Gnderen Konu: Türk füzesi: Hedef menzil 2500 km  (Okunma says 44238 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türk füzesi: Hedef menzil 2500 km
« Yantla #50 : 11 Aralk 2020, 21:22:05 »
Uzun menzilli füze yapmak kolay. Ýþin zor kýsmý harp baþlýðýný uzay sýnýrýndan yukarý çýkarttýktan sonra baþlýyor. Keza harp baþlýðýný tekrar atmosferden içeriye sokmak bunun güdümü (yýldýz tabanlý güdüm ), manevrasý (pif-paf manevralar) harp baþlýðý tipi (mirv mi normalmý ) ve tekrar atmosfere yanarken infilak etmemesini saðlamak zor iþtir. Birde çok uzun menzillerde konvansiyonel harp baþlýklarý pek mantýklý olmuyor. Gerçi o baþlýðý yapabilenin nbc harp baþlýðýnýda yapmasý lazým. Ýran bu baþlýk teknolojisinde sorun yaþýyor diye biliyorum.
Savaþ Var Denildiðinde Biz;


evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türk füzesi: Hedef menzil 2500 km
« Yantla #51 : 11 Aralk 2020, 22:35:50 »
Uzun menzilli balistik füzeler atmosfer dýþýna çýkmasý zorunlu mu?

Atmosferden çýkýþ ve yeniden atmosfere giriþin yaratacaðý sürtünme-dayanýklýlýk sorunlarýný yaþamamak için atmosfer içinde seyri mümkün olabilir mi diye sormuþtum.
Cevaplar için teþekkürler
« Son Dzenleme: 12 Aralk 2020, 10:06:21 Gnderen: serkan1976 »

evrimd tumucin

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2345
 • 24
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türk füzesi: Hedef menzil 2500 km
« Yantla #52 : 11 Aralk 2020, 23:59:14 »
google ye  scud füzesi yas orada  cikar

1 füzenin menzili  yakit- füzenin büyüklügüne baglidir

evrimd Tigerfish

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2286
 • 198
Ynt: Türk füzesi: Hedef menzil 2500 km
« Yantla #53 : 12 Aralk 2020, 00:23:10 »
 
Uzun menzilli balistik füzeler atmosfer dýþýna çýkmasý zorunlu mu?
.
Atmosferin sürtünmesini asgariye indirerek daha efektif ve uzak hedeflere ulasmasi daha kolay olur

evrimd ACE

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 765
 • 134
Ynt: Türk füzesi: Hedef menzil 2500 km
« Yantla #54 : 12 Aralk 2020, 00:28:48 »
Uzun menzilli balistik füzeler atmosfer dýþýna çýkmasý zorunlu mu?

Hocam 1200 km irtifa düþün. Uzay boþluðuna atýp da geri çekiyormuþsun gibi. O yüksekliðe ulaþabildikten sonra dönüþünde onu sürtünme ýsýsýndan koruyarak yönlendirmek ve vurma diðer hassas konu. O yüksek hýz ve ýsýda pif paf falan çalýþýr mý bana pek olasý gelmiyor.

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türk füzesi: Hedef menzil 2500 km
« Yantla #55 : 12 Aralk 2020, 02:57:14 »
Uzun menzilli balistik füzeler atmosfer dýþýna çýkmasý zorunlu mu?
Önce atmosfer nerede biter ona bakalým. Thermosphere’in baþladýðý yer yani 100 km yükseklik genel olarak atmosferinde bittiði yükseklik olarak kabul edilir.
Basit olarak Balistik füze çalýþma presibi ise;
Füze atýldýktan sonra en üst noktaya kadar motorlarý ile götürülür. Yakýtý biter bir müddet daha uçar hýzý düþmeye baþlar. Akabinde burnunu yere çevirir ve tekrar serbest düþüþle hýz kazanmaya baþlar. 15km civarýndan sonra havayolunluðu artýþý ve  sürtünme etkisi ile hýzý tekrar düþmeye baþlar.

