Gnderen Konu: F-16 Modernizasyonu  (Okunma says 195710 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd Merzifonlu

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2809
 • 267
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #400 : 19 Ekim 2021, 07:13:20 »
ABD demiþ ki: "Herhangi bir finansal teklif yapmadýk."

F-16'yý ve F-35 için ödenen parayý unutun derim. MTU güç paketindeki olay gibi düþünün. Resmi bir "Hayýr" yok ama gelecek para veya uçak da yok.  ;)

evrimd Gökbörü

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1515
 • 142
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #401 : 19 Ekim 2021, 10:56:33 »
Artik su MMU'yu bir yapin kardesim ya..

Casusluklu mu yaparsiniz, seferberlik mi ilan edersiniz,parasini 5'e mi katlarsiniz, Ukraynayi mi isgal edersiniz, bir yolunu bulun..

K. Kirik Kuzey Kore bile gun asiri fuze salliyor, adamlar ABDyi vurabilecek balistik fuzeler yapiyorlar yokluk aclik icinde artik bizde bir MMU cikaralim..

ABD sozculerinin ne demek istediklerini cozme faslindan biktim..
« Son Dzenleme: 19 Ekim 2021, 10:59:52 Gnderen: Gökbörü »
What is steel compared to the hand that wields it?

evrimd Tigerfish

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2286
 • 198
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #402 : 19 Ekim 2021, 11:57:49 »
Artik su MMU'yu bir yapin kardesim ya..

Casusluklu mu yaparsiniz, seferberlik mi ilan edersiniz,parasini 5'e mi katlarsiniz, Ukraynayi mi isgal edersiniz, bir yolunu bulun..

K. Kirik Kuzey Kore bile gun asiri fuze salliyor, adamlar ABDyi vurabilecek balistik fuzeler yapiyorlar yokluk aclik icinde artik bizde bir MMU cikaralim..

ABD sozculerinin ne demek istediklerini cozme faslindan biktim..

Kaynaklarýmýzý dediðin gibi tüm imkanlarla seferber edersek Kuzey Kore veya Ýran yanýmýzda sýfýr kalýr. Ancak bunun bedeli yüksektir. Viskici teyze torununa süt alamadýðýnda, Z kuþak’ý iPhone 13’ten mahrum kalýrsa iþimiz zor.

Þimdi bazýlarý bana diyecek” tabi sen Almanya’dasýn orada keyfin yerinde bizim burada neler çektiðimizden haberin yok”.

Madem öyle millet kendiliðinden ya taviz verecek veyahut zýrlamaya devam edecek.
« Son Dzenleme: 19 Ekim 2021, 12:04:31 Gnderen: Tigerfish »

evrimd korsan

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 360
 • 15
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #403 : 19 Ekim 2021, 12:41:41 »
burada kimsenin bir þey çektiði de yok zaten.
ev, araba ve telefon satýþlarýna baktýðýmýz zaman bu açýkça ortada.

milletin anlamadýðý bir husus var aslýnda, bu ülke iyi veya kötü, doðru veya yanlýþ sosyolojik bir deðiþim geçirdi.
nedir bu deðiþim?
anlaþýlacak bir dille tanýmlayalým. eskiden Ýstanbul'da standart bir memur maaþýyla  hanýmý da çalýþmayan bir insan  yaþamýný  lüks olmasa da,  lükse yakýn bir standartta  sürdürebiliyordu ve hatta emekli ikramiyesiyle de  ortalama bir araç veya arsa alabiliyordu.
þimdi ise böyle olamýyor,  artýk Ýstanbul'da yaþayan  8 milyar altý maaþ alan bir memur eðer eþi de çalýþmýyorsa lüks veya lükse yakýn  yaþamakta güçlük çekiyor,  kenara para atmak ise imkansýz gibi bir þey oldu.
bu bize  iki tane gerçek dayatýyor.
ilki, orta vadede Ýstanbul'da herkes yaþayamaz,  bu nedenle  Ýstanbul yavaþ yavaþ  dýþarý göç vermek zorunda gibi.
ben bunu da görüyorum,  çeþitli nedenlerle Ýzmit ve Tekirdað gibi yerlere göçen çok tanýdýðým var.
tabi bu durumun  diðer bir etkisi de Suriye'den gelenler için de Ýstanbul artýk yaþanmasý zor bir þehir olacak ve onlar da  zorlanacaklar.
bu deðiþimin ikinci etkisi de, orta vadede  standart maaþlý bir memurluk artýk gözden düþecek;  yani kim oðlunun 4 milyar maaþla  memur olmasýný ister? 
bir þey anlatayým,  geçen yaz Tokat'ta evimizi boyatacaktýk,  boyacý da genç bir çocuk,  yeni evlenecekmiþ.
bizim evi tut dedik,  kirasýný sordu.
kirayý söyledik,  genç ne dese beðenirsiniz?
"ben buraya bu parayý vereceðime 300 500 fazla verip havuzlu otoparklý ste  içinde ev tutarým"
düþünün,  boyacý diyor bunu.
eðer standart maaþ alan bir memursanýz þu lafý edemezsiniz,  ben edemiyorum mesela.

