DefenceTURK.com

TÜRK SAVUNMA SANAYİ => Yerli Deniz Sistemleri ile İlgili Gelişmeler => Konuyu başlatan: AVCI - 05 Ekim 2016, 14:19:49

Başlık: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: AVCI - 05 Ekim 2016, 14:19:49
Bu konuya yazılacak şeyler vardı ama bölük pörçük konularda konuşuldu hep.Bu makale ile başlangıç yapalım sonrasında deniz kuvvetlerinin gelecek projeksiyonları ve stratejileri üzerine haberler ve bilgiler geldikçe paylaşmaya devam ederiz.

Alıntı
Analiz: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi

11 Ağustos 2016

Kubilay Tok ve Tayfun Duman, MSI Dergisi’nin 130’uncu sayısında, “Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi”ni analiz etti.

“Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi: Orta Ölçekli Küresel Güç Aktarım Yeteneğine Sahip Deniz Kuvveti Olma Rotasında” başlıklı makaleye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Özenle hazırlanan Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi, 2015 yılının Ekim ayında, tam da askeri tehditlerin, gerek Suriye ve gerekse Doğu Akdeniz’de çok tehlikeli bir hal almaya başladığı kritik bir dönemde yayınlandı. Bu kapsamlı dokümanın geniş kitlelere yayılması, ulusal çıkarlarımız açısından ve milli bir deniz stratejisi hakkında farkındalık oluşturmak bakımından hayati bir öneme sahiptir. Türk Deniz Kuvvetleri, böyle bir dokümanı yayınlayarak, geleneğinde var olan; planlama, öngörü ve atılım ruhuna uygun olarak denize yönelik ulusal stratejimizin net olarak anlaşılması açısından çok önemli bir çalışmaya imza atmıştır.

Türk Deniz Kuvvetleri, kendi stratejisini, esasen; “Ana Vatanda Güvende Olmak için, Denizde Güçlü Olmak; Dünyada Söz Sahibi Olmak için, Tüm Denizlerde Var Olmak” tespitiyle son derece öz olarak yapmıştır. Bu tanımlama, tek başına bile ulusal deniz stratejimizin dayanak noktası olarak ele alınabilir.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu’nun ifadesiyle, “Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisinin, hem Deniz Kuvvetleri personelinin doktrin birliğinin sağlanması hem de Türkiye’nin uluslararası arenadaki yönünü tayin eden ve savunma planlama faaliyetlerini yürüten karar vericileri ve diğer aktif unsurları gelecek hakkında bilgilendirmek üzere” hazırlanmış olduğu anlaşılmaktadır.

Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi; denizlerin önemi, güvenlik durumu, dış politika hedefleri, denizcilik hedefleri, Türk Deniz Kuvvetleri ve deniz kuvvetleri stratejisi gibi ana başlıklar altında incelenmiştir.

Denizlerin Önemi

Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi’nin ana dayanağı, hiç şüphesiz ki, denizlerin ülkemize sunduğu askeri, jeopolitik ve ticari öneme dayanmaktadır. Bu bakış açısına göre:

Deniz taşımacılığı, halen dünyada en çok tercih edilen ulaşım şeklidir.
Ülkelerin ticari rekabet gücü, uluslararası deniz ulaştırma sisteminden istifade edebilmesi ile orantılıdır.
“Ülkelerin ticari rekabet gücü, uluslararası deniz ulaştırma sisteminden istifade edebilmesi ile orantılıdır.”

Küresel anlamda deniz ulaştırma yolları aynı zamanda güç aktarımının da vasıtasıdır ve bu yollar üzerindeki kritik geçitlerin kontrolü jeopolitik rekabetin önemli bir unsurudur. Günümüzde stratejik rekabetin en önemli unsurlarından birini, açık denizler oluşturmaktadır.
Küresel ticaretin hacim (ton) olarak %80’i, değer (dolar) olarak %70’i [1]; petrol taşımacılığının %60’ı ve doğal gaz taşımacılığının %25’i [2] deniz yoluyla yapılmaktadır. [3]
Güvenlik Durumu

Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi’nde, güvenlik durumu şu şekilde özetlenmektedir:

Ege’deki, tarihi derinliği bulunan sorunlar, her zaman olduğu gibi ciddiyetini korumaktadır. Türkiye’nin bu konudaki hassasiyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilgili kararıyla [4] tüm dünyaya duyurulmuştur.
Orta Doğu, “Arap Baharı” süreciyle daha kırılgan bir jeopolitik dönüşüme uğramıştır.
Rusya Federasyonu (RF)’nun artan saldırgan tutumu, mevcut güvenlik mimarisinin sorgulanmasına neden olmuştur.
“Ege’de tarihi derinliği bulunan sorunlar ciddiyetini korurken, Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması önemli bir bölgesel ihtilâf haline gelmiştir.”

Türkiye’nin deniz yetki alanları, ülke yüzölçümünün yarısından fazla bir alana sahip olmakla birlikte, bu alanın sınırları, sadece Karadeniz’de antlaşmalarla belirlenmiş durumdadır.
Küreselleşme, ülkeler arasındaki ilişkilerde kara sınırlarının etkilerini azaltırken, gelişen teknoloji, yüzlerce yıldır herkesin kullanımına açık denizlerde tam aksine bir etki yaratmıştır. Ülkelerin kıta sahanlıklarına yönelik deniz dibi kaynaklarının kullanım mücadelesi kapsamında her geçen yıl ilave yetki alanları sınırlandırmalarına konu olmakta; bu sınırların koruyucusu olarak da deniz kuvvetlerinin rolü artmaktadır.
“Soğuk Savaş bittikten sonra, NATO ve AB’nin girişimleri ile tesis edilen güvenlik mimarisi yeniden sorgulanmaya başlanmıştır.”

Türk Deniz Kuvvetleri, 2004 yılında milli olarak başlattığı Karadeniz Uyum Harekâtını (KUH) kesintisiz olarak sürdürmekte, tüm kıyıdaşların katılımını teşvik etmektedir. [5] Ancak, Türkiye ile RF arasında 24 Kasım 2015 tarihinde yaşanan gerginlikten sonra, KUH’un gelecekte nasıl icra edileceği önemli bir meseledir.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi(GKRY)’nin, 2007 yılında, Kıbrıs Adası’nın güneyinde belirlediği bazı ruhsat sahaları, kısmen Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanı içinde bulunmaktadır. GKRY’nin bu tutumu nedeniyle bölgedeki çok sayıda kıyıdaş ülkeyi ilgilendiren bir uyuşmazlık ortaya çıkmıştır. [6]
Türk Deniz Kuvvetleri, 2006 yılından bu yana, Doğu Akdeniz’de Akdeniz Kalkanı Harekâtı’nı icra etmektedir.
NATO, 2011 yılında, İttifak’ın yeni deniz stratejisini [7] yayımlamış; takip eden dönemde de İttifak’ın deniz alanındaki tüm faaliyetleri, bu strateji doğrultusunda gözden geçirilmeye başlanmıştır.
Küresel ölçekte ise dünyanın jeoekonomik ve jeostratejik ağırlık merkezi haline gelen Asya Pasifik ön plana çıkmakta; ABD deniz gücünün önemli bir bölümü, bu bölgede konuşlandırılmaktadır. [8]
Dış Politika Hedefleri

Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi, Türkiye’nin dış politika vizyonunun istikrar, iş birliği ve kıta ölçekli açılım odaklı olduğunu vurgulamaktadır. Öte yandan, Türkiye’nin, çevre denizlerden okyanuslara kadar ilgi ve faaliyet alanının uzandığı tüm coğrafyalara erişebilme yeteneği olan Deniz Kuvvetleri, vazgeçilmez bir dış politika enstrümanıdır.

“Türkiye’nin ilgi ve faaliyet alanının uzandığı tüm coğrafyalara erişebilme yeteneği olan Deniz Kuvvetleri, vazgeçilmez bir dış politika enstrümanıdır.”

Deniz Kuvvetlerinin, kıta ölçekli dış politik açılımların desteklenmesine yönelik rolünün en somut örneklerinden biri, Barbaros Türk Deniz Görev Grubu’nun faaliyetleridir. [9]

Denizcilik Hedefleri

Türkiye’nin dış ticaret yükünün, yaklaşık %87’sinin deniz yolu ile taşınması nedeniyle denizciliğin geliştirilmesi için gerçekleştirilen yatırımlar ve bu alanda yürütülen faaliyetler büyük öneme sahiptir.

“Denizcilik sektöründeki gelişmeler ve hedefler, ekonomisi büyüyen ve alternatif pazarlara açılmakta olan Türkiye’nin deniz gücünün en önemli iki bileşeni olan bahriye ve deniz ticaret filosu arasındaki etkileşimin her geçen gün artmasına sebep olacaktır.”

Dünya genelinde, ham petrol ve petrol türevi ürünlerin %60’ından fazlası deniz yoluyla taşınmaktadır. [10] Enerjinin nakledildiği deniz ulaştırma yollarının güvenliğinin idamesi, büyük önem taşımaktadır. Taşınan ham petrol ve petrol türevi ürünlerin hacmi bakımından, önemli kritik geçitler, sırasıyla; Hürmüz Boğazı, Malakka Boğazı, Süveyş Kanalı, Babül Mendep Boğazı, Danimarka Boğazları, Türk Boğazları ve Panama Kanalı’dır. [11]

Deniz Kuvvetleri

Deniz kuvveti, bir ülkenin toplam denizcilik gücünün ana unsurlarından birisidir. Deniz kuvvetleri, seyyaliyet (mobilite), esneklik, uzun süreli harekât, kendi kendine yeterlilik ve açık denizleri serbestçe kullanabilme gibi ayırt edici özelliklere sahiptir. Deniz kuvvetleri, bu özellikleriyle dünya denizlerinde ülke çıkarının olduğu her coğrafyaya nüfuz edebilmekte; bu bölgelerde sürekli olarak varlık gösterebilmekte; taşıdığı diplomatik ve askeri gücün etkisini sürekli olarak idame ettirebilmektedir.

“Her bir donanma unsuru, açık denizlerde serbestçe dolaşabilen yüzer birer büyükelçilik; Deniz Kuvvetleri ise bu unsurlarıyla dünyanın aynı anda dört bir yanında etkinlik gösterebilen büyük bir diplomatik misyon görevi icra etmektedir.”

Deniz kuvvetleri, çatışma durumunda; erken ihbar-ikaz, keşif, gözetleme ve istihbarat ihtiyaçlarının karşılanması, deniz ulaştırma hatlarının açık bulundurulması ve korunması, harekât alanında deniz kontrolünün tesis edilmesi, karada konuşlu kritik hedeflerin imha edilmesi, bölge hava savunmasının desteklenmesi, güç aktarımı yapılması, gerektiğinde amfibi harekât icra edilmesi gibi faaliyetlerle müşterek harekâta katkı sağlamaktadır. Bu özellikleriyle deniz kuvvetleri, barış, kriz ve çatışma durumlarının gereklerine göre uygun bölgelerde konuşlanarak:

Ana vatana yönelik tehlikeleri en uzak mesafede bertaraf etmek,
İkili ya da çok uluslu iş birliği girişimlerini desteklemek,
İlişkilerin geliştirilmesine ve bölgesel / küresel istikrarın idamesine katkı sağlamak,
Etkili bir kriz yönetiminde oynadığı rol ile diğer aktörlerin davranışlarını şekillendirmek,
Deniz hak ve menfaatlerini korumak,
gibi görevler icra etmektedir. Bir ülkenin deniz kuvvetlerini kullanma şekli, o ülkenin dış politika karakterini ortaya koymaktadır. Deniz kuvvetlerinin görev spektrumu, aşağıdaki görev türlerini içermektedir:

Deniz kontrolü ve güç intikali,
Denizden karaya darbe harekâtı,
Denizlerin serbestçe kullanımının engellenmesi ve deniz ulaştırmasının korunması,
Deniz güvenlik harekâtı ve yetki alanlarının kontrolü,
Bayrak ve varlık gösterme, barışı destekleme harekâtı,
Muharip olmayanların sivilleri tahliyesi harekâtı,
İnsani yardım, doğal afet ve Arama-Kurtarma harekâtı.
Strateji

“Denizlere hâkim olan cihana hakim olur” [12] ve “Dünya egemenliğinin anahtarı, deniz yollarının kontrolündedir” [13] tezleri, neredeyse asırlardır deniz stratejistlerinin değişmeyen kılavuzu gibidir.

Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi’nde de belirtildiği gibi, “Türk Deniz Kuvvetlerinin Stratejisi; Türkiye’nin Milli Güvenlik Siyaseti ile buna bağlı olarak belirlenen Milli Askeri Stratejisinin deniz ortamına bakan iz düşümüdür.”

Savunma ve güvenlik durumu, dış politika ve denizcilik hedefleri, Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi’nin temel girdileridir. Bunların, kuvvetin ilgi ve görev alanı ile örtüşen bölümü, Deniz Kuvvetlerinin hedeflerini belirlemektedir. Bu hedefleri ulaşmak üzere Deniz Kuvvetlerinin nasıl kullanılacağı ve geliştirileceği ve diğer paydaşlarla iş birliği modelleri de Deniz Kuvvetleri stratejisini oluşturmaktadır. Temel girdilerin değişkenliği nedeniyle, Deniz Kuvvetleri stratejisi dinamik bir yapıdadır.

Türk Deniz Kuvvetlerinin Hedefleri

Strateji dokümanında, stratejiye yön veren hedefler, şu şekilde belirlenmiştir:

Ana vatanın bekasına yönelik denizden gelebilecek tehditlerin caydırılması; gerektiğinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin diğer unsurları ile müştereken kesin sonuçlu harbin kazanılması,
Türkiye’nin denizlerdeki hükümranlık haklarının, deniz alaka ve menfaatlerinin korunması ve deniz ulaştırma yollarının güvenliğine katkı sağlanması,
KKTC’nin savunmasının ve deniz hak ve menfaatlerinin korunmasının desteklenmesi,
Türkiye’nin çevresinde, bir güvenlik kuşağı oluşturulması ve küresel istikrara katkı sağlanması,
Türkiye’nin dış politika ve savunma sanayisi hedeflerinin desteklenmesi,
İttifak Deniz Stratejisi’nin desteklenmesi,
Öngörülen güvenlik ortamında verilebilecek tüm görevleri icra edebilecek etkin bir deniz kuvvetinin idamesi ve geliştirilmesidir.
Öte yandan, ana vatanın bekasına yönelik denizden gelebilecek tehditlerin caydırılması ve gerektiğinde, TSK’nın diğer unsurları ile müştereken kesin sonuçlu harbin kazanılması için:

Açık denizlerin barışçıl amaçlarla kullanılması; gerektiğinde kuvvet kullanımı,
Durumsal farkındalığın daha kapsamlı olarak Uzun Ufuk Sistemi ile tesisi ve sürdürülmesi,
Angajman kurallarının ilgili makamlarla koordineli olarak; görevin başarılması, gerginliğin kontrol edilmesi ve bekanın sağlanması arasındaki dengenin gözetilerek uygulanması,
Kriz döneminde en kısa zamanda kriz bölgesinde konuşlanılması; kriz bölgesinde durum üstünlüğünün elde edilmesi; tüm unsurlar ile hazırlıklarını tamamlaması, çatışma döneminde ise müştereken veya deniz kontrolü amacıyla tehdit durumuna göre reaksiyon göstererek muhasım üzerinde istenen etkiyi yaratacak seviyede güç kullanımı esas alınmaktadır.
Türkiye Cumhuriyetinin denizlerdeki hükümranlık haklarının, deniz alaka ve menfaatlerinin korunması kapsamında ise uluslararası antlaşma ve hukuktan kaynaklanan haklarımızın ihlali ya da deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ihtilâfları nedeniyle yaşanabilecek gelişmelere süratle reaksiyon gösterebilecek şekilde hazırlık durumunun idamesi ve deniz yetki alanlarımızdaki izinsiz araştırma/sondaj faaliyetlerinin engellenmesi gibi hususlar hedef olarak gösterilmektedir.

Çevre denizlerimiz ile Türkiye’nin deniz ticaretinin yoğun olarak gerçekleştiği deniz ulaştırma yollarının güvenliğine katkı sağlanması kapsamında ise:

Deniz alanlarına yönelik faaliyet gösteren ilgili aktörler ile eş güdüm halinde olunması,
KUH’un sürdürülmesi,
Akdeniz Kalkanı Harekâtı’na devam edilmesi,
Deniz ulaştırma yollarının riskli hâle geldiği deniz alanlarında deniz güvenliğini sağlamak üzere milli olarak ya da NATO ve/veya çok uluslu deniz görev grupları bünyesinde varlık gösterilmesi gibi hususlar esas alınmaktadır.
Türkiye’nin yakın çevresinde istikrarlı bir güvenlik kuşağı oluşturulmasına, küresel barış ve istikrara katkı sağlanması amacıyla:

BLACKSEAFOR (Black Sea Naval Cooperation Task Group / Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu)’un idamesi,
Ege’deki faaliyetlerin uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan haklarımız, Lozan dengesi, denizlerin serbestisi ilkesi, uluslararası hukukun tanıdığı açık deniz hakları, iyi komşuluk ve müttefiklik ilişkileri ile karşılıklılık ilkesi çerçevesinde sürdürülmesi ve
BM ve NATO gibi uluslararası kurumlar bünyesinde icra edilen çok uluslu faaliyetlere katılım ve destek sağlanması esas alınmıştır.
Türkiye’nin dış politika ve savunma sanayisi hedeflerinin desteklenmesi kapsamında ise:

Savunma sanayisi iş birliği kapsamındaki ülkelerin deniz kuvvetleriyle ikili ilişkilerin geliştirilmesine öncelik verilmesi,
İkili iş birliğinin ve karşılıklı çalışabilirliğin artırılması maksadıyla uluslararası eğitim faaliyetlerinin ve kapasitesinin arttırılması,
Afrika’da, deniz güvenliğine yönelik faaliyetlere öncelik verilmesi,
Hint Okyanusu, Afrika, Basra Körfezi ve Asya-Pasifik Bölgesindeki gelişmelerin yakından takip edilmesi, buralarda lojistik ve liman kapasitesi geliştirilmesi öngörülmektedir.
İttifak Deniz Stratejisinin desteklenmesi kapsamında ise:

NATO Görev Gruplarının çevre denizlerimizdeki tüm faaliyetlerine katılım,
Karadeniz Uyumu Harekâtı ve Akdeniz Kalkanı Harekâtı kapsamında bilgi değişimine yönelik ilgili NATO karargâhları ile iş birliğinin sürdürülmesi,
Eğitim, tatbikat ve Barbaros Türk Deniz Görev Grubunun faaliyetleri planlanırken, İttifak ülkelerinin deniz kuvvetleri, NATO Daimi Deniz Görev Grupları ve NATO Mukabele Kuvveti unsurlarıyla müşterek eğitim/tatbikatlar icra edilmesi amaçlanmaktadır.
Kuvvet Yapısının Geliştirilmesi

Türk Deniz Kuvvetlerinin, kullanım konseptinde belirtilen faaliyetleri etkinlikle yerine getirebilmesi; kuvvet yapısının teknolojide, güvenlik ortamında, dış politika ve denizcilik hedeflerinde öngörülen değişikliklere göre geliştirilmesine ve zaman içinde sürekli adaptasyonuna bağlıdır. Bu gereklilik, öngörülen güvenlik ortamında verilebilecek tüm görevleri icra edebilecek etkin bir deniz kuvvetinin idamesi ve geliştirilmesi hedefi ile ifade edilmektedir.

Gelecekteki Kuvvet Yapısı

Gelecekteki kuvvet yapısı kavramının tanımlanabilmesi için, deniz kuvvetleri stratejisinin öz olarak bu safhada ortaya konması gereklidir. Elbette, deniz kuvvetleri stratejisine ilişkin olarak değişik yorumlar ve çıkarımlar yapılabilir. Ancak, bu makalenin yazarlarına göre, deniz kuvvetlerinin yeni stratejisi: “Mevcut yetenekleri ile hâlihazırda ‘Orta Ölçekli Bölgesel Güç Aktarım Yeteneğine Sahip Deniz Kuvveti’ olan Türk Deniz Kuvvetlerinin, ’Orta Ölçekli Küresel Güç Aktarım Yeteneğine Sahip Deniz Kuvveti’ne dönüşümü” şeklinde algılanmalıdır. Kuvvetin, “bölgeselden küresele” geçiş anlamına gelen bu stratejik öngörüsü, detayları ileri bölümlerde ele alınacak olan çok önemli bir yapısal transformasyonu işaret etmektedir.

—

Bu bölüm üstteki paragrafa yakın bir yerde kutucuk olacak
Deniz Kuvvetlerinin Sınıflandırılması
Dünya ölçeğinde deniz kuvvetlerinin sınıflandırılması; platform sayısı açısından büyüklük, coğrafi erişim (harekât yarıçapı), fonksiyonlar ve yetenekler, yüksek teknolojinin kullanımı, diğer ülkelerin algısı gibi muhtelif kriterlere göre yapılabilmektedir (bkz. Geoffrey Till, Seapower: A Guide for the Twenty-First Century). Genel kabul gören bir sınıflandırmaya (Eric Grove & Michael Morris) göre ise deniz kuvvetleri için 9 kategori öngörülmektedir:

Major Global Force Projection Navy – Complete: Büyük ölçekli küresel güç aktarım yeteneğine sahip deniz kuvveti.
Major Global Force Projection Navy – Partial: Büyük ölçekli küresel güç aktarım yeteneğine sahip deniz kuvveti- Kısmen.
Medium Global Force Projection Navy: Orta ölçekli küresel güç aktarım yeteneğine sahip deniz kuvveti.
Medium Regional Force Projection Navy: Orta ölçekli bölgesel güç aktarım yeteneğine sahip deniz kuvveti.
Adjacent Force Projection Navies: Mücavir alana güç aktarımı yapabilen deniz kuvveti.
Offshore Territorial Defence Navies: Kıyı ötesi savunma yapabilen deniz kuvveti.
Inshore Territorial Defence Navies: Kendi karasularında savunma yapabilen deniz kuvveti.
Constabulary Navies: Kolluk görevi yapan deniz kuvveti.
Token Navies: Sembolik deniz kuvveti.
—

Aynı stratejik bakışa göre, “Türkiye’nin deniz ticaretinin yoğun olarak gerçekleştiği deniz ulaştırma yollarının güvenliğine katkı sağlanması, Türkiye’nin dış politika ve savunma sanayisi hedeflerinin desteklenmesi, İttifak Deniz Stratejisinin desteklenmesi, küresel barış ve istikrara katkı sağlanması gibi, Türk Deniz Kuvvetlerinin harekât yarıçapının genişlemesine yol açan hedefler nedeniyle çevre denizlerimizin ötesinde harekât icra edebilecek, güç aktarımı yapabilecek, İttifak/koalisyon kuvvetlerine komuta edebilecek yetenekte platform ihtiyacının ciddi şekilde artacağı” esas alınmaktadır.

