Gönderen Konu: Afganistan ile Ýlgili Geliþmeler  (Okunma sayısı 51616 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Partikül

 • 2017 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 1555
 • 197
 • DefenceTurk.com
Ynt: Afganistan ile Ýlgili Geliþmeler
« Yanıtla #70 : 13 Temmuz 2021, 17:21:41 »
Emin olunki Atmaca'dan, MMU'dan vs bu multecilerden korktuklari kadar korkmuyorlar..

Bindirelim otobuslere, express Yunanistan...

Adamlar zaten Avrupya gitmek istiyor..

Bugun merhamet eden, yarin merhamet edilecek duruma duser..

Boyle giderse 20 seneye bizi kendi evlerimizden kovacaklar, biz multeci olacagiz..

Merak etmeyin onlar da bizi beðenmiyor zaten ...Ýranlýlar ; Almanya ve Kanada'ya gitmek için bizim ülkeyi otobüs duraðý gibi kullanýyor...Suriye,Afgan,Pakistan vb için de ayný þey geçerli...Hedef Avrupa...

Bu mültecileri biz neden alýyoruz? Çünkü bunlarý tutalým diye bize sýcak para veriyor Batý...Peki Batý verdiði bu paraya raðmen çoðunun kaçak yollardan yine kendilerine geleceklerini bilmiyor mu?

Tabi ki biliyor ama mültecilerin yarýsý Türkiye'de kalsa bile onlar için kâr...
Biz niye alýyoruz ? Çünkü borçlarý çevirmek için bir miktar sýcak para veriyor bize Batý...Hani borçlarý yüzünden bir kredi kartý borcunu diðerinden para çekip ödeyen batmýþ memur gibi...Bu iþin sonunun ne olacaðýný bilirsin de yine de almak-yapmak zorunda kalýrsýn ya iþte ayný o hesap...

Bizimkiler de 30 yýl sonra bu mültecilerin yaratacaðý sorunlarý biliyorlar ama düþünmek bile istemiyorlar...Çünkü bu çarkýn dönmesi , yandaþlarýn beslenmesi vs. için sýcak para lazým

Koyunlara bunlarý anlatmak zor zaten... Ýmam Gazali'nin dediði gibi.."Cahillerle Tartýþmaya Girmeyin , Ben Hiç Yenemedim"

Bence olaylar senin düþündüðün þekilde cereyan etmiyor. Matruþka misali, kutunun içinde kutucuklar var. Sen görünen kutudan bahsediyorsun. Benim tarzýmsa en derine inmektir. Bakýnýz þimdi, olaylar arasýnda baðlantý kurarak meseleyi nerelere baðlayacaðým...

Suriye iç savaþý baþlamadan önce ne olmuþtu; MAYINLI ARAZÝLER TEMÝZLENMÝÞTÝ. Farkýndaysanýz, ne zamandan beridir Ýran sýnýrýnda ki mayýnlý araziler temizleniyor. Buradan defalarca yazdýk; MAYINLI ARAZÝLER TEMÝLENÝYORSA, BEN ORADA BÝR BÝT YENÝÐÝ ARARIM!

Efendim diyecekler ki; Uluslararasý Anlaþmalar var, Mayýnlarýn Temizlenme Antlaþmasý imza attýk falan filan..! Peki sen niye sýnýr güvenliðini veya alternatif güvenlik tedbirlerini almadan Uluslararasý bir antlaþmaya imza atýyorsun? Mülteciler, sýðýnmacýlar, göçmenler, teröristler akýn akýn Türkiye' ye geliyor. Üstüne Avrupa Birliðiyle GÖÇMENLERÝN ÝADESÝ antlaþmasýný yaptýn... Göçmenler bir þekilde Avrupa' ya gidebilmiþ olsalar bile anlaþma gereði göçmeleri iade almak zorundasýn. Peki 8-10 milyon göçmen karþýlýðýnda Türkiye' ye ne verdi; 6 MÝLYAR EURO... peki bu göçmenleri beslemek, ihtiyaçlarýný karþýlamak için sen kaç para harcadýn; ÝKÝ SENE ÖNCEKÝ RAKAMA GÖRE 45 MÝLYAR EURO!!

