Gnderen Konu: Türkiye - ABD Ýliþkileri  (Okunma says 231707 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd UYVAR

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2045
 • -111
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #70 : 01 Austos 2018, 08:39:31 »
Almanya, israile artik mtu motorlarini satmayacaðini açikladi.
''Baþarýnýn sýrrý amaca sadakattir.''

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #71 : 01 Austos 2018, 15:47:52 »
Yabgu için ýrkçý deseniz tamam derim de, amerikancý demek hiç tanýmadýðýnýz anlamýna gelir. Ha bir de hiç tanýmadýðýnýz birine bu vatan için ne yaptýn ki diyerek aþaðýlamaya çalýþmak ayrý bir fiyasko. Bu ülkede herkes ayný düþüncede olmak zorunda deðil! Dolayýsýyla sizinle ayný düþüncede olmayan herkes vatan haini deðil! Hatta sizden bile fazla vatansever olabilir, bilemezsiniz!
Bunu bilemeyenler, yakýn geçmiþte Fethullah CIA ajanýrdýr dediðimizde, bize muhterem hoca efendimize iftira atmayýn diyen beyinsizlerin ta kendileridir. Düne kadar tapýndýklarý hocaefendilerini ölümüne savunanlar, bugün farklý düþünenleri vatan haini ilan edecek kadar beyinsizliklerine devam ediyorlar.

Bu nedenle, bu beyinsizlerle ayný duruma düþmeyin!

Beni  bahsettiðiniz kiþilerin fetö olaylarý ilgilendirmez onun baþý 1960 lar sonrasýnda baþlar  yabgu denilen þahýs arkadaþlarýný þehit düþüren  adamlarýn aðzýyla konuþup sonrada ben nerede devlete sallamýþým yok onu yapmýþým vs deme þanþý yoktur..

Açýn bakýn Terörist liderleri rudawlarda vs nelerden bahsediyor ayný aðýz ayný kelamlar yok þöyleymiþ yok böyleymiþ halkbank iþi çevirmiþler kim söyledi bunu kanýtýn nerde senin hele bir sun bakalým abd savcýsý henüz sunamadý belki senide telefonlarla felan arayýp söylemiþlerdir evraklar eksiktiya fetöyü istemek için bu dildenmi konuþayým seninle o baðnaz partili düþüncelerini nefret tohumlarýný devlet üzerinden saçamazsýn bunu bil !!!

Genel olarakda herkese diyorumki mesele parti deðil devlet meselesidir. Ben burda çoðu konuyu takip ediyorum bugünde tesadüf bir yazý gördüm burda çoðu zati muhterem ürettiðimiz ürünlerin motorlarý hakkýnda eziklerken Ýsrail Merkava tanklarýný eðitim gören çocuklara büyük bir abide olarak sunuyor  ancak motoru alman mtudan alýnma israilde kimse yahu bu tankýn motoru alman demiyor demek istediðim noktada tam olarak burasýdýr.

Beni de rudaw veya baþka yerdeki dingillerin dedikleri ilgilendirmez. Yabgu uzun süredir forumumuzda ve onun herhangi bir terör örgütünü desteklediðini hiç sanmýyorum. Þu sizin gibi düþünmeyenleri terörist ilan etme huyundan vazgeçmeniz, devletin bekasý açýsýndan daha önemli bence!
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd P4RS

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 24
 • 8
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #72 : 01 Austos 2018, 16:31:05 »
@partikül

Mustafa kemal'in ekmeðini yiye yiye bitiremediniz 95 yildir. Unutma ki fetö de pkk da kemalist zihniyetin egemen olduðu dönemde yetiþti. Demek ki eksik, hatali ve yetersizsiniz!

Bir de mesajlarini hep uzun tutuyorsun. Sonuna geldiðimde baþini unutuyorum! Derdini meramini anlatmak bu kadar zor olmamali.