“Orta Ölçekli Küresel Güç Aktarım Yeteneğine Sahip Deniz Kuvveti” olma stratejisine uygun olarak, ortaya çıkan ilave yetenek ihtiyaçları çerçevesinde:

Kısa vadede (0-5 yıl): ADA Sınıfı Korvetler, milli hücumbotlar, lojistik gemileri, amfibi gemiler (LST), genel maksat helikopterleri, deniz karakol uçakları, insansız hava araçları ve insansız/otonom su altı araçlarının temini,
Orta vadede (6-10 yıl): İ sınıfı fırkateynler, hava savunma harbi (HSH) fırkateynleri, havuzlu çıkarma gemisi (LPD/LHD), muharebe destek gemisi, yeni nesil mayın avlama gemileri ve havadan bağımsız tahrik sistemli denizaltıların geliştirilmesi ve milli olanaklar ile inşa edilmesi,
Uzun vadede (11-20 yıl): Deniz kontrolü, kuvvet koruma ve güç aktarımı platformlarının sayısının artırılmasıyla, Türk Deniz Kuvvetlerinin mevcut yapısının modernize edileceği öngörülmektedir.
Bu yetenek kazanımına ilave olarak, kuvvet yapısına ek katkı sağlamak maksadıyla; Uzun Ufuk Projesi ile denizde durumsal farkındalık yeteneği; Gemi Entegre Savaş İdare Sistemi (GENESİS) ve Kuvvet Ağı İletişim Sistemleri Projesi ile ağ destekli komuta kontrol yeteneğinin sürekli geliştirilmesinin hedeflendiği anlaşılmaktadır. Yine bu stratejik transformasyon kapsamında, deniz kuvvetleri için kazanılması öngörülen ilave yetenekler şu şekilde özetlenebilir:

Uzun Ufuk sisteminin, tüm denizlerimizi kapsayacak şekilde genişletilmesi ve bu sayede daha kapsamlı bir operatif ve taktik durum farkındalığının gerçek zamanlı olarak oluşturulması ve sistemin deniz kuvvetleri stratejisine uygun bir kuvvet çarpanı olarak idamesi,
“Orta ölçekli güç aktarım” stratejisinin en temel unsurlarından olan HSH fırkateynlerinin envantere alınmasıyla açık denizlerde görev icra eden görev gruplarının kuvvet koruma etkinliğinin arttırması ve kayıtsız-şartsız bölge hava savunma desteğine sahip olması,
Havuzlu çıkarma/helikopter gemilerinin envantere girmesiyle ana vatandan uzak deniz alanlarında, milli ya da çok uluslu harekâta aktif olarak katılabilme, TSK unsurlarını “Orta ölçekli güç aktarım” konsepti içinde intikal ettirerek güç aktarımı/amfibi harekât yapabilme ve denizde komuta kontrol merkezi görevlerine destek olma yeteneği,
Ufuk ötesi keşif ve gözetleme, silah kullanımı ve hasar tespiti yeteneğini arttırmak üzere, karaya ve gemiye konuşlu insansız hava araçlarının devreye sokulması,
Stratejik unsurlar olan havadan bağımsız tahrik sistemli denizaltılar sayesinde, satıh hedeflerine (kara dâhil) atılabilen güdümlü mermi kabiliyeti ile denizaltı ve su üstü harbi yeteneğinin en üst seviyeye çıkarılması,
Muharebe destek gemisi vasıtasıyla açık denizde harekât icra yeteneğinin artırılması,
Donanmanın sahip olacağı en büyük platform olan havuzlu çıkarma/helikopter gemilerinin kullanımından edinilecek birikim ile gelecekte uçak gemisi yeteneği kazanımıdır.
Öte yandan, gelecekte karşı karşıya kalınabilecek her türlü geleneksel ve asimetrik risk ve tehdide karşı koyabilecek yeteneklerin geliştirilebilmesi için, kritik teknolojilerden azami derecede istifade edilmesi gerekliliği vurgulanmakta ve bu kapsamda, öncelikli teknolojiler olarak; yönlendirilmiş enerji ve lazer silah sistemleri teknolojileri, çok amaçlı faz dizinli radarlar, yeni yakıt türleri kullanan tahrik sistemleri, nanoteknoloji, mikro uydular, siber savaş, otonom ve akıllı sistemler, yapay zekâ, ağ destekli savaş yönetim sistemleri, bu sistemleri destekleyecek iletişim ağları ve kuantum bilgi teknolojileri ve kuantum temelli kriptoloji teknolojileri belirlenmiştir.

Bilindiği gibi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca; 1998 yılından itibaren, savaş sistemleri alanında başlatılan GENESİS ve 2004 yılından itibaren harp gemisi inşası alanında başlatılan Milli Gemi (MİLGEM) projeleri sayesinde, ilk kez bir savaş gemisinin; tüm analiz, tasarım, geliştirme, bütünleştirme ve doğrulama aşamaları, tamamen milli imkânlarla gerçekleştirilmiştir.

“Orta ölçekli güç aktarım” yeteneğine sahip bir deniz kuvvetine dönüşme noktasında, Araştırma Merkezi Komutanlığı (ARMERKOM) ve Dizayn Proje Ofisi (DPO) gibi teknolojiye yön veren unsurların katkısının çok yüksek olacağı aşikârdır. Esasen, bu iki kurum ile Türk Deniz Kuvvetleri çağ atlamış ve milli savunma sanayisine stratejik katkılar sağlamıştır. Türk Deniz Kuvvetleri, kendi savaş yönetim sistemlerini milli olarak tasarlayarak gerçekten çok yüksek bir öz yeterlilik seviyesine ulaşmıştır. Bunun devam ettirileceği de strateji dokümanında açık olarak belirtilmiştir.

İnsan Gücü

Strateji dokümanında, Türk Deniz Kuvvetlerinin gerçek sermayesinin, tüm yeteneklerin önünde bir kuvvet çarpanı olarak yer alan insan gücü olduğu önemle vurgulanmıştır. Hedef olarak koyulan “orta ölçekli güç aktarım” stratejisinin etkinlikle uygulanabilmesinin, kendisine verilen tüm görevleri etkinlikle icra edebilecek kapasite ve beceriye sahip personel yetiştirilebilmesine bağlı olacağı kesindir.

Türk Deniz Kuvvetlerinin gerçek sermayesi, tüm yeteneklerin önünde bir kuvvet çarpanı olarak yer alan insan gücüdür.

Eğitim ve Tatbikatlar

Strateji dokümanında, eğitim ve tatbikat faaliyetleri kapsamında, genişleyen harekât sahasındaki dost ve müttefik ülke deniz kuvvetleriyle ve NATO unsurlarıyla daha yakın iş birliğine imkânı verebilecek fırsatların değerlendirilmesi ve bu kapsamda bir kısım tatbikatların NATO tatbikatları ile ilişkilendirileceği belirtilmektedir.

Çevre denizlerimizin yanı sıra Baltık Denizi’nden Hint Okyanusu’na ve Afrika’nın batısına kadar uzanan deniz alanlarında; tatbikat, eğitim ve iş birliği faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve bu sayede Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi’nin kritik bir rol üstlenmesi hedeflenmektedir.

Yine aynı kapsamda, harekât eğitim faaliyetlerinin daha etkin ve gerçekçi olarak yapılabilmesi ve envanterde bulunanlar ile geliştirilmekte olan silah ve sistemlerin etkin bir şekilde tecrübe edilmesine imkân sağlayacak bir atışlı test alanının Türkiye’de tesisi hedeflenerek çok önemli bir açığın kapatılması amaçlanmaktadır.

Uluslararası Aktörlerle İlişki ve İş Birliği

Deniz Kuvvetleri strateji dokümanında, uluslararası aktörlerle ilişki ve iş birliği hususları da kapsamlı olarak ele alınmıştır.

NATO ile ilişkiler kapsamında, NATO’nun Türkiye’nin savunma ve güvenlik politikasındaki değişmez rolüne uygun olarak, İttifakın Deniz Stratejisi’nin desteklenmesine yönelik faaliyetlerin yanı sıra:

İttifakın ortaklarla ilişkileri ve denizde kapasite arttırımı faaliyetlerinin desteklenmesi,
Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi ile iş birliği faaliyetlerine azami katılım,
NATO bünyesinde Yüksek Hazırlık Seviyeli Deniz Kuvveti (HRF) kurulmasının hedeflenmesi,
NATO savunma planlama süreci çerçevesindeki çalışmaların desteklenmesi; bu süreçte belirlenen isterlerin, milli savunma planlama faaliyetlerinde göz önünde bulundurularak devam edilmesi ve
NATO ülkeleri ile silahlanma alanında bilgi paylaşımına ve birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesine yönelik standardizasyon faaliyetlerine devam edilmesi gibi hususların önemi vurgulanmaktadır.
Sonuç

Strateji dokümanı, çok önemli saptamalarda bulunmaktadır. Bunlar kısaca şöyle özetlenebilir:

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Atatürk’ün; “Donanmadan yana kuvvetli olmak Türkiye’nin savunması için şarttır.” tespiti, Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi’nin temelini oluşturmaktadır.
Ege’de mevcut açık deniz alanlarının korunması, Türkiye için hayati önem taşımaya devam etmektedir. Öte yandan, Doğu Akdeniz’de artmaya devam eden anlaşmazlıklar, çok ciddi sonuçlar doğurabilecek seviyeye ulaşmıştır.
Türk Deniz Kuvvetleri, “Orta Ölçekli Küresel Güç Aktarım Yeteneğine Sahip Deniz Kuvveti” olma hedefini koymuştur. Türk Deniz Kuvvetlerinin, dünya bahriyeleri arasında orta ölçekli küresel güç aktarım yeteneğine sahip deniz kuvveti kategorisine yükselmesi, yeni bir başlangıç noktasıdır.
Türk Deniz Kuvvetleri, bu perspektifle öncelikle ülkemizi çevreleyen denizlerdeki olası risk ve tehditlere karşı caydırıcılık gücünü pekiştirmeye; diğer taraftan, deniz hak ve menfaatlerimizi tüm dünya denizlerinde koruyabilme, bölgesel ve küresel barış ve istikrara etkin katkı sunabilme kapasitesini arttırmaya yönelik gayretlerini sürdürecektir.
“Milli güce dayalı etkin bir deniz gücüne sahip olmak ve bu kuvveti dünya denizlerinde Türkiye’nin alaka ve menfaatlerini elde edecek şekilde kullanmak” artık bir vizyondur. Uzun yıllardır sürdürülen gayretlerle harp gemisi dizayn ve inşası ile kritik sistemlerin tedarikinde dışa bağımlılığı azaltma istikametinde önemli atılımlar gerçekleştirilmiştir. Gelinen aşama itibarıyla tarihi bir eşiğe erişildiğini söylemek mümkündür.
Bu zorlu stratejiyi hayata geçirmek üzere, Türk Deniz Kuvvetleri, yapısal bir dönüşümü başlatmış durumdadır.
“Orta Ölçekli Küresel Güç Aktarım Yeteneğine Sahip Deniz Kuvveti” olabilmek için:
Kuvvetin filo, harekât, teknik, eğitim, lojistik yapısının açık deniz harekâtlarını destekleyecek şekilde adaptasyonu,
Halen inşası devam güç aktarım platformlarının süratle envantere alınması,
Açık denizde, kayıtsız-şartsız hava savunma desteği sağlayacak HSH platformları ile görev kuvvetini, su altı tehditlerine karşı koruyabilecek, havadan bağımsız tahrik sistemi ile donatılmış denizaltıların envantere alınması,
Güç aktarım görev kuvvetinin, ağ destekli muharebe yeteneği ile donatılması ve dünyanın her yerinde kesintisiz iletişim ve muhaberesinin sağlanması gibi hususlar, ulaşılması zorunlu kritik hedeflerdir.
Bu zorlu sürecin sağlıklı yürüyebilmesi, öncelikle karar verici ve uygulayıcı konumda bulunan birey ve kurumlar arasında; anlayış, inanç ve hedef birliğinin sağlanabilmesine bağlıdır. Deniz Kuvvetlerinin, Türkiye’nin; savunma, güvenlik, dış politika ve denizcilik hedeflerine katkısı hakkındaki farkındalık ne kadar yüksek olursa hedefleri de bu alanlarda faaliyet gösteren kurumlar ve karar vericiler tarafından o oranda desteklenecektir.
Öte yandan, RF’nin artan saldırganlığı karşısında da yeni tedbirlerin alınması ve Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi’nin, önümüzdeki dönemde buna göre uyarlanması söz konusu olabilir. Bu kapsamda:

Boğazların daha etkin korunmasına yönelik tedbirlerin alınması,
Karadeniz’de, Uzun Ufuk ve diğer TSK müşterek sistemleri vasıtasıyla denizdeki muharip platformlarımıza, silah tevcih hassasiyetinde su üstü ve hava resmi aktarımının sağlanması,
Tüm Karadeniz’i etkisi altına alabilecek ve su üstüne atılan, en az 300 km menzilli ASCM (Anti Ship Cruise Missile / Gemilere Karşı Atılan Seyir Füzesi) sistemlerinin milli olanaklar ile geliştirilerek deniz ve kara platformlarımıza entegrasyonu gibi hususlar göz önüne alınabilir.
“Deniz Kuvvetlerinin Türkiye’nin savunma, güvenlik, dış politika ve denizcilik hedeflerine katkısı hakkındaki farkındalık ne kadar yüksek olursa, hedefleri de bu alanlarda faaliyet gösteren kurumlar ve karar vericiler tarafından o oranda desteklenecektir. “Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi”, bu farkındalığı artırabildiği takdirde, amacına hizmet etmiş sayılacaktır.”

