Gönderen Konu: F-16 Modernizasyonu  (Okunma sayısı 195580 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yanıtla #680 : 04 Nisan 2023, 19:58:51 »
Ayný fikirdeyim , yeni F-16 iþi olmazsa en mantýklýsý zaten üretim hattý TEÝ'de olan F-110'lardan üretmek ...

Çevrimdışı Heartbang

 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 515
 • 37
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yanıtla #681 : 04 Nisan 2023, 22:52:11 »
    Motor yaptýk dünyanýn en iyisi seneye çalýþacak, radar var helva bile yapýyor, F-16 yý bir yaparým görürsün sen, biraz pýsarým yeni stereo koydun mu tamam....
    Sadece serzeniþimi farklý bir dille ifade etmeye çalýþtým. Madem Viper güncellemesinden daha iyi bir þey yapabiliyoruz ve ilan ediyoruz, neden block 70 kit dileniyoruz. Ne iþin var Abd kapýsýnda. Aldýðýn radarýn deðerleri vb düþmanýna verilmeyecek mi? Ayrýca madem kýyýsýndan köþesinden bir þeyler yapabiliyoruz, neden bekliyoruz? Neden Bekliyoruz?

1.4 milyar dolarýný kurtarma çabasýndan dolayý olmasýn sakýn. bana kalýrsa en az 240 f 110 motor alýrdým kalanýnada 3-4 tane sea hawk
onu da vermeyecekler. açsýnlar davayý mahkemede, haklarýný söke söke alsýnlar bu saatten sonra.

Çevrimdışı ocelot

 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 215
 • 14
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yanıtla #682 : 05 Nisan 2023, 15:08:14 »
Büyük ihtimalle seçim sonucuna da bakmaksýzýn seçimden sonra bu alým Biden tarafýndan onaylanacak. 20 milyar dolarlýk bir bütçe gösterilmiþti Kongreye hazýrlanan son belgede. Ýçinde bol miktarda mühimmat ta olduðundan bahsediliyordu. Bana çok tuhaf geliyor 20 milyar dolar. f 16 alýmý ve modernizasyonu için baþta 6 milyar denirken bu 20 nereden çýktý. Acaba içinde f 110 motorlarý mý var çok sayýda (MMU için).

Çevrimdışı カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
F-16 Modernizasyonu F-16 DAK.
« Yanıtla #683 : 10 Nisan 2023, 21:37:28 »
Alıntı

Milli mühimmatlarýn F-16 savaþ uçaklarýna entegrasyonu sorun olmaktan çýkýyor.Türkiye halihazýrda dünyanýn en ileri güdümlü mühimmat üreticilerinden biri konumunda. ROKETSAN, TÜBÝTAK SAGE ve  ASELSAN tarafýndan üretilmiþ onlarca çeþit ürün bulunuyor. Bu ürünlerin hava-yer ve hava-hava modellerinin F-16 savaþ uçaklarýna entegrasyonu için uçaðýn üreticisi ABD’den izinlerin alýnmasý ve gerekli arayüzlerinin paylaþýlmasý gerekiyor. Ýzinlerin Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki bazý F-16 modelleri için  alýnamamasý sebebiyle havadan atýlabilir mühimmatlar büyük oranda F-4E 2020 ve F-16 Blok 40 savaþ uçaklarýnda test edilmekte ve operasyonel kullanýlmakta.

TÜBÝTAK tarafýndan paylaþýlan bilgiye göre milli mühimmatlarýn özellikle F-16 Blok 50M ve 50+  savaþ uçaklarýna entegrasyonu sýrasýnda üretici ülke kaynaklý yaþanan sorunlarý çözmek için TÜBÝTAK SAGE tarafýndan F-16 DAK isimli entegrasyon projesi baþlatýldý.

Proje ile milli imkanlarla geliþtirilen hava-yer ve hava-hava mühimmatlarýnýn  atýþ kontrol çözümlerini
ortaklayacak, F-16 platformlarýnýn silah yönetimi pilot arayüzünü millileþtirecek olan dokunmatik ekranlý (ICP) aviyonik geliþtirilecek. Projenin bu yýl içerisinde kullanýma alýnýr bir olgunluða ulaþmasý hedefleniyor.

https://m5dergi.com/savunma-haberleri/milli-muhimmatlarin-f-16-savas-ucaklarina-entegrasyonu-sorun-olmaktan-cikiyor/

Çevrimdışı serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yanıtla #684 : 10 Nisan 2023, 23:06:49 »
Yani artýk yerli füze ve bombalarý ABD füze ve bombasý göstermek yaygarasýndan kurtulacaðýz demek....

Çevrimdışı mehmet05

 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 1572
 • 140
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yanıtla #685 : 10 Nisan 2023, 23:49:22 »
Muhtemelen, mevcutta, özellikle H/H füzeleri ile ateþledikten sonra kilit özellikli füzelerin kullanýmý , ABD'ye göre kýsýtlý olabilir. 

