlarýn yanýnda birde Türkiye yi düþünün her yerde etkisi olan eli olan akrabalarý iliþkileri olan üretimi nüfusu coðrafyasý olan kocaman dinamik ulaþýmdan ticarete turizme hep bir temasýn olmak zorunda olan bir ülke ile kim düþman olmak istesin ki. Tutturmuþuz bizi sevmiyorlar diye kardeþim kolay mý öyle bir ülkeyi sevmemek bu dünyada. Ürdün ile Fas ile kimse küsüþmüyor Türkiye ile kolay mý sevmiyorum demek. Baþka þeyler var konuþup forumun dinginliðine zarar vermeyelim þimdi yeri burasý deðil.
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.