Gnderen Konu: HAVADAN ATILAN SEYÝR FÜZESÝ [SOM]  (Okunma says 323726 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd levo

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 274
 • 4
HAVADAN ATILAN SEYÝR FÜZESÝ [SOM]
« : 05 ubat 2011, 11:58:36 »
TÜRKÝYE'NÝN HAVADAN ATILAN SEYÝR FÜZESÝ [SOM] ARTIK HAZIR


TÜBÝTAK-SAGE tarafýndan geliþtirilen havadan firlatilan seyir füzesi 150 km menzile sahib


TÜBÝTAK-SAGE 2006 yýlýndan bu yana yeni nesil yerli cruise füzesi üzerinde çalýþýyor. Bu yeni cruise füzesinin, adý hala bilinmiyor ve geliþme evrelerinin sonuna yaklaþýyor.  IDEF 2011´de görücüye cikmasi bekleniyor.


Ve bu da orjinal makale:

Turkey’s air-launched cruise missile ‘almost ready’

It has been recently unveiled that SSM, Turkey’s Undersecretariat for Defence Industries, has awarded TUBITAK-SAGE a major contract for the development of Turkey’s first medium range high precision cruise missile program.

TUBITAK-SAGE has been working on the new-generation indigenous cruise missile since 2006, TRDEFENCE sources reported on Thursday. This new cRusine missile, name still unknown, is now nearing the end of its development stage and is expected to make its initial debut in Turkey’s largest defence and aerospace fair IDEF 2011, taking place between May 10 and 13.
The cruise missile is designed for air-lunch from Turkey’s upgraded F-4 2020 Terminator aircraft and have a range of over 150 kilometers. Guidance will be provided by GPS and on-board INS, while terminal-stage homing will be accomplished with an advanced Aselsan-built infrared imaging kit for increased precision.

Roketsan is known to be manufacturing the engine assembly in cooperation with TEI, a number of actuators, as well as the warhead of the missile.


Turkey's new cruise missile developed by TUBITAK-SAGE is air-launched and can attack targets in a range of over 150 kilometers.

Kaynak: http://www.trdefence.com/?p=3667
« Son Dzenleme: 21 ubat 2013, 01:00:37 Gnderen: SKYWOLF »

evrimd Hawkerx

 • Yarbay John Sheppard
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 543
 • 1
 • Baþarýlarýný gizlemek, en büyük baþarýdýr. La Roch
Bu haberi ben daha önceden gizli bir kaynaktan teyyit etmiþtim. Ama tabiki size söylememiþtim. Haber doðrudur. Sanýrým slam-er ve scalp-eg gibi biþey ama ayný performansý verirmi bilmem. Burdan Tübitak-Sage yi kutluyorum. Kendilerinden beklenmedik iyi iþler çýkarýyorlar.
« Son Dzenleme: 05 ubat 2011, 12:52:54 Gnderen: hawkerx »


ELLER YUKARI HERÞEY AJAN SHEPPARDIN KONTROLU ALTINDA. [SGA 5X19-VEGAS] (STARGATE ATLANTÝS CSI VERSÝON EPÝSODES)

evrimd enes38

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1421
 • 1
hadi hayırlı  olsun  artık  kendi üretimimiz bir  seyir  füzemizde  var    ve  bu haberin  doğruluğuna  kesinlikle  inanıyorum   daha  önce herhangi bir  kaynaktan  okumadım  ama    milli bir  turbofan motor  geliştirme  projeside bunu  destekliyor,
 trbizansta  biz ''minik motor  seyir  füzesi içindir''  dediğimizde  bizimle  dalga  geçilmişti ,  alın  işte size  on numara bir  seyir  füzesi  ve burada  söylüyorum  bu füzenin menzili yakın zamanda 250+ km ye  çıkartılacaktır,  hoş  havadan bırakıldığı için  menzil pek önemli değil  ama  yunanlıların  elinde  500+ menzilli 30 kadar  seyir  füzesi varken bizimkilerin  geri kalacağını sanmam.  bu füzeler  radar yok etmekte  oldukca ustalar ve  radar  tarafından tesbitleride oldukca zor.
« Son Dzenleme: 05 ubat 2011, 12:43:42 Gnderen: enes38 »

evrimd RekarnO

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2181
 • 2
Yine hiç birimizin haberi olmadan ortaya çýkan bir proje daha.. Savunma sanayi fiirmalarý bu günlerde çok þaþýrtýyor bizleri ;)

Cruise füzesi için artýk zaman gelmiþti. Ben açýkcasý bu kadar geliþimden sonra bu gibi haberleri bekliyordum, ve daha da haberler çýkacaðýna eminim..

Tam anlamýyla ortaya herþeyi çýksýn o zaman üzerine dururuz konunun..

Ne diyelim hayýrlý olsun :)

evrimd RekarnO

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2181
 • 2
hadi hayýrlý  olsun  artýk  kendi üretimimiz bir  seyir  füzemizde  var    ve  bu haberin  doðruluðuna  kesinlikle  inanýyorum   daha  önce herhangi bir  kaynaktan  okumadým  ama    milli bir  turbofan motor  geliþtirme  projeside bunu  destekliyor,
 trbizansta  biz ''minik motor  seyir  füzesi içindir''  dediðimizde  bizimle  dalga  geçilmiþti ,  alýn  iþte size  on numara bir  seyir  füzesi  ve burada  söylüyorum  bu füzenin menzili yakýn zamanda 250+ km ye  çýkartýlacaktýr,  hoþ  havadan býrakýldýðý için  menzil pek önemli deðil  ama  yunanlýlarýn  elinde  500+ menzilli 30 kadar  seyir  füzesi varken bizimkilerin  geri kalacaðýný sanmam.  bu füzeler  radar yok etmekte  oldukca ustalar ve  radar  tarafýndan tesbitleride oldukca zor.

