Gönderen Konu: Milli Gemisavar Füze Projesi (ATMACA)  (Okunma sayısı 195051 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı AVCI

 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 3211
 • 36
Milli Gemisavar Füze Projesi (ATMACA)
« : 01 Mayıs 2010, 14:26:25 »
Alıntı
Yakýn geçmiþ yýllarda kýsmen basýnýmýzda da yer alan Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlýðý’nýn torpido ihtiyaçlarýnýn milli olanaklarla karþýlanmasý için çalýþmalar yürüten Türkiye’nin: “Milli torpido üretmek için Güney Kore ile yaplan görüþmelerden Türkiye olumlu sonuç aldý. Dünyanýn sayýlý torpido üreticilerinden Güney Kore, projenin ArGe birimini ücretsiz olarak Türkiye’ye vermeyi kabul etti.‘‘ bilgileri de yer almýþtý.

Türk Deniz Kuvvetleri Araþtýrma Merkezi Komutanlýðý (ARMERKOM) sorumluðunda Güney Kore desteðinde devam eden çalýþmalar neticesinde, AKYA adý verilen 553 mm standart çaplý yeni tip aðýr torpido seri üretim aþamasýna gelmiþ bulunmaktadýr.

Projede torpidonun harp baþlýðý hususunda ROKETSAN, TÜBÝTAK ise sonar bölümlerinde sorumluluk almýþlardýr. AKYA her ne kadar Güney Kore teknik desteði ile üretilmiþ olsa dahi, kendine has bir takým özgün yeni özellikler içereceði de muhakkaktýr.
Bir diðer önemli ArGe çalýþmasý ise gemi savar füze projesi ATMACA’dýr. IDEF-2009 fuarý sýrasýnda ASELSAN standýnda yer alan RF arayýcý baþlýk model çalýþmasý Türk savunma sanayini yakýndan takip edenlerin aklýna, acaba Türkiye kendi imkanlarý ile yeni bir füzemi geliþtiriyor sorusunu akýllara getirmiþti.

En son Savunma ve Havacýlýk dergisi (No: 137) bilgileri ýþýðýnda ATMACA adýnda bir güdümlü gemisavar füzesi üzerinde çalýþmalarýn devam ettiði ve sergilenen modelin de bu füzenin RF arayýcý baþlýðý olduðu kesinleþmiþtir.
Güney Kore ile mevcut iyi iliþkiler ve Türk Deniz Kuvvetleri’mizin yaygýn olarak kullandýðý gemisavar füzelerine bakýldýðý zaman ATMACA’nýn görünüm olarak ABD menþeli Harpoon ve Güyey Kore üretimi SSM-700K Sea Star füzeleri ile ortak kýsým ve/veya benzerlikler taþýmasý beklenebilir.

Aselsan ve Roketsan ile daha bir çok savunma sanayi kuruluþumuza ek iþ imkaný yaratacak bu çok önemli proje ülkemizi dünya üzerinde kendi geliþmiþ güdümlü gemisavar füzesini üreten çok az sayýda ki ülkeler arasýna taþýyacaktýr.

Kendi savaþ gemilerimizi üretmek için yapýlan çalýþmalarýmýzýn ivme kazandýðý bu dönemde AKYA ve ATMACA yerli üretim oranýmýzýn artýrýlmasý ve bu konuda da kronikleiþmiþ dýþarýya baðýmlýlýðýn azaltýlmasý adýna çok önemli katkýlar saðlayacaktýr.

AKYA ve ATMACA projelerimiz baþarý ile hayata geçirilebilirse, bundan sonraki adýmda etap hedefinin bu iki projede elde edilen tecrübeleri birleþtirmek ve yeni bir ürün daha elde etmek olmalýdýr. Bu yeni üründe AKYA torpido gövdesi vasýtasýyla denizaltýndan atýlabilen gemisavar füzesi ve kara hedefleri için saldýrý füzesi olmalýdýr.

Tüm bu yerli savunma sanayi ürünlerinin hayata geçmesi için büyük çaba sarf eden bütün çalýþanlarý Türk milleti unutmayacaktýr.


http://www.savunmasanayi.net/turk-deniz-kuvvetleri-icin-yeni-arge-projeleri/turk-deniz-kuvvetleri-icin-yeni-arge-projeleri/Çevrimdışı es[ape

 • es[ape
 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 362
 • 0
 • Mevzu Bahis Vatansa Gerisi Teferruattýr..!!!
Milli Gemisavar Füze Projesi (ATMACA)
« Yanıtla #1 : 01 Mayıs 2010, 14:42:04 »
sonunda  füze konusundada birþeyler ortaya çýkmaya baþlýyor. hayýrlýsý diyelim.
menzili  hakkýnda herhangi bir bilgi yok deðilmi?