Ya demek öyle olmuþ. Fetönün kim döneminde serpildiði belli, benzer oluþumlara bugün dokunulmuyor bile.  Nur tayfasýnýn hepsi ayný diðerleri de onlardan farklý deðil. Ülkenin geri kalmýþ cahil,yobaz ve çýkarcý kýsmý destekledi sözde müslümanlar sorular çalýnýrken milletin kul hakkýna girilirken gýký bile çýkmadý,  pastadan pay düþer diye çoluðunu çoðunu bunlarýn kuçaklarýna attýlar. Bu yaþanan 30-40 yýl önce deðil 10-15 yýl içinde oldu. 5 yýl önce hoca efendi diyeceksin diyenler suçu cumhuriyete ve kemalist(hangi dönem bu 1950 den sonra chp var mý ?) döneme baðlýyor.

evrimd firtinabaskan

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 123
 • -85
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #73 : 01 Austos 2018, 23:42:52 »
Yabgu için ýrkçý deseniz tamam derim de, amerikancý demek hiç tanýmadýðýnýz anlamýna gelir. Ha bir de hiç tanýmadýðýnýz birine bu vatan için ne yaptýn ki diyerek aþaðýlamaya çalýþmak ayrý bir fiyasko. Bu ülkede herkes ayný düþüncede olmak zorunda deðil! Dolayýsýyla sizinle ayný düþüncede olmayan herkes vatan haini deðil! Hatta sizden bile fazla vatansever olabilir, bilemezsiniz!
Bunu bilemeyenler, yakýn geçmiþte Fethullah CIA ajanýrdýr dediðimizde, bize muhterem hoca efendimize iftira atmayýn diyen beyinsizlerin ta kendileridir. Düne kadar tapýndýklarý hocaefendilerini ölümüne savunanlar, bugün farklý düþünenleri vatan haini ilan edecek kadar beyinsizliklerine devam ediyorlar.

Bu nedenle, bu beyinsizlerle ayný duruma düþmeyin!

Beni  bahsettiðiniz kiþilerin fetö olaylarý ilgilendirmez onun baþý 1960 lar sonrasýnda baþlar  yabgu denilen þahýs arkadaþlarýný þehit düþüren  adamlarýn aðzýyla konuþup sonrada ben nerede devlete sallamýþým yok onu yapmýþým vs deme þanþý yoktur..

Açýn bakýn Terörist liderleri rudawlarda vs nelerden bahsediyor ayný aðýz ayný kelamlar yok þöyleymiþ yok böyleymiþ halkbank iþi çevirmiþler kim söyledi bunu kanýtýn nerde senin hele bir sun bakalým abd savcýsý henüz sunamadý belki senide telefonlarla felan arayýp söylemiþlerdir evraklar eksiktiya fetöyü istemek için bu dildenmi konuþayým seninle o baðnaz partili düþüncelerini nefret tohumlarýný devlet üzerinden saçamazsýn bunu bil !!!

Genel olarakda herkese diyorumki mesele parti deðil devlet meselesidir. Ben burda çoðu konuyu takip ediyorum bugünde tesadüf bir yazý gördüm burda çoðu zati muhterem ürettiðimiz ürünlerin motorlarý hakkýnda eziklerken Ýsrail Merkava tanklarýný eðitim gören çocuklara büyük bir abide olarak sunuyor  ancak motoru alman mtudan alýnma israilde kimse yahu bu tankýn motoru alman demiyor demek istediðim noktada tam olarak burasýdýr.

Beni de rudaw veya baþka yerdeki dingillerin dedikleri ilgilendirmez. Yabgu uzun süredir forumumuzda ve onun herhangi bir terör örgütünü desteklediðini hiç sanmýyorum. Þu sizin gibi düþünmeyenleri terörist ilan etme huyundan vazgeçmeniz, devletin bekasý açýsýndan daha önemli bence!

Sayýn skywolf takmýþsýnýz sizin gibi olmayaný vatan haini demeyi býrakýn biz kimiz ??? illa akplimi olmam gerekiyor ben atadan Ülkücüyüm devlet gelenekleriyle büyüdük bunu bir bilin sonra insanlarý sýnýflandýrmayý býrakýn bence sýkýntý orada baþlýyor ben yazdýklarýna binayen konuþuyorum partisi dini dili ýrký beni ilgilendirmiyor teþekkürler.

evrimd firtinabaskan

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 123
 • -85
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #74 : 01 Austos 2018, 23:45:48 »
@partikül

Mustafa kemal'in ekmeðini yiye yiye bitiremediniz 95 yildir. Unutma ki fetö de pkk da kemalist zihniyetin egemen olduðu dönemde yetiþti. Demek ki eksik, hatali ve yetersizsiniz!

