Gnderen Konu: F-16 Modernizasyonu  (Okunma says 195709 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd Türkay

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 308
 • 26
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #600 : 13 Ekim 2022, 10:21:04 »
Teyitli olmamasýna raðmen, haberlere göre ABD’den alýnacak 79 KÝT ve 40 uçakla birlikte Ýngiltere’den de, 20 T1 ve 60 T3/4 Typhoon alýnacak gibi görünüyor. + tempest proðramýna katýlým. En güzel tarafý da T1 Typhoon’larýn kaynak kodlarýyla geliyor olmasý.
Bu hakikaten gerçekleþirse THK büyük bir güç haline geliyor demektir. MMU, 2030’lu yýllarýn baþýna sarksa bile sýkýntý yaþamayýz

Typhoon için alým yönünde bir kararý olasýlýk da olsa yazan bir yayýn var mý?

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #601 : 13 Ekim 2022, 10:28:22 »
Sn Türkay,

@Turdef magazini haberlerine göre bu haber doðru. I Sünnetçi’nin bu minvalde tweet leri var

Quote:
According to @DefenceTurkey, Turkiye is negotiating and UK is offering 20 Eurofighter Tranche-1 second hand with source codes + 60 Tranche-3/4 brand-new fighters + TEMPEST cooperation. If it happens, an enormous fleet structure will be created until TFX reach full operational capabilities by 2035-2040
Unquote.

evrimd metin62

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2355
 • 185
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #602 : 13 Ekim 2022, 10:43:09 »
Eskisi gibi dost olacaksak hiç olmayalým zaten serkan. Ama baþka Türkiye yok bizi kaybetmeyi kolay kolay kimse göze alamaz. Biz buralarda olan her þeyde ilgisi alakasý olan bir ülkeyiz bizim fikrimiz merak edilmeden buralarda taþ oynamaz. Türkün gücünü herkes biliyor en son biz öðrendik maalesef. Bak Rusya KKTC ye uçak seferi elçilik filan deniyor halbuki Ukrayna ya Ruslarý vurmasý için bomba veriyoruz.  Bunun Amarikada hiç yansýmasý yokmu yada Almanya da sanýyorsunuz. Türkiye öyle defterden silinebilecek bir ülke deðil. Tabiki eski güzel günleri Amarika Avrupa mumla arýyordur ama gelmez artýk o günler ve baþka bir model iliþki geliþtirmenin yolunu illa arayýp bulacaklar. Bize düþen görev biraz dengeli olmak sadece iliþkilere düzelme þansý zekice tanýrsak o kapýyý bayýla bayýla kullanýrlar merak etme. Almanya Fransa Amarika Rusya herkes Türkle arkadaþ olmak ister bu dünyada. Biz deðerimizi bilemedik kendimizi iyi satamadýk ondan öyle þeyler sanýyoruz.

Konu disina cikmis oluyorum ancak yorumunuzdaki ilk cumlede belirtmis oldugunuz gorusu dogru anlamis isem pek katilmiyorum. " Eskisi gibi dost olacaksak" Burada ima ettiginiz ulke ABD diye dusunuyorum!

ABD ile ne eskiden ne de simdilerde dostumuzdur.  Cumhuriyet tarihimizin baslangicindan itibaren ABD ile iliskilerimiz her zaman inisli yokuslu olmustur. Iki ulkenin en iyi donemlerinde dahi dost olduklari gercekte pek soylenemez.Her iki ulke ortak cikarlarinin ortusmus oldugu konularda mutefiklik yapmislardir. Ulke insani olarak bizler satafati ve hakkimizda guzel sozler soylendigini baskalarindan isitmekten cok zevk aldigimiz icin . ABD ulkemizi  kendisinin stratejik ortagi olarak da kisa bir sure icin nitelendirmistir. Ancak ulkeler arasi DOSTLUK  baska birseydir . Pek tabii ulkeler arasi dostluklarda ortak cikarlar  ve payda oldugu surece devamliligi soz konusudur. Yaklasik son 50 yil icerisinde  birakin dostlugu  ABD ile mutefikligimiz dahi  sorgulanir hale gelmistir. Johnson mektubu, 1974 Silah ambargosu, Asalaya verilen destek, ulkemizdeki askeri darbeler sureci, PKK,Iragin isgali ve K.irak cuval olayi, Suriyenin bolunmesi YPG/SDG verilen destek, Ekonomimizi hedef alan acik manupulasyonlar, FETO,Dedeagac ve Yunanistana konuslandirilan ABD gucu ve ulkemize karsin verilmekte olan alanen destek.....

