Gnderen Konu: HÜRKUÞ PROJESÝ  (Okunma says 192330 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd marmara

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 949
 • 56
 • DefenceTurk.com
Ynt: HÜRKUÞ PROJESÝ
« Yantla #490 : 30 Nisan 2024, 18:06:26 »
A-10 soðuk savaþý döneminde sel gibi akan Rus tanklarýný, zýrhlý araçlarýný vurmak için yapýlmýþtý.
Yüksek irtifalarda uçamaz, orta ve alçak irtifada uçacak þekilde tasarlandý. 1.Körfez Savaþýnda gürev yaptý, daðýnýk Saddam ordusuna karþý baþarýlý da oldu.

Sonrasýnda da lamba gibi söndü, Afganistan'da baþarýlý görev yapamadý, yaptýðý sortilerde sýnýrlý sayýda kaldý, daðlý bölgede IHA'lar bolca kullanýldý, o coðrafya bu uçak için deðildi. DAEÞ belasýna karþý Irak ve Süriye'de suskun kaldý, sebebi MANPADS tehlikesi eskisinden daha tehlikeli boyutlara ulaþmýþtý. Son Yemen'de terlikli ordusuna karþý hiç kullanýlmýyor, oralarda uçan tabuttur, hatta saldýrý helikopteri için de geçerli, A-130 gunship toplu tabuttur. Terlikli ordunun iyi kötü SAM füzeleri, bolca MANPADS var. A-130 ve A-10 modern zamandaki teröristlere karþý bile karþý artýk zayýftýr.

Youtube araþtýrýn PKK/PYD omuzdan atilan füzeler ile Bayraktar vs gibi IHA'lari indiryor. ÝHA/dron kayiplarý pek umursanmaz, sonuçta insan kaybý yok ve ucuzdur, pilot eðitimi yok, bakýmý A-10 gibi tabuttan ucuz, geliþmiþ optikleriyle bu tabutun tespit edemediði hedefleri görebilecek kapasitesi var, tabut kadar silah yükü taþýmasa da yüksek hassasiyetli silahlarý var.

Yukarýdaki yazdýklarým Su-25 için de geçerli!

Bu sene yaklaþýk 200 adet A-10'dan 56 adeti emekli edilecek, kalanlarý ise 2-3 senede içerisinde 2030'lara kalmadan uçan tabut sahip olduðu topraklara kavuþacak. 

« Son Dzenleme: 30 Nisan 2024, 18:10:15 Gnderen: marmara »

evrimd ACE

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 765
 • 134
Ynt: HÜRKUÞ PROJESÝ
« Yantla #491 : 30 Nisan 2024, 22:01:10 »
Bazý arkadaþlar muharip uçak yetmezliðinden travma yaþamaya baþladý her uçaðý F-16 yerine koyup iþ yapma fikrinde. Hava doktrinimiz insansýz araçlarla keþif ve karaya atýþ olarak deðiþmiþken kimse cepheye uçuþ saati daha düþük ve pilot kaybý riskine girmez. Ayrýca 4-5 iha pilotuyla bir bölgeyi günlerce gözetleyip vurabilirsiniz.

Senaryo gereði 1 ÝHA pilotunuz olsun ve üsten 2 saat uzakta ateþ bölgesi olsun. Önce bir uçaðý gönderdin
Uçak kalktý (otomatik kalkýþ)
Hedef bölgesine intikal (otomatik pilotla)
Vuruþ (lazerle iþaretlenmiþ hedefe pilot tarafýndan seçerek)
Dönüþ (otomatik pilot)
Ýniþ (otomatik iniþ)

Ýha pilotu ara kontroller dýþýnda 2-3 dk hedefe atýþ yapsa yeterli. Dolayýsýyla 5 dakikada bir ÝHA göndersen bile terminal aþamada pilotaj gerekir. Yani 20 ÝHA kullanarak operasyon yaptýðýnda iki personel koltuðunda oturarak bu iþi halledebiliyor. Aynýsýný Hürkuþ Hürjet veya F-16 ile yaptýðýnda en az 20 pilotu uçakta görevlendirmiþ ve sýnýr ötesinde riske sokmuþ oluyorsun.

Bize çok daha fazla mühimmat taþýyan bombardýman uçaðý ya da ÝHA lazým derseniz anlarým ama artýk F-16’daki pilotun camdan poddan aþaðý bakýp bomba attýðý görevleri gereksiz buluyorum. Muharip uçaðýn þu an gerektiði tek durum hava hakimiyeti olur.

Hürkuþ da çok iyi eðitim uçaðý olur. Veya sivil bazý iþlere yarar vs
« Son Dzenleme: 30 Nisan 2024, 22:02:05 Gnderen: ACE »

evrimd Bogü Alp

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 644
 • 45
 • DefenceTurk.com
Ynt: HÜRKUÞ PROJESÝ
« Yantla #492 : 02 Mays 2024, 00:05:12 »
Elmayla armutu ýsrarla ayný kefeye koymaya derdindesiniz. F 16nin görev tanýmý Sihalarin görev tanýmý t 129larin görev tanýmý ve temelinde yetenekleri birbirinden farklý.

Ani taarruzu siha ile nasýl yapacaksýnýz. Akincinin max hýzý 150-195 knots arasi bu hýzda aný taarruz gerektiren hedefler nasýl vurulacak?

Israrla anlamýyorsun ama Hurkus C manpads menzilinin üstünde.
Zahmet edip araþtýrýrsan teyit edebilirsin. Pervaneli diye hala serbest düþümlü bomba attýðýný saniyorsun.

Neyse daha fazla cevap yazmayacaðým Jandarma almýþ zaten ne kadar faydalý olacaðýný da görürüz.
« Son Dzenleme: 02 Mays 2024, 14:42:18 Gnderen: Bogü Alp »

evrimd Efes

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 283
 • 14
 • DefenceTurk.com
Ynt: HÜRKUÞ PROJESÝ
« Yantla #493 : 02 Mays 2024, 10:29:37 »
Elmayla armutu ýsrarla ayný kefeye koymaya derdindesiniz. F 16nin görev tanýmý Sihalarin görev tanýmý t 129larin görev tanýmý ve temelinde yetenekleri birbirinden farklý.

Ani taarruzu siha ile nasýl yapacaksýnýz. Akincinin max hýzý 100 km/saat. 4 saattemi K.Irak'a gidecek?

Israrla anlamýyorsun ama Hurkus C manpads menzilinin üstünde.
Zahmet edip araþtýrýrsan teyit edebilirsin.

Neyse daha fazla cevap yazmayacaðým Jandarma almýþ zaten ne kadar faydalý olacaðýný da görürüz.
Yazdýklarýna katýlýyorum ama akýncý 360km/s maximum

evrimd Bogü Alp

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 644
 • 45
 • DefenceTurk.com
Ynt: HÜRKUÞ PROJESÝ
« Yantla #494 : 02 Mays 2024, 10:57:45 »
Elmayla armutu ýsrarla ayný kefeye koymaya derdindesiniz. F 16nin görev tanýmý Sihalarin görev tanýmý t 129larin görev tanýmý ve temelinde yetenekleri birbirinden farklý.

Ani taarruzu siha ile nasýl yapacaksýnýz. Akincinin max hýzý 100 km/saat. 4 saattemi K.Irak'a gidecek?

Israrla anlamýyorsun ama Hurkus C manpads menzilinin üstünde.
Zahmet edip araþtýrýrsan teyit edebilirsin.

Neyse daha fazla cevap yazmayacaðým Jandarma almýþ zaten ne kadar faydalý olacaðýný da görürüz.
Yazdýklarýna katýlýyorum ama akýncý 360km/s maximum
Pardon karistirmisim.

evrimd TCG Dumlupýnar

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 128
 • 2
Ynt: HÜRKUÞ PROJESÝ
« Yantla #495 : 02 Mays 2024, 11:36:23 »
Elmayla armutu ýsrarla ayný kefeye koymaya derdindesiniz. F 16nin görev tanýmý Sihalarin görev tanýmý t 129larin görev tanýmý ve temelinde yetenekleri birbirinden farklý.

Ani taarruzu siha ile nasýl yapacaksýnýz. Akincinin max hýzý 100 km/saat. 4 saattemi K.Irak'a gidecek?

Israrla anlamýyorsun ama Hurkus C manpads menzilinin üstünde.
Zahmet edip araþtýrýrsan teyit edebilirsin.

Neyse daha fazla cevap yazmayacaðým Jandarma almýþ zaten ne kadar faydalý olacaðýný da görürüz.


100 km mi? düzeltin bence. Bu þekilde bilgi kirliliði oluyor.

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: HÜRKUÞ PROJESÝ
« Yantla #496 : 21 Mays 2024, 22:14:26 »
https://x.com/TUSAS_TR/status/1782658892305985572

Bunu kim akýl ettiyse helal olsun...Bravo :D :D :D

evrimd Denizci16

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2784
 • 79
 • DefenceTurk.com
Ynt: HÜRKUÞ PROJESÝ
« Yantla #497 : 21 Mays 2024, 22:19:56 »
Süper çocuklara havacýlýðý böyle sevdireceksin gurur duydum