Gönderen Konu: (Hisar A-O)Alçak-Orta Ýrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Projeleri  (Okunma sayısı 249220 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı DoganTuran

 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 630
 • 104
 • DefenceTurk.com
Bizim açýmýzdan, envanterdekilerin tam oprs. özellikleri kuvvet hariç bilinmesi mümkün olmayacaktýr. Bir üründe artý ibaresi, belirtilen irtifa/menzilin 3/1'de olabilir, 4/2'side.
Ancak ihraç versiyonu, verilen ülkenin siyasi, coðrafik pozisyonu ve ihtiyaçlarýna göre revize edileceðinden, + (artý) kýsmý buna göre kýsýtlanýr/kýsýtlanmaz özellikleriyle o ülkeye bildirilir ve satýlýr...

Kýsacasý; Azerbaycan'a verilecek Hisar O+ ile Bangladeþ'e verilecekler arasýnda farklýlýklar bulunur. 
« Son Düzenleme: 20 Ocak 2022, 16:45:55 Gönderen: DoganTuran »

Çevrimdışı serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Bu mantýða göre Rusya bize S-400'ü satarken "Azami menzili 400 kilometre, ulaþabildiði en yüksek irtifa da 30 kilometre." ama size vereceðimiz versiyon þu , þu, þu özellikte olacak demiþ midir?

Çevrimdışı Archangel99

 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 1355
 • 191
 • DefenceTurk.com
Bizim aldýðýmýz S-400'ler ihraç versiyonu olduðu için Rusya'nýn kendi kullandýðý versiyona nazaran elbette daha farklýdýr. Kendi HSS'lerini üretmenin faydasýný burada görüyoruz. Hisar, Siper bunlar bizim için çok önemli ürünler gerçekten.

Çevrimdışı DoganTuran

 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 630
 • 104
 • DefenceTurk.com
Bu mantýða göre Rusya bize S-400'ü satarken "Azami menzili 400 kilometre, ulaþabildiði en yüksek irtifa da 30 kilometre." ama size vereceðimiz versiyon þu , þu, þu özellikte olacak demiþ midir?

HSS sistemi olarak bir fark olmaz yani beyan ettiði zaten kýsýtlýdýr, ancak beyan ve satýþ 400/30km ise, kendisi için ürettiði ayný füze, operasyon 400+'dýr.
« Son Düzenleme: 22 Ocak 2022, 03:18:27 Gönderen: DoganTuran »

Çevrimdışı Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Bu mantýða göre Rusya bize S-400'ü satarken "Azami menzili 400 kilometre, ulaþabildiði en yüksek irtifa da 30 kilometre." ama size vereceðimiz versiyon þu , þu, þu özellikte olacak demiþ midir?

HSS sistemi olarak bir fark olmaz yani beyan ettiði zaten kýsýtlýdýr, ancak beyan ve satýþ 400/30km ise, kendisi için ürettiði ayný füze, operasyon 400+'dýr.
+1
Doðru. Bu iþler böyle yürüyor. Bilhassa Rusya kanadýnda.
Bizim de açýkladýðýmýz ve fiziki olarak füzelerin ulaþtýðý rakamlar çok farklý.
S400’lerde asýl önemli nokta bu sistemlerin bir F35’i kaç km’den tesbit edip, kaç km’den angaje olduðudur. Benim okuduðum, bize verilen versiyonu ile Rus versiyonu arasýnda yarý yarýya fark var.

Çevrimdışı serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Anlamadým. Kamuoyuna S-400 menzili 400 km. , irtifa 35 km dendi... Gerçekte kaç?

Çevrimdışı Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Anlamadým. Kamuoyuna S-400 menzili 400 km. , irtifa 35 km dendi... Gerçekte kaç?
Rus kullanýcýlar dýþýnda kesin rakamlarý bilen olmaz. 35 km olarak verilen bir rakamý ben anýmsamýyorum. S400’de kullanýlan 4 deðiþik füzenin deðiþik irtifa rakamlarý var.
40N6E   füzesi     :    30km irtifa     400km menzil
48N6E3 füzesi.    :     60km irtifa     250km menzil
9M96    füzesi.    :     30km irtifa     120km menzil
9M96E  füzesi     :     20km irtifa      40km menzil

Bunlar her sitede herkesin eriþebildiði deðerler. Size S400 satýyorsa Rusya bu deðerleri garanti ediyordur. Üstü karþýlýklý anlaþmaya baðlý. Kendisine ürettiði füzelerin deðerleri farklýdýr.