“En güzel coğrafi vaziyette ve üç tarafı denizle çevrili olan Türkiye; endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri denizci millet yetiştirmek kabiliyetindedir. Bu kabiliyetten istifadeyi bilmeliyiz; denizciliği, Türk’ün büyük ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız.”

Mustafa Kemal ATATÜRK”[14]

 
Dip Notlar

Temel Kaynak: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi, Mayıs 2015 [url]http://www.dzkk.tsk.tr/data/icerik/392/DZKK_STRATEJI.pdf[/url] ([url]http://www.dzkk.tsk.tr/data/icerik/392/DZKK_STRATEJI.pdf[/url])
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: enes8101 - 05 Ekim 2016, 16:56:56
Peki bizim U-214 Reis sınıfı AIP denizaltılarımızın satıha güdümlü mühimmat atma yeteneği var mı?
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: AVCI - 06 Ekim 2016, 08:06:49
UGM-84 Harpoon yetenekleri var,Atmaca ASM ve gezgin seyir füzeleri içinde konuşulanlar var ancak teyide muhtaç.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: BATTLESTAR - 18 Eylül 2018, 12:16:06
Zamanında sayın orko_8'in Türk deniz kıyı hattının 4 adet Tf-2000 ile tamamen korunabileceğine dair bir görsel paylaşılmıştı . Piyasadaki söyleme göre de 4+2 adetlik bir üretim isteği söz konusu.

İ sınıfının şu anki muhtemel üretim adeti 4 adet deniliyor fakat savunma dergilerinde 8 adet üretileceğine dair bir yazı okumuştum.

Tf-100 projesi içinde muhtemel 4 adetlik bir sayı dile getiriliyordu hep.

4 adette milgemimiz var biliyorsunuz.


Burdan yola çıkılırsa uzun vadede filonun ;

6 Tf-2000
4 Tf-100
8 İ sınıfı
4 Milgem  Toplamda 22 savaş gemisi milgem öncesi 16 fırkateyn + 6 korvet = 22 filo hacmine denk.

hacminin böyle olması mümkün müdür ?


Ayrıca teşkilatlanmanın da bu deniz sınırlarımızı koruyacak 4 tf-2000'e istinaden 4 filo/ görev gücü'ne ayrılıp bunlara 2 İ sınıfı ASUW görevinde ve 1 milgem ASW görevinde ve diğer gemi ve denizaltıların katılıp geri kalan 2 tf-2000 ve 4 Tf-100'ünde daha ağır görev yüküyle lhd lere eşlik ederek AÇIK DENİZ GÖREV GÜCÜ ve Filo görev değişimelrinde ittihat amaçlı kullanılması düşünülebilir mi ?
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Afşar1 - 18 Eylül 2018, 12:50:07
Sayın Skywolf avcı uzun zamandır yok, hasta falan değil dimi ?
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: SKYWOLF - 18 Eylül 2018, 13:07:11
Sayın Skywolf avcı uzun zamandır yok, hasta falan değil dimi ?

Maşallahı var. Turp gibi. Sadece bilgisayarı yok. Telefondan da yazmayı sevmiyor. Takip ediyor ama.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Afşar1 - 18 Eylül 2018, 14:03:38
Selamlar o halde :)
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Tigerfish - 18 Eylül 2018, 14:54:05
Sayın Skywolf avcı uzun zamandır yok, hasta falan değil dimi ?

Maşallahı var. Turp gibi. Sadece bilgisayarı yok. Telefondan da yazmayı sevmiyor. Takip ediyor ama.

Bilgisayarımı yok 🤓
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: SKYWOLF - 18 Eylül 2018, 15:10:07
Selamlar o halde :)

Yakında bomba gibi döneceğim dedi. :D

Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: BATTLESTAR - 20 Eylül 2018, 23:04:57
Şu an ülkemiz basra körfezi ve kızıldeniz üzerinden herhangi bir tomahawk saldırısına açık. Süveyş'ten de geçemeyeceğimizi düşününce acaba nasıl bir karşı tedbir düşünülüyor ?

Nükleer denizaltı ve gemiler için afrikada ikmal üssü lazım gibi geliyor.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: BATTLESTAR - 10 Kasım 2018, 15:57:48
Doğu Akdenize Çözüm Önerileri Madde 1 =Arkadaşlar/Abiler Doğu Akdeniz'deki malum ortam ve yunanistanla olan sorunlarımız malum. Şu an ki gemi üretim hızımızla İ sınıfının ilk sınıfını hemen üretip geri kalanını özel sektöre versek ve hemen tf-2000'e başlasak bile ilk tf-2000 en iyi ihtimal 2025 de gelecek. Kısacası kısa vadede elimiz bayağı biraz zayıf kıbrıs, israil, mısır, yunanistan ittifakına karşı.

Acaba Brahmos Füzesini kendi deniz platformlarımıza entegre edebilirmiyiz ?

(https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-f01bd3223265fb81e513fb3e157d49b9)

Brahmos füzelerinin ng modeli 6 metre boy 0.50 cm çap ile 300 km menzil ve mach 3.5 hız sunuyor. Brahmos-A dan daha fazla gemilerimize konuşlandırılabilir. Eğer bunuda sığdıramazsak daha küçük versiyonu aslında havadan atım için tasarlanmış 300 km menzilli daha ufak brahmos mini'lerini az bir menzil kaybıyla gemilerimize entegre edebiliriz.

Brahmos'u ruslarla geliştirdilerse de füze gps altyapısına sahip export versiyonuda olan füze gps uyumluluğuyla batı sistemlerine de entegre edilebilir bir altyapısı olabileceği imajı veriyor. Zaten hintliler batı ve doğu karma sistem kullanan bir ülke. Öyle bir export engelleri'de yok bir çok ülkeyle ihracat için görüşmüşler. Rusya kanalıyla bize yardımcı olabileceklerini düşünüyorum.

(https://nationalinterest.org/sites/default/files/styles/desktop__1486_x_614/public/main_images/indian_armys_brahmos_mobile_autonomous_launchers_mal_2.jpg?itok=r_kaVxd7)

Ayrıca Brahmosun daha büyük A versiyonun'un karadan da atılabilir bir A versiyonu var. Export versiyonu 450 km menzili var. Karadan nerdeyse tüm doğu akdenizi vurabiliyoruz.Bence olabilirliği düşünülmesi gereken bir füze. Envanterden çıkacak Yavuz sınıfını bir kenara koyarsak . Barbaros, milgem ve Gabyalara ister 8 füzenin 8'i içinde ister 4x brahmos ng/mini 4x atmaca şeklinde , İ sınıfına da  8x atmaca, 8x brahmos ng/mini şeklinde konuşlanabilir. Denizde essm ve Karada s-400 le birleşince büyük bir güç çarpanı olabilir.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Yabgu - 10 Kasım 2018, 17:07:41
Sistemlerimizi Brahmosa göre ayarlamak uzun vadede Hindistana bagımlı olmak anlamına gelmez mi ?
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: BlackHawk89 - 10 Kasım 2018, 18:04:27
Ülkede Ramjet çalışması vardı zaten. Yapılsın ona uygun birşey.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: BATTLESTAR - 10 Kasım 2018, 19:14:21
Sistemlerimizi Brahmosa göre ayarlamak uzun vadede Hindistana bagımlı olmak anlamına gelmez mi ?

Sadece yerli versiyonu gelene kadar stop gap bir alım olur atmaca ile karma kullanılabilir.

Ülkede Ramjet çalışması vardı zaten. Yapılsın ona uygun birşey.

Bence en az 2025+ öyle bir füze için.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Yabgu - 10 Kasım 2018, 19:44:55
Natonun belkide en belirgin sakatlıklarından biride bu. Natoda olmasak Rusya ile inanılmaz işler yapabilirmişiz sanırım. Aksi takdirde Hindlilerin şu füzeyi yapacak paçası yok
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: uzasem06 - 11 Kasım 2018, 01:35:15
Natonun belkide en belirgin sakatlıklarından biride bu. Natoda olmasak Rusya ile inanılmaz işler yapabilirmişiz sanırım. Aksi takdirde Hindlilerin şu füzeyi yapacak paçası yok

Lütfen yine baslamayalim Nato dostmu düsmanmi diye. Ne kadarda Nato ve Amerika Avrupa bizi kullandiysada.  Natoda olmasak Ruslarda bizi kullanirdi. Eski dogu bloguna bakin hangisi ayakta.  Cinni zaten onlardan saymayin. Lütfen Ruslarda bunlari bizle vermezdi Sirf su andaki cikari icin veya caresizligi bizimle iyi.  Biz kötü bir dost degiliz.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: BATTLESTAR - 13 Kasım 2018, 23:53:33
(https://i0.wp.com/bahriyeenstitusu.org/wp-content/uploads/2018/09/dikey-kesit.png?ssl=1)

Eğer yerli bir uçak gemisi yapmamız gerekirse fazla pahalıya kaçmadan Tcg Anadolu tasarımı üzerinden fiyatı etkin basit bir tasarıma gidilebilir mi ?

Mesela resimdeki taşıma kapasitesi göz önüne alındığında havuz kısmını iptal etsek ve araç ve denizaraçlarının muhafaza edildiği gövdeleri piste asansörlerle ulaşabilecekleri şekilde uçak ve

mühimmat vb. amaçlarla kullansak halihazırda 20 olan uçak taşıma kapasitesini en az 40 + yardımcı hava araçları seviyesine çıkarırız sanırım.

(http://www.kokpit.aero//image/cache/data/Resimler/Resimler/hava%20savunma/juancarlosgemisi/1-680x400.jpg)


Tabi stobar için gemiyi biraz uzatmak lazım ve ana pistin yan tarafına ek bir spot noktası genişlemesi bir ek lazım.  Tabi komuta ve sensör kısımlarında da bazı değişiklikler olabilir. Ama geminin maliyetini 2 katından fazla arttıramayacağını düşünüyorum.

Hani sıfırdan abartılı bir tasarım yerine güvenilir üzerinden dediğim gibi bir tasarım geliştirilebilir mi acaba..
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Raptor44 - 14 Kasım 2018, 00:29:28
Bu çözüm gayet mantıklı yapıldığı takdirde küçük ama muharip olarak çok etkili bir platform ortaya çıkar
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: BATTLESTAR - 15 Şubat 2019, 01:35:33
Her ne kadar tam arkasında bulunamayacağım bir öngörü olsa da önümüzdeki dönemde donanmamızın minimum 1.5 katı sayısal olarak büyüyeceğini tahmin ediyorum.

Nasıl ?

Gemilerin planlanan fiyat ve fiziki karakteristiklerine baktığımızda İlk başta 250 milyon dolara milgemle başladık . Tasarımı bozmadan uzattık ve fazla bir maliyet artışı olmadan 350 milyon dolara İ sınıfı fırkateynleri yapıyoruz. Bitiyor mu ? Hayır. Bu sefer yapılan tasarımlara bakarsak yine tasarımı çok değiştirmeden uzatarak ve bazı donanımsal değişimlerle Milgem-3 diyebileceğimiz bir tasarımla Tf-2000 projesi için gümbür gümbür geliyor. Ve maliyeti de gemi başı 750 milyon dolar gibi benim için çok az bir maliyetle hayata geçeceği söyleniyor. Bunun bence tek bir açıklaması var ? Ben fazla açılmayacağım standartize , fazla uçmayan görev odaklı bir filo kuracağım. Ve kesinlikle filoyu genişleteceğim

Neden ?

Çünkü 3 tarafımız denizlerle çevrili. Müthiş bir sahil şeritimiz var ve 3 denizde 3 den fazla düşmanımız var. Şimdi yeni bir olgu daha var açık deniz görev kuvveti ve buna ek yurtdışındaki 3 ve ilerde daha artacak deniz üslerimiz. Ve birde ekstradan korunması gereken 2 lhd'miz var. Birde akdenizdeki enerji savaşı eklenince şu meşhur mavi vatanın korunması için 16 fırkateyn 6 korvet standartımızın genişleyeceği söylenebilir.