Eminim simdiye kadar ABD nin dostumuz oldugunu dusunuyrsaydiniz bu kadar uzun siralamadan sonra siz de vazgecmissinizdir ;)  ne ise uzun bir aciklama yaninda konu disina ciktim pardon.

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #603 : 13 Ekim 2022, 12:19:30 »
Sn Türkay,

@Turdef magazini haberlerine göre bu haber doðru. I Sünnetçi’nin bu minvalde tweet leri var

Quote:
According to @DefenceTurkey, Turkiye is negotiating and UK is offering 20 Eurofighter Tranche-1 second hand with source codes + 60 Tranche-3/4 brand-new fighters + TEMPEST cooperation. If it happens, an enormous fleet structure will be created until TFX reach full operational capabilities by 2035-2040
Unquote.

Sn Türkay,

@Turdef magazini haberlerine göre bu haber doðru. I Sünnetçi’nin bu minvalde tweet leri var

Quote:
According to @DefenceTurkey, Turkiye is negotiating and UK is offering 20 Eurofighter Tranche-1 second hand with source codes + 60 Tranche-3/4 brand-new fighters + TEMPEST cooperation. If it happens, an enormous fleet structure will be created until TFX reach full operational capabilities by 2035-2040
Unquote.

Ne bulmuþlarsa sepete doldurmuþ bizimkiler... Hiç inandýrýcý gelmedi bu haber.

F-16V iþi oldu sayýlýr , Eurofighter alýmý artýk gereksiz.
F-16V'den gelen iyi haberden önce yazýlmýþ bir haber gibi geldi bana...

Tempest iþi olursa mükemmel olur . Ýsveç ile Ýngiltere arasýnda sorun var deniliyordu Tempest konusunda. O boþluðu biz ile doldurmak isteyebilir Ýngiltere...

Ama asýl RR-MMU görüþmelehinde bir müjde bekliyoruz inþallah...

evrimd Gökbörü

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1515
 • 142
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #604 : 13 Ekim 2022, 12:25:53 »
Tranche 1 iþ yapar mý?

Kaynak kodlarý bize ne artý saðlar?

Yani Tranche 1leri alip istediðimiz þekilde üzerinde oynayacakmiyiz?

Olursa umarým bizimkiler MMUyu bosvermezler nasýl olsa uçak geldi diye
What is steel compared to the hand that wields it?

evrimd korsan2

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 441
 • 14
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #605 : 13 Ekim 2022, 12:52:01 »
"Ýngiltere’den de, 20 T1 ve 60 T3/4 Typhoon alýnacak gibi görünüyor. + tempest proðramýna katýlým. En güzel tarafý da T1 Typhoon’larýn kaynak kodlarýyla geliyor olmasý.
Bu hakikaten gerçekleþirse THK büyük bir güç haline geliyor demektir. MMU, 2030’lu yýllarýn baþýna sarksa bile sýkýntý yaþamayýz."

büyük müjde.
forumlarda yazmaya baþladýðým günden beri,  ara uçak ihtiyacýnýn,  TFX için yerli motor konusunun ve altýncý nesil uçak  iþinin  tek bir dosyada çözülmesi gerektiðini savunurum,  umarým aynen bu yazdýðýnýz þekilde geliþir konu.
EF sayýsý biraz fazla gibi görünmüþtür gözlere;  ama muhtemelen kaynak kodlarýný verme karþýlýðýnda belirli bir satýþ  adedi þart koþulmuþ olabilir.
F4'lerin yerine iki yýl önce en az 40  uçak koymamýz gerekiyordu zaten.
EF T-3  hava yer görevi de yapabilen ve týpký F4  gibi çift motorlu bir uçak  olmasý hasebiyle,  bu konuyu önemli oranda halledebilir.
Ýngiltere'den hazýr alýnacak uçaklar Meteor ile birlikte alýnýrsa tadýndan yenmez.
bu þartlarda,  EJ200 motorunu Hürjet için kullanmak bile gündeme gelebilir eðer ABD motor vermezse.