Bir de mesajlarini hep uzun tutuyorsun. Sonuna geldiðimde baþini unutuyorum! Derdini meramini anlatmak bu kadar zor olmamali.

Ya demek öyle olmuþ. Fetönün kim döneminde serpildiði belli, benzer oluþumlara bugün dokunulmuyor bile.  Nur tayfasýnýn hepsi ayný diðerleri de onlardan farklý deðil. Ülkenin geri kalmýþ cahil,yobaz ve çýkarcý kýsmý destekledi sözde müslümanlar sorular çalýnýrken milletin kul hakkýna girilirken gýký bile çýkmadý,  pastadan pay düþer diye çoluðunu çoðunu bunlarýn kuçaklarýna attýlar. Bu yaþanan 30-40 yýl önce deðil 10-15 yýl içinde oldu. 5 yýl önce hoca efendi diyeceksin diyenler suçu cumhuriyete ve kemalist(hangi dönem bu 1950 den sonra chp var mý ?) döneme baðlýyor.

Kardeþim sadece þu kýsmýna birþey yazmak istedim savunma formundayýz o yüzden herkes az çok anlar

" Bu yaþanan 30-40 yýl önce deðil 10-15 yýl içinde oldu."  Peki Bu Generaller TSK'da 10-15 yýldamý çýkmýþlar bu rütbelere acaba ??? merak ettiðimden soruyorum

evrimd fýrtýna06

 • Site Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 5089
 • 235
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #75 : 02 Austos 2018, 09:39:25 »
CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Öztürk Yýlmaz, "ABD ile soðuk savaþtan kalma ittifak döneminin sona erdiðini ifade ederek, artýk yeni bir iliþki düzeyi kurulmasý gerektiðini söyledi." Aðýzlarýndan ilk defa doðru bir laf çýkmýþ.

evrimd Atsýzbey

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 93
 • 6
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #76 : 02 Austos 2018, 09:51:37 »
Arkadaþlar abd senatosu f35'ler için yaptýrým kararý aldý...f 35 bizim için bitti diyebilirmiyiz?...tabii hükümet abdnin baskýsýna boyun eðmez ise.

evrimd UYVAR

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2045
 • -111
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #77 : 02 Austos 2018, 09:56:46 »
Hükümet e tavsiyem: çatiþarak ölsünler. Çünkü esir alinmayacak!
''Baþarýnýn sýrrý amaca sadakattir.''

evrimd P4RS

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 24
 • 8
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #78 : 02 Austos 2018, 10:33:25 »
@partikül

Mustafa kemal'in ekmeðini yiye yiye bitiremediniz 95 yildir. Unutma ki fetö de pkk da kemalist zihniyetin egemen olduðu dönemde yetiþti. Demek ki eksik, hatali ve yetersizsiniz!

Bir de mesajlarini hep uzun tutuyorsun. Sonuna geldiðimde baþini unutuyorum! Derdini meramini anlatmak bu kadar zor olmamali.

Ya demek öyle olmuþ. Fetönün kim döneminde serpildiði belli, benzer oluþumlara bugün dokunulmuyor bile.  Nur tayfasýnýn hepsi ayný diðerleri de onlardan farklý deðil. Ülkenin geri kalmýþ cahil,yobaz ve çýkarcý kýsmý destekledi sözde müslümanlar sorular çalýnýrken milletin kul hakkýna girilirken gýký bile çýkmadý,  pastadan pay düþer diye çoluðunu çoðunu bunlarýn kuçaklarýna attýlar. Bu yaþanan 30-40 yýl önce deðil 10-15 yýl içinde oldu. 5 yýl önce hoca efendi diyeceksin diyenler suçu cumhuriyete ve kemalist(hangi dönem bu 1950 den sonra chp var mý ?) döneme baðlýyor.

