DefenceTURK.com

ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİ VE STRATEJİK DEĞERLENDİRMELER => Genel Askeri Konular Ve Stratejik Değerlendirmeler => Konuyu başlatan: Şahinbey - 02 Temmuz 2009, 14:41:10

Başlık: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Şahinbey - 02 Temmuz 2009, 14:41:10
YUNAN SİLAHLANMASININ YENİ BOYUTLARI

Ali KÜLEBİ - TUSAM - BAŞKANVEKİLİ

Ege’de silahlanmayı, savunma amacıyla değil, bu bölgeyi bir iç deniz haline getirme ve buradaki kıta sahanlığının doğal zenginliklerine sahip çıkma amacıyla sürdüren Yunanistan’ın Kıbrıs üzerindeki emelleri de açık ve tektir: Megali İdea çerçevesinde Ada’nın tamamına sahip olmak ister.
2001 Ekim ayında yayınlanmış olan ve bizdeki “Milli Güvenlik Siyaset Belgesi”nin bir benzeri olan Yunan “Stratejik Savunma Belgesi” Yunanlıların askeri stratejilerinin ana hatlarını bir dizi doktrinel prensipte toplamıştır. Bunların çoğu genel ve tahmin edilebilecek hususlar ise de, Belge’nin değindiği şu noktalar bizim açımızdan özellikle önemlidir;
- Kıbrıs ile “müşterek savunma bölgesi” tesisi,
- Ulusal sınırlar dışındaki etnik Rumları savunmak, haklarına sahip çıkmak,
- Kuzey sınırlarındaki istikrarsızlığa hazırlıklı olmak,
- Doğu Akdeniz’deki deniz ulaşımını kontrol altında tutup, deniz ulaşım yollarını güvenceye almak.
2015 yılına kadar doktrinel açıdan geçerli olacak bu belgenin satır aralarında Yunanlıların Megali İdea çizgisindeki ihtiraslı beklentilerini tespit ve analiz etmek zor değildir. Çünkü esasen dünyanın önde gelen ve Avrupa’nın üçüncü büyük silah alımcısı Yunanistan’ın silahlanma merakını, ihtirasını savunma kaygılarına bağlamak mümkün değildir. Bir kere Yunanistan’ın komşuları arasında, Ege’ye Yunanistan üzerinden inmek isteyen bir Varşova Paktı üyesi Bulgaristan artık yoktur. Arnavutluk ve Makedonya ise Savunma gücü açısından Yunanistan’ın yanına bile yaklaşamaz, tehdit unsuru olamazlar. O halde Yunanistan’ın bu silahlanmayı Türkiye’ye karşı tırmandırdığı açıktır. Türkiye’nin bugüne kadar, Kıbrıs dahil hiçbir hususta -her zaman haklı nedenlere sahip olmuş ise de- kriz başlatmadığı bilinmektedir. Bugüne kadar Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliklerin sorun yaratıcı ülkesi hep Yunanlılar olmuştur. Bu bağlamda;
— PKK’nın açıkça desteklenmesi,
— ASALA Terör Örgütü’nün desteklenmesi,
— Kıbrıs’ta darbe yaptırılmadan önce, Akritas ve Ifestos Planları ile Ada Türklerinin katliamları ile ilgili planlar yapılması ve bunların uygulayıcısı olarak adaya yüzlerce Yunan Özel Kuvvet mensubunun gönderilmesi,
— Bilahare Ada’da darbe teşebbüsünde bulunulması ve “Enosis”e girişilmesi tarihsel gerçekliklerdir.
— Ege Adaları’ndaki Lozan’a aykırı silahlanmanın masum nedenlere dayandığı da söylenemez. Çünkü amaç Ege’nin tamamını kontrol altına alıp deniz altındaki doğal kaynaklara sahip çıkmak ve Türk Deniz ulaşımını kontrol altına alarak Türkiye’yi açık denizlere çıkmada kendilerine muhtaç etmektir,
— Kardak Krizi bu nedenle çıkarılmış ve Türkiye’nin tepkisi denenmiştir,
— Kıbrıs üzerindeki planlarını gerçekleştirmek için 1970-80’li yıllarda Suriye ve Lübnan ile Kıbrıs’a olası bir operasyonda, uçaklarının menzil yetersizliğini telafi etmek için bu ülkelerin üs ve tesislerini yakıt ve hatta mühimmat ikmalinde kullanmak amacıyla antlaşmalar yaptıkları iddia edilmektedir,
— Bütün bunlar Yunanlıların bir “Megali İdea” sevdasından vazgeçmediklerini gösterir. Silahlanmaları da bütün bu olaylar, örnekler alt alta yazıldığında savunma amacına değil, içten, dıştan komplolarla zayıflatılmış bir Türkiye karşılarında bulduklarında, saldırmak içindir. Yunanlıların bu amaçlarının hamisi ve onları şımartan AB’yi de bu bağlamda unutmamak gerekir.
Yunanlılar bu amaçlar doğrultusunda, 2006–2010 Savunma Tedarik Programı çerçevesinde ayırdıkları yaklaşık 16,8 milyar Dolar’ın (11,39 milyar Avro) 12 milyarını halen süren programlarda ve kalan 4,8 milyar Dolar’ını da yeni silah anlaşmalarında kullanacaklardır.
YENİ VE SOFİSTİKE SİLAHLAR
Yunanistan 1990’ların başından itibaren sistematik bir şekilde, kısa-orta ve uzun menzilli hava savunma füzeleri alımını gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda, PAC-3 Patriot, S-300, TOR-1 Ms,1-HAWK, OSA-AK (SA-8), SKYGUARD/SPARROW ve CROTALE NG/GR gibi hemen dünyanın önde gelen bütün sistemlerine sahiptir. Bunların dışında Ege’de hava savunmasına dönük ek bir güç teşkil edecek 6 adet Firkateyne de burada değinmek gerekir.
Zırhlı Birliklerinin gücünü hızla arttırmayı planladığı anlaşılan Yunanistan, Almanya’nın bize vermemekte uzun süre direndiği Leopard-2 tanklarından, ellerindekine ek olarak envanterlerine katacakları yeni model 170 adet Leopard-2 HEL tankları Alman Krauss Maffei Firması ile Yunan ELVO’nun müşterek üretimi olacaktır. Bu tankların toplam tutarı yaklaşık 1,7 milyar Avro’dur. Trakya Cephesine konuşlandırılacağı söylenen bu tanklar yüksek tahrip gücü ile hemen her türlü zırha nüfuz edebilme yeteneği ile Yunan Silahlı Kuvvetlerine önemli bir katkı sağlayacaktır. Tank kuvvetleri açısından Amerikan platformlarından Alman platformlarına geçmeyi kararlaştırdığı anlaşılan Yunan Ordusu 170 Leopard-2 HEL’e ek olarak 130 adet Leopard 2A4 tankını da Almanya Krauss Maffei Firmasına sipariş etmiştir.
Kara Kuvvetlerinin alacağı, aynı anda 256 hedefi izleyebilecek kapasitede olduğu söylenen radarlarla teçhiz edilmiş 12 AH-64 (D) taarruz helikopterinin bu sıralarda dört adedi teslim alınmıştır.
Yunan Kara Havacılık Gücü, 12 adet Apache saldırı helikopterine ek olarak Eurocopter firmasından almayı planladığı 20 adet NH90 helikopterleri ile1970’lerden bu yana hizmet veren Huey’leri takviye edecek ve bunları süreç içinde hizmet dışı bırakacaktır.
Genelde NATO üyeliği nedeniyle Amerikan silahları ağırlıklı bir envantere sahip Yunanistan’ın AB üyeliği nedeniyle Fransız ve Alman silah platformlarına envanterinde giderek ağırlık verdiği bilinmektedir. Ancak son günlerde bu ülkenin silah alım politikasında atmış olduğu önemli bir adım da Rusya Federasyonu ile bu konuda işbirliği yapacağına ve bu ülkeden çeşitli silahlar satın alacağına ilişkin haberlerdir. Bu haberlere göre Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, görev süresinin sonuna yaklaşırken, Yunanistan'la önemli silah anlaşmaları yapmak üzere.
NATO uzmanlarının eleştirdiği Yunanistan’ın Rusya’dan, yaklaşık iki milyar dolar değerinde silah almayı planladığı söyleniyor. Yunanistan Başbakanı Kostas Karamanlis, NATO üyesi bir ülkeyle, ittifakın Soğuk Savaş yıllarının eski düşmanı arasında bugüne kadarki en büyük silah anlaşmasını imzalamanın eşiğinde. Bu konudaki şimdilik en somut haber ise Yunanlıların Rusya’dan 450 BMP 3 zırhlı muharebe aracı satın almaya yönelik bir planı onaylamış olmaları. Bunla ilgili anlaşmanın yaklaşık 1 milyar 200 milyon Euro değerinde olduğu sanılıyor. Bu haber bu bağlamda Moskova ile dev bir askeri alışverişin başlangıcı da olabilir.

Yunanlıların; savaş uçakları, fırkateynler, helikopterler ve mühimmata 25 milyar Euro daha harcamayı tasarlıyor olmaları bu pastadan 450 BMP 3 zırhlı muharebe araçları yanı sıra Rusya’nın başka platformlar satarak daha çok pay alabileceğini akla getirebilir. Atina'nın Moskova'yla bu sürpriz ilişkisi, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in enerji diplomasisinin sonucudur diye değerlendirebiliriz.
BMP 3'ler, Amerikan yapımı zırhlı muharebe aracı Bradley'den daha hızlı. Manevra kabiliyetleri de yine Bradley'ninkilerden fazla. Yine aracın Rus yapımı Arena-e aktif koruma sistemine, 100 mm.’lik Smoothbore namlusuna ve bunun 4.000 m. menzilli tanksavar roket atma kapasitesine sahip olması hususları da önemli. Bu muharebe araçlarının Yunanlılarca Megali İdea çerçevesinde emeller besledikleri Türkiye’ye karşı Trakya’daki Leopard tank birliklerini destek amaçlı konuşlandırmaları bekleniyor.
NATO’nun Rus-Yunan ilişkilerinin silahlanma alanında başlayan işbirliğinden kaygılanmasının nedenlerinden biri de alınacak silahların ittifakın teçhizatıyla uyumsuzluğu hususu. Ancak bir NATO uzmanının, BMP 3'ün etkisiz olduğuna dair tespitleri ve Afganistan'dakine benzer çatışmalarda işe yaramayacağı uyarısında bulunmuş olması da önemli bir husus.
Donanmasının gelişmesi için ellerindeki 8 adet 209 tipi denizaltıya ek olarak üç adet Papanikolis (Tip 214) sınıfı denizaltıyı ısmarlamışlardır. 214 tipi bu denizaltılar su altında yakıt hücresi donanımıyla uzun süre kalabilme, sessizlik ve saptanmadaki güçlük özelliklerinden dolayı dikkat çekicidir. Ancak bu denizaltılardan ilk teslim alınanın bir dizi arıza vermesi ve Yunanlıların geçen Olimpiyat Oyunları nedeniyle bütçe sıkıntılarına girmeleri halen bu denizaltıların hizmete girmesini geciktirmekte ve hatta siparişten vazgeçmeyi bile söz konusu etmektedir.
Hava kuvvetleri de yeni F–16 Block 52+ ve Mirage 2000–5 Mk2 ile hızla güçlendirilmeyi sürdürmektedir.
Bütün bu gelişmeler bölgenin askeri dengelerine etki edecek boyuttadır.
2007 yılında Yunan Deniz Kuvvetleri ABD Deniz Kuvvetlerinden satın aldığı 2 Osprey mayın tarayıcı ile takviye edilmiştir. Bunlardan 3 adet daha alınması da söz konusudur. Hücumbot olarak da 2 adet Super Vita ve 4 adet Combattante III tipi platformlardan ilki Yunan Donanmasına bu günlerde katılmış olacaklardır.
Hava Kuvvetlerine alınması kararlaştırılmış 25 adet Mirage-2000-5 Mk2’nin bir kısmı peyderpey hizmete girmektedir. Bu uçakların SCALP-EG tipi havadan yere 250 km. menzilli olan füzelere ve yine MICA ve Magic tipi havadan-havaya füzelere sahip olmaları ile RDY radar sistemleri Yunan Hava gücüne son yıllarda dikkat çekecek bir güç kazandırmıştır. Ayrıca aynı güç kazanımı F-16 Block 52+’lara ASPIS II elektronik korunma savaş sistemlerinin takılmasıyla da arttırılmıştır.
Geçtiğimiz yıl Yunan Hava Gücüne katılan EMB-145H (Embraer) AWACS erken uyarı uçakları, dost olmayan uçakları 350 km. ve Cruise füzelerini de 150 km. uzaktan tespit olanağına sahiptirler.
Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin yeni kurulan ve Kara Kuvvetleri tarafından çalıştırılacak “Elektronik İstihbarat Merkezinin de dünyada gelişen askeri olaylar ve medya haberlerini tek elden analiz edecek bir OSINT toplama yeteneğine sahip olması da önemlidir. Bu merkez aynı zamanda internet ve web siteleri üzerinden yayınlanan gizlilik dereceli veya hassas haberleri izleme ve bunların yayılmasını önleme görevi üstlenecektir.
Bu yılsonuna kadar Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin alımlar için harcayacağı tutarın 8 milyar Dolar’a yaklaşacağı söylenmektedir. Önümüzdeki 10 yıl içinde de alımlar için ayrılacak bütçenin 22 milyar Avro olacağı düşünülürse, Yunanlılar bu silahlanma ile Avrupa’nın en hızlı silahlanan birkaç ülkesinin arasına gireceklerdir.
Bu program dâhilinde; 2008–2010 yılları arasında;
— 40 adet 4. nesil savaş uçağı (2,8 milyar Avro),
— 40 adet Hava Kuvvetleri için jet eğitim uçağı (1 milyar Avro-yaklaşık),
— Deniz Kuvvetleri için de 6 adet Firkateyn (yaklaşık 2,8 milyar Avro tutarında) gibi yeni platformların hizmete girmesi planlanmaktadır.
Türkiye ile bir silahlanma yarışına giren Yunanistan'ın kişi başına askeri harcaması, diğer NATO üyesi ülkelerden fazla. Bütün bu gelişmeler Yunanistan’ın siyasi ve askeri emellerini gösterirken NATO uzmanları Yunanistan’ın Rusya'dan, yaklaşık iki milyar dolar değerinde silah almayı planlıyor olmasını da ciddi şekilde eleştiriyorlar. Atina'yı, bu konudaki fikrini değiştirmesi yönündeki çabaların başarılı olması da beklenmiyor.

YUNAN SİLAHLI KUVVETLERİ

YUNAN KARA KUVVETLERİ

Asker: 93.500 aktif hizmette ve 198.000 yedek
1 Zırhlı Tümen Karargâhı
3 Mekanize Piyade Tümeni Karargâhı
2 Hizmet Destek Tümeni
4 Zırhlı Tugay
7 Mekanize Piyade Tugayı
5 Piyade Tugayı
1 Hava İndirme Tugayı
3 Özel Kuvvetler Tugayı (1 Deniz Piyade, 1 Paraşütçü Özel Birlik, 1 Özel Harekat)
1 Kara Havacılık Tugayı
4 Hizmet Destek Tugayı
1 Kara Lojistik Karargâhı
Silahlar:
Tank: 1730 (Leopard 2A4, M-60 A, Leopard 1A ve M-48 A5)
Zırhlı Araba: 172 VBL
Zırhlı Personel Taşıyıcı ve Muharebe Aracı: 2175 (BMP, Leonidas ve M-113A)
Top: 845 (yaklaşık)
Çok Namlulu Roket Atar: 115 RM-70, 36 MLRS
Hava Savunma Füzeleri:42 1-HAWK, 21 TOR-1M, 31 OSA-AK ve 1250 Stinger Füzesi
4 Nakliye Helikopter Taburu çerçevesinde;
38 UI7A, 74UH1, 15 CH-47D, 20 AH-64-A Apachee, 28 AB-205, 14 AB-206
Yerden Havaya Füzeler: 2.200 adet (MIM-23B I-HAWK, SA-8B “GECKO”, FIM-92 RMP “Stinger”)

YUNAN DENİZ KUVVETLERİ

Askeri Personel: 20.000, (4.000 yedek)
10 ELLI Sınıfı Firkateyn
4 Hydra Sınıfı (MEKO) Firkateyn
4 Glavkos (209 tipi) Denizaltı
4 Poseidon (209 geliştirilmiş) Denizaltı
3+2 ROUSSEN sınıfı Hücumbot
4 LASKOS sınıfı Hücumbot
6 Votsis sınıfı (Eski Alman S148 sınıfı) Hücumbot
4 Niki sınıfı (Eski Alman Tethis sınıfı) Hücumbot
2 KAOS sınıfı Karakol gemisi
4 MACHITIS sınıfı Hücumbot
2 TOLMI sınıfı karakol gemisi
4 Andromeda sınıf torpidobot
2 Stamov sınıfı karakol gemisi
5 Samos sınıfı Amfibik gemi
4 Ketallina sınıfı Amfibik gemi
9 Naxos sınıfı Amfibik gemi

YUNAN HAVA KUVVETLERİ

Askeri Personel: 31.500 Aktif hizmet (30.000 yedek)
Toplam Savaş Uçağı: 293 (F-16 Block 30, F-16 Block-52, RF-4E ve F-4E, F-16 Block-52+, Mirage 2000 EGM, A-7 ve Mirage 2000-5)
Hava Savunma Füzeleri: 6 Batarya (36 rampalı)
6 Skyguard/Sparrow, 2 SU-300 bataryası (12 rampalı), 4 TOR-MI, 9 CROTALE NG
Hava Nakliye Uçakları: 118 uçak (helikopter dahil) (C-130 B/H, C-27, CL-215, DO-28, CL-415, EMB-135 AEW& C, P3-B Orion, AB-205, B-212, AS-332, A-109)

Kaynak: http://tusam.blogcu.com/yunan-silahlanmasinin-yeni-boyutlari_4870848.html (http://tusam.blogcu.com/yunan-silahlanmasinin-yeni-boyutlari_4870848.html)

Arkadaşlar sizce yunan niye bu kadar silahlanma yoluna gidiyor. Sırf Türk korkusu olmasa gerek bunun nedeni.Yazarın makalenin başında yunanistanın silahlanma hedefindeki amacından bahsederken belirttiği gibi "bölgeyi bir iç deniz haline getirme ve buradaki kıta sahanlığının doğal zenginliklerine sahip çıkma" vurgusunun altında Ege'de ve Kıbrıs açıklarındaki yüksek miktarda varolduğu söylenen petrol rezevlerine konmak için bir hazırlık çalışması olabilirmi?


Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Şahinbey - 02 Temmuz 2009, 15:11:17
Yunanistan'ın radar ve hava savunma sistemlerini gösteren haritada Türkiye'ye en yakın adalarındaki radarlarını koruyacak hava savunma sistemi göremedim. :o  Türkiye geliştirdiği yerli roketleriyle buralara ateş yağdırmaya başlayınca bunları korumak için hızlı tepki verecek hava savunma füzeleri olmadan  o radar üslerini nasıl savunacaklar..Acaba bu işi hava savunma amacıyla aldıkları fırkateynlerine mi havale ettiler. :-\

Ayrıca Türkiye kendi ürettiği Kasırga, Yıldırım ve Toros'larla saldırıp (bu roketlerin menzilinin artırıldığını yada bizim bilmediğimiz zaten var olan daha uzun menzile sahip yerli roketler olduğunu düşünürsek) bu nu önlemeye çalışan yunan hava savunma füzelerinin stoğunu eritince ne halt yiyecekler ;D
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: WOLF - 03 Temmuz 2009, 09:17:37


İstedikleri kadar silah satın alsınlar,hatta hep satın alsınlar yerli savunma sanayiine hiç önem vermesinler ki zaten öyle yapıyorlar...

Biz Atak Projesi'ni , Milgem'i , Tiha'yı , Altay'ı , Mehmetçik 1'i , TF-2000 ve aklıma gelmeyen bunca projeyi bitirelim de gerisi kolay...

Ondan sonra göreyim ben onları...
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: free36 - 13 Temmuz 2009, 03:00:49
vallaha doğru söylüyorsun kardeşim alsınlar.İlerde bir gerginlik durumunda aldıklarının bır vidasını bile değiştirtmezler adama.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Şahinbey - 13 Temmuz 2009, 08:40:44
vallaha doğru söylüyorsun kardeşim alsınlar.İlerde bir gerginlik durumunda aldıklarının bır vidasını bile değiştirtmezler adama.

Bu urum Yunanistan için pek geçerli olmaz..Yunanistan batının Türkiye sınırındaki bekçisidir.Bu yüzden yunanistan avrupa birliği fonlarından aldığı paralarla ya da envanter fazlası silahların tranferi ile silahlandırılmaya devam ediliyor. Sizin dediğiniz yunanistan'ın kendine biçilen rolü oynamaktan vazgeçmesi ya da bu rolü farklı bir güç merkezi adına oynamaya başlaması durumunda gerçekleşebilir.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: free36 - 15 Temmuz 2009, 22:35:26
ben burda avrupayı baskı unsuru olarak gormuyorum zaten kast ettiğim amerika.Amerika nın istemediği bir durumda olduğunda adama alman yardımı bıle almadak çok zor olur.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: dreamlistan61 - 02 Ağustos 2009, 16:59:12
Yunanistan Kalkınma Bakanı Kostas Hacidakis, ülkesinin Ege Denizi'nde petrol ve doğal gaz araştırma ve çıkarma çalışmaları başlatacağını açıkladı.

Hacidakis, Atina'da yayımlanan Elefterotipia gazetesinde yayımlanan demecinde, "Bu konuda yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalışıldığını ve bunun yıl sonuna kadar parlamentoya getirileceğini" belirtti.

Yeni yasal düzenlemenin, 1990 yılından beri geçerli olan yasal çerçevenin yatırımcılar için daha çekici duruma getirilmesi amacıyla, AB hukuk kurallarına uyumlu ve ve çağdaş çevre hassasiyetleri dikkate alınarak hazırlanacağını ifade eden Hacidakis, "Daha basit şekilde söyleyeyim, son gelişmeleri de göz önüne alarak, 'açık kapı' denilen modeli benimsemek istiyoruz" dedi.

Hacidakis, hidrokarbon araştırmalarının Ege'nin hangi bölgelerinde yapılacağı konusunun ise "ilgili tüm parametrelerin dikkate alınması için, bu bölgelerin Ekonomi, Dışişleri, Kalkınma ve Çevre bakanlıklarından oluşan dörtlü bir komisyon tarafından belirleneceğini" söyledi.
Türkiye'nin bu konudaki itirazlarıyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Hacidakis, "Yunanistan'ın egemenlik haklarından ve bu konuda açıkça tavır almaktan hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğini" söyledi.

Hacidakis, "Araştırmalar, eldeki veriler ve ülkenin öncelikleri göz önüne alınarak yapılacak. Diğer bir deyimle, araştırmalarda petrol bulma olasılığı, çevrenin korunması ve tabii ki dış politika faktörü dikkate alınacak" diye konuştu.

kaynak
http://haber.gazetevatan.com/Yunanistan_Egede_provakasyona_hazirlaniyor______/251974/1/Gundem
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: dreamlistan61 - 02 Ağustos 2009, 17:02:43
Balistik füzemizide unuttun :)

j 600 YILDIRIM  en yakın Türkiye sınırından Atinaya kolaylıkla ulaşıyor

yunan generaller alarm vermişler
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: WOLF - 02 Ağustos 2009, 18:40:37Sınırlardaki tehlikeli bölgelere İtalyan ve Fransız gemilerini yerleştirdiler ya gaza geldiler...
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Nutuk - 06 Ağustos 2009, 11:36:13
Yunanistan basbakani Kostas Karamanlis ani bir karar ile Yunan genelkurmay baskani Grapsas yerine hava kuvvetleri komutani John Giagos'u atadi.

Bu ani degisikligin en buyuk etkeni Ege'deki Turk ucuslari. Bakalim Giagos daha disli mi cikacak, yoksa o da mi dislerini avucuna alacak  ;D
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: dreamlistan61 - 07 Ağustos 2009, 18:15:14
Demekki kendilerine güveniyorlar   :P

savaş çıkarsa fazla sürmez 

j-600 T YILDIRIM füzeleri işimize çok yarayacak  ;D
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Şahinbey - 21 Ağustos 2009, 10:25:10
Atina'da yayımlanan Apogevmatini gazetesinin haberine göre, Fransızlardan satın alınan 300 kilometre uzun menzilli stratejik füzeler sayesinde, Yunanistan'ın Ege'de hava gücü üstünlüğünü Türkiye karşısında ele geçirdi. Gazete, SCALP-EG tipi füzelerin havadan yere fırlatılabildiğini ve Mirage 2000-5 Mk.2 savaş uçaklarınca taşındıklarını yazdı.

Yunan Hava Kuvvetleri'nin Ege'de stratejik durumu lehine değiştirdiğine işaret edilen haberde, mühimmatın yapılan teknik ve eğitim denemelerini başarıyla geçtiği kaydedildi. Haberi doğrulayan Yunan Hava Kuvvetleri, silah sistemlerini devamlı yenileyerek geliştirdiklerini açıkladı. Gazete, SCALP-EG'nin menzili nedeniyle teoride bile olsa bundan sonra hiçbir hedefin güvenli kabul edilemeyeceği değerlendirmesini yaptı.

Fransız MBDA firması tarafından üretilen ve havadan yere fırlatılabilen İngiliz-Fransız ortak yapımı SCALP-EG (Storm Shadow) füzeleri, Fransa, İtalya ve İngiltere tarafından kullanılıyor.

kaynak:http://www.gunlukhaberler.com/haber-Yunanistan-300-KM-menzilli-fuze-aldi-16158/
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: dreamlistan61 - 21 Ağustos 2009, 15:12:50
Bu yunanlar tam  bir baş belası
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: FoXhounD - 20 Eylül 2009, 23:25:42
Bu Yıldırım füzeleri 150 yada 300km menzilli nasıl Atinaya ulaşıyo anlamadım?Ama düşüncem bü füzeler adalardaki Yunan savunma sistemlerinin başına bela olur.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 22 Eylül 2009, 13:35:24
Yunanistan Savunma Alanında İlk Kez Türkiye'ye Karşı Avantajlı Konuma Geçti

Bu füzelerin menzili İstanbul!
Yunanistan savunma alanında ilk kez Türkiye'ye karşı avantajlı konuma geçti

22.09.2009 13:12
ABD yönetiminin Türkiye’ye 7.8 milyar dolarlık Patriot füze sistemi satacağı yönündeki iddialar bir süredir gündemi meşgul ederken, Yunanistan, 250 kilometre menzilli Scalp füzelerini teslim aldı.

Yunanistan, Fransa'dan 250 kilometre menzilli füze satın aldı. Teslim alınan Scalp füzeleri Mirage 2000-5 model uçaklarda kullanılacak.

Ta Nea gazetesi, Scalp füzelerinin Tanagra mevkiindeki Thiseas hava üssünde bulunduğunu yazdı.

Yunanistan'ın bu füzelerle savunma alanında ilk kez Türkiye'ye karşı avantajlı konuma geçtiği yorumu yapıldı.

Gazetede yayımlanan krokilerde, füzelerin Meriç bölgesinden fırlatıldığında İstanbul'u, Midilli ve Rodos'tan fırlatıldığında ise Ege bölgesinin tümünü ve İç Anadolu'nun bir bölümünü menzili içinde bulundurduğu gösterildi.

http://www.haberturk.com/haber.asp?id=174302&cat=180&dt=2009/09/22
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: dreamlistan61 - 22 Eylül 2009, 15:23:46
Şimdi   ;D  j-600 t YILDIRIMA karşılıkmı verdiler ?
avantaj yine eşit oldu sanırsam  :-*
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 22 Eylül 2009, 15:44:22
Pek sayılmaz. Yunanistanın bu füzeleri alma planı zaten uzun süre önce yapılıştı. Ayrıca Yıldırımla muadil değiller. Yunanistan'ın Scalp füzeleri havadan atılan seyir füzeleri sınıfında sayılırlar. Bizim SLAM-ER füzelerine benzer özelliklere sahip. Ancak menzili daha uzun.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: ~~İsmaiL~~ - 22 Eylül 2009, 21:29:32
bizde scap-egy ( yalnışım varsa düzeltin ) alıcaktık ne oldu bi teslimat tarihi bellimi
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: FoXhounD - 23 Eylül 2009, 20:53:51
Bu bizim Slam-ER ler 278km menzilli diye biliyorum yunan scalplarından az da olsa daha uzun menzilli mi?
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 24 Eylül 2009, 00:45:24
Bu bizim Slam-ER ler 278km menzilli diye biliyorum yunan scalplarından az da olsa daha uzun menzilli değilmi?


Haklısın SLAM-ER daha uzun menzilli.

SCALP daha ağır ve dolayısıyla savaş başlığı daha büyük. (Füze ağırlığı 1300 kg)

SLAM-ER füze ağırlığı 675 kg, savaş başlığı 227 kg.

Bu füzeler birbirlerine karşı kullanılmak amacıyla alınmadılar tabiki. Ama dengeyi korumak da bu alımlarda önemli bir faktör.

En kısa sürede hava savunma sistemimizi geliştirmemiz şart. Yabancı basında bu haberlerin çıkış zamanlamasına dikkat edelim.
ABD PAC-3 sisteminin kongreden geçirilmesine izin verdi!
ABD füze kalkanı sistemini İran'a yakın bölgelere kaydıracak!
Yunanistan SCALP-EG füzelerini teslim aldı!
 ;)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: WOLF - 24 Eylül 2009, 17:20:20
2015 leri beklesinler de görsünler...


 ;)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Subutay - 25 Eylül 2009, 03:35:32
TÜRK-YUNAN SAVAŞ SENARYOSU VE YUNAN HAYALİ

(http://img85.imageshack.us/img85/6574/turkishmurdererslogosma.jpg)

YUNAN HAYALİNİN AÇIK BİR İFADESİ......

THE TURKEY vs GREECE
WAR SCENARIO
A HYPOTHETICAL AND STRICTLY SCIENTIFIC WAR SCENARIO
FOR THE USE OF MILITARY EXPERTS ONLY
By Mihalis D. Rellos, President of "Achilles".
Since 1974 there is a possibility of a Turkish attack against Greece or CypRus (free southern part). Turkey has gathered a great number of tanks, airplanes, guns and soldiers. 40000 of them are in the occupied part of CypRus since 1974 when Turkey invaded the island. But Greece has a very powerful army, as well. It includes a superior navy, a high trained air force and great advantages in the main frontier of the war, the Aegean Sea. The Turkish fleet must come out of the straits and it is vulnerable to naval attacks, air attacks and Exocet and Harpoon missiles attacks in a point of total sinking.
The Turkish Air Force has a relatively small advantage in numbers of F16s. But for a war over the Aegean Sea, this advantage will soon disappear. During January 1999 3 batteries of Patriot PAC-2 AA missiles arrive in Greek islands of the Aegean Sea as part of a greater sale of 1,2 billion dollars of new Patriot AA PAC-3 missiles arriving within the next two years. Another battery of S-300 AA missiles will soon arrive at eastern Crete, as well (the Cypriot missiles). This armament eliminates the Turkish advantage in the quantity of third generation airplanes and the Aegean Sea becomes a hostile and deadly area for the Turkish Air Force. Also, the Greek army has ordered 21 short range AA batteries of TOR and CROTALE missiles. This arsenal will be added to the existing Hawk, Osa and Nike-Hercules AA missiles.
The Aegean Sea (full of thousand Greek islands) is the ideal place for a total Greek success in naval war, since the Greek navy has a long tradition in defeating Turkish fleets since 1821!
Greece and Turkey have common borders in Evros river in Thrace. The eastern Thrace belongs to Turkey and the western Thrace to Greece. The Turkish eastern Thrace is a big valley straight from Evros river to Constantinopolis (Istanbul for the Turks). The western Greek Thrace is highland. So, a Turkish attack against western Thrace is almost impossible. If decided, it won't be fruitful for the Turkish army.
There are many Greek islands near the Turkish shore of Asia Minor. There, a sudden Turkish attack is possible, but the results won't be permanent. The total Greek imposition in the Aegean Sea for the above reasons (Patriot AA missiles - S300 AA missiles - experienced Greek Air Force - superior Greek Navy) will permit the liberation of every island.
The only Turkish military advantage lies in CypRus (free Greek Cypriot side) which has a defense that may last at least for many weeks in every kind of attack. But the duration of the war in CypRus will permit the total Greek victory in the Aegean Sea and the victorious fleet would easily liberate CypRus and throw the Turks out of CypRus.
One must take in account that the Turkish troops in northern part of CypRus have no depth of defense. Even though they overcome the Cypriots in a 3 to 1 or 4 to 1 scale, they can not win without extended air and naval support from Turkey. Anyway, within the next months the Cypriot Republic announced that it will buy a sufficient number of short and middle range AA Russian missiles and tens of new T-80 Russian fourth generation tanks. These armaments will improve enormously the Greek Cypriot defense.
The air base of the national Guard in Pafos is ready and the naval station in Zygi will soon be completed in order to support Greek F16s, A7 Corsairs, modern Frigates, Destroyers, Gun Boats and Submarines.
Armenia, the northern neigbor of Turkey is already protected with Russian S300 AA missiles and Mig29s under Russian control. Syria has ordered S300 AA missiles, as well. The Kurdish rebels in Eastern Turkey threaten Turkey with a new round of internal war. It is quite possible that a long war between Turkey and Greece in any frontier will engage Armenia, Syria and the Kurds rebels against Turkey. Armenia, Syria and the Kurds believe that Turkey occupies Armenian, Syrian and Kurdish land and the only chance they have to regain these lands is a Turkish Greek war. This is the worse case scenario for Turkey (demolition of Turkey and division in many parts).
The worse case scenario for Greece is to stand all alone against Turkey. Even in this case the loss for Greece would be minimal. But Turkey, would have to stand great losses (naval prohibition of presence in the Aegean Sea and the Mediterranean Sea and the extension of Greek internal waters to 12 nautical miles, the European boycott for many decades, the destruction of its industrial areas in eastern Thrace and the shore of Asia Minor).
The Turkish economy suffers from high inflation of 90% and other severe economical problems. In the other hand, Greece has a strong and rich economy and it is a member of the European Union. The Greek ship oweners control the greater part of sea transport. The Greek Americans have a prosperous community of 4.000.000 people in the United States and can influence things in favor of Greece. Objectively, the economical comparison comes for Greece!
The conclusion of every scenario in Greek Turkish war is that Turkey will never try to attack Greece or CypRus, because it has nothing to gain. If Turkey decides to attack, it risks a destructive future.-Kaynak.....www.turk (http://www.turk)ıshmurderers.com


Yorum..... YUNAN NE ZAMAN HAREKETE GEÇER .....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

GÜNDEM AÇILIM......BİR BAŞKA İFADE İLE KÜRT AÇILIMI , BİR BAŞKA İFADE İLE DEMOKRATİK AÇILIM , BİR BAŞKA İFADE İLE BİRLİK VE KARDEŞLİK PROJESİ....

Yani....Yani...AKP iKTİDARININ SAFSATASI....Sonuçmu ? Türkiye Cumhuriyetinin Bekası ve Varlığı Tartışılmaya açılmıştır...Peki DTP ve Kandil Ne istiyor.. ?

Açık Açık Yazalım.....

1.- Anayasanın 3.maddesinde değişiklik....Nedir O madde....Türkiye Devleti , Ülkesi ve Milletiyle bölünmez bir bütündür.Dili Türkçedir...Bayrağı , şekli kanunda belirtilen, beyaz ayyıldızlı bayraktır.Milli Marşı İstiklal Marşıdır.Başkenti Ankaradır.

2.-Anayasanın 66.Maddesinde değişiklik..Nedir o madde....Türk Devletine Vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür.Türk Babanın veya Türk Ananın çocuğu Türktür.

3.-Anayasanın Eğitimle ilgili 42.Maddesinde değişiklik ..( Çok uzun olduğu için yazılmamıştır.)

4.-Anayasada , Türkiye Cumhuriyetini Kuran Unsurlar olarak Kürt Sözcüğünün geçmesini sağlayacak değişiklik.

5. Ne Mutlu Türküm Diyene Sözcüğünün Kaldırılması...


Şimdi Esas soru şu........Yukarıdaki hususlar gerçekleştirilebilirmi ? Gerçekleştirilirse , arkasından Güneydoğuda Özerklik ve müteakiben Bağımsız Parlemento Gelirmi ? Ve bu varsayımlar gerçekleşirse , sözkonusu Parlementodan Kuzey Irakta Kurulacak Kürt Devletine İlhak Kararı Çıkarmı ?

Yukarıdaki Varsayımların gerçekleşmesi halinde Türkiyede Neler yaşanır  , AB , ABD , İNGİLTERE , FRANSA Birleşmiş Milletlerden Karar Çıkararak Türkiyeye Fiili müdahaleye kalkarlarmı ?

Emin olunan tek şey Yunanistan derhal harekete geçecektir...Yukarıdaki hayali herşeyi açıklamaktadır.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 27 Eylül 2009, 14:26:21
Yunanistan'a füzeyle cevap

Scalp'lere karşı Slam-er'ler!

27.09.2009 14:04

Yunanistan'ın Fransa'dan aldığı 250 km menzilli Scalp füzelerinin gerçek menzili 400 kilometre. Yunanlıların bu alımına Türkiye'nin ABD'den menzili 280 km'ye varan ve F-16 uçaklarından fırlatılan Slam-Er füzelerini sipariş ederek cevap vermiş.

Yunanistan'ın Fransa'dan aldığı 250 kilometre menzilli Scalp füzeleriyle İstanbul'un bile olası bir savaşta bu ülkenin hedefine girdiği belirtiliyor. Menzili 400 km'ye çıkarılabilen Fransız Scalp füzelerine karşı Türkiye'nin de Amerikan yapımı 280 km. menzilli Slam-Er füzelerini alarak cevap verdiği belirtiliyor. Yunanistan'ın 2006 yılı içerisinde Scalp siparişi vermesi üzerine Türkiye'de aynı yıl içinde ABD'den 50 adet Slam-Er füzesi sipariş etmişti. Füzelerin teslimine geçtiğimiz Mayıs ayında başlandığı kaydediliyor. Türkiye dışında sadece ABD ve Güney Kore ordularında bulunan Slam-Er füzeleri uçaklardan yerdeki sabit veya hareketli hedeflere atılıyor ve hedefi kolay kolay ıskalamıyor. Akıllı füze sınıfında olan Slam-Er'leri Türkiye F-16'larda kullanacak.

ALİ KEMAL ERDEM / AHT

Yunanistan'ın Fransa'dan aldığı 250 kilometre menzilli Scalp füzeleriyle İstanbul'un bile olası bir savaşta Yunanistan'ın menziline girdiği belirtiliyor. Fransız yapımı Mirage 2000-5 savaş uçaklarından atılan Scalp'lerin gerçek menzili ise açıklandığı gibi 250 km. değil 400 km. Yani İstanbul'dan daha içerideki yerler de hedefe giriyor.

Adının açıklanmasını istemeyen bir savunma yetkilisi, uluslararası anlaşmalarla sabitlenen ve ülkeler tarafından kabul edilen "Bir ülke başka bir ülkeden füze aldığı zaman bunun menzilinin 300 km'yi geçemez" şerhini hatırlatıyor. Yetkili, bu şerhden dolayı Yunanistan'ın 250 km. menzilli füze aldığını söylüyor. Ancak hemen şunu da hatırlatıyor: Scalp füzelerinde yapılacak ufak bir modifikasyonla menzili 400 km'ye çıkarılabilir. Zaten Fransızların orijinal füzelerinin menzili 400 kilometre.

Yunanlıların söz konusu füzelerinin siparişini 2006 yılında Mirage 2000-5 savaş uçaklarının satın alımı amacıyla yaptıkları sipariş sırasında verdikleri kaydediliyor. Bu sipariş üzerine Türkiye'de harekete geçerek aynı yıl içerisinde ABD'den tıpkı Scalp'ler gibi havadan yerdeki hedeflere atılan 280 km. menzilli 50 adet Slam-ER akıllı füzesi sipariş verdi. O günlerde basında da yer alan ve Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül tarafından da doğrulanan sipariş Türkiye'ye yedek parçalarıyla birlikte 162 milyon dolara maloldu. Slam-Er füzeleri, modernize edilecek F-16'larda ve yeni alınacak olan 30 F-16B50 uçaklarında kullanılacak. Füzelerin teslimine geçtiğimiz Mayıs ayında başlandığı belirtiliyor. Askeri uzmanlar alınan füzeler ile olası bir savaş durumunda Türkiye'nin Yunanistan'ın bu füzeleri kullanmasına fırsat vermeden Yunan üslerini vurabileceğini kaydetti.

HEDEFİ ŞAŞIRMIYOR

Boeing'in ürettiği Slam-Er füzeleri gemilere ve kara hedeflerine karşı kullanılabiliyor. Slam-Er füzeleri daha önce Harpoon gemi-gemi füzelerinin, kara saldırı versiyonu olarak üretilen tipi. İsabet yüzdeleri çok yüksek olmasından dolayı akıllı füze kapsamında giren Slam-Er'lerin ağırlığı 635 kg ağırlığında. 436.9 cm uzunluğunda ve 34.3 cm. çapındaki Slam - Er füzeleri F-18, F-15, ve B-52H ve B-2'lere de monte edilebiliyor. Üretici firma Boeing tarafından yapılan düzenleme ile füze hareketli hedeflere karşı da etkili hale getirildi. 25 Ağustos 2009'da yapılan açıklamaya göre, yeni yazılım programı ile donatılan Slam Er, 2 Temmuz 2009'daki denemeden başarı ile geçti. Slam- Er'in hareketli füze rampaları ya da mobil radarlar gibi yüksek öneme haiz hedeflere karşı kullanılması bekleniyor. Slam-Er füzeleri halen ABD, Türkiye ve Güney Kore tarafından kullanılıyor. ABD F-18 ve F-15 savaş uçaklarında, Güney Kore F-15K uçaklarında Türkiye ise F-16B50 uçaklarında kullanıyor.

S-300'LERE KARŞI DA POPEYE FÜZELERİ ALMIŞTIK

Türkiye'nin elinde havadan yerdeki hedeflere karşı atılabilen füze sınıfında Slam-Er'ler dışında İsrail yapımı Popeye füzeleri de bulunuyor. Rumların aldığı ve Kıbrıs adasına yerleştirmek istediği S-300 füzelerini gerektiğinde vurabilmek için F-4 savaş uçaklarında kullanılabilen Popeye füzeleri alınmıştı. Bu füzelerin alınması Rumların S-300'leri Kıbrıs'a yerleştirmekten vazgeçip Yunanistan'daki Girit'e taşınmasında etkili olmuştu. Türkiye'nin elinde halen 100 km. menzilli Popeye füzelerinden 100 adet bulunuyor. Genelkurmay'ın Yunanistan'ın attığı adımları dikkatli izleyerek bunlara gereken önlemleri aldığı belirtiliyor.

SCALP FÜZELERİ

- 250 km menzil (400 km. uzayabiliyor)
- 1.3 ton ağırlığında
- 5.1 metre uzunluğunda

SLAM-ER FÜZELERİ

- 280 km. menzil
- 635 km. ağırlığında
- 4.36 metre uzunluğunda
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: ~~İsmaiL~~ - 27 Eylül 2009, 15:00:01
paylaşımın için teşekkürler bilgilendirici bi metinmiş
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: kosavalı1989 - 27 Eylül 2009, 16:31:45
yunan scalpları neden 400 km ye çıkabiliyor? :'(
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: sky_warrior - 03 Ekim 2009, 21:16:24
yunan scalpları neden 400 km ye çıkabiliyor? :'(

ekstra yakıt tankı kullanıyorlar heralde  ;D
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Nutuk - 07 Ekim 2009, 16:16:57
Izmir ile Atina arasindaki mesafe 270km.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Şahinbey - 19 Ekim 2009, 13:04:09
Yunan gazeteciler Athanasios Ellis ve Mihalis İgnatiu'nun "İmia (Kardak)- Amerikanların Gizli Telgrafları" adlı kitabı satışa sunuldu. Kitap tanıtımı, dün Atina'da tecrübeli gazeteciler tarafından gerçekleştirildi. Tanıtıma dış politikada aktif roller almış bakan ve diplomatların yanı sıra Türk-Yunan ilişkilerine meraklı kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye ve Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren Kardak krizi, 14 yıl aradan sonra bile olsa gündemdeki yeri ile gizemini koruyor. Yeni piyasaya çıkan kitap, Kardak krizinde neler yaşandığı, Türkiye ve Yunanistan liderlerinin krizi yönetme biçimleri ile Amerikan yönetiminin savaşı önlemede oynadığı rolü "gizli belgeler" ışığında mercek altına alıyor. Kriz sırasında yapılan hatalar ve savaşın patlak vermesini engelleyen hassas müzakereler belgelere dayalı olarak irdeleniyor.

Yazarlar, uzun uğraşlar sonucu ele geçirdikleri ve büyük kısmını kapsayan 132 telgrafa kitapta yer veriyor. İki ülke ilişkilerinde rampa işlevi gören krizin öncesi ile kriz döneminde görev yapan Amerikan, Türk ve Yunan yetkililerle yapılan söyleşiler de araştırmada yer alıyor.

"KİTAP OKULLARDA OKUTULMALI"

Kitabın tanıtımı, Ege sorunu ve Türk-Yunan ilişkilerine dair görüşlerini de dile getirme fırsatı bulan Kathimerini ve Ethnos gazetelerinin genel yayın yönetmenleri Aleksis Papahelas ile Yorgos Harvalyas tarafından yapıldı. "Kardak krizi" sırasında Washington'da muhabirlik yapan Papahelas, "Kardak Yunanların bilinçaltını, Türkiye tarafından Yunan toprağının ilk defa fiili reddi biçiminde mühürledi." ifadelerini kullandı. O gece yaşananları ve nelerin yanlış yapıldığını özellikle gençlerin çok merak ettiğini belirten Papahelas, "Kardak krizine nasıl ulaşıldığı ile bayrağın nasıl oraya girdiği sorularının hâlâ cevaplanmadığını" söyledi. Papahelas, "Amerikan'ın kriz sırasında ve sonrasında Ege için bir toplantı yapılması meselesini direttiğini ve buna hazırlıklı olduğunu" savundu. Özeleştiri de yapan Papahelas, Yunan medyası ile Türk medyasının krizlere yaklaşımları ile bunu kullanma şeklini eleştirdi.

Kitabı 'çok önemli tarihi doküman' diye tanımlayan usta gazeteci, "Okullarda okutulması lazım. Bir toplumun, bir hükümetin ve bir medyanın bir krizi nasıl yönetmemeleri gerektiğine güzel bir örnek" saptamasında bulundu. "Ülke olarak bu krizden başarısızlıkla çıktık." diyen Papahelas, Ege'de en küçük bir krizde bile sorunların bir paket çözümle sağlanacağına ilişkin varsayıma kolayca sürüklendiklerini belirtti. Papahelas, kitabı özellikle dış politikada sorumlu olanlara tavsiye etti. "Kardak krizi bize ders olmadı" diyen Yunan gazeteci, "Bu kriz iki ders öğretmeli; birincisi bir kriz olmadan nasıl önlenebilir, ikincisi de bir kriz nasıl yönetilmez." şeklinde konuştu.

"Kardak BİR YENİLGİDİR"

"Kardak krizi, Yunanistan için "büyük bir milli yenilgidir" iddiasında bulunan Ethnos gazetesi genel yayın yönetmeni Harvalyas ise, krizi "Cunta sonrası (1974) dönemin en karanlık bölümü" şeklinde tanımladı. O geceyi anlatan Harvalyas, 'o gece hiç uyumadığını, gazetenin baskılarını defalarca yenilediklerini' söyledi. Yunan gazeteci, 'Türkler Yunan toprağını aldı' haberini duyunca ayaklarının tutulduğunu belirtti. Harvalyas, bugün sadece Kardak'ın değil daha başka adaların da gri bölgeler olduğunu, ne çoban, ne balıkçı ne de tatil için birinin gitmesine izin verildiğini söyledi. Krizle birlikte artık bölgenin "gri bölgeler" olduğuna dair anlayışın yerleştiğini ifade etti.

Krizin olumlu yanını da belirten Harvalyas, "Yunanistan taşrasındaki egemenlik haklarımızdan fiili şekilde vazgeçilmiş olsa da, çarpışmadan kaçındık." dedi. 'Kitabın imasına göre Türklerin Amerikalılar tarafından cesaretlendirilmiş olabileceklerini' söyleyen Harvalyas, "O gece bir savaş çıkmış olsaydı -Türklerin tarafını tutan Amerikanları da düşündüğümüzde- nasıl sonuçlanacağını düşünemiyorum" görüşünü savundu. Ethnos gazetesi genel yayın yönetmeni, o geceyi yaşayan 12 komandonun çıkıp şu sorulara cevap vermesini istedi: "Oraya gittiklerinde Yunan bayrağını dikme emri aldılar mı? Öyleyse kimden bu emri aldılar? Nasıl oldu da Türk komandoların Kardak kayalığına çıktıklarını görmediler ya da gördüler mi? Yunan helikopteri düşerken neler hissettiler? Oradan ayrılmak için ne emir aldılar?"

İTALYA'YI ELEŞTİRDİLER

Kitabın yazarları da yaptıkları kısa konuşmalarda, kitabın serüvenini anlattılar. Athanasios, "Türk tarafı, günümüzde devam eden gerginlik yanlısı tutumuyla bu araştırmanın yapılmasına yardımcı oldu." iddiasında bulundu. Yunan tarafının o dönemde hatalar yaptığını anlatan Athanasios, ABD'nin iki tarafa eşit mesafede durma taktiği uyguladığını söyledi. Daha sonra ise iki ülke arasında diyalog kanallarının açılmasında rol üstlendiğini kaydetti. Konuşmacıların tamamı, dönemin Avrupa Birliği başkanlığını yürüten İtalya'yı eleştirdi ve Roma'nın5 gün suskunluktan sonra taraf olduğunu belirtti. Yunan medyasında Washington muhabirleri olarak çalışan iki gazeteci tarafından hazırlanan kitap, Livani yayınlarından çıktı. 17 Euro'ya satılan kitabın kapağında, Süleyman Demirel, Tansu Çiller ve İsmail Hakkı Karadayı'nın da resimleri yer alıyor.

DÖNEMİN DIŞİŞLERİ BAKANI PANGALOS, 'BAYRAĞIMIZ DURSUN, YIPRANINCA YENİSİNİ DİKMEYİZ' DEMİŞ

Kitapta Amerikan Başkanı Bill Clinton'un, Kardak krizinin patlak verdiğini dönemin Başbakanı Tansu Çiller'den öğrendiği kaydediliyor. ABD, özellikle arabulucu Richard Holbrook'un telefon trafiğiyle iki ülke başbakanına devamlı baskı yaparak, savaş gemilerinin bölgeden ayrılmasını sağladığı belirtiliyor. Sorunun diplomatik yolla çözümünde "no ships-no troops-no flgas" (gemi yok - asker yok bayrak yok) formülü üzerinde mutabık kalınmış.

Kitapta en ilginç bölümlerden birini, 1996 yılında dönemin dışişleri bakanı olan ve şimdi başbakan yardımcılığı yapan Theodoros Pangalos'un 'bayrakla' ilgili ifadeleri oluşturuyor. Pangalos, Amerikan meslektaşı Warren Christopher'le 31 Ocak 1996 gecesi yaptığı görüşmede Yunan tarafının kara sularını 6 milin üzerine çıkarma düşüncesinde olmadığını söylüyor. Pangalos bunun Türk tarafını sakinleştirebileceğini ilave ediyor. Pangalos şu ifadeleri kullanıyor: "Yunan kuvvetleri 31 Ocak'ta Kardak'tan çekilecektir. Ancak bayrak kalacak. Sert rüzgarlar bayrağı tahrip edeceğini düşünüyorum. Bu durumda Yunanistan yeni bayrak dikmeyecektir."


kaynak:   http://www.haberler.com/yunanlar-amerikalilarin-gizli-telgraflari-haberi/
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: slayerss - 27 Ekim 2009, 14:21:57
ben şahsen hiç dert etmiyorum harpyleri vede popeyeleri neden aldık sanıyorsunuz
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: sky_warrior - 26 Ocak 2010, 20:07:51
5 dk lık canları var...
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Felix - 26 Ocak 2010, 22:53:16
5 dk lık canları var...
Tarihte çoğu savaş düşman küçümsendiği için kaybedilmiştir.Yunanların çok iyi bir orduları var.Güzel beslenmiş bir ordu,eminim ki ordu sıralamasında ilk 50 ye girerler.Böyle bir orduyu aynı sıralamada ilk 10 a giren bir orduyla savaştırırsanız, elbet zorlayacaktır.İyi savaşacaklardır.Ama iyi savaştıkları içinde yenilmeye mahkumlar.Bir Türk Ordusu , Yunan topraklarında savaşırsa zorlanır, hatta kaybedebilir de.Ancak Türk topraklarında savaşan Yunan ordusunun 1 hafta dayanma ihtimali yoktur.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: EfsaneAsker - 28 Ocak 2010, 15:30:02
Türkiye'nin hakkını yemiyelim ama. Yunanistana karşı kendi topraklarında da olsa yenilirsek kimi yeneceğiz? Şunu kabul ederim ekonomilerinin elverdiği kadar :) orduyu modernleştirmeye çalışıyorlar ve hatta bu yüksek irtifa savunma sistemleri gibi konularda üstün olabilirler. Ama bakarsanız her türlü sayıca üstünüz. Teknolojik silahlarına bakarsak 170 tane Leo ile veyahut 40-45 tane AH-64A ile mi yenecekler? Hem de bu aldıkları silahlar hazır alım ve az miktarda. Biz ise Yunanlardan farklı bir stratejiyle yerli sanayiye yöneliyoruz. Kaldı ki bizde önümüzdeki yıllarda hem yerli üretim hemde teknoloji transver ile projeleri hayata geçireceğiz(T-129, Altay, Umtaş, Yıldırım artı hazır alımlar v.b.). Hele bir F-35 gelsin stealth özelliği sayesinde o s-300 lerin haberi olmadan vururuz ;D.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Felix - 28 Ocak 2010, 19:38:11
Silahça kesinlikle üstünüz,siyaset işin içine girdiğinde yunan ordusunun alacağı destek gayet ortada.Yunan ordusu şuan ki gücüyle karşımızda olmayacaktır.Bundan 3-4 kat daha güçlü olacaktır,ben yine de şöyle diyorum:
Yunanlılar bizim topraklarımızda her türlü yenilirler,1 hafta dayanamazlar.
Ordumuz yunan topraklarında zorlanabilir,kaybedebilir de.Çünkü karşımızda şuan ki yunan ordusu olmayacaktır.Şu anki yunan ordusuna karşı,yunan topraklarında bir savaşta ise Ordumuz tahminimce 2 gün gibi bir sürede yunan topraklarında üstünlüğünü kuracaktır.Ancak bundan 4 kat daha güçlü bir yunan ordusunda savaş 1-2 ay kadar uzayabilir,%30 kaybetme ihtimalimiz doğar.Ancak %70 daha büyük bir ihtimal sonuçta.
Ve bu sonuçlar bugün ki ordulardan bahsedersek olacağını düşündüğüm sonuçlardır.
2016 itibari ile yunan ordusu bizim için bir tehlike oluşturamaz dünyanın herhangi bir yerinde.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: EfsaneAsker - 28 Ocak 2010, 19:50:09
Silahça kesinlikle üstünüz,siyaset işin içine girdiğinde yunan ordusunun alacağı destek gayet ortada.Yunan ordusu şuan ki gücüyle karşımızda olmayacaktır.Bundan 3-4 kat daha güçlü olacaktır,ben yine de şöyle diyorum:
Yunanlılar bizim topraklarımızda her türlü yenilirler,1 hafta dayanamazlar.
Ordumuz yunan topraklarında zorlanabilir,kaybedebilir de.Çünkü karşımızda şuan ki yunan ordusu olmayacaktır.Şu anki yunan ordusuna karşı,yunan topraklarında bir savaşta ise Ordumuz tahminimce 2 gün gibi bir sürede yunan topraklarında üstünlüğünü kuracaktır.Ancak bundan 4 kat daha güçlü bir yunan ordusunda savaş 1-2 ay kadar uzayabilir,%30 kaybetme ihtimalimiz doğar.Ancak %70 daha büyük bir ihtimal sonuçta.
Ve bu sonuçlar bugün ki ordulardan bahsedersek olacağını düşündüğüm sonuçlardır.
2016 itibari ile yunan ordusu bizim için bir tehlike oluşturamaz dünyanın herhangi bir yerinde.

Böyle belirtmen gerçekten iyi oldu. Siyasi olarak karşımızda direk EU çıkacaktır belki direk olarak savaşa girmezler ama Yunan'a destek kaçınılmaz. Zaten şu projelerimizde hayırlısı ile bitsin 2020 de kimse tutamaz. Deniz(Milgemler ve denizaltı ldp projeleri), Kara( T-129, Altay, Yerli tüfek, Future Soldier...), Hava(F-35,A400M, ek F-16 alımı) projelerimiz bayağı bir fark ettirir ki bunlar sadece bir kısmı füzeler falan var ve yazmadığım diğer projeler.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: sky_warrior - 29 Ocak 2010, 12:51:46
5 dk lık canları var...
Tarihte çoğu savaş düşman küçümsendiği için kaybedilmiştir.Yunanların çok iyi bir orduları var.Güzel beslenmiş bir ordu,eminim ki ordu sıralamasında ilk 50 ye girerler.Böyle bir orduyu aynı sıralamada ilk 10 a giren bir orduyla savaştırırsanız, elbet zorlayacaktır.İyi savaşacaklardır.Ama iyi savaştıkları içinde yenilmeye mahkumlar.Bir Türk Ordusu , Yunan topraklarında savaşırsa zorlanır, hatta kaybedebilir de.Ancak Türk topraklarında savaşan Yunan ordusunun 1 hafta dayanma ihtimali yoktur.

muhtemel bir yunan türk savaşı hava-deniz ağırlıklı olur.hava'da daha iyiyiz ama denizde tartışılır..
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Felix - 29 Ocak 2010, 13:50:06
Sky_warior
Lütfen iki ülke donanmalarını karşılaştırdıktan sonra tekrar bu konuyu düşününüz.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Ahmt - 29 Ocak 2010, 21:14:32
Donanma bakımından Yunanistan'dan üstünüz denizaltı konusundada bu böyle fakat onların her biri gemi sayılacak adalrı var Ege'de hava üstünlüğünü tamamen sağlamadan  denizdedee tam başarı sağlanamaz çünkü onların Mirage 2000 lerinde anti ship füzeleri var.Yunanistan'ın AH-64 sayısı benim bildiğim 12 kadar. ;)45 APACHE küçümsenecek bi sayı değil.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: RekarnO - 29 Ocak 2010, 21:49:18
Adalarla lojistiğini kestikten sonra sadece ana kara kalır dayancak. O da zorlamaz..
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Felix - 30 Ocak 2010, 00:16:05
Donanma bakımından Yunanistan'dan üstünüz denizaltı konusundada bu böyle fakat onların her biri gemi sayılacak adalrı var Ege'de hava üstünlüğünü tamamen sağlamadan  denizdedee tam başarı sağlanamaz çünkü onların Mirage 2000 lerinde anti ship füzeleri var.Yunanistan'ın AH-64 sayısı benim bildiğim 12 kadar. ;)45 APACHE küçümsenecek bi sayı değil.
Sizin dediğiniz işin biraz strateji kısmına girmiş,Bizimde her biri bir ada sayılacak SAT timlerimiz var. ;D
Elektronik savaş üstünlüğümüzden bahsetmemize gerek yok sanırım.Adalar bazı durumlarda avantajlı olacaktır,ancak onlardan daha güçlü bir donanma karşısında lojistik destek vermekte zorlanacaktırlar.Adalar bir artıdan çok bir eksiye dönebilecek toprak kütleleridir.Daha güçlü bir donanma ve hava kuvvetlerine karşı yapılacak birşey yok.
Mesela;
İlk başta F35 ler adanın Anti gemi ve Anti hava sistemlerini bloke edecektir.Daha sonrasında ise top atışları ile desteklenmiş amfibik LCT harekatından sonra adaların pek bir artısı kalmayacaktır.Adalar bundan sonra Türk himayesinde ise,daha güçlü donanma ve hava kuvvetleri sayesinde sürekli lojistik olarak desteklenecektir.Bu ana karaya saldırırken LCT harekatının çok daha seri olmasını sağlayacaktır.Yunanistanın en doğusundan ülkeye giren yoğun 2 kolurduyu da unutmassak Yunan hükümeti barışı isteyecek kıvama gelecektir.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Ahmt - 30 Ocak 2010, 13:57:32
Donanma bakımından Yunanistan'dan üstünüz denizaltı konusundada bu böyle fakat onların her biri gemi sayılacak adalrı var Ege'de hava üstünlüğünü tamamen sağlamadan  denizdedee tam başarı sağlanamaz çünkü onların Mirage 2000 lerinde anti ship füzeleri var.Yunanistan'ın AH-64 sayısı benim bildiğim 12 kadar. ;)45 APACHE küçümsenecek bi sayı değil.
Sizin dediğiniz işin biraz strateji kısmına girmiş,Bizimde her biri bir ada sayılacak SAT timlerimiz var. ;D
Elektronik savaş üstünlüğümüzden bahsetmemize gerek yok sanırım.Adalar bazı durumlarda avantajlı olacaktır,ancak onlardan daha güçlü bir donanma karşısında lojistik destek vermekte zorlanacaktırlar.Adalar bir artıdan çok bir eksiye dönebilecek toprak kütleleridir.Daha güçlü bir donanma ve hava kuvvetlerine karşı yapılacak birşey yok.
Mesela;
İlk başta F35 ler adanın Anti gemi ve Anti hava sistemlerini bloke edecektir.Daha sonrasında ise top atışları ile desteklenmiş amfibik LCT harekatından sonra adaların pek bir artısı kalmayacaktır.Adalar bundan sonra Türk himayesinde ise,daha güçlü donanma ve hava kuvvetleri sayesinde sürekli lojistik olarak desteklenecektir.Bu ana karaya saldırırken LCT harekatının çok daha seri olmasını sağlayacaktır.Yunanistanın en doğusundan ülkeye giren yoğun 2 kolurduyu da unutmassak Yunan hükümeti barışı isteyecek kıvama gelecektir.

Evet doğru söylüyorsunuz adaların bir dezavantajı daha var  yüzlerce irili ufaklı adaları bulunması ve bunların hepsini aynı anda korumaları imkansız, bizim hangi adaya saldıracağımızı önceden  kestiremezler  mesela Midilli adasını almak ilk önce yakınındaki daha küçük bir adayı alabiliriz ve Midilli daha çabuk alınır.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: EfsaneAsker - 30 Ocak 2010, 15:21:43
Donanma bakımından Yunanistan'dan üstünüz denizaltı konusundada bu böyle fakat onların her biri gemi sayılacak adalrı var Ege'de hava üstünlüğünü tamamen sağlamadan  denizdedee tam başarı sağlanamaz çünkü onların Mirage 2000 lerinde anti ship füzeleri var.Yunanistan'ın AH-64 sayısı benim bildiğim 12 kadar. ;)45 APACHE küçümsenecek bi sayı değil.

Doğru söylüyorsun 45 değil  ;D 31 adet olması lazım. Bunların 19 tanesi AH-64A 12 adetide AH-64D. Ama daha AH-64D'ler gelmedi bir iki tanesi teslim edilmişti. Ama bizimde T-129 helikopterimiz var :).
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Felix - 30 Ocak 2010, 20:24:02
Bizim herhangi bir hava aracını kolaylıkla avlayabilecek(Bir başka F35 ya da F22 dışında) F35 uçaklarımız onların her türlü sistemini bloke edecektir.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: EfsaneAsker - 30 Ocak 2010, 20:55:08
Bizim herhangi bir hava aracını kolaylıkla avlayabilecek(Bir başka F35 ya da F22 dışında) F35 uçaklarımız onların her türlü sistemini bloke edecektir.

Bloke edilir ve F-35'leri vuramazlar. Kilitlenseler bile F-35'lerin üstün elektronik özellklerinden biri füzeleri bloke etmek ondan sonra pilot yapacağı manevraya göre kaçabilir. Bu sistemin adını unuttum bu konu bayağı bir konuşulmuştu.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: aliarslan - 30 Ocak 2010, 21:47:15
Bizim herhangi bir hava aracını kolaylıkla avlayabilecek(Bir başka F35 ya da F22 dışında) F35 uçaklarımız onların her türlü sistemini bloke edecektir.

Bloke edilir ve F-35'leri vuramazlar. Kilitlenseler bile F-35'lerin üstün elektronik özellklerinden biri füzeleri bloke etmek ondan sonra pilot yapacağı manevraya göre kaçabilir. Bu sistemin adını unuttum bu konu bayağı bir konuşulmuştu.
Bahsettiğiniz şey ECM podudur,bu podda her uçakta bulunur.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: EfsaneAsker - 31 Ocak 2010, 15:48:15
Bizim herhangi bir hava aracını kolaylıkla avlayabilecek(Bir başka F35 ya da F22 dışında) F35 uçaklarımız onların her türlü sistemini bloke edecektir.

Bloke edilir ve F-35'leri vuramazlar. Kilitlenseler bile F-35'lerin üstün elektronik özellklerinden biri füzeleri bloke etmek ondan sonra pilot yapacağı manevraya göre kaçabilir. Bu sistemin adını unuttum bu konu bayağı bir konuşulmuştu.
Bahsettiğiniz şey ECM podudur,bu podda her uçakta bulunur.

Her uçakta olabilir ama izlediğim belgeselde uçak hakkında ayrıntıya girmiyorlardı ve yaptıklara ECM sistemi(tabii buysa dedikleri) gayet güçlü gösteriliyordu. Bu tüp belgeselleri izlemek isteyenlere History Channel'ı öneriyorum.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: FoXhounD - 02 Şubat 2010, 20:15:36
H.channelda bu bay abartılır propaganda derecesine kadar son model Su-30lar rafale ler MiG-35 ler keklik gibi düşüyordu gerçeklikle pek yakınlığı olmuyo.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: WOLF - 02 Şubat 2010, 22:12:29
Bloke edilir ve F-35'leri vuramazlar. Kilitlenseler bile F-35'lerin üstün elektronik özellklerinden biri füzeleri bloke etmek ondan sonra pilot yapacağı manevraya göre kaçabilir. Bu sistemin adını unuttum bu konu bayağı bir konuşulmuştu.


Avcı ne kadar hile bilse,ayı o kadar yol bilir...

F-117ler için de böyle şeyler söylendi fakat sonuç...

(http://www.456fis.org/THE%20F-117/F-117%20SHOT%20DOWN%20%286%29.jpg)

Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Felix - 03 Şubat 2010, 00:40:15
F117 nin güzergahı biliniyordu.O sistem açığı değil,istihbarat açığıydı.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: WOLF - 03 Şubat 2010, 09:34:54
F117 nin güzergahı biliniyordu.O sistem açığı değil,istihbarat açığıydı.

Sonuçya bir şekilde düşürüldü ama...

Yani hiçbir uçak düşürülemez değildir,elbet bir açığı vardır ve önemli olan da bu açığın yakalanması...
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Felix - 03 Şubat 2010, 14:23:55
Kendi kendine bile düşebilir.F35 düşme ihtimali diğer uçaklara göre çok düşük olan bir uçaktır.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: QRI - 28 Şubat 2010, 20:29:49
ey siz birde bu savasda olasi kayiplarimizi hesaplayin.kem askeri hem teknoloji kayiplarimizi.bu savas bize kaca patlar?
ve ne malumku bu savasi yensek bile ucuncu ve ya dorduncu ulke ve ittifaklar bize saldirmayacak. yunanistanla savas tek yunanistanla bitmez. plani buna gore yapmak gerekir.
biz sozde ermenistanla ancak cephede ermenistandan cok rusya fransa ve iranla savasiyoruz.savas durumundayiz.(Azerbaycan .Karabag savasi.)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Felix - 01 Mart 2010, 16:21:43
ey siz birde bu savasda olasi kayiplarimizi hesaplayin.kem askeri hem teknoloji kayiplarimizi.bu savas bize kaca patlar?
ve ne malumku bu savasi yensek bile ucuncu ve ya dorduncu ulke ve ittifaklar bize saldirmayacak. yunanistanla savas tek yunanistanla bitmez. plani buna gore yapmak gerekir.
biz sozde ermenistanla ancak cephede ermenistandan cok rusya fransa ve iranla savasiyoruz.savas durumundayiz.(Azerbaycan .Karabag savasi.)
Zaten senaryo asla bizim tarafın savaş açmasıyla başlamaz, onlar açar biz yeneriz. =)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 01 Mart 2010, 16:40:12
ey siz birde bu savasda olasi kayiplarimizi hesaplayin.kem askeri hem teknoloji kayiplarimizi.bu savas bize kaca patlar?
ve ne malumku bu savasi yensek bile ucuncu ve ya dorduncu ulke ve ittifaklar bize saldirmayacak. yunanistanla savas tek yunanistanla bitmez. plani buna gore yapmak gerekir.
biz sozde ermenistanla ancak cephede ermenistandan cok rusya fransa ve iranla savasiyoruz.savas durumundayiz.(Azerbaycan .Karabag savasi.)

Yunanistan'la savaşabilmemiz için Yunanlıların gerçekten çok ciddi bir salaklık yapması gerekir. Kardak krizi sırasında bunun sınırına kadar gelmişlerdi. Kıbrıs'ta çizgiyi aştıkları için şavaş çıkmıştı.  Eğer Yunanistan elindeki tüm gücüyle  bize saldırırsa, daha doğrusu ilk saldıran olursa, bize maddi ve manevi büyük zarar verir. Ancak bu tek kırma tüfekle bizi kolumuzdan yaralamak gibi bir şey olur. Diğer kolumuzla Yunana öyle bir tokat patlatırız ki, bu sefer kendilerini Tiran denizinin serin sularında bulurlar.

Sanma ki Avrupa ülkeleri şımarık Yunanlıları kurtarmak için kendi askerlerini Mehmetçiğin önüne atacak. O seviyeye geldiğinde Yunanistan'a kimse yardım etmez, geçmişte olduğu gibi.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: RekarnO - 07 Mart 2010, 11:06:00
Şu an avrupa Yunanistana Hasta adam gözüyle bakıyor. Bazıoyunlar yeniden oynanıyor..
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: BLACKHAWK - 10 Mart 2010, 21:45:50
Yunanistan ile Böcüklerin şavastığı yerde şavassak 5 dk bile dayanamazlar soğuk odur sudur budur kurda kuşa yem olurlar.ABD ve AB destekli bir ekonomi ordu üretim sıfır durmadan al  yazık diyorum başka bir şey diyemiyorum.Buraya Yıldırımları koy işleri biter yani İZMİRE yüze yüze bile yunilerin oraya gecersin :D
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: EfsaneAsker - 11 Mart 2010, 20:40:15
Yunanistan ile Böcüklerin şavastığı yerde şavassak 5 dk bile dayanamazlar soğuk odur sudur budur kurda kuşa yem olurlar.ABD ve AB destekli bir ekonomi ordu üretim sıfır durmadan al  yazık diyorum başka bir şey diyemiyorum.Buraya Yıldırımları koy işleri biter yani İZMİRE yüze yüze bile yunilerin oraya gecersin :D

Zaten Yunanistan'ın EU'nun tüm yardımlarınıda alsa Türkiye'ye saldırmaya çalışacağını hiç sanmıyorum.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: BLACKHAWK - 12 Mart 2010, 14:27:07
Yunanistan ile Böcüklerin şavastığı yerde şavassak 5 dk bile dayanamazlar soğuk odur sudur budur kurda kuşa yem olurlar.ABD ve AB destekli bir ekonomi ordu üretim sıfır durmadan al  yazık diyorum başka bir şey diyemiyorum.Buraya Yıldırımları koy işleri biter yani İZMİRE yüze yüze bile yunilerin oraya gecersin :D
10 milyon nüfusla hangi askerlere saldırmaya çalısıcaklar gö.leri yemez :D

Zaten Yunanistan'ın EU'nun tüm yardımlarınıda alsa Türkiye'ye saldırmaya çalışacağını hiç sanmıyorum.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: EfsaneAsker - 12 Mart 2010, 21:15:10
Yunanistan ile Böcüklerin şavastığı yerde şavassak 5 dk bile dayanamazlar soğuk odur sudur budur kurda kuşa yem olurlar.ABD ve AB destekli bir ekonomi ordu üretim sıfır durmadan al  yazık diyorum başka bir şey diyemiyorum.Buraya Yıldırımları koy işleri biter yani İZMİRE yüze yüze bile yunilerin oraya gecersin :D
10 milyon nüfusla hangi askerlere saldırmaya çalısıcaklar gö.leri yemez :D

Zaten Yunanistan'ın EU'nun tüm yardımlarınıda alsa Türkiye'ye saldırmaya çalışacağını hiç sanmıyorum.

Küçük düzeltme süper olmuş  ;D
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: BLACKHAWK - 13 Mart 2010, 19:55:17
Yunanistan ile Böcüklerin şavastığı yerde şavassak 5 dk bile dayanamazlar soğuk odur sudur budur kurda kuşa yem olurlar.ABD ve AB destekli bir ekonomi ordu üretim sıfır durmadan al  yazık diyorum başka bir şey diyemiyorum.Buraya Yıldırımları koy işleri biter yani İZMİRE yüze yüze bile yunilerin oraya gecersin :D
10 milyon nüfusla hangi askerlere saldırmaya çalısıcaklar gö.leri yemez :D

Zaten Yunanistan'ın EU'nun tüm yardımlarınıda alsa Türkiye'ye saldırmaya çalışacağını hiç sanmıyorum.

Küçük düzeltme süper olmuş  ;D
Yanlış yere yazdım :D Ama olsun :D
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: nightshade - 14 Mayıs 2010, 20:37:31
Yunanistan başbakanı papandreu ve Erdoğan arasında şu an devam eden toplantıda(trt 3)Papandreu resmen Türkiye nin adaları işgal edebileceğinden korktuklarını itiraf etti:)
yunan başbakanı türk halkından misafirperver çalışkan insanlar olarak bahsetti ve artık 2 ülkenin birbirini daha iyi anladığını söyledi.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: AVCI - 14 Mayıs 2010, 20:46:46
Alıntı
artık 2 ülkenin birbirini daha iyi anladığını söyledi.

Sıkıya gelince nasılda gelişiyor anlama kabiliyetleri.Neyse bunada şükür ama adalar konusu başımızı çok ağrıttı zamanında.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: nightshade - 14 Mayıs 2010, 20:58:55
Aynen öyle sıkıntıda olan biz olsak görürdüm ben onu
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 14 Mayıs 2010, 22:03:31
Ne ezik insanlar bunlar yahu. Akılları fikirleri Türkler. Bizim de başka işimiz yoktu da bütün zamanımızı Yunanistan'ı nasıl işgal ederiz diye düşünerek harcıyoruz. En büyük paranoyaklar topluluğu herhalde Yunanistan'dır.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: QRI - 15 Mayıs 2010, 10:49:39
ve birde ermeniler.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: amonyak - 16 Mayıs 2010, 17:03:04
Aynen paranoyak olmus yunanlilar Bizim yüzümüzden garipler ne yapsinlar elden bir sey gelmiyor yoksa bizi bir kasik suda bogarlar yunan = Dansöz kivirtirmasini iyi bilirler.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: nightshade - 16 Mayıs 2010, 20:50:21
Bu korkuyla nereye kadar ayakta dururlar bilmem,şu başlarındaki krizde rolümüz büyük bence.Bu gibi durumlarda aklıma hep zamanında yunan mirage 2000 inin mica füzesiyle vurduğu silahsız türk jeti gelir!.. Vuran pilotun jetini özel olarak boyamıştı adiler.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: BLACKHAWK - 16 Mayıs 2010, 20:51:27
TF-2000'ler gelince dahada korkucaklar F-35'ler ve Altaylar gibi acımıyacaz vuracaz.Ateş serbest :D
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: QRI - 16 Mayıs 2010, 20:55:39
bunlara cimamak lazim elimizden geldiyince air sartlarla somurmeliyiz bunlari.yiyorsa simdi girsinler silahlanma yarisina.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: RekarnO - 17 Mayıs 2010, 11:18:50
Ariel şaron bir konuşmasında aynen şunu demiş 'biz her gece filistinlilerin evimizi basıp kafamızı keseceklerinden ölesiye koktuğumuz için, bütün filistinlileri öldürüyoruz. Onlar için yapmayacağımız şey yok'...

Anlamışsınızdır durumu..
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 17 Mayıs 2010, 11:26:20
Oradaki durum biraz farklı. Yahudiler filistinlileri evlerinden, tarlalarından vs silah zoruyla kovup oralara kendileri yerleşiyorlar. O nedenle de bu kadar korkmaları normal. Ancak biz Yunanlıları bir yere kovmuyoruz. Onlar kendileri kaşınıyorlar. Batının gazına geliyorlar.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: RekarnO - 17 Mayıs 2010, 11:27:16
Adamların korkusu bu tür yani, anlatmak istediğim oydu.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: BLACKHAWK - 17 Mayıs 2010, 17:04:50
Bizlerden o kadar korkuyorlarki 1.Dünya harbinde olduğu gibi biz onları yiyeceğiz diye.Doğrudur yiyeceğiz ama normal yemek değil.:) Biz cici insanlarız.:D Yahudiler ise zamanında tokatlıyan tokatlıyana bu yüzden çevredekileri temizliyorlar çok korktuklarında ama iş bize gelince abi naber abi meselesi oluyor.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: es[ape - 20 Mayıs 2010, 12:24:07
bu etekli helen'lerin bu şirinliklerine aldanmayın  şimdiki durumları gereği böyle mütevazi görünüyorlar.yarın azcık düzelsinler  bakın bakalım  bu günki mütevazilikleri kalacakmı. bunların cinsi bozuk  bizim bunlarla sorunumuz  10-20-30-100 yıllık değilki  asırlardır  hep aynı sorunlar devam ediyor  1-dünya savaşındaki  durumumuzdan faydalanarak  bu adaları  sahiplendiler şimdi tırsıyorlar  güçleri yok  böyle şirin görünerek olası türk işgalinin önüne geçmeye çalışıyorlar.bizim akıllı devlet adamlarıda neymiş komşuyla 0 sorunmuş gitmiş bunlarla anlaşmalar yapıyorsun  aynı duruma sen gelde bakalım komşuların sana aynı tavrı sergiliyormu  eminimki  ilk izmire asker çıkarırlar sonra istanbula  yeterki bilsinler güçsüz olduğunu.bunlar fantazi değil bu senaryolar geçmiş tarihte yaşandı  huylu huyundan vazgeçmez. paraylamı alınır  güçlemi alınır bilemem ama burnumuzun ucundaki adalara türk bayrağını yeniden dikmeliyiz haritaya baktıkça sinirlerim  zirve yapıyor bu adalar nedeniyle   yüzerek gidebileceğin adanın yunan olması hangi akla mantığa sığıyor bilmem
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 20 Mayıs 2010, 14:42:41
bu etekli helen'lerin bu şirinliklerine aldanmayın  şimdiki durumları gereği böyle mütevazi görünüyorlar.yarın azcık düzelsinler  bakın bakalım  bu günki mütevazilikleri kalacakmı. bunların cinsi bozuk  bizim bunlarla sorunumuz  10-20-30-100 yıllık değilki  asırlardır  hep aynı sorunlar devam ediyor  1-dünya savaşındaki  durumumuzdan faydalanarak  bu adaları  sahiplendiler şimdi tırsıyorlar  güçleri yok  böyle şirin görünerek olası türk işgalinin önüne geçmeye çalışıyorlar.bizim akıllı devlet adamlarıda neymiş komşuyla 0 sorunmuş gitmiş bunlarla anlaşmalar yapıyorsun  aynı duruma sen gelde bakalım komşuların sana aynı tavrı sergiliyormu  eminimki  ilk izmire asker çıkarırlar sonra istanbula  yeterki bilsinler güçsüz olduğunu.bunlar fantazi değil bu senaryolar geçmiş tarihte yaşandı  huylu huyundan vazgeçmez. paraylamı alınır  güçlemi alınır bilemem ama burnumuzun ucundaki adalara türk bayrağını yeniden dikmeliyiz haritaya baktıkça sinirlerim  zirve yapıyor bu adalar nedeniyle   yüzerek gidebileceğin adanın yunan olması hangi akla mantığa sığıyor bilmem

Kesinlikle katılıyorum.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: BLACKHAWK - 20 Mayıs 2010, 14:59:46
bu etekli helen'lerin bu şirinliklerine aldanmayın  şimdiki durumları gereği böyle mütevazi görünüyorlar.yarın azcık düzelsinler  bakın bakalım  bu günki mütevazilikleri kalacakmı. bunların cinsi bozuk  bizim bunlarla sorunumuz  10-20-30-100 yıllık değilki  asırlardır  hep aynı sorunlar devam ediyor  1-dünya savaşındaki  durumumuzdan faydalanarak  bu adaları  sahiplendiler şimdi tırsıyorlar  güçleri yok  böyle şirin görünerek olası türk işgalinin önüne geçmeye çalışıyorlar.bizim akıllı devlet adamlarıda neymiş komşuyla 0 sorunmuş gitmiş bunlarla anlaşmalar yapıyorsun  aynı duruma sen gelde bakalım komşuların sana aynı tavrı sergiliyormu  eminimki  ilk izmire asker çıkarırlar sonra istanbula  yeterki bilsinler güçsüz olduğunu.bunlar fantazi değil bu senaryolar geçmiş tarihte yaşandı  huylu huyundan vazgeçmez. paraylamı alınır  güçlemi alınır bilemem ama burnumuzun ucundaki adalara türk bayrağını yeniden dikmeliyiz haritaya baktıkça sinirlerim  zirve yapıyor bu adalar nedeniyle   yüzerek gidebileceğin adanın yunan olması hangi akla mantığa sığıyor bilmem

+10000000000
Ama şimdide saldırsak yabancının desteği olacaktır o kesin.Adam açık açık söylüyor The Pasifik dizisinde biz yakmışız biz yok etmişiz yalanlar diz boyu.Ne yapalım devlet eşek olduktan sonra bizede izlemesi kalır anca.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 20 Mayıs 2010, 15:51:12
Saldırmak mı?

Ne gerek var? Diplomatik girişimlere ağırlık vermek gerek. Başbakan Yunanistan'dayken gazetecileri Türk Uçaklarının Yunan hava sahasını sürekli ihlal ettiklerini falan söylemişlerdi. Gazetecilere Yunan hava sahasının nerede başlayıp nerede bittiğini öğretmek gerek.

Yunanlılar İMF'nin "savunma harcamalarınızı azaltın" önerisine, küçük çocuklar gbi "Türkiye de azaltsın" diye cevap vermişlerdi. Adamların hayatı bize endeksli sanki. Bu kadar ezikler. Bunlardan dost olmaz.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: es[ape - 20 Mayıs 2010, 16:09:32
kardak krizinde bunların ne mal olduğunu gördük aslında  göreli çok daha uzun yıllara dayanıyorda   kardak olayında o yıllarda biz ekonomi olarak çok kötü durumdaydık bu etekli helen'ler bu zor durumumuzu fırsat bilipte bu olayı çıkardılar  savaşı bile göze almışlardı son anda akılları başlarına geldide savaş olmadı. kısacası ( ayıdan post olmaz  etek giymiş helen'dende  türk'e dost olmaz...)

diplomasiyle  adaları geri alamayız bu hayalden öteye gitmez  birleşmiş milletlere bir bakalım 5 daimi üyenin hangisi müslüman? hangisi bizim tarafımızı tutar? hiçbirisi...  bu adalarımızı geri alacaksak bu güç kullanmayla olacak  veya  yunanlıları  ürkütüp  para karşılığında  vermelerini sağlamaktan başka çare yok
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 20 Mayıs 2010, 16:33:57
Hazır pilotları grevle vs uğraşıyorken Egede bol bol uçalım. Maksat gıcıklık olsun.  ;D 8)

Birşeyler yapıp oldu bittiye getirmek gerek. ::)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: es[ape - 20 Mayıs 2010, 16:37:51
adamlar utanmadan geliyor  neymiş uçaklar silahsız uçsun falan filan  ne bu planörmü uçuruyoruz :) bunlar tatlı dilden falan anlamazlar çökeceksin bunlara  bunlar ancak bu dilden anlarlar ;)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 20 Mayıs 2010, 16:43:32
Zaten uzun süredir silahsız uçuyor bizim uçaklar.

Bence bol bol açıklama yapalım. Atıyorum, 10 yeni denizaltı, 300 yeni savaş uçağı, 200 genel maksat helikopteri, 1000 tank, 8 fırkateyn, 8 korvet, 1 uçakgemisi vs vs bir sürü silah alacağız diye. Dayanamaz bunlar da almaya kalkar enayiler. Tamamen batarlar.  ;D ;D
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: BLACKHAWK - 20 Mayıs 2010, 17:12:19
Zaten uzun süredir silahsız uçuyor bizim uçaklar.

Bence bol bol açıklama yapalım. Atıyorum, 10 yeni denizaltı, 300 yeni savaş uçağı, 200 genel maksat helikopteri, 1000 tank, 8 fırkateyn, 8 korvet, 1 uçakgemisi vs vs bir sürü silah alacağız diye. Dayanamaz bunlar da almaya kalkar enayiler. Tamamen batarlar.  ;D ;D
WAFF gidek hadi.:D Orada bir sürü keklenecek var.:D
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: es[ape - 21 Mayıs 2010, 10:10:01
İstanbul'u kana bulayacaklardı
İstanbul'da bombalı eylem yapma hazırlığındaki örgüt üyesi iki kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri'nin yaptığı operasyonda yakalandı.

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde Yunanistan’da bomba eğitimi aldıktan sonra yasadışı yollarla Edirne’den yurda giriş yapan ve Anayasa Referandumu’nun yapılacağı gün İstanbul ve Ankara’da bombalı eylem düzenlemeyi planladıkları ileri sürülen biri kadın 2 kişi yakalandı. İki teröristin çantasında ise 30 kilo patlayıcı, oyuncak üzerine yerleştirilmiş 2 bomba düzeneği, 1 fünye ve tabanca mermisi ele geçirildiği belirtildi.

İstanbul ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Yunanistan’da bomba eğitimi alan yasa dışı sol bir örgütün üyesi olan biri kadın 2 teröristin Edirne’den yurda giriş yapacağı istihbaratını aldı. Bunun üzerine belirlenen 2 terörist, yurda giriş yaptıktan sonra dün yerleri tespit edilerek polisler tarafından gizlice takibe alındı. Minibüse binerek ellerindeki çantalar ile Edirne’den Çorlu’ya gelen 2 terörist, bir süre ilçe merkezinde gezinti yaptı.

İstanbul’a gitmek için durakta bekledikleri sırada ise takip edildiklerini anlayan 2 kişi, Çoban Çeşme Mahallesi’ne girerek izlerini kaybettirmek istedi. Ellerinde bulunan çantayı bir apartman girişine bırakan örgüt üyeleri daha sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bırakılan çanta nedeniyle sokak güvenlik çemberi atına alındı. Bomba imha uzmanları gelmesiyle çanta açıldı.

Açılan çantada cinsi tespit edilemeyen 30 kilogram patlayıcı madde, 2 adet oyuncak ayıcık içerisine yerleştirilmiş bomba düzeneği, fünye malzemeleri ve mermi ele geçildi. Üzerlerinde kargocu, öğretmen ve doktor adlarına düzenlenmiş 4 kimlik çıkan teröristlerin referandum öncesi Ankara ve İstanbul’da bombalı saldırı düzenlemek için eğitim aldıkları ve bu amaçla yurda giriş yaptıklarının belirlendiği açıklandı. 1 yıldır Yunanistan’da bomba eğitimi aldıkları belirlenen 2 terörist, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından detaylı sorgu için İstanbul'a gönderildi.

http://haber.mynet.com/detay/yasam/istanbulu-kana-bulayacaklardi/512335

buyuruz size şerefsizliğin ispatı
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: BLACKHAWK - 21 Mayıs 2010, 15:34:55
İstanbul'u kana bulayacaklardı
İstanbul'da bombalı eylem yapma hazırlığındaki örgüt üyesi iki kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri'nin yaptığı operasyonda yakalandı.

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde Yunanistan’da bomba eğitimi aldıktan sonra yasadışı yollarla Edirne’den yurda giriş yapan ve Anayasa Referandumu’nun yapılacağı gün İstanbul ve Ankara’da bombalı eylem düzenlemeyi planladıkları ileri sürülen biri kadın 2 kişi yakalandı. İki teröristin çantasında ise 30 kilo patlayıcı, oyuncak üzerine yerleştirilmiş 2 bomba düzeneği, 1 fünye ve tabanca mermisi ele geçirildiği belirtildi.

İstanbul ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Yunanistan’da bomba eğitimi alan yasa dışı sol bir örgütün üyesi olan biri kadın 2 teröristin Edirne’den yurda giriş yapacağı istihbaratını aldı. Bunun üzerine belirlenen 2 terörist, yurda giriş yaptıktan sonra dün yerleri tespit edilerek polisler tarafından gizlice takibe alındı. Minibüse binerek ellerindeki çantalar ile Edirne’den Çorlu’ya gelen 2 terörist, bir süre ilçe merkezinde gezinti yaptı.

İstanbul’a gitmek için durakta bekledikleri sırada ise takip edildiklerini anlayan 2 kişi, Çoban Çeşme Mahallesi’ne girerek izlerini kaybettirmek istedi. Ellerinde bulunan çantayı bir apartman girişine bırakan örgüt üyeleri daha sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bırakılan çanta nedeniyle sokak güvenlik çemberi atına alındı. Bomba imha uzmanları gelmesiyle çanta açıldı.

Açılan çantada cinsi tespit edilemeyen 30 kilogram patlayıcı madde, 2 adet oyuncak ayıcık içerisine yerleştirilmiş bomba düzeneği, fünye malzemeleri ve mermi ele geçildi. Üzerlerinde kargocu, öğretmen ve doktor adlarına düzenlenmiş 4 kimlik çıkan teröristlerin referandum öncesi Ankara ve İstanbul’da bombalı saldırı düzenlemek için eğitim aldıkları ve bu amaçla yurda giriş yaptıklarının belirlendiği açıklandı. 1 yıldır Yunanistan’da bomba eğitimi aldıkları belirlenen 2 terörist, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından detaylı sorgu için İstanbul'a gönderildi.

[url]http://haber.mynet.com/detay/yasam/istanbulu-kana-bulayacaklardi/512335[/url]

buyuruz size şerefsizliğin ispatı

Eteklilerin cevabı:Biz yapmaıdk nasıl geldiklerini bilmiyoz Türkiye'ye gelip egeden sızmışlar bizim suçumuz değil vs vs vs.Bizimkilerde kapiş hemen yuttular.:(:
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: es[ape - 21 Mayıs 2010, 15:57:59
ll dünya savaşında japonlar mançuryada  çine nasıl saldırdılar biliyormusunuz  bir tren hattına sabotaj yapıldığı için bahane buydu. almanların   polonyaya saldırma sebebi  bir askerin ateş açması  sonrasında tüm almanya  bu ülkeye çöktü  her ikiside  bahaneydi zaten savaş  çıkarılacaktı hatta her iki olaydada japonlar ve almanların kendilerinin bu olayları düzenledikleri iddia edilir.
 konumuza gelirsek bizim başımızda  adam gibi adam yok  şu terörüstleri yakalamışsın yunanistanda eğitim aldığını itiraf etmiş pasaportu elinde  kampın olduğu yeri biliyorsun istihbaratın bunu çok kolay kanıtlayabiliyor basında bile  biliniyor.. peki  neyi bekliyorsun? adam senin askerini haklını bombalasın diye  terörist yetiştiriyor sen çıt çıkarmıyorsun birde üstüne çıkıp anlşmalar imzalıyorsun.. gerçekten yazık günah  diyecek başkada laf bulamıyorum
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 21 Mayıs 2010, 17:07:59
Yunanistan'da Türkiye'ye yönelik terör örgütü kampları olduğunu zaten uzun yıllardır biliyoruz. Sadece biz değil herkes biliyor. Bu konuda devletimizin ne gibi girişimlerde bulunduğunu hiç kimse bilmiyor ama.  >:(

Türk düşmanlığını hayat felesefesi haline getirmiş, son nefeslerinde bile Türklere lanet edecek kadar vahşileşmiş insanların yönettikleri bir ülkeye neden yardımcı olmaya çalışıyoruz. Konu tıpkı Ermenistan'a kucak açmamıza benzemeye başladı. Bırakalım beter olsunlar. >:( >:(
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: es[ape - 21 Mayıs 2010, 17:17:55
Yunanistan'da Türkiye'ye yönelik terör örgütü kampları olduğunu zaten uzun yıllardır biliyoruz. Sadece biz değil herkes biliyor. Bu konuda devletimizin ne gibi girişimlerde bulunduğunu hiç kimse bilmiyor ama.  >:(

Türk düşmanlığını hayat felesefesi haline getirmiş, son nefeslerinde bile Türklere lanet edecek kadar vahşileşmiş insanların yönettikleri bir ülkeye neden yardımcı olmaya çalışıyoruz. Konu tıpkı Ermenistan'a kucak açmamıza benzemeye başladı. Bırakalım beter olsunlar. >:( >:(

bırakalım beter olsunlardan öte  çökmemiz lazım üstlerine. sırtımızı döner ne halleri varsa görün dersek bu etekli helen'er beterin beterini yaparlar bunlara fırsat vermemek lazım
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 21 Mayıs 2010, 17:36:37
Daha öncede değindiğimi yapalım. Bol bol savunma ihalesi açıp sağa sola haber salalım. Milyarlarca dolarlık çeşit çeşit silah için... Nasıl olsa bizde ihaleler senelerce sürüyor. Almamıza bile gerek yok. Bu onların üzerinde müthiş bir psikolojik etki yaratacaktır.

Ayrıca Ege'de bol bol uçuş yapalım. Tatbikatlar yapalım. Sinirlerini alt üst edelim. Hata yapmaya zorlayalım. Bu terör kampları vs konularında AB'ye şikayet edelim. AB'de sürekli zırlayan Yunandan çok sıkıldı. İnsan hakları mahkemelerine vs davalar açalım bu konularda. Boğazlarına yapışalım.

Türkiye'den Yunanistan'a geçen çok sayıda enerji nakil hatları yapalım. Ara sıra çeşitli bahanelerle vanaları kısalım veya kapatalım. Maksat gıcıklık olsun. Bize köle olsunlar.

Biz bankalarımızı Yunanistan'a satmışken bütün bunları nasıl yapalım?
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: BLACKHAWK - 21 Mayıs 2010, 17:51:41
Daha öncede değindiğimi yapalım. Bol bol savunma ihalesi açıp sağa sola haber salalım. Milyarlarca dolarlık çeşit çeşit silah için... Nasıl olsa bizde ihaleler senelerce sürüyor. Almamıza bile gerek yok. Bu onların üzerinde müthiş bir psikolojik etki yaratacaktır.

Ayrıca Ege'de bol bol uçuş yapalım. Tatbikatlar yapalım. Sinirlerini alt üst edelim. Hata yapmaya zorlayalım. Bu terör kampları vs konularında AB'ye şikayet edelim. AB'de sürekli zırlayan Yunandan çok sıkıldı. İnsan hakları mahkemelerine vs davalar açalım bu konularda. Boğazlarına yapışalım.

Türkiye'den Yunanistan'a geçen çok sayıda enerji nakil hatları yapalım. Ara sıra çeşitli bahanelerle vanaları kısalım veya kapatalım. Maksat gıcıklık olsun. Bize köle olsunlar.

Biz bankalarımızı Yunanistan'a satmışken bütün bunları nasıl yapalım?
Ah hocam ah şunlar bi gerçek olsada görsek.Bunları çok görmek isterim.Ama yöneten adam değilse biz ne yapalım ?
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 30 Haziran 2010, 21:28:46
Ege’de Türk uçaklarına müdahale


Yunan pilotlardan Türk uçaklarına taciz
Yunanistan'a ait uçaklar, Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşundaki Türk uçaklarına dün üç kez müdahale etti.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşundaki F-16 uçaklarına, Yunanistan'ın Tanagra ve Skiros meydanlarından kalkan M-2000 ve F-4 uçakları tarafından İpsara Adası'nın kuzeyi ve kuzeybatısında iki kez önleme gerçekleştirildi.

Türk F-16 uçaklarına, Yunanistan'ın Limni meydanından kalkan F-16 uçakları tarafından Midilli Adası'nın güneybatısında bir kez önleme yapıldı.
(AA)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: skywalker - 30 Haziran 2010, 21:54:17
Bütün maddi sıkıntılarına rağmen hala uçak kaldırıp önleme yapıyorlar, ne zamandır önleme haberi duymuyorduk.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: aliarslan - 30 Haziran 2010, 23:42:42
Arap yağı bol bulunca k.çına sürer demiş Atalar ama bunlarda yağ da yok :D
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: darkranger - 01 Temmuz 2010, 19:11:22
bi tanesini düşürsek ne yaparlar acaba :D
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: skywalker - 01 Temmuz 2010, 20:48:02
Adamlara kıllığına hergün 8-9 uçak kaldırıp egede dolaştıracaksın bakalım kaldırabiliyolar mı uçak.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: MilliyetciVatandas - 01 Temmuz 2010, 21:10:07
Tomatese, Bibere karsi Araplardan mazot alip yine kaldirirlar, korkmayin siz.  ;D ;D ;D ;D
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 01 Temmuz 2010, 21:15:41
Mazotla çalışmaz o uçaklar. Askeri konular güvenlik nedeniyle önceliklidir. Her zaman önleme görevi yaparlar.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: MilliyetciVatandas - 01 Temmuz 2010, 22:07:59
Bende biliyorum mazotla calismadigini, lafin gelisi olarak dedim Kerosinmi deseydim. :D
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 18 Temmuz 2010, 14:54:34
Bıktım bu Kardak'tan

Fatih Altaylı yazdı
18 Temmuz 2010 Pazar, 12:10:04

ERTUĞRUL Özkök, yargılanan subaylarımızdan yola çıkarak Kardak krizi günlerini yazınca sizlerden çokça mesaj geldi. “Asıl sen oradaydın. Sen yaz” diye.

14 senelik bir konuyu, üstelik de konuşmaktan, anlatmaktan bıktığım bir konuyu bir kez daha ve inşallah son kez yazayım. Yazayım da, belki birileri ibret alır.

Hürriyet Gazetesi yazı işlerinde bir sabah toplantısı.

Masa kalabalık. Başta Özkök oturuyor. Yanında Fikret Ercan, Tufan Türenç. Tam kadro herkes orada. Tabii o zamanki adıyla Hürriyet Haber Ajansı GenelMüdürü Uğur Cebeci de.

Uğur gündemi anlatırken bir Yunan televizyonunun Kardak kayalıkları denilen ve Türkiye’ye ait olduğu iddia edilen bir yere Yunan bayrağı diktiğini anlattı.

Bunun üzerine yazı işlerinde Uğur Cebeci’ye takılmaya başladık. “Bak Yunan gazetecilere. Adamlar ülkelerine toprak katıyor. Sen boş otur. Bir yere bayrak diktiğin mi var” gibi takılmalar.

Tabii Kardak’a Yunan bayrağı çekildiği haberini gazetede kullandık.

Ertesi gün yine aynı toplantı odası.

Uğur Cebeci odaya büyük bir çalımla girdi ve toplantı masasına bir grup fotoğraf fırlattı. “Alın işte size gazetecilik” diye.

Bizim takılmalarımız üzerine Uğur, yememiş içmemiş İzmir Bürosu’ndan Cesur Sert’i bir helikoptere koymuş ve Kardak kayalıklarına yollamış. Cesur da inmiş, Yunan bayrağını indirmiş, yerine Türk bayrağını dikmiş.

Güldük geçtik.

SAVAŞ ÇIKAR, YAPMAYALIM

Öğleden sonra gazeteye geldim. Yazı işleri salonuna girdim. O da ne? Uğur Cebeci’nin diktirdiği, Cesur Sert’in de diktiği bayrak, gazetede tam sayfa manşet.

Hemen Ertuğrul Özkök’ü yakaladım. “Abi, napıyoruz. Bu manşet savaş çıkarır. Bari bu kadar büyük vermesek” dedim.

Özkök, Hürriyet’in geçmişte de benzer haberler yaptığını, Hürriyet’in misyonunda böyle haberler olduğunu, Kıbrıs davasına da böyle sahip çıkıldığını falan anlattı. İkna edemedim.

Haber aynen çıktı gazetede.

Bu arada ben de Ege Sanayici ve İşadamları Derneği’nin toplantısında bir konuşma yapmak için İzmir’e uçtum.

Ertesi gün haber çıktı ve ortalık birbirine girdi. Tam dediğim gibi, neredeyse savaş çıkacak.

Ben de İzmir’den dönüyorum. Havaalanında telefonum çaldı.

Telefonda Özkök. Hayli neşeli, “Bak olanları gördün mü?” dedi.

“Gördüm, haklı çıktım” dedim. “Haklı çıkmadın. Türkiye’nin çıkarlarını koruduk ve gündem yarattık. Bodrum’a gider misin, senin kaleminden yazalım olan biteni” dedi.

“Vallahi ben uçağa binmek üzereyim, İstanbul’a geliyorum. Kardak’a gidecek halim de yok, üzerimde takım elbise var. Ama İstanbul’a gelip üzerimi değiştireyim, hemen giderim” dedim.

MAAİLE KARDAK’A

İzmir’den İstanbul’a geldim. Eve gittim. Giyindim. Evden çıkacağım, eşim sordu “Nereye” diye. “Bodrum’a” dedim. “Ben de geliyorum” dedi. (Özkök’ün “Renkli bir şeyler giy” dediği külliyen palavra. Nereden bilecek benim bota bineceğimi de öyle bir şey diyecek.)

“Hande, eğlenmeye gitmiyorum Bodrum’a ocak ayında. Neredeyse savaş çıkıyor, ona gidiyorum” dedim.

“Olsun” dedi. Beraber çıktık yola.

O zaman Bodrum’a her dakika uçak yok. Tekrar İzmir’e gittim, havaalanından bir otomobil kiralayıp Bodrum’a doğru yola çıktım.

Yanımda Hande, foto muhabiri Ertuğrul Balıkçıoğlu ve kameraman Halil İbrahim Gürer.

Yolda askeri konvoylara rastladık ve takibe geçtik. Bizi doğrudan askerlerin hazırlık yaptığı yere götürdü bu takip.

Botlar şişiriliyor, SAT’lar yola çıkıyor.

Onlar gitti. Biz de orada bulduğumuz bir otele yerleştik. Ertesi sabah erkenden kalktık. Hava berbat. Gümüşlük’te rüzgâr, fırtına. Sulu kar yağıyor. 50-60 kadar gazeteci, büyük bir balıkçı teknesine doluşmuşlar yola çıkıyorlar.

Ben Ertuğrul ile Halil İbo’ya, “Çocuklar o tekne Kardak’a iki saatte anca gider. Biz başka bir şey yapalım” dedim ve kıyıda bağlı duran bir sürat motorunu işaret ettim.

Oradaki bakkala girdim, “Şu motor kimin?” diye sordum.

Bakkalın sahibininmiş ama adam evde uyuyor.

BAKKALIN MOTORU

Evi 100 metre ötede. Gittim kapıyı çaldım. Epey bir çaldıktan sonra don paça birisi kapıyı açtı. Uykulu gözlerle.

“Senin tekneyi kiralamak istiyorum” dedim. “Napıcan” dedi.

“Kardak’a gideceğim” dedim. “Olmaz” dedi.

“Sat o zaman” dedim.

Ters ters baktı. “Sen götür” dedim.

Bir fiyat söyledi. “Tamam” dedim.

Pantolonunu giydi, çıktık.

Tekneye bindik. 10 dakikaya kalmadan Kardak kayalıklarına vardık.

Adalardan birinde askerleri gördüm yeşil yeşil.

Askerlerin hepsi birbirine benziyor aslında. Anlamadık hangi milletten. Bizimkilerdir deyip kıyıya yanaştık.

Birden üzerimize silahlar döndü. Yunanlılarmış. Hemen topukladık. Kaçıyoruz. O sırada bir Yunan savaş gemisinden indirilen bir bot peşimize düştü. Biz hemen diğer Kardak’a yanaştık.

Bizim askerler orada. (Şimdi terör örgütü üyesi olma suçlamasıyla yargılananlar.) Yanaştık kıyıya.

Kayalık berbat bir yer.

“Hiç gelmeyin Fatih Bey” dedi biri, “Biz de adadan ayrılıyoruz.” “Ben de sizinle geleyim” dedim. “Olmaz” dedi. Kestirip attı.

Biz de iki askeri botun yanında adadan ayrıldık.

EMİR GELDİ: BOTA ATLA

Aklım botta.Ama hava fırtına. Tekne kalkıp iniyor. Bota atlamak niyetindeyim. Denize atacak halleri yok ya beni. Kameraman İbo, “Aman abi atlama, düşersin. Bu kaz tüyü ceketle taş gibi dibe gidersin” diyor, Hande “Atla” diyor.

Hande “Atla” deyince Genelkurmay Başkanı’ndan emir almış er gibi kendimi fırlattım bota doğru. Ellerim botu, daha doğrusu yanındaki ipleri tuttu ama ayaklarım suda.

Çekip aldılar beni bota. Biraz kızgın. Sonra muhabbet başladı. Kardak’ta neler yaşadıklarını anlattılar. Silahlarını tanıttılar.

Sonra sohbet ede ede kıyıya geldik.

Zaten o gün taraflar anlaştı. Kriz bitti.

Olay bundan ibarettir.

Üzüntüm, o kahramanların şimdi terörist muamelesi görüyor olmasına.

Bazıları nutuk atarken, onlar canlarını vermeye hazırdı bu ülke için.

Yargılanacaklarsa yargılansınlar. Adalete söz söyleyecek halimiz yok.

Ama “terör örgütü” demeleri benim bile ağırıma gidiyor.

“Darbe yapacaklardı” deyin, deliliniz var ise. O da suç. Teröristle aynı kefeye koymayın. Lütfen.

http://www.haberturk.com/yasam/haber/533531-biktim-bu-kardaktan
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: paukaf - 14 Ağustos 2010, 21:41:42


Yunanistan silahlanmaya devam ediyor
12 Ağu, 2010

Almanya‘nın saygın ve yüksek tirajlı günlük gazetelerinden Die Welt, geçtiğimiz hafta sonu yayınlanan özel (Welt am Sonntag) Pazar sayısında Yunanistan‘ın silahlanmaya devam etmesi ile ilgili büyük bir habere imza attı.

Bu yazımın vesilesi bu mevzu olmakla birlikte, söz konusu habere de zaman zaman odaklanmakta yarar vardır. Buna göre haberde Yunanistan‘ın son 10 yılda aldığı Avrupa Birliği (AB) ekonomik yardımlarının büyük bir bölümünü ‘çar çur’ ederek savunmaya yatırdığı ve sadece on yıllık bu zaman zarfında silahlanmaya 50 milyar avro harcadığı vurgulanırken, Almanya‘nın da elindeki ihtiyaç fazlası silahları ikinci el olarak Yunanistan‘a satmaya çabalama yaklaşımı da dolaylı olarak eleştirildi.

Yunanistan‘ın en büyük ulusal ekonomik krizinde 19 milyar avroluk bütçe açığına ve 300 milyar avro borcuna rağmen devlet olarak iflasın eşiğindeyken, eline maddi kaynak geçer geçmez yeniden silahlanmayı sürdürmesi aslında sürpriz bir tutum değil.

Avrupa Birliği’nin Yunanistan’a vaat ettiği astronomik boyuttaki tarihi ekonomik yardım paketinin içerdiği 110 milyar avronun ilk dilimini teşkil eden 14.5 milyar avro, 18 Mayıs 2010 tarihi itibariyle Yunanistan’a havale edilmiş bulunmakta.

Söz konusu ekonomik yardımlarla Yunanistan’ın devlet olarak iflas etmesi ve krizin diğer bazı AB ülkelerine sıçraması da önlenmeye çalışılmakta. Yunanistan bu para ile eski silah alımlarından kalan borçlarını ödeyeceği gibi Fransa ve Almanya’dan tekrar yeni silahlar almaya hazırlanmakta.

Aslında bu krizle bağlantılı olarak Yunanistan ile Almanya/Fransa önderliğindeki AB müzakerelerinin kamoyuna yönelik bir nevi sembolik şov olduğunu ve Yunanistan‘ın eninde sonunda AB’den krize karşı yüklü bir yardım kopararak bu badireyi de şimdilik atlatacağını, dolayısıyla silahlanma temposunun hız kesmeyeceğini, çok daha öncesinden SSNet üzerinden sizlere duyurmuştuk (Bkz. 12 Şubat 2010 tarihli: “Yunanistan‘a Almanlı AB dopingi” haberimiz).

Nitekim vergi mükellefi AB halkını yatıştırmak için müzakereler çerçevesinde Yunanistan‘ın tabiri caiz ise biraz “kulağı çekildi ve Yunanlılar terletildi” fakat AB’nin Yunanistan gibi bir domino taşını, zincirleme reaksiyon rizikosundan dolayı kaybetme lüksü olmadığından, AET ve sonrasında AB’ye girdiğinden beri hazır yiyiciliğe alışan Yunanistan bile AB’den yeniden yüklü bir miktar maddi yardım alacağının net olarak farkındaydı. Söz konusu müzakerelerse aslında bu miktarın ne kadar yüksek olacağının pazarlığı üzerineydi.

Yunanistan‘ı son anda kurtaran 110 milyar avroluk dev yardım paketi elbette hibe nitelikli değil, bir nevi kredi fakat son derece düşük faizle, uygun kriterlerde, uzun vadeli ödemeli, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin arayıpta bulamadığı tarzda, uygun kondisyonlu bir astronomik kredi.

Netice itibariyile 110 milyar avro yardımın ilk taksiti olan 14.5 milyar avronun 3 ay kadar önce, 18 Mayıs tarihi itibariyle Yunanistan‘a havale edilmesini takiben Yunanistan Hükümeti bu yardımı geri ödemelerde de kullanmakta ve özellikle Alman silah şirketlerine olan kalan borçlarını ödemeye çalışmaktadır.

Haberin vesilesi olan Die Welt (Dünya) gazetesindeki ilginç içeriğe yeniden göz atmakta fayda var. Kaldıki 8 Ağustos tarihli bu haberin kırmızı renkteki büyük puntolu başlığı bile:

“Atina tasarruf etmek yerine silahlanmakmı istiyor?”

sorusu şeklinde. 

Haberde Yunanistan‘ın dünya askeri tersane devi Alman ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) firmasına olan denizaltı projelerinden kalan 806 milyon avronun geri ödemesinin bu ay sonuna kadar karara bağlanması için müzakelerin yüksek tempoyla sürdüğü de dile getiriliyor.

Yine Yunanistan‘ın nüfusunun sadece 11 milyon olmasına rağmen, Yunan ordusunun 133.000 aktif asker mevcudiyetiyle nüfus/asker oranlamasında Avrupa’nın en büyük ordusuna sahip olduğu, ayrıca Avrupa’daki hiç bir ülkenin kişi başına savunma harcamasında Yunanistan‘ı geçemediği ve Yunanistan‘ın bu kategoride de birinci olduğuna gazete tarafından dikkat çekilmeye çalışılmış. 

Haberde Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü SIPRI’nin 2005-2009 verilerine de dikkat çekilmiş ve buna göre Yunanistan‘ın dünyada en çok silah ithal eden ilk beş ülke arasında yer aldığı, Yunanistan‘ın en çok silahı da ABD, Almanya ve Fransa‘dan satın aldığı dile getiriliyor.   

Haberdeki bir ilginç yorumda, Yunanistan‘ın aşırı derecede silahlanmaya başlamasının 20 Temmuz 1974 sonrası patlak veren Kıbrıs Savaşı’na dayandığı ve Türkiye‘nin burada Yunan askeri cuntasının darbesini fırsat bilerek Kıbrıs‘ı işgal ettiği iddiası üzerine.

Yine, güçlenen Türkiye‘nin artık havada, karada ve denizde daha fazla söz sahibi olmak istediği, gerekirse Ege dahil Akdeniz’deki petrol yataklarında gözü olduğu da söylenmekle birlikte, Yunanistan‘ın silahlanma motifininse on yıllardır NATO savunması yerine tamamen Türkiye odaklı olduğu Atina kaynaklı tezlerle gözler önüne seriliyor.

Yunanistan‘ın silah alımları konusundaysa özellikle Almanya‘dan alınan havadan bağımsız tahrik sistemli (AIP) Tip 214 sınıfı denizaltılara dikkat çekilmiş. Buna göre Yunanistan Almanya‘dan iki kalemde toplam dört adet Tip 214 sınıfı denizaltıyı 1.85 milyar avroya 2000-2002 yıllarında 3+1 şeklinde sipariş etmişti.

Buna paralel Mayıs 2002 itibariyle Yunanistan elindeki üç adet eski Tip 209/1200 sınıfı denizaltının modernizasyonu için de Almanlarla 985 milyon avroluk bir anlaşma daha imzlayarak 4′ü yeni, 3′ü modernizasyon olmak üzere 7 denizaltılık projelerin toplam maliyeti 2.835 milyar avroyu (güncel kurla 3.65 milyar dolar) bulmuştu.

Daha önce SSNet üzerinden de dile getirdiğimiz gibi (Bkz. 11 Temmuz 2009 tarihli “Papanikolis Müslümanmı oluyor?” haberimiz) Tip 214 sınıfı dört gemiden ilki Almanya‘nın Kiel tersanesinde, diğer üçüyse Yunanistan‘da inşa edildiler. Modernize edilecek söz konusu üç denizaltı projesinin de Alman yardımlarıyla Yunanistan‘da gerçeklestirilmesi planlanıyor.

Kalan borçlarla ilgili olarak, Alman Die Welt gazetesinin Pazar günleri çıkan ‘Welt am Sonntag’ redaksiyonun tüm ısrarlarına rağmen ne Alman üretici TKMS, nede Yunan Savunma Bakanlığı sorular üzerine sözlü ya da yazılı bir açıklama yapmış ve yorum yapmaktan şimdilik kaçınmıştır. Fakat söz konusu gazete, haberinde yukarıdaki bilgilerin diğer emin ve gizli kaynaklarından dolayı sabit ve kesin olduğunun altını çizmeyi de ihmal etmemiş.

Geniş kapsamlı bu habere göre AB merkezli Brüksel aslında Yunan hükümetlerinin sistematik olarak devlet bütçelerini manipule ettiği, bütçe açığı ve borçlar.. konusunda hile yaptıklarını ilk defa 2004 sonbaharında dünya kamuoyuna resmen duyurmuştu.

Yunanistan‘ın özellikle 1997-2003 yıllarında, AB’ye resmen bildirerek deklare ettiği silah alımlarından aslında 9 milyar avro daha fazla silahı borca aldığı halde yalan söylediği ve muhasebeleri manpipule ettiğinin de öteden beri bilindiği dile getiriliyor.

Buna rağmen Yunanistan‘ın ve buna göz yuman Almanya‘nın tehlike çanlarına rağmen Alman Krauss-Maffei Wegmann (KMW) firmasından Leopard 2 tanklarının da alınmasina göz yumulması dolaylı olarak eleştiriliyor ve 2010 yılı başı itibariyle Yunanlıların sadece Leopard 2 alımlarından Alman KMW’ye hala 180 milyon avro borcu olduğuna dikkat çekiliyor.

Haberde Fransa da pas geçilmemiş ve Fransızların ısrarla özellikle FREMM firkateynleri ve Rafale tipi savaş uçaklarını Yunanistan‘a satmak istedikleri dile getiriliyor.

Gerçekten de çoktandır dile getirilen Yunan donanması için yeni nesil genel maksat firkateynleri tedariği konusunda Yunanistan‘ın FREMM niyeti çok daha detaylı somut bir hal almış durumda ve buna göre Yunanistan geçtiğimiz ay itibariyle Fransa‘ya FREMM firkateynlerinin konfigürasyon istek bildirisini de sunmuş durumda. Yunanistan‘a bu yeni nesil 6 firkateyn 2.5 milyar avroya mal olacak. 

Yunanistan‘ın iflasın eşiğinde olduğu ve halen Almanlara ait Atina yakınlarindaki Skaragma’daki Yunan Hellenic Shipyards tersanesinin hisselerinin de Araplara (Abu Dhabi Dar) dörtte üç oranında satıldığı ve Yunanistan‘ın gelecekte firkateyn, korvet, hücümbot ve denizaltılarını burada inşa etmeye devam edecekleri de dile getirilen hususlar arasında.   

Haberin başında da dile getirildiği gibi, Yunanistan‘ın Almanya‘dan aldığı ikinci el kullanım dışı silahlar da burada önemli rol oynuyor. Hatırlanacağı gibi, Yunanistan‘ın Almanya‘dan M109A3 serisi (M109A3 GE A2), Almanya‘da iki defa modernize edilmiş kundağı motorlu obüsleri satın aldığını SSNet üzerinden sizlere 15 ay önce, 18 Mayıs 2009 tarihinde duyurmuştuk (Bkz. ‘Yunanistan‘a tehlikeli Alman lokumu’).

27’si yedek parça maksatlı olmak üzere toplamda 223 adet M109A3 tipi kundağı motorlu obüsün (KMO) Yunanistan‘a transferi, 15 ay önce ilk defa buradan duyurulduğu şeklinde geçtiğimiz Mart ayında kesinlik kazanmıştır. Söz konusu KMO‘lar hibe değil, Almanya tarafından hesaplı fiyata da olsa Yunanistan‘a satılmıştır.

Yunanistan bugüne dek Almanya‘dan 170′i yeni üretim son model A6 (HEL) tipi olmak üzere, toplamda 353 adet Leopard 2 tipi ana muherebe tankı da almış bulunmaktadır.

Sadece 170 adet Leopard 2HEL tankının Yunanistan‘a maliyeti 12 adet Leopard 2 şasili Büffel tipi tank kurtarıcı, 8 adet Leopard 1 şasili Leguan tipi köprücü tankı ve bir adet sürücü simülasyon modeliyle birlikte 1.7 milyar avroya patladı.

