Gnderen Konu: Türkiye - ABD Ýliþkileri  (Okunma says 231710 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd OKÇULAR

 • Site Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 737
 • 84
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #20 : 27 Temmuz 2018, 10:35:46 »
ABD dýþiþleri bakaný Pompeo ya gazetecilerin Trump'ýn BRUNSON açýklamasý sorulduðunda ''bilgim dahilinde deðil'' demiþ.

Ya alicingöz oynuyorlar yada Trump bakanlýðý bilgilendirmeye bile gerek duymuyor.
DÜNYADA BÜTÜN GERCEKLER 3 MERHALEDEN GECER.
1. iLK BAÞLARDA HAFÝFE ALINIR ÖNEMSENMEZ
2. ARKASINDAN ÞÝDDETLÝ BÝR DÝRENÝÞ VE BASKIYA UÐRAR.
3. EN SON TAM BÝR DOÐRU OLARAK KABUL EDÝLÝR..

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #21 : 27 Temmuz 2018, 10:57:46 »
Bu konuda birbirinizi kýrmaya gerek yok. Þu aþamada yapabileceðimiz bir þey yok!
Söz konusu rahip þu an yargýlanma aþamasýnda. Kendisine yöneltilen suçlamalar da hafife alýnýr gibi deðil!
ABD vatandaþý olmasý, onun suçsuz olduðu anlamýna gelmiyor. Somut deliller varsa bunlar mahkemede tartýþýlýr ve ona göre bir karar verilir.
Hal böyleyken ABD yönetiminin, henüz yargý aþamasý tamamlanmamýþ bir davada kendi vatandaþýný suçsuz yere alýkoyduðumuzu öne sürerek bize yaptýrým uygulama hakký hukuken var mýdýr? Bence olmamalýdýr. Bunu öne sürerek bize karþý daha önce anlaþmalarla baðlanmýþ teslimatlarý yapmamasý, bize karþý oldukça yüklü tazminat ödemesi anlamýna gelmeli! Mantýklý düþünürsek aklýma gelenler bunlar. Aramýzdaki hukukçu arkadaþlar daha iyi bilirler.
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd sephiroturk

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 310
 • -3
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #22 : 27 Temmuz 2018, 11:19:40 »
Allah ABD nin belasýný versin ...

evrimd Yabgu

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 724
 • -96
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #23 : 27 Temmuz 2018, 11:30:33 »
Bu adam ajan ise neden ev hapsi veriliyor ? Dünyada ajanlýkla suçladýðý kiþiye ev hapsi veren baþka bir ülke var mý cidden merak ediyorum. Ya ajan diyip içeri atacaksýn yada deðil diyip postalayacaksin. Biz ikisinide yapmiyoruz.Deniz Yücel denen herifede ajan dendi o kadar ortam gerildi ne oldu ? Serbest kaldý. Bu heriftede ortam iyice gerilip ertesi gün serbest kalacak ise bu halkýn aklýyla dalga geçmektir. burda bana kýzan akpli arkadaþlar þu örneði hiç unutmasin
 Almanlar Ruslar kapýlarýna dayanana kadar savaþý kazandýk sanýp gobek atiyolardi.Cunki baþlarýndaki herif Hitler halký böyle uyutuyordu...
TURK OGUZ BEGLERÝ BUDUN EÞÝDÝN. ÜZE TENGRÝ BASMASAR , ASRA YÝR TELÝNMESER , TÜRK BUDUN , ÝLÝNGÝN TÖRÜNGÜN KÝM ARTATI UDAÇI ERTÝ ?

evrimd firtinabaskan

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 123
 • -85
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #24 : 27 Temmuz 2018, 12:24:31 »
Ne diyor bu ya. Ben piyangodan çýktý sanýyordum dengesize bak.Abd baþkanýnýn senatodan geçen bir tasarýda sadece bir oy hakkýnýn olduðunu , baskanin bu tür kararlarý çiðneyerek farklý bir karar alamayacagindan haberin yok gelmiþ burda parasýz avukatlýk yapýyorsun. Adam Twitter'dan kendisi yazdý büyük yaptýrýmlar uygulanacak Türkiye'ye diye gelmiþ  baþkan onaylamadý  diyor þaka gibi ya..Zaten kim AKP'ye laf söylese siyasetten anlamýyor , kim aksi biþey yapsa fetocu vatan haini. Boþ muhabbet yapma. Varsa iddialarimi çürütecek tezin konuþ. Gelmiþ burda vatan millet Sakarya edebiyatý yapýyorsun.

