Anket

Sizce Yerli Savaþ Uçaðýmýz Nasýl Birþey Olacak?

Tamamen özgün bir tasarým olacak. Hiçbir uçaða benzemeyecek.
80 (41.2%)
Güney Kore ile ortak olarak KFX'i millileþtireceðiz.
17 (8.8%)
SAAB ile ortak stealth bir uçak geliþtireceðiz.
40 (20.6%)
F-16 tecrübemizi kullanarak geliþmiþ bir F-16 yapacaðýz.
25 (12.9%)
Projeyi rafa kaldýrýp ABD'den uçak alacaðýz.
17 (8.8%)
Baþka bir düþüncem var. Aþaðýya yazýyorum.
15 (7.7%)

Toplam Oy Verenler: 194

Gnderen Konu: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi  (Okunma says 1056281 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5900 : 23 ubat 2024, 10:20:19 »
Þimdi neler olacak onlarý sohbet tadýnda sýrasýna dikkat etmeden yazalým;

Motor diyesi geliyor kafadan insanýn ama bence motor sorunumuz yok sayýp F110 üzerine tamamlanmýþ uçaðý düþünmekte fayda var bu aþamada

Dahili istasyonlar yapýlacak iþler hale gelecek. Bu iþ o kadar kolay deðil bir dahili istasyonun kapaðýný açýp o hýzlarda bombayý salmak çok kolay deðilmiþ F35 F22 tanýtýmlarýnda görüyoruz. Müthiþ yeni rüzgar tüneli imkanlarýmýz oluþtu bununda en layýðýyla yapýlmamasý için bir engel görmüyorum

RAM kaplama iþi olacak

AESA radar olacak

Aviyonikler tamamlanacak

Optikler yapýlacak

Yerli ve yabancý hava-hava füzeleri sertifiye edilecek. Bunu genel anlamda satýha mühimmatlardan ayrý tutuyorum çok baþlý baþýna bir iþ çünkü.

Kanat altý mühimmat salanlarý faal hale gelecek

Tüm mühimmatlar sertifiye edilecek.

Kokpit ve Kask ile ilgili iþlerde bir kalemdir çokta önemli ama bana o iþ çok kolay ve çok aþama kat edilmiþ geliyor þu anda bile sanki hazýra yakýn gibi geliyor

Birde top olacak mý olmayacak mý bilemiyorum olacaksa oda bir kalemdir. Bana önce olmayacakmýþ gibi baþlayýp sonra bir öz güven geliþi ile eklenecek gibi geliyor

« Son Dzenleme: 23 ubat 2024, 11:39:59 Gnderen: putty »
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd Merzifonlu

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2809
 • 267
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5901 : 23 ubat 2024, 10:29:38 »
Çokomelli bir þeyi unuttunuz Sayýn putty. Data füzyonu + durumsal farkýndalýk için bir yazýlým, ve dronlerýn sevk-idaresi içinse baþka bir yazýlým daha gerekiyor. Diðer yazýlýmlar da yolda...

Yazýlým faslý baþlý baþýna bir "GAP Projesi" aslýnda! 10.000 Yazýlýmcý asýl burada gerekli.
« Son Dzenleme: 23 ubat 2024, 10:31:40 Gnderen: Merzifonlu »

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5902 : 23 ubat 2024, 10:34:45 »
Haklýsýn Merzifonlu sizde ekleyin iþte bu uçaðýn önünde daha çok iþ var ama ben þöyle bir bakýyorum da bizi durduracak hiç bir þey göremiyorum hatta AESA radar gibi en zorlarýnda bile yavaþlatacak bile bir engel göremiyorum. Ulusal kabiliyetlerimiz bu uçaðý desteklemek için son derece yeterli þu anda. Olabilecek tek zorluk uçaðýn uçmamasý olurdu kalanlarýn içinde bizi durdurmak bir yana yavaþlatacak bir kalem bile ben göremiyorum


Optikleri atlamýþým onlarý da ekledim listeye en önemli maddelerden birisi ve en bilinmez durumda olaný. Ama Aselsan ýn bu iþin altýndan kafi yeterlilikte kalkacaðý çok açýk 