Tüm bunlar yetmiyormuş gibi Yunanistan, Türkiye‘nin sayı bakımından tank üstünlüğünü de göz önünde bulundurarak Almanya veya ABD‘den daha fazla ikinci el tank ve zırhlı araç satın almayı ciddi anlamda düşünmektedir.

Buna göre Berlin merkezli Alman Federal Hükümeti Yunanistan‘a 160 adet ilave Leopard 2A4 tankı (İsveç kodlaması Stridsvagn 121) daha satmaya hazırlanıyor. Söz konusu Strv 121 tanklarını Almanya İsveç’e 90′lı yıllarda 15 yıllığına kiralamıştı ve şimdi bu “leasing” süresi dolmak üzere. İsveç, 1993 yılındaki kapsamlı bir ihal süreci sonucunda 1994 yılının başında M1A2 ve Leclerc gibi tankların arasından Leopard 2A5 konseptini seçmişti ve bu tankın modifiye edilmiş, muharebe değeri artırılmış, MEXAS-heavy zırhlı (MEXAS Evoulution konseptini de geliştiren zırh üretcisi Alman IBD firmasınındır) ve GALIX sis bombaatar/perdeleme sistemli versiyonu Stridsvagn 122 (Leopard 2A5+) halen İsveç’in yegane ana muharebe tankıdır.

Dolayısıyla İsveç, Alman stoklarından kiralanan ikinci el Leopard 2A4 (Strv 121) tanklarını Almanya‘ya 15 yıllık kira anlaşması gereği iade etmek üzeredir ve Yunanistan bu tankları da istemektedir. Yunanistan böylelikle, tank envanterinde bulunan Leopard 2 mevcudiyetini 500′ün üzerine çıkarmak niyetindedir.

Bu bağlamda ABD de boş durmamakta ve Yunanistan‘a ikinci el 1200 kadar M1A1 Abrams tipi tank ve yüzlerce M2A1/A2 Bradley tipi zırhlı muharebe aracı (ZMA) satmak istemektedir.

Yunanistan‘ın geleneksel ve memnun bir Leopard 2 tankı kullanıcısı olduğunu bilen Almanya ise M1 Abrams alımından endişe etmemektedir fakat Yunanistan‘ın ABD‘den Bradley ZMA alması yerine bu ülkeye Marder 1 modelini sunmak istemektedir.

Burada Almanya derken, Alman ordusunun kullanım dışına çıkardıktan sonra, Alman Savunma Bakanlığı’ndan bu zırhlı araçlardan 422 tanesini çok ucuza satın alan Alman zırhlı araç devi üreticilerinden Rheinmetall firmasından bahsediyoruz.

Rheinmetall yetkilileri Yunanistan ile Marder 1 ZMA görüşmelerinin sürdüğünü ve söz konusu zırhlı araçların, Yunanistan‘ın sıcak yaz iklimi şartları da göz önünde bulundurularak zırhlı araç içine klima entegrasyonu da dahil olmak üzere modernizasyon maliyetinin sadece 200 milyon avro olduğunu fakat Atina ile henüz bir anlaşma şağlanamadığını dile getirmekteler.   

Kesin olan Yunan denizaltı porjelerinin akibetidir:

Kesin olan bir şey varsa o da Yunan donanması için düşünülen ve büyük bir kısmı hayata geçirilen üç Yunan denizaltı projesidir.

1.) Dört adet Tip 214 sınıfı denizaltılardan başlayalım. Yunanistan bu denizaltıları:

“alacak, almayacak, sadece son üçünü alacak, ilk gemi Papanikolis‘i almayacak” veya kendisine Türk basınının amirali yakıştırması yapan bir gazetede de geçtiğimiz yıl son derece yakışıksız bir biçimde kamuoyuna sunulan yanlış ve eksik bir haberin başlığında olduğu gibi: “Yunanistan atıyor, Türkiye alıyor (Tip 214 kastediliyor)”

.. derken en sonunda somut gelişmeler yaşanıyor ve bu husus karara bağlanıyor. Buna göre Yunanistan Almanya‘dan 2000-2002 yıllarında sipariş ettiği ve ilki Alman Kiel, son üçü Yunan Skaramanga tersanesinde inşa edilen toplam dört adet Tip 214 sınıfı denizaltının tamamını kuvvetle muhtemel yakında devralacakmış. Bunlar sırasıyla Papanikolis (S 120), Pipinos (S 121), Matrozos (S 122) ve Katsonis ( S 123) denizaltılarıdır.

2.) Toplamda üç adet Tip 209/1200 modernizasyon projesi, planlandığı gibi yürütülmektedir (Neptune projeleri).

3.) İlk gemi Papanikolis sorunları yüzünden, Yunanistan‘ın Tip 214 sınıfi denizaltılardan memnun olmadığı spekülasyonları yapılan Yunanistan, 1 milyar avroya ilave iki adet daha Tip 214 siparişi veriyor. Daha önceleri Yunanistan Papanikolis pazarlıklarını ve memnuniyetsizlik bölüfünü de kamufle etmek için Almanya‘dan aynı tip, çap, konfigürasyon ve özelliklerde Tip 209/1400 (AIP) istediğini belirtirken, şimdi bu gemiler için açıkca Tip 214 telaffuzu yapılıyor ki bu da zaten pratikte öteden beri belli olan bir husustu.

Yunanistan böylelikle tank yarışında olduğu gibi modern denizaltı klansmanında da Türkiye‘ye kısa ve orta vadede üstün hale gelmeye çalışıyor.

Nitekim Türkiye‘nin sipariş ettiği havadan bağımsız tahrik sistemli 6 adet Tip 214 sınıfı denizaltının donanmamız nezdinde kademeli olarak etap etap kullanıma girmesi son altıncı gemiyle birlikte tahminen 2023 yılını bulacaktır. Yunanistan ise modernize edilen denizaltılar haricinde (Neptune projeleri) en geç iki yıla kadar dört adet Tip 214 sınıfı denizaltısını birden hizmete dahil etmiş olacak, sipariş etmekte oldugu diğer Tip 214 gemileriniyse azami 2010′lu yılların ikinci yarısında devralacaktır.

Sona gelmeden, bir defa daha Alman Die Welt gazetesinin haberine geri dönelim. Söz konusu gazetede neden Yunanistan‘ın bu kadar silahlanmakta olduğuna cevap aranmış ve iki ülkenin adeta özellikle ABD ve Almanya‘dan silah satın almaya mahkum olduğuna dikkat çekmiş.

Söz konusu soruyu da Türkiye‘nin Temmuz 2009′da Almanya‘dan sipariş ettiği altı adet Tip 214 denizaltısına getirerek, Yunan stratejik araştırma kuruluşlarından ELIAMEP Direktörü Dr. Thanos Dokos’a sormuş. Ünlü Yunan “think thank” düşünürü Dr. Dokos Alman gazetesine:” Türkler denizaltı satın alırsa, elbette biz de alırız” şeklinde cevap vermiş.

Haberde Yunanistan için sağlanan 110 milyar avroluk yardım paketinin ancak bugünü kurtardığını ve Yunanistan‘ın böyle giderse 2012 yılında yine aynı ekonomik faciayla karşı karşıya kalacağına dikkat çekiliyor. Bu başlamda Alman hükümetinin tutumu da elestirilmiş, zira Yunanistan‘a sağlanan 110 milyar avroluk kredinin 25 milyarını Almanya sağlamış ve söz konusu yardım paketi bir takım ‘tavsiye’ nitelikli ‘şartlar’ da içeriyormuş. Buna göre Yunanistan‘ın 2010 yılından itibaren başlayarak aşırı silahlanmadan kaçınması ve savunmaya daha fazla harcama yapmaması opsiyonlarından bahsediliyormuş.

Fakat Yunan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Panos Beglitis, kısa bir süre önce Fransız Le Monde gazetesi ile yaptığı mülakatta adeta meydan okurcasına: “Hayır böyle bir silah satın alma kısıtlamasi gibi bir kriter söz konusu değildir” diyerek Alman ve Fransız silah şirketlerinin ağzını sulandırdı.

Alman hükümet sözcüsünün konuyla ilgili temkinli sözleri de bunu doğrular nitelikte ve Almanya‘nın Yunanistan‘a silah alımları konusunda siyasi baskı yapmasının söz konusu olamayacağı, bu konuda Yunanistan‘ın tek taraflı olarak sağduyulu davranacağının temenni edildiği dile getiriliyor.

Sadece Almanya‘dan sipariş edilen ve anlaşması kesinleşen iki adet ilave Tip 214 sınıfı denizaltının maliyeti olan 1 milyar avronun ek harcaması, 2013 yılından başlayarak 2018 yılına kadar beş taksitle 200′er milyon avro şeklinde. Fransa‘dan alınması düşünülen 6 adet FREMM sınıfı firkateynlerin ek maliyetininse 2.5 milyar avro olduğu yukarıda dile getirilmişti.

Yunanistan‘ın uzun süre daha fazla seyirci kalamayacağı bir başka askeri husus ise Türk Hava Kuvvetleri için Müşterek Savaş Uçağı Projesi (JSF) çerçevesinde konvansiyonel (geleneksel/yatay/klasik) kalkış/iniş versiyonu (CTOL) F-35A Lightning II tedariği üzerine.

Eğer programda herhangi bir aksaklık olmazsa ilk F-35A uçağı muhtemelen 2017 yılına kadar Türkiye‘ye intikal edecektir. Yunanistan‘ın 2012 yılına kadar her ne pahasına olursa olsun yeni nesil savaş uçağı üzerinde kara kılacağına kesin gözüyle bakılırken, söz konusu savaş uçağının Eurofighter veya F-35 ya da zayıf bir ihtimalle de olsa Rafale jetleri olabileceği üzerinde duruluyor.

Yunanistan 2012 yılına kadar en az 40 adet Eurofighter, F-35 veya Rafale uçağını 4 milyar avroya alacağını açıklamaya hazırlanıyor ki bu uçak başına 100 milyon avro anlamına geldiğine göre, diğer endikatörler eşliğinde seçilecek olan yeni nesil savaş uçağının kuvvetle muhtemel AESA radarlı Eurofighter (Tranche 3) olacağı söylenebilir.

Yunanistan‘ın her ne pahasına olursa olsun en az 40 adet yeni nesil savaş uçağı, muhtemelen Eurofighter almak pahasına Fransa‘dan 6 adetlik FREMM firkateyn siparişini dahi erteleyebileceği de kulislerde tartışılan bir husus.Yunanistan‘in avro para birimine geçtiği son sekiz yılda tedarik ettiği ve şu an kullanımda olan bazı önemli silah sistemleri:

- 90 adet F-16C/D [Blok 52/52+] tipi sofistike av-bombardıman uçağı

- 34 adet SCALP EG seyir füzesi için de sertifiyeli 25 adet modern Mirage 2000-5 Mk. II tedariki ve ek Mirage 2000 modernizasyonu- 4 adet Tip 214 sınıfı havadan bağımsız tahrik sistemli [AIP] ve 2 adet Tip 209/1400 (AIP) sınıfı denizaltı- 352 adet Leopard 2 tipi üçüncü nesil ana muharebe tankı [bunlardan 170′i son konfigürasyon 3+ nesil A6EX [HEL] modeli]- 30 adet AH-64 Apache tipi ağır sınıf hücum helikopteri [bunlardan üçü Longbow tipi milimetrik radarlı olmak üzere 11’i AH-64D konfigürasyonu]- 12 adet C-27J Spartan tipi orta sınıf turboprop ulaştırma uçağı- 4 adet EMB 145 Embraer tipi Havadan Erken İkaz ve Kontrol uçağı- 31 adet MLRS tipi çok lançerli roketatar sistemi- 24 adet Panzerhaubitze 2000HEL [PzH 2000] tipi gelişmiş kundağı motorlu obüs

Kaynak:Savunma Sanayi.net
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: EfsaneAsker - 15 Ağustos 2010, 14:17:46
Bu adamlardan bir şey olmaz, hazır yiyiciler ve AB'ye kamburlar. Almanya da akıllı AB ülkelerinden toplanıp Yunanistan'a aktarılan paraları kendi ceplerine çeviriyorlar.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: cero - 25 Eylül 2010, 02:33:52
(Diplomasi) dergisi  İlias Dalumis’in haber-yorumu;

“En büyük savaş gemilerinden, firkateynlerden başlıyoruz. Firkateyn Komutanlığı toplam 14 gemiye sahip. Bu gemilerin 10 tanesi, Elli F450, Limnos F451, Adrias F459, Egeon F460, Navarinon F461, Kunturiotis F462, Bubulina F463, Kanaris F464, Themistoklis F465 ve Nikiforos Fokas F466 gemileri "S" tipi firkateynler. Bunlardan ilk altısı modernleştirme programından
geçirildi. Yıl sonunda Egeon F460 firkateyninin teslim edilmesiyle programın tamamlanması bekleniyor. Orta Yaş Modernleşmesi diyemeyeceğimiz -çünkü biraz geç yapıldı yani gemiler orta yaşlarını geçtikten sonar yapıldı- bu modernleştirme programıyla bu gemilerin savaş becerilerini koruması sağlandı. Ne zamana kadar? Operasyon hayatlarının sonuna kadar. Diğer bir deyişle bu gemilerin 2016 yılına kadar değiştirilmiş olması lazım.

Diğer dört gemi, Hydra F452, Spetsay F453, Psara F454 ve Salamis F455 gemileri ise MEKO 200HN tipi firkateynler. Hydra F452 firkateyni 17 yaşında, Skaramanga tersanelerinde inşa edilmiş olan diğerleri ise 13 ve 11 yaşında yani ilk firkateyn de Orta Yaş Modernleşme Programına girmek için uç noktadayken diğerleri de başka Deniz Kuvvetlerine ait olsalardı, bu dönemde böyle bir programa çoktan girmiş olurlardı.

Deniz Kuvvetlerinin bu dört MEKO 200HN için, 2006-2011 Orta Vadeli Kalkınma ve Modernleşme Programından bütçesi 206 milyon avro olan bir Orta Yaş Modernleşme programı hazır. Anlaşılacağı gibi önemli ve acilen yapılması gereken bir program. Bundan dolayı, her sene yapılan güncelleştirmelerde 2006-2011 Orta Vadeli Kalkınma ve Modernleşme Programında MEKO 200HN firkateynlerinin Orta Yaş Modernleşme Programının üst sıralarda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Türkiye şu an 17 firkateyne sahip. Bunlardan dördü MEKO 200 TN I tipi (Yavuz F420, Turgut Reis F241, Fatih F242 ve Yıldırım F243), ikisi MEKO 200TN IIA tipi (Barbaros F244 ve Oruc Reis F245) iki tanesi MEKO 200TN IIB (Salih Reis F246 ve Kemal Reis F247) tipi 8 tanesi de Oliver Hazard Perry tipi (Gaziantep F490, Giresun F491, Gemlik F492, Gelibolu F493, Gökçeada F493, Gökova F496 ve Göksu F497). Son olarak bir tanede Knox tipi firkateyn var (Zafer F253).

Son firkateyn 36 yaşında ve özel eğitim için kullanılıyor. Türk MEKO tipi firkateynlerden 20-22 yaşında olan ilk dördü şimdilik bir modernleşme programına girmiş değil ve gelecekte de girmeleri beklenmiyor. Bunun aksine diğer dördünün Orta Yaş Modernleşme Programından geçeceği biliniyor. Özde ESSM mermileri kullanma yeteneğine sahip olacaklar. Yunan MEKO firkateynlerinin bu özelliği zaten var.

Oliver Hazard Perry tipi 8 firkateynin ESSM mermileri kullanma yeteneğine sahip olmaları için modernleştirme programından geçecekler. Ancak burada en önemli şey ise Türklerin bu firkateynlere savaş sistemi GENESIS'i yerleştirme niyetleri olması. Türklerin çok gurur duydukları Türk kökenli bir sistemdir. Bu, GENESIS'in üreticilerinin reklamını yaptığı yeteneklere sahip olduğu anlamına gelmiyor. Tabi ki Oliver Hazard tipi firkateynlerinin uçak gemilerinin kavalyesi olmaktan çıkacağı anlamına da gelmiyor. Eğer özerk savaş operasyonları yapma imkânları olsaydı, ABD Deniz Kuvvetleri bunları tutardı. Ancak bunun aksine kısa zamanda bu firkateynleri Arleigh Burke'ler ile değiştirdi.

-Yeni Firkateynler-

MILGEM'lerden söz ediyoruz. Türklerin Ege ve Doğu Akdeniz'de hâkimiyet sağlama amaçlarını açık bir şekilde ortaya koyan ihtiraslı bir program. Programda toplam 12gemi var. Bunlardan 8 tanesi 2000 ton deplasmanına sahip ve "Ada" sınıfını oluşturacak olan korvetler, diğer dördü de daha büyük ve F-100 sınıfından olacak. Bu gemilerin inşasından kazanacakları deneyimle 2020'den önce TF-2000 programı firkateynlerinin inşasına başlayacaklarına inanıyorlar. 13 ay önce denize indirilen ilk MILGEM, Heybeliada F511 korvetinin, 2011 yılında Türk Deniz kuvvetlerine katılması bekleniyor. 3 inçlik topu, 2 tane 20mm, Harpoon mermileri, RAM, torpilleri ve S-70-B2 Seahawk helikopteri olacak. Savaş sistemi GENESİS olacak ve hızı 29 knottan fazla olacak. Aksine Yunanistan henüz temmuz ayında 6 FREMM firkateyninin inşası için Fransa ile
temaslara başladı. Deniz Kuvvetleri 2015 yılına kadar firkateynlerin 16 olmasını istediğini net bir şekilde ifade etti. Bunun olması için iki şey gerekiyor: Yeni Güçler Yapılanması'nın onaylanması ve inşası yapılacak firkateyn sayısının artırılması. Bu ikisinin de olacağını umut ediyoruz.

-Denizaltılar-

Denizaltı Komutanlığının gücünde şu an 209/1100/Neptune I tipi 4 denizaltı var. Bu denizaltılar şunlardır: Glafkos S110, Nirevs S111, Triton S112, Protefs S113. Bilindiği gibi hepsi 1991-2000 yılları arasındaki Neptune I programıyla modernleştirildi. Ayrıca 209/1200 tipi, Posidon S116, Amfitriti S117 ve Pontos S119, denizaltıları da var. Bu denizaltılar eski oldukları için Neptune II programıyla modernleştirilmeyecek. Son olarak da 2004-2009 yılları arasında Neptune II programıyla modernleştirilen Okeanos S118 denizaltısı var. Şu an körfezde test ediliyor, bu testler tamamlandıktan sonra denize açılarak test edilecek.

Modernleştirilmeyecek olan Amfitritis S117 ve Pontos S119 denizaltılarının yerine 104 milyon avro ödenerek 209/1400/AIP tipi 2 denizaltı inşa edilmesi anlaşması var. Ancak, Papanikolis S120 denizaltısının teslim edilmesinde çıkan problemler, sözleşmenin iptal edilmesi ve ThysenKrupp'un Yunanistan'dan ayrıldığını açıklaması durumu iyice karıştırdı.

Bu makale yazılana kadar henüz hükûmet anlaşmazlıkları gidermek için çabalarını sürdürüyordu. Eğer sorunlar çözülürse, Papanikolis S120 teslim alınmayacak ancak önümüzdeki 2 sene içinde diğerleri (Pipinos S121, Matrozos S120 ve Katsonis S123) teslim alınacak. Eğer bu gerçekleşmezse Yunanistan denizaltı konusunda Türkiye'den bir hayli geri kalmış olacak.

Şu an Türkiye'nin 209/1200 tipi altı denizatlısı (Atılay S347, Saldıray S348, Batıray S349, Yıldıray S350, Doğanay S351 ve Dolunay S352 ) var. 20 ila 33 yaş arasında olan ve modernleşme programına alınmayan bu denizaltılar önümüzdeki 2 yıl içinde kızağa çekilmeye başlanacak. Ayrıca 209/1400 T1 tipi (Preveze S353, Sakarya S354, 18 Mart S355 ve Anafartalar S356) denizatlıları da var. Yaşları 10 ila 15 arasında olsa da bu denizaltılarda da bir modernleştirme yapılmış değil. Diğer dört 209/14500 T2 tipi (Gür S357,

Çanakkale S358, Burak Reis S359 ve Birinci İnönü S360) denizaltı ise 2 ila 6 yaşındalar ve tamamıyla modernler. Son dönemde, Türkiye'de inşa edilmek üzere 214 tipi altı denizaltı siparişi bildirildi. Bu veri, Yunanistan Skaramanga tersanelerinde olumsuz gelişme olursa Türkiye'ye denizaltı alanında üstünlük sağlamış olacak.

-Füzeatar Hücumbotlar-

Yunanistan füzeatar hücumbotlar donanması tehlikeli bir şekilde yaşlanmaya başladı. Combattante III tipi, Lakos P20, Blessas P21, Mikonios P22 ve Trupakis P23 hücumbotları için bir modernleştirme programı başlamış ancak bazı kaçınabileceğimiz nedenlerden dolayı gecikmeler var. Combattante IIIa tipi, Kavaludis P24, Deyannis P26, Ksenos P27, Simitzopulos P28, Satrakis P29 hücumbotları için modernleştirme programı olmadığından 2015 yılından sonra kızağa çekilmeye başlanacaklar. Tabii, bunlarda önce eski Alman Klasse 148 tipi, Votsis P72, Pezopulos P73, Vlahavas P74, Maridakis P75, Turnas P76 ve Sakipis P77 hücumbotları kızağa çekilecek. Super Vita tipi üç hücumbotu, Hücumbot Komutanlığının tepe noktasını oluşturuyor. Russen P67, Daniolos P68 ve Kristallidis P69 hücumbotları boylarına göre daha büyük becerileri olan modern gemilerdir. Exocet MM60 Block 3 mermilerinin katılmasıyla bu gemilerin yeteneklerinin artması bekleniyor. 2010 yılı başlarına kadar Super Vita tipi ve Grigoropulos P70 ve Ritsos P71 ismini alacak olan iki hücumbotunun -büyük gecikmelerden sonra- hizmete başlaması bekleniyor. Sipariş edilmiş diğer iki hücumbotunun teslimatı ise 2012-2013 yıllarında programlanmış.

Türkiye'de yaygın mermi tipi kullanan hücumbotu tipleri karışımı olduğunu söylersek yalan olmaz. En yenileri yaşları 1 ila 3 arası olan Kılıç II tipi 8 gemi. Yani hepsi modern. Aynı şekilde yaşları 9 ila 11 olan üç Kılıç I gemileri de modern. Bunları iki Yıldız, dört Rüzgâr ve dört Doğan takip ediyor. Hepsi Harpoon mermileri taşıyor. Kartal tipi sekiz gemi ise bir istisna. Bu gemiler iki Penguin mermisi taşıyan Alman Jaguar hücumbotlarından oluşuyor.

-Karakol Gemileri ve Devriye Gemileri-

Yunanistan'da devriye gemileri tipi karışımı var. 47 yaşında olan Thetis veya Klasse 420 tipi Doksa P63 ve Eleftherotipia P64 adında iki devriye gemisi var. 40 yaşını doldurmuş Amerikan Asheville tipi Tolmi P229 ve Ormi P230 ismini taşıyan gemiler de var. Hepsi Yunan yapımı olan diğer gemiler, Osprey 55 tipi Armatolos P18 ve Navmaxos P19 gemileri ve HSY 56 tipi Kasos P57 ve Polemistis P61 gemilerinin bazı cihazlarının modernleştirmesi gerekse de çok iyi durumdalar. Tabii ki herkes yeni HSY 56a devriye gemilerinden yani Mahitis P266, Nikiforos P267, Aittitos P268 ve Krateos P269 gemilerinden çok memnun. Eğer bu gemilerin denizaltı yetenekleri de olsaydı herkes daha da memnun olacaktı.

Türklerin tam anlamıyla karakol gemileri yok ancak eski Fransız D'Estienne d'Orves korvetleri var.
Denizaltılara karşı yetenekleri olan 31–33 yaşlarında olan bu gemilerin en önemli özelliği iki Exocet MM38 mermileri taşımasıdır.

Küçük devriye gemilerinde ise eski Tjeld tipi hücumbotları olan eski ahşap gemilerle yani
Andromeda P196, Kiknos P198, Pigasos P199 Toksotis P228 ve Esterel tipi Antoniou P286 ve Stamos P287 gemilerini kullanıyoruz. Özel savaş yetenekleri olmayan bu gemiler devriye görevi için kullanılıyor. Sahil Güvenlik görevini yerine getirmekte zorlandığı için kullanılıyorlar.

Türk tarafında da durum daha iyi değil. Sadece devriye gemileri çok daha fazla; 35'ten fazla gemileri var. Ancak durumu değiştirecek olan ihtiraslı inşa programları başlatmışlar.

-Amfibik Operasyon Gemileri-

Amfibik Kuvvetler Komutanlığına "İason" tipi çıkarma gemisi dâhil: Hios L173, Samos L174, İkaria L175, Lesvos L176 ve Rodos L177. Devamlı olarak tamamıyla askerî olmayan operasyonlarda da kullanıldılar ve çok güvenilir gemi oldukları kanıtlandı. Aksine Zubr tipi Hızlı Taşıma Gemiler yani Kefallinia L180, İthaki L181, Zakinthos L183 ve Kerkira L182 gemileri ise çok hassas gemiler ve sadece özel durumlarda kullanılıyor.

Türk Deniz Kuvvetleri büyük çıkarma gemilerinde geride kalıyor. Çok yaşlı ve eskimiş olan Terrebone Parish tipi iki gemi ve Türk yapımı olan Osman Gazi ve iki Saruç Bey gemisi, Yunan gemilerine göre geride kalıyor. Ancak Türklerin iki önemli avantajı var: 65 çıkarma gemileri var (LCT, LCU vs.) ve tüm dünyada olduğu gibi Deniz Piyade Tugayı Deniz Kuvvetlerine bağlı.

Aksine bizde Deniz Piyade Tugayı orduya bağlı (Dünya özgünlüğü) ve Özel Güçlerin "mirastan men edilmiş" çocuğu durumunda çünkü bazen onlara bağlı bazen "Hafif Kara Kuvvetleri" sayılıyor.

Ayrıca çok "başlılığın" bir sonucu olarak, Amfibik Saldırı Taburu Deniz Kuvvetleri ile temas etmekten kaçınıyor ve sadece şişme botlarıyla ilgileniyorlar. "Megali İdea" planlarını destekleyen Türkler iki taşıma gemisinin, bir LPD'nin ve büyük sayıda küçük hızlı çıkarma gemisinin inşası için işlemlere başladı.

-Mayın Savaşı Gemileri-

Mayın Savaşı Komutanlığının 10 gemisi var. MSC294 tipi ve 38 ila 45 yaşları arasında olan 6 mayın tarama gemisi yani Alkion M211, Avra M214, Aidon M248, Kihli M241, Kissa M2424 ve Plias M240. Ayrıca yaşları 21-23 arasında olan ve görevlerini başarıyla yerine getiren Hunt tipi 2 mayın tarama gemisi Evropi M62 ve Kalisto M63 ve 15 yaşında olmalarına karşın büyük sorunları olan ve özde kullanılmayan Osprey tipi Evniki M61 ve Kalipso M64 gemileri de var. Diğer bir deyişle, büyük sorunumuz var.

Aksine Türkiye'nin bu alanda üstünlüğü tartışılamaz. MSC268/289 tipi beş gemiyi ve 4 Cove tipi 4 gemiyi çıkartırsak, diğer gemiler yani Fransız Circe tipi 5 gemi ve yepyeni 6 Alanya gemisi modern bir mayın savaşında başarıyla görev yapabilir.

-Donanmaya Petrol Taşıma Gemileri-

Burada küçük bir Yunan üstünlüğü olduğunu söyleyebiliriz. Promithefs A374 ve Lüneberg (Klasse 701) tipi Aksios A464 ve Aliakmon A470 gemileri şimdiki ihtiyaçları karşılıyor. Ancak iki eski Alman tipi gemi 40 yaşını geçti, bu yüzden bu gemilerin yerini alacak gemi arayışları başlamalı.

Türklerin yeni diyebileceğimiz iki petrol taşıma gemisi var. Ancak arzu ettikleri donanma için bunlar yeterli değil. Bilgilere göre önümüzdeki sene içince bir geminin daha inşasına başlanacak.

-Uçaklar ve Helikopterler-

Uçaklarda skor 1-6 Türkiye'nin lehine ve kısa zaman içinde 0-10 olacak. Bunun nedeni de sadece bir P-3B'ye sahip olmamız. Bu da pratikte uçmuyor (ayda bir saatlik uçuş operasyonel sayılamaz). Aksine Türkler altı CN-235MP'ye sahip, kısa zamanda da ATR-72ASW'lerin teslim alınması başlayacak. Yeni 5+1 Deniz İş Birliği Uçakları ile ilgili ihale geçen mayıs ayında iptal edilmişti.

Helikopterle gelince 1 SA.319B Alouette III, 8 Agusta-Bell AB.212 ASW, 8 S-70B–6 Aegean Hawk ve üç Sikorsky S-70B helikopterimiz var. Diğer bir deyişle durum idare edilebilir diyebiliriz. Tabi Yönetim kullanımı için 2 helikopter, denizaltılara karşı kullanılan üç helikopter ve üç eğitim helikopteri alınması planları var. Şimdilik bunlar planda kalıyor.

Diğer yandan Türk Deniz Kuvvetlerinde üç AB.204AS, üç AB.212EW, dokuz AB.212ASW ve sekiz S-70B helikopter var. Daha 7 helikopter de teslim alınacak. Son olarak da daha 17 S-70B sipariş edilecek. Burada da Türklerin üstünlük kazanmak istedikleri anlaşılıyor.


Nerde İse Tarafsız bir yorum yapılmış.Ancak Palikaryalar biraz egolarını bastırmış diyelim.Ancak Yazıda Can Alıcı Noktalar var.Bakalım Bulabilecekmisiniz

Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: cero - 25 Eylül 2010, 02:43:55
Yunan cunta lideri sessizliğini bozdu
Kıbrıs'ta 1974 darbesini gerçekleştirerek, Türkiye'nin Ada'ya müdahalesine yol açan Yunan cunta lideri 35 yıllık sessizliğini bozdu. Yunan cuntasının lideri Dimitri Yuannides, Amerikalıların kendisini kandırdığını, silah arkadaşlarının da ihanet ettiğini söyledi. Yuannides, 1974 şartlarında Yunanistan'ın savaşta Türkiye'yi yenebileceğini de öne sürdü.

Kıbrıs'ta 1974'teki Yunan albaylar cuntası darbesi... Sonra Türkiye'nin Barış Harekatı... Ve ardından yaşanan süreç.

Olaylar 35 yıl sonra yeniden gündemde. Gündeme getirense, dikkat çeken bir isim. Kıbrıs darbesini gerçekleştiren Yunan cuntasının lideri 89 yaşındaki Dimitri Yuannides.

Pire'deki Koridalos cezaevinden ilk kez konuşan Yuannides kendi açısından Kıbrıs olaylarını anlattı. Cunta lideri Yuanides, Amerikalıların kendisini kandırdığını söylüyor: "Yumruğumu masaya vurarak Amerikalılara, 'Türk çıkarma harekatını engellemek amacıyla Mersin açıklarında devriye gezeceğini vaat ederek bizi aldattınız' dedim. Türkler derhal çekilmezse Yunanistan NATO'dan çıkacak ve Ankara'ya savaş ilan edecek uyarısında bulunduk. ABD Dışişleri Bakanlığı Yardımcısı Joseph Sisco ise, Türkiye'yi 1500 asker bırakarak Kıbrıs'tan çıkmaya ikna edecekleri vaadinde bulundu. Sisco bizden her türlü savaş faaliyetinden kaçınmamızı istedi".

Yuanides, silah arkadaşlarının da kendisine ihanet ettiği iddiaasında: "Kıbrıs'a Türk çıkarması sonrası Deniz Kuvvetleri Komutanı'na Girne limanı açıklarındaki bütün Türk gemilerini batırmasını, Hava Kuvvetleri Komutanı'na ise, 6 fantom uçağını Kıbrıs'ta Türklerin olduğu yerleri bombalamak üzere Girit'ten kaldırmasını söyledim.

Ancak, üç kuvvet komutanı Devlet Başkanı Fedon Gizikis ve Genelkurmay Başkanı Grigorios Bonanos aralarında gizlice görüşüp Türkiye ile çatışmaya girmemek için anlaştılar. Bana ihanet ettiler." Yuannides, 2009 Haziran'ında verdiği ve 13 ay gecikmeyle Yunan Adesmeftos Tipos gazetesinde yayınlanan demecinde 1974 şartlarına göre, "Yunanistan'ın olası savaşta Türkiye'yi yeneceğini" de öne sürdü, "Özellikle deniz ve hava kuvvetlerinde üstündük" dedi.

Yuanides, 1975 yılındaki "cuntacılar davası"nda müebbet hapse mahkum edilmişti.

Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: boxer - 25 Eylül 2010, 02:56:00
Bak ihtiyar bu ihanet değil sana ihanet etmemişler senin ve Yunan askerlerin yaşamasını , Yunanistan ın çok ağır bir darbe almasını engellemişler ah bu Yunanlar bize savaşa girmeden yenildiler uçaklarının bile bakımları yapılamıyormuş acınacak durumdalar.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: rstr617 - 25 Eylül 2010, 03:32:56
Yenerler... Yensinler canım... Biricik hayallerini de ellerinden almayalım, üzülürler...
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: rstr617 - 25 Eylül 2010, 04:06:07
Bunlarla sidik yarıştırmak yerine karşılıklı anlaşıp silah alımlarını askıya alsak olmaz mı? Zaten aç kalacaklar yakında, bunlar kim bize saldırmak kim.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: boxer - 25 Eylül 2010, 04:13:45
Bunlarla sidik yarıştırmak yerine karşılıklı anlaşıp silah alımlarını askıya alsak olmaz mı? Zaten aç kalacaklar yakında, bunlar kim bize saldırmak kim.
Biz onlarla yarıştırmıyoruz ki normal gerekli alımları yapıyoruz onlar bizimle sidik yarıştırmaya kalkıyorlar ve bu sebeple batmak üzereler benim merak ettiğim bizim şu 3 yıllık süreçte envanterimize girecek silahlar karşısında ne yapacaklar donlarına kadar borçlanıp yine silah alır bunlar ;D
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 25 Eylül 2010, 10:10:55
Aramızda sürekli bir gerilim olduğu için ister istemez bir yarışma var. Ancak bu yarışmada büyük oranda hevesli ve takıntılı olan Yunanistan. Savunma sistemleri sadece Türkiye'ye yönelik. AB üyesi olmaının verdiği rahatlıkla bu konuda bizi geçtiğini bile söyleyebiliriz. Ancak Türkiye adımlarını sağlam atarak ilerlerken Yunanistan bu konuda oldukça dengesiz harcamalarda bulunuyor.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 25 Eylül 2010, 10:15:20
Aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış. Diğer üç kuvvet komutanı Biliyorlarmış Türkiye'yi yenemeyeceklerini.
Ezik Yunanlı...  :D :D
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: EfsaneAsker - 25 Eylül 2010, 10:35:47
Şöyle bir şey söyleyeyim, öncelikle Yunanistan bizi yenemezdi çünkü birden karar verdiğimiz bir şey değildi, belgeselde izlediğime göre hazırlık yapılmıştı ki gerçekten operasyonda bir kaç hata dışında her şey planlıydı. Ama Komünistlerin KIbrısa dolmasından dolayı o harekatta ABD Türkiye'ye istemem yan cebime koy hesabı yaptı.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: skywalker - 25 Eylül 2010, 13:42:26
Ölüp gidecek hala kuyruk acılarıyla uğraşıyor, ezik bunak.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: HDS - 25 Eylül 2010, 14:58:26
1974'de Yunanistan'ın Türkiye'ye göre bu kadar zayıf olduğunu düşünüyor musunuz?.. Sanırım Yunanistan'ın Türkiye'yi yenmesini sürekli Büyük Taarruz ile hezimete uğrayan Batı Anadolu işgali gibi bir "işgal" olarak algılama eğilimindeyiz.. Ancak mekanize askeri güçlerin özellikle Ege, Trakya ve Kıbırs üzerindeki mücadelesinde o yıllarda Yunanistan'ın Türkiye'yi mağlubiyete uğratamayacağını, ya da zarar ve zayiat sonrası barış istemek zorunda bırakacak kadar zorlayamayacağını neye dayanarak syleyebiliyoruz bu kadar emin..

Ben hiç de emin değilim mesela.. Özellikle 74 Barış Harekatı Türkiye için çok çok ciddi riskleri göze alarak çıkılan, çok ciddi yokluklar ve olumsuzluklar ile yürütülen ciddi bir harekattır..
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 25 Eylül 2010, 16:25:10
1974'de Yunanistan'ın Türkiye'ye göre bu kadar zayıf olduğunu düşünüyor musunuz?.. Sanırım Yunanistan'ın Türkiye'yi yenmesini sürekli Büyük Taarruz ile hezimete uğrayan Batı Anadolu işgali gibi bir "işgal" olarak algılama eğilimindeyiz.. Ancak mekanize askeri güçlerin özellikle Ege, Trakya ve Kıbırs üzerindeki mücadelesinde o yıllarda Yunanistan'ın Türkiye'yi mağlubiyete uğratamayacağını, ya da zarar ve zayiat sonrası barış istemek zorunda bırakacak kadar zorlayamayacağını neye dayanarak syleyebiliyoruz bu kadar emin..


Ezikliklerinden...
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: EfsaneAsker - 26 Eylül 2010, 01:05:55
Mehmet Ali Birandın sunduğu bir belgesel vardı ben de. Gerçekten de 60 larda iş kızışınca düşünülmüş ama bakılmış işin altından kalkamıyacaz ve hazırlık başlanmış, 74 te ise biz harekatı başladığımız zaman yunanlılar orduları karşılaştırmışlar yapacak bir şey yok. Hatta gönderdikleri uçakları bilerek kendileri tahrip edip düşmüş süsü veriyorlarmış savaşa sürüklenmemek için.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: boxer - 26 Eylül 2010, 01:47:38
Mehmet Ali Birandın sunduğu bir belgesel vardı ben de. Gerçekten de 60 larda iş kızışınca düşünülmüş ama bakılmış işin altından kalkamıyacaz ve hazırlık başlanmış, 74 te ise biz harekatı başladığımız zaman yunanlılar orduları karşılaştırmışlar yapacak bir şey yok. Hatta gönderdikleri uçakları bilerek kendileri tahrip edip düşmüş süsü veriyorlarmış savaşa sürüklenmemek için.
Efsaneasker burada ne anlatıyosun karıştırmışsın birbirine hiçbir anlam çıkaramadım... ;D
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Falcon - 21 Ekim 2010, 17:45:41
Başbakan Erdoğan'ın kritik Atina ziyaretinin kesinleştiği 14 Ekim'den bu yana Ege Denizi'nde it dalaşı yaşanmadı. Yunan gazetesi ise bu durumu bir belgeye dayandırarak iki ülke arasında diyaloğa girildiğini iddia etti.
Başbakan Erdoğan'ın kritik Atina ziyaretinin kesinleştiği 14 Ekim'den bu yana Ege Denizi'nde it dalaşı yaşanmadı. Yunan jetleri eğitim uçuşu yapan Türk F-16'larına ilişmiyor

Sabah gazetesinin haberine göre, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Atina ziyareti öncesinde Ege Denizi üzerinde it dalaşına ara verildi. Erdoğan'ın 22 Ekim Cuma günü düzenlenecek "Akdeniz Ülkeleri ve İklim Değişikliği" konferansına katılmak için Yunanistan'a gideceğini açıkladığı 14 Ekim tarihinden bu yana, Ege'de eğitim yapan Türk pilotlarına "hava ihlali" gerekçesiyle önleme yapan Yunan jetleri, tam sekiz gündür uçuşlarına ara verdi. Ege'de ilk kez bu kadar uzun süreli it dalaşı molası yaşanıyor. Genelkurmay'ın verilerine göre, Türk F-16'larına en son 13 Ekim 2010'da Sakız Adası üzerinde önleme yapıldı. Müdahale uçuşları nedeniyle Yunanistan'la Türkiye arasında uzun yıllardır gerginlik yaşanıyor. Bu sorun, özellikle askeri kanattan her platformda dile getiriliyor.

10 AYDA 385 ÖNLEME

Yunanlı pilotlar, 1 Ocak 2010 tarihinden bu yana Ege'de uçuş yapan Türk F-16'larına toplam 385 önleme yaptı. Bu uçuşlar, ekonomik kriz içindeki Yunanistan'a yaklaşık 7 milyon euroya mal oldu. Yunan jetlerinin 2000-2009 yılları arasında da Türk jetlerini püskürtmek için toplam 19 bin 888 kez havalandığı belirtildi. Ülkeye bu uçuşların maliyeti ise toplam 444 milyon euro oldu.

''ANKARA, HAVADA GERİLİMİN AZALMASI İÇİN DİYALOG ÖNERİSİNDE BULUNDU''

Türkiye'nin Yunanistan'a, ''havada gerilimin azalması için'' diyalog önerisinde bulunduğu iddia edildi.

Atina'da yayımlanan Ta Nea gazetesi, ''son derece gizli'' bir belgeyi kaynak gösterdiği haberinde, Ankara'nın bir taraftan ''Çeşme'' ve ''Piri Reis'' gemilerini Yunan kıta sahanlığı içinde araştırma yapmaya çıkarırken, diğer yandan Ege'yi ''Türk savaş uçaklarının müdahale edilmeden uçabilecekleri'' tarafsız bölge haline getirme girişiminde bulunduğu görüşünü savundu.

Gazetenin haberinde, Ankara'nın önerisinin 2006 ile 2009 yıllarında savunulan tezlerden farklı olmadığı ve Ege'nin ortak yönetiminin hedeflendiği iddia edildi.

Ta Nea, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen Mayısta Atina'ya yaptığı resmi ziyarette Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'ya, Ege'de meydana gelebilecek bir kazanın önüne geçilmesi ve gerilimin azaltılması için karşılıklı diyalog önerisini getirdiğini, bunun da Yunan tarafından kabul gördüğünü yazdı.

Bu arada, Yunan Devlet televizyonu NET'te yayınlanan bir programa katılan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitri Druças, Atina'nın net ve sonuç getiren bir dış politika izlediğini söyledi.

Ankara ile görüşmelere de atıfta bulunan Druças, ''Tezlerimiz ve koyduğumuz çerçeve açıktır'' ifadesini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Girgoris Delavekuras ise düzenlediği basın toplantısında, sorular üzerine gazetenin haberine değinerek, ''Gizli diplomasi izlenmiyor. Gerçeği yansıtmıyor'' dedi.

Türk-Yunan ilişkilerine de değinen sözcü, Atina'nın ilişkilerin iyileştirilmesini istediğini belirtti. Türkiye'nin tezlerini dile getirebileceğini kaydeden sözcü, Yunanistan'ın uluslararası hukuk çerçevesinde bunlara yanıt verdiğini ifade etti.

AA- Sabah

Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: enes38 - 21 Ekim 2010, 17:50:37
bizim plotlarda yunan plotlarda it dalaşı sayesinde gerçek bir savaşta nasıl davranacaklarını öğrenmişlerdir  her fenalığın altında bir hayır aramak lazım  belki bu sürtüşmeler kötü sonuçlar doğurabiliyor ama bir bakıma eğitim amaçlıda işe yarıyor
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Falcon - 21 Ekim 2010, 17:53:06
Yani Antreman yapıyorduk ama olsun
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Hawkerx - 21 Ekim 2010, 18:43:48
birde şöyle bir olay var ordaki Türk pilotlar yeni eğitim alan acemiler yunanlılar profesyonel pilotlarını yolluyorlar önlemeye.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: azarax - 21 Ekim 2010, 18:45:53
birde şöyle bir olay var ordaki Türk pilotlar yeni eğitim alan acemiler yunanlılar profesyonel pilotlarını yolluyorlar önlemeye.

sistem güzelmiş ;)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 29 Ekim 2010, 09:06:06
Askeri sırlar Atina’ya sızmış

Askeri casusluk soruşturmasında skandal iddia
Askeri casusluk soruşturmasında şüphelilerin, olası Türk-Yunan savaşına karşı geliştirilen savunma ve saldırı plan simülasyonlarını da sızdırdığı iddia ediliyor.

Askeri casusluk ve şantaj soruşturmasında  dün adliyeye 12 zanlı getirildi. 4 kişi savcılıkça bırakıldı. 8 kişiden 4’ü asker 3’ü TÜBİTAK görevlisi 7 kişi ise tutuklandı. Bir kişi tutuksuz yargılanacak. Önceki günkü 9 muazzafla tutuklu muvazzaf sayısı 12 oldu.

2 AMİRAL 8 KASIM’DAN SONRA ADLİYEDE
Dün tutuklanan isimlerin emekli Albay İbrahim Sezer, muvazzaflar Ekrem Saltuk Baysal, Deniz Mehmet Irak, Burak Çetin ile TÜBİTAK’ta görevli Yücel Çipli, Merdan Metin ve M. Seyfettin Alevcan olduğu açıklandı. Soruşturma kapsamında Tuğamiraller Şafak Yürekli ve F. Can Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 14 zanlı ise, 8 Kasım’dan sonra adliyeye getirilecek.

TATBİKATLAR VE HAREKAT PLANLARI
Casusluk şebekesi, Marmaris-Aksaz Deniz Üs Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Harp Komutanlığı’na ait karargahlardan belge sızdırmış. Kozmik belgeler arasında tabikatlar, harekat planları var. Bazı birliklerin nöbet yerleri ve güvenlik kamera noktalarının gösterildiği krokiler in de bulunduğu belgelerden bazıları savaş durumunu simüle eden harp oyunlarına ait. Yunanistan’la olası bir savaşın planları da sızan belgeler arasında.

POLİS YUNAN KADIN AJANIN PEŞİNDE
Amerika ile Rusya arasındaki ajan Anna Chapman gibi Türkiye ile Yunanistan arasında gizli askeri belgelere yönelik bir Yunan kadın ajanın casusluk yaptığı, çetenin sızdırdığı bilgiyi bu kadın ajan üzerinden Yunanistan’a aktarıldığı iddia edildi. Türk polisi, bu Yunan kadın ajanın peşinde.

YAKA KAMERASIYLA CASUSLUK HİZMETİ
Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda gizli kamerayla çekilen çok sayıda görüntü bulundu. Kocaeli’nde bulunan Cengiz Topel Birliği’ne ait tüm yol ve binaların görüntüsü de bunların arasında. Ayrıca hangarlar ve icinde bulunan uçaklarda gizli kamerayla cekilmis. Çetenin bunu yakalarına taktıkları gizli kameralarla yaptığı öğrenildi. Çetede, ele geçen belgeler arasında Havelsan’a ait bilgiler ve müşterilerinin isim ve numaraları da var. Operasyonda elektronik harp projesine ait belgeler ile Milli güvenlik için çok önemli bir plan da bulundu. Savcılığın sorusuna cevap gönderen Genelkurmay planın yüksek gizliliğe sahip olduğunu bildirdi. Çetenin bilgileri tek merkezde topladığı öğrenildi.

ASELSAN’daki ‘üç intihar’ dosyası savcıda
Fuhuş ve şantaj şebekesinin TUBİTAK, ASELSAN, HAVELSAN, Sivil Savunma Müsteşarlığı gibi Devletin önemli projelerini yürüten kurumlara sızmaya çalıştığının ortaya çıkmasının ardından soruşturmayı yürüten birimler, Aselsan’ın üç mühendisi Hüseyin Başbilen, Halim Ünsem Ünal ve Evrim Yançeken ölümleri ile ilgili dosyayı istedi. İntihar açıklaması yapılan ölümlerin nedeni olarak mühendislerin üzerinde çalıştıkları kritik projeler olduğu da iddia edilmişti. 9 ilde yapılan fuhuşoperasyonda ele geçirilen bazı belgeler bu ölümleri yeniden gündeme getirdi. Soşruiturmayı sürdüren birimler dün resmi yazı ile bu ölümlerin dosyalarını istedi.

(Star)
http://www.ensonhaber.com/askeri-sirlar-atinaya-sizmis-2010-10-29.html
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: EfsaneAsker - 29 Ekim 2010, 09:44:02
İlginç bizim denizcilerden çıkıyor hep plan satan, fuhuş yapn :D. Bu aselsan olaylarında da F-16 yı kontrol eden sistem gelişitirmişlerdi ama intihar ettiler, acaba neden dedikodusu vardı birara.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: kanas - 29 Ekim 2010, 13:54:56
Suçlamalar çok ciddi. Umrarım suçlular tez zamanda gereken en ağır cezayı alır ve ömürlerinin sonuna kadar, iğne deiliğinden dahi güneşi göremeden zindanda çürürler !!
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Felix - 30 Ekim 2010, 04:03:08
Yahu Yunanistan gitsin ilk önce ekonomik krizden kurtarsın kendini sonra savaş düşünsün..
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: EfsaneAsker - 30 Ekim 2010, 10:05:02
Mehmet Ali Birandın sunduğu bir belgesel vardı ben de. Gerçekten de 60 larda iş kızışınca düşünülmüş ama bakılmış işin altından kalkamıyacaz ve hazırlık başlanmış, 74 te ise biz harekatı başladığımız zaman yunanlılar orduları karşılaştırmışlar yapacak bir şey yok. Hatta gönderdikleri uçakları bilerek kendileri tahrip edip düşmüş süsü veriyorlarmış savaşa sürüklenmemek için.
Efsaneasker burada ne anlatıyosun karıştırmışsın birbirine hiçbir anlam çıkaramadım... ;D

..."Kıbrıs'ta 1974'teki Yunan albaylar cuntası darbesi... Sonra Türkiye'nin Barış Harekatı... Ve ardından yaşanan süreç."...
Olayın konu bu budur. Açıklamam aşağıda :)

Türkiye'nin Barış Harekatı'nda Türkiye ile savaşsaydık, yenerdik diyor Dimitri Yuannides. Ben de diyorim ki Türkiye kriz ilk patladığında sorunu çözmek için uğraşırken savaşı düşünmedi değil ama 60 larda Yunanistanla kapışcak durumumuz yokmuş. 74 e harekata kadar 10 yıla yakın hazırlık yapılımış. Eğer biz bu çalışmaları başlatmasaydık yenerlerdi. Belgeselde de buna yer verilmişti.  Yunanlılar 74 e gelindiğinde savaşa girsek ne yaparız diye oturup düşünmüşler ve doğrudan savaşa girmenin imkansız olduğunu görmüşler. Bu yüzden bir açıdan Dimitri Yuannides dediklerine katılsam da 74 de bizi yenemezlerdi. Hiç bir şey yapamayacakları için doğrudan, gönderdikleri yardım uçaklarını bilerek kendileri tahrip edip düşmüş süsü veriyorlarmış savaşa sürüklenmemek için.
 İşte yazı ile yorumun bağıntısı :).
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Destinyy - 30 Ekim 2010, 12:40:12
Kaşınıyolar 2 karış toprağınız var oda elinizden gitmesin akıllı olun artisler...
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: kanas - 30 Ekim 2010, 13:16:02
Yunanistan'la savaşta, bizim Ege kıyılarımızı epey bi tahrip ederler ama bizde onların Ege kıyılarını tahrip ederiz, yani tüm Yunanistan'ı. İşin özeti bence bu, Yunanistan'ın en büyük dezavantajı, coğrafi konumlarının ince ve uzun bir şekilde, Kuzeyden Güneye doğru olması. Ne kadar acı verici dimi  ;D
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: EfsaneAsker - 31 Ekim 2010, 00:02:07
Ateş olsalar cürumları kadar yer yakarlar.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: BLACKHAWK - 31 Ekim 2010, 12:14:27
Bir uçaklarını uçursunlar bakımlarını yapsınlar o zaman kapışırız haksızlık olur şimdi yahu.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: kagan2727271 - 01 Kasım 2010, 13:46:30
neden hep deniz kuvvetlerinde oluyor bu işler böle sanki baska kuvvet yok ülke de insanın aklına ister istemez süphe düşüyor!1
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 01 Kasım 2010, 15:19:51
İlginç bizim denizcilerden çıkıyor hep plan satan, fuhuş yapn :D. Bu aselsan olaylarında da F-16 yı kontrol eden sistem gelişitirmişlerdi ama intihar ettiler, acaba neden dedikodusu vardı birara.

Arkadaşlar, yargıda olan ve henüz gerçekliği kanıtlanmamış olaylar hakkında her zaman olduğu gibi kesin yargıda bulunarak birilerini suçladığınızın ve etiketlediğinizin farkında mısınız? Lütfen iletilerinize dikkat ediniz. Forum kurallarına aykırı davranıyorsunuz.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: amonyak - 02 Kasım 2010, 19:08:32
Bence yunanlilar simdi ancak ucurtma ucururlar artik ,bizim bu uzaktan kumanda ucurtma isine el atmamiz gerek zaman gecmeden  ;D birileri aselsana söylesin benden demesi
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: armata - 15 Kasım 2010, 22:54:30
Yunan cunta lideri sessizliğini bozdu
Kıbrıs'ta 1974 darbesini gerçekleştirerek, Türkiye'nin Ada'ya müdahalesine yol açan Yunan cunta lideri 35 yıllık sessizliğini bozdu. Yunan cuntasının lideri Dimitri Yuannides, Amerikalıların kendisini kandırdığını, silah arkadaşlarının da ihanet ettiğini söyledi. Yuannides, 1974 şartlarında Yunanistan'ın savaşta Türkiye'yi yenebileceğini de öne sürdü.

Kıbrıs'ta 1974'teki Yunan albaylar cuntası darbesi... Sonra Türkiye'nin Barış Harekatı... Ve ardından yaşanan süreç.

Olaylar 35 yıl sonra yeniden gündemde. Gündeme getirense, dikkat çeken bir isim. Kıbrıs darbesini gerçekleştiren Yunan cuntasının lideri 89 yaşındaki Dimitri Yuannides.

Pire'deki Koridalos cezaevinden ilk kez konuşan Yuannides kendi açısından Kıbrıs olaylarını anlattı. Cunta lideri Yuanides, Amerikalıların kendisini kandırdığını söylüyor: "Yumruğumu masaya vurarak Amerikalılara, 'Türk çıkarma harekatını engellemek amacıyla Mersin açıklarında devriye gezeceğini vaat ederek bizi aldattınız' dedim. Türkler derhal çekilmezse Yunanistan NATO'dan çıkacak ve Ankara'ya savaş ilan edecek uyarısında bulunduk. ABD Dışişleri Bakanlığı Yardımcısı Joseph Sisco ise, Türkiye'yi 1500 asker bırakarak Kıbrıs'tan çıkmaya ikna edecekleri vaadinde bulundu. Sisco bizden her türlü savaş faaliyetinden kaçınmamızı istedi".

Yuanides, silah arkadaşlarının da kendisine ihanet ettiği iddiaasında: "Kıbrıs'a Türk çıkarması sonrası Deniz Kuvvetleri Komutanı'na Girne limanı açıklarındaki bütün Türk gemilerini batırmasını, Hava Kuvvetleri Komutanı'na ise, 6 fantom uçağını Kıbrıs'ta Türklerin olduğu yerleri bombalamak üzere Girit'ten kaldırmasını söyledim.

Ancak, üç kuvvet komutanı Devlet Başkanı Fedon Gizikis ve Genelkurmay Başkanı Grigorios Bonanos aralarında gizlice görüşüp Türkiye ile çatışmaya girmemek için anlaştılar. Bana ihanet ettiler." Yuannides, 2009 Haziran'ında verdiği ve 13 ay gecikmeyle Yunan Adesmeftos Tipos gazetesinde yayınlanan demecinde 1974 şartlarına göre, "Yunanistan'ın olası savaşta Türkiye'yi yeneceğini" de öne sürdü, "Özellikle deniz ve hava kuvvetlerinde üstündük" dedi.

Yuanides, 1975 yılındaki "cuntacılar davası"nda müebbet hapse mahkum edilmişti.Yaş 89 olmuş be adam git kilisene bak işine Kıbrıs'tan sonra Ege de ki adalarınızıda kaybedersiniz.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: gsclup66 - 30 Kasım 2010, 11:20:07
yunanlılar kadar aptal millet yok fransızlar bunlara gazı veriyo türkler düşmanınız size saldırcaklar diye bunlarda afalıyor.. fransılarda bir güzel silah satıyolar .fransada biliyorki yunanlılar bizim rakibimiz bile olamaz
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: RekarnO - 30 Kasım 2010, 11:49:04
Deniz piyadeleri orduya mı bağlıymış? o nasıl oluyor. Zaten kendileride kabullenemiyorlar, şişme botlarla ilgilenip duruyorlar yazıyor :D

Yazı güzel bir yazı yazan yunanlıda olsa fazla sallamadan ve iyi bir dille anlatmış. Şu an için bizden neredeyse üstün oldukları konular Fırkateynlerinin yaşları ve karakol botlarının fazlalığı..

ama genel olarak biz üstünüz. deniz karakol uçağında 10-0 lık bir üstünlüğümüz olacakmış...
Denizaltılar ve küçük tonajlı gemilerde üstünüz ve daha da iyisi bizim kesinleşmiş onlarca inşaat ve modernizasyon programımız var, Onların ise neredeyse yok gibi sadece planları var..

Modernlik bakımından ve gelecek açısından egenin yıldızıyız hatta akdenizin. onlarda durumun farkında..

Yazıda birşey dikkatimi çekti. Zuhbr sınıfı çıkarma gemileri yani howercraftları çok fazla kullanmıyorlarmış yani dayanıklılık konusunda endişe ediyorlar..

Bizimde LPD programında yanılmıyorsam 2 adet gibi yurt içi inşaası düşünülen howercraft planımız vardı. peki bunların beka ve dayanıklılık araştırması sonuçları nelerdir. Adamlar memnun değil sanırsam. Bunların durumunu görüp ona göre önlem alma olasılığımız nedir? Bizimkiler için düşünülen plan nedir?

Ya da bizim LCAC(landing Crat Air Cushion) kazanma planımız için bir dezenfermasyon mu yapıyorlar?
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: rstr617 - 30 Kasım 2010, 14:24:23
Evet amfibi birlikleri kara kuvvetlerine bağlı.
Bizim için dezenformasyon yapmak kim, yunan kim. Takmayın kafanıza. ;)
Ben yine de yukarıda yazdığım gibi karşılıklı anlaşarak silah alımlarının iptal edilmesi taraftarıyım. Yunan'dan başka tehdit yok çünkü deniz kuvvetlerimiz için. Acil ihtiyaçları gidermek için kullanacağımız kaynağı yerli üretim araçlar geliştirmek için kullanmamız çok daha faydalı olur.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: RekarnO - 30 Kasım 2010, 14:34:07
Zaten çoğu proje yerli üretim üzerine kurulu...

Beraber silah alımını iptal edelim demek biraz abes kaçar.. yoksa bizde tarafız bu konuda ama işte politika.....
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: TCG Dumlupınar - 02 Aralık 2010, 12:41:17
bir dolu projemiz var ama hiç birinden bahsetmemiş yada sadece böyle bir projeleri var deyip geçiştirmiş. karakol gemilerinden bahsetmiş ama bizim estine korvetleri onlarla bir tutmuş, dememişki yunanistanın korvet gücü yok ama türkiyenin var diye, onun yerine türkiyenin karakol gemisi gücü yok ama yunanistanın var demiş, kelime oyunu neyse... karakol gemisimi korvetmi? denizde hangisiyle karşılaşmak istemezdiniz?


denizaltı konusunda, bizim atılay sınıfı 6 denizaltımızın yaşlarına değinmiş yakında kızağa çekilirler demiş ama kendi Type 209/1100 sınıfı 4 adet deniz altılarının milattan kalma olduğuna değinmemiş hiç. ayrıca şuan deniz altı konusunda ezici üstünlüğümüzü hiçe sayıp aıp sınıfı deniz altıları alırlarsa eğer, yunan denizaltı gücünden üstün duruma geçerler demiş. =) halbuki 8 i modern 14 deniz altımıza karşılık 4 ü milattan kalma diğer 4ü de (modern değil dedikleri bizim 6 adet atılay sınıfı ile aynı modernlikte) tam anlamıyla modern olmayan toplam 8 adet deniz altıları var. bariz üstünlük bizde. type 214 sınıfı projeleri yalan olursa vay gidi hallerine. 9 a 0 gibi bir üstünlükle başlarız maça.


çıkartma gemisi olayında zaten saçmalamış bence, bir ton projemiz var lct, lcm, lpd, lsd, lhd.... hiç birinden bahsetmemiş=) değişmesi gereken çok yaşlı çıkartma gemileri var demiş geçmiş. kendilerinin gündemde olan ama kesin olmayan modernizasyon programlarını bile bir bir irdeleyip yazısına dökmüş.

bende düşünüp duruyordum bu yunanların cesareti nereden geliyorda koskoca türkiye cumhuriyeti ile boy ölçüşebiliyor diye. meğer bu tarz yazarları varmış bir iki kelime oyunu bir ikitanede göz ardı edilen projelerimiz iş tamamdır. saf yunanda bunlarla avunur durur. bizimkilerde yunanı yüceltip dursun.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: ist_eternal - 02 Aralık 2010, 13:33:31
baştaki makale biraz eski o yüzden bizim projeler yazıda geçmemiş olabilir,zaten kimin umrunda yunanın ne düşündüğü bizim meselemiz başka,yunanistan olsa olsa portekiz ve irlanda ile beraer bizim ekonomistlere ülke nasıl yönetilmez onunla ilgili ders olurlar.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: EfsaneAsker - 02 Aralık 2010, 14:05:05
Makale eski ama yaş konusunda biraz saçmalamışlar. Bu adamların 3 tane destroyeri gözüküyor globalfirepower.com da. Bu sitede bilgilerde yanlışlık var biliyorum ama aslı ne bunların. Eski gemilerde olabilir tabii.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: _darkraven_ - 07 Ocak 2011, 21:14:51
Avrupa ve Dış Politika Vakfı "ELİAMEP" Genel Müdürü Thanos Dokos'tan enteresan bir analiz 

TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİYLE İLGİLİ DÖRT SENARYO
Yayın Organı : Kathimerini

Yayın Tarihi : 05 Ocak 2011 Çarşamba

Kayıt Tarihi : 05 Ocak 2011 Çarşamba

Ülke : Yunanistan

Yazar : Thanos Dokos*

Çeviri Yeri : Atina

Çeviri Şekli : Tam Metin

Çeviri Dili : Yunanca

Yunan dış politikasının ana konusunu ele almanın olası dört yolu var:

A- Bugüne kadar olan “ödün verici” tutumunun rakibin taleplerini yoğunlaştırmasını cesaretlendirdiğine inanarak, Yunanistan tarafından daha dinamik bir politikanın benimsenmesi, Ankara’nın çeşitli tahriklerine uygulamada cevap verilmesi. Böyle bir politika, savunma harcamalarının artırılmasını gerektirir. Rakip davranışlarına dikkat etmeye başlarsa bu, "strateji başarılıdır" demektir. Dikkat etmezse sıcak olay olasılığı belki de savaş olasılığı birden artar.

B- Ülke siyasi, ekonomik ve demografik hacimlerin bu tür bir politikanın uygulanmasına izin vermediğini kabul eder ve ”Finlandiyalılaşma” fikriyle uzlaşmaya çalışır.

C- Stratejik alanı değiştirecek bir gelişme kaydedilene kadar Türk-Yunan sorunlarının “dondurulması” (geçmişte bazı uzmanların öngördüğü Türkiye’nin dağılması, Yunanistan’ın Avrupa şemsiyesi altına girmesi vb.). Şimdilik Yunanistan sürekli zayıflıyor, Türkiye güçleniyor, Avrupa da geleceği için kaygılanıyor. Söz konusu politikanın avantajı, hiçbir ödün vermememiz. Ege’de gerginlik (işlevsellikle ilgili geçici çözümler ve Türk tutumunu askersizleştirme yönünde çabalar vasıtasıyla) azalsaydı söz konusu seçenek daha cazip olurdu. Bu taktiğin olumsuz yönü, açık yaranın açık kalması ve zamanın lehimize işlememesi olasılığı.

D- Önce ikili düzeyde, müteakiben de uluslararası adalet örgütüne başvuruyla diplomatik bir düzenleme aramak. Bu tür bir işlemden ortaya çıkacak çözüm, her zaman olduğu gibi müzakerelerde uzlaşma sağlama mantığı çerçevesinde (örneğin Yunanistan’ın Ege’deki kara sularının artıp azalması) olacak. Burada temel soru ise şudur: “Yunanistan’ın yaşamsal çıkarları güvence altına alınıyor mu?” Bunun cevabı da ancak görüşülmekte olan çözümün ana hatları açıklanırsa verilebilir.

Olumsuz yanı, müzakerelerin güç dengelerine ilişkin eşitsizliğin arttığı bir aşamada yapılmasıdır. Ön şart: Askeri güç dengelerinin devam etmesidir. Kırmızı çizgi: Gri bölgeler teorisinin geri çekilmesidir. Bilinmeyen husus: Ege ve Doğu Akdeniz’de büyük ve yararlanılabilir hidrokarbon yataklarının gerçekten var olup olmamasıdır Sorular: Kıbrıs sorunu çözülemez ise Türk-Yunan ilişkileri tamamen düzelebilir mi? Profesör Thodoros Karyotis’in yıllardır önerdiği ve Kıbrıs’ın değerlendirdiği MEB ile ilgili olarak ne yapıyoruz?

Bence birçok kişi (A) ve (B) seçeneklerini reddedecek. Tam aksine (C) ve (D) sakin bir tartışma konusunu olabilir. Teorik düzeyde bu iki seçenek birlikte uygulanabilir: Bölgede rol almak amacıyla zaman kazanmaya, ittifaklar kurmaya ve gelecekteki müzakereler için diplomatik sermaye toplamaya çalışırız. Öte yandan fırsat pencereleri -varsa eğer- sonsuza kadar açık kalmaz.Kaynak: (Thanos Dokos: Avrupa ve Dış Politika)
 
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: _darkraven_ - 07 Ocak 2011, 21:17:03
Uzun zamandır a ve c seçeneklerini kullanıyorlardı palikaryalar.B seçeneğine yanaşacaklarını sanmıyorum D ife bizim açımızdan negatif sonuç getirir.


Tabi bunlar palikaryaların çıkarlarına yönelik hazırlanan seçenekler.Bence Türkiye diplomatik atak başlatmalı ekonomik açıdan çöken yunanlılar askeri ve siyasi açıdanda geriliyorlar.Fırsatları değerlendirmek gerek...
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Tuco - 15 Şubat 2011, 17:33:28
Yunan hükümetinin Ege ile İyon denizinde bulunan 598 adacık ve kayalığı satma niyetinde olduğu iddia edildi.

Atina’da yayımlanan Elefteros Tipos gazetesi, "Papandreu, 598 adaya satılık tabelası koyuyor" başlıklı haberinde, AB, Avrupa Merkez Bankası (AMB), Uluslararası Para Fonu (IMF) "Troykası" yetkililerinin, 2015 yılına kadar 50 milyar avro tutarında "özelleştirme" yapılmasını öngören yeni reformlara gidilmesi taleplerinden aylar önce hükümetin kamuya ait taşınmaz mülklerin "nakite çevrilmesi" yolunda planlar yapmaya başladığını öne sürdü.

Gazete, hükümetin hedefinin, 330 milyar avroya tekabül eden devasa devlet borcunun bir bölümünü ödemek olduğunu kaydetti.

IMF-AB-AMB ile geçen Mayıs’da yapılan, destek mekanizmasından 110 milyar avro tutarında dev bir miktar alınmasını öngören memorandumda bu anlaşmaya da yer verildiğini iddia eden gazete, yapılmak istenenin, hükümetin söylediği gibi kamuya ait arazinin değerlendirilmesi değil, satılması olduğunu ileri sürdü.

-PAPANDREU.

Öte yandan, Yunan medyasında yeralan haberlere göre, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, "gerek ülke içinde gerekse dışındakilerin anlamamış olması olasılığı üzerine vurgulamak istediği noktanın, konunun devlet mülkünün kalkınma ve borçların ödenmesi çerçevesinde değerlendirilmesi" olduğunu söyledi.

Papandreu, değerlendirmenin satmak anlamına gelmediğinin altını çizdi ve "Yunanistan toprağını satmıyor" ifadesini kullandı.

Başbakan Papandreu ayrıca, hükümetin, devlet arazisinin satımı veya devredilebilmesini engelleyecek yasal düzenlemeye gideceğini de kaydetti.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da geçen hafta, mali kriz ve önlem reformları ile ilgili incelemelerde bulunan AB-AMB-IMF yetkililerinin, 15 milyar Avro tutarındaki taksidin verilmesi için "yeşil ışık yaktıkları", ancak yeni ve önemli reformların hayata geçirilmesinin gerekliliğini dile getirdikleri bildirilmişti.

Sözkonusu bu yeni reformlar çerçevesinde, 2015 yılına kadar 50 Milyar Avro tutarında özelleştirmelerin de bulunduğu, başlangıç memorandumunda 2011-2012 yıllarında 2 milyar Avroluk özelleştirmelere gidilmesinin öngörülmesine rağmen, şu anda bu tarihlerde hedeflenen meblağın 15 milyar Avro’ya tekabül ettiği kaydedilmişti.

Diğer yandan, yetkililerin sözkonusu açıklamaları sonrasında konuşan Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yorgos Petalotis ise, "Troyka’nın, Yunanistan’a karşı olan tavrının kabul edilemez olduğunu" söylemişti.

"Yunanistan’ın ihtiyaçları olduğunu ancak, bunun da bir sınırı bulunduğunu" ifade eden Petalotis, "Herkes kendi rolünün farkına varmalıdır. Kimseden iç işlerimize müdahale etmesini istemedik. Gururumuzun sınırlarını kimseyle müzakere etmeyiz. Talimatları sadece Yunan halkından alırız" demişti.

Petalotis, hükümetin, kalkınmaya ve bütçe açığının azaltılmasına katkı olması amacıyla kamuya ait taşınmaz malların şeffaflık içerisinde değerlendirilmesinin bir ihtiyaç olduğunu defalarca dile getirdiğini ve bununla ilgili resmi açıklamaların bulunduğunu belirterek, "Taşınmaz malların değerlendirilmesi, hiçbir şekilde devlete ait toprakların yok pahasına satılması anlamına gelmeyeceği gibi, bununla ilgili karar alma yetkisinin de sadece Yunan hükümetine ait olduğu malumdur" diye konuşmuştu.

Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/598-adacik-ve-kayalik-satiliga-cikti/dunya/sondakika/15.02.2011/1352654/default.htm
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: seyyah - 25 Mayıs 2011, 16:43:03
Wikileaks in sızdırdığı Amerikan diplomasi belgelerinin Türk-Yunan ilişkilerine dair boyutu Yunan gazetesi Tanea'da. Belgelere göre, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege uçuşları anlaşmazlığında Washington, genel olarak Türkiye'ye hak veriyor. Ama Bulamaç ve Eşekadası üzerindeki alçak uçuşlar konusunda Ankara'ya uyarıları da var.
yüksek tirajlı gazetelerinden Tanea, Türk-Yunan ilişkilerinin ayrıntılarını ortaya koyan yeni Wikileaks belgeleri yayınladı.

Belgelere göre ABD, Ege anlaşmazlıkları konusunda Türk tarafına hak veriyor.

Ancak Bulamaç ve Eşekadası üzerindeki alçak uçuşlar için Yunan tarafını haklı buluyor.

"O" belgelerden biri 29 Haziran 2010 yılına ait.

Belgede Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, dönemin ABD Büyükelçisi James Jeffrey ile yaptığı görüşmenin ayrıntıları var.

Amerikalı büyükelçi meskun adalar dediği Bulamaç ve Eşekadaları üzerinde Türk jetlerinin alçak uçuşunun yarattığı rahatsızlığa dikkat çekiyor.

Bakan Davutoğlu, Amerika'nın hassasiyetine,  "bu kayalıkların aidiyeti Kardak gibi ihtilaflı" diyerek karşılık veriyor.

Büyükelçi Jeffrey'nin cevabı  "egemenlikleri hakkındaki görüşlerinizi ortaya atmak için alçak uçuşlar yapmanız doğru değil" oluyor.

James Jeffrey'nin Washington'a geçtiği bir telgraftaki ifade aslında o temasların ana fikri gibi.

Jeffrey o telgrafta, "Türkiye'nin Ege'deki Yunan hava sahası ve karasuları ile ilgili tezleri özlüdür. Ancak iki meskun adanın, Bulamaç ve Eşekadası'nın üzerinden alçak uçuşlar yapmak Türkiye'nin çıkarlarına hizmet etmiyor" diyor.

Amerikan tarafını, Türkiye'nin havasahası tartışmasında haklı olduğuna ikna eden örneklerden biri, 2006'da bir it dalaşında yaşanan bir kaza.

Büyükelçi Jeffrey 2009 Mayıs'ın da Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ertuğrul Apakan ile görüştü.

Görüşmede 2006'daki it dalaşı da gündeme geldi.

Büyükelçi Apakan, ABD büyükelçisine;  "Yunan mahkemesi Türk pilotu gıyaben yargıladı ve cezalandırdı. Oysa radarlarda yunan uçağının arkadan Türk uçağına çarptığı belirlendi. Yunan mahkemesi adil değildi" dedi.

ABD Büyükelçisi daha sonra ABD'ye çektiği telgrafında ise büyükelçinin söyledikleri için "haklı olabilir" yorumu yaptı.

Büyükelçi Jeffrey'nin 2009 Mayıs'ında dönemin Dışişleri Bakanlığı Denizcilik Havacılık Dairesi Başkan Yardımcısı Büyükelçi Başat Öztürk ile bir görüşme yapıyor.

O kaza o dönemde yapılan görüşmelerde gündeme geliyor. Jeffrey, Washington'a yolladığı notta şu ifadeleri kullanıyor: "Herhani bir  Türk F-16'sı ne zaman Ege üzerinde uçsa yeri nerede olursa olsun Yunan F-16'sı tarafından taciz ediliyor. Taciz edilen Türk uçağı normal olarak manevra yapıyor. O noktadan sonra Türk savaş uçağının Yunan toprağı üzerinde alçak uçuş yapmaktan sorumlu tutulamaz."

Belgelere göre, Ege konusunda ihtilaf yaşayan Ankara ve Atina, bir dönem Kıbrıs konusunda alışılmışın dışında bir öneriyi görüşmüş.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, dönemin Yunan Dışişleri Bakanı Dora Bakoyani'ye, Kıbrıs konusunda son derece ilginç bir öneride bulunmuş:  "Kıbrıs'ta bir çözümü ikimizin de desteklediğini göstermek için sen KKTC'ye git ben de Rum kesimi'ne gideyim" demiş.

Gazetenin iddiası, bu önerinin, 2009'daki görüşmede Davutoğlu tarafından bizzat James Jeffrey'ye aktarıldığı...
http://www.cnnturk.com/2011/dunya/05/18/egedeki.ucuslarda.abd.turkiyenin.yaninda/617185.0/index.html
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: enes38 - 25 Mayıs 2011, 18:00:49
hüküm vermek hakim  işi ,  egedeki  sıkıntı amerikayı neden ilgilendiriyor?  aramızdaki  sorunları kendimiz  çözmek istesek  çözemeyecekmiymişizde  amerikanın  hüküm vermesini  normal  karşılıyoruz. 
bu  görüş bildirmekten  ziyade  ''sen şunu yapma , sen şunu yap''  şeklinde  hüküm vermeye benziyor.  abd  dünyanın diğer  ucundan  bizi iyi yönetiyor anlaşılan. >:(
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: ZenCom - 31 Mayıs 2011, 15:42:31
Yunanistan Deniz Kuvvetleri hakkında güncel bir araştırma...


http://combatfleetoftheworld.blogspot.com/2011/05/future-of-hellenic-navy.html
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: ZenCom - 31 Mayıs 2011, 15:43:35
Ve bu da Türk Deniz Kuvvetleri...

http://combatfleetoftheworld.blogspot.com/2011/05/future-of-turkish-navy.html
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: seyyah - 07 Temmuz 2011, 14:30:44
Kardak´ta Türk Yunan gerginligi

Yunan Sahil Güvenlik botunun Türk balıkçı teknesini taciz etmesi üzerine Türk Sahil Güvenliği olay yerine geldi
Güncelleme:07 Temmuz 2011 11:56

Bodrum'a bağlı Gümüşlük Beldesi'ne 4,5 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıkları'nda Türk ve Yunan sahil güvenlik botları arasında yaşanan gerginlik, İstanbul barosu avukatlarından Göray Karadut tarafından görüntülendi.

Yatıyla çıktığı gezintiden Gümüşlük'e dönerken Kardak yakınından geçtiği sırada bir Yunan botunun Türk balıkçı teknesine yanaştığını gören Karadut kamerasını çıkararak görüntü almaya başladı. Yunan sahil güvenlik botunun balıkçı kardeşler İsa ve İhsan Özyanık'ın kayığına beş metre kadar yaklaşıp, megafonla Gümüşlük'e dönmeleri çağrısında bulunması, Karadut tarafından görüntülendi.

Karadut'un kamerasına yansıyan taciz olayının hemen ardından Türk sahil güvenlik botu bölgeye geldi. Türk ve Yunan güvenlik botları birbirlerinin çevresinde seyrederken, Özyanık kardeşler de ağlarını toplayarak Gümüşlük'e döndü. Türk ve Yunan sahil güvenlik botlarının bildik görüntüleri, Yunan botunun Kilimli Adası'na doğru uzaklaşmasıyla sona erdi.

http://haber.mynet.com/detay/guncel/kardakta-turk-yunan-gerginligi/580701 (http://haber.mynet.com/detay/guncel/kardakta-turk-yunan-gerginligi/580701)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: enes38 - 05 Ağustos 2011, 10:06:41
Sınıra hendek adaya asker
Türk-Yunan sınırının hemen hemen tümünü kapsayan hendek 120 kilometre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 7 metre derinliğinde olacak. İlk iki bölümden oluşan 20 kilometresi kazıldı. Hendek, hem tankların, hem kaçak göçmenlerin geçişini engelleme amacını taşıyor. Hendeğin bitiminde, Batı Trakya’daki Yunan askerlerinin önemli bir bölümü adalara kaydırılacak.

YUNANİSTAN, Meriç hududunda yaklaşık 20 kilometrelik bölümünü kazdığı 30 metre genişliğinde ve 7 metre derinliğindeki hendeği 120 kilometreye uzattığında, Batı Trakya’daki askeri güçlerinin önemli bir bölümünü Ege adalarına nakletmeyi planlıyor. Meriç’deki “Hendek projesi”nin haritasını yayınlayan internet gazetesi To Vima’ya göre, projenin tamamlanmasından sonra bu bölgedeki askeri güçlerin büyük bir bölümü personel ihtiyacının bulunduğu adalara nakledilebilecek. Meriç’de Türk-Yunan sınırının hemen hemen tümünü kapsayan hendek, hem tankların geçişini imkansız kılacak, hem kaçak göçmenlerin Yunanistan’a gelişini önleyecek, hem de Meriç, Arda ve Dimoteka kasabası yakınındaki Eritropotamos nehirlerinin kış mevsimlerinde taştıklarında tarım arazilerine verdikleri zararı sınırlayacak. Küçük bir bölümü sınırdan uzak mesafede de olsa Bulgaristan’a doğru da uzaması planlanan hendeğin Meriç’de Karaağaç’ın karşısında bulunan 14.5 kilometrelik ilk etabı tamamlandı. İkinci etaptan da 5 kilometrelik bölüm kazıldı.

‘Kriz’ diye tel örgüden vazgeçtiler
Yetkililer, bu bölgeden kaçak göçmen geçişlerinin artık yok denecek kadar azaldığını belirtti. Kazı çalışmaları şimdi Nea Vissa köyünden Ardania köyüne kadar uzanan 13.5 kilometrelik ikinci aşamaya girdi. Yunan hükümeti yılbaşında göçmen kaçakçılığına karşı Nea Vissa köyü civarında 12.5 kilometrelik bir tel örgü inşa edeceğini açıklamıştı. Ancak ekonomik kriz yüzünden bu proje kağıt üzerinde kaldı. Kamu Düzeni Bakanı Hristos Papuçis, tel örgünün inşa edileceğini tekrarlamakla birlikte zaman vermedi.

‘Tankların geçişi imkânsız’ diyorlar

Proje çerçevesinde hendeğin bazı noktalarında köprü de inşa edilecek. Askeri uzmanlar, hendek projesi tamamlandığında Yunanistan’ın önemli bir savunma sorununun ortadan kalkacağını söylediler. Uzmanlar, tankların geçebilmesi


NoT: konuyu yalnış  yere açtıysam  kusura bakmayın.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: enes38 - 05 Ağustos 2011, 10:31:22
Yunanlılarda bu  g... korkusu  oldukca  aptalca  fikirler  üretmeye  devam edeceklerdir.(http://b1108.hizliresim.com/11/8/5/4078.jpg)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: kosavalı1989 - 06 Ağustos 2011, 12:06:24
zaten böyle durumlar için seyyar tank köprülerimiz vardı diye hatırlıyorum. bir hendek fazla sorun olmıyacaktır.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Hellfire - 06 Ağustos 2011, 17:17:22
zaten böyle durumlar için seyyar tank köprülerimiz vardı diye hatırlıyorum. bir hendek fazla sorun olmıyacaktır.

Aklımda yanlış kalmadıysa (habere göre yani) seyyar köprülerimiz en fazla 26 mt'lik,Yunanlılar ise hendeği 30 mt olarak kazıyorlar..

Enes 38 de üstteki mesajında güzel bir çözüm üretmiş zaten ;D
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Ice - 06 Ağustos 2011, 19:55:29
Yukardaki akıl dağıtırken bunlar pazar şemsiyesinin altına mı sığınıyordu 21. yüzyılda hendek ne yahu
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: KingWarrior - 11 Ağustos 2011, 20:22:16
Bölükbaşı'nın kitabı Yunanistan'ı karıştırdı

Atatürk'e jöle - rakı!
Kim, neden imal etti, akıbeti ne oldu? Hepsi ve daha fazlası Deniz Bölükbaşı'nın "Dışişleri İskelesi" kitabında...
11 Ağustos 2011 Perşembe, 16:35:37


KÜRŞAD OĞUZ / HABERTURK.COM
koguz@haberturk.com

 

Batı'da artık gelenek haline gelen, devletin üst kademelerinde görev yapmış isimlerin anılarını yayımlaması, yavaş yavaş bizim topraklarda da kendini gösteriyor. Öyle ki, önceden çoğunlukla "ardından" yapılan bu girişimler, şimdi 'yaşarken' gerçekleştiriliyor. Bu da, anı sahiplerine bazı sorular sormamıza ve 'gerçeklikleri' sorgulamamıza imkân tanıyor. Deniz Bölükbaşı'nın Doğan Kitap'tan yayımlanan "Dışişleri İskelesi" adlı kitabı da bunlardan biri.

Bölükbaşı kitabında, 1973'te adım attığı Dışişleri'ndeki 34 yılını anlatıyor. Zira kendisi, 2007 yılında istifa ederek politikaya atıldı. TBMM 23. Dönem MHP Ankara Milletvekili oldu. MHP'yi sarsan kaset skandalında milletvekilliği adaylığından ve genel bakan yardımcılığı görevinden istifa etti. Deniz Bölükbaşı, Türk siyasi tarihinde Millet Partisi, Cumhuriyetçi Millet Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi çizgisinin iz bırakan siyasetçisi Osman Bölükbaşı'nın oğlu.

 

1 MART TEZKERESİNİN KİLİT İSMİ
Bulunduğu görevler bakımından çok şey bilmesi mümkün bir isim Deniz Bölükbaşı. Dışişleri Bakanlığı'nın merkez teşkilatında çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra, Atina ve Bonn Büyükelçilikleri'nde çalıştı. Lizbon Büyükelçisi olarak görev yaptı. Dışişleri Bakanlığı Birinci Hukuk Müşaviri oldu. Başbakan Yardımcısı Dış Politika Başdanışmanlığı'na atandı. Cenevre Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi oldu. Asıl önemlisi, 1 Mart Tezkeresi günlerinde ABD'yle yapılan görüşmeleri birinci elden yürüttü.

"Dışişlerindeki görev yıllarında hasbelkader önemli süreçlerin ve müzakerelerin içinde bulundum" diyor Bölükbaşı. Ama mütevazı davranıyor.

Yunanistan'la ilişkiler, Ege gizli müzakere süreci, Batı Trakya Türk azınlığı, Kıbrıs, Ermenistan'la ilişkiler; kara sınırının kapanması süreci, diplomatik ilişki kurulması gizli müzakereleri, "soykırım" meselesi, uluslararası hukuk yolları, Avrupa Birliği yolculuğu, azınlık tartışmaları, Fener Rum Patriği'nin statüsü ve talepleri, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması, Irak, 1 Mart Tezkeresi ve ABD'nin Irak'ı işgali, PKK terörü onun resmen ilgilendiği pekçok konu arasında.

Ancak bir sorun var. Bölükbaşı, her ne kadar "Anlatılan ve aktarılanlar Dışişleri'nde görev yapmış bir meurun naçiz hikâyesidir. Bu hikâyede yansız kalmaya, samimi olmaya ve dürüstlükten ayrılmamaya gayret ettim. Kişisel görüşleri ve subjektif değerlendirmeleri kabul edilebilir asgari düzeyde tutmaya çalıştım. Bu bakımdan kitap geçmişe dönük şahsi bir hesaplaşma, bir dönemin yargılanması amacı ve niyeti taşımamaktadır" dese de AK Parti hükümetiyle ilgili eleştirileri, bir kısmı çok kabul edilebilir olsa da, objektiflik savını ortadan kaldırıyor.

 

KARDAK KRİZİ'NDE YUNANİSTAN
Ancak geri kalan anekdotlar, yakın tarihi daha iyi anlamak için mutlaka okunmalı. Nitekim bugün Anadolu Ajansı'nın geçtiği bir haber, bu anekdotlardan Ege'yle ilgili bir bölümünün Yunanistan'ı karıştırdığını söylüyor.

Bölükbaşı'nın kitabı Yunanistan'ı karıştırdı!

O bölümü geçeceğim. Ama kitaptan, Kardak krizi sırasında Yunanistan'da yaşanan bir skandalı aktarayım.

Bölükbaşı kriz sırasında Bonn'da görevli ancak kriz geçtikten sonra Ankara'ya çağrılarak istişarelere katılıyor. Türkiye'nin, Yunanistan'ın kayalıklara asker çıkarma hamlesine karşılık olarak ikinci kayalıklara asker çıkardığı gece Yunanistan tarafında tam bir keşmekeş var. Yunanistan'ın savaş hazırlıklarını ele aldığı Hükümet Konseyi'nin, Türk askerlerinin kayalıklara çıktığından saatler sonra üstelik de ABD Dışişleri Bakanlığı'nın uyarısıyla haberdar olduğunu söylüyor Bölükbaşı.

Hatta Mihalis İgnatiou ve Athanasios Ellis isimli iki Yunan gazeteci, o gece Yunanistan Başbakanı Simitis ve Genelkurmay Başkanı Limberis arasında geçen çarpıcı bir diyaloğu şöyle aktarıyor:

Başbakan Simitis: Ulan salak, iki adacığa da koruma gönder demedim mi?
G. Başkanı Limberis: Önce iki adaya da koruma göndermem gerektiğini bana söylemediniz.
Simitis: İnanmıyorum, bu nasıl bir dağılma? Bu ne biçim devlet? Bu ne vaziyet?


 

DONNA KARAN SKANDALI!
Bölükbaşı, haliyle kitabında bürokrasinden siyasete pekçok isimden bahsediyor. Büyükelçi İnal Batu ve onunla ilgili komik bir hatırayı şöyle aktarıyor:

"İnal Batu hafif imbat ve meltem dışında rüzgârı olmayan, telaş ve gerginlik paratonerli bir büyüğümüzdü. Sosyal ilişkileri bakımından da güçlü biri olarak bilinirdi. New York'ta BM daimi temsilcisiyken bir yemekte yaşananlar bu yönü hakkında tereddütler doğmasına yol açtı.

Yanılmıyorsam Atlantik Plak şirketi sahibi merhum Ahmet Ertegün'ün bir yemek davetinde yanında oturan bayan ismini söyleyerek kendini tanıtınca, ne iş yaptığını sormuştur.

Bayanın bunun üzerine arkasını dönerek Büyükelçi Batu'yla yemek boyunca hiç konuşmadığı rivayeti yayılmıştı.

Büyükelçi Batu'nun ismini duyduktan sonra ne iş yaptığını sorduğu bayan New York'ta tanınmış modacı Donna Karan'dır."

 

ATATÜRK'E ÖZEL JÖLE RAKI!
Ama kitabın en çarpıcı detayı, bana sorarsanız Bölükbaşı'nın Bonn görevi sırasında Atatürkle ilgili öğrendiği sırlar. Ben şimdiye kadar onun anlattığı bu hikâyeyi duymadım. Siz de duyunca çok şaşıracaksınız:

"Bonn'a gelişimden kısa bir süre sonra Türk rakısı konusunda akademik bir çalışma yapan bir araştırmacı randevu istedi.

Rakıya olan mütevazı aşinalığımın neden bir araştırmacının ilgisini çekmiş olabileceğini merak ederek kendisiyle görüştüm.

Anlattığı şuydu: Atatürk'ün rahatsızlığının ağırlaştığı ilk dönemde tedavi için Berlin'e gitmesi düşünülmüş. Bu konuda randevular alınmış, seyahat hazırlıkları başlatılmış.

Bu arada Tekel İdaresi Atatürk'ten önce Berlin'e beş küçük fıçı özel jöle rakı göndermiş. Ancak, hastalığın ağırlaşmasının seyahate izin vermeyecek olması nedeniyle Berlin'e gitmesi mümkün olmamış. Bu arada Tekel'in yola çıkardığı rakı fıçıları Berlin'e ulaşmış ve Türk Büyükelçiliği'ne teslim edilmiş.

Araştırmacının resmi kayıtları olduğunu söylediği bu hikâyeyi dinleyince çok heyecanlandım. Atatürk için özel olarak hazırlanan fıçı içinde jöle rakıyı ilk defa duyuyordum.

Nasıl hazırlandığını ve içildiğini sordum:

Rakı katılaştırılıyor, yosun özü gibi bağlayıcı özelliği olan bir madde ile karıştırılıp jöle haline getiriliyordu. Kullanılacağı zaman bir yemek kaşığı jöle bir kap su içinde ısıtılıyor, bir gece dinlendirildikten sonra servise hazır hale getiriliyor.

Tekel İdaresi'nin bunu kendi inisiyatifiyle mi yaptığını bilmiyorum. Ama, büyük Atatürk'ün son döneminde bile Tekel'in böyle bir sevkiyat yapmasının yine de ince bir düşünce olduğu söylenebilir.

Araştırmacı, kullanılmayan fıçı rakıların Türkiye Büyükelçiliği, İkinci Dünya Savaşı sonrası Berlin'den Bonn'a taşınırken buraya getirildiğine ilişkin bir bilgiye ulaştığını söyleyince hemen 'içki kavı'ndan sorumlu garsonu çağırdım.

Bu konuda bilgisi olup olmadığını sordum. Cevabı benim için tam bir hayalkırıklığıydı:

"Evet, fıçı rakılardan biri Bonn'a gelmiş ve ne olduğu bilinmeden uzun süre kavda bir köşede sahipsiz kalmış. Ren Nehri'nin taşması sonucu büyükelçilik kavını su basmış, parçalanan fıçı da atılmış."

Fıçı sel sonucu tahrip olup atılmamış olsaydı hiç şüphesiz el koyardım. Bir kaşık nostaljik deneme sonrası da özel olarak muhafaza ederdim.

Kısmet değilmiş!"


Bölükbaşı'nın kitabı Yunanistan'ı karıştırdı

Türkiye'nin eski Atina Büyükelçisi Deniz Bölükbaşı'nın, "Dışişleri İskelesi" adlı kitabı Yunanistan'da yankı uyandırdı
11 Ağustos 2011 Perşembe, 16:23:40

Bölükbaşı'nın kitabı Yunanistan'ı karıştırdı

Yunan medyasının konuya ilişkin geniş yer verdiği haberlerde, "Bölükbaşı'nın kitabının, Yunanistan'da milli meselelerin sevk ve idaresiyle ilgili büyük sorun olduğunu ortaya koyduğu", "Papandreu'nun, Ege'nin anahtarlarını Ankara'ya teslim ettiği" ifadeleri kullanıldı.

Elefterotipiya gazetesi, "Dalgalanmalar" başlıklı haber yorumunda, "kitapta anlatılanlara göre, iki ülkenin Yunan karasularıyla ilgili dalgalanmalar üzerinde çalıştığı" belirtilerek, şöyle denildi:

"Türkiye'nin, Yunanistan'daki eski büyükelçisi ve iki ülke arasındaki istikşafi görüşmelerde 2000 yılından bu yana müzakerecisi, hava deniz konularını çok iyi bilen Deniz Bölükbaşı, kitabında bölgeyle ilgili Türk-Yunan diyaloğundaki Türk tezlerini anlatıyor ve açıkça bunların çoğunun Atina tarafından gayriresmi olarak kabul edildiğini ima ediyor."

Bölükbaşı'nın kitabı, Atina'da muhalefet çevrelerinin hükümete karşı yeni eleştiri dalgalarına da neden oldu.

Ana muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi'nin (ND) dış politika sorumlusu Panos Panayotopulos, yaptığı açıklamada, kitabın yazarı Bölükbaşı'nın, Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleştirilen toplam 50 istikşafi görüşmeden 36'sında yer aldığına dikkati çekerek, "kitapta anlatılanların, iki tarafın dışişleri temsilcileri arasında sürdürülen görüşmelerin içeriğinin gerçekte ne olduğu konusunda yeni sorular yarattığını" ileri sürdü.

Yunanistan Komünist Partisi tarafından yapılan açıklamada da "Yunanistan'ın egemenlik haklarıyla ilgili tehlikenin çok büyük olduğu ve hükümet ne derse desin, halkın uyanık olması gerektiği", ayrıca "Ege'nin, NATO'laştırılması ve ortaklaşa değerlendirilmesi konusunun sürekli masada bulunduğu" belirtildi.

Sol İttifak Sinaspizmos, "Ülke kamuoyunun, istikşafi görüşmelerin gidişatını gayriresmi Türk yayınlarından öğrenmesinin kabul edilemez olduğunu" açıklayarak, hükümetin istikşafi görüşmelerle ilgili meclise bilgi vermesini istedi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI BEGLİTİS'TEN YALANLAMA

Bu arada, katıldığı bir radyo programında Bölükbaşı'nın kitabıyla ilgili soruları yanıtlayan Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Beglitis, ''Yunanistan'ın bazı yerlerde karasularını 12 mile genişletilmemesini kabul ettiğine dair iddiaların gerçek olmadığını'' söyledi.

Beglitis, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'nun Dışişleri Bakanı olduğu dönemde, kendisinin Yunan Dışişlerinin temsilcisi olarak istikşafi görüşmelerde yer aldığını belirterek, "Konuşmalar oldu, ancak hiçbir anlaşma olmadı. Atina'nın bu konudaki yegane amacı uluslararası hukukun ve ülkenin egemenlik haklarının korunmasıdır" dedi.

AA

http://www.haberturk.com/kultur-sanat/haber/657957-ataturke-jole-raki
http://www.haberturk.com/dunya/haber/657953-bolukbasinin-kitabi-yunanistani-karistirdi
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: EfsaneAsker - 30 Ağustos 2011, 00:05:47
Aslında bir açıdan gerçekten koruyabilir. Piyadeler geçerken 7 metre derinlik ellini kolunu sallayarak geçilmez. Bomba atsan bile ki bence en basit ve kaba çözüm. Yine de hareket kaabiliyetini snırlar. Köprüler ile sorunun çözüleceğini zannediyorum. Amma ve lakin 21. yüzsyıldayız ve artık sorunlar karadan değil havadan çözülüyor, o yüzden karadaki engel pek de etkili olmaz
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: serdar43 - 31 Ağustos 2011, 16:45:09
adaların etrafınada duvar örerler paraları varsa tabi ;D
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: sephiroturk - 15 Eylül 2011, 23:14:54
Biz orya tankla gidemez isek onlarda bize tank ile gelemez
Yunan stratejisinin sadece savunmadan ibaret oldugunun ispatidir
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: kosavalı1989 - 16 Eylül 2011, 00:01:47
ayrıca samurlar birbirleriyle kenetlenerek uzayabiliyorlar o hendek bir işe yaramaz :)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 16 Eylül 2011, 00:02:56
Yunanlıları Ka'le alan kim. :)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: URUG - 16 Eylül 2011, 02:31:35
İkinci dünya savaşının taktikası.Çağdaş dönemimizde bu tip şeyler hemde Türkiyeye karşı bir işe yarayacağını sanmıyorum.Lazım gelse 5-6 tankını atar çukura üzerinden basıp keçer.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: DedeKorkut - 16 Eylül 2011, 11:29:16
Yanlış anlaşılmak istemem ama Yunanistan bu hendeği Türkiye'ye karşı değil, Türkiyeden ülkesine kaçak yolla giren yasa dışı göçmenlere karşı kazıyor. Zira bu aralar Shengen bölgesinden atılma tehlikesi yaşıyor ve bir şekilde kaçak göçmenleri engellemek zorunda. Tabi ölümü bile göze alarak denizleri okyanusyaları aşan göçmenleri, basit bir hendek durdurur mu onu hep beraber göreceğiz. :)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Falcon - 16 Eylül 2011, 12:41:26
Ben bu adamlara hiç yorum yapmam abi.Yorumsuz bir durum :D
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: enes38 - 16 Eylül 2011, 13:30:00
gereksiz  her  işten  bazı  şirketler  kuruluşlar  yada  şahıslar  büyük  kãrlar  elde  ederler ,  alınacak  harfiyar  miktarı  akıllara  durgunluk  verecek  kadar  fazla  atılacak  betonu  hiç  söylemiyorum ,  1  tane  kepce  2  tane  kamyonla  olacak  iş  değil  siz  o  hendeği  askeriyenin  kazdığına  inanmayın.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: seyyah - 16 Eylül 2011, 20:16:43
Yanlış anlaşılmak istemem ama Yunanistan bu hendeği Türkiye'ye karşı değil, Türkiyeden ülkesine kaçak yolla giren yasa dışı göçmenlere karşı kazıyor. Zira bu aralar Shengen bölgesinden atılma tehlikesi yaşıyor ve bir şekilde kaçak göçmenleri engellemek zorunda. Tabi ölümü bile göze alarak denizleri okyanusyaları aşan göçmenleri, basit bir hendek durdurur mu onu hep beraber göreceğiz. :)
Bu devirde yani suan hic kimse Yunanistan´a kacmaz onlar Turkiye´ye kaciyorlar.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 07 Ekim 2011, 09:50:02
Dalaşmayın, bağış yapın
7 Ekim 2011

Neredeyse 10 yıldır Türkiye’de yaşayan Yunan akademisyen Harry Tzimitras’ın, Ege’nin iki yakasını bir araya getirmek için Atina hükümetine çok basit bir önerisi var: İt dalaşı yapmak için uçak kaldırmak yerine, buradan tasarruf edilecek parayı Türkiye’de bir hayır kurumuna bağışlamak.

“Böylece dünyanın sonunun gelmediğini herkes görür” diyen Tzimitras, bu sözlerin “bir akademisyenin naifliği” olarak görülebileceğini düşünse de, böyle bir girişimin sonuç getireceği konusunda iyimserliğini de kaybetmiyor.
 
Bilgi Üniversitesi’nde Türk-Yunan ilişkileri üzerine dersler veren Tzimitras artık bir şekilde “hem oralı hem buralı” olmuş. İki topluma da içeriden bir gözle baktığında Ege’de bir türlü tam olarak çözüm sağlanamamasını kamuoyunun meselelere katılımının farklı düzeylerde olmasına bağlıyor:
 
“Yunan kamuoyu olaylara fazla müdahil. En ufak bir şeyde sokaklara dökülüp protestolar düzenliyorlar. Türk kamuoyu ise tam tersine, böyle durumlarda ya hiç tepki göstermiyor ya da tepkisi sınırlı kalıyor. Dolayısıyla iki hükümet birbirinden tamamen farklı hareket etmek zorunda kalıyor.”
 
“BİR SINIRI ÇİZMEKTEN ACİZ MİYİZ?”
Atina hükümetlerinin herhangi bir girişim için harekete geçmeden önce bu Yunan kamuoyuna anlatmak zorunda kaldığını ifade eden Tzimitras, “Eğer bu aşılabilirse, aslında çözülemeyecek sorun yok. Çünkü yaşanan sorunlar büyük oranda teknik meseleler. Yunanistan’la Türkiye kara sularının sınırını çizmekten aciz mi?” diye soruyor.
 
Ancak Tzimitras’a göre asıl sorulması gereken soru “böyle teknik meseleleri ulusal davalara dönüştüren şeyin ne olduğu”. Kendi sorusuna verdiği cevap da karşılıklı olarak biriktirilen negatif imajlar, yanlış algılar ve şüpheler.
 
“ÇOK ÖNEMLİ OLSA ŞİMDİYE KADAR ÇÖZÜLÜRDܔ
İki ülke arasında kriz yaratan mevzuların bazılarının köklerinin 40 yıl öncesine kadar gittiğini hatırlatan Tzimitras, “Demek ki bunlar aslında çok önemli meseleler değil. Zira gerçekten o kadar önemli olsaydı, 40 yıl boyunca öyle ya da böyle, sorunlar en kötü ihtimalle savaş yapılarak çözülürdü. Anlaşmazlıkların 40 yıl boyunca sürmesi bu iki ülke insanlarının aslında birlikte yaşayabilecekleri anlamına geliyor” diyor.
 
“Bugüne kadar uygulanan, meseleler üzerine tek tek eğilip ilişkilerin genelinin düzelmesini bekleme stratejisinin başarısız olduğunu gördük. Artık çözümün yolu, işbirliği yapmak için karar almaktan geçiyor. Çünkü işbirliğine odaklandığınız zaman çözüme de otomatikman ulaşmış oluyorsunuz” diyen Tzimitras, 1999 yılında başlayan yakınlaşma girişimlerinin artık doygunluk noktasına ulaştığını ve bundan sonra çok fazla getirisi olmayacağını düşünüyor.
 
ORTAM ÇÖZÜME MÜSAİT
Ancak Tzimitras’a göre bu girişimler temel olarak alınıp yeni adımlar atılabilir zira şu an üş sebepten dolayı buna çok uygun bir ortam var:
 
Birincisi Yunan hükümeti yakınlaşmayı kendisi gündeme getirdi. Bunun başarılabileceğine inanıyorlar ve bunu kanıtladılar.
 
İkincisi, Türk hükümeti Yunanistan’ı ne bir düşman ne de bir öncelik olarak gördüğünü açık bir şekilde ortaya koydu. Türkiye kendisini hem dışarıda hem de içerinde yeterince güçlü hissediyor.
 
Üçüncüsü de Yunanistan şu an derin bir ekonomik kriz içinde. Bu sadece bir engel değil aynı zamanda ülkenin pozisyonunu yeniden değerlendirmek, öncelikleri yeniden belirlemek ve örneğin savunma bütçesini sınırlandırmak için çok önemli bir fırsat.
 
Ya da Tzimitras’ın ifadesiyle, “İnsanlar fakirlik seviyesinin altında yaşarken, gerçekleşmeyecek bir krize yatırım yapmanın anlamı yok. Ekonomik krizi bir meşruiyet faktörü olarak kullanarak ‘yeter’ deme zamanı geldi.”

http://www.hurriyet.com.tr/planet/18919352.asp
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 10 Ekim 2011, 08:01:40
Yunan iddiası: Karasularımızda 3 saat kaldı

(http://www.hurriyet.com.tr/_np/4149/14644149.jpg)
Yorgo KIRBAKİ /ATİNA10 Ekim 2011

Türk fırkateyni ‘Kemal Reis’in Ege’de Yunan karasularından geçtiği iddiası, Atina’da “Türklerin gövde gösterisi” olarak yorumlandı.

Yunan Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kemal Reis’in önceki gün Rodos-Santorini-Milos-Serfios adalarının açıklarında uluslararası sulardan geçtikten sonra üç saatliğine Yunan karasularına girdiği ve Yunan savaş gemisi tarafından takip edildiği belirtildi. Yunan medyası, Türk fırkateyninin Antalya’dan Çanakkale Boğazı’na giderken, bu rotayı izlemesi ve hatta Atina yakınlarındaki Sunion kasabası açıklarından geçmesinin “tahrik” olduğunu yazdı.

Yunan ve Rum Dışişleri Bakanları Stavros Lambrinidis ile Erato Kozaku Markulli arka arkaya Mısır ve Lübnan’ı ziyaret edecek. Yunan medyasına göre, Lambrinidis Mısır ve Lübnan’dan Kıbrıs Rum Yönetimi ile imzaladıkları, ancak Türkiye’nin tepkisi üzerine geri adam attıkları Münhasır Ekonomik Bölge (MÖB) anlaşmalarına işlevlik kazandırmalarını isteyecek. Rum Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli ise “Türkiye 6 aydır anlaşmaların feshedilmesi için uğraşıyor. Mısır ile sorun yok ama Lübnan ile sorun var” dedi.
http://www.hurriyet.com.tr/planet/18941695.asp
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 08 Kasım 2011, 09:42:25
Yunanistan savaş uçakları tacize devam ediyor

Yunanistan savaş uçakları Türk savaş uçaklarını taciz etmeye devam ediyor.
07.11.2011 - 12:58

Genelkurmay Başkanlığının verilerine göre, Türk Hava Kuvvetleri uçaklarının 2010 yılında yaptığı toplam sorti sayısı 2 bin 843 olarak gerçekleşirken, Yunanistan uçakları Ege'de 12 bin 346 sorti yaptı. Yunanistan Hava Kuvvetleri, ülkedeki ekonomik krize ve Türkiye'nin ''karşılıklı uçuşları azaltalım'' önerisine rağmen bu yıl da geri adım atmadı.

492 KEZ MÜDAHALEDE BULUNDU

Yunan savaş uçakları 2011'in ilk 10 ayında 293'ü ''önleme'' ve 199'u ''taciz'' olmak üzere toplam 492 kez Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakların uluslararası hava sahasındaki uçuşlarına müdahalede bulundu. Yunan savaş uçakları, ekim ayının ilk haftasında 42 ''taciz'' ve 34 ''önleme'' uçuşu yaptı. Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının Ege ve Akdeniz üzerindeki uluslararası hava sahasındaki eğitim ve tatbikat uçuşlarına eylül ayında 41, ağustos ayında ise 36 kez müdahalede bulundu.

Yunan savaş uçakları, temmuzda 46 ''önleme'' uçuşuyla Türk savaş uçaklarına tehlikeli mesafede yakınlaşırken, haziranda bu rakam 35 olarak gerçekleşti. Midilli adasının kuzey batısı, Sakız adasının kuzeybatısı ve Ahikerya adasının kuzeyindeki uluslararası hava sahasında yoğunlaşan Yunan müdahaleleri, mayısta 29 kez yaşandı. Nisanda Yunan ''taciz'' uçuşları 43'e çıkarken, bu rakam martta 34, şubatta 41 ve ocakta 47 olarak gerçekleşti.

AKDENİZ'DE İT DALAŞI

Türk savaş uçaklarının uluslararası hava sahasındaki uçuşlarını engelleme amaçlı ''önleme'' uçuşlarıyla yetinmeyen Yunanistan Hava Kuvvetleri uçakları, Ege ve Akdeniz'de ''it dalaşı'' olarak nitelendirilen ''taciz'' girişimlerini de sürdürdü. Yunan jetleri, bu yılın ekim ayının ilk haftasına kadar geçen süre içinde 156 kez Türk savaş uçaklarına karşı ''taciz'' uçuşu yaptı. Yunan jetleri, radar kilitlerini Türk jetlerine kilitlemek suretiyle her biri ortalama 15-18 dakika süren ''taciz'' uçuşları yaptı. Bir savaş uçağının, o uçağı vurması için hedefe alması anlamına gelen ''radar kilitleme'' girişimleri, Yunan pilotlarının en çok başvurduğu taciz yöntemlerinin başında geliyor. Yunan savaş uçaklarının, ''taciz'' girişimleri, en çok ağustos ayında (30 kez) yaşandı. ''Taciz'' girişiminin en az yaşandığı ay mayıs (5 kez) oldu.

NATO HABERDAR EDİLDİ

Yunan savaş uçakları, uluslararası hava sahasındaki ''önleme'' ve ''taciz'' uçuşlarıyla yetinmeyip, Türk hava sahasını da işgal etti. Yunan jetleri, 2011'de toplam 18 kez Türk hava sahasına girdi. Çoğunluğu İzmir Karaburun yarımadası yakınlarındaki hava sahası işgalleri, Antalya Kaş açıklarında ve Edirne üzerinde de yaşandı. Genelkurmay tarafından günü gününe Dışişleri Bakanlığına bildirilen tacizlerinden NATO da haberdar edildi.

http://www.ensonhaber.com/yunanistan-savas-ucaklari-tacize-devam-ediyor-2011-11-07.html
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 22 Aralık 2011, 12:49:55
Ege'de sular ısınıyor

TSK bölgeye helikopter ve bot gönderdi!..
22 Aralık 2011 Perşembe, 10:37:55
Ege'de sular ısınıyor!

Türkiye ile Yunanistan'ı 1995 yılında savaşın eşiğine getiren Kardak kayalıkları bir kez daha ısındı. Yunan teknelerin Türk karasularını ihlal etmesi üzerine TSK bölgeye helikopter ve bot gönderdi.

Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde Bodrum’un Gümüşlük Beldesi açıklarındaki Kardak kayalıklarıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre; Yunanistan'a ait tekneler, dün saat 13.35- 17.35 arasında Kardak kayalıkları bölgesinde kara sularımızı 6 kez ihlal etti.

Ntv'nin haberine göre; Balıkçılara müdahale eden Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait iki bot ve bir helikopter, bölgedeki Yunan balıkçı ve sahil güvenlik botunu karasularımızdan uzaklaştırdı.

SAVAŞ SON ANDA ÖNLENMİŞTİ

Ege Denizi'nde bulunan Kardak kayalıkları 1995 yılında Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getirmişti.

Türk bandıralı bir geminin karaya oturmasının ardından bölgenin kendisine ait olduğunu savunan Yunan askerleri, kayalıklara çıkarak bayrak dikmişti.

Bunun üzerine Türk SAT ve SAS komandoları, bölgeye giderek Kardak'ın yakınlarındaki başka bir adaya bayrak dikmişti.

ABD ve NATO'nun devreye girmesiyle kriz savaşa dönüşmeden son anda çözülmüştü.

http://www.haberturk.com/gundem/haber/699283-egede-sular-isiniyor
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: enes38 - 22 Aralık 2011, 13:22:32
Bu durum abartısız  hemen hemen her hafta yaşanıyor  , sınır ihlalini  sadece onlar değil zaman zaman bizde yapıyoruz.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 20 Ocak 2012, 19:02:27
Türk tankları için hazırlanan hendek bitmek üzere

A.A
20 Ocak 2012
Hendek bitiyor
Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Hristos Papuçis, Yunanistan'ın Evros (Meriç) bölgesinde kaçak göçmenlerin ülkeye girişini engellemek için, Türk-Yunan sınırına inşa edilmesi planlanan tel örgüden duvarın yapımıyla ilgili anlaşmanın imzalandığını ve çalışmaların en geç 5 ay içinde tamamlanacağını açıkladı. Yunanistan'ın kaçak göçmenler ve Türk tanklarını engellemek için kazdığı 120 kilometrelik hendekte de sona gelindi.

Yunan medyasına göre, Vatandaşı Koruma Bakanlığı ile duvarın yapımını üstlenen "DAGRES-ATE" şirketi arasında düzenlenen imza törenine katılan Papuçis, tören sonunda yaptığı açıklamada, "Bu konuda atılan imzaların, bunun (tel örgüden duvar) asla başlamayacağını iddia edenlere verilen en güzel cevap olduğunu" söyledi.

Yunan basınında daha önce çıkan haberlerde, "Yunan gizli servisinde (EYP) yapılan bir toplantıda, Vatandaşı Koruma Bakanı Papuçis'in önerisi üzerine, Meriç'te Kumçiftliği (Orestiyada) yakınlarındaki Yeni Bosna (Nea Vissa) bölgesine 12,5 km uzunluğunda 3 metre yüksekliğinde tel örgüden bir duvar inşa edilerek, termik kameralarla kontrol altına alınmasının kararlaştırıldığı" bildirilmişti.

Yunanistan, geçen yılın Mayıs ayında da Türk-Yunan sınırında 120 kilometre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 7 metre derinliğinde bir hendek kazımına başlamıştı.

120 kilometrelik hendek

"Hendek projesi"nin haritasını yayımlayan Yunan medyası, Meriç'te, Türk-Yunan sınırının hemen hemen tümünü kapsaması planlanan hendeğin, hem tankların geçişini imkansız kılacağını hem kaçak göçmenlerin Yunanistan'a gelişini önleyeceğini belirterek, projenin tamamlanmasından sonra bu bölgedeki askeri güçlerin büyük bir bölümünün personel ihtiyacının bulunduğu adalara nakledilebileceğini bildirmişti.   

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/19732405.asp   
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: seyyah - 21 Ocak 2012, 16:05:01
Bu hendekler hic bir ise yaramaz degil.Ancak cokta bir ise yaramaz sadece bir sure yavaslatir.Yunanlilar biraz tarihe baksalar bu gibi seceneklerin hic bir ise yaramadigini anlarlar.Kopru gorevi yapan araclarin varligindan haberleri yok sanirim Yunan´lilarin.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 23 Şubat 2012, 13:02:44
Yunanistan it dalaşında hız kesmiyor

Ekonomik kriz ile boğuşan Yunanistan, Türk hava sahasını ihlal etmeye devam ediyor.
23.02.2012 - 11:21

Ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren ve iflasın eşiğinde olan Yunanistan tüm sıkıntısına rağmen uçaklarını her biri 10-11 bin Euro'ya mal olan it dalaşı için havalandırıyor.
1 SAATLİK İT DALAŞI 10 BİN EURO

Uçaklar, Türkiye'nin Yunan bakanın 'zordayız' çağrısı üzerine doğalgaz vanalarını açtığı günün ertesinde bile it dalaşındaydı. F-16 savaş uçağının 1 saatlik it dalaşı 10 bin Eouro, Mirage'ın ki ise 11 bin Euro'ya mal oluyor.
15 KEZ İHLAL ETTİLER

Genelkurmay Başkanlığı'nın verilerine göre, yılbaşından bu yana 15 kez Türk hava sahasını ihlal eden ve it dalaşına giren Rum uçakları son olarak Türkiye'nin doğalgaz vanalarını açtığı 19 Şubat'tan 1 gün sonra havadaydı.
İngilizce konuşmak için kursa gitmek şart değil. Nasıl mı? TIKLAYIN !

20 Şubat'taki ilk it dalaşında Ege'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra eden F-16 uçağına Yunanistan'ın Arksos Meydanı'ndan kalkan 2 F-16 uçağı tarafından 1,5 dakika süre ile radar kilidini muhafaza etmek suretiyle tacizde bulundu.Yine aynı gün Yunanistan'ın Rodos Meydanı'ndan kalkan Puma tipi helikopter Bozborun Yarımadası/Muğla güneyinde Türk hava sahasını 1 dakika süre ile ihlal etti.

http://www.ensonhaber.com/yunanistan-it-dalasinda-hiz-kesmiyor-2012-02-23.html
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: enes38 - 23 Şubat 2012, 15:29:49
Bu sadece  yunanistana zarar değil ayrıca bizede  zarar 
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: NOMED - 23 Şubat 2012, 16:28:21
Bizim Büyükler de bu yorgolara acıyıp (sanki babasının dükkanını işletir gibi) doğalgaz vanalarını açsın ,doğalgaz borcunu ertelesin ..Adamlarda buna karşılık sınırlarımızı sürekli taciz etsin , tek taraflı  anlaşmazlık olan parsellerde doğalgaz arasın ve hatta bize karşı açık açık isralle anlaşmalar yapsın ...Allah akıl fikir versin yönettiğini zannedenlere..
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 10 Nisan 2012, 12:39:48
Türklere baskı yapın ya da üsleri boşaltın

Yunanistan'ın, NATO üyeliği üzerinden Türkiye hakkında nasıl pazarlığa girdiği, bir belge ile ortaya çıktı.
10.04.2012 - 04:41

Yunanistan'ın 1981'de ABD ve İngiltere'ye, Türkiye'ye destek vermeleri halinde NATO'dan çekileceğini söylediği mektubun detayları İngiliz arşivlerinden çıktı

Milliyet'ten Nevsal Elevli'nin haberine göre; İngiliz devlet arşivlerinin üzerindeki 30 yıllık gizlilik hükmü kaldırılarak kamuoyunun bilgisine sunulan belgeler arasında 6 Kasım 1981 tarihli bir yazışmada dönemin Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu'nun ABD ve İngiltere ile NATO üyeliği konusunda Türkiye üzerinden pazarlık yaptığı ortaya çıktı.

TÜRKLERE BASKI YAPIN YOKSA..

