Gnderen Konu: Akýncý ÝHA Projesi  (Okunma says 195835 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #570 : 03 Mart 2022, 21:37:22 »
PT 6 motorlarý hangi ülkenin ?

Pratt & Whitney ( Kanada ) PT6A-135A motoru 750 hp....

Lancair Evrim
Silverhawk 135 / StandardAero C90 / E90
StandardAero Cheyenne Serisi
StandardAero Kral Hava F90 Vazar
Süper Cheyenne
Dash 3 Türbin Su Samuru

Yukarýdaki uçaklarda da kullanýlýyormuþ bu motor... Neden Ukrayna yerine Kanada motoru seçildi acaba... Kanada'dan bu kadar ambargo yemiþken üstelik...

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #571 : 03 Mart 2022, 21:51:24 »
222-450-750-950 hp   

4 tip Akýncý olacak o zaman...

950hp'lik motor Ukrayna üretimi olmayacak deniliyor...Acaba ne motoru?
Hem 750HP hem de 950HP motorlar, PT6 Pratt&Whitney Canada motorlarý olacaða benziyor.

https://www.pwc.ca/en/products-and-services/products/general-aviation-engines/pt6a

« Son Dzenleme: 03 Mart 2022, 21:53:16 Gnderen: Yasar »

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #572 : 03 Mart 2022, 22:19:44 »
Akýncý ;Atmaca taþýyabilecek mi?

evrimd korsan

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 360
 • 15
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #573 : 04 Mart 2022, 11:49:57 »
mevcut 450bg  motorlu uçaklarýn  üretim  sürecinin  devamýndan kuþkuluyum.
ts1400  motorunu  tp  motora çevirmek ise   ilk tercih olmamalý. .
ortada savaþ  yokken,  aylar önce yaptýðým  öneriyi tekrarlayayým.
altý pd170  veya pd222  motorlu  bir akýncý  modeli  geliþtirme projesi  faydalý  olabilir.

zaten Akýncý  boyutlarýnda   uçaklar da  öyle her eve lazým deðil.
altý  motorlu bir  uçak ile hava yer görevlerini  destekleyip,  buradan  hýzlýca tf  motorlu  MUÝS  iþine  girmek,  mümkünse  bunu da  yerli  motorla  yapmak gerek.


evrimd korsan

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 360
 • 15
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #574 : 04 Mart 2022, 12:14:06 »
bizdeki bu "insansýz uçaklarý  gündeme getirtmeme"  üzerine olan çabalarý da,   komplo teorilerini de anlayamýyorum.
madem gündeme gelmesini ve  adýmýzýn  geçmesini  istemiyorduk,  ne diye sattýk  Ukrayna'ya?
bu adamlar    tarla ilaçlamak için almadý  bu  insansýz uçaklarý.

ABD'nin  karþý geldiði  her þey  iyidir  kafasýndan  çýkmak gerek.
silahsýz  uçak satýlýr;  ama  iþin aslý silahlý  uçaklarýn satýþýnda  kýlý  kýrk yarmak gerekir di.

þimdi  sakýn kimse "biz de onlardan motor aldýk"  demesin.
Akýncý-b  modeli Ukrayna motoruyla  uçuþ  yapmadýðýna göre,  farklý bir motor  kararý  oldukça  önceden verilmiþ  olmalý.
demek,  açýk  kaynaklarda  yazýlýp  çizilen bilgilerin aksine,   projenin  Ukrayna  kaynaklý  motorlarla  devamý  konusunda   savaþtan  epeyi  önceki  tarihlerde  bir  yol  ayrýmý  tahmin edilmiþ.
ilk uçuþ  testinden bir gün  öncesine kadar  x firmasýnýn  a  motoruyla  bir uçak tasarlayýp,  uçuþa  bir gün kala  x  firmasýndan vaz geçip  y  firmasýnýn  b motorunu  satýn alýp,  ülkeye getirip,  uçak  üzerinde  fiziksel ve yazýlýmsal  uygunlaþtýrmalarý  yapýp  ertesi gün  de uçuþ testi  yapýlamaz.
demek  önceden  verilmiþ bir karar bu.
bu  durumda "motor alýp  uçak verdik"  fikrinin  altý  boþalmýþ  oluyor.