Biz Hisar füzesi yaptýk. 45-50km menzilli Hawk füzelerinin yerine onlarý koyuyoruz þimdi. Ama bu füzelerin menzilini 25km (IIR baþlýkla) açýklýyoruz. Ýnanýyormusunuz bu füzelerin bu menzilde olduðuna?
(Evet IIR baþlýklarda yaþanan ýsýnma probleminden ötürü menzillerde sýkýntý var. RF baþlýklý Hisar için de 45km telaffuz ediliyor. Bu da oldukça kýsa bir menzil.)

Sonra acaba Ruslar 30km irtifa , 400km menzil dediklerinde bu füze hakikaten 400km ötedeki ve 30km irtifadaki hedefi vuracak mý?  Ýsveç savunma bakanlýðý uzmanlarýnýn hazýrladýðý raporda S400’ün söylendiði kadar büyük bir tehdit olmadýðý ve bir çok eksiði olduðu belirtilmiþ. Kýsacasý Ýveçliler S400 için, evet iyibir HSS ama birçok deðeri  “balon” demeye getirmiþler. 
« Son Düzenleme: 22 Ocak 2022, 18:04:35 Gönderen: Yasar »

Çevrimdışı DoganTuran

 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 630
 • 104
 • DefenceTurk.com
Alıntı
Biz Hisar füzesi yaptýk. 45-50km menzilli Hawk füzelerinin yerine onlarý koyuyoruz þimdi. Ama bu füzelerin menzilini 25km (IIR baþlýkla) açýklýyoruz. Ýnanýyormusunuz bu füzelerin bu menzilde olduðuna?

Çok iyi tespit. Hisar O+, Hawk füzelerinin muadili olacak kadar menzilli, tabi burada 20km. irtifa baz alýnarak hesaplanýrsa 50km. menzil olasý ve yeni teknoloji içeriyor.

Kýsa bir bakýþ: Siper 1, Atmaca booster ile atýldý...
Soru þu; Atmaca'nýn yarý aðýrlýðýndaki bir füzeye, ayný Booster takýldýðýnda sonuç ne olur? Dikey atým ivme sarfiyatý kaçýnýlmaz.. Peki bu sarfiyatý (3/2 ilk 1km. irtifa için, 3/1 2km. için) alsak ve statik aðýrlýðý da önceki mermiye göre %50 düþersek ve buna 50km. tandem motorlu Hisar O+ füzeyi ekler isek sonuç ne olur?
« Son Düzenleme: 22 Ocak 2022, 18:13:15 Gönderen: DoganTuran »

Çevrimdışı tumucin

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 2345
 • 24
 • DefenceTurk.com
Hisar O + 20 km irtifa  50 km menzil rf

Hisar U ( Hisar o + booster takili 20 km irtifa 100 km


Siper  30 km irtifa  120 km menzil   booster takili   barak 8 benzer  booster biraz büyürse 150 km menzil olacak

roketsan baskani söyledi kayitlarda var 150 km menzlini arttiracagiz dedi

Almanyadan yardim irist slm transferi ile yapildi hava savunma sistemimiz

irist slx vermediler olsaydi coktan uzun menzilli hava savunma sistemimiz  olurdu ( irist slx 80 km booster ile kac olurdu hesaplayin ----irist slm 40 km )

Çevrimdışı serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Siper ; Barak 8-ER özelliklerinde olmalý...

150 km menzil , 30 km irtifa... Kara-deniz konuþlanmasýna izin vermeli...

Barak 8-ER , Ermenistan Ýskender fuzesine de baþarýyla önleme yapmýþ bir füze...

Ýlk etapta balistik füze önleme yeteneði Siper için maruz görülebilir ama mutlaka bu yetenek de kazandirilacaktýr...

Sage pif paf teknolojisiyle Siper üzerinden tamamen farklý antibalistik yetenekli bir füze de tasarlayabilir... Siper-X gibi...