İngiliz diplomat raporda, Papandreu'nun "NATO'dan ya da en azından onun askeri kanadından ayrılmak seçeneği üzerinde duruyorum. Bunun da ötesinde, sizin buradaki üslerinizi de istemiyorum. Fakat eğer benim tarafımı tutar ve Türkiye üzerinde Kıbrıs ve Ege meseleleri konusunda baskı kurarsanız, o zaman durum başka olur, o zaman yeniden düşünürüz" dediği aktarılıyor. Mektubun ABD Başkanı Ronald Reagan'a gönderildiğini kaydediyor.
"ASIL TEHDİT TÜRKİYE"

1974 Kıbrıs çıkarmasıyla bozulan Türk-Yunan ilişkileri 1980'ler boyunca gergin bir dönem yaşadı. Papandreu'nun 1981'de başlayan başbakanlığı boyunca iki ülke arasındaki sorunlara çözüm bulmak amacıyla yapılan fakat kesilen görüşmelere yeniden başlanabilmesi için Kıbrıs'tan Türk askerlerinin çekilmesi şartını öne sürdü. Papandreu, Yunanistan'ın toprak bütünlüğünü ilgilendiren hiçbir konuda Türkiye ile masaya oturulamayacağını açıkladı. ABD üslerinin kapatılacağını açıklayan Papandreu'nun liderliğindeki PASOK Hükümetleri daha sonra NATO'dan çıkmamanın gerekçesi olarak 'Yunanistan'a asıl tehditin Varşova Paktı ülkeleri ve SSCB'den değil Türkiye'den geldiğini' iddia etmişti.
http://www.ensonhaber.com/turklere-baski-yapin-ya-da-usleri-bosaltin-2012-04-10.html
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: enes38 - 10 Nisan 2012, 15:25:21
Demekki etkili olamamışlar
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 18 Temmuz 2012, 09:38:33
Ezik Yunan gazeteciden Kardak masalı

18 Temmuz 2012
YUNAN GAZETECİDEN KARDAK MASALI
Yunanistan’da özellikle doğaüstü olaylar ve komplo teorileri konusundaki haberleriyle ünlenen Ta Nea gazetesi ile Mega ve NET televizyonlarında çalışan gazeteci Kostas Chardevellas, ‘Türkiye ve Yunanistan’da yaptığım 16 yıllık araştırmanın sonucu‘ dediği Kardak dosyasını açtı. Chardavellas, Kardak’a bayrak diken 12 Türk SAT komandosunun tamamının Yunan ajanlar tarafından infaz edildiğini ileri sürdü. Yunan basını da bu iddiayı ciddiye almadı. Yunanlı gazetecinin iddialarının aksine o komandoların tümü yaşıyor. Hatta Kardak operasyonunun komutanları Balyoz ve Ergenekon davasından cezaevinde...

Vatan Gazetesi'nden İsmail Şahin'in haberine göre, Chardevellas’ın iddiaları Yunan basını tarafından bile ciddiye alınmadı ancak bazı Yunan haber siteleri, haberi büyüterek Yunan istihbaratının Kardak’a çıkan 12 Türk SAT komandosunu yıllarca süren bir operasyonla ‘öldürdüğü’ iddiasını manşetlerinden verdi.

1996 yılının Ocak ayında iki ülkeyi savaşın eşiğine getiren olay sırasında bir geceyarısı operasyonu ile Kardak’a çıkan Türk komandoları bu adacığa Türk bayrağı diktikten sonra Yunanistan şoke olmuş ve hükümet sallamıştı. Yunan gazetecinin iddiasına göre Yunan istihbaratı, olayın ardından intikam almak için bu 12 SAT komandosunun peşine düştü. Nitekim komandoların tümü şüpheli bir şekilde ilerleyen senelerde hayatını kaybetti.

Kaza mı sabotaj mı?

İddiaya göre, İzmir’deki Aksaz deniz üssünden hareket ederek Kardak’a çıkan komandolar, Yunan Genelkurmay Başkanı’nın istifasına sebep oldu ancak Yunan ajanlarının hedefi oldu. Kardak operasyonundan 17 gün sonra 16 Şubat 1996 tarihinde Aksaz’da gerçekleşen tatbikat sırasında adacığa Türk bayrağı diken 12 komandodan 9’u şüpheli bir şekilde düşen S-70A Black Hawk (Kara Şahin) helikopterinin içinde şehit oldu. Yunan basınında o dönemde helikoptere Yunan ajanları tarafından sabotaj yapıldığı iddiası dile getirilmişti. Kardak timinin komutanı olan Zeki Şen ise tatbikat sırasında izindeydi. Helikopter olayının ardından timin 2 üyesi de iki gün arayla gerçekleşen iki farklı trafik kazasında hayatını kaybetti. Sadece bazı yerel gazeteler bunu ‘şeytani tesadüf’ olarak verdi. Yunan gazeteciye göre 10 komandonun öldürülmesinin ardından sıra Zeki Şen’e gelmişti.

KOSTAS CHARDEVELLAS KİMDİR?

Yorgo Kırbaki anlattı:

Fanatik bir milliyetçi, akıl sağlığı pek yerinde olmayan, ciddiye alınmaması gereken bir kişi.

Sağlığı yerindeyken gazetede çalışıyordu, kanser oldu işten ayrıldı sonra televizyonda ‘bilim-kurgu’ formatında programlar yapmaya başladı. Kendi internet sitesini açtı.

Bir zamanlar, Başbakan Erdoğan’ın Rum kökenli olduğunu iddia edecek kadar ileri gitmişti.
‘Çember kapandı’

Türk Savunma Bakanlığı tehlikenin farkına vararak Şen’i Gürcistan’da bir BM görevine gönderdi. Şen, burada Leila adında Gürcü bir kadınla aşk yaşamaya başladı ve 2003 yılının Mayıs ayında Türkiye’ye döndüğünde de Leila’yı beraberinde getirdi. Taksim’de hayatını kaybettiği gece Ortaköy’de kız arkadaşıyla birlikte doğumgünü partisi vermişti ve Çırağan Otel’de yer ayırtmıştı. Partinin ardından Taksim Meydanı’nda 3 kişinin saldırısına uğradı ve kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Yunan gazeteci, bu cinayet sırasında Taksim’deki bir kafede bir Yunan ajanın olayı izlediğini, bıçaklamanın hemen ardından garsona dönerek, ‘İşte bu iş şimdi bitti, çember kapandı’ dediğini iddia etti.


Kahramanlar yaşıyor ama cezaevinde

Yunan basınında yer alan iddiların aksine, Kardak operasyonuna katılan tüm askerler hayatta olduğu ortaya çıktı. 31 Ocak gecesi iki ayrı hücumbotla adaya çıkan 12 SAT komandosunun içindeki iki tim komutanı, şuan Payrazköy ve Balyoz davasının tutuklu sanığı. Diğer 10 astsubay ise, farklı bölgelerde görevlerine devam ediyor.

İşte Yunan basınında yer alan iddiaların yanıtı:

31 Ocak 1996 gecesi saatler 00.00’ı gösterdiğinde, Türk SAT komandoları Kardak’a çıkarma operasyonu yaptı. İki ayrı hücumbotta 6’şarlı gruplar halinde 12 SAT komandosu vradı. Botlardan birinin komutanı Deniz Kıdemli Üsteğmen Ercan Kireçtepe, diğeri ise Deniz Kıdemli Üsteğmen Ali Türkşen’di. Botta ayrıca Astsubaylar Hakan Çalışkan, Salih Çörekçioğlu, Cavit Özmen, Abdullah Arslan, Sadettin Doğan, Levin Keten, Lütfü Tokuşoğlu, İbrahim Balçın, Hasan Arap ve Tanel Erenay bulunuyordu. Operasyona katılan 12 asker de bugün hâlâ hayatta.

Tim komutanları cezavinde

Yarbay rütbesinden emekli olan tim komutanı Ercan Kireçtepe, Poyrazköy davası kapsamında tutuklu olarak yargılanıyor. Aynı dava sanığı olan ve bugün albay rütbesinde olan tim komutanı Ali Türkşen ise, Balyoz Davası’nın tutukmlu sanığı. Operasyona katılan astsubayların tamamı farklı bölgelerde görevlerine devam ediyor. Operasyonun karadaki koordinasyonunu ise şu an emekli olan Binbaşı İz Metin sağlıyordu. Metin’de bugün hala hayatta. Yunan basınında iddia edildiği gibi 15 Şubat 1996 yılında Sikorsky model Türk askerlerini taşıyan helikopter Marmaris’teki Aksas Üssü’nden havalandıktan sonra 150 metre açıkta denize çakıldı. Helikopter iddia edildiği gibi “Kardak’ta değvriye görevi” değil, “Harbe hazırlık eğitimi” yapıyordu. 2003 yılı Mayıs ayında Beyoğlu’nda 4 tinercinin tinercilerin saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden Yüzbaşı Zeki Şen’in de Kardak’ta karaya çıkan ekiple bir ilgisi yoktu.

http://www.hurriyet.com.tr/planet/21009384.asp
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: swat - 19 Temmuz 2012, 18:23:38
yazık :)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 20 Temmuz 2012, 13:13:25

'Hava Kuvvetleri 8 yıl sakladı'

(http://imggaleri.hurriyet.com.tr/LiveImages/Foto%20Haber/223/16%20y%c4%b1l%20%c3%b6nce%20Ege%27de%20d%c3%bc%c5%9fen%20F-16%20pilotu%20Y%c3%bczba%c5%9f%c4%b1%20Nail%20Erdo%c4%9fan/01.jpg)

20 Temmuz 2012
EGE'YE DÜŞEN F-16 İLE İLGİLİ 8 YIL SAKLANAN SIR
Ege Denizi’nde 8 Ekim 1996 tarihinde görev yaparken Yunan savaş uçaklarıyla girdiği 'it dalaşı' sırasında Sakız Adası açıklarında düşen F-16 uçağıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Emekli pilot Kurmay Yarbay Osman Çilekli, kendisinin de o uçakta bulunduğunu ve Hava Kuvvetleri'nin bu olayı utancından 8 yıl gizlediğini öne sürdü. Yunan jetinin vurması sonucu düşen uçakta Pilot Yüzbaşı Nail Erdoğan yaşamını yitirmişti. Nail Erdoğan'ın naaşı halen Ege'de denizin 400 metre altında bulunuyor. Nail Erdoğan'ın kızı Evrim Erdoğan'ın tek isteği babasının naaşının çıkarılması...

(http://www.hurriyet.com.tr/_np/8547/17298547.jpg)

Ege Denizi’nde 8 Ekim 1996 tarihinde görev yaparken Yunan savaş uçaklarıyla girdiği 'it dalaşı' sırasında Sakız Adası açıklarında düşen F-16 uçağının pilotu Yüzbaşı Nail Erdoğan’ın naaşı ve uçak enkazı bugüne kadar çıkarılmadı. Pilot Yüzbaşı Nail Erdoğan’ın, bugün 23 yaşına gelen kızı Evrim Erdoğan, dünyaca ünlü araştırma gemisi Nautilus’a umut bağladı, ''Nautilus Suriye tarafından düşürülen Türk keşif uçağının enkazını ve pilotların naaşını buldu. Babamı da bulsun'' dedi. Evrim Erdoğan'ın çağrısı üzerine Cumhurbaşkanı Gül, Genelkurmay'a 'çıkarın' talimatı verdi.


Uçak enkazı ve Nail Erdoğan'ın naaşının çıkarılması gündeme gelirken, olayla ilgili ilginç bir iddiada ortaya atıldı. Emekli pilot Kurmay Yarbay Osman Çilekli, Habertürk TV'de Hava Kuvvetleri'nin bu olayı utancından 8 yıl gizlediğini öne sürdü.

'HAVA KUVVETLERİ 8 YIL SAKLADI'

Çilekli yaşadıklarını şöyle anlattı: "Yunan jeti tarafından vurulduk. Ben uçak düşerken otomatik pilotu çalıştırdım. Uçak denize düşmeden paraşütle denize indim. Uçağımız Pilot Yüzbaşı Nail Erdoğan ile denizin dibine gömüldü. Bu Hava Kuvvetleri açısından büyük bir utançtı. Bu yüzden uzun süre gizlendi. Ailesine 8 yıl sonra üzeri örtülü şekilde söylendi. Ancak şimdi  Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de uçağın denizden çıkartılması talimatını verdiği için olay sır olmaktan çıktı. Başka şeyler de var ama onlar hala sır" dedi.
 
DENİZİN 400 METRE ALTINDA

Ege Denizi'nde, 1996 yılında uluslararası hava sahasında Yunan jetinin vurması sonucu düşen uçakta Pilot Yüzbaşı Nail Erdoğan yaşamını yitirmişti. Nail Erdoğan'ın cesedi hale Ege'de denizin 400 metre altında bulunuyor. Yaşamını yitiren ve kayıp olan Nail Erdoğan'ın kızı Evrim Erdoğan ise o dönemde ailesinin neler yaşadığını ve beklentilerini açıkladı. Evrim Erdoğan ve ailesinin tek bir isteği var: 'Babalarının bulunması'

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/21028796.asp
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: enes38 - 20 Temmuz 2012, 15:01:56
Bu hangi vijdana sığar? Bir subayı dahada ötesinde bir şehidi denizin dibinde bırakanlar bunu neye dayandırarak savunacak acaba?
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Türkistan - 21 Temmuz 2012, 19:31:13
... İşte Süper Güç Denilen Zavallı Halimiz !!! , Kendi Kendimizi Kandırıyoruz ( Nokta )
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 10 Şubat 2013, 02:49:08
Yunan Kalkanı geçit vermedi
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
10 Şubat 2013

Yunan Kalkanı geçit vermedi
Yunanistan’ın Meriç’deki Türk-Yunan kara sınırının hemen tümünü kaplayan ve “Kalkan” adı verilen tel örgünün tamamlanmasıyla bölgede yakalanan kaçak sayısında büyük düşüş kaydedildiği bildirildi.

Atina’nın geçen yıl Haziran ayında 6 bin kaçak göçmen geçtiğini tespit ettiği Türk hududunda inşa ettirdiği 10 bin 365 metre uzunluğunda ve 4 metre yüksekliliğindeki tel örgüden, geçen ay sadece 45 kaçak geçiş tespit edildi. Bölgeden sorumlu Polis Müdürü Yorgo Salamanga “Meriç, göçmen kaçakçılığı sorununda yeni bir sayfa açtı. Tel örgü sayesinde sinek bile geçmiyor” dedi.

Termal kamera var

İnşası 6 ayda tamamlanan ve 3.1 milyon euro’ya mal olan “Kalkan” üzerindeki termal kameralar, Yunanistan’a geçmeye çalışan kacak göçmenler olduğunda bölgede devriye gezen polis araçlarına derhal sinyal gönderiyor. Tel örgünün metal ve galvaniz işleri ilgili ihaleyi kazanan bir Türk şirketi tarafından yapılmıştı.

http://www.hurriyet.com.tr/planet/22564305.asp (http://www.hurriyet.com.tr/planet/22564305.asp)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: mavi1991 - 10 Şubat 2013, 11:57:21
demek ki ise yaramis
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: sephiroturk - 12 Şubat 2013, 23:05:35
Aradan aylar geçti, bu konuda bir gelisme oldumu ?
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 12 Şubat 2013, 23:08:09
Bu konuda bir gelişmeyi duyuram herhangi bir habere rastlamadım. Rastlayan varsa bizlerle paylaşırsa memnun olurum.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 07 Kasım 2013, 16:27:29
Yunan Uçaklarından Taciz

ç.   Sakız Adası Kuzeybatısında Ege’nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra eden F-16 uçaklarımıza, Yunanistan’ın Limni meydanından kalkan ve anılan ülkeye ait F-16 uçakları tarafından, 30 saniye süre ile radar kilidini muhafaza etmek suretiyle tacizde bulunulmuştur. Olay Dışişleri Bakanlığına bildirilmiştir.

      d.   Sakız Adası Güneyinde Ege’nin uluslar arası hava sahasında eğitim uçuşu icra eden  F-16 uçağımıza, Yunanistan’ın Limni meydanından kalkan ve anılan ülkeye ait F-16 uçakları tarafından, bir dakika 25 saniye süre ile radar kilidini muhafaza etmek suretiyle tacizde bulunulmuştur. Olay Dışişleri Bakanlığına bildirilmiştir.

http://www.tsk.tr/11_haberler_olaylar/11_9_gunluk_faaliyetler/gunluk_faaliyetler_2013.html (http://www.tsk.tr/11_haberler_olaylar/11_9_gunluk_faaliyetler/gunluk_faaliyetler_2013.html)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 07 Kasım 2013, 16:29:57
Yunanlılar kenarda köşede biraz para bulmuş anlaşılan.  ;D ;D

Bunu yapanlar Yunan jetleri değil de Suriye uçakları olsaydı, bugün ekranlarda avaz avaz siyset malzemesi yapanları çok görebilirdik bence!
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 25 Temmuz 2014, 22:49:58
İki Yunan uçağı bir Türk uçağına karşı

Ege’de uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yapan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağına Yunan F-4'leri tacizde bulundu.
İki Yunan uçağı bir Türk uçağına karşı!

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 23 Temmuz 2014 tarihinde  Ege'de Altı adet F-16 savaş uçağı eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Bu uçuşlar esnasında bir adet F-16 uçağına uluslararası hava sahasında, iki adet Yunan F-4E/2000 uçağı tarafından, saat 16.49'da 30 saniye süre ile radar kilidi atıldı.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bir diğer açıklamada ise, "Türkiye-Suriye sınır bölgesinde ’Hava Muharebe Devriye Görevi’ kapsamında Sekiz adet F-16 hudut hattı boyunca devriye uçuşu gerçekleştirdi".

http://kokpit.aero/yunan-tacizi-suruyor (http://kokpit.aero/yunan-tacizi-suruyor)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 09 Ağustos 2014, 11:12:24
Askerlerden akıl almaz sözler: Türklerin kanını içeceğiz!
Ana Sayfa» ULUSAL
09.08.2014 09:29
Askerlerden akıl almaz sözler: Türklerin kanını içeceğiz!
Kosova devlet televizyonu KTV, Yunan askeri olduğunu duyurduğu bir grubun, üzerlerinde asker üniforması ile söyledikleri nefret dolu marşı yayınladı.

Kosova devlet televizyonu KTV 'bir grup Yunan askeri' olduğunu duyurduğu bir grubun, üzerlerinde asker üniforması ile söyledikleri nefret dolu marşı yayınladı.

HEP BİR AĞIZDAN BAĞIRIYORLAR: TÜRKLERİN KANINI İÇECEĞİZ!

Televizyon, 50'ye yakın Yunan askerin 'Dağlarda ekmek yerine Kosovalıların, Arnavutların ve Türklerin kanını içeceğiz' marşı okuduklarını vurguladı.

"AYASOFYA YENİDEN YUNANLILARIN OLACAK"

Haberde, Yunan Komando Birlikleri askerlerinin marşlarında 'Ayasofya yeniden Yunanların olacak, Kıbrıs ve Makedonya Yunanlarındır' denildiği belirtildi. Televizyon görüntülerin ne zaman çekildiği araştırılırken, Kosova ve Arnavutluk'ta da büyük tepkiye neden oldu.

http://www.ulusalpost.com/askerlerden-akil-almaz-sozler-turklerin-kanini-icecegiz-22147h.htm (http://www.ulusalpost.com/askerlerden-akil-almaz-sozler-turklerin-kanini-icecegiz-22147h.htm)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 09 Ağustos 2014, 23:08:55
Yunan savaş uçaklarından taciz

AA
9 Ağustos 2014
Her şey 17 saniyede olup bitti

(http://img.hurriyet.com.tr/_np/5079/25505079.jpg)

Ege Denizi'nde uluslararası hava sahasında keşif gözetleme uçuşu gerçekleştiren deniz karakol uçağı, Yunanistan'a ait iki F-16 tarafından taciz edildi.

TSK'nın günlük faaliyetlerine ilişkin, Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bir deniz karakol uçağı, Ege Denizi'nde uluslararası hava sahasında keşif gözetleme uçuşu icra etti.

Bahse konu uçağa, Yunanistan'a ait iki F-16 tarafından iki farklı zaman diliminde "radar kilidi atılmak suretiyle" toplam 17 saniye süreyle tacizde bulunuldu.

Öte yandan, Türkiye-Suriye hudut bölgesinde hava muharebe devriye görevi icra eden iki F-16, Suriye'ye ait bir SU-24 uçağının, Hatay Cilvegözü'nün güneyinde sınıra doğru yaklaşması üzerine bölgeye yönlendirildi. Ancak Suriye'ye ait söz konusu hava aracı, sınıra 2,6 deniz mili kala geri dönerek bölgeden uzaklaştı.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/26972570.asp (http://www.hurriyet.com.tr/dunya/26972570.asp)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 10 Ağustos 2014, 17:01:12
Yunanistan iki adamızı işgal etti
Yunanistan, Didim'deki iki adamızı işgal edip karakol kurdu. Atatürk ve İnönü'nün Lozan'da vermediği Eşek ve Bulamaç adalarına Yunanistan karakol kurdu.
09 Ağustos 2014 Cumartesi 17:56
Yunanistan iki adamızı işgal etti
Önce askerlerini konuşlandırdılar, şimdi ise karakol kurdular. Yunanistan, Didim'deki iki adamızı işgal etti. Kurulan karakollarla birlikte, güvenlik dahi onların eline geçti.

Atatürk ve İnönü'nün Lozan Antlaşması'nda vermediği 16 adamızı Yunan askerleri tek kurşun atmadan işgal etti. Şimdi ise Yunanistan durumu ileri bir aşamaya taşıdı, Didim'deki Bulamaç ve Eşek adalarımıza karakol kurdu. Yunanistan daha önce de bu adalara helikopter pisti inşa etmişti.

Vahim olayı Milli Savunma Bakanlığı Eski Genel Sekreteri Albay Ümit Yalım değerlendirdi. Yalım, Yunanistan'ın adalarımızı "ileri bir karakol" olarak inşa ettiğini söyledi, her an Türkiye'ye saldırı yapabilecekleri konusunda uyardı.

Albay Ümit Yalım, Yunan işgaliyle birlikte Anayasa'nın 3'üncü maddesinin ihlal edildiğini, ülkenin birlik ve bütünlüğünün kalmadığını belirtti. Yalım, olardan AKP hükümetini sorumlu tuttu, "AKP, ülkemizi batıdan böldü" dedi.

ulusalkanal.com.tr
http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/yunanistan-iki-adamizi-isgal-etti-h34219.html (http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/yunanistan-iki-adamizi-isgal-etti-h34219.html)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: tumucin - 11 Ağustos 2014, 00:01:50
Bu hükümetten bu   olaylara  Türkler  alisti
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: levo - 11 Ağustos 2014, 13:09:00
Gercekten alistik artik. Sayin RTE basbakanimiz / Cumhurbaskanimiz / AKP genelbaskanimiz bizi böyle haberleri normal karsilamaya alistirdi artik. Böyle haberleri duymak artik beni rahatlatiyor. Dunku balkon konusmasinda Vasiyet ve kirli siyasetin sonaerdiginden bahsediyordu. Belkide haklidir ama iste ozaman kafam karisti. Pekala 12 senedir kim hukumet ve hangi partinin adayi cumhur baskani? Galiba benim hafizam zayif yada son 12 senedir sizofreni hastaligina yakalandim. Artik herkes rahat olsun vatani ve milleti gulluk gulistanlik, refah ve bolluk dolu gunler bekliyor. Sayin BB/CB/AKP GB mitinglerinde göreve geldigizaman yapacagi yollarin ve hava alanlarinin mujdesini vermisti. Ekonomi super! issizlik sifir! Komsu ulkelerle sifir sorun! Ileri demokrasi! Cilgin Projeler!
Hayat guzel ve cennet vatanimda artik hersey daha guzel olacak.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 15 Ağustos 2014, 18:15:06
16 Ada Yunanistan'a Geçti
(http://s2.trthaber.com/resimler/154000/155475.jpg)
Emekli Albay, Ege ve Akdeniz'deki adalarla ilgili olarak bir iddia ortaya attı.
26 Aralık 2012 Çarşamba 11:47

16 Ada Yunanistana Geçti

Ege ve Akdeniz’deki adalarla ilgili olarak Demokrat Parti (DP) Yüksek Danışma Kurulu Üyesi ve Emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, önemli bir iddia ortaya attı.

Ümit Yalım, Türkiye’nin ihmali sonucu, Ege ve Akdeniz’deki 16 küçük adanın Yunanistan’a kaptırıldığını iddia etti. Yalım, “Türk hükümetinin Avrupa Birliği müzakerelerinde gün almak için adaların Yunanistan tarafından ele geçirilmesine göz yumduğunu” söyledi.

Adaların Yunanistan tarafından ele geçirilmesinin 2004’te başladığını aktaran Yalım, ilk olarak da Türkiye açıklarındaki Eşek ve Bulamaç adalarının kaptırıldığını ifade etti. Emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, 2004’ten bu yana “Yunanistan tarafından Ege’deki 11 ve Akdeniz’deki 5 adanın ele geçirildiğini, Yunan askerlerinin de adalarda nöbet tutuklarını” dile getirdi.

Konu Davutoğlu'na Soruldu

Konu birkaç ay önce Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’na parlamentoda soruldu.

Davutoğlu’nun ise Ege’de sahiplik konusu da dahil birkaç adayı ilgilendiren sorun olduğunu ve Türkiye’nin Yunanistan ile diyalog yoluyla çözüm bulmak için çaba sarf ettiği şeklinde cevap verdiği kaydedildi.

Adaların İsimleri Şöyle

Yunanistan tarafından ele geçirildiği iddia edilen 16 ada ise şöyle: Ege’deki Hurşit, Fornoz, Eşek, Nergizçik, Bulamaç, Kalolimnoz, Keçi, Sakarcılar, Koçbaba ve Ardacık adaları ile Akdeniz’deki Gavdos, Dhia, Dionisades, Gaidhouronisi ve Koufonisi adaları.

DP Yüksek Danışma Kurulu Üyesi ve Emekli Kurmay Albay Ümit Yalım ayrıca Yunanistan’ın adalarda yerleşim yerleri inşa edildiğini, asker yerleştirildiğini ve Yunan bayrağı dikildiğini ifade ediyor.

Yalım, Birinci Dünya Savaşı’nda sonra 1923’te imzalanan Lozan Anlaşması ile Ankara’nın Ege ve Akdeniz’de 9 adayı Yunanistan’a bırakmayı kabul ettiğini söyledi. Ümit Yalım, ayrıca anlaşmada adı geçen adalar arasında Yunanistan’ın 2004’ten bu yana ele geçirdiği 16 adanın olmadığının da altını çiziyor.
 
http://www.trthaber.com/haber/gundem/16-ada-yunanistana-gecti-68543.html (http://www.trthaber.com/haber/gundem/16-ada-yunanistana-gecti-68543.html)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 08 Aralık 2014, 01:08:31
Yunan balıkçılara Sahil Güvenlik engeli

(http://img.hurriyet.com.tr/_np/8458/26998458.jpg)

Yaşar ANTER/ BODRUM,(Muğla),(DHA)

7 Aralık 2014
Kardak'ı geçtiler, Türkiye izin vermedi


BODRUM açıklarındaki Kardak Kayalıkları’nı geçerek Türk sularına ağ atmak isteyen Yunanlı balıkçılara Türk Sahil Güvenlik Botu engel oldu.

Gümüşlük Mahallesi’ne 4.5 mil mesafedeki Kardak Kayalıkları’nı geçerek Çavuş Adası ile Çatalada arasındaki Türk karasularına gelen Yunan balıkçılar ağ atmak istedi. Devriye görevi yapan Marmaris Aksaz’dan hareket eden 703 nolu Sahil Güvenlik botu Yunan balıkçıları fark edip, yanlarına gitti. Sahil Güvenlik botu balıkçıları bölgeden uzaklaştırdı. Ancak Yunan balıkçılar bu defa Kardak Kayalıkları önünde ağ atmak istedi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik botu, bir müdahalede daha bulundu. Yunan balıkçılar, kendi karasularına dönmek zorunda kaldı.

1996 Yılındaki Kardak krizinden bu yana her yıl Yunan balıkçılar Kasım-Şubat ayları arasında bu bölgeye gelip, Türk karasularına geçerek, avlanmak isteyerek gerginliğe neden oluyor.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/27727723.asp (http://www.hurriyet.com.tr/gundem/27727723.asp)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 11 Aralık 2014, 13:33:55
Kaza Denmişti, Yunanistan Düşürmüş

(http://i.ytimg.com/vi/XMJxEC6H3bs/0.jpg)

1996 yılında Ege Denizi’nde kaza sonucu düştüğü açıklanan F-16 uçağını Yunanistan’ın düşürdüğü ortaya çıktı.
11.12.2014 08:47

Kaza Denmişti, Yunanistan Düşürmüş

Sakız Adası'nın güneyinde düşen, eğitim amacıyla 8 Ekim 1996'da Pilot Yüzbaşı Nail Erdoğan yönetiminde havalanan F-16 savaş uçağından Pilot Yarbay Osman Çilekli kurtarılırken, Pilot Yüzbaşı Erdoğan uçakla birlikte denizin derinliklerinde kayboldu. Tüm arama kurtarma çalışmalarına rağmen uçağın enkazına ulaşılamazken, olay resmi kayıtlara “it dalaşı” (dogfight) ve “kaza” olarak girdi.

Olaydan 16 yıl sonra Erdoğan'ın kızı Evrim Erdoğan, Suriye'nin Akdeniz'e düşürdüğü savaş uçağındaki pilotların yüzlerce metre derinlikten çıkarılması üzerine Tayyip Erdoğan'a “Ne olur babamın da cenazesini bulun” çağrısı yaptı. Erdoğan'ın talimatı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 16 gün süren arama çalışması başlattı ancak arama çalışmasından sonuç alınamadı. Konunun peşini bırakmayan CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli Meclis'e, uçağın enkazı ve pilot Yüzbaşı Nail Erdoğan'ın naaşının çıkarılmasına ilişkin sözlü soru önergesi verdi.

Türeli'nin soru önergesine verilen yanıtta ilk kez Türk hükümeti olarak uçağın Yunan jeti tarafından ateş açılarak düşürüldüğü açıklandı. Bu açıklamanın ardından pilotun ailesi harekete geçti. Pilotun ailesinin Avukatı Mehmet Emin Keleş süreci şöyle aktardı: “Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz önergeye verdiği yanıtta, ‘8 Ekim 1996'da Yunan jetleri tarafından açılan ateş sonucu Ege Denizi'ne düşen F­16 uçağının enkazı ile Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Nail Erdoğan'ın naaşını Deniz Kuvvetleri Komutanlığı imkânlarıyla 13 Nisan 2014 tarihinde başlayan arama faaliyetine 5 Mayıs 2014 tarihinde saat 23.59'da son verilmiştir' ifadesi kullanıldı. Biz de yıllardır bunu savunuyorduk.

AİHM'den de dosyamız dönmüştü. Olay Türk makamlarında ve resmi kayıtlara da it dalaşı (dog­fight) ve kaza olarak geçmişti. Bir dergide yayımlanan fotoğrafla Yunan pilot Thanos Grivas'ın Mirage­2000 uçağının burnuna Türk Bayrağı resmi yaptırdığı yani çentik attığı ortaya çıktı. Mayıs 2003'te de Yunanistan'da çıkan Krama (Alaşım) adlı havacılık dergisinde yaşanan olaylar ilk defa dile getirildi fakat her iki ülke yetkilileri de bu yazıyı yalanladılar."

Keleş, dönemin Yunan Genelkurmay Başkanı ile Yunan pilot Thanos Grivas'ın yargılanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı Suçlar Bürosu'na başvurduklarını söyledi. Keleş Mavi Marmara olayı ve Suriye'de düşürülen uçağı örnek gösterdiği dilekçesi üzerine savcılığın harekete geçtiğini, şehit pilotla ilgili tüm belgelerin istendiğini söyledi.

http://www.tarafsizhaber.com/kaza-denmisti-yunanistan-dusurmus-13226 (http://www.tarafsizhaber.com/kaza-denmisti-yunanistan-dusurmus-13226)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 12 Aralık 2014, 22:28:18
Acaba bu konuda neden "van minit" diyen yok!
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: мคяครℓเ - 22 Ocak 2015, 08:08:31
Doğu Akdeniz'de Türk uçaklarına Yunan tacizi!
Genelkurmay Başkanlığı, Yunan uçaklarının Akdeniz'de uçuş gerçekleştiren Türk jetlerini taciz ettiğini açıkladı.

(http://kokpit.aero//image/cache/data/Resimler/Resimler/Turk%20hava%20kuvvetleri/yunan-taciz2-600x400.jpg) Doğu Akdeniz'de Türk uçaklarına Yunan tacizi!
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, altı adet F-16, bir adet KC-135R ve bir adet CN-235 uçağı ile Akdeniz’de Doğu Akdeniz uçuşu icra edildiği belirtilerek, "Bu uçuşlar esnasında Yunanistan’a ait iki adet F-16 uçağı tarafından 11.42-12.58 saatleri arasında 16 dakika 32 saniye süre ile radar kilidini muhafaza etmek suretiyle tacizde bulunulmuştur. Yürürlükteki angajman kuralı gereğince tacize aynı ile mukabelede bulunulmuştur" denildi.

Kaynak: www.kokpit.aero (http://www.kokpit.aero)
http://kokpit.aero/yunan-ucaklari-doguakdeniz-taciz-etti (http://kokpit.aero/yunan-ucaklari-doguakdeniz-taciz-etti)

Merkele yalakalık ama yemez o karı yakıt paranıza yazık be komsiii...
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: bostancıbaşı - 22 Ocak 2015, 08:32:35
TARİH BOYUNCA TÜRK-YUNAN HAVA MÜCEDELELERİ

* 29 Haziran 1921'de Kütahya’da ki 2. Tayyare Bölüğü komutanı Yüzbaşı Fazıl, Kütahya yönünde yaklaşan 7 Yunan uçağına karşı tek başına havalanmış, Yunan uçaklarından dördü hemen geri dönmüş. Diğer üçü ile Yüzbaşı Fazıl arasında ki mücadele bir süre sonra Yunan uçaklarının muharebeyi kesip ayrılmalarıyla son bulmuştur. Eldeki kaynaklar, Yüzbaşı Fazıl’ın uçağının hızının düşük olması nedeniyle Yunan uçaklarına yetişemediğini belirtiyor.

* 4 Temmuz 1921'de 3000 metre irtifada Kütahya Meydanı’na hava akını için yaklaşan 4 Yunan uçağını önlemek üzere havalanan sivil pilot Hayrettin, uçağının tırmanış performansının düşüklüğü sebebiyle, önleme irtifasına ulaşıncaya kadar Yunan uçakları paniğe kapılmışlar ve bombalarının alelacele sağa sola bırakarak geri dönmüşler, bombardımanı gerçekleştirememişlerdir.

* 12 Eylül 1921'de Bir Türk uçağı keşif uçuşu sırasında rastladığı bir Yunan uçağını muharebeye mecbur etmiş, ancak Yunan uçağı muharebeyi keserek hatlarına geri dönmüş Türk uçağının yakıt durumunun uygun olmaması yüzünden bir süre sonra takibi kesmek zorunda kalmıştır. Büyük Taarruzdan önce ise sayıca kalabalık oluşlarına güvenen Yunan Tayyareleri, yalnız başına keşif uçuşu yapmaya çalışan Türk uçağına saldırarak düşürmüş ve mürettebatını şehit etmişlerdir.

* 26 Ağustos 1922'de Yzb. Fazıl bir Yunan Breguet 14A2 uçağının düşürmüştür. Aynı gün 3 Yunan uçağı, Türk havacıları tarafından kendi hatlarının gerisine mecburi iniş yapmak zorundan bırakılmışlardır.

* 22 Temmuz 1974 günü 13:25’de 142. Filoya bağlı 401 ve 413nolu iki F-102 uçağı scramble kalkışı yaparak 2500 enlemi doğusunda 2 adet Yunan F-5A uçağıyla hava muharebesine girdiler. Hava muhaberesinde, F-102A kolunda 401nolu F-102’yle 1 numara olarak uçan Yzb. Sıtkı Onur bir Yunan F-5A uçağını düşürdü. Diğer Yunan F-5A uçağı kaçarak muharebeyi yarıda kesti. F-102A kolundaki 413 nolu F-102A’sı ile 2 numara olarak kolda uçan Yb. Vasıf Sayın, Yunan F-5A’sını bir müddet takip etmiş ancak daha sonra Slewede Cyro arızası nedeniyle yanlış istikamete uçarak Atina üzerine kadar gitmiş, dönüşte yakıtı bittiğinden motoru durmuş ve Söke karayoluna mecburi iniş yapmıştır. Yb. Vasıf Sayın başarılı bir iniş gerçekleştiren uçağının emniyetini sağlamıştır.

Yine aynı gün 23:40’da iki F-102 Scramble kalkış yaparak Ege denizi üzerinde bir Yunan Albatros Deniz Karakol uçağını önledi. Fakat “Düşür” emri alınamadığından anılan Yunan uçağı notam hattı dışına çıktı.

* 12 Haziran 1992'de Ege Denizi üzerinde devriye uçuşu yapan Yüzbaşı İlhan Filiz ve Üsteğmen Murat Yıldırım'ın pilotajındaki 2 Türk F-16 uçağı kendilerini taciz eden 2 Yunan Mirage F-1C uçağı ile it dalaşına girmişler, Yunan F-1 uçaklarından birisi denize doğru dalış yaparak peşindeki Yzb. İlhan Filiz'in komutasındaki uçağın denize çakılmasını sağlamaya çalışmış fakat kendisi manevrayı toparlayamayarak pilotumuzun gözü önünde denize çakılmış ve hayatını kaybetmiştir.

* 8 Ekim 1996'da Ege Limni Adasının güneyinde Uluslararası hava sahasında eğitim uçuşundaki 4 adet F-4E Phantom'a refakat eden ve ikili kol halinde uçan F-16 uçaklarımıza Tanagra'da konuşlu bulunan 331. Filoya bağlı Yunan Mirage-2000EG'leri tarafından önleme yapılmış, yaşanan it dalaşı sırasında daha önceden ağabeyi Ege Denizi'nde yaşanan bir angajman sonucu denize çakılarak ölen Yunan pilot Yüzbaşı Thanos Grivas'ın pilotajındaki Mirage-2000 kasıtlı olarak Magic IR füzesi fırlatarak 192.Filoya bağlı 91-0023 kodlu uçağımızı vurmuştur. Sakız Adasının 15 mil güneybatısında uluslararası sularda denize düşen uçaktaki pilotlardan Pilot Yüzbaşı Nail Erdoğan şehit olmuştur. Şehit pilotun naaşı uzun uğraşlara rağmen bulunamamıştır. Diğer pilot Hava Pilot Yarbay Osman Çiçekli paraşütle atlamayı başarmış ve olaydan 30 dk sonra Yunan Deniz Kuvvetlerince sağ olarak kurtarılmıştır. Şoka giren pilot hiçbir yetkiliyle konuşmamış, Yunanlılar kurtulan pilotun İsrailli bir öğretmen pilot olduğunu düşünmüşlerdir. Düşen uçağımız Limni Adası'nın güneyinde 450 kulaç derinliğe gömülmüş ve teknik imkanların yetersizliğinden çıkarılamamıştır.

* Türk F-16 uçağının düşürülüşünden iki gün sonra 10 Ekim 1996'da iki Türk uçağıyla angajmana giren Yunan Mirage-2000 uçağı Andros adasının doğusunda yanarak denize düştü. Bu olaylar kayıtlara motor arızası olarak geçti ve üzerinde durulmadı. Kanatlar isimli Türk havacılık dergisinde yayınlanan bir fotoğrafla Yunan pilot Thanos Grivas'ın Mirage-2000 uçağının burnuna Türk bayrağı resmi yaptırdığı ortaya çıktı. Mayıs 2003'te de Yunanistan'da çıkan Krama (Alaşım) adlı havacılık dergisinde yaşanan olaylar ilk defa dile getirildi fakat her iki ülke yetkilileri de bu yazıyı yalanladılar.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 30 Ocak 2015, 19:46:50
Kardak’ta çelenk gerginliği

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)
30 Ocak 2015
Kardak’ta çelenk gerginliği

http://youtu.be/qbytP240ynY (http://youtu.be/qbytP240ynY)

(http://img.hurriyet.com.tr/_np/7182/27657182.jpg)

YUNANİSTAN’da Başbakan Aleksis Çipras’ın Savunma Bakanı yaptığı, koalisyonun küçük ortağı Bağımsız Yunanlar Partisi Genel Başkanı Panayiotis Kammenos’un, helikopterle Kardak Kayalıklarına gelip, 19 yıl önce ölen Yunan subayları için denize çelenk bırakacağını açıklamasının ardından, Kardak Kayalıklarında gergin anların yaşanmasına neden oldu.

Bölgede 7 Yunan, 3 Türk sahil güvenlik botu denizde, savaş uçakları ise havada it dalaşı yaptı. Saat 13.00 sıralarında Yunan askeri helikopterinin Kardak Kayalıklarına gelmesi üzerine gerginlik daha da yükseldi. Yunan internet siteleri bu helikopterde Savunma Bakanı Kammenos’un olduğunu ve denize çelenk bıraktığını duyurdu.

Kardak Kayalıklarında yaşanan it dalaşı DHA kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi.

KAMMENOS DÜN AÇIKLAMIŞTI

Yunan Savunma Bakanı Panayiotis Kammenos, Kardak gerilimi sırasında düşen helikopterde hayatını kaybeden Yunan askerleri için düzenlenecek törenlerde adaya helikopterle çelenk bırakacağını dün açıkladı. Kammenos’un açıklamalarının medyada yer alması üzerine Kardak kayalıklarında saat 11.00’den itibaren büyük hareketlilik başladı. Kardak Kayalıklarına Yunanistan’a ait Kilimli (Kalimnos), İstanköy (Kos) ve Leros Adaları’ndan gelen 6 Yunan Sahil Güvenlik botu Türk karasularına girip sık sık Türk balıkçıları taciz etmesiyle gerginlik başladı. Yarım saat kadar sonra da Bodrum, Turgutreis ve Yalıkavak’tan bölgeye gelen 3 Türk sahil güvenlik botu ise Yunan botlarını Türk karasularından çıkardı. Böylelikle Türk balıkçılar rahat bir nefes aldı.

 YUNAN SAVUNMA BAKANI’NIN İLK İCRAATI KARDAK’A ÇELENK

Saatler 13.00’ü gösterdiğinde bu kez Leros ve Kilimli adaları üzerinde Türk ve Yunanistan F-16 savaş uçaklarının sesleri duyulmaya başladı. Gümüşlük açıklarında savaş uçaklarının sesleri ve it dalaşı rahatlıkla izlenebildi. 10 dakika sonra da Kardak Kayalıkları üzerine gelen Yunan askeri helikopteri havada kısa bir süre durdu. Bu sırada kayalıklara 5 metre kadar mesafede Türk ve Yunan sahil güvenlik botlarının it dalaşı yaptığı görüldü. Türk botları kayalıklara yaklaşmaya çalışan Yunan botuna izin vermedi.

(http://img.hurriyet.com.tr/_np/7229/27657229.jpg)

Her iki ülkenin askerlerinin, botun arkasına çıkarak birbirlerine seslendikleri dikkati çekti. Yunan helikopteri bir süre ada üzerinde hareketsiz durduktan sonra Kilimli Adası’na yönelerek uzaklaştı. Çavuş Adası açıklarında bulunan bir Türk denizaltısı ise olayı 4 mil uzaktan izledi. Bölgede halen 5 Yunan ve 3 Türk sahil güvenlik botunun bekleyişi sürerken, savaş uçakları bölgeden ayrıldı.

YUNAN SİTELERİ DUYURDU

Yunanistan’da Savunma Bakanlığı ve askeri haberlerle ilgili yayınlar yapan ’www.defencenet.gör’ internet sitesinin bugün saat 14.18’de yayınladığı haberde Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos’un bugün Koramiral Evangelos Apostolakis ile birlikte helikopter ile Kardak Kayalıkları’na gelip, 19 yıl önce ölen Yunan subayları için çelenk bıraktığını, ardından Girit Adası’na gittiğini okuyucularına duyurdu. Haberde, olay anında Türk F-16’larının da bölgede taciz uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/28086612.asp (http://www.hurriyet.com.tr/gundem/28086612.asp)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Tuco - 30 Ocak 2015, 20:59:51
Çipras fantastik aksiyonlara girişiyor,birileri tasmasını sıkacaktır.

Helikopter yeni NH90'lardan biri sanırım

Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 05 Şubat 2015, 03:22:30
Ege’de dört adet F-16 ile Ege Eğitim Uçuşu icra edilmiştir. Bu uçuşlar esnasında; iki adet F-16 uçağına, Yunanistan’a ait iki adet F-4/2000 uçağı tarafından 500 feet irtifada;
- Saat 14.54’te Midilli Adası kuzeybatısında, dokuz deniz mili yandan, 15 saniye süre ile,
- Saat 14.58’de İpsara Adası kuzeybatısında, 8.5 deniz mili geriden, 10 saniye süre ile,
- Saat 15.04’te Sakız Adası güneybatısında, sekiz deniz mili geriden, 12 saniye olmak üzere toplam 37 saniye süre ile radar kilidini muhafaza etmek suretiyle üç kez tacizde bulunulmuştur.

http://www.tsk.tr/4_olaylar/4_1_gunluk_faaliyetler/gunlukfaaliyetler.html (http://www.tsk.tr/4_olaylar/4_1_gunluk_faaliyetler/gunlukfaaliyetler.html)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: inovasyon - 29 Mart 2015, 22:28:21
Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'tan Türkiye'yi kızdıracak bir açıklama geldi. Kammenos, Ege'nin Yunan denizi olduğunu söyledi.
"Ege Yunan denizidir" diyen Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, denizlerin  sınırı, kara suları bunları müteakip kara sınırları mevcuttur ve ihtilaflı değildir ifadesini kullandı.

NTV'nin haberine göre Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Yunan bakan, Washington'a Doğu Akdeniz'de doğalgaz sondajları için işbirliği önerdi.

Kammenos, "Gri bölgeler yoktur, haritalar üzerinde çizilmek istenen gri bölgeler kurşun kalemlerle değil, ancak halkların kanıile boyanır" dedi.

Syriza ile koalisyon hükümeti kuran Bağımsız Helenler partisinin lideri olan Kammenos, milliyetçi görüşleriyle tanınıyor.Tamamını oku: http://tr.sputniknews.com/avrupa/20150329/1014704415.html#ixzz3VnvnV4r6 (http://tr.sputniknews.com/avrupa/20150329/1014704415.html#ixzz3VnvnV4r6)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 07 Temmuz 2015, 12:52:59
Yunanistan bir tek bu konuda kemer sıkmıyor
Vatan yazarı Murat Çelik'ten Yunanistan ile ilgili ilginç yazı. Çelik, "Atina neredeyse cent'in hesabını yapıyor, masrafları kısıyor ancak kemek sıkmadığı tek bir alan var, o da savunma harcamaları. Atina, savaş uçaklarının Türk jetleriyle ‘dog fight’larından (it dalaşı) tasarruf etmeyi aklına bile getirmiyor" diye yazdı.Genelkurmay Başkanlığı geçtiğimiz hafta iki defa Yunan F-16 uçaklarının Türk jetleriyle it dalaşına girdiğini duyurmuştu.

Yunanistan bir tek bu konuda kemer sıkmıyor
İşte Çelik'in o yazısı:
 
Yunanistan’da yaşananlar malum... Atina, değil Euro’nun, neredeyse cent’in hesabını yapıyor. Ya da Drahmi’nin...
 
Devlet hemen her kalemde tasarruf yapmaya çalışıyor, masrafları kısıyor. Her kalemde değil, “hemen her kalemde” diyorum çünkü Yunanistan’ın kemer sıkmadığı tek bir alan var; o da savunma harcamaları.
 
Avrupa ülkeleri arasında, savunma harcamalarının Gayri Safi Milli Hasılaya oranının en yüksek olduğu ülke hâlâ Yunanistan.
 Ve daha da dikkat çekici olanı, Yunanistan’ın savunma için harcadığı paranın yüzde 80’inin gerekçesi ‘Türkiye’. Komşu, her 100 Euroluk askeri harcamanın 80 Eurosunu Türkiye’ye karşı yapıyor.
 
Yunanistan’ın savunma bütçesinde en büyük yeri, Ege’deki askeri faaliyetler tutuyor. Yunan Deniz Kuvvetleri’ne bağlı savaş gemilerinin Ege’nin sularındaki seyirleri ve tabii Yunan jetlerinin Ege semalarındaki uçuşları...
 
Atina, savaş uçaklarının Türk jetleriyle ‘dog fight’larından (it dalaşı) tasarruf etmeyi aklına bile getirmiyor.Ege’deki askeri faaliyetlerde hiçbir azalma yok. Geçmişte, yani ekonomik kriz öncesi ne kadar uçuyorsa, Yunan Hava Kuvvetleri bugün de aynı seviyede havada.
 
Yunanistan’ın hem anakara hem de adalardaki üslerinde tempo aynen devam ediyor.
 
Sadece bir rakam vereceğim... Tek bir F16 uçağının, saatlik uçuş maliyeti 20 bin TL.
 
Yani havadaki sadece bir ‘savaşan şahin’, sadece bir saatte, yaklaşık 6 bin 700 Euro harcıyor. Ortaya çıkan toplam maliyeti siz hesaplayın.
 
http://www.milliyet.com.tr/yunanistan-bir-tek-bu-konuda-kemer-gundem-2084282/ (http://www.milliyet.com.tr/yunanistan-bir-tek-bu-konuda-kemer-gundem-2084282/)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 26 Kasım 2015, 21:23:51
Yunan Uçakları Türk F-16'ları Taciz Etti

26 Kasım 2015 Perşembe 13:15
Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; 25 Kasım 2015 tarihinde eğitim uçuşu yapan Türk F-16'ları Yunan uçakları tarafından 40 saniye taciz edildi.

Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; 25 Kasım 2015 tarihinde 6 adet F-16 uçağı ile Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildi. Yunanistan'a ait F-16 uçakları tarafından Türk uçaklarına 40 saniye süre ile kilit atılarak tacizde bulunuldu. Türk pilotlar tarafından gerekli reaksiyon gösterildi.

RUS UÇAĞI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Ayrıca 12 adet F-16 uçağı ile Türkiye-Suriye hudut hattı boyunca devriye uçuşu icra edildi.

Öte yandan Salı günü Türkiye-Suriye sınırında Rus uçağı düşürülmüştü. Rus uçağının düşürülmesinin ardından Türkiye ile Rusya arasında kriz çıkmıştı.

http://www.haberler.com/yunan-ucaklari-40-saniye-tacizde-bulundu-7912734-haberi/ (http://www.haberler.com/yunan-ucaklari-40-saniye-tacizde-bulundu-7912734-haberi/)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 02 Aralık 2015, 19:55:46
Türk jetine "taciz"
A.A.
02 Aralık 2015 - 18:29:01

(http://i.hurimg.com/i/hurriyet/75/620x350/565f1c2667b0a91ffcf41031.jpg)

Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yapan F-16'lardan birisinin Yunan jetlerince taciz edildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin günlük faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 8 F-16 savaş uçağı, Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yaptı.

Türk savaş uçaklarından birisine, Yunanistan'a ait F-16'larla 1 dakika 25 saniye süreyle "kilit atılarak" tacizde bulunuldu. Bunun üzerine Türk pilotları da gerekli reaksiyonu gösterdi.

Öte yandan, Türkiye-Suriye sınır hattı boyunca Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 10 F-16 savaş uçağı devriye uçuşu gerçekleştirdi.

http://www.hurriyet.com.tr/turk-jetine-taciz-40022060 (http://www.hurriyet.com.tr/turk-jetine-taciz-40022060)

Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: nocen - 02 Aralık 2015, 20:05:57
Biri daha sıraya girmek için kaşınıyor...
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 02 Aralık 2015, 21:49:02
Biri daha sıraya girmek için kaşınıyor...

Onlar çok uzun zamandır sıranın başında da, nedense sırayı atlatıyorlar sürekli...
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 22 Şubat 2016, 13:09:10
Yunanistan'dan 'Türkiye Bizi İzliyor' Tepkisi
NATO'nun Ege'deki devriye görevine 2 Türk gemisini dahil etmesi Atina yönetimini rahatsız etti. Yunanistan NATO'dan sınırların netleşmesini talep etti.

Atina yönetiminin, NATO'nun  Ege'deki mülteci geçişlerini engellemek için başlatacağı devriye görevine 2 Türk gemisinin dahil olmasından rahatsızlık duyduğu öne sürüldü.

GEMİ SAYISI İKİ KATINA ÇIKTI

Yerel basında çıkan haberlere göre misyonun komutasını üstlenen Alman Tuğamiral Jörg Klein,  Kanada'nın göndereceği HMCS Frederiction fırkateyni yerine  Türkiye'nin  Gaziantep fırkateynini geçirmesi üzerine,  Ege'de NATO misyonuna katılan gemi sayısı ikiye çıktı.

YUNAN ADALARINA YAKIN SEYİR

Barbaros ve  Gaziantep fırkateynlerinin Yunan adalarına yakın bölgelerde dolaşması, Atina'da tepkiye yol açtı. Yunan yetkililer, Türk gemilerinin NATO misyonunu gerekçe göstererek  Ege'de diledikleri yerde seyretmelerini eleştirdi.

"GÖREV BÖLGELERİ BELİRLENSİN"

Atina tarafı, NATO misyonunun görev bölgelerinin bir an önce belirlenmesini ve Türk gemilerinin Yunan adalarının batısında dolaşmasına son verilmesini istediği kaydedildi. NATO'nun bahsi geçen bölgelerin sınırlarını bu ay sonuna kadar belirlemesi bekleniyor.

"TÜRKLER YÖNLENDİRİYOR"

Öte yandan Yunan basını, Türk Sahil Güvenliği'ne bağlı devriye botlarının göçmen teknelerinin  Ege'yi geçerek Yunan adalarına varmalarına izin verdiğini öne sürdü. Son olarak geçtiğimiz perşembe günü, Türk Sahil Güvenliği'nin eşlik ettiği bir mülteci botunun Inousses (Koyun) Adası'na yanaştığı iddia edildi. Yunan yetkililer, Ocak-Şubat ayları arasında Meis Adası'na çıkan mülteci sayısındaki artışın da, Türk tarafının göçmenleri bu adaya yönlendirmesinden kaynaklandığını savundu.

İSİM KRİZİ DE ÇIKMIŞTI

NATO'nun  Ege Denizi'nde üstlendiği devriye misyonu, ilk kez kriz yaşamıyor. Misyonu üstlenen NATO Deniz Gücü 'SNMG2'nin komutanı Tuğamiral Jörg Klein'ın, devriye görevi icra edilecek bölgelere Platon ve Aristo gibi antik Yunan filozoflarının isimlerini vermesi,  Ankara'nın tepkisine yol açmıştı. Klein,  Ankara'nın, bölge isimlerinin değiştirilmesi talebine olumlu cevap vermiş ve devriye bölgelerine 'A1', 'A2' gibi sayı ve harflerden oluşan isimler vermişti.(Kaynak: Vatan)

http://www.sondakika.com/haber/haber-yunanistan-dan-turkiye-bizi-izliyor-iddiasi-8181883/ (http://www.sondakika.com/haber/haber-yunanistan-dan-turkiye-bizi-izliyor-iddiasi-8181883/)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 15 Nisan 2016, 08:57:15
Türkiye'den Rahatsız Olan Yunanistan, Silahlı Kuvvetleri'ne Tatbikat Emri Verdi

Türkiye'nin hava ihlallerinden şikayetçi olan Yunanistan, Silahlı Kuvvetleri'ne askeri teyakkuz durumunu kontrol etmek için tatbikat emri verdi.

Türkiye'yi provokasyon yapmakla suçlayan  Yunanistan, Silahlı Kuvvetleri'ne askeri teyakkuz durumunu kontrol etmek için tatbikat emri verdi.

"TÜRKİYE İÇ SORUNLAR YAŞADIĞINDA BUNU DIŞARIYA YANSITIYOR"

Sputnik'e konuşan  Yunanistan Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, tatbikat emrinin Savunma Bakanı Panos Kammenos tarafından verildiğinin altını çizdi. İsmi açıklanmayan yetkili, "Teyakkuzda olmak için büyük bir tatbikat gerçekleştiriyoruz. Tarihsel olarak,  Türkiye iç sorunlar yaşadığı dönemlerde bunu dışarıya yansıtmaya çalıştı. Bu nedenle hazır durumda bulunmalıyız" dedi.

HAVA İHLALLERİNDEN ŞİKAYETÇİLER

Türk uçaklarının pazartesi günü hava sahasını ihlal ettiğini duyuran  Yunanistan, söz konusu uçakların uluslararası kurallara uygun olarak uzaklaştırıldığını belirtmişti.  Yunanistan  Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki Türk F-16 çağının pazartesi yerel saatle 13.26'da Midilli, Sakız ve Oinousses adaları arasında  Yunanistan hava sahasını ihlal ettiği aktarılmıştı.

http://www.sondakika.com/haber/haber-turkiye-den-rahatsiz-olan-yunanistan-silahli-8358197/ (http://www.sondakika.com/haber/haber-turkiye-den-rahatsiz-olan-yunanistan-silahli-8358197/)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: mavi1991 - 15 Nisan 2016, 15:13:45
Tatbikat yapacak parayı almanya dan almışlardır
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Tuco - 15 Nisan 2016, 19:09:34
Önce sahillerimizden botlarını çeksinlerde sonra şikayetçi olmaya yüzleri olsun...

https://www.youtube.com/watch?v=YAuc_FvqOQI (https://www.youtube.com/watch?v=YAuc_FvqOQI)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: lleo - 15 Nisan 2016, 22:46:51
Kıbrıs elden gidiyor bunlar ondan gürültü çıkarıyorlar saf ülkemin insanı uyanmasın diye avrupaya vizesis için Kıbrısı veriyoruz
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 02 Haziran 2016, 11:22:13

* 12 Haziran 1992'de Ege Denizi üzerinde devriye uçuşu yapan Yüzbaşı İlhan Filiz ve Üsteğmen Murat Yıldırım'ın pilotajındaki 2 Türk F-16 uçağı kendilerini taciz eden 2 Yunan Mirage F-1C uçağı ile it dalaşına girmişler, Yunan F-1 uçaklarından birisi denize doğru dalış yaparak peşindeki Yzb. İlhan Filiz'in komutasındaki uçağın denize çakılmasını sağlamaya çalışmış fakat kendisi manevrayı toparlayamayarak pilotumuzun gözü önünde denize çakılmış ve hayatını kaybetmiştir.


Konuyla ilgili güncel bir haberde bugün çıkan haber...

http://www.hurriyet.com.tr/seri-katil-atalay-filizin-babasi-it-dalasinda-yunan-jetini-dusurmus-40112144 (http://www.hurriyet.com.tr/seri-katil-atalay-filizin-babasi-it-dalasinda-yunan-jetini-dusurmus-40112144)

Alıntı
BABASI YUNAN JETİNİ DÜŞÜRMÜŞTÜ

Öte yandan Atalay Filiz'in babası İlhan Filiz ile ilgili bir detay dikkat çekti. Eski askeri pilot olan İlhan Filiz, 12 Haziran 1992'de o dönem yüzbaşı rütbesindeyken Üsteğmen Murat Yıldırım ile birlikte F-16 savaş uçağıyla Ege Denizi üzerinde devriye uçuşu yaparken, 2 Yunan uçağıyla it dalaşına girmişti. Yunan F-15 C uçaklarından biri, peşindeki İlhan Filiz'den kurtulmak için denize doğru dik inişe geçmiş, ancak manevrayı tamamlayamayarak denize çakılmıştı. Olayda Yunan pilot hayatını kaybetmişti.


Bu habere yorum yapan müthiş zeki bazı vatandaşlarımız...

Alıntı
tuana eren1 saat önce anneannem hep dermiş ki...beddua alan insandan uzak durun yavrum, onlardan bir daha hayır gelmez...babası yapar evladı çeker bazen....demek beddua almış...???..allah korusun..ne günahımız varsa affetsin, evlatlarımızdan çıkarmasın..amin


Alıntı
Melike Geze1 saat önce Demek bunlar ailecek psikopat vah vah


Alıntı
Caglar Karademir34 dakika önce baba da katil oglu da yazik


Böyle zeki insanlara böyle yetenekli habercilik anlayışına sahip haberciler müstehaktır!
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 18 Haziran 2016, 08:25:15
Yunanistan Dışişleri Eski Bakanı: Savaş Olsaydı Anamız Ağlayacaktı

Kardak kayalıkları krizi sırasında dönemin Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan 20 yıl sonra itiraf geldi. "Eğer savaş olsaydı, bizim tarafımızda analar ağlayacaktı" diye konuştu.

(http://img.sondakika.com/haber/756/20-yil-sonra-gelen-kardak-itirafi-turklerin-g-8537756_x_o.jpg)

Yunan eski Dışişleri Bakanı Pangalos, "Türkler'in gücü bizden tabi ki daha üstündü. Eğer savaş olsaydı, bizim tarafımızda analar ağlayacaktı" diye konuştu. Pangalos, o dönemde ABD'nin Kardak krizi nedeniyle çıkabilecek bir savaşı durdurmak için iki ülkenin savaş sistemlerini bloke etmeye hazır şekilde kararlı olarak beklediğini söyledi.

20 YIL SONRA İTİRAF ETTİ

Aradan 20 yıl geçmesinin ardından dönemin Dışişleri Bakanı Thedoros Pangolos'tan şaşırtan bir itiraf geldi.


Yunanistan'da yayın yapan 'www.enikos.gr (http://www.enikos.gr)' internet sitesinin haberine göre TV programına katılan Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Thedoros Pangolos'tan Ocak 1996 yılından Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan Kardak Kayalıkları krizine ilişkin önemli açıklamalar geldi.

GİZLİ OPERASYONU BANA AÇIKLADI

Pangalos'un, dönemin ABD Dışişleri Bakanı Richard Holbrooke'un Kardak krizinin yaşandığı o kritik 24 saatte, hayata geçirilen gizli operasyonu kendisine açıkladığını söyledi.

"ABD, BİZİM VE TÜRKİYE'NİN SİSTEMİNİ BOLE EDECEKTİ"

Pangolos, Holbrooke'nin kendisine ABD gemilerinin Türk ve Yunan gemilerini izlediğini ve elektronik olarak bloke edebilecek bir teçhizata sahip olduğunu söylediğini belirtip, "Yani iki ülkenin biri füze atmaya karar vermiş olsaydı, füzeler denize düşecekti.

Kardak'ta 1996 yılında bulunan ABD gemileri olası savaşın önlenmesi için her iki tarafın da silah sistemlerini bloke etmeye hazır, kararlı bekliyordu" dedi.

OLMAYAN BİR DONANMA İLE DİPLOMASİ YAPTIK

Olmayan bir donanma ile diplomasi yapmak zorunda kaldıklarını belirten dönemin Yunan eski Dışişleri Bakanı Pangalos, "Türkler'in gücü bizden tabi ki daha üstündü.

"ANAMIZ AĞLAYACAKTI"

Eğer savaş olsaydı, bizim tarafımızda analar ağlayacaktı" diye konuştu.

http://www.sondakika.com/haber/haber-20-yil-sonra-gelen-kardak-itirafi-turklerin-gucu-8537756/ (http://www.sondakika.com/haber/haber-20-yil-sonra-gelen-kardak-itirafi-turklerin-gucu-8537756/)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: mavi1991 - 10 Temmuz 2016, 17:59:35
Abd bizim hangi silahları bloke edecekti ?
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 24 Ocak 2018, 16:17:13
YILDIRIM'DAN KARDAK AÇIKLAMASI

(http://i.hurimg.com/i/hurriyet/75/770x0/5a6872f618c7732404fc414f)

Başbakan Yıldırım, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kardak krizinin yıldönümü nedeniyle sorulan soruyu Yıldırım şöyle yanıtladı :"Kardak'ta 1996'da yaşanan krizi bugüne taşımak, bununla ilgili faaliyet göstermek, yeni bir kriz oluşturmak komşuluğa yakışmaz. Biz terörle mücadele ile meşgulken komşularımızın bulanık suda balık avlama hevesine kapılması hiç yakışık almaz. Bunun da hoş karşılamayız. Buna benzer bir faaliyet eğer olursa Türkiye olarak bizim her zaman tedbirimiz vardır. Hiç kimse endişe etmesin. "

http://www.hurriyet.com.tr/basbakandan-flas-zeytin-dali-aciklamasi-214-hedef-etkisiz-hale-getirildi-40720353 (http://www.hurriyet.com.tr/basbakandan-flas-zeytin-dali-aciklamasi-214-hedef-etkisiz-hale-getirildi-40720353)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 25 Ocak 2018, 12:35:07
Çipras'tan haddini aşan 'Türkiye' açıklaması!

Hürriyet Haber25.01.2018 - 10:01 | Son Güncelleme: 25.01.2018 - 11:40
Yunanistan Başbakanı Çipras İsviçre'de gerçekleşen Davos Forumu'nda Türkiye hakkında sert ifadeler içeren bir konuşma yaptı.

(http://i.hurimg.com/i/hurriyet/75/590x332/5a6980b2c9de3d09f431c71c.jpg)

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda Akdeniz'in istikrarı ve göç krizine ilişkin bir tartışma toplantısında yaptı. Çipras konuşmasında Türkiye ile gerilimi arttıracak ifadeler kullandı.

Reuters'ın haberine göre Çipras, 2015 yılının başında iktidara geldiğinde Yunanistan'ın sadece en kötü ekonomik kriz ve mülteci kriziyle değil, aynı zamanda "Ege'de tahmin edilemeyen agresif askeri hamleler yapan agresif bir komşuyla" uğraşmak zorunda kaldığını söyledi.

“Avrupalı ortaklarımız Türkiye gibi ‘agresif’ komşularla yaşamanın zorluğunu her zaman takdir etmiyor” ifadelerini kullanan Çipras, 2016 yılında Türkiye ve AB arasında yapılan göçmen anlaşmasını 'zor ama gerekli' olarak nitelendirdi.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/ciprastan-haddini-asan-turkiye-aciklamasi-40721061 (http://www.hurriyet.com.tr/dunya/ciprastan-haddini-asan-turkiye-aciklamasi-40721061)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 27 Ocak 2018, 21:43:15
Yunan Sahil Güvenlik ekipleri Türk askerini görünce

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümüşlük Mahallesine yaklaşık 4 mil uzaklıkta olan Kardak kayalıklarına yaklaşmaya çalışan Yunan Sahil Güvenlik ekipleri Türk askerini görünce geri çekildi. Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgede kuş uçurtmadı.

(http://idora.milliyet.com.tr/SonDakikaHaberGaleriler/2018/01/27/--10709466.Jpeg)

Türkiye ile Yunanistan'ı 1996'da savaşın eşiğine getiren Ege'deki Kardak kayalıklarına yaklaşmaya çalışan Yunan Sahil Güvenlik ekipleri Türk askerini karşısında görünce bölgeden uzaklaştı. Her gün Kardak kayalıklarına yaklaşmaya çalışan Yunan Sahil Güvenlik ekipleri karşılarından Türk Sahil Güvenlik ekiplerini görünce bölgeden ayrıldı.

24 saat boyunca bölgede nöbet tutan Türk askeri Yunanlıları bölgeye yaklaştırmıyor. Kaliminos adasından hareket eden 1 Yunan sahil güvenlik botu Kardak kayalıklarına yaklaşmaya çalıştı. Kardak etrafından devriye görevi yapan Türk Sahil Güvenlik ekipleri Yunan askerini Kayalıklara yaklaştırmadı.

Bir müddet bölgede bekleyen Yunan askerleri daha sonra bölgeden ayrıldı. Türk sahil güvenlik ekipleri ise Kardak etrafında nöbetlerine devam etti. Olası bir sınır ihlali için Kardak’ın etrafından devriye atan 1 Türk sahil güvenlik botu kayalıkların etrafından kuş uçurtmadı.

http://www.milliyet.com.tr/turk-askerini-gorunce-geri-gundem-2598957/ (http://www.milliyet.com.tr/turk-askerini-gorunce-geri-gundem-2598957/)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 28 Ocak 2018, 14:59:10
Yunanistan Savunma Bakanı'na Kardak hüsranı...

Hürriyet Haber
28.01.2018 - 12:26 | Son Güncelleme: 28.01.2018 - 14:23
Kardak'a çelenk atmak için Yunan hücumbotu ile gelen Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos Kardak'a yaklaştırılmadı. Yapılan ikazın ardından Yunanistan Heyeti, gerginlik yaşanmadan Türk karasularını terk etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sahil Güvenlik Komutanlığımız gereğini yerine getirmiştir" dedi. Konuyla ilgili olarak TSK'dan yapılan açıklamada ise, "Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve milletimizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini azim ve kararlılıkla korumaya devam etmektedir" denildi.

(http://i.hurimg.com/i/hurriyet/75/770x0/5a6db2880f25442cb8955b36)

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kardak bölgesine çelenk atmak üzere Yunan hücumbot ile gelen Yunanistan Savunma Bakanı Kardak'a yaklaştırılmadı. Herhangi bir gerginlik olmadan yapılan ikaz üzerine Yunanistan Heyeti Türk karasularını terk etti.

Yunanistan Savunma Bakanına Kardak hüsranı...

TSK AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili olarak TSK'dan da bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28 Ocak 2018 tarihinde saat 11.30 sularında Yunan Deniz Kuvvetlerine ait Nikiforos karakol gemisi ve LS-70 numaralı sahil güvenlik botunun, Kardak Adaları bölgesine girme girişimi Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca önlenmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve milletimizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini azim ve kararlılıkla korumaya devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KILIÇDAROĞLU'NA 'GEL DE AL' DEMİŞTİ

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un adı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı tartışmayla gündeme gelmişti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Yunanistan'ın Ege adalarının 18'ini işgal ettiğini" dile getirmiş, Yunan Bakan Kammenos da Sparta Kralı Leonidas’in MÖ 480 yılında Thermopile geçidinde teslim olup silahlarını bırakmasını isteyen Pers komutan Serhas’a söylediği “Molon lave” (Gel de al) sözüyle yanıt vermişti. Yunan Savunma Bakanı “Cevabımız gel de al’dır. Yunanlar öyle öğrendik. Tarihimiz bunu öğretiyor” demişti.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un "Adaları gel de al' yorumuyla ilgili CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Yunanistan Savunma Bakanı bana cevap verdi, 'Gel de al' diyor bana. 2019'da geleceğim, o adaların tamamını alacağım. Bunu niye söylüyorum? Bir dönem bunlar Kıbrıs için de söylüyorlardı 'Gel de al.' diye. Rahmetli Ecevit ne yaptı? Çıktı ve gitti aldı. Bitti o kadar" diyerek tartışmaya noktayı koymuştu.

http://www.hurriyet.com.tr/yunanistan-savunma-bakanina-kardak-husrani-40724015 (http://www.hurriyet.com.tr/yunanistan-savunma-bakanina-kardak-husrani-40724015)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 28 Ocak 2018, 15:05:41
Bu konudaki görüşlerimi tekrar ediyorum. Bazıları veri tabanıa saldırıyla silindirler. Şımarık yunan her zamankş gibi niyetini ortaya koyuyor. Özellikle terörle mücadele ettiğimiz şu dönemde bu tip iğrenç davranışlarını daha çok görebiliriz. Geçenlerde Yunan başbakanı Keçi Adası'nda şov yaptı.

Yapılacak şey çok basit!
Karasularımıza giren Yunan gemilerine önce uyarıda bulunmak, sonrasında uyarı ateşi açmak ve sonrasında karasularımıza gömmek.
Açık ve net bir şekilde karasularımızı ihlal eden yunan deniz kuvvetlerine ait unsurları VU-RA-CAK-SI-NIZ!
Bunun bir çocuk oyunu olmadığını, Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını, Yunanistan'ın Türkiye ile aynı siklette olmadığını öğrenmeleri lazım ki böyle saçmalıkları bırakın yapmayı, akıllarına bile getiremesinler!
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: bostancıbaşı - 29 Ocak 2018, 13:12:29
kırk yıllık Yanni olur mu Kani....

Ne demiş Atatürk

Biz Yunanlılarla  Barış İçinde yaşarız ama Bizim onlardan daha güçlü (Askeri,Siyasi ve İktisadi) olmamız kaydıyla...

Yorgo her zamanki yorga Allahı var adamlar şaşırtmıyor...
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 31 Ocak 2018, 08:40:16
Yunanlar tahrikten vazgeçmiyor! O bayrakla geldiler

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’deki terör gruplarına yönelik Zeytin Dalı operasyonu devam ederken, Yunanistan’ın Ege’deki provokasyonları da bitmek bilmiyor.

(http://idora.milliyet.com.tr/YeniAnaResim/2018/01/31/son-dakika-yunanlar-tahrikten-vazgecmiyor-o-bayrakla-geldiler-10731323.Jpeg)

Bu kez de bir Yunan karakol gemisinin Bizans bayrağı takarak İzmir Karaburun yakınlarına geldiği ve burada Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait gemileri taciz etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

BİZANS BAYRAĞIYLA GELDİLER

Yunan Savunma Bakanı önceki gün Kardak kayalıklarına çelenk bırakmaya çalışmış ancak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik unsurlarının baskısıyla bunu gerçekleştiremeden bölgeden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ege’de gerginliği tırmandırmaya yönelik benzer bir girişimin de İzmir Karaburun açıklarına yaşandığı ortaya çıktı. Machitis isimli Yunan karakol gemisi Bizans bayrağı takarak Karaburun açıklarına geldi. Burada eğitim faaliyeti yürüten Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı gemilere yakın geçiş yaparak programını bozma girişiminde bulunan geminin provokasyon ve tahrik girişimi Türk Deniz Kuvvetleri gemilerinin  soğukkanlı ve caydırıcı mukabelesiyle boşa çıktı.

http://www.milliyet.com.tr/son-dakika-yunanlar-tahrikten-gundem-2601074/ (http://www.milliyet.com.tr/son-dakika-yunanlar-tahrikten-gundem-2601074/)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Raptor44 - 31 Ocak 2018, 12:20:02
Allah Allah ya Fatih Sultan Mehmet Bizans ı yıkmamışmıydı gelin bu seferde bizi yıkın diyorlar anlaşılan:-)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 09 Şubat 2018, 23:23:40
Orgeneral Akar: Hem Afrin'de operasyon yapabilecek hem de Ege'yi kontrol edebilecek güce sahibiz

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar yaptığı açıklamada, "Hem Afrin'de operasyon yapabilecek hem de aynı anda Ege'yi kontrol edebilecek güce sahibiz." dedi. Akar, "Tüm denizlerimizde ülkemizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması konusunda kararlıyız." ifadelerine yer verdi.

(http://idora.milliyet.com.tr/YeniAnaResim/2018/02/09/orgeneral-akar-hem-afrin-de-operasyon-yapabilecek-hem-de-ege-yi-kontrol-edebilecek-guce-sahibiz-10794534.Jpeg)

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, kritik bölgelerde denetim ve incelemelerde bulundu.  Akar, "Hem Afrin'de operasyon yapabilecek hem de aynı anda Ege'yi kontrol edebilecek güce sahibiz." mesajı verdi.

BİZZAT YERİNDE DENETLEDİLER

Orgeneral Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz  Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral  Hasan Küçükakyüz ile Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağından Suriye'nin kuzeyinde  harekata katılan kara ve hava kuvvetleri unsurlarının faaliyetlerini denetledi.

Bölgedeki komutanlardan, yürütülen operasyonlar ve faaliyetler hakkında bilgi alan Akar, bu konuda gerekli direktifleri verdi.

Daha sonra beraberindeki kuvvet komutanlarıyla Ege Bölgesi'ne geçen  Akar, HİK uçağından Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki hava sahası kontrol  faaliyetleri ile bölgede görev yapan Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının  çalışmalarını denetledi. Orgeneral Akar, bölgedeki komutanlardan, birliklerin  faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ardından İzmir'e geçen Orgeneral Akar, Deniz Kuvvetleri Gözetleme  Koordinasyon Merkezi'ndeki Modern Tespit, Teşhis ve Komuta Kontrol Sistemleri  vasıtasıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin  brifing aldı. Akar, burada da birlik komutanlarıyla görüştü.

Orgeneral Akar ve kuvvet komutanları Ege Ordu Komutanlığında da  inceleme ve denetlemelerde bulundu.

İnceleme ve denetlemeleri sırasında bir konuşma yapan Akar, Türk  Silahlı Kuvvetleri tarafından Doğu ve Güneydoğu'da terörle mücadele harekatına  azim ve kararlılıkla devam edildiğini bildirdi.

Zeytin Dalı Harekatı ile Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki tüm terör  örgütlerine karşı mücadelenin başarıyla yürütüldüğünü belirten Akar, şunları  söyledi:

"Zeytin Dalı Harekatı, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan  hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye yönelik  özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM  sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde icra  ediliyor. Türkiye'nin, kimsenin toprağında gözü yoktur ve harekat Suriye'nin  toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştiriliyor. Harekatın temel amacı,  bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını müteakip ülkelerinden zorla çıkarılan  Suriyeli kardeşlerimizin kendi evlerine dönmelerinin temin edilmesidir."

Söz konusu harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve  bunlar ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığını,  sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin  gösterildiğini vurgulayan Akar, "Terörle mücadelemiz, en son terörist etkisiz  hale getirilinceye kadar yurt içinde ve sınır ötesinde aynı azim ve kararlılıkla  yürütülecek. Bu konuda Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 'Ölürsek şehit,  kalırsak gaziyiz' anlayışıyla, dün olduğu gibi bugün de her türlü kahramanlık ve  fedakarlığı yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

'EGE VE DOĞU AKDENİZ'DEKİ HAKLARIMIZIN KORUNMASINDA KARARLIYIZ'

Orgeneral Akar, TSK'nin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki  hak ve menfaatlerinin korunması konusunda da kararlı olduğunu ifade ederek,  şunları kaydetti:

"Ege Denizi'nin bir barış, dostluk ve işbirliği denizi olması için her  türlü çabayı gösteriyoruz. Ege'de mevcut sorunların iyi komşuluk ilişkileri  çerçevesinde çözüme kavuşturulmasını içtenlikle arzu ediyoruz. Bununla birlikte  etkin, saygın ve caydırı bir güç olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, tüm  denizlerimizde ülkemizin ve milletimizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan  kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması konusunda da kararlıdır. Türk Silahlı  Kuvvetlerimizin, asil milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güçle, ülkemizin  egemenlik ve bağımsızlığı başta olmak üzere kendisine verilecek tüm görevleri  başarıyla yerine getirme azim ve iradesindedir."

TSK, ÜÇ HAREKAT ALANINI BİR MERKEZDEN İDARE EDEBİLİYOR

TSK'nın emir komutada modern yöntemlerle üç harekat alanını bir  merkezden idare kabiliyetine sahip olduğunu vurgulayan Akar, Silahlı Kuvvetlerin  sahip olduğu yüksek teknolojiyle bütün Doğu Akdeniz ve Ege'yi kontrol altında  tutabildiğini belirtti. Orgeneral Akar, "Sadece Kardak değil, tüm Ege'yi  kapsayabiliyoruz. Hem Afrin'de operasyon yapabilecek hem de aynı anda Doğu  Akdeniz ve Ege'yi kontrol edebilecek güce sahibiz." dedi.

http://www.milliyet.com.tr/orgeneral-akar-hem-afrin-hem-gundem-2607040/ (http://www.milliyet.com.tr/orgeneral-akar-hem-afrin-hem-gundem-2607040/)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 11 Şubat 2018, 20:42:19
Yunan basınından flaş itiraf: En kötü durum gerçekleşti! Türkiye'nin eli...

Türkiye’nin Afrin ve civarındaki terör gruplarına yönelik harekâtı devam ederken Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi  de Ege ve Akdeniz’de gerginliği tırmandırmaya devam ediyor.

(http://idora.milliyet.com.tr/YeniAnaResim/2018/02/11/-turkiye-buna-izin-vermez--10803116.Jpeg)

Kardak kayalıklarıyla ilgili Yunanistan ile yaşanan gerilimin ardından şimdi de Kıbrıs Rum Yönetimi’nden kaynaklı bir gerilim  Akdeniz’de yaşanıyor.

Bu parsele ilk kez geldiler

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Doğu Akdeniz’i KKTC çevresi de dahil 13 ayrı parsele ayırarak doğal gaz aramaları için ruhsatlandırmıştı. Ancak ne Türkiye ne de KKTC bu parselizasyonu kabul etmemiş, bu durumun uluslararası hukuka aykırı olduğuna dair gerekli uyarıları yapmıştı. Türkiye özellikle Rumların “3. Parsel” olarak adlandırdığı bölgeye gelmelerinin ciddi bir kriz oluşturacağını bunun yapılmaması gerektiğini daha önce deklare etmişti. Rum Yönetimi buna rağmen yabancı şirketlere doğal gaz arama ruhsatı vermeye devam ediyor. Son olarak iki gün önce İtalyan şirketine ait Saipem 12000 adlı sondaj platformu KKTC’nin Gazimağusa açıklarındaki 3. parsele sondaj için geldi. Rum basınının yazdığına göre  3. parselde ilk kez yapılacak bu faaliyet için gelen sondaj platformu bölgedeki Türk savaş gemileri tarafından engellendi.

(http://idora.milliyet.com.tr/SonDakikaHaberGaleriler/2018/02/11/--10803113.Jpeg)

Yunan basını “En kötü durum gerçekleşti”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin KKTC ve Türkiye’nin tanımadığı parselizasyona dayanarak doğal gaz arama ruhsatı verdiği İtalyan şirketinin sondaj platformu iki gündür 15 mil uzaklıkta bekliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bölgede 18 Şubat’tan itibaren eğitim yapacağını duyurdu.  Yunan ve Rum basını ise kendileri için “en kötü durumun” gerçekleştiğini yazarak 3. ve 6. parsellerde yapılması planlanan sondajların Türk savaş gemileri tarafından bloke edildiğini yazdı.

“Türkiye’nin eli güçlendi”

Yunanistan’da yayın yapan “Armyvoice” (Ordunun Sesi) isimli savunma haberleri sitesinde bugün yer alan bir haberde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) 3. parselde sondaj yapacağını ve 6. parsele ilişkin kaliteli doğalgaz yatağı bulunduğunu ‘gereğinden önce’  duyurduğunu ve bunun Türkler tarafından fark edilmesinin  krizin temelini oluşturduğunu yazdı. Site ayrıca GKRY hükümetinin gerekli caydırıcılık tedbirlerini almadan sadece yabancı şirketlere güvenerek bu kadar kuzeyde bir sahaya sondaj platformunu göndermesinin büyük bir hata olduğunu, GKRY için ‘en kötü durum’ olarak nitelenen sondajların bloke edilmesinin gerçekleştiği, Türkiye’nin sondajı bloke ederek müzakereler için güçlerini arttırdıklarını yazdı. Ayrıca Yunan basınında çıkan haberlerde Türk tarafının bu konuda kararlı olduğu, geri adım atmayacakları da yazıldı.

Sondaj platformu halen 3. parselden 15 mil uzaklıkta şirket merkezinden gelecek nihai kararı bekliyor.

“Mukabil adımlar atılacak”

KKTC hükümetinden de konuya ilişkin bir açıklama geldi.  GKRY’nin ruhsat verdiği bazı parseller de dahil bölgenin daha önce Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPOA) ruhsatlandırıldığını vurgulayan KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte mukabil adımlar atmaktan kaçınmayacağız. Geçmişte imzalamış olduğumuz uluslararası antlaşmalar ve yapılan ruhsatlandırmaları da dikkate alarak önümüzdeki dönemde somut adımlar atma kararlılığımızı bir kez daha vurgulama ihtiyacı duyuyoruz.”

“Türkiye izin vermez”

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz Doğu Akdeniz’deki durumu Milliyet.com.tr’ye şöyle değerlendirdi:

“Rum tarafı ve Yunanistan bu hareketle Türkiye’nin sabrını ve olası hareket tarzını deniyor. Türkiye’nin burada taviz vermesi halinde diğer sahalarda da taviz verebileceğini düşünüyorlar.  Çünkü Türkiye’nin güneyde Suriye sınırında ciddi bir harekat yapıyor olmasını ve kamuoyunun buraya odaklanmasını bir fırsat olarak değerlendiriyorlar. Ancak ne zaman bu tarz bir fırsatçılık yapsalar ciddi bir jeopolitik kayba uğradıklarını hatırlatalım. Kıbrıs Barış Harekâtı ve Kardak’ı örnek verebiliriz.  Türkiye’yi diğer devletlerle de karşı karşıya getirerek Doğu Akdeniz’de Antalya ve İskenderun körfezine hapsetmek, Doğu Akdeniz’in zengin doğal kaynaklarını kendi arzuladıkları ülkelere kullandırmak amacındalar. Fakat 21. yüzyılda daha da denizcileşen Türkiye böyle bir duruma asla izin vermez, geri adım atmaz. Çünkü Anadolu yarımadasındaki büyük bir devletin kaçınılmaz refleksi budur. Bugün  Doğu Akdeniz’de GKRY’nin bir oldu bitti ile İtalya’ya güvenerek Türkiye’nin sabrını test ettiğini görüyoruz. Ancak Türkiye, Saipem 12000 isimli sondaj gemisini Doğu Akdeniz’de bekletiyor. Bu tarihte önemli bir ilktir. Donanmamızın gücünün ciddi bir göstergesidir.”

http://www.milliyet.com.tr/turkiye-buna-izin-vermez--dunya-2607956/ (http://www.milliyet.com.tr/turkiye-buna-izin-vermez--dunya-2607956/)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: BlackHawk89 - 11 Şubat 2018, 20:47:51
Asla taviz verilmemeli. O doğalgaz, petrol bize lazım.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 12 Şubat 2018, 01:53:37
(https://scontent.fada1-10.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/27657191_2075426095841942_6212382381541573555_n.jpg?oh=027a99a641416b0089ca3e2176ab1d13&oe=5ADAAAD1)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Raptor44 - 12 Şubat 2018, 02:36:57
Bunlar gerçek ise bu savaş sebebidir bizim olan topraktan bir karış bile vermeyiz savaş olursa olsun bu ordu iki cephede mücadele edebilecek kapasiteye sahiptir
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 13 Şubat 2018, 22:02:03
Dışişleri'nden flaş Kardak açıklaması: Yunan tarafı kamuoyunu yanıltıyor!

Dışişleri Yunanistan'la Kardak gerilimine ilişkin yapılan açıklamada, "Protesto girişiminde bulunulduğu iddiası çarpıtmadır. Yunan tarafı kamuoyunu yanıltmaktadır" denildi.

(http://idora.milliyet.com.tr/YeniAnaResim/2018/02/13/disisleri-nden-flas-kardak-aciklamasi-yunan-tarafi-kamuoyunu-yaniltiyor--10819825.Jpeg)

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kardak  kayalıkları çevresinde yaşanan gerginliğin ardından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız Müsteşarı, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri'ni aramış  ve Ege’de gerginliğin tırmanmasının her iki ülkenin de çıkarına olmadığını, Yunan  tarafının bu tehlikeli hareketlerine son vermesi gerektiğini açık şekilde  iletmiştir." ifadelerini kullandı.

Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama  hakkındaki soruya yazılı yanıt vererek, şunları kaydetti:

"Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün (13 Şubat) yapılan  bir açıklamada Kardak kayalıkları bölgesinde yaşanan tehlikeli bir hadiseye  ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri’nin Bakanlığımız Müsteşarı  nezdinde 'kuvvetli bir protesto girişiminde' bulunduğu iddia edilmektedir.  Maalesef, Yunan tarafı bu açıklamasıyla, hem alışık olduğumuz üzere kendi  kamuoyunu yanıltmakta hem de gerçekleri her zaman olduğu gibi çarpıtmaktadır.

Esasen Bakanlığımız Müsteşarı, ülkemize ait olan Kardak kayalıkları  civarında dün gece Yunan Sahil Güvenlik botlarının tehlikeli manevralarıyla neden  oldukları olaylarla ilgili olarak Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel  Sekreteri'ni aramış ve Yunan silahlı kuvvetlerinin hasmane tasarruflarının havada  ve denizde devam ettiğini, bunlara müsamaha göstermeyeceğimizi, Ege’de  gerginliğin tırmanmasının her iki ülkenin de çıkarına olmadığını, Yunan tarafının  bu tehlikeli hareketlerine son vermesi gerektiğini açık şekilde  iletmiştir."

http://www.milliyet.com.tr/disisleri-yunan-tarafi-kamuoyunu-siyaset-2609500/ (http://www.milliyet.com.tr/disisleri-yunan-tarafi-kamuoyunu-siyaset-2609500/)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 16 Şubat 2018, 14:09:59
Atina'dan Türkiye'ye küstah tehdit

Hürriyet Haber16.02.2018 - 13:38 | Son Güncelleme: 16.02.2018 - 14:02
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, Kardak açıklarında Türk-Yunan botlarının çarpışmasıyla ilgili ''Kırmızı çizgiyi aştı'' dedi. Hem Koçyas hem de hükümet sözcüsü, benzer bir olayda Yunan tarafının artık barışçı davranış sergilemeyeceğini söyledi.

(http://i.hurimg.com/i/hurriyet/75/590x332/5a86b4ab7af5071e90474784.jpg)

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, Alfa TV'ye verdiği mülakatta, daha önce Türkiye ile Yunanistan'ın savaşın eşiğine geldiği Kardak kayalıklarında iki ülkenin sahil güvenlik botlarının çarpışması olayıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

KÜSTAH TEHDİT
Bunun Atina'nın kırmızı çizgisine dokunduğunu ve hatta bazı bakımlarından kırmızı çizgiyi aştığını söyleyen Kocyas, böyle bir olayın tekrarlanması halinde Yunan tarafının artık barışçı davranış sergilemeyeceğini söyledi.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/atinadan-turkiyeye-kustah-tehdit-40744064 (http://www.hurriyet.com.tr/dunya/atinadan-turkiyeye-kustah-tehdit-40744064)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: serkan - 16 Şubat 2018, 15:01:32
Bizimde şöyle yanıt vermemiz gerek
Arzu etmiyoruz ve gözede alamıyoruz ama bu sorunları çözemeyecek isek bir kere savaşa razı gelmek her iki taraf için de tek çözüm yolu olabilir. İki ülkede ilelebet bu gerilim ile yaşayamaz.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 16 Şubat 2018, 15:07:07
Bizimde şöyle yanıt vermemiz gerek
Arzu etmiyoruz ve gözede alamıyoruz ama bu sorunları çözemeyecek isek bir kere savaşa razı gelmek her iki taraf için de tek çözüm yolu olabilir. İki ülkede ilelebet bu gerilim ile yaşayamaz.

Bence göze alamıyoruz kısmını çıkarmak gerek!
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Nutuk - 16 Şubat 2018, 15:20:07
Amerika gibi yapamazmiyiz, iki tane isitciyi Kardaga cikartip (bayraklarini da diksinler). Ondan sonra ISIT ile mucadeleyi bahane edip adaciklari kurtarmak  ;D
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 16 Şubat 2018, 15:22:20
Amerika gibi yapamazmiyiz, iki tane isitciyi Kardaga cikartip (bayraklarini da diksinler). Ondan sonra ISIT ile mucadeleyi bahane edip adaciklari kurtarmak  ;D

Onları görürse ABD, aynı bahaneyle bizden önce işgal eder. Yetmezmiş gibi pkklıları vs doldurur terörle mücadele edeceğim diye. ;D
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: tumucin - 16 Şubat 2018, 16:19:27
bizde afrinde ne yaptiysak aynisini  ege adalarina yapariz

yanliz yunanlilar kasiliyor  kasimak gerek

MIT mesela selanik de olaylar cikarda bilir
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Raptor44 - 16 Şubat 2018, 18:47:18
Atina'da halay çekmemiz afrini ele geçirmemizden daha hızlı olacağı kesin :D  Yunan ordusunu yenmek kolay olur serkan'a katılıyorum bir kere savaşıp Yunan ana karasına kadar olan adaları almak hatta bir parçada ana karadan almak çok güzel olur :D
Bu durumda ordumuzun büyük bir amfibik harekat icra etmesi gerekir o kabiliyete sahip ama geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 16 Şubat 2018, 18:52:33
Atina'da halay çekmemiz afrini ele geçirmemizden daha hızlı olacağı kesin :D

Hele bir Afrin'i al da sen. Boşver Yunan anakarasını. Sırada da menbiç var çünkü. coniler cıkmayız diyorlar. (35 senedir pkk'yı bitiremeyen ordu bu!)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 16 Şubat 2018, 18:53:56
MIT mesela selanik de olaylar cikarda bilir

Daha çok orman yakabilirler gibime geliyor.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: BlackHawk89 - 16 Şubat 2018, 20:08:34
MIT mesela selanik de olaylar cikarda bilir

Daha çok orman yakabilirler gibime geliyor.
Yada define avcılığını geliştirirler. Bakınız Tarsus.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: asderedas - 16 Şubat 2018, 20:58:16
Asker fetöcüleri bu yüzden kimse bize iade etmiyor,yunana karşı savaş planlarımızı harekat planlarımızı teknolojik kabiliyetlerimizi bülbül gibi ötüyorlardır şimdi.....
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Raptor44 - 16 Şubat 2018, 21:11:44
Asker fetöcüleri bu yüzden kimse bize iade etmiyor,yunana karşı savaş planlarımızı harekat planlarımızı teknolojik kabiliyetlerimizi bülbül gibi ötüyorlardır şimdi.....
Yeni planlar elbet yapılır sizce böyle bir savaş olsa TSK nın savaş planı ne olur
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 16 Şubat 2018, 21:13:07
Yok o is en kidemlisi binbasi olan 8 askere kalmaz. Gkb'nin kozmik odaya giris izni verdiginde dukkani kapatmaliydik.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Muzoo77 - 16 Şubat 2018, 23:30:17
Kozmik oda konusunda kızamıyorum orduya o dönem çok baskı vardi ağlama duvarı,karakol baskınlar,süikast iddaları gibi olayları cemaat medyası abartınca kamuoyunda çok tepki çektiler.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 17 Şubat 2018, 11:22:37
Askerlik baskıya karşı koymak demektir. Gövde gösterisi yapmaya gittiğin yerde siperde çömmek hele hiç değildir. i.b.nin koltuk peşinde koştuğunu silah arkadaşları bile söyler dururdu. Şimdi de başka bir koltuk peşinde koşuyor bence!
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Muzoo77 - 17 Şubat 2018, 14:41:18
Haklısın ama baskıyı kendi halkın yapınca birşey yapsanda suçlusun,yapmasanda. Yapmadı suçlu oldu yapsaydı nasıl yapardı oda sıkıntılı durum.Koltuk konusu hakkında fikrim yok.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: asderedas - 17 Şubat 2018, 16:12:49
Geçen akşam bi tartışma programı vardı orada yunanistanın bu kardak kayalıkları konusundaki provakatif tutumu almanyanın dürtmesiyle yapıldığı idi .Düşününce insan hak veriyor çünkü yunan denen şımarık oğlan tam anlamıyla almanyaya bağlanmış durumda almanyaya sığınan üst düzey rütbeli yüzlerce asker var bunlardan elde edilen bilgiler bizim nerede zaafiyet gösteceğimiz konusunda belirli bir bilgiye ulaşmış olabilirler.Eğer biz 15 temmuzdan 2 ay sonra cerablus el-bab operasyonunu başaramamış olsaydık bir zaafiyet gösterseydik bu yunan denen gavur tohumu çok önceden bu provakatif eylemlere başlardı ama batıyı şaşırtan bir durum var ortada askerlerimizin elbab olsun ve afrin olsun mükemmel operasyon ve planlama ile ilerlediği ...Bu denli büyük bir kıyıma uğrayan bir ordunun bunları başaramayacağını sandılar.Ve bence şaşkınlar..
  Şu günlerde yunan her nekadar havlasada elinden bir şey gelmiyor(gelemiyor) .Türkiyenin savunma sanayisindeki ilerleyiş teknolojik üstünlük ve ordusundaki toparlanma ellerini kollarını bağlıyor.Kendi ülkelerindeki bir dergi;
Yunan basını itiraf etti: Türklerle baş edemeyiz!
Kardak kayalıklarında gerilim çıkaran Atina yönetimine Yunan basınından uyarı geldi. Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’nda sergilediği askeri başarıya dikkat çeken Yunan haber sitesi Ptisi Diastima, "Türk propagandası ile suçlanacağımızı biliyoruz, ancak uyanma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Kendimizi zorlamayı bırakalım. Üstün DNA’yla savaş kazanamayız, bize Türklerdeki gibi modern silahlar lazım!" dedi.
  Aslında İHA bayraktarın cinderesi beldesindeki 3 ypk/pkk teröristin (sivil kıyafetli) türkiye tarafına abd menşeeli araca monteli gerş tepmesiz top ile saldırısını HD yayınlayarak ve adım adım takip ederek saklandıkları karargahlarını havaya uçurması yunanistanda teknolojik üstünlüğümüzü gözler önüne serdi ve kendilerini sorgular oldular
  Gel gelelim yunanın asıl sahibine almanlara ,aslında biz biliyoruzki tüm bu olanlar Almanyanın türkiye husumeti ve içerde olan ajanıydı.Ajanı verdik bakalım neler olacak.....
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Muzoo77 - 17 Şubat 2018, 17:43:16
Biz kıbrıstan sonra akıllandık,yerli firmalara ve özel sektöre yatırım yaptık zorlandığımızda ortak üretime gittik,teknoloji transferi yaptık yunan ise bastı parayı aldı ama şimdi çok sıkıntıdalar ekonomi kötüleşincede her zamanki gibi başkalarının maşası oldular şimdi almanların yarın kimin olur bilemem.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 02 Mart 2018, 19:06:31
Edirne'de gözaltına alınan 2 Yunan asker tutuklandı

Hürriyet Haber
02.03.2018 - 17:24 | Son Güncelleme: 02.03.2018 - 18:25
Meriç bölgesinde, sınıra yakın noktada Türk devriyeleri tarafından yakalanan iki Yunan asker çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İki askerin, ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürdükleri öğrenildi.


EDİRNE’de Türkiye sınırını geçtikten sonra jandarma tarafından yakalanan 2 Yunan asker çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

"KAR İZLERİNİ TAKİP ETTİK"

İki askerin, ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürdükleri öğrenildi.

Askeri yasak bölgede yakalanan Yunanistan ordusuna mensup iki asker, "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmaları istemiyle hâkimliğe sevk edilmişti.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut kartalları" adlı sınır birliği ekipleri, devriye görevi sırasında Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay rütbelerindeki 2 askeri yakaladı. Askerlerin üzerindeki tüfeklere el konuldu. Pazarkule yakınlarında yakalanan iki asker, Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan iki asker, adliyeye sevk edildi. Askerlerin üzerindeki cep telefonları da incelemeye alındı.

YUNAN GENELKURMAY BAŞKANI'NDAN HULUSİ AKAR'A TELEFON

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis’in Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’la telefonda görüştüğünü açıkladı.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/son-dakika-edirnede-gozaltina-alinan-2-yunan-askeri-tutuklandi-40759287 (http://www.hurriyet.com.tr/dunya/son-dakika-edirnede-gozaltina-alinan-2-yunan-askeri-tutuklandi-40759287)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Alparslan - 02 Mart 2018, 22:27:56
http://www.trthaber.com/haber/dunya/rusyada-sisme-ordu-3406.html (http://www.trthaber.com/haber/dunya/rusyada-sisme-ordu-3406.html)

Şöyle bir uygulamayı yunanlılara karşı yaparsak çok faydalı olur diye düşünüyorum savaş esnasında değerli füzelerini sahte hedeflere harcarlar .
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Afşar1 - 02 Mart 2018, 22:49:38
Bu şahısları fetöcülerle değişimde kullanmak mümkün mü ?
yani kullanılır mı ?
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 02 Mart 2018, 22:51:59
[url]http://www.trthaber.com/haber/dunya/rusyada-sisme-ordu-3406.html[/url] ([url]http://www.trthaber.com/haber/dunya/rusyada-sisme-ordu-3406.html[/url])

Şöyle bir uygulamayı yunanlılara karşı yaparsak çok faydalı olur diye düşünüyorum savaş esnasında değerli füzelerini sahte hedeflere harcarlar .


Saddam Körfez Savaşı'nda yapmıştı.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: serkan - 03 Mart 2018, 13:51:21
Sınır Meriç nehri zaten. Bu askerler yanlışlıkla sınırı geçerken meriç nehrinide mi göremediler.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Tigerfish - 03 Mart 2018, 14:26:43
Pazarkulede Mericin ötesinde bes alti kilometrelik kara sinirimiz var.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 07 Mart 2018, 10:01:30
Türkiye'den çok sert tepki var: Bayrağımızı yakanları derhal yakalayın

İHA07.03.2018 - 08:27 | Son Güncelleme: 07.03.2018 - 09:56
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasını kınadı. Yapılan açıklamada "Bayrağımıza yönelik bu menfur eylemi gerçekleştirenler bir an önce yakalanmalı" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan’daki ırkçı bir parti tarafından Atina’da 5 Mart tarihinde ülkemiz aleyhine düzenlenen bir gösteri sırasında bayrağımızın yakılmasını şiddetle kınıyoruz. Bayrağımıza yönelik bu menfur eylemi gerçekleştiren faillerin biran önce yakalanmalarını ve en kısa zamanda yargı önüne çıkartılmalarını Yunan makamlarından bekliyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos’un, “Tarihsel olarak bize düşmesi gereken topraklara sahip olmayabiliriz…”, “Tarih bizi mecbur ettiği takdirde atalarımızın yaptığını yaparız…” şeklindeki sözlerine de yanıt verdi.

Bakanlığın sitesinde yer alan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Pavlopoulos’u uluslararası hukuka ve ülkemizin sınırlarına saygı duymaya, makamına yakışmayan ve sebepsiz yere gerginliğe yol açacak söylemlerden imtina etmeye davet ediyoruz" denildi.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/disisleri-bakanligindan-yunanistana-cok-sert-bayrak-tepkisi-40763497 (http://www.hurriyet.com.tr/dunya/disisleri-bakanligindan-yunanistana-cok-sert-bayrak-tepkisi-40763497)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 07 Mart 2018, 10:04:23
Yakın geçmişte çözüm süreci saçmalığı ile şımarttığımız teröristlere benzer, yunanın cesaretleneceği şekilde yumuşak davranıyoruz!
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: BlackHawk89 - 07 Mart 2018, 10:16:41
Yakın geçmişte çözüm süreci saçmalığı ile şımarttığımız teröristlere benzer, yunanın cesaretleneceği şekilde yumuşak davranıyoruz!

Onların cumhurbaşkanının sözleri bile savaş sebebi sayılır. Kafaları hâlâ 600-1000 yıl öncede kalmış.
Bizimkiler adaları masada kaybetti. Kınadıkları yalanlar başlarına geldi. 2004'de yunan ile barış görüşmeleri adı altında oturup verdiler. Tabii çıkmazlar.
Adalar işgal altında diyincede fetöcü oluyorsun. Ya da 12 ada diyorlar , İsmet İnönü verdi diyorlar.
12 ada Osmanlı döneminde italyanlara verildi, sonra yunanların eline geçti diyoruz, onlar farklı adalar diyoruz yok abi asla, hemen inkâr ediyorlar.
Lozan hezimet diyenler, Sevr için canını verecek. Ne aldılar İngiltere-Abd-İsrail üçlemesindende bu kadar üşmanlar bu ülkeye. Yoksa ihvancı olmakmı bunu gerektiriyor.

Meis adası askerle dolmuş, bizimkilerden ses yok. Vuracaksın işte. Bir gece komple bombardımana tutacaksın. Devlet ciddiyetini, milli hassasiyetlerini savunacaksın.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Raptor44 - 07 Mart 2018, 11:54:46
son cümleye katılmakla beraber bunun savaşa sebebiyet vereçeğinden ötürü bu şekilde değilde başka bir operasyon ile karşılık verilmeli
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: The.Turk - 11 Mart 2018, 22:44:29
İşaretli bölgelerde yunan tatbikat yapacağını açıklamış. Yeni bir kriz daha bizi bekliyor. İyice şımardı bu avrupanın veled-i zinası. 21. yüzyılda da 2 tane kullanıp atılma hakları olduğunu falan düşünüyorlar herhalde! Bu sefer daha kararlı ve sert önlemler almalıyız!

https://twitter.com/haskologlu/status/972907160249274369 (https://twitter.com/haskologlu/status/972907160249274369)
(https://pbs.twimg.com/media/DYB15jDXcAcmb8H.jpg)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Partikül - 11 Mart 2018, 22:47:24
Bir şey soracağım, işaretli alanlarda tatbikat yapacaklarına göre deniz ticareti nasıl etkilenir?
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: The.Turk - 11 Mart 2018, 22:54:49
Bir şey soracağım, işaretli alanlarda tatbikat yapacaklarına göre deniz ticareti nasıl etkilenir?
Deniz ticareti büyük sıkıntı yaşar. Türk gemileri için geçerli sadece tabii ki,diğerleri daha yunan karasına yakın bir rotadan seyredebilir rahatça. Yabancı bayraklı diğer ülke gemileri sorun yaşamazken Türk gemileri her geçişinde tacize uğrayabiliyor Ege'de. Bir sefer de bizim gemiyi baya taciz edip Sahil Güvenlik tarafından kovalanmışlardı ama yunanların Türk ticaret gemilerine tacizleri bilinir.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Destroyed - 11 Mart 2018, 23:54:42
Afrin'i fırsat bilip sıkıştırmaya çalışıyor. Gerçekten aciz bi millet. Kuvvetin buna karşılığı olacaktır. Mümkün olsaydı da geri kalan bölgelerde bizimkiler Atmacayı test edeceğini açıklasaydı :)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 12 Mart 2018, 01:23:39
Şu Yunanlılarla savaşmamızı çok istiyorum. Şöyle bir oldu bittiye getirip savaş açsak. Ege sorununu kökünden çözeriz. Yetti bunların şımarıklıkları senelerdir! Ellerindekini de kaybetsinler de akılları başlarına gelsin açgözlülerin.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Alparslan - 12 Mart 2018, 02:06:19
Gemilerini vurup yanlışlıkla vurduk diyelim diyorum sonra TÜRK olduğumuz aklıma geliyor ulan yakalım yunan cavurunu diyorum hakikaten bunlara ciddi bir cevap lazım fetöcü hainler de iltica edince iyice cesaretleri geldi ne öğredilerse artık bunlarla savaşırsak elbet tepeleriz ama scalp vb silahlarla savaşın başında aniden önemli yerlere çok ciddi darbe vurup ekonomimizi kendilerininkine benzetebilirler ab ve abd den gelecek yaptırımlarda cabası yunanla savaşsak avrupa ile ticari ilişkilerimiz son bulabilir
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: BlackHawk89 - 12 Mart 2018, 08:26:40
Umarım bir kaç gemi batırılır. Çocuk oyununa döndü.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: spear - 12 Mart 2018, 08:56:30
Yedi düvele karşı...!!!!😈😈😈
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: metin62 - 12 Mart 2018, 12:13:52
Karşı tarafın söylemleri , provokasyonları tabii ki bizleri her zaman  irite edebilir ama unutmayalım savaş opsiyonu en son olmalı.
Önce her konuda olduğu gibi diplomasi sonuna kadar denemeli , mevcut konjoktür degerlendirilmeli ve başka secenek yoksa ve zorunlu ise o zaman herhangi bir ülke ile savaşmalıyız. (Burası bir savunama platformu ve herkes görüslerini belirtmekte serbest benim görüsüm ise mecbur kalınmadıkca  savastan kacınılmalı) :)

Sakin olalım ve oyunlarını bozmak için ne yapabilecegini düsünelim derim!
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 12 Mart 2018, 13:07:04
Karşı tarafın söylemleri , provokasyonları tabii ki bizleri her zaman  irite edebilir ama unutmayalım savaş opsiyonu en son olmalı.
Önce her konuda olduğu gibi diplomasi sonuna kadar denemeli , mevcut konjoktür degerlendirilmeli ve başka secenek yoksa ve zorunlu ise o zaman herhangi bir ülke ile savaşmalıyız. (Burası bir savunama platformu ve herkes görüslerini belirtmekte serbest benim görüsüm ise mecbur kalınmadıkca  savastan kacınılmalı) :)

Sakin olalım ve oyunlarını bozmak için ne yapabilecegini düsünelim derim!

Tabi ki savaş en son istenilecek şey. Ancak ben artık o en son noktayı aştığımızı düşünüyorum. Senelerdir çözülemeyen Ege ve Kıbrıs sorunlarımız var. Sürekli yaramazlık peşinde olan Yunanistan açık şekilde düşmanlık yapıyor. Müzakereyle akıllanacağı da yok. Bunlara dedelerine uyguladığımız tarifeden uygulamak gerek.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: metin62 - 12 Mart 2018, 15:03:39

'' Aceba bir önce yapmış olduğum yorumu beğenmeyen ve - veren arkadaş , yapmış olduğum yorumda tam neyi beğenmediğni pek anlayamadım? ''    Önemli olan +/- alma degil görüs savunmaktır .

Halen yunanistan ile mevcut sorunlarımızın diplomasi ile uzlaşılabileceğini savunuyorum. Şu aşamada ise yunanistan ile bir savaşın katkıdan fazla zarar getirecegi kanısındayım. ''Konu gidip adamın gözünün içerisine çakmak degil ,ne de yakında bulunan 1-2 adasını almak''
Yunanistan bir AB ülkesi ,ve Nato da beyensek de beyenmesek de ortagımız. '' aynen ABD gibi ortak bakın stratejik demiyorum ABD ye ''  Bizler bir yandan PKK/PYD , K.Irak, Suriye de aktif olarak ugrasırken , kıbrıs ta GAZ dan dolayı eli kulagında kriz mevcut iken ,egede yunan tatbikat yapacakmıs vs ve bu nedenle hattini bildirme zamanı geldi savasalım demek biraz fazla olur !

PKK 30 yıllık sorunumuz ve sahada aktif mucadelemiz halen devam ediyor. kıbrısta barıs harkatını tamamlanalı 44 yıl gecti mücadele sahada devam etmese de ,yeniden alevlenebilme olasılığı mumkun GAZ sorunundan dolayı. K.Irak  PKK/PYD dolayı sorun aktif mücadele devam ediliyor, Suriyede aktif mücadele devam ediyor. Yani mecazi olarak evimizin nerede ise yarı dıs pencere ve kapı camları kırık.

Fetö ve PKK/PYD den dolayı ABD ile papzı bulduk . AB ile  durum şöyle böyle. Suriye ile papaz, Irak ile şu an şoyle böyle , yunanistan ve kıbrıs iliskilerimiz buz dolabında. Yani su anda ne yakın komsular ne de uzak komsular ile aramız malesef pek de  iç acıcı degil . Tabii bu bir yerde ekonomiyi de etkiler . Malımızı satamazsak en yakındakinden en uzaktakine kadar kavgalı isek savas makinasını nasıl çalıstıracağız ?  şu anda ABD ye belirli oranda karsi durmaya çalısıyoruz ,ama AB ye ihtiyacımız varki ihracat yapabilelim . Atatürk zamanında kurtulus savaşını finansa etmek ve  ayni zamanda politik destek saglamak için rusya, italya ve  fransayı kazanmaya çalıştı. (yani herkes ile ayni zamanda  olmamaya calıstı)

Sanırım yeterince yazdım


Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 12 Mart 2018, 15:22:46
İyi de kimse Yunanlılar Ege'de tatbikat yapacak, bu nedenle haddini bildirmek zamanı geldi demiyor ki! Ege sorunu Cumhuriyetle yaşıt sayılır ve o tarihten bu yana bir türlü çözülemedi. Bu şekilde çözülme ihtimali de yok! Çözülse çözülürdü. Ama Yunan tarafının çözmeye niyeti yok. Aksine daha fazlasını istiyor. Ucuz hesaplar peşinde koşarak Ege'yi bize kapatmak derdinde. Sırf bize karşı silahlanma hevesleri nedeniyle iflasın eşiğine geldiler ve hiç akıllanmadılar. Akıllanmayacaklar da! Bunu savaş karşıtı biri olarak ben diyebiliyorum. Savaş mecbur kalmadıkça cinayettir. Yunanlılara gösterdiğimiz hoşgörü, her geçen gün daha fazla şımarmalarına, sorunları sadece öteleyerek daha da büyük şekilde karşımıza çıkarmaya neden olacaktır. Bu nedenle anlayacakları dilden konuşmamız şarttır!

Not: Türkçede beyenmek diye bir kelime yok. ;)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: metin62 - 12 Mart 2018, 15:47:00
İmla hatamı düzeltmenize tesekkürler , okul yıllarından kalan umutsuz vaka desem rahmetli edebiyat hocam da ümitsiz vakka demişti hakkımda ki haklı :) :)

Vatanımdan ve Anavatanımdan başka bir ülkeye de hoşgörüm yok. Geri kalan ülkelere yaklaşımım eşit .

Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Tigerfish - 12 Mart 2018, 16:05:43

'' Aceba bir önce yapmış olduğum yorumu beğenmeyen ve - veren arkadaş , yapmış olduğum yorumda tam neyi beğenmediğni pek anlayamadım? ''    Önemli olan +/- alma degil görüs savunmaktır .

Halen yunanistan ile mevcut sorunlarımızın diplomasi ile uzlaşılabileceğini savunuyorum. Şu aşamada ise yunanistan ile bir savaşın katkıdan fazla zarar getirecegi kanısındayım. ''Konu gidip adamın gözünün içerisine çakmak degil ,ne de yakında bulunan 1-2 adasını almak''
Yunanistan bir AB ülkesi ,ve Nato da beyensek de beyenmesek de ortagımız. '' aynen ABD gibi ortak bakın stratejik demiyorum ABD ye ''  Bizler bir yandan PKK/PYD , K.Irak, Suriye de aktif olarak ugrasırken , kıbrıs ta GAZ dan dolayı eli kulagında kriz mevcut iken ,egede yunan tatbikat yapacakmıs vs ve bu nedenle hattini bildirme zamanı geldi savasalım demek biraz fazla olur !

PKK 30 yıllık sorunumuz ve sahada aktif mucadelemiz halen devam ediyor. kıbrısta barıs harkatını tamamlanalı 44 yıl gecti mücadele sahada devam etmese de ,yeniden alevlenebilme olasılığı mumkun GAZ sorunundan dolayı. K.Irak  PKK/PYD dolayı sorun aktif mücadele devam ediliyor, Suriyede aktif mücadele devam ediyor. Yani mecazi olarak evimizin nerede ise yarı dıs pencere ve kapı camları kırık.

Fetö ve PKK/PYD den dolayı ABD ile papzı bulduk . AB ile  durum şöyle böyle. Suriye ile papaz, Irak ile şu an şoyle böyle , yunanistan ve kıbrıs iliskilerimiz buz dolabında. Yani su anda ne yakın komsular ne de uzak komsular ile aramız malesef pek de  iç acıcı degil . Tabii bu bir yerde ekonomiyi de etkiler . Malımızı satamazsak en yakındakinden en uzaktakine kadar kavgalı isek savas makinasını nasıl çalıstıracağız ?  şu anda ABD ye belirli oranda karsi durmaya çalısıyoruz ,ama AB ye ihtiyacımız varki ihracat yapabilelim . Atatürk zamanında kurtulus savaşını finansa etmek ve  ayni zamanda politik destek saglamak için rusya, italya ve  fransayı kazanmaya çalıştı. (yani herkes ile ayni zamanda  olmamaya calıstı)

Sanırım yeterince yazdım
Önceki yorumunuz rasyonel ve objektif. Bu şimdiki yoruma " beğenmedim " buttona basılırsa haklı yere. Sayın Skywolf gereken cevabı verdi. Buna daha fazla eklememe gerek yok.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: The.Turk - 12 Mart 2018, 22:39:51
Tarihte ki ilk Salt Bae ;) Aferin len Nusret,doğru örnek seçmişsin kendine...

(https://pbs.twimg.com/media/DYHGmLUWAAEa42C.jpg)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Alparslan - 13 Mart 2018, 00:45:04
Yunanla savaşırsak nato ne yapacak böyle bir duruma karşı kurumun bir yönetmeliği var mı
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 13 Mart 2018, 08:32:23
Ege'de kriz! Birçok nokta kapatıldı

(http://i.hurimg.com/i/hurriyet/75/750x422/5aa75a917af5071efc764909.jpg)

Yunanistan ve Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’de doğalgaz yataklarını arama girişimini Türkiye’nin tatbikatlarla engellemesinin ardından Atina, Kuşadası açıklarında tatbikata hazırlanıyor. Türkiye’nin ise tatbikatı engelleme girişiminde bulunacağı belirtiliyor.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre, Türkiye’nin Yunanistan ve Kıbrıs ile Mühnasır Ekonomik Bölge (MEB) konusunda Akdeniz’de yaşadığı sorunların benzerinin Ege’ye yansıma riski oluştu.

Yunanistan, Ege Denizi’nin dört farklı bölgesinde tatbikat yapmaya hazırlanıyor. İlan edilen bölgelerden biri Kuzey Ege’de Taşoz Adası’nın doğusundan başlıyor Türk sınırına kadar olan bir bölgeyi kapsıyor. Tatbikat alanı olarak gösterilen bölgelerden biri de Çanakkale Yarımadası’nın batısı olarak belirtiliyor. Bu tatbikat bölgesinin Türkiye kıyılarına tehlikeli bir şekilde yaklaştığı gözlemleniyor.

'TÜRKİYE, TEPKİSİZ KALMAZ'

Üçüncü tatbikat bölgesi ise Midilli ve Sakız adalarının batısında kalan bölge olarak belirlenmiş. Ancak son tatbikat bölgesi olarak gösterilen bölge Sakız Adası’nın güneyinden başlıyor, Çeşme Yarımadası’nın güneyinden Türk kıyılarına çok yakın bir şekilde Kuşadası açıklarına kadar geliyor. Özellikle bu bölgenin Türk karasularına çok yakın olması nedeniyle, bu bölgede tatbikat girişimine karşı Türkiye’nin tepkisiz kalmayacağı belirtiliyor. Kuşadası açıklarında belirlenen alanın Sığacık Körfezi ve Lebedos Limanı bölgesinin denize açılma güzergahını tamamen kapatmasına dikkat çekiliyor.

'TÜRKİYE, SAVAŞ GEMİLERİYLE KAPATABİLİR'
İki ülke arasında Ege’deki kıta sahanlığı, hava sahası gibi konularda ciddi sorunlar bulunuyor. Türkiye, Yunanistan’ın adalardan kaynaklı bu konulardaki iddialarına karşı çıkıyor. Türkiye’nin özellikle kıyılarına yakın bölgelerde, tatbikat girişimine savaş gemileriyle alanı kapatarak engelleme yapmayı planladığı dile getiriliyor.

'SALAMURA OLMAKTAN NASIL KURTULDUKLARINI UNUTMASINLAR'

Türkiye sınırını geçen 2 Yunan askerin tutuklanmasının ardından Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, "Türkiye bizi mecbur bırakırsa atalarımızın yaptığını yaparız" demişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Hafıza tazelemek isteyenler gitsinler yakın tarihlerine baksınlar. Boylarından büyük laflar edenler gitsinler masal yerine önce iyi bir tarih kitabı okusunlar. Sakarya Meydan Muharebesi'nde salamura olmaktan nasıl kurtulduklarını, denize dökülerek burayı terk ettiklerini unutmasınlar" sözleriyle yanıt vermişti.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/egede-kriz-bircok-nokta-kapatildi-40770027 (http://www.hurriyet.com.tr/dunya/egede-kriz-bircok-nokta-kapatildi-40770027)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 20 Mart 2018, 10:48:27
NATO bunu ilk kez yaptı! Yunan gazetesi hemen yayınladı ve...

