Gnderen Konu: F-16 Modernizasyonu  (Okunma says 195726 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd Tigerfish

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2286
 • 198
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #440 : 06 Nisan 2022, 23:59:57 »
F16 V modernizasyonu, Özgür’le beraber yürütülmeli. Block 30 ve 40’lar da Özgür olmalý.
Tabii bütün bu iþ için para var mý kasa da, o baþka!

Ben de ayný görüþteyim. F16’ larýn  modernizasyonu ve özgün sistemlerin entegrasyonu yeni uçak  Tedariðininden daha önemli görüyorum..

Acaba bu arada Blob Memendez ne der buna? Kongreden onay geçerse herif kalpten gider.

evrimd tumucin

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2345
 • 24
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #441 : 11 Nisan 2022, 19:10:55 »
https://www.youtube.com/watch?v=q9CNBjjd9-A

ABD, Türkiye'ye uçak tedarik etmeyi reddederse Ankara, Rusya'dan Su-75 savaþ uçaðý almayý düþünüyor. Rusya'nýn haberine göre Ankara, ABD'den 40 adet F-16 Block 70 savaþ uçaðý ve yükseltme kitleri satýn almayý planladý. Fransýz ve Ýngiliz savaþçýlarýnýn satýn alýnmasý için seçenekler de deðerlendiriliyor.

“2020'lerin sonlarýnda ve 2030'larýn baþýnda Türkiye, hava kuvvetindeki boþluðu milli TF-X avcý uçaðýyla doldurmayý planlýyor... ABD Kongresi talebi onaylarsa, o zaman Türkiye yaklaþýk 120 F-16 Block 70 uçaðýna sahip olacak. Kongre öneriyi reddederse, Türkiye Fransa ve Ýngiltere'den avcý uçaklarý satýn alma veya Rus Su-57 gibi yeni nesil avcý uçaklarýný alma fýrsatýna sahip olacak" denildi.

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
F-16 Modernizasyonu
« Yantla #442 : 17 Nisan 2022, 12:52:19 »

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #443 : 17 Nisan 2022, 13:16:45 »
Bunlar Block-30'larý yapýsal bakýma aldýðýna göre F-16 Blok 30 ÖZGÜR Projesi gecikti...

Çünkü videoda avioniklere birþey yapýlmayacak diyor....

Büyük ihtimalle Aesa radarý bekliyorlar...
F-16 Blok 30 ÖZGÜR Projesinde sadece görev bilgisayarý , göstergeler vb yerlileþtirme yok yerli Aesa da var deðil mi?

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #444 : 17 Nisan 2022, 14:16:21 »
Bunlar Block-30'larý yapýsal bakýma aldýðýna göre F-16 Blok 30 ÖZGÜR Projesi gecikti...

Çünkü videoda avioniklere birþey yapýlmayacak diyor....

Büyük ihtimalle Aesa radarý bekliyorlar...
F-16 Blok 30 ÖZGÜR Projesinde sadece görev bilgisayarý , göstergeler vb yerlileþtirme yok yerli Aesa da var deðil mi?
Bu modernizasyon ve Özgür iki ayrý proje. Bu bitirildikten sonra Özgür modernizasyonu ile aviyonik iyileþtirmeler yapýlacak diye biliyorum ben. Aesa radarý da Özgür modernizasyonunun bir parçasý. Uçaðýn uçuþ kontrol bilgisayarýnýn tamamen yerlileþtirilip kendi özgün yazýlýmýmýz ile (kaynak kodlarý ile) uçaðýn uçmasý ve tüm aviyoniklerin, Aesa dahil,  özgün hale getirilmesini içeriyor.
ASELSAN benim gözümde þu ana kadar iki ana mevzuda sýnýfta kalmýþ vaziyette:
1. Akkor
2. Aesa radar.
Kendisini affettirmesi için bu iki sistemi en kýsa sürede seri üretime alýp tanklara ve uçaklara entegre etmesi gerekir.
Politik nedenlerle Sn Kotil ve Sn Demir devamlý ekranlara çýkýp bol bol “cek, cak” hikayesi anlatacaklarýna, yaptýklarýný anlatsalar daha inandýrýcý olacaklar.