Kardeþim sadece þu kýsmýna birþey yazmak istedim savunma formundayýz o yüzden herkes az çok anlar

" Bu yaþanan 30-40 yýl önce deðil 10-15 yýl içinde oldu."  Peki Bu Generaller TSK'da 10-15 yýldamý çýkmýþlar bu rütbelere acaba ??? merak ettiðimden soruyorum

Evet bu süre içerisinde çýkmýþlar. Kim kaldýrdý yaþta asker atmayý, kim her istediklerini verdi ?  Kendi kadrolarý için kaçta genaral harcadýlar bu sürede, yahu genel kurmay baþkaný bile istifa etti giti baþka ülkede mi yaþadýnýz bunlar olurken.

evrimd OKÇULAR

 • Site Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 737
 • 84
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #79 : 02 Austos 2018, 14:53:49 »
Arkadaþlar abd senatosu f35'ler için yaptýrým kararý aldý...f 35 bizim için bitti diyebilirmiyiz?...tabii hükümet abdnin baskýsýna boyun eðmez ise.

Niye hemen bitiriyoruz ? S-400 ve F-35 i mutlaka envantere alýnacak. Siyasi demeçlerde ve ülkeler arasý iliþkilerde dalgalanma olur ama en sonunda nihayete erer. Geçmiþte F-4 uçaklarýný envantere alýrken de ayný sürünceme var idi.

Bu kadar karamsar olmayýn.

Alnt
Muhammet METÝN/Kokpit.aero

Türkiye'nin NATO'ya girmesiyle birlikte modernleþme çalýþmalarýna hýz veren Hava Kuvvetleri, 1970'lerin baþýnda envanterinde ön hatta F-104G, F-5A ve F-100C/D/F Super Sabre'lerden oluþan bir hava gücüne sahipti. Ancak özellikle hava-yer ve hava-hava görevlerinde daha çok silah taþýyabilen, geniþ harekât çapýna sahip yeni bir savaþ uçaðý ihtiyacý bulunuyordu.

Vietnam Savaþý sýrasýnda dünyaya adýný duyuran F-4 Phantom serisi uçaklar için uzun süren görüþmelerin ardýndan sipariþ verilmesine karar verildi. 1973 yýlýnda 'Peace Diamond - Barýþ Elmasý' olarak adlandýrýlan projeyle ilk 40 adetlik F-4E Phantom savaþ uçaðý sipariþine imza atýldý. Anlaþmanýn imzasýnýn ardýndan Kýbrýs olaylarý giderek týrmanmaya baþlýyordu. Kamuoyu tarafýndan 'Fantom' olarak adlandýrýlan uçaklar büyük bir merakla beklenmeye baþlanmýþtý.

1974'te Türk pilotlarý F-4E eðitimleri için ABD'ye gönderildi. Burada ilk öðretmen pilotlar yetiþtirilecek ve Eskiþehir'den baþlayarak F-100 uçaklarý yerini F-4E'ye býrakacaktý. Eskiþehir ile birlikte Malatya Erhaç da F-4E'lere sahip olacaktý. Milli Bütçe'den satýn alýnan 40 adet uçaðýn teslimat arifesinde 20 Temmuz 1974'te Kýbrýs Barýþ Harekâtý baþladý. Bunu aðustosta ikinci harekât izledi.

Harekâtýn üzerine ilk iki F-4E uçaðý 30 Aðustos 1974'te teslim edildi. Ýlk olarak 112'nci filo kuruldu. 5 Þubat 1975'e kadar 22 uçaðýn teslimatý tamamlandý. Ancak Phantom'larýn geliþleri, Kýbrýs Barýþ Harekâtý ardýndan alýnan ambargoya takýldý. Kalan uçaklar ancak 1978'de envantere girebildi. Eskiþehir'de 112. Filo'yu Malatya'da 171, daha sonrasýnda Eskiþehir 111. Filo ve 1978'de de 172. Filo izledi.
DÜNYADA BÜTÜN GERCEKLER 3 MERHALEDEN GECER.
1. iLK BAÞLARDA HAFÝFE ALINIR ÖNEMSENMEZ
2. ARKASINDAN ÞÝDDETLÝ BÝR DÝRENÝÞ VE BASKIYA UÐRAR.
3. EN SON TAM BÝR DOÐRU OLARAK KABUL EDÝLÝR..