NATO, Türk Deniz Kuvvetleri’nin başvurusu üzerine Yunanistan’ın yüksek tirajlı gazetelerinden Kathimeri’nin İtalya’da tatbikatta olan Türk deniz gücüyle ilgili bir yazısını

(http://idora.milliyet.com.tr/YeniAnaResim/2018/03/20/nato-bunu-ilk-kez-yapti-yunan-gazetesine-tcg-gaziantep-tekzibi-11048427.Jpeg)

11 Mart’ta Kathimerini’de yayımlanan yazıda Türkiye’nin Dynamic Manta tatbikatı sırasında bir Fransız gemisinin sonarının Rus denizaltısı sinyali üzerine MARCOM emriyle kurulan ‘Acil Görev Gücü’ne katılmayı reddettiği iddia edilmişti. Gazete yayımladığı tekzipte böyle bir olayın yaşanmadığını kabul ederek “Türk gemisi bütün denizaltı araştırmalarında etkin rol almıştır” ifadesini kullandı.

6 MART’TA BAŞLAMIŞTI

İtalya’nın kuzey kıyılarında 6 Mart’ta Dynamic Manta 2018 tatbikatı başlamıştı. NATO bünyesindeki tatbikata  ABD, Almanya, Fransa, İspanya ve Yunanistan’ın da aralarında bulunduğu 10 ülkenin deniz kuvvetleri var. Türkiye de bu tatbikattaki en etkili deniz güçlerinden biri. Tatbikata TCG Gaziantep gemisini, Giresun denizaltının da içinde olduğu bir deniz gücüyle katıldı.

YUNAN GAZETESİNİN İDDİASI

Tatbikat devam ederken Yunanistan’ın en yüksek tirajlı gazetesi olan Kathimerini’de 11 Mart’ta Türk-Yunan ilişkileri üzerine Vasilis Nedos'un bir analizi yayımlandı. “Kıbrıs Ekonomik Bölgesinde Ankara ile Deniz Savaşı” başlıklı makalede; Doğu Akdeniz’de Rus gücünün arttığı ve bunun Amerikalıları endişelendirdiği bir ortamda Türk-Yunan sorunlarının gittikçe karmaşıklaştığı yorumu yer aldı.  Analizde tatbikattaki Yunan görev gücüne Papanikolis denizaltısının da katıldığı ve bunun 1974’ten beri bir ilk olduğu vurgulanarak tatbikattaki Türk görev gücüyle ilgili önemli bir iddia yer aldı.

“RUS SİNYALİ GELDİ, TÜRKLER ÇEKİLDİ”

Makalenin yazarının iddiasına göre tatbikat sırasında bir Fransız gemisinin sonarı rus denizaltısı sinyali aldı. Bunun üzerine Türkiye, MARCOM (NATO Deniz Komutanlığı) emriyle kurulan acil görev gücüne katılmayı reddetti.  Yine yazarın iddiasına göre Türkiye’nin bu tavrı NATO’da “garip” karşılandı.

TÜRKİYE YALANLADI, NATO HAREKETE GEÇTİ

Bu yazının yayımlanması üzerine Türk Deniz Kuvvetleri NATO nezdinde girişimlerde bulunarak gerçeğe aykırı ifadeler bulunan bu haberin tekzip edilmesini istedi.  NATO Deniz Komutanlığı bunun üzerine gerekli girişimleri başlattı ve yazıda belirtilen durumun gerçekten olmadığını Türk gemilerinin tatbikat kapsamında her alanda etkin bir görev aldığını Yunan temsilcilerine bildirdi. Ayrıca  Twitter’da TCG Gaziantep gemisinin içinden, denizaltı sinyallerini takip eden Türk subaylarını da gösteren iki fotoğrafı “Türk denizcileri çok sıkı çalışıyor” notuyla paylaştı.

http://www.milliyet.com.tr/nato-bunu-ilk-kez-yapti-yunan-gundem-2630927/ (http://www.milliyet.com.tr/nato-bunu-ilk-kez-yapti-yunan-gundem-2630927/)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Alparslan - 20 Mart 2018, 11:50:23
Sorumu yineliyorum nato nun 2 üye ülkenin çatışması durumuna karşın bir yol haritası var mı
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Destroyed - 20 Mart 2018, 12:19:37
İki tarafı da itidalli olmaya davet eder. En fazla Nato genel sekreteri gider gelir iki ülke arasında. Ayrıca ben Nato üyesi bir ülkenin saldırıya uğraması durumunda teoride diğer ülkelerinde müdahalede bulunma hakkı olduğunun pratikte pek uygulanamayacağını düşünüyorum. İki ülke arasına girmek demek savaşa başka ülkelerinde gireceği ve bunun zincirleme etkisi olacağını düşünüyorum. Ucu 3. dünya savaşına kadar gider bu olayın :D
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 20 Mart 2018, 12:29:32
Sorumu yineliyorum nato nun 2 üye ülkenin çatışması durumuna karşın bir yol haritası var mı

Valla ben Nato'da görevli değilim Ama benim bile aklıma birşeyler geliyor. Saratoga, Muaveneti iki kez vurdu da ne oldu? Hiç. Medyada yer almazsa nereden bileceksin? Hiç. Mesela çatışmanın ertesi günü şöyle haberler geçebilir Reuters.

Bugün Ege denizi üzerinde eğitim uçuşu yapan iki Türk savaş uçağı havada çarpışarak düştü. Aynı saatlerde bir Yunan savaş uçağı da motor arızası nedeniyle denize çakıldı. Pilotların hayatta olduğu öğrenildi.

Ege denizinde tatbikat yapan TDK'ya bağlı bir gemi bugün resife çarparak battı. Yardıma giden Yunan donanmasından iki gemi manevra esnasında çarpıştı, Gemilerden biri ağır yara alarak limana acil dönüş yaptı.

Terör örgütü Pkk, Bugün İzmir'deki Ege Ordu Komutanlığına bombalı saldırı düzenledi. Olayda tümü subay 45 kişi öldü.

Nereden teyit edebileceksin?
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: BlackHawk89 - 20 Mart 2018, 12:43:09
Sorumu yineliyorum nato nun 2 üye ülkenin çatışması durumuna karşın bir yol haritası var mı

Valla ben Nato'da görevli değilim Ama benim bile aklıma birşeyler geliyor. Saratoga, Muaveneti iki kez vurdu da ne oldu? Hiç. Medyada yer almazsa nereden bileceksin? Hiç. Mesela çatışmanın ertesi günü şöyle haberler geçebilir Reuters.

Bugün Ege denizi üzerinde eğitim uçuşu yapan iki Türk savaş uçağı havada çarpışarak düştü. Aynı saatlerde bir Yunan savaş uçağı da motor arızası nedeniyle denize çakıldı. Pilotların hayatta olduğu öğrenildi.

Ege denizinde tatbikat yapan TDK'ya bağlı bir gemi bugün resife çarparak battı. Yardıma giden Yunan donanmasından iki gemi manevra esnasında çarpıştı, Gemilerden biri ağır yara alarak limana acil dönüş yaptı.

Terör örgütü Pkk, Bugün İzmir'deki Ege Ordu Komutanlığına bombalı saldırı düzenledi. Olayda tümü subay 45 kişi öldü.

Nereden teyit edebileceksin?
Bunların hepsi aynı gün oluyorsa bişey var deriz zaten. :D
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Afşar1 - 29 Mart 2018, 12:43:13
Hava kuvvetlerinde çok fazla kaldık :)

Yunan başladı tatbikata...

Pirpolitis Tatbikatı,Doğu Akdeniz'de başladı

12 Adalar’da “Pirpolitis” adı verilen tatbikat başlatıldı. Tatbikata Osmanlı gemilerini yakan Yunan askerlerinin lakabının verilmesi, tepkilere neden oldu.
Yunanistan, Doğu Akdeniz’de KKTC çevresi de dahil olmak üzere doğalgaz aramaları diyerek tatbikata başladı.

Yunan Deniz Kuvvetleri, 12 Adalar’da “Pirpolitis” adı altında ani müdahale tatbikatlarına başladı. Yunan basınına yansıyan ve Savunma Bakanı Panos Kammenos’un tweet ile duyurduğu tatbikata hava ve kara unsurları da katıldı.

DENİZ HABER AJANSI


http://www.denizhaber.com.tr/pirpolitis-tatbikatidogu-akdenizde-basladi-haber-80468.htm (http://www.denizhaber.com.tr/pirpolitis-tatbikatidogu-akdenizde-basladi-haber-80468.htm)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 06 Nisan 2018, 19:52:58
ANKA Ege'de uçtu... Yunanistan alarma geçti

(http://i.hurimg.com/i/hurriyet/75/750x422/5ac76fe5b699de1df4aafd10.jpg)

ANKA helikopteri dün ilk kez Rodos Adası üzerinde denendi. ANKA, radarlar tarafından tespit edilince bir Yunan F-16 savaş uçağı da Girit’ten havalandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait UAV ANKA tipi insansız hava aracının Ege semalarında görünmesi Atina’da heyecan yarattı.
Yunan medyasına göre, perşembe günü öğle saatlerinde, Yunan radarlarında, UAV ANKA tipi Türk insansız hava aracının Ege’de On İki Ada bölgesinde Rodos Adası yakınlarında uçtuğu görüldü.

Türk uçağının Yunan hava sahasını “ihlal ettiği” iddiasıyla, “püskürtme” operasyonu için 2 F-16 savaş uçağına Girit Adası'ndan havalanmaları emredildi.

Yunan savaş uçakları ilk kez bir Türk insansız hava aracı için Girit Adası'ndaki Kasteli Üssü'nden havalandı.

Yunan medyası “Yunan F-16’ları semalarda görününce Türklerin insansız hava aracını, Türk hava sahasına yönlendirdiklerini” ileri sürdü.
Savunma içerikli “militarie” haber sitesi “İlk kez ihlal gerçekleştiren Türk insansız hava aracının Yunan radarları tarafından tespit edilmesi Yunanistan açısında olumlu. Ancak, bu tip uçaklar için nasıl bir taktik izleyeceğimiz soru işareti” diye yazdı.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/anka-egede-uctu-yunanistan-alarma-gecti-40796884 (http://www.hurriyet.com.tr/dunya/anka-egede-uctu-yunanistan-alarma-gecti-40796884)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Raptor44 - 06 Nisan 2018, 21:32:12
helikopter ne ya koyduğun görseli görse anlar insan
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: BATTLESTAR - 07 Nisan 2018, 11:21:24
İçinde insan olmadığından uav'ımıza ateş açma cürretinde bulunabilirler. Buda hem bizim hemde anka için kötü bir pr olabilir.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Destroyed - 07 Nisan 2018, 13:42:34
İçinde insan olmadığından uav'ımıza ateş açma cürretinde bulunabilirler. Buda hem bizim hemde anka için kötü bir pr olabilir.
Belki de bizimkiler böyle bi hamle yapmalarını  bekliyorlardır.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: sephiroturk - 07 Nisan 2018, 15:05:51
Yunanın radarı var beyler üstelik çalışıyor  ;D
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: yahyaay - 10 Nisan 2018, 13:13:37
Yorgolar Kara ada üzerinde uçan helikopterimize uyarı ateşi açmışlar.. Suyu ısındırıyorlar, kaynatırlarsa iyi haşlanacaklar haberleri yok...
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: BlackHawk89 - 10 Nisan 2018, 13:59:52
https://www.memurlar.net/haber/740792/yunanistan-turk-helikopterine-uyari-atesi-acti-iddiasi.html (https://www.memurlar.net/haber/740792/yunanistan-turk-helikopterine-uyari-atesi-acti-iddiasi.html)

Yunanistan basını Doğu Akdeniz'deki Kızılhisar Adası'nın ( Meis-Kastellorizo) batısında bulunan Ro Adası (Kara Ada) üzerinde alçaktan uçan Türk helikopterine Yunan askerinin uyarı ateşi açtığını duyurdu.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 10 Nisan 2018, 14:24:52
Yunan basının iddiasını Başbakanlık yalanladı

Yunan basını, Ege’de On İki Ada bölgesinde, Karaada’daki (Ro) Yunan askerlerinin, pazartesi gecesi saat 22.30 sularında bir Türk Sahil Güvenlik helikopterine izli mermilerle ve ters istikamette uyarı ateşi açtıkları etmişti. Hürriyet'in edindiği bilgilere göre, söz konusu iddia Başbakanlık kaynakları tarafından yalanladı.
Yunan medyasındaki haberlerde, Karaada’daki Yunan askerleri, bölgede bir helikopter uçtuğunu çıkardığı gürültüden fark ederek durumu üst makamlara bildirdikleri ve Türk helikopterine uyarı ateşi açma yönünde talimat aldıkları iddia edilmişti.

Söz konusu iddialar, Hürriyet Dünyası'nın ulaştığı başbakanlık kaynaklarınca yalanlandı.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/sok-iddia-yunanistan-alcak-ucan-turk-helikopterine-uyari-atesi-acti-40800417 (http://www.hurriyet.com.tr/dunya/sok-iddia-yunanistan-alcak-ucan-turk-helikopterine-uyari-atesi-acti-40800417)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: serkan - 10 Nisan 2018, 15:07:37
Oraların haritası da adamı yeminle kahrediyor.  Taş atsan gidecek mesafede bir sürü yunan adası var çoğuda küçücük . Bu adalar bizim desek yeminle haritaya bakan hak verir.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 14 Nisan 2018, 21:13:01
(https://scontent.fbtz1-9.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/30711134_2083923671642334_5207419440039198720_n.png?_nc_cat=0&oh=5e582403d78131a48769dbd7f320ca86&oe=5B664AA0)

(http://rs717.pbsrc.com/albums/ww173/prestonjjrtr/Smileys/Laughing03.gif?w=280&h=210&fit=crop)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 16 Nisan 2018, 13:12:07
Ege'de gerilim... Sahil Güvenlik müdahale etti, diktikleri Yunanistan bayrağı kaldırıldı

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan ile Ege'de yaşanan gerilimle ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. Başbakan Yıldırım, 'Didim açıklarındaki kayalığa dikilen Yunan bayrağı kaldırıldı' dedi.

Başbakan Yıldırım, Ege'de oldu bittilere ve fiili durumlara gereken karşılığın verileceğini belirterek şunları söyledi:

"İHLALLERDE ARTIŞLAR GÖZE ÇARPIYOR"

"Ege Denizi'nde zaman zaman gerginliği artırmaya yönelik kışkırtmaya yönelik komşumuz Yunanistan'ın bir takım faaliyetlerinin olduğu malumunuz. Son zamanlarda bu ihlallerde artışlar göze çarpıyor. Özellikle aidiyeti, sahipliği belli olmayan kaya parçaları var. Bunlara yönelik Kardak kayalıklarına benzer girişimlerin olduğunu görüyoruz.

"YUNAN BAYRAĞI KALDIRILDI"

Yine Didim açıklarında, yerleşim yeri olmayan kayalıklara bir Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Bunun üzerine de Sahil Güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar. Ve oradan o bayrağı kaldırdılar.

"GEREKEN KARŞILIĞI VERİRİZ"

Bizim tavsiyemiz Yunanistan'a iyi komşuluk ilişkileri içerisinde, gerginliği artıracak provokasyonlardan, kışkırtmalardan uzak durması. Komşuluk hukukuna uygun olarak hareket etmesidir. Oldu bittilere, fiili durumlara gereken karşılığını vermeye hazırız. Bunun bilinmesini isteriz."

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/basbakan-acikladi-sahil-guvenlik-mudahale-etti-yunanistan-bayragi-kaldirildi-40806503 (http://www.hurriyet.com.tr/gundem/basbakan-acikladi-sahil-guvenlik-mudahale-etti-yunanistan-bayragi-kaldirildi-40806503)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Afşar1 - 16 Nisan 2018, 13:39:03
Dünden beri yaşanan bu gelişme sonrası it dalaşının dozu da artmış.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Afşar1 - 16 Nisan 2018, 14:17:22
Aşağıdaki konu, uzun zamandır gündeme gelip duruyor.

https://www.timeturk.com/yunanistan-hangi-adalari-isgal-etti/haber-475482 (https://www.timeturk.com/yunanistan-hangi-adalari-isgal-etti/haber-475482)

sadece bu açıklama yapıldı daha sonra sessiz kaldık.

http://www.yenicaggazetesi.com.tr/cavusoglundan-ege-adalari-aciklamasi-170593h.htm (http://www.yenicaggazetesi.com.tr/cavusoglundan-ege-adalari-aciklamasi-170593h.htm)

ama yunan ısrarla asker ve sivilleri adalara sevk ediyor.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: BlackHawk89 - 16 Nisan 2018, 14:22:10
https://www.memurlar.net/haber/742142/didim-aciklarindaki-yunan-bayragi-kaldirildi.html (https://www.memurlar.net/haber/742142/didim-aciklarindaki-yunan-bayragi-kaldirildi.html)

Bu cesaret...
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: BlackHawk89 - 16 Nisan 2018, 14:48:53
https://www.memurlar.net/haber/742161/yunanistan-a-uyari-elimizden-bir-kaza-cikabilir.html (https://www.memurlar.net/haber/742161/yunanistan-a-uyari-elimizden-bir-kaza-cikabilir.html)

Ne basiretsiz bir takım. Gram cesaret yok. Hemen başkalarının arkasına saklanıyorlar.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 17 Nisan 2018, 08:24:46
SAT’lar gece yarısı indirdi

(http://i.hurimg.com/i/hurriyet/75/590x332/5ad4d7052269a20b8ce46435.jpg)

Uğur ERGAN/ ANKARA16.04.2018 - 20:01 | Son Güncelleme: 16.04.2018 - 20:02
BAŞBAKAN Binali Yıldırım’ın duyurduğu Aydın Didim’in karşısındaki kayalığa asılan Yunan bayrağını indirme operasyonunu, Kardak krizinde olduğu gibi Sualtı Taarruz (SAT) komandolarının gerçekleştirdiği öğrenildi.

Bir grup Yunan vatandaşının, Didim’in karşısındaki Hurşit Adaları yakınlarındaki Kerdo (Mikri Anthropofa-Küçük Yamyam) kayalığına geçen cuma günü çıkarak Yunanistan bayrağı diktiğini tespit eden Sahil Güvenlik, Ankara’ya durumu bildirdi. Atina ile farklı düzeylerde yapılan temaslarda ‘bu provokatif duruma derhal son verilmesi ve kayalıktaki bayrağın indirilmesi’ istendi. Ancak bayrağın hafta sonunda da kayalık üzerinde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı SAT komandoları önceki gece zodyak botla kayalığa gidip bayrağı indirdi. Her türlü tedbiri alan SAT komandoları Yunanistan bayrağını yanlarına alarak Türkiye’ye geri döndü.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/satlar-gece-yarisi-indirdi-40807150 (http://www.hurriyet.com.tr/gundem/satlar-gece-yarisi-indirdi-40807150)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: BlackHawk89 - 18 Nisan 2018, 00:47:51
http://m.ensonhaber.com/cipras-meis-adasini-ziyaret-etti.html (http://m.ensonhaber.com/cipras-meis-adasini-ziyaret-etti.html)

Aleksis Çipras, Meis Adası'ndaki deniz suyu arındırma tesislerinin açılışına katıldı.
Açılış töreninde açıklamalarda bulunan Çipras, "Komşularımız her zaman iyi komşulara yakışır şekilde davranmıyorlar. Bazı zamanlar siyasi yönetimler insanların alışkanlıklarını takip etmiyorlar ve gergin dönemlerdeyiz, komşularımız tarafından mazeretsiz tahrik edici tutumların sergilendiği dönemlerdeyiz. İyi komşuluk ilkeleri ve uluslararası hukuk kurallarıyla bağdaşmayan istikrarsızlık dönemi yaşıyoruz." dedi.
"ORDUMUZA GÜVENİYORUZ"

"Bir arada barışçıl yaşam ve iş birliği amacıyla Türkiye'ye bir mesaj vermek istiyorum" diyen Çipras "Yunanistan istikrarsızlaşmış bir bölgede istikrar direğidir. Silahlı kuvvetlerin erkek ve kadınlarına güveniyoruz. Saldırganlık ve provokasyon bir güç göstergesi değildir. Yunanistan ile kimse oyun oynayamaz, önemli değerlere sahibiz ve bu değerleri savunacağız.” ifadelerini kullandı.

Niye vurmuyoruz bunları yav? Meis adası normalde askersiz bölge olması gerekli değil mi?
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 18 Nisan 2018, 15:40:15
Bayrak krizine Kamennos bile tepki gösterdi

(http://i.hurimg.com/i/hurriyet/75/750x422/5ad723e1d3806c1c909a8ab1.jpg)

Yunan Hükümeti, dün (Çarşamba) “üç koldan” birden, geçen Cuma günü 3 Yunan vatandaşının Ege’de Kerdo (Mikri Antropofa-Küçük Yamyam) kayalığına Yunan bayrağı dikmelerine tepki gösterdi. Buna karşı, Kerdo’ya dikilen Yunan bayrağınını Türk kuvvetleri tarafından indirilmesi konusunda Atina’daki sessizlik sürüyor.
Türkiye’ye karşı açıklama ve icraatı ile sık sık gerilime yol açan Savunma Bakanı Panos Kammenos Kerdo kayalığına Yunan bayrağı dikilmesini eleştirdi. Bayrak olayını daha önce Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas ile Hükümet Sözcüsü Dimitri Canakopulos kınamıştı.

Kamnenos, parlamentoda yaptığı konuşmada “Eline bir bayrak alıp, bunu bir yere dikmeye giden her kimse, aynı zamanda bu bayrağı korumaya da hazır olmalıdır” dedi. Ardından da bayrak diken 3 Yunan vatandaşını kastederek “Elinize G3 tüfek verip sizi o diktiğiniz bayrağı korumaya çağıracağız” dedi.

Dışişleri Bakanı Kocyas “24/7” radyosundaki demecinde “Dış politikayı, Dışişleri Bakanlığı icra eder. Eğer bir kapıyı açacaksan sonrasında neler olabileceğini düşünmelisin. Elbette bir kişi bayrak dikilebilir ama bunu nasıl yapacağını ve bu davranışını nasıl savunacağını düşünmesi gerekir. Ülkeyi zorlaştıran bir diş politika icra edilemez”diye konuştu.

Hükümet Sözcüsü Dimitri Canakopulos ise “Skai” televizyonuna “ Dış politikayı sivil kişiler icra edemez. Ege’de 40 yıldır süregelen durum gözönüne alınırsa, böylesi davranışlardan kaçınılması iyi olur” diye konuştu.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/bayrak-krizine-kamennos-bile-tepki-gosterdi-40809056 (http://www.hurriyet.com.tr/dunya/bayrak-krizine-kamennos-bile-tepki-gosterdi-40809056)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Destroyed - 20 Nisan 2018, 11:57:26
Yunanistan Ege’deki gerginliği bahane ederek Fransa’dan 2 adet fırkateyn kiralıyor. Kiralamanın bedeli senelik 100 milyon euro.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 20 Nisan 2018, 11:59:04
Hangi sınıf acaba?
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Destroyed - 20 Nisan 2018, 12:00:17
FREMM ler hocam

http://www.star.com.tr/dunya/yunanistan-fransadan-firkateyn-kiralayacak-haber-1333792/ (http://www.star.com.tr/dunya/yunanistan-fransadan-firkateyn-kiralayacak-haber-1333792/)

http://www.kathimerini.gr/959968/article/epikairothta/politikh/enisxysh-polemikoy-naytikoy-me-dyo-gallikes-fregates (http://www.kathimerini.gr/959968/article/epikairothta/politikh/enisxysh-polemikoy-naytikoy-me-dyo-gallikes-fregates)

https://www.ptisidiastima.com/2-fremm-for-greek-navy-in-this-summer-2018/ (https://www.ptisidiastima.com/2-fremm-for-greek-navy-in-this-summer-2018/)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: BATTLESTAR - 20 Nisan 2018, 12:03:36
Yunanistan Ege’deki gerginliği bahane ederek Fransa’dan 2 adet fırkateyn kiralıyor. Kiralamanın bedeli senelik 100 milyon euro.

Oda güzel 5 senede geminin fiyatını çıkar 35 sene kullan.

Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Destroyed - 20 Nisan 2018, 12:10:27
Emanet malın canı k..ç..nda  olur derler :) Şimdi direk üstümüze salarlar mı bunu :)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Mermi - 20 Nisan 2018, 12:15:59
En ön fafta olur :) eğer Aster 30 olursa kötü. Bu Yunanistanla bence savaş riskimiz en fazla olan dönemdeyiz. Karşımızda devlet yok. Hırsları ve nefreti için, kendisinide, yanındakilerinde, karşısındakileride yakabilecek ...... devleti var. Isim bulamadım :) isteyen istediğini söylesin.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 20 Nisan 2018, 12:54:57
Savaş falan olmaz yahu. Ege'nin bakir plajlari neyimize yetmiyor. Hem her yeri otelle doldurduk. Kendi kiyilarimizda turizm yapariz. 😀
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 20 Nisan 2018, 13:07:36
Bu Yunanistan değil miydi iflasın eşiğine gelen! Halen ısrarla gereksiz silahlanmaya yatırım yapıyorlar.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 20 Nisan 2018, 13:47:24
Yunandan Şaşırtmayan karar...

Dışişleri'nden Yunanistan'ın skandal kararına tepki

DHA20.04.2018 - 12:21 | Son Güncelleme: 20.04.2018 - 12:56
DIŞİŞLERİ Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Yunanistan Danıştay’ının Yunanistan’dan iltica talebinde bulunan sekiz darbeciden biri olan Süleyman Özkaynakçı’nın serbest bırakılmasına tepki gösterilerek "Özkaynakçı’nın sıkı denetim şartıyla salıverildiğine ilişkin açıklamalar olsa da, bu karar, darbe girişimine katılan bir hain ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmadığını göstermiş, Yunanistan’ın, darbecileri koruyan ve kollayan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından sekiz darbeciden biri olan Süleyman Özkaynakçı’nın serbest bırakılmasına ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Dün (19 Nisan) Yunanistan Danıştay’ının 15 Temmuz hain darbe girişimine katılan ve Yunanistan’dan iltica talebinde bulunan sekiz darbeciden biri olan Süleyman Özkaynakçı’nın serbest bırakılmasına karar verdiği öğrenilmiştir. Özkaynakçı’nın sıkı denetim şartıyla salıverildiğine ilişkin açıklamalar olsa da, bu karar, darbe girişimine katılan bir hain ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmadığını göstermiş, Yunanistan’ın, darbecileri koruyan ve kollayan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Ayrıca, Yunan yetkililer diğer darbeci hainlerin de önümüzdeki günlerde serbest kalacağı yönünde basına açıklamalarda bulunmaktadır. Bu durum, Yunan yetkililerinin iddia ettikleri gibi gözaltı süresine ilişkin basit bir uygulama olarak açıklanamaz. Yunanistan yargısı, demokrasimize kastetmiş darbeci hainlerin ülkemize iadesini defalarca reddetmek suretiyle, kamu vicdanını yaralayan böyle bir sonuca zemin hazırlamıştır. Darbeci firarilerin iadeleri ve ülkemizde yargılanmaları hususundaki kararlılığımız devam etmektedir."

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/disislerinden-yunanistanin-skandal-kararina-tepki-40811514 (http://www.hurriyet.com.tr/gundem/disislerinden-yunanistanin-skandal-kararina-tepki-40811514)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: OKÇULAR - 20 Nisan 2018, 13:54:48
Yunanistan bu ekonomik şartlarda en doğru hamleyi yaptı. Yanlız Fremm'i hangi konfigürasyonda tedarik edecekler buda bir mesele . Mutlaka gemilerde Exocet ve Aster 30 bulunacaktır. Fransanın kullandığı gemilerde CIWS yok mesela.. Yunan donanması gemileri olduğu gibi kabul etmeyecektir ve ilave isterleri olacaktır.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Destroyed - 20 Nisan 2018, 14:03:41
Bu Yunanistan değil miydi iflasın eşiğine gelen! Halen ısrarla gereksiz silahlanmaya yatırım yapıyorlar.

Ben açıkcası yatırımdan ziyade kiralama kılıfı altında Fransa'nın Yunanistana gemi göndermesi diye bakıyorum. Fransa bunu doğrudan yapamazdı. Dolaylı yoldan yaptı. TF2000 lerde vites yükseltmemiz lazım.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: merzifonlu - 20 Nisan 2018, 15:05:10
Bu Yunanistan değil miydi iflasın eşiğine gelen! Halen ısrarla gereksiz silahlanmaya yatırım yapıyorlar.

Ben açıkcası yatırımdan ziyade kiralama kılıfı altında Fransa'nın Yunanistana gemi göndermesi diye bakıyorum. Fransa bunu doğrudan yapamazdı. Dolaylı yoldan yaptı. TF2000 lerde vites yükseltmemiz lazım.

Aynen öyle. Aradaki güç farkı açıldıkça, dengelemek için aşama aşama daha fazla gelecekler. Önce silah sistemleri, sonra askerleri vs vs. Buna hazırlıklı olmalıyız.

Hiçbir topluluk, müttefik askerleri bile olsa, topraklarındaki yabancı askere uzun süre katlanamaz. Eninde sonunda hır çıkacaktır. Buna da hazır olmalıyız!
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: BATTLESTAR - 20 Nisan 2018, 15:47:47
Bu Yunanistan değil miydi iflasın eşiğine gelen! Halen ısrarla gereksiz silahlanmaya yatırım yapıyorlar.

Ben açıkcası yatırımdan ziyade kiralama kılıfı altında Fransa'nın Yunanistana gemi göndermesi diye bakıyorum. Fransa bunu doğrudan yapamazdı. Dolaylı yoldan yaptı. TF2000 lerde vites yükseltmemiz lazım.

Aynen öyle. Aradaki güç farkı açıldıkça, dengelemek için aşama aşama daha fazla gelecekler. Önce silah sistemleri, sonra askerleri vs vs. Buna hazırlıklı olmalıyız.

Hiçbir topluluk, müttefik askerleri bile olsa, topraklarındaki yabancı askere uzun süre katlanamaz. Eninde sonunda hır çıkacaktır. Buna da hazır olmalıyız!

Balkan savaşında karşı tarafta Rus Gönüllüler adı altında büyük sayıda savaşan Rus askerlerinin modern bir versiyonu gibi. Ama böyle durumlarda krizin mimarı genelde destek yollayan taraf olur.

Yunanistan ve Balkanlar İtalyanın doğal yayılım alanı Fransanın bu himaye hamlesini, italyayla işbirliği yaparak ve onları bu konuda tarik ederek kullanabiliriz. Avrupanın değişen gerinlik durumunda Almanların en büyük düşmanlarından Almanyayı'da her ne kadar ilişkilerimiz iyi olmasada kışkırtabiliriz. Bir başka konuda Mezhepdaşları olan Ruslara'da  Yunanistan üzerinden karadeniz yakınında gemi tutmak istiyorlar diye kışkırtabiliriz.

Zamanında Fatihin İtalyayla ve Kanuninin Fransayla yaptığı gibi bunları parçalı tutmalıyız. Aksi takdirde birleşirlerse karşımızda her şartta bizden en az x2 en fazla x3 bi orduyla karşı karşıya kalırız.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Mermi - 20 Nisan 2018, 15:50:29
Işte zamanında çift motorlu uçak almayışımızın, Yüksek irtifa hava savunma sistemi almayışımızın, milgem projesinde çok yavaş ilerlememişim bedelini ödüyoruz. Askeri harcamaları Bütçemize oranını %1.6'ya kadar düşürürsen, olacağı bu. 30 F-16 block 52+ yerine 60 F-15SE alsaydık ne olurdu ? 6, 8 batarya Samp-T alsaydık ne olurdu ? Batarmıydık ? Iflas mı ederdik ? Toplam 6, 7 milyar dolar para çıkardı cebimizden. Üstelik 1 yılda da ödemiceksin ki. 6, 7 yıllık süreçte öde. Yıllık 1'er milyar dolar olarak. Suriye krizinin başladığında 2010 yılında bu alımları yapsaydık, şimdiye hepsi elimizde olurdu. Paralarında ödenmiş olurdu.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Tepegöz - 20 Nisan 2018, 16:16:03
Bizim için asıl tehlike AB ordusunun kuruluyor oluşu. Doğal olarak biz bu oluşumun dışında olacağız. Peki bizi yönetenler sizce şimdiden bir plan yapıyor mu, yoksa AB ordusu ile oluşacak ilk krizde mi akılları başlarına gelecek?
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 20 Nisan 2018, 16:37:06
Bizim için asıl tehlike AB ordusunun kuruluyor oluşu. Doğal olarak biz bu oluşumun dışında olacağız. Peki bizi yönetenler sizce şimdiden bir plan yapıyor mu, yoksa AB ordusu ile oluşacak ilk krizde mi akılları başlarına gelecek?

S-400'ü boşuna almıyoruz bence!
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Tepegöz - 20 Nisan 2018, 17:40:28
S400 sistemi topraklarımıza gelmeden daha aldık demem. Her nekadar anlaşma imzalanmış olsa da bizi yönetenlerin geri viteslerini gördükçe baskı sonucuyla heran vazgeçeceklermiş gibi geliyor bana.

Ha olurda baskılara boyun eğmez ve o sistemler gelirse ne pahasına olursa olsun mutlaka erken uyarı uçaklarımız ve milli radar ağımızla mutlaka veri alış verişi yapmalı. Yoksa hiçbir caydırıcılığı olmaz.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Mermi - 20 Nisan 2018, 18:49:25
Yunanistan'ın ve ülkemizin krizden çıkış stratejisi;
1. Tartışmalı adalar 2 ülkenin ortak adası olmalı. Ve silahlandırılan adalar karşılıklı askerleri geri çekmekle Ege adaları barış adalarına dönmeli.
2. Yunanistan askeri harcamalarını %30, 40 oranında düşürmeli. (Yanılmıyorsam 10 milyar dolar askeri harcamaları var) 3, 4 milyar dolar yapacağı tasarrufu doğrudan ekonomisini kurtarmaya harcamalı.
3. Ege ve Doğu akdenizde karşılıklı enerji işbirliği başlatılmalı. Kıbrıs etrafındaki enerji kaynaklarına 3. Bir taraf dahil edilmeden 2 ülkenin ve kıbrıs halkının refahı için karşılıklı işbirliği yaparak kullanılmalı.
4. Eğer Yunanistan bu konuma geldiği taktirde Türkiyeden Yunanistana Turist gitmesi teşvik edilmeli.

Bu 4 madde hayata geçirilirse, çok kısa sürede Yunan ekonomisi kurtarılır. Ve kıbrıs, Yunan, ve Türk halkının kısa sürede refah seviyesi ciddi oranda yükselir.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: metin62 - 20 Nisan 2018, 20:53:55
Yunanistan'ın ve ülkemizin krizden çıkış stratejisi;
1. Tartışmalı adalar 2 ülkenin ortak adası olmalı. Ve silahlandırılan adalar karşılıklı askerleri geri çekmekle Ege adaları barış adalarına dönmeli.
2. Yunanistan askeri harcamalarını %30, 40 oranında düşürmeli. (Yanılmıyorsam 10 milyar dolar askeri harcamaları var) 3, 4 milyar dolar yapacağı tasarrufu doğrudan ekonomisini kurtarmaya harcamalı.
3. Ege ve Doğu akdenizde karşılıklı enerji işbirliği başlatılmalı. Kıbrıs etrafındaki enerji kaynaklarına 3. Bir taraf dahil edilmeden 2 ülkenin ve kıbrıs halkının refahı için karşılıklı işbirliği yaparak kullanılmalı.
4. Eğer Yunanistan bu konuma geldiği taktirde Türkiyeden Yunanistana Turist gitmesi teşvik edilmeli.

Bu 4 madde hayata geçirilirse, çok kısa sürede Yunan ekonomisi kurtarılır. Ve kıbrıs, Yunan, ve Türk halkının kısa sürede refah seviyesi ciddi oranda yükselir.

Mermi arkadaşımızın belirtmiş olduğu öneri sıralaması gercekci bulmakle birlikte  uygulamakt imkansıza yakın görüyorum.

Ben bir kıbrıs Türkü olarak şunu söyliyebilirim  +50 yıldır adada Rum , Yunan ikilisi ile hemen hemen hiç bir konuda bir arpa boyu yol alamadık.

Bunun ana nedeni ise Rum yunan ikilisinin Türkiyeden açık şekilde korkmasıdır . Siz Yunanlıların horozlanmasından veya mangalda kül bırakmamalarına bakmayın o işin aslı değil.  Her zaman için Türklerden korkarlar ve çekinirler ,sırf bu nedenden dolayı da en modern silahları bizlerden önce envanterlerine alırlar . Alınan silahlar ile kendilerini bir nebze olsun güven içerisinde hissediyorlar . Bizler ile ada cercevesindeki petrolu paylasmak niyetleri  olmadığı gibi yönetimi de paylaşma niyetleri pek yok. Adada Türkleri azınlıktan öte görmeye niyetleri yok. Ticaret ve Turizime gelince Türkler bizden alsın ama Rumlar veya AB vatandasları turk tarfına gectiği zaman  mumkun ise  sadece gazoz için , konklamadan kaçının deniyor ve takibi yapılıyor .  Neticede uzun bir  süre daha kıbrısta  belirtilmiş olan öneriler uygulanabilir olduğunu sanmıyorum  . Yunanlılar da neticede kıbrıs Rumlarının anaları bu nedenle aralarında fazla farklılık olduğunu düsünmüyorum . Neticede Türkiye fobisi adamlar için bir travma , ve bu travmayı bir türlü atlatamıyorlar .  Tabii bizler de adamları çanta da keklik olarak görmeyelim bizleri uğrastırabilecek yetenekteler.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 20 Nisan 2018, 21:01:54
Yeryüzünde aşağilama sirasi ektedir. Listeye bir kez girmiş olan itiraz hakkini kaybeder.

Abd>ingiliz>alman>fransiz>rus>yunan-rum>türk>arap
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Tigerfish - 21 Nisan 2018, 09:49:31
Yunanistan'ın ve ülkemizin krizden çıkış stratejisi;
1. Tartışmalı adalar 2 ülkenin ortak adası olmalı. Ve silahlandırılan adalar karşılıklı askerleri geri çekmekle Ege adaları barış adalarına dönmeli.
2. Yunanistan askeri harcamalarını %30, 40 oranında düşürmeli. (Yanılmıyorsam 10 milyar dolar askeri harcamaları var) 3, 4 milyar dolar yapacağı tasarrufu doğrudan ekonomisini kurtarmaya harcamalı.
3. Ege ve Doğu akdenizde karşılıklı enerji işbirliği başlatılmalı. Kıbrıs etrafındaki enerji kaynaklarına 3. Bir taraf dahil edilmeden 2 ülkenin ve kıbrıs halkının refahı için karşılıklı işbirliği yaparak kullanılmalı.
4. Eğer Yunanistan bu konuma geldiği taktirde Türkiyeden Yunanistana Turist gitmesi teşvik edilmeli.

Bu 4 madde hayata geçirilirse, çok kısa sürede Yunan ekonomisi kurtarılır. Ve kıbrıs, Yunan, ve Türk halkının kısa sürede refah seviyesi ciddi oranda yükselir.

Buna net cevabım: KESİNLİKLE HAYIR!
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Mermi - 21 Nisan 2018, 10:20:18
Yunanistan'ın ve ülkemizin krizden çıkış stratejisi;
1. Tartışmalı adalar 2 ülkenin ortak adası olmalı. Ve silahlandırılan adalar karşılıklı askerleri geri çekmekle Ege adaları barış adalarına dönmeli.
2. Yunanistan askeri harcamalarını %30, 40 oranında düşürmeli. (Yanılmıyorsam 10 milyar dolar askeri harcamaları var) 3, 4 milyar dolar yapacağı tasarrufu doğrudan ekonomisini kurtarmaya harcamalı.
3. Ege ve Doğu akdenizde karşılıklı enerji işbirliği başlatılmalı. Kıbrıs etrafındaki enerji kaynaklarına 3. Bir taraf dahil edilmeden 2 ülkenin ve kıbrıs halkının refahı için karşılıklı işbirliği yaparak kullanılmalı.
4. Eğer Yunanistan bu konuma geldiği taktirde Türkiyeden Yunanistana Turist gitmesi teşvik edilmeli.

Bu 4 madde hayata geçirilirse, çok kısa sürede Yunan ekonomisi kurtarılır. Ve kıbrıs, Yunan, ve Türk halkının kısa sürede refah seviyesi ciddi oranda yükselir.

Buna net cevabım: KESİNLİKLE HAYIR!

Sebebini merak ettim. Açıklayabilir misiniz ?
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: kugos - 21 Nisan 2018, 10:39:34
Yunanistan'ın ve ülkemizin krizden çıkış stratejisi;
1. Tartışmalı adalar 2 ülkenin ortak adası olmalı. Ve silahlandırılan adalar karşılıklı askerleri geri çekmekle Ege adaları barış adalarına dönmeli.
2. Yunanistan askeri harcamalarını %30, 40 oranında düşürmeli. (Yanılmıyorsam 10 milyar dolar askeri harcamaları var) 3, 4 milyar dolar yapacağı tasarrufu doğrudan ekonomisini kurtarmaya harcamalı.
3. Ege ve Doğu akdenizde karşılıklı enerji işbirliği başlatılmalı. Kıbrıs etrafındaki enerji kaynaklarına 3. Bir taraf dahil edilmeden 2 ülkenin ve kıbrıs halkının refahı için karşılıklı işbirliği yaparak kullanılmalı.
4. Eğer Yunanistan bu konuma geldiği taktirde Türkiyeden Yunanistana Turist gitmesi teşvik edilmeli.

1-Yunanistan adaları kendi malı olarak görüyor , neden paylaşsın?
2-Harcadığı para zaten elindekini idame ettirmek için harcanan para.
3-1. madde ile aynı
4-- Bizim esnaf sağolsun, ticari ahlak yerlerde süründüğü için, fırsatını bulan (benim gibi) soluğu yunan adalarında alıyor. En azından adam yerine konuluyoruz. Giden feribotlar dolu.

Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Mermi - 21 Nisan 2018, 11:03:48
Yunanistan'ın ve ülkemizin krizden çıkış stratejisi;
1. Tartışmalı adalar 2 ülkenin ortak adası olmalı. Ve silahlandırılan adalar karşılıklı askerleri geri çekmekle Ege adaları barış adalarına dönmeli.
2. Yunanistan askeri harcamalarını %30, 40 oranında düşürmeli. (Yanılmıyorsam 10 milyar dolar askeri harcamaları var) 3, 4 milyar dolar yapacağı tasarrufu doğrudan ekonomisini kurtarmaya harcamalı.
3. Ege ve Doğu akdenizde karşılıklı enerji işbirliği başlatılmalı. Kıbrıs etrafındaki enerji kaynaklarına 3. Bir taraf dahil edilmeden 2 ülkenin ve kıbrıs halkının refahı için karşılıklı işbirliği yaparak kullanılmalı.
4. Eğer Yunanistan bu konuma geldiği taktirde Türkiyeden Yunanistana Turist gitmesi teşvik edilmeli.

1-Yunanistan adaları kendi malı olarak görüyor , neden paylaşsın?
2-Harcadığı para zaten elindekini idame ettirmek için harcanan para.
3-1. madde ile aynı
4-- Bizim esnaf sağolsun, ticari ahlak yerlerde süründüğü için, fırsatını bulan (benim gibi) soluğu yunan adalarında alıyor. En azından adam yerine konuluyoruz. Giden feribotlar dolu.
Hocam, Yunanistan her geçen gün kan kaybediyor. Son zamanlarda üzerimize gelmelerinin sebebi ellerinde son fırsat olduğunu görüyorlar. Ben 1990'lı yıllarda Yunan ekonomisiyle Türkiye ekonomisine baktım. Adamlar 100 milyar dolarken, biz 140 milyar dolar seviyedindeydik. Şuanda Tuŕkiye ekonomisi 860 milyar dolar oldu. Yunan ekonomisi 2000 başlarında 230 milyar dolar seviyesindeydi. Şu anda 180 milyar dolar civarı. Yani 4 katından fazla ekonomimiz var şuanda. Sürdürülebilir değil. Yunanistanda işsizlik %20 üzerinde. Nereye kadar bu rekabeti sürdürebilecekler. Eninde sonunda pes edip uzlaşma yoluna gidecekler. Kaldiki söylediğim maddeler hayata geçerse. Çok kısa sürede Yunanistan kriz öncesi döneme geçer. Kıbrıs ekonomisi 2 taraf için, Norveç seviyesine çıkar. Kişi başı 80 bin dolarları görürler. Bizde enerji ihtiyacımızı gideririz. Cari açığı bitiririz. Yurt dışına giden dolarlar ülkemizde kalır. Birkaç kaya parçası için refah ve mutluluktan neden vazgeçilsin.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: kugos - 21 Nisan 2018, 11:14:17
Yunanlılar,  kendilerinin olduğuna inandığı adaları  ve petrol gaz v.s. doğal kaynakları paylaşmaz. Bunun yanında Yunanistan kendi ayakları üzerinde duramayacak ülkelerin başında yer alır. Avrupa medeniyetinin kaynağı olarak görüldükleri için her zaman korunup kollanılır.Ekonomisi şuymuş buymuş hikaye. Gereken maddi imkanlar her zaman karşılanır. Ekonomileri çoktüğünde derhal fon kurup kurtardılar. Bizimle iyi geçinmek gibi dertleri yok.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 21 Nisan 2018, 11:21:13
Yunanistan'ı sadece Yunanistan olarak değerlendirmemek gerek. AB olarak görün. AB ordusunun kurulması, Akdeniz'de bulunan enerji kaynaklarından AB'nin pay sahibi olmak istemesi gibi kriterleri göz önünde bulundurun.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Mermi - 21 Nisan 2018, 11:31:19
@kugos
Avrupalı dostları Yunanistanı çökmekten kurtardı. Krizden değil. Ülkede işsizlik %20 olan, devletin borçlanması bütçeye oranlar %180 olan bir ülke ekonomik krizdedir. Ve bu krizi aşmaları için bize muhtaçlar.

@SKYWOLF
Haklısınız, ancak Türkiye olmadan orada çıkan enerjiyi nasıl pazara ulaştıracaklar ? Israil'de o bölgedeki doğalgazı mısır hariç satacak pazar bulamadı. Onlarda Türkiye'ye muhtaç. Türkiyenin oluru olmadan adım atamazlar. Mecburlar bizle iyi geçinmeye.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: BATTLESTAR - 21 Nisan 2018, 11:34:33
Karşımızda Ab ordusunu bulacaksak yapılanmamızı yunanistanın 3 katı büyüklüğünde bir orduya karşı yapmalıyız ve bu bizi Rusyaya daha çok yakınlaştırır.  Yunanistanı ruslar ve avrupa arasında bir çekişme meslesi yaparsak bu her türlü bize yarar.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: kugos - 21 Nisan 2018, 11:44:59
@kugos
Avrupalı dostları Yunanistanı çökmekten kurtardı. Krizden değil. Ülkede işsizlik %20 olan, devletin borçlanması bütçeye oranlar %180 olan bir ülke ekonomik krizdedir. Ve bu krizi aşmaları için bize muhtaçlar.

@SKYWOLF
Haklısınız, ancak Türkiye olmadan orada çıkan enerjiyi nasıl pazara ulaştıracaklar ? Israil'de o bölgedeki doğalgazı mısır hariç satacak pazar bulamadı. Onlarda Türkiye'ye muhtaç. Türkiyenin oluru olmadan adım atamazlar. Mecburlar bizle iyi geçinmeye.

Türkiye ye muhtaç olan yok.Kendimizi dev aynasında görmekten vaz geçmemiz lazım. Alternatifler arasında ekonomik olan güzergah biziz ama şu an için adamların gözünde güvenilir değiliz. Kaldı ki Doğu Akdeniz'de ki doğalgaz ve petrol rezervleri henüz kesinleşmedi. Miktar yeterli görülürse Akdeniz'in altından boru döşer Avrupa ya ulaştırırlar.  Yunanistan konusunu tekrarlayayım, Ağababaları onları her zaman koruyup kollar, bizimle iyi geçinme veya uzlaşma dertleri yok.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Mermi - 21 Nisan 2018, 12:30:59
Kendimizi dev aynasında görmüyorum. Bilâkis ülkemizi en çok eleştiren benim. Doğu akdenizde enerji güzergahı sadece Türkiyeden geçmek zorunda. Israil bile bu sebepten Mavi marmara krizi sebebiyle özür diledi. Doğu akdenizde bütün ipler bizim lehimize. Denizin dininden Yunanistana boru hattı çok maliyetli. Bu maliyetin altına hiç birisi giremez.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Tepegöz - 21 Nisan 2018, 13:57:52
Kendimizi dev aynasında görmüyorum. Bilâkis ülkemizi en çok eleştiren benim. Doğu akdenizde enerji güzergahı sadece Türkiyeden geçmek zorunda. Israil bile bu sebepten Mavi marmara krizi sebebiyle özür diledi. Doğu akdenizde bütün ipler bizim lehimize. Denizin dininden Yunanistana boru hattı çok maliyetli. Bu maliyetin altına hiç birisi giremez.

Sayın Mermi. Siz bugün ve yarına odaklanıyorsunuz. Bizi yönetenlerin de en büyük sorunu bu. 5, 6 hamle sonrasını düşünmüyorlar. Sonra da kandırıldık.

Hırtistan bir hamle ile İsrail ile kara bağlantısını sağlarsa ne olur bir düşünün. Hatta elinize haritayı alıp inceleyiniz.

Bu konudaki yazınızı bekliyorum.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Mermi - 21 Nisan 2018, 15:05:37
Kendimizi dev aynasında görmüyorum. Bilâkis ülkemizi en çok eleştiren benim. Doğu akdenizde enerji güzergahı sadece Türkiyeden geçmek zorunda. Israil bile bu sebepten Mavi marmara krizi sebebiyle özür diledi. Doğu akdenizde bütün ipler bizim lehimize. Denizin dininden Yunanistana boru hattı çok maliyetli. Bu maliyetin altına hiç birisi giremez.

Sayın Mermi. Siz bugün ve yarına odaklanıyorsunuz. Bizi yönetenlerin de en büyük sorunu bu. 5, 6 hamle sonrasını düşünmüyorlar. Sonra da kandırıldık.

Hırtistan bir hamle ile İsrail ile kara bağlantısını sağlarsa ne olur bir düşünün. Hatta elinize haritayı alıp inceleyiniz.

Bu konudaki yazınızı bekliyorum.

Sayın Tepegöz.
Hristiyan hamleyi anlayamadım ? Nasıl bir hamleden bahsedebiliriz ? Eğer önce Israil ve Kıbrısı arkasından Yunanistana denizin dibinden boru hattıyla bağlanmasını kastediyorsanız. Kıbrıstan Yunanistana hat çok uzun. Bu hat şu aşamada hayata geçirilmez çok uzun vadede olabilse bile, Yunanistan bu haliyle daha fazla gidemez. 10 yıl sonra Yunan nüfusu daha fazla yaşlanacak, Türkiye ile hem ekonomik, hemde askeri olarak makas daha fazla açılacak. O sebepten bugünde, yarında ipler bizim elimizde diye düşünüyorum.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 21 Nisan 2018, 15:48:47
Hristiyan değil hirtistan diyor. Kürdistan yani.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Mermi - 21 Nisan 2018, 16:21:26
Teşekkürler. :)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Mermi - 21 Nisan 2018, 16:39:49
Sayın Tepegöz, kusura bakmayın yanlış anlamışım.
Abd ve israilin kürtler üzerindeki planları bana göre;

Ypg konusunda benim düşüncem, aslında Amerikanın Ypg'yi Türkiye ye karşı kullanmayacağını düşünüyorum. Asıl hedefinin, Suriyenin doğusundan Israil ile buluşmak olduğunu düşünüyorum. Bu sayede Esad rejimi ile Hizbullahı Suriyenin batısında kıyı bölgede sıkıştıracak ve Iran ile Esad ve Hizbullahın karadan bağlantısını kopartacak. Ve yapabilirse deyrezor ile ırak'ın kuzeyinden gelen petrolü Suriyenin doğusundan Israil'e oradanda Akdenize ulaştırmak olduğunu düşünüyorum. Orta vadede Petrol gelirleri ile güçlenen Ypg'yi Esad ve Hizbullah üzerine yürütüp. Esadı devirip hizbullah güçlerininde imhasını sağlamak olduğunu düşünüyorum. Rusya zaten hava gücü ile var karada askeri yok yani Esad ve Hizbullah giderse Rusyada duramaz 30 uçağıyla bölgede var olamaz. Bu sayede,

-Petrolü israil üzerinden akdenize ulaştırmak.
-Iran'ın Akdeniz ile bağlantısını koparmak.
-Israil'e tehdit oluşturan Hizbullah ve Esad rejimini imha etmek.
-Rusyayı bölgeden uzaklaştırmak.
-Ve bölgede Amerikan ve Israil güdümünde yeni bir katil devletçiği oluşturmak.

Öncelikli hedefleri bana göre yukarıda yazdıklarım. Arkasından bu gücü Türkiye ve iran üzerinde kullanmak. Amerikanın böyle bir planı var bana göre. Buna cevabımız Israil'in uyguladığı savunma anlayışıyla cevap vermek olmalı. Yada gözümüzü karartıp, topyekün bir harbe girmemiz gerekir. Suriye krizi ve Kürt meselesi fazlasıyla karmaşık.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Tigerfish - 21 Nisan 2018, 17:05:16
Yunanistan'ın ve ülkemizin krizden çıkış stratejisi;
1. Tartışmalı adalar 2 ülkenin ortak adası olmalı. Ve silahlandırılan adalar karşılıklı askerleri geri çekmekle Ege adaları barış adalarına dönmeli.
2. Yunanistan askeri harcamalarını %30, 40 oranında düşürmeli. (Yanılmıyorsam 10 milyar dolar askeri harcamaları var) 3, 4 milyar dolar yapacağı tasarrufu doğrudan ekonomisini kurtarmaya harcamalı.
3. Ege ve Doğu akdenizde karşılıklı enerji işbirliği başlatılmalı. Kıbrıs etrafındaki enerji kaynaklarına 3. Bir taraf dahil edilmeden 2 ülkenin ve kıbrıs halkının refahı için karşılıklı işbirliği yaparak kullanılmalı.
4. Eğer Yunanistan bu konuma geldiği taktirde Türkiyeden Yunanistana Turist gitmesi teşvik edilmeli.

Bu 4 madde hayata geçirilirse, çok kısa sürede Yunan ekonomisi kurtarılır. Ve kıbrıs, Yunan, ve Türk halkının kısa sürede refah seviyesi ciddi oranda yükselir.

Buna net cevabım: KESİNLİKLE HAYIR!
Yunanistan'ın ve ülkemizin krizden çıkış stratejisi;
1. Tartışmalı adalar 2 ülkenin ortak adası olmalı. Ve silahlandırılan adalar karşılıklı askerleri geri çekmekle Ege adaları barış adalarına dönmeli.
2. Yunanistan askeri harcamalarını %30, 40 oranında düşürmeli. (Yanılmıyorsam 10 milyar dolar askeri harcamaları var) 3, 4 milyar dolar yapacağı tasarrufu doğrudan ekonomisini kurtarmaya harcamalı.
3. Ege ve Doğu akdenizde karşılıklı enerji işbirliği başlatılmalı. Kıbrıs etrafındaki enerji kaynaklarına 3. Bir taraf dahil edilmeden 2 ülkenin ve kıbrıs halkının refahı için karşılıklı işbirliği yaparak kullanılmalı.
4. Eğer Yunanistan bu konuma geldiği taktirde Türkiyeden Yunanistana Turist gitmesi teşvik edilmeli.

Bu 4 madde hayata geçirilirse, çok kısa sürede Yunan ekonomisi kurtarılır. Ve kıbrıs, Yunan, ve Türk halkının kısa sürede refah seviyesi ciddi oranda yükselir.

Buna net cevabım: KESİNLİKLE HAYIR!

Sebebini merak ettim. Açıklayabilir misiniz ?

Benden yanıt beklediğinize göre bunu  stratejik konulara  naif bakışınıza bağlıyorum. Benden ne cevap bekliyorsunuz? Birbirimize sarılalım öpüşelim, stratejik taviz pahasına herkes ile refah içinde yaşayalım öyle mi? Gecmişte verilen tavizlerin acıları daha sürerken daha ve Rum Yunan ikilisinin şantajları günümüzde devam ederken üstüne ekonomik zorluklarından kurtulmalarına birde yardımcımı olalım.

İkincisi kendinizi yunanların yerine koyun. Sadece  tarihde yaşanan olaylar açısından değil. Kendileri Atlantis 2.0 yaşarken karşılarındaki kem gözlere batan  devleştikce devleşen Türkiye var.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 21 Nisan 2018, 17:21:37
"kem gözlere batan devleştikçe devleşen Türkiye"...

Valla hocam haberin yoksa söyleyeyim: Yeni Osmanlicilik projesi gümledi. Tecrit koğuşuna alindik.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Canik - 21 Nisan 2018, 17:29:56
Yunanistan'ın ve ülkemizin krizden çıkış stratejisi;
1. Tartışmalı adalar 2 ülkenin ortak adası olmalı. Ve silahlandırılan adalar karşılıklı askerleri geri çekmekle Ege adaları barış adalarına dönmeli.
2. Yunanistan askeri harcamalarını %30, 40 oranında düşürmeli. (Yanılmıyorsam 10 milyar dolar askeri harcamaları var) 3, 4 milyar dolar yapacağı tasarrufu doğrudan ekonomisini kurtarmaya harcamalı.
3. Ege ve Doğu akdenizde karşılıklı enerji işbirliği başlatılmalı. Kıbrıs etrafındaki enerji kaynaklarına 3. Bir taraf dahil edilmeden 2 ülkenin ve kıbrıs halkının refahı için karşılıklı işbirliği yaparak kullanılmalı.
4. Eğer Yunanistan bu konuma geldiği taktirde Türkiyeden Yunanistana Turist gitmesi teşvik edilmeli.

Bu 4 madde hayata geçirilirse, çok kısa sürede Yunan ekonomisi kurtarılır. Ve kıbrıs, Yunan, ve Türk halkının kısa sürede refah seviyesi ciddi oranda yükselir.
Saçma dusmana neden yol göstereyim.Yunanistan 'ın silahlanması Yunan ı batırır bağımlılığını artırır daha fazla silahlansin daha hızlı batsın.Belkide iflas edip hicbir hak idda edemeyecekler adalardan filan çekilecekler kendi ekonomik durumlarının derdine düşüp.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Tigerfish - 21 Nisan 2018, 17:37:39
"kem gözlere batan devleştikçe devleşen Türkiye"...

Valla hocam haberin yoksa söyleyeyim: Yeni Osmanlicilik projesi gümledi. Tecrit koğuşuna alindik.

Üstadım durumu yunan gözüyle anlattım. Kendi objektif bakışımla değil.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Partikül - 21 Nisan 2018, 17:44:43
Şu dünyada iyi komşuluk ilişkileri geliştiremeyeceğimiz iki tane ülke vardır, bunlar;

1-Yunanistan
2-Ermenistan

bunlar dışında ki her ülkeyle sıcak, samimi, karşılıklı çıkar ilişkisine dayanan komşuluk ilişkileri kurulabilir fakat bunlarla ASLA! Çünkü bunların temel siyaseti TÜRK DÜŞMANLIĞINA dayanıyor. Dünyada Türk diye bir ırk olmasaydı; bunlardan daha çok mutlu olacak millet olmazdı. O nedenle Yunanistan ve Ermenistan ile dostluk ve komşuluk ilişkileri kurmaya çalışmak beyhudedir. Ve hatta Türkiye' nin zararınadır. Peki ne yapacaksın; ya Türk düşmanlığından vazgeçerler ya da bu ülkelerin altını oymak, zor durumda bırakmak, süründürmek için elinden geleni yapacaksın. Aksi durum onlar yapmaya çalışacaktır ve zaten yapıyorlar da! Elleme sürünsünler. Yunanistan' ı kurtarmak bizim neyimize? En ufak zayıflık durumunda Türkiye' yi bir kaşık suda boğmak için yapmayacakları namussuzluk yoktur.

Burada hemen aklıma Yunanistan' ın kundakladığı ormanlarımız geliyor. Türkiye' nin tabiat varlıklarını yok edebilmek için Yunan İstihbaratının tezgahladığı orman yangınları nedeniyle on binlerce dekar orman varlığımız kül olmuştu. Türkiye bu duruma daha fazla seyirci kalamayacağından; Yunanistan' a misliyle mukabele etmiştir. Yunanistan ondan sonra bir daha cesaret edemedi -deniliyor.

Yani, şimdi bu adamları ne kadar kazık çaksan azdır.   
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Mermi - 21 Nisan 2018, 17:45:48
Yunanistan'ın ve ülkemizin krizden çıkış stratejisi;
1. Tartışmalı adalar 2 ülkenin ortak adası olmalı. Ve silahlandırılan adalar karşılıklı askerleri geri çekmekle Ege adaları barış adalarına dönmeli.
2. Yunanistan askeri harcamalarını %30, 40 oranında düşürmeli. (Yanılmıyorsam 10 milyar dolar askeri harcamaları var) 3, 4 milyar dolar yapacağı tasarrufu doğrudan ekonomisini kurtarmaya harcamalı.
3. Ege ve Doğu akdenizde karşılıklı enerji işbirliği başlatılmalı. Kıbrıs etrafındaki enerji kaynaklarına 3. Bir taraf dahil edilmeden 2 ülkenin ve kıbrıs halkının refahı için karşılıklı işbirliği yaparak kullanılmalı.
4. Eğer Yunanistan bu konuma geldiği taktirde Türkiyeden Yunanistana Turist gitmesi teşvik edilmeli.

Bu 4 madde hayata geçirilirse, çok kısa sürede Yunan ekonomisi kurtarılır. Ve kıbrıs, Yunan, ve Türk halkının kısa sürede refah seviyesi ciddi oranda yükselir.
Saçma dusmana neden yol göstereyim.Yunanistan 'ın silahlanması Yunan ı batırır bağımlılığını artırır daha fazla silahlansin daha hızlı batsın.Belkide iflas edip hicbir hak idda edemeyecekler adalardan filan çekilecekler kendi ekonomik durumlarının derdine düşüp.
Hocam, Yunanistan senin dediğin konuma hiç bir zaman gelmez. Tamam belki eski güçlerine ulaşamazlar ama hiç bir zamanda bu adamları iflas erttirmezler. Herhangi bir uzlaşma olmazsa bir ömür bu adamları cekicez öyle görünüyor. Neticede senin 1000 tane uçağın olsun gene bu adamlarla savaşamazsın(Yunanistanın güçlü olduğundan değil. Arkalarında Ab ve Nato olduğundan)kaya parçası için uğraşıp durursun, Yunanistan'ın mı benim mi diye.

@Tigerfısh
Hocam biz taviz vermiyoruz ki. Ilk 3 madde de asıl tavizleri veren Yunanistan. 4. Madde bir jest. Neticede ordularından %30, 40 küçülme olacak ve adalardan tamamen çekilecekler.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: kugos - 21 Nisan 2018, 17:55:49
  Neticede ordularından %30, 40 küçülme olacak ve adalardan tamamen çekilecekler.[/quote]

Neden orduları %30-40 küçülsün?  Krize girip topraklarını boşaltan ülke var mı?
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Canik - 21 Nisan 2018, 18:24:58
Yunanistan'ın ve ülkemizin krizden çıkış stratejisi;
1. Tartışmalı adalar 2 ülkenin ortak adası olmalı. Ve silahlandırılan adalar karşılıklı askerleri geri çekmekle Ege adaları barış adalarına dönmeli.
2. Yunanistan askeri harcamalarını %30, 40 oranında düşürmeli. (Yanılmıyorsam 10 milyar dolar askeri harcamaları var) 3, 4 milyar dolar yapacağı tasarrufu doğrudan ekonomisini kurtarmaya harcamalı.
3. Ege ve Doğu akdenizde karşılıklı enerji işbirliği başlatılmalı. Kıbrıs etrafındaki enerji kaynaklarına 3. Bir taraf dahil edilmeden 2 ülkenin ve kıbrıs halkının refahı için karşılıklı işbirliği yaparak kullanılmalı.
4. Eğer Yunanistan bu konuma geldiği taktirde Türkiyeden Yunanistana Turist gitmesi teşvik edilmeli.

Bu 4 madde hayata geçirilirse, çok kısa sürede Yunan ekonomisi kurtarılır. Ve kıbrıs, Yunan, ve Türk halkının kısa sürede refah seviyesi ciddi oranda yükselir.
Saçma dusmana neden yol göstereyim.Yunanistan 'ın silahlanması Yunan ı batırır bağımlılığını artırır daha fazla silahlansin daha hızlı batsın.Belkide iflas edip hicbir hak idda edemeyecekler adalardan filan çekilecekler kendi ekonomik durumlarının derdine düşüp.
Hocam, Yunanistan senin dediğin konuma hiç bir zaman gelmez. Tamam belki eski güçlerine ulaşamazlar ama hiç bir zamanda bu adamları iflas erttirmezler. Herhangi bir uzlaşma olmazsa bir ömür bu adamları cekicez öyle görünüyor. Neticede senin 1000 tane uçağın olsun gene bu adamlarla savaşamazsın(Yunanistanın güçlü olduğundan değil. Arkalarında Ab ve Nato olduğundan)kaya parçası için uğraşıp durursun, Yunanistan'ın mı benim mi diye.

@Tigerfısh
Hocam biz taviz vermiyoruz ki. Ilk 3 madde de asıl tavizleri veren Yunanistan. 4. Madde bir jest. Neticede ordularından %30, 40 küçülme olacak ve adalardan tamamen çekilecekler.
Finansı yapan nato veya abd değil ab'dir onlarda artık yeter milyarlarca avro yu batırdılar yunan lara daha fazla para veremeyiz diyorlar.Yani yolun sonu silahlanmaya tam gaz devam etsinlerki daha çabuk kahrolsunlar ne diyeyim.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Canik - 21 Nisan 2018, 21:41:31
Şu dünyada iyi komşuluk ilişkileri geliştiremeyeceğimiz iki tane ülke vardır, bunlar;

1-Yunanistan
2-Ermenistan

bunlar dışında ki her ülkeyle sıcak, samimi, karşılıklı çıkar ilişkisine dayanan komşuluk ilişkileri kurulabilir fakat bunlarla ASLA! Çünkü bunların temel siyaseti TÜRK DÜŞMANLIĞINA dayanıyor. Dünyada Türk diye bir ırk olmasaydı; bunlardan daha çok mutlu olacak millet olmazdı. O nedenle Yunanistan ve Ermenistan ile dostluk ve komşuluk ilişkileri kurmaya çalışmak beyhudedir. Ve hatta Türkiye' nin zararınadır. Peki ne yapacaksın; ya Türk düşmanlığından vazgeçerler ya da bu ülkelerin altını oymak, zor durumda bırakmak, süründürmek için elinden geleni yapacaksın. Aksi durum onlar yapmaya çalışacaktır ve zaten yapıyorlar da! Elleme sürünsünler. Yunanistan' ı kurtarmak bizim neyimize? En ufak zayıflık durumunda Türkiye' yi bir kaşık suda boğmak için yapmayacakları namussuzluk yoktur.

Burada hemen aklıma Yunanistan' ın kundakladığı ormanlarımız geliyor. Türkiye' nin tabiat varlıklarını yok edebilmek için Yunan İstihbaratının tezgahladığı orman yangınları nedeniyle on binlerce dekar orman varlığımız kül olmuştu. Türkiye bu duruma daha fazla seyirci kalamayacağından; Yunanistan' a misliyle mukabele etmiştir. Yunanistan ondan sonra bir daha cesaret edemedi -deniliyor.

Yani, şimdi bu adamları ne kadar kazık çaksan azdır.
Tespitleriniz çok doğru hocam vurup kırıp bi şekilde uygun bi zamanda adaları almalıyız bunlara iyilik yaramaz.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 21 Nisan 2018, 21:46:51
Ben de katiliyorum. Etimesgut, hasdal, kizilay yetmez. Tokiye arsa lazim.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Mermi - 21 Nisan 2018, 22:07:28
Sn@Partikül
Meseleye Yunan ekonomisini kurtarmak yönünden bakıyorsunuz. Evet, Yunan ekonomisi kurtulacak, lâkin adalardan bütün askerlerini çekecekler, ordularında küçülmeye gidecekler, aynı zamanda bizde ekonomik kazanç sağlayacağız çünkü doğu akdenizde çıkan enerji bölüşülecek. Kıbrıs( iki taraf ortaklaşa) Yunanistan ve Türkiye tarafından 3 'e bölünecek. Yani kısaca söylediklerim. Bütün tarafların ortak çıkarına. Ayrıyetten batıda sorunlarımızı halledersek daha fazla Suriye , ırak , terör meselelerine daha fazla odaklanırız. Birnevi bizim için rahatlama olur.

Not: söylediğim şeyler pratikte olmayacağını  farkındayım. Benimkisi sadece bir öneriydi. Kördüğüm olmuş bu sorunu belki uzlaşarak, diplomasi dilini kullanarak halledebilirmiyizi aramak.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Partikül - 21 Nisan 2018, 22:30:11
Yunanistan' la meselelerin çözülebileceğini hiç zannetmiyorum. Önemli olan tek şey, haklarımıza sıkı sıkı sahip çıkmaktır. Adamların bütün derdi Türkiye' yi izole etmek, istikrarsızlık yaratmak mümkün olursa bölmek-parçalamak; biraz ütopit olacak ama... Orta Asya ya geri sürmek. Bunları kendileri söylüyor.

Yunanistan' ın tarihine bakıyordunuz; varlığını Türk devletinin zayıflığına borçludur. O nedenle her türlü ayak oyunlarını yapmaktan çekinmiyorlar. Örneğin  Kıbrıs meselesine bakalım; Annan Planıyla Kıbrıs adasının en kuzeyinde ki Karpaz bölgesinden toprak talepleri vardı. Peki bunu niye istiyorlar; Türkiye' yi deniz hukuku açısından sınırlandırmak, Türkiye'nin denize çıkmasını engellemek.

Kısacası, bu adamlarla anlaşarak meseleleri çözmek mümkün değildir. Varlıkların bütün derdi; Megola İdea dedikleri Büyük Yunanistan' ı kurmak! Eeee... buna karşılık bizimde TURAN hedefimiz var. Nasıl anlaşacaksınız? Büyük Atatürk Türk milletinin gelişip palazlanabilmesi için Yurta Sulh, Dünya' da Sulh demiş demesine de; bu adamların kardeşçe yaşamaya hiç niyetleri yok. Onlara nazaran bizler daha saftiriğiz. Bir çakıl taşını bile kaptırmamak lazım.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: EfsaneANKA - 28 Nisan 2018, 22:23:15
ABD, Yunan savaş uçaklarını yenileyecek
Yunanistan hükümeti bugün, 1,2 milyar euro karşılığında hava kuvvetlerindeki onlarca F-16 savaş uçağının ABD tarafından modernizasyonuna onay verdi
Yunanistan hükümeti bugün, 1,2 milyar euro karşılığında hava kuvvetlerindeki onlarca F-16 savaş uçağının ABD tarafından modernizasyonuna onay verdi.

F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu, Başbakan Alexis Tsipras'ın Ekim ayında Beyaz Saray'a düzenlediği ziyaret sırasında gündeme gelmişti.

85 F-16'YA ONAY

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Tsipras'ın başkanlık ettiği Hükümet Savunma ve Dışişleri Konseyi'nin (KYSEA) 85 adet F-16'nın modernizasyonuna oy birliği ile onay verdiği duyuruldu.

BBC Türkçe'nin, Reuters'a konuşan bir savunma bakanlığı yetkilisinden aktardığına göre, 3 jetin ABD'de, diğerlerininse Yunanistan'da yenileneceği belirtilirken, toplam masrafın 1,2 milyar euro olacağı kaydedildi.

Hükümet geçen yıl modernizasyonun 110 milyon eurolar halinde 10 yıldan fazla bir sürede taksitle ödeneceğini açıklamıştı.
Atina yönetimi Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Yunanistan'ın yeni ödeme planını kabul ettiğini açıkladı, ancak planın detayları hakkında bilgi vermedi.

Yunanistan ekonomisi için üçüncü kurtarma paketi programı Ağustos 2018'de sona eriyor.

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege'de özellikle son dönemde gerginlikler yaşanıyor.
https://odatv.com/abd-yunan-savas-ucaklarini-yenileyecek-28041855.html
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: EfsaneANKA - 29 Nisan 2018, 12:38:11
Yunanistan 85 uçağın F-16 VIPER modeline dönüştürme kararı aldı

Yunanistan’da, dün Başbakan Aleksis Çipras başkanlığında olağanüstü toplanan Savunma ve Dışişleri Konseyi (KYSEA) yaklaşık 1.2 milyar Euro karşılığında hava kuvvetlerindeki 85 adet F-16 savaş uçağının modernizasyonunu kararlaştırdı. Bu kararın alınamasında Ege’de son dönemde yaşanan gerginlik etkili oldu.
Savunma ve Dışişleri Konseyi (KYSEA) aylar süren müzakerelerden sonra ABD’nin nihai cevabını vermesi için Yunanistan’a 30 Nisan’a kadar süre tanıması üzerine, KYSEA haftasonu olmasına rağmen olağanüstü toplandı. Toplantıda, 85 uçağın F-16 VIPER modeline dönüştürülmeleri için nihai onay verilirken, taraflar arasında anlaşmazlık konusu olan peşinat ve taksitlerin nasıl ödeneceği konusunda bilgi verilmedi.

EGE’DEKİ KRİZ ETKİLİ OLDU

Edinilen bilgilere göre, Yunanistan ekonomik kriz içinde olmasına rağmen F-16’ların modernizasyonu amacıyla 50-80 milyon dolar peşinat ödemeyi, geri kalan parayı da 4 yıllık taksitlere bağlamayı kabul etti. Bu kararın alınmasında, Ege’de özellikle son dönemde yaşanan Türk-Yunan gerginliği de etkili oldu. Ekonomik kriz nedeniyle Yunanistan son yıllarda herhangi önemli bir silah siparişi yapmadı.

Modernizasyon için ilk F-16 uçağı ağustos başlarında ABD’ye gönderilecek. Her yıl 12 F-16 uçağın modernize edilmesi planlanıyor. Yunan Hava Kuvvetleri’nde toplam yaklaşık 125 adet F-16 savaş uçağı bulunuyor. 1980’li yılların sonlarında alınan yaklaşık 40 adet eski model F-16 uçağı modernizasyon programı dışında bırakıldı
http://www.gunes.com/dunya/yunanistan-85-ucagin-f-16-viper-modeline-donusturme-karari-aldi-870351 (http://www.gunes.com/dunya/yunanistan-85-ucagin-f-16-viper-modeline-donusturme-karari-aldi-870351)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 30 Nisan 2018, 11:33:56
Kabul görürse bütün uçakların modernizasyonu 7 sene içerisinde tamamlanacak anlaşılan.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: BATTLESTAR - 30 Nisan 2018, 11:47:16
Yunanistan 85 uçağın F-16 VIPER modeline dönüştürme kararı aldı

Yunanistan’da, dün Başbakan Aleksis Çipras başkanlığında olağanüstü toplanan Savunma ve Dışişleri Konseyi (KYSEA) yaklaşık 1.2 milyar Euro karşılığında hava kuvvetlerindeki 85 adet F-16 savaş uçağının modernizasyonunu kararlaştırdı. Bu kararın alınamasında Ege’de son dönemde yaşanan gerginlik etkili oldu.
Savunma ve Dışişleri Konseyi (KYSEA) aylar süren müzakerelerden sonra ABD’nin nihai cevabını vermesi için Yunanistan’a 30 Nisan’a kadar süre tanıması üzerine, KYSEA haftasonu olmasına rağmen olağanüstü toplandı. Toplantıda, 85 uçağın F-16 VIPER modeline dönüştürülmeleri için nihai onay verilirken, taraflar arasında anlaşmazlık konusu olan peşinat ve taksitlerin nasıl ödeneceği konusunda bilgi verilmedi.

EGE’DEKİ KRİZ ETKİLİ OLDU

Edinilen bilgilere göre, Yunanistan ekonomik kriz içinde olmasına rağmen F-16’ların modernizasyonu amacıyla 50-80 milyon dolar peşinat ödemeyi, geri kalan parayı da 4 yıllık taksitlere bağlamayı kabul etti. Bu kararın alınmasında, Ege’de özellikle son dönemde yaşanan Türk-Yunan gerginliği de etkili oldu. Ekonomik kriz nedeniyle Yunanistan son yıllarda herhangi önemli bir silah siparişi yapmadı.

Modernizasyon için ilk F-16 uçağı ağustos başlarında ABD’ye gönderilecek. Her yıl 12 F-16 uçağın modernize edilmesi planlanıyor. Yunan Hava Kuvvetleri’nde toplam yaklaşık 125 adet F-16 savaş uçağı bulunuyor. 1980’li yılların sonlarında alınan yaklaşık 40 adet eski model F-16 uçağı modernizasyon programı dışında bırakıldı
[url]http://www.gunes.com/dunya/yunanistan-85-ucagin-f-16-viper-modeline-donusturme-karari-aldi-870351[/url] ([url]http://www.gunes.com/dunya/yunanistan-85-ucagin-f-16-viper-modeline-donusturme-karari-aldi-870351[/url])


Bu şey değilmi ya hadi yunanlarla Türkleri birbirine tokuşturup ikisinede silah satalım pazarını son canlandırma çabaları.  Demekki bunun için gazlıyorlardı bir kaç aydır haberler sürtüşmeler vs. 

Ne yazıkki o pazar bitti biz yerli silah sanayisini geliştirdik yunanlılar battı. Şu an Yunanları daha derinden borçlandırıp silahlandırıyor fransa ve abd. Dibini sıyırıyorlar adeta.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Tepegöz - 30 Nisan 2018, 11:58:01
Yalnız, bizim F35 siparişi sekteye uğrarsa ege denizinde denge hava kuvvetleri bakımından Yunanlılar lehine ciddi derecede değişecek.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: bostancıbaşı - 30 Nisan 2018, 12:17:01
Yunanistan her zaman her şartta silah bulur parası yoksa abileri ama borç ama hibe veriri yine bulur..

Biz gaza gelmeyelim yeter..
mevcut malum ekonomik durumumuz sıkıntılı günler yaşıyor... birde üzerine suudlar mısrlılar ve Yunanlıların yaptığı gibi delirmişçesine her halttan amaya gerek yok....

f16 modernizasyonu ve 2 adet freemm iyi bir yetenek ama tek başına size üstünlük sağlamaz...

sizin mevcut s-400 alımızın ile taktik balistik füze geliştirme projelerinizi ve iha ve siha larınız onlar için daha büyük sıkıntı....

2008 mali krizden akıllanmamış adamlar o onların sorunu

ama bizim ne bizi fonlayacak suud sermayesi ne de ab parası var...

dediğim gibi gaza gelmeyelim eldeki projelere odaklanalım plana sadık kalalım kafi gecikmeler de olsa sabır edelim yeter...
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Yabgu - 30 Nisan 2018, 12:22:33
7 sene içerisinde f-35 ve muadili bir uçağımız olmazsa Bodrum'un tepesinde sirtaki oynar bunlar. Bazılarını duyar gibiyim iman gücümüz yeter diyorlardir ama o işler öyle olmuyor malesef F-35 bize lazim. Uzun dönem için çok iyi projelerimiz var ama bugunki konjonktürde (şu kelimeyi yazmak banada nasip oldu) acil ihtiyaçlardan biride iyi bir radara sahip uçak.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: bostancıbaşı - 30 Nisan 2018, 12:32:43
85 f16 v ile mi olacak o...adam anka için 4 f16 kaldırıyor ....sıkıntıdan senin atacağın heron alıyor...şimdilik bildiğimiz bora TBM bile 280+ km menzilde ... bir ege de ölç bakalım nerelere angaje oluyor....sen f16 ccıp modenizayonu ile 180+ modrn f16 ya sahipken adamın hava kuvvetlerin durumu ne ...4 aıp denizaltı ile 4 meko hariç donanmasının durumu ne ...kara gücüne girmiyorum...

bizde hiç telaş yok iken... yorgo neden bu kadar bağırıyor..biz eyvah yunan geliyor diye bağırmıyoruz da adamlar niye eyvah Türkler diye bağırıyor....

Yunanistan mevcut durumda o projeleri bitirse bile herhangi bir şeyi bize askeri olarak kabul ettiremez..ki bunu kendide biliyor..

f35 gelirsek evet hava kuvvetleri için çok önemli bir proje ve olması gereken bir proje ama olmasa öldük bittik mi...hayır...

tekraren gaza gelmeyelim kâfi...
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Yabgu - 30 Nisan 2018, 12:56:19
Evet 85 F16 V ile yapacak onları. Kendimizi dev aynasında gormeyelim. Yorgo savaş geliyor diye bagiriyorsa yardımına gelecek onlarca ülke var. Senin kimin var. Olası bir savaşta karsinda sadece Yunanistan mi olacak sanıyorsun. Kara gücü falan geç bunları. Yunanistan'ı işgal.etmedigin sürece kara gücünün ne önemi var. Fransa'dan iki fırkateyni  kiralarsa ve uçakları viper seviyeye yukseltirse hadi Ege'de kuş uçurt. Biz çok güçlü bir ülke değiliz sayın seyirciler. Gaza gelmeyelim ama kendimizide herşeye hazırlıyalim. Bora füzesi mi atacaksın sanki atinaya neyin hayal.gucu bu
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 30 Nisan 2018, 13:02:20
Sonuçta yeni uçak almıyorlar. Mevcut uçaklarının kapasitesini güncelliyorlar. Ancak bizde F-4'lerin yerini çoktan F-35'ler almalıydı. O bile gecikti!
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: bostancıbaşı - 30 Nisan 2018, 13:21:04
Evet 85 F16 V ile yapacak onları. Kendimizi dev aynasında gormeyelim. Yorgo savaş geliyor diye bagiriyorsa yardımına gelecek onlarca ülke var. Senin kimin var. Olası bir savaşta karsinda sadece Yunanistan mi olacak sanıyorsun. Kara gücü falan geç bunları. Yunanistan'ı işgal.etmedigin sürece kara gücünün ne önemi var. Fransa'dan iki fırkateyni  kiralarsa ve uçakları viper seviyeye yukseltirse hadi Ege'de kuş uçurt. Biz çok güçlü bir ülke değiliz sayın seyirciler. Gaza gelmeyelim ama kendimizide herşeye hazırlıyalim. Bora füzesi mi atacaksın sanki atinaya neyin hayal.gucu bu

keşke yunan genel kurmay başkanı olsan....asıl sendeki bu hayal gücü ile....ne güzel olurdu bizim için
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: xxx - 30 Nisan 2018, 13:21:33
Arkadaşlar bilgisizliğimi mazur görün fakat bu gemiler bana çok açık hedef gibi görünüyor. Bir sıcak çatışmaya girsek ben egede vede akdenizdeki gemileri karadan çok rahat vururuz gibi geliyor.

Nükleer olmadıktan sonra  bana balistik füzede çok bir şey ifade etmiyor. Bu anlı şanlı  korvetler destroyerler fırkateyinler gercek bir savaşda  zayiat oranları nedir.  Çanakkadle savaşında bile teknoloji 

oranında  şimdikinin 100 kat gerisindeyken adamlarda ne elizabet kaldı ne başka birsey. Kaç gemi imha edildi düşman gemilerinden şimdikinin teknolojisi ile ben çok işlevsel olduklarının

düşünmüyorum.  Anca ikmal için kullanılır belli bir güvenli menzil çapında.  Asıl mesele hava kuvvetlerinde. İstikbal göklerde...
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Mermi - 30 Nisan 2018, 13:39:26
Arkadaşlar bilgisizliğimi mazur görün fakat bu gemiler bana çok açık hedef gibi görünüyor. Bir sıcak çatışmaya girsek ben egede vede akdenizdeki gemileri karadan çok rahat vururuz gibi geliyor.

Nükleer olmadıktan sonra  bana balistik füzede çok bir şey ifade etmiyor. Bu anlı şanlı  korvetler destroyerler fırkateyinler gercek bir savaşda  zayiat oranları nedir.  Çanakkadle savaşında bile teknoloji 

oranında  şimdikinin 100 kat gerisindeyken adamlarda ne elizabet kaldı ne başka birsey. Kaç gemi imha edildi düşman gemilerinden şimdikinin teknolojisi ile ben çok işlevsel olduklarının

düşünmüyorum.  Anca ikmal için kullanılır belli bir güvenli menzil çapında.  Asıl mesele hava kuvvetlerinde. İstikbal göklerde...
Hocam, TF-2000 düşünün; 32 SM-2, 64 ESSM ve Phalanx CIWS 3 katman hava savunma demek şimdi bu kadar savunmayı nasıl geçilebilir ? Yunanıstan'ın elinde 50 Scalp var. Bir gemide ise 8 yada 16 antigemisavar füzesi bulunuyor. Bu şartlarda bu gemiyi vurmak çok çok zor. Sadece bir gemiden bahsediyoruz. 4 TF-2000 destroyeri yapılacak.  I sınıfı frkateyn bile 64 Essm, Phalanx Cıws var. Modern bir gemiyi vurmak artık çok zor. Ve bu gemilerden kara hedeflere taarruzda yapabilirsin. Aynı zamanda bölge hava savunmasıda. Mesela 2 tane hava savunma destroyerini köy Eğeye, bütün hava sahasını kapat. Koy marmara denizine koca marmara bölgesinin hava savunmasını sağla vs çok geniş yelpazede katkıları olur.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: bostancıbaşı - 30 Nisan 2018, 13:46:32
istikbal göklerdedir..ve füzeler havadan gider.......artık bir üssü vurmak için kimse..2-3 filo savaş uçağı göndermiyor....ya tbf  veya seyir füzeleri var.... hakan kılıcın yapmış olduğu tablo

(https://3.bp.blogspot.com/-OCIJm1HXv6I/V---17XTPGI/AAAAAAAAEnw/4f0kghTj5s0ioL2KsRjBCI3XpwfXhIRCQCLcB/s1600/BALLISTIC%2BMISSILE%2BIN%2BTHE%2BWORLD-2.jpg)

bu arata TBM lerin cep oranı artık 10m bandına kadar inmiştir.

bknz İskender

Russian/NATO Designation 9K720 Iskander-M/SS-26 Stone
Missile Variants Iskander-M; Iskander-E (export)
Mobility and Role Road-mobile; surface-to-surface short-range ballistic missile
Designer/Producer Machine-Building Design Bureau
Range 400-500 km (Iskander-M); 280 km (Iskander-E)
Warhead Type and Weight Nuclear and conventional – 700 kg
MIRV and Yield Unknown
Guidance System/Accuracy Inertial and optical/10-30 m CEP (Iskander-M); Inertial/30-70 CEP (Iskander-E)
Stages/Propellant One/Solid
IOC/Retirement 2006 (Iskander-M)/Not Available Need updating by 2020
Status/Number of Units Operational/UnknownBaşlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 30 Nisan 2018, 13:47:46
Şöyle sistemleri gerçek anlamda hayata geçirebilirsek dünya genelinde deniz harp yapılanması değişir. >>http://www.defenceturk.com/index.php?topic=7953.0 (http://www.defenceturk.com/index.php?topic=7953.0)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: xxx - 30 Nisan 2018, 14:30:29
Aynen denizaltı vede bu vatoz turu sistemler denizlerde olayı değiştirir. Lakın denizin altında komut veya sinyallerin gidip gelmesi sorun olabilir. Belki hedefe yollanmadan önce bir kilit mekanizması

oluşturulup  gemiye kilitlenip sonra bir daha komut almadan hareket edebilir. Veya içinde insanın olduğu bir dalgıç  filikası olarak ilerleyip hedefe yaklasınca içerisindeki dalgıç ayrılabilir  bunun gibi

sistemelerin üzerinden gidilebilir. Su altınsa sonuk dalga kullanılarak sevk idare edilse illaki düşman alıcılarında fark edilir. 

Gemilere gelince evet üzerin de çok yüklü hava savunma  sistemleri olabilir. Bence çok da fazla değil. Savunmayı delmek için çok farklı algoritmalarla saldırılar düzenlenebilir. Dediğim gibi bana güven

vermiyor. Gökyüzünde  ses hızının birkaç katı hızda uçan uçaklar bile  vurulabiliyorsa  gemiler çok yavaş   makineler.  Menzil olarak değilde  sürat özelliğine  yoğunlaşılmış bir füze ile  dikey dalışa

geçerek yapılan bir saldırıda  hava savunma füzelerinin çok fazla isabet sağlayabileceğini sanmıyorum. Havada bir füzenin  ötekinin yakalayabilmesi için  yakalayanın her zaman daha hızlı olması

gerekir.  Dikey bir saldırıda hem füzeninin itki güçü ağırlığı vede hava füzesine göre az olan yakıt  imkanı ile  birbir yakalaması pek mümkün görünmüyor. Hele birde  ilk etapda bir bütün gibi

görünüpde  radara yakalandıktan sonra  4 5 parçaya ayrılıp hedefe ilerleyebilen füze sistemleri olursa çok daha zor olur önleme gibime geliyor benim.   
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: xxx - 30 Nisan 2018, 14:45:29
(https://i.hizliresim.com/dOylMn.jpg) (https://hizliresim.com/dOylMn)

Düşündüklerimi çizerek anlatmak isdedim insallah anlatabilmişimdir.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Yabgu - 30 Nisan 2018, 15:28:22
(https://i.hizliresim.com/dOylMn.jpg) (https://hizliresim.com/dOylMn)

Düşündüklerimi çizerek anlatmak isdedim insallah anlatabilmişimdir.
Ayrı ayrı füze taşımak yerine tek fuzede 10larca füze başlığı taşımak daha mantıklı değil mi ? Bildiğim kadarıyla Rusların satan füzesi bu tarzda bir yapıya sahip
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: BlackHawk89 - 30 Nisan 2018, 15:31:03
Gökyüzünde  ses hızının birkaç katı hızda uçan uçaklar bile  vurulabiliyorsa  gemiler çok yavaş   makineler.  Menzil olarak değilde  sürat özelliğine  yoğunlaşılmış bir füze ile  dikey dalışa

geçerek yapılan bir saldırıda  hava savunma füzelerinin çok fazla isabet sağlayabileceğini sanmıyorum. Havada bir füzenin  ötekinin yakalayabilmesi için  yakalayanın her zaman daha hızlı olması

gerekir.  Dikey bir saldırıda hem füzeninin itki güçü ağırlığı vede hava füzesine göre az olan yakıt  imkanı ile  birbir yakalaması pek mümkün görünmüyor. Hele birde  ilk etapda bir bütün gibi

görünüpde  radara yakalandıktan sonra  4 5 parçaya ayrılıp hedefe ilerleyebilen füze sistemleri olursa çok daha zor olur önleme gibime geliyor benim.   

Çok namlulu silah sistemleri bunun için var.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Raptor44 - 01 Mayıs 2018, 00:08:49
Arkadaşlar bilgisizliğimi mazur görün fakat bu gemiler bana çok açık hedef gibi görünüyor. Bir sıcak çatışmaya girsek ben egede vede akdenizdeki gemileri karadan çok rahat vururuz gibi geliyor.

Nükleer olmadıktan sonra  bana balistik füzede çok bir şey ifade etmiyor. Bu anlı şanlı  korvetler destroyerler fırkateyinler gercek bir savaşda  zayiat oranları nedir.  Çanakkadle savaşında bile teknoloji 

oranında  şimdikinin 100 kat gerisindeyken adamlarda ne elizabet kaldı ne başka birsey. Kaç gemi imha edildi düşman gemilerinden şimdikinin teknolojisi ile ben çok işlevsel olduklarının

düşünmüyorum.  Anca ikmal için kullanılır belli bir güvenli menzil çapında.  Asıl mesele hava kuvvetlerinde. İstikbal göklerde...
o küçümsediğiniz gemileri vurmak için onlarca füze onlarca uçak ve birkaç tane gemi kaybedebiliriz bilmiyorsunuz sanırım o iki gemi bütün akdeniz hava trafiğini kapatır aynı şeklde sonarlarrıyla gemileride tespit edip anti gemi füzeleri ile imha eder o gemilerden atılıcak seyir füzeleri ile istedikleri üssü kapsama alanları içinde yok edebilirler en basitinden kıyılarımızı top atışına tutarlar oda en basit silahları
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Raptor44 - 01 Mayıs 2018, 00:11:49
Aynen denizaltı vede bu vatoz turu sistemler denizlerde olayı değiştirir. Lakın denizin altında komut veya sinyallerin gidip gelmesi sorun olabilir. Belki hedefe yollanmadan önce bir kilit mekanizması

oluşturulup  gemiye kilitlenip sonra bir daha komut almadan hareket edebilir. Veya içinde insanın olduğu bir dalgıç  filikası olarak ilerleyip hedefe yaklasınca içerisindeki dalgıç ayrılabilir  bunun gibi

sistemelerin üzerinden gidilebilir. Su altınsa sonuk dalga kullanılarak sevk idare edilse illaki düşman alıcılarında fark edilir. 

Gemilere gelince evet üzerin de çok yüklü hava savunma  sistemleri olabilir. Bence çok da fazla değil. Savunmayı delmek için çok farklı algoritmalarla saldırılar düzenlenebilir. Dediğim gibi bana güven

vermiyor. Gökyüzünde  ses hızının birkaç katı hızda uçan uçaklar bile  vurulabiliyorsa  gemiler çok yavaş   makineler.  Menzil olarak değilde  sürat özelliğine  yoğunlaşılmış bir füze ile  dikey dalışa

geçerek yapılan bir saldırıda  hava savunma füzelerinin çok fazla isabet sağlayabileceğini sanmıyorum. Havada bir füzenin  ötekinin yakalayabilmesi için  yakalayanın her zaman daha hızlı olması

gerekir.  Dikey bir saldırıda hem füzeninin itki güçü ağırlığı vede hava füzesine göre az olan yakıt  imkanı ile  birbir yakalaması pek mümkün görünmüyor. Hele birde  ilk etapda bir bütün gibi

görünüpde  radara yakalandıktan sonra  4 5 parçaya ayrılıp hedefe ilerleyebilen füze sistemleri olursa çok daha zor olur önleme gibime geliyor benim.   
peki son satırda dediğiniz bir tür füzeye sahipmiyiz hayır peki sizce o füze dalışa geçtikten sonra hareket kabiliyeti çok dha fazla azalmıcakmı azalıcak o zamanda kolay bir hedef haline gelebilir sadece yörüngeyi doğru hesaplaması gerekicek bilgisayarın
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: fırtına06 - 30 Mayıs 2018, 20:49:40
Yunanistan'ı Türkiye korkusu sardı!

Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimli süreç Atina hükümetinin tutumu nedeniyle devam ediyor. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias Türkiye'nin yeni savunma silahlarını endişeyle değerlendirdi.

Yunanistan'ın Türkiye karşısında attığı tahrik edici adımlar, Ankara ile Atina'nın arasının açılmasına neden oluyor. Özellikle FETÖ, sınır ihlalleri ve enerji yatakları konusundaki taraflı tutumları iki ülkenin arasında uluslararası probleme yol açıyor.

Atina hükümeti bir yandan bu adımları atarken, diğer yandan da Türkiye'den gelebilecek bir karşılıktan endişe duyuyor.

S-400, F-35 VE ALMAN DENİZALTILARI

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, yaptığı açıklamada Türkiye'nin son dönemde askeri alışverişlerini değerlendirdi. Rusya'dan alınacak olan S-400 hava savunma sistemleri, ABD'den alınacak olan F-35 uçakların ve Almanya'dan alınması planlanan denizaltının ne amaçla ve hangi planlarla alındığını endişeyle sordu.

NÜKLEER PANİĞİ

Yunan Dışişleri Bakanı'nın bir diğer paniği de nükleer enerji oldu. Rusya ve Pakistan ile gerçekleşen nükleer iş birliğine değinen Kocias, Rusya’nın Türkiye’de inşa edeceği nükleer fabrikayı ve nükleer enerji alanında yetiştirilecek olan 600 Türk mühendisten endişe duyduklarını belirtti.

Kocias, "Türkiye’nin Pakistan ile iyi ilişkileri hesaba katılmalı. Pakistan’ın birçok ülkeye nükleer enerji teknolojisi konusunda danışmanlık yaptığı bir gerçek. Benim şahsi endişem bu 600 uzmanın Pakistan’dan uzmanlarla birlikte Erdoğan’ın İslam dünyasının lideri olma düşünün bir parçasını teşkil etmesidir. Bir dış politika profesörü olarak anlamakla birlikte hemfikir olmadığım Rusya’nın bu stratejik düşüncesi, uzun vadede ülkem açısından sorun teşkil edebilir" dedi.

http://www.haber7.com/dis-politika/haber/2637245-yunanistani-turkiye-korkusu-sardi (http://www.haber7.com/dis-politika/haber/2637245-yunanistani-turkiye-korkusu-sardi)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Yabgu - 30 Mayıs 2018, 21:09:00
Bu yunanistan dışişleri bakanı ne kadar gerizekalıysa artık Türkiyeden atılacak bir nükleer füzenin Türkiye için bile intihar olabileceğini tahmin edemiyor /yada ediyor  olmayan beyniyle fikir üretip algı yaratmaya çalışıyor. Lakin ortada şöyle bir saçmalık var. Bu dışişleri bakanı ne zaman bir laf söylese bizim medyada manşet oluyor. Bu adam Yunanistan Dışişleri bakanı. Tabiki Türkiyenin büyümesini istemeyecek , tabiki artislenecek diklenecek.Bizde kimlere diklendik çapımız olmayan ama bu adam siyasetci tabiki konuşacak. Saçma olan bu adamın konuşması , Türkiye'ye diklenmesi değil. Bizim ülke insanının bu lavugun ağzından cıkan her lafı manşet yapıp prim yaptırması. Sallamayın abi şu herifi.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: serkan - 30 Mayıs 2018, 21:36:28
Valla biz büyük büyük projelerimizi hep ilk bu adamlardan haberdar olduk. Türkler füze yaptı adalara yerleştirdi dediler ertesi hafta Yıldırım ı göstermek zorunda kaldı bizimkiler. Seyir füzesi dediler dalga geçtik bir sene sonra SOM çıktı. Fransa dan motor aldığımızı öğrendiler belliki. Sonra uçak gemisi yapacak Türkler dediler kıçımızla güldük şimdi F35 li uçak gemisi konuşuyoruz. Yani bu yunanlılar bir şey diyorsa hemen gülüp geçmeyin en büyük düşmanlarını adım adım izleyen analiz eden adamlar bunlar. Bizim hakkımızda bunlardan daha iyi kaynak olmaz.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Yabgu - 30 Mayıs 2018, 22:03:49
Yunan bakan ne demiş ne sallamış pek ilgilenmiyorum. 600 mühendisin işi gücü bırakıp balistik füzelere patlayıcı geliştirmesini bende istemem. Bu ülkenin önceliği füzeyi nükleer hale getirmeden önce , geleceğin enerjisi diye tabir edilen elektrik sorununu nükleer ile çözmek olmalı. Petrolde yüzümüz gülmedi bari elektriğe bugünden odaklanmamız lazım. petrol - elektrik bir sonrası uranyum.Bu mühendisler bunlar üzerine yogunlaşmalı. Hayatımda aç ülkelerin nükleer füze tehdidinde bulunmasından iğrendiğim kadar baska birşeyden iğrenmiyorum. Eğer yunan bakanın dediği gibi 600 mühendisi direk nükleer füze geliştirmeye yollayacaksak bu ülkeye yapılmış en büyük ihanet yapılmış olur. Ha buna ihtimal veriyormuyum ? vermiyorum.%1lik bir ihtimalide olasılık olarak bırakıyorum.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Raptor44 - 30 Mayıs 2018, 22:58:35
nüklleer güç olmak çok büyük bir hamle farkındasın değilmi yabgu nüklleer bombalarımız olduğu vakit kesin bir üstünlüğe sahip olabiliriz
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: serkan - 30 Mayıs 2018, 23:19:20
Fransa nükleer güç olacak biz olmayacağız normalmi bu. Şimdi istedikleri kadar itiraz etsinler 2050 nin Türkiye si Fransa gibi bir ülke olduğunda kimse bizim nükleer hakkımıza çok itiraz edemeyecek. İlerde zaten br bir nükleer güçler öyle böyle artacak öyle bir gün gelecek her ülkenin nükleer silah hakkı olacak bu dünyada. İlelebet nükleer silahlar bu bir kaç ülkeye mi ait olacak sanki. 
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Partikül - 31 Mayıs 2018, 01:56:38
... Yani bu yunanlılar bir şey diyorsa hemen gülüp geçmeyin en büyük düşmanlarını adım adım izleyen analiz eden adamlar bunlar. Bizim hakkımızda bunlardan daha iyi kaynak olmaz.

Söylenenler doğruysa, demek ki içeride köstebek var! Artık adına FETÖ casusluk şebekesi mi dersiniz, çift taraflı çalışan ajan mı dersiniz, devşirilmiş kansız mı dersiniz... o kadarını bilemem. Fakat T.C. nin yapması gereken en acil işlerden bir tanesi de içindeki hainlik şebekelerini tespit etmektir. Bu kadar kadim bir millet, nasıl olur da şu kadar hain, kanı bozuk vatansız yetiştirebilir. Eğitim sistemi resmen hain yetiştiriyor. Haini bol olan milletleri, hele ki böyle bir zamanda-böyle bir coğrafyada uzun süre barındırmazlar. Tamamını tespit edip itlaf edeceksin; mecbursun, zorundasın.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Yabgu - 31 Mayıs 2018, 06:03:29
Nükleer olmasın demiyorum , onceliklendirmede ilk sıraya koyulmamali diyorum. 2ye koy , 3e koy ama önceliğin bu teknolojiden halk nezdinde yararlanmak olduğunu düşünüyorum.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: fırtına06 - 08 Haziran 2018, 08:46:27
SAT timlerine 'Hazır ol' emri!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Yunanistan'ın olası provokasyonunu önlemek için Ege Denizi'nde fırkateyn ve iki hücum bot, 7 gün 24 saat görev yaparken, Su Altı Taarruz (SAT) timlerine de çıkabilecek görevler için "hazır ol" emri verildi.

(http://i2.haber7.net//haber/haber7/photos/2018/23/sat_timlerine_hazir_ol_emri_verildi_1528361285_927.jpg)

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı son dönemde Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde gerilimi artırmaya çalışan Yunanistan'a yönelik önlemlerini artırdı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, "mavi vatan" olarak nitelendirilen denizlerdeki çalışmalar kapmasında Ege Denizi'nde bir fırkateyn ve iki hücum bot keşif ve gözetleme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bunun yanı sıra bölgeye sevk edilen Su Altı Taarruz (SAT) timlerine de olası bir görev için "hazır ol" emri verildi. Ege'de ayrıca insansız hava araçlarıyla da düzenli kontrol sağlanıyor.

Öte yandan önce Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ardından da Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Doğu Akdeniz ve Ege'de görevli fırkateynleri ziyaret ederek, her türlü göreve hazır olunduğu mesajını verdi.

Doğu Akdeniz ve Ege sularında icra edilen Beyaz Fırtına Tatbikatı'na katılan unsurları denetleyen Orgeneral Akar, iyi komşuluk ilişkileri içinde uluslararası hukuk kurallarına, ikili anlaşmalara, denizcilik kurallarına saygılı olarak faaliyetlerini yürüttüklerini belirtmiş, "Akdeniz'de, Ege'de bize düşecek bir görev olursa onu da vatanımız, milletimiz için gözümüzü kırpmadan yerine getiririz. Dolayısıyla bu konuda hiç kimsenin yanlış hesap yapmaması lazım." ifadelerini kullanmıştı.

TCG Giresun'da bahriyelilerle iftarda bir arala gelen Milli Savunma Bakanı Canikli de yanlış hesap yapılmaması uyarısında bulunarak, "Biz, her yerde olduğu gibi denizlerimizde ve sularımızda bu ülkenin menfaatlerini koruyacak her türlü tedbiri almak durumundayız ve alıyoruz. Bunlardan hiçbir şekilde taviz vermemiz söz konusu değil. Bazı ülkelerin, mahfillerin Bizans oyunlarının yeni versiyonlarını piyasaya sürerek bu sularda, denizlerde Türkiye'nin menfaatlerini ortadan kaldırmaya yönelik birtakım adımlar attıklarını zaman zaman görüyoruz. Buna müsaade edemeyiz, bu millet buna müsaade etmez." diye konuşmuştu.

Öte yandan Türk deniz yetki alanlarında denizde durumsal farkındalığa sahip olmak, deniz güvenliğine katkı sağlamak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumak maksadıyla icra edilen Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında bir fırkateyn, hücumbot, denizaltı ve deniz karakol uçaklarıyla karakol görevi yerine getiriliyor.

http://www.haber7.com/guncel/haber/2643220-sat-timlerine-hazir-ol-emri/?detay=1 (http://www.haber7.com/guncel/haber/2643220-sat-timlerine-hazir-ol-emri/?detay=1)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: fırtına06 - 23 Haziran 2018, 09:14:48
Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan ve İsrail şimdi de savunma alanında bölgede kalkan oluşturma girişimi başlattı. Yunan Savunma Bakanı, ''Türkiye herhangi bir zamanda Kıbrıs ve Yunanistan'ın egemenlik haklarını sorgulamaya yeltenmesi halinde bu vereceğimiz yanıt çok büyük olacak, bilinmesini isterim'' dedi.

DOĞU AKDENİZ'DE GÜVENLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ KARARLARINI TEKRARLADILAR

3 ülkenin savunma bakanları, Kıbrıs Rum yönetiminin Larnaka kentinde savunma sanayi şirketlerinin yer aldığı sempozyuma katıldı ve Doğu Akdeniz'de güvenlik alanında işbirliği kararlarını tekrarladı.

(https://foto.haberler.com/haber/2018/06/22/3-ulke-birlesip-turkiye-yi-kustahca-tehdit-etti-10977012_8018_m.jpg)

İSRAİL'DEN ÇOK SAYIDA ÖZEL SEKTÖR SAVUNMA SANAYİ ŞİRKETİ KATILDI

Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail, doğalgaz paylaşımı konusunda başbakan seviyesinde bir çok kez bir araya geldi. Savunma bakanları ise, 2'inci kez bir araya geliyor. Yunanistan Savunma Bakanı, Panos Kammenos, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ve Rum Savunma Bakanı Savvas Angelides, sempozyumda ayrı ayrı konuşmalar yaparak, bölgesel işbirliğinin önemine değindi ve terörler mücadele, kara ve deniz sınırların korunması ve mülteciler konularında ortak hareket edeceklerini söyledi. Sempozyuma özellikle İsrail'den çok sayıda özel sektör savunma sanayi şirketi katıldı.

YUNAN BAKAN: TÜRKİYE'YE KARŞI BİRİZ

Sempozyum öncesinde savunma bakanları ikili görüşmeler de yaptı. Yunanistan Savunma Bakanı Rum lider Nikos Anastasiadis'le biraraya geldi. Rum medyasının haberlerine göre, Rum lider ve Yunan Savunma Bakanı, Ege'de son dönemde Türkiye ile artan gerilim ve Rumların tek yanlı parsellediği doğu Akdeniz'deki doğalgaz sondajlarını görüştü. Yunan Savunma Bakanı, Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği münhasır alan sınırlarına Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin itirazlarına atıfta bulunarak, "Türkiye herhangi bir zamanda Kıbrıs ve Yunanistan'ın egemenlik haklarını sorgulamaya yeltenmesi halinde bu vereceğimiz yanıt çok büyük olacak, bilinmesini isterim" dedi. Yunanlı Bakan, Kıbrıslı Rumlarla savunma alanlarının bir olduğunu da kaydetti.

LIEBERMAN: ORTAK SAVUNMA PROJELERİ

İsrail Savunma Bakanı Lieberman, Rum yönetimi ve Yunanistan'la son yıllarda işbirliğinde büyük ilerleme kaydettiklerini söyledi. İsrail Savunma Bakanı, Rum ve Yunan savunma bakanları ile neredeyse her gün temas halinde olduklarını vurgulayarak, "Bugün yeni bir işbirliğinin ilk adımlarını atıyoruz. Askeri sanayilerimiz de artık çok önemli projeleri birlikte yürütecek" diye konuştu. 3 Savunma Bakanı'nın, Doğu Akdeniz'de arama kurtarma, doğal felaketler ve terörle mücadele gibi konularda ortak tatbikatlar düzenlenmesi konusunda açıklama yapması bekleniyor.

https://www.haberler.com/3-ulke-birlesip-turkiye-yi-tehdit-etti-10977012-haberi/ (https://www.haberler.com/3-ulke-birlesip-turkiye-yi-tehdit-etti-10977012-haberi/)

Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: serkan - 23 Haziran 2018, 10:02:36
Türkiye düşmanlığı nasıl bir sükse sağlıyor yunanistan a görüyor musunuz. Biz olmasak Yunanistan vasat bir ülke olurdu. Bizim tarihi mirasımızdan, bile olsa ortak oluyor. Sayemizde İsrail ile stratejik ortak oldu biz İsrail ile papaz olunca. O İsrail biz iyiyken Yunanistana silah bile satmıyordu biz istemediğimiz için. Popeye almak istedi alamadı zamanında Yunanistan. Ermenilerle temastalar Suriye İran Mısır kimle papaz olsak düşman ilk önce Yunanistan ile ilişkisini geliştiriyor bize inat. İyi olduğumuz ülkelerle de Yunanistan misilleme olarak temas kurma hakkı elde ediyor muhatap ülkede niye rahatsız olsun gayretli bir Yunanistan dan oda gülümsüyor adamlara biliyor tabi Yunanistan ın Türkiye ile yarışı yüzünden kendisine yaklaşmaya çalıştığını ama rahatsız olacak hali yok hem Türkiye hemde Yunanistan ile iyi ilişki yürütüyor. Yani Yunanlılar bizden rol çalıyorlar bu düşmanlık ile. Yoksa Bulgaristan gibi kıytırık bir bölge ülkesi olurlardı. Yunanistan ın Türkiye ye düşman olmasından zarar görmesini sağlamadığımız sürece bu düşmanlıktan vazgeçmesini beklemek saflık olur çünkü her şekilde işine yarıyor. AB içindede Türkiye mevzusu Yunanistan ı anlamlı kılıyor.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Destroyed - 23 Haziran 2018, 12:42:10
Ülke yönetiminde aklı değil duyguları öne çıkarırsan olacağı bu. Vatandaşların dini, imanı olabilir ama devletin dinide imanı da çıkarlarıdır. Fatih sulten mehmed çok dindar olmasına karşın devlet yönetiminde duygulara yer vermezdi.

Ve her kimesneye evlâdından saltanat müyesser ola, karındaşların nizâm-ı âlem içiin kati etmek münâsiptir. Ekser ulemâ dahi tecvîz etmedir. Anınla âmil olalar.

http://www.serenti.org/osmanlida-kardes-katli-ve-fatih-kanunnamesi/ (http://www.serenti.org/osmanlida-kardes-katli-ve-fatih-kanunnamesi/)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 20 Ekim 2018, 23:25:54
Alıntı
Asst.Prof.Dr.Emete Gözügüzelli
‏ @EGozuguzelli

#Sondakika
#Kocyas: #Yunanistan batıdaki karasularını 12 deniz miline genişletmeye hazır! dedi! Yunan CB kararnamesinde konu hazırmış. Onay bekleniyor!
Hadi bakalım #CasusBelli devreye girecek demektir bu!

Yunan Kathimerini gazetesine göre, Kocyas'ın bahsettiği genişleme, İyon Denizi'ndeki küçük bir ada grubu olan Diapontia Adaları'ndan, Mora Yarımadası ile Girit arasında yer alan Küçük Çuha Adası'na uzanan deniz bölgesini içeriyor.

Öte yandan Kocyas, Dışişleri Bakanlığı'nın Yunanistan'ın egemenliğini Girit'in çevresinde de 12 deniz miline kadar genişletmeye hazırlandığını da söyledi.
Sıcak gelişmelere hazırlıklı olmalıyız.

Eski bakan, ülkesinin karasularının 12 deniz miline genişletme planı için, "Yunanistan'ın (1947'de) On İki Ada'yı bünyesine almasından beri ilk defa olacak, ülkenin egemenliğini ilgilendiren çok önemli bir siyasi genişleme" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/EGozuguzelli/status/1053707651492859909
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 20 Ekim 2018, 23:30:06
Yunanistan şımarıklığı dozunu aştı!

Asst.Prof.Dr. Emete Gözügüzelli’den çok sert yanıtlar geldi
20/10/2018 AJANSTURK   

(https://www.ajansturk.press/wp-content/uploads/2018/10/Nikos-Kocyas-1.jpg)

    Yunanistan şımarıklığı bugün dozunu aştı ve eski Yunan dışişleri bakanı Nikos Kocyas, ülkenin batısındaki karasularını 6 deniz milinden 12 deniz miline genişletmeye hazır olduğunu söyledi.

Ayrılma kararı aldığını görevini geçici bir süre için Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’a devreden eski Dışişleri Bakanı Kocyas, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, ülkenin batısındaki karasularını 6 deniz milinden 12 deniz miline genişletmeye hazır olduğunu kaydetti.

Eski bakan, ülkesinin karasularının 12 deniz miline genişletme planı için, “Yunanistan’ın (1947’de) On İki Ada’yı bünyesine almasından beri ilk defa olacak, ülkenin egemenliğini ilgilendiren çok önemli bir siyasi genişleme” ifadelerini kullandı.

Yunan Kathimerini gazetesine göre, Kocyas’ın bahsettiği genişleme, İyon Denizi’ndeki küçük bir ada grubu olan Diapontia Adaları’ndan, Mora Yarımadası ile Girit arasında yer alan Küçük Çuha Adası’na uzanan deniz bölgesini içeriyor.

Öte yandan Kocyas, Dışişleri Bakanlığı’nın Yunanistan’ın egemenliğini Girit’in çevresinde de 12 deniz miline kadar genişletmeye hazırlandığını da söyledi.

Bu kararın alınması halinde, söz konusu 12 deniz mili genişliğindeki alan içerisindeki tüm gemicilik, balıkçılık ve sondaj faaliyetlerinin Yunanistan tarafından onaylanması gerekeceği anlamına geliyor.

Eski bakan, bu planlara ilişkin cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

………….

Yunanistan şımarıklığına karşı Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nden Ajanstürk yazarı Asst.Prof.Dr.Emete Gözügüzelli çok sert bir yazı kaleme alarak, böyle bir şımarıklığının karşılığının Uluslararası isminin “Casusbelli” “SavaşNedeni” olduğunu belirtti.

İşte o yazı :

    Yunanistan batıdaki karasularını 12 deniz miline genişletmeye hazırız! dedi! Yunan CB kararnamesinde konu hazırmış. Onay bekleniyor!

    Hadi bakalım “CasusBelli” “SavaşNedeni” devreye girecek demektir bu!

    Yunan Kathimerini gazetesine göre, Kocyas’ın bahsettiği genişleme, İyon Denizi’ndeki küçük bir ada grubu olan Diapontia Adaları’ndan, Mora Yarımadası ile Girit arasında yer alan Küçük Çuha Adası’na uzanan deniz bölgesini içeriyor. Öte yandan Kocyas, Dışişleri Bakanlığı’nın Yunanistan’ın egemenliğini Girit’in çevresinde de 12 deniz miline kadar genişletmeye hazırlandığını da söyledi.

    Sıcak gelişmelere hazırlıklı olmalıyız.

    Eski bakan, ülkesinin karasularının 12 deniz miline genişletme planı için, “Yunanistan’ın (1947’de) On İki Ada’yı bünyesine almasından beri ilk defa olacak, ülkenin egemenliğini ilgilendiren çok önemli bir siyasi genişleme” ifadelerini kullandı.

    ……….

    Yunanistan 12 millik karasuları Kararnamesini onaylama hazırlığı, Girit zirvesinde Yunanistan-Mısır sözde münhasır eko bölgenin yıl sonuna kadar belirlenme kararı, Yunanistan-GKRY-Mısır-İsrail’in Akdeniz’de faaliyetleri, EastMed, Fransa/ABD rolü, tacizler birlikte değerlendirilmeli.

    Türkiye tüm gelişmelerin farkında ve yakından takip etmektedir. Kara alanında terörle mücadelede gösterilen kararlılık deniz ve hava sahalarımız üzerinde de sürdürülmektedir. İhlale asla müsaade edilmeyecektir.

    Bedel ne ise karşılığı uluslararası hukuk nezdinde verilecektir.

    Mehmet Ali Talat ve işbirliği yaptığı Rum siyasilerin tek münhasır ekonomik bölge ve hava sahası dediği alanlar
    Rüya görmekten uyanacaklar!

    Türk Askeri adada sayısını artıracak,

    Deniz ve hava sahalarımızdan tek milim ihlalle müsaade edilmeyecektir !

    Suya yazı yazılmaz !