Bir endiþem var sadece oda yabancý mühimmatlarýn sertifiyesinde zorluk yaþar mýyýz. Amraam Sidewinder  olmazsa olmaz þart olan iki mühimmat ve ben bunlarda çok sýra dýþý gerginlikler olmazsa sorun görmüyorum ama Avrupa mühimmatlarý özellikle Meteor Ýris sertifiye sinde sorun olabilir. Hatta Ýris için sorun olmamasý mucize gibi görünüyor çünkü Yunanistan bu projenin katýlýmcýsý. Avrupa hava hava mühimmat ailesi Ýris + Meteor dur biri olmasa topal ördek yani. Tek derdimiz bu olsun sorun deðil. Batý mühimmatlarýný olabildiðince uçaða sertifiye etmek gerek bu ticari olarak çok önemli. ABD mühimmatlarýný sertifiye edersek bu maksadýn % 80 inin saðlarýz ve bence olur yani sorun çýkmaz. Bugünün iþi deðil tabi bu sonraki meseleler
« Son Dzenleme: 23 ubat 2024, 10:56:41 Gnderen: putty »
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd Gökbörü

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1515
 • 142
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5903 : 23 ubat 2024, 10:57:55 »
F22 gibi kimseye koklatmam...Turk Devletleri iþbirliði teskilati uyelerine belki, o da parasiyla...

Kaani yapýp envantere alýp oturtabiliyorsak, sýrf ihracat icin daha ucuz, F16vari bir uçak yapabilecek kaabiliyet var demektir...onu satarim...
What is steel compared to the hand that wields it?

evrimd aydýndurmus

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 385
 • 16
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5904 : 23 ubat 2024, 11:26:42 »
Eðer HAVASOJ sistemini KAAN uçaðýmýza entegre edersek topa ihtiyaç kalmaz diyorum fakat birde þu var ya mekanize bir modern savaþ uçaðý olursa ne yapar deyip diyorumki her ne olursa olsun topun olmasý zorunlu bence...

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5905 : 23 ubat 2024, 11:31:16 »
Her yeni uçakta topa gerek yok fikri bir gündeme geliyor sonra nasýl oluyorsa oluyor top illa ekleniyor. Bu kadar büyük bir uçaða ben top ekleneceðine kesin gözü ile bakýyorum. Geçende zaten nerede bir yerde 20 mm top lafý geçmiþti. 20 mm top bu cüssedeki uçak için kürdan gibi kalýr tak gitsin ne olacak. Vietnam savaþýndaki F4 ler ile baþladý artýk topa gerek yok laflarý hala daha devam ediyor ama hepsine de top koydular
« Son Dzenleme: 23 ubat 2024, 11:32:33 Gnderen: putty »
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5906 : 23 ubat 2024, 12:05:56 »
Temel Kotil bundan sonra röportaj verirken baþtan þartlarýný koysun desin ki "sorunuzu sorun benim cevabým bitene kadar araya girmeyin lütfen".  Askerlik yapmýþ her Türk erkeði maþallah askeriye uzmaný oluyor mevzu silahlardan açýlýnca. Hele karþýsýnda bir kadýn varsa Allahhhhh

Error 404 (Not Found)!!1


https://www.youtube.com/watch?v=mEyrWx0l470&t=433s
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5907 : 23 ubat 2024, 12:30:09 »
Bangladeþli Pakistanlý dan sonra Kaan hakkýnda medeni ülkelerin videolarý da düþmeye baþladý.

Error 404 (Not Found)!!1


https://www.youtube.com/watch?v=nIOgJhyC8uI
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd The Qonqueror

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 92
 • 16
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5908 : 23 ubat 2024, 13:15:31 »
Bangladeþli Pakistanlý dan sonra Kaan hakkýnda medeni ülkelerin videolarý da düþmeye baþladý.

Error 404 (Not Found)!!1

https://www.youtube.com/watch?v=nIOgJhyC8uI


Herþeyi biliyorum zannederken haddinizi de bilseniz iyi olacak!

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5909 : 23 ubat 2024, 13:19:16 »
Senede iki mesaj atýyorsun yarýsýný bana ziyan etmeseydin keþke
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.