Gnderen Konu: F-16 Modernizasyonu  (Okunma says 195727 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd Barbatos

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 287
 • 14
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #590 : 12 Ekim 2022, 16:27:24 »
EF2000 alim her durumda gerceklesmelidir. "Yani ABD den ben ek 40 x F16 alim yolunu tercih etmem .Boyle bir secenek halinde yillarca ABD santajina karsin acik kaliriz"
+1 Ben maddi imkansýzlýklardan dolayý konuyu geniþ tutmadým ama dediðiniz gibi F-16'lara ek EF2000 görmek isterim bende kuvvet envanterinde.

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #591 : 12 Ekim 2022, 17:26:27 »
F-16 konusundan baðýmsýz az sayýda olsa da Eurofighter uçaðý alýnmasý lazým.F-35 projesinden atýldýktan sonra hemen bu iþe giriþmek lazýmdý, bence çok zaman kaybettik.

Yeterli para yoksa, sebepsiz ve marjinal þekilde zengin olan siyasetçilerden Türk milletinin paralarýný geri alsýnlar.

F-35 projesinden atýlýnca  zaten kuvvet de sizin gibi düþündü Sayýn Kapgan .Önlerinde 2 seçenek vardý ;

Ya ambargo koyma ihtimali , en az ABD kadar yüksek olan Avrupa'dan Eurofighter alacaktýk ,
Ya da idare edecek sayýda , maliyeti daha az olan envanterimizde bulunan , ek maliyete yol açmayacak F-16 alýp geri kalaný MMU için kullanacaktýk.

SSB ve Hava kuvvetleri , 2. yolu seçti ... Bu kadar basit ...

Bu arada F-16 seçiminde F-35 projesinden kalan 1.4 milyarý kullanmak da etkili oldu bence
« Son Dzenleme: 12 Ekim 2022, 17:29:09 Gnderen: serkan1976 »

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #592 : 12 Ekim 2022, 21:39:55 »
Buraya yazýyorum 2023 de F35 konusunda bir anda iklim 180 derece dönecek jestleþmeler duyacaðýz 2024 dede ABD kendi hava kuvvetlerinin bir miktar sipariþi uçaðý Türkiye ye jest yapýp devredecek bizim sipariþ sýrasýný bekleyerek bir kaç yýl kaybetmemize çare bulacak. Bizim cezamýz programýn üretim paydaþlýðýndan atýlmamýz normal bir F35 satýn alan ülke olarak yetinmemiz olacaktýr.
« Son Dzenleme: 12 Ekim 2022, 21:42:55 Gnderen: re »
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #593 : 12 Ekim 2022, 22:40:48 »
Buraya yazýyorum 2023 de F35 konusunda bir anda iklim 180 derece dönecek jestleþmeler duyacaðýz 2024 dede ABD kendi hava kuvvetlerinin bir miktar sipariþi uçaðý Türkiye ye jest yapýp devredecek bizim sipariþ sýrasýný bekleyerek bir kaç yýl kaybetmemize çare bulacak. Bizim cezamýz programýn üretim paydaþlýðýndan atýlmamýz normal bir F35 satýn alan ülke olarak yetinmemiz olacaktýr.

Bir adam, evinin bodrumunda, yaralý bir yýlan bulmuþ.. Yýlana bakmýþ, onu iyileþtirmiþ.. Süt verip, beslemiþ.
Sonunda yýlanla adam, dost olmuþlar.
Adam her sabah bir çanak sütle, bodruma inermiþ.. Yýlan sütü içer ve her gün adama bir altýn býrakýrmýþ..

Adam her gün gelen bir altýn sayesinde rahat bir hayat sürmeye baþlamýþ..

Adamýn bir oðlu varmýþ.. Hem aptal, hem de açgözlü bir çocukmuþ bu..

Babasýnýn hiç çalýþmadan, nasýl böyle rahat hayat sürdüðünü merak etmiþ bu çocuk.. Babasýnýn her hareketini izlemeye baþlamýþ..

Bakmýþ ki, babasý her sabah ayný saatte, bodruma, elinde bir çanak sütle iniyor..

Gizlice izlemiþ olayýn sonrasýný..

Babasýnýn süt çanaðýný yere koymasýný, sonra bir yýlanýn delikten çýkýp bu sütü içtiðini ve yere bir altýn býraktýðýný görmüþ..

Düþünmüþ.

-Ben bu yýlaný öldürürsem, altýnlarýn hepsini ele geçiririm, demiþ..

Ertesi sabah erken kalkmýþ.. Bir çanak süt ve bir balta almýþ.. Bodruma inip, süt çanaðýný yere koymuþ.. Yýlan süt kokusu alýnca delikten çýkmýþ.. Çocuk baltayý yýlanýn baþýna vurmuþ.. Yýlan çevik davranmýþ.. Ama kuyruðunun ucu kopmuþ.. Dönmüþ, çocuðu ýsýrýp, zehirini býrakmýþ.. Çocuðu öldürmüþ..

Yýlanýn kuyruðunu ve oðlunun cesedini bulmuþ, daha sonra bodruma inen adam..