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #445 : 17 Nisan 2022, 15:03:55 »
Akkor ve Aesa neden bu kadar gecikti Sayýn Yaþar...


evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #446 : 17 Nisan 2022, 16:45:26 »
Akkor ve Aesa neden bu kadar gecikti Sayýn Yaþar...
Benim kiþisel görüþüm; Akkor çok pahalý bir sistem. Ýsrail’in Trophy sistemi 1 milyon dolara yakýn bir sistem. Bizimki de ucuz deðildir. Zaten fiyatý, belli merkezlerin rant isteði ve Kuvvetin isterleri yüzünden ayyuka çýkmýþ Altay tankýnda bile esaslý bir ek fiyat getiren bir sistemi tanka uygulamada sýkýntýlar olacaktýr. Bir babayiðit’in  çýkýp “bu tank 17milyon dolara deðil, tank palet’te 10 milyona çýkar üzerine de 1 milyonluk Akkor eklenecek” deyinceye kadar, projenin sürüncemede kalma tehlikesi var.
Aesa radarýný baþka ülkeler gibi GaAs tabanlý bir teknoloji ile baþladýðýmýz gibi üretip, çoktan uçaða uygulayabilirdik. ABD’nin, bildiðim kadarýyla sadece FA/18 Super Hornet uçaklarýnýn bazýlarýnda ve Saab’ýn Gripen E ve F Block larýnda olan bir teknoloji olan GaN tabanlý T/R modülleri üzerinde israr etmemiz ve modüllerde yaþanan soðutma problemleri yüzünden proje gecikmiþ vaziyette.
Ýngilizlerin son tranche EF2000’lerinde ise, yeni Aesa radarýnda hibrit GaN teknolojisi olacak.
Tabii bizim bürokrasimizde olaya yardýmcý olmuyor. Son birkaç kara konuþlu radar sisteminde, yanlýþ anýmsamýyorsam, GaN tabanlý T/R modülleri baþarýyla kullanýldý. Ama bunlarý dar bir uçak burnuna sýðdýrýp soðutup kullanmak baþka.

evrimd mavi1991

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 1685
 • 36
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #447 : 17 Nisan 2022, 17:55:51 »
Aselsan'a da yurt içinde rakip lazým kendisini düzeltebilsin, devasa bütçe ve insan kaynaðýna raðmen bazý projeler lastik ve yalama olmuþ

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #448 : 17 Nisan 2022, 18:44:22 »
Akkor ve Aesa neden bu kadar gecikti Sayýn Yaþar...
Benim kiþisel görüþüm; Akkor çok pahalý bir sistem. Ýsrail’in Trophy sistemi 1 milyon dolara yakýn bir sistem. Bizimki de ucuz deðildir. Zaten fiyatý, belli merkezlerin rant isteði ve Kuvvetin isterleri yüzünden ayyuka çýkmýþ Altay tankýnda bile esaslý bir ek fiyat getiren bir sistemi tanka uygulamada sýkýntýlar olacaktýr. Bir babayiðit’in  çýkýp “bu tank 17milyon dolara deðil, tank palet’te 10 milyona çýkar üzerine de 1 milyonluk Akkor eklenecek” deyinceye kadar, projenin sürüncemede kalma tehlikesi var.
Aesa radarýný baþka ülkeler gibi GaAs tabanlý bir teknoloji ile baþladýðýmýz gibi üretip, çoktan uçaða uygulayabilirdik. ABD’nin, bildiðim kadarýyla sadece FA/18 Super Hornet uçaklarýnýn bazýlarýnda ve Saab’ýn Gripen E ve F Block larýnda olan bir teknoloji olan GaN tabanlý T/R modülleri üzerinde israr etmemiz ve modüllerde yaþanan soðutma problemleri yüzünden proje gecikmiþ vaziyette.
Ýngilizlerin son tranche EF2000’lerinde ise, yeni Aesa radarýnda hibrit GaN teknolojisi olacak.
Tabii bizim bürokrasimizde olaya yardýmcý olmuyor. Son birkaç kara konuþlu radar sisteminde, yanlýþ anýmsamýyorsam, GaN tabanlý T/R modülleri baþarýyla kullanýldý. Ama bunlarý dar bir uçak burnuna sýðdýrýp soðutup kullanmak baþka.

GaN modülleri bayaðý bir zamandýr üretiyoruz hatta Thales için bu modülleri ürettiðimiz de biliyorum.
Demek ki sorun herkesin baþýnda olan bu güçlü modüllerden çýkacak ýsýyý soðutma problemi...

EF bile hibrit bir Aesa kullandýðýna göre zor bir sorun... Prototip de ortada yok daha galiba...
« Son Dzenleme: 17 Nisan 2022, 18:45:04 Gnderen: serkan1976 »

evrimd mehmet05

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1572
 • 140
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #449 : 18 Nisan 2022, 13:33:01 »
Ýsveçliler kullanmýyor muydu, Gripende.