Gnderen Konu: HIMARS  (Okunma says 6045 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd seyyah

 • seyyah
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 569
 • 0
HIMARS
« : 18 Mays 2011, 15:13:22 »
HIMARS: CEHENNEM SILAHI

High-Mobility Artillery Rocket System (HIMARS)". Roketler büyütülmüþ etkisi arttýrlmýþ, vuruþ yeteneði ve hareket kaabiliyeti geliþtirilmiþ bir sistem. Her sistemde 6 roket var.

Sistemin aðýrlýðý 17 ton, personeli sadece 3 asker. Bir mobil sistem bu 2005'de servise girdi ama navigasyon sistemi geliþtirilmiþ yeni modeli geçenlerde test edildi. Bir nakliye uçaðýna mesela bir C-130 yüklüyorsunuz. Gittiði yerde 3 asker çok kýsa zamanda sistemi kuruyor ve dehþet bir roket fýrlatma sitemi ateþe hazýr hale geliyor. Füzeleri Lockheed Martin, araçlarýný BAE system geliþtirmiþ. Füze menzilleri 300km ye kadar uzayabiliyor. Yani sisteme yükleyeceðiniz rokete baðlý. Onun da block'larý var. Aracýn menzili ise uçaktan indikten sonra 480 km. Roketlerin Etkisi dehþet, düþtüðü yeri cehenneme çeviriyor.
kaynak  mynet


arkadaslar bu konu ile nediceksiniz?
kaynak mynet
« Son Dzenleme: 21 Haziran 2013, 17:48:04 Gnderen: SKYWOLF »
Adaletin hakim olduðu yerde silahýn yeri yoktur.

evrimd nightshade

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 420
 • 0
CEHENNEM SILAHI
« Yantla #1 : 18 Mays 2011, 16:13:49 »
Yazýdan pek birþey çýkartamadým bir resim filan olsaydý yada düzgün bir kaynak

evrimd ismail1971

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 28
 • 0
CEHENNEM SILAHI
« Yantla #2 : 18 Mays 2011, 16:19:23 »

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: HIMARS
« Yantla #3 : 21 Haziran 2013, 18:11:34 »
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd fýrtýna06

 • Site Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 5089
 • 235
 • DefenceTurk.com
Polonya ABD’den HIMARS alacak
« Yantla #4 : 02 Aralk 2018, 17:59:00 »
Polonya, ABD’den 20 adet HIMARS Yüksek Hareket Kabiliyetli Topçu Roket Sistemini 655 milyon dolara satýn alacak.ABD Savunma ve Güvenlik Ýþbirliði Ajansý Polonya’ya da 20 HMARS topçu roket sistemi için 655 milyon dolarlýk satýþýn onaylandýðýný duyurdu.

Polonya, 20 adet Yüksek Hareket Kabiliyetli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) M142 Rampalarý, INS/GPS güdümlü 227 mm 9 adet M30A1 ve 36 M31 Güdümlü Çoklu Fýrlatma Roket Sistemi (GMLRS) satýn almayý ABD’den talep etti.

Dýþiþleri Bakanlýðýnýn kararý bildirdiði Temsilciler Meclisi ve Senato bünyesindeki Silahlý Hizmetler ile Dýþ iliþkiler Komiteleri 30 gün içinde itiraz etmediði takdirde kararlar yürürlüðe girecek.

Lockheed Martin’in MLRS ailesinin en yeni türevi olan HIMARS 1 adet 165 km menzilli ATACMS ya da 6 adet topçu roketi taþýyabiliyor. 5 ton aðýrlýðýndaki Orta Sýnýf Taktik Tekerlekli Araç Ailesi (Family of Medium Tactical Vehicles / FMTV) sýnýfý araç üzerine entegre edilen HIMARS havadan kolay nakledilebiliyor.

http://defenceandtechnology.com/2018/12/01/polonya-abdden-himars-alacak/

evrimd serkan

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1282
 • -115
 • DefenceTurk.com
Ynt: HIMARS
« Yantla #5 : 03 Aralk 2018, 03:37:30 »
Ne kadar fuzuli iþler. Otur kendin bir þey yap bu kadar para ya 20 kamyon alarak Rusya durdurulur mu. Ukrayna için bunu diyorum çünkü adamlar her þeyi yapýyorlar zaten yetenekleri teknolojileri fazlasý ile var. Yap bir sistem bin tane üret þimdiye on kere baþarýrlardý. Uydumuzu uzaya atan adamlar bunlar. Ukraynayý anlamak mmkün deðil Rusya kadar askeri teknolojileri var adamlarýn ama periþanlar. Basit ucuz bir þeyleri seferber ol devlet olarak üret cepheye sür bu ne periþanlýk.

Bakýn mesela bu seyir füzesi Ukrayna ürünü. Yeteneði görüyor musunuz. Kaç yýl geçti bir seferberlikle Rusya yý tedirgin edecek hale çoktan gelebilirlerdi.


« Son Dzenleme: 03 Aralk 2018, 03:39:53 Gnderen: serkan »
beðen

evrimd fýrtýna06

 • Site Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 5089
 • 235
 • DefenceTurk.com
Polonya 500 adet HIMARS ÇNRA Tedarik Edecek
« Yantla #6 : 27 Mays 2022, 23:27:21 »
Polonya, Amerika Birleþik Devletleri’nden (ABD) yaklaþýk 500 adet M142 HIMARS Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) tedarik edecek.

Polonya, silah alýmlarýna tam gaz devam ediyor. Polonya, henüz dün ABD’den ek Patriot Hava Savunma Sistemi (HSS) alýmý için Talep Mektubu (LoR) yollamýþtý. Bugün ise yaklaþýk 500 adet HIMARS ÇNRA alýmý için LoR gönderildiði açýklandý.Polonya Savunma Bakaný Mariusz Błaszczak tarafýndan yapýlan açýklamada ülkenin füze ve topçu kabiliyetinin geliþtirilmesi kapsamýnda ABD’den 80 adet HOMAR bataryasý için 500 adet M142 HIMARS ÇNRA alýmý yapýlacaðý belirtildi.

Bu geliþmeyle birlikte Polonya Ordusunun envanterindeki HIMARS lançerlerinin sayýsý, ABD Ordusunun envanterindeki HIMARS sayýsýný geçecek.

Polonya, 2019 yýlýnda 20 adet HIMARS lançeri için 414 milyon dolarlýk ödeme gerçekleþtirmiþti. Alým kapsamýnda HOMAR füze sistemleri için teknoloji transferi de gerçekleþtirilecek.

HIMARS sistemi toplamda 6 adet roket ya da MGM-140 ATACMS füzesi taþýyabilme kapasitesine sahip.

Sistemin atýþ menzili 2-300 kilometre arasýnda deðiþiyor.
M26 roketi için: 32 km

M26A1/A2 roketi için: 45 km

M30/31 roketi için: 70 km

MGM-140 ATACMS füzesi için: 300 km

Precision Strike Füzesi (PrSM) füzesi için: 500 km

https://www.savunmasanayist.com/polonya-500-adet-himars-cnra-tedarik-edecek/