Balistik füzeler uçuþ dinamiði gereði olarak yerden atýldýktan sonra bir yarým daire çizerler. Menzil nekadar uzunsa okadar yukarýya çýkarlar.
Olayý basite indirgersek; yarým dairenin baþlangýç ve bitiþ noktalarý yani menzil uzadýkça, dairenin üst noktasý (apogee) da o kadar yukarý çýkar. Belli bir noktadan sonra 100km lik atmosfer sýnýrýnýn dýþýna taþar.
ABD nin Minuteman 2 füzesi 1100 km yüksekliðe çýkar ve 11000km menzili vardýr.
Bora füzesi 60 km yüksekliðe çýkar 300km menzili vardýr.
TRG300 30km yüksekliðe çýkar 120 km menzili vardýr.

« Son Dzenleme: 12 Aralk 2020, 03:01:02 Gnderen: Yasar »

evrimd Merzifonlu

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2809
 • 267
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türk füzesi: Hedef menzil 2500 km
« Yantla #56 : 12 Aralk 2020, 03:47:21 »
Uzun menzilli balistik füzeler atmosfer dýþýna çýkmasý zorunlu mu?
Önce atmosfer nerede biter ona bakalým. Thermosphere’in baþladýðý yer yani 100 km yükseklik genel olarak atmosferinde bittiði yükseklik olarak kabul edilir.
Basit olarak Balistik füze çalýþma presibi ise;
Füze atýldýktan sonra en üst noktaya kadar motorlarý ile götürülür. Yakýtý biter bir müddet daha uçar hýzý düþmeye baþlar. Akabinde burnunu yere çevirir ve tekrar serbest düþüþle hýz kazanmaya baþlar. 15km civarýndan sonra havayolunluðu artýþý ve  sürtünme etkisi ile hýzý tekrar düþmeye baþlar.

Balistik füzeler uçuþ dinamiði gereði olarak yerden atýldýktan sonra bir yarým daire çizerler. Menzil nekadar uzunsa okadar yukarýya çýkarlar.
Olayý basite indirgersek; yarým dairenin baþlangýç ve bitiþ noktalarý yani menzil uzadýkça, dairenin üst noktasý (apogee) da o kadar yukarý çýkar. Belli bir noktadan sonra 100km lik atmosfer sýnýrýnýn dýþýna taþar.
ABD nin Minuteman 2 füzesi 1100 km yüksekliðe çýkar ve 11000km menzili vardýr.
Bora füzesi 60 km yüksekliðe çýkar 300km menzili vardýr.
TRG300 30km yüksekliðe çýkar 120 km menzili vardýr.

Aslýnda kýtalar arasý balistik füze baþlýklarý "Epicycloid" yani dýþ dairesel sikloid çizerler. Ama bu þekil daireye yakýndýr. Pratik olarak daire yayý diyebiliriz, evet.

https://en.wikipedia.org/wiki/Epicycloid

Ekzo atmosferik balistik füze geliþtiren bir ülkenin sorunu teknik olmaktan çok politik olur. Çok sayýda kararlý düþman edinir, zaten varsa öylesi düþmanlarý, onlara yenileri eklenir.

Ya dünya ekonomisinde kritik bir yer iþgal edecek buna yeltenen ülke (ABD için geniþ bilimsel ve mali kaynaklar, Rusya için geniþ hammadde kaynaklarý, Çin, Hindistan içinse nitelikli ve ucuz iþgücü ordularý), ya da Ýran-Kuzey Kore misali haydut muamelesi görüp, halkýný soyarak ayakta kalacak.
« Son Dzenleme: 12 Aralk 2020, 13:22:53 Gnderen: merzifonlu »

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türk füzesi: Hedef menzil 2500 km
« Yantla #57 : 12 Aralk 2020, 12:24:26 »
Teþekkürler

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Türk füzesi.
« Yantla #58 : 25 Ocak 2021, 15:34:14 »
Alnt
Roketsan, Roket ve Füze Sanayiinin Nabzýný Tututyor.


youtu.be/6wzT1MPQYBw
@roketsan
https://mobile.twitter.com/miguyan2000/status/1353630053398163458

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com