Gnderen Konu: F-16 Modernizasyonu  (Okunma says 195574 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #410 : 19 Ekim 2021, 18:09:20 »
https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/turkiyenin-savas-ucagi-muammasi-secenek-cok-ama-6715464/

Bugünkü Sözcü gazetesinde , Türkiye'nin alabileceði savaþ uçaklarý tanýtýlýyor...Su-27 için þunlar yazýlmýþ...;


"Su-27'ler týpký F-16'lar gibi radara yakalanmama özelliðine sahip olmasýyla ön plana çýkýyor. Týpký F-16 gibi 5'inci nesil savaþ uçaðý özelliklerini taþýyan Su-27 her biri kilotonluk olmak üzere 6 tane nükleer bomba taþýma kapasitesine sahip olduðu biliniyor."

 :D :D :D :D :D :D :D


evrimd Gökbörü

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1515
 • 142
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #411 : 19 Ekim 2021, 18:17:18 »
https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/turkiyenin-savas-ucagi-muammasi-secenek-cok-ama-6715464/

Bugünkü Sözcü gazetesinde , Türkiye'nin alabileceði savaþ uçaklarý tanýtýlýyor...Su-27 için þunlar yazýlmýþ...;


"Su-27'ler týpký F-16'lar gibi radara yakalanmama özelliðine sahip olmasýyla ön plana çýkýyor. Týpký F-16 gibi 5'inci nesil savaþ uçaðý özelliklerini taþýyan Su-27 her biri kilotonluk olmak üzere 6 tane nükleer bomba taþýma kapasitesine sahip olduðu biliniyor."

 :D :D :D :D :D :D :D

Yuh, adamlar Wikipedia'ya bakmaya bile usenmisler..

" 4.nesil üstün manevra yeteneðine sahip Sovyetler Birliði avcý uçaðýdýr."

https://tr.wikipedia.org/wiki/Suhoy_Su-27

Rus kizlari adamin aklini aliyor herhalde :)
« Son Dzenleme: 19 Ekim 2021, 18:24:30 Gnderen: Gökbörü »
What is steel compared to the hand that wields it?

evrimd tumucin

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2345
 • 24
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #412 : 19 Ekim 2021, 20:15:08 »
Su 35 -Su 57 olmaz ise  ingiliz ucagi

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #413 : 19 Ekim 2021, 21:40:51 »
@ Karþýtlar

Bana aðlamayýn. Bu dünya düzeni kuran ben deðilim

Haddini bil!
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #414 : 19 Ekim 2021, 21:49:45 »

"Su-27'ler týpký F-16'lar gibi radara yakalanmama özelliðine sahip olmasýyla ön plana çýkýyor. Týpký F-16 gibi 5'inci nesil savaþ uçaðý özelliklerini taþýyan Su-27 her biri kilotonluk olmak üzere 6 tane nükleer bomba taþýma kapasitesine sahip olduðu biliniyor."

 :D :D :D :D :D :D :DCehalet!
Bilmiyorsan öðren. Öðrenmeye de niyetin yoksa bari yorum yapma!
Bütün dünya F-16'nýn 6. nesil olduðunu ve Spitfire uçaklarý gibi hipersonic hýzlara ulaþabildiðini bilir.  ;D ;D
Zýrcahil!
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #415 : 19 Ekim 2021, 21:55:58 »
F-16'dan þaþmamak lazým...

Ýster Ýngiliz ister Rus-Çin uçaðý al ; ikisinin de astarý yüzünden pahalý...

Pilot eðitimi bile tek baþýna F-16 dýþýnda baþka uçak düþünmemek için yeterli bir sebep...
Lojistik,altyapý,teknisyenlerin eðitimi,tuaf doktrinine uyum vs...

Oooo çok iþ... F-16'ya yüklenelim...

Biraz geri vites yapýversin bizimkiler.. Yapmadýklarý þey deðil zaten... ABD emperyalist de Ruslar deðil mi...