Aldýðýn para 6 Milyar Euro, harcadýðýn para 45 Milyar Euro! O da iki sene öncesinin rakamý... Sormazlar mý; PEKÝ ARKADAÞ SEN ENAYÝ MÝSÝN?! Bu hükümetin; þeytana papucunu ters giydirecek týynette, içten pazarlýklý ve gizli gündemleri olan bir hükümet olduðunu bildiðimize göre; bu iþin aslý nedir. Aksi taktirde bu iþ ne akla ne de mantýða sýðýyor. Týmarhane delisi bile bu þekilde bir anlaþmanýn altýna imza koymaz. Bi' de bu anlaþmalarý sözüm ona ekonominin en þaþalý olduðu dönemde yaptýlar. Sözüm ona, o dönem için ekonominin dövize ihtiyacý mý vardý... FED, yýllar yýlý basmýþ karþýlýksýz paralarý, dünyada likidite bolluðu var.... Ve bizim hükümet 6 Milyar Euro'nun peþine düþüyor öyle mi?

Elbette bizler bu þekilde düþünmüyoruz. Bu adamlarýn týynetini de bildiðimizden; her nefes alýþlarýnýn arkasýnda mutlaka bir Çapanoðlu ararýz... Onu da birazdan yazacaðým.

« Son Düzenleme: 13 Temmuz 2021, 17:24:19 Gönderen: Partikül »

Çevrimdışı serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: Afganistan ile Ýlgili Geliþmeler
« Yanıtla #71 : 13 Temmuz 2021, 17:47:44 »
Bekliyoruz hocam...

Yalnýz bekliyoruz da ben bunlarýn bu kadar uzak görüþlü , akýllý olduklarýný zannetmiyorum... (Bkz ; önceki icraatlarý, þaþkýnlýklarý)

Bunlar " bugün elime 6 milyar geçti , ben bu sýcak paraya bakarým" diyecek , ötesini düþünemeyecek kafadalar bence...

Yine de bu konudaki düþüncelerinizi merakla bekliyorum...Neden  mülteci alýp duruyorlar ülkeye?

Çevrimdışı metin62

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 2355
 • 185
 • DefenceTurk.com
Ynt: Afganistan ile Ýlgili Geliþmeler
« Yanıtla #72 : 14 Temmuz 2021, 22:36:44 »
Biden yönetimi yeni operasyonu duyuracak: Müttefikler Sýðýnaðý…

ABD Baþkaný Joe Biden yönetiminin, Afganistan’da ABD ordusuna yardým eden Afganlarýn tahliyesini saðlayacak olan “Müttefikler Sýðýnaðý” operasyonunu duyurmasý bekleniyor.

https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/biden-yonetimi-yeni-operasyonu-duyuracak-muttefikler-siginagi-6539518/

Tarihin tekrari " Hanoi Dusuyor"  Yakinda Taliban TED operasyonunu baslatir .

Bizimkiler Kabil havaalanini korumaya soyunurken.  Talibanin,Türkiyenin kalma planina karsi cikan Taliban tehdidine   ' iktidar  parti sozcusu,  Talibanin aciklamasini iletisim kazasý olduðunu deðerlendirmek istiyoruz diye aciklama  yapti ;D

Çevrimdışı Merzifonlu

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 2809
 • 267
 • DefenceTurk.com
Ynt: Afganistan ile Ýlgili Geliþmeler
« Yanıtla #73 : 15 Temmuz 2021, 01:07:40 »
Bizimkiler Kabil havaalanini korumaya soyunurken.  Talibanin,Türkiyenin kalma planina karsi cikan Taliban tehdidine   ' iktidar  parti sozcusu,  Talibanin aciklamasini iletisim kazasý olduðunu deðerlendirmek istiyoruz diye aciklama  yapti ;D

"Hiçbir þey olmasa da kesin bir þey oldu!" tadýnda bir açýklama olmuþ. Allah akýl fikir versin!

Bence o havalimanýný hangi güne kadar koruyacaðýmýza dair Taliban ile oturup konuþmalýlar. Taliban, "Hemen gideceksiniz" isteðinde ýsrar ederse, ABD'nin durmadýðý yerde durmanýn alemi yok. Aksi durumda asker cenazeleri gelmeye baþlar.
« Son Düzenleme: 15 Temmuz 2021, 01:10:56 Gönderen: merzifonlu »

Çevrimdışı Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: Afganistan ile Ýlgili Geliþmeler
« Yanıtla #74 : 15 Temmuz 2021, 01:12:17 »
Politik zafiyetin ayyuka çýkmasý sonucunda kiþisel avantajlar için türk askeri feda edilecek.
« Son Düzenleme: 15 Temmuz 2021, 03:28:20 Gönderen: Yasar »

Çevrimdışı serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: Afganistan ile Ýlgili Geliþmeler
« Yanıtla #75 : 15 Temmuz 2021, 10:14:41 »
Adamlar " ülkemizde yabancý asker istemiyoruz" diyorlar...

Biz de hâlâ " iletiþim kazasý" diyoruz... Bu dýþiþleri çalýþanlarý okullarýný dýþarýdan bitirdi galiba...
Tövbe tövbe estaðfurullah...

Çevrimdışı korsan

 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 360
 • 15
 • DefenceTurk.com
Ynt: Afganistan ile Ýlgili Geliþmeler
« Yanıtla #76 : 16 Temmuz 2021, 12:34:56 »
eðer konu f35 pazarlýðýysa, ben ABD'ye güveniyorum.
onlar bize uçaklarý vermez, biz de bu hatayý yapamayýz.

þurada burnumuzun dibinde Kuzey Irak'ta konsolosluðumuz bir terör örgütü tarafýndan kuþatýldý da tahliyesi yapýlamadý.
Afganistan neresi yahu?
bir olumsuzluk halinde o personelin tahliyesi nasýl yapýlabilir?

Çevrimdışı metin62

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 2355
 • 185
 • DefenceTurk.com
Ynt: Afganistan ile Ýlgili Geliþmeler
« Yanıtla #77 : 16 Temmuz 2021, 13:14:41 »
eðer konu f35 pazarlýðýysa, ben ABD'ye güveniyorum.


Guvenmiyorum olacakti sanirim.

Çevrimdışı Merzifonlu

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 2809
 • 267
 • DefenceTurk.com
Ynt: Afganistan ile Ýlgili Geliþmeler
« Yanıtla #78 : 16 Temmuz 2021, 16:59:28 »
eðer konu f35 pazarlýðýysa, ben ABD'ye güveniyorum.


Guvenmiyorum olacakti sanirim.

Yok, bence uçaklarý verMEyeceklerine güveniyor. Onlar "nah size uçak" diyecek, bizimkiler için de Afganistan macerasý baþlamadan bitecek. Sanýyorum kastedilen bu.

Çevrimdışı korsan

 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 360
 • 15
 • DefenceTurk.com
Ynt: Afganistan ile Ýlgili Geliþmeler
« Yanıtla #79 : 16 Temmuz 2021, 17:43:44 »
"Guvenmiyorum olacakti sanirim.

Yok, bence uçaklarý verMEyeceklerine güveniyor. Onlar "nah size uçak" diyecek, bizimkiler için de Afganistan macerasý baþlamadan bitecek. Sanýyorum kastedilen bu."


evet,  aynen onu kastettim.
bu kazadan bu þekilde kurtuluruz bence.

adamlar f16 modernizasyonuna takoz koymaya çalýþýrken, Kabil havaalaný açýk kalsýn diye bize f35 verirler mi?

ABD açýsýndan düþünüyorum da,  bu saçma iþ bizim Dipsiz gölü kazma izni vermemizden bile saçma bence.
Afganistan diye Tanrý'nýn unuttuðu bir yer varmýþ,  orada da bir havaalaný varmýþ.
bu havaalaný açýk kalsa ne?  kalmasa ne?

ABD bir çekilsin,  2 yýl içinde Pakistan ile  iþi yürütür,  olmazsa da çevredeki diðer ülkelerle  dostluk kurar.

ben bu iþin aslen baþka bir pazarlýkta döndüðünü,  f35 dedikodusunun  oyalama ve dikkati baþka yere çekme maksadýyla sýzdýrýldýðýný tahmin ediyorum.


ek:
baþka bir baþlýkta geçen seneden þöyle bir haber paylaþmýþtým.
burada f16 modernizasyonuyla ilgili soruya nedense açýk ve net bir  olumlu cevap verilmemiþ.

"The blockage has paralyzed negotiations for several deals, including a follow-on contract for F-16 upgrades, according to one source with knowledge of the matter.
Lockheed Martin is performing structural upgrades to a portion of Turkey’s aging F-16 Block 30 fleet under a direct commercial sales contract that expires this fall. Defense News reported in 2017 that it would take until 2023 for Lockheed to complete modifications for all 35 F-16s included in the deal.
An industry source with knowledge of the F-16 contract said that Lockheed is still “planning to complete the requirements” of the order and does not “foresee any performance changes or requirement changes.”
When asked to comment about the Turkish F-16 upgrade contract, Lockheed Martin officials said that “any questions related to F-16 sustainment work should be directed to the U.S. government.”"

https://www.defensenews.com/breaking-news/2020/08/12/congress-has-secretly-blocked-us-arms-sales-to-turkey-for-nearly-two-years/


« Son Düzenleme: 16 Temmuz 2021, 18:06:54 Gönderen: korsan »