çocuðum yüksek maaþlý memur olamayacaksa,  standart memur olacaðýna  kendi iþinin patronu olsun görüþü yavaþ yavaþ oturacak bu ülkede.

 standart maaþlý memurlar ise kendileri gibi  çalýþan bir eþle evlenmeyi tercih edecektir muhtemelen,  bu þu an da böyle zaten.
benim tanýdýðým  evli arkadaþlarýmýn neredeyse tamamý,  yine kendileri gibi memur eþlerle evliler.
çift maaþ olunca Ýstanbul'da kiralarýn artmasý da zorlamýyor kimseyi.
hemen hepsi de iphone alýyor,  bu aralar en çok iphone-11 alýyorlar.
evde iki maaþ varsa z kuþaðýna süt de alýnýr,  iphone de.

sorun þuradan çýkýyor,  millet istiyor ki,  5 milyar maaþýnýn iki buçuk milyarýyla yaþasýn,  kendi maaþýnýn kalan yarýsýný ve eþinin maaþýný doðru bankaya atýp para biriktirsin.
yahu!  o 1980 model  toplumsal  hayattý,    deðiþtik artýk,  hayat deðiþti.
buz dolabýna iki milyar verirken telefona  yedi buçuk milyar vermekte bir sakýnca görmüyoruz mesela.
birinin aðýrlýðýna bak,  diðerinin aðýrlýðýna bak yani.
artýk 1980 model hayatý aramanýn faydasý yok,  deðiþtik,  Dünya deðiþirken biz tek maaþla yaþayýp,  çocuk okutup,  diþten týrnaktan arttýrýp  arsa almayý  sürdüremezdik.

Ýstanbul dýþýnda ev kiralarýnda da öyle çok anormal bir artýþ yok açýkçasý;  ama mesela  fýrsatçý uyanýk takýmý her yerde malesef.
Çayýrova'da bir yakýnýmýz için  ev fiyatlarýný araþtýrdýk.
Ýstanbul'un dibinde burasý.
bize mi öyle denk geldi bilmem,  sorduðumuz tüm evler iskansýz mesela.
ne zaman iskan alýnacaðýný sorduðumuzda net bir cevap alamadýk hiç birinde.
105m daire dört yüz bin,
kombi alana ait, + on bin,
tapu masrafý  da var,
ben bu piyasayý biraz anladýysam,  en sonunda da o iskaný senin baþýna yýkar satýcý.
105m ev sana geldi neredeyse dört yüz elli bine.

yakýnýmýz  kazýk yiyeceðini anladýðýndan hiç birini almadý;  ama ne olacak?
emlakçýlardan birisi arabadan inmeye tenezzül etmedi zaten.
nerede bu kriz?
cebimizde para var,  adamlar arabadan inmeye tenezzül etmiyor,  öbürü daireyi göstermeye bile gelmedi zaten.
Almanya'da tok esnaf var mýdýr?  bilmem;  ama burada tok esnaf çok,  emin olun  öyle  milletin açlýktan öldüðü bir kriz felan yok ülkede.

yukarýda yazdýðým gibi,  herkes kendi maaþýyla lüks yaþayýp,  eþinin maaþýnýn kuruþuna dokunmadan bankaya atmak istiyor sadece;  ama öyle bir dünya yok.
kendi maaþýnla lüks yaþayýp eþinin maaþýný bankaya atmak istiyorsan yüksek maaþlý memur olacaksýn artýk;  yoksa kiralarýn üç milyara dayandýðý Ýstanbul'a eþ durumundan tayin olup gelmeyiver bir zahmet.