Çevrimdışı カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
F-16 Modernizasyonu
« Yanıtla #686 : 15 Nisan 2023, 01:13:55 »
Alıntı
Milli Savunma Bakanlýðý tarafýndan yapýlan açýklamaya göre; F-16 Blok 40 ve F-16 Blok 50 savaþ uçaklarý, gerçekleþtirilecek yapýsal modernizasyonunun ardýndan 2050 yýlýna kadar kullanýlacaklar.


https://mobile.twitter.com/MiddleastN/status/1646960032972525593?cxt=HHwWssC-yZHbltstAAAA

Çevrimdışı Merzifonlu

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 2809
 • 267
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yanıtla #687 : 15 Nisan 2023, 06:43:08 »
Muhtemelen, mevcutta, özellikle H/H füzeleri ile ateþledikten sonra kilit özellikli füzelerin kullanýmý , ABD'ye göre kýsýtlý olabilir.

Radarýný yerlileþtirirsek olmaz. Ama, ABD garantisi delinmeden radarýný nasýl yerlileþtireceðiz, o kýsmýný anlamýþ deðilim hala. "Garantiyi falan takmýyorum ve uçaðýn her þeyini yerlileþtiriyorum." derseniz, bu sefer de o uçaklar sürekli baþ aðrýtacaklardýr. Ben olsam, MMU adetli sayýda envantere girince, 2050'li yýllarý falan beklemeden, taliplilere satmak yoluyla F-16'lardan kurtulurdum.

Çevrimdışı Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yanıtla #688 : 15 Nisan 2023, 07:45:36 »
Muhtemelen, mevcutta, özellikle H/H füzeleri ile ateþledikten sonra kilit özellikli füzelerin kullanýmý , ABD'ye göre kýsýtlý olabilir.

Radarýný yerlileþtirirsek olmaz. Ama, ABD garantisi delinmeden radarýný nasýl yerlileþtireceðiz, o kýsmýný anlamýþ deðilim hala. "Garantiyi falan takmýyorum ve uçaðýn her þeyini yerlileþtiriyorum." derseniz, bu sefer de o uçaklar sürekli baþ aðrýtacaklardýr. Ben olsam, MMU adetli sayýda envantere girince, 2050'li yýllarý falan beklemeden, taliplilere satmak yoluyla F-16'lardan kurtulurdum.
ABD herþeye taþ koyabilir. Hatta satacaðýnýz f16 karþýlýðýnda kendilerinden uçak almýyorsanýz, satacaðýnýz ülkeleri veto edebilir. Ýsrail’e bile bunu yaptý. Hýrvatistan’a eski f16 satýþýna izin vermedi.  Sonra þimdi kendisi f16v70 satýyor.
Ancak savunmasanayist’teki son habere göre block 40 ve 50’ler de dahil olmak üzere f16’lara Özgür modernizasyonu uygulama kararý alýnmýþ. Yani tüm f16’larýn uçuþ kontrol bilgisayarlarý dahil herþeyleri yerli hale geliyor. Yapýsal iyileþtirmelerle de ömürleri 2050’li yýllara kadar uzatýlýyor.
Ancak bu uçaklara ve de þu anda 2 tanesinin modernizasyonu bitmiþ block-30’lara Murad Aesa radarý takýlmazsa bunlar modern birer block-50+ ötesine geçemezler. Bu uçaklarý birer canavara çevirecek olan nesne Murad Aesa radarýdýr.

Ancak sizin son cümlenize de katýlmamak elde deðil. Nekadar yapýsal iyileþtirme yapsanýzda metal yorulmasý olacak parçalar mutlaka kalacaktýr uçakta. Eski Renault 12’yi nekadar yenilesenizde hiç bir zaman yeni bir Megane olmaz.
« Son Düzenleme: 15 Nisan 2023, 07:53:40 Gönderen: Yasar »

Çevrimdışı Bürküt

 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 241
 • 27
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yanıtla #689 : 15 Nisan 2023, 08:06:25 »

ABD herþeye taþ koyabilir. Hatta satacaðýnýz f16 karþýlýðýnda kendilerinden uçak almýyorsanýz, satacaðýnýz ülkeleri veto edebilir. Ýsrail’e bile bunu yaptý. Hýrvatistan’a eski f16 satýþýna izin vermedi.  Sonra þimdi kendisi f16v70 satýyor.


Hocam ABD'nin Hýrvatistan satýþýný engellemesinin sebebi Ýsrailin uçaklarýnýn klasik f16 olmamasý diye hatýrlýyorum.Ýsrail'in kendi aviyonikleriyle kullandýðý f16lar üzerinden kendi mühimmatlarýný da satabilecek olmalarýný istemedi büyük ihtimalle.