Bunu en net nerede görebiliriz ? Milgem gemileri burak sınıfı korvetlerin yerine envantere girdi. Ama gemilerin nerdeyse hepsi envantere girecek ama henüz 1 adet bile burak sınıfı emekliye ayrılmadı ? Neden ? Tabikide platform ihtiyacından. Tam hatırlamıyorum ama şöyle bir söyleşi okumuştum. Atılay sınıfının yerine yapılan type-214'ler envantere girince Atılaylar envanterden çıkmayacaklar. Ancak gemi görev yapamayacak seviyeye geldiğinde envanterden çıkacak ve böyle olabildiği kadar envanterde çok denizaltı tutulacak.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: SKYWOLF - 15 Şubat 2019, 10:26:33


Gemilerin planlanan fiyat ve fiziki karakteristiklerine baktığımızda İlk başta 250 milyon dolara milgemle başladık . Tasarımı bozmadan uzattık ve fazla bir maliyet artışı olmadan 350 milyon dolara İ sınıfı fırkateynleri yapıyoruz. Bitiyor mu ? Hayır. Bu sefer yapılan tasarımlara bakarsak yine tasarımı çok değiştirmeden uzatarak ve bazı donanımsal değişimlerle Milgem-3 diyebileceğimiz bir tasarımla Tf-2000 projesi için gümbür gümbür geliyor. Ve maliyeti de gemi başı 750 milyon dolar gibi benim için çok az bir maliyetle hayata geçeceği söyleniyor. Bunun bence tek bir açıklaması var ? Ben fazla açılmayacağım standartize , fazla uçmayan görev odaklı bir filo kuracağım. Ve kesinlikle filoyu genişleteceğim


+1
Milgem üzerinden farklı gemiler yapma niyetindeyiz. Ki çok mantıklı.
Dünyada bunun örnekleri var. Mesela Japonlar, aynı gövdeyi biraz büyüterek farklı donanımlarla farklı sınıf gemiler yapmışlar.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: BATTLESTAR - 12 Mart 2019, 15:04:33
Sav/Önerme ;

" Gemi ve denizaltılarda kullanabileceğimiz mini nükleer reaktörler geliştirmeliyiz."


Neden ?

1-) Bu reaktörlerin geliştirilmesini ilk olarak nükleer güç sahibi olmakla eş tutmayalım. İkisi farklı durumlar. Brezilya'da denizaltıları için reaktör alacak mesala . Uluslararası baskıdan korkmayalım.

2-) Şimdiye kadar genelde denizaltılarda kullanılan bu teknolojiyi okyanus ülkesi değiliz, nükleer güç değiliz, çok ses çıkartıyorlar, maliyetliler vs. diye gereksiz gördük.

3-) Ancak geldiğimiz nokta'da bu tarz bir sistemi geliştirmek bizim için artık kaçınılmaz. Çünkü artık kendi donanma teknolojisini üreten bunu pazarlamaya niyetlenmiş ve bu tip işlerle uğraşan ülkelerle hasımlaşmış durumdayız.

4-) Ve bu durumda donanma ile ilgili gelişmeleri takip edip geleceği görüp şimdiden çalışmalara başlamamız lazım. Bu yüzden geleceği planlamak lazım.

5-) Şu an görünen, gelecek gemi konuşlu süpersonik/hipersonik seyir/anti-gemi füzeleri , lazer ciws'ler ve em railgunların devri. Biz nükleer denizaltı kullanmayız deme gibi bir lüksümüz var bu yüzden idealab vs. uğraşıyoruz zaten ama ileride gemilerimize  lazer ciws, railgun takmayacağız gibi bir lüksümüz yok. Bunlardan feragat eden zaferden feragat eder.

(https://1.bp.blogspot.com/-UvHmbL3iqcM/WSH8Ad40jeI/AAAAAAAACIo/AmwsJRkJgY4oCoTELeA1ehtPJnHSr14BACLcB/s640/Navy-railgun.jpg)

6-) Gelişmiş anlamda işler bir railgun'a ve lazer ciws'e sahip olmak için o gemide yerleşik ciddi bir elektrik gücü olması lazım. Bunu gas türbin motorlarıyla sağlamak zor. Bu yüzden bizim 30-50 MW civarlarında gerektiğinde 2 adet kullanabileceğimiz ergonomiklikte ki böyle bir şeyi biz denizaltılarda da kullanabiliriz.

Nasıl ?

7-) Böyle bir şeyi geliştirmenin ne kadar kolay veya zor olacağına dair bir fikrim yok. Ben işin Donanma Planlaması ile ilgileniyorum. Ama Tübitak bünyesinde Atom Enerjisi Kurumu ile işbirlikli gizli bir proje başlatılabilir. Yakıt çubukları konusunda rusya veya çin ile mevcut yapılacak nükleer tesislerin atıkları üzerinden bir çalışma yapılması değerlendirilebilir.

Kısaca böyle bir şeye ihtiyacımız var. Tf-100'de 2030+ yıllarda yerleşik bir railgun, lazer ciws ve süpersonik anti- gemi füzeleri taşıyor olması ve tf-2000'lerinde bu konseptin eklenebileceği şekilde tasarlanıp üretilmesi bizim için çok akıllıca ve mükemmel bir senaryo olurdu.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: BATTLESTAR - 04 Mayıs 2019, 23:20:32
(http://www.sasad.org.tr/uploaded/TR-idef-2019-74va4x7e22.JPG)

İdef Sonrası Türk Deniz Kuvvetlerinin Gelecek Projeksiyonu İçin İlk Değerlendirme Ve Güncelleme Yazısı

+ Donanma için güzel bir fuar oldu. Bize birleştirmemiz için bir çok parça verildiğine inanıyorum.

+ Tf-2000 ile başlayalım isterseniz. Devasa bir gemi. 166 metre ve 7000 ton ama bence bu 7000+ çünkü bu tonajda bir geminin bu kadar uzun olmasına gerek yok. Tabi böyle olmasının bir kaç nedeni olabilir.
1- Geminin Oceangoing denilen uzun süre okyanusta bağımsız görev yapması beklenen tarzda bir gemi olmasından dolayı olabilir.  Standart tonajı Türkiye sahillerinde Hava savunma yapmak için yeterlidir ancak Aden körfezinde görev yapmak için değildir. Ek personel bunların ihtiyaçları ve menzil için ek malzeme yakıt vb. gerekir buda ek tonaj demektir.
2- Gemi gelecek geliştirmeler için uzun tasarlanmış gibi duruyor. Bacaların arkasında ek lazer ciwsler için yer var . Ha keza burunda elektro manyetik top için müsait. Farkettiyseniz burun vls'leri yanal koulabilecekken dikey konulmuş.  O yanallaştırılırsa daha sonraki bir modernizede Emt baştopunada çok kolay yer çıkar gibi. Tabi bu geliştirmeler hep ek tonaj.

Kısaca geminin tonajının 9 bin tonlara çıkabileceğini düşünüyorum. Tf-2000 bir Muhrip ama bence bizim gibi bir ülke için Kruvazör olarak nitelendirilmesi gereken bir gemidir.Amerika için benzer boyut ve tonajdaki bir gemi olan Belknap kruvazörse buda öyledir.  (90-100 Korvet, 110-130 metre Fırkateyn, 140-150 metre Muhrib, 160+ Kruvazör bence. )

+ Bir başka konuda Tf-2000'nin sayısı tabelada 7 yazıyordu ama ben bu geminin sayısının 8 olacağını düşünüyorum. Çünkü büyük ihtimal bu sayı seri üretilecek gemi sayısını anlatıyor. Prototip olarak donanma tershanesinde üretilecek olan prototip Tf-2000'i katmamışlar. Buna ek üretim yılının 2027 yazmasıda buna örnektir. Çünkü Tf-2000'in inşaasına 2021-2022 gibi çafrad Faz-2'nin tamamlanmasıyla başlanacağı söyleniyordu. Son olarak şu an hatırlamasam da bir kaç dergide 8 sayısı ciddi anlamda geçiyordu.

+ Şimdi bu 8 sayısı bize çok şey anlatıyor. Çünkü 8 Hava Savunma Gemisi demek onun en az 2 katı 16+ Asw/Asuw veya Genel Maksat Fırkateyni demektir. Şimdi diyebilirsiniz hava savunma amacı kullanılan 8 gabya ve Genel maksat 8 meko  nasıl oluyor o zaman diye. Eğer savaş gemilerinizi kendiniz eliştirip donatıp üretemiyorsanız oluyor. Çünkü gemilerin kapasitesi, sayısı ve maliyetleri yabancı şirketlere bağlı oluyor. Veya ikinci el olarak ne varsa onu alıyorsunuz. Ancak bu yeni dönemde kendi planlamamızı yapmakta özgürüz.

+ Ben artık donanmada şu sınıfın yerine şu gemi diye mantıkta bir strateji izlediğini düşünmüyorum. Çünkü 6 adet burak yerine alınan 4 adet milgem veya 8 adet gabya yerine 4 adetle rahatça yeri kapatılabilecekken 8 adet sipariş edilecek Tf-2000. Yeni dönem bence korunması gereken 2 Lhd ve Türkiyeyi denizden korumak için gereken minimum Tf-2000 sayısı üzerinden şekillenecek. 4 adet Türkiyeyi korumak için 2 adette 2 lhd için 2 adette yedekleme veya Lhd'ye ekstra destek amaçlı veya Doğu akdeniz için olabilir.

+ Uzun dönemde donanma yüzey filosu 8 HSH Muhribi, 16 GMH Fırkateyni, 4 DSH Korveti üzerine şekillenecek gibi. Muhrib ve Korvetin muhteviyatı Malum. Ancak GMH gemileriinin muhteviyatı nasıl olacak göreceğiz. Ancak benim beklentim. 8 adet İ sınıfı ve 4 adet Tf-2000 dizaynının 2 Emt Toplu (öndeki vls leri kaldırıp) ve lazer silahlı kara saldırı ağırlıklı versiyonu ve 4 adette açık deniz filoları ve Lhd'yi korumak içinde hızlı bir anti denizaltı gemisi lazım . Bunun içinde ilk aday bence Tf-4500. 40 knot gibi deli hızlara çıkabiliyor menzil ve tonajı derin denizler için yeterli. Stm Tf-2000 ve milgem'in tasarımında büyük rolü olan bir şirket olarak bunu planlamış olabilir.

+ Halihazırdaki İ sınıfı radarıyla bizi üzse de  kağıt üstünde iyi ancak bir konu var oda kendinden daha çok tonaj ve boydaki gemilerle benzer menzillere sahip olsada gemiyi derin ve uzak sularda uzun süre etkin tutacak boyutları olduğunu düşünmüyorum. Ek personel, lojistik için yer yok gibi. Ama güzel bir Akdeniz fırkateyni o ayrı. Aselsan İ sınıfı için yeni bir radar geliştiriyor. 8 geminin son 4 gemisi bu radarlı olur ilk 4 gemide bunu yarı ömür modernizesinde alır diye düşünüyorum.

+ Envanter bana göre 8 Tf-2000 HSH, 4 TF-100, 4 TF-4500,  8 İ sınıfı GMH, 4 Milgem olabilir. Hava savunma gemisinin iki katı Genel Maksat ve/veya Asw Asuw odaklı fırkateyn kulanma işlemi çok yaygın bir teknik.  Mesela ingilizler 6 adet Type 214 HSH'lerine 5 adet Type 26 ve 6 adet type 31  ile eskort etmeyi planlıyorlar. Fransızlar 2 adet horizon ve 3 adet Fremm HSH gemisine 5 Fremm ve 5 Belharra sınıfı ile eskort edecekler. Ellerinde 6 adette Uzun menzilli korvet diyebileceğimiz Floreal sınıfı var ama onların başlarına tebelleş oldukları eski sömürgelere yönelik özel bir rolü var. Korvet diyebiliriz o yüzden ona. İtalyanlar ise 2 Horizon, 2 Duran Dela Penna  4 adet PPA Full dedikleri HSH gemilerini 4 adet PPA Light + 10 adet Freem ile eskortlayacaklar. 8 adette PPa light dedikleri bir korvet projeleri var. Duran De la Pennalarıda büyük ihtimal 2 adet AAW konfigürasyonda Fremm ile değiştirecekler. Bu yüzden bizde de 8-16 dengesini beklemek mantıksız değil.

-------------------------------------

İşin denizaltı boyutunu daha sonra değerlendirmek lazım.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Mermi - 05 Mayıs 2019, 00:27:02
Hocam, ingilizler 8 adet Type 26, 5 adet Type 31 olacak. Ve Type 31 250, 300 milyon sterlin olacak. Istanbul clas ile benzer gemi. Aslında 13 Type 23 yerine 13 Type 26 koyacaklardı ama maliyet fazla olduğu için 8'e indirdiler. Gemi platform sayısı azalmasın diyede 5 adet Type 31 üretilecek. Type 31'lerin misyonu zayıf. Camm savunma sistemi olacak. Bizim Istanbul clas ile aynı.