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #575 : 04 Mart 2022, 12:54:48 »
Sn Korsan haklý, ve doðru mantýk yürütüyor.
Bu PT6A motorlarý konusunda çok uzun süre önce bir karar alýnmýþ. Bu kesin.
Ancak daha düne kadar bize her türlü askeri malzeme konusunda ambargo kararý alýp uygulamaya koyan Kanada’dan bu motorlarýn temini ve temininin devamý konusunda nasýl bir garanti alýndý ki 4üncü prototipte bu motorlarý kullanýyorlar?
Bu uçak bir SÝHA olarak oldukça büyük. Yüksek güçlü motorlar, hem pahalý hem de daha çok yakýt harcar, hem de hava da kalýþ süresi daha kýsa olacaktýr. Üzerine oldukça pahalý bir Aesa radar, tanesi milyon dolara yakýn iki motor, milyon dolarlýk SOM füzesi, WVR ve BVR füzeleri vs vs yükleyelim derken çok pahalý bir kuþ ortaya çýkýyor.
Hem çok pahalý hem de yavaþ bir Siha olarak kaç adet gerekecek ve nerelerde kullanýlacak iyi araþtýrmak gerekir. Akýncý, radarda görünmez bir uçak deðil. Hava üstünlüðünün olmadýðý yerlere bu kuþu göndermek demek intihar olur.
O bakýmdan ben Akýncý’nýn çok kýsýtlý sayýda imal edileceðini ve terörle mücadele ve sýnýr gerisinden “stand-off” füzeler ile harbe katký saðlayacaðýný düþünüyorum.
Asýl ses getirecek uçak MIUS olacak. Hem subsonik hem de süpersonik versiyonlarý hava kuvvetlerimize görülmemiþ bir katký saðlayacaklar.
« Son Dzenleme: 04 Mart 2022, 12:56:37 Gnderen: Yasar »

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #576 : 04 Mart 2022, 13:08:05 »
Akýncý ;Atmaca taþýyabilecek mi?
Akýncý’ya Atmaca taþýtmanýn mantýðý ne olabilir? Akýncý, zaten SOM /SOM-J taþýyabilecek. Yakýnda SOM-C versiyonu ile anti gemi kabiliyeti kazanacak SOM füzesi. SOM-J zaten hareketli deniz hedeflerini vurabiliyor. Bunlarý taþýrken (SOM füzeleri, yapýsal olarak “stealth”  olan füzeler) Atmaca’nýn getirisi ne olabilir?

evrimd Archangel99

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1355
 • 191
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #577 : 04 Mart 2022, 21:58:56 »
bizdeki bu "insansýz uçaklarý  gündeme getirtmeme"  üzerine olan çabalarý da,   komplo teorilerini de anlayamýyorum.
madem gündeme gelmesini ve  adýmýzýn  geçmesini  istemiyorduk,  ne diye sattýk  Ukrayna'ya?
bu adamlar    tarla ilaçlamak için almadý  bu  insansýz uçaklarý.

ABD'nin  karþý geldiði  her þey  iyidir  kafasýndan  çýkmak gerek.
silahsýz  uçak satýlýr;  ama  iþin aslý silahlý  uçaklarýn satýþýnda  kýlý  kýrk yarmak gerekir di.

þimdi  sakýn kimse "biz de onlardan motor aldýk"  demesin.
Akýncý-b  modeli Ukrayna motoruyla  uçuþ  yapmadýðýna göre,  farklý bir motor  kararý  oldukça  önceden verilmiþ  olmalý.
demek,  açýk  kaynaklarda  yazýlýp  çizilen bilgilerin aksine,   projenin  Ukrayna  kaynaklý  motorlarla  devamý  konusunda   savaþtan  epeyi  önceki  tarihlerde  bir  yol  ayrýmý  tahmin edilmiþ.
ilk uçuþ  testinden bir gün  öncesine kadar  x firmasýnýn  a  motoruyla  bir uçak tasarlayýp,  uçuþa  bir gün kala  x  firmasýndan vaz geçip  y  firmasýnýn  b motorunu  satýn alýp,  ülkeye getirip,  uçak  üzerinde  fiziksel ve yazýlýmsal  uygunlaþtýrmalarý  yapýp  ertesi gün  de uçuþ testi  yapýlamaz.
demek  önceden  verilmiþ bir karar bu.
bu  durumda "motor alýp  uçak verdik"  fikrinin  altý  boþalmýþ  oluyor.

