Gnderen Konu: F-16 Modernizasyonu  (Okunma says 195674 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #730 : 29 Mays 2023, 10:07:15 »
Ne oldu, neresi garip Sn Serkan?

Yani Baykar ; Akýncýnýn Radome'unu Aselsan'a göndermiþ ,Aselsan da bu radomun içine Aesa radarý mý sýðdýrmaya çalýþýyor?

evrimd mehmet05

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1572
 • 140
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #731 : 29 Mays 2023, 10:41:17 »
Radar radomu, radar dalgalarýný mümkün olduðunca en fazla geçiren özel mamüller. Baykar kendi üretebiliyor mu bilmiyorum. Ama TUSAÞ için de bir baþka taþeron yakýn zamanda üretmeye baþladý bildiðim kadarýyla. Yani özel üretilen bir parça. Çok þaþýrmaya gerek yok.

evrimd Merzifonlu

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2809
 • 267
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #732 : 29 Mays 2023, 11:11:28 »
Ne oldu, neresi garip Sn Serkan?

Yani Baykar ; Akýncýnýn Radome'unu Aselsan'a göndermiþ ,Aselsan da bu radomun içine Aesa radarý mý sýðdýrmaya çalýþýyor?

Radom, hem uçaða ve hem de radara uygun üretilir. Sýðdýrmaya çalýþmýyorlar. Buradaki sorun baþka, AESA radarda iþler yavaþ ilerliyor. Umarým yýl sonunda devreye girer, @VLS'nin dediði gibi.

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #733 : 29 Mays 2023, 11:47:33 »
Yani KAAN'ýn burun ölçüsü , F-16'nýn burun ölçüsü radome'u belli... Þimdi Aselsan buna uygun üretmek zorunda deðil mi zaten?

evrimd Merzifonlu

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2809
 • 267
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #734 : 29 Mays 2023, 12:05:36 »
Yani KAAN'ýn burun ölçüsü , F-16'nýn burun ölçüsü radome'u belli... Þimdi Aselsan buna uygun üretmek zorunda deðil mi zaten?

Aselsan zaten radarlarý F16 ve Kaan'ýn ölçülerine göre üretti/üretecek. Benim anladýðým F16 ve Akýncý'ya ayný radar, yani Murad radarý takýlacak. Murad radarý F16'ya uygun üretildi, Akýncý ise Murad radarýna uygun üretildi.  ;D

Kaan'ýn radarý baþka bir þey.
« Son Dzenleme: 29 Mays 2023, 12:11:01 Gnderen: Merzifonlu »

evrimd buraktunahan

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 299
 • 78
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #735 : 29 Mays 2023, 12:07:44 »
AESA radarýn önce Akýncý, Aksungur vb. bir platformda denenmesi oldukça mantýklý.

1- Öncelikle bu platformlarýn uçuþ maliyeti bir F-16'ya göre oldukça düþük. Dolayýsýyla testler ucuza geliyor ve F-16'larýn kullaným ömürlerinden kaybedilmiyor.

2- Akýncý, Aksungur vb. platformlar saatlerce ve hatta günlerce havada kalabiliyor. F-16 ise kendi yakýtýyla yaklaþýk 2 saat havada kalabiliyor. Testi uzatmak isterseniz havada yakýt ikmali gerekiyor. Yani F-16'nýn bir uçuþunda sadece birkaç test yapýlýp uçaðýn indirilmesi ve bakýma alýnmasý gerekiyor.

3- Oysa Akýncý, Aksungur vb. platformlarýn bir uçuþunda onlarca saat boyunca (gün içerisinde ve ertesi gün) havada onlarca test, farklý senaryolar, farklý meteorolojik koþullar, gündüz gece þartlarý, kara-deniz-hava senaryolarý vb. test edilebiliyor.

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #736 : 29 Mays 2023, 14:30:01 »
Teþekkürler anladým þimdi...

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #737 : 29 Mays 2023, 14:40:00 »
Uçuþ maliyeti ile bu tercihin yapýlacaðýný düþünmüyorum çünkü bu radar F16 yada lazým bu denemeler sonuçta yapýlacak er geç. Akýncý ve F16 sýrasýný bu uçaklar için düþünülen radarlarýn zorluk sýrasý ile izah etmek daha mantýklý. Akýncý ya düþünülen radar F16 ya düþünülenden daha lite bir modeldir muhtemelen buda onun takvimde öne geçmesini mantýklý kýlar. 
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd Merzifonlu

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2809
 • 267
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #738 : 29 Mays 2023, 15:06:01 »
Uçuþ maliyeti ile bu tercihin yapýlacaðýný düþünmüyorum çünkü bu radar F16 yada lazým bu denemeler sonuçta yapýlacak er geç. Akýncý ve F16 sýrasýný bu uçaklar için düþünülen radarlarýn zorluk sýrasý ile izah etmek daha mantýklý. Akýncý ya düþünülen radar F16 ya düþünülenden daha lite bir modeldir muhtemelen buda onun takvimde öne geçmesini mantýklý kýlar.

Sadece bastýðý enerji açýsýndan "lite". Yoksa F16 ile ayný radar.

evrimd selcukkocak78

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 754
 • 113
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #739 : 29 Mays 2023, 15:07:57 »
benim merak ettiðim þey akýncýya takýlan aesa radarýn akýncýdan çektiði elektrik yükü ile f 16 dan çekeceði elektrik yükü eþit olacakmý? bu radarýn performansýný etkilermi? çok fazla elektrik kullanýmý diðer ekipmanlarda performans kayýplarýna sebep olurmu? mevcut motorlar bu elektrik yükünü karþýlayabilecek bir dinamoya sahipmi?