Acýsýný yüreðine gömüp, süt dolu çanaðý yere býrakmýþ.. Beklemeye baþlamýþ..

Birazdan yýlan, delikten çýkmýþ.. Adama bakmýþ..

-Artýk dostluk bitti.. Bende bu kuyruk acýsý, sende de bu evlat acýsý varken, dost kalamayýz, demiþ..

TAM GAZ MMU'ya yüklenelim....
« Son Dzenleme: 12 Ekim 2022, 22:41:34 Gnderen: serkan1976 »

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #594 : 12 Ekim 2022, 23:35:04 »
Eskisi gibi dost olacaksak hiç olmayalým zaten serkan. Ama baþka Türkiye yok bizi kaybetmeyi kolay kolay kimse göze alamaz. Biz buralarda olan her þeyde ilgisi alakasý olan bir ülkeyiz bizim fikrimiz merak edilmeden buralarda taþ oynamaz. Türkün gücünü herkes biliyor en son biz öðrendik maalesef. Bak Rusya KKTC ye uçak seferi elçilik filan deniyor halbuki Ukrayna ya Ruslarý vurmasý için bomba veriyoruz.  Bunun Amarikada hiç yansýmasý yokmu yada Almanya da sanýyorsunuz. Türkiye öyle defterden silinebilecek bir ülke deðil. Tabiki eski güzel günleri Amarika Avrupa mumla arýyordur ama gelmez artýk o günler ve baþka bir model iliþki geliþtirmenin yolunu illa arayýp bulacaklar. Bize düþen görev biraz dengeli olmak sadece iliþkilere düzelme þansý zekice tanýrsak o kapýyý bayýla bayýla kullanýrlar merak etme. Almanya Fransa Amarika Rusya herkes Türkle arkadaþ olmak ister bu dünyada. Biz deðerimizi bilemedik kendimizi iyi satamadýk ondan öyle þeyler sanýyoruz.
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #595 : 13 Ekim 2022, 00:14:07 »
Teyitli olmamasýna raðmen, haberlere göre ABD’den alýnacak 79 KÝT ve 40 uçakla birlikte Ýngiltere’den de, 20 T1 ve 60 T3/4 Typhoon alýnacak gibi görünüyor. + tempest proðramýna katýlým. En güzel tarafý da T1 Typhoon’larýn kaynak kodlarýyla geliyor olmasý.
Bu hakikaten gerçekleþirse THK büyük bir güç haline geliyor demektir. MMU, 2030’lu yýllarýn baþýna sarksa bile sýkýntý yaþamayýz.
« Son Dzenleme: 13 Ekim 2022, 00:29:30 Gnderen: Yasar »

evrimd mehmet05

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1572
 • 140
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #596 : 13 Ekim 2022, 01:14:06 »
Tempest ve MMU bir arada, ilginç. O halde MMU da tempest motoru ihtimali de olabilir. T-1 kaynak kodlarý ile gelirse, hava yer, silah ve  yerli EASA uygulamalarý yapýlabilir mi acaba ? Ki Ýngiltere kendi EASA radarlarýný T-1 e uygulayamiyordu galiba

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #597 : 13 Ekim 2022, 01:25:42 »
Tempest MMU'dan daha sonraki nesil. En baþýndan beri Tempest programýna ortak olmalýyýz diyordum. Karþý çýkan arkadaþlar olmuþtu ama bu iþi öðrenmek istiyorsak böyle fýrsatlarý asla kaçýrmamalýyýz.
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd fýrtýna getiren

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 212
 • 13
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #598 : 13 Ekim 2022, 09:50:43 »
Galiba ek F16 sipariþi vermeden sadece kit almak ve uçak açýðýný da kapatmak için kaynak kodu hakimiyetimizin olacaðý EF-2000 iyi olacak. Fakat 80 uçak çok gibi geliyor bana. Block-70 kitlerinin gelmesi ve Özgür projesi ile günün sonunda bütün F16 filosu AESA radarlý oldukça modern ve gençleþmiþ bir yapýda olacak. Üstüne 80 EF-2000, 100+MMU, belki muharip Hürjet hem bizi zorlayabilir hem de buna gerek var mý? Bence 40 EF-2000(Malatya ve Eskiþehir'e birer filo) yeterli olur diye düþünüyorum.

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #599 : 13 Ekim 2022, 10:20:59 »
Tempest ve MMU bir arada, ilginç. O halde MMU da tempest motoru ihtimali de olabilir. T-1 kaynak kodlarý ile gelirse, hava yer, silah ve  yerli AESA uygulamalarý yapýlabilir mi acaba ? Ki Ýngiltere kendi AESA radarlarýný T-1 e uygulayamiyordu galiba
Uygulayamama deðil. Ayrýlan bütçe içerisinde bu tip modernizasyonun mümkün olamayacaðý rapor edilmiþ. Yani eldeki paraya göre astarý yüzünden pahalýya geliyor denmiþ. Oysa Almanya bu radarý kendi uçaklarýna uygulama kararý alýp Hensoldt firmasýna 150 adet için kontratý vermiþ. Aralarýnda hem yeni 38 adet sipariþ var. Hem de eski Tranche uçaklar için var.