« Son Dzenleme: 19 Ekim 2021, 13:21:16 Gnderen: korsan »

evrimd tumucin

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2345
 • 24
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #404 : 19 Ekim 2021, 12:46:28 »
Rusya'dan Türkiye ile ilgili kritik Su-57 ve Su-35 açýklamasý: Hazýrýz...
Savunma Sanayii Baþkaný Ýsmail Demir, ABD'nin F-35'ten sonra F-16 satýþýný dondurmasý halinde Türkiye'nin Rus Su-35 ve Su-57 savaþ uçaklarýný satýn alabileceðini söyledi. Demir'in açýklamalarýný deðerlendiren Rusya Federal Askeri ve Teknik Ýþbirliði Servisi (FSVTS) Direktörü Dmitriy Þugayev, 'Ankara buna karar verirse müzakereye hazýrýz.' dedi.


https://www.star.com.tr/savunma/rusyadan-turkiye-ile-ilgili-kritik-su-57-ve-su-35-aciklamasi-haziriz-haber-1660824/


natodan cikiyoz

evrimd Gökbörü

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1515
 • 142
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #405 : 19 Ekim 2021, 13:07:55 »
Dunyanin hicbir yerinde sonsuz kaynak yok..

Cok kaynak olan yerlerde bile isterler kaynaklardan (beklentilerin yukselmesi sebebiyle) fazla oldugu icin, kaynaklarin dogru zamanda dogru yere verimli sekilde harcanlmasi onemli..

Strateji, planlama, yoneticiligin puf noktasi bu zaten...kaynaklarin dogru yerlerde etkin sekilde kullanilmasi..

En basarili projede bile, kaynaklar daha etkin nasil kullanilabilir diye ogrenilecek dersler olacaktir..

"Kaynak yok" diye bir sey olamaz..

"Baska yerlerde kullanmayi tercih ediyorum" ya da "olani har vurup harman savuruyorum" derseniz, o daha gercekci olur..

Gundelik hayatini yasayip kendi hayatini cevirmeye calisan insanlardan -cok hayati bir konu olmadikca - daha fazla fedarlik beklemek de yanlis diye dusunuyorum. Vatandas gorevini yapip, vergilerini oduyorsa ekonomik olarak uzerine duseni yapiyor demektir zaten...odemeyenlerden tahsil etmekte yetkililerin isi..

iPhone 13 alma diyemezsin parasiyla almak isteyene..esas marifet, yerli ve milli sirketlere "iphone 13" yaptirip onun kullanimini tesvik etmek olur..

Neyse konu cok dagildi..

Evet, F-16...

Vermezler, verirlersede guc dengesini bizim lehimizde tutabilecek bir tarihde vermezler..

« Son Dzenleme: 19 Ekim 2021, 13:15:36 Gnderen: Gökbörü »
What is steel compared to the hand that wields it?

evrimd Tigerfish

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2286
 • 198
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #406 : 19 Ekim 2021, 13:58:45 »
Dunyanin hicbir yerinde sonsuz kaynak yok..

Cok kaynak olan yerlerde bile isterler kaynaklardan (beklentilerin yukselmesi sebebiyle) fazla oldugu icin, kaynaklarin dogru zamanda dogru yere verimli sekilde harcanlmasi onemli..

Strateji, planlama, yoneticiligin puf noktasi bu zaten...kaynaklarin dogru yerlerde etkin sekilde kullanilmasi..

En basarili projede bile, kaynaklar daha etkin nasil kullanilabilir diye ogrenilecek dersler olacaktir..

"Kaynak yok" diye bir sey olamaz..

"Baska yerlerde kullanmayi tercih ediyorum" ya da "olani har vurup harman savuruyorum" derseniz, o daha gercekci olur..

Gundelik hayatini yasayip kendi hayatini cevirmeye calisan insanlardan -cok hayati bir konu olmadikca - daha fazla fedarlik beklemek de yanlis diye dusunuyorum. Vatandas gorevini yapip, vergilerini oduyorsa ekonomik olarak uzerine duseni yapiyor demektir zaten...odemeyenlerden tahsil etmekte yetkililerin isi..

iPhone 13 alma diyemezsin parasiyla almak isteyene..esas marifet, yerli ve milli sirketlere "iphone 13" yaptirip onun kullanimini tesvik etmek olur..

