Gnderen Konu: BARBAROS SINIFI FIRKATEYN YARI ÖMÜR MODERNÝZASYONU PROJESÝ  (Okunma says 37055 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Anlaþýlan gemiyi yeni baþtan inþa edecekler neredeyse. Ana mast , kenar gövde ekleri vs derken Gemi baþý 45 milyon Euro luk modernizasyon yapýlýyor.
Her sene bir gemi olarak planlanmýþ. 2020 sonu ilk gemi, son gemi 2025 te kuvvete teslim edilecek.
Atmaca, Gökdeniz, 5 inçlik baþtopu atýþ kontrol sistemi, yerli radar sistemleri derken gemi, Ý sýnýfý ayarýnda bir platform olacak.
Modernizasyon bittiðinde Ý-sýnýfý gemiler de  tamamlanmýþ olacak. Böylece 8 adet en üst seviyede fýrkateynimiz olacak.

evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Ý sýnýfý hariç bizim donanmada VLS olan gemi var mý? Ben VLS'yi ,ilk olarak Ý sýnýfýnda kullanýlacak  diye biliyordum...

4 adet gabyada ve 1 adet barbarosta 8 li, 3 adet barbarosda 16'lý vls var
Savaþ Var Denildiðinde Biz;


evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Teþekkürler...

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
https://sntrksavunma.wordpress.com/2020/01/13/234/

Güzel yazý. Bilgilendim.

Bizim kuvvet yapýsýyla ilgili yazýlarý okurken "4 yavuz envanterden çýkacak 4 i sýnýfý fýrkateyn gelecek  , 4 G sýnýfý hizmetten çýkacak 4 TF-2000 gelecek vb" yazýlar görüyorum...

Bizim bu fýrkateyn 16 sayýsý hep sabit mi? Karadeniz'e 4 tane ,Akdeniz'e 4 tane gibi bir hesaplama sistemi mi var? Uluslararasý silahlanma yasalarýndaki kýsýtlama mý? Yoksa tamamen ekonomik nedenlerle idame sorunu mu bu sayýyý belirliyor?

Son sorum da : Paramýz makul bir miktarda olsa bölgemizde kimsenin ama kimsenin(ABD dahil) yan gözle bakmaya cesaret edemeyeceði bir donanma yaratmak istesek bize  kaç tane su üstü fýrkateyn+muhrip lazým?  20 fýrkateyn 8 muhrip vb. gibi mesela....

evrimd Commander

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 909
 • 18
 • DefenceTurk.com
Hocam sorunuzun cevabý biraz karýþýk bence öyle bir donanma kurmak hele hele þu anki ekonomik sebeplerden dolayý imkansýzdýr. Ki abd bile diyorsunuz zor bence. Ama olursa eðer en az 20 fýrkateyn ve 8-10 destroyer lazým ama dediðim gibi para sýkýntý
Ayakta ölmek,diz üstü yaþamaktan daha iyidir.

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Hocam sorunuzun cevabý biraz karýþýk bence öyle bir donanma kurmak hele hele þu anki ekonomik sebeplerden dolayý imkansýzdýr. Ki abd bile diyorsunuz zor bence. Ama olursa eðer en az 20 fýrkateyn ve 8-10 destroyer lazým ama dediðim gibi para sýkýntý

Para sýnýrsýz dersem "100 fýrkateyn+50 muhrip" diyen de çýkabilir... Ben makul ölçüler derken ; tehdit düzeyi+eðitilebilecek personel sayýsý + çok abartýlý olmayan para +idame kolaylýðý  vb. ölçütlere göre bize lazým olan miktarý öðrenmek isterim....