    Emete GÖZÜGÜZELLİ – KKTC

https://www.ajansturk.press/desifre/yunanistan-simarikligi-dozunu-asti-asst-prof-dr-emete-gozuguzelliden-cok-sert-yanitlar-geldi/ (https://www.ajansturk.press/desifre/yunanistan-simarikligi-dozunu-asti-asst-prof-dr-emete-gozuguzelliden-cok-sert-yanitlar-geldi/)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Raptor44 - 21 Ekim 2018, 00:44:38
Yunanı denize dökmenin vakti gelmiş
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: fırtına06 - 21 Ekim 2018, 14:35:28
Ne zamandır kaşınıyorlar. Anlaşılan bunların kaşıntısını almanın vakti gelmiş.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 21 Ekim 2018, 14:45:37
Yunanlılar Türkiye tarafı değil, batı kısmında karasularını 12 mile çıkarma niyetindeler. Ancak bunu yaparlarsa tüm karasuları için aynı şeyi yapma cesaretleri olacaktır.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: BATTLESTAR - 21 Ekim 2018, 16:29:56
Şöyle donanmanın tümünün katıldığı somlu f-16ların katıldığı iyi bir tatbikat yapsak hiç fena olmaz.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: OKÇULAR - 21 Ekim 2018, 17:05:06
Akdenizde Barbaros gemisinin faaliyetleri, TCG Anadolu, Reis sınıfı denizaltılar, I sınıfı firkateyler inşa halinde yani bizde rahat durmuyoruz.  Bunlar yetmiyormuş gibi Ege de IHA larımız dolanmaya başladı. Garibim Yunanlılar varlık göstermek zorunda...  Aslında kötü adam biziz  Ilerde adaların statüsünü masaya yatıracağımızı biliyorlar. 😊😊😊
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 21 Ekim 2018, 18:32:27
Yunanlilar 12 mile cikacaklar beyler. Bu 2+2=4. Bunun nedeni de bizim yaptigimiz politik secimler. Soru şu: Ne zaman?
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Yabgu - 21 Ekim 2018, 19:49:24
Her ne kadar genel savunma sanayii açısından Yunanlılarla aramızda uçurum olsada  F-35leri alamadıgımız takdirde Egede F-16 viper ve S-300 kaynaklı geriye düşmemiz kaçınılmaz hale gelecektir. mevcut gemilerimizde çok hantallar. TCG anadolu yapıyoruz güzelde onu koruyan gemileri yapmadıktan sonra ne işe yarıycak. Kurtların arasına koyun sürmekle aynı şey. Acil TF-2000 ve S400/yada muadili sistemler şart Egeye
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: firtinabaskan - 21 Ekim 2018, 20:15:43
Yunanlilar 12 mile cikacaklar beyler. Bu 2+2=4. Bunun nedeni de bizim yaptigimiz politik secimler. Soru şu: Ne zaman?

Uyvar az git ötede oyna ya sen nasıl birşeysin politik seçimlermiş miş miş miş adamlar sana kucak açmıştı zaten töbe yarabbim
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: firtinabaskan - 21 Ekim 2018, 20:18:49
Her ne kadar genel savunma sanayii açısından Yunanlılarla aramızda uçurum olsada  F-35leri alamadıgımız takdirde Egede F-16 viper ve S-300 kaynaklı geriye düşmemiz kaçınılmaz hale gelecektir. mevcut gemilerimizde çok hantallar. TCG anadolu yapıyoruz güzelde onu koruyan gemileri yapmadıktan sonra ne işe yarıycak. Kurtların arasına koyun sürmekle aynı şey. Acil TF-2000 ve S400/yada muadili sistemler şart Egeye

s400 ün ilk sistemi 2019 3.çeyreğinde gelmiş oluyor zaten adaş onun haricinde bora ve türevleri geliştirilmekte olan silahlarımızda var f35 de hiçbir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum o yüzden bizim değil yunanlıların düşünmesi lazım bugün haberlere göre angajman kurallarımız değiştiriliyor tacize misliyle karşılık verilecek hatta gemi komutanına kadar yetki verilmesi düşünülüyormuş bakalım görelim.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 21 Ekim 2018, 20:19:15
Yunanlilar 12 mile cikacaklar beyler. Bu 2+2=4. Bunun nedeni de bizim yaptigimiz politik secimler. Soru şu: Ne zaman?

Uyvar az git ötede oyna ya sen nasıl birşeysin politik seçimlermiş miş miş miş adamlar sana kucak açmıştı zaten töbe yarabbim

Olur. Ben otede oynarim da, senin oynadigin yer pek bir lumpen. Asagi mahallede mevzu varmis diyorlar kahveden adam topla da git istersen!
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 21 Ekim 2018, 20:20:54
Her ne kadar genel savunma sanayii açısından Yunanlılarla aramızda uçurum olsada  F-35leri alamadıgımız takdirde Egede F-16 viper ve S-300 kaynaklı geriye düşmemiz kaçınılmaz hale gelecektir. mevcut gemilerimizde çok hantallar. TCG anadolu yapıyoruz güzelde onu koruyan gemileri yapmadıktan sonra ne işe yarıycak. Kurtların arasına koyun sürmekle aynı şey. Acil TF-2000 ve S400/yada muadili sistemler şart Egeye

s400 ün ilk sistemi 2019 3.çeyreğinde gelmiş oluyor zaten adaş onun haricinde bora ve türevleri geliştirilmekte olan silahlarımızda var f35 de hiçbir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum o yüzden bizim değil yunanlıların düşünmesi lazım bugün haberlere göre angajman kurallarımız değiştiriliyor tacize misliyle karşılık verilecek hatta gemi komutanına kadar yetki verilmesi düşünülüyormuş bakalım görelim.

Yarin belli olur tacize kim ne karsilik verecek. Az yavas gel memlekette muavenet bollugu yok!
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: firtinabaskan - 21 Ekim 2018, 20:44:06
Her ne kadar genel savunma sanayii açısından Yunanlılarla aramızda uçurum olsada  F-35leri alamadıgımız takdirde Egede F-16 viper ve S-300 kaynaklı geriye düşmemiz kaçınılmaz hale gelecektir. mevcut gemilerimizde çok hantallar. TCG anadolu yapıyoruz güzelde onu koruyan gemileri yapmadıktan sonra ne işe yarıycak. Kurtların arasına koyun sürmekle aynı şey. Acil TF-2000 ve S400/yada muadili sistemler şart Egeye

s400 ün ilk sistemi 2019 3.çeyreğinde gelmiş oluyor zaten adaş onun haricinde bora ve türevleri geliştirilmekte olan silahlarımızda var f35 de hiçbir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum o yüzden bizim değil yunanlıların düşünmesi lazım bugün haberlere göre angajman kurallarımız değiştiriliyor tacize misliyle karşılık verilecek hatta gemi komutanına kadar yetki verilmesi düşünülüyormuş bakalım görelim.

Yarin belli olur tacize kim ne karsilik verecek. Az yavas gel memlekette muavenet bollugu yok!

Belli olur sen merak etme bankamatiğe koş yunan savunma bakanı kadar iddalısın hepsi o
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 21 Ekim 2018, 20:53:14
Her ne kadar genel savunma sanayii açısından Yunanlılarla aramızda uçurum olsada  F-35leri alamadıgımız takdirde Egede F-16 viper ve S-300 kaynaklı geriye düşmemiz kaçınılmaz hale gelecektir. mevcut gemilerimizde çok hantallar. TCG anadolu yapıyoruz güzelde onu koruyan gemileri yapmadıktan sonra ne işe yarıycak. Kurtların arasına koyun sürmekle aynı şey. Acil TF-2000 ve S400/yada muadili sistemler şart Egeye

s400 ün ilk sistemi 2019 3.çeyreğinde gelmiş oluyor zaten adaş onun haricinde bora ve türevleri geliştirilmekte olan silahlarımızda var f35 de hiçbir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum o yüzden bizim değil yunanlıların düşünmesi lazım bugün haberlere göre angajman kurallarımız değiştiriliyor tacize misliyle karşılık verilecek hatta gemi komutanına kadar yetki verilmesi düşünülüyormuş bakalım görelim.

Yarin belli olur tacize kim ne karsilik verecek. Az yavas gel memlekette muavenet bollugu yok!

Belli olur sen merak etme bankamatiğe koş yunan savunma bakanı kadar iddalısın hepsi o

Sacmaliyorsun. Aforizma kasmaya calisiyorsun. Nereye gemi komutani misilleme yapiyor yahu? Kardak'da iki donanma karsi karsiya geldi, kilit atti, biz adaya ciktik kimse bisey yapamadi.

Kahvehane mi tariyorsun birader?!
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Yabgu - 21 Ekim 2018, 21:41:00
temmuz 2019da gelecek ilk parti S400 sisteminin Ankaraya kurulacagında ısrarlıyım. Alınma sebeplerinin başında da HAİN 15 temmuz kalkışmasında uçakları indirememeyi görüyorum. İlk partiden 8-9 ay sonra gelmesi/yada anlaşma sağlanırsa yerli olarak üretilmesi gereken S-400 sisteminin incirlik/suriye yakınlarında kurulma ihtimali yüksek kanımca. Bununda nedeni Suriyedeki olası bir Münbiç ve ötesi operasyonunda kahpe bir ülkenin "kazara" hedefi olmamak -ki bence o yankiler kesinlikle bizi "yanlışlıkla" vuracaklardır. Kahpelik doğalarında var. Buna ek olarak 15 temmuz gecesinde incirlik üssünün ayrı bir yerinin olmasıda var. Ege için ben şuan bir S-400 planı görmüyorum. Altını çiziyorum "şuan" için. Yoksa orta ve uzun vadede Ege Kıbrıstan kaynaklı en büyük sorunların başında gelecektir. Buna ek olarak Yunanlıların F-16'larını Viper seviyeye çıkararak bizim mevcut hava kuvvetlerimizin envanterinde olan F-16lardan daha gelişmiş F-16lara sahip olmasıda bizim ilerisi için olmazsa olmaz ege planlarımızın olmasını zorunlu kılıyor. TF-Xten önce F-35 hem Kıbrısta hemde Egede inanılmaz bir caydırıcı güç olacaktır.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: firtinabaskan - 21 Ekim 2018, 21:43:53
temmuz 2019da gelecek ilk parti S400 sisteminin Ankaraya kurulacagında ısrarlıyım. Alınma sebeplerinin başında da HAİN 15 temmuz kalkışmasında uçakları indirememeyi görüyorum. İlk partiden 8-9 ay sonra gelmesi/yada anlaşma sağlanırsa yerli olarak üretilmesi gereken S-400 sisteminin incirlik/suriye yakınlarında kurulma ihtimali yüksek kanımca. Bununda nedeni Suriyedeki olası bir Münbiç ve ötesi operasyonunda kahpe bir ülkenin "kazara" hedefi olmamak -ki bence o yankiler kesinlikle bizi "yanlışlıkla" vuracaklardır. Kahpelik doğalarında var. Buna ek olarak 15 temmuz gecesinde incirlik üssünün ayrı bir yerinin olmasıda var. Ege için ben şuan bir S-400 planı görmüyorum. Altını çiziyorum "şuan" için. Yoksa orta ve uzun vadede Ege Kıbrıstan kaynaklı en büyük sorunların başında gelecektir. Buna ek olarak Yunanlıların F-16'larını Viper seviyeye çıkararak bizim mevcut hava kuvvetlerimizin envanterinde olan F-16lardan daha gelişmiş F-16lara sahip olmasıda bizim ilerisi için olmazsa olmaz ege planlarımızın olmasını zorunlu kılıyor. TF-Xten önce F-35 hem Kıbrısta hemde Egede inanılmaz bir caydırıcı güç olacaktır.
yorumuna katılıyorum ama kuvvetin bununla ilgili birşeyler düşündüğünüde düşünüyorum
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: firtinabaskan - 21 Ekim 2018, 21:44:31
Her ne kadar genel savunma sanayii açısından Yunanlılarla aramızda uçurum olsada  F-35leri alamadıgımız takdirde Egede F-16 viper ve S-300 kaynaklı geriye düşmemiz kaçınılmaz hale gelecektir. mevcut gemilerimizde çok hantallar. TCG anadolu yapıyoruz güzelde onu koruyan gemileri yapmadıktan sonra ne işe yarıycak. Kurtların arasına koyun sürmekle aynı şey. Acil TF-2000 ve S400/yada muadili sistemler şart Egeye

s400 ün ilk sistemi 2019 3.çeyreğinde gelmiş oluyor zaten adaş onun haricinde bora ve türevleri geliştirilmekte olan silahlarımızda var f35 de hiçbir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum o yüzden bizim değil yunanlıların düşünmesi lazım bugün haberlere göre angajman kurallarımız değiştiriliyor tacize misliyle karşılık verilecek hatta gemi komutanına kadar yetki verilmesi düşünülüyormuş bakalım görelim.

Yarin belli olur tacize kim ne karsilik verecek. Az yavas gel memlekette muavenet bollugu yok!

Belli olur sen merak etme bankamatiğe koş yunan savunma bakanı kadar iddalısın hepsi o

Sacmaliyorsun. Aforizma kasmaya calisiyorsun. Nereye gemi komutani misilleme yapiyor yahu? Kardak'da iki donanma karsi karsiya geldi, kilit atti, biz adaya ciktik kimse bisey yapamadi.

Kahvehane mi tariyorsun birader?!

Kahvehaneyle sıkıntı ne bir ara içini dökersin
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Yabgu - 21 Ekim 2018, 21:54:18
Ben Kuvvetin ne istediğini yada ileri planlarını anlamış değilim açıkcası. TCG Anadolu güzel bir gemi işlevi bol ve umarım çok faydalı olacaktır lakin bana sorsan TCG Anadolu mu yoksa TF2000mi diye direk TF2000 derdim. evet çafrad hazır değil tasarımı çafrada göre hazırlanıyor ama biz ufak bir ülke değiliz. Biz tehdidi bol olan bir ülkeyiz. Bizim gibi ülkeler önce kendi ihtiyacını karşılar ondan sonra kendi gemisini yapar. evet milli gemimizi yapıyoruz gururda duyuyoruz ama  miadı dolmuş hantal gemilerin kendi eceliyle ölme zamanı geldiğinde kendi gemimizi yapalım kafası yaşanması biraz insanı ipe götürür. Düşman siz "yerli ve milli" gemilerinizi yapında biz sonra saldıralım demez. Önce biz olası tehditlere karşı 3-4 adet TF-2000 tarzı gemi dışardan alım yapmalıydık. Buna katılır katılmasınız ayrı konu. Eski gemileri istediginiz kadar yenileyin 2018 teknolojiyle yapılmış bir gemi gibi olması imkansız. Yıl 2018 elimizde bombardıman uçağı kalmadı. Gemiler hantal. HSS hiç yok. Sonra Yunanı suda boğacaz öyle mi ? Yunanın sadece Yorgoyla - Stannisle mi geleceğini sanıyorsunuz Egeye ? Yanında Fransızı bilmem neyi olmayacak mı ? Olacak. Bunlarıda hesap edeceksin.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Canik - 21 Ekim 2018, 22:05:20
Yorumlara bakıyorumda kimse Bayraktarın insansız savaş uçağından bahsetmiyor takvim çok mu uzun acaba bence en önemli güç çarpanlarından birisi olacak bu uçak ...
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: firtinabaskan - 21 Ekim 2018, 22:07:58
Ben Kuvvetin ne istediğini yada ileri planlarını anlamış değilim açıkcası. TCG Anadolu güzel bir gemi işlevi bol ve umarım çok faydalı olacaktır lakin bana sorsan TCG Anadolu mu yoksa TF2000mi diye direk TF2000 derdim. evet çafrad hazır değil tasarımı çafrada göre hazırlanıyor ama biz ufak bir ülke değiliz. Biz tehdidi bol olan bir ülkeyiz. Bizim gibi ülkeler önce kendi ihtiyacını karşılar ondan sonra kendi gemisini yapar. evet milli gemimizi yapıyoruz gururda duyuyoruz ama  miadı dolmuş hantal gemilerin kendi eceliyle ölme zamanı geldiğinde kendi gemimizi yapalım kafası yaşanması biraz insanı ipe götürür. Düşman siz "yerli ve milli" gemilerinizi yapında biz sonra saldıralım demez. Önce biz olası tehditlere karşı 3-4 adet TF-2000 tarzı gemi dışardan alım yapmalıydık. Buna katılır katılmasınız ayrı konu. Eski gemileri istediginiz kadar yenileyin 2018 teknolojiyle yapılmış bir gemi gibi olması imkansız. Yıl 2018 elimizde bombardıman uçağı kalmadı. Gemiler hantal. HSS hiç yok. Sonra Yunanı suda boğacaz öyle mi ? Yunanın sadece Yorgoyla - Stannisle mi geleceğini sanıyorsunuz Egeye ? Yanında Fransızı bilmem neyi olmayacak mı ? Olacak. Bunlarıda hesap edeceksin.

HSS konusunda önümüzdeki 5 yılda epey bir meseda kat etmiş olacağız eğer söylenen gibi 2.parti s400 lerde teknoloji transferi olduğunda uzun menzilli çok iyi bir hss ortaya çıkaracağımıza eminim biz birşeyi ucundan kaptıkmı iyi şeyler ortaya çıkıyor ege kısmına gelince gemiler önemli ama kara konuşlu bataryalar egede bizi rahat ettirir diye düşünüyorum benim mantık en basitinden zayıf olduğumuzu düşünseler şimdiye kadar bir bahaneyle çoktan sıkıntılar baş gösterirdi tabi birde bunun bana kalırsa deniz kısmının haricinde çaresiz kalınırsa kara kısmıda var bunların hepsini topyekün düşünmek lazım ayrıca denizaltılar üretiliyor gemilerde yavaş yavaş kendini gösterir çıkmaya başladığında 5 yıl içinde arka arka senelere yayılarak gemilerimizde ortaya çıkar ozamana kadar idare edilir daha sonra zaten raya girdiğinde istediğimiz kadar üretiriz düşüncesindeyim yani egede bana kalırsa enseyi karartmaya gerek yok ama ipleri elden bırakmamda şart tabi
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Yabgu - 21 Ekim 2018, 22:30:44
S400 teknolojisinin konusunda bir yanlış anlaşılma var toplumda..adamlar sana al bu S400ün bilgileri demiyolar. Adamların mühendisleri yaparken senin mühendislerin onlardan ne kaparsa budur teknoloji transferi. Bakınız Güney Kore S-300den kendi HSSlerini devşirdiler. Keza Çin yine aynı şekilde. Kimse kimseye varolan teknolojisini vermez. Ruslarla ortak bir ürün geliştirirken ne kaparsan odur teknoloji transferi. Ayrıca Ben S400 tarzı bir HSS için daha 10-15 yıllık bir sürece ihtiyacımız oldugunu düşünüyorum. Yani Bunun radarı var , füzesi var  birçok unsuru var içinde. Biz Füze konusunda Ruslarla aşık atamayız. Adamlar bu işin piri , kitabını bırak ansiklopedisini yazarlar. Füze konusunda nirvanayı yaşıyolar. Biz daha yeni emeklemeye başlıyoruz. Tüm sistem bileşenlerinde 4-5 yılda harikalaşıp S400 tarzı bir ürün çıkarmak imkansız. 100 km menzilli bir HSSmiz olursa öpüpte başımıza koyalım. Burda kendimizi küçümsemiyorum varolan gerçeklerden bahsediyorum. kendimizi dev aynasında görmeden emin adımlarla ilerlemek daha mantıklı. Kara konuşlu gemisavar füzeler demişsin lakin Egede birçok ada var. Bu adaların yine büyük bir bölümü Yunanlılara ait. Bize iki üc tane seyir füzesi yollayıp gemiyi adaların ardına saklasalar nasıl görcez nasıl vurcaz ? Herşey bu kadar kolay değil yahu. Yani o "akşam namazını atinada kılarız"cılardan olmayın. Dünya savaş sistemi cepheden süngülerle çıkıp düşman üstüne koşma devrini geçti.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Yabgu - 21 Ekim 2018, 22:34:29
Yorumlara bakıyorumda kimse Bayraktarın insansız savaş uçağından bahsetmiyor takvim çok mu uzun acaba bence en önemli güç çarpanlarından birisi olacak bu uçak ...
İEge için diyorsan varolan ürünleri konusmak daha mantıklı. Yoksa bende isterdim İzmire elektromanyetk top koyup geleni devirelim demeyi ama malesef :))
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: firtinabaskan - 21 Ekim 2018, 22:46:13
S400 teknolojisinin konusunda bir yanlış anlaşılma var toplumda..adamlar sana al bu S400ün bilgileri demiyolar. Adamların mühendisleri yaparken senin mühendislerin onlardan ne kaparsa budur teknoloji transferi. Bakınız Güney Kore S-300den kendi HSSlerini devşirdiler. Keza Çin yine aynı şekilde. Kimse kimseye varolan teknolojisini vermez. Ruslarla ortak bir ürün geliştirirken ne kaparsan odur teknoloji transferi. Ayrıca Ben S400 tarzı bir HSS için daha 10-15 yıllık bir sürece ihtiyacımız oldugunu düşünüyorum. Yani Bunun radarı var , füzesi var  birçok unsuru var içinde. Biz Füze konusunda Ruslarla aşık atamayız. Adamlar bu işin piri , kitabını bırak ansiklopedisini yazarlar. Füze konusunda nirvanayı yaşıyolar. Biz daha yeni emeklemeye başlıyoruz. Tüm sistem bileşenlerinde 4-5 yılda harikalaşıp S400 tarzı bir ürün çıkarmak imkansız. 100 km menzilli bir HSSmiz olursa öpüpte başımıza koyalım. Burda kendimizi küçümsemiyorum varolan gerçeklerden bahsediyorum. kendimizi dev aynasında görmeden emin adımlarla ilerlemek daha mantıklı. Kara konuşlu gemisavar füzeler demişsin lakin Egede birçok ada var. Bu adaların yine büyük bir bölümü Yunanlılara ait. Bize iki üc tane seyir füzesi yollayıp gemiyi adaların ardına saklasalar nasıl görcez nasıl vurcaz ? Herşey bu kadar kolay değil yahu. Yani o "akşam namazını atinada kılarız"cılardan olmayın. Dünya savaş sistemi cepheden süngülerle çıkıp düşman üstüne koşma devrini geçti.

Ben zaten adamlar bize al s400 sende yap derler demiyorum biz o işi kaparız diyorum çünki bizde ufak tefek yapıyoruz hisar a o vs ayrıca sadece s400 ilede değil avrupa ilede çalışmamız olacak vs kaç yıla yayılır orası muhamma lakin er yada geç biz hss kralını yaparız işi kaptığımızda tabiki füze konusunda ruslarla aşık atmak zor ancak ukrayna ile sıkı işbirliği hiç hesapta olmayan şeyleri doğuradabilir.Radar konusunda çalışmalarımız var çok şükür iyide gidiyorlar dahada iyileri ileride gelir düşüncesindeyim.Adalar konusunda onların çok adası olması sorun teşkil etmez bizde bolca kısa sürede hücum bot yapar salarız egeye 100 lerce tıpkı iranın yaptığı gibi yani birşekilde götürürüz işi akşam namazını atinada kılmak değil o sabah namazını ardından kahvaltısını :) yunanları okadar büyütmeye gerek yok ayrıca karadan girme konusunda ciddiyim denizden başka ülkelere kaçışlar başlar :DD yunanlar bir ara bizle baş edebileceklerini düşünüp atarlanmaya kalkıyordu ama duruldu sonra ortalık sebebini onlar biliyor süngüye gerek yok okadar ihtiyaç sahibi değiliz çok şükür.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: firtinabaskan - 21 Ekim 2018, 22:48:40
Yorumlara bakıyorumda kimse Bayraktarın insansız savaş uçağından bahsetmiyor takvim çok mu uzun acaba bence en önemli güç çarpanlarından birisi olacak bu uçak ...

Selçuk bayraktarın söylediği 2023 öncesi bugüne kadar dediklerini yaptılar inşallah bunuda gerçekleştirirler Akıncı iha seneye devreye girecek zaten 550 beygirlik motor üzerindede çalışmalar yapılıyormuş bakalım hayırlısı
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 21 Ekim 2018, 23:37:56
Çok ilginç yorumlar. Kimi demiş Yunanlılar saldırdı mı alnız olmayacak, yanında Fransa vs olacak! Kimi demiş Avrupa ile HSS çalışmamız olacak, Ama o çalışmnın merkezi yine Fransa'da! Bu bir çelişki!

Yunanistan ekonomik olarak tarihini en kötü dönemlerini yaşıyor diyebiliriz. Yunanistan'ın en büük gelir kaynaklarından biri Turizm ve Yunanlılarda gram akıl varsa asla Ege'de ve özellikle de Türkiye ile bir savaşı istemezler. Bu kadar zor günlerine rağmen Ege'de oldukça cüretkar tacizlerde bulunmaya devam ettikleri ise aşikar. Bizde bir atasözü var; havlayan köpek ısırmaz! Eğer ısırmaya karar verdiyse buna tek başına cesaret edemez. Akdeniz'de bir enerji çekişmesi var ve zavallı Yunanlılar yine bize karşı birileri tarafından piyon olarak kullanılıyorlar bence. Bize benzer yönleri var, çabuk gaza geliyorlar.

NOT: Baykar tarafındna hedeflenen Akıncı insansız hava aracının 2019 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi. Devreye alınması değil! İlk uçuşu bir takım test uçuşları ve sertifika süreci takip edecektir. Bu da 2019 yılı için seri üretime yetişmesinin ver servise girmesinin zor olacağı demek!
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: firtinabaskan - 22 Ekim 2018, 00:02:44
Çok ilginç yorumlar. Kimi demiş Yunanlılar saldırdı mı alnız olmayacak, yanında Fransa vs olacak! Kimi demiş Avrupa ile HSS çalışmamız olacak, Ama o çalışmnın merkezi yine Fransa'da! Bu bir çelişki!

Yunanistan ekonomik olarak tarihini en kötü dönemlerini yaşıyor diyebiliriz. Yunanistan'ın en büük gelir kaynaklarından biri Turizm ve Yunanlılarda gram akıl varsa asla Ege'de ve özellikle de Türkiye ile bir savaşı istemezler. Bu kadar zor günlerine rağmen Ege'de oldukça cüretkar tacizlerde bulunmaya devam ettikleri ise aşikar. Bizde bir atasözü var; havlayan köpek ısırmaz! Eğer ısırmaya karar verdiyse buna tek başına cesaret edemez. Akdeniz'de bir enerji çekişmesi var ve zavallı Yunanlılar yine bize karşı birileri tarafından piyon olarak kullanılıyorlar bence. Bize benzer yönleri var, çabuk gaza geliyorlar.

NOT: Baykar tarafındna hedeflenen Akıncı insansız hava aracının 2019 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi. Devreye alınması değil! İlk uçuşu bir takım test uçuşları ve sertifika süreci takip edecektir. Bu da 2019 yılı için seri üretime yetişmesinin ver servise girmesinin zor olacağı demek!
İmkansız değil ama 2020 olsun çok sorun değil !
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Yabgu - 22 Ekim 2018, 00:08:46
Çok ilginç yorumlar. Kimi demiş Yunanlılar saldırdı mı alnız olmayacak, yanında Fransa vs olacak! Kimi demiş Avrupa ile HSS çalışmamız olacak, Ama o çalışmnın merkezi yine Fransa'da! Bu bir çelişki!

Yunanistan ekonomik olarak tarihini en kötü dönemlerini yaşıyor diyebiliriz. Yunanistan'ın en büük gelir kaynaklarından biri Turizm ve Yunanlılarda gram akıl varsa asla Ege'de ve özellikle de Türkiye ile bir savaşı istemezler. Bu kadar zor günlerine rağmen Ege'de oldukça cüretkar tacizlerde bulunmaya devam ettikleri ise aşikar. Bizde bir atasözü var; havlayan köpek ısırmaz! Eğer ısırmaya karar verdiyse buna tek başına cesaret edemez. Akdeniz'de bir enerji çekişmesi var ve zavallı Yunanlılar yine bize karşı birileri tarafından piyon olarak kullanılıyorlar bence. Bize benzer yönleri var, çabuk gaza geliyorlar.

NOT: Baykar tarafındna hedeflenen Akıncı insansız hava aracının 2019 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi. Devreye alınması değil! İlk uçuşu bir takım test uçuşları ve sertifika süreci takip edecektir. Bu da 2019 yılı için seri üretime yetişmesinin ver servise girmesinin zor olacağı demek!
Senin "yunanlılar buna tek başına cesaret edemez" demenle , "piyon olarak kullanılıyorlar" demenle benim Fransa Yunanlıların yanında yer alacak demem arasında nasıl bir uzaklık var ki ? hemen hemen aynı şeyleri konuşmusuz. Egeye Yunanistanı korumak için savaş gemisi gönderen Uganda mıydıda ben farkedemedim. Kıbrısta üs kurma girişiminde olan Hapua Yeni Gine miydide ben es geçtim. Mısıra savaş uçakları - savaş gemileri saten Filipinler mi ? Senin Kuzey Irakta Barzani ile anlaşıp çıkarma girilşminde bulunacagın petrolü bugün Fransa çıkarıyor. Senin Kaddafi ile anlaşıp Libyadan petrol çıkarma işini bugün Fransa yapıyor. Senin Mursi ile anlaşıp Mısırda çıkartacagın gazı Fransa cıkarıyor. Tüm bunlar olurken ben Yunanlılar Fransızlarla beraber gelecek dedim diye mi ilginçleşti ? Fransa şirketler devletidir. kendi ülkesinde petrol olmadıgı halde ,  petrol ihrac eden ülkeler sıralamasında ilk 4teler. eğer gözünü birşeye dikerse Yunanistanın turizmini önemseyeceklerini pek sanmıyorum.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 22 Ekim 2018, 00:18:09
Senin "yunanlılar buna tek başına cesaret edemez" demenle , "piyon olarak kullanılıyorlar" demenle benim Fransa Yunanlıların yanında yer alacak demem arasında nasıl bir uzaklık var ki ? hemen hemen aynı şeyleri konuşmusuz. Egeye Yunanistanı korumak için savaş gemisi gönderen Uganda mıydıda ben farkedemedim. Kıbrısta üs kurma girişiminde olan Hapua Yeni Gine miydide ben es geçtim. Mısıra savaş uçakları - savaş gemileri saten Filipinler mi ? Senin Kuzey Irakta Barzani ile anlaşıp çıkarma girilşminde bulunacagın petrolü bugün Fransa çıkarıyor. Senin Kaddafi ile anlaşıp Libyadan petrol çıkarma işini bugün Fransa yapıyor. Senin Mursi ile anlaşıp Mısırda çıkartacagın gazı Fransa cıkarıyor. Tüm bunlar olurken ben Yunanlılar Fransızlarla beraber gelecek dedim diye mi ilginçleşti ? Fransa şirketler devletidir. eğer gözünü birşeye dikerse Yunanistanın turizmini önemseyecegini pek sanmıyorum.

Uzak demedim ki!
İlginç dedim.
Fransa böyle bir durumda Eurosam ile yüksek irtifa savunma sistemi çalışmamızı ne ölçüde engelleyebilir? Gerçi daha kavram tanımlama çalışması aşamasında ve önümüzdeki yılın sonunda tamamlanacak.
Bir yandan Ege'de bize karşı savaşta Yunanistan'ın yanında yer alacak! Diğer yandan bizim yüksek irtifa hava savunma sistemimize destek verecek!
İlginç değil mi?
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Yabgu - 22 Ekim 2018, 00:39:36
destek vereceğini henüz söylemediki.HSS yapıyoruz diye bir anlaşmada yapılmadı.  Anlaşması yapılan konu olası bir samp-T geliştirme sürecinde Türk şirketlerden (aselsan-roketsan-havelsan) ne kadar fayda sağlayabiliriz , bu şirketlerin yetenekleri nelerdir , bize ne oranda katkı verebilirler , 3 ülkenin ihtiyacı olan sistemin isterleri , kavramsal tasarımları falan bunların araştırılıp bir yol haritası çizilmesi. Anlaşma bu.Direk hadi Samp-T yapıyoruz demediler ki. Birde yukarda dediğim gibi Fransa şirketler devleti. birçok ünlü tv kanallarının sahipleri silah tüccarları. Samp-Tdende para kazanacaklar.Türkiyenin samp-T alması Fransızların daha çok işine gelir , Yunanlılarada samp-t yada rafael satarlar. İşleyiş böyle. Amerika bir tarafa tank verirken diğer tarafa antitanksavar verirki birbirini yesinler bende silah satayım der. Şuanki dünya ülkelerinin işleyişi bu değil mi zaten. Bir tarafta didişirlerken diğer tarafta ortak iş yapabilme durumu çokta anormal gelmemeli. 
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 22 Ekim 2018, 01:00:19
destek vereceğini henüz söylemediki.HSS yapıyoruz diye bir anlaşmada yapılmadı.  Anlaşması yapılan konu olası bir samp-T geliştirme sürecinde Türk şirketlerden (aselsan-roketsan-havelsan) ne kadar fayda sağlayabiliriz , bu şirketlerin yetenekleri nelerdir , bize ne oranda katkı verebilirler , 3 ülkenin ihtiyacı olan sistemin isterleri , kavramsal tasarımları falan bunların araştırılıp bir yol haritası çizilmesi. Anlaşma bu.Direk hadi Samp-T yapıyoruz demediler ki. Birde yukarda dediğim gibi Fransa şirketler devleti. birçok ünlü tv kanallarının sahipleri silah tüccarları. Samp-Tdende para kazanacaklar.Türkiyenin samp-T alması Fransızların daha çok işine gelir , Yunanlılarada samp-t yada rafael satarlar. İşleyiş böyle. Amerika bir tarafa tank verirken diğer tarafa antitanksavar verirki birbirini yesinler bende silah satayım der. Şuanki dünya ülkelerinin işleyişi bu değil mi zaten. Bir tarafta didişirlerken diğer tarafta ortak iş yapabilme durumu çokta anormal gelmemeli. 

Söz konusu Türkiye olunca, bir sıcak çatışmada bize silah, teknoloji vs satmamak için kırk takla atarlar. Kıbrıs Barış harekatı dönemindeki gibi! Sıcak çatışmaya dönüşmeyen bir gerilim ortamı varsa dediğin geçerli! Türkiye-Yunanistan arasındaki soğuk savaşta bugüne kadar olduğu gibi!

Genel olarak silahların öldürmeyi değil, caydırmayı amaçladığını düşünen, barıştan yana olan bir insanım. Ama Yunanistan'ın özellikle son dönemdeki tavırlarına bakarak Yunanistan ile bir savaş girmenin mantıklı olduğu kanısındayım. Çünkü ilerlemek için kriz ortamından çıkmak gerekir. Krizler de belirsizlikler nedeniyle ortaya çıkarlar Yunanistan ile aramızda sürekli kriz var! Yunan tarafının müthiş düşmanca yaklaşımı geçmişe dayalı kuyruk acısından kaynaklanıyor. Bazı Yunanlılar halen bir kaç asır önceki zihniyette yaşıyorlar ve o zamanın hayalinde yaşıyorlar. Ege'deki yerleşimleri bizler için tam bir adaletsizlik! Neredeyse yüzerek aslında bize ait olması gereken Yunan adalarına geçebiliriz.

Bırakalım Yunan haddini hiç aşmadığı kadar aşsın. Bırakalım sıcak çatışmaya dönüşsün. Ege ve Kıbrıs sorununu kökünden çözelim! Gelecek nesiller bu zırvalıklarla yaşamasın!
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Yabgu - 22 Ekim 2018, 01:41:25
bende genlerimden dolayı aşırı militarist biriyim. Yunanistanla en özelinde adalar sorunlarını bende savaşmadan çözülemeyeceğini düşünüyorum.Yalnız bu savaş sahil kumlarına seyir füzesi atmakla kalırsa bir halta yaramaz.  her ne kadar Yunanlılar bizim dengimiz olmasada artık bir üst lige çıkmamız lazım. Dünyaca ünlü bir Amerikalı ekonomist yada siyasi bilimciydi sanırım , bir lafı vardı "Türklerin dünyaya ihraç edebileceği tek özelliği ordusudur" diye. Biz bunu kullanamıyoruz.Şuan Katar ordusunda Türklerden oluşmuş en az bir tabur paralı asker olmalıydı. Keza Azerbaycanda. Sudanda , bize dost olan ülkelere bu gücümüzü bir şekilde pazarlayabilmeliydik. . 1000+li rakamlardan bahsetmiyorum. 100 tane özel kuvvetler sınıfında elemanı kiralamalıydık bu ülkelere. Brezilya nasıl futbolcu ihrac ediyorsa , Tayland nasıl masör ihraç ediyorsa , Hindistan nasıl yönetici/yazılımcı ihraç ediyorsa bizde asker ihraç edebilmeliydik. Bu komutandan tut sahada çatışan birime kadar değişiklik gösterebilir. Olası bir savaşta dünyanın değişik yerlerinde değişik konularda uzmanlaşmış profesyonel asker gücümüz olurdu. Bugün Amerikanın gücü nasıl CİA ise bizim gücümüzde yeri geldiğinde diplomat yeri geldiğinde asker yeri geldiğinde de ajan olabilecek hayatı askerleşmiş unsurlar olmalı. Bunlarıda günün koşullarına uygun teknoloji ile destekler isek ben sanmıyorumki karşımızda Yunan dursun. Ha ben şuan güçsüzüz demiyorum. Şuanda da iyiyiz ama artık bir level üste cıkmamız lazım.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Partikül - 22 Ekim 2018, 02:15:51
bende genlerimden dolayı aşırı militarist biriyim. Yunanistanla en özelinde adalar sorunlarını bende savaşmadan çözülemeyeceğini düşünüyorum.Yalnız bu savaş sahil kumlarına seyir füzesi atmakla kalırsa bir halta yaramaz.  her ne kadar Yunanlılar bizim dengimiz olmasada artık bir üst lige çıkmamız lazım. Dünyaca ünlü bir Amerikalı ekonomist yada siyasi bilimciydi sanırım , bir lafı vardı "Türklerin dünyaya ihraç edebileceği tek özelliği ordusudur" diye. Biz bunu kullanamıyoruz.Şuan Katar ordusunda Türklerden oluşmuş en az bir tabur paralı asker olmalıydı. Keza Azerbaycanda. Sudanda , bize dost olan ülkelere bu gücümüzü bir şekilde pazarlayabilmeliydik. . 1000+li rakamlardan bahsetmiyorum. 100 tane özel kuvvetler sınıfında elemanı kiralamalıydık bu ülkelere. Brezilya nasıl futbolcu ihrac ediyorsa , Tayland nasıl masör ihraç ediyorsa , Hindistan nasıl yönetici/yazılımcı ihraç ediyorsa bizde asker ihraç edebilmeliydik. Bu komutandan tut sahada çatışan birime kadar değişiklik gösterebilir. Olası bir savaşta dünyanın değişik yerlerinde değişik konularda uzmanlaşmış profesyonel asker gücümüz olurdu. Bugün Amerikanın gücü nasıl CİA ise bizim gücümüzde yeri geldiğinde diplomat yeri geldiğinde asker yeri geldiğinde de ajan olabilecek hayatı askerleşmiş unsurlar olmalı. Bunlarıda günün koşullarına uygun teknoloji ile destekler isek ben sanmıyorumki karşımızda Yunan dursun. Ha ben şuan güçsüzüz demiyorum. Şuanda da iyiyiz ama artık bir level üste cıkmamız lazım.

O sözü, yaptığı kirli işlerle meşhur ''George Soros'' söylemişti fakat öyle anlaşılıyor ki sen meseleyi anlayamamışsın. Adam demek istiyordu ki; Türk askeri bizim adımıza, bizim için savaşsın! Bunun neresi güzel söyler misin? Türk askerinin kanı üzerinden pazarlık yapılabilir mi (!) O pazarlığı bir dönem için Adnan Menderes' de yapmıştı. Türk Milletinin rızası dışında ve TBMM onayını almadan Türk askerini Kore' ye gönderdi. Kore' ye giden vatan evlatları; ne için, kim için savaştıklarını bilmeden savaştılar ve şehit düştüler. Ve ABD Dışişleri Bakanı ''Dulles'' dedi ki; Türk askerinin kendilerine maliyetinin 25 cent olduğunu söylemişti. Düşünebiliyor musun; Türk askerinini değeri 25 Cent! Adam diyor ki; benim vatandaşım ölmesin, benim adıma git ve öl diyor. Sen ise konuyu hiç alakasız bir şekilde yorumlamışsın. Militarist' sin diye de keyfe keder Anadolu çocuğunu ölüme mi göndereceksin? Tavuk mu bunlar ya...! Ana kuzusu. Türk askeri ölecekse, sadece vatanı için ölmelidir. 
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: BATTLESTAR - 22 Ekim 2018, 12:58:04
Türkler gerçekten m.ö 208'den 16. yylara kadar etkili askerlikleri ve yiğit savaşçılıkları ile öne çıkmış bir millet. Ve her ordunun gerçekten aranan paralı askerleri ve komutanları konumundalar. Hangi Türk devletinde olursa olsun etkili bir askeri doktrine ve geleneğe sahip olmuşlardı.

Tabi bunun sebebi nedir ? Bizim genlerimizde özel bir şey mi vardı ? Yoksa anaların sütünde gizli bir şey mi ?  İkiside HAYIR.

İki tarz toplum vardır başlangıçta Avcı Toplayıcı ve Çiftçi toplumlar.  Çiftçi toplumlar savunmayı temel alan zırh yoğunluklu ağır piyade taktiklerine önem verir. Avcı toplayıcılar daha agresif avda uzmanlaşmış ve etkili birimlerdir.

Türkler bir avcı toplayıcı topluluk devamı olarak oldukça etkili bir göçebe veya konar göçer kavimdi.  Tamamen bozkır şartlarıyla iç içe  ve bu şartların vahşileştirdiği ve dayanıklaştırdığı hayvancılık ve av yapan devamlı etle beslenen bir ofansif kavim dediğimiz ırktır.

Peki Türkleri Avcı-Toplayıcılar arasında özel kılan nedir ?

Türkler tarihin en başından beri gerek bozkır şartlarında hayatta kalmak için gerekse avlarda kullanmak ve diğer boylarla mücadele etmek için özellikle Orta Asyada bol bol bulunan DEMİR madenini aktif olarak silah yapımında kullanmış bir millettir.

Buna ek AT'ı evcilleştirmiştir. Modern çağda adeta bir makinalı tüfek ve makinalı top gibi kullanılan Kompozit yay ve bunun çeşitli uçları , at üzerinde bunu kullanmak bunu kitlesel yapmak buna ek hafif demir zırhlar, kılıç tolga mızrak kullanmak bunu doktrinleştirmek kuşatma aletleriyle desteklemek çağlarca nadir toplumların yapabilmiş olduğu bir özellikti.

Türklerin bunu yapabilmesi de bir şans değil daha küçük yaştan küçükbaş hayvanlara binip ok ve yay atmayı öğrendiğinden avlarla bir nevi tatbikatlar yapmasından ileri gelir. Meşhur moğol istilasının altında da yine bir TÜRK ETKİSİ vardır. Moğol istilasının bu kadar etkili olmasının sebebi Orta asyadaki Moğol-Türk kavmi vahşiliğinin Orta asya tipi mobilizasyonla kombini ve eski uygur göktürk devlet ve ordu gelenekleriyle Cengizhanın ve komutanlarının vizyonuyla birleşmesidir.

Türk'ün savaş sanatında TEKNOLOJİYİ kullanma ve geliştirme alışkanlıkları 13. yy ve sonrasında da devam etmiştir. Türk o zamana kadar haçlı saldırılarında biraz olsun bastırılan kitlesel hafif süvari ve gulam odaklı ordu sistemini daha ağır süvarilerle destekleyerek ayakta tutmuş - yaad edelim bunu imameddin zengi başlatmıştır.- Türkün ufkunda yepyeni bir çağ açacak yenilik ise BARUTTUR.

Osmanlı merkez ordusu aslında ondan önceki Hafif ama zırhlı çitci atlı okçu ordusu ve onu destekleyen ağır süvari ve profesyonel gulam ordusunun daha geliştirilmiş bir modeliydi. Onları özel kılan ilk ankara savaşında destek kuvveti olarak gelen sırplardan tanıdıkları ateşli silahlardı. Osmanlı ordusu yükseliş devrinde kısa süreli kurulup maddi yetersizlikten dolayı lagvedilen macar Kara Kartallar ordusu dışında merkezi profesyonel ordu bulundurup bunu en ufak biriminden en üst birimine top, tüfenk, zırh, barut vb. ek ihtisas alanlarıyla teşkil eden tek orduydu.

İşte bu etken ve bu orduyu destekleyen hala etkinliğini sürdüren hafif zırhı atlı okçu etkeni Osmanlıyı zaferden zafere koşturdu. Taaki 16.-17. yy'a kadar. Avrupa rönesans ve reform çağı sonrası temel bilimlerle arasındaki ihtilafı kaldırıp tıpkı Türkler gibi savaş teknolojisi üretene kadar. Bunun ilk acı verici emarelerini Kutsal ittifak savaşlarında Osmanlı taddı.

Avrupada Osmanlı ve Osmanlı'dan etkilenmiş etkili ordulara karşı geliştirilmiş genel olarak Habsburg tipi merkezi ordu devrimi denilen sistem ortaya çıktı. Dikkatli bakan gözler bu sistemdeki pikemen denilen piyadeyle kombine kullanılan uzun mızraklı askerlerin Osmanlının cephe yarmaya yönelik süvari hücumlarını kırmaya yönelik olduğunu, kitlesel tüfekli piyadelerin  Osmanlı okçusunun atış üstünlüğünü sayısal üstünlükle bastırmak için olduğunu (Yay ve ok aksine bir tüfeği kullanmak için çok basit bir eğitim yeterlidir.) Yine bunları destekler ön saflarda kullanılan hafif toplarında osmanlı atış üstünlüğünü bastırmak amaçlı olduğunu ve yine ağır batarya topçuluğunu osmanlı toplarına karşı olduğunu ve son olarak hızlı sipahi ve cebelulara yakalanmamak için hafifleşen ve osmanlı atlı okçusuna karşı birden fazla piştov taşıyan ve kademeli ateşlemeyle karşı koyabilen hussar ve reiters tipi süvarilerin yine osmanlı süvari sisteminin bir panzehiri olduğunu anlamak gayet mümkündür.

Anlayacağınız Avrupa tam bir Anti Türk ordu sistemi kurup bunu Amerikan altını ve atlantik ticareti ile finanse etmişti. Ondan sonraki çağlarda Osmanlının ilk bu karşı sistemi anlayamama, sonra taklit edememe ve etsede bazı askerlik dışı etkenleri sağlayamadığından yenişememe süreçleriyle devam etmiş , Osmanlıyı yenilgiden yenilgiye yelken açtırmıştır.

Taaki Kut'ül amare, Çanakkale ve tabi ki Kurtuluş savaşına kadar. Burada Türk askeri Doktrini ve Savaş Sanatından öte bir durum var. TÜRKÜN BAĞIMSIZLIK TEPKİSİ. Bunda genlere işlemiş bir alışkanlıktan bahsedilebilir. Türk'ün bağımsızlığı etkilendiğinde isyan veya göç etmesi. İşte bu savaşlar Türk'ün Ana vatanın tehlike altında kalmasına verdiği bir karşı tepkidir. Yine sovyet yardımları ve osmanlı bakaya donanımıyla orduyu donatan ve gerçekten başarılı bir yönetim ve liderlik gösteren Türk kurmay kadrosu ve Atatürk etkeni gösterilebilir.

Osmanlı kurmay kadrosuna ve Atatürk'e değinmek gerekirse Osmanlı Mühendishane-i Berri ve Bahr-ı Hümayundan sonra Subay eğitimine ciddi anlamda ağırlık vermiş. Ancak bu bazı gelişimsel eksikliklerden bir süre rayına oturtulamamıştı. Ancak www1'e yakın zamanlarda dişe dokunur bazı komuta kadroları oluşturulmuştu.

Peki Mustafa Kemalin diğerlerinden farkı neydi ?

O ilk başta zeki bir insandı. Ama en önemlisi bir komutanın okuması gereken eserleri ve kitapları gençliğinde birazı askeri okul imkanıyla veya kendi gayretiyle okumuş hatmetmiş ve bunu uygulayabileceği bir çok  cephede görev almıştı.  Hattı Müdafa yoktur sathı müdafa vardır. O satıh bütün vatandır. Sözü size Atatürk'ün icat ettiği bir anlayış gibi gelse de Osmanlının yerleşik Antonie henri jomininin icat ettiği hat savunması taktiğine yine onun gibi bir askeri taktisyen olan clausewitz'in eleştirisinin aynısıdır. O da kesintili savunma hatlarını önermiştir. Yani adam bizzat oturmuş bunları okumuş ve bu başarı getirmiş.


Günümüze gelirsek Türk askeri her ne kadar Türk milleti şehirleşmiş bazı savaşçı özelliklerini kaybetmiş olsa da Teknolojik anlama gerekli şartlar sağlanabildiği taktirde iyi savaşabilirliğini Kore savaşı başta olmak üzere göstermiştir ve gösteriyor.

Günümüzün geçmişten farkı şudur şu an Türkler yine eskiden olduğu gibi Askeri teknoloji üretiyor ve geliştiriyor. Şu son malum olay olmasaydı Türk ordusu eğitim ve subay kademesi anlamında ciddi derecede parlak bir konumda idi. Ama olan oldu ve bundan sonra elimizden geldiğince bu durumu düzelteceğiz. İşte bu modern Türk askeri teknolojisi ile birleşince Kim Bilir Belki Tekrar Bir Fırtına Gibi Geri Döneriz.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 22 Ekim 2018, 13:10:49
Bilgi için teşekkürler. Avcı-toplayıcı topluluktan bedelli askerlik bekleyen bir topluluğa dönüştürüldüğümüz için fırtına gibi geri döneceğimize pek ihtimal veremiyorum.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: BATTLESTAR - 22 Ekim 2018, 13:34:45
Bilgi için teşekkürler. Avcı-toplayıcı topluluktan bedelli askerlik bekleyen bir topluluğa dönüştürüldüğümüz için fırtına gibi geri döneceğimize pek ihtimal veremiyorum.

Önemli değil Hocam. O bahsettiğiniz mevzuyu ikiye ayırmak lazım . Bir kısım eğitim ve iş hayatına devam etmesi orduda 5 ay angarya yapmasından vatana millete daha hayırlı olacak kitle. Akademisyenler, mühendisler, doktorlar, hukukcular, diplomatlar. Birde bazı kaçak ve basit eğitimsel programlarla askerliği erteleten ve askerlikten kaçan kitle var. Onlarında olması normal keza kurtuluş savaşında da cepheden firarlar yaygındı. Onuda geçtim zaten üstünde olduğumuz Türkiye vatandaşlarının hepsinde saf Türk genine sahip çok az vatandaş var. Bir çoğumuzda arap, rum, kürt gibi azınlıkta veya çoğunlukta genlere sahip olanlar var buda çok kültürlü bir coğrafyada yaşamamızdandır.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 22 Ekim 2018, 13:55:13
Bilgi için teşekkürler. Avcı-toplayıcı topluluktan bedelli askerlik bekleyen bir topluluğa dönüştürüldüğümüz için fırtına gibi geri döneceğimize pek ihtimal veremiyorum.

Önemli değil Hocam. O bahsettiğiniz mevzuyu ikiye ayırmak lazım . Bir kısım eğitim ve iş hayatına devam etmesi orduda 5 ay angarya yapmasından vatana millete daha hayırlı olacak kitle. Akademisyenler, mühendisler, doktorlar, hukukcular, diplomatlar. Birde bazı kaçak ve basit eğitimsel programlarla askerliği erteleten ve askerlikten kaçan kitle var. Onlarında olması normal keza kurtuluş savaşında da cepheden firarlar yaygındı. Onuda geçtim zaten üstünde olduğumuz Türkiye vatandaşlarının hepsinde saf Türk genine sahip çok az vatandaş var. Bir çoğumuzda arap, rum, kürt gibi azınlıkta veya çoğunlukta genlere sahip olanlar var buda çok kültürlü bir coğrafyada yaşamamızdandır.

+1
Katılıyorum. Ama şu bir gerçek; faydalı olan topluluk her geçen gün azalırken, askerlikten kaçma meraklısı olanlar artıyor. Askerlik eskiden namustu. Şimdi ise; bilgisayar ortamında savaş oyunları oynayıp internet aleminde bol keseden kabadayılık taslayanların köşe bucak kaçtıkları bir kavram haline geldi!

Neyse ki savaşlar artık cephede, at üzerin koşarak veya süngü muharebesi gibi olmuyor. Teknolojiye sahip olan kazanıyor.

Subay yetiştirme konusunda belki daha fazla çalışmamız gerekiyor. NATO eğitimine bağlı kalarak rutine gitmek yerine, günümüz ve geleceğin koşullarına göre farklı taktikler geliştirebilen askeri uzmanlar yetiştirmemizin şart olduğunu düşünüyorum. Çünkü şartlar sürekli ve hızla değişiyor. Olasılıklar sürekli artıyor. Klasik düşüncenin hemen hemen hiç bir şansı yok. Çünkü düşman atacağımız adımları zaten önceden biliyor.

Mesela bunca yıldır terörle mücadele ediyoruz. Ama daha yeni yeni uzmanlaştık diyebiliriz. Eksiklerimiz de var. Geçenlerde gerçekleşen bir terör olayı nedeniyle patlayıcı tuzakları bertaraf etmek konusunda bizim çözüm bulmamız gerektiğini söylemiştim. Çünkü dünya üzerinde bu tip saldırılarla en çok karşılaşan ordulardan biriyiz. Çözümü bizim bulmamız ve uygulamamız gerek!
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: BATTLESTAR - 22 Ekim 2018, 14:18:10
Bilgi için teşekkürler. Avcı-toplayıcı topluluktan bedelli askerlik bekleyen bir topluluğa dönüştürüldüğümüz için fırtına gibi geri döneceğimize pek ihtimal veremiyorum.

Önemli değil Hocam. O bahsettiğiniz mevzuyu ikiye ayırmak lazım . Bir kısım eğitim ve iş hayatına devam etmesi orduda 5 ay angarya yapmasından vatana millete daha hayırlı olacak kitle. Akademisyenler, mühendisler, doktorlar, hukukcular, diplomatlar. Birde bazı kaçak ve basit eğitimsel programlarla askerliği erteleten ve askerlikten kaçan kitle var. Onlarında olması normal keza kurtuluş savaşında da cepheden firarlar yaygındı. Onuda geçtim zaten üstünde olduğumuz Türkiye vatandaşlarının hepsinde saf Türk genine sahip çok az vatandaş var. Bir çoğumuzda arap, rum, kürt gibi azınlıkta veya çoğunlukta genlere sahip olanlar var buda çok kültürlü bir coğrafyada yaşamamızdandır.


+1
Katılıyorum. Ama şu bir gerçek; faydalı olan topluluk her geçen gün azalırken, askerlikten kaçma meraklısı olanlar artıyor. Askerlik eskiden namustu. Şimdi ise; bilgisayar ortamında savaş oyunları oynayıp internet aleminde bol keseden kabadayılık taslayanların köşe bucak kaçtıkları bir kavram haline geldi!

Neyse ki savaşlar artık cephede, at üzerin koşarak veya süngü muharebesi gibi olmuyor. Teknolojiye sahip olan kazanıyor.

Subay yetiştirme konusunda belki daha fazla çalışmamız gerekiyor. NATO eğitimine bağlı kalarak rutine gitmek yerine, günümüz ve geleceğin koşullarına göre farklı taktikler geliştirebilen askeri uzmanlar yetiştirmemizin şart olduğunu düşünüyorum. Çünkü şartlar sürekli ve hızla değişiyor. Olasılıklar sürekli artıyor. Klasik düşüncenin hemen hemen hiç bir şansı yok. Çünkü düşman atacağımız adımları zaten önceden biliyor.

Mesela bunca yıldır terörle mücadele ediyoruz. Ama daha yeni yeni uzmanlaştık diyebiliriz. Eksiklerimiz de var. Geçenlerde gerçekleşen bir terör olayı nedeniyle patlayıcı tuzakları bertaraf etmek konusunda bizim çözüm bulmamız gerektiğini söylemiştim. Çünkü dünya üzerinde bu tip saldırılarla en çok karşılaşan ordulardan biriyiz. Çözümü bizim bulmamız ve uygulamamız gerek!


Haklısınız hocam, o tarz bir gençlik sadece bizde değil muharip karakterdeki bir çok ülkenin yaşadığı bir durum. İşte bu yüzden ilerde robot askerler ve insansız savaş sistemleri geliştirmek için bir çaba söz konusu.

Subay yetiştirme konusunda ise nato tespitinizde haklısınız. Nato kitlesel bir kuruluş. Kitlesel organizasyonlar her zaman hantallaşır ve tembelleştirir. Diğer yandan şu an içinde olduğumuz durumu düşününce. İlk olarak kuvvetin şunu anlaması lazım. ORDUYA SUBAY ALINMAZ, ORDUYA SUBAY YETİŞTİRİLİR. Bu yüzden Askeri Liseler tekrardan temizlenmiş bir şekilde açılmalı. Keza subaylık bir disiplin ve karakter işidir. Ve üniversite sonrası muvazzaf alımını geçtim üniversite sınavıyla subay adayı almak doğru değil. Çünkü 18 yaşında bir insanın alışkanlıkları , kafa yapısı ve karakteri, disiplin altyapısı zaten oturmuş oluyor. Askeri liseler tekrar açılmadan belki Subay yetiştiririz ama kesinlikle Asker yetiştiremeyiz.

Tıpkı Prusyalıların dediği gibi. Herkes Subay Olabilir Ama Asker Asla !


Terör konusunda da haklısınız. Bundan seneler önce askeri forumlara askerimizin eğitim ve teçhizat olarak pkk militanından pek üstün olmadığını ve taktik hava ve ağır silah desteğininde yeterli seviyede olmadığından terör'ün askeri anlamda baskılanamadığına ve bunun için ordunun bir kaç devrimsel ve yeniliksel nitelikler kazanması gerektiğini ve bunları 1-2-3 diye madde madde efendime söyleyim profesyonel askerlik , arttırılmış ve yeni piyade silahları ve koruyucu ve taktik ekipman, silahlı iha, mrap, casus uydu, arttırılmış güvenlikli karakollar vb. diye cidden de ilerki dönemde bunlar gerçekleştirildikçe ordu örgüt karşısında çok ciddi başarılar kazanıp adeta kapana kıstırdı.

Bu iş biraz durumu mantıklı ve realist biçimde ele alıp gerekeni hızla yapmakla ilgiliydi .
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Raptor44 - 22 Ekim 2018, 18:45:35
Gen konusunda dediklerinize katılmıyorum bilimsel hiç bir dayanağı yok Türkleri tarih boyunca iyi bir savaşçı millet olmasının sebebi küçük yaştan itibaren alınan talimler ve eğitimlerdi
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: BATTLESTAR - 22 Ekim 2018, 19:03:37
Gen konusunda dediklerinize katılmıyorum bilimsel hiç bir dayanağı yok Türkleri tarih boyunca iyi bir savaşçı millet olmasının sebebi küçük yaştan itibaren alınan talimler ve eğitimlerdi

Ama bene aynısını yazdım ki  :)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Yabgu - 22 Ekim 2018, 19:19:22
bende genlerimden dolayı aşırı militarist biriyim. Yunanistanla en özelinde adalar sorunlarını bende savaşmadan çözülemeyeceğini düşünüyorum.Yalnız bu savaş sahil kumlarına seyir füzesi atmakla kalırsa bir halta yaramaz.  her ne kadar Yunanlılar bizim dengimiz olmasada artık bir üst lige çıkmamız lazım. Dünyaca ünlü bir Amerikalı ekonomist yada siyasi bilimciydi sanırım , bir lafı vardı "Türklerin dünyaya ihraç edebileceği tek özelliği ordusudur" diye. Biz bunu kullanamıyoruz.Şuan Katar ordusunda Türklerden oluşmuş en az bir tabur paralı asker olmalıydı. Keza Azerbaycanda. Sudanda , bize dost olan ülkelere bu gücümüzü bir şekilde pazarlayabilmeliydik. . 1000+li rakamlardan bahsetmiyorum. 100 tane özel kuvvetler sınıfında elemanı kiralamalıydık bu ülkelere. Brezilya nasıl futbolcu ihrac ediyorsa , Tayland nasıl masör ihraç ediyorsa , Hindistan nasıl yönetici/yazılımcı ihraç ediyorsa bizde asker ihraç edebilmeliydik. Bu komutandan tut sahada çatışan birime kadar değişiklik gösterebilir. Olası bir savaşta dünyanın değişik yerlerinde değişik konularda uzmanlaşmış profesyonel asker gücümüz olurdu. Bugün Amerikanın gücü nasıl CİA ise bizim gücümüzde yeri geldiğinde diplomat yeri geldiğinde asker yeri geldiğinde de ajan olabilecek hayatı askerleşmiş unsurlar olmalı. Bunlarıda günün koşullarına uygun teknoloji ile destekler isek ben sanmıyorumki karşımızda Yunan dursun. Ha ben şuan güçsüzüz demiyorum. Şuanda da iyiyiz ama artık bir level üste cıkmamız lazım.

O sözü, yaptığı kirli işlerle meşhur ''George Soros'' söylemişti fakat öyle anlaşılıyor ki sen meseleyi anlayamamışsın. Adam demek istiyordu ki; Türk askeri bizim adımıza, bizim için savaşsın! Bunun neresi güzel söyler misin? Türk askerinin kanı üzerinden pazarlık yapılabilir mi (!) O pazarlığı bir dönem için Adnan Menderes' de yapmıştı. Türk Milletinin rızası dışında ve TBMM onayını almadan Türk askerini Kore' ye gönderdi. Kore' ye giden vatan evlatları; ne için, kim için savaştıklarını bilmeden savaştılar ve şehit düştüler. Ve ABD Dışişleri Bakanı ''Dulles'' dedi ki; Türk askerinin kendilerine maliyetinin 25 cent olduğunu söylemişti. Düşünebiliyor musun; Türk askerinini değeri 25 Cent! Adam diyor ki; benim vatandaşım ölmesin, benim adıma git ve öl diyor. Sen ise konuyu hiç alakasız bir şekilde yorumlamışsın. Militarist' sin diye de keyfe keder Anadolu çocuğunu ölüme mi göndereceksin? Tavuk mu bunlar ya...! Ana kuzusu. Türk askeri ölecekse, sadece vatanı için ölmelidir.
ne yaptın abi sen ya ? Biz 20 yasındaki veleti mi gönderelim diyoruz ? Olayı çarpıtmakta üstünüze yok yemin ediyorum. Olayı nerden almış nereye taşımızsınız yahu . yok çocugu ölüme mi gönderiyor musum yok ana kuzularıymış. Benim bahsettiğim mevzu belli hiç okumadan mı yazdın okjudunda anlamadın mı hala çözemedim. Natoya yaranmak için Kore'ye gönderenler ile benim dediğimin arasındkai farkı bile anlamamışsın.Oraya koca koca harflerle özel kuvvetler sınıfında birimlerden bahsetmişim. Bak altını tekrar ciziyorum özel kuvvetler. Yok ana kuzusuymuş yok şuymuş yok buymuş. Bu nasıl bir zihniyet yahu ne arıyorsun o zaman Afrinde , Cerablusta. Hiç silah verme vatanıda svaunmasınlar aman ayakları taşa falan takılır ana kuzularının.Ben olayı tecrübeli personele getiriyorum sen resmen ajitasyon yapıyorsun. Gına geldi şu polyannacılıgınızdan. 15 yasında çanakkalede cephede hayatını kaybedenlerin kanlarıyla sulandı bu topraklar 20 yasındaki veletin neresi kuzu.  Bu ülkenin uzman cavuş kapasitesi belli para kazanmak isteyen belli ülkelerde paralı askerlik yapabilirden bahsettiğim mevzuyu çekmiş koparmış cidden sohbet fikir falan edilmez burda. bu nedir ya
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Partikül - 22 Ekim 2018, 20:51:22
ne yaptın abi sen ya ? Biz 20 yasındaki veleti mi gönderelim diyoruz ? Olayı çarpıtmakta üstünüze yok yemin ediyorum. Olayı nerden almış nereye taşımızsınız yahu . yok çocugu ölüme mi gönderiyor musum yok ana kuzularıymış. Benim bahsettiğim mevzu belli hiç okumadan mı yazdın okjudunda anlamadın mı hala çözemedim. Natoya yaranmak için Kore'ye gönderenler ile benim dediğimin arasındkai farkı bile anlamamışsın.Oraya koca koca harflerle özel kuvvetler sınıfında birimlerden bahsetmişim. Bak altını tekrar ciziyorum özel kuvvetler. Yok ana kuzusuymuş yok şuymuş yok buymuş. Bu nasıl bir zihniyet yahu ne arıyorsun o zaman Afrinde , Cerablusta. Hiç silah verme vatanıda svaunmasınlar aman ayakları taşa falan takılır ana kuzularının.Ben olayı tecrübeli personele getiriyorum sen resmen ajitasyon yapıyorsun. Gına geldi şu polyannacılıgınızdan. 15 yasında çanakkalede cephede hayatını kaybedenlerin kanlarıyla sulandı bu topraklar 20 yasındaki veletin neresi kuzu.  Bu ülkenin uzman cavuş kapasitesi belli para kazanmak isteyen belli ülkelerde paralı askerlik yapabilirden bahsettiğim mevzuyu çekmiş koparmış cidden sohbet fikir falan edilmez burda. bu nedir ya

:)Sen düşüncelerini yazmaya devam et... Fakat Türk askerini ihraç kalemi olarak düşünmen ters geldi. Özel Kuvvet vaya başka bir kuvvet...fark etmez. Özel Kuvvet olsa diyelim; Sudan' a, Nijerya' ya, Afganistan' a gönderip savaştırınca eline ne geçecek? Bakınız burası önemli; Eğitim vermek başka bir şey; bizatihi çatışmaya girmek başka bir şey. Hangi amaç için, kim adına savaşacaksın? Bu mantık; direkt George Soros' un Türkiye' ye biçtiği gömlektir ve tehlikelidir diyorum. Savaşmayı, adam öldürmeyi çok isteyen varsa;  gitsin ''BlackWater'' misali özel görev gücü kursun. Fakat direkt Türk ordusu üzerinden yapılacak iş değildir. Birde bu tarz güvenlik şirketine ihtiyacın olabilmesi için, küresel hedeflerin ve bu hedefleri destekleyecek gücün olması lazım -ki kirli işlerini yaptırabilesin. Hem gücün yok, hemde boyundan büyük işlere bulaşırsan altında kalırsın. İhraç edecek başka kalem mi kalmadı sanki canım!?

Büyük Atatürk' ün dediği gibi; Ulusun hayatı tehlikeye girmedikçe savaş bir cinayettir. O nedenle kızmana gerek yok, Paşam ne diyorsa ben de onu söylüyorum.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 22 Ekim 2018, 21:11:01
Ordu, asker ihraç kalemi olur mu? Yorum yok. Ama bir ornek vereyim.

Ukrayna, Afganistan'a cok ozel bir gorev gucu gonderdi. İrak'tan savunma ihaleleri aldi. Bilmem anlatabildim mi?
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Yabgu - 22 Ekim 2018, 22:58:40
İsveç herhangi bir ülkeyle mi savaşıyor ? hayır. Ama İsveç özel kuvvetleri Amerika nereye girerse yanında giriyor. Sence İsveçliler Amerikalılar uğruna ölecek kadar gerizekalı mı yoksa sahadan tecrübe kazanıp geri dönüşler ile kendi stratejilerini yapacak kadar üstün zekalılar mı ? Bana göre ikincisi. katar ordusunda kaç tane Katarlı var ? Türkiyede kaç tane işsiz var ? Katarda savaş mı var ? Bu işsizlerin eli silah tutan yeteneklileri Katar ordusunda askerlik yapsa , hem parasını kazansa hemde gizli şekilde çoğrafi - siyasi konularda  Türkiyeye geri dönüşlerde bulunsa bu kötü birşey mi ? Asker ihraç etmekten kastım TSK bünyesindeki bir Alayı yada Taburu bir yere göndermek değil. Türk vatandaşlarının paralı askerlik yapmaları. Katar ordusunda mı ölüm riski çok fazla yoksa kömür madeninde mi ? BAE'de binlerce latin asker var. O askerlerin çok mu umrunda sanki BAEnin başına ne gelmiş ne gelmemiş alacagı paraya bakıyor. ırakta Black water tarzı şirketler var. Her BW üyesi gizliden gizliye CİA ajanıdır. Sende gizliden bir Mit elemanını asker olarak yolla bu mu sıkıntı yarattı. Siz asker ihraç etmekle Rusyaya 10 kasa domates ihraç etmek arasındaki farkı anladıgınızda bir daha konusalım.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 22 Ekim 2018, 23:04:02
Mitin ya da baska bir kurumun -cemaatler gibi- kisla icinde yuvalanmasina goz yumulmaz. Yakalanirsa intihar eder.

Blackwater olayi baska. Kurucusu Prince zaten eski cia operative. O baska bu baska.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: serkan - 23 Ekim 2018, 06:32:41
Bir kere kimsenin kahraman askere ihtiyacı yok her ülkenin kendi kahramanları fazlası ile var. Kahramı olmayan zaten 21 yy kadar bir devlet olarak kalamazdı. Gürcülerin kahramanları yokmu Irak da Suriye de Suudi Arabistan da yokmu sanıyorsunuz. Rum kesimi mesela kahramanları yokmu sanıyorsunuz yada Yunanlıların.
Silahın varsa kahramansındır yoksa korkaksındır işin aslı bu. Silahımız varken dünyaları aldık olmayınca önüne katıp süpürüp attılar heryerden bizi iki paralık devletler bile. Güçlü ordu kuracaksın kahramanlara güvenirsen yok olur gidersin bu dünyadan. Bak üstünde bomba patlatanlar yok olup gittiler. Osmanlı süper güçlü ordu ile dünyaları aldı orayı atmayalım kahraman yoksa karşı orduda da vardı
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 24 Ekim 2018, 17:53:48
Ege'deki 12 mil tartışması

(http://kanalb.com.tr/img/haber/orjinal/114809.jpg)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı Editör Masası'nın konuğu oldu; Ege'deki 12 mil tartışmasıyla ilgili, "Her türlü tedbirimiz vardır. Bu konuda hiçbir oldu bittiye müsaade etmeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyorum" dedi... Doğu Akdeniz'de Barbaros Hayreddin Paşa gemisine yönelik tacize sert tepki gösteren Akar, bedelli askerlikle ilgili başvuru sayısını da açıkladı.

AKAR: "TÜRKİYE'NİN HAK VE MENFAATLERİNE AYKIRI KARAR ALINIRSA BUNA KARŞI GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIRIZ"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ege'deki 12 mil tartışmasını değerlendirdi; "aklıselimin hakim olmasını diliyoruz" dedi.

AKAR: "ANLAŞMALARA AYKIRI, ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI, İYİ KOMŞULUK İLİŞKİLERİNE AYKIRI BİR KARAR ALDIKLARI TAKDİRDE DE BUNA KARŞI NE YAPACAĞIMIZ AÇIK VE NET, TUTUMUMUZ BELLİDİR. HER TÜRLÜ TEDBİRİMİZ VARDIR. BU KONUDA HİÇBİR ŞEKİLDE HİÇBİR OLDU BİTTİYE MÜSAADE ETMEYECEĞİMİZİ HERKESİN BİLMESİNİ İSTİYORUM."

Akar'a, Doğu Akdeniz'de arama çalışmalarına başlayan Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin, Yunan savaş gemisi tarafından taciz edilmesi de soruldu.

AKAR: "BİZİM BÖLGEDEKİ SAVAŞ GEMİLERİMİZ GEREKLİ KORUMAYI SAĞLAMAKTADIRLAR. HERHANGİ BİR ŞEKİLDE YENİ BİR TACİZE, ORADAKİ ÇALIŞMALARIMIZA HERHANGİ BİR MÜDAHALEYE MÜSAADE ETMEYECEĞİMİZİ DE HERKESİN BİLMESİ LAZIM. TÜRKİYE'NİN VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NİN YER ALMADIĞI HİÇBİR PROJENİN BU BÖLGEDE BAŞARILI OLMASININ, YAŞAMASININ İMKAN VE İHTİMALİ YOK."

http://www.kanalb.com.tr/haber.php?HaberNo=114809 (http://www.kanalb.com.tr/haber.php?HaberNo=114809)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: fırtına06 - 29 Ekim 2018, 11:31:06
Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait AH-64 Apache saldırı helikopterleri, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi/Lakadamya bölgesine tatbikat amaçlı geldi. Yunan Apache'lerin Rum kesimi tarafına "ilk kez gittiği", RMMO ve Yunan Alayı’yla (ELDİK) birlikte ortak tatbikat ve atış yaptığı belirtildi.

(http://i2.haber7.net//haber/haber7/photos/2018/43/turkiyeye_mesaj_iddiasi_saldiri_helikopterleri_indi_1540710701_0789.jpg)

Yunan Fileleftheros’un haberine göre, Yunan Apache'lerin İsrail'de ittifakla icra edilen tatbikat dönüşünde, Güney tarafına giderek Lakadamya'da istasyon yaptıklarını belirtti. Helikopterlerin görüntülerinin ise Lakadamya'da çekildiğini bildirdi.

(http://i2.haber7.net//haber/haber7/photos/2018/43/c9e0v_1540710740_7454.jpg)

TÜRKİYE'YE MESAJ İDDİASI

Yunan Apache'lerinin Güney Kıbrıs'taki varlığının "bölgede geliştirilmekte ve tamamen Türkiye’ye karşı olan güvenlik iş birlikleri konusunda Türkiye'ye yeni askeri-diplomatik bir mesaj sayıldığı" ifade edildi.

(http://i2.haber7.net//haber/haber7/photos/2018/43/zS8Hb_1540710755_9743.jpg)

ÖTE YANDAN YUNAN BASINI DA HADDİNİ AŞTI

Yunanistan’ın Ege Denizi’nde karasuları genişliğini 12 mile çıkarmak istemesi, iki ülke arasında suları 23 yıl sonra yeniden kaynama noktasına çıkardı. Bu gergin durum, iki ülke basınına da yansıdı. Yunan haber sitesi Enikos ve Real News gazeteleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek "Sultan çıldırdı" başlığını attılar. Türkiye'nin 12 mil dayatmasını kabul etmeden yayınladığı Ege ve Akdeniz haritalarını ele alan Enikos, "Erdoğan, uluslararası hukuku hiçe saymaya devam ediyor. Doğu Akdeniz’de uluslararası sularda yasadışı olarak doğalgaz arayan Türkiye, şimdi de neredeyse Girit kıyılarına kadar hak iddia ediyor. Ankara'nın uluslararası kurallara hiçbir saygı duymama geleneği sürüyor" ifadeleri kullanıldı.

(http://i2.haber7.net//haber/haber7/photos/2018/43/EVAtd_1540710773_4565.jpg)

http://www.haber7.com/dunya/haber/2746439-turkiyeye-mesaj-saldiri-helikopterleri-indi/?detay=1 (http://www.haber7.com/dunya/haber/2746439-turkiyeye-mesaj-saldiri-helikopterleri-indi/?detay=1)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 29 Ekim 2018, 12:48:34
Bir an önce askeri projelerimizi tamamlayarak şu şımarıklara haddini bildirmemiz gerekiyor. Bu akıl fukaralarını bize karşı maşa olarak kullanacakları aşikar!
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Tigerfish - 29 Ekim 2018, 12:56:54
Yanılmıyorsam  bizimkiler onların hakkından şimdiki haliyle gelirler hem de rahatlıkla .
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 29 Ekim 2018, 13:04:52
Yanılmıyorsam  bizimkiler onların hakkından şimdiki haliyle gelirler hem de rahatlıkla .

Pek rahatlıkla olmaz. Akdenizde gezinen ve bu alıkları maşa olarak kullanacak olan köpek balıkları, bunlara oldukça fazla destek sağlayacaktır.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Tigerfish - 29 Ekim 2018, 14:56:35
Yanılmıyorsam  bizimkiler onların hakkından şimdiki haliyle gelirler hem de rahatlıkla .

Pek rahatlıkla olmaz. Akdenizde gezinen ve bu alıkları maşa olarak kullanacak olan köpek balıkları, bunlara oldukça fazla destek sağlayacaktır.Olabilir.

Ancak bunların kaç adet uçakları oprasyonel halinde? Artı bunların F 16ın neredeyse hiçbiri geçe görevi intikal edebilecek yetenekte değil.

Deniz Kuvvetlerinden hiç bahsetmeyelim.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Raptor44 - 29 Ekim 2018, 16:17:46
Yanılmıyorsam  bizimkiler onların hakkından şimdiki haliyle gelirler hem de rahatlıkla .

Pek rahatlıkla olmaz. Akdenizde gezinen ve bu alıkları maşa olarak kullanacak olan köpek balıkları, bunlara oldukça fazla destek sağlayacaktır.Olabilir.

Ancak bunların kaç adet uçakları oprasyonel halinde? Artı bunların F 16ın neredeyse hiçbiri geçe görevi intikal edebilecek yetenekte değil.

Deniz Kuvvetlerinden hiç bahsetmeyelim.
F-16 ları Viper modernizasyonu geçirmeye başladı bizim uçaklarımız dan çok daha üstün bir konuma geliyorlar aynı şekilde 3 tane fremm sınıfı gemi alıyorlar bu gemilerin biri bile bize egeyi dar eder biz ne yapıyoruz çok yavaş bir şekilde gemi üretiyor projeleri yavaş yapıyoruz bu sırada donanmamız her geçen gün dahada eskiyor modern bir donanmamız şuan yok bence 10 küsür gemi hariç tabi birde kuvvet gemi sayısını arttırmak yerine gemileri eskiyenlerinin yerine koyuyor buda bir hata uyanmamız lazım yakında Yunanistan mısır İsrail ve olursa İngiliz donanmaları ile yakin bir gelecekte baş etmeye çalışıcaz şuanki haliyle veya planlanan hâli ile birşey yapamayız
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Tigerfish - 29 Ekim 2018, 16:38:25
Biraz  yanılıyorsun . Viper upgrade daha yürürlüğe girmedi. Mali kaynağın nereden temin edileceği daha henüz belli değil. Fransızların Belhara sınıfı envantere girmeden Fremm fırkateynler daha görevde kalacaklar.  Bunu bizzat Fransa savunma bakanı kendisi bildirmişti. Belharaların envantere girmesi 2025 senesine planlanmıştır.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: firtinabaskan - 29 Ekim 2018, 16:49:55
5 sene bize fazlasıyla yeter çünki bazı şeyler tam anlamıyla rayına girdiğinde üretimde daha seri daha rahat olacak kanısındayım tasarlanmakta olan beklemekte olduğumuz ürünlerde seri üretim bandına girmiş olacakki hava savunmamız bile o yıllarda mükemmel olmasada rahatlıkla idare edebilecek boyutta olacak o yüzden asıl düşünmesi gereken tarafın yunan iti ve yandaşları olduğu kanısındayım.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Tigerfish - 29 Ekim 2018, 17:03:37
Skywolfun dediği gibi olur.  Yunanı el altından öne sürerler ama kendileri Türkiye ilişkililerini koparmamak için aktif olarak bulaşacaklarını zannetmiyorum.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 29 Ekim 2018, 17:35:02
O is yunanla falan olmaz. Tr'deki 2-3 ic unsurla is gormeye kalkarlar sonuc 1915 olur.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 29 Ekim 2018, 17:54:10
O is yunanla falan olmaz. Tr'deki 2-3 ic unsurla is gormeye kalkarlar sonuc 1915 olur.
O işin artısı olur.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Yabgu - 29 Ekim 2018, 18:27:30
verin 5000 dolar acropolisi havaya uçuruyum sonrada o parayla santorinide tatil yapayım. ha ha ha :)) Yunanlılar daha genel bakarsak Balkan insanları Osmanlının yönetim sisteminden nefret ediyolardı. Adamların bugünki isyanı Türklerin egemenliğinde yasamış olmaktan ziyade Osmanlı egemenliği altında kaldıkları süre zarfında Avrupadaki hiçbir gelişime ayak uydurumadılar , reformlara rönesanslara sanayi devrimine hep uzaktan baktılar. O yüzden bugün avrupanın en fakirleri o dönem Osmanlı egemenliği altında yaşamış avrupa ülkeleridir. Yunanlılarda bunu en çok hisseden ülke. Düşününsene Fransızlar devrim üstüne devrim yaparken Yunanlılar sirtaki bugunda takılı kalmış. Bu geri kalmışlık kafası kolay geçecek birşey değil. Bundan 200 yüzyıl sonrada Yunanlılar Türkletrden nefret ediyor olacak. İstersen istanbulu ver yine nefret edecekler. Adamlara 1000 yılın kazıgını atmışız :D
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 29 Ekim 2018, 18:38:27
Yunanlilari biz geri birakmadik. Ona bakarsan Yugoslavya ulkelerini de biz yonettik. Biz cekildikten 150 yil sonra birbirlerini kestiler. Balkanlar bir sevda ve de bir beladir!
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Yabgu - 29 Ekim 2018, 18:52:05
Yunanlilari biz geri birakmadik. Ona bakarsan Yugoslavya ulkelerini de biz yonettik. Biz cekildikten 150 yil sonra birbirlerini kestiler. Balkanlar bir sevda ve de bir beladir!
Gayette bizden dolayı geri kaldılar yahu.Şu gerçeği es gecmemek lazım. Biz yani Osmanlı bir kırılma yaşadı ve Avrupadaki bilim teknoloji sanayi gelişirken bunu kaçırdık. Bu kaçırmanın içinde Osmanlının tüm yönettiği bölgeler var. Bunu bana anlatan bizzat bir sırp yahu. osmanlı balkanları yönetti ama yatırım babında birşey yapmıyordu osmanlı. Adamlar kızgın benim umrumda mı değil bir Türk olarak ben bile bu gelişmelerden uzak kalınmasına kızgınım elin sırpı yunanı nedne kızgın olmasın. ben balkanlardaki Türk -Osmanlı kafasını anlatıyorum sana sen istedigin kadar inan yada inanma banane. Adamların kafasında bu yer etmiş.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: metin62 - 29 Ekim 2018, 19:04:12
Bir miktar sanırım kıbrısta tarafların mevcut silahlı kuvvetlerinin durumunu da irdelesek iyi olur.1974 de adaya mevcut konjoktürün iyi değerlendirilmesi sonucu barış harekatı yapılıp etkin hava gücümüzden de faydalanıp adaya fiili olarak gücümüzü cıkardık ve 44 yıldır de adada barışın garantisi olduk.

Şu anki adadaki mevcut birlik yapımız, techizatımız  karşı tarafın modern techizatına karşın acil olarak elden geçirilmesi yararlı olur. Çünkü 1974 hava ve deniz üstünlüğü TSK da idi. mevcut durumda RMMO hava savunma sitemleri Türk hava kuvvetlerini tamamı ile durduracak yeterlilikte olmasa da yine de bizlerin ada üzerinde serbest at kosturmamımızı engeleyecek düzeydedir. RMMO bunyesinde MANPAD lar ve Tor bataryalarına sahipler olduğu gibi ada cevresinde iyi bir radar ağı mevcuttur. Unutulmamalıdır ki Giritte beklemede olan S300 esasında RMMO için tedarik edilmiş olup yapılmıs olan siyasi baskılar neticesinde adaya konuslandırma yapılmayıp Girite gonderilmişlerdir. '' Acil durumda S300 kıbrısa konuslandırması yapılacağı kesin''

Yunan deniz kuvvetleri bunyesinde su anda modern denizaltılar serviste bunların bir kısmı da kıbrısın kuzey sahillerinde beklemeye gececekleri kesin yani denizden de 1974 deki kadar rahat techizat nakliyesi yapılamayacak.

Adadaki mevcut Zırhlı birliklerimiz M48T1 -T2 karısımı ile techiz edilmiş. M48 leri M60 veya Leopar turevi  tanklar ile şu anda değistirmemiz kısıtlamalardan dolayı imkansız. Zırhlı birliklerimizin karsında T80 ler mevcut olduğu kadar etkin güdümlü tanksavar füzeleri mevcut. yani sayısal olarak tank sayımızın yüksek olması fazla etkili bir faktor olmaktan cıkmıştır. '' Belki kıbrısa da Altay tanklarımız bir gün kısmet olur''

RMMO trafından kullanılan Lakadamia hava alanı ,İngiliz koloni devrinden kalma alandır. Dikkat edilmesi gereken yer Baf hava alanı bünyesinde olan askeri kısımdır.

Adada 2 tane ingiliz üssü bulunmakta bunlardan Agrotur RAF hava üssüdür ve burada 1-2 filo barındırılır. (Tornado+ Typhoon) üs rapier hava savunma sistemleri ile korunmaktadır. Dikelya üssü ağırlıklı olarak dinleme,haberleşme ve hastaneden oluşmaktadır. Kıbrısın en yüksek noktası olan Trodos dağının olimpos tepesinde ortadoğunun en sofistike dinleme ve radar istasyonu mevcuttur. (tepenin birkaç yüz metre berisinde ise RMMO  Tor sistemleri mevcut)

 Doğu akdenizde ve kıbrısta kalıcılığımız ,haklarımızın garantisi kıbrıstaki mevcudiyetimizden geçer.

Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 30 Ekim 2018, 10:03:14
Yunanlilari biz geri birakmadik. Ona bakarsan Yugoslavya ulkelerini de biz yonettik. Biz cekildikten 150 yil sonra birbirlerini kestiler. Balkanlar bir sevda ve de bir beladir!
Gayette bizden dolayı geri kaldılar yahu.Şu gerçeği es gecmemek lazım. Biz yani Osmanlı bir kırılma yaşadı ve Avrupadaki bilim teknoloji sanayi gelişirken bunu kaçırdık. Bu kaçırmanın içinde Osmanlının tüm yönettiği bölgeler var. Bunu bana anlatan bizzat bir sırp yahu. osmanlı balkanları yönetti ama yatırım babında birşey yapmıyordu osmanlı. Adamlar kızgın benim umrumda mı değil bir Türk olarak ben bile bu gelişmelerden uzak kalınmasına kızgınım elin sırpı yunanı nedne kızgın olmasın. ben balkanlardaki Türk -Osmanlı kafasını anlatıyorum sana sen istedigin kadar inan yada inanma banane. Adamların kafasında bu yer etmiş.

Ben de sana diyorum ki madem biz geri biraktik, biz cekildikten sonra neden abad olmadilar?

Kendileriyle ayni zamanda start alan Japonlar 3. Buyuk ekonomiler suan. Biz geri birakmadik, onlar ilerleyemediler. Slavlarin kaderi budur.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: BATTLESTAR - 30 Ekim 2018, 11:11:45
Yunanlilari biz geri birakmadik. Ona bakarsan Yugoslavya ulkelerini de biz yonettik. Biz cekildikten 150 yil sonra birbirlerini kestiler. Balkanlar bir sevda ve de bir beladir!
Gayette bizden dolayı geri kaldılar yahu.Şu gerçeği es gecmemek lazım. Biz yani Osmanlı bir kırılma yaşadı ve Avrupadaki bilim teknoloji sanayi gelişirken bunu kaçırdık. Bu kaçırmanın içinde Osmanlının tüm yönettiği bölgeler var. Bunu bana anlatan bizzat bir sırp yahu. osmanlı balkanları yönetti ama yatırım babında birşey yapmıyordu osmanlı. Adamlar kızgın benim umrumda mı değil bir Türk olarak ben bile bu gelişmelerden uzak kalınmasına kızgınım elin sırpı yunanı nedne kızgın olmasın. ben balkanlardaki Türk -Osmanlı kafasını anlatıyorum sana sen istedigin kadar inan yada inanma banane. Adamların kafasında bu yer etmiş.

Osmanlımı onları bıraktı ? Yoksa onlar mı Osmanlıyı bıraktı ?

Senelerce liyakatsizlikten, para yemekten, rüşvetten Osmanlıyı kıran bu devşirmeler. Senelerdir yeniliklerin önündeki en büyük engellerden birisi yeniçeri ocağında da bunlar. Hatta rüstem paşa sanılırken Osmanlıya ciddi anlamda rüşveti sokan damat ibrahim paşada bunlardan.

Bunlarıda unutma.

Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Yabgu - 30 Ekim 2018, 12:22:37
Güzel kardeşim yada abicim yaşın kaç bilmiyorum. Bunlar balkan halkının düşünceleri git bunları onlara anlat. Ben sadece Osmanlı'nın sanayide dahil birçok alanda Avrupa'ya göre geri kalmasi konusunda aynı fikirdeyim onlarla buda bir gerçek kim yüzünden olmuş beni ilgilendirmiyor sonuçta treni kaçırmışiz. Paşa suclayacaksak suçlanan pasalari say say bitmez. Ben isin detay kısmında değilim ilgilenmiyorumda tren kacmis mi ? Kacmis bitti.O adamlarda haklı yada haksız kendi trenlerinin kaçma nedeni olarak bizi görüyorlar. Buda kökleşmiş bir nefreti yüzyıllarca devam ettirme nedenleridir diyorum. Konstantinopolis kaç Yunan'ın umrunda ki şuan alayı aç , Bulgarlar öyle , Sırplar öyle.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 30 Ekim 2018, 12:45:32
@yabgu

Balkan halklarinin dusunceleri kendilerini baglar. Ben de Osmanli'yi yikan zimbabwelilerdir desem takan olur mu?
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Yabgu - 30 Ekim 2018, 14:57:31
@yabgu

Balkan halklarinin dusunceleri kendilerini baglar. Ben de Osmanli'yi yikan zimbabwelilerdir desem takan olur mu?
güzel kardeşim ben balkanlarin dolayısıyla Yunanlıların Türklere duyduğu öfkenin nedenlerinden bir tanesini söyledim banane senin kim hakkında ne düşündüğünden , sen istedigin kadar kulağını gözünü kapa sebeplerden biri bu diyorum hala gelmiş demogoji yapıyorsun burda. Ben sana yada inandigin şeylere birşey söylemiyorum . Balkan halkının Turklere karşı kafasinda böyle birşey var diyorum. Neyini anlamiyorsun
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 30 Ekim 2018, 15:00:15
Şu kardes muhabbetini biraksan.

Neyse banane senin tanisip muhabbet ettigin Slavlardan. Ben sana tarihsel gerceklerden bahsediyorum. Koy kahvesi muhabbetinden degil.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Yabgu - 30 Ekim 2018, 18:08:48
Şu kardes muhabbetini biraksan.

Neyse banane senin tanisip muhabbet ettigin Slavlardan. Ben sana tarihsel gerceklerden bahsediyorum. Koy kahvesi muhabbetinden degil.
ne diyim Mahmut mu diyeyim anlamiyorsun ki arabayı kenara çekip sana konu anlatmaya çalışıyorum. Senin tarihsel gerçeklerine bişey dediğim yok , balkanlarda halkın düşünce yapısı bu yönde diyorum sanki diyen benmisim gibi bana sariyorsun. Yorumlarimda özellikle Balkanlar için " haklı yada haksızlar" diye belirtmisim. Sen (Türkler)  nasıl İngilizler Osmanlıyı yıktı diye düşünüyorsan bu düşüncede onlar için normal bişey neyini anlamıyorsun.bana sariyorsun hala.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 30 Ekim 2018, 18:23:24
Tamam yabgu. Arabana bin devam et.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Yabgu - 30 Ekim 2018, 19:08:01
Tamam yabgu. Arabana bin devam et.
ah sağol ya , ben hala bekliyordum. Neyse kasmıyorum kafa nereye siz oraya
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 30 Ekim 2018, 19:11:09
Tamam yabgu. Arabana bin devam et.
ah sağol ya , ben hala bekliyordum. Neyse kasmıyorum kafa nereye siz oraya

Yahu ariza misin sen? Arabayi kenara cektim cevap yaziyorum diyor, tamam zahmet etme diyorsun, bi daha yaziyor. Yahu tamam ne yaparsan yap.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: metin62 - 01 Kasım 2018, 21:14:03
GKRY yüzölçumu yaklaşık 5800Km. GKRY ile KKTC arasında bulunan sınır hattı 180Km.
RMMO olası bir harekkatta THK karşın, RMMO hava savunmasında  kademeli koruma yapabilmek üzere aşağıda  paylaşmış olduğum muhtelif  hava savunma sistemlerini envanterinde barındırmaktadır. Bu bilgiler işığında geniş olmayan bir yüzölçümde THK'ni  çok katmanlı hava savunması ile karşılaşacak.
 
RMMO Hava Savunma sistem ve bilinen miktarlar.
•   S300 PMU  *
•   BUK-M1-2      x 3 Batarya   
•   TOR-M1          x 1 Batarya
•   ASPİDE            x 3 Batarya
•   MİSTRAL         x 29 Tane
•   SA7-GRAİL      x 30 Tane
•   ORLİKON GDF-35mm   x30 Tane
•   ZASTAVA- M55A4- 20mm   x50 Tane
•   BOFOS- 40L  x 60 Tane
* S300 Ana ekipman ne kadar Giritte konuşlandığı bilinsede, adaya gizlice bazı aksamların konuşlandığı düşünülmekte
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Barbatos - 02 Kasım 2018, 19:08:12
Söz Kıbrıs'tan açılmışken GKRY'nin savunmasına BM'yide ekleyin. Askerliğimi Kıbrıs'ta yaptım Alay Komutanı gelecek dendi, sınıra nöbet kulelerinin mıntıkasını yapmaya iki araç gittik, hemen BM helikopteri belirdi ve hangi kuleye gitsek peşimizden geldi yine birgün denetleme var dendi sınır nöbetindeyim denetleme heyetinin konvoyu geçti çok kısa bir süre sonra BM helikopteri yine belirdi ayrıca BM nöbet kuleleri ile GKRY nöbet kuleleri dip dibe aralarında 50 metre var herifler sürekli bizi izliyor. İngiliz üslerini birbirine bağlayan yolun üzerinde hergün devriye atan İngiliz helikopterini unutmadan belirteyim.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: metin62 - 02 Kasım 2018, 22:17:39
 kıbrıs ta  taraflarca  uygulanmakta olan , ve BM tarafından gözetlenen Ateş kes , yeşil hat tüzüğüne göre her iki tarafı yakından izlemesi gayet normal.
Tüzüğe göre yeşil hatta yakın sınır boyuna taraflarca yeni tahkimat, mecut tahkimatı modifiye veya tamiratı yasak.'' yani mevcut parçalanmış kum torbası dahil değiştirilemez'' . Sınır hattında taraflar bir birlerine el kol işareti yapamaz, küfür yasak.  Mevcut sınır mevzisine gidebilecek maksimum adam sayısı belirlenmiş olup şayet olağan haricinde bir iş amacı ile Ör mıntıka temizliği vs o zaman önceden BM ile yapılan haftalık toplantıda belirtilip izin alınması gerek.

Unutmayalım ki kıbrısta 1974 sonrası Bariş yapılamadı sadece yürürlükte Ateş kes andlaşması ve Yeşil hat tüzüğü yürürlüktedir.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Barbatos - 02 Kasım 2018, 23:04:47
Sayın metin62 yazdıklarınızı bende biliyorum evet kurallar dediginiz gibi ama iş uygulamada değişiyor.  Nöbetlerim esnasında hem rum hem bm personelini dürbün ile izlerdim bm iki tarafi değil sadece bizi gözetliyor. Ne zaman bm kulesinde bir kalabalık olsa hemen dürbüne bakardım ve bm personelinin bizim tarafı göstererek arazi tarifi yaptığını görürdüm ama rum tarafı ile hic ilgilenmezlerdi. El kol hareketi, küfür sözde yasak ama hergün kendi nöbet kulesinin önündeki tele tırmanıp yunan bayrağı sallayan ve küfür eden rum askerine hiç bir yaptırım olmadı. Askerliğim bitene kadar aynı herif ne zaman nöbet tutsa tacizlerine devam etti.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 02 Kasım 2018, 23:29:28
kıbrıs ta  taraflarca  uygulanmakta olan , ve BM tarafından gözetlenen Ateş kes , yeşil hat tüzüğüne göre her iki tarafı yakından izlemesi gayet normal.
Tüzüğe göre yeşil hatta yakın sınır boyuna taraflarca yeni tahkimat, mecut tahkimatı modifiye veya tamiratı yasak.'' yani mevcut parçalanmış kum torbası dahil değiştirilemez'' . Sınır hattında taraflar bir birlerine el kol işareti yapamaz, küfür yasak.  Mevcut sınır mevzisine gidebilecek maksimum adam sayısı belirlenmiş olup şayet olağan haricinde bir iş amacı ile Ör mıntıka temizliği vs o zaman önceden BM ile yapılan haftalık toplantıda belirtilip izin alınması gerek.

Unutmayalım ki kıbrısta 1974 sonrası Bariş yapılamadı sadece yürürlükte Ateş kes andlaşması ve Yeşil hat tüzüğü yürürlüktedir.

Gececeksin bunlari. Birak 1974'u, 2014'te ruslar Kirim'i ilhak etti. Gostermelik de bir referandum bitti gitti.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: metin62 - 02 Kasım 2018, 23:46:09
Sorumluluk bölgenizin yeşil hat kısmında hangi BM kontenjanına bağlı birlik bulunduğunu bilmiyorum.Sizinde de belirtmiş olduğunuz gibi uygulamada yanlışlıklar olabildiği gibi, kasıtlı taraf kayırımı geçmişte yapıldığı gibi gelecekte de yapılması pek mümkün. Bariş gücüne kıbrısta muharip birlik sağlayan ülkelerin içerisinde gerek ferdi gerekse ulus olarak kendisini Rum veya Türk tezlerine daha yakın bulanlar da olmuştur.  Hatta bazı BM mensupları tarafların lehine ,sırf kendi menfatleri için casusluk ve sabotaj eylemleri yapmış olanlarını da gördük.

Sınır telinden tahrik yapan Rum askerine gelince ,bu da mümkün ama burada uygulamada hata olduğu aşikar bunu mıntıka komutanın GKKK veya KTBKK nöbetci subaylığına belgeleyip bildirmesi gerekirdi. Adada BM nöbetci subayı her iki tarafıda haftada 2 defa ziyaret etmekte ve yapılan toplantılarda tarafların sıkıntıları protesto edilmektedir. '' yani bu Rum askerinin sürekli tele gelip tahrik  yapması sonlandırılabilirdi neticede RMMO ve hali ile GKRY sürekli protesto ve eskalasyon yapılmasını istemeyecekdir.Çünkü işin sonunda birisi dayanamayıp bu askeri vuracak.

Ama benim katılmış haftalık toplantılardan genel olarak BM işi dengede götürmeye çalışıyor.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Barbatos - 03 Kasım 2018, 00:05:02
Sınır telinden tahrik yapan Rum askerine gelince
Yanlış yönlendirmeyim sizi Sayın Metin sınır telinden değil kendi nöbet kulesini çevreleyen telin üzerineden tahrik ediyordu. Rumlarla aramızda Ingiliz üslerini birbirine bağlayan yol vardı .
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 09 Kasım 2018, 08:53:14
Yunanistan'dan gerilimi tırmandıracak açıklama

(http://i.hurimg.com/i/hurriyet/75/750x422/5be4a27b67b0a824688d8aae.jpg)

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Türkiye, etkili ve kritik bir güç. Yunanistan, (Doğu Akdeniz) bölgede diğer ülkelerle birlikte bir enerji haritası yaratmak için şartları oluşturdu. Türkiye karar vermeli." dedi. Çipras, Türkiye'nin savaş sebebi sayacağını vurguladığı Yunanistan'ın karasularını kademeli olarak 6 milden 12 mile çıkarma planı için ise "haklarını" kullanacaklarını belirterek "strateji değil sadece taktiği değiştirmeye karar verdim" ifadelerini kullandı.
Yunanistan'da yayın yapan Alfa televizyonuna ülkesinin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çipras, Türkiye ile ilişkilere dair soruları yanıtladı.

Yunanistan'ın karasularını kademeli olarak 6 milden 12 mile çıkarma planını Ege Denizi'nde uygulaması halinde Türkiye'nin "casus belli" kararını uygulaması ihtimalini değerlendiren Çipras, "Bu yeni bir mesele değil. Haklarımızı kullanacağız." ifadesini kullandı.

Çipras, meselenin dağınık bir şekilde gündeme geldiğini ve diğer siyasi partilerin de konuya ilişkin bilgilendirilmesi gerektiğine inandığını belirtti.

(http://i.hurimg.com/i/hurriyet/75/770x0/5be4a05b67b0a824688d8aa7)

Başbakan Çipras, "Cumhurbaşkanı kararnameleriyle değil, meclis yoluyla (karasularını) genişleteceğiz. Strateji değil sadece taktiği değiştirmeye karar verdim. İyonya Denizi'nden başlayarak uluslararası hukukun bize imkan tanıdığı ölçüde bu hakkı gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

TÜRKİYE ZİYARETİ

Çipras, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlik üzerine bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Türkiye, etkili ve kritik bir güç. Yunanistan, (Doğu Akdeniz) bölgede diğer ülkelerle birlikte bir enerji haritası yaratmak için şartları oluşturdu. Türkiye bir karar vermeli. Uluslararası hukuka saygı çerçevesinde kaldığı müddetçe biz Türkiye'yi dışlamıyoruz. Bunun yalnızca ikili bir mesele olmadığını anlaması gerekiyor."
Yunanistan'ın Türkiye'ye herhangi bir tehditte bulunmadığını dile getiren Çipras, egemenlik haklarından feragat etmeyeceklerinin altını çizdi.
Öte yandan Çipras, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'ye davet edildiğini belirterek, tarihin henüz netleşmediğini söyledi.

12 MİL SORUNU

Yunanistan Meclisi, 1 Haziran 1995 tarihinde Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni oylayarak kabul etmesinin ardından sözleşmede geçen “Bir ülkenin kara suları azami 12 mildir” ifadesine istinaden Ege karasuları sınırını ileri bir tarihte 12 mile çıkaracağını açıklamıştı. TBMM 8 Haziran 1995’te Yunanistan karasularını 12 mile çıkardığı takdirde bunun Türkiye Cumhuriyeti tarafından savaş sebebi sayılacağını ifade eden bir ortak bildiri yayınlamıştı.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/yunanistandan-gerilimi-tirmandiracak-aciklama-41013316 (http://www.hurriyet.com.tr/gundem/yunanistandan-gerilimi-tirmandiracak-aciklama-41013316)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Afşar1 - 22 Kasım 2018, 16:23:12

Yunanistan Ege’de ‘Kiowa’ ile elini güçlendirecek

Yunanistan, ABD ordusunun ihtiyaç fazlası olarak envanterinden çıkardığı OH-58D Kiowa silahlı keşif/gözetleme helikopterini teslim almaya hazırlanıyor.

Yunan basınında yer alan bilgilere göre, Yunan ordusu 2019’un ilk çeyreğinde ilk parti OH-58D Kiowa Warrior helikopterlerini teslim alacak.

ABD’ye 44.15 milyon dolar ödeme yapacak olan Yunanistan toplam 70 adet (36 tam donanımlı, 24 eğitim ve 10 yedek parça) OH-58D Kiowa hizmete alacak.

Ege Denizindeki Yunan Adalarına konuşlandırılması planlanan helikopterler AGM-114K Hellfire, Hydra-70 tipi 70mm güdümsüz roket ve 50 kalibrelik makineli tüfekle silahlandırılacak.Görev sırası Yunanistan’da

Bell-Textron firması tarafından 1960’larda tasarlanan Bell 206 JetRanger helikopteri üzerinden geliştirilen OH-58A Kiowa’nın zaman içinde B, C ve D modelleri de üretildi. ABD ordusunda AH-64 Apache taarruz helikopterleri ile yakın destek, önleme ve keşif görevlerini yürüten OH-58D’ler havadan havaya, havadan karaya roketler, değişik kalibrelerde makineli tüfek taşıyabiliyor.

Amerikan Kara Kuvvetleri’nin bir çok operasyonda kullandığı helikopter, mastı üzerine monte edilen FLIR, lazer mesafe ölçücü ve hedef kilitleyici sistemi ile saldırı helikopterlerinin yakın destekçisi olmuştu.

Kaynak: www.defenceandtechnology.com (http://www.defenceandtechnology.com)

http://defenceandtechnology.com/2018/11/21/yunanistan-egede-kiowa-ile-elini-guclendirecek/ (http://defenceandtechnology.com/2018/11/21/yunanistan-egede-kiowa-ile-elini-guclendirecek/)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 26 Kasım 2018, 21:40:57
(https://pbs.twimg.com/media/Ds8SksbXoAIohnV.jpg)

Alıntı
SavunmaSanayiST
‏ @SavunmaSanayiST
2 sa.2 saat önce

Yunanistan'ın Türkiye sınırına yakın olan adalara radarlar ve MGM-140 Atacms tipi kısa menzilli balistik füzeler yerleştireceği söyleniyor.
 
İşaretli yerler, hava ve deniz üslerimizin bulunduğu şehirler.

Peki ya bizim tarafımızdan durum nasıl?

https://twitter.com/SavunmaSanayiST/status/1067092218677207051
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: fırtına06 - 26 Kasım 2018, 22:09:59
Cidden kaşınıyorlar. Zorla gelin adaları elimizden alın diyorlar. Kardak'a özel kuvvetler askerlerimiz çıktığı zaman ruhları bile duymamıştı. Kaşıntılarını almanın vakti geldi de geçiyor bile.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Atsızbey - 26 Kasım 2018, 22:38:44
Palikaryalar artık sıkmaya başladı ama bunları abd'nin teşviki olmadan yap(a)maz...abd bizim bunları vurmamızı istiyor sonra da türkiyeyi uluslararası arenada baskı altına almak belkide türkiye işgalini meşrulaştırmak istiyordur.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: bostancıbaşı - 27 Kasım 2018, 09:35:34
Uluslar arası anlaşmalara aykırı bir şekilde ve kaşınıyormuşçasına ( hemde çok fena) adaları silahlandırıp az beli doğrultunca tekraren bir silahlanma manyaklığına girdikleri doğru olmakla beraber...

Türk genel kurmayı Türk anakarasına fırtına bora ve torsları yığınca ( ayvalık atina merkez 242 km dir) yunan genel kurmay başkanını düşüneceği tek şey atinaya 198 km ötedeki sakız adasına  ( bize 20 km) yada  198 km midilli ( ayvalığa 29 km) ne bir çatışmada nasıl ikmal ve takviye yollayacak ha üstüne birde kara konuşlu atmaca ile 250 km som u koy ohh miss..

yahu bırakın kaşınsınlar bence bu kadar bağırması zorundan
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Afşar1 - 27 Kasım 2018, 09:43:14
Bence onların bu küstahlığını söndürmek için Akdeniz de Mısır ve İsrail ile anlaştık mı onların hiç bir hükmü kalmaz.
O zaman sinirleri gerilip yapmamaları gereken bir hareket bile yapabilirler.
burada bahsedildiği gibi her şey diplomasi de bitiyor çok zeki hamleler yapmalı ve ilk ateşin onlardan gelmesini sağlamalıyız, bu durum da yunanistana gerçek tokadı avrupa da atmak isteyecektir.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: serkan - 27 Kasım 2018, 09:46:51
Bütün Ege denizini toprakla dolduralım onlara verelim kendi ülkeleri ile birleşsin bu yeni topraklar anca o zaman bizim Eskişehir -Sakarya hattı oraya kadar bir ülkeleri ancak olur. Ve biz bütün bu toprakları onlardan aldık. Olaya böyle bakın adamlar kaybedilmiş topraklarının bin km ötesinde adalar için mücadele ediyor. Birde onların gözü ile kazıklanmışlığın boyutunu düşünün. Adam İstanbula bakıp bile kahrediyor. Kıbrıs ı aldık mesela yanında egedeki küstahlığın ne kıymeti var. Edepsiz olan biziz yani hemde bire bin. Adamların gözü ile bakın tabloya mesela mlliyetçi bir Yunan sın Ege deki olay ne kadar teselli verir adama. Ben MErsin de yazlığım vardı Amamuryum diye Yunan antik şehri vardı gezerdik. Mersin yani tağğğ neresi Ankaranında ötesi
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Afşar1 - 27 Kasım 2018, 09:49:52
Serkan hocam en zevklisi de o zaten eminim bu forumu da takip ediyorlardır :)
En zevkli ve güzel yeri hep kudurmaları ama hiç bir halt yapamamaları :) :) :)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Afşar1 - 27 Kasım 2018, 10:23:24
Hocam beyanınızı editlemişsiniz edit cevap vereyim konuya öyle bakıyorsanız bizim altay dağlarına kadar hak idda edip yanıp tutuşmamız lazım :)
Batı da da viyanaya kadar :)

Bütün Ege denizini toprakla dolduralım onlara verelim kendi ülkeleri ile birleşsin bu yeni topraklar anca o zaman bizim Eskişehir -Sakarya hattı oraya kadar bir ülkeleri ancak olur. Ve biz bütün bu toprakları onlardan aldık. Olaya böyle bakın adamlar kaybedilmiş topraklarının bin km ötesinde adalar için mücadele ediyor. Birde onların gözü ile kazıklanmışlığın boyutunu düşünün. Adam İstanbula bakıp bile kahrediyor. Kıbrıs ı aldık mesela yanında egedeki küstahlığın ne kıymeti var. Edepsiz olan biziz yani hemde bire bin. Adamların gözü ile bakın tabloya mesela mlliyetçi bir Yunan sın Ege deki olay ne kadar teselli verir adama. Ben MErsin de yazlığım vardı Amamuryum diye Yunan antik şehri vardı gezerdik. Mersin yani tağğğ neresi Ankaranında ötesi
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 27 Kasım 2018, 10:34:00
Konuya öyle bakarsak Yunanlıları daha da batıya, Roma'ya kadar kovalamamız gerekir.  ;D
Onlar da buralara başka yerlerden gelmişler.

Ama Serkan'a katılıyorum. Daha taze sayılır denize dökülmeden önceki maceraları. O nedenle hasetlerinden çatlıyorlar.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: BATTLESTAR - 27 Kasım 2018, 11:09:41
Konuya öyle bakarsak Yunanlıları daha da batıya, Roma'ya kadar kovalamamız gerekir.  ;D
Onlar da buralara başka yerlerden gelmişler.

Ama Serkan'a katılıyorum. Daha taze sayılır denize dökülmeden önceki maceraları. O nedenle hasetlerinden çatlıyorlar.

Ne roması hocam bizzat hindistana dökmek lazım adamlar ordan gelmiş.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 27 Kasım 2018, 11:31:41
Konuya öyle bakarsak Yunanlıları daha da batıya, Roma'ya kadar kovalamamız gerekir.  ;D
Onlar da buralara başka yerlerden gelmişler.

Ama Serkan'a katılıyorum. Daha taze sayılır denize dökülmeden önceki maceraları. O nedenle hasetlerinden çatlıyorlar.

Ne roması hocam bizzat hindistana dökmek lazım adamlar ordan gelmiş.

Tamam o da olur. Hindistan'ın kalabalık nüfusu arasında eriyip giderler. Bu saatten sonra zeusa yoga yaptırırlar, minatöre taparlar artık.  ;D ;D
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: BlackHawk89 - 27 Kasım 2018, 12:01:30
Ne yapıp edip savaş açmalıyız bunlara.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: metin62 - 27 Kasım 2018, 12:38:29
 2019 ekiminde Yunanistanda genel seçimler yapılacak.  İktidarda bulunan Alexis Tsipras başkanlığındaki SYRIZA partisi son yıllarda Yunanistanın en buhranlı ekonomik çıkmazı ile uğraşmış  olup hayli yıpranmış durumda olsa da iktidarda kalmayı başarmıştır. Hali ile iktidar acı reçetelerin ve kemer sıkma politikalarından kaynaklanan oy kayıplarını teleafi etmek için milliyetci duyguları okşayıp kendisi ve partisinin oy kazandırmak amacı ile seçimlere kadar Ege 12 mil, Doğu Akdeniz ,adaların silahlandırılması gibi bir takım konuları gündeme getirecektir . (Tabi bu tür konuları gündeme getirme sadece SYRIZA partisi tarafından yapılmayacak) Bu vaatlerin bir kısmı her zaman olduğu gibi havada kalacak ,asıl önemli olan Türkiye olarak bu olasılıklardan gerçekleşme olasılığı yüksek olanlara karşın önceden tedbirimizi alabilmektir diye düşünüyorum.

MGM-140 Atacms'ler yunan ordusu envanterine 2011 itibarı ile girmiş bulunuyor. Asıl düşündürücü olan  Egedeki birtakım ada ve adacıkların sistematik şekilde silahlandırılmasına devam edilmesi ve buna karşın biz lerin suskunluğu!

Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Atsızbey - 27 Kasım 2018, 12:39:23


Aslında çok basit;
Iskandinav ülkelerini yanımıza çekmemiz için adamların hıristiyan önçesi inandıkları tanrılarının türk olduğunu ve kendilerininde aslen türk kökenli olduklarını işletmemiz lazım.
Bunu ben söylemiyorum, isveç tarihinin babası olan sen lagerbring söylüyor.
https://m.sondakika.com/
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 27 Kasım 2018, 13:10:36


Aslında çok basit;
İskandinav ülkelerini yanımıza çekmemiz için adamların Hristiyanlık öncesi inandıkları tanrılarının Türk olduğunu ve kendilerininde aslen Türk kökenli olduklarını işletmemiz lazım.
Bunu ben söylemiyorum, isveç tarihinin babası olan sen lagerbring söylüyor.
https://m.sondakika.com/

Ben bu adreste haberi bir türlü bulamadım.  ::) ::)
Bizim medya şu boşanan ünlü çiftle daha ilgili! hayatımız magazin. Milletin özel hayatına, ülke gerçeklerinden kat kat daha fazla meraklı bir topluma dönüştük!
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 27 Kasım 2018, 13:15:00


Aslında çok basit;
Iskandinav ülkelerini yanımıza çekmemiz için adamların hıristiyan önçesi inandıkları tanrılarının türk olduğunu ve kendilerininde aslen türk kökenli olduklarını işletmemiz lazım.
Bunu ben söylemiyorum, isveç tarihinin babası olan sen lagerbring söylüyor.
https://m.sondakika.com/

Yok o is o kadar basit degil. Bahsettiginiz ulke Finlandiya, halk da Samiler.

İsvec, Norvec farkli bir tanri ve inanc sistematigine sahipti.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: BATTLESTAR - 27 Kasım 2018, 13:38:39
O değilde anlaşmalara rağmen yunanistanın adaları silahlandırması ve egede mültecilere yaptıklarıyla küresel bir karalama kampanyası başlatabiliriz.

italyada belki bize yaren olur.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Alpagu - 27 Kasım 2018, 15:24:16
O değilde anlaşmalara rağmen yunanistanın adaları silahlandırması ve egede mültecilere yaptıklarıyla küresel bir karalama kampanyası başlatabiliriz.

italyada belki bize yaren olur.

Bu söylemleri bizim bu platformda dile getirmemiz korkunç. Bu devletin aklı nerede? Bu devlet neden son derece haklı olduğu bir olayda uluslar arası mecralarda mücadele etmiyor...
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 27 Kasım 2018, 15:33:21
O değilde anlaşmalara rağmen yunanistanın adaları silahlandırması ve egede mültecilere yaptıklarıyla küresel bir karalama kampanyası başlatabiliriz.

italyada belki bize yaren olur.

+1

O değilde anlaşmalara rağmen yunanistanın adaları silahlandırması ve egede mültecilere yaptıklarıyla küresel bir karalama kampanyası başlatabiliriz.

italyada belki bize yaren olur.

Bu söylemleri bizim bu platformda dile getirmemiz korkunç. Bu devletin aklı nerede? Bu devlet neden son derece haklı olduğu bir olayda uluslar arası mecralarda mücadele etmiyor...

+1

Peki biz neden bunu yapmıyoruz? Bu ülkeyi yönetenler, iç siyasette incir çekirdeğini bile doldurmayacak konularda dahi ortalığı ayağa kaldırıp geniş kitleleri istedikleri şekilde etkileyebilirken, dış siyasette neden bu kadar pasif kalıyorlar?

Ege üzerinde sürekli keşif uçuşları yapıyoruz. Hangi adada ne kadar silah var vs biliyoruz. Ki bunlar anlaşmalara aykırı değil mi!
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: metin62 - 27 Kasım 2018, 18:00:02
İtalyanlar niye bize yaren olacak adalar mevzusunda pek anlayamadım!

Öncelikle bazı konulara değinmekte yarar olduğu kanısındayım  Arkadaşlarımın bu konuları bildiğine eminim ama yine de unutulmuş kısımlarını hatırlatmakta yarar olduğu düşüncesindeyim.

Ege adalarını osmanlı ne zaman kaybetti.( Günümüzde dile dolanan yanlış bilgi ,Lozanda ve İsmet paşa tarafından) Her ikisi de yanlış 12 ada Osmanlının italyanlara karşın Trablusgarp harbini kaybetmesi sonrası İtalyanların eline geçti. İsmet paşa ise o devirde Albay rütbesinde idi Sultan Abulhamit ise başta idi)

Osmanlı ile İtalyanlar arasında 1912 Uşi anlaşması veya 1ci Lozan anlaşması ,12 adanın devri anlaşmasında maddelerden biri adalar İtalyanlara devredilecek ,ama balkan harbi göz önüne alınarak adalarda geçici olarak osmanlı kalabilecekti .

Daha sonraları balkan harbinin kaybedilmesi ve birinci cihan harbinde osmanlı ve italyanlar karşı cephelerde olması ve ve yenilgimiz sonrası osmanlı daha önce fiili olarak kaybetmiş olduğu adalardaki tüm hakları kaybedildi. (Sevr andlaşması 1920)

1924 İkici Lozan andlaşması ile sevr gecersiz kılınıp ,adalar konusunda ise Anadolu kıyılarına yakın küçük adalarla, İmroz, Bozcaada ve Semadirek Adası Türkiye’ye verilmesi .Diğer adaların askerden tecrit edilmeli, yani silah ve asker bulundurulmadan tarafsız ve müstakil kalmasında mutabık kalındı.

12 ada italyanın 1943 yılında ikinci cihan harbinden fiili olark çekilmesi ve kendi ana karasına odaklanmasına ile son buldu, italyanların savaştan çekilmesi ile adalar Almanların kontrolüne terk edilmiştir. Almanlar ise 1945 yılında ikinci cihan harbini kaybetiklerinden dolayı adalar önce ingilizlerin kontrolüne sonra ise 1947 paris konferansı sonrası yunanistana verilmiştir. (Ref İlber Ortaylı/Murat Bardakcı)


Yani İtalyanların bu konuda bizlere yaren olabileceklerine pek katılamıyorum. Modern italyanlar yani 1900> her zaman için yunan bilim,ilim ,kultur ,sanat ve edebiyatına aşık olup yakından ilgi duymaktalar. '' şahsi deneyimim ki yaklaşık 30 yıldır İtalya ile yakın bağlantılı birisi olarak tecrübem bizlere karşı belirgin bir  antipatileri  olmamakle birlikte fazla bir yarlik yapmak isteyeceklerini de sanmıyorum. İtalyanlar iyi ticaret insanı olduklarından seçimleri de hali ile menfaetleri gereği hareket ederler.


Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Atsızbey - 27 Kasım 2018, 18:51:10
Sayın SKYWOLF ve uyvar http://alkislarlayasiyorum.com/m/content/380556/odinin-turk-cikmasi (http://alkislarlayasiyorum.com/m/content/380556/odinin-turk-cikmasi)


Isveç tarihinde odin' in TURKENLAND'dan geldiği söyleniyor
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Atsızbey - 27 Kasım 2018, 19:11:01
Buda italyanlar ile ilgili iddiallar

https://m-internethaber-com.cdn.ampproject.org/v/m.internethaber.com/amp/italyanlar-aslen-turk-mu-31151h.htm?amp_js_v=a2&amp_gsa=1&usqp=mq331AQHCAFYAYABAQ%3D%3D#referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=%251%24s%20alan%C4%B1ndan&ampshare=http%3A%2F%2Fwww.internethaber.com%2Fitalyanlar-aslen-turk-mu-31151h.htm (https://m-internethaber-com.cdn.ampproject.org/v/m.internethaber.com/amp/italyanlar-aslen-turk-mu-31151h.htm?amp_js_v=a2&amp_gsa=1&usqp=mq331AQHCAFYAYABAQ%3D%3D#referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=%251%24s%20alan%C4%B1ndan&ampshare=http%3A%2F%2Fwww.internethaber.com%2Fitalyanlar-aslen-turk-mu-31151h.htm)

Bu iddianın sahibi sadece biz türkler değil, italyan profesörlerde bu iddiaya sahib çıkıyor.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Atsızbey - 27 Kasım 2018, 19:22:59
https://www-hurriyet-com-tr.cdn.ampproject.org/v/www.hurriyet.com.tr/amp/dunya/dna-testleri-etrusklerin-turk-kokenli-olduklarini-soyluyor-7544610?amp_js_v=a2&amp_gsa=1&usqp=mq331AQHCAFYAYABAQ%3D%3D#referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=%251%24s%20alan%C4%B1ndan&ampshare=http%3A%2F%2Fwww.hurriyet.com.tr%2Fdunya%2Fdna-testleri-etrusklerin-turk-kokenli-olduklarini-soyluyor-7544610 (https://www-hurriyet-com-tr.cdn.ampproject.org/v/www.hurriyet.com.tr/amp/dunya/dna-testleri-etrusklerin-turk-kokenli-olduklarini-soyluyor-7544610?amp_js_v=a2&amp_gsa=1&usqp=mq331AQHCAFYAYABAQ%3D%3D#referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=%251%24s%20alan%C4%B1ndan&ampshare=http%3A%2F%2Fwww.hurriyet.com.tr%2Fdunya%2Fdna-testleri-etrusklerin-turk-kokenli-olduklarini-soyluyor-7544610)

Buda italyan profesörün iddiası
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: metin62 - 27 Kasım 2018, 20:47:06
Açıkcası biraz kafam karıştı .'' konu Türk - Yunan Askeri İlişkileri idi''

Yani silahdan arınmış olan 12 adanın gayri kanuni olarak silahlandırılması, adaların elden gitmesi , ve İtalyanların bu konuda  bize yardımı olup olamayacakları tartışılıyorduk diye  anlamıştım .  Siz ise daha da eskilere gidip Etrusklerin DNA lerine kadar indiniz açıkcası bir tarihçi,antropolog,genetist olmadığım için paylaşılan linklerin doğruluğu hakkında yorum yapamam ,ama  İnternet te çabuk bir gezinti yapmak sureti ile paylaşmış olduğunuz linklerin haricinde Etrusklerin orijin ve DNA ları hakkında daha değişik tezler ,ve görüşler de mevcut . Belirtmiş olduğum gibi bu günkü italyanların Türkler hakkında olumsuz görüşleri pek olmamakle birlikte,pek de olumlu baktıkları izlenimini alamadım.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 27 Kasım 2018, 22:02:22
Teşekkürler Atsızbey. Etrüksler hakkında daha önce de bazı şeyler okumuştum.

Metin62 arkadaşım, daha önce forumda dile getirdiğim bir şeyi tekrar ediyorum. Savaşa karşı biri olarak Yunanlılarla cidden savaşmamız gerektiğine inanıyorum. İki ülke arasında nesillerdir süren anlaşmazlıkların başka türlü çözüm şansı olduğuna inanmıyorum. Bütün yollar denendi çünkü ve Serkan'ın bahsettiği sebeplerden dolayı Yunan tarafı asla bizimle anlaşma yoluna gitmeyecek. Sürekli ardımızdan kuyumuzu kazacaklar. Bizmle ilgili olumlu düşünen, barışsever Yunanlı sayısı çok az.

Kardak benzeri bir gerilimde, Ege'de dengeyi lehimize çevirecek şekilde bir oldu bitti ile adaları ele geçirmemiz gerektiğine inanıyorum. Ayrıca Türk azınlığın yaşadığı bölgeleri de... Yok efendim Yunanlılar adalı silahlandırıyormuş, yok FIR hattıymış, yok 12 milmiş vs, bütün bu dertlerden bir anda kurtuluruz. Bu hastalığa katlanmak yerine, ciddi bir ameliyata katlanmak ve hastalıktan tamamen kurtulmak en iyisi.

Eskiden Yunanlılara karşı daha ciddi bit tutum sergiliyorduk. Ancak bu zamanda Yunanlılar bizim tepkisizliğimiz nedeniyle sürekli şımarıyorlar. Bu konuda çok sert tepkilerle ciddiyetimizi göstermemiz gerektiği düşüncesindeyim. Biz ne kadar sert olursak, Yunanlıların arkasında o kadar az destekçisi olur. Görmezden gelmek, gerçeğin varlığını değiştirmiyor.

Bu konuda değerli görüşlerinizi merak ediyorum.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Barbatos - 27 Kasım 2018, 22:14:45
Olası bir çatışma halinde ilk kurşunu biz mi sıkarız yunanlılar mı? Konu başlığı altında yazılanları okuyunca yunanlıların bizi kışkırtıp arkasına büyük abilerini alıp bir şeyler kazanmaya çalıştığı aşikar. Bir kaç adayı ele geçirsek ve Batı Trakya'da ilerlesek hemen abileri bize baskı uygulayacak, olası bir yunan savaşında toprak kazanmak mı daha önemli yoksa yunan ordusuna sağlam bir darbe indirip etkisiz hale getirmek mi daha önemli olur cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Atsızbey - 27 Kasım 2018, 22:27:38
Rica ederim sayın Skywolf...Sayın Metin 62 bu ön türkleri araştırmak lazım...hakikatler ortaya çıkarsa anadoluda aslında yunan,ermeni ve kürtlerden önçe
Türklerin yaşadığını herkes öğrenmiş olacak...TÜRKİYEDE kayalara kazınmış en az 5000 yıllık türk tamgaları bulundu ama maalesef bizim medya bu haberleri kasıtlı olarak es geçiyor

,http://m.karar.com/hayat-haberleri/dr-poroy-on-turkler-anadoluya-10-bin-yil-once-geldi-51444

Neyse konuya dönelim 😉
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: metin62 - 27 Kasım 2018, 23:37:02
Açıkcası Türk-Yunan ilişkileri konusu güzel bir konu.Konu bir de sürekli gündemde, hali ile yazılacak ve tartışacak çok şey olur Sayın Skywolf  ve Atsızbey.

 Türk - Yunan Askeri İlişkileri konusunda ,öncelikli tercihim keşke bir yolunu bulabilsek ve bu fani dünyada her iki devlette normal komşuluk yapabilse derim .

Ama öyle bir olasılık ezelden beri olamamış , ufukta da pek göremiyorum. Yunanistan ve Türkiye arasında birden çok konuda  taban tabana zıt görüşler ,kangren olmuş konular mevcut. Hali ile bu durumda tarafların uzlaşması pek mümkün görülmüyor .Neticede uzlaşmak için her iki tarfın mevcut konumlarından feragatta bulunması gerekir ki o olasılık da 0 yakın. Güç kullanımı yani savaş sorunlara geçici bir çözüm olabilir . Ama bu devirde savaşın kesin sonuç olabilceğini pek sanmam. Boyuna posuna bakmadan ,defalarca yediği dayaktan uslanmayan güreşci misali yunana bir dayak atmak daha elbette içimden geçer . Ama Yunana iyi bir sopa çekmeden önce konuyu iyi analiz etmemizde yarar vardır. Yani  sopayı niye atmak zorunda kaldığımızı dünyaya anlatabilir olmalıyız , neticede Türkiye bir süper güç değil girişeceği herhangi bir savaş ve operasyonun getirileri yanında götürüleri de olacak bunları iyi hesaplamalıyız.

Söylemişimdir ben Kıbrıs doğumluyum 63 bebektim 74 de çocuktum ,kıbrısta hangi evrelerden geçtiğimizi kıbrıslı bir Türk olarak yaşamış biriyim aile fertlerim davamız için çok çalıştı hiç de emeğini esirgemedi bizleri kıbrıs yakın tarihi konusunda sadece kendi görüşümüze göre degil  doğrusunu öğreti. Ama gel gelelim çok haklı olduğumuz kıbrıs konusunda dahi dünyayı yanımıza almayı malesef başaramadık . Evet kıbrıs Türkü kurtuldu, kurtarıcımız Türkiyeye de müteşekirim. Ama davamızı ve haklılığımız dünya aleme anlatamadık ,hatta adadada bazılarımız yaşamış olduklarına rağmen anlamadı,Türkiye de ayni şekilde bizler ile ne yapacağına tam karar veremedi . Yani savaş alanında başarılı olduk ama gerisini getiremedik ,Türkiyeye de ayak bağı olduk . Beni açıkcası düşündüren ve ürküten kıbrıs tecrübesinden sonra , olası yeni bir  Turk yunan kapışmasının sonrası ve olsı riskler.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 27 Kasım 2018, 23:58:45
Kendileri deli gibi silahlanirken bize itidal telkin ediyorlar. Gordugun her yerde sikistiracaksin bunlari!
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Canik - 28 Kasım 2018, 00:15:51
Yunanlarda silahlaniyor ama biz çok daha büyük bir ekonomiyiz  ve silahlarımızı üreterek katma değer yaratıyoruz Yunan sadece borçlarını büyütüyor.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Partikül - 28 Kasım 2018, 00:42:23
....Ama gel gelelim çok haklı olduğumuz kıbrıs konusunda dahi dünyayı yanımıza almayı malesef başaramadık . Evet kıbrıs Türkü kurtuldu, kurtarıcımız Türkiyeye de müteşekirim. Ama davamızı ve haklılığımız dünya aleme anlatamadık ,hatta adadada bazılarımız yaşamış olduklarına rağmen anlamadı,Türkiye de ayni şekilde bizler ile ne yapacağına tam karar veremedi . Yani savaş alanında başarılı olduk ama gerisini getiremedik ,Türkiyeye de ayak bağı olduk . Beni açıkcası düşündüren ve ürküten kıbrıs tecrübesinden sonra , olası yeni bir  Turk yunan kapışmasının sonrası ve olsı riskler.

Yapılması gereken iş, aynen Hatay modeliyle Türkiye' ye entegre olmaktır. Kıbrıs devleti Türkiye' ye dahil olacak bu mesele kökten çözülecek. Başka çare göremiyorum.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 28 Kasım 2018, 00:42:59
Kendileri deli gibi silahlanirken bize itidal telkin ediyorlar. Gordugun her yerde sikistiracaksin bunlari!

+1

Olası bir çatışma halinde ilk kurşunu biz mi sıkarız yunanlılar mı? Konu başlığı altında yazılanları okuyunca yunanlıların bizi kışkırtıp arkasına büyük abilerini alıp bir şeyler kazanmaya çalıştığı aşikar. Bir kaç adayı ele geçirsek ve Batı Trakya'da ilerlesek hemen abileri bize baskı uygulayacak, olası bir yunan savaşında toprak kazanmak mı daha önemli yoksa yunan ordusuna sağlam bir darbe indirip etkisiz hale getirmek mi daha önemli olur cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.

İlk kurşunu bizim sıkmamıza gerek yok. Biz bu konuda dediğim gibi eskiye göre daha yumuşak davranıyoruz.  Yakın geçmişte Yunan botları karasularımıza girip balıkçıklarımıza bile ateş açma cesaretini gösterdiler. Böyle bir durumda o botu batırmamız gerekliydi!

Yunanlılar anlaşmalara aykırı şekilde adaları silahlandırıyorlar. Anlaşmayı hiçe sayıyorlar yani. O zaman biz de hiçe sayar o adalara el koyarız! Çünkü anlaşma hükmünü ortadan kaldıran Yunan tarafı!

Birkaç adayı ele geçirip Batı Trakya'ya rahatça ilerlemek için Yunan ordusuna sağlam bir darbe indirmemiz şart zaten. Bu durumda büyük abileri sadece havlamakla yetinirler. Hem Yunanı, hem de abilerini bu kadar cesaretlendiren sadece bizim pasifliğimiz! Özellikle dünyanın şu anki gerilimli hali ( Ortadoğu, Ukrayna, Rusya, Avrupa vs) göz önüne alındığında havlayan abiler kısa süre sonra çark edeceklerdir. Çünkü benim düşüncem o abiler Yunanistan'ın Türkiye zaafını çok iyi kullanarak Yunanı yolunacak tavuk olarak görüyorlar. Kaşıkla verdiklerini kepçeyle geri alıyorlar.

Yunanlarda silahlaniyor ama biz çok daha büyük bir ekonomiyiz  ve silahlarımızı üreterek katma değer yaratıyoruz Yunan sadece borçlarını büyütüyor.

Yunanlılar içerisinde boğuldukları borca rağmen hızla silahlanıyorlar. Bu hiç akıl karı bir durum değil! Bunun tek amacı olabilir! O da silahları gerçek anlamda kullanmak!

Özellikle son yıllarda yerli silahlar geliştirmeye aşırı yönelmemizin nedenlerinden biri de belki bu durumun farkında olmamızdır.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: uzasem06 - 28 Kasım 2018, 02:03:37
Hocam belkide korktukları da budur. Bizi aptal türkler, yabaniler ve rahatına düşkün sayanlar. Son 20 yılda nerden nereye gelindigini belki kaldıramıyorlar.  Yada bir 5 sene daha beklersek bunlar nereye gelecek diye düşünüylelerdir.  Ama korkuları biraz daha artti.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: BATTLESTAR - 28 Kasım 2018, 10:37:40
Bu adamların en büyük korkusu ya bizi işgal ederlerse. Ama bilmiyorlar ki bizim öyle bir isteğimiz yok. Ancak böyle düşünmelerinin nedeni kendileri bizim yerimizde olsaydı eğer yani daha güçlü anında bize saldıracaklarından ve adalar, kıbrıs ve doğu trakya konusundan biraz kendi paylarından fazla aldıklarını bildikleri ve o durumu bizim kabul etmemek için saldıracağımızı düşündüklerinden ileri geliyor.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: metin62 - 28 Kasım 2018, 10:41:01
Değineceğim noktalar hafif alerji yapabilir ama ,yine de tartışılmasında yarar olduğu kanısındayım.

Öncelikle mevcut sorunlarımızı risk sıralamasına göre listelemekte yarar olduğu kanısındayım. '' benim aklıma gelenlenler şoyle ''
1- PKK/PYD Yurt içi, K.IRAK, SURİYE  (Hasım ABD ve Proxyler)
2- Doğu Akdeniz  (Hasım ABD,AB ,MISIR,İSRAİL,YUNANİSTAN,GKRY)
3- EGE 12 adanın silahlandırılması , yeni Ada ve kayalıklarda oldubitti yaratma( Hasım YUNANİSTAN)
4- EGE 12 mil sorunu (Hasım YUNANİSTAN)
5- KIBRIS sorunu (Hasım GKRY,YUNANİSTAN)

Sorunlar listesine göre hangi ülke ile kaç kalemde direk ve en direk problemimiz var.

YUNANİSTAN ile direk 4 kalemde
ABD ile direk 2 kalemde, en direk 5 kalemde
AB ile en direk 5 kalemde

Bu durumda yapılması gereken ölcülüp tartıldıktan sonra ,listedeki sorunlardan hangisine ,veya hangilerine  direk etkili bir müdahalede bulunabilme kabiliyetimiz var, ve müdahale sonrası gerek ekonomik ve karşılaşılabilecek ambargoları savusturabilecek veya dayanabilecek gücümüz  olduğunu gözden geçirmekte yarar vardır diye düşünüyorum. Malesef  günümüz dünyasında artık istediğini yapabilen ülke sayısı pek az onlar ise genelde süper güçler . Türkiyemiz güçlü ama bir süper güç değil kanımca. Süper güç olabilmemiz için hem askeri hemde ekonomik olarak kat etmemiz gereken çok yol olduğu kanısındayım.

Bu durumda analizim büyük operasyonlar yapmak yerine , küçük operasyonlar ile hasımın oyununu bozacak, onu küçük düşürecek hamleler yapmamız daha doğru olacağı kanısındayım. Ayrıca bu tür operasyonlar ekonomik ve siyasi olarak  büyük operasyonlara göre daha az risk oluşturur. Operasyon ister büyük ister küçük olsun hasımlarımızın güçleri de ne olursa olsun onları hiç bir zaman küçümsememiz gerekiyor.Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: uzasem06 - 28 Kasım 2018, 10:47:46
Sorum birde şurada.  Herkez kendine bir müttefik buluyor. Arab Natosu. AB Ordusu. Israil, mısır ,gkry ,yunanistan, ABD tek başına.  Biz ne yapabiliriz Tek başımıza ne kadar ve kime karşı dayanılması kolay ve zordur . Yanı biz kimle  müttefiklik yapabiliriz.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: metin62 - 28 Kasım 2018, 11:21:55
Güzel soru Sn Uzasem06.

Mütefiklik mazide kalıp , çıkarlar ön plana gelince  hali ile bizim de kabarık hasım sayımızı azaltmaya çalışmamız gerektiği kanısındayım.
Ne kadar az hasımız olursa o kadar hasımlarımızın el birliği ile zayıf noktalarımızı kaşımalarının önene gecebiliriz .
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: metin62 - 28 Kasım 2018, 11:46:45

Yapılması gereken iş, aynen Hatay modeliyle Türkiye' ye entegre olmaktır. Kıbrıs devleti Türkiye' ye dahil olacak bu mesele kökten çözülecek. Başka çare göremiyorum.
[/quote]

Sn Partikül
Kıbrısın Türkiyeye entegrasyonu konusunda düşüncem şöyle . Şayet adadaki soruna bir çözüm bulunmadığı taktirde ,ileriki 20 yıl içerisinde  adanın kuzeyindeki nüfüs yapısı değişikliği dolayısı ile entegrasyon zorunlu olarak gerçekleşecektir.

Adanın kuzeyinde süratli bir şekilde nüfüs yapısı değişmektedir ,adanın yerli halkı olan kıbrıs Türkünün sayısı gün genel nüfusun içerisinde azalmaktadır. Nüfüs yapısın değişikliğini ise yaşlılık ,düşük üretkenlik, genç nüfusun ekonomik ,sosyal ve gelecek endişesi ile adadan göçmesi , kültür değişikliğini benimsememe başlıca nedenler olarak sıralanabilir.

Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Afşar1 - 29 Kasım 2018, 11:05:53
Turan Oğuzun RT lediği bir tweet var :)
ekleyemiyorum bn netim sınırlı da :)
Yunan Tv si atmaca füzesi ile ilgili bazı yorumlar yapmış.
Videoda tr alt yazı da var Skywolf abi müsait olduğun da eklemeni rica edebilir miyim :)

Yunanistan bize kıstas olamaz lakin sunucu bunlar maket değil biliyorsunuz seri üretime girdi dediği zaman çok gururlandım :)

Edit:Mutluluğumu eklemdim. :)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: BlackHawk89 - 29 Kasım 2018, 11:21:31
Sorry... (http://www.youtube.com/watch?v=NUo9GRrlaYo#)

Bu video.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: OKÇULAR - 29 Kasım 2018, 11:37:13
Yunanlı spiker meseleyi anlamış.. Hasan anlamıyor işte..
Günün sözü spikerden: Bu şunu gösteriyor. Anadolu' daki hesaplarını kapattıktan sonra tekrar batıdaki ilk hedeflerini hatırlayacaklar.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Tigerfish - 29 Kasım 2018, 11:38:54
Adama dokunsan ağlayacak  😁
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: serkan - 29 Kasım 2018, 11:48:49
Savunma sanayi kolay bir iş aslında orta karar ülkeler için. En ucuz caydırıcı güç modern mühimmat geliştirmektir. Her ülke için modern mühimmat işi başarılabilir ve gayet de ekonomik bir hedeftir. Gürcistan mesela Rusya ya karşı tank top la karşı koyamaz yapabileceği tek şey eldeki üniversitelerini mühendislerini seferber edip bir tane Roketsan bir tane ufaktan Aselsan kurup işe koyulup tüm modern mühimmatları üretmektir. Bu iş zor bir iş değil her ülke uğraşırsa bunu başarabilir. Yapmayanlar gözlerinde büyüdüğü için yapmıyor. Türkiye bu zinciri kırdı eminim bunu gören bir çok ülke şaşkınlıkla bizi izliyor ve cesaretleride artıyor. Suudiler Mısır Yunanistn gibi ülkelere ilham kaynağı olacağız göreceksiniz. Yunanistan rahatlıkla tüm füzeleri modern mühimmatları gerçekten yapabilir. Ben Gürcistan Ermenistan gibi iyice dandik ülkeler için yapabilirler diyorum Yunanistan gibi ülke ise tek ayak üstünde bile yapar bu işleri isterse. Vede korkarım isteyecek er yada geç. Bunu ilk İsrail gördü ama oda yani 60 larda filan gördü acayip fark attı bu yüzden.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Afşar1 - 29 Kasım 2018, 11:50:30
Tüm ürünlerin harika reklamını da yapmış saolsun :)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: serkan - 29 Kasım 2018, 11:53:13
Bunların hep bir DNA göndermeleri var. Her halde folklorlerine girmiş bir ifade bu yunan DNA sı ile övünmek.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: uzasem06 - 29 Kasım 2018, 12:19:48
Dert övünmek   yada övünmemeli değil adam resmen bizi alçaltıyor. Kafasına göre . Ama dert şu bizi kendimize düşüren,  herzaman bize karşı herkezi kışkırtan vede kize karşı saldıran bir DNA dan konuşuyoruz. Artık yetmedi mi. 
SERKAN bey evet kolay o kadar kolayki . O zaman niye herkez yapmıyor.  Affedersiniz ama G.. lazım.  Avrupanın sıcak ve hazır paraya alışmış ve tarih boyunca sömürerek ve üretmeyerek yağmalamış bir yunan bunu yapamaz. Denizci diyorlar DNA ları denizden diyen bir yunanlar niye bir gemi yapmamış.  Bence artık onun dediğini yapmak zamanı,  Anadoluda sorunları bitirip  yönümüzü Avrupada kalan hesapları görme zamanı.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Afşar1 - 04 Aralık 2018, 09:07:19
Bu haber bu başlığa pek uygun değil lakin bu şirin çocuk ısrarcı olursa akdeniz ve ege için bizi avantajlı konuma sokabilir diye düşünmekteyim.


Yunanistan Almanya'dan savaş tazminatı almakta ısrarlı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Almanya'dan İkinci Dünya Savaşı'ndaki zararlar için istenen tazminat ile ilgili, "Bu mesele, her şeyden önce hem Yunan halkına hem de diğer Avrupa halklarına karşı ahlaki bir sorumluluktur." dedi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ülkesinin İkinci Dünya Savaşı'ndaki Alman işgali nedeniyle uğradığı zararlara karşılık talep ettikleri tazminata ilişkin, "Bu mesele, her şeyden önce hem Yunan halkına hem de diğer Avrupa halklarına karşı ahlaki bir sorumluluktur." dedi.

Çipras, Kalavrita ziyareti sırasında Naziler tarafından katledilenler için dikilen anıta çelenk bıraktı.

Çipras, yaptığı konuşmada, "Noel ve yılbaşı tatillerinin ardından konuyu meclis genel kuruluna taşıyacağız. Burada hem ağız birliği hem de oy birliği gerekli çünkü masada hem borç hem de tazminat meselesi var." ifadelerini kullandı.

Anlaşmazlığın Almanya ile çözülenmesi gerektiğine işaret eden Çipras, "Bizce tazminatın meblağı önemli değil. Bu mesele her şeyden önce hem Yunan halkına hem de diğer Avrupa halklarına karşı ahlaki bir sorumluluktur." şeklinde konuştu.

Kalavrita ve civar köylerde 13 Aralık 1943'te yüzlerce Yunan, Nazi askerlerince kurşuna dizilerek katledilmişti.

Tazminat tartışmaları
Yunan meclisinin, Nazi işgali döneminde hayatını kaybedenler ve zararların tespitine yönelik oluşturduğu komisyonun 2016'da tamamladığı rapor, ekim ayında yayımlanmıştı.

Buna göre, Yunanistan, hayatını kaybedenler, maddi zarar ve Merkez Bankası'ndan Naziler tarafından zorla alınan faizsiz kredi dahil savaş tazminatı olarak Almanya'dan yaklaşık 280 milyar avro talep ediyor.

Alman tarafı ise 1960'ta 115 milyon Alman markı ödeme yapıldığını belirterek, üzerinden 70 yıldan fazla süre geçen savaş için yeni tazminat ödemeyi reddediyor.
https://www.dunya.com/dunya/yunanistan-almanyadan-savas-tazminati-almakta-israrli-haberi-433803 (https://www.dunya.com/dunya/yunanistan-almanyadan-savas-tazminati-almakta-israrli-haberi-433803)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Alpagu - 10 Aralık 2018, 01:24:53
(https://i.pinimg.com/originals/26/1b/bb/261bbbd8ce51ebf152a41cfc203b0963.jpg)

(https://i.pinimg.com/originals/a0/f5/8c/a0f58c6510f753d8d83bde01089885ef.jpg)
(https://i.pinimg.com/originals/35/03/02/350302b517583dd9ddfa7c4234062b8e.jpg)
(https://i.pinimg.com/originals/ee/37/d8/ee37d8c2526244c1ad485cd408922c3e.jpg)
(https://i.pinimg.com/originals/3a/d5/f5/3ad5f5ee474b073045a7c9c3617df2ef.jpg)
(https://i.pinimg.com/originals/e7/8f/85/e78f856add1bad7f7e726a5fc17e911c.jpg)
(https://i.pinimg.com/originals/7d/7b/70/7d7b701dc719d76df977c6134f4dfd26.jpg)(https://i.pinimg.com/originals/16/00/24/160024e66e6ccda508641960d4b9f62f.jpg)(https://i.pinimg.com/originals/be/84/3b/be843b8867549f6fd8117acbae78b25f.jpg)(https://i.pinimg.com/originals/72/01/df/7201dfd8695e363cd8d791c68f36f50d.jpg)
Yunanistan tarafından işgal edilen adamlarımızdan biri olan Kalolimnos adası. Kardak kayalıkları'nın hemen arkasındaki Ada' dır. Kalolimnos adası 6 millik TÜRK karasuları içerisindedir. Adanın kardak kayalıklarına bakan ön kısmında bir yunan karokolu bulunuyor kardağa uzaklığı 3 Muğla/Gümüşlüğe ise 10 kilometredir. Adada yunan/rum milis grupları eğitilmektedir. Zaman zaman yunanistan tarafından tatbikatlar yapılmaktadır. Ada da silahsızlanma statüsü bulunmasına rağmen sessiz sedasız işgal edilip silahlandırılıyor.

Hudut namustur! Birileri hududumuzu çiğneyip toprağımızı işgal eden yunana sessiz kalarak namusunu yitirmiş ve olaylara sessiz kalarak hain yada gaflet içinde olduğunu kanıtlamıştır...
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Afşar1 - 10 Aralık 2018, 08:32:19
Burada başka bir durum var, yok yok kesinlikle başka bir durum var.
Ne hükümet ne de TSK şunlara gereken açıklama yada cevabı veremedi.
Utanıyorum ya, resmen utanıyorum.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 10 Aralık 2018, 09:27:06
Şu aşamada en azından bu fotoğraflar ve bunları destekleyecek başka delillerle birlikte, uluslararası hukuk mercilerinde hakkımızı aramamız lazım. Bu adaların silahsız olması konusundaki anlaşmada ilgili ülkenin de imzası bulunuyor. Açık bir şekilde anlaşma ihlal ediliyor. Bir anlaşmayı ihlal eden taraf, ortaya çıkacak ihtilafta baş sorumludur! Dışişleri bakanlığı bu konuda ne düşünüyor bilemiyorum ama, belirttiğim şekilde hakkımızı arama yoluna bir an önce gitmemiz gerektiği kanısındayım.

Her zaman söylüyorum; bizim vurdumduymazlığımız Yunanı şımartıyor. Çözüm sürecinde de pkkyı şımartmıştı! O zaman fetö vardı vs diyor bugünlerde bazıları. Artık herhalde fetö yoktur. Belki yunanı artık kendi sikletimizde görmediğimiz için umursamıyoruz. Ancak yemeğe düşen sinek küçük de olsa mide bulandırır. Bu konuda öncelik her zaman diplomasi! Bizim yunandan çok daha fazla gücümüz olduğu kadar çok daha fazla etkin diplomatımız var. Hiç bir şekilde bu duruma müsamaha göstermemiz gerek!
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Afşar1 - 10 Aralık 2018, 11:30:08
Kesinlikle size katılıyorum, bu yılanın başı küçükken ezilmelidir !
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: metin62 - 11 Aralık 2018, 15:07:43
Ege adalarının silahlandırılması konusunda tüm arkadaşların eksik bilgilerini gidermek veya tazelemek açısından ''Adaların silahsızlandırılmasını kapsayan anlaşmaları  ve Türk , Yunan tezlerini içeren bir kaynaktan uzunca bir alıntı paylaşıyorum.

http://www.turkishgreek.org/ikili-iliskiler/uyusmazliklar/ege-denizi-ne-iliskin-uyusmazliklar/item/8-adalarin-silahlandirilmasi (http://www.turkishgreek.org/ikili-iliskiler/uyusmazliklar/ege-denizi-ne-iliskin-uyusmazliklar/item/8-adalarin-silahlandirilmasi)

Adaların Silahlandırılması Sorunu
Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerde gerginliğe ve güvensizliğe yol açan bir diğer önemli sorunu ise, Yunanistan’ın egemenliği altında yer alan, ancak, uluslararası antlaşmalarla silahsızlandırma yükümlülüğüne girmiş olduğu adaları, önce gizli daha sonra açıktan, silahlandırmaya başlaması oluşturmaktadır. Yunanistan’ın Ege’deki adaları silahlandırmaya başlamasına ilk tepkinin 29 Haziran 1964’te bu ülkeye verilen nota ile olduğu görülmektedir.

“Türkiye bu durumu ilk olarak 1964’te Yunanistan’ın dikkatine sunarak, 29 Haziran 1964’te, bu devlete bir nota vermiş ve Rodos ve İstanköy’de yapıldığı saptanan tahkimata antlaşmalara uyularak son verilmesini istemiştir. Yunanistan ise Temmuz 1964’te verdiği yanıtta antlaşmalara uyduğunu ve söz konusu adalarda tahkimat yapmadığını bildirmiştir.” Benzer bir tartışma da Yunanistan’ın 1969 yılında Limni adasını silahlandırdığına ilişkin olarak yaşanmıştır. 2 Nisan 1969 tarihinde Türkiye, Yunanistan’a vermiş olduğu bir notada Yunanistan’ın Limni’de yapmış olduğu silahlandırma ve alt yapı çalışmalarının bu adaların antlaşmalarla silahsızlandırılmış statüsüne aykırı olduğu belirtilmiş, Yunanistan ise, 10 Mayıs 1969 tarihli cevabi notasında antlaşmalara saygılı olduğunu belirterek; “Bu adanın havaalanında yapılmakta olan çalışmaların sivil havacılık ihtiyaçlarına cevap vermek üzere gerçekleştirilmektedir,” demiştir.

Yunanistan, adaları silahlandırırken bir yandan bu adaların uluslararası statüsünü düzenleyen antlaşmaların geçerliliğini tartışma konusu haline getirmiş, diğer yandan ise, uluslararası sistemdeki değişimlerin bu antlaşmaların kurmuş olduğu statüyü geçersiz kıldığını savunmaya başlamıştır. Antlaşmaların hukuksal geçerliliği açısından iki ülke arasındaki tartışmalar sürerken, Yunanistan, NATO savunma sistemi çerçevesinde sorunu ele alarak, öncelikle Limni olmak üzere Yunanistan’a ait olan adaların NATO savunma planları içerisine alınmasını, bu yolla silahlandırma girişimlerine meşruluk ve destek sağlamaya çalışmaktadır. Fiili olarak silahlandırılmış bulunan bu adaların NATO savunma planlarına dahil edilmesi yolundaki Yunan çabaları büyük ölçüde bu çabalara siyasal-hukuksal dayanak sağlayabilmek endişesine yöneliktir.

Türkiye ve Yunanistan arasında adaların silahlandırılmasına ilişkin görüş ayrılıkları, iki ülke arasında Lozan Barış Antlaşması’nın kurduğu dengenin bugün değiştirilmek istenmesinden kaynaklanmaktır.

Ege Denizi’nde Yunanistan’ın egemenliğine bırakılmış olan adaların silahsızlandırılacağına ilişkin üç temel bağıttan söz edilebilir. Bunlardan birincisi, 1923 Lozan Barış Antlaşması’dır. Lozan Barış Antlaşması’nın 12. maddesi hükmüne göre; “... Doğu Akdeniz Adaları ve özellikle Limni [Lemnos], Semadirek [Samothrace], Midilli [Lesbos], Sakız [Chios], Sisam [Samos] ve [Ahikerya] Nikarya Adaları üzerinde Yunan egemenliğine ilişkin... 13 Şubat 1914 günü Yunan Hükümetine bildirilen karar, işbu Antlaşmanın İtalya’nın egemenliği altına konulan ve on beşinci maddede yazılı olan Adalara ilişkin hükümleri saklı kalmak koşulu ile, doğrulanmıştır.” Aynı Antlaşmanın 13. maddesi ise, “Barışın korunmasını sağlamak amacı ile, Yunan Hükümeti, Midilli [Lesbos], Sakız [Chios], Sisam [Samos] ve [Ahikerya] Nikarya Adalarında aşağıdaki önlemlere saygı göstermeyi yükümlenir,” diyerek; “bu adalarda hiçbir deniz üssü ve hiçbir istihkam kurulamayacaktır” hükmünü getirmektedir. 13. Madde hükmüne göre, “Yunan savaş uçakları ve öteki hava araçlarının Anadolu kıyısındaki topraklar üzerinde uçması yasaklanacaktır; Buna karşılık, Türkiye Hükümeti de savaş uçaklarının ve öteki hava araçlarının sözü geçen Adalar üzerinde uçmasını yasaklayacaktır... Söz konusu Adalarda Yunan Silahlı Kuvvetleri, silah altına alınıp yerinde eğitilebilecek olan normal askersel birlikle ve tüm Yunanistan topraklarındaki jandarma ve polis sayısı ile orantılı olacak bir jandarma ve polis örgütü ile sınırlı kalacaktır.”

Bu konudaki ikinci bağıt ise, 1923 Lozan Boğazlar Sözleşmesi’dir. Sözleşmenin 4. maddesi hükmüne göre, “... Ege Denizi’nde, Semadirek [Samothrace], Limni [Lemnos], [Gökçeada] İmbroz, Bozcaada ve Tavşan Adaları” askerden arındırılacaktır. Sözleşmenin 6. maddesinde ise, askerden arındırma şartları ve statü belirlenmiştir.

Üçüncü bağıt, Oniki Adaların Yunanistan’ın egemenliğine bırakılmasını düzenleyen 1947 Paris Barış Antlaşması’dır. “Türkiye’nin tarafı bulunmadığı 1947 Paris Barış Antlaşmasının 14. maddesi ile XIII. Eki uyarınca Oniki Adaların en ileri biçimde askerden arındırılması öngörülmektedir. Bu adalarda her türlü askeri üs, tesis ve tahkimat yasaklanmakla kalmamakta, ayrıca, askeri eğitim ve silah üretimi de yasaklanmaktadır.”

Antlaşma hükümlerine aykırı olarak, Yunanistan’ın egemenliğindeki adaları silahlandırması, buralarda askeri hava alanları, deniz üsleri ve yığınaklar yapması, hukuksal açıdan Yunanistan’ın bazı gerekçelere dayanmasını gerektirmiştir. Yunanistan’ın söz konusu adaları silahlandırırken dayandığı görüşleri şu şekilde sıralayabiliriz.

Adaların silahsızlandırılacağına ilişkin antlaşmaların yapıldığı koşulların süreç içerisinde köklü değişikliklere uğramış olduğu, dolayısıyla bu konuyu düzenleyen hükümlerin geçersiz olduğu iddiası; Buna göre; savaş sonrasında iki ülke arasında denge kurmayı amaçlayan silahsızlandırmaya ilişkin hükümler içeren antlaşmalar, savaş sonrasında iki ülke arasında dostluk, barış ve işbirliğinin geliştirilmesiyle gereksiz olmuştur. Nitekim, Türkiye, 1936 yılında uluslararası koşulların ve Akdeniz’deki gelişmelerin dengede değişikliğe yol açtığını ileri sürerek Lozan Boğazlar Sözleşmesi’nin değiştirilmesini ileri sürmüş ve 1936 Montreux Boğazlar Sözleşmesi, bu görüşe uygun olarak hazırlanmıştır. Dolayısıyla, koşulların değişmiş olduğu gerçeği, Yunanistan, egemenliğindeki adaları silahlandırırken de kullanılabilir. Bunun yanı sıra, İkinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası ve bölgesel güç değişiklikleri silahsızlanmaya ilişkin antlaşmaların yapıldığı koşulların köklü değişimler geçirdiğini göstermektedir. Türkiye ve Yunanistan, bu köklü değişimlerin dışında kalmayarak, NATO savunma sistemi içerisinde yer almışlardır. Bununla bağlantılı olarak, NATO’nun Türkiye ve Yunanistan için genel güvenlik sistemi oluşturmuş olması, adaların silahtan ve askerden arındırılmış statülerinin geçersiz kalmasına neden olmuştur.
Lozan Boğazlar Sözleşmesi’nin yerine geçen 1936 Montreux Sözleşmesi’nin Yunanistan’a da adaları silahlandırma hakkı tanımış olduğu iddiası; Yunanistan’ın bu iddiasına göre Montreux Sözleşmesi, Lozan Boğazlar Sözleşmesi’nin yerine geçmiş ve bu sözleşmede yer alan silahsızlandırmaya ilişkin hükümler, Montreux Sözleşmesi ile ortadan kaldırılmıştır. Türkiye, bu sözleşmeye dayanarak Boğazları ve Boğaz önü adaları silahlandırmıştır. Türkiye için geçerli olan bu hak, Yunanistan için de geçerlidir; dolayısıyla, Yunanistan Limni ve Semadirek adalarını silahlandırabilme hakkına sahiptir.

Bu bağlamda ileri sürülen bir diğer gerekçe ise, Türk Dışişleri Bakanı T. R. Aras’ın 31 Temmuz 1936 tarihinde TBMM’de yapmış olduğu konuşma sırasında, Türkiye’nin Boğazlar bölgesini silahlandırmaya başlamasına olanak veren Montreux Boğazlar Sözleşmesinin kabulü ile Yunanistan’ın da Limni ve Semadirek adalarını silahlandırabileceğine ilişkin açıklamasıdır. “Yunanistan, T.R. Aras’ın bu sözlerinin Montreux Sözleşmesinin gerçek yorumunu oluşturduğunu ve anılan adaların Montreux Sözleşmesi ile askerleştirilebileceğini kanıtladığını bildirmektedir.”

Yunanistan’ın ileri sürdüğü bir başka gerekçe ise, Türkiye’nin Montreux Sözleşmesi ile, Boğaz önü adalarını silahlandırmış olmasına ilişkindir. Yunanistan’a göre bölgedeki tüm adaların statülerinin aynı şekilde düzenlenmiş olması, Yunanistan’a, egemenliği altındaki Limni ve Semadirek adalarını silahlandırma hakkı tanımaktadır.

Bütün bunların yanı sıra, Yunanistan’ın özellikle Oniki Adalara ilişkin olarak ileri sürmüş olduğu bir diğer iddia ise, Türkiye’nin, 1947 Paris Barış Antlaşmasına taraf olmaması nedeniyle, bu antlaşmaya dayanarak Yunanistan’ın adaları silahlandırma hakkına karşı çıkamayacağıdır. Yunanistan’ın yaklaşımına göre, bir antlaşma ancak onu imzalayanlar arasında hak ve yükümlülükler doğuracağından, üçüncü devletleri bağlamaz ve hak doğurmaz. Bununla birlikte, Yunanistan’a göre, 1947 Paris Barış Antlaşması ile silahsızlandırılan İtalya’nın 1950’lerden itibaren silahlandırılması, statü değişikliğine yol açtığından Yunanistan da Oniki Adaların silahsızlandırılacağına ilişkin hükümlerle bağlı olmayacaktır.

BM Antlaşması’nın vermiş olduğu meşru savunma hakkına ilişkin iddia; “Yunanistan, özellikle 1974 Kıbrıs olaylarından sonra Doğu Ege adalarını Türkiye’nin tehdit ettiğini ileri sürerek, bu veriyi iddiasının temel taşı yapmaktadır. Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 51. maddesi de üye devletlere meşru savunma hakkını tanıdığına göre, Yunanistan böyle bir tehdit karşısında adaları askerleştirme hakkının doğduğunu ileri sürmektedir.”

Yunanistan’ın ileri sürmüş olduğu iddialar karşısında Türkiye, adaların silahsızlandırılmasına ilişkin antlaşmaların geçerli olduğunu savunmuştur. Türkiye’nin görüşüne göre, Yunanistan’ın egemenliğine bırakılan, ancak, silahsızlandırılması kararlaştırılan adalara ilişkin antlaşmaların yapıldığı dönem koşulları ile günümüz koşulları arasında Türkiye’nin güvenliği ve çıkarları, savunması açısından bir fark bulunmamaktadır. İki ülke arasındaki ilişkilerin genel süreci içerisinde sertlik ve yumuşama arasında dalgalanma göstermekte oluşu ve antlaşmalarla kurulan dengenin her iki ülke açısından da yaşamsal öneme sahip olması, dengede oluşabilecek olası bir değişikliğin çatışma ile sonuçlanabileceği kuşkularını artırmaktadır. İki ülke arasında pek çok soruna kolaylıkla çözüm bulunamaması, kuşkuları daha da artırmaktadır. Yunanistan’ın ileri sürdüğünün aksine, Türkiye’nin Montreux Boğazlar Sözleşmesi’nin hazırlanışında koşulların değişmiş olduğuna ilişkin görüşlerini, adalara uygulamak mümkün değildir. Gerçekten de, Lozan Boğazlar Sözleşmesi ile Türk Boğazlarının Milletler Cemiyeti ve dört büyük devletin güvencesi altına konulmuş olması, söz konusu Yunan adaları ile Türk Boğazları arasındaki statü farklılığını yansıtmaktadır. Bu bağlamda, 1930’ların ikinci yarısından itibaren uluslararası ve bölgesel gelişmelerin etkisini en fazla hissettirdiği konulardan birisi, Türkiye açısından, Boğazların etkin güvenliğinin ve savunmasının sağlanabilmesi konusu oluşturmuştur. Bu nedenle, Türkiye, Lozan Boğazlar Sözleşmesinde öngörülen etkin güvencelerden yoksun kalma riski karşısında Boğazlardaki egemenliği ve Türkiye’nin güvenliğini garanti altına alabilecek yeni bir sözleşmenin yapılmasını imzacı devletlere bildirmiş ve Montreux Boğazlar Sözleşmesi, esas olarak Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki egemenlik haklarını ve Türkiye’nin güvenliğini garanti altına almak amacıyla düzenlenmiştir. Kaldı ki, Yunanistan, koşulların değişmiş olduğuna ilişkin olarak bir girişimde bulunarak Lozan Boğazlar Sözleşmesine taraf olan devletlerden adaların silahlandırılması yönünde yeni bir düzenlemeye gidilmesini istememiş, onlardan bu yönde rıza beyanında bulunmalarını istememiştir.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası koşulların değişmiş olması ve Türkiye ile Yunanistan’ın NATO savunma sistemi içerisinde yer almış olması da Yunanistan’a adaları anlaşmalara aykırı olarak silahlandırma hakkı vermemektedir. “...NATO Antlaşması’nın hiçbir hükmü de üyeleri arasında varolan herhangi bir askerden arındırma hükmünün düştüğü yolunda bir yoruma yer verir nitelikte değildir. Tam aksine, NATO Antlaşmasının 8. maddesi taraflar arasında bu Antlaşmaya aykırı hiçbir hükmün bulunmadığını bildirmek suretiyle, Türkiye ve Yunanistan’ın bu Antlaşmaya katılmaları sırasında yürürlükte olan ilgili askerden arındırma hükümlerinin bir hukuksal çelişki doğurmadığını teyid etmiş olmaktadır.”

Montreux Boğazlar Sözleşmesi’nin Lozan Boğazlar Sözleşmesi’nin yerini aldığı ve Türkiye’nin, Boğazları silahlandırmasına koşut olarak Yunanistan’ın da, Limni ve Semadirek adalarını silahlandırabilmesine olanak tanıdığına ilişkin olarak, T.R. Aras’ın, TBMM’de yapmış olduğu konuşmanın Türkiye’yi ne şekilde bağladığına ilişkin olarak oldukça farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Gerçekte, kişisel bir değerlendirme olup olmadığı tartışma konusu olan bu yaklaşımın Türkiye’yi bağlayabilecek bir nitelik taşıyabilmesi ve Yunanistan’a adaları silahlandırabilme olanağı sağlayabilmesi için her şeyden önce bütün imzacı devletlerin ortak iradelerinin bu yönde olması gerekir ki, bu durum gerçekleşmemiştir.

Türkiye açısından, Yunanistan’ın adaları silahlandırırken ileri sürmüş olduğu, Montreux Boğazlar Sözleşmesi’nin Lozan Boğazlar Sözleşmesi’ni ortadan kaldırdığına ilişkin görüşleri bir an için kabul edilmiş olsa dahi, bu durumda Lozan Barış Antlaşması’nın12. ve 13. maddelerinin halen yürürlükte olması, Yunanistan’a adaları silahsızlandırma yükümlülüğü getirmektedir.

Yunanistan’ın Oniki Adaların silahlandırılması sırasında dayandığı görüşler de, Türkiye açısından, kabul edilebilir nitelikte değildir. Gerçekten de, Türkiye, 1947 Paris Barış Antlaşması’na taraf devletlerden biri olmamakla beraber, Lozan Barış Antlaşması’nın 16. maddesi uyarınca adaların daha sonra belirlenecek statüsünde ilgili taraflardan biri olarak kendisi dışında alınacak bir kararla saptanacak olan statüyü önceden kabullenmekle yükümlenmiştir. Bu bağlamda, Türkiye’nin dolaylı olsa da Yunanistan’a karşı bu antlaşmanın hükümlerinden yararlanma hakkı bulunmaktadır. Ayrıca Yunanistan’ın 1947 Paris Barış Antlaşması’nı ihlal ederek Oniki Adaları silahlandırdığını ileri sürerken Türkiye, bu antlaşmanın uluslararası hukuk açısından objektif statü yaratmakta olduğu gerçeğine dayanmakta ve bu noktadan hareketle, antlaşmayı imzalayan devletlerden biri olmamasına karşın, üçüncü devletlerin hak ve çıkarlarını korumak bakımından bu antlaşmalarda yer alan hükümlerin kendisi bakımından da ileri sürülebileceğini bildirmiştir.
Yunanistan’ın adaları silahlandırma çabaları sırasında 1974 sonrası dönemde sıklıkla vurgulanan, BM Antlaşması’nın 51. maddesinde düzenlenmiş bulunan meşru savunma hakkı da hukuksal açıdan Yunanistan’a adaları silahlandırma hakkı tanımaktan uzaktır. “En başta, BM Antlaşması’nın 51. maddesi meşru savunma hakkının bir doğal hak olduğunu kabul ettikten sonra bu hakka başvurma koşullarını düzenlemektedir. Bu koşullardan birincisi, meşru savunma hakkının ancak silahlı bir saldırıya uğranıldığı zaman kullanılabileceğidir. Dolayısıyla, tehdit gerekçesi ile meşru savunma hakkının kullanılması söz konusu değildir. Kaldı ki, meşru savunma hakkının niteliği, bunun bir silahlı saldırıya yine silahlı cevap verilmesi biçiminde ortaya çıkmasını gerektirmektedir. Böyle bir saldırı olmadan meşru savunma hakkı fiilen kullanım dışı bulunduğundan, adları silahlandırma işleminin de bir meşru savunma eylemi olarak değerlendirilmesi olanağı yoktur.”

Diğer yandan, 51. madde uyarınca bir devletin meşru savunma hakkından yararlanması için sadece bir tehdit algılamasında bulunması yeterli olmamakta, fiili bir saldırının olması şartı gerekmektedir. Fiili bir saldırının olması durumunda bile, silahlı cevap vermenin gerekmediği bir duruma ulaşılması ile meşru savunma hakkı da sona ermektedir. Bu konuda Lozan Boğazlar Sözleşmesi’nin 9. maddesi hükmünde taraflara şu yükümlülük getirilmektedir; “Eğer savaş durumunda Türkiye ya da Yunanistan savaşan devlet haklarını kullanarak yukarıda belirlenen askerlikten arındırılmış duruma bir değişiklik getirmiş olurlarsa, barış yapılır yapılmaz işbu Sözleşmede öngörülen rejimi yeniden kurmak zorunda olacaklardır.”

Ege Denizi’nde Yunan egemenliğinde olan adaların, bu adaların statülerini düzenleyen antlaşmalara aykırı olarak askerileştirilmesi/silahlandırılması, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında gerginleşen ikili ilişkiler bağlamında, yoğun tartışmalar ve hızlı bir silahlanma yarışına öncülük etmiştir. Türkiye ve Yunanistan arasında ilişkilerde gündeme ağırlığını koyan sorunlara, barışçıl, adil ve kalıcı bir çözüm yolunun bulunamaması, güvensizliği artırmakla kalmamış, beraberinde iki ülke arasındaki sorunların ancak olası bir savaşla çözümlenebileceği kanısını yaygınlaştırmıştır. Nitekim, bunun sonucunda, Türkiye, NATO’ya tahsis etmiş olduğu silahlı kuvvetlerinin dışında, yeni bir silahlı kuvvet oluşturmuş ve Ege Ordusu (Dördüncü Ordu) olarak adlandırılan bu kuvvetler, Ege Bölgesi’nde konuşlandırılmışlardır. Amfibi deniz harekatlarını yapabilecek yetenekte olan bu kuvvetler, Yunanistan’da Türkiye’nin kendisine yakın olan Yunan adaları üzerinde hak iddiasında bulunduğu ve bu adaları elde edebilmek için uygun zamanı beklemekte olduğu spekülasyonlarının yaygınlaşmasına yol açmıştır. Kıbrıs olaylarının da etkisi ile Yunan ulusal kamuoyunda oluşan Türkiye’ye ilişkin kuşkular ve cunta dönemi Yunan Ordusu’na yönelik olumsuz yargılar, bir yandan Yunan Ordusuna yeni bir şekil verme gereğini gündeme getirirken, diğer yandan da ulusal birliği sağlama çabaları sırasında ulusçu yaklaşımlarla ordu-halk-yönetim arasındaki bağların güçlendirilmesi  girişimleri, beraberinde Türkiye’den kaynaklanan bir sürekli tehditin var olduğu propagandasının yapılmasına ve hızlı bir silahlanmaya yol açmıştır. Sürekli bir “Türk tehditi” nin var olduğu iddiaları ve silahlanma çabaları, Yunanistan’ın egemenliği altındaki adaları ve özellikle stratejik konumu açısından öncelikli olan adaları, antlaşmalardaki statülerini göz ardı ederek silahlandırmasına kolaylık sağlamıştır. Olası bir Türk saldırısına karşı önceden hazırlıklı olmak ve ulusal toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamak çabası, antlaşmaların silahsızlandırmaya ilişkin hükümlerinin dışlanmasına yol açmıştır.

NATO savunma sistemi içerisinde yer almalarına karşın her iki ülkenin de taraf oldukları uluslararası bağlantıların, sorunları çözüme vardırma çabalarında yetersiz kalması, hem Türkiye’nin hem de Yunanistan’ın taraf oldukları bölgesel-uluslararası örgütlerde AB, NATO gibi, kendi ulusal yaklaşımları doğrultusunda destek arayışları içerisinde olmalarına etkide bulunmaktadır. Uyuşmazlıklara çözüm bulunamaması, iki ülke arasında hızlı bir silahlanma yarışının gündeme gelmesi, NATO çerçevesinde ulusal ve bölgesel güvenliği sağlamaya yönelik çabalarda aksaklıklara yol açabilmektedir. NATO ittifak ve savunma sisteminin güneydoğu kanadını oluşturan Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunların, özellikle adaların silahlandırılmasına ilişkin olanı, 1980’lerin ikinci yarısından itibaren, hem NATO savunma planlarının hazırlanmasında, hem askeri tatbikatların planlanması ve uygulanması sırasında, hem de her iki ülkede yapılması planlanan askeri ve ekonomik yatırımlar sırasında karşılıklı vetolaşmalar yüzünden, ittifak içerisinde yeni sorunlar doğurmaktadır. (Limni adasının NATO savunma planlarına dahil edilmesi ve burada Yunanistan tarafından konuşlandırılmış bulunan kuvvetlerin, NATO planlarına katılması için ileri sürülen Yunan istekleri ve Türkiye’nin tepkileri, buna iyi bir örnektir.) Bu çerçevede iki ülke arasında sürdürülen sert siyasi ve hukuksal tartışmalar, ittifak sistemi içerisinde görüş ayrılıklarına yol açmakta, ittifak sisteminin güneydoğu kanadında fiili bir iletişimsizlik ve kopukluk yaşanmaktadır.

Bir başka açıdan bakıldığında, iki ülke arasında sürdürülen tartışmalar, bu konuda bir kısır döngünün yaşanmakta olduğunu göstermektedir. Yunanistan, adaları silahlandırma çabalarına gerekçe olarak, Türkiye’nin, Yunan adaları karşısında büyük bir amfibi harekat yapabilme yeteneğine sahip ve bu amaçla donatılmış bulunan Ege Ordusu’nu kurmasını göstermekte ve Türkiye’nin koşulları kendince uygun olan bir zamanda, Yunan egemenliğinde olan ve Anadolu kıyılarının açığında yer alan adaları, Kıbrıs’ta olduğu gibi, ani bir harekatla işgal edeceğini iddia etmektedir. Bu nedenle, böyle bir tehdit altında bulunan Yunanistan için adaların silahsızlandırılacağına ilişkin hükümler, Yunanistan’ın toprak bütünlüğü açısından bir önem taşımamaktadır. Buna karşılık, Türkiye, 1960’ların başından itibaren adaları  antlaşmalara aykırı olarak silahlandırmaya başlayan Yunanistan’ın, aksine, Ege Ordusu’nu 1975 yılında kurmuş olduğunu açıklayarak, Türkiye’nin, Yunanistan’ın egemenliğinde olan hiçbir toprak parçası üzerinde isteği bulunmadığını, aksine, Yunanistan’ın söz konusu adaları, bu adaların statülerini karara bağlayan uluslararası bağıtlara aykırı olarak, iki ülke arasında kurulmuş olan dengeyi kendisi lehine değiştirmeye çalışmakla suçlamıştır.

Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: serkan - 11 Aralık 2018, 15:55:44
Egemen devletler böyle yasaklara ilelebet uymazlar en sonunda çöp olur bu yasaklar anlaşmalar. Ada Yunan adası ise tabi ki ister silahlandırır ister silahlandırmaz bu anlaşmaların ilelebet geçerli olmayacağı ortada. Adaları kaybederken hassas olacaktır mesela 12 adayı içim hiç almıyor nasıl yunanistan a bahşettik hiç o görüşmelere katılmadık çekince koymadık. İkinci dünya savaşı sonrası bir ürperti halimi anlamadım yoksa İnönü nün iyice yaşlanmış halinin bir dış politika basiretsizliğimi. Oraya gitsek adaların yarısını alırdık olmadı bir anlaşmazlık konusu olarak kalır çatışma kaynağı kalırdı. İnönüyü çağırmışlar bak 12 ada konusunu konuşacağız gelin görüşelim demişler İnönü bizim öyle bir meselemiz yok demiş adalar öyle Yunanistan ın olmuş. Gitmemişiz bile görüşmelere. Gitsek adalar bizim İtalya bizden aldı üstüne yattı hiç bir zaman Yunanistan ında olmadı 1947 dün yani adamlara altın tepside verildi. İllaki üçü beşi hiç olmazsa bize sus payı verilecekti.
Adalar elden gitmiş eski anlaşmalardaki yok silahsızmış. AB ye girmiş ülke kendi toprağında egemenliğini tartışırmı hiç.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: metin62 - 11 Aralık 2018, 16:01:40
(https://cdn1.imggmi.com/uploads/2018/12/11/b71155f47d390e5e1ffcd3135423a467-full.png)

Dilerim resim yapıştırmayı becerebildim :) ekte silahsızlandırılmış olması gereken adalar
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Afşar1 - 11 Aralık 2018, 16:29:20
Teşekkürler Metin bey.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: metin62 - 11 Aralık 2018, 16:29:57
Adaların nasıl kaybedildiğini daha önce açıklamıştım Serkan bey ,belki gözden kaçtı tekrardan ekliyorum. ''Veya bu konuda görüşlerimiz farklı olabilir ona da saygı duyarım''

Şahsi görüşüm kurallar ve anlaşmalar şahısların veya devletlerin egemen olup olmamaları ile direk alakalı olmamalı. Aksi taktirde dünyada  söz sadece zorbalara kalır. Ama şuna katılırım, Haklarımızı korumak için sadece anlaşmalar yeterli olmayıp onları ayni zamanda savunabilir olmalıyız.


İtalyanlar niye bize yaren olacak adalar mevzusunda pek anlayamadım!

Öncelikle bazı konulara değinmekte yarar olduğu kanısındayım  Arkadaşlarımın bu konuları bildiğine eminim ama yine de unutulmuş kısımlarını hatırlatmakta yarar olduğu düşüncesindeyim.

Ege adalarını osmanlı ne zaman kaybetti.( Günümüzde dile dolanan yanlış bilgi ,Lozanda ve İsmet paşa tarafından) Her ikisi de yanlış 12 ada Osmanlının italyanlara karşın Trablusgarp harbini kaybetmesi sonrası İtalyanların eline geçti. İsmet paşa ise o devirde Albay rütbesinde idi Sultan Abulhamit ise başta idi)

Osmanlı ile İtalyanlar arasında 1912 Uşi anlaşması veya 1ci Lozan anlaşması ,12 adanın devri anlaşmasında maddelerden biri adalar İtalyanlara devredilecek ,ama balkan harbi göz önüne alınarak adalarda geçici olarak osmanlı kalabilecekti .

Daha sonraları balkan harbinin kaybedilmesi ve birinci cihan harbinde osmanlı ve italyanlar karşı cephelerde olması ve ve yenilgimiz sonrası osmanlı daha önce fiili olarak kaybetmiş olduğu adalardaki tüm hakları kaybedildi. (Sevr andlaşması 1920)

1924 İkici Lozan andlaşması ile sevr gecersiz kılınıp ,adalar konusunda ise Anadolu kıyılarına yakın küçük adalarla, İmroz, Bozcaada ve Semadirek Adası Türkiye’ye verilmesi .Diğer adaların askerden tecrit edilmeli, yani silah ve asker bulundurulmadan tarafsız ve müstakil kalmasında mutabık kalındı.

12 ada italyanın 1943 yılında ikinci cihan harbinden fiili olark çekilmesi ve kendi ana karasına odaklanmasına ile son buldu, italyanların savaştan çekilmesi ile adalar Almanların kontrolüne terk edilmiştir. Almanlar ise 1945 yılında ikinci cihan harbini kaybetiklerinden dolayı adalar önce ingilizlerin kontrolüne sonra ise 1947 paris konferansı sonrası yunanistana verilmiştir. (Ref İlber Ortaylı/Murat Bardakcı)


Yani İtalyanların bu konuda bizlere yaren olabileceklerine pek katılamıyorum. Modern italyanlar yani 1900> her zaman için yunan bilim,ilim ,kultur ,sanat ve edebiyatına aşık olup yakından ilgi duymaktalar. '' şahsi deneyimim ki yaklaşık 30 yıldır İtalya ile yakın bağlantılı birisi olarak tecrübem bizlere karşı belirgin bir  antipatileri  olmamakle birlikte fazla bir yarlik yapmak isteyeceklerini de sanmıyorum. İtalyanlar iyi ticaret insanı olduklarından seçimleri de hali ile menfaetleri gereği hareket ederler.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: serkan - 11 Aralık 2018, 16:47:00
Böyle arzu ediyoruz ama pratikte böyle olmaz her ülke günü gelince egemenliği ile çelişen anlaşmaları iptal eder. Adaları silahlandırmayacaksın yada Japonya nın silah ihraç etmeyeceksin yada Almanya nın şu kadar büyük denizaltı yapmayacaksın yada Türkiye'nin boğazlara asker koymayacaksın gibi dayatmacı egemenliğini tartışmalı kılan anlaşmalar bir gün çöpe atılır. Bunlar ahlaki olmayan anlaşmalar zavallı halinin üstüne dayatılan anlaşmalar. Buna dayanamayız yani onu diyorum oh anlaşma var silahsız olacak diyemeyiz. Bu iş ilelebet yürümez onu diyorum er geç çöpe atılır bunlar. Sınırını belirleyen anlaşma gibi filan değil yani bunlar. Olmuyor da zaten görüyorsunuz. Ada yunan adası ise Amerikalı kendi adasında ne yapıyor ise Yunanlı da yapar. Bu anlaşmalar tamam olmuş ama olmuşsa ne olmuş yani.
Adaları kaptırmayacaktık zamanında. Şimdi şunu desek itiraz etmem mesela. 12 ada bizimdir diyelim ona itiraz etmem zor ama mantıklı iddia anca adaları silahsızlandır dersek olmaz o iş. Çok daha hafifi işgalden ama daha mantıksızı . Kendin çalar kendin oynarsın o olur
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 11 Aralık 2018, 17:36:15
Uluslarası ilişkilerde işler senin bahsettiğin gibi yürümüyor Serkan! En azından egemen devletler hakkında söylediklerine hak verirsek, bunun dışında kalanlar için... Anlaşmaya uymazsan epey uğraşmak zorunda kalabiliyorsun. Japonya ve Almanya örneklerini vererek Yunanistan'dan bahsediyoruz! Her ikisi neredeyse sıfırdan başlayıp bugün birer teknoloji merkezi haline gelmiş iki ülkeyi örnek gösterip, tek derdi komşusuna husumet beslemek olan ve bu uğurda yaptığı harcamalarla iflasın eşiğine gelen, bugüne kadar bir baltaya sap olamamış Yunanistan'ı haklı gösterme çabası!
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Alpagu - 20 Aralık 2018, 01:07:27
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-46627537 (https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-46627537)

Bunlara bu cürret nereden geliyor? Şayet birazcık bile iç politikayı dizayn etmekten çıkıp ciddi bir raddeye geldiyse yunan tehtidi artık hadlerini bildirmek gerek. Tabi gazi meclisinde bölücü Kürtçü teröristleri barındırıp milletin karar alma mercisi haline getiren devlet yunana tepki gösterir mi bilinmez...
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Afşar1 - 20 Aralık 2018, 07:57:38
Günaydın,

İş sadece bu konuşma ile de bitmiyor.
2 haftadır yunan medyasında Türk savunma sanayi icraatları hararetli şekilde anlatılıyor.
Füze videosunu buraya eklendi.
diğer bir video İha/Siha pkk operasyonları ile ilgiydi.
3. video da daha var onun alt yazılı olanını izlemedim henüz.
Edit:(ZPT miz yok diye ağladılar :) )

Kendi ülkelerini çok fazla eleştiriyorlar.
Ya GNK gaz almak için konuşuyor yada bu sarı yelek muhabbetine çok uygun olan yunan ekonomisini yine bize düşmanlıkla ayakta tutmaya çalışıyorlar.
Yunan silahlı kuvvetlerine destek için halktan para talep edilmişti.

Birde abd füzelere okey verince dün akşamki haberleri; Artık tek başımıza kaldık :)
Çok zevkli haber başlıkları atıyorlar takip etmek güzel oluyor :)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: metin62 - 20 Aralık 2018, 11:11:01


Sırf kavga etmek uğruna boşuna dayak yemenin hiç bir getirisi olmadığını bilen erkektir diyecektim, ama bunlar değilmiş ;)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: serkan - 20 Aralık 2018, 12:18:47
Yunanistan ile Türkiye savunma sanayi oluşturma konusunda aynı doğal motivasyona sahip olmayan iki ülke. Türkiye nin gelecek öngörülerinde risk analizlerinde en kötü senaryoda hep bir yalnızlık bir dışlanmışlık terk edilmişlik ambargolar yani hep felaket vardır. Yunanistan ın en kötü senaryosunda ise bizi bir kurtaran nasılsa olur güvencesi vardır. Bunlar hayata iyimser kötümser negatif pozitif bakma olayı değil iki ülkede doğruyu görüyor gerçek bunlar. Maalesef bizi motive eden ve her zamanda motive edecek olan muhteşem yalnızlık gerçeğimiz var. Tabi motive olmak yetmiyor ekonomin insan kaynağın endüstrinde ulusal anlamda buna yetmesi gerekiyor. Türkiye bu eşiği aştığı anda otomatikman kaderi olan savunma sanayini geliştirme halinde kendisini buldu.  Yunanistan bizi kıskanıp ders alıp bizi taklit etmek isteyebilir ama bizdeki bu sebebi taklit etme imkanı olmayacağı için bizim savunma sanayimiz ile rekabet etmesi yetişmesi imkansız olacak. Bir heyecan başlar ama nefesi kesilir arzusu söner çünkü gerçektenbuna ihtiyacı yok ülke olarak. Bizim ihtiyacımız ise en aşırı seviyede. Biz savunma sanayimiz olmaz ise mahfolacağımızı bilen bir ülkeyiz derinden derinden ve bu gerçektir hepte böyle kalacaktır. İşin ilginci son vidaya kadar yerlileştirmedikçe kendimizi huzurlu hissedemeyecek olmamız. Norveç gibi füzemizin motorunu İsveç gibi uçağımızın bir şeylerinie başka ülkeden alamayız. Yemeden içmeden ne kadar zorda olsa bunları başarmak zorunda kendimizi göreceğiz ve görüyoruzda zaten hiç huzur bulamıyoruz içinde yabancı tek bir parça görünce bile. Bu ara bize bakıp özenen Yunanistan var TV leri devleti örnek almaya davet ediyor. Yunanistan ın insan gücü hatta ekonomisi bu yanıtı vermeye yeter ama o motivasyon faktörü asla olmayacak onlarda. Üzücü tabi bizim için bir yandan da. Keşke bizimde onlar gibi Fransa mı ABD miz Almanya İngiltre hatta Rusya mız olsaydı. Nerde aç perişan zavallı işe yaramaz fakir var bizim yanımızda olanlar onlar. Az kendilerine gelince az bitleri kanlanıncada en artisliğide bize yaparlar bu rezil ülkeler hep.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: metin62 - 20 Aralık 2018, 14:04:18
Komşumuz hakkındaki analiziniz'e katılıyorum Sn Serkan . Peki komşumuz mevcut durumlarının madem farkındalar ve ilerisi için de  kendileri düşlerinin geçekleşme umudu düşük olasılıksa ki o da  bahsetmiş olduğunuz  gibi başka ülkelerden medet umma. O zaman niye daha umut vad eden planlar üzerine eğilmiyorlar? ( Anlıyorum yurt içerisinde ki kamu oyuna oynanıyor) Ama daha rasyonel çözümler mesela ortak kullanım,al ver.... vs  . Böyle bir yaklaşım daha gerçekci olabildiği ve gerçekleşme olasılığı daha yüksek olduğu için ,hem kendi kamuoyu hem de yandaşalarınca daha gerçekci bir politika olduğu inandırılabilir.

Olması imkansız hayal vad edip sonra dayak yemekten daha iyi olur sanki ne dersiniz?
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: serkan - 20 Aralık 2018, 14:12:43
Yunanlıların olayı şu. TV ye bakıp bombaları ihaları askerleri görünce telaşlandılar. Sonuçta bunlar sivil ve durumu tam yorumlayamıyorlar. Savaş cehennemin kapılarının aralanmasıdır. Asker kışlasında kuzu kuzu yatarken onun dehşetini gücünü fark edemezsin. Yunanlılar şimdi kendi askerlerini göremiyor bizimkileri görüyorlar ve panik yapıyorlar savaşa giren bizimkiler onların askerleri kışlada kuzu kuzu bekliyor. Oysa bilmedikleri şey onların askerleride bu Türk video larındaki şeyleri yapmaya yeterli çok güçlü bir ordu. Teröristi LGB ile vuran F16 da bomba da hedefleme podu da hatta iha da onlarda var. Bizde olan her şey onlarda da var ama onlar sahada bunu sergilemedikleri için sivil Yunanlılar bize özel sanıyor bu kabiliyetleri. Afrine Yunan ordusu girse aynı şeyleri onlar sergileyecekti. Yunan ordusu süpergüç tür arkadaşlar dünyanın en güçlü ordularından biridir. Bu gerçektir yani süpergüç kelimesini bilerek kullanıyorum bizim gibi Yunanistan İspanya Güney Kore gibi ordular süper askeri güçlerdir dünya ortalaması açısından. Yunanistan bugün Mısır ı hariç tutun bütün Afrika kıtasını tek başına Güney Afrika da dahil işgal edebilir.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 20 Aralık 2018, 14:16:08
Yunanlılar Türklere karşı kin beslemek yerine dost olmayı deneselerdi, bugün her iki taraf da çok daha iyi konumda olurdu. Ne yazık ki Yunan tarafı henüz o bilinç seviyesine ulaşamadı!
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: serkan - 20 Aralık 2018, 14:34:16
skywolf Yunanistan ın olayı şu
Yunanistan bu güne kadarki Türk düşmanlığından fayda sağlamış bir ülkedir hep
Türk düşmanlığı hem bazı haklı sebeplerle mesela Kıbrıs Ege adalar gibi sebeplerle var hemde Yunanistan ı anlamlı kılan zararsız bir gerilim bu. Biz olmasak Yunanistan Bulgaristan gibi Sırbistan gibi kıyıda köşede kıytırık bir ülke olur kimse tatil dışında adını duymaz. Bizim sayemizde ufakta olsa bizi ilgilendiren her coğrafi meseleye ucundan ortak oluyorlar. Yunanistan ın ne haddine İsrail ile stratejik işbirliği daha düne kadar biz izin vermediğimiz için İsrail de nsilah alamıyorlrdı. Ama İsrail le biz kötü olunca doğal olarak Yunanistan ortaya atlıyor benle dost ol Türkler görsün gününü diyor. Suriye Ermenistan ile papaz oluyoruz işbirliği imzalıyorlar iyi ilişki kuruyorlar filan. Yunanistan bize yanaşarak gerilimiden nasiplenip bizden rol çalan bir kıytırık ülke. Her düşmanımız Yunanistan ile ilişki geliştiriyor ama daha ilginci her dostumuzlada Yunanistan misilleme hakkı yarışma hakkı olarak dostlu geliştirmeye çalışıyor. Karşı ülkede bı gayretli ülkeyi niye ret etsin iyi madem diyor ayakları kıçına vurarak gelen bir Yunanistan ı mesela Gürcistan yada Azerbaycan Türkmenistan ne diye geri yollasın AB ülkesi sevimli bir ülke Yunanistan sonuçta. Sonuçta Türkiye Yünanistan gibi kıytırık bir ülkeyi anlamlı hale getiren bir zararsız düşman.
Aramızdaki meseleleri çıkartanda Yunanistan tarafı olunca birazda doğal avantajlarıda olunca bu kavga da hep bizim beraberliğe mücadele ettiğimiz bir çatışmaya dönüyor. Yani komşu senin tarlandan bir metre almaya çalışıyor sen sınırı eski yerine getirmeye inatlaşıyorsun. % 100 kazanırsan eski sınıra menfaate dönücen komşu sıfır kaybetcek. Ama % 99 kazanırsan komşun % 1 kazanacak yinede kar kardır yani onun için. Biz şunu yapmıyoruz komşu 1 metre isteyince bizimde hayır sen benden bir metre aldın asıl ben senin bahçene 1 metre gireceğim dememiz gerek. Ege deki karşılığı şudur. Yunanistan 6 milden 12 mile çıkartınca biz hayır 6 ml olacak dememeliyiz ne demeliyiz 12 ada bizim onları geri ver demeliyiz. Yunanistan hep malubiyette berabere bitirmemeli anlaşmazlıkları kayıp vermeli. Kıbrıs iyi oldu mesela adanın yarısı gitti onun gibi olmalı. Adam sana yumruk atıyorsa yumrukları sadece savuşturarak kazanamazsın seninde ona gömdürmen gerek bir tane.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: metin62 - 20 Aralık 2018, 14:38:30
Yunanlılar Türklere karşı kin beslemek yerine dost olmayı deneselerdi, bugün her iki taraf da çok daha iyi konumda olurdu. Ne yazık ki Yunan tarafı henüz o bilinç seviyesine ulaşamadı!

Size katılıyorum.  Ama Yunanlılar da tam tersini düşünüyor,hali ile kör döngüdeyiz. Sizce bu kör döngüyü nasıl kırabiliriz ?
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Raptor44 - 20 Aralık 2018, 14:43:39
skywolf Yunanistan ın olayı şu
Yunanistan bu güne kadarki Türk düşmanlığından fayda sağlamış bir ülkedir hep
Türk düşmanlığı hem bazı haklı sebeplerle mesela Kıbrıs Ege adalar gibi sebeplerle var hemde Yunanistan ı anlamlı kılan zararsız bir gerilim bu. Biz olmasak Yunanistan Bulgaristan gibi Sırbistan gibi kıyıda köşede kıytırık bir ülke olur kimse tatil dışında adını duymaz. Bizim sayemizde ufakta olsa bizi ilgilendiren her coğrafi meseleye ucundan ortak oluyorlar. Yunanistan ın ne haddine İsrail ile stratejik işbirliği daha düne kadar biz izin vermediğimiz için İsrail de nsilah alamıyorlrdı. Ama İsrail le biz kötü olunca doğal olarak Yunanistan ortaya atlıyor benle dost ol Türkler görsün gününü diyor. Suriye Ermenistan ile papaz oluyoruz işbirliği imzalıyorlar iyi ilişki kuruyorlar filan. Yunanistan bize yanaşarak gerilimiden nasiplenip bizden rol çalan bir kıytırık ülke. Her düşmanımız Yunanistan ile ilişki geliştiriyor ama daha ilginci her dostumuzlada Yunanistan misilleme hakkı yarışma hakkı olarak dostlu geliştirmeye çalışıyor. Karşı ülkede bı gayretli ülkeyi niye ret etsin iyi madem diyor ayakları kıçına vurarak gelen bir Yunanistan ı mesela Gürcistan yada Azerbaycan Türkmenistan ne diye geri yollasın AB ülkesi sevimli bir ülke Yunanistan sonuçta. Sonuçta Türkiye Yünanistan gibi kıytırık bir ülkeyi anlamlı hale getiren bir zararsız düşman.
Aramızdaki meseleleri çıkartanda Yunanistan tarafı olunca birazda doğal avantajlarıda olunca bu kavga da hep bizim beraberliğe mücadele ettiğimiz bir çatışmaya dönüyor. Yani komşu senin tarlandan bir metre almaya çalışıyor sen sınırı eski yerine getirmeye inatlaşıyorsun. % 100 kazanırsan eski sınıra menfaate dönücen komşu sıfır kaybetcek. Ama % 99 kazanırsan komşun % 1 kazanacak yinede kar kardır yani onun için. Biz şunu yapmıyoruz komşu 1 metre isteyince bizimde hayır sen benden bir metre aldın asıl ben senin bahçene 1 metre gireceğim dememiz gerek. Ege deki karşılığı şudur. Yunanistan 6 milden 12 mile çıkartınca biz hayır 6 ml olacak dememeliyiz ne demeliyiz 12 ada bizim onları geri ver demeliyiz. Yunanistan hep malubiyette berabere bitirmemeli anlaşmazlıkları kayıp vermeli. Kıbrıs iyi oldu mesela adanın yarısı gitti onun gibi olmalı. Adam sana yumruk atıyorsa yumrukları sadece savuşturarak kazanamazsın seninde ona gömdürmen gerek bir tane.
Serkan bu yazdıklarına katılıyorum  tabi 12 adayı geri istemek Yunanlılar tarafından Savaş sebebi sayılır gerçi sayılsa iyi olur Ege'de 12 tane daha adamız olması güzel olur ;D
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 20 Aralık 2018, 15:03:11
Yunanistan bu güne kadarki Türk düşmanlığından fayda sağlamış bir ülkedir hep

O kadar fayda sağlamışlar ki, gereksiz Türkiye korkuları yüzünden aşırı silahlanmaya harcadıkları para temel nedeniyle iflasın eşiğine geldiler. Genel olarak hiç bir zaman Yunanlıların Türkiye'yi önemsediği kadar Türkiye Yunanistan'ı önemsemedi. Yunan siyaseti Türkiye ile yatıp Türkiye ile kalkıyor. Adamlar hayatlarını Türkiye üzerine kurmuşlar. Türkiye bir anda ortadan kaybolsa kendilerini boşlukta hissedip bunalıma girecekler. Sürekli fesatlık peşindeler. Tipik ezik karakterdeler!

Gerçekten Türkiye takıntıları olmasaydı, bizimle dost olsalardı, en büyük gelirleri olan Turizmin daha da artması yanında, enerji ve sanayide çok daha iyi bir yerde olabileceklerdi. Silahlanmaya ayırdıkları tonla paranın da daha mantıklı işlere harcanmak üzere ceplerinde kalması  da cabası.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Afşar1 - 20 Aralık 2018, 15:10:27
Abi yunanın ordusunun süper güç olduğuna inanmıyorum yada belli seviyede olduğuna, burada size katılmıyorum.+
Benden daha iyi blirsiniz ki kışlada yatan askerin fit olması biraz zor olur.
Suriyeyi geçiyorum pkk ile mücadele bile operasyonel olarak bizi daha da aktif ve deneyimli yapar.
Kuzey afrika kıyılarında yakıtları biter :)

Şunu da unutmayalım -23 ay önce acemi askerlere söylettikleri bir de marş vardı. Onu da unutmuyorum.
Tv leri böyle yaptıkça 10-18 yaş arası çocukları zehirliyorlar, bize yunan düşman diye öğretilmedi yani bana sıkıntılar oldu ama halk bizim dostumuz denildi daima(babam tarafından)
artık bu saçma yaklaşımdan dolayı geleceklerini de zehirliyorlar.

Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: metin62 - 20 Aralık 2018, 15:14:47
Yunanistan bu güne kadarki Türk düşmanlığından fayda sağlamış bir ülkedir hep

O kadar fayda sağlamışlar ki, gereksiz Türkiye korkuları yüzünden aşırı silahlanmaya harcadıkları para temel nedeniyle iflasın eşiğine geldiler. Genel olarak hiç bir zaman Yunanlıların Türkiye'yi önemsediği kadar Türkiye Yunanistan'ı önemsemedi. Yunan siyaseti Türkiye ile yatıp Türkiye ile kalkıyor. Adamlar hayatlarını Türkiye üzerine kurmuşlar. Türkiye bir anda ortadan kaybolsa kendilerini boşlukta hissedip bunalıma girecekler. Sürekli fesatlık peşindeler. Tipik ezik karakterdeler!

Gerçekten Türkiye takıntıları olmasaydı, bizimle dost olsalardı, en büyük gelirleri olan Turizmin daha da artması yanında, enerji ve sanayide çok daha iyi bir yerde olabileceklerdi. Silahlanmaya ayırdıkları tonla paranın da daha mantıklı işlere harcanmak üzere ceplerinde kalması  da cabası.

Doğru lafın üzerine ekleyecek sözüm yok .
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: metin62 - 20 Aralık 2018, 15:20:18
Sn Afşarın belirtmiş olduğu gibi. ''Yunanistanın bir süper güç veya yöresel  süper güç olduğunu düşünmüyorum.''

Amma hasımlarımızı ,ki buna Yunanistan'da  dahil hiç bir zaman küçümsemek doğru bir yaklaşım da olmadığı kanısındayım.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: serkan - 20 Aralık 2018, 15:35:19
Süpergüç ü bildiğiniz anlamdan farklı düşünün aklınıza hemen nükller silahları olan uzaya giden klasik Süper güç yani ABD Rusya Çin peşi sıra Fransa İngiltere filan gelmesin. Onlara biz ultra süper güç diyelim bizim burada süpergüç den kastımız modern silahları birlikleri layığı ile kullanan sayısal olarakta sembolik rakamlarda tutmayan gerçek yıkıcı orduları kastediyorum. Özellikle NATO ülkeleri buna zaten doğal olarak adaylar. Yunan ordusu donanma hava gücü kara gücü ile çok ciddiye alınarak ortaya çıkmış bir ordu. Gerçek bir tehdit altında ciddi bir ordu ihtiyacı ile rakamlar sembolik tutulmadan azami derecede zorlanarak ortaya çıkartılmış. Rakamlarla konuşursak Yunan ordusu Fransız ordusu ile boy ölçüşebilecek bir ordu olarak karşımıza çıkar mesela. İnanmayan tankını topunu uçağını gemisini Almanya ile Fransa ile İtalya ile karşılaştırsın Yunanistan ın. Dünya orduları dilim dilim kategori kategori. En kudretli dilimde ABD Rusya filan var. Altındaki dilimde Türkiye Yunanistan İspanya Almanya filan var. Onuda altında dandik ülkeler var. Bizim özel birliklerimiz var tamamı Yunanistan dada var ama mesela Cezayir de yok bu ölçüde. Paraşütçü birlikleri komandoları onlarında var deniz komandoları onlarında var. Uzayda uydu onlarda da var kiralık da olsa senin fotonu çekiyor oda uzaydan. Seyir füzesi onda da var ama koca afrika kıtasında hiç yok mesela. Tek büyük eksiği modern mühimmatın her çeşidi var ama en modern olanların sayıları bir savaşı götürecek sayıda değil. Ama onuda tedarik eder savaşa girince dostları çok çünkü.
Bir Ermeni şimdi değil belki 15 yıl önce Rusya lı yetkiliye sitem etmiş Türkiye yi durdurun müdehale edin diye. Rus yetkili Türkiye süper güç onunla savaşamayız demiş. Bunu Ermeni öfkeyle anlatıyor. Gerçek bu okudum ama nerde bulamam şimdi. Rusya ya köpürüyor onlar böyle derse biz ne yapalım diye. Rusya lı yetkili ne anlatmaya çalışmış anlıyor musunuz süpergüç derken. Baş edilemez savaşın göze alınamayacağı ülkeler var Türkiye yi yeneceğine bile inansan savaşamazsın anandan emdiğin burnundan gelir yeyene kadar çünkü. Yunanistan da böyle bir ülke onu yenmek çok büyük iştir süpergüç böyle bir güç işte.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Afşar1 - 20 Aralık 2018, 15:41:28
Bu açıklama daha iyi oldu abi, en büyük sıkıntı zaten ilk yazınızda olduğu gibi bizim tek başına olmamız.
Yunan ilk ateşi açsın alman ve fransızlar ilk destek veren olmazsa bende bir şey bilmiyorum.
Bizim yanımız da sadece rabbimiz var.

Kaldı ki denizaltılar o bakımdan hiç güvende değiller.
Alman ve fransızdan alınan hiç bir şeye savaş zamanı güvenim yok.

Edit:Metin bey asla küçümsemem o çok büyük bir hata olur.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: serkan - 20 Aralık 2018, 15:56:16
Bizim kaderimizde ultra süpergüç olmak var bu kaçamayacağımız bir kaderdir. Bunun sebebi gaza gelmişlik değil muhteşem yalnızlığımız dır. Biz Çin gibi yapayalnız bir başına ayakta durabilmek zorunda olan bir ülkeyiz. Hiç güvenebileceğimiz güçlü ülke yok. Bir seyir füzesi yaptık aynısını Norveç te yaptı oda Fransa dan motoru alıyor Almnaya da alıyor tırnaklarının ucu ile motor yaparlar isteseler ama umurlarında değil yapmayacaklar hep Fransa dan analacaklar. Biz motoru yapmazsak gözümüze uyku girmez oysa Fransa hiç sorun çıkartmıyor ama biz Norveç değiliz güvenmeyiz onlara. Ucundaki termal kamerayı yaptık kameranın içindeki sensörü yaptık yetmedi optiğini yaptık onu kapladık depodaki benzinin içine katkı maddeleri varmış onuda ihale ettik sentezlemeye çalışıyorlar. Dışında boya var onuda yapmaya çalışıyoruz. Birinide ithal bırak ama bize olmuyor bu şekilde biz hiristiyan dünyanın ailenin bir ferdi değiliz. Yunanistan ama öyle. Azerbaycan ın Fransa olduğunu Kazakistan ın ABD olduğunu Pakistan ın Almanya olduğunu KKTC nin İtalya olduğunu bir hayal edin Yunanistan için durum bu işte. Niye üretsin gaza gelip bir heycan üretse öbür seçimde gelen bunlar para tuzağı der keser. Lazım değil çünkü yunan a bu sanayi bize olduğu gibi. Bu bizi über savunma sanayine sürükleyecek. İnsan kaynağımız ve ekonomimiz buna izin vermeye başladığı için bu süreç durdurulamaz artık. Türkiye nin kaderini söyleyim size. 1. ABD 2. Türkiye olur silah sanayinde. Yada 2. Türkiye mi Çin mi rusya mı tartışırız ama Fransa Almanya İsrail filan bize kesinlikle rakip olamayacak ilerde.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 20 Aralık 2018, 17:00:51
Bu açıklama daha iyi oldu abi, en büyük sıkıntı zaten ilk yazınızda olduğu gibi bizim tek başına olmamız.
Yunan ilk ateşi açsın alman ve fransızlar ilk destek veren olmazsa bende bir şey bilmiyorum.
Bizim yanımız da sadece rabbimiz var.


Yunanlılara pek destek çıkan olmaz. Olası bir çatışmada, batı önce Yunan leyhinde söylemlerde bulunur. Türkiye'yi ambargo ile tehdit eder. Ama gidişata göre Yunanı yüzüstü bırakır.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Afşar1 - 20 Aralık 2018, 17:38:59
Bugün çok yunan konuştuk ama bu hava aracının bizim iha olduğu belirtiliyor :)

https://www.flightradar24.com/TCB805/1eedd355 (https://www.flightradar24.com/TCB805/1eedd355)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 22 Aralık 2018, 11:15:36
Bakan Akar'dan sert sözler: Bedeli ağır olur

(http://i.hurimg.com/i/hurriyet/75/750x422/5c1dec440f2544183caf404f.jpg)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ege’de, Akdeniz’de, Kıbrıs’ta yapılan provokasyonların etkisinin olmayacağını herkesin bilmesi lazım." dedi
Akar ayrıca, "Herkesin tahriklerden, provokasyondan uzak durması, aksi halde bunun bedelinin ağır olacağını bilmesi lazım. Herkesin aklını başına toplaması, herhangi bir maceraya sebebiyet vermemesi lazım. Muhataplarımıza en samimi, ciddi tavsiyelerimiz bunlardır" ifadelerini kullandı.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-bakan-akardan-sert-sozler-bedeli-agir-olur-41060085 (http://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-bakan-akardan-sert-sozler-bedeli-agir-olur-41060085)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 22 Aralık 2018, 11:18:35
Tank yok, ucak yok, gemi yok. Bedeli agir olur. He canim he!

Hayir milleti bunca gazliyorlar, ülkücüler bikac kansizi tokatlamaya kalkinca da sagduyu cagrisi. Amaciniz ne sizin be!
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Tigerfish - 22 Aralık 2018, 12:44:09
Gemidemi yok? Yüzen platformların hepsi maketmiydi?

Yine kandırıldık.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 22 Aralık 2018, 12:47:02

Gemidemi yok? Yüzen platformların hepsi maketmiydi?

Yine kandırıldık.

Sen o takalara gemi diyorsan, Akdeniz'de seni fena uzerler!
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Tigerfish - 22 Aralık 2018, 15:33:48

Gemidemi yok? Yüzen platformların hepsi maketmiydi?

Yine kandırıldık.

Sen o takalara gemi diyorsan, Akdeniz'de seni fena uzerler!

Akdenizde sahildar ülkelerin en güclü donanmalarindan biri Türkiyenin oldugu geciyordu kayitlara. Bu iddia bizimkilerinden degil yabanci kaynaklardan geliyordu.


 Sen uzman olarak bizlerden elbette daha bilgilisin. Desene isimiz Yunan ve Misir deniz kuvvetlerinden daha vahim diye.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Mermi - 22 Aralık 2018, 15:37:38
SM-1, ESSM, RAM, Harpoon, Seahawk gibi silah sistemlerinden oluşan gemiler pek taka sayılmaz.  Son gelişmeler dahilinde ciddi anlamda platform yenilenmesi lazım. Bundan sonra tek Yunanla veya Israil ile mücadele faslı kapandı. Güney kıbrıs, Yunanistan, Israil hatta Mısır hepsini birlikte karşılayacak bir donanmaya acil ihtiyaç var. Bir şekilde dengeyi tutturmamız lazım. Minumum 10'a, 7 gibi bir denge oluşturmamız lazım. Şuanda bu denge hava kuvvetlerinde ciddi oranda aleyhte, deniz kuvvetlerinde sağlanabilir.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 22 Aralık 2018, 15:46:27

Gemidemi yok? Yüzen platformların hepsi maketmiydi?

Yine kandırıldık.

Sen o takalara gemi diyorsan, Akdeniz'de seni fena uzerler!

Akdenizde sahildar ülkelerin en güclü donanmalarindan biri Türkiyenin oldugu geciyordu kayitlara. Bu iddia bizimkilerinden degil yabanci kaynaklardan geliyordu.


 Sen uzman olarak bizlerden elbette daha bilgilisin. Desene isimiz Yunan ve Misir deniz kuvvetlerinden daha vahim diye.

Ben uzman degil tarafsiz bir gozlemciyim. Milgemlere guveniyorsan guvenme derim. Koy önüme Tcg Anadolu'yu, yanina escort olarak Tf100'u, tf2000'i "en buyuk sensin" diyeyim.

Dogu Akdeniz Fremm kayniyor bilesin.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Tigerfish - 22 Aralık 2018, 16:03:24

Gemidemi yok? Yüzen platformların hepsi maketmiydi?

Yine kandırıldık.

Sen o takalara gemi diyorsan, Akdeniz'de seni fena uzerler!

Akdenizde sahildar ülkelerin en güclü donanmalarindan biri Türkiyenin oldugu geciyordu kayitlara. Bu iddia bizimkilerinden degil yabanci kaynaklardan geliyordu.


 Sen uzman olarak bizlerden elbette daha bilgilisin. Desene isimiz Yunan ve Misir deniz kuvvetlerinden daha vahim diye.

Ben uzman degil tarafsiz bir gozlemciyim. Milgemlere guveniyorsan guvenme derim. Koy önüme Tcg Anadolu'yu, yanina escort olarak Tf100'u, tf2000'i "en buyuk sensin" diyeyim.

Dogu Akdeniz Fremm kayniyor bilesin.


Seneler sonra insallah seninle burada yine karsilasiriz. Ozamana kadar projelerin büyük bölümü tamamlanmis olur.

Aha yinede buraya yaziyorum. Anadoluda ve TF 2000 de bahane bulmassan benim adim Tigerfish degil.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 22 Aralık 2018, 16:35:02
Şahsen tanımadığın adam hakkinda ahkam kesme! Anladığın isi yap, yapamiyorsan da yapana engel olma. Hele o urunleri onume koy bakalim. Ama maketten bina satar gibi degil. İcinde Cafrad'i ile atmaca fuzesi ile milli sonari ile.

Burasi forum. Bos yapana teneke takarlar!

Not: caps aldim. Kimin kime ne hatırlatacagini göreceğiz!
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Tigerfish - 22 Aralık 2018, 17:15:54
Şahsen tanımadığın adam hakkinda ahkam kesme! Anladığın isi yap, yapamiyorsan da yapana engel olma. Hele o urunleri onume koy bakalim. Ama maketten bina satar gibi degil. İcinde Cafrad'i ile atmaca fuzesi ile milli sonari ile.

Burasi forum. Bos yapana teneke takarlar!

Not: caps aldim. Kimin kime ne hatırlatacagini göreceğiz!

Benmi engel oluyormusum?

 Sana kalirsa bizim mühendisler yan gelip yatip neredeyse maketten baska hic birsey piyasaya sürmemisler öylemi? 90´larin sonlarindan bugüne kadar bircok alanda yol katedildi. Bu ürünleri sana teker teker saysam sabah kadar bitiremem.  Ama inaniyorum bunlari en az benim kadar sende biliyorsun.

 Elbette daha yapilacak bir cok platformlar var. Havada ve denizde. Bunlar zaman gerektirecek.

Bir örnegin Aselsanin Thales lisans altinda üretigi Smart-2 radarlarin mödüleri ithal ediliyordu. Kendi gelistirdikleri transmitter ve receiver artik Smart iki kullanicilar Türkiyeden temin ediyorlar. Bu sadece bir örnek.

Sikintilara ragmen projeler halen devam ediyor.

Sen neyin pesindesin bilmiyorum.


Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 22 Aralık 2018, 17:26:08
Tamam tigerfish. Ben hicbir muhendisi itham etmedim. Realist adamim.

Sorun: Milgemden baska elinde gemi yok. Cozum: Acilen muharip stratejik platform uretmen gerekiyor. (Sismik arastirma gemisi degil yani) İddia: Yapinca gel yanima.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: metin62 - 22 Aralık 2018, 18:38:36
Benden kat ve kat bilgili olan sizlere yardımcı olabilir maksadı ile ,geçen seneye ait  ingilizce doğu akdenizdeki ülkelerin deniz kuvetleri ve Türk deniz kuvvetlerini kapsyan bilgiyi paylaşıyorum. 

http://www.navalanalyses.com/2017/09/turkish-navy-modernization-and.html (http://www.navalanalyses.com/2017/09/turkish-navy-modernization-and.html)

(https://mega.nz/#!DCgiGCIZ!KteOHQR8CHYwdMv5UIeXcvMlDHiMmYO6VtEp7MbFAdc)

Kişisel görüşüm

Türk deniz kuvvetlerinin belirli platformlarda sayısal üstünlüğü mevcut. Ama eksiklerimiz de hayli fazla ki bunu sizler de defalarca başlık altında işlediniz. Örneğin Hava savunma fırkateynlerimiz bir türlü kızağa konamıyor. Yani Anadolu LHD belirli bir süre hava savunma fırkaytenleri koruması olmadan yüzmek zorunda kalacak. Havadan bağımsız denizaltı klasmanında Yunan deniz kuvvetlerinin bariz üstünlüğü mevcut şu an itibarı ile bizimkiler devreye girene kadar.

Yunan deniz kuvvetleri bence asıl hasımımız ,bu nedenle yunan deniz kuvvetlerinin tarafımızca sürekli izlenmesi gerektiği gibi ayni zamanda acilen gerekli yatırımları yapıp gecikmeden aleyhimizde olan veya risk içeren konuları gidermeliyiz.

İsrail deniz kuvetleri Türk deniz kuvvetlerine kıyasla daha küçük ama çok daha vurucu nitelikte .İsrail deniz kuvvetlerinin Türk deniz kuvvetleri ile kapışma olasılığına pek ihtimal vermiyorum .

Mısır deniz kuvvetleri şu anda bünyesine yeni gemiler katmakle meşgül ama mevcut güçler arasında bölgedeki en deneyimsiz deniz gücü. Hali ile izlenmesinde yara vardır .

Yunan , İsrail, Mısır ve GKRY deniz kuvvetlerinin Türk deniz kuvetlerine karşı ortak harekat düzenleme olasılığını ise düşük ama imkansız olmadığı kanısındayım.Böyle bir koalisyon gücünde İsrail dolaylı şekilde ancak tarflara istihbarat bazında örtülü katkı sağlamayı tercih edebileceğini düşünmekteyim. 

Hava unsurları konusunda doğu akdenizde önce yine öncelikli hasım Yunan hava kuvetleri olmalı , yunan hava kuvvetlerinin bölgede etkin olabilmesi için  GKRY hava alanlarını kullanması şart.

İsrail Hava kuvvetleri kanımca Türk hava kuvetlerine göre daha etkin ,ama İsrailin hiç bir zaman Türkiyeye karşın direk operasyon yapma olma olasılığı bence oldukça  düşük. Bu siyasi ve tarihsel nedenlerden olduğu kadar İsrail her  bugünlerde CB nımız ile üst perdeden atışır olsalarda  Türkiyeyi arap ülkelerinden ayrı tutma politikası mevcut ki bu da dolaylı ile kendi güvenliği ile ilişkili.

Mısır hava kuvvetleri kendisini geliştirmekte olmakle birlikte şu an itibarı ile THK gerçek tehdit oluşturabilecek donanım ve seviyede olmadığı kanısındayım.

Türkiye geçmişte olduğu gibi şimdilerde de birden fazla cephede ayni zamanda  harekat düzenleyebilecek kabiliyette olması şart olduğu kanısındayım. Şu anda belirtmiş olduğum birden fazla cephe idamesi konusunda sıkıntılar yaşanabileceği kanısındayım.
 

Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: fırtına06 - 22 Aralık 2018, 19:00:17
Şu aşağılık kompleksinden birtürlü kurtulamadık gitti. Elin Yunanlısı bile elimizdeki ve yapmakta olduğumuz sistemlerden hararetle bahsederken biz ne yapıyoruz? Türk Deniz Kuvvetleri bölgesindeki en etkili ve büyük kuvvetlerden biridir. Elbette eksiklerimiz var tabi bunlarıda bir şekilde kapatmaya çalışıyoruz o kadar karamsar olmaya gerek yok. Yunanistan bizle yarışmak için o kadar silaha milyarlarca dolar para döktü, şimdi iflastan kurtulmaya çalışıyor. Herşey sadece silah gücü değil. Ekonomik anlamda bağımsız ve güçlüysen zaten silahında olur herşeyini kendin yaparsın. Bunlarıda düşünmek lazım.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: fırtına getiren - 22 Aralık 2018, 19:45:11
Forumda herkesin ortak görüşü şu ki Deniz Kuvvetlerimizin bariz bir şekilde belli alanlarda özellikle platform alaninda eksikliği mevcut. Bence bu alanda kısa vadede yapılacak en akıllı hareket Atmaca fuzeli, Smart S Radari bulunan yüksek hızlara ulaşabilen hücumbotlar. Bilindiği üzere bu konuda birçok firmamızın çalışmaları mevcut. 10-12 kadar yeni ve Milgem projesinde ki gibi Radara yakalanmama özelliği bulunan hücumbotlar kısa vadede Deniz Kuvvetlerimize Akdeniz de önemli bir güç carpani olacaktır.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 22 Aralık 2018, 21:13:55
Hem Uyvar, hem de onunla aynı düşüncede olmayan arkadaşlar, aslında hepinizin haklılığı var.

Türk Deniz Kuvvetleri, karasularımızı korumak amaçlı olarak yapılandırılmış. Yani temel amaç savunma. Ancak zaman içerisinde dış görevlendirmelerin de yoğunluğu artmış daha da artacağa benzer. Genel olarak ikinci el savaş gemileri ve ortak üretim gemilerin yoğunlukta olduğu bir su üstü savaş platformlarından oluşmakta. Bu gemiler, etkinliklerini artırmak için çeşitli modernizasyonlarla güçlendirilmiş. Su altı savunması için kullanılan denizaltılar da esasen kıyı bölgeleri savunma görevini yerine getirmek için oldukça etkili. Özellikle bir çok adayı içinde barındıran Ege denizinde havadan bağımsız olması zorunlu değil! Genel olarak bakarsak pek çoğu eski gemilerden oluşsa da etkiki bir donanmamız var.

Eskiyen sistemlerin yerine de mili sistemlerin geliştirilmesi çalışmaları devam ediyor. Bu noktada savunma forumlarında hem övgüyle, hem de beklentileri karşılamadığı düşüncesiyle bir hayal kırıklığı da bulunduğu bir gerçek. Mesela Milgem konusunda, o büyüklükte bir geminin çok daha yetenekli olması beklentisine karşın, geminin görev amacı olan deniz karakol görevini rahatlıkla yerine getirebileceği  belitiliyordu. Forumlarda geminin biraz daha uzatılarak daha fazla silah sistemleriyle daha fazla görevi yerine getirebilecek bir tasarıma dönüştürülebileceğinden bahsediliyordu. Bu düşüncelerin dikkate alındığını artık görebiliyoruz. Savunma sanayinin son yıllarda kazandığı müthiş ivmeye göre gemilerin üretiminin, diğer kuvvetlerdeki projelere göre daha yavaş gidiyor görünmesi de bir diğer eleştiri konusu. Her ne kadar yerli amfibi taarruz gemisi inşası oldukça iyi ilerlemekte olmasına rağmen, ona eşlik edecek gemiler konusunun henüz netleşmemesi de moral bozabiliyor.

Sistemler sürekli geliştiriliyor. Sürekli haber köşelerini süslüyor. Forumlarda tartışılıyor. Hatta Yunanlılar bizden daha çok tartışıyor. Bu kadar yoğun dillendirilmeleri, kısa sürede envanterde görülme hevesini doruğa çıkartıyor.

Bütün bunlara ek olarak deniz kuvvetlerimizin görev yükünün, sürekli ortaya çıkan güçlü tehditlere paralel olarak artması bekleniyor. Ege'de Yunanlıların aşırı silahlanması, Akdeniz'de enerji krizi, Suriye'nin durumu, Karadeniz'de gerilim gbti etkenler, yerli sistemleri bir an önce envanterde görme beklentisini artıyor.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: serkan - 22 Aralık 2018, 22:27:18
Birinci yanılgı şu: Burada güce ihtiyacı olan ülke Türkiye değil karşımızdaki ülkeler. Biz birilerini bir yerlerden atmıyoruz biz atılması gereken ülke konumundayız cesaretini toplaması gereken ülke biz değil karşıdakiler.
İkinci yanılgı ise şu. Gemileri gemiler ile mukayese etmek çok anlamlı değil. Orada bir kaç gemi burada ise hava kuvveti donanma füzeler uçaklar seyir füzeleri yıldırımlar filan var. Bahçe bizim bahçemiz ve elimizde sadece gemi yok uçaklar füzeler var
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 22 Aralık 2018, 22:49:03
Birinci yanılgı şu: Burada güce ihtiyacı olan ülke Türkiye değil karşımızdaki ülkeler. Biz birilerini bir yerlerden atmıyoruz biz atılması gereken ülke konumundayız cesaretini toplaması gereken ülke biz değil karşıdakiler.
İkinci yanılgı ise şu. Gemileri gemiler ile mukayese etmek çok anlamlı değil. Orada bir kaç gemi burada ise hava kuvveti donanma füzeler uçaklar seyir füzeleri yıldırımlar filan var. Bahçe bizim bahçemiz ve elimizde sadece gemi yok uçaklar füzeler var

+1
Kesinlikle doğru.
Gemilere karşı gemiler olmak zorunda değil. Özellikle kıyı savunmada. Bence Atmaca füzeleri esaslı mobil kıyı savunma sistemleri üretebiliriz. Atmaca füzelerini Akıncı İHA ve benzeri hava platformlarına entegre edersek savunma gücümüz bir anda katlanır.

Uçaklar konusunda da, F-35'lerin gecikmesi, Phantomların  çoğunun ve F-5'lerin envanterden çıkarılması sonrası hava gücümüzün azaldığı düşüncesi var. Özellikle rakiplere karşı. Ancak şunu göz ardı etmemek gerek. Artık silahlı insansız hava araçlarına sahibiz. Bu araçları ve kullandğımız silahları kendimiz üretiyoruz. Önceden savaş uçaklarının gerçekleştirdiği pek çok görevi bu uçaklar daha az maliyetle gerçekleştiriyor. Sayıları daha da artacak. Benzer şekilde silahlı Hürkuş da bu yükü paylaşacak. Bu sistemleri kendimiz üretibilirken, Yunanistan sahip bile değil! Bu konuda çok mantıklı bir yol izlediğimiz bir gerçek.

Savunma forumlarında geçmişte tartıştığımız, ortaya koyduğumuz fikirlerin pek çoğunun bugün gerçekçi çözümler olarak hayata geçirilmesi, sürekli gelişim için beyin fırtınasının ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Forumunların amacı bu. Tartışmalar bu yönde olmalı!
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: metin62 - 22 Aralık 2018, 23:19:02
Belki bir miktar konservatif olarak yaklaşıyorum sizlere ama doğu akdenizdeki haklarımızı özellikle ''münhasır alan sonrası'' kara konuşlu füzeler veya hava gücü ile savunmak  ve savuşturmak ne kadar doğru?  Bu bölgelerde sürekli donanmanın dolaşıp bayrak göstermesi gerek kanaatindeyim işte burada açıkcası Hasmımızın envanterinde faal olan havadan bağımsız deniz altıları bizim için tehlikeli. Snorkel yapmış denizaltıyı bulmak kolay olmadığı kanısındayım. Bu deniz altılara karşın acil önlem alınmadığı taktırde bize sıkıntı yaratabilecek güçteler, bu sadece  doğu akdenizde bayrak gösteren gemilerimize değil ayni zamanda adanın kuzeyine yapılması gereken denizden ikmale de risk oluşturabilecek kanısındayım. Ben ege denizinde oluşabilecek bir durumda ada ve kısa mesafelerden dolayı her iki tarfın da donanmasının kayıplar vermesi kaçınılmaz olduğu kanısındayım bu yüzden her iki taraf hamle yapmadan iyi düşünür. Ama doğu akdenizde gafil avlanma riski olabilir.

Bu riskleri de göz önüne alarak açıklarımızı var ise giderilmesine öncelik vermeliyiz kanısındayım.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Mermi - 22 Aralık 2018, 23:21:25
Birinci yanılgı şu: Burada güce ihtiyacı olan ülke Türkiye değil karşımızdaki ülkeler. Biz birilerini bir yerlerden atmıyoruz biz atılması gereken ülke konumundayız cesaretini toplaması gereken ülke biz değil karşıdakiler.
İkinci yanılgı ise şu. Gemileri gemiler ile mukayese etmek çok anlamlı değil. Orada bir kaç gemi burada ise hava kuvveti donanma füzeler uçaklar seyir füzeleri yıldırımlar filan var. Bahçe bizim bahçemiz ve elimizde sadece gemi yok uçaklar füzeler var
Onlarında uçakları var. Bu dediğin olay onlar içinde geçerli. Tanker uçaklar ile buralara gelmeleri dakikalar sürer. Rafale, Mig-35, F-15I bunlar harekât yarı çapı yüksek uçaklar. Korvetle, Gabya ile bunları durduramazsın. Hava savunma fıkateynlerine ihtiyaç var. Yoksa Mısırı  elindeki Gowindler, Israil'in elindeki Saar'ları pekte ciddiye almıyorum.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 22 Aralık 2018, 23:25:21
Belki bir miktar konservatif olarak yaklaşıyorum sizlere ama doğu akdenizdeki haklarımızı özellikle ''münhasır alan sonrası'' kara konuşlu füzeler veya hava gücü ile savunmak  ve savuşturmak ne kadar doğru?  Bu bölgelerde sürekli donanmanın dolaşıp bayrak göstermesi gerek kanaatindeyim işte burada açıkcası Hasmımızın envanterinde faal olan havadan bağımsız deniz altıları bizim için tehlikeli. Snorkel yapmış denizaltıyı bulmak kolay olmadığı kanısındayım. Bu deniz altılara karşın acil önlem alınmadığı taktırde bize sıkıntı yaratabilecek güçteler, bu sadece  doğu akdenizde bayrak gösteren gemilerimize değil ayni zamanda adanın kuzeyine yapılması gereken denizden ikmale de risk oluşturabilecek kanısındayım. Ben ege denizinde oluşabilecek bir durumda ada ve kısa mesafelerden dolayı her iki tarfın da donanmasının kayıplar vermesi kaçınılmaz olduğu kanısındayım bu yüzden her iki taraf hamle yapmadan iyi düşünür. Ama doğu akdenizde gafil avlanma riski olabilir.

Tabi ki tüm alanı sadece kara konuşlu füzelerle savunmamalıyız. Zaten bunu düşünen yok. Tabi ki gemilerimiz özellikle açık denizlerde kendini göstermeli. TCG Anadolu boşuna yapılmıyor zaten. Ki ikincisi de gündemde. Kıyı savunma görev yükününün bir kısmını kara konuşlu gemisavar füzelere ve insansız hava araçlarına yüklediğimizde, Akdeniz'in doğusunda bayrak gösteren gemi sayımız da artacaktır. O gemilere ateş açmak isteyenler de aynı oranda azalacaktır.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: metin62 - 22 Aralık 2018, 23:38:13
Giritle kıbrıs arasında dolaşan havadan bağımsız  denizaltılara karşı nasıl bir çözüm ?

bunun da cevabını alırsam rahatsız etmem artık bu gece :)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: serkan - 22 Aralık 2018, 23:40:47
Çözümlük bir şey yok ortada statüsü belirsiz bir deniz var kimse kimseyi batırmıyor. Onlar delecek bizde yanını deleceğiz.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 22 Aralık 2018, 23:45:37
Giritle kıbrıs arasında dolaşan havadan bağımsız  denizaltılara karşı nasıl bir çözüm ?

bunun da cevabını alırsam rahatsız etmem artık bu gece :)Tabi ki... :)

http://www.defenceturk.com/index.php/topic,457.0.html (http://www.defenceturk.com/index.php/topic,457.0.html)

http://www.defenceturk.com/index.php/topic,6910.10.html (http://www.defenceturk.com/index.php/topic,6910.10.html)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 22 Aralık 2018, 23:47:12
Çözümlük bir şey yok ortada statüsü belirsiz bir deniz var kimse kimseyi batırmıyor. Onlar delecek bizde yanını deleceğiz.

Statusu belirsiz derken biz dunyanin herhangi bir yerinde acik denizde sondaj yapabiliyor muyuz yani?

İkincisi: diyelim ki onlarin parselde cikti, bizimkinde cikmadi. Efendi gibi gidecek miyiz? Yoksa camur yapar miyiz?

Ucuncusu: herhangi bir irade, "deldirmiyorum" derse nasil bir cevap dusunuyoruz?

Dorduncusu: cikan gazi nasil nakil etmeyi dusunuyoruz? Kac yillik ihtiyacimizi karsilar?

Hicbir fikre sahip degilim. Buyurun ikna edin beni.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 22 Aralık 2018, 23:51:08
Çözümlük bir şey yok ortada statüsü belirsiz bir deniz var kimse kimseyi batırmıyor. Onlar delecek bizde yanını deleceğiz.

Statusu belirsiz derken biz dunyanin herhangi bir yerinde acik denizde sondaj yapabiliyor muyuz yani?

İkincisi: diyelim ki onlarin parselde cikti, bizimkinde cikmadi. Efendi gibi gidecek miyiz? Yoksa camur yapar miyiz?

Ucuncusu: herhangi bir irade, "deldirmiyorum" derse nasil bir cevap dusunuyoruz?

Dorduncusu: cikan gazi nasil nakil etmeyi dusunuyoruz? Kac yillik ihtiyacimizi karsilar?

Hicbir fikre sahip degilim. Buyurun ikna edin beni.

Güzel sorular. Ben de merak ettim bakalım ne gibi cevaplar gelecek.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Tigerfish - 23 Aralık 2018, 00:08:07
Giritle kıbrıs arasında dolaşan havadan bağımsız  denizaltılara karşı nasıl bir çözüm ?

bunun da cevabını alırsam rahatsız etmem artık bu gece :)

Insallah iyi uyuabilirsin.Havadan Bagimsiz tahrikli denizaltilara karsi cözüm yok gibi bir sey. Hele Almanlarin  U-212 ve U 214 lerin akustik sinyalerin saptamasi cok zor. Dizel jeneratörleri  yüzer ic havuzda kapsaniyor vibrasyonlari disa karsi azami sekilde minimize edilmesi icin.

Evet yunanlar u214 lere iyi hakim ise cok dikkatli olmak gerek
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: BATTLESTAR - 23 Aralık 2018, 00:08:51
(https://4.bp.blogspot.com/-ht7uRidkCME/WezBHjWC1QI/AAAAAAAAI5E/nYKEKk_qpVck_zhldqsZmPaikib5eyndACLcBGAs/s640/EasternMediterranean_EEZs_TEKMOR.jpg)

Arkadaşlar gelişmeleri tarafsız olarak değerlendirirsek ne yazık ki bölgedeki belirsizliğin sebebi Biziz. Bunu olayların nasıl geliştiğini aşama aşama anlatırsam anlarsınız.


+ İlk arama çalışmalarına israil başladı ve bir kaç rezerv buldu. Bunu mısıra satmayı planlıyordu.
+ Ancak kısa bir süre sonra Mısır'da ciddi bir rezerv buldu hatta bu onları tüketim fazlasına neden bile oldu.
+ Bu yüzden israilin satış planı yattı. Ancak avrupaya satabilirdi ancak rezervler avrupaya taşımak için yetersiz . Sırf masraflar israilin rezerv değerine eş. Ancak Mısır,israil ve rumlar ortak arama yapıp bulup işletir ve ortak bir hat kurarsa bu iş gelir getirebilir olacaktı.
+ Belirli bir tarihten sonra rumlar Türkiye'ye gelin eez ilan edin bölgeyi paylaşalım diye çağrılarda bulundu.
+ Ama bizden bir hareket gelmedi umursamadık ağır kaldık. İsrailde bir an önce satış yapmak için baskı yapınca. Rumlar tüm kıbrıs adası adına kendi kafalarında kıbrısın ve akdenizin kuzeyini bize bırakıp kendi sınırları etrafını şirketlere kiraladı.

Biz ne yaptık burada ;

+ Kıbrısın kuzeyini ve doğusunu ki bu noktalar kıbrısın kiraladığı şirketlerin alanlarıyla çakışıyor şekilde tpao'ya lisans verdi.

Biz bunu neden yaptık ?

+ Yaptık çünkü kabul edersek yarın bir gün kuzey eez  de de hak iddia ederler tepkimizi güney için baştan koyalım oralar akıllara gelmesin diye.

Veya

+ En önemlisi şu an resmi olarak doğalgaz henüz kıbrısın güneyindekimısır israil ve rum bölgesinden çıktığı için. Oralarda çıkar ve bizde çıkmazsa diye oralarda hak iddia ediyoruz.


Bence bizim kuzeyde ciddi rezervler bulursak ortak bir antlaşmayla eez leri belirler ve tansiyonu düşürürüz.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Mermi - 23 Aralık 2018, 00:21:26
Ama onlarda Kktc'yi tanımıyorlar. Kıbrıs Cumhuriyeti olarak görüyorlar. Madem öyleyse, güneyde çıkarsa bizde alırız Kktc'nin hakkını. Sonuçta kıbrıs bütün değil mi(onlara göre).
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: tumucin - 23 Aralık 2018, 01:37:10
secim zamaninda ciddi rezervler oldugu ortaya cikar
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: BATTLESTAR - 23 Aralık 2018, 09:16:03
Ama onlarda Kktc'yi tanımıyorlar. Kıbrıs Cumhuriyeti olarak görüyorlar. Madem öyleyse, güneyde çıkarsa bizde alırız Kktc'nin hakkını. Sonuçta kıbrıs bütün değil mi(onlara göre).

Tabi onlarında uyanıklığı var. Şimdi güneye ses etmezsek kuzeyden hak isteme hakkını kendilerinde bulabilirler.

secim zamaninda ciddi rezervler oldugu ortaya cikar

Karpaz burnu etrafında ciddi rezervler olduğu söyleniyor.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Tigerfish - 23 Aralık 2018, 12:31:06

Karpaz burnu etrafında ciddi rezervler olduğu söyleniyor.

O Karpaz burnu "Yes be Annem" ci aptallarin destegile Annan plani ile rumlara veriliyordu. Talat o zaman bu plana Serdar Denktasin tüm uyarilarina ragmen cok istekliydi.

Bugün ayni plan ciksa bundan sonra adi " Annan güzelmi" olur.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Raptor44 - 24 Aralık 2018, 02:05:55
Belki bir miktar konservatif olarak yaklaşıyorum sizlere ama doğu akdenizdeki haklarımızı özellikle ''münhasır alan sonrası'' kara konuşlu füzeler veya hava gücü ile savunmak  ve savuşturmak ne kadar doğru?  Bu bölgelerde sürekli donanmanın dolaşıp bayrak göstermesi gerek kanaatindeyim işte burada açıkcası Hasmımızın envanterinde faal olan havadan bağımsız deniz altıları bizim için tehlikeli. Snorkel yapmış denizaltıyı bulmak kolay olmadığı kanısındayım. Bu deniz altılara karşın acil önlem alınmadığı taktırde bize sıkıntı yaratabilecek güçteler, bu sadece  doğu akdenizde bayrak gösteren gemilerimize değil ayni zamanda adanın kuzeyine yapılması gereken denizden ikmale de risk oluşturabilecek kanısındayım. Ben ege denizinde oluşabilecek bir durumda ada ve kısa mesafelerden dolayı her iki tarfın da donanmasının kayıplar vermesi kaçınılmaz olduğu kanısındayım bu yüzden her iki taraf hamle yapmadan iyi düşünür. Ama doğu akdenizde gafil avlanma riski olabilir.

Tabi ki tüm alanı sadece kara konuşlu füzelerle savunmamalıyız. Zaten bunu düşünen yok. Tabi ki gemilerimiz özellikle açık denizlerde kendini göstermeli. TCG Anadolu boşuna yapılmıyor zaten. Ki ikincisi de gündemde. Kıyı savunma görev yükününün bir kısmını kara konuşlu gemisavar füzelere ve insansız hava araçlarına yüklediğimizde, Akdeniz'in doğusunda bayrak gösteren gemi sayımız da artacaktır. O gemilere ateş açmak isteyenler de aynı oranda azalacaktır.
Kapalı denizde LhD gibi platformlar yanlarında su üstü ve su altı koruması yapacak destekleyici gemiler olmadan açık hedeftir yalnız.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: BATTLESTAR - 24 Aralık 2018, 02:24:49
Neden Lhd'ye yüzen ördek muamelesi yapılıyor anlamıyorum. Bünyesinde bir filo yani 16 adet F-35B taşıyor. Bu uçağın muharebe yarıçapı 1200 km . Ki bu tek seferde 48 1300 km menzilli hava-hava füzesi veya 1400-1500 km menzilli 32 anti gemi veya seyir füzesi demek. Hemde stealth olarak. E gemide 2x phalanx ve 1x ram da var. Asw için helikopterlerde o kadarda savunmasız bir hedef sayılmaz. Ha bu yanlız dolaşsın demekte değil.