ABD , BTÖ'yü destekliyormuþ ; Ruslar desteklemiyor mu , tüm bomba-mayýn-silahlarý Rus malý deðil mi , her yerde btö temsilcilikleri yok mu Rusya'da, Ermenistan'ý kudurtan kim Rusya...

Yani ABD kötü Rusya iyi tiyatrosunu býrakmak lazým...

Batý ile ipleri koparacaklarsa  gidip sýnýrýmýzýn olmadýðý ,stratejik çatýþmalarýmýzýn olmadýðý Çin'den uçak alsýnlar bari...
« Son Dzenleme: 19 Ekim 2021, 21:57:28 Gnderen: serkan1976 »

evrimd tumucin

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2345
 • 24
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #416 : 19 Ekim 2021, 22:23:08 »
Rusya nin sayesinde nükler santralimiz oluyor

abd ab  nükler santral icin ne yapti

sinopdaki  nükler santral  fransa ile japonyadi  japonya  yapmasin diye neler yaptilar

evrimd Archangel99

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1355
 • 191
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #417 : 20 Ekim 2021, 00:16:47 »
https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/turkiyenin-savas-ucagi-muammasi-secenek-cok-ama-6715464/

Bugünkü Sözcü gazetesinde , Türkiye'nin alabileceði savaþ uçaklarý tanýtýlýyor...Su-27 için þunlar yazýlmýþ...;


"Su-27'ler týpký F-16'lar gibi radara yakalanmama özelliðine sahip olmasýyla ön plana çýkýyor. Týpký F-16 gibi 5'inci nesil savaþ uçaðý özelliklerini taþýyan Su-27 her biri kilotonluk olmak üzere 6 tane nükleer bomba taþýma kapasitesine sahip olduðu biliniyor."

 :D :D :D :D :D :D :D

Bu Türk Medyasýnýn savunma sanayi konusundaki cehaleti gerçekten anlaþýlýr gibi deðil. Her gördükleri paletli aracý tank sanýyorlar en baþta. SU-27'ye 5. nesil radara yakalanmayan demiþ. F-16'nýn da 5. nesil olduðunu öðrendik. O da radara yakalanmýyormuþ. ;D

Bu tür ana akým medya kuruluþlarýnýn en az 1 tane savunma sanayi konusunda bilgisi olan muhabir istihdam etmesi çok mu zor? Ülkede askeri teknolojiye bu kadar ilgi duyan varken adamlar kafasýna göre haber yapýyor.

evrimd korsan

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 360
 • 15
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #418 : 20 Ekim 2021, 11:17:38 »
dünya döndükçe her uçaðý f16'nýn iþletim modeliyle karþýlaþtýracaksak iþimiz var, 250 yýl daha f16 ile devam edelim bari.
f35 de alsak bambaþka bir  idame oluþmak zorundaydý,  bundan kaçýþ yok.
ha, Rus uçaklarýndan uzak durmak gerek;  ama f4'lerin yerine ne koyacaðýmýz da belli deðil.
daha bir tuhafý, f4'lerin yerine çok bir alternatif de yok zaten.
bol bol som benzeri aðýr mühimmat taþýyan akýncý ve artýk karadan karaya sistemlerle bir þekilde giderilecek bu ihtiyaç.
olmasý gereken bu deðil de,  oldurabildiðimiz bu olacak muhtemelen.

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #419 : 20 Ekim 2021, 11:27:33 »
F-16 artýk sadece MMU gelene kadar ki açýðý kapatacak. Zaten bu yüzden F-16 bakýyoruz öncelikli olarak.. 40 sene sonra yerini býrakacaðý bir uçaðýmýz olacak...
Bu 10 sene için 40 sene uçacak bir model almak,para harcamak zorunlu olmadýðý sürece lüks...

Bir de alýnabilecekuçaklara bakýyorum hiçbiri F16V'yi tekme tokat dövecek bir uçak deðil ayrýca masraflarý beraber 3 katý maliyetli...
Stealth uçaklar ( J-31,Su-57 vb.)henüz hazýr olmadýðý için bunu söyledim...
« Son Dzenleme: 20 Ekim 2021, 11:28:46 Gnderen: serkan1976 »