Ýngiltere, Avrupa'nýn yüzümüze bakmadýðý günlerde bize savaþ uçaðý tasarlattý.
Libya ve denizlerde doðrudan karþýmýza çýkmayan tek batýlý devlet oldu.
þimdi Karadeniz gazýný da birlikte çýkarýyoruz.


"Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahasý Geliþtirme Projesi'nin proje yönetim ortaðý global danýþmanlýk ve mühendislik þirketi Wood olacak. "

https://www.tgrthaber.com.tr/ekonomi/karadeniz-gazina-ingiliz-ortak-2803220

baþka bir kaynak:
https://www.internethaber.com/karadenizdeki-sakarya-gaz-sahasinda-proje-yonetim-ortagi-wood-sirketi-olacak-2221602h.htm

bunlarýn üzerine bir de böyle geliþmeler olrusa, tadýndan yenmez.
stratejik ortaklýk gibi bir þey.

F16 iþine gelince,  sanýrým 14 Kasým ve 20  Kasým arasý  netleþebilir.
eski küreselcilerin bir noktada masaya yumruðu vuracaðýna güveniyordum zaten.
fakat 40 adet yeni f16 iþi bu þartlarda iyice tartýþýlmalý.
eðer gerçekten özgür modernizasyonu demeçlerdeki kadar iyi  bir güncellemeyse ve biz de bunu kendi baþýmýza yapabilecek durumdaysak,  yeni f16'ya gerek var mýdýr?
sýkýþýk olduðumuz  en öncelikli konu F4'lerin yerini almasý gereken çift motorlu bir uçak konusuydu, yeni F16  bu sorunun çözümüne katkýda bulunamaz.
« Son Dzenleme: 13 Ekim 2022, 12:53:22 Gnderen: korsan2 »

evrimd Merzifonlu

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2809
 • 267
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #606 : 13 Ekim 2022, 13:44:52 »
F-16'lar ancak biz modernize edersek güncellenir. ABD'den ne yedek parça gelir, ne de uçak. Bu zihniyetdeki ABD'den bir þey ummayýn. Ýþgal altýndaki Karabaðý kurtarmak için verdiðimiz destek onlara göre saldýrganlýk. Bu adamla daha neyi konuþacaksýn, neyde uzlaþacaksýn? Haberlerin hepsinin fasa fiso olduðunu düþünüyorum, bu nedenle.

Ýngilizlerle iþ yapýlacaksa, MMU motoru konusunu garantiye almadan, onlardan tek bir parça bile satýn almamalýyýz.

Adamlarýn emeklilik fonlarý, takip ettiðim youtuber Cihat E. Çiçek'in deyimiyle, "gidirik". Acilen satýþ yapýp bütçeyi yamama derdindeler. O yüzden MMU motoru konusunu alabildiðine geciktirmek isteyeceklerdir. Bizimse gecikmeye tahammülümüz yok.
« Son Dzenleme: 13 Ekim 2022, 15:17:55 Gnderen: merzifonlu »

evrimd metin62

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2355
 • 185
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #607 : 13 Ekim 2022, 14:12:41 »
"Ýngiltere’den de, 20 T1 ve 60 T3/4 Typhoon alýnacak gibi görünüyor. + tempest proðramýna katýlým. En güzel tarafý da T1 Typhoon’larýn kaynak kodlarýyla geliyor olmasý.
Bu hakikaten gerçekleþirse THK büyük bir güç haline geliyor demektir. MMU, 2030’lu yýllarýn baþýna sarksa bile sýkýntý yaþamayýz."

Ýngiltere, Avrupa'nýn yüzümüze bakmadýðý günlerde bize savaþ uçaðý tasarlattý.
Libya ve denizlerde doðrudan karþýmýza çýkmayan tek batýlý devlet oldu.
þimdi Karadeniz gazýný da birlikte çýkarýyoruz.

"Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahasý Geliþtirme Projesi'nin proje yönetim ortaðý global danýþmanlýk ve mühendislik þirketi Wood olacak. "

/quote]

Sn Korsan2  nin yapmis oldugu yoruma kucuk katki.