Birde bu yönden bakmak lazım bence.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: metin62 - 24 Aralık 2018, 10:52:56
Neden Lhd'ye yüzen ördek muamelesi yapılıyor anlamıyorum. Bünyesinde bir filo yani 16 adet F-35B taşıyor. Bu uçağın muharebe yarıçapı 1200 km . Ki bu tek seferde 48 1300 km menzilli hava-hava füzesi veya 1400-1500 km menzilli 32 anti gemi veya seyir füzesi demek. Hemde stealth olarak. E gemide 2x phalanx ve 1x ram da var. Asw için helikopterlerde o kadarda savunmasız bir hedef sayılmaz. Ha bu yanlız dolaşsın demekte değil.

Birde bu yönden bakmak lazım bence.

Sn BATTLESTAR yapmış olduğunuz yoruma katılmakle birlikte, LHD'mizin etkin hava savunma ve ASW kabiliyeti olan Frkateynlerin refaketi olmadan ,doğu akdenizde pusuya yatmış veya dolaşmakta olan AIP denizaltilarına karşı açık hedef teşkil ettiği kanısındayım.

F35B siparişi verildiğine eminmisiniz? Şayet F35B sipariş verilmiş olsa da F35B'lerin teslimatı, LHD nin servise girme tarihine yetişme olasılığı nedir?

LHD'miz mini ucak gemisi olarak lanse edilmekte olduğuna göre, o zaman LHD nin öncelikli olarak bünyesinde barındırmakta olduğu uçaklara dayanan bir hava savunması risk oluşturabileceği kanısındayım.

Ayrıetten LHD konuşlu ASW helikopterleri limitasyonlarından dolayı AIP denizaltılarına karşın yeterli bir savunma teşkik etmeyecekleri kanısındayım. ASW helikopterimin ana silahi olan snowboy ve torpido  olduğunu düşünürsek , helikopterden  sarkıtılan veya atılan Snowboy ancak belirli bir alanı algılama kapaitesinde olduğu gibi daha fazla tehdit gorüldügü zaman saldırı riski görülen bölgeyi taramakta kullanımı daha uygun olduğu kanısındayım.  Halbuki ASW kabiliyeti olan frkaytenler bünyelerinde bulundurmakta oldukları donanım'le daha geniş alanı sürekli olarak aktif veya pasif sonar kulanım yetenekleri ile tarama imkanları olduğu gibi, sair sistemleri de bulundururlar ör hydrophones,lazer algılama,ECM sahte hava kabarcıkları uretmek ,metal algılama vs.

Netice itibarı ile sizin de belirtmiş olduğunuz gibi en sağlıklısı refakat frkaytenlerini olması.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: BATTLESTAR - 24 Aralık 2018, 11:31:13
Neden Lhd'ye yüzen ördek muamelesi yapılıyor anlamıyorum. Bünyesinde bir filo yani 16 adet F-35B taşıyor. Bu uçağın muharebe yarıçapı 1200 km . Ki bu tek seferde 48 1300 km menzilli hava-hava füzesi veya 1400-1500 km menzilli 32 anti gemi veya seyir füzesi demek. Hemde stealth olarak. E gemide 2x phalanx ve 1x ram da var. Asw için helikopterlerde o kadarda savunmasız bir hedef sayılmaz. Ha bu yanlız dolaşsın demekte değil.

Birde bu yönden bakmak lazım bence.

Sn BATTLESTAR yapmış olduğunuz yoruma katılmakle birlikte, LHD mizin   hava savunma ve  etkin ASW kabiliyeti olan Frkateynlerin refaketi olmadan . Doğu akdenizde dolaşmakta+ pusuya yatmış olan AIP denizaltilarına karşı açık hedef teşkil ettiği kanısındayım.

F35B siparişi verildiğine eminmisiniz?   Şayet F35B sipariş verilmiş olsa da, F35 lerin LHD nin servise girme tarihine yetişme olasılığı nedir?

 LHD miz mini ucak gemisi olarak lanse edilmekte olduğuna göre o zaman LHD nin  ağrlıklı olarak  barındırmakta olduğu uçaklara dayanan  bir hava savunması risk oluşturabileceği kanısındayım.
‘’ Yani LHD ye eşlik eden hava savunma ve ASW kabiliyeti gelişmiş frkaytenler gerekir’’

Ayrıetten LHD konuşlu ASW helikopterleri  limitasyonlarından dolayı AIP denizaltılarına karşın yeterli bir savunma teşkik etmeyecekleri kanısındayım. ASW helikopterimin  ana silahi olan snowboy ve torpido  olduğunu düşünürsek , helikopterden  sarkıtılan vya atılan Snowboy ancak belirli bir alanı algılamak veya tehdit gorüldügü zaman saldırı amacı ile kullanımı daha uygun olduğu kanısındayım.  ASW kabiliyeti olan frkaytenler ise bünyelerinde daha geniş alanı sürekli aktif /pasif sonar algılama yetenekleri olduğu kadar sair sistemleri de bulundururlar ör hydrophones,lazer algılama,ECM sahte hava kabarcıkları uretmek ,metal algılama vs.  Netice itibarı ile sizin de belirtmiş olduğunuz gibi en sağlıklısı refakat fırkaytenlerini olması.

Hocam ben zaten tek başına yollayalım demiyorum. Bu gemi göreve başladığında elimizde type-214 olacak. Muhtemelen essm block-2 (80-90 km) atabilen barbaros ve gabyalar olacak. Üstünde de F-35B ler olacak ki onlarda bir kaç seneye sipariş geçilir ana sipariş kaleminde var çünkü. Hükümet uçak gemisi yaptık diye propaganda yapıp onun helikopterlerle gezmesini istemeyeceklerdir. Büyük ihtimal şu an deniz  platformuna iniş kalkış eğitimleri için çalışmalar devam ediyordur.

Kısaca bu gemi bizim siklet ve altına yüzer bizim üste karşıda zaten yüzse ne yüzmese ne .

Ha hepsi bir kenara biliyorsun ben gemi üretiminin hızlı ve özel tershanelerle çabucak yapılması gerektiğini savunan biriyim o ayrı.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: metin62 - 24 Aralık 2018, 11:33:57
 Şimdi mutabıkız ,hayırlısı :)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Afşar1 - 27 Aralık 2018, 10:00:51
Bakalım bunu kime mal edecekler.

Son dakika... Yunanistan'da bombalı saldırı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir kilisenin önünde patlayan bomba sebebiyle bir polis yaralandı.
metin boyutu 
metni yazdır
Reuters'ın son dakika haberine göre Yunanistan devlet televizyonu TV ERT, başkent Atina'da bir kilise önünde infilak eden bomba sebebiyle bir polisin yaralandığını duyurdu.

Kilise önünde meydana gelen patlama sebebiyle yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi.


https://www.cnnturk.com/dunya/son-dakika-yunanistanda-bombali-saldiri (https://www.cnnturk.com/dunya/son-dakika-yunanistanda-bombali-saldiri)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Tigerfish - 27 Aralık 2018, 10:34:50
Sorduğun soruya bak. Tabiki Türk Ajanları.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 27 Aralık 2018, 10:52:54
Sorduğun soruya bak. Tabiki Türk Ajanları.

Nereden biliyorsun?
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Tigerfish - 27 Aralık 2018, 11:05:29
Sorduğun soruya bak. Tabiki Türk Ajanları.

Nereden biliyorsun?

Yunanlara sordum.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 27 Aralık 2018, 11:06:39
Sorduğun soruya bak. Tabiki Türk Ajanları.

Nereden biliyorsun?

Yunanlara sordum.

Onlar nereden biliyorlarmış?
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Tigerfish - 27 Aralık 2018, 11:22:20
Sorduğun soruya bak. Tabiki Türk Ajanları.

Nereden biliyorsun?

Yunanlara sordum.

Onlar nereden biliyorlarmış?

Muratcigim lafi nereye götürmek istedigimi herhalde anlamadin. Baslarina kiremit düsse bunu hemen Türklerden bilir. Yunanistanda orman yanginlarin suclusu zahten belli. Türklerden baska kim olabilir?  ;D

Bugüne kadar ellerinden bir somut delil cikmadi. Ama sabikalinin adresi yinede herzaman bellidir. Bukollektiv paranoyak aptallar hep böyledir. Her facianin ve kazanin suclusunu baskalarindan ararlar.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 27 Aralık 2018, 11:34:22

Muratcigim lafi nereye götürmek istedigimi herhalde anlamadin. Baslarina kiremit düsse bunu hemen Türklerden bilir. Yunanistanda orman yanginlarin suclusu zahten belli. Türklerden baska kim olabilir?  ;D

Bugüne kadar ellerinden bir somut delil cikmadi. Ama sabikalinin adresi yinede herzaman bellidir. Bukollektiv paranoyak aptallar hep böyledir. Her facianin ve kazanin suclusunu baskalarindan ararlar.

Yani durum şu diyorsun.

NASA: Dünya'ya doğru büyük bir göktaşı yaklaşıyor. Hesaplarımıza göre 2023'de  atmosferimize girerek tam olarak Yunanistan'a düşecek.
Yunanlı: Aman bre Turcolar bize gök taşı atıyorlar.

 ;D ;D

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimi fırsat bilen birileri yapmış olabilir. Bu gerilimi ve Yunanlıların paranoyasını kullanarak daha fazla çıkar sağlamak isteyen bir ülkenin gizli servisi yapmış olabilir!
Ya da şu dinci geçinen ışid gibi dizsiz yobaz örgütlerden biri.
Ya da  vs vs ... :) :)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Tigerfish - 27 Aralık 2018, 12:20:36
Muazzzam bir örnek vermissin.

Gördünmü birbirimizi ne iyi anliyormussuz?    ;)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: OKÇULAR - 27 Aralık 2018, 12:37:34
''Bir olay olduğunda, olayın failini bulmak istiyorsanız olayın sonucunun kime yaradığına bakın. bu olay kimin işine yarar? bunu bilirseniz bu işi kimin yaptığını da bilirsiniz.''
- Mahir KAYNAK (Eski MİT başkanı )
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Tigerfish - 27 Aralık 2018, 13:35:08
Hocam sus 🤐

Sende herşeyimizi ifşa etme   😆
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 27 Aralık 2018, 14:08:40
''Bir olay olduğunda, olayın failini bulmak istiyorsanız olayın sonucunun kime yaradığına bakın. bu olay kimin işine yarar? bunu bilirseniz bu işi kimin yaptığını da bilirsiniz.''
- Mahir KAYNAK (Eski MİT başkanı )

Mahir kaynak bu sözü söylemiştir ama kendisi mit baskani degil mensubudur. Bazilarina gore de sadece eleman.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Afşar1 - 03 Ocak 2019, 10:57:57
Sonunda bir iki kelam edebildik !!!

Çavuşoğlu: “Şımarık çocuğunuza sahip çıkın”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ”Yunanistan’a bir uyarı yapıyoruz. Sizin bir şımarık çocuğunuz var; Milli Savunma Bakanı’na öyle söylüyorlar ‘Bizim şımarık çocuğumuz’ diyorlar. Şımarık çocuğunuza sahip çıkın da bizim de güvenlik güçlerimizin elinden bir kaza çıkmasın” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde konuştu.

Yunanistan’ı, Ege ve Doğu Akdeniz konusunda uyaran Bakan Çavuşoğlu, Atina yönetiminin bölgede gerginliği artıracak adımlardan kaçınması gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu özetle şu ifadeleri kullandı:

”Ege etrafında ve Doğu Akdeniz’de çıkarlarımızı da hep birlikte savunmaya devam etmemiz lazım. Bugün Ege’de oldubittilere izin vermiyoruz. Hem Meclisimizin kararını hatırlatıyoruz hem de sahil güvenliğimiz ve ilgili birimlerimiz dahil deniz kuvvetlerimiz dahil bazı olumsuz adımlar atıldığı zaman da gerekeni yapıyoruz.

Yunanistan’a da bir uyarı yapıyoruz. Sizin bir şımarık çocuğunuz var; Milli Savunma Bakanı’na öyle söylüyorlar ‘Bizim şımarık çocuğumuz’ diyorlar. Şımarık çocuğunuza sahip çıkın da bizim de güvenlik güçlerimizin elinden bir kaza çıkmasın. Bunu hatırlatıyoruz. Bu esasen son derece dostane bir uyarıdır. Durup dururken böyle gerginliği artırıcı söylemler içinde bulunmanızın veya bir kayacağı ya da bir adacığa çıkmaya çalışmanızın bir faydası yok size bir şey getirmez.”

Kaynak: NTV
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Alpagu - 08 Ocak 2019, 12:01:10
Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistana 1000 adet M2A2 Bradley zırhlı muharebe aracı (ZMA) ve 30+ AAVP7A1 amfibi çıkarma araçları hibe etmeyi düşünüyor...

Yunan kaynaklardan alınan bilgilere göre ABD, Yunanistan'da kalıcı bir askeri üs kurmayı düşünürken ayrıca Yunan Ordusunun modernleştirilmesi ve çok sayıda silah ve malzeme hibesi etmeyi düşünüyor. Yakın dönemde Yunan Hava Kuvvetlerinin vurucu gücünü oluşturan F-16 Falcon savaş uçaklarının AESA radara sahip güncel bir versiyona yükseltilmesi için anlaşma imzalanmışken, Yunan Ordusuna ikinci el çok uygun fiyata çok sayıda Boieng CH-47D Chinook helikopteri ve OH-58 Kiowa helikopterleri de satıldı.

Ayrıca Yunanistan, İsrail ile askeri iş birliğine giderek AH-64 Apache filosunu modernize ederek İsrail helikopterlerinin seviyesine yükselmeyi düşünüyor, Yunan Kara Kuvvetlerine ait Leopard 2 tanklarının da İsrailli firmalar tarafından modernize edilmesi ve aktif koruma sistemleri (AKS/Hard-Kill) takılması gündemde.

Yunanistana bir süredir yaklaşık 400 adet kadarda Abrams tankı hibesi gündemdeydi.
(https://www.a-a-c.com/wp-content/uploads/2017/03/Defense.jpg)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: BATTLESTAR - 08 Ocak 2019, 14:57:22
Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistana 1000 adet M2A2 Bradley zırhlı muharebe aracı (ZMA) ve 30+ AAVP7A1 amfibi çıkarma araçları hibe etmeyi düşünüyor...

Yunan kaynaklardan alınan bilgilere göre ABD, Yunanistan'da kalıcı bir askeri üs kurmayı düşünürken ayrıca Yunan Ordusunun modernleştirilmesi ve çok sayıda silah ve malzeme hibesi etmeyi düşünüyor. Yakın dönemde Yunan Hava Kuvvetlerinin vurucu gücünü oluşturan F-16 Falcon savaş uçaklarının AESA radara sahip güncel bir versiyona yükseltilmesi için anlaşma imzalanmışken, Yunan Ordusuna ikinci el çok uygun fiyata çok sayıda Boieng CH-47D Chinook helikopteri ve OH-58 Kiowa helikopterleri de satıldı.

Ayrıca Yunanistan, İsrail ile askeri iş birliğine giderek AH-64 Apache filosunu modernize ederek İsrail helikopterlerinin seviyesine yükselmeyi düşünüyor, Yunan Kara Kuvvetlerine ait Leopard 2 tanklarının da İsrailli firmalar tarafından modernize edilmesi ve aktif koruma sistemleri (AKS/Hard-Kill) takılması gündemde.

Yunanistana bir süredir yaklaşık 400 adet kadarda Abrams tankı hibesi gündemdeydi.
(https://www.a-a-c.com/wp-content/uploads/2017/03/Defense.jpg)

Şu yaptıkları yunanistanın bize üstünlük sağlamasına mahal vermez ama bizim yavaşlamış tedarik ve arge mekanizmasına yeni bir heyecan getirecektir.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Raptor44 - 09 Ocak 2019, 02:11:05
Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistana 1000 adet M2A2 Bradley zırhlı muharebe aracı (ZMA) ve 30+ AAVP7A1 amfibi çıkarma araçları hibe etmeyi düşünüyor...

Yunan kaynaklardan alınan bilgilere göre ABD, Yunanistan'da kalıcı bir askeri üs kurmayı düşünürken ayrıca Yunan Ordusunun modernleştirilmesi ve çok sayıda silah ve malzeme hibesi etmeyi düşünüyor. Yakın dönemde Yunan Hava Kuvvetlerinin vurucu gücünü oluşturan F-16 Falcon savaş uçaklarının AESA radara sahip güncel bir versiyona yükseltilmesi için anlaşma imzalanmışken, Yunan Ordusuna ikinci el çok uygun fiyata çok sayıda Boieng CH-47D Chinook helikopteri ve OH-58 Kiowa helikopterleri de satıldı.

Ayrıca Yunanistan, İsrail ile askeri iş birliğine giderek AH-64 Apache filosunu modernize ederek İsrail helikopterlerinin seviyesine yükselmeyi düşünüyor, Yunan Kara Kuvvetlerine ait Leopard 2 tanklarının da İsrailli firmalar tarafından modernize edilmesi ve aktif koruma sistemleri (AKS/Hard-Kill) takılması gündemde.

Yunanistana bir süredir yaklaşık 400 adet kadarda Abrams tankı hibesi gündemdeydi.
(https://www.a-a-c.com/wp-content/uploads/2017/03/Defense.jpg)

Şu yaptıkları yunanistanın bize üstünlük sağlamasına mahal vermez ama bizim yavaşlamış tedarik ve arge mekanizmasına yeni bir heyecan getirecektir.
Tam yazıçağımı yazmışsınız yakında yüksek miktarda zma alım haberi duyarız
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: göktürk77 - 09 Ocak 2019, 10:08:59
Arkadaşlar bir şey dikkatimi çekti son 1-2 haftadır youtube ortamında sıksık yunan tvlerindeki türk savunma sanayi videoları dolanmaya başladı hele bu videolarda bir yaşlı amca var kimin nesidir bilmiyorum bı sıkıntısı var ama onuda bilmiyorum işte bu amca spikermi uzmanmı  nedir bu adamın olayı ve adamın akla ziyan fantazileri var bir videosunda kıprıs rum kesimindekilere bize para ateşleyin lan gemi yapacaz diyen bu adam kimdir harbiden merak edyorum
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Tigerfish - 09 Ocak 2019, 10:21:36
Beyinsizin teki.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Afşar1 - 11 Ocak 2019, 10:49:16
Dediğim gibi bir çark etme durumu var acaba ne çıkacak altından.

"Türkiye'nin AB üyeliğine destek verilmeli"
Yunanistan Başbakanı Çipras, "Türkiye'nin AB üyeliği hem Türk halkının yararına olacak, hem de bölgedeki istikrarın sağlanması için önemli olacaktır" dedi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Atina'yı ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin AB üyeliğine destek verilmesi gerektiğini söyledi. Çipras, "Türkiye'nin AB üyeliği hem Türk halkının yararına olacak, hem de bölgedeki istikrarın sağlanması için önemli olacaktır" dedi.

Merkel ile Türk-Yunan ilişkilerini ve Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri de gözden geçirdiklerini söyleyen Yunanistan Başbakanı, Kıbrıs Sorunu'na adil ve kalıcı bir çözüm bulunması için gösterilen uğraşlara da destek verilmesi gerektiğinden söz etti.

Buna karşın, Kıbrıs'ın kendi kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik bölgesi (MEB) içinde sondaj yapma hakkı olduğuna da dikkati çeken Çipras, her ülkenin kendi kıtasahanlığı içinde araştırma yapma hakkı olduğunu ve buna herkesin saygı göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

"Yeni ismiyle Makedonya'ya AB'ye üyelik yolu açıldı"

Almanya Başbakanı Merkel ise Türkiye ile AB arasında imzalanan göçmenlerin iadesi anlaşmasının öneminden söz etti.

Merkel, bu anlaşmanın başarılı olduğu kadar göçmen iadesi konusunda AB içinde çıkan hukuki sorunların aşılmasına çalışıldığını söyledi. Söz konusu iade anlaşmasının Afganistan ve Pakistan gibi savaş olmayan ülkelerden gelen göçmenlere uygulanmadığını da sözlerine ekledi.

Almanya Başbakanı, Yunanistan'ın Makedonya Cumhuriyeti ile arasındaki isim ihtilafının giderilmesini öngören anlaşmaya tam destek verdi.

Merkel, bu anlaşmanın öngördüğü isim değişikliğiyle "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti"nin AB'ye tam üyelik yolunun açıldığını söyledi. Ayrıca, Yunanistan'ın ekonomik krizden çıkmaya başlamasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Çipras ise 2014'te Merkel'in Atina ziyaretine karşı düzenlenen protesto gösterilerinde yer aldığını, ancak Başbakan olduktan sonra Merkel ile çok yararlı görüşmeler yaptığını söyledi.

Kaynak: BBC Türkçe

http://www.milliyet.com.tr/turkiye-nin-ab-uyeligine-dunya-2809772/ (http://www.milliyet.com.tr/turkiye-nin-ab-uyeligine-dunya-2809772/)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: metin62 - 11 Ocak 2019, 11:44:54
 [/quote]

"Türkiye'nin AB üyeliğine destek verilmeli"

 "Türkiye'nin AB üyeliği hem Türk halkının yararına olacak, hem de bölgedeki istikrarın sağlanması için önemli olacaktır"

‘’ Kıbrıs'ın kendi kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik bölgesi (MEB) içinde sondaj yapma hakkı olduğunu ve, her ülkenin kendi kıtasahanlığı içinde araştırma yapma hakkı olduğunu ve buna herkesin saygı göstermesi gerektiğini belirtti’’

Çiprasın vermis olduğu mesajların içeriklerinde yenilik bulunmuyor.Sadece verilen mesajlar kulağı tırmalamayacak şekilde dillendirilmiş o kadar.

"Türkiye'nin AB üyeliğine destek verilmeli"

•Biz Türkiyenin AB üyeliğini destekliyoruz demiyor . Sadece bu işi tüm üyeler desteklemeli demek sureti ile arkalara saklanıyor.

"Türkiye'nin AB üyeliği hem Türk halkının yararına olacak, hem de bölgedeki istikrarın sağlanması için önemli olacaktır"

•AB üyeliği Türk halkının yararına olacak gibi hoş bir kavram ile asıl mesajı bölgede istkrarın sağlanması ile Türk Yunan ilişkilerinden,  yani Ege deki sorunların ve Kıbrıs sorunun hallinden  bahsetmekte . Yoksa Türkiyenin sair sınır ülkeleri olan istkrardan bahsedilmiyor.

’’ Kıbrıs'ın kendi kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik bölgesi (MEB) içinde sondaj yapma hakkı olduğunu ve, her ülkenin kendi kıtasahanlığı içinde araştırma yapma hakkı olduğunu ve buna herkesin saygı göstermesi gerektiğini belirtti’’

•Son mesaj ise en can alıcı olanı ,burada Kıbrıs cumhuriyetinin MEB kısaca tanı demekle yetinmeyip, örtülü şekilde Kıbrıs Cumhuriyetinin kıta sahanlığı içerisinde araştırmalarına engel olmayın, olursanız AB üyeliğine giden yolda size engel oluruz demeye getiriyor.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 11 Ocak 2019, 11:56:17
Zaten hep engel oluyorlar.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: metin62 - 11 Ocak 2019, 12:42:47
Rogers'e kanmayıp herifleri Nato dişinda tutabilmiş olsaydık ,dengeler daha değişik olabilirdi.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 16 Ocak 2019, 09:18:37
Yeni Yunan bakandan Türkiye’ye barış mesajı

(http://i.hurimg.com/i/hurriyet/75/750x422/5c3ec47bc03c0e1648f5e3a2.jpg)

YUNANİSTAN’ın yeni Savunma Bakanı Evanelos Apostolakis’in ilk icraatı Türkiye’ye barış ve işbirliği mesajı göndermek oldu.
Apostolakis Savunma Bakanlığı’nda selefi Panos Kammenos ile görev devir teslim törenindeki konuşmasında “Ege’nin karşı tarafına bir mesaj gönderiyorum. Çatışma yolu da var, işbirliği yolu da. Biz istikrarlı bir şekilde barış içinde işbirliği ve birlikte varolmak değerlerine yönlenmiş bir ülkeyiz. Komşularımıza barış ve işbirliğinin üstün çıktığında halkların refah içinde yaşayıp kalkındıklarını, milliyetçiliklerin üstün çıktığında ise mutsuz olduklarını hatırlatırım” dedi. Apostolakis “Türkiye ile ilişkilerimizde kırmızı çizgimiz, uluslararası hukuka saygıdır” diye ekledi.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/yeni-yunan-bakandan-turkiyeye-baris-mesaji-41084427 (http://www.hurriyet.com.tr/dunya/yeni-yunan-bakandan-turkiyeye-baris-mesaji-41084427)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Hyperspace - 16 Ocak 2019, 15:55:53
  Yunan bakan iyi hoş konuşmuş ama Türkiye ve KKTC nin yaşamsal çıkarları yok sayılmaya devam edildikçe kalıcı barış mümkün olmayacaktır.İfadeler güzel ama içeriği boş.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: BATTLESTAR - 16 Ocak 2019, 21:48:32
Yunanlar barış istiyorlarsa biraz maymun iştahlıığı bırakmalı . Adalar bizim olsun , kıbrısta bizim olsun, trakyada bizim olsun oldu gelin Anadoluyu'da üstnüze yapıp orta asyaya geri dönelim.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: metin62 - 16 Ocak 2019, 22:19:08
Savunma bakanı bariş mesajı göndermedi .Sadece RETORİK sanatının inceliklerini kullanarak bilineni okudu. :)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Tuco - 03 Mart 2019, 13:48:14
@NedosVassilis ve Kathimerini'ye göre Yunanistan ve İsrail Girit adasına ufuk ötesi radar sistemi konuşlandıracak.

"According to @NedosVassilis and Kathimerini, #Israel and #Greece will install an Over-the-Horizon Radar system on #Crete island."

https://twitter.com/EEmerson14/status/1102110436223275010
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: metin62 - 03 Mart 2019, 14:16:24
Yunan -İsrail OTH Radar çalışması 2015 yılında konuşulmaya başlandı, 2017 de de  yerleştirileceği bölge için saha çalışması tamalandı.  Amaç özellikle Doğu Akdenizdeki  Türk ve diğer ülkelerin Deniz kuvvetlerini gözlem altına alınması.  İngilizlerin kıbrısta ,bizlerin de yurdumuzun değişik yerlerinde bu radar türü mevcut. (Açık kaynak nette mevcut ingilizce)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: serkan - 03 Mart 2019, 14:31:11
Bu İsrail tehdidi desteği bizi zinde tutar çok iyi bence. Yunanistan kendi yapmasın İsrail den en iyilerini alsın kullansın. Bir kere İsrail de ABD de Fransa da Türkiye de kim olursa olsun hep ihraç versiyonunu satar böyle elektonik harpin ulusal algoritma kütüphanelerinin önemli olduğu radar gibi elektronik harp gibi füze gibi sistemlerde. Kısıtlı sistemleri kullanacak biz ise İsrail inde aktör olması ile çok daha ciddi bu alanlarda kafa yoracağız. Rakibin israil olması bizim gibi tutkulu savunma sanayi olan ülke için çok zinde tutucudur. İran da böyle mesela oda aynı durumda İsrail e karşı hazırlık içinde ve sonuçları ortada. Zavallı Yunanistan
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: fırtına06 - 12 Nisan 2019, 18:09:55
Yunan basını, Türk- Amerikan ilişkilerinin gerginleşmesiyle birlikte, Ege’de Amerikalılar’ın ibreyi Atina’dan yana döndürme ihtimalini sorguluyor. Türkiye'nin Akdeniz'de kırmızı çizgi ilan ettiği bölgede atılacak adımlara yönelik “Taşlar yerinden oynamak üzere” görüşü hâkim.

(http://i2.haber7.net//haber/haber7/photos/2019/15/egede_kritik_surec_taslar_yerinden_oynamak_uzere_1555059618_334.jpg)

Türkiye ile Amerika arasında derinleşen kriz, Yunanistan basınında ana gündem maddesi oldu. Ülkenin önde gelen gazeteleri ve haber sitelerinde Ankara-Washington restleşmesi konuşulurken, Türk-Amerikan ilişkilerinin geri döndürülemez şekilde değiştiğine dikkat çekiliyor.

“Türkiye, Amerika’nın baskılarına boyun eğmiyor. Erdoğan rejimi, ABD’nin büyük korkusu olan Türkiye-Rusya-Çin işbirliğine doğru gidiyor” ifadelerini kullanılırken, ABD’nin Türkiye’de vazgeçmesinin kolay olmadığı ancak hamleleri hiçbir şekilde öngörülemeyen Donald Trump’ın bu konuda da ne yapacağının kestirilemediği dile getirildi.

KOMŞU İBRENİN DÖNECEĞİNİ UMUYOR

Yunanistan’da öne çıkan bir diğer konu ise “Şimdi ne olacak” meselesi. ABD’nin bölgede Türkiye ile ittifakının zayıflaması ile birlikte Atina’nın öne çıkacağı dillendiriliyor. Washington’ın Güney Kıbrıs’a uyguladığı silah satışı ambargosunu kaldırmasının gündeme geleceği yazılırken, Yunanistan-Güney Kıbrıs-İsrail-Mısır ittifakına ABD’nin desteğinin artarak süreceği, bazı senatörlerin söz konusu ittifaka maddi destek konusunu uygulamaya sokmak için hazırlık yaptığı ifade edildi.

Nitekim Yunanistan’da Türk-Amerikan çekişmesi, “Ege’de ibre bizden yana dönecek” beklentisi içerisinde takip ediliyor. Yunanistan’ın en büyük hayali olan Ege’de karasuları 12 mile çıkarma yolunda ABD’nin desteğini arkaya almanın ne kadar kritik olacağı vurgulanıyor.

http://ekonomi.haber7.com/ekonomi/haber/2850945-abdnin-buyuk-turkiye-korkusu-taslar-yerinden-oynamak-uzere/?detay=1 (http://ekonomi.haber7.com/ekonomi/haber/2850945-abdnin-buyuk-turkiye-korkusu-taslar-yerinden-oynamak-uzere/?detay=1)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: serkan - 12 Nisan 2019, 22:32:42
Yunanlı Osmanlı sonrasındaki bağımsızlığıda dahil tüm kazanımlarını çok ileri boyutta himaye edilmesi ile kazanmış olduğu için son dönem Yunan ortak aklında bu ibrenin dönmesi filan büyük önem taşıyor. Biz anlayamayız Yunanlı için ibrenin kendine dönmesinin ne anlam ifade ettiğini. Bizim için bir müttefikliktir en fazla ama onun için mesela bağımsız olmaktır,ülkeyi iki katına çıkartmaktır, devlet kurmaktır Anadolu'un ortasına kadar gelmektir, Selanik'i almaktır, Trakya'yı almaktır, adaların hepsini almaktır, Grit'i, Rodos'u almaktır adamın DNA sına böyle işlemiş ibrenin dönmesi olayları. Bizde ibrenin lehimize dönmesinden bir etki hissedersek Yunanlı bin etki hissediyor içinde.
Bu karşıdaki öz güveni iyi yönetirsek Kıbrıs da olduğu gibi haklı gerekçeler ile istediğimiz adaları 25 yıl içinde ele geçirebiliriz akıllı bir strateji ile.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 20 Nisan 2019, 10:23:41
Milli Savunma Bakanı Akar'dan tepki: 'Uluslararası hukuk ihlal edilmektedir'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılmasıyla uluslararası hukuk ve antlaşmaların açıkça ihlal edildiğini belirterek, "Antlaşmalara aykırı olan, dostluk ve iyi komşuluk anlayışıyla bağdaşmayan ihlallere son verilmelidir. Değerli dostum Yunan meslektaşımdan samimi, yapıcı, iyi ilişkilerimiz çerçevesinde bu ve diğer konularda gerekli tedbirleri almasını bekliyorum." dedi.
Akar, Milli Savunma Bakanlığında yapılan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesinin de katıldığı toplantının ardından Ege ve Akdeniz'deki son gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'nin uluslararası antlaşmalara daima saygılı olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "İyi komşuluk ilişkilerinden yanayız. Tüm komşularımızdan da aynı şekilde davranmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

Ege’de, Akdeniz’de, Kıbrıs’ta yaşanan sorunların barışçıl yollarla ve diyalogla çözülmesi için çalıştıklarını dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Bu sorunlardan özellikle gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılmasıyla uluslararası hukuk ve antlaşmalar açıkça ihlal edilmektedir. Antlaşmalara aykırı olan, dostluk ve iyi komşuluk anlayışıyla bağdaşmayan ihlallere son verilmelidir. Bu adaların gayri askeri statüleri korunmalı, sürdürülmelidir. Değerli dostum Yunan meslektaşımdan, samimi, yapıcı, iyi ilişkilerimiz çerçevesinde bu ve diğer konularda gerekli tedbirleri almasını bekliyorum. Öte yandan, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunmasında Türkiye’nin son derece kararlı olduğu herkes tarafından bilinmektedir."

S-400 HAVA VE FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ ALIMI

Türkiye'nin S-400 hava ve füze savunma sistemi tedarikine yönelik çalışmalarına ilişkin yapılan yorumları da değerlendiren Akar, şöyle konuştu:

"S-400 hava ve füze savunma sistemi alımı, hava ve füze tehdidine karşı ülkemizin savunmasına yönelik bir tedbirdir. Bilindiği üzere, Yunanistan ve diğer bazı NATO müttefiklerinde de S-300 hava savunma sistemi bulunmaktadır. Ülkelerin bu konudaki kararlarını saygıyla karşılıyoruz. Son olarak, Türkiye bir NATO müttefiki olarak ve ikili ilişkilerinde tüm yükümlülüklerini yerine getirmekte, bölge ve dünya barışına katkı sunmaya devam etmektedir."

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-milli-savunma-bakani-akardan-tepki-ihlal-edilmektedir-41188609 (http://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-milli-savunma-bakani-akardan-tepki-ihlal-edilmektedir-41188609)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: fırtına06 - 20 Nisan 2019, 12:06:01
Edirne’nin Enez ilçesinde Meriç Nehri üzerinden ‘Yaren’ isimli tekneyle denize açılan ve yasa dışı yollarla midye taşıyan şüpheliler, Yunanistan komandoları tarafından kendilerine ateş açıldığını iddia etti. Korkuyla Türk kara sularına kaçtıklarını belirten şüpheliler, Yunan komandoların tekneye el koyduklarını öne sürdü.

Olay, Edirne'nin Enez ilçesinde Meriç Nehri mevkiinde, 16 Nisan tarihinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Enez ilçesinde Meriç Nehri üzerinden 'Yaren' isimli tekneyle yasa dışı yollarla midye taşıyan B.A. ve A.Ç. isimli şüpheli şahıslar, Meriç Nehri'nden denize açıldıkları sırada Yunanistan komandoları tarafından kendilerine ateş açıldığını ve tekneye bir el isabet aldıklarını söyledi.

TÜRK KARA SULARINA KAÇTILAR

Şüpheliler, Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait deniz botlarının kendilerini takip etmeleri sonucunda korkuyla tekneyi karaya sürerek kumsala sapladıklarını, tekneyi sapladıkları yerin Türk karasuları olduğunu, tekneden inerek karadan kaçtıklarını belirtti.

Yunanistan komandolarının teknelerine el koyduğunu dile getiren şüpheliler, Enez Polis Merkezi Amirliğine giderek, Yunanistan Deniz Komandolarından şikayetçi ve davacı olduklarını beyan etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

http://www.haber7.com/guncel/haber/2853200-turk-yunan-kara-sularinda-sicak-dakikalar/?detay=1 (http://www.haber7.com/guncel/haber/2853200-turk-yunan-kara-sularinda-sicak-dakikalar/?detay=1)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 25 Nisan 2019, 08:34:00
Çipras ABD'ye Türkiye'yi şikayet etti

(https://icdn.ensonhaber.com/resimler/diger/kok/2019/04/25/asd_3830.jpg)

Türkiye ile güç yarışına giremeyeceğinin farkına varan Yunanistan, sırtını ABD'ye yaslama kararı aldı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ABD’li Demokrat Senatör Bob Menendez ile bir araya geldi.

"TÜRKİYE HAVA SAHAMIZI İHLAL ETTİ"
Atina Haber Ajansı APE-MPE'nin haberine göre Çipras, Amerikalı senatöre Türkiye ile ilgili bir liste verdi. Listede Türkiye'nin Ege'de Yunan hava sahasındaki bölgelerde ihlal yaptığı iddia ediliyor.

Yani bu listeyle Yunanistan, ABD'ye Türkiye'yi şikayet etmiş oldu. Fakat Yunanistan'ın bu şikayetlerinin bir etkisi olup olmayacağı tartışmalı.

"DOĞU AKDENİZ'DE BİZİ KORUYUN"
ABD'li senatör ile Çipras arasında masadaki bir diğer önemli konu ise Doğu Akdeniz'deki 'güvenlik ve enerji alanlarında iş birliği' meselesiydi.
 
Doğu Akdeniz'de Türkiye ile rekabette üstünlük sağlayamayacağını anlayan Yunanistan, ABD'yi arkasına alarak bölgede etkin olmak istiyor.

Çipras, ABD'li senatöre teşekkürlerini iletti.

https://www.ensonhaber.com/cipras-abdye-turkiyeyi-sikayet-etti.html (https://www.ensonhaber.com/cipras-abdye-turkiyeyi-sikayet-etti.html)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: metin62 - 25 Nisan 2019, 10:20:01
Çipras ABD'ye Türkiye'yi şikayet etti

(https://icdn.ensonhaber.com/resimler/diger/kok/2019/04/25/asd_3830.jpg)

Türkiye ile güç yarışına giremeyeceğinin farkına varan Yunanistan, sırtını ABD'ye yaslama kararı aldı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ABD’li Demokrat Senatör Bob Menendez ile bir araya geldi.

"TÜRKİYE HAVA SAHAMIZI İHLAL ETTİ"
Atina Haber Ajansı APE-MPE'nin haberine göre Çipras, Amerikalı senatöre Türkiye ile ilgili bir liste verdi. Listede Türkiye'nin Ege'de Yunan hava sahasındaki bölgelerde ihlal yaptığı iddia ediliyor.

Yani bu listeyle Yunanistan, ABD'ye Türkiye'yi şikayet etmiş oldu. Fakat Yunanistan'ın bu şikayetlerinin bir etkisi olup olmayacağı tartışmalı.

"DOĞU AKDENİZ'DE BİZİ KORUYUN"
ABD'li senatör ile Çipras arasında masadaki bir diğer önemli konu ise Doğu Akdeniz'deki 'güvenlik ve enerji alanlarında iş birliği' meselesiydi.
 
Doğu Akdeniz'de Türkiye ile rekabette üstünlük sağlayamayacağını anlayan Yunanistan, ABD'yi arkasına alarak bölgede etkin olmak istiyor.

Çipras, ABD'li senatöre teşekkürlerini iletti.

https://www.ensonhaber.com/cipras-abdye-turkiyeyi-sikayet-etti.html (https://www.ensonhaber.com/cipras-abdye-turkiyeyi-sikayet-etti.html)


Ağbi Türkler ile güç yarışına girmek için param yok !

Bu Türkler zart zurt Egede ilan ettiğimiz hava sahasında cirit atıyorlar Allahın günü , o yetmezmiş gibi şimdi de Doğu akdenize musallat oldular.

Ne olur sen bir şey söyle Türklere belki seni dinlerler. ;)

Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Tigerfish - 25 Nisan 2019, 10:46:00
Çipras ABD'ye Türkiye'yi şikayet etti

(https://icdn.ensonhaber.com/resimler/diger/kok/2019/04/25/asd_3830.jpg)

Türkiye ile güç yarışına giremeyeceğinin farkına varan Yunanistan, sırtını ABD'ye yaslama kararı aldı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ABD’li Demokrat Senatör Bob Menendez ile bir araya geldi.

"TÜRKİYE HAVA SAHAMIZI İHLAL ETTİ"
Atina Haber Ajansı APE-MPE'nin haberine göre Çipras, Amerikalı senatöre Türkiye ile ilgili bir liste verdi. Listede Türkiye'nin Ege'de Yunan hava sahasındaki bölgelerde ihlal yaptığı iddia ediliyor.

Yani bu listeyle Yunanistan, ABD'ye Türkiye'yi şikayet etmiş oldu. Fakat Yunanistan'ın bu şikayetlerinin bir etkisi olup olmayacağı tartışmalı.

"DOĞU AKDENİZ'DE BİZİ KORUYUN"
ABD'li senatör ile Çipras arasında masadaki bir diğer önemli konu ise Doğu Akdeniz'deki 'güvenlik ve enerji alanlarında iş birliği' meselesiydi.
 
Doğu Akdeniz'de Türkiye ile rekabette üstünlük sağlayamayacağını anlayan Yunanistan, ABD'yi arkasına alarak bölgede etkin olmak istiyor.

Çipras, ABD'li senatöre teşekkürlerini iletti.

https://www.ensonhaber.com/cipras-abdye-turkiyeyi-sikayet-etti.html (https://www.ensonhaber.com/cipras-abdye-turkiyeyi-sikayet-etti.html)


Ağbi Türkler ile güç yarışına girmek için param yok !

Bu Türkler zart zurt Egede ilan ettiğimiz hava sahasında cirit atıyorlar Allahın günü , o yetmezmiş gibi şimdi de Doğu akdenize musallat oldular.

Ne olur sen bir şey söyle Türklere belki seni dinlerler. ;)
Oğlum bir sen eksiktin. Bu S400 yüzünden uyuyamıyorum zahten...


Kusura bakma benim daha önemli işlerim var.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: fırtına06 - 26 Nisan 2019, 19:34:21
Ege ve Akdeniz’de ANKA ve Bayraktar S/İHA ile elini güçlendiren Türkiye’ye karşı Yunanistan atağa geçti. Yunan basını, Yunanistan’ın ABD ile MQ-9 Reaper İHA alımı için anlaşmaya vardığını iddia etti.

(http://defenceandtechnology.com/wp-content/uploads/2019/04/mq-9-reaper-750x370.jpg)

Yunanistan Savunma Bakanlığı’nın Ege Denizi’ndeki keşif ve gözetleme kabiliyetlerini geliştirmek için ABD’den MQ-9 Reaper tipi üç adet insansız hava aracı (İHA) almak için harekete geçti.

24 Nisan Çarşamba günü Yunan ANT televizyonunda yer alan habere göre, yaklaşık 50 milyon euro olduğu tahmin edilen tedarik anlaşması, üç adet General Atomics tarafından geliştirilen MQ-9 Reaper ve iki yer kontrol istasyonunu kapsıyor.

Otomatik kalkış ve iniş kabiliyetlerine sahip MQ-9 Reaper havada 30+ saat kalabiliyor. 950 beygir gücünde Honeywell imalatı TPE331 turboprop motor ile 50.000 ft irtiya çıkabilen İHA 240 knot seyir hızına ulaşabiliyor. Öte yandan Reaper, 1.5 ton ağırlığında mühimmat (AGM-114 Hellfire, GBU-12 ve GBU-38 tipi Lazer Güdümlü Bombalar) taşıyabiliyor.

http://defenceandtechnology.com/2019/04/26/yunanistandan-anka-ve-bayraktara-karsi-hamle/ (http://defenceandtechnology.com/2019/04/26/yunanistandan-anka-ve-bayraktara-karsi-hamle/)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 26 Nisan 2019, 19:39:29
Anka ve bayraktar Reaper'in dengi degil. Acil ihtiyac kapsaminda Çin'den Wingloong almamiz icap eder. Hem Nato'ya da mesaj vermis oluruz. Artik "alternatifsiz degilsin." babinda. Tipki Suudilerin ve Bae'nin yaptigi gibi...
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: tumucin - 26 Nisan 2019, 21:51:01
yunanlilar  alamaz durumlari kötü bu isleri

karistiran abd Türkiyeye karsi yapiyor
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: th3 - 27 Nisan 2019, 01:55:47
Akıncı ve Aksungur varken ne gereği var Wing Loong'un. Dengi olmasına da gerek yok bence, it dalaşına girmeyecekler nasılsa.

3 iha ile en fazla ''bizde de var'' durumu olur sanırım.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 30 Nisan 2019, 09:21:00
Yunanistan savunmaya 5.2 milyar dolar ayırdı

(https://icdn.ensonhaber.com/resimler/diger/kok/2019/04/29/s_4005.jpg)

Yunanistan, 2018 yılında savunmaya 5,2 milyar dolar ayırarak Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü yıllık raporunda 36'ncı sırada yer aldı.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, dünya genelinde ülkelerin savunma harcamalarına ayırdığı bütçeyi açıkladı.

Açıklanan ülkeler arasında en çok dikkan çeken ise Yunanistan oldu.

36'NCI SIRADA
Türkiye'nin askeri alandaki başarısını endişeyle takip eden Yunanistan, gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 2.4'ünü savunmaya ayırdı.

2018 yılında Türkiye savunma harcamalarını yüzde 24 artırarak 19 milyar dolara çıkardı ve 15'inci sıradaki yerini korurken Yunanistan,  5.2 milyar dolarla 36'ncı sırada kaldı.

https://www.ensonhaber.com/yunanistan-savunma-sanayine-52-milyar-dolar-ayirdi.html (https://www.ensonhaber.com/yunanistan-savunma-sanayine-52-milyar-dolar-ayirdi.html)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Tigerfish - 30 Nisan 2019, 09:55:01
Daha  halen sidik yarışına tutunuyorlar köpek inatlılar. Hastanelerindeki şırınga sorunu bir halletsinler ilk önce onları tekrar kullanmak için kaynatacaklarına. Onların kapasiteleri nedir bu kadar kaynak ayırıyorlar?

Herhalde tekrar tuzlu su yutmadan adam olmayacaklar.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 30 Nisan 2019, 10:08:48
Bize düşmanlık besleyen Yunanistan gibi bir ülkenin ekonomik olarak zor durumda olması da bir dert.

Parası olmayanlar başkalarına kölelik ederler. Bir devleti kendine ağır bir borç yükü ile bağlarsan, o devleti oldukça iyi bir şekilde etkin altına alırsın. Senin çıkarların için her şeyi yapar.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: fırtına06 - 23 Mayıs 2019, 21:35:13
Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, Türkiye ile Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında devam eden görüşmelere ilişkin, 'Biz bu kanalları açık tutacağız ve en iyi sonucu almak için çabalarımız sürecek.' dedi.

(http://i2.haber7.net//haber/haber7/photos/2019/21/yunanistan_savunma_bakanindan_turkiye_aciklamasi_1558635130_4408.jpg)

Apostolakis, Yunan donanmasına ait Skaramangas ve Elefsine tersanelerine ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye ile Yunanistan Savunma Bakanlıkları arasında Atina'da süren heyetler arası görüşmeleri değerlendirdi.

"ÇABALARIMIZ SÜRECEK"

İki tarafın karma komisyonları arasında güven artırıcı önlemlere ilişkin görüşmelerin devam ettiğini belirten Apostolakis, "Biz bu kanalları açık tutacağız ve en iyi sonucu almak için çabalarımız sürecek." diye konuştu.

"GERGİNLİĞİ AZALTMAYI BAŞARACAĞIZ"

Görüşmelerin ve çabaların iyi bir atmosferde ilerlediğini belirten Apostolakis, "Bu (güven artırıcı) önlemlerin uygulanmasıyla Ege'deki gerginliği azaltmayı başaracağız ve bir kaza veya kontrol dışına çıkabilecek bir sıcak temas olayı için endişeleri ortadan kaldırabileceğiz." ifadesini kullandı.

"TOPLANTILAR DEVAM EDECEK"

Apostolakis, bakanlıklar arasındaki benzeri ikili görüşmelerin devam edeceğine işaret ederek, "Bu son toplantı değil. Bu toplantılar devam edecek. Bizim heyetimiz de gerektiğinde Türkiye'ye gidebilir." değerlendirmesinde bulundu.

"AYNI ENDİŞELERİ PAYLAŞIYORUZ"

Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın görüşmelere ilişkin açıklamalarını değerlendiren Apostolakis, "Göründüğü kadarıyla gerginlik ve sorunların azaltılması noktasında aynı endişeleri paylaşıyoruz." şeklinde konuştu.

http://www.haber7.com/siyaset/haber/2863312-yunanistan-savunma-bakanindan-turkiye-aciklamasi (http://www.haber7.com/siyaset/haber/2863312-yunanistan-savunma-bakanindan-turkiye-aciklamasi)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: fırtına06 - 05 Haziran 2019, 09:58:26
Türkiye ve Yunanistan arasında Ege Denizi'nde güven artırıcı önlemlere yönelik görüşmelerden sorumlu heyetin başkanı Korgeneral Nikos Zahariadis'in istifa ettiği bildirildi.

(http://i2.haber7.net//haber/haber7/photos/2019/23/XfFkv_1559589957_4166.jpg)

Yunanistan Savunma Bakanlığında Milli Savunma Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Genel Direktörlüğü Başkanlığını yürüten Zahariadis, Yunan medyasına yaptığı açıklamada, Türkiye ile görüşmelerin yapılacak erken genel seçim öncesinde durdurulması gerektiğini belirtti.

Bu görüşünün kabul görmediğini kaydeden Zahariadis, "Üstlerinizle kritik bir meselede fikir ayrılığınız oluştuğu zaman yalnızca bir çözüm yolu vardır; o da istifa etmek. Ben de bunu yaptım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den aralarında diplomatların ve üst düzey askeri yetkililerin bulunduğu karma komisyon ile Yunanistan Savunma Bakanlığı heyeti arasında Ege Denizi'nde güven artırıcı önlemler ve iş birliğine yönelik görüşmeler 20-25 Mayıs tarihinde Atina'da gerçekleşmişti.

ERKEN SEÇİM DUYURUSU YAPILMIŞTI

Görüşmelerin ikinci turunun ise Ankara'da yapılması planlandığı belirtilmişti.

Yunanistan'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri ver yerel seçimler sonrası yenilgiye uğrayan hükümetteki SYRIZA partisi lideri ve Başbakan Aleksis Çipras, erken seçime gidileceğini duyurmuştu.

Olası erken seçim tarihi 7 Temmuz olarak belirlenirken, seçimlerden galip çıkan Yeni Demokrasi (ND) partisi yetkilileri, ülkenin geleceğini ilgilendiren kararların erken seçimlere kadar dondurulması gerektiğini savunuyor.

http://www.haber7.com/siyaset/haber/2866405-turkiye-hakkindaki-kustah-talebi-kabul-gormedi-istifa-etti (http://www.haber7.com/siyaset/haber/2866405-turkiye-hakkindaki-kustah-talebi-kabul-gormedi-istifa-etti)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: fırtına06 - 19 Haziran 2019, 19:20:37
Yunanistan, Lozan Antlaşması’na göre silahtan arındırılmış ve askersizleştirilmiş bölgeler olması gereken Ege adalarına askeri yığınak yapıyor.

(http://defenceandtechnology.com/wp-content/uploads/2019/06/yunan4-750x370.jpg)

Yunan medyasında yer alan haberlerde, Yunan Ordusunun Türkiye ile bir savaş çıkma olasılığını göz önünde bulundurarak, Doğu Ege adaları ve Oniki Adalar bölgesine, asker, silah ve malzeme sevkiyatı yaptığı bilgisi yer aldı.

Yunanistan’ın, özellikle Epir bölgesindeki askeri gücünü, Kuzey Attika bölgesi limanlarını kullanmak sureti ile, Doğu Ege adalarına ve Ege’deki Oniki Adalar bölgesine kaydırdığına yer verildi.

(http://defenceandtechnology.com/wp-content/uploads/2019/06/yunan.jpg)

Yunan Pronews haber sitesi, adalara sevk edilen tank, zırhlı araç, ve askerlerin fotoğraflarını yayımladı. Diğer yandan Yunan basını, asker ve silah sevkiyatının, Türkiye tarafından Kıbrıs’ta yapılan ve Meis adası yakınlarında yapılacak olan sondaj faaliyetleri nedeni ile meydana gelebilecek olan bir silahlı çatışma olasılığı göz önünde bulundurularak, askeri hazırlık mahiyetinde yapıldığını kaydetti.

(http://defenceandtechnology.com/wp-content/uploads/2019/06/yunan3.jpg)

(http://defenceandtechnology.com/wp-content/uploads/2019/06/yunan2.jpg)

http://defenceandtechnology.com/2019/06/19/yunan-ordusu-ege-adalarina-silah-ve-asker-yigiyor/ (http://defenceandtechnology.com/2019/06/19/yunan-ordusu-ege-adalarina-silah-ve-asker-yigiyor/)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: tumucin - 19 Haziran 2019, 20:51:01
ege denizindeki adalarda yer alti su yok deniz suyunu iciyor

yunan-rum boklari  o adalari cernobile ceviririz
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Raptor44 - 19 Haziran 2019, 21:44:47
Yapılıcak en mantıklı hamle nedir sizce?
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: ムゲン - 19 Haziran 2019, 22:25:57
Yapılıcak en mantıklı hamle nedir sizce?
Donanmayı büyütmek ,  büyütmek , büyütmek. Bu tür ülkeler kendilerinden güçlüye hem boyun eğmiştir. Yunanlılar Egede denizaltılarına güveniyor. Haklılarda çünki mevcut iki ülkenin denizaltılarına bakınca onlarınki bizimkine göre daha iyi durumda. Zaten bize üstün oldukları tek konu denizaltılar -ki bu Egeyi bile kitlemelerine yeter.Bizim denizaltı konusunda biraz daha hızlı olmamız şart. Denizaltıların savaştaki yada olası sıcak atmosferdeki özellikleri çok önemli ama şuan ki denizaltılarla bu zor. Yunanlıların elindeki bu kozu onların denizaltılarından daha iyisne sahip olarak bozarız. Tek güvenceleri denizaltıları adamların.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: ACE - 19 Haziran 2019, 22:28:46
Yapılıcak en mantıklı hamle nedir sizce?
Adalarını çernobile çevirelim :P

Belki de S-400’den ürküyorlardır. Sistem kurulmadan bir vurgun yapıp savunmaya geçmek iyi bir fikir olarak görülüyordur. Bu yığınak ilk saldırıyı püskürtebilirse yeter. Nasılsa batı el atar. (Ne zamandır komplo teorisi kurmuyordum)  ;D

 
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: fırtına06 - 19 Haziran 2019, 23:34:54
Hiçbirşey yapmaya gerek yok. Ege adalarının karşısına 15-20 adet Bora yerleştirelim. Nasıl olsa Atina'ya kadar ulaşabiliyor bu füzeler korkudan gece gözlerine uyku girmez.  ;D ;D ;D
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 19 Haziran 2019, 23:51:09
Bugünlerde bir şey dikkatimi çekti. Googleearth programında Yunan adalarındaki hava alanları ve askeri üslerin görüntüleri bulanıklaştırılmış. Eskiden böyle değildi! Uluslarası anlaşmaları ihlal ederek adaları silahlandırdıkları çok açık. Bu konuda ülkeyi yçnetenler ne gibi girişimlerde bulundular acaba? Bilen var mı?
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: ムゲン - 20 Haziran 2019, 00:42:14
Bugünlerde bir şey dikkatimi çekti. Googleearth programında Yunan adalarındaki hava alanları ve askeri üslerin görüntüleri bulanıklaştırılmış. Eskiden böyle değildi! Uluslarası anlaşmaları ihlal ederek adaları silahlandırdıkları çok açık. Bu konuda ülkeyi yçnetenler ne gibi girişimlerde bulundular acaba? Bilen var mı?
hemşeri dernekleriyle görüşmeler devam ediyor.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: ACE - 20 Haziran 2019, 10:50:50
Bugünlerde bir şey dikkatimi çekti. Googleearth programında Yunan adalarındaki hava alanları ve askeri üslerin görüntüleri bulanıklaştırılmış. Eskiden böyle değildi! Uluslarası anlaşmaları ihlal ederek adaları silahlandırdıkları çok açık. Bu konuda ülkeyi yçnetenler ne gibi girişimlerde bulundular acaba? Bilen var mı?
hemşeri dernekleriyle görüşmeler devam ediyor.

Saçmalamayın bu konu daha önce muhtarlar toplantısında çözülmüştü zaten. 😁

Google earth görüntüleri esasen Türk Devletinin kullanacağı görüntüler değil. Zaten kendi uydusu o çözünürlükte veri sağlıyor. Genelde terör gruplarına karşı tedbiren yapılan bir şey olmalı. Gerçi sivil olarak ulaşabileceğiniz başka kaynaklar da var.

Ha bir de o buzlanmış görüntüleri zaman skalasında geriye gidip izleyin sansür bazılarında kalkıyor 😁
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 20 Haziran 2019, 11:37:40
Bugünlerde bir şey dikkatimi çekti. Googleearth programında Yunan adalarındaki hava alanları ve askeri üslerin görüntüleri bulanıklaştırılmış. Eskiden böyle değildi! Uluslarası anlaşmaları ihlal ederek adaları silahlandırdıkları çok açık. Bu konuda ülkeyi yçnetenler ne gibi girişimlerde bulundular acaba? Bilen var mı?
hemşeri dernekleriyle görüşmeler devam ediyor.

Saçmalamayın bu konu daha önce muhtarlar toplantısında çözülmüştü zaten. 😁

Google earth görüntüleri esasen Türk Devletinin kullanacağı görüntüler değil. Zaten kendi uydusu o çözünürlükte veri sağlıyor. Genelde terör gruplarına karşı tedbiren yapılan bir şey olmalı. Gerçi sivil olarak ulaşabileceğiniz başka kaynaklar da var.

Ha bir de o buzlanmış görüntüleri zaman skalasında geriye gidip izleyin sansür bazılarında kalkıyor 😁

Bunları biz de biliyoruz. Ancak terör grupları ne zaman Yunan adalarındaki askeri tesislere saldırı düzenlemiş! Son yıllarda medyada Yunanistan'ın bu adaları silahlandırdığı haberleri dolaşıyor. Bu anlaşmalara aykırı durum için acaba ülkemizi yönetenler ne yapıyor? Bu iddiaları araştırıyorlar mı? Ellerinde bu iddiaları kanıtlar nitelikte uydu görüntüsü, keşif fotoğrafı vs belge var mı? Varsa bu belgelerle uluslararası alanda bu konuda hak aramak için ne gibi girişimlerde bulunuyorlar? Eğer bu iddialar gerçek değilse, medyada çıkan haber ve fotoğraflar hakkında neden hiç bir yetkili açıklama yapmıyor?
vs vs...
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: ムゲン - 20 Haziran 2019, 12:00:40
Cevap arıyorsunda cevap verenleri banlıyorsunuz..Amerikan savunma forumlarından tut , Yunan forumlarına , Çinlisine , Hindistanlısına her forumu kabaca internetle cevirerek bakıyorum. Dünyada bizimki gibi "savunma konularının konuşuldugu yerde siyaset konusulmaz" saçmalığını başka bir yerde görmedim. Ben siyasi konuşmadan o adaların Yunanlılara peşkeş çekildiğini nasıl anlatcam burda... Gözyumanları anlatırken Çanakkalelileri mi suçluycam ? İzmirlileri mi ? Bu adalar elden gitti ve birileri gözünü kapattı. Kim abi bunlar ? O dönem ülkeyi kim yönetiyorsa odur. Bu ülkeye iktidar olmak bu ülkenin menfaatlerini korumak demektir. Korumamışsın. Zaten bu kitlenin vatan toprağının kutallığını Suriyeden mezar kacırmasıyla gördük ve bunu kahramanlıkmış gibi lanse ettik.Bu ülkenin generallerine "eşek" diyen herife bile twitterda gündem olunca sorusturma açan bir genelkurmay ve işi gücü bırakmış tek dertleri ellerinden gidecek rantın peşinde koşmak olan iktidardan açıkcası ben hiçbir halt beklemiyorum. Bize ait olan yada her iki tarafından işgal edemeyeceği anlaşmayla karara bağlanmış adaların işgaline gözyummuşsun bir defa. Bugün bir tane Allahın kulu diyemezki "biz adalara sahip çıktık". Çıkmadık. kimin döneminde çıkılmadıgıda ortada. Şimdi silah zırhlı arac konulunca mı tepki vercez ? Bu yazıyı okuduktan sonra eksi basacak arkadaşlara soruyorum. Kimi suçluycam ben. Hadi siyasi konuşmayalım. egede birçok adacık tapulu topragımızdı bizim ama suan bize ait değil. Suriyede ufakta olsa üç karış toprağımız vardı suan yok. Bunları kim yaptı abi ? Amerikaya dikleniyoruz kıytırık yunanan toprak kaptırıyoruz bu nasıl bir büyüme. Nasıl bir süper güçlüktür.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 20 Haziran 2019, 12:11:13
Cevap arıyorsunda cevap verenleri banlıyorsunuz..Amerikan savunma forumlarından tut , Yunan forumlarına , Çinlisine , Hindistanlısına her forumu kabaca internetle cevirerek bakıyorum. Dünyada bizimki gibi "savunma konularının konuşuldugu yerde siyaset konusulmaz" saçmalığını başka bir yerde görmedim. Ben siyasi konuşmadan o adaların Yunanlılara peşkeş çekildiğini nasıl anlatcam burda... Gözyumanları anlatırken Çanakkalelileri mi suçluycam ? İzmirlileri mi ? Bu adalar elden gitti ve birileri gözünü kapattı. Kim abi bunlar ? O dönem ülkeyi kim yönetiyorsa odur. Bu ülkeye iktidar olmak bu ülkenin menfaatlerini korumak demektir. Korumamışsın. Zaten bu kitlenin vatan toprağının kutallığını Suriyeden mezar kacırmasıyla gördük ve bunu kahramanlıkmış gibi lanse ettik.Bu ülkenin generallerine "eşek" diyen herife bile twitterda gündem olunca sorusturma açan bir genelkurmay ve işi gücü bırakmış tek dertleri ellerinden gidecek rantın peşinde koşmak olan iktidardan açıkcası ben hiçbir halt beklemiyorum. Bize ait olan yada her iki tarafından işgal edemeyeceği anlaşmayla karara bağlanmış adaların işgaline gözyummuşsun bir defa. Bugün bir tane Allahın kulu diyemezki "biz adalara sahip çıktık". Çıkmadık. kimin döneminde çıkılmadıgıda ortada. Şimdi silah zırhlı arac konulunca mı tepki vercez ? Bu yazıyı okuduktan sonra eksi basacak arkadaşlara soruyorum. Kimi suçluycam ben. Hadi siyasi konuşmayalım. egede birçok adacık tapulu topragımızdı bizim ama suan bize ait değil. Suriyede ufakta olsa üç karış toprağımız vardı suan yok. Bunları kim yaptı abi ? Amerikaya dikleniyoruz kıytırık yunanan toprak kaptırıyoruz bu nasıl bir büyüme. Nasıl bir süper güçlüktür.

Kusura bakma da bu kadar laf salatası ne yazık ki sorduğum soruların hiç birisine cevap değil!
Önceki iletimde sorduğum sorulara somut yanıt verebilecek olan var mı?
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Hilal-i Ahmer - 20 Haziran 2019, 12:22:11
Uydu görüntüleri elbette mevcut.Özellikle İHA lar ve Uydu teknolojileri ile bütün adaların haritalandırılması tamamlanmış vaziyette.Hatta bugün okudu iseniz Barış kartalı Libya açıklarında dolaştığını Flight Radar verilerinden gözlemleyebilirsiniz.Bu keşif uçuşları sadece Libya için değil aynı zamanda Yunanistan bölgesine yakın bir şekilde askeri istihbarat takibinde olduğunu görebilmekteyiz.

Yani bu konuda Genelkurmay Ege de her daim tetikte ve takipte nereye ne şekilde asker intikal etmiş ne şekilde transfer edilmiş bunların an be an izlendiğini size gayet açıklık ile söyleyebilirim.Zaten deniz tacizlerinde ve hava tacizlerinde azalma yaşanmasının sebebi bu bölgede'ki elektronik istihbarat ve gözlem yeteneğimizden kaynaklıdır.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Tigerfish - 20 Haziran 2019, 12:30:44
Kim başlanmış bugünlerde?
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 20 Haziran 2019, 13:03:41
Kim başlanmış bugünlerde?

Sık sık şöyle haberler çıkıyor medyada. >> https://www.parlamentohaber.com/yunanistanin-silahlandirdigi-adalarda-ege-denizinde-yasanacak-muhtemel-guvenlik-sorunlari/ (https://www.parlamentohaber.com/yunanistanin-silahlandirdigi-adalarda-ege-denizinde-yasanacak-muhtemel-guvenlik-sorunlari/)

https://www.yeniakit.com.tr/haber/yunanistan-savasa-hazirlaniyor-papaz-esliginde-silah-ve-asker-sevkiyati-799093.html (https://www.yeniakit.com.tr/haber/yunanistan-savasa-hazirlaniyor-papaz-esliginde-silah-ve-asker-sevkiyati-799093.html)

Hükümete yakın bu haber sitesi bile bunu söylüyor.

Hatta Muhalefet lideri bile bu haberleri destekler nitelikte "Ege Denizi’nde bize ait olan 16 ada terk edildi. Lozan'a göre silahsızlanması gereken adaların tamamı silahlandırıldı." dedi. >> https://www.haberturk.com/chp-lideri-kilicdaroglu-ndan-aciklamalar-2494774 (https://www.haberturk.com/chp-lideri-kilicdaroglu-ndan-aciklamalar-2494774)

Geçmişe yönelik olarak son yıllarda bu tip haberlerin çoğaldığını görebilirsiniz.

Uydu görüntüleri elbette mevcut.Özellikle İHA lar ve Uydu teknolojileri ile bütün adaların haritalandırılması tamamlanmış vaziyette.Hatta bugün okudu iseniz Barış kartalı Libya açıklarında dolaştığını Flight Radar verilerinden gözlemleyebilirsiniz.Bu keşif uçuşları sadece Libya için değil aynı zamanda Yunanistan bölgesine yakın bir şekilde askeri istihbarat takibinde olduğunu görebilmekteyiz.

Yani bu konuda Genelkurmay Ege de her daim tetikte ve takipte nereye ne şekilde asker intikal etmiş ne şekilde transfer edilmiş bunların an be an izlendiğini size gayet açıklık ile söyleyebilirim.Zaten deniz tacizlerinde ve hava tacizlerinde azalma yaşanmasının sebebi bu bölgede'ki elektronik istihbarat ve gözlem yeteneğimizden kaynaklıdır.

Bilgi için teşekkür ederim. Bu bilgiye göre Yunanistan'ın Ege'de askeri hareketliliğinin tümünü gözlemleyebiliyoruz diyebiliriz sanırım. Ancak henüz sorularıma cevap bulabilmiş değilim! Bu kadar gelişmiş gözlem yeteneğimiz, bu haberlerin doğruluğunu sorgulamamıza yeterli diye düşünüyorum.  Bu haberler gerçeği yansıtıyorlarsa, uluslararası arenada hakkımızı korumak için neler yapıyoruz? Haberler gerçek değilse, bu konuda neden bir yetkili çıkıp yalanlamıyor? Açıklama yapan varsa da ben görmedim. Gören, duyan var mı?
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Partikül - 20 Haziran 2019, 15:04:08
Türk-Yunan ilişkileri bağlamında, Cem Gürdeniz Amiralin tespitleri dikkate değerdir. Özetle diyor ki; Türk-Yunan ilişkilerini tayin edecek 3 tane temel sorun alanı vardır, bunlar;

1- Doğu Akdeniz, hidrokarbon yatakları ve MEB (Münhasır Ekonomik Bölge ilanı)
2- Ege: Aidiyeti belirsiz adalar sorunu, işgal edilmiş adalar sorunu, kıta sahanlığı sorunu, MEB sorunu, adaların silahlarndırılması sorunu v.b. gibi devam edip giden sorunlar zinciri...
3- Kıbrıs

Bu 3 temel sorunun kendine has özellikleri olduğu için ve bu üç sorunun tamamını bir anda çözebilecek kabiliyete sahip olmadığımızdan dolayı, öncelik sıralamasına göre sorunları çözmek gerektiğinden bahisle;

1- En temel ve en yakıcı sorun alanımız Doğu Akdeniz sorunudur -diyor. Buna göre biran evvel MEB ilan edilmeli ve diğer kıyıdaş ülkelerle sınırlar belirlenmelidir. Bu kapsamda Suriye, Mısır ve Libya ile biran evvel anlaşılması gerekir. Bu sorun, en öncelikli sorunumuzdur -diyor

2- Kıbrıs sorunu: Kıbrıs için müzakere sürecinin bitirilmesi gerektiği, artık federatif çözüm yollarının tükendiğinden bahisle; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' nin; KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ olarak yeniden tanımlanması ve hatta Türkiye Cumhuriyeti ile entegrasyon sürecinini başlatılması gerektiğini ifade ediyor. Kıbrıs sorunu aynı zamanda Doğu Akdeniz sorunuyla da ilişkili olduğundan, geri adım atabileceğimiz her hangi bir konu başlığının kalmadığını ifade ediyor. Mevcut statükonun devamı ve hatta güçlendirilmesi en temel konu başlığıdır diyor. Bu kapsamda Kıbrıs' a donanmayı ikmal edebilecek yeterlilikte deniz üsleri, tersaneler ve hatta hava alanları yapılmalıdır diyor.

3- Ege sorunları: Bu sorunun tek çözüm yolunun savaş olduğunu, zira Yunanistan' ın diplomatik çözüm yollarını kapattığını belirtikten sonra; bütün sorunları aynı anda çözemeyeceğimizden ve gücümüzle de orantılı olmadığından; zira bütün emperyal donanmalar Doğu Akdeniz' de cirit atmaktadır! Bu konuları sıcak tutarak, mümkün mertebe gereksiz çatışmalardan kaçınılması gerekliliğini ancak günü geldiğinde de hesabının sorulması gerektiğini ifade ediyor.
-------

Sayın amiralimizin görüşleri ve yol haritası dikkate değerdir ve ayrıca benim aklıma da yatmıştır. Çünkü Doğu Akdeniz' de Trilyon Dolar değerindeki servet paylaşımı gündemdeyken, çıkıp da bütün gücü başka bir alanı yığmak doğru değildir. Çünkü öteki tarafta adalar sorununu çözmek için savaşırken, beriki tarafta mal batıya kayabilir! Yanlış yere yığınak yapmanın maliyeti de ağır olur diyoruz.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Hilal-i Ahmer - 20 Haziran 2019, 16:33:34


Bilgi için teşekkür ederim. Bu bilgiye göre Yunanistan'ın Ege'de askeri hareketliliğinin tümünü gözlemleyebiliyoruz diyebiliriz sanırım. Ancak henüz sorularıma cevap bulabilmiş değilim! Bu kadar gelişmiş gözlem yeteneğimiz, bu haberlerin doğruluğunu sorgulamamıza yeterli diye düşünüyorum.  Bu haberler gerçeği yansıtıyorlarsa, uluslararası arenada hakkımızı korumak için neler yapıyoruz? Haberler gerçek değilse, bu konuda neden bir yetkili çıkıp yalanlamıyor? Açıklama yapan varsa da ben görmedim. Gören, duyan var mı?

Sayın Skywolf askeri ve siyasi katmanlarda farklı bir durum var malesef bunun için bazı konularda bu kanatların birleşerek aktif diplomasi yürütmesi gerekiyor.Askeri teknoloji olarak ege de oldukça büyük bir alana hakimiz.Hatta Yunanistan askeri kanadının Deniz kuvvetlerine İHA teslim sürecinden sonra MQ-1 tarzı İHA  kiralaması bizim bölgedeki keşif/gözletleme kabiliyetimizden endişe ettiklerinin fiili bir durumun ortaya serildiğini net bir şekilde söyleyebilirim.Fakat burada askeri teknolojiniz ne kadar alana hakim olsada işin sonu siyasi iletişimde geçiyor.

Şu an Akdeniz'deki gerilim yüzünden Genelkurmay 2 senedir operasyon planlarını teknolojik atılım ile beraber ve yeni sistemlere göre güncellemiş durumda.Özellik'le Libya üzerinden operasyon kabiliyetimizin bütün akdeniz havzasına yayılması için oldukça ciddi çalışmalar var.Yani artık konu ege meselesi değil çünkü ege meselesinin arkasındaki konularda 1980'lerden gelen doğalgaz yataklarının keşfine dayanıyor.Bunun anlamı Yunanistan'ın 12 mil ilan etmesi adalar için değil MEB bölgesini olabildiğince akdeniz ve ege'de genişletebilmek içindir.Yunanistan için esas amaç adalar değil adaların sağlamış olduğu 200km lik kıta sahanlığını genişleterek o bölgedeki denizin altındaki zengin Hidrokarbon rezervleridir.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 20 Haziran 2019, 16:36:35
Cidden sayin amiral cok onemli tesbitlerde bulunmus.  İnsan sunlari soylemeye utanir be! Sokaktaki adama sorsan 3 asagi 5 yukari bunlari soylerdi zaten! Deniz kuvvetlerini kimlere emanet etmisiz yahu?!
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Partikül - 20 Haziran 2019, 16:42:24
Cidden sayin amiral cok onemli tesbitlerde bulunmus.  İnsan sunlari soylemeye utanir be! Sokaktaki adama sorsan 3 asagi 5 yukari bunlari soylerdi zaten! Deniz kuvvetlerini kimlere emanet etmisiz yahu?!

Bi' dakka! ben anlamadım şimdi... Kim utanmalı; Amiral mi, mevcut komuta kademesi mi, vatandaş mı?
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: ACE - 20 Haziran 2019, 17:01:32
Bugünlerde bir şey dikkatimi çekti. Googleearth programında Yunan adalarındaki hava alanları ve askeri üslerin görüntüleri bulanıklaştırılmış. Eskiden böyle değildi! Uluslarası anlaşmaları ihlal ederek adaları silahlandırdıkları çok açık. Bu konuda ülkeyi yçnetenler ne gibi girişimlerde bulundular acaba? Bilen var mı?
hemşeri dernekleriyle görüşmeler devam ediyor.

Saçmalamayın bu konu daha önce muhtarlar toplantısında çözülmüştü zaten. 😁

Google earth görüntüleri esasen Türk Devletinin kullanacağı görüntüler değil. Zaten kendi uydusu o çözünürlükte veri sağlıyor. Genelde terör gruplarına karşı tedbiren yapılan bir şey olmalı. Gerçi sivil olarak ulaşabileceğiniz başka kaynaklar da var.

Ha bir de o buzlanmış görüntüleri zaman skalasında geriye gidip izleyin sansür bazılarında kalkıyor 😁

Bunları biz de biliyoruz. Ancak terör grupları ne zaman Yunan adalarındaki askeri tesislere saldırı düzenlemiş! Son yıllarda medyada Yunanistan'ın bu adaları silahlandırdığı haberleri dolaşıyor. Bu anlaşmalara aykırı durum için acaba ülkemizi yönetenler ne yapıyor? Bu iddiaları araştırıyorlar mı? Ellerinde bu iddiaları kanıtlar nitelikte uydu görüntüsü, keşif fotoğrafı vs belge var mı? Varsa bu belgelerle uluslararası alanda bu konuda hak aramak için ne gibi girişimlerde bulunuyorlar? Eğer bu iddialar gerçek değilse, medyada çıkan haber ve fotoğraflar hakkında neden hiç bir yetkili açıklama yapmıyor?
vs vs...


Google earth ve Yandex talep doğrultusunda bunu bir çok ülkede yapıyor ancak az önce baktım google Yunan hava üsleri ve radar tesislerini buzlamamış. Yandex bizim bazı kara üslü yerlerimizi buzlamış ama radar vs açık durumda. Yani tam bir istikrar yok gibi.

Elimizde göktürk-1 uydusu var ve bunun çözünürlüğü detayları görmek için yeterli. Bu tip yörüngelerde genelde periyod 3-4 gündür. Yani aynı yerden görüntü almak için 3-4 gün beklemeniz gerek ki bu da yığınakların tespiti için yeterlidir. Yani haberimizin olmaması imkansız diye düşünüyorum. Uluslararası anlaşmaların detaylarını bilmiyorum ama kısıtlamaları karşılıklı bir esnetmeye sokmuş ve bu yüzden şikayet etmiyor olabiliriz. Tedbir alıyorlardır umarım.

Açıkçası önümüzdeki aydan itibaren yıl sonuna kadar bir gerilim bekliyorum. Zamanlamayı etkileyen faktörler.

- 15 temmuzdan sonra halen tam olarak toplanamamış askeri kadro eksikliği varken
- S-400 lerin önümüzdeki aylarda gelip kurulmasını beklemeden
- F-35 lerin verilmeyecek olması ve yaptırımlarla birlikte sürtüşme hali devam ederken
- Olası seçimin hükümet için kötü gitmesi ve genel desteğin zayıflaması
- Amerikanın YPG PKK gibi örgütlere verdiği mühimmatların halen Türkiyeye karşı kullanılmamış olması?!
- Doğu akdenizde yaptığımız sondajların daha sonuçlanmamış ve şirketlerin Kıbrıs için lobiye başlamış olması AB üyesi ülkelerin bizi tehdit etmesi
- Askerlik ile ilgili düzenlemede yaşanacak olası sıkışma
- Yerli mühimmatlar ve gemilerin sayısı artmadan
- Ekonomik krizde olup halen çıkmadan
- Amerikadan hibe edilen helikopterler falan da gelmişken

Türkiyenin kafasına vurmazlarsa makas açılabilir. Doğu Akdeniz çekişmesinde kendine onca ortak bulmuşken ve biz de tarihimizdeki en agresif halimizle bu kadar düşman edinmişken daha iyi bir zamanlama olamaz. Doğu Akdenizde alttan alırlarsa bir daha bu şartları toplayamazlar.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 20 Haziran 2019, 17:05:23
Dönüp dolaşıp aynı şeyleri konuşuyoruz.

Forumda çok defa dile getiriyor arkadaşlar: Bir yandan diyoruz gelişmiş bir ordumuz var. Yerli İHA'lar, Saldırı helikopterleri, kara araçları, füzeler, modern uçaklar vs vs. NATO'nun ikinci büyük gücüyüz vs. Diğer yadan pek çok şeye gücümüz yetmiyor.

Mesela Zeytindalı ve Fırat Kalkanı operasyonları öncesinde, operasyonun sınırlı bir alanı değil, Fırat'ın doğusunu da kapsayacak şekilde olması gerektiği söylemiştik. Bazı arkadaşlar aynı anda bütün bu alanı temizlemeye gücümüzün yetmeyeceğini söylediler. Ki karşımızdaki düzenli bir ordu da değil!

Pek çok defa arkadaşlarımız savaş gemilerimizin sadece nitelik olarak değil, sayı olarak da yetersiz olduğunu, daha fazla gemiye sahip olmamız gerektiğini dile getirdiler. Ancak kuvvet yapılanması savunma harbi için yeterli sayıda gemimiz olduğunu düşünüyor olmalı ki bu durumda bir değişiklik olasılığı görünmüyor. Sanki donanmamız ağırlıklı Yunan donanmasına karşı koyacak şekilde yapılandırılmış. Oysa mantıklı düşünürsek, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında dersini almış olan Yunanistan, asla tek başına bize saldırmayı düşünemez. Mutlaka kendi çıkarlarına ulaşmak için yanına güçlü devletleri ortak edecektir. Donanma yapılanmamızı planlayanların bunu çok önceden düşünmüş olması gerekirdi. Bizim donanma yapılanmamız sadece Türk Karasularını savunmak için değil, bütün Akdeniz'de etkili olabilecek güçlü bir yapıda olmalıydı! Eğer böyle olsaydık, bugün Yunanistan'ın yanında bize karşı hareket eden leş kargaları, tam tersi bir tavır içerisinde olacaklardı.

Belirtmiş olduğum deniz gücüne zamanında sahip olmalı, şimdiye kadar adalar sorununu Amiralimizin belirttiği şekilde çözmemiz gerekirdi.

Sonrasında benzer şekilde Kıbrıs Sorununu tamamen ortadan kaldırmalıydık. Eğer barış yoluyla çözülemiyorsa, en uygun yöntemle çözmeliydik!

Sonrasında bugünü beklemeden, birilerini adım atmasını beklemeden Akdeniz'deki enerji kaynaklarına ilk biz hamleyi yapmalıydık.

Malesef hep dile getirdiğimiz gibi, ileriyi hiç düşünmeden, hep başkalarının hamlelerine göre günü kurtarmaya çalışıyoruz. Bu nedenle olaylara müdahale de geç kalıyoruz. Nedense geniş vizyona sahip, geleceği görebilen insanlarımız gerekli yetkiye sahip değiller. İpler hep başkalarının elinde gibi....
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 20 Haziran 2019, 17:06:26
Cidden sayin amiral cok onemli tesbitlerde bulunmus.  İnsan sunlari soylemeye utanir be! Sokaktaki adama sorsan 3 asagi 5 yukari bunlari soylerdi zaten! Deniz kuvvetlerini kimlere emanet etmisiz yahu?!

Bi' dakka! ben anlamadım şimdi... Kim utanmalı; Amiral mi, mevcut komuta kademesi mi, vatandaş mı?

Amiral, komuta kademesi, deniz kuvvetleri... Hepsi!

Yahu ben sivilim, ben de biliyorum bunlari. Ama altini doldursana be adam!

Yunanla savasmadan Ege sorunu cozulmez demis! Dogru. Peki Yunan benim karsima sm2 ile cikarsa ben naparim diye hic dusundun mu? O yuzden mi "eyy abd" kabadayiligi cekiyoruz?!

Ya da benim dogumhanede karim var. Nurtopu gibi Lhd gemim yolda. Bunun savunmasi icin Cafrad, mildar, atmaca komponentlerini nasil alirim? Diye dusunen yok mu?
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Partikül - 20 Haziran 2019, 17:56:33
Yahu ben sivilim, ben de biliyorum bunlari. Ama altini doldursana be adam!

Amiral daha ne yapabilir ki! Yazmış, söylemiş, ifade etmiş ve hatta doktrin haline getirmiş... Adamcağız MAVİ VATAN kavramı ve doktrininin kuramcısı. Bu üstün hizmetlerinin karşılığı olarak bedel ödetilmiş - yıllarca Silivri zindanlarında yatmış... Ve bütün bunlara rağmen devletine küsmemiş; vatandaşı aydınlatmak, kamuoyu oluşturmak suretiyle vatan hizmetine hali hazırda devam ediyor. Daha ne olsun hocam? ''Helal Olsun'' demek lazım.

Valla hocam, Amiralimizin birkaç gün içinde yapmış olduğu iki videosunu izledim; gerçek anlamda beni tatmin etmiştir. İzlemek isteyenler için videoları aşağıya kopyalamış olayım. Aradığın sorulara cevap bulabileceğini düşünüyorum.

https://www.youtube.com/watch?v=c0s6tYRQUOk&t=8s (https://www.youtube.com/watch?v=c0s6tYRQUOk&t=8s)

https://www.youtube.com/watch?v=UnXHPr2tx6Q&t=1243s (https://www.youtube.com/watch?v=UnXHPr2tx6Q&t=1243s)

Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Raptor44 - 20 Haziran 2019, 18:18:46
Amiralimiz doğru demiş ancak günümüz barış antlaşmalarında toprak alabiliyor muyuz yoksa Kıbrıs gibi çıkmazda mı kalırız haklı olduğumuz davada.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 20 Haziran 2019, 18:31:27
Toprak almak yok. En son Ruslar Kirim'i ilhak etti. Kimseye tanitamadi! Mistral'lerden de oldu.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Partikül - 20 Haziran 2019, 18:46:34
Amiralimiz doğru demiş ancak günümüz barış antlaşmalarında toprak alabiliyor muyuz yoksa Kıbrıs gibi çıkmazda mı kalırız haklı olduğumuz davada.

Ege' de aşağı yukarı 3000-3500 tane ada var deniliyor. Bunlardan bize ait olması gereken adalar bi' şekilde işgal edilmiş ve hadise oldu bittiye getirilmiş! Bunun dışında ismen Yunanistan' a devredilmemiş adalar mevcut. Yunanistan onlara da sahip çıkıyor. Birde aidiyeti belir olmayan ada, adacık ve kayalıklar meselesi var. Çok çetrefilli bir iş yani.

Bu sıkıntılar, iki ülkenin karşılıklı çözüm bulması gereken sorunlar iken meseleyi uluslararası mesele haline getirmek isteyen taraf Yunanistan' dır. Çünkü mesele bir AB meselesi haline geldiği vakitte, hangi tarafın kazançlı çıkacağı açıktır. Ve işin tek çözüm yolunun sert güç kullanmaktan geçtiği bariz bir gerçek. Kısacası eninde sonunda Yunanistan' la kapışacağız. Başka yolu yok.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: metin62 - 20 Haziran 2019, 19:23:46
Oncelikle ben Sn Raptor 44 gibi konuya temkinli yaklasmakla birlikte Sn Partikulun gorusune yani eninde sonunda ozellikle Ege konusunda yunan ile bir kapisma olacagi asikar.

Ancak herseyin bir zamani oldugu gibi ,getiri ve goturu hesabi mevcut bunun icin bunun iyi askeri bir planlama gerektirdigi gibi yurt icerisinde siyasi olarak konsensus ,dista ise konjokturel uygunluk gerektirdigini unutmayalim.Su anda ne yurt dahilinde siyasi bir butunluk icerisindeyiz ,ne de yurt disindaki konjonktur lehimize.Bu nedenle bir sure daha Egedeki durumu izlemeyi ama mevcut durumun aleyhimize daha da gelismesinei tedbirler almaliyiz.Su anda odaklanmamiz gereken oncelikli konu  Dogu Akdenizdeki stratejik hedeflerimize ulasmak icin planlarimizi aksatmadan devam etmek ayni zamanda oldu bittilere acik kapi birakmamak olmalidir.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 24 Haziran 2019, 12:32:02
Çipras tehdit etmiş yine. Türkiye sondaj yaparsa ordumuz hazır demiş.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: metin62 - 24 Haziran 2019, 13:00:46
Çipras tehdit etmiş yine. Türkiye sondaj yaparsa ordumuz hazır demiş.

Tamam pasam oncelikle ,sizi semsiye altina alalim .Sonrasinda da tuzlu soguk ayran verelim iyi gelir bu durulara ;)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Tigerfish - 24 Haziran 2019, 13:44:26
Çipras tehdit etmiş yine. Türkiye sondaj yaparsa ordumuz hazır demiş.

Bir deneselerdi bizde bir şey denesek.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 24 Haziran 2019, 13:50:57
Çipras tehdit etmiş yine. Türkiye sondaj yaparsa ordumuz hazır demiş.

Bir deneselerdi bizde bir şey denesek.

Acaba bu denemeyi yapabilmek için ciddi bir hazırlığımız var mıdır? Yoksa "Yunanlılar nasıl olsa bir şey yapamaz" diyerek bekliyor muyuz?  ::) ???
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Tigerfish - 24 Haziran 2019, 13:56:05
Çipras tehdit etmiş yine. Türkiye sondaj yaparsa ordumuz hazır demiş.

Bir deneselerdi bizde bir şey denesek.

Acaba bu denemeyi yapabilmek için ciddi bir hazırlığımız var mıdır? Yoksa "Yunanlılar nasıl olsa bir şey yapamaz" diyerek bekliyor muyuz?  ::) ???

İnan o hazırlık daha dünden var. İnşallah bir delilik yaparlar ve onlarda bize yapışık adalardan kurtuluşmuş olurlar.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 24 Haziran 2019, 14:00:22
Çipras tehdit etmiş yine. Türkiye sondaj yaparsa ordumuz hazır demiş.

Bir deneselerdi bizde bir şey denesek.

Acaba bu denemeyi yapabilmek için ciddi bir hazırlığımız var mıdır? Yoksa "Yunanlılar nasıl olsa bir şey yapamaz" diyerek bekliyor muyuz?  ::) ???

Deneme yanilma yontemi bizimkisi. 😀
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 24 Haziran 2019, 14:03:14
Çipras tehdit etmiş yine. Türkiye sondaj yaparsa ordumuz hazır demiş.

Bir deneselerdi bizde bir şey denesek.

Acaba bu denemeyi yapabilmek için ciddi bir hazırlığımız var mıdır? Yoksa "Yunanlılar nasıl olsa bir şey yapamaz" diyerek bekliyor muyuz?  ::) ???

İnan o hazırlık daha dünden var. İnşallah bir delilik yaparlar ve onlarda bize yapışık adalardan kurtuluşmuş olurlar.

Nedir o hazirliklar? Mesela adalara kapak mi atiyoruz? Atina'yi mi bombaliyoruz. Bati trakya'yi mi isgal ediyoruz?
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: metin62 - 24 Haziran 2019, 14:12:37
Beyler hevesinizi kirmak istemiyorum. Yunanistanda erken secim ve bu soylem de iceriye donuk.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Tigerfish - 24 Haziran 2019, 14:27:48
Çipras tehdit etmiş yine. Türkiye sondaj yaparsa ordumuz hazır demiş.

Bir deneselerdi bizde bir şey denesek.

Acaba bu denemeyi yapabilmek için ciddi bir hazırlığımız var mıdır? Yoksa "Yunanlılar nasıl olsa bir şey yapamaz" diyerek bekliyor muyuz?  ::) ???

İnan o hazırlık daha dünden var. İnşallah bir delilik yaparlar ve onlarda bize yapışık adalardan kurtuluşmuş olurlar.

Nedir o hazirliklar? Mesela adalara kapak mi atiyoruz? Atina'yi mi bombaliyoruz. Bati trakya'yi mi isgal ediyoruz?
Çipras tehdit etmiş yine. Türkiye sondaj yaparsa ordumuz hazır demiş.

Bir deneselerdi bizde bir şey denesek.

Acaba bu denemeyi yapabilmek için ciddi bir hazırlığımız var mıdır? Yoksa "Yunanlılar nasıl olsa bir şey yapamaz" diyerek bekliyor muyuz?  ::) ???

İnan o hazırlık daha dünden var. İnşallah bir delilik yaparlar ve onlarda bize yapışık adalardan kurtuluşmuş olurlar.

Nedir o hazirliklar? Mesela adalara kapak mi atiyoruz? Atina'yi mi bombaliyoruz. Bati trakya'yi mi isgal ediyoruz?

Bir kozmik odaya bakim.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Raptor44 - 24 Haziran 2019, 15:47:12
Şuan da 15 temmuz sonrasına göre hava kuvvetlerin de yetişmiş personel sayısında iyileşme olsa da  yeterli değil tabi modernize edilmeye veya değiştirilmesi gereken ekipmanlarda var ordu için de bunları da görmek lazım birde Ege deki Yunan denizaltı tehdidi de var
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: ACE - 24 Haziran 2019, 16:19:43
Çipras tehdit etmiş yine. Türkiye sondaj yaparsa ordumuz hazır demiş.

Bir deneselerdi bizde bir şey denesek.

Acaba bu denemeyi yapabilmek için ciddi bir hazırlığımız var mıdır? Yoksa "Yunanlılar nasıl olsa bir şey yapamaz" diyerek bekliyor muyuz?  ::) ???

İnan o hazırlık daha dünden var. İnşallah bir delilik yaparlar ve onlarda bize yapışık adalardan kurtuluşmuş olurlar.

Nedir o hazirliklar? Mesela adalara kapak mi atiyoruz? Atina'yi mi bombaliyoruz. Bati trakya'yi mi isgal ediyoruz?

Yunanistanı neden çok hafife alıyorsunuz bu kadar anlamıyorum. Boyuna göre silahlanma konusunda aşırıya kaçmış bir ülke. Kara savaşı yapacak bir pozisyon yok pek. Durumu hava ve deniz gücü belirleyecek ki onlarda da çok fark yok. Savaş uçağı sayısına bakıyorsun bizden 1 filo eksiği vardır altı üstü. Denizde ise korvet sayımız ile arayı açıyoruz ama öyle çok ezici değil. Adamların adaları da kara konuşlu gemi savar füzeleriyle ayrı bir risk. Hava ile denizi ele geçiren kazanır. Bir de Yunana israil desteğini düşünün. Kara bağlantısı yok; kafa rahat. Hava gücü şu an bizden iyi. Denizaltıları da etkin ve donanmamızı bölebilir. İş bu halde yenilebiliriz ama nüfus sebebiyle işgal edilmeyiz.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: tumucin - 24 Haziran 2019, 17:24:17
Bu yunanlilar dayak istiyor

onun yaninda yahudileride unutmayalim
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 24 Haziran 2019, 17:46:03
Çipras tehdit etmiş yine. Türkiye sondaj yaparsa ordumuz hazır demiş.

Bir deneselerdi bizde bir şey denesek.

Acaba bu denemeyi yapabilmek için ciddi bir hazırlığımız var mıdır? Yoksa "Yunanlılar nasıl olsa bir şey yapamaz" diyerek bekliyor muyuz?  ::) ???

İnan o hazırlık daha dünden var. İnşallah bir delilik yaparlar ve onlarda bize yapışık adalardan kurtuluşmuş olurlar.

Nedir o hazirliklar? Mesela adalara kapak mi atiyoruz? Atina'yi mi bombaliyoruz. Bati trakya'yi mi isgal ediyoruz?
Çipras tehdit etmiş yine. Türkiye sondaj yaparsa ordumuz hazır demiş.

Bir deneselerdi bizde bir şey denesek.

Acaba bu denemeyi yapabilmek için ciddi bir hazırlığımız var mıdır? Yoksa "Yunanlılar nasıl olsa bir şey yapamaz" diyerek bekliyor muyuz?  ::) ???

İnan o hazırlık daha dünden var. İnşallah bir delilik yaparlar ve onlarda bize yapışık adalardan kurtuluşmuş olurlar.

Nedir o hazirliklar? Mesela adalara kapak mi atiyoruz? Atina'yi mi bombaliyoruz. Bati trakya'yi mi isgal ediyoruz?

Bir kozmik odaya bakim.

Ankara'dakinde bisey kalmadi İlker Başbuğ sagolsun. Fransa'daki işe yarar belki.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: ムゲン - 24 Haziran 2019, 18:04:44
Orduları birbine yakın iki ülkeden birinin savaşırız demesiyle dalga geçen arkadaşlar 3-4 yıl önce Rusya ile savaşıp Moskovada akşam namazı kılacak olan arkadaşlarla aynılar. Sen nasıl Amerika için gerekirse savaşırız diyorsan Yunanlılarda savaşırız diyor. Sen nasıl Türkiyenin haklarını yedirmem diyorsan Yunanlılarda aynısını diyor. ne var bunda gülecek anlamadım ? Şimdi desemki Yunanistanın içinde mi çok hain vardır yoksa Türkiyede mi diye sorsam susup kalacaksınız.. Ordusunun içinde en fazla hain çıkan ülke hangisi desem susup kalacaksınız. Ordu bilgilerini Amerikaya peşkeş çeken ülke hangisi desem susup kalacaksınız. Vatansever tüm komutanları içeri atılan yerlerine sınav sorularını çalarak gelen komutanların oldugu ülke hangisi desep susup kalacaksınız..Niye küçümsüyorsunuz yahu adamları. Senin adamlardan neyin üstün ? Denizaltılarıyla Egeye dalsalar gemi gezdiremiyceksin. Yunan pilotları bir Amerikan yada İsrail pilotları kadar olmasada gayet kaliteli pilotlardır. Senin kaliteli pilotların hapiste suan. Hava kuvvetlerinde 1000-2000 saat ucus tecrübesi olan kaç pilotun var ? Amiral bulamadık albayları amiral yaptık. Tecrübe yok. Neyimiz varda kimi küçümsüyorsunuz.Bir seçimde halk birbirini vurma noktyasına geliyor bu ülkede. Sonra kalkıp Yunanistanı küçümsüyoruz. Ne günlere kaldık
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Tigerfish - 24 Haziran 2019, 18:11:02
Orduları birbine yakın iki ülkeden birinin savaşırız demesiyle dalga geçen arkadaşlar 3-4 yıl önce Rusya ile savaşıp Moskovada akşam namazı kılacak olan arkadaşlarla aynılar. Sen nasıl Amerika için gerekirse savaşırız diyorsan Yunanlılarda savaşırız diyor. Sen nasıl Türkiyenin haklarını yedirmem diyorsan Yunanlılarda aynısını diyor. ne var bunda gülecek anlamadım ? Şimdi desemki Yunanistanın içinde mi çok hain vardır yoksa Türkiyede mi diye sorsam susup kalacaksınız.. Ordusunun içinde en fazla hain çıkan ülke hangisi desem susup kalacaksınız. Ordu bilgilerini Amerikaya peşkeş çeken ülke hangisi desem susup kalacaksınız. Vatansever tüm komutanları içeri atılan yerlerine sınav sorularını çalarak gelen komutanların oldugu ülke hangisi desep susup kalacaksınız..Niye küçümsüyorsunuz yahu adamları. Senin adamlardan neyin üstün ? Denizaltılarıyla Egeye dalsalar gemi gezdiremiyceksin. Yunan pilotları bir Amerikan yada İsrail pilotları kadar olmasada gayet kaliteli pilotlardır. Senin kaliteli pilotların hapiste suan. Hava kuvvetlerinde 1000-2000 saat ucus tecrübesi olan kaç pilotun var ? Amiral bulamadık albayları amiral yaptık. Tecrübe yok. Neyimiz varda kimi küçümsüyorsunuz.Bir seçimde halk birbirini vurma noktyasına geliyor bu ülkede. Sonra kalkıp Yunanistanı küçümsüyoruz. Ne günlere kaldık

Ağızındaki lafı fazla gevelemeden net konuş. Ne demek istiyorsun?
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: ムゲン - 24 Haziran 2019, 22:11:00
Orduları birbine yakın iki ülkeden birinin savaşırız demesiyle dalga geçen arkadaşlar 3-4 yıl önce Rusya ile savaşıp Moskovada akşam namazı kılacak olan arkadaşlarla aynılar. Sen nasıl Amerika için gerekirse savaşırız diyorsan Yunanlılarda savaşırız diyor. Sen nasıl Türkiyenin haklarını yedirmem diyorsan Yunanlılarda aynısını diyor. ne var bunda gülecek anlamadım ? Şimdi desemki Yunanistanın içinde mi çok hain vardır yoksa Türkiyede mi diye sorsam susup kalacaksınız.. Ordusunun içinde en fazla hain çıkan ülke hangisi desem susup kalacaksınız. Ordu bilgilerini Amerikaya peşkeş çeken ülke hangisi desem susup kalacaksınız. Vatansever tüm komutanları içeri atılan yerlerine sınav sorularını çalarak gelen komutanların oldugu ülke hangisi desep susup kalacaksınız..Niye küçümsüyorsunuz yahu adamları. Senin adamlardan neyin üstün ? Denizaltılarıyla Egeye dalsalar gemi gezdiremiyceksin. Yunan pilotları bir Amerikan yada İsrail pilotları kadar olmasada gayet kaliteli pilotlardır. Senin kaliteli pilotların hapiste suan. Hava kuvvetlerinde 1000-2000 saat ucus tecrübesi olan kaç pilotun var ? Amiral bulamadık albayları amiral yaptık. Tecrübe yok. Neyimiz varda kimi küçümsüyorsunuz.Bir seçimde halk birbirini vurma noktyasına geliyor bu ülkede. Sonra kalkıp Yunanistanı küçümsüyoruz. Ne günlere kaldık

Ağızındaki lafı fazla gevelemeden net konuş. Ne demek istiyorsun?
Neyini anlamadın. Asarız keserizle iş olmuyor. Dünya tarihi küçümsenen ülkelerin zaferleriyle dolu. Düşmanı küçümsemeyelim diyorum. Ortada koskoca amerikanın her türlü pis numaralarına rağmen vietnam örneği var. Biz nasıl kendimizden büyük güçlü ülkelere vatanımız için , bayragımız için namusumuz için savaşırız diyorsak bu hangi ülke olursa olsun farketmez bizim savaşacagımız ülkelerde bize o gözle bakıyor diyorum. Kimseyi küçümsemeyelim diyorum. Daha nasıl anlatayım. Bu ülkenin ordusu yıllardır yıpratıldı. Buna ister ergenekon de ister 15 temmuz. Biz daha yaralıyız. Ülkelerarası savaş Afrine , Fırat kalkanına benzemez diyorum.Hepimiz bir savaş çıksa cepheye gidecek insanlarız. O ülke insanlarıda öyle yani kolay savaş yok demek istiyorum. Bunu anlamışsındır heralde.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: カメせ - 26 Haziran 2019, 00:40:51
(https://pbs.twimg.com/media/D97mrqtXsAIdO1T?format=jpg&name=small)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 26 Haziran 2019, 08:38:04
Konuya ilişkin ilginç bir yorum yapmış bir arkadaşımız. Bu yorum muhtemelen buradan Çipras'a kadar gider. Ciddiye almasını öneririm.  ;D ;D

(https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/65455930_2653308858021022_8748123778019491840_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQkVsnujwJEFiBFN1QcqramgJC2_OqKTtTTYQVnrUCDRMAC9ke9DCmjMW_A_6HAjyyg&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=ed181726608a5d18e93584544d48f06e&oe=5D895AE2)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: fırtına06 - 26 Haziran 2019, 08:50:08
Hiç çatışmaya gerek yok aslında. Sınır kapılarını açarız 100.000 Suriye'li sınır kapılarına yığılır ondan sonra anlarlar Türkiye'ye posta koymak neymiş :)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Hilal-i Ahmer - 26 Haziran 2019, 09:27:45
Yunanistan nicelik olarak bizden bir veya iki adım geride olsada nitelik olarak herhangi bir savaş ve çatışma ortamını yaklaşık 100 senedir deneyimlememiş bir ülke.

Bu çıkar çatışmasında olduğumuz hasım ülkeyi küçümsemek değil ama bazı konularda ciddi sıkıntılar çekebiliceklerini onlarda bilmekte.

Operasyon planlamaları her ne kadar teknoloji odaklı olsada harbe hazırlık ve askerlerin o ortama alışma süreçleri şok saldırılar karşısında oldukça sıkıntı bir yapıda olacağı aşikardır.

Türk ordusu yaklaşık 30 senedir engebeli arazi ve geniş arazide taktik saldırılar ve harp tekniklerinde oldukça deneyimlenmiş bir ülke özellik ile 1974 Barış harekatında ve sonraki terör olaylarındaki eksiklikler ve hataları hızlı bir şekilde olmasada tamamlamayı başarmış bunun üstüne bir çok farklı düşman taktiğine göre hızlı ve nokta atış operasyonları vasıtası ile ordunun dinamik kalmasını sağlamıştır.

Özellik ile afrin ve diğer operasyonlarda gerek tank taktikleri gerek en büyük düşmanları olan gelişmiş ATGM füzeleri karşısında öz savunma sistemlerini ivedilik ile üretmiş ve entegrasyonunu sağlamıştır.

Bu yukarıda saydığım bir kaç örnek misal Yunan ordusunda mevcut değildir.Tankları evet modern olabilir ama en modern tankların bile savaş alanında iyi yönetilmediği ve sadece tank a güvenerek iş yapıldığında bile ne kadar acı sonuçları olacağını bilmeden bu konuda deneyimli ve eksiklerini kapatıp yerine hızlıca milli çözümler üreten bir ülke karşısında çok fazla şanslarının olacağını açıkca düşünmüyorum.

Evet Yunanistan elindeki stoğun tamamını bize kullanarak bir elin parmaığını kırabilir ama biz o elin bileğe bağlı olan kısmını kıracağımızıda Yunan Genelkurmayı ve devlet otoriterleri zaten biliyor.O yüzden AB ve Amerikaya şikayet edip İsrail ve Mısır ile anlaşmalar yapıyor.Çünkü biliyor ki şu an Askeri açıdan teknolojik ve nitelik bakımında da oldukça farkı açmış bulunmaktayız.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 26 Haziran 2019, 09:53:08
Yunanistan nicelik olarak bizden bir veya iki adım geride olsada nitelik olarak herhangi bir savaş ve çatışma ortamını yaklaşık 100 senedir deneyimlememiş bir ülke.

Bu çıkar çatışmasında olduğumuz hasım ülkeyi küçümsemek değil ama bazı konularda ciddi sıkıntılar çekebiliceklerini onlarda bilmekte.

Operasyon planlamaları her ne kadar teknoloji odaklı olsada harbe hazırlık ve askerlerin o ortama alışma süreçleri şok saldırılar karşısında oldukça sıkıntı bir yapıda olacağı aşikardır.

Türk ordusu yaklaşık 30 senedir engebeli arazi ve geniş arazide taktik saldırılar ve harp tekniklerinde oldukça deneyimlenmiş bir ülke özellik ile 1974 Barış harekatında ve sonraki terör olaylarındaki eksiklikler ve hataları hızlı bir şekilde olmasada tamamlamayı başarmış bunun üstüne bir çok farklı düşman taktiğine göre hızlı ve nokta atış operasyonları vasıtası ile ordunun dinamik kalmasını sağlamıştır.

Özellik ile afrin ve diğer operasyonlarda gerek tank taktikleri gerek en büyük düşmanları olan gelişmiş ATGM füzeleri karşısında öz savunma sistemlerini ivedilik ile üretmiş ve entegrasyonunu sağlamıştır.

Bu yukarıda saydığım bir kaç örnek misal Yunan ordusunda mevcut değildir.Tankları evet modern olabilir ama en modern tankların bile savaş alanında iyi yönetilmediği ve sadece tank a güvenerek iş yapıldığında bile ne kadar acı sonuçları olacağını bilmeden bu konuda deneyimli ve eksiklerini kapatıp yerine hızlıca milli çözümler üreten bir ülke karşısında çok fazla şanslarının olacağını açıkca düşünmüyorum.

Evet Yunanistan elindeki stoğun tamamını bize kullanarak bir elin parmaığını kırabilir ama biz o elin bileğe bağlı olan kısmını kıracağımızıda Yunan Genelkurmayı ve devlet otoriterleri zaten biliyor.O yüzden AB ve Amerikaya şikayet edip İsrail ve Mısır ile anlaşmalar yapıyor.Çünkü biliyor ki şu an Askeri açıdan teknolojik ve nitelik bakımında da oldukça farkı açmış bulunmaktayız.

+1

Bu konuda yaptığımız şakalar bir yana, Yunanistan'ın son yıllardaki savunma alanında sahip olduğu modern sistemleri göz ardı etmeden, olası bir çatışmada kendileri için felaket ve paniğe yol açacak ciddi sürpriz saldırılar yapabileceğimizi düşünüyorum. Kendi ürettiğimiz füzeler ve hatta topçu birimlerle yakın adalardaki askeri yığınaklarını bir anda saf dışı bırakabiliriz. Hiç suya sabuna dokunmadan. Sürü ihalarla bile hava savunma sistemlerini kısa sürede tüketmelerini bile sağlayabiliriz. Bir çok seçenek mevcut. Bu seçeneklerle Yunan ordusunun kolunu kanadını kırdıktan sonra, klasik harp taktiklerini uygulayabiliriz.

Sanıyorum bu konuda karar verici olanlar, zaten uzun zamandır süren Türk-Yunan çekişmesi nedeniyle oldukça fazla sürpriz planlamışlardır.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: fırtına06 - 26 Haziran 2019, 10:58:30
Zaten son yıllarda savunma sanayiimizi ciddi bir şekilde takip etmeleri boşuna değil. Bizim kendi başına yaptığımız sistemleri Yunanlılar ya hazır alım yaparak ya da diğer ülkelerle anlaşmalar yaparak dengelemeye çalışıyorlar. Bunun son örneği ABD'den hibe olarak aldıkları Kiowa Warrior'lar. Onlar Ege'de gözlem ve keşif için bu helikopterleri kullanacakken biz kendi yaptığımız İHA'ları kullanıyoruz.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 26 Haziran 2019, 11:58:23
Zaten son yıllarda savunma sanayiimizi ciddi bir şekilde takip etmeleri boşuna değil. Bizim kendi başına yaptığımız sistemleri Yunanlılar ya hazır alım yaparak ya da diğer ülkelerle anlaşmalar yaparak dengelemeye çalışıyorlar. Bunun son örneği ABD'den hibe olarak aldıkları Kiowa Warrior'lar. Onlar Ege'de gözlem ve keşif için bu helikopterleri kullanacakken biz kendi yaptığımız İHA'ları kullanıyoruz.

Kebdi ihalarimizla bayraktar ve sinifini kastediyorsan, onlar ege'de ise yaramaz. Globalhawk sinifi ucak gerek.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: fırtına06 - 26 Haziran 2019, 12:31:39
Zaten son yıllarda savunma sanayiimizi ciddi bir şekilde takip etmeleri boşuna değil. Bizim kendi başına yaptığımız sistemleri Yunanlılar ya hazır alım yaparak ya da diğer ülkelerle anlaşmalar yaparak dengelemeye çalışıyorlar. Bunun son örneği ABD'den hibe olarak aldıkları Kiowa Warrior'lar. Onlar Ege'de gözlem ve keşif için bu helikopterleri kullanacakken biz kendi yaptığımız İHA'ları kullanıyoruz.

Kebdi ihalarimizla bayraktar ve sinifini kastediyorsan, onlar ege'de ise yaramaz. Globalhawk sinifi ucak gerek.


Ben örnek verdim sadece. Yunanlılar Bayraktar sınıfını bile görmezden gelemiyorlar ki önlemek için F-16 kaldırıyorlar bu bile önemli bir maliyet onlar için. Elbet yakında Global Hawk sınıfında olmasa bile Egede yeni oyuncaklarımızı görürüz Aksungur gibi, Akıncı gibi, Hürkuş - Hürjet gibi...
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 26 Haziran 2019, 12:52:32
Zaten son yıllarda savunma sanayiimizi ciddi bir şekilde takip etmeleri boşuna değil. Bizim kendi başına yaptığımız sistemleri Yunanlılar ya hazır alım yaparak ya da diğer ülkelerle anlaşmalar yaparak dengelemeye çalışıyorlar. Bunun son örneği ABD'den hibe olarak aldıkları Kiowa Warrior'lar. Onlar Ege'de gözlem ve keşif için bu helikopterleri kullanacakken biz kendi yaptığımız İHA'ları kullanıyoruz.

Kebdi ihalarimizla bayraktar ve sinifini kastediyorsan, onlar ege'de ise yaramaz. Globalhawk sinifi ucak gerek.


Ben örnek verdim sadece. Yunanlılar Bayraktar sınıfını bile görmezden gelemiyorlar ki önlemek için F-16 kaldırıyorlar bu bile önemli bir maliyet onlar için. Elbet yakında Global Hawk sınıfında olmasa bile Egede yeni oyuncaklarımızı görürüz Aksungur gibi, Akıncı gibi, Hürkuş - Hürjet gibi...

İste ornek vermekle olmuyor o isler. Motorunu termal kamerasini vermiyor adam sana. Reklam yaptiginla, caka sattiginla kaliyorsun.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: fırtına06 - 26 Haziran 2019, 13:05:46
Zaten son yıllarda savunma sanayiimizi ciddi bir şekilde takip etmeleri boşuna değil. Bizim kendi başına yaptığımız sistemleri Yunanlılar ya hazır alım yaparak ya da diğer ülkelerle anlaşmalar yaparak dengelemeye çalışıyorlar. Bunun son örneği ABD'den hibe olarak aldıkları Kiowa Warrior'lar. Onlar Ege'de gözlem ve keşif için bu helikopterleri kullanacakken biz kendi yaptığımız İHA'ları kullanıyoruz.

Kebdi ihalarimizla bayraktar ve sinifini kastediyorsan, onlar ege'de ise yaramaz. Globalhawk sinifi ucak gerek.


Ben örnek verdim sadece. Yunanlılar Bayraktar sınıfını bile görmezden gelemiyorlar ki önlemek için F-16 kaldırıyorlar bu bile önemli bir maliyet onlar için. Elbet yakında Global Hawk sınıfında olmasa bile Egede yeni oyuncaklarımızı görürüz Aksungur gibi, Akıncı gibi, Hürkuş - Hürjet gibi...

İste ornek vermekle olmuyor o isler. Motorunu termal kamerasini vermiyor adam sana. Reklam yaptiginla, caka sattiginla kaliyorsun.

Hiç olmazsa Yunanlılar gibi hazır alım yapmıyoruz kendimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Siz her zamanki gibi muhalefet olmaya ve olumsuz düşünmeye devam edebilirsiniz ama her yönüyle savunma sanayiinde Yunanlılardan tamamen farklı bir seviyede olduğumuz da bir gerçek.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: BATTLESTAR - 26 Haziran 2019, 13:11:49
Yunanlıları askeri açıdan baskı altında tutmak ve bunu arttırmanın bize totalde kesin bir faydası olacağından şüpheliyim. Evet biz bu adamları yeneriz, vururuz, üstünüz vs. ancak karşı tarafında doğal olarak kendine ait avantajları var. Yunan medyasını takip ettiğim kadarıyla bize karşı sağlam durmaya ve atara atar diye tabir ettiğimiz durumdalar ancak çok belli ki adamlar bizden bir hoş seda bekliyor.

Nasıl ?

Hani kendinizden daha üst mevki veya daha güçlü biriyle bir anlaşmazlık yaşarsınız kısasa kısas der ama endişelenirsiniz ya karşı taraftan en ufak olumlu bir davranış ve söz de yelkenleri indirmek için şu an o psikolojik durumdalar.

Yani ....

Bizim ordumuz sağlam ve kararlı olmalı aynı zamanda devletimizde ancak dışişlerimizde ılımlı olmalı ve Yunanistanla tansiyonu her zaman düşük tutmaya çalışmalı. Strateji enstitülerimizin çıkaracağı raporlarla Yunanistan üzerinde bir grand strategy oluşturmak zorundayız. 

Mantıklı Olan Yunanlılarla egede , akdenizde karşı karşıya olmak değil. Mantıklı olan Yunanlıları Türk kültürü ve dizileriyle etki altına almak. Türk beyaz eşya, mobilya, gıda vb. firmalarını yunan piyasasına sokmak. Yunanlılarla iyi ilişkiler ve işbirliği geliştirip egeyi iki taraflı bir Turizm cennetine çevirmek. Zaten bölge iki tarafın otellerini doldurmaya yetecek kadar turist kapasitesi sağlayabilir.

İnanın böyle bir senaryo doğu akdenizden çıkacak petrol veya doğalgaza eşdeğer ekonomik kazanç sağlamaya adaydır bize.

Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: fırtına06 - 26 Haziran 2019, 13:24:02
Yunanlıları askeri açıdan baskı altında tutmak ve bunu arttırmanın bize totalde kesin bir faydası olacağından şüpheliyim. Evet biz bu adamları yeneriz, vururuz, üstünüz vs. ancak karşı tarafında doğal olarak kendine ait avantajları var. Yunan medyasını takip ettiğim kadarıyla bize karşı sağlam durmaya ve atara atar diye tabir ettiğimiz durumdalar ancak çok belli ki adamlar bizden bir hoş seda bekliyor.

Nasıl ?

Hani kendinizden daha üst mevki veya daha güçlü biriyle bir anlaşmazlık yaşarsınız kısasa kısas der ama endişelenirsiniz ya karşı taraftan en ufak olumlu bir davranış ve söz de yelkenleri indirmek için şu an o psikolojik durumdalar.

Yani ....

Bizim ordumuz sağlam ve kararlı olmalı aynı zamanda devletimizde ancak dışişlerimizde ılımlı olmalı ve Yunanistanla tansiyonu her zaman düşük tutmaya çalışmalı. Strateji enstitülerimizin çıkaracağı raporlarla Yunanistan üzerinde bir grand strategy oluşturmak zorundayız. 

Mantıklı Olan Yunanlılarla egede , akdenizde karşı karşıya olmak değil. Mantıklı olan Yunanlıları Türk kültürü ve dizileriyle etki altına almak. Türk beyaz eşya, mobilya, gıda vb. firmalarını yunan piyasasına sokmak. Yunanlılarla iyi ilişkiler ve işbirliği geliştirip egeyi iki taraflı bir Turizm cennetine çevirmek. Zaten bölge iki tarafın otellerini doldurmaya yetecek kadar turist kapasitesi sağlayabilir.

İnanın böyle bir senaryo doğu akdenizden çıkacak petrol veya doğalgaza eşdeğer ekonomik kazanç sağlamaya adaydır bize.
+1
Hocam yazdıklarınızda haklısınız zatem kimse Yunanistan ile bir çatışma olmasını istemez fakat bizimde niyetimiz ne kadar iyi olursa olsun karşı taraf gerginlikten yanaysa haklarımızı korumamız gerekir ve bunda hükümetimizin, TSK'nin ve komuta kademesinin kararlılığı çok önemli. Zaten Yunanlıların seslerinin bu kadar yüksek çıkmasının nedenide sırtlarını AB ve ABD' ye dayamış olmalarıdır. Madem bir çatışma gerginlik istemiyoruz diplomatlarımızın bizim ve Kıbrıs'lı Türklerin haklılığını her platformda anlatmaları ve dile getirmeleri şarttır.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: serkan1976 - 26 Haziran 2019, 14:52:10
Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı savaşa girmeyi göze alması demek ; Fenerbahçe'nin şu kadrosuyla "Ben Barcelona'yı İspanya'da 5'lik yaparım" demekle aynı şey...

Yunanistan sadece bizim Akdeniz'deki politikalarımıza engel olmak için Ege'den geçişimizde zorluk çıkarır başka da bir şey yapamaz...

Zaten hiçbir devletin salt  Yunanlılara güvenerek  bize karşı koalisyona gireceğine zannetmiyorum...

Biz hızla yerli savunma sanayi ürünlerimizi millileştirmeliyiz... Acilen yerli üretim ; 1 tank, 1 fırkateyn , 1 savaş uçağı platformunu silahlı kuvvetlerimize katmalıyız...

Yunanlılar taşıma suyuyla değirmeni döndürmeye çalışsın bakalım biz fabrika ve tersanelerimizde birbiri ardına kendi milli silahlarımızı üretiriz...
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Tigerfish - 26 Haziran 2019, 16:21:20
Yunanistan nicelik olarak bizden bir veya iki adım geride olsada nitelik olarak herhangi bir savaş ve çatışma ortamını yaklaşık 100 senedir deneyimlememiş bir ülke.