Asýl sen boþ yapma temsilciler meclisinden geçtimi onu söyle bakayým sen önce ??? Senetadon geçecek Temsilciler Meclisinden geçecek baþkana çýkacak biz ne dedik birde bilmiþlik yapýyorsun
AKP ile ne alakasý var senin beynin nerede yahu bu akp meselesi deðil devlet meselesidir sen nesin kimsin neyi savunursun bilemem ama yazýndan neler olmasýný dört gözle beklediðin ortada acýnacak durumdasýn

He bu arada bay çok bilmiþ Baþkanýn bir oyu var diye saçma sapan bir tez ortaya atmýþsýn farklý bir karar alamaz felan diye zýrvalamýþsýn
Baþkanýn veto ettiði bir teklifin yasalaþmasý için her iki mecliste(Seneto ve Temsilciler Meclisi)'de yeniden oylanmasý ve üçte iki çoðunlukla onaylanmasý gereklidir. Aksi taktirde yasalaþmaz kanun bunlarý bir öðren bir oyu varmýþ he þurda sahil kýsmýnda kum var oynarsan

evrimd Yabgu

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 724
 • -96
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #25 : 27 Temmuz 2018, 12:56:10 »
Trumpa güveniyor Leyla ya. ayrýca tahrik etmeye devam edersen üslubum deðiþecek bunuda soyluyum
« Son Dzenleme: 27 Temmuz 2018, 13:06:12 Gnderen: Yabgu »
TURK OGUZ BEGLERÝ BUDUN EÞÝDÝN. ÜZE TENGRÝ BASMASAR , ASRA YÝR TELÝNMESER , TÜRK BUDUN , ÝLÝNGÝN TÖRÜNGÜN KÝM ARTATI UDAÇI ERTÝ ?

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #26 : 27 Temmuz 2018, 15:03:48 »
Yabgu, firtinabaskan...

Lütfen biraz sakin. Üslubunuzu düzeltiniz.

Bu herhangi bir siyasi partinin deðil, devletin meselesi gerçekten. Siyasi partiler gelir geçer. Ama devlet baki kalmalýdýr. Siyasi propagandaya izin vermediðimizi iyi biliyorsunuz. Açýkçasý ben ne iktidar partisinden, ne de muhalefet partilerinden memnun deðilim! Ülkemiz yanlýþ siyasi uygulamalar, günü kurtarmaya yönelik politikalar nedeniyle her zaman zor durumlara düþüyor. Bu bugün de böyle, geçmiþte de böyleydi. Yapýlmasý gereken kritik hamlelerde geç kalýyoruz. Sonra da durumu kurtarmaya çalýþýyoruz. Uzun vadeli planlarýmýz yok. Olanlar da bize ait deðilmiþ gibi görünüyor.

Önümüzdeki dönemde ABD ile iliþkilerimiz, geçmiþte olmadýðý kadar sertleþecek gibi görünüyor. Bunun bize büyük zararlarý olacaðý gibi, faydalarý da var. Aslýnda ekonomik olarak dýþa baðýmlýlýðýmýz bu derece yüksek olmasaydý, gerçekten faydalý olurdu. Ancak ABD'nin etkisi, sadece doðrudan kendisini baskýsý deðil, pek çok ülkenin bize baský uygulamasýna neden olacak. Her zaman da öyle olmuþtur. Yani sorunu sadece F-35 uçaklarýnýn teslimatýnýn ertelenmesi olarak görmeyin. Yakýn gelecekte, ABD baskýsýyla, ABD dýþýndaki pek çok ülkeden benzer davranýþlar görebiliriz! Dýþarýdan edinmek olduðumuz pek çok þeyde aklýmýza gelmeyecek engellemelerle karþýlaþabiliriz!