Þu anda ki 16 deðil de  28  gibi bir sayý bence mükemmel hale getirir bizim donanmamýzý... Yani 18 genel maksat  fýrkateyni+10 hava
 savunma muhribi  gibi düþündüm ben... Hücumbot+denizaltý gücünü de bu sayýya eklersek gerçekten saðlam bir donanmamýz olur... (Tabiki sadece sayýsal deðil nitelik olarak da etkin gemiler olmalý)

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
@commander @serkan1976
Bence eðer geniþ çapta denizaþýrý/okyanus aþýrý güç projeksiyonu düþünmüyorsak çok büyük bir donanma yerine, su üstündeki platformlarý en efektif þekilde su altýna gömecek füzelere odaklanmamýz gerekir derim.
Bora füzesini Ýskander ve Khinzal füzelerine daha çok benzeterek data güncellemesi ile hareketli hedefleri vuracak ve 800-1200 km menzilli hale getirirsek donanmayý büyütmeye gerek kalmaz. Terminal hýzý 6 mach (Ýskander) ya da 12 mach (Khinzal) olan ve terminal safhada çeþitli manevra yapabilen bu tip bir füze korkunç bir silah olacaktýr. Büyük gemiler, bilhassa TCG Anadolu yada tf2000 gibileri çok pahalý (milyar dolarlýk) platform olduklarýndan, kaybý bizim gibi bir ülke için yýkým olur. Tanesi 1-1.5 milyon dolarlýk 2 yada 3 adet Bora ile böyle büyük gemileri suyun altýna rahatça gömersiniz. Þu anda ABD nin dahi Ýskander ve Khinzal füzesini durdurabileceði bir hss sistemi yok.
Bu füzelerden 1000 tanesi 1 milyar dolar , yani bir tf2000 eder.  Sicilya’nýn doðusuna hiç bir düþman gemisi geçemez biz istemezsek. Hava dan uzun menzilli radarlarla bu menzil içindeki her Deniz ve kara birimini kontrol edebilir ve gerektiðinde hareketli silolardan vurabilirsiniz.

Bolca adet olarak lazým olan en az 20 adet Reis tipi denizaltý bence. Hele bir de taktik uzun menzilli seyir füzesi kabiliyeti kazandýrýrsak!!
« Son Dzenleme: 16 Ocak 2020, 20:42:17 Gnderen: Yasar »

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
@commander @serkan1976
Bence eðer geniþ çapta denizaþýrý/okyanus aþýrý güç projeksiyonu düþünmüyorsak çok büyük bir donanma yerine, su üstündeki platformlarý en efektif þekilde su altýna gömecek füzelere odaklanmamýz gerekir derim.
Bora füzesini Ýskander ve Khinzal füzelerine daha çok benzeterek data güncellemesi ile hareketli hedefleri vuracak ve 800-1200 km menzilli hale getirirsek donanmayý büyütmeye gerek kalmaz. Terminal hýzý 6 mach (Ýskander) ya da 12 mach (Khinzal) olan ve terminal safhada çeþitli manevra yapabilen bu tip bir füze korkunç bir silah olacaktýr. Büyük gemiler, bilhassa TCG Anadolu yada tf2000 gibileri çok pahalý (milyar dolarlýk) platform olduklarýndan, kaybý bizim gibi bir ülke için yýkým olur. Tanesi 1-1.5 milyon dolarlýk 2 yada 3 adet Bora ile böyle büyük gemileri suyun altýna rahatça gömersiniz. Þu anda ABD nin dahi Ýskander ve Khinzal füzesini durdurabileceði bir hss sistemi yok.
Bu füzelerden 1000 tanesi 1 milyar dolar , yani bir tf2000 eder.  Sicilya’nýn doðusuna hiç bir düþman gemisi geçemez biz istemezsek. Hava dan uzun menzilli radarlarla bu menzil içindeki her Deniz ve kara birimini kontrol edebilir ve gerektiðinde hareketli silolardan vurabilirsiniz.

Bolca adet olarak lazým olan en az 20 adet Reis tipi denizaltý bence. Hele bir de taktik uzun menzilli seyir füzesi kabiliyeti kazandýrýrsak!!

Yani "su üstü platformlar yerine füze sistemlerine para yatýrmalýyýz" diyorsunuz... Ancak bizim 300km üzeri menzilli füze teknolojisi alma imkanýmýz uluslararasý anlaþmalarla sýnýrlandýrýlmýþ durumda benim bildiðim... Biz kendimiz geliþtirmeliyiz ve bunu yapabiliriz... Denizaltýlara aðýrlýk vermeliyiz görüþünüze de sonuna kadar katýlýyorum...Ama balistik füze atabilen denizaltýlarýna...

evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Þimdi ben bu iki meseleye kendimce yorum yapayým.

https://sntrksavunma.wordpress.com/2020/01/13/234/

Güzel yazý. Bilgilendim.