Bana kalýrsa motor baþka ülkenin malý olduðu için menzili bu kadar kýsa tutmuþ olabilirler. 150 km de az biþey deðil tabiiki.

TEÝ ve olasý diðer kuruluþlarýn üzerinde çalýþtýklarý çeþitli motorlarý tam anlamýyla görebilirsek o zaman bütün projeler patlar gider :D

evrimd Hawkerx

 • Yarbay John Sheppard
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 543
 • 1
 • Baþarýlarýný gizlemek, en büyük baþarýdýr. La Roch
hadi hayýrlý  olsun  artýk  kendi üretimimiz bir  seyir  füzemizde  var    ve  bu haberin  doðruluðuna  kesinlikle  inanýyorum   daha  önce herhangi bir  kaynaktan  okumadým  ama    milli bir  turbofan motor  geliþtirme  projeside bunu  destekliyor,
 trbizansta  biz ''minik motor  seyir  füzesi içindir''  dediðimizde  bizimle  dalga  geçilmiþti ,  alýn  iþte size  on numara bir  seyir  füzesi  ve burada  söylüyorum  bu füzenin menzili yakýn zamanda 250+ km ye  çýkartýlacaktýr,  hoþ  havadan býrakýldýðý için  menzil pek önemli deðil  ama  yunanlýlarýn  elinde  500+ menzilli 30 kadar  seyir  füzesi varken bizimkilerin  geri kalacaðýný sanmam.  bu füzeler  radar yok etmekte  oldukca ustalar ve  radar  tarafýndan tesbitleride oldukca zor.

Bana kalýrsa motor baþka ülkenin malý olduðu için menzili bu kadar kýsa tutmuþ olabilirler. 150 km de az biþey deðil tabiiki.

TEÝ ve olasý diðer kuruluþlarýn üzerinde çalýþtýklarý çeþitli motorlarý tam anlamýyla görebilirsek o zaman bütün projeler patlar gider :D

Menzil tabiki arttýrýlacaktýr. Teiin motoru olacagýný sanmam çünkü bu projenini haberini tei motoru duyulmadan önce baþladýgýný almýþtým.

Þimdi waffda ortalýk karýþmýþtýr. :D

Ama ben þunu merak ediyorum bu tomahawkla scalp-eg veya slam-er nin farký ne ikiside cruise füzesi ama birileri sadece havdan scalp-navalda var da neyse diðeri denizaltý kara ve deniz üstünden atýlýyor ?


ELLER YUKARI HERÞEY AJAN SHEPPARDIN KONTROLU ALTINDA. [SGA 5X19-VEGAS] (STARGATE ATLANTÝS CSI VERSÝON EPÝSODES)

evrimd RekarnO

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2181
 • 2
Dur beya daha þimdi çýktý ortaya, yüzyýllardýr yapmýyoruz bu silahlarý. zamanla onlarda olacak..:D

evrimd Hawkerx

 • Yarbay John Sheppard
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 543
 • 1
 • Baþarýlarýný gizlemek, en büyük baþarýdýr. La Roch
Dur beya daha þimdi çýktý ortaya, yüzyýllardýr yapmýyoruz bu silahlarý. zamanla onlarda olacak..:D

Hayýr ben ne fark var diye sordum üstadým. Keþke biraz babürü inceleme þansýmýz olsa o babürün yüksek olan cep probleminide halleder güzel bir füze yapardýk.


ELLER YUKARI HERÞEY AJAN SHEPPARDIN KONTROLU ALTINDA. [SGA 5X19-VEGAS] (STARGATE ATLANTÝS CSI VERSÝON EPÝSODES)

evrimd enes38

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1421
 • 1
aralarýndaki fark sanýrým  denizden  atýlanlar (denizaltý ve gemilerden atýlanlar)  ilk hýzlanmada  roket motorundan  yardým  alýp  yükseliyorlar  sonra  devreye  jet motoru  yada turbofan  hangisi kullanýlýyorsa  o  giriyordur   aksi  taktirde  fýrlatma  olmadan  turbofan motorla ilk hýzlanma  saðlanamaz   (tam emin deðilim sadece tahmin)
havadan  atýlan ise  zaten  uçaðýn  hýzýný kullanarak hýzlanmýþ  oluyor  ve direk olarak  turbofan  motor  çalýþýp  yoluna  devam  ediyor   tekrar söylüyorum  bir  bilgim yok  sadece tahminde  bulunuyorum.
bu haber  sayesinde  hafta sonunu  iyi  geçiririm ,  bu  savunma sanayimizde bir devrim  gibi
« Son Dzenleme: 05 ubat 2011, 13:30:43 Gnderen: enes38 »

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623


Çok ilginç, Türk seyir füzesinin üzerinde neden ABD hava kuvvetlerinin sembolü var?
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com