Neyse konu cok dagildi..

Evet, F-16...

Vermezler, verirlersede guc dengesini bizim lehimizde tutabilecek bir tarihde vermezler..Konu hiçte fazla daðýlmadý.

Kýçý kýrýk Ermenistan halký ve yunan halký kadar bir birlik ünite olamadýk ona yanarým.

Karabað Savaþý ndan sonra Erivanda 20.000 kiþi bir  araya gelip savaþa devam diye bas baðýr baðýrýyorlardý tüm aðýr hezimetlere raðmen. Biz ise halen sabah kahvaltýndan 20 çeþitten bir tanesi eksik olduðu zaman paniðe kapýlýyoruz. Bu kayda deðermez eksikliði bazý kendini bilmemiþ muhalefet fersah fersah medyada boþ boþ börüp  anlatýyor.

Dediðim gibi ya Ýran veyahut Pakistan halký gibi fedakar olacaðýz veyahut zýrlamaya  devam edeceðiz.


evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #407 : 19 Ekim 2021, 14:37:16 »
Artik su MMU'yu bir yapin kardesim ya..

Casusluklu mu yaparsiniz, seferberlik mi ilan edersiniz,parasini 5'e mi katlarsiniz, Ukraynayi mi isgal edersiniz, bir yolunu bulun..

K. Kirik Kuzey Kore bile gun asiri fuze salliyor, adamlar ABDyi vurabilecek balistik fuzeler yapiyorlar yokluk aclik icinde artik bizde bir MMU cikaralim..

ABD sozculerinin ne demek istediklerini cozme faslindan biktim..

Kaynaklarýmýzý dediðin gibi tüm imkanlarla seferber edersek Kuzey Kore veya Ýran yanýmýzda sýfýr kalýr. Ancak bunun bedeli yüksektir. Viskici teyze torununa süt alamadýðýnda, Z kuþak’ý iPhone 13’ten mahrum kalýrsa iþimiz zor.

Þimdi bazýlarý bana diyecek” tabi sen Almanya’dasýn orada keyfin yerinde bizim burada neler çektiðimizden haberin yok”.

Madem öyle millet kendiliðinden ya taviz verecek veyahut zýrlamaya devam edecek.

Bizi kýskanmaktan çatýr çatýr çatlayan batý ülkelerindeki Z kuþaðý Iphone 13'ten mahrum kalamýyorsa bizim Z kuþaðýnýn da kalmamasý gerek. Bazý þeyler lütuf deðil, gereklilik. Bu ülkede ekonomik þartlarý çok zor durumda olan o kadar insan var ki! Hal böyleyken haklý olarak durumdan rahatsýz olanlar için "millet zýrlamasý zýrlamaya devam edecek" demek ya bazý gerçeklerden gerçekten haberinin olmadýðý, ya da haberin olduðu halde kör bir fanatizmle görmezden geldiðin anlamýna gelir. O nedenle konuyu bu tarz yorumlarla kirletmemeni rica ediyorum.
 
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd ACE

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 765
 • 134
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #408 : 19 Ekim 2021, 14:56:56 »
Dunyanin hicbir yerinde sonsuz kaynak yok..

Cok kaynak olan yerlerde bile isterler kaynaklardan (beklentilerin yukselmesi sebebiyle) fazla oldugu icin, kaynaklarin dogru zamanda dogru yere verimli sekilde harcanlmasi onemli..

Strateji, planlama, yoneticiligin puf noktasi bu zaten...kaynaklarin dogru yerlerde etkin sekilde kullanilmasi..

En basarili projede bile, kaynaklar daha etkin nasil kullanilabilir diye ogrenilecek dersler olacaktir..

"Kaynak yok" diye bir sey olamaz..

"Baska yerlerde kullanmayi tercih ediyorum" ya da "olani har vurup harman savuruyorum" derseniz, o daha gercekci olur..

Gundelik hayatini yasayip kendi hayatini cevirmeye calisan insanlardan -cok hayati bir konu olmadikca - daha fazla fedarlik beklemek de yanlis diye dusunuyorum. Vatandas gorevini yapip, vergilerini oduyorsa ekonomik olarak uzerine duseni yapiyor demektir zaten...odemeyenlerden tahsil etmekte yetkililerin isi..

iPhone 13 alma diyemezsin parasiyla almak isteyene..esas marifet, yerli ve milli sirketlere "iphone 13" yaptirip onun kullanimini tesvik etmek olur..