Altýna imza atarým. Bazýlarý var ki aman bizim adýmýzý zikretme, sakýn bizden bahsetme falan diyor. Yahu Rusya zaten geçen yýldan bu yana TB2'lerden rahatsýz. Savaþ öncesinde 3-4 ay önce kullanýlmýþtý ayrýlýkçýlara karþý Ruslar yine TB2'lerin kullanýlmasýndan rahatsýzýz dedi. Rusya bunlarýn alýndýðýný zaten biliyor. Ukrayna ve Türkiye bunu 2 yýl önce açýkladý zaten. Kaldý ki Rusya herkese kýzsýn o zaman. Ýngiliz, Alman, ABD, Fransýz malý bir sürü silah var adamalarýn elinde. Sanki savaþ taþ ve sopayla yapýlýyor da, biz TB2 verince denge bozuluyor.

Madem korkacaktýn neden verdin derler adama. PKK'nýn elindeki silahlarýn çoðu Rus/Sovyet malý ona bakarsanýz. Türk askerinin kadýna giren Rus silahlarýnýn ardýndan Rus askerinin kanýna giren Türk silahlarý. Men dakka dukka!

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #578 : 04 Mart 2022, 23:10:57 »
bizdeki bu "insansýz uçaklarý  gündeme getirtmeme"  üzerine olan çabalarý da,   komplo teorilerini de anlayamýyorum.
madem gündeme gelmesini ve  adýmýzýn  geçmesini  istemiyorduk,  ne diye sattýk  Ukrayna'ya?
bu adamlar    tarla ilaçlamak için almadý  bu  insansýz uçaklarý.

ABD'nin  karþý geldiði  her þey  iyidir  kafasýndan  çýkmak gerek.
silahsýz  uçak satýlýr;  ama  iþin aslý silahlý  uçaklarýn satýþýnda  kýlý  kýrk yarmak gerekir di.

þimdi  sakýn kimse "biz de onlardan motor aldýk"  demesin.
Akýncý-b  modeli Ukrayna motoruyla  uçuþ  yapmadýðýna göre,  farklý bir motor  kararý  oldukça  önceden verilmiþ  olmalý.
demek,  açýk  kaynaklarda  yazýlýp  çizilen bilgilerin aksine,   projenin  Ukrayna  kaynaklý  motorlarla  devamý  konusunda   savaþtan  epeyi  önceki  tarihlerde  bir  yol  ayrýmý  tahmin edilmiþ.
ilk uçuþ  testinden bir gün  öncesine kadar  x firmasýnýn  a  motoruyla  bir uçak tasarlayýp,  uçuþa  bir gün kala  x  firmasýndan vaz geçip  y  firmasýnýn  b motorunu  satýn alýp,  ülkeye getirip,  uçak  üzerinde  fiziksel ve yazýlýmsal  uygunlaþtýrmalarý  yapýp  ertesi gün  de uçuþ testi  yapýlamaz.
demek  önceden  verilmiþ bir karar bu.
bu  durumda "motor alýp  uçak verdik"  fikrinin  altý  boþalmýþ  oluyor.

Altýna imza atarým. Bazýlarý var ki aman bizim adýmýzý zikretme, sakýn bizden bahsetme falan diyor. Yahu Rusya zaten geçen yýldan bu yana TB2'lerden rahatsýz. Savaþ öncesinde 3-4 ay önce kullanýlmýþtý ayrýlýkçýlara karþý Ruslar yine TB2'lerin kullanýlmasýndan rahatsýzýz dedi. Rusya bunlarýn alýndýðýný zaten biliyor. Ukrayna ve Türkiye bunu 2 yýl önce açýkladý zaten. Kaldý ki Rusya herkese kýzsýn o zaman. Ýngiliz, Alman, ABD, Fransýz malý bir sürü silah var adamalarýn elinde. Sanki savaþ taþ ve sopayla yapýlýyor da, biz TB2 verince denge bozuluyor.

Madem korkacaktýn neden verdin derler adama. PKK'nýn elindeki silahlarýn çoðu Rus/Sovyet malý ona bakarsanýz. Türk askerinin kadýna giren Rus silahlarýnýn ardýndan Rus askerinin kanýna giren Türk silahlarý. Men dakka dukka!

+1
Ruslar veya bir baþkasý rahatsýz oluyorsa bu açýklamayý okusun.
Eðer kendi silah sistemlerinizi satarken ticari mal olarak kabul ediyorsanýz, size karþý kullanýlan silah sistemlerinin satýþýný da ticaret olarak kabul etmek zorundasýnýz!
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd DoganTuran

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 630
 • 104
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #579 : 06 Mart 2022, 15:53:07 »
Ýsmail Demir, Akýncý motoru ve Ukrayna tedariki kýsmý
https://youtu.be/kLcpOnbAwpQ?t=1582