Gnderen Konu: umtas-omtas uzun menzilli tanksavar füzeleri  (Okunma says 15751 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd Merzifonlu

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2809
 • 267
 • DefenceTurk.com
Ynt: umtas-omtas uzun menzilli tanksavar füzeleri
« Yantla #10 : 15 Ocak 2022, 23:28:36 »
Atmaca'da TR-40 yani Fransýz motoru kullanýyoruz (ilk versiyonlarda)

Umtas ve Omtas'ta kullandýðýmýz motorlar muadilleriyle ayný motor mu? Ayný kalitedeler mi?

Onlarda bildiðiniz anlamda motor yok. Basitçe havai fiþek ile yol alýyorlar!

Muhtemelen ecnebi katý yakýtlý roket teknolojisinin gerisindedirler. Çünkü, bizim katý yakýt teknolojimiz o zamandan beri, Hisar/Siper projeleri nedeniyle ilerledi. Demek ki UMTAS/OMTAS sistemlerinde de katý yakýtlý roket konusunda alýnacak yol var.

Sayýn Yaþar'ýn dediði gibi gövdede kompozit ile hafifleþtirilecek yerler de var. Eskiden geniþ tutulan hata paylarý (toleranslar) da daralacaktýr.

Keza geliþen sensör bilgimiz ve yazýlým yeteneðimizle arayýcý baþlýðýn da güncelleneceðini öngörmek için kahin olmaya gerek yok.

Hava savunma sistemleri þemsiyesi kurulduktan ve ramjetli füze konularý hale yola girdikten sonra, Roketsan bu ürün ailesi üzerinde tekrardan çalýþmaya baþlar diye düþünüyorum.
« Son Dzenleme: 16 Ocak 2022, 06:41:10 Gnderen: merzifonlu »

evrimd korsan

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 360
 • 15
 • DefenceTurk.com
Ynt: umtas-omtas uzun menzilli tanksavar füzeleri
« Yantla #11 : 15 Ocak 2022, 23:39:12 »
mevcut füzeler hafiflemez,  zaten hafif füze için Kara Ok  yapýldý.
ama  belki,  kullanýlan patlayýcý tipi ,  daha güçlü bir baþka patlayýcý  ile deðiþtirilebilir.
bu  füzelere  aslýnda roket motorlu  kamikaze dron  olarak bakmak gerekir.

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: umtas-omtas uzun menzilli tanksavar füzeleri
« Yantla #12 : 16 Ocak 2022, 01:08:53 »
Sn Gürcan Okumuþ’un kendisi bizzat bahsetmiþti, üretmekte olduðumuz bir çok mühimmatýn kompozit materyaller kullanarak, daha hafifini yapmaya baþlýyoruz diye. Böylece hem daha uzun giden füzelere kavuþmuþ olacaðýz, hem de bilhassa hava platformlarýnda faydalý yük limitini zorlamadan mühimmat miktarýný arttýrma olabilecek. (TB2’de MAM-L adedini arttýrmak büyük bir kazanç olacaktýr.)
Karaok dediðiniz füze, 2.5 km menzilli portatif kullaným için geliþtirilmiþ bir füze.
Biz 800 kg lýk Atmaca’nýn, 600kg’lýk SOM füzesinin hafifletilip bazý drone’lardan kullanýlabilecek hale gelmesinden bahsediyoruz. Ayný þekilde 37.5 kg lýk Umtas’ýn ve 35kg’lýk Omtas’ýn hafifletilerek menzillerinin uzatýlmasýndan bahsediyoruz. Hatta menzilde bir kaç km oynamanýn dýþýnda kullanýlan patlayýcý miktarýný ve daha da önemlisi evsafýný da arttýrarak daha delici ve tahrip gücü yüksek bir Omtas ve Umtas’dan bahsediyoruz.
« Son Dzenleme: 16 Ocak 2022, 10:47:17 Gnderen: Yasar »

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: umtas-omtas uzun menzilli tanksavar füzeleri
« Yantla #13 : 16 Ocak 2022, 11:03:02 »
Atmaca'da TR-40 yani Fransýz motoru kullanýyoruz (ilk versiyonlarda)

Umtas ve Omtas'ta kullandýðýmýz motorlar muadilleriyle ayný motor mu? Ayný kalitedeler mi?

Onlarda bildiðiniz anlamda motor yok. Basitçe havai fiþek ile yol alýyorlar!

Muhtemelen ecnebi katý yakýtlý roket teknolojisinin gerisindedirler. Çünkü, bizim katý yakýt teknolojimiz o zamandan beri, Hisar/Siper projeleri nedeniyle ilerledi. Demek ki UMTAS/OMTAS sistemlerinde de katý yakýtlý roket konusunda alýnacak yol var.

Sayýn Yaþar'ýn dediði gibi gövdede kompozit ile hafifleþtirilecek yerler de var. Eskiden geniþ tutulan hata paylarý (toleranslar) da daralacaktýr.

Keza geliþen sensör bilgimiz ve yazýlým yeteneðimizle arayýcý baþlýðýn da güncelleneceðini öngörmek için kahin olmaya gerek yok.

Hava savunma sistemleri þemsiyesi kurulduktan ve ramjetli füze konularý hale yola girdikten sonra, Roketsan bu ürün ailesi üzerinde tekrardan çalýþmaya baþlar diye düþünüyorum.
Evet Sn Merzifonlu,
Katý yakýt teknolojisinde hala iþin baþýndayýz. Roketsan’ýn son atýlýmlarýyla patlayýcý ve kompozit katý yakýt üretimi konusunda ilerlemeler var. Yeni tesisler açýldý. Artýk hammaddede tamamen dýþa baðýmlý deðiliz. Ama adý üstünde; kompozit! Yani içinde katalizatör görevi gören karýþýmlar var ana malzemenin. Bu eklenen malzeme yakýtýn randýmanýný ve itki gücünü etkiliyor. Öðreniyor ve geliþtiriyoruz. Ama bu konuda hala iþin baþýndayýz sayýlýr. Güzel bir örnek:
Bora füzemiz : 2500kg , 7.8m boyunda, 610mm çapýnda  ~300km menzilli.
US MGM-140 : 1670kg,  4m boyunda , 610mm çapýnda.  ~300km menzilli. (Patlayýcý baþlýðý 200kg daha küçük Bora’dan)
ABD en son ürettiði Harpoon-ER füzelerinde 221kg patlayýcý yerine 140kg ama “daha yýkýcý” bir patlayýcý kullanmýþ. Demekki patlayýcý teknolojisinde de alacaðýmýz yol var daha.
« Son Dzenleme: 16 Ocak 2022, 11:21:35 Gnderen: Yasar »

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com