Neyse konu cok dagildi..

Evet, F-16...

Vermezler, verirlersede guc dengesini bizim lehimizde tutabilecek bir tarihde vermezler..Konu hiçte fazla daðýlmadý.

Kýçý kýrýk Ermenistan halký ve yunan halký kadar bir birlik ünite olamadýk ona yanarým.

Karabað Savaþý ndan sonra Erivanda 20.000 kiþi bir  araya gelip savaþa devam diye bas baðýr baðýrýyorlardý tüm aðýr hezimetlere raðmen. Biz ise halen sabah kahvaltýndan 20 çeþitten bir tanesi eksik olduðu zaman paniðe kapýlýyoruz. Bu kayda deðermez eksikliði bazý kendini bilmemiþ muhalefet fersah fersah medyada boþ boþ börüp  anlatýyor.

Dediðim gibi ya Ýran veyahut Pakistan halký gibi fedakar olacaðýz veyahut zýrlamaya  devam edeceðiz.

Halk sefalet çekiyor ve bunu dile getiren için telefonu sorgulanýyor. Bir çok ülkede normal hak olan þeyler bizde artýk lüks gibi lanse ediliyor ve bunlara ulaþmak isteyen þýmarýk diye niteleniyor. Yurtdýþý yurtiçi tatil, iphone, araba, hobi amaçlý harcamalar vs. Bunlar hakkýn deðil. Hakkýn aç kalmadan yaþamak.

Bu istek normal karþýlanabilirdi belki yönetici kesim de sefalet içinde yaþasaydý. Ama gel gör ki bir takým iþadamý, müteahhit ve siyasi dýþýnda kimsenin durumu iyi deðil. Bu ülke için fedakarlýk yap dediklerinde insanlar eskisi gibi fedakar olabilecek mi? Ben sanmýyorum. Her þey iyiyken ezdiðin insanlara iþler kötü gidince ayný gemideyiz diyemezsin.

Memuriyet konusuna da geleyim bari girmiþken. Ne yazýk ki Devlet son 10 yýlda özellikle Kendi çalýþanýna düþman oldu. Zengin kiþilere meze yaptý. Ýþadamlarýný fýrçalarken “bazýlarýnýz memur zihniyetiyle çalýþýyor” denerek memur aþaðýlandý. Eþit iþe eþit ücret denirken Memurun kendi içinde ücret adaletsizlikleri yaratýldý. Ayný iþi yapan iki memur arasýnda Belediyede çalýþan özel tazminat alýyor mesela. Üst düzey diplomatik memurlar da monþer diye linçedildi. Liyakatsizlik diz boyu.

Askeri bir forumdayýz madem size liyakatsizliðin bizi düþürdüðü bir savaþý anýmsatayým.
 Kartal ovasý muharebesi
https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Kartal_Ovasý_Muharebesi

180.000 askerimizle 40.000 Rus’a karþý hezimet. Yeniçeri ve donanýmýný bir kenara atalým ve komutana odaklanalým.
Ývazzade Halil Paþa
Kimdir ve nasýl oraya gelmiþtir.
https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Ývazzade_Halil_Paþa

Babadan torpilli liyakatsiz bir paþa olarak nam salmýþtýr kendisi.

Benzerleri de var.
https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Çeþme_Deniz_Muharebesi

Liyakatsiz üst düzey kadro ne yazýk ki alta da olumsuz sirayet ediyor. Güvensizlik ve organizasyonsuzluk ile arkasýný dönen kaçmýþ.

Yani yarýn birþeyler ters giderse suçu iphone deðil.

(Cümlelerim sert gelebilir. Bu, cevap yazdýðým arkadaþa tepki deðil duruma bir sitemdir alýnmasýn lütfen)
« Son Dzenleme: 19 Ekim 2021, 14:59:36 Gnderen: ACE »

evrimd Tigerfish

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2286
 • 198
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #409 : 19 Ekim 2021, 16:14:28 »
@ Karþýtlar

Bana aðlamayýn. Bu dünya düzeni kuran ben deðilim