Bizde de bana göre benzer yapılanma olacak bana göre.
7 TF-2000, 7 TF-100, 4 i-Frkateyn. TF-100'ler Gezgin kabiliyetli olur. Istenildiği zaman Hava savunma füzeleri dahil edilebilir. Çok maksatlı yani. Ben 2. Bir i sınıfı olacağını hiç zannetmiyorum. 4500 Tondan aşağıya gemi üretilmez kolay kolay. Kuvvet büyük tonajda gemi istiyor bu çok açık. Zaten ben anlamıyorum. Üzerinde Essm olan istanbul gemileri ne iş yapacak ? Hava savunma desen yok. Seyir füze yükle saldırı gemisi olsun. 16 Vls yeterli değil. Egede doğu akdenizde görev yapsın diye üretilen bir gemi. Danimarka bile 6000 ton gemi yüzdürüyor. Hollandası, Norveçi aynı. Güney Koresi 10 bin ton üzeri 96 Vls mevcut. Amerika Aegis Burke yapmış her işi onla görüyor. Bütün dünya donanmaları büyük gemilerle iş yapıyor. Biz 2500, 3000 ton gemilere şöyle iyi böyle iyi diye kendimizi tatmin etme peşindeyiz. 30 km etkili menzili olan Essm ile anca o gemi kendisini korur. Gemi minimum 32 adet Sm-2 veya 32 adet Gezgin yüklü değilse benim gözümde pek önemi yok. Muharip gemi; ya hava savunma gemisidir, yada kara saldırı gemisidir. I class bu ikisinide yapacak çapta bir gemi değil.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: BATTLESTAR - 05 Mayıs 2019, 01:15:05
Hocam, ingilizler 8 adet Type 26, 5 adet Type 31 olacak. Ve Type 31 250, 300 milyon sterlin olacak. Istanbul clas ile benzer gemi. Aslında 13 Type 23 yerine 13 Type 26 koyacaklardı ama maliyet fazla olduğu için 8'e indirdiler. Gemi platform sayısı azalmasın diyede 5 adet Type 31 üretilecek. Type 31'lerin misyonu zayıf. Camm savunma sistemi olacak. Bizim Istanbul clas ile aynı.

Bizde de bana göre benzer yapılanma olacak bana göre.
7 TF-2000, 7 TF-100, 4 i-Frkateyn. TF-100'ler Gezgin kabiliyetli olur. Istenildiği zaman Hava savunma füzeleri dahil edilebilir. Çok maksatlı yani. Ben 2. Bir i sınıfı olacağını hiç zannetmiyorum. 4500 Tondan aşağıya gemi üretilmez kolay kolay. Kuvvet büyük tonajda gemi istiyor bu çok açık. Zaten ben anlamıyorum. Üzerinde Essm olan istanbul gemileri ne iş yapacak ? Hava savunma desen yok. Seyir füze yükle saldırı gemisi olsun. 16 Vls yeterli değil. Egede doğu akdenizde görev yapsın diye üretilen bir gemi. Danimarka bile 6000 ton gemi yüzdürüyor. Hollandası, Norveçi aynı. Güney Koresi 10 bin ton üzeri 96 Vls mevcut. Amerika Aegis Burke yapmış her işi onla görüyor. Bütün dünya donanmaları büyük gemilerle iş yapıyor. Biz 2500, 3000 ton gemilere şöyle iyi böyle iyi diye kendimizi tatmin etme peşindeyiz. 30 km etkili menzili olan Essm ile anca o gemi kendisini korur. Gemi minimum 32 adet Sm-2 veya 32 adet Gezgin yüklü değilse benim gözümde pek önemi yok. Muharip gemi; ya hava savunma gemisidir, yada kara saldırı gemisidir. I class bu ikisinide yapacak çapta bir gemi değil.

Doğru sayıda yanlışlık olmuş ama bu benim tezimi güçlendiriyor hocam zaten. İ sınıfına gelirsek maliyet ve performans olarak iyi bir gemi. Ancak onun rolü malüm. O belliki anakarayı koruyacak Tf-2000'lere onun eskortluk yapacaklar. Yapımlarıda kolay. Risksiz. Donanma zaten İ sınıfından kara saldırısı beklemiyor. Buna rağmen üzerinde 250 km menzilli ki bu ktj-3200 ile daha artacak olan 16 adet KARA SALDIRI özellikli Atmaca olacak. 20 km menzilli baş topuda var. 30 değil 50 km menzilli 64 essm'de böyle bir gemi için gayet yeterli.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Mermi - 05 Mayıs 2019, 10:14:16
Etkili menzil 30 Km ama füze 50 km gidiyor. Ama 30km üzerinde ne kadar etkili orası belli değil. Mesela Aster 30 etkili menzil herzaman 120 diye geçer, bazı kaynaklarda 150 km yazıyor ama burada etkili menzili öncelik olarak almak lazım. İ sınıf kötü gemi değil ama ciddi misyonu yok. Egede Akdenizde maliyet etkin gemiye ihtiyaç var elbette. Ama öyle 8 adet olacagını sanmıyorum. 4'te kalır, gerisi büyük tonaj olur bence. 4 milgemde var. Ama ben 2. 7 adet ile birlikte milgenlerde envanter dışına çıkar diye düşünüyorum. Kısaca özetlersek; 7 TF-2000 + 7 TF100  + 4 i sınıf  + 10-12 tamamen stealth hücumbotlar ege için.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: BATTLESTAR - 05 Mayıs 2019, 12:29:38
Etkili menzil 30 Km ama füze 50 km gidiyor. Ama 30km üzerinde ne kadar etkili orası belli değil. Mesela Aster 30 etkili menzil herzaman 120 diye geçer, bazı kaynaklarda 150 km yazıyor ama burada etkili menzili öncelik olarak almak lazım. İ sınıf kötü gemi değil ama ciddi misyonu yok. Egede Akdenizde maliyet etkin gemiye ihtiyaç var elbette. Ama öyle 8 adet olacagını sanmıyorum. 4'te kalır, gerisi büyük tonaj olur bence. 4 milgemde var. Ama ben 2. 7 adet ile birlikte milgenlerde envanter dışına çıkar diye düşünüyorum. Kısaca özetlersek; 7 TF-2000 + 7 TF100  + 4 i sınıf  + 10-12 tamamen stealth hücumbotlar ege için.

Açıkcası ben şöyle bir filo yapılanması bekliyorum. ;

2 adet Açık Deniz Filosu ;

1x Lhd
1x Tf-2000 Hava Savunma Harbi/ Genel Maksat Görev Yükü
2x Tf-100 Kara Saldırı/Genel Maksat Gemisi Görev Yükü
1x Tf-4500 Denizaltı Savunma Harbi/ Kara Saldırı Görev Yükü

4 adet Kıta Sahanlığı Filosu ;

1x Tf-2000 Hava Savunma Harbi Görev Yükü
2x İ sınıfı Genel Maksat Gemisi Görev Yükü
1x Milgem Denizaltı Savunma Harbi Görev Yükü


2x Tf-2000 Yedek
2x Tf-100 Yedek

Yedekten kastım aynı anda tüm gemileri aktif tutamayacağımızdan bazı gemiler bakımda vs. iken onların yerine çalıacak gemiler.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: MahirBayrak - 05 Mayıs 2019, 16:44:42
Hava savunma gemisi ? ? ?
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: BlackHawk89 - 05 Mayıs 2019, 17:24:55
Hocam birde kıyı savunma için 2xLCS olmalı.

 1xACS (Uçak gemisi) minimal ve küçükte olsa kenarda olmalı. En azından turbofanlı ihalarımızı kaldırsın.

Ben birde 2xFüze Destroyeri ve 1xElektromanyetik Top Sistemli Saldırı gemisi olmalı diyorum. Sınıfını bilmediğimden türkçe ismini yazdım.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Tigerfish - 05 Mayıs 2019, 17:52:37
Hocam birde kıyı savunma için 2xLCS olmalı.

 1xACS (Uçak gemisi) minimal ve küçükte olsa kenarda olmalı. En azından turbofanlı ihalarımızı kaldırsın.

Ben birde 2xFüze Destroyeri ve 1xElektromanyetik Top Sistemli Saldırı gemisi olmalı diyorum. Sınıfını bilmediğimden türkçe ismini yazdım.

Hayret.

Atom bombasını nasıl atladın?
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: serkan1976 - 05 Mayıs 2019, 18:57:05
Ben donanmanın TF-100 ve TF-4500 gemilerini üreteceğini düşünmüyorum... TF-100 çok çok çok zor ; TF-4500 imkansıza yakın...

Milgem den sonra genel maksat fırkateyni olarak Meko sınıfı yerine geçecek olan  TF-100 üretebilirdi ; ancak İ sınıfı üretim kararı alındıktan sonra artık başka bir genel maksat fırkateyn projesi olacağını düşünmüyorum...

İ sınıfı daha gelişmiş-yerli silah sistemleri (kısıtlanmış çafrad,hava savunma füzesi ,atmaca vb) eklenerek donanmamızın genel maksat fırkateyni olacak.Gönül isterdi ki İ sınıfı 15 metre daha uzun olsaydı ve TF-100 ihtiyacı hiç konuşulmasaydı...

Her yaptığın gemiyi 15 metre uzatılıp başka bir gemi ismi vererek bu işin gitmeyeceği belli...

TF-2000 (Gabya yerine) + İ sınıfı (Meko yerine) + Milgem korvet + Hücumbot + Denizaltı = Sayılarını size bırakıyorum

Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: selcukkocak78 - 05 Mayıs 2019, 20:32:55
bana kalsa filo tipi yapılanmaya gidilerek 3 deniz gücü komutanlığı kurulmalı.akdeniz görev gücü komutanlığında mesela 1 uçak gemisi armadalığında 3 lhd 3 tf 2000 6 i sınıfı 6 milgem 6 denizaltı 2 lojistik destek gemisi 1 yakıt ikmal gemisi ve yan gemiler olarak çıkarma mayın dökme ve arama gemileri ile sağlam bir kuvvet kurulabilir.aynından ege görev gücü ve karadeniz görev gücü altında çeşitli tiplerde yapılanmalara gidilebilir.7 filo her filo başında 1 lhd armada olarak bulunursa 3 akdeniz 2 ege  1 karadeniz  ve bir yedek olarak marmara filosu oluşturulabilirdi
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: BATTLESTAR - 28 Mayıs 2019, 23:07:16
Üç mevzuyu gündeme getirmek istiyorum.

1-) 166 metrelik bir Tf-2000'imiz var. Bu işi 140-150 metrelik bir gemiylede halledebilecekken bu kadar uzun bir gemi seçilmesinin nedeni. Daha fazla menzil için yakıt kapasitesi, geniş mürettebat ortak alanları, fazladan mürettebat kapasitesi , lojistik kapasitesi yüksek olması amaçlı bu boyda olduğunu düşünebiliriz sanırım. Keza İ sınıfının menzilide boyuna göre iyi bir uzunlukta.

Böyle uzak diyarlara gidebilecek açık deniz filolarına eskortluk yapmak için mutlaka uzun menzilli Denizaltılara ihtiyaç var. Bunlar içinde mutlaka nükleer tahrike ihtiyaç var.  Buna ek eğerki biz 166 m 7000+ton gemiler yapıyor, lazer silahı , em top geliştiriyor ve gemilere takacağız diyorsak bu emt topu ve lazer silahları için gemide güçlü bir güç kaynağı olması lazım.

Bu amaçla hem denizaltı hemde gemiler için yeterli bir nükleer reaktör tasarımı yapıp nükleer yakıt çubuğu teknolojisi üzerine çalışmamız ve gerekli nükleer hammadde'nin sağlanması için ülkemizde nükleer santral inşa edecek Çin veya Rusya ile anlaşmaya çalışmalıyız ?

Başka bir opsiyon olarakta eğer yeterliyse idelab'ın co2 bazlı aip sistemine yatırım yapılmalı bunun gemi tahrik ve güç sistemi için olan modeli ve Shortfin barracuda, type-216 sınıfı bir denizaltıyı yüzdürebilecek bir versiyonuna yüksek yatırım yapmalıyız. Adamları finansman diye uğraştırmamalıyız.