Ülkemizde demokrasiyle gelmiþ olan mevcut yönetimi devirmek için silahlý darbe giriþiminde bulunan bir terör örgütü, maalesef müttefik olarak gördüðümüz bir ülkenin gizli servisinin bir kolu! Bu çok açýk ve net! Bu noktada artýk liderler birbirlerinin yüzlerine gülerken ekranlarda, arka planda büyük bir soðuk savaþ sürmekte!
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd Yabgu

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 724
 • -96
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #27 : 27 Temmuz 2018, 15:10:39 »
Abi ben Amerika haklý demiyorum. Lakin bunca hataya raðmen bazýlarýnýn süt dökmüþ kedi olmasý tuhaf. bu ajan suçlu mu deðil mi bizim devlet daha bunu soyleyemiyor. Suçlu ise ev hapsi nedir ? Madem amerikayla aramýzý bozacak kadar büyük suç iþledi cezasý ev hapsi mi bunun ? Yok amerikayla aramýzý düzelsin diye hapisten eve tasidilarsa direk serbest býrak sýnýr dýþý et. Diyorsunuz ki bu hükümet deðil devlet meselesi. Bende diyorum ki bu rahip serbest býrakýlabilir biri ise ve birakilmiyorsa bunun cezasýný dolarýn yükselmesiyle biz halk olarak çekiyoruz. Kim yapýyor bu yanlýþlarý petagonya hükümeti mi ? Almanya ile laf dalaþýna girdiler sonra serbest býraktýlar. Madem býrakacaksýn neden artislik yapýyorsun. Bana kalsa atýn içeri curusun ama oda yok. Ne yapacaklarý bile belli deðil.. bu zihniyet Alice harikalar diyarýnda yaþýyor zaten onlara göre ülke güllük gulistanlik.
TURK OGUZ BEGLERÝ BUDUN EÞÝDÝN. ÜZE TENGRÝ BASMASAR , ASRA YÝR TELÝNMESER , TÜRK BUDUN , ÝLÝNGÝN TÖRÜNGÜN KÝM ARTATI UDAÇI ERTÝ ?

evrimd UYVAR

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2045
 • -111
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #28 : 27 Temmuz 2018, 15:14:47 »
Abd perde arkasýndan israil-iran barýþmasýný da ayarlýyor. Araplarýn ayaða kalkmasýný engellemek için tabiki. acemler de yahudiler de iyi biliyor ki Arap milliyetçiliði uyanýrsa baþlarý çok aðrýr. Bu yüzden siyasal islamý yaratýp, diktatörleri devirdiler.

Bence bu ülkenin sorunu bu. Önce söz verip sonra tutmuyor. Karþýlýðý sert olunca da aðlýyor.
''Baþarýnýn sýrrý amaca sadakattir.''

evrimd firtinabaskan

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 123
 • -85
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #29 : 27 Temmuz 2018, 16:35:40 »
Trumpa güveniyor Leyla ya. ayrýca tahrik etmeye devam edersen üslubum deðiþecek bunuda soyluyum

Öncellikle sayýn yetkili sözünüz kulaðýmda merak etmeyin

Sana gelince dediðim gibi þu yazýndanda anlaþýlacaðý gibi hiçbirþeyden anlamayan birisin Trump'a güveni nereden çýkardýn hayal ürünü benim dediðim adamlar zarf atýyor yersen sen hemen karþýlýk dur bir bakalým delikanlý sakin bir rahatla yahu kararý almasý gereken onaylamasý gereken çok makam var o yüzden konuyu çarpýtmana hiç gerek yok devletler konulara senin gibi direk dalsa idi þu tarihi birçok ülke göremezdi neyse adamýn ev hapsine çýkarýlmasýnýn sebebi saðlýk sorunlarý önce bir niye çýkarýlmýþ bunlarý araþtýr ha keza bu devletin planýda olabilir yemdir buda kimseyi baðlamaz devletin çeþitli enstürmanlarý vardýr bunlar kullanýlýr biz bir adým attýk atarsan alýrsýnda denmiþ olabilir he yok tehdit edersen bu ülkede anca yabgu gibiler korkar baþkada birþey olmaz oda birþey deðiþtirmez yani ;)

Sayýn yönetici size katýlmadýðýn nokta ise planlama konusu devletin bir deðil binlerce planý vardýr bunlar iþletilir hangisinin mantýklý olduðu deðil o zaman hangisinin iþe yaradýðý önemlidir 100 yýllýk projeyi türkiye uygulayabilecek durumda deðildir zincirler kýrýldý kim kiminle nerede nasýl anlaþýr neler yapar hiç belli olmaz bakýnýz rusya-abd  düne kadar abye rest çeken amerika bugün anlaþtýk dediði gibi yaptýrým uygularým çine dediði gibi senato bugün karar aldýðý gibi kaldýrýr vs vs ayak oyunlarýna ayak uydurmak gereklidir bakýnýz BRÝCS RTE kalkýnma bankasýnda olmak istiyoruz söylemi vs vs rabbim ülkemize ve milletimize güzel günler göstersin.

Sevgiyle.