Bizim kuvvet yapýsýyla ilgili yazýlarý okurken "4 yavuz envanterden çýkacak 4 i sýnýfý fýrkateyn gelecek  , 4 G sýnýfý hizmetten çýkacak 4 TF-2000 gelecek vb" yazýlar görüyorum...

Bizim bu fýrkateyn 16 sayýsý hep sabit mi? Karadeniz'e 4 tane ,Akdeniz'e 4 tane gibi bir hesaplama sistemi mi var? Uluslararasý silahlanma yasalarýndaki kýsýtlama mý? Yoksa tamamen ekonomik nedenlerle idame sorunu mu bu sayýyý belirliyor?

Son sorum da : Paramýz makul bir miktarda olsa bölgemizde kimsenin ama kimsenin(ABD dahil) yan gözle bakmaya cesaret edemeyeceði bir donanma yaratmak istesek bize  kaç tane su üstü fýrkateyn+muhrip lazým?  20 fýrkateyn 8 muhrip vb. gibi mesela....

Þimdi bir zamanlar artýk yaþlanmýþ savunma forumu ahalisinin 16 fýrkateyn standartý dedikleri bir olay vardý.Bu herhalde kara sularýmýzý korumaya yeter sayýdaki fýrkateyn sayýsýydý. Ancak donanmanýn yarýsý 2. el hibe olduðundan ve bu 1990 öncesi içinde olduðu için gemimizi kendimiz yapmadýðýmýzdan bir yapýlandýrma yapmak zordur.

Þimdi bilindiði gibi 3 ana 1 yan savaþ gemisi rolü var. AAW,ASW,ASUW, LAND ATTACK. Ülkelerin envanterlerine baktýðýmýzda genelde ;

1x AAW, 2x ASUW/LA, 1x ASW. x Yerine gelecek sayý sizin filo ihtiyacý ve yedeklerinizdir. Filo sayýsýda þu an ki gemilerin kabiliyetleri deniz kýta sahanlýðýnýz, siyasi durumlarýna vs. baðlý deðiþir.

Ancak þuradan bir çýkarým yapabiliriz. Biz 7 adet Tf-2000 sipariþ ettik ki bence bunun sayýsý 8 çünkü 7 seri üretim sayýsýdýr(1 adet ilk gemi katýlmamýþ). Þimdi böyle bir 8 destroyeri korumak için 16 adet ASUW/LA ve 8 adet ASW gemisi lazým.

Ancak ben þöyle bir yapýlanma düþünüyorum.

Ülkeyi radar aðýyla her yönden görmek için 4 filo lazým.
 


Anadolu ve Rumeli'de bellki 2 açýk deniz filosunu oluþturacak.

Açýk Deniz Filosu :
2x Tf-2000 ( Açýk denizde tek hsh korumasý yetmiyeceðinden)
2x Tf-100 (Ý sýnýflarýnýn açýk denizlerde Asuw/ LA yetersiz olacaðýndan)
1x Ý sýnýfý ASW versiyonu (Milgemin düþük menzilinden dolayý)

Kýta Sahanlýðý Filosu :

1x Tf-200 AAW
2x Ý sýnýfý ASUW
1x Milgem ASW

Toplamda

8 Tf-2000
4 Tf 100
10 Ý sýnýfý
4 Milgem

Toplam :26. Þu anda 26 mesela. Umarým bir fikir verir.