2- Bu biraz uçuk ve saçma gelebilecek bir fikir. Ama dillendirmek istedim yinede. Akdenizde sular bayağı ısınıyor biliyorsunuz, s-400 bir kenara Amerika ile de bozuşuyoruz. Hani batı ile toptan ipleri kopartırsak ve hava savunma gemisi ihtiyacımız olacağıda malum olduğundan aster-30 a alıp güvenemeyeceğimizi düşünürsek aklıma zor da olsa bir alternatif geldi.

Bu rusların 9m96e2 diye bir füzesi var 120 km menzil 30 km irtifaya çıkabilen aktif radar güdümlü bir füze kendi işini kendi halleden türden. 5.7 m boyunda yani bizim gabya, barbaros ve İ sınıfındaki Tactical Mk-41'lere sığabilecek uzunlukta. Üstüne üstlük füzenin çapı mk-41'den quadpack olarak 4 lü atılabilecek kadar ince. Yani 16 mk-41 vlsli gemi 32x essm + 32x 9m96e2 taşıyabilir teoride.

Vls'nin elektronik bir altyapısı varmı uyarlanabilir mi tam net bilmiyorum ama Korelilerin rus füzelerini kendi altyapılarıyla konuşturup yaptığı hava savunma sistemleri gibi transistörlerine kadar ürettiğimiz smart-s mk2 lerle ve genesisle konuşturabilirsek çok iyi bir stop-gap SON ÇÖZÜM olmazmı ? Valla Gabyalardakiler bir ara sadece şu an bitmekte olan İlk istanbul sınıfı gemi ve mk-41+smart-s mk 2 mod'lu 2 barbarosa 32x 9m96e2 + 32x Essm şeklinde konuşlandırabilsek bize can suyu olur.

3 hava savunma gemisi demek 3 tam anlamıyla hazır(aaw,asw,asuw) anlamında task force yani görev grubu demek. Sadece İ sınıfı ve milgemlerden oluşabilecek bir görev grubu stealth yapısıyla da akdenizde iş yapabilir . Çok kısa vade için tabi.


3- Tf-2000'de 150-155 mm bir top olacak deniyordu idef 2019 zamanları (kaynağı hatırlamıyorum tam. ) Bunu almanlar denedi o baş topu değil lojistik destek amaçlıydı ama yine verim alamadı. Amerikalılar zumwaltta 155 mm toptan atılan sonra roket motoruyla ek tarik sağlayan gps güdümlü bir mühimmat geliştirdiler astarı pahalı geldi. Ama otomalera'nın 127 mm Vulcano mühimmatı başarılı bir mühimmat olabilitesi yüksek , zaten firma bize zamanında çok geldi gitti. Belki aselsan 127mm için vulcano tarzı bir gps/bediou/glonass/ türksattan güdümlenebilen bir mühimmat geliştirebilir. Hatta bu mühimmat gemilere karşı daha çok gemiyi batırmaya değilde aesa radar plakaları ve köprü üstünü işlevsiz kılacak anti personel veya cluster tarzı bir başlıkta olabilir mi acaba ?
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: mavi1991 - 28 Mayıs 2019, 23:55:32
Arkadaşlar size benden çok küçük bir istihbarat gelecek 17 yılda kaza bela olmazsa 88 yeni gemi donanmaya katılacak bunların 8 denizaltı olacak
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: mavi1991 - 29 Mayıs 2019, 00:09:33
2 korvet, 12 firkateyn ve 10 hücum bot arta kalanlar ise lojistik destek gemileri
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: BATTLESTAR - 29 Mayıs 2019, 00:21:08
2 korvet, 12 firkateyn ve 10 hücum bot arta kalanlar ise lojistik destek gemileri

12 Fırkateyn'e 7+1 Tf-2000 Destroyeri dahil mi ?
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: mavi1991 - 29 Mayıs 2019, 01:33:29
Tf 2000 4 adet
Tf 100 4 adet
İ sınıfı firkateyn 4 adet
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: カメせ - 04 Haziran 2019, 17:40:08
Alıntı
Oguzhan Eren

DÜNYA DONANMALARI 2019 (WORLD NAVAL FORCES 2019)

Kategorilere göre güç endeksi en yüksek 25 donanma ve envanterleri.
(Genel görünüm güncellendi, düzeltmeler yapıldı 06.2019)

Tablo tam boyut:
(link: https://bit.ly/2XkPiXb) bit.ly/2XkPiXb
(https://pbs.twimg.com/media/D8IL7eLXUAUOTbs?format=jpg&name=900x900)
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Cetin - 11 Haziran 2019, 13:15:40
Tf 2000 4 adet
Tf 100 4 adet
İ sınıfı firkateyn 4 adet

Bu 88 gemi içerisinde Tcg Trakya ve görev grubuda var mıdır?
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: mavi1991 - 11 Haziran 2019, 22:27:44
Tf 2000 4 adet
Tf 100 4 adet
İ sınıfı firkateyn 4 adet

Bu 88 gemi içerisinde Tcg Trakya ve görev grubuda var mıdır?

Onu bilmiyorum
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: BATTLESTAR - 12 Haziran 2019, 08:34:37
Tf 2000 4 adet
Tf 100 4 adet
İ sınıfı firkateyn 4 adet

Bu 88 gemi içerisinde Tcg Trakya ve görev grubuda var mıdır?

Şu F-35 şartlarında ben Trakya'nın hemen ihale edileceğini düşünmüyorum.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: metin62 - 12 Haziran 2019, 09:48:05

Şu F-35 şartlarında ben Trakya'nın hemen ihale edileceğini düşünmüyorum.


Sn BATTLESTAR Takyanin ihalesi gecikme olasiligindan bahsettiniz, benim sormak istedigim LHD Anadolu .

Saniyorum LHD Anadolu icin  Ucak olarak F35B dusunulmekte idi. Su anki ABD ile sorunlari goz onune aldigimiz ve hatta F35 alinip alinmamasini tartistigimiz donemde LHD Anadoluya F35B haricinde ne konuslandirabiliriz ucak olarak?

Bilindigi uzere  Harier uretimi sonlandi, ancak sagdan soldan halen ikinci el iyi durumda Harier alinabilir ,or Italya ve RAF den neticede her iki ulke kendi LHD lerini ve Ucak gemilerindek Harierleri F35B ile yenileme karari verdiler.

Sahsi dusuncem F35 konusundaki sikinti ambargo asamasina donusecek olursa, Dnz kuvvetlerimizin Dogu Akdenizdeki varligini guclendirmek acisindan ve Hava kuvetlerimize destek babinda Anadolu LHD mizi en erken zamanda ucaklar ile alternatif ucaklar ile donatmak iyi olmazmi? "evet ise o zaman alternatif icin arayisa gectikmi yoksa yine beklermiyiz her zaman oldugu gibi bir duruma bakalim sonra deyip" :)
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: BATTLESTAR - 12 Haziran 2019, 10:40:34

Şu F-35 şartlarında ben Trakya'nın hemen ihale edileceğini düşünmüyorum.


Sn BATTLESTAR Takyanin ihalesi gecikme olasiligindan bahsettiniz, benim sormak istedigim LHD Anadolu .

Saniyorum LHD Anadolu icin  Ucak olarak F35B dusunulmekte idi. Su anki ABD ile sorunlari goz onune aldigimiz ve hatta F35 alinip alinmamasini tartistigimiz donemde LHD Anadoluya F35B haricinde ne konuslandirabiliriz ucak olarak?

Bilindigi uzere  Harier uretimi sonlandi, ancak sagdan soldan halen ikinci el iyi durumda Harier alinabilir ,or Italya ve RAF den neticede her iki ulke kendi LHD lerini ve Ucak gemilerindek Harierleri F35B ile yenileme karari verdiler.

Sahsi dusuncem F35 konusundaki sikinti ambargo asamasina donusecek olursa, Dnz kuvvetlerimizin Dogu Akdenizdeki varligini guclendirmek acisindan ve Hava kuvetlerimize destek babinda Anadolu LHD mizi en erken zamanda ucaklar ile alternatif ucaklar ile donatmak iyi olmazmi? "evet ise o zaman alternatif icin arayisa gectikmi yoksa yine beklermiyiz her zaman oldugu gibi bir duruma bakalim sonra deyip" :)

Harrier bu saatten sonra zor hocam. Almaya alırsın belki ama fiziksel performans ve radar performansı olarak bize birşey katacak bir uçak değil. Elimizdeki mühimmatı etkin kullanabilecek bir uçak değil. Bir tf-2000 üstündeki hava savunma ve seyir füzeleriyle ondan alacağımız performansın bir çoğunu bize verebilir.  Eğer F-35 olmazsa açıkcası şu an juan carlosta döner kanattan başka bir hava aracı konuşlandırmamız zor duruyor. Belki insansız hava araçları olabilir ama onlarında maksimum görev yüküyle minimum kalkış mesafesini bilmiyorum açıkcası fayda/maliye oranlarını hesaplama açısından.Açıkcası harrierlara ayrılacak parayı deniz şartlarına dayanıklı, kanatları katlanabilen, stealth gövde, aesa radar ve maksimum ağırlıkla kısıtlı pistlerden kalkabilecek itki/ ağırlık oranını verecek motorlara sahip bir siha 'ya ayırmak daha mantıklı olur bence.

Tabi başka bir çözüm yoluda var. Anadoluyu döner kanatlarla kullanıp trakyanın bütçesi ve rafta evrimleşmeyi bekleyen lhd projesinin muhtemel bütçesini birleştirip 40 uçaklı sotbar bir uçak gemisi ve 2 adet yerli tasarım maliyeti düşük (Şirketlerimizin güzel tasarımları var.) lpd ile işi çözmek. Böyle bir uçak gemisinden çift motorlu tfx, su-27 vs. hepsi kalkar. Tabi onlarında kalkabileceği görev yükü problemleride malum ama. Tabi er çözümün negatif yanları var.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: serkan1976 - 12 Haziran 2019, 19:41:07
"
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Cetin - 14 Haziran 2019, 20:29:28
Basit bir katapult sistemi ile en azından yıl sonu envantere girmesi planlanan aksungur gibi male tarzı bir ihanın inişi ve kalkışı sağlanamaz mı. F35 bu saatten sonra güvenilmez bir proje oldu. Alternatifler araştrılmalı ve bence F 35 i ABD Bizi çıkartmadan biz rafa kaldırmalıyız.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: ACE - 14 Haziran 2019, 23:38:51
Basit bir katapult sistemi ile en azındak yıl sonu envantere girmesi planlanan aksungur gibi male tarzı bir ihanın inişi ve kalkışı sağlanamaz mı. Sonuçta F-35 gibi bir uçaktan daha fazla

Şu uçak gemisi takıntımızı bıraksak artık :) hele ki önümüzü göremiyorken.

Ama yok illa olsun diyorsanız pratik değişik ve yine FUTURİST bir çözümle geliyorum. Deniz uçağı :D
Evet katapultla fırlatır ama inişi denize yaparız; geminin havuz kapısından da uçağı içeri alırız denizden. hatta dalgadan az etkilensin diye uçak geminin dümen suyunu pist gibi kullanır :P

Geçmişte denenmiş bir örnek
(https://www.thevintagenews.com/wp-content/uploads/2016/03/8230e9b2ed0e09a426cdc138e836b64c.jpg)
elbette böyle basit bişey olmaz tabi
Bu da uçağın sitesi
https://www.thevintagenews.com/2016/03/15/wwii-saunders-roe-seaplane-jet-fighter-fastest-jet-seaplane-world/ (https://www.thevintagenews.com/2016/03/15/wwii-saunders-roe-seaplane-jet-fighter-fastest-jet-seaplane-world/)
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: カメせ - 15 Temmuz 2019, 13:27:33
Alıntı
Michele Florio
@MikiAV8BHarrier
 
Like the multi-purpose 7 (+ 3 in optional) offshore patrol Thaon De Revel class actually light frigates predisposed to a rapid upgrade of the AA and ASW search sensors and armament
Alıntı

İtalya, 7 adet (3 tane de opsiyonel var)  kıyı gözetleme gemilerini ani ve hızlı bir kararla hava savunma ve denizaltı avlama kabiliyetleri ile donatmış.

Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: BATTLESTAR - 15 Temmuz 2019, 23:23:40
Alıntı
Michele Florio
@MikiAV8BHarrier
 
Like the multi-purpose 7 (+ 3 in optional) offshore patrol Thaon De Revel class actually light frigates predisposed to a rapid upgrade of the AA and ASW search sensors and armament
Alıntı

İtalya, 7 adet (3 tane de opsiyonel var)  kıyı gözetleme gemilerini ani ve hızlı bir kararla hava savunma ve denizaltı avlama kabiliyetleri ile donatmış.

O bahsettikleri herhalde PPA sınıfı ?
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: BATTLESTAR - 17 Temmuz 2019, 00:51:43
(https://i.resimyukle.xyz/xdGeIU.png)

Bir sitede bir arkadaş hoşuma giden bir çalışma yapmış. Muhtemel milli baş toplarıyla ilgili bir çalışma. Buradaki 105'lik ve 35 mm eş eksenli olan top fikri hoşuma gitti.

Hatırlarsanız tf-2000 ler gelene kadar barbaros sınıfının yarı ömür modernizasyonunda çafrad faz-1, öndeki sea zenith ciws yerine 8 vls ve böylece 16 aster-30/Siper ve 32 Essm/ G-40 füzesi taşıyabilen bir hafif hava savunma gemisine çevirme fikrimdeki ön sea zenith çıkınca olunacak ciws zafiyetini böyle kapatabiliriz.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: カメせ - 20 Temmuz 2019, 13:21:27
Alıntı
Savunma Sanayii Dergilik
@SSDergilik
([url]https://pbs.twimg.com/card_img/1152233743983288321/JObYMLuz?format=jpg&name=900x900[/url])
• Son yıllarda sınırlarındaki tehlikelerle etkin mücadele eden Türkiye, denizde de tedbirini alıyor
• Eylül ayında TSK envanterine kazandırılması planlanan İnsansız Test Aracı (İSATAR) ile denizin altı da casus unsurlardan arınacak
Alıntı
Savunma Sanayii Müsteşarlığı koordinatörlüğünde devreye alınan füze avcısı sistemlerle havada ve karada düşmana korku salan Türkiye, eylül ayında TSK envanterine kazandırılması planlanan İnsansız Test Aracı (İSATAR) ile de casus denizaltıların izini sürecek. İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) yüzde yüz millî imkânlarla gerçekleştirdiği İSATAR, askeri gemilerin yerini yaydıkları gürültülerden tespit edip, merkeze bildirecek. İSATAR, kablosuz uzaktan kumanda ile veya otonom olarak kullanılabilecek. Projeyi geliştiren ekibin baş mimarlarından Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ergin, gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Ergin, düşman unsurlarını uzak mesafelerden algılayabilen İSATAR ile Türk denizlerinin iki kat daha güvenli hâle geleceğinin altını çizdi.
 
SINIRLI SAYIDA ÜLKE SAHİP
 
Türkiye’nin, bu teknolojiyi üretebilen sayılı ülkeler arasında olduğuna dikkati çeken Ergin “İSATAR, özel sensörlerle donatıldı. Kendi askeri ekipmanlarımızı da test edip, Türk denizaltılarına ya da su üstü gemilerine entegre edeceğiz. Böylece askerî projelerimizin yaymış olduğu ses birimini de aşağı eşik değerlere çekerek, Türkiye’nin denizin altından sessizce ilerlemesini sağlayacağız” dedi. Prof. Dr. Ergin, İnsansız Test Aracı’nın kritik bölgelerde 4 saate kadar operasyonel görev yapabileceğini belirtti.
 
2,2 MİLYON AVRO BÜTÇELİ
 
3 yıldır üzerinde çalıştıkları, 2,2 milyon avro bütçeli İSATAR projesinin teknik detaylarına ilişkin de bilgi veren Ergin “Kablosuz uzaktan kumanda ile kontrol ediliyor. Su altında ise otonom hareket ediyor. Teknoloji Kazanım Yükümlülüğü tarafından bu tür projeler için yüzde 2 oranında AR-GE payı ayrılıyor. Boyu 5,5, çapı ise 1 metre. Ağırlığı 4 ton olan İSATAR, saatte 18 kilometre hızla ilerliyor ve 4 kilovat motora sahip” diye konuştu. Ahmet Ergin, İTܒnün faaliyet yürüttüğü deniz savunma araçları projeleriyle mükemmeliyet merkezi haline geldiğini sözlerine ekledi.
 
Sat komandolarına özel mini denizaltı
 
İstanbul Teknik Üniversitesinin Türk Savunma Sanayii’ne kazandırmayı hedeflediği bir diğer proje ise Çok Amaçlı SAT Denizaltısı (SATDEN).  6 yıl önce Savunma Sanayii Müsteşarlığına sunulan mini denizaltı, 10 metre boyunda ve 4 kişilik olarak tasarlanacak. Maksimum 8 knot hız yapacak SAT komando aracı, 100 deniz mili operasyon sahasında görev yürütecek şekilde dizayn edilecek. SATDEN, gerektiğinde 2 bin metre derinliğe kadar platform üzerinden uzaktan kumanda edilebiliyor. 60 metre derinlikte demirleyebilen SAT Denizaltısı, mayınlama ihtiyacı için de kullanılabilecek. SATDEN, 12 saat su altı görev süresine sahipken, üç güne kadar operasyon sahasında kalabiliyor.  SAT Denizaltısının maliyetinin 2,5 milyon avro olacağı tahmin ediliyor.
[url]http://savunmasanayiidergilik.com/tr/HaberDergilik/Turkiye-iSATAR-la-denizin-altinda-casus-avlayacak[/url] ([url]http://savunmasanayiidergilik.com/tr/HaberDergilik/Turkiye-iSATAR-la-denizin-altinda-casus-avlayacak[/url])
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Alp - 20 Temmuz 2019, 13:35:19
Enteresan bir alet, özellkleri ne acaba.....
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: BATTLESTAR - 04 Ağustos 2019, 10:17:23
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/US_Navy_100624-N-6854D-014_HMAS_Newcastle_%28FFG_06%29_pulls_into_Joint_Base_Pearl_Harbor-Hickam%2C_Hawaii%2C_to_support_RIMPAC_2010.jpg/640px-US_Navy_100624-N-6854D-014_HMAS_Newcastle_%28FFG_06%29_pulls_into_Joint_Base_Pearl_Harbor-Hickam%2C_Hawaii%2C_to_support_RIMPAC_2010.jpg)

Yunanistan avustralya donanmasındaki satılması düşünülen 2 adet adelaide sınıfı perry fırkateynini almak istiyor ve ciddi anlamda yolda kat ettiler gibi düşünüyorum. Bu arada avusturalya önümüzdeki dönemde 1 adet aynı sınıf gemiyi daha emekli edebilir ve onuda yunanlılar alabilir. Bu belharradan vs. daha gerçekci bir imkan yunanlılar için.

Muhtemelen vadesi dolan 2 elli sınıfının yerine alıcaklar. Görünüşte essm destekli perryler karşı taraf için bir güç çarpanıdır. Ancak burada farklı bir durum var bu gemiler mk-13 atıcılarından atmak üzere sm-2 blok3A füzelerini taşıyorlar. Avustralya bu füzeleri yunanistana verir mi bilmem ama Amerika mevcut konjonktürde verir. Şimdi tabi bu durum bizde alarmları çaldırması gereken bir durum.

Neden ?

+ Yunanistan nitelik olarak bizim sahip olmadığımız bir nitelik kazanacak
+ Biz donanmamızı daha çok böldüğümüzden (kıyı denizlerimiz sebebiyle) güç farkını azaltacak.
+ Doğu akdenizde bizim perry-meko lara karşı bir müşterek adelaide- meko ve hatta type-214 devriyesi her türlü üstünlüğü karşı tarafa verilecektir.
+ Mevcut şartlarda biz bu durumda 7+ senede çok şey kaybederiz. (İlk Tf-2000'e kadar)

Ne yapabiliriz ?

+ Bu gemilere yunanistana aldırmamak için siyasi hamleler.

+ Bu gemileri stop gap olarak Yunanlılardan önce almak.

+ Halihazırdaki barbarosları modernizasyonla hava savunma fırkateynine çevirmek (Çafrad çfr radarı s band versiyonu + ön sea zenith iptali yerine 8x vls ile totalde 32x essm ve 16x Sm-2/Aster-30/9m96e2 entegrasyonu + atmaca)

+ Eş değer başka bir stop gap gemi bulmak.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: metin62 - 04 Ağustos 2019, 11:20:58

Ne yapabiliriz ?

+ Bu gemilere yunanistana aldırmamak için siyasi hamleler.
"Her ne kadar ile Avustralya ile olumsuz bir iliskimiz olmasa da Avustralya hukumetini etkileyebilecek siyasi etkinligimiz su an icin mevcut oldugunu sanmiyorum, Avustralya kabinesinde yunan orijinli parlementerler mevcut oldugu gibi , Kibrisli Rum ve Yunan orijinli Avustralya vatandasi sayisi oldukca kabarik "

+ Bu gemileri stop gap olarak Yunanlılardan önce almak.
" Sayet Avustralya hukumeti ve Yunanistan uzlasmaya varmisler ise yol kapanmistir, hali hazirda uzlasmaya varilmamis ise en iyi ihtimal ile birden fazla platformda kardes payi"

+ Halihazırdaki barbarosları modernizasyonla hava savunma fırkateynine çevirmek (Çafrad çfr radarı s band versiyonu + ön sea zenith iptali yerine 8x vls ile totalde 32x essm ve 16x Sm-2/Aster-30/9m96e2 entegrasyonu + atmaca)
" Meko larda modifikasyona gidilmesi sanirim Yunaninlarin bu olasi hamlaesi haricinde yapilmasi elzem bir hamle ,ancak su durumda modifikasyon aciliyet teskil etmekte"

+ Eş değer başka bir stop gap gemi bulmak.
"Kanimca her ne kadar ABD ile sorunlar yasamakta olsak da ellerinde alabilecegimiz ikinci el platform mevcut ise denenmesinde yara vardir ,en fazla satmazlar. Paralelde ise Ispanya ,Italya ,Fransa ve Almanya da ki ikinci el platformlarin izlenmesinde yarar oldugu kanisindayim bu ulkeler kendi filolarini modernize ettikce  daha yasli paltformlari hizmet disina cikarmaktalar. Bizler de oncelikli olarak deniz kuvvetlerimizin bunyesinde bulunan tanidik platformlar uzerine odaklanip gerekirse alinacak ikinci el platformlarin modifikasyonun suratli sekilde yapilabilmesinin onunu acmaliyiz. (Tabii  en guzeli kendi gemilerimizi kendimizin uretmemiz keske gecen zamani iyi degerlendirmis olmus olsaydik ve gecici cozum senaryolarina ihtiyac olmasaydi"
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Nutuk - 04 Ağustos 2019, 12:22:54
Tam tersi bence Yunanistan alsin.

Adamlar envanterlerini eski pusku seylerle doldurmaya devam etsinler, bizim deniz kuvetleri bir on sene icinde gicir gicer olacak
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: BATTLESTAR - 19 Eylül 2019, 20:57:56
Dostlar birşey söyleyeceğim sizlere ;

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/FS_La_Fayette_2.jpg)

Şimdi bildiğimiz gibi 4 adet ilk aşamada i sınıfı yapacağız Allah bilir kaç seneye olacak. Tf-2000'lere hele hiç girmiyorum. İ sınıfını çok yıpranan yavuzların yerine yapacağız diyoruz. Gabya yerine yapılacak Tf-2000'ler ve ilki 2027'de gelecek diyoruz ve gabyalarımızın her biri şu an 40 yaşında. Ya donanma zafiyet yaşayacak yada dünyanın yüzdürülen en eski fırkateynlerine felan sahip olacağız ikiside sakıncalı.

Ancak elimizin altında mükkemmel bir fırsat var. Bu işi aslında yunanlıların yapması lazım ama onlar çoktan belharra rüyalarına dalmış gidiyorlar.
Şimdi efendim bu fransızların 18 ile 23 yaşları arasında 6 la fayette fırkateynleri var. Bu gemileri aslında çok büyük tasarlamışlar ancak düşük donanımlamışlar ve gemi en az bizim milgem kadar stealthtir. Aynