Gnderen Konu: FNSS’in UKSS’si yurtdýþý yolcusu  (Okunma says 5526 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd serkan

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1282
 • -115
 • DefenceTurk.com
Ynt: FNSS’in UKSS’si yurtdýþý yolcusu
« Yantla #10 : 30 Nisan 2019, 04:13:32 »
%51 Türk baba anladýkta % 49 anne dünyanýn en zengin adamýnýn kýzý baba ise asgari ücretli adam. O evde kimin düdüðü öter siz düþünün. Böyle bir ortaklýta BAE yi sembolik görmek çok anlamsýz. Bu araçlarý biz tasarlýyorsak bu ortak ne iþ yapýyor peki her iþi bize yýktý kendi paralarýmý cukka ediyo sadece. Bu ortak çalýþmayacaksa ne demeye ortaðýz anlamýyorum düþünce biçiminizi. Firmanýn yarýsý dünyanýn en maharetli savunma sanayi gurubu öbür yarýsý ballý pazar Türkiye nin firmasý ve siz ürünleri Türk ortak geliþtiriyor diyorsunuz. Biraz akýl yürütün BAE bu ballý pazar için imkanlarýný harekete geçirirmi geçirmezmi sipariþ almak için. BAE üstelik týrnaðýnýn ucu ile halleder bizim bu tank zýrhlý araç filan iþlerini. siz þimdi bir Türk firmasý Malezya ile aradý buldu ikna etti ortak hafif tankmý yaptý zannediyorsunuz yani. Oldu gözlerim doldu
« Son Dzenleme: 30 Nisan 2019, 04:20:19 Gnderen: serkan »
beðen

evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Ynt: FNSS’in UKSS’si yurtdýþý yolcusu
« Yantla #11 : 30 Nisan 2019, 09:30:06 »
%51 Türk baba anladýkta % 49 anne dünyanýn en zengin adamýnýn kýzý baba ise asgari ücretli adam. O evde kimin düdüðü öter siz düþünün. Böyle bir ortaklýta BAE yi sembolik görmek çok anlamsýz. Bu araçlarý biz tasarlýyorsak bu ortak ne iþ yapýyor peki her iþi bize yýktý kendi paralarýmý cukka ediyo sadece. Bu ortak çalýþmayacaksa ne demeye ortaðýz anlamýyorum düþünce biçiminizi. Firmanýn yarýsý dünyanýn en maharetli savunma sanayi gurubu öbür yarýsý ballý pazar Türkiye nin firmasý ve siz ürünleri Türk ortak geliþtiriyor diyorsunuz. Biraz akýl yürütün BAE bu ballý pazar için imkanlarýný harekete geçirirmi geçirmezmi sipariþ almak için. BAE üstelik týrnaðýnýn ucu ile halleder bizim bu tank zýrhlý araç filan iþlerini. siz þimdi bir Türk firmasý Malezya ile aradý buldu ikna etti ortak hafif tankmý yaptý zannediyorsunuz yani. Oldu gözlerim doldu

Kardeþim þirketin karar alýcýsý Türkiye deðil mi ? Evet %51 ile biziz. Git sana bir sunum yapsýnlar iþçi ve mühendis profillerini dünya kadar Mühendisleri var ve bu adamlar TÜRK. Orada bizim mühendisleri çay kahve içsin diye almýyorlar herhalde. Üretim hattýna git hepsi TÜRK. E tasarlayan biziz, üreten biziz, yöneten biziz.
E paranýn yarýsý bae'ye gidiyor gitsin yapacak bir þey yok. Devlet zaten kilit seviyede bir kurum olarak görse tai gibi vs. yerlileþtirirdi. Bae daha çok finansör ve iþbirlikçi ortak seviyesinde.

Yani senin düþündüðün gibi hadi biz ingilizler araç yapalým, bunu Türklere üretirip bunlara Türk'üz diye satýp paralara konalým ehi ehi diye bir durum yok. Zaten öyle olsa adamlar niye Armadillo ile uðraþsýnlar ki alýrlar kaplan -10 -20 -30 larý kendi ihtiyaçlarýna göre donatýr kullanýrlar. Niye boþuna arge yapsýn dimi. Madem ingilizler yapýyor bu iþi adamlar boþuna her sene mil design yarýþmasý açýp baþarýlýlarý iþe alýyor araçlardaki pratik çözümleri kullanýyor. Emin ol fnss'in þu ankinden daha fazla çeþitte araç yapabilme kabiliyeti de var ama adam diyorki artýk garaj doldu bunlarý satmam lazým diyor. Yani senin için rahat olsun Nurol gerçekten Bae'yi çok iyi kullanýyor. Açýkcasý gördüðüm savunma þirketleri arasýnda da en modern ve avrupaisi oydu.
Savaþ Var Denildiðinde Biz;