@commander @serkan1976
Bence eðer geniþ çapta denizaþýrý/okyanus aþýrý güç projeksiyonu düþünmüyorsak çok büyük bir donanma yerine, su üstündeki platformlarý en efektif þekilde su altýna gömecek füzelere odaklanmamýz gerekir derim.
Bora füzesini Ýskander ve Khinzal füzelerine daha çok benzeterek data güncellemesi ile hareketli hedefleri vuracak ve 800-1200 km menzilli hale getirirsek donanmayý büyütmeye gerek kalmaz. Terminal hýzý 6 mach (Ýskander) ya da 12 mach (Khinzal) olan ve terminal safhada çeþitli manevra yapabilen bu tip bir füze korkunç bir silah olacaktýr. Büyük gemiler, bilhassa TCG Anadolu yada tf2000 gibileri çok pahalý (milyar dolarlýk) platform olduklarýndan, kaybý bizim gibi bir ülke için yýkým olur. Tanesi 1-1.5 milyon dolarlýk 2 yada 3 adet Bora ile böyle büyük gemileri suyun altýna rahatça gömersiniz. Þu anda ABD nin dahi Ýskander ve Khinzal füzesini durdurabileceði bir hss sistemi yok.
Bu füzelerden 1000 tanesi 1 milyar dolar , yani bir tf2000 eder.  Sicilya’nýn doðusuna hiç bir düþman gemisi geçemez biz istemezsek. Hava dan uzun menzilli radarlarla bu menzil içindeki her Deniz ve kara birimini kontrol edebilir ve gerektiðinde hareketli silolardan vurabilirsiniz.

Bolca adet olarak lazým olan en az 20 adet Reis tipi denizaltý bence. Hele bir de taktik uzun menzilli seyir füzesi kabiliyeti kazandýrýrsak!!

Þimdi hocam tane tane gidelim ;

1-Bir füzenin etkinlik kabiliyeti, taþýndýðý platformun öz savunmasýna, radar kabiliyeti ile oranlýdýr. O yüzden sadece füzelere odaklanalým platform önemsiz gibi bir bakýþ açýsý olmaz.

2- Ýskender anti gemi özelliði yok. Kinzal ise çok farklý uçaktan atýlan bir füze. Bora'ya radar veri link ve güdüm kiti taksak bile bu anti-gemi füzeleri kadar etkin olmaz.
Tamam hýzlý ama belirli bir yüksekliðe atýlýp ordan serbest düþerek menzil saðlayan bir füze. El sallayarak geliyor adeta çok sayýda satürasyon halinde büyük ve büyük platfomlara karþý (petrol platformlarý, uçak gemileri, lojistik ve destek gemileri) etkinlik saðlamakla birlikte diðer türlü özellikle gemi üstü çok zor.


3- Ve en önemlisi küçük ve hýzlý platformlarla büyük platformlarý batýrma hevesi/hype'ý/ fantezisi her neyse. Kaðýt üstünde çok güzel . Osmanlý içinde çok güzeldi. Ama ellerinde patladý.

Neden ?

Osmanlýnýn 2. abdülhamitten sonraki donanma tarzý olan büyük gemilerdense daha küçük hýzlý günümüzde bahsettiðiniz gemilerin yansýmalarý olan GAMBOT VE TORBÝDOBOT'LAR üzerine kurulu bir donanma ile çanakkale'yi korumaya yönelik bir donanma kurdu.

Ama ne oldu fýs. Ýmparatorluðun sahilleri çok fazla olduðundan donanma bölündü. Bu gemiler daha büyük Ýtalyan gemileri tarafýndan Trablusgarb'da daha sonrada balkan savaþlarýnda bir bir avlandýlar. Nitekim birinci dünya savaþýnda da filolara ölüm saldýrýlarý düzenleyemediler ve bir iþe yaramadý.

Çünkü þunu bilmek gerekir . Bir gemi neden büyüktür ?

1- Daha uzun menzillere gitmek için. Çünkü düþmanýn ana karanýzý menzile almamasý lazým.
2- Daha büyük ve etkili radarlara sahiptir. Çünkü düþmaný tespit edilmeden edip vurmak için.
3- Daha yüksek silah yükü için. Çünkü kendisinin küçük gemilere karþý öz savunmasý yüksekken tam tersinde hýzlý gemiler zayýftýr.

Kýsaca küçük hýzlý gemi ekolü sahilleri ufak küresel hedefleri olmayan ülkeler içindir.
Savaþ Var Denildiðinde Biz;