Bu çıkar çatışmasında olduğumuz hasım ülkeyi küçümsemek değil ama bazı konularda ciddi sıkıntılar çekebiliceklerini onlarda bilmekte.

Operasyon planlamaları her ne kadar teknoloji odaklı olsada harbe hazırlık ve askerlerin o ortama alışma süreçleri şok saldırılar karşısında oldukça sıkıntı bir yapıda olacağı aşikardır.

Türk ordusu yaklaşık 30 senedir engebeli arazi ve geniş arazide taktik saldırılar ve harp tekniklerinde oldukça deneyimlenmiş bir ülke özellik ile 1974 Barış harekatında ve sonraki terör olaylarındaki eksiklikler ve hataları hızlı bir şekilde olmasada tamamlamayı başarmış bunun üstüne bir çok farklı düşman taktiğine göre hızlı ve nokta atış operasyonları vasıtası ile ordunun dinamik kalmasını sağlamıştır.

Özellik ile afrin ve diğer operasyonlarda gerek tank taktikleri gerek en büyük düşmanları olan gelişmiş ATGM füzeleri karşısında öz savunma sistemlerini ivedilik ile üretmiş ve entegrasyonunu sağlamıştır.

Bu yukarıda saydığım bir kaç örnek misal Yunan ordusunda mevcut değildir.Tankları evet modern olabilir ama en modern tankların bile savaş alanında iyi yönetilmediği ve sadece tank a güvenerek iş yapıldığında bile ne kadar acı sonuçları olacağını bilmeden bu konuda deneyimli ve eksiklerini kapatıp yerine hızlıca milli çözümler üreten bir ülke karşısında çok fazla şanslarının olacağını açıkca düşünmüyorum.

Evet Yunanistan elindeki stoğun tamamını bize kullanarak bir elin parmaığını kırabilir ama biz o elin bileğe bağlı olan kısmını kıracağımızıda Yunan Genelkurmayı ve devlet otoriterleri zaten biliyor.O yüzden AB ve Amerikaya şikayet edip İsrail ve Mısır ile anlaşmalar yapıyor.Çünkü biliyor ki şu an Askeri açıdan teknolojik ve nitelik bakımında da oldukça farkı açmış bulunmaktayız.


Hemde süper +1

Senelerden beri teknik ve lojistik bakımından birbirleriyle karşılaştırılmasını tekrar ele aldığınız için size teşekkür ediyorum. Beya  sabırlı olarak tekrar her perspektiften güzelce ortaya döktünüz. Bu konuyu inceliğine kadar kaç kez ele aldık bilseniz ama aramızdaki bazıları halen papağan gibi tekrar ve tekrar “Yunan’ı hafife almayın onların da silahları var” mevzusundan bana gına gelmeye başladı. Evet envanterlerinde  bir çok Sistemleri var. Ancak bunların kaç adeti operasyonel durumda? Kafa Kuvvetleri’nin savaş uçaklarını kaç adetti gece uçuş yeteneğinde? Hiç biri . Herbirin update tarihlerini maliye nedeniyle kaçırdılar. Daha bugüne kadar Savaş uçakları modernizasyona  tabi tutulmuş değildir.

Tanklarıyla neden uzun zamandır tatbikat yapamadılar? Daha doğrusu neden gerçek atışlar  yapılmadı? Almanya kendi envanterlerinden onlara tank topu vermeselerdi Tankları ancak Sight Seeing  turlara yarardı. Yakıtları varsa tabiki. Akdeniz’de Yavuz’un peşine takılan fırkateyn yakıtı bittiği için can havliyle ancak geri dönebildiler. Yoksa talimlik gibi denizin ortasında kalacaklardı aptallar.

İran’ın yaptığı gibi kağıt üzerinde olan kaplan kuyruğu sıkıştığında kedi gibi miyavlar.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 26 Haziran 2019, 16:55:35
Zaten son yıllarda savunma sanayiimizi ciddi bir şekilde takip etmeleri boşuna değil. Bizim kendi başına yaptığımız sistemleri Yunanlılar ya hazır alım yaparak ya da diğer ülkelerle anlaşmalar yaparak dengelemeye çalışıyorlar. Bunun son örneği ABD'den hibe olarak aldıkları Kiowa Warrior'lar. Onlar Ege'de gözlem ve keşif için bu helikopterleri kullanacakken biz kendi yaptığımız İHA'ları kullanıyoruz.

Kebdi ihalarimizla bayraktar ve sinifini kastediyorsan, onlar ege'de ise yaramaz. Globalhawk sinifi ucak gerek.


Ben örnek verdim sadece. Yunanlılar Bayraktar sınıfını bile görmezden gelemiyorlar ki önlemek için F-16 kaldırıyorlar bu bile önemli bir maliyet onlar için. Elbet yakında Global Hawk sınıfında olmasa bile Egede yeni oyuncaklarımızı görürüz Aksungur gibi, Akıncı gibi, Hürkuş - Hürjet gibi...

İste ornek vermekle olmuyor o isler. Motorunu termal kamerasini vermiyor adam sana. Reklam yaptiginla, caka sattiginla kaliyorsun.

Hiç olmazsa Yunanlılar gibi hazır alım yapmıyoruz kendimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Siz her zamanki gibi muhalefet olmaya ve olumsuz düşünmeye devam edebilirsiniz ama her yönüyle savunma sanayiinde Yunanlılardan tamamen farklı bir seviyede olduğumuz da bir gerçek.

Ortada elestirilecek birsey varsa elestiririm. Kimse de karisamaz. Yaptigin tek iha bayraktar. Onunla Ege'yi kontrol edebilecegini sanmak taka ile destroyere kafa tutmak demektir!

Birseyi uretmek ile onun herseyine vakif olmak da farkli seylerdir. Neyse konu dagilmasin.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 26 Haziran 2019, 17:01:01

Ortada elestirilecek birsey varsa elestiririm. Kimse de karisamaz. Yaptigin tek iha bayraktar. Onunla Ege'yi kontrol edebilecegini sanmak taka ile destroyere kafa tutmak demektir!Anka, milli radarıyla Ege ve Akdeniz'de

([url]http://i.hurimg.com/i/hurriyet/75/750x422/5cd3f3e767b0a92e780358e8.jpg[/url])

Milli İHA Anka, yeni faydalı yükü milli SAR radarıyla göreve başladı. SAR radarı ve kamera yüklü Anka, Deniz Kuvvetlerinin su üstü keşif ve gözetleme görevleri için Ege ve Akdeniz'de kullanılacak. Radar sayesinde uzak menzilden ve bulut üzerinden istihbarat toplama yeteneğine sahip olan Anka, su üstü unsurlarının türünü tespit edebilecek ve konumlama yapabilecek.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen "Anka"ların kullandığı faydalı yüklere yeni bir milli ürün eklendi.

Kamera, sinyal istihbarat, telsiz röle ve silah faydalı yüklerini taşıma kabiliyetine sahip Anka İHA Sistemi, yeni faydalı yükü milli SAR ile göreve başladı.
SAR ve kamera yüklü Anka, Deniz Kuvvetlerinin su üstü keşif ve gözetleme görevleri için Ege ve Akdeniz'de kullanılacak.

Radar sayesinde uzak menzilden ve bulut üzerinden istihbarat toplama yeteneğine sahip olan sistem, su üstü unsurlarının türünü tespit edebilecek ve
konumlama yapabilecek. Görüntüleme modlarıyla liman, üs bölgesi gibi stratejik hedeflerden istihbarat toplanabilecek. Arama modlarıyla hareketli hedeflerin hızı ve konumları belirlenebilecek.

Prototipi 2013'te tamamlanan Anka, 2016'da envantere girdi. Geçen sürede Ankaların konfigürasyonları çeşitlendi, güvenlik güçlerinin de ihtiyaçları doğrultusunda birtakım değişikliklerle sistem daha da geliştirildi.

Halen çeşitli konfigürasyonlarda 20'ye yakın Anka güvenlik güçleri tarafından kullanılıyor. Ankaların uçuş süresi 15 bin saati geride bıraktı.

Ankalar, son dönemde gerçekleştirilen harekatlarda karıştırma gibi yoğun harp koşullarında başarıyla kullanıldı.

Yeni ihtiyaçlar kapsamında yeni faydalı yüklerle donatılan Ankaların keşif-gözetleme kabiliyetleri güçlendirilip, daha geniş bir alanı kapsayacak şekilde geliştiriliyor.

([url]http://i.hurimg.com/i/hurriyet/75/0x0/5cd3f3b667b0a92e780358e2[/url])

SARPER'İ ASELSAN GELİŞTİRDİ

ASELSAN, hava platformları için geliştirdiği görüntüleme ve hareketli hedef tespit radarı Sarper SAR Sistemi'nin seri üretimlerini tamamlayarak TUSAŞ'a teslim etmişti. Bu sistemlerden biri Anka'ya entegre edilerek uçuş testleri gerçekleştirilmişti.

Sarper, insanlı ve insansız hava platformlarında, yüksek çözünürlüklü yeryüzü görüntüleme ve hareketli hedef tespiti amaçlı olarak kullanılabiliyor.
Havadan gözetleme uygulamalarında SAR sensörleri, yağışlı/bulutlu ve karanlık havada dahi görüntüleme yapabilme kabiliyetleriyle önemli kazanımlar sağlıyor. Sarper sistemi, fiziksel kısıtların elverdiği en hassas çözünürlükte görüntü temin ediyor, uygulanan özel anten tasarımı ve sinyal işleme yaklaşımları sayesinde aynı anten üzerinden görüntüleme ve hareketli hedef tespiti yapabiliyor.


([url]http://i.hurimg.com/i/hurriyet/75/0x0/5cd3f3bf67b0a92e780358e4[/url])

Askeri alanda keşif ve gözetleme uygulamalarında kullanılan Sarper, sivil alanda ise doğal afet sonrası hasar tespiti ve kriz yönetimi, şehir planlama ve haritacılık uygulamalarında kullanılabilecek şekilde geliştirildi.
Sarper, 30 bin feet irtifaya kadar çalışabiliyor.


[url]http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/anka-milli-radariyla-ege-ve-akdenizde-41208379[/url] ([url]http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/anka-milli-radariyla-ege-ve-akdenizde-41208379[/url])
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 26 Haziran 2019, 17:04:57
Guzel. Anka'nin havada kalis suresi nedir? Ucus menzili nedir? (Harekat yaricapi degil yanlis olmasin)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Tigerfish - 26 Haziran 2019, 17:28:49
Zaten son yıllarda savunma sanayiimizi ciddi bir şekilde takip etmeleri boşuna değil. Bizim kendi başına yaptığımız sistemleri Yunanlılar ya hazır alım yaparak ya da diğer ülkelerle anlaşmalar yaparak dengelemeye çalışıyorlar. Bunun son örneği ABD'den hibe olarak aldıkları Kiowa Warrior'lar. Onlar Ege'de gözlem ve keşif için bu helikopterleri kullanacakken biz kendi yaptığımız İHA'ları kullanıyoruz.

Kebdi ihalarimizla bayraktar ve sinifini kastediyorsan, onlar ege'de ise yaramaz. Globalhawk sinifi ucak gerek.


Ben örnek verdim sadece. Yunanlılar Bayraktar sınıfını bile görmezden gelemiyorlar ki önlemek için F-16 kaldırıyorlar bu bile önemli bir maliyet onlar için. Elbet yakında Global Hawk sınıfında olmasa bile Egede yeni oyuncaklarımızı görürüz Aksungur gibi, Akıncı gibi, Hürkuş - Hürjet gibi...

İste ornek vermekle olmuyor o isler. Motorunu termal kamerasini vermiyor adam sana. Reklam yaptiginla, caka sattiginla kaliyorsun.

Hiç olmazsa Yunanlılar gibi hazır alım yapmıyoruz kendimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Siz her zamanki gibi muhalefet olmaya ve olumsuz düşünmeye devam edebilirsiniz ama her yönüyle savunma sanayiinde Yunanlılardan tamamen farklı bir seviyede olduğumuz da bir gerçek.

Ortada elestirilecek birsey varsa elestiririm. Kimse de karisamaz. Yaptigin tek iha bayraktar. Onunla Ege'yi kontrol edebilecegini sanmak taka ile destroyere kafa tutmak demektir!

Birseyi uretmek ile onun herseyine vakif olmak da farkli seylerdir. Neyse konu dagilmasin.

Bu Almanya’nın sicağında neden beni yazmaya zorluyorsun? İHA olarak sadece Bayraktarmı var piyasada? Bizim Anka’mız ihalaştı sihalaştı haberin yok. Satcomlaştı bile.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 26 Haziran 2019, 17:54:20
Guzel. Anka'nin havada kalis suresi nedir? Ucus menzili nedir? (Harekat yaricapi degil yanlis olmasin)


Anka 30,000 Feet Bayraktar da 24,000 feet irtifaya çıkabiliyor. Her ikisi de 24 saat havada kalabiliyorlar. İletişim menzilleri 150 km. Bu irtifa ve kontrol menzili içerisinde Ege'de ve Akdeniz'de oldukça büyük bir alanı kontrol edebilirsin!

Buyur buradan bak...

https://www.tai.com.tr/urun/anka (https://www.tai.com.tr/urun/anka)

http://baykarsavunma.com/sistemler-2/bayraktar-taktik-iha/ (http://baykarsavunma.com/sistemler-2/bayraktar-taktik-iha/)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 26 Haziran 2019, 18:03:47
Guzel. Anka'nin havada kalis suresi nedir? Ucus menzili nedir? (Harekat yaricapi degil yanlis olmasin)


Anka 30,000 Feet Bayraktar da 24,000 feet irtifaya çıkabiliyor. Her ikisi de 24 saat havada kalabiliyorlar. İletişim menzilleri 150 km. Bu irtifa ve kontrol menzili içerisinde Ege'de ve Akdeniz'de oldukça büyük bir alanı kontrol edebilirsin!

Buyur buradan bak...

[url]https://www.tai.com.tr/urun/anka[/url] ([url]https://www.tai.com.tr/urun/anka[/url])

[url]http://baykarsavunma.com/sistemler-2/bayraktar-taktik-iha/[/url] ([url]http://baykarsavunma.com/sistemler-2/bayraktar-taktik-iha/[/url])


Tmm. Kafi. Aklimda olan bisey icin sormustum. Arsive attim.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: fırtına06 - 26 Haziran 2019, 18:53:11
Zaten son yıllarda savunma sanayiimizi ciddi bir şekilde takip etmeleri boşuna değil. Bizim kendi başına yaptığımız sistemleri Yunanlılar ya hazır alım yaparak ya da diğer ülkelerle anlaşmalar yaparak dengelemeye çalışıyorlar. Bunun son örneği ABD'den hibe olarak aldıkları Kiowa Warrior'lar. Onlar Ege'de gözlem ve keşif için bu helikopterleri kullanacakken biz kendi yaptığımız İHA'ları kullanıyoruz.

Kebdi ihalarimizla bayraktar ve sinifini kastediyorsan, onlar ege'de ise yaramaz. Globalhawk sinifi ucak gerek.


Ben örnek verdim sadece. Yunanlılar Bayraktar sınıfını bile görmezden gelemiyorlar ki önlemek için F-16 kaldırıyorlar bu bile önemli bir maliyet onlar için. Elbet yakında Global Hawk sınıfında olmasa bile Egede yeni oyuncaklarımızı görürüz Aksungur gibi, Akıncı gibi, Hürkuş - Hürjet gibi...

İste ornek vermekle olmuyor o isler. Motorunu termal kamerasini vermiyor adam sana. Reklam yaptiginla, caka sattiginla kaliyorsun.

Hiç olmazsa Yunanlılar gibi hazır alım yapmıyoruz kendimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Siz her zamanki gibi muhalefet olmaya ve olumsuz düşünmeye devam edebilirsiniz ama her yönüyle savunma sanayiinde Yunanlılardan tamamen farklı bir seviyede olduğumuz da bir gerçek.

Ortada elestirilecek birsey varsa elestiririm. Kimse de karisamaz. Yaptigin tek iha bayraktar. Onunla Ege'yi kontrol edebilecegini sanmak taka ile destroyere kafa tutmak demektir!

Birseyi uretmek ile onun herseyine vakif olmak da farkli seylerdir. Neyse konu dagilmasin.

Tabiki eleştirmek hakkınız fakat sırf eleştiri yapmak için yapılanları da görmezden gelmememiz lazım. Bayraktar ve Anka'nın yanında Anka AKSUNGUR, Akıncı gibi projelerde bunlara katılacak. Belki Hürkuş - Hürjet'ide keşif gözlem ve saldırı için kullanabiliriz. ATAK'ları ve F-16'ları zaten kullanıyoruz birsürü alternatifimiz var. Yunan basını bile çarşaf çarşaf haber geçiyor Türkiye'nin savunma sanayiinde nereler geldiği hakkında. S-400'ler kullanılmaya başladığında Ege'de F-16'larını, Mirage 2000'lerini kolay kolay uçurabileceklerini mi zannediyorsunuz? Lütfen eleştirirken yapılanlarıda unutmayalım.

Ekleme; Yunan Mirage 2000 pilotlarının taktıkları peçe bakın Mehmetçik Avcıları yazıyor işte biz böyle insanlarla anlaşmaya çalışıyoruz.

(https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/65391245_2503619522995167_8142730949189173248_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQkzgjNBahbGVrzXcFse7_tQOdhFaWLgWI0SrXYsj1UnI-FRZlDi45FVT7oR5nVdcG8&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=3b6c456e2f60f7d1fd85616b0f6139fe&oe=5D7E8C2B)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 26 Haziran 2019, 19:40:58
Hala reklam pesindesin. O dediklerinden kac adet uretilmis ve envantere girmis yazar misin buraya?

Yunan basininin ne dedigi de beni ilgilendirmiyor. "Turkiye'yi kim kaybetti?" diye mansetler atilirken arka planda ne ihaleler dagitildigini iyi bilirim.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: fırtına06 - 26 Haziran 2019, 20:10:42
Hala reklam pesindesin. O dediklerinden kac adet uretilmis ve envantere girmis yazar misin buraya?

Yunan basininin ne dedigi de beni ilgilendirmiyor. "Turkiye'yi kim kaybetti?" diye mansetler atilirken arka planda ne ihaleler dagitildigini iyi bilirim.

Reklam peşinde değilim ve bundan da hiçbir çıkarım yok kimseye karşı asılsız suçlamalarda bulunma hakkına sahip değilsin.Hala konuyu başka yerlere çekmeye çalışıyorsun. Ben sadece ülkemi seviyorum ve ülkem de yapılanları anlatıyorum. Siz ve sizin gibiler zamanında bu ülke İHA'da yapamaz füze de geliştiremez diye dalga geçerlerken şimdi İHA'mızda SİHA'mızda, Bora'mızda var çok şükür. Sen at gözlüklerini takıp kendi köşende ağlamaya devam edebilirsin. Sana hiçbirşeyi de inandırmak zorunda değilim. Herşey gün gibi ortada zaten.....
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Tigerfish - 26 Haziran 2019, 20:15:53
Hala reklam pesindesin. O dediklerinden kac adet uretilmis ve envantere girmis yazar misin buraya?


Hazreti gugula sorsan sana yardımcı olur. Ne olur bugünlük acı bana. Şunu söyleyeyim Anka’nın gidişatı umduğundan iyi. Kendimi toparlarsam sana kaynak sunacağım.


Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: ムゲン - 26 Haziran 2019, 20:39:25
Şu yakın hava harekatlarında hangisini kullanacaz bir karar verin artık. Hürkuş mu , hürjet mi hangisi ? Çünki henüz hiçbiri yok ortada. 2014 yılında prototipi çıkmış ALTAYı seri üretime sokamadık adamlar mock upla keşif gözlem yapacak. Kafanız güzelmiş kardeş iyi günlerde kullanın.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: fırtına06 - 26 Haziran 2019, 20:53:35
Şu yakın hava harekatlarında hangisini kullanacaz bir karar verin artık. Hürkuş mu , hürjet mi hangisi ? Çünki henüz hiçbiri yok ortada. 2014 yılında prototipi çıkmış ALTAYı seri üretime sokamadık adamlar mock upla keşif gözlem yapacak. Kafanız güzelmiş kardeş iyi günlerde kullanın.

Size ne anlatılsa boş bugünlere kolay gelmedik bak Hürkuş seri üretime geçmeye başladı yakında silahlı versiyonu da kullanılmaya başlayacaktır. Elbette HÜRJET gibi bir uçağın yapımı uzun sürecektir. Sonuçta yeni yeni bu işlere girdik. Ama siz herşey hemen anında olsun bitsin istiyorsunuz. Aslında anlatılmak istenenleri özellikle anlamak istemeyen insanlara bir şeyler anlatmak ne kadar boş işmiş şimdi anlamaya başlıyorum.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: ムゲン - 27 Haziran 2019, 11:19:29
Şu yakın hava harekatlarında hangisini kullanacaz bir karar verin artık. Hürkuş mu , hürjet mi hangisi ? Çünki henüz hiçbiri yok ortada. 2014 yılında prototipi çıkmış ALTAYı seri üretime sokamadık adamlar mock upla keşif gözlem yapacak. Kafanız güzelmiş kardeş iyi günlerde kullanın.

Size ne anlatılsa boş bugünlere kolay gelmedik bak Hürkuş seri üretime geçmeye başladı yakında silahlı versiyonu da kullanılmaya başlayacaktır. Elbette HÜRJET gibi bir uçağın yapımı uzun sürecektir. Sonuçta yeni yeni bu işlere girdik. Ama siz herşey hemen anında olsun bitsin istiyorsunuz. Aslında anlatılmak istenenleri özellikle anlamak istemeyen insanlara bir şeyler anlatmak ne kadar boş işmiş şimdi anlamaya başlıyorum.
Diyorsunki "siz herşey hemen olsun istiyorsunuz".. Yahu bunu henüz mock up olan uçakla keşif gözlem yapan sen mi diyorsun ? Kimse hemen bitsin demiyor lakin hemen bitenlerinde üretimlerini göremedik. Hürkuşun ilk prototip tarihine bak birde dön gel bugün kaç tane yapılmış ona bak. Hürjetin prototipi bile yok ortada. Yani prototipin üzerine 6-7 yıl daha koyacaz ki elimizde 1 tane uçak olsun. Bak prototipten 7 yıl sonra elimizde 1 tane oluyor. Gerekli sistemleri gerekli yerlerden aldıgımız sürece elbet yapılır bu ucaklar. Yapmak sorun değilki üretime geçemiyoruz. Hürkuş örneğinde oldugu gibi , Altay örneğinde oldugu gibi..Sıkıntı burda. TF-Xide yaparız 2030a kadar yalnız seri üretime girmesi 2040ı bulur bu kafayla. Sen olaya bizim gözümüzle bakmıyorsunki işin gücün kuru propaganda.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: fırtına06 - 27 Haziran 2019, 11:28:03
Şu yakın hava harekatlarında hangisini kullanacaz bir karar verin artık. Hürkuş mu , hürjet mi hangisi ? Çünki henüz hiçbiri yok ortada. 2014 yılında prototipi çıkmış ALTAYı seri üretime sokamadık adamlar mock upla keşif gözlem yapacak. Kafanız güzelmiş kardeş iyi günlerde kullanın.

Size ne anlatılsa boş bugünlere kolay gelmedik bak Hürkuş seri üretime geçmeye başladı yakında silahlı versiyonu da kullanılmaya başlayacaktır. Elbette HÜRJET gibi bir uçağın yapımı uzun sürecektir. Sonuçta yeni yeni bu işlere girdik. Ama siz herşey hemen anında olsun bitsin istiyorsunuz. Aslında anlatılmak istenenleri özellikle anlamak istemeyen insanlara bir şeyler anlatmak ne kadar boş işmiş şimdi anlamaya başlıyorum.
Diyorsunki "siz herşey hemen olsun istiyorsunuz".. Yahu bunu henüz mock up olan uçakla keşif gözlem yapan sen mi diyorsun ? Kimse hemen bitsin demiyor lakin hemen bitenlerinde üretimlerini göremedik. Hürkuşun ilk prototip tarihine bak birde dön gel bugün kaç tane yapılmış ona bak. Hürjetin prototipi bile yok ortada. Yani prototipin üzerine 6-7 yıl daha koyacaz ki elimizde 1 tane uçak olsun. Bak prototipten 7 yıl sonra elimizde 1 tane oluyor. Gerekli sistemleri gerekli yerlerden aldıgımız sürece elbet yapılır bu ucaklar. Yapmak sorun değilki üretime geçemiyoruz. Hürkuş örneğinde oldugu gibi , Altay örneğinde oldugu gibi..Sıkıntı burda. TF-Xide yaparız 2030a kadar yalnız seri üretime girmesi 2040ı bulur bu kafayla. Sen olaya bizim gözümüzle bakmıyorsunki işin gücün kuru propaganda.

İstediğin şeye inanmaya devam edebilirsin, işinize gelmediği için bazı şeyleri anlamamazlıktan geliyorsunuz. Daha fazla tartışmaya girip konuyu dağıtmaya gerek yok bu kafayla size başarılar dilerim.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: ムゲン - 27 Haziran 2019, 12:26:07
Şu yakın hava harekatlarında hangisini kullanacaz bir karar verin artık. Hürkuş mu , hürjet mi hangisi ? Çünki henüz hiçbiri yok ortada. 2014 yılında prototipi çıkmış ALTAYı seri üretime sokamadık adamlar mock upla keşif gözlem yapacak. Kafanız güzelmiş kardeş iyi günlerde kullanın.

Size ne anlatılsa boş bugünlere kolay gelmedik bak Hürkuş seri üretime geçmeye başladı yakında silahlı versiyonu da kullanılmaya başlayacaktır. Elbette HÜRJET gibi bir uçağın yapımı uzun sürecektir. Sonuçta yeni yeni bu işlere girdik. Ama siz herşey hemen anında olsun bitsin istiyorsunuz. Aslında anlatılmak istenenleri özellikle anlamak istemeyen insanlara bir şeyler anlatmak ne kadar boş işmiş şimdi anlamaya başlıyorum.
Diyorsunki "siz herşey hemen olsun istiyorsunuz".. Yahu bunu henüz mock up olan uçakla keşif gözlem yapan sen mi diyorsun ? Kimse hemen bitsin demiyor lakin hemen bitenlerinde üretimlerini göremedik. Hürkuşun ilk prototip tarihine bak birde dön gel bugün kaç tane yapılmış ona bak. Hürjetin prototipi bile yok ortada. Yani prototipin üzerine 6-7 yıl daha koyacaz ki elimizde 1 tane uçak olsun. Bak prototipten 7 yıl sonra elimizde 1 tane oluyor. Gerekli sistemleri gerekli yerlerden aldıgımız sürece elbet yapılır bu ucaklar. Yapmak sorun değilki üretime geçemiyoruz. Hürkuş örneğinde oldugu gibi , Altay örneğinde oldugu gibi..Sıkıntı burda. TF-Xide yaparız 2030a kadar yalnız seri üretime girmesi 2040ı bulur bu kafayla. Sen olaya bizim gözümüzle bakmıyorsunki işin gücün kuru propaganda.

İstediğin şeye inanmaya devam edebilirsin, işinize gelmediği için bazı şeyleri anlamamazlıktan geliyorsunuz. Daha fazla tartışmaya girip konuyu dağıtmaya gerek yok bu kafayla size başarılar dilerim.
Herşey ortada , görünene mi inancaz senin burda propaganda şovuna mı ? -acak -eceklerle işler yürümüyor. Gerçekleri konuşunca tavuk gibi kümese kaçıyorsunuz. Hani kaç yıldır kaç tane hürkuş yaptın ? Habire yaptık ettik nerde hürkuşlar ? Sizin zihniyetin bildiği tek şey Bayraktar İHA. Bir önceki yorumda ANKAdan bahsetmişsin. Şaşırdım açıkcası şok oldum. Sizin Anka adında bir ihadan haberdar olmanız bile bir gelişmedir bu ülkeye. Hani şu dostlar alışverişte görsün diye bir iki tane sipariş edilen İHAdan bahsediyorum. Hayır birde anlamıyorum neyin dramasını oynuyorsun.  Hafif bir eleştiriyi bile kaldıramıyorsunuz. Habire yaptık ettik diyorsunuz bende bu vatanın evladıyım hani nerde ? Ben hürkuşun prototipini eski G.K başkanı olan Akın Öztürk zamanında bile gördüm. Hani kaç yıl oldu kaç tane var elinde. nato kafa neto mermer. Asıl bize yazıkki bu mantaliteye birşeyler anlatmaya çalışıyoruz
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: fırtına06 - 27 Haziran 2019, 12:59:23
Şu yakın hava harekatlarında hangisini kullanacaz bir karar verin artık. Hürkuş mu , hürjet mi hangisi ? Çünki henüz hiçbiri yok ortada. 2014 yılında prototipi çıkmış ALTAYı seri üretime sokamadık adamlar mock upla keşif gözlem yapacak. Kafanız güzelmiş kardeş iyi günlerde kullanın.

Size ne anlatılsa boş bugünlere kolay gelmedik bak Hürkuş seri üretime geçmeye başladı yakında silahlı versiyonu da kullanılmaya başlayacaktır. Elbette HÜRJET gibi bir uçağın yapımı uzun sürecektir. Sonuçta yeni yeni bu işlere girdik. Ama siz herşey hemen anında olsun bitsin istiyorsunuz. Aslında anlatılmak istenenleri özellikle anlamak istemeyen insanlara bir şeyler anlatmak ne kadar boş işmiş şimdi anlamaya başlıyorum.
Diyorsunki "siz herşey hemen olsun istiyorsunuz".. Yahu bunu henüz mock up olan uçakla keşif gözlem yapan sen mi diyorsun ? Kimse hemen bitsin demiyor lakin hemen bitenlerinde üretimlerini göremedik. Hürkuşun ilk prototip tarihine bak birde dön gel bugün kaç tane yapılmış ona bak. Hürjetin prototipi bile yok ortada. Yani prototipin üzerine 6-7 yıl daha koyacaz ki elimizde 1 tane uçak olsun. Bak prototipten 7 yıl sonra elimizde 1 tane oluyor. Gerekli sistemleri gerekli yerlerden aldıgımız sürece elbet yapılır bu ucaklar. Yapmak sorun değilki üretime geçemiyoruz. Hürkuş örneğinde oldugu gibi , Altay örneğinde oldugu gibi..Sıkıntı burda. TF-Xide yaparız 2030a kadar yalnız seri üretime girmesi 2040ı bulur bu kafayla. Sen olaya bizim gözümüzle bakmıyorsunki işin gücün kuru propaganda.

İstediğin şeye inanmaya devam edebilirsin, işinize gelmediği için bazı şeyleri anlamamazlıktan geliyorsunuz. Daha fazla tartışmaya girip konuyu dağıtmaya gerek yok bu kafayla size başarılar dilerim.
Herşey ortada , görünene mi inancaz senin burda propaganda şovuna mı ? -acak -eceklerle işler yürümüyor. Gerçekleri konuşunca tavuk gibi kümese kaçıyorsunuz. Hani kaç yıldır kaç tane hürkuş yaptın ? Habire yaptık ettik nerde hürkuşlar ? Sizin zihniyetin bildiği tek şey Bayraktar İHA. Bir önceki yorumda ANKAdan bahsetmişsin. Şaşırdım açıkcası şok oldum. Sizin Anka adında bir ihadan haberdar olmanız bile bir gelişmedir bu ülkeye. Hani şu dostlar alışverişte görsün diye bir iki tane sipariş edilen İHAdan bahsediyorum. Hayır birde anlamıyorum neyin dramasını oynuyorsun.  Hafif bir eleştiriyi bile kaldıramıyorsunuz. Habire yaptık ettik diyorsunuz bende bu vatanın evladıyım hani nerde ? Ben hürkuşun prototipini eski G.K başkanı olan Akın Öztürk zamanında bile gördüm. Hani kaç yıl oldu kaç tane var elinde. nato kafa neto mermer. Asıl bize yazıkki bu mantaliteye birşeyler anlatmaya çalışıyoruz

Neye kime propoganda yapıyorum bana açıklarmısın? Ben sadece savunma sanayii meraklısı sade bir vatandaşım kimseye propoganda da yapmıyorum şovda yapmıyorum asıl şovu gelmiş burada sen yapıyorsun. O beğenmediğin Bayraktar üretilmeden önce kazık fiyata aldığın 3 sistem Heron'u uçurmak için İsrail'lilere yalvarıyordun şimdi belkide hangarlarda çürüyorlar.ABD'den Reaper almak için kapısında bekliyordun.Şimdi en büyük İHA filolarında  birine sahipsin.2 adet dediğin Ankalar'dan kuvvetin elinde 10 adet var ve seri üretimdeler hala, Hürkuş 4 adet var ve üretimi devam devam ediyor 15 adet teslim edilecek, silahlı Hürkuş'un silahlarının entegrasyon işlemleri bittikten sonra teslim edilmeye başlanacak. Biraz forumu takip etseydin hangi sistemin kaç tane envanterde olduğunu bilirdin ama işin gücün insanları eleştirip asılsız suçlamalarda bulunmak olduğu için takip etmiyorsun tabi. Neyse sana yinede iyi forumlar dilerim.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 27 Haziran 2019, 14:13:59
Fırtına06 arkadaşımıza haksız yere yüklendiğinizi düşünüyorum. Propaganda falan yapmıyor. Mevcut durumu belirtiyor. Durum abarttığınız kadar kötü değil! Kendi savunma ürünlerimizle bu konuda önemli bir açığı kapatıyoruz.

(https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/65391245_2503619522995167_8142730949189173248_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQkzgjNBahbGVrzXcFse7_tQOdhFaWLgWI0SrXYsj1UnI-FRZlDi45FVT7oR5nVdcG8&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=3b6c456e2f60f7d1fd85616b0f6139fe&oe=5D7E8C2B)
Bu arada biri şu gerizekalılara söylesin, mehmetçik fes takmıyor.

(https://static.daktilo.com/sites/71/uploads/2016/03/04/2468_2.jpg)
Kendilerine mesela SAS komandolarını öneririm. Ne de olsa iyi bilirler... ;D ;D

Yaptıkları tasarımda mehmetçik yerine kendi ponponlu ve etekli efsun askerlerini kullanmışlar sanırsam...  ;D ;D
(https://komsudaneoluyor.net/wp-content/uploads/2017/11/efsun_asker_pazar_gunu_degisimi_yunanistan2.jpg)
Kendilerini aptal durumuna düşürmeye bayılıyorlar nedense!
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: ACE - 27 Haziran 2019, 17:22:38
Ooo ortalık karışmış yine. Evet bir şeyler üretiliyor eyvallah ama Yunan’ı bizimle bire bir kıyaslarsanız yanılırsınız. Çipras daha bu hafta çıkıp bir açıklama yaptı “Yunanistan yalnız değil” diye. (Bizim ise ne kadar yalnız olduğumuz ortada)

Yıllardır PKK falan sürekli aktif bir kara gücümüz var ama ciddi bir Hava ve Deniz harbimiz yok. İsrail de bizim gibi sürekli çatışma halinde ve Araplarla girdikleri ve gayet başarılı oldukları topyekün savaşlar var. Denklemi kurarken bunları da göze almak gerekiyor.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: fırtına06 - 27 Haziran 2019, 19:15:59
Bu yazımızda Yunanistan Kara Kuvvetleri’nin sahip olduğu tank, obüs, zırhlı araç, ÇNRA (Çok Namlulu Roket Atar) gibi sahip olduğu araç ve teçhizatlarını sizlere sunarak Türk Kara Kuvvetleri ile hem nicel (sayısal) hem nitel (gelişmişlik) durumları açısından karşılaştıracağız.

Yunanistan Kara Kuvvetleri, bünyesinde barındırdığı araç ve teçhizatların büyük çoğunluğu Almanya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri’nden satın alarak veya bazı Alman ürünlerini lisans altında üreterek sağlamıştır. Biz ise yaptığımız savunma sanayi çalışmaları ile Aselsan, Roketsan, Nurol Makina, FNSS, BMC, Otokar, TÜBİTAK SAGE gibi kurumlarımızın ortaya koyduğu üstün başarılarla birlikte kara kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının büyük çoğunluğunu kendi imkanlarımız ile karşılıyoruz ve ileride hiçbir devlete muhtaç olmadan karşılamak gibi bir hedefe sahip olup o hedefe ulaşmak için canla başla uğraşıyoruz diyebiliriz. Yunanistan olası bir aksiyonda Fransa, Almanya ve ABD’ye muhtaç olacak olup yaşadığı ekonomik daralma da sahip olduğu satın alma gücü kadar varlık gösterebilecek iken biz kendi kurum ve kuruluşlarımız ile sorunsuz bir şekilde en az dışa bağımlılık ile askerlerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyedeyiz ve önemli bir avantaj ile karşılarına çıkıyoruz.

(https://www.nurol.com.tr/wp-content/uploads/2016/10/ejder-operasyonu.jpg)

Asker Durumu ve Bütçe Karşılaştırması

Yunanistan Kuvvetleri, 90 bini profesyonel asker olmak üzere 136 bin askeri personeli bünyesinde barındırıyor. 9.3 milyar dolarlık savunma bütçesine sahip olan Yunanistan ordusu bütçesinin %73.9’unu personel giderlerine ayırmak zorunda kalıyor. 11 milyon nüfusa sahip bir ülke için 136 bin personel oldukça yüksek bir rakam ve bu kadar kişinin ihtiyaçlarını karşılamak da Yunanistan için büyük bir külfet. Türk ordusu için ayrılan bütçe ise Yunanistan’ın ayırabildiğinin 2 katından biraz fazla olup büyük çoğunluğu personel ihtiyacı ve savunma sanayi için harcanmaktadır. Ülkemizde etkin personel sayısı 550+ bin olup 350+ bin profesyonel asker görev yapmaktadır. Neredeyse mevcut Yunanistan ordusunun bünyesinde barındırdığı asker sayısı kadar profesyonel askerimizin olması ise nüfus açısından ne kadar önemli bir üstünlüğe sahip olduğumuzu göz önüne sermektedir.

(https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/102462/37/1024623741.jpg)

18 yaşına ulaşmış her erkek Yunanistan’da 9 ay sürecek olan zorunlu askerliğini tamamlamak zorundadır. Her yıl Yunanistan’da ortalama 53 bin erkek askerlik yaşına ulaşıyor. Ülkemizde ise her yıl 700 bin erkek askerlik yaşına ulaşıyor. 15-49 yaş aralığı olan askere alınabilirlik durumda olan erkek sayısı ise Yunanistan’da 2.5 milyondan biraz fazla iken ülkemizde neredeyse 18 milyondur. Ayrıca ihtiyaç halinde bu sayı 21 milyonu aşabilmektedir. Yani olası bir aksiyon durumunda Yunan ordusundan neredeyse 10 kat büyük bir ordu onları beklemektedir.

(https://www.desktopbackground.org/download/o/2011/06/25/224231_turkish-special-force-wallpaper_2560x1600_h.png)

Ekipman Karşılaştırması

Yunanistan ve Türk Kara Kuvvetleri’nin sahip olduğu araç ve teçhizatlarının hem nicelik hem nitelik olarak karşılaştırılmasına kara unsurlarının en etkin gücü olan tanklar ile başlayalım.

Tank

Yunanistan Kara Kuvvetleri tank gücünün büyük çoğunluğunu 2006-2009 yılları arasında Yunanistan’da lisans altında montaj gerçekleştirilerek üretilen 170 adet Leopard 2A6 HEL tankları oluşturmaktadır. (HEL kısaltması Helenic’den gelip Iniochos C2 systems’i bünyesinde barındırmaktadır.) 183 adet Leopard 2A4 tankları da aktif olarak görev almaktadır. Modern diyebileceğiz 170 adet çok iyi 183 adet ise iyi tanka sahiptirler. Ayrıca 501 adet Leopard 1A5, 312 adet M60A3, 357 adet M60A1 ve 400 adet M48A5 MOLF (Modüler lazer atış kontrol sistemine sahip) tanka sahiptirler. M48A5 tankları da Ege adalarında görev yapmaktadır.

Türk Kara Kuvvetleri tank gücünün temelini ise 2005 yılında Almanya’dan tedarik edilen 330+ adet Leopard 2A4 tankı oluşturmaktadır. 170 adet Leopard 1T (Aselsan tarafından modernize edilmiş olup Yunan 1A5’lerinden daha etkindir.) ve 227 adet Leopard 1A3, 170 adet M60T Sabra, 658 adet M60A3 (Fırat modernizasyonu kapmasında birçoğu modernize edilerek beka ve elektronik becerileri arttırılacak). Gelecek planları kapsamında ilk Altay tankı 2020 yılının ortalarında seri üretim bandından çıkacak ve 5 yıl içerisinde 2 milyar dolar bütçe ile 250 adet üretilecek ve envantere alınacaktır.

(https://www.dw.com/image/42265889_303.jpg)

Mevcut durumda 2A6 HEL tanklarının nitelik olarak büyük bir üstünlüğü olsa da 5 yıl gibi kısa bir sürenin ardından sahip olacağımız 250 adet Altay tankı ile bu üstünlüğü de kıracak ve nicel olarak da sahip olduğumuz üstünlüğü nitelik olarak da gerçekleştirerek tanklar konusunda Yunanistan ordusu karşısında tartışmasız otorite sahibi olacağız.

(https://besthqwallpapers.com/Uploads/9-1-2018/36638/thumb2-altay-turkish-main-battle-tank-mbt-turkey-modern-armored-vehicles.jpg)

Saldırı Helikopteri

Tanklardan sonra Kara Kuvvetleri kapsamında en etkin güç olan saldırı helikopterlerinde Yunan Kara Kuvvetleri, 19 adet AH-64A ve 9 adet Ah-64 DHA Apache saldırı helikopterine sahip. 1 adet Ah-64 DHA 20 Eylül 2016 tarihinde tatbikat sırasında kaza geçirip kullanılamaz hale gelmiş ve Yunan basınında tartışmalara sebep olmuştu. Ek olarak Yunanistan, ABD’den 2. el 70 adet OH-58D Kiowa Warrior tipi hafif saldırı helikopteri de tedarik etmek için anlaşmış durumdadır. Türk Kara Kuvvetleri ise bünyesinde 45 adet ATAK helikopterini bulundurmaktadır. Kara Kuvvetlerine bağlı Kara Havacılık Komutanlığı için 59+32 adet ATAK üretimi hedeflenmektedir. Ayrıca JnGK’da (Jandarma Genel Komutanlığı) bünyesinde 4 adet ATAK barındırmaktadır. Jandarma için ATAK sayısının 12’ye tamamlanması planlanmaktadır. Sahip olduğu taşıma kapasitesinin 8 tona ulaşacağı ATAK-2 projesi de kısa vadede prototipi üretilerek en kısa zamanda seri üretime geçilmesi planlanmaktadır. Ayrıca ABD’den temin edilen 10 adet AH-1W Süper Cobra ve 22 adet AH-1 Cobra saldırı helikopteri de Kara Havacılık Komutanlığı envanterinde yer almaktadır.

(https://amp.businessinsider.com/images/57b49886ce38f252008b74a3-750-500.jpg)

Yunanistan güçleri sahip olduğu 10 ton silah taşıma kapasitesine sahip AH-64 helikopterleri ile oldukça önemli bir güce sahip fakat 28 adet olması, 19’unun ilk üretilen ve elektronik beceriler olarak daha eski teknolojiye sahip olması ve tamamen dışa bağımlı olmaları onlar için büyük problem. Türk Kara Kuvvetleri ise sahip olduğu azami 5 ton kalkış ağırlığı kapasitesine sahip yerli ATAK helikopterleri ve 8 ton kalkış ağırlığı kapasitesine sahip olması beklenen yerli ATAK-2 helikopterleri ile hem nicelik hem nitelik olarak Yunanistan’dan oldukça üstün. Aradaki farkı şöyle özetleyebiliriz ki: Yunan kuvvetleri kaza geçiren AH-64 DHA helikopterinin yerini dolduramamış iken biz kırıma uğramış olan ATAK helikopterimizden ötürü olsun yenisini yaparız pilotlarımız sağolsun diyebilmekteyiz.

(https://savunmasanayi.org/wp-content/uploads/2016/10/250550.jpg)

Zırhlı Personel Taşıyıcılar

Yunan Kara Kuvvetlerinin Zırhlı Personel Taşıyıcılarının en önemli halkası ELVO Leonidas-2’lerdir. 1981 yılında Avusturya’dan temin edilen araçlar Yunanistan tarafından modernize edilmiştir. Toplamda 491 adet  ELVO Leonidas-2 Yunan ordusu için hizmet vermektedir. Sovyetler Birliğinden kalma 70 adet BMP-1P ve 1985 adet M113A1/A2 araçları da aktif olarak görev yapmaktadır. 362 adet M113 araçlarına monte edilmiş BGM-71 TOW ATGM ve 257 adet M113 araçlarına monte edilmiş havan taşıyıcı araç da yine Yunan ordusu envanterinde bulunmaktadır. 243 adet VBL Panhard ve 595 adet Humvee varyantlarına da sahiptirler. (Birçoğu Stanag 4569 Level 4 seviyesinin altındadır.)

Türk Kara Kuvvetlerinde ise 650 adeti Zırhlı Muharebe Aracı ve 1300+ adeti GZPT’nin (Gelişmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı) yanı sıra FNSS tarafından M113 araçları modernize edilerek ordumuz için hizmet vermektedir. 160’ı TOW taşıyıcı araç olmak üzere 2000’den fazla M113 zırhlı personel taşıyıcı bulunmaktadır. Sovetler Birliğinden kalma 180 adet BTR-80M ve 295 adet BTR-60PB araçları ise dışarıdan temin edilen diğer zırhlı personel taşıyıcılarımızdandır. BTR-80M’ler aktif olarak görev yapmakta olup BTR-60’lar ise karakollarda görev almaktadır

(https://i.pinimg.com/originals/37/1e/81/371e815201cc8d6c6d41bc9c71fd12e8.jpg)

Gelelim Türk Savunma Sanayi tarafından üretilen zırhlı personel taşıyıcı araçlarımıza; 1300+ adet OTOKAR Kobra-1, Nato Standartı STANAG 4569 Level-4 korunmaya sahip 400+ adet OTOKAR Kobra-2, 300+ adet Nurol Makina Ejder Yalçın ve 2000’den fazla Kirpi-1/2 MRAP (Mayına Dayanıklı ve Pusuya Karşı Etkin) zırhlı personel taşıyıcıya sahibiz.

(https://cdn.turkmedya.com.tr/aksam/imgsdisk/2018/04/16/160420181822179768515.jpg)

Yunanistan Kara Kuvvetleri hem nicelik hem nitelik olarak zırhlı personel taşıyıcı araç kategorisinde oldukça geride ve sıfırdan üretim kabiliyeti bulunmamaktadır. Öyle ki ELVO Leonidas-2 modernizasyonundan başka büyük bir modernizasyon işlemi bile gerçekleştirmemişlerdir. Türk Savunma Sanayi ise üretmiş olduğu binlerce zırhlı personel taşıyıcı ile hem yurt içi ihtiyacı karşılamakta olup hemde Katar, Somali, Özbekistan, Umman, Malezya gibi 20’den fazla ülkeye bugüne kadar ihracat yapmıştır. Olası bir aksiyon durumunda sahip olduğumuz yüksek üretim kapasitesi de neredeyse 0 üretim kapasitesine sahip Yunanistan’a karşı sahip olduğumuz büyük avantajlardan da bir başkası olarak gözümüze çarpmaktadır.

(https://www.romania-insider.com/wp-content/uploads/2017/11/Ejder-Yalcin-armored-vehicle.jpg)

Obüs

Yunan Kara Kuvvetleri envanterinde; 104 adet M110A2 203mm, 24 adet PzH 2000 155mm, 12 adet M109A5 155mm, 273 adet M109A3+ 155mm, 131 adet M109A1/A2 155mm kendinden tahrikli obüs ve 445 adet M101 105mm çekili obüs bulunmaktadır.

Türk Kara Kuvvetleri envanterinde ise; 219 adet M110A2 203mm, 36 adet M107 175mm, 281 adet Fırtına obüsü 155mm, 150+ adet M-44T 155mm, 350+ adet M-52T 155mm kendinden tahrikli obüs ve 162 adet M115 203mm, 40+ adet Panter 155mm, 535 adet M114 155mm çekili obüs bulunmaktadır.

Obüs konusunda da nicelik olarak (NATO üyesi olduğumuz için) hem sahip olduğumuz aynı ürünlerde hemde genel nitelik olarak yerli ürünler olan T-155 Fırtına, yakın zamanda gelecek olan Fırtına-2 ve Asya projeleri ile üstün konumdayız.

ÇNRA ve Roket Sistemleri

Yunan Kara Kuvvetleri, ÇNRA ve Roket Sistemleri kategorisinde 36 adet ABD yapımı M270 227mm ve 116 adet Çek yapımı 70’lerden kalma RM-70 122mm sistemine sahip. Hiçbir modernizasayon çalışması dahi bulunmamakta olup olası bir aksiyon durumunda birçok konuda olduğu gibi tamamen dışarıya bağımlı hale gelecekler ve satın alma gücü kadar var olabileceklerdir.

(https://www.defencetalk.com/military/images/m270-mlrs-hellenic-army.10435/full?d=1514052704)

Türk Kara Kuvvetleri, sahip olduğu yerli binlerce T-122 Sakarya 122mm roketleri ve yerli TR-300, TRG-300 300mm sistemlerini envanterinde bulunduruyor. Ayrıca ABD’den temin edilen 12 adet M270 227mm ÇNRA sistemi de mevcut. Roket sistemlerinden elde edilebilecek ateş gücü konusunda ordumuz, Yunan kuvvetlerine oranla piyadelerine çok daha fazla destek sağlayabilecektir. Ayrıca yerli üretim J-600T Yıldırım ve ABD’den ithal MGM-140 ATACMS güdümlü topçu roketleri de, 150+ kilometre uzaklıktaki hedefleri taşıdıkları 160-560 kilogramlık savaş başlıkları ile düşman hedeflerini yerle yeksan edebilecek kapasiteye sahiptir.

Haricinde yerli üretim Bora balistik füze sistemi sahip olduğu 470 kilogramlık savaş başlığı ve 280+ kilometre menzili ile Yunanistan için en büyük tehdit olmaktadır. Daha uzun menzile sahip olması hedeflenen yeni balistik füzeler ile ilgili çalışmalar ise devam etmektedir.

(https://savunmasanayi.org/wp-content/uploads/2017/08/bora_fuzesi.jpg)

Görüldüğü üzere Yunanistan, tıpkı daha önce karşılaştırmasını yaptığımız hava gücü konusunda olduğu gibi kara gücünde de ülkemizden oldukça geride kalmaktadır. Yunanistan tarafı gerek ekonomik buhrandan, gerekse yerli üretime önem vermek yerine hazır alımı tercih etmekten ötürü yerinde saymaktadır. Türk ordusu ise özellikle ülkemizin sahip olduğu yerli üretim kapasitesi sayesinde her geçen gün arayı daha da açmaktadır.

Not: Bu sayılara ocaktan bu tarafa envantere giren sistemler dahil değildir.

https://savunmasanayist.com/2019/01/15/yunanistan-kara-kuvvetleri-karsilastirmasi/ (https://savunmasanayist.com/2019/01/15/yunanistan-kara-kuvvetleri-karsilastirmasi/)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: カメせ - 06 Temmuz 2019, 22:07:23
Alıntı
Meis Adası'nın güneyinde 7-9 Temmuz tarihleri arasında askeri tatbikat gerçekleştirilecek.
(https://pbs.twimg.com/media/D-uFiiuXkAIUCgU?format=png&name=small)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: カメせ - 07 Temmuz 2019, 23:51:46
Alıntı
Yunanistan’ın yeni başbakanı olacak Miçotakis, ülkesinde 1968 darbesinde olunca 1 yaşındayken, Türk Dışişleri Bakanlığı’nın özel bir operasyonuyla ailesi ile birlikte Türkiye’ye getirilmiş, 1974 yılına kadar Türkiye’de yaşamış daha sonra Paris’e geçmiştir.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: zirfak - 08 Temmuz 2019, 10:09:05
Emperyalist ülkelerin sürekli karşı karşıya getirdiği , egenin 2 yakasındaki komşu ülkenin şunu farketmesi lazım. Karşılıklı gerginlik ve sürekli karşı saldırı doktriniyle silahlanma yarışı 2 tarafı da güçsüz ve başkalarına muhtaç bırakıyor. Çözümü başkalarına danışmadan,araya kimselerin girmesine izin vermeden, hamasetten uzak, direkt diyalogla ve karşılıklı tavizlerle çözülmesi gerekir. Yeni seçilen hükümetle yeni bir başlangıç yapılması gerekir(israilde de değişim bizim için çok faydalı olur). Ana konular;
1- Karasu meselesi Anakara için 12 mil , adalar için 6 mil (+) .Bu şekilde bize + yazar. Bu çok önemli
Aşağı da adamların tezleri var
(https://pbs.twimg.com/media/DjSekIFW0AE0RTm.jpg:large)

2- Üzerinde insan yaşamının olmadığı adaları kayaları ve kayacıkları hükümsüz sayma (-)
Bir nevi 1.maddenin kabulü için bu da bizim tavizimiz olacak

3- Kıbrıs konusunu da garantör ülkeler ve adanın her 2 tarafını da kapsayan bir çözüm paketiyle ele alınmalı
a- öncelikle 2 eşit ülke katılımlı federatif devlet ya da
b- adanın 2 tarafının da Türk ve yunanlarca ilhakı
vb...
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: metin62 - 12 Temmuz 2019, 12:17:50
Dunku medya haberlerinde Yunan Savas gemisinin bogazdan gecis yapisini iceren goruntuler paylasildi ve nda gemi uzerinde bulunan silah sistemleri uzerine dikkat cekilmisti. Silah sistemleriyaninda dikkatimi ceken geminin gonderinde sadece yunan bayraginin olusu idi. "Montro sozlesmesine gore tranzit gecis yapan yabanci savas gemilerinin Turk bayragi cekme zorunlugu yok  olmakle birlikte ,teamullerde dostluk barisa katki gibi nedenlerden dolayi genelde gondere Turk bayragi cekilmekte"

https://www.youtube.com/watch?v=UWyB5Fdim_U (https://www.youtube.com/watch?v=UWyB5Fdim_U)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Tigerfish - 12 Temmuz 2019, 14:53:23
Dunku medya haberlerinde Yunan Savas gemisinin bogazdan gecis yapisini iceren goruntuler paylasildi ve nda gemi uzerinde bulunan silah sistemleri uzerine dikkat cekilmisti. Silah sistemleriyaninda dikkatimi ceken geminin gonderinde sadece yunan bayraginin olusu idi. "Montro sozlesmesine gore tranzit gecis yapan yabanci savas gemilerinin Turk bayragi cekme zorunlugu yok  olmakle birlikte ,teamullerde dostluk barisa katki gibi nedenlerden dolayi genelde gondere Turk bayragi cekilmekte"

https://www.youtube.com/watch?v=UWyB5Fdim_U (https://www.youtube.com/watch?v=UWyB5Fdim_U)

Onlara  Doğu Akdeniz’i dar ettik. Bunun üstüne sizi seviyorum mu desin adamlar 🤓
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: The Qonqueror - 12 Temmuz 2019, 16:06:47
Yunanlılar hiçbir zaman Türk bayrağı çekmiyorlar Boğaz geçişlerinde.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: fırtına06 - 14 Temmuz 2019, 20:55:33
S-400 sistemlerinin Türkiye'ye intikalinin başlamasıyla birlikte Yunanistan'ı panik havası sardı. Yunan basınında geniş yankı bulan olayla birlikte "Türkiye'nin hem Bora füzeleri hem de S-400 sistemi var. Yunanistan da elindeki S-300'leri geliştirmeli ve Rus İskender füzelerini almalı" şeklinde ifadelere yer verildi.

(http://[url=http://i2.haber7.net//haber/haber7/photos/2019/28/abd_basinin_carpici_s_400_analizi_direnisin_sembolu_1563006348_3607.jpg]http://i2.haber7.net//haber/haber7/photos/2019/28/abd_basinin_carpici_s_400_analizi_direnisin_sembolu_1563006348_3607.jpg)

Yunan haber sitesi Pentapostagma yayınladığı haberde, "Türkler Amerika'dan ültimatom aldığından beri Ruslar silah sistemlerini çok uygun fiyatlara sunmaya başladılar. Dolayısıyla bir indirim dönemi var. Bu yüzden Yunanistan olarak hızlı hareket etmeli ve 2 yıldır yapmadığımız şeyi yapmalıyız" diyen gazete, "Burada S-300 sistemlerimizi gereken seviyede geliştirmekten söz ediyoruz" dedi. Sundukları öneride füze sistemleri ve ekipmanlarla ilgili çok geniş ayrıntılara yer veren gazete, Türkiye'ye karşı hazırlıklı olma çağrısı yaptı.

"HEM BORA HEM DE S-400'LERİ VAR"

Gazete Türkiye'nin ürettiği Bora füzelerine de detaylıca değindi. "S-400 sistemi haricinde bir de 280 km menzilli Bora füzelerini dikkate almamız gerekiyor. Bora füzeleri eğer belli noktalara konuşlandırılırsa Yunan başkentini bile tehdit edebilir" analizinden sonra, "Bu yüzden az sayıda bile olsa İskender-M balistik füzesi satın almayı düşünmeliyiz" yorumunda bulundu. Pentapostagma, S-400 ve Bora füze sistemlerinde olduğu gibi, İskender-M füzelerinin de detaylı teknik analizine yer verdi.

(http://[url=http://i2.haber7.net//haber/haber7/photos/2019/28/uRarc_1563105501_9165.PNG]http://i2.haber7.net//haber/haber7/photos/2019/28/uRarc_1563105501_9165.PNG[/url])

DIŞARIDAN HİÇBİR DESTEK BİZİ KURTARMAYACAKTIR"

Türkiye'nin askeri üstünlüğüne dikkat çeken gazete, "Eğer Türkler şu anda Yunanistan topraklarını açıkça tehdit eden silahlarla üstünlüğü ele geçirmişse, yurt dışından gelecek hiçbir yatırım veya destek bizi kurtarmayacaktır" yorumunda bulundu.

Türkiye'nin Akdeniz'de petrol arama çalışmalarını hazmedemeyen Pentapostagma haddini aşarak bu çalışmaları "emperyalist" olarak değerlendirdi. "Yeni Osmanlıların Akdeniz'deki 'yayılmacı' hırslarından dolayı kendimizi olabildiğince hızla donatmak zorundayız" diyen gazete Yunanistan'daki panik havasını gözler önüne serdi.

(http://[url=http://i2.haber7.net//haber/haber7/photos/2019/28/oLf1b_1563105517_9631.PNG]http://i2.haber7.net//haber/haber7/photos/2019/28/oLf1b_1563105517_9631.PNG[/url])

http://www.haber7.com/dunya/haber/2878312-yunanistan-panikledi-hem-bora-fuzeleri-hem-s-400/?detay=2 (http://www.haber7.com/dunya/haber/2878312-yunanistan-panikledi-hem-bora-fuzeleri-hem-s-400/?detay=2)

Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: fırtına06 - 19 Temmuz 2019, 20:29:55
Yunanistan, Türkiye'yi S-400 konusunda ABD'ye şikayet edip her konuda yardım istedi

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşen Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye'nin S-400 almasından duydukları memnuniyetsizliğini dile getirerek Ankara-Atina arasındaki sorunlarda Washington'dan destek istedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ilebir araya gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye'nin Kıbrıs meselesi, Doğu Akdeniz, Ege konusunda saldırgan bir tutum sergilediğini iddia ederek Washington yönetiminden Türkiye'nin bu tutumuna karşı yardım istedi. Ayrıca Dendias, "Türkiye'nin S-400 almasında dolayı mutlu değiliz" diye konuştu.

(https://foto.haberler.com/haber/2019/07/19/yunanistan-turkiye-yi-s-400-konusunda-abd-ye-12260527_5513_o.jpg)

Yunanistan'da iktidara gelen Yeni Demokrasi Partisi'nin Dışişleri Bakanı NikosDendias, ABD'ye giderek burada mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü.

"BÖLGEDE BÜYÜK BİR SORUNA YOL AÇIYOR"

Nikos Dendias, görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Türkiye'yi Akdeniz'de sorun çıkaran unsur olarak görmek yeterli değil. Bu, Türkiye'ye zarar vermiyor. Aksine bölgede büyük bir soruna yol açıyor. İstemediğimiz tek şey de sorun oluşması... Bu durum, Türkiye'nin Yunanistan ile, Avrupa Birliği ile (AB), NATO ile, ABD ve diğer devletlerle arasında sorun oluşmasına neden oluyor." dedi.

TÜRKİYE'NİN S-400 ALMASI
Ankara'ya sevkiyatı süren S-400'ler hakkında konuşan Dendias, "Açıkça söylemek gerekirse Türkiye'nin S-400 almasında dolayı mutlu değiliz. NATO üyesi bir ülke olarak diyebiliriz ki; Rus silahları NATO sistemlerine uyum sağlamıyor. Dünyanın bu bölgesinde silahlanmak istikrar ve güven ortamının oluşmasına yardımcı da olmuyor." diye konuştu.

ABD'DEN YARDIM İSTEDİ
Dendias ABD'nin Yunanistan'ı açık bir şekilde desteklemesini istediğini belirterek "ABD ile Yunanistan uzun süredir yakın ilişkilerde bulunuyor. Ancak bu ilişkileri derinleştirip genişletmeliyiz. Türkiye ile ilişkilerimizde herhangi bir sorun olduğunda, ABD ile aramızda doğrudan bir iletişim kanalının kurulmasını da talep ettim. Not aldılar. Cevap verecekler" dedi.

POMPEO'DAN AÇIKLAMA
Mike Pompeo ise paylaştığı mesajında "Yunanistan, Doğu Akdeniz ve Balkanlar'daki istikrarın en önemli unsurudur ve NATO'nun da önemli bir müttefikidir." ifadelerini kullandı.

İki devlet adamının ayrıca Washington yönetimi tarafından desteklenecek İsrail-Yunanistan-ABD üçlü ortaklığında Doğu Akdeniz'de enerji anlaşması ve yatırımları yapılması konusunu da görüştüğü kaydedildi.

https://www.haberler.com/yunanistan-turkiye-yi-s-400-konusunda-abd-ye-12260527-haberi/ (https://www.haberler.com/yunanistan-turkiye-yi-s-400-konusunda-abd-ye-12260527-haberi/)

Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Barbatos - 19 Temmuz 2019, 21:59:22
Ayrıca Dendias, "Türkiye'nin S-400 almasında dolayı mutlu değiliz" diye konuştu.
Mutlu değilmiş içkisinden bir yudum alıp salonun ortasında sirtaki yapıyordur şimdi.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 19 Temmuz 2019, 23:05:43
Ayrıca Dendias, "Türkiye'nin S-400 almasında dolayı mutlu değiliz" diye konuştu.
Mutlu değilmiş içkisinden bir yudum alıp salonun ortasında sirtaki yapıyordur şimdi.

🤣🤣🤣

Yapmayin boyle seyler. Çayı püskürttüm.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: fırtına06 - 22 Temmuz 2019, 19:28:17
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Türkiye'nin savaş tehditlerine müsamaha göstermeyiz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Yunanistan, Türkiye'nin savaş tehditlerine müsamaha göstermez" açıklamasında bulundu.

(https://cdntr1.img.sputniknews.com/images//103967/18/1039671848.jpg)

Mecliste düzenlenen bir güven oyu oturumunda konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı nikos Dendias, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleriyle ilgili konuşarak "Yunanistan savaş tehditlerine müsamaha göstermez" dedi.
Dendias ayrıca, "Rehber, uluslararası hukuk kurallarına saygıdır. Bizim için, Türkiye'nin sondaj faaliyetinin durması gerektiği açıktır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Dendias, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimlerle ilgili olarak 'Kıbrıs hükümeti ile yakın işbirliği içerisinde olduklarını' söyledi.

https://tr.sputniknews.com/avrupa/201907221039735343-yunanistan-disisleri-bakani-dendias-yunanistan-turkiyenin-savas-tehditlerine-musamaha-gostermez/
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: fırtına06 - 29 Temmuz 2019, 09:31:10
ABD'nin yeni geliştirdiği Deepstrike taktik kısa menzilli balistik füzesi.

Füze 500 km menzilli olacak ve eski Atacms füzelerinin yerini alacak. Füzenin 2020'de envantere girmesi bekleniyormuş.

Deepstrike füzeleri Atacms füzelerinden iki kata yakın daha hızlı olacakmış.

Füze MLRS lançerine 4 adet, Himars lançerine 2 adet olarak yüklenebiliyor.

Yunanistan şimdiden ABD'den bu füzeleri almanın planlarını yapıyor. Çünkü Türkiye ürettiği kara konuşlu füzeler ile füze gücü olarak açık ara önde. Yunanistan Deepstrike alarak öne geçmenin planlarını yapıyor.

Haritada füzenin nerelerde konuşlandırılırsa nereleri vurabileceği gösterilmiş.

(https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/67323598_2568725909817861_4547923689865216_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQnuz_aQ2UN1Kb99TC7I_yRQjoluOmqkugejRgwtCcvvMTeFTMrz9j3BshMEBZFHusw&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=c2430f4ac21a070c6d7ee8e942e7ee82&oe=5DABC130)

Türk Savunma Sanayi Haberleri Facebook sayfasından alıntıdır.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Hilal-i Ahmer - 29 Temmuz 2019, 10:02:56
Yunanistan'nın bunun export modelinin verileceğini düşünüyorum.Çünkü eğer MTRC kuralları dışında menzil kısıtlaması kalkar ise o zaman Türkiye 1000-1500-2000 Km'lik yeni füzeleri geliştirmeye başlayabilir.

Tabi bundan en fazla zararlı çıkıcak ülkeler listesi epey bir çoğalır.

En fazla max 350 km lik bir alanı kaplayacağını düşünür isek Ege bölgesi ve İstanbul haricinde diğer bölgelere etkinlik sağlayamamaktalar.

Biz bu süreçte S-400 sistemi ile beraber (eğer alımları olur ise) SAMP-T ve Patriot vasıtası ile durumu bertaraf etme noktasına gelebiliriz.

Umarım orjin versiyonunu alırlar bizde bu MTRC sistemine takılmamak için haklı sebeplerimiz olur.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Ankhises - 21 Ağustos 2019, 21:16:06
"26 Ağustos 1922 itibariyle Eskişehir dahil Ege Yunan çizmeleri altında. "Hepsi yalan" ve "Keşke Yunan" diyen "leblebi karakterlilerin" görmezde gelip, olmasını istediği harita buydu.. Sonra da utanmadan "ezan" diyor bu hainler...Türk'ün ebedi Başbuğu Atatürk liderliğinde ülkemizi düşman çizmesi altında olmaktan kurtardık."

@teoalpaslan

(http://resimag.com/p1/ac6ff23b384.jpeg)

Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 21 Ağustos 2019, 22:42:26
Mustafa kemal'e gelene kadar ebedi basbuglarimiz:

-Motun(Mete)
-Attila
-Alparslan
-Cengiz Han(Temuçin)
-Baybars
-Timur


Herkes sirasini bilsin.

Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Ankhises - 21 Ağustos 2019, 23:21:22
Mustafa kemal'e gelene kadar ebedi basbuglarimiz:

-Motun(Mete)
-Attila
-Alparslan
-Cengiz Han(Temuçin)
-Baybars
-Timur


Herkes sirasini bilsin.
Bu sitede herkesin görüşü hakkında az bucuk bilgi edindimde seni çözemedim birader , benim nazarımda sen bu sitenin Doğu Perinçek'isin.  "Ebedi Bağbuğumuz" lafının gittiği kitle belli..Sana neresi dokundu hayırdır ? Başbuğ sıralaması yapmıyoruz burda. Her kelimeyi ayırt edip kendinize pay çıkaracaksanız söyleyin öyle oynayalım.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 21 Ağustos 2019, 23:27:24
Mustafa kemal'e gelene kadar ebedi basbuglarimiz:

-Motun(Mete)
-Attila
-Alparslan
-Cengiz Han(Temuçin)
-Baybars
-Timur


Herkes sirasini bilsin.
Bu sitede herkesin görüşü hakkında az bucuk bilgi edindimde seni çözemedim birader , benim nazarımda sen bu sitenin Doğu Perinçek'isin.  "Ebedi Bağbuğumuz" lafının gittiği kitle belli..Sana neresi dokundu hayırdır ? Başbuğ sıralaması yapmıyoruz burda. Her kelimeyi ayırt edip kendinize pay çıkaracaksanız söyleyin öyle oynayalım.

Ben seni coktan cozdum ama. Sen bu sitenin esadisin.

Bana bak arkadas, okyanus otesiyle anlasip o tapindiginiz putlarinizi yeniden diriltmeye kalkmayin. Ben seninle bir oynarim felegin şaşar.

Azcik tarih okuyun.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Ankhises - 21 Ağustos 2019, 23:54:44
Mustafa kemal'e gelene kadar ebedi basbuglarimiz:

-Motun(Mete)
-Attila
-Alparslan
-Cengiz Han(Temuçin)
-Baybars
-Timur


Herkes sirasini bilsin.
Bu sitede herkesin görüşü hakkında az bucuk bilgi edindimde seni çözemedim birader , benim nazarımda sen bu sitenin Doğu Perinçek'isin.  "Ebedi Bağbuğumuz" lafının gittiği kitle belli..Sana neresi dokundu hayırdır ? Başbuğ sıralaması yapmıyoruz burda. Her kelimeyi ayırt edip kendinize pay çıkaracaksanız söyleyin öyle oynayalım.

Ben seni coktan cozdum ama. Sen bu sitenin esadisin.

Bana bak arkadas, okyanus otesiyle anlasip o tapindiginiz putlarinizi yeniden diriltmeye kalkmayin. Ben seninle bir oynarim felegin şaşar.

Azcik tarih okuyun.
Esad ? okyanus ötesi ? Tapındıgımız putlar ? Tarihi fesli papağandan öğrendiğin nasılda belli..Şu klavye öyle birşey ki Çulsuzu çul sahibi , dilsizi laf sahibi , ciğersizi ciğer sahibi yapıyor. Birbirimizle oynayacaksak bunu özelde halledelim.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 03 Eylül 2019, 22:24:27
Mavi Vatan haritası Yunan medyasını rahatsız etti

Türkiye'nin deniz sınırlarının yer aldığı haritayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında gören Yunan gazeteler, konuya geniş yer ayırdı.

(https://icdn.ensonhaber.com/resimler/diger/kok/2019/09/02/asd_6563.jpg)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Mezuniyet ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada ziyaretçi kitabını imzaladığı sırada arkasında duran Mavi Vatan yazılı harita, Yunan basınında gündem oldu.

Erdoğan'ın arkasında görülen harita, Türkiye'nin deniz sınırlarını gösteriyordu.

Yunan medyası, Türkiye'nin Girit'in doğusunda kalan bütün bölgeleri kendi deniz sınırları içerisinde göstermesinden rahatsız oldu.
EN ÇOK OKUNAN GAZETELERİN GÜNDEMİNDE

İngilizce yayın yapan Ekathimerini gazetesi, Yunanistan'ın en çok okunan gazetelerinden Ta Nea ve Ethnos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pozuna geniş yer ayırdı.
"YUNAN TOPLUMU RAHATSIZ"

Haberlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki haritadan Yunan toplumunun rahatsız olduğu ifadesine yer verildi.

(https://icdn.ensonhaber.com/resimler/diger/kok/2019/09/02/asd_5395.jpg)

(https://icdn.ensonhaber.com/resimler/diger/kok/2019/09/02/asd_696.jpg)

(https://icdn.ensonhaber.com/resimler/diger/kok/2019/09/02/asd_6859.jpg)

https://www.ensonhaber.com/mavi-vatan-haritasi-yunan-medyasini-rahatsiz-etti.html (https://www.ensonhaber.com/mavi-vatan-haritasi-yunan-medyasini-rahatsiz-etti.html)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: カメせ - 10 Eylül 2019, 13:20:44
Alıntı
Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, İleryoz adasındaki deposundan askeri ekipmanların kaybolduğunu duyurdu.

Depodan anti-tank silahları, el bombaları ve mühimmatlar kaybolmuş.

9 Eylül’de gerçekleştirilen teftişte olayın farkına varılmış. 2 anti-tank silahı, el bombaları ve mühimmatlar kayıp.

Olayın dışarıdan değil, içeriden birileri tarafından gerçekleştirilmiş olduğundan şüpheleniliyor.

Bu olay, 2000’li yılların başında İstanköy adasında gerçekleşen askeri soygundan bu yana en büyük olay

2002 yılında İstanköy’deki Yunan üssünden 3 makineli tüfek, G3 piyade tüfekleri kaybolmuştu

Olayı daha sonra "17 Kasım Devrimci Örgütü’nün" yaptığı tespit edilmişti
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: metin62 - 16 Eylül 2019, 09:43:57
Ege’de yeni harita çizdik 85 kilometre alan yitirdik;

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım açıkladı: Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, 31 Ağustos 2019’da Deniz Harp Okulu’ndaki haritada kamuoyuna sunulan Mavi Vatan haritasında aleyhimize bir durum olduğunu belirtti.

Ilgilenen arkadaslar icin makalenin linkini paylasiyorum.

https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/egede-yeni-harita-cizdik-85-kilometre-alan-yitirdik-5335825/ (https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/egede-yeni-harita-cizdik-85-kilometre-alan-yitirdik-5335825/)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: serkan - 17 Eylül 2019, 13:34:54
Bütün Ege denizini toprakla doldurun ve hepsini Yunanlıya verin kendi ülkeleri ile birleştirsinler yeni büyük Yunanistan ancak bizim Eskişehir'e kadar filan bir ülke olur. Ve biz şu anda üzerinde yaşadığımız bütün bu toprakları onlardan aldık. Çeşme de karşıda yunan adası insan kahrediyor ama birde onları düşünün tek başına İstanbul bile adamları bin kat kahreder. Yani bizim kahroluşumuz domuzdan daha az kıl koparttık kahroluşu onlarınki ise kadim yurtlarını kaybetme kahrı
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: カメせ - 21 Eylül 2019, 17:02:32
Alıntı
Büyüyen göçmen akışıyla bağlantılı olarak bugün olağanüstü olarak toplanan Yunan hükümeti, sahil güvenlik görevini güçlendirmeye ve Avrupa sınır koruma Ajansı Frontex ve NATO ile işbirliğini genişletmeye karar verdi. Midilli adasındaki mülteci kampı kapasitesinin kaldırabilceğinin %400 fazlası gecmis durumda.
(https://pbs.twimg.com/media/EE5vcnnXUAYcESf?format=jpg&name=small)
(https://pbs.twimg.com/media/EE5vcnoX4AYMWM8?format=jpg&name=900x900)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: fırtına06 - 03 Ekim 2019, 19:25:06
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, 1 Ekim'de kutladığı "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin" kuruluş yıl dönümü etkinliğinde, Yunanistan'a ait F-16 savaş uçaklarının Başbakan Kiriakos Miçotakis'in talimatıyla uçmasının engellendiği iddia edildi.

(http://www.kokpit.aero//image/data/Askeri%20yabanci/yunan/f-16/yunan%20f16%20modernizasyon%203.jpg)

Rum medyasının manşete çektiği habere göre, Miçotakis hükümeti Türkiye'nin tepkisinden korktuğu için F-16'ları Kıbrıs semalarında uçuramadı. "Atina korktu. Yunan savaş uçakları askeri geçit töreninde uçamadı" manşetini atan Fileleftheros gazetesi, daha önce uçması planlanan F-16'ların tören sabahı alınan ani bir kararla geri çekildiğini yazdı. Haberde, Miçotakis hükümetinin Ankara'nın baskısından korktuğu belirterek, F-16'ların sembolik olarak uçmasının önemli olduğuna işaret edildi. Gazete, "Türkiye’ye mesaj verilecekti. Ama Miçotakis hükümeti bu sembolik önemdeki eylemde bile bulunmadı. Bu, yeni Yunan hükümetinin, sorun veya arzu edilmeyen gelişmelere neden olacak eylem veya tercihler istememe politikasına tabi mantığı da destekliyor" ifadelerine yer verdi.

Yunanistan'a yönelik sert ifadelerin yer aldığı haberlerde, Yunanistan’ın hem garantör güç sıfatıyla, hem de Rumlarla ilişkileri sebebiyle farklı bir tercihte bulunabileceği görüşü ortaya konuldu. Haberlerde, Yunanistan'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini engelleyemediği de kaydedildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis de, "savaş uçaklarının törende uçmaması kararının tamamen Miçotakis hükümetine ait olduğunu" söyledi.

Rum ve Yunan hükümetlerinin aldığı ortak karara göre, Yunanistan'a ait F-16 savaş uçakları Türkiye'ye mesaj vermek amacıyla 1 Ekim'de askeri tören alanında uçuş yapacaktı. Yunanistan'ın Güney Kıbrıs'taki Büyükelçiliği, aynı gün Rum yönetimine F-16'ların uçuşunun iptal edildiği bilgisini geçti. Rum yönetimi, olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etmişti.

"Kıbrıs Cumhuriyeti'nin" 16 Ağustos 1960 yılında 7 Rum ve 3 Türk bakanla kurulmuş olmasına rağmen, Kıbrıs Rum Yönetimi, "Bağımsızlık Günü" adıyla 1 Ekim'de kutluyor.

http://www.haber7.com/dunya/haber/2902690-yunanistana-ait-f-16lar-turkiye-korkusundan-ucamadi/?detay=1 (http://www.haber7.com/dunya/haber/2902690-yunanistana-ait-f-16lar-turkiye-korkusundan-ucamadi/?detay=1)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 18 Ekim 2019, 09:57:54
Yunanistan savaş uçakları, KKTC hava sahasını ihlal etti

Yunanistan'a ait 3 savaş uçağı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahasına girdi.

Dün sabah Girit'ten kalkan 3 Yunan savaş uçağı, Güney Kıbrıs'ın üzerinden uçuş yaptıktan sonra Kuzey Kıbrıs'a yöneldi. Uçaklar, Rum sınırında bulunan Akıncılar Köyü'ne yakın bir yerden uçarak, KKTC hava sahasını ihlal etti. Uçaklar, ardından Girit'e geri döndü.

Savaş uçakları ses sınırını da zorlayan bir hızla geçiş yapınca, geçiş ülkenin önemli bir bölümünde duyuldu.

GENELKURMAY BİLGİLENDİRİLDİ
KKTC Sivil Havacılık Dairesi, uçuşu ilgili birimlere rapor etti. KKTC hükümeti ve askeri yetkililer de olay üzerine harekete geçti. Konuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'na bilgi verildi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Birleşmiş Milletler aracılığıyla Rumları uyardı. Özersay, Doğu Akdeniz'deki gergin ortama işaret ederek, "Yunanistan'ın, böyle bir dönemde kışkırtıcı hareketlerde bulunması doğru değil. Bu, ortamın daha da gerilmesine neden olur." diye konuştu.

Özersay, konuyla ilgili gerekli girişimlerin de yapıldığını açıkladı.

"TÜRKİYE KORKUSU"
Yunanistan'a ait savaş uçakları Rumların milli günü olan 1 Ekim kutlamalarında uçuşunu iptal etmişti. Rum basını, F-16'ların uçuşunun 'Türkiye korkusu' nedeniyle iptal edildiğini manşete taşımıştı.

GERÇEK MERMİLİ TATBİKAT
Öte yandan Yunanistan'a ait 2 F-16 savaş uçağı, 19 yıl sonra Rum tarafında tatbikata katıldı. Rumlarla ortak yapılan askeri tatbikatta, gerçek mermiler kullanıldı.

"YUNAN UÇAKLARINI TATBİKATLARDA İSTİYORUZ"
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, F-16'ların katıldığı tatbikatın görüntüsünü yayınlayarak, "Yunan F-16'lar bugün Kıbrıs'ta uçtu. Söylediğim gibi geçit törenlerinde değil, tatbikatlarda Yunan savaş uçağı istiyoruz." dedi.

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis de "Profesyonellik beni gururlandırdı. F-16'ların ortaya çıkışı Yunanistan ile mükemmel ve kesintisiz iş birliğini sergiliyor." ifadelerini kullandı. Rum medyası, tatbikatın Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim döneminde yapıldığına dikkat çekti.

TATAR: RUM-YUNAN İKİLİSİ, ANLAŞMA NİYETİNDE DEĞİL
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 3 Yunan savaş uçağının hava sahasını ihlal etmesiyle ilgili açıklama yaptı. Bu durumu 'göz dağı' olarak değerlendiren Tatar, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünden ve Doğu Akdeniz’deki haklarından vazgeçmeyeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Hep vurguladığım üzere Rum-Yunan ikilisinin niyeti bizimle anlaşmak değildir. Yunan savaş uçakları bugün KKTC hava sahasını ihlal ederek,  Güney Kıbrıs’taki bir askeri tatbikata katılmıştır. Akıllarınca bize gözdağı verecekler. Mümkün değildir. Halkımız, rahat olsun. Anavatan Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarın da güvenliğimizi mükemmel bir şekilde sağlamaya devam edecektir. Rum- Yunan ikilisi, uzlaşmazlıkları ile tahriklerine istedikleri kadar devam etsinler. Kıbrıs Türkü egemen eşitliğinden, vatan topraklarından, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünden, Doğu Akdeniz’deki haklarından, Maraş’ı açma kararlılığından vazgeçmeyecektir."

https://www.ensonhaber.com/yunanistan-savas-ucaklari-kktc-hava-sahasini-ihlal-etti.html (https://www.ensonhaber.com/yunanistan-savas-ucaklari-kktc-hava-sahasini-ihlal-etti.html)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: ACE - 18 Ekim 2019, 11:10:30
Yunanistan savaş uçakları, KKTC hava sahasını ihlal etti

Yunanistan'a ait 3 savaş uçağı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahasına girdi.

Dün sabah Girit'ten kalkan 3 Yunan savaş uçağı, Güney Kıbrıs'ın üzerinden uçuş yaptıktan sonra Kuzey Kıbrıs'a yöneldi. Uçaklar, Rum sınırında bulunan Akıncılar Köyü'ne yakın bir yerden uçarak, KKTC hava sahasını ihlal etti. Uçaklar, ardından Girit'e geri döndü.

https://www.ensonhaber.com/yunanistan-savas-ucaklari-kktc-hava-sahasini-ihlal-etti.html (https://www.ensonhaber.com/yunanistan-savas-ucaklari-kktc-hava-sahasini-ihlal-etti.html)

Suriyeyi kıskanan eski sevgili gibi :))
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Ankhises - 18 Ekim 2019, 11:21:27
Yunanistan savaş uçakları, KKTC hava sahasını ihlal etti

Yunanistan'a ait 3 savaş uçağı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahasına girdi.

Dün sabah Girit'ten kalkan 3 Yunan savaş uçağı, Güney Kıbrıs'ın üzerinden uçuş yaptıktan sonra Kuzey Kıbrıs'a yöneldi. Uçaklar, Rum sınırında bulunan Akıncılar Köyü'ne yakın bir yerden uçarak, KKTC hava sahasını ihlal etti. Uçaklar, ardından Girit'e geri döndü.

https://www.ensonhaber.com/yunanistan-savas-ucaklari-kktc-hava-sahasini-ihlal-etti.html (https://www.ensonhaber.com/yunanistan-savas-ucaklari-kktc-hava-sahasini-ihlal-etti.html)

Suriyeyi kıskanan eski sevgili gibi :))
Yunanlılar açıkca Kıbrısa S400 koyun bakın böyle hareketlerimizde var demiş bizde kabul edelim bir tane koyalım bence
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: metin62 - 18 Ekim 2019, 14:15:43
Yunan savas ucaklarinin KKTC hava sahasi ihlali;

Oncelikle ihlal olayinin oncelikle ihlal olayi oncesi ve ihlal edilen bolgeye kisa bir bakis daha gercekci bir analiz yapmamizi saglayacagi dusuncesindeyim.

Hatirlanacagi uzere 01.10.2019 da Kibris Cum kurulus yildonumu resmi gecidine yunan ucaklarinin katilamadigi gerek GKRY ve bizim medyamizda boy boy haber yapilmisti." Ilgili haberlerlerde Turklerden korkulde vs yansitilmakta idi" Bu nedenle Yunanistandan boyle bir hamlenin gelecegi beklenmekte ve Yunanistan icin zorunlu oldugu kanisindaydi"

Ihlal hava sahasi, Luricina /yani yeni ismi Akincilar koyu hava sahasidir.  Oncelikle Akincilar koyu  Ercan hava  alanindan fazla uzak olmayan ve kama seklinde GKRY topraklarina saplanmis Lefkosa Larnaka yoluna en yakin KKYC topragidir. Yani bir baska deyim ile Hava ihlali  cok kisa bir sure icin gerceklesti. "yine de hava ihlali oldugu bir gercek" Boyle bir durumda herhangi bir HSS aktif  olsa da ki mevcut sartlarda kullanmamiz imkansiz gibi ,  cok kisa ihlalden den dolayi ancak hasim F16 ucaklarini GKRY hava sahalarinda ya ihlal oncesi veya sonrasi vurabilme imkani olusturmakta.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: カメせ - 29 Ekim 2019, 20:03:42
Alıntı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: “Mülteci sayısındaki sert yükseliş artık dayanılamaz bir yük haline geldi. Hiçbir ülke 3 kıtanın yükünü omuzlarında taşıyamaz.”
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: カメせ - 08 Aralık 2019, 22:18:20
Alıntı
Türkiye-Yunanistan sınırında bulunan Yunan askeriyelerinde alarm seviyesi kirmiziya yükseltildi.  https://twitter.com/thomelbyy/stat

Cok sayida İHA'lar ege denizi üzerinde havalanmış durumda.
(https://pbs.twimg.com/media/ELSWRJeXUAAvYi3?format=jpg&name=small)
https://mobile.twitter.com/NovayaZemlya12/status/1203751699439112193
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: fırtına06 - 27 Aralık 2019, 19:43:07
Türkiye'nin attığı kararlı adımlar karşısında ne yapacağını bilemeyen Atina yönetimi, Türkiye'ye saldırmaya devam ediyor. Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Miltiadis Varvitsiotis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ateşle oynadığını" söyleyerek, Türkiye'nin dünya tarafından daha fazla izole edileceğini belirtti.

(https://i3.haber7.net/haber/haber7/bigmanset/2019/52/son_dakika_canli_yayinda_turkiyeyi_hedef_aldi_erdogan_atesle_oynuyor_1577443804_3155.jpg)

Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Miltiadis Varvitsiotis, ülkede yayın yapan Skai radyosunda yayınlanan bir programda konuştu. Varvitsiotis radyo yayınında, Türkiye'nin hem kendi hem de KKTC'nin haklarını korumak için Doğu Akdeniz'de attığı adımları hedef adı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal sözler sarf etti.

(https://i2.haber7.net//haber/haber7/photos/2019/52/wP7eg_1577447149_1213.jpg)

OSMANLI ÜZERİNDEN SALDIRDI: ERDOĞAN ATEŞLE OYNUYOR

Türkiye'nin Libya'ya asker göndereceğinin sorulması üzerine, "Erdoğan riskli davranıyor. Böyle bir hareket, Türkiye'nin daha büyük bir şekilde izole edilmesini sağlar" dedi. Küstah sözlerine devam eden Varvitsiotis, Erdoğan'ın "ateşle oynadığını" belirterek, "Bu Neo-Osmanlı yayılmacılığına her yerden kınamalar geliyor. Erdoğan ateşle oynuyor ve sadece Yunanistan'dan değil, uluslararası tüm aktörlerden tepki görüyor" dedi.

TÜRKİYE İLE LİBYA ARASINDA MUTABAKAT: TÜRK ASKERİ TRABLUS YOLCUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması" anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmayla bu iki ülke, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın planlarını altüst etmişti.

Erdoğan, Trablus hükümetinin istemesi halinde Mehmetçiğin gönderileceğini duyurmuştu. Libya hükümetinden ise resmi talep geldi. Cumhurbaşkanı da, AK Parti İl Başkanlı Toplantısı'nda yaptığı son dakika konuşmasında, 8 ya da 9 Ocak 2020 tarihinde Meclis'e tezkerenin getirileceğini açıklamıştı.

http://www.haber7.com/dunya/haber/2928777-canli-yayinda-osmanli-uzerinden-turkiyeye-saldirdi-erdogan-atesle-oynuyor/?detay=2 (http://www.haber7.com/dunya/haber/2928777-canli-yayinda-osmanli-uzerinden-turkiyeye-saldirdi-erdogan-atesle-oynuyor/?detay=2)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: metin62 - 27 Aralık 2019, 20:00:37
Kanimca Sn Yunan Dis isleri bakan vekilinin paylasimina fazla odaklanmayalim ,kendisi  kalibre olarak once kendisine muhatabini secmesini oneririm . " Dis isleri bakan vekili nin muhatabi CB olamaz once birisi kendisine kibarca anlatsin" Asil bizler  Dis isleri bakan vekiline odaklanmayi birakip 2020 ocak itibari ile Yunanistanin Dogu Akdenizdeki ve atlantik otesindeki ortaklari ile yapmayi planladigi adimlara karsi onlemler almaya kafamizi yormamizin daha fazla fayda getirecegine inanmaktayim.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: tumucin - 27 Aralık 2019, 23:44:48
yunanlilar dayak istiyor yunanlilar her zamn  uyuzdur kasimak gerek
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 16 Ocak 2020, 17:52:59
Yunanistan: Türk uçakları hava sahamızı 120 kez ihlal etti

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Türk uçakları ve helikopterlerinin dün Yunan hava sahasını 120 kez ihlal ettiğini iddia etti.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 18 F-16 jeti, 2 CN-235 askeri nakliye uçağı ve 7 helikopter, dün Ege Denizi'nin kuzeydoğu, merkez ve güneydoğu yönünde Yunanistan'ın ulusal hava sahasını 120 kez ihlal etti.

İddia edilen ihlallerin 6'sında, Yunan ve Türk uçakları arasında hayali (silah kullanılmadan) hava savaşı yapıldı.

'SİLAH TAŞIYORDU' İDDİASI
Türk uçak ve helikopterlerinin Atina Uçuş Bilgilendirme Bölgesi'nde (Athens FIR) 19 hava sahası ihlali gerçekleştirdiği de ifade edilirken; bunların 4'ünde Türk uçaklarının Makronisi, İnousses (Koyun) ve Antropofas gibi küçük adaların üzerinde seyrettiği kaydedildi. İhlalleri gerçekleştiren 8 uçağın, silah taşıdığı öne sürüldü.

https://www.ensonhaber.com/yunan-turk-ucaklari-hava-sahamizi-120-kez-ihlal-etti.html (https://www.ensonhaber.com/yunan-turk-ucaklari-hava-sahamizi-120-kez-ihlal-etti.html)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: bostancıbaşı - 17 Ocak 2020, 10:22:31
120 ihlal deme sebepleri belli kendi deniz ve hava sahalarını 12 mil kabul ediyorlar biz 6 diyoruz...

Yoksa casus belli ..yorgo...

Türkiye, 8 Haziran 1995'te aldığı bir kararla, Yunanistan'ın 31 Mayıs 1995'te aldığı karasularını 6 milden 12 mile çıkarma kararını uygulaması durumunda bunu casus belli sayacağını ilan etmiştir.

1976 yılında MTA Sismik 1 (Hora gemisi) Ege'de petrol ararken Türkiye; Yunanistan'ın karasularının 12 mil olmadığını, uluslararası sularda petrol arayan Hora gemisine müdahale edilmesinin "casus belli" sayılacağını ilan etmişti.Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: UYVAR - 17 Ocak 2020, 10:38:30
Yunanistan'a 12 mil dedirten de, bize "casus belli" dedirten de ayni yer. Abd...

Amac tali hedeflerle oyalayip enerji kaybetirmek. Suriye'de 8 yilimizi yiyen de Abd!

Kendi oyununu kurmadigin surece de baskalarinin oyununda piyon olursun!
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Partikül - 17 Ocak 2020, 11:13:58
120 ihlal deme sebepleri belli kendi deniz ve hava sahalarını 12 mil kabul ediyorlar biz 6 diyoruz...

Yoksa casus belli ..yorgo...

Türkiye, 8 Haziran 1995'te aldığı bir kararla, Yunanistan'ın 31 Mayıs 1995'te aldığı karasularını 6 milden 12 mile çıkarma kararını uygulaması durumunda bunu casus belli sayacağını ilan etmiştir.

1976 yılında MTA Sismik 1 (Hora gemisi) Ege'de petrol ararken Türkiye; Yunanistan'ın karasularının 12 mil olmadığını, uluslararası sularda petrol arayan Hora gemisine müdahale edilmesinin "casus belli" sayılacağını ilan etmişti.

Halen ''Casus Belli mi?'' işte orası soru işareti. Çünkü ''Milli Güvenlik Kurulu'' diye bir kurul kaldı mı... eskiden ''Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'' ne işlenirdi; işlendi mi? belli değil. Bi' ara ''komşularla sıfır sorun'' zırvalığı gereği; Ermenilerle, Rumlarla, Yunanlarla içli dışlı olup; açılım saçılım, kuşlar, böcekler, kelebekler... böcek adetlerini sayıyorlardı. T.C.  gardının düştüğünü gören Rum-Yunan ikilisi; Ege, Akdeniz, Kıbrıs' da olmadık işlere imza attılar. Bugün çektiğimiz sıkıntılar hep O siyasetin sonucudur. Ege adaları işgal edildi; Yinede AKP Hükumeti çiçek-böcek siyasetinden vazgeçmedi. Rumlar az kalsın Kıbrıs' ın tamamını ele ele geçiriyordu (Annan Planı - Yes be Annem Süreci) bereket versin ki, aç gözlülükleri nedeniyle Annan Planına kendileri HAYIR  dedi. Efendime söyleyim, Rum tarafı Doğu Akdeniz' i parsel parsel sattı; bizimkiler de trene bakar gibi baktı! Elbette O dönemler, Türkiye Cumhuriyeti' nin kendisiyle hesaplaşma dönemiydi. Devlet kendi derisiyle dalaşıyordu, üstüne PKK' yla açılım saçılım süreci yaşanıyordu. Bunlar ise işi gücü bırakmışlar devletin kurucu babalarıyla, devleti ayakta tutan kurumlarla, bürokrasiyle uğraşıyorlardı... Hesapta '' vesayet rejimini'' yıkacaklardı. Allah biliyor ya... aslında yatacak yerleri yok. Şimdilik kimsenin sesi çıkmıyor ama tarih bunları yazdı hocam. İllaki yapanları lanetle anacaktır. Ben yaptım oldu yoooookkkk!

İşte bu yanlış siyaset ve devlet düşmanlığı nedeniyle; yüzlerce Türk evladı toprak altına girdi. Devleti toplamak için yüzlerce binlerce asker-polis şehit oldu. Bunlar arasında bizim akrabalarımızda var. O nedenle hiç kimse bu gerçeklerin unutulduğunu zannetmesin. 

Şimdiki süreçte, illaki Yunanistan' la dalaşacağız. Bedavaya aldıkları Ege adaları kan dökerek geri alacağız. İllaki bizden de kan akacaktır. Bunun sorumlusu da onlardır. Kısacası ''Casusu Belli'' diye bir siyasetimizin kaldığını düşünmüyorum. Belki yeniden toparlamaya çalışıyor olabilirler. Şayet öyle yapıyorlarsa, illaki sevap hanesine yazılır; millet de işin arkasında durur. 
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: metin62 - 17 Ocak 2020, 11:40:44
Rakamlar ile EGE denizinde mevcut 6mil. Olasi 12,mil degerleri.
       
                               6mil             12 mil
Turk Karasulari         %7.471        %8.76
Yunan karasulari       %43.68        %73
Uluslararasi sular      %548.85      %15

Resim bu kadar net olduguna gore yapilmasi gereken belli ,fazla soze gerek yok sanirim.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Afşar1 - 17 Ocak 2020, 11:43:29
Sosyal medyada Libya ile ilgili ne olursa yunanlılar deli gibi atlıyorlar.
HAftere dua falan eden var,bizim bozulan vurulan araçlar üzerinden gönderme yapan var.
En çok altay ile dalga geçiyorlar maalesef.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: metin62 - 17 Ocak 2020, 12:01:39
120 ihlal deme sebepleri belli kendi deniz ve hava sahalarını 12 mil kabul ediyorlar biz 6 diyoruz...

Kucuk bir duzeltme Sn Bostancibasi.
Egede Yunan kara suyu iddiasi  6 milden > 12 mile  "TC 12 Mil Onaylamamakta"
Egede Yunan  FIR hatti iddiasi   6 milden >10 mile    "TC 10 Mil Onaylamamakta"

* Egede bir de SAR sorunu mevcut unutuldu.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: tumucin - 17 Ocak 2020, 19:02:53
ege adalarini cernobile ceviririz  bizim komandalar  girit adasinda denizde

türk bayragini gösterdi

Yunanistan’ın Girit Adası’nın Suda bölgesinde gerçekleştirilen bir NATO tatbikatında, iki Türk SAS komandosunun sualtında Türk bayrağı açıp fotoğraf çektirdiğinin ortaya çıkması Atina’da tepkiye neden oldu.


(https://resmim.net/f/RCGk4z.jpg)


http://www.hurriyet.com.tr/dunya/yunanistani-karistiran-kare-41157653 (http://www.hurriyet.com.tr/dunya/yunanistani-karistiran-kare-41157653)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: metin62 - 17 Ocak 2020, 19:20:39
Sn Tumucin galiba Hurriyet arsivi karistiriyorsunuz :) Haber 22.3.2019 tarihli.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: ACE - 17 Ocak 2020, 21:46:03
Sosyal medyada Libya ile ilgili ne olursa yunanlılar deli gibi atlıyorlar.
HAftere dua falan eden var,bizim bozulan vurulan araçlar üzerinden gönderme yapan var.
En çok altay ile dalga geçiyorlar maalesef.

Ben de Yunan olsam ben de dalga geçmek için Altay gibi bir malzemeyi kaçırmazdım. Zırhlı araçlarımız için ise yeni bir test yeri. Umarım gereken geri bildirim sağlanabiliyordur.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: tumucin - 17 Ocak 2020, 22:27:14
Yunanlilar kendine  güvenleri varsa  12 mile cikarsinlar bize yakin yerde petrol arasinlar

yunanlilar  Türkiyeden dayak istiyorlar

Bizim icin cok önemli Sisam-midilli adalaridir
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: metin62 - 23 Ocak 2020, 11:48:00
*** Sn Bakanin yapmis oldugu aciklamayi okuyunca kafasinin oldukca karisik oldugunu anladim.
Bakan egede bulunan 23 statusu belli olmayan adanin 16 sinin Yunanistan tarafindan silahlandirildigini belirtiyor " bunun acilimi Yunan adalari isgal etmis demek"

Hic bir hakkimizi cignetmeyiz lafi ise tamami ile kulise donuk bir aciklama. "Olay beyanin basinda belirtmis oldugu gibi fiiliyata donusmus zaten"

Olay zaffiyeten dolayi degil biz iyi komsuluktan yanayiz demis
"Adalarin silahlandirilmasina iyi komsuluk hatirina goz yumduk mu demek istiyor? "

Soylediklerimizi de tehdit gormeyin diyor. " Sakin tehdit ettigimizi sanmayin sadece olydan haberimiz var azacik da darildik mi diyor ?


Hulusi Akar: Yunanistan 16 adayı anlaşmalara aykırı olarak silahlandırdı;

Yunanistan'ın gayri askeri statüde olmasına rağmen 16 adayı silahlandırdığını söyleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hiçbir şekilde hakkımızı çiğnetmeyiz. Bu bir tehdit değil ama iyi komşuluktan yanayız dememiz de bir zafiyet değil" dedi.

Ege’de uluslararası anlaşmalarla belirlenen gayri askeri statüde 23 adanın bulunduğunu belirten Akar, “Yunanistan, gayri askeri statüde ada olmasına rağmen bunlardan 16’sını anlaşmalara aykırı olarak silahlandırılmıştır. Yunanistan’dan uluslararası hukuka, imzaladığı anlaşmalara ve iyi komşuluk ilişkilerine göre davranmasını bekliyoruz” dedi.

“BÖYLE BİR GARABETLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Ege’de sorunların çözülmesi için gerekenleri yaptıklarını, kimsenin kendilerine aksini söyleyemeyeceğini vurgulayan Hulusi Akar, “Hiçbir şekilde hakkımızı çiğnetmeyiz. Bu bir tehdit değil ama iyi komşuluktan yanayız dememiz de bir zafiyet değil. Şu anda ne dünyada ne de tarihte karasuları 6 mil, hava sahası 10 mil olan bir ülke var. Böyle bir garabetle karşı karşıyayız. Bunu bir doğruymuş gibi dünya kamuoyuna tanıtmaya çalışıyorlar. Bu konudaki hakkımızı hukukumuzu savunuyoruz” ifadelerini kullandı.

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/hulusi-akar-yunanistan-16-adayi-anlasmalara-aykiri-olarak-silahlandirdi-5583614/ (https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/hulusi-akar-yunanistan-16-adayi-anlasmalara-aykiri-olarak-silahlandirdi-5583614/)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 24 Ocak 2020, 12:58:10
Yunanistan'dan küstah açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gayri askeri statüdeki 16 adayı anlaşmalara aykırı olarak silahlandıran Yunanistan'a tepki göstermesi Yunan medyasında geniş yer aldı. Yunan medyası Akar'ın açıklamalarını, 'Akar'dan 16 Ada açıklaması', 'Saldırı' şeklinde verdi.
Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynakları da, 'her hangi bir saldırıda yasal savunma hakları olduğunu' belirtti. Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Miltiadis Varvitsiotis de, Ada'lar konusunun son 40 yılda devam eden tartışma olduğunu söyledi.

Akar'ın açıklamalarını kışkırtıcılık olduğunu iddia eden Miltiasdis, uluslararası ittifaklarını nasıl derinleştirmeleri gerektiği yönünde çalıştıklarını söyledi.Miltiasdis, Dışişleri Bakanlığı'nın çok yönlü bir diplomatik çabayla Akdeniz ve daha geniş bölge konularında rol ve pozisyona sahip olan herkesle diyalog kurmaya çalıştığını ifade etti.

'KENDİMİZİ KORURUZ'

Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesine atıf yaparak, her hangi bir saldırıda yasal savunma hakları olduğuna vurgu yaptı. Aynı kaynaklara göre, Türkiye'den gelen bu gibi tepkiler, 'Yunanistan'ı Ege Denizi'nin Yunan Adalarını korumak için gerekli tüm koruyucu savunma önlemlerini almaya zorluyor ve meşrulaştırıyor' ifadelerini kullandı.

Haberlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan Kiriakos Miçotakis'e gösterdiği tepkilere de atıf yapıldı. Türkiye'den yapılan açıklamaları, 'saldırı' olarak veren Yunan medyası, Ankara'nın son dönemde düzenli olarak Ada'lar ve Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı konusunda açıklamalar yaptığına dikkat çekildi.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/yunanistandan-kustah-aciklama-41427096 (http://www.hurriyet.com.tr/dunya/yunanistandan-kustah-aciklama-41427096)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: fırtına06 - 24 Ocak 2020, 14:21:11
Sayın Akar'a adalar ile ilgili açıklamaları yaparken bu zamana kadar aklınız neredeydi diye sormak lazım aslında. Yunanistan bariz bir şekilde yıllardır adaları silahlandırırken ve bunu basın sayfa sayfa yazarken, Türkiye neden sessiz kaldı ya da buna göz yumdu bunun tartışmasının yapılması gerekir. Sayın Akar bu ülkenin genel kurmay başkanlığını yapmış birisi bu konuda en bilgili insanlardan biri olması lazım...
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: P4RS - 24 Ocak 2020, 18:17:56
Hatta adalarda böyle şeyler oluyor doğru mu diye sorulunca ölü taklidi yapılıyordu, bunlar safsata silahlanma falan yok diyenler vardı hatta işgal falan yok uydurma diyenler vardı. Zamanında bir tepki verilseydi yada en azından tepki olarak Dzkk güçlendiricek projelere daha çok destek verilseydi bugün çok farklı bir konumda olurduk.

 Ergenekon-balyoz-casusluk davaları ayrı darbe vurdu sırf Koç grubu Milgem ihalesini aldı diye iptal edilen ihale ayrı darbe vurdu hala deniz kuvvetlerine ve yetişmiş personeline gerekli önem verilmiyor. Saçma sapan insanlar danışman yapılacağına emekli olan yada emekliliği zorlanan personelden bir danışman olarak alınsa, hadi en azından adamların konuşmalarına izin verilse yine iyi olur ama onu bile yapmıyor/yaptırmıyorlar.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 31 Ocak 2020, 13:09:29
Türk bayrağını yırtan Yunan'a kendi ülkesinden kınama

(https://icdn.ensonhaber.com/resimler/diger/kok/2020/01/31/h_6757.jpg)

Yunanistan, Türkiye bayrağını yırtan ırkçı milletvekilini kınadığını duyurdu.

Türkiye'nin her istediğini yaptığını ve Yunanistan'a akın akın göçmen gönderdiğini savunan Yunan vekil, büyük bir provokasyona imza atarak Türk bayrağını yırtma küstahlığında bulunmuştu.

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ KINADI
CNN Türk canlı yayınında Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisini anlatan gazeteci Yorgo Kırbaki de şunları aktardı:

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı az önce bir açıklama yaparak, ırkçı Lagos’un Türkiye bayrağını yırtmasını şiddetle kınadığını belirtti.

Açıklamada, 'Yunanistan Türkiye’nin sembolü olan bayrağa karşı saldırıyı her şekilde kınamaktadır. Neo-Nazilerin kabul edilemez eylemleri, Yunanistan ve Avrupa geleneklerinden uzaktır ve bugün halen mahkemelerde sanık olan ‘Altın Şafak’ın reklamını yapma gayretidir. Yunanistan halkı oylarıyla 'Altın Şafak'ı parlamento dışında bırakmıştır. Neo-Naziler sadece kendilerini temsil ederler' denildi."

https://www.ensonhaber.com/turk-bayragini-yirtan-yunana-kendi-ulkesinden-kinama.html (https://www.ensonhaber.com/turk-bayragini-yirtan-yunana-kendi-ulkesinden-kinama.html)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: SKYWOLF - 11 Şubat 2020, 08:32:21
Atina’nın tezlerini tek tek çürüten Yunan amiral

Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr

(https://i4.hurimg.com/i/hurriyet/75/750x422/5e41c40718c7731d0898b089.jpg)

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim havası devam ederken eski Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Andonis Andonyadis, Atina’nın tezlerine karşı çıkarak Türkiye’nin tutumuna yakın açıklamalarda bulundu. Türkiye ile müzakere etmek gerektiğini söyleyen Andonyadis, “Resmi tezlerin hangilerinden feragatta bulunursak karşılığında ne alırız onu tartmalıyız” dedi.

TÜRKİYE ile Libya arasında deniz yetki alanlarına ilişkin mutabakat muhtırasının imzalanmasından sonra, Yunanistan’da tavan yapan gerginlik ortamında, Yunan medyası adeta savaş tamtamları çalıyor. Bu çerçevede Yunan medyasında emekli komutanlar “star” oldu. Emekli komutanlar, neredeyse ağız biriği etmişcesine, Türkiye ile “sıcak olay” yaşanması, ya da savaş çıkması halinde ne olacağını tartışıyorlar. Ancak, 2002-2005 yılları arasında Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanı olan Andonis Andonyadis (74) istisna oluşturuyor. Milliyetçi çevrelerin sık sık tepkisine hedef olan Andonyadis, savunma içerikli ciddi haber sitelerinden “Militarie”deki demecinde, Yunanistan’ın hava sahası, karasuları, kıta sahanlığı, FIR hattı (uçuş bilgi bölgesi) gibi resmi tezlerini çürütmekle kalmayıp, Türkiye’nin bölgede bir süper güç olduğunu da vurguladı.

“Türkiye yerel (bölgesel anlamında) bir süper güçtür. ABD’den sonra NATO’nun en güçlü silahlı kuvvetlerine sahip. Jeostratejik önemi çok büyük. Mülteciler konusunda da musluk Türkiye’nin elinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir ABD Başkanı Trump, bir Rusya lideri Putin ile görüşüyor” diyen Andoniadis, Yunan resmi tezlerine şöyle yanıt veriyor:

EGE’DE HAVA SAHASI

Resmi tez: Yunanistan’ın karasuları 6, hava sahası da 1930 yılındaki bir kararnameye dayanarak 10 mildir.

Andonyadis: Dünyada, Yunanistan’dan başka karasuları genişliği ile hava sahası genişliği farklı bir ülke yok. Bu sınırları sadece Türkiye değil, başka ülkeler de tanımıyor. Biz, ‘Türkiye uluslararası hukuku, deniz hukukunu çiğniyor’ diyoruz. Oysa hava sahası konusundaki resmi tez deniz hukukuna aykırıdır.

FIR UÇUŞ HATLARI

Resmi tez: Yunanistan’ın sivil uçakların güvenliğini üstlendiği bölgeye önceden uçuş planı vermeden giren Türk savaş uçakları, Atina Fır hattının çiğnemektedir. Yunan savaş uçakları da Türk savaş uçaklarını püskürterek cevap vermektedir.

Andonyadis: FIR hattı egemenlik bölgesi değildir. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO, askeri uçaklara uçuş planı sunma zorunluğu getirmemektedir. Sadece uçuş planı sunmalarını tavsiye etmektedir. Türk savaş uçakları uçuş planı vermeye mecbur değil.

ALÇAK UÇUŞLAR

Resmi tez: Türk savaş uçakları adalar üzerinde alçak uçuşlar gerçekleştirmektedir. Türkiye bu şekilde, adaların Yunan olduğundan şüphe ettiğini göstermek istemektedir. Yunan savaş uçakları da Türk savaş uçaklarını püskürtrmektedir.

Andonyadis: Bir savaş uçağının sapması için en az 6 millik alana ihtiyacı vardır. Ege’nin coğrafyası malum. Havada öyle bir kavram yok ama, bence bu “zararsız geçiş”tir. Sözgelimi bir Türk savaş uçağı Rodos üzerinde uçmuşsa, bunu Türkiye Rodos’un Yunan adası olduğundan şüphe ediyor şeklinde yorumlamak doğru değil. Türkiye’nin resmi savunma politikasında adalarımızı istila etmek gibi bir hedefi bulunduğunu zannetmiyorum.

YUNANLAR EGE’Yİ YUNAN DENİZİ SANIYOR

Eski Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Andonis Andonyadis demecinde ayrıca şunları belirtti:

“Yunan halkı, Ege’nin tümünün Yunan denizi olduğuna inanıyor, zannediyor. Dolayısıyla bir Türk savaş gemisi bir adaya 6.5 mil yaklaştı mı ‘Burada ne işi var’ diyor. Yunan dış ve savunma politakalarındaki yanlışların önemli bir bölümü ise bilgisizlikten kaynaklanıyor.

Türkiye, sadece Ege’nin ekonomisini (doğal zenginlik) paylaşmak istiyor.

Türkiye ile müzakere yapmalıyız. Ancak, Türkiye ile eşit şartlarda müzakere masasına oturacağımızı zannediyorsak hiçbir şey başaramayız. Müzakere masasında tüm istediklerimizi kazanacağımıza inanıyorsak yanılıyoruz. Resmi tezlerin hangilerinden feragatta bulunursak, karşılığında neyi alırız, onu tartıp hareket etmeliyiz. Sözgelimi, Türkiye’ye ‘Biz karasularımızı genişletmeyeceğiz’ diyerek, karşılığında daha geniş kıta sahanlığı bölgesi isteyebiliriz.”

https://www.hurriyet.com.tr/dunya/atinanin-tezlerini-tek-tek-curuten-yunan-amiral-41444413 (https://www.hurriyet.com.tr/dunya/atinanin-tezlerini-tek-tek-curuten-yunan-amiral-41444413)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: カメせ - 07 Mart 2020, 00:15:26
youtu.be/FLmhj6bwusI]youtu.be/FLmhj6bwusI]youtu.be/FLmhj6bwusI (http://youtu.be/FLmhj6bwusI)youtu.be/sVIjB-aabAo (http://youtu.be/sVIjB-aabAo)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: metin62 - 30 Mart 2020, 09:32:15
Ecevit’in kurtardığı kayalığı işgal ettiler.

Yunanistan yine boş durmadı. Daha önce 18 ada ve bir kayalığımızı işgal eden Yunanistan, şimdi de Muğla ilimiz sınırlarında yer alan Plati kayalığını işgal etti. Yunanistan Savunma Bakanı, işgal edilen kayalıkta bulunan askerleri ziyaret etti.

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/ecevitin-kurtardigi-kayaligi-isgal-ettiler-5711856/ (https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/ecevitin-kurtardigi-kayaligi-isgal-ettiler-5711856/)

* Ege denizinde yunanistan tarafindan gerceklestirilmekte olan yayilmacilik politikasina karsin devletimizin uzunca bir sureden beri cok sesiz kalmasi adeta yunanistani sevklendirmekte ve yayilmaci politikasina hiz katmakta.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: カメせ - 15 Nisan 2020, 10:17:50
Alıntı
(https://pbs.twimg.com/card_img/1249960082118336514/T7elkXRN?format=jpg&name=900x900)
Yunanistan'ın en yüksek tirajlı 2. gazetesi olan ethnos gazetesinde  "Cihat Yaycı: Yunanistan karasularını Ege'de 3 mile çekmek zorundadır" başlıklı makalede ki hususlar aşağıda sunulmuştur.
https://mobile.twitter.com/Av_SenayKaya/status/1250442259377483783
https://mobile.twitter.com/HGlgedar/status/1250089622698409986
https://mobile.twitter.com/Av_SenayKaya/status/1249964483553955840
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: カメせ - 17 Nisan 2020, 12:00:22
Alıntı
(https://pbs.twimg.com/media/EVuy8t1X0AIJdVB?format=jpg&name=small)
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Yunanistan ve Ege ile ilgili açıklamalarda bulundu. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’ın 16 adayı silahlandırarak uluslararası anlaşmaları hiçe saydığını ifade ederek, “Ege’de herhangi bir oldubittiye ve haklarımızın gasp edilmesine göz yummayız” dedi.
https://mobile.twitter.com/mavivatannet/status/1250790106929270785
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: カメせ - 18 Nisan 2020, 14:41:23
Alıntı
Dün TSK’nın yaptığı eğitimin Yunanistan’da ki yansımaları.
(https://pbs.twimg.com/media/EVzxPS-UYAE0r_D?format=jpg&name=medium)
(https://pbs.twimg.com/media/EVzxHRaVAAA9Hca?format=jpg&name=medium)
(https://pbs.twimg.com/media/EVzhS-AXsAQbyAH?format=jpg&name=medium)
youtu.be/cemdP-p4Bt0 (http://youtu.be/cemdP-p4Bt0)https://mobile.twitter.com/Pagrup/status/1251465533247160320
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: BATTLESTAR - 18 Nisan 2020, 15:05:37
3 tanker, Awacs + C-160 + hava hava konfigürasyon da ek yakıt tanklı 18 block 40 ile (kuyruk numaralarından anlayabilirsiniz.) anlatılmak istenen ben istersem libyaya istersem başka yere c-160 ile kargo yollarım istersemde herhangi tehditkar hava hedefini awacs ile tespit eder bvr menzilinden angaje olurum. Hafter kendine dikkat et demek bu.
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: metin62 - 18 Nisan 2020, 15:53:00
3 tanker, Awacs + C-160 + hava hava konfigürasyon da ek yakıt tanklı 4 block 40 ile (kuyruk numaralarından anlayabilirsiniz.) anlatılmak istenen ben istersem libyaya istersem başka yere c-160 ile kargo yollarım istersemde herhangi tehditkar hava hedefini awacs ile tespit eder bvr menzilinden angaje olurum. Hafter kendine dikkat et demek bu.

Boyle bir mesaj vermeye niye ihtiyac duyulmus ? sayet Sn BATTLESTAR in belirttigi sekilde dusunuluyorsa mesaj verilmekyerine yeri zamani geldiginde geregini yapmak daha etkiliyeci olmazmiydi?  Cevabini bulamadigim icin sorgulamaktayim :)
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: BATTLESTAR - 18 Nisan 2020, 15:56:43
3 tanker, Awacs + C-160 + hava hava konfigürasyon da ek yakıt tanklı 4 block 40 ile (kuyruk numaralarından anlayabilirsiniz.) anlatılmak istenen ben istersem libyaya istersem başka yere c-160 ile kargo yollarım istersemde herhangi tehditkar hava hedefini awacs ile tespit eder bvr menzilinden angaje olurum. Hafter kendine dikkat et demek bu.

Boyle bir mesaj vermeye niye ihtiyac duyulmus ? sayet Sn BATTLESTAR in belirttigi sekilde dusunuluyorsa mesaj verilmekyerine yeri zamani geldiginde geregini yapmak daha etkiliyeci olmazmiydi?  Cevabini bulamadigim icin sorgulamaktayim :)

Ben görüntülere bakarak 4 F-16 desemde durum çok daha büyük. Bir forumdaki "Defence" nickli arkadaş durumu güzel açıklamış ;

Biz ve tüm dünya Corona salgınına kilitlenmişken bugün Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandı.

Türkiye'den kalkan bir erken uyarı uçağı , 3 tanker uçağı ve bir nakliye uçağı, 18 tane savaş uçağımızın eşliğinde Libya karasularına kadar giderek,  Libya karasularında bulunan 5 firkateyn ve bir ikmal gemimizle birlikte, Libya'da tatbikat yaptılar.

Toplam 24 uçağımız, tüm uçuşları sırasında, bütün yakıt ikmalerini tanker uçaklarımız ile  havadan yaptılar.
Böylece Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa'ya çok ciddi bir gözdağı verilmiş oldu.

Kamuoyu pek izlemiyor ama, son bir haftada savaş gemilerimizin açtığı ateşlerle Birleşik Arap Emirlikleri'nin Trablus üzerindeki tüm hava akınları sona erdi. Bir haftada 4 tane büyük insansız hava aracı ile bir nakliye uçağı kaybettiler. Deniz kıyısında da iki gün içerisinde 3000 kilometre karelik alan,  desteklediğimiz Libya Ulusal Hükümeti tarafından ele geçirildi
Başlık: Ynt: Türk - Yunan İlişkileri
Gönderen: Mermi - 18 Nisan 2020, 20:27:42
3 tanker, Awacs + C-160 + hava hava konfigürasyon da