Mevzu Bahis Vatansa Gerisi Teferruattýr..!!!

Çevrimdışı AVCI

 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 3211
 • 36
Milli Gemisavar Füze Projesi (ATMACA)
« Yanıtla #2 : 01 Mayıs 2010, 14:55:58 »
Aþaðýdaki genel özellikleri taþýyacaðý söyleniyor.

Ar-Ge bütçesi olarak 80 milyon Euro ayrýlmýþ.

Ana Yüklenici : Roketsan (Harp baþlýðý)
Alt Yüklenici : Aselsan    (Güdüm Algoritmalarý)
Jet Motor : TEI
Menzil : Enaz  70km
Geliþtirme süresi : 7 Yýl.

Çevrimdışı es[ape

 • es[ape
 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 362
 • 0
 • Mevzu Bahis Vatansa Gerisi Teferruattýr..!!!
Milli Gemisavar Füze Projesi (ATMACA)
« Yanıtla #3 : 01 Mayıs 2010, 15:21:03 »
bunlardan sonra sýra seyir füzelerine gelecek inþallah  onuda görecez. doðru yoldayýz
Mevzu Bahis Vatansa Gerisi Teferruattýr..!!!

Çevrimdışı AVCI

 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 3211
 • 36
Milli Gemisavar Füze Projesi (ATMACA)
« Yanıtla #4 : 01 Mayıs 2010, 16:39:16 »
Onun da çalýþmalarý baþlamýþ o kunuda da yakýnda bazý þeyler duyabiliriz.
« Son Düzenleme: 01 Mayıs 2010, 18:20:31 Gönderen: AVCI »

Çevrimdışı es[ape

 • es[ape
 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 362
 • 0
 • Mevzu Bahis Vatansa Gerisi Teferruattýr..!!!
Milli Gemisavar Füze Projesi (ATMACA)
« Yanıtla #5 : 01 Mayıs 2010, 17:53:00 »
gerçekten  harika  haberler bunlar. baþkalarýndan almak zorunda kaldýðýmýz bu füzeleri  ileride biz millete satmaya baþlarýz   ekonomiye cok  katkýsýda olur bunun. hadi hayýrlýsý  bu günleride görecezya   ne mutlu bize. bir eksiðimiz  yerli  savaþ uçaðýmýz ileride onunla ilgilide birþeyler olabilir
Mevzu Bahis Vatansa Gerisi Teferruattýr..!!!

Çevrimdışı cabatli_53

 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 27
 • 0
Milli Gemisavar Füze Projesi (ATMACA)
« Yanıtla #6 : 01 Mayıs 2010, 19:48:28 »
TF-2000 ve Atmaca füzeleri !!! Kulaða hoþ geliyor gerçektende. Umarým herhangi bir sýkýntýyla karþýlaþýlmadan böyle önemli bir projeyi mühendislerimiz nihayete erdirirler...

Çevrimdışı AVCI

 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 3211
 • 36
Milli Gemisavar Füze Projesi (ATMACA)
« Yanıtla #7 : 01 Mayıs 2010, 21:46:32 »
Alıntı
TF-2000 ve Atmaca füzeleri !!! Kulaða hoþ geliyor gerçektende. Umarým herhangi bir sýkýntýyla karþýlaþýlmadan böyle önemli bir projeyi mühendislerimiz nihayete erdirirler...

Bununla birlikte Akya ve diðer milli sistemleride düþününce TF-2000 lerin yerli katký oraný konusunda epey yüksek bir seviye yakalayacaðýný öngörmek zor deðil.

Bu arada foruma hoþgeldin sevgili Erdinç. ;)

Çevrimdışı QRI

 • QRI
 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 515
 • 0
Milli Gemisavar Füze Projesi (ATMACA)
« Yanıtla #8 : 01 Mayıs 2010, 22:04:45 »
ancak menzil olarak bence harpoonun yerini tutamayacagi icin anlasilan harpoon kullanmaya devam edilecekdir.
tf-2000 dede atmaca ile birlikde harpoon da kullanilacak ve ana fuze gorevi harpoona ait olaca. bence.

Çevrimdışı es[ape

 • es[ape
 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 362
 • 0
 • Mevzu Bahis Vatansa Gerisi Teferruattýr..!!!
Milli Gemisavar Füze Projesi (ATMACA)
« Yanıtla #9 : 01 Mayıs 2010, 22:15:05 »
bu projelerin baþlatýlmasý en önemli husus bence
Mevzu Bahis Vatansa Gerisi Teferruattýr..!!!