Oncelikle THK nin buyuk bir guc olmasina  ne  ABD ne de onun stratejik ortagi Buyuk Britanya taraftardir ! "Nedeni gayet acik THK lerinin buyuk bir guc carpani olmasi bolgedeki dengeleri Turkiye lehine degistirebilecegi icin " Bu nedenle her iki ulkenin politikasi da Turkiyenin bu gucunu kontrol edebilecek ve bagimlik uzerine kurgulanmistir"  Bu donguden ancak kendi kendimize ekonomik ve teknolojik olarak yeterli olmamiz itibari ile gecerli olabilir.

Buyuk Britanya siyasi tecrube ve diplomaside ABD den cok daha tecrubelidir. ABD guc ve ekonomi olarak B.Britanyadan kat kat guclu olmasina ragmen  dunya siyaset areasinda ve ozellikle ulkemizin bulundugu cografyada B.Britanya ABD nin ustasidir . Her iki devletin diplomasi ve siyaset alanindaki ayrimlari ABD fevri davranislar yaninda politikalari genelde kisa ve orta vadeyi icermektedir. B.Britanya fevri davranislar sergilemez size izlemek isteyecegi politikalari kulaginiza hos gelecek sekilde soyler. Izleyecegi politikalar uzun vade icin gecerlidir. Neticede her ikisi de Emperyal devlettir.

Gelelim MMU konusuna , MMU ulkemiz icin cok onemli bir proje oldugu kesin mutlak surette bu projeden yuzumuzun aki ile cikmaliyiz.THK ve ulkemiz ileriki yillarda sozkonusu olan ulkelerden nisbeten bagimsiz hareket edebilmesi icin bu proje bir baslangictir. Tabii  boyle bir onemli projeyi uzamasini hatta hedeflenen basari ie sonuclanmamasi bu ulkelerin isine gelmektedir. Bu nedenle MMU projesi sonunda ortaya cikacak olan sistemin de isttenilen performansi elde edememe olasiligi da dusunulerek THK stratejik adimlarini atmasi gerekir.
Oncelikle

evrimd baryshx

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 828
 • 58
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #608 : 13 Ekim 2022, 14:43:36 »
Turbofan motor konusunda Ýngiltere'den o teknolojiyi edinmeliyiz, en önemli konu bu. Tempest katýlýmý olursa da geliþimiz açýsýndan güzel olur. Diðerleri hazýr alýnacak þeyler zaten.

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #609 : 13 Ekim 2022, 14:45:08 »
https://www.sozcu.com.tr/2022/dunya/abdnin-f-16-karari-senatoyu-karistirdi-veto-edecegiz-7415849/?utm_source=ilgili_haber&utm_medium=free&utm_campaign=ilgilihaber

Menendez, senatoda bu iþin baþkaný. Veto ederim demiþ. Yetkisi de var. O evet demedikçe f16 paketi gerçekleþemez.

https://www.sozcu.com.tr/2022/dunya/yunan-basinindan-dikkat-ceken-iddia-biden-f-16-kararini-turkiyedeki-secimlerden-sonra-aciklayacak-7416575/

Biden , Türkiye’deki seçimlerden sonra karar vereceðini söylemiþ. Yani:

f16 iþi tamam deðil.

Bilakis sarpa sarmýþ halde devam ediyor.

Bu iþin çýkarý, acilen 20-40 adet arasý ikinci el Typhoon almak. Bunlar kaynak kodlarýyla gelecekse üzerine istediðimiz aviyonikler ve mühimmatý yerleþtirebiliriz. Zaten Meteor ve Amraam gibi füzelere açýk vaziyette bu uçaklar.
Bunlara ilaveten 60-80 adet arasý da T4 sipariþi vermek lazým. Bunlarý kademeli olarak Türkiye menþeli üretime doðru iten bir anlaþma yapmak gerekir. Motorlarý lisans altýnda burada üretmede içinde olmalý.
ABD alsýn f16’larýný ……. Kendi iç politikalarýný halletsinler, o zaman sadece KÝT alýnýr onlardan. Hem blok 30’larda hemde blok 40’larda Özgür modernizasyonu derhal Aesa radarýyla baþlamalý.
« Son Dzenleme: 13 Ekim 2022, 14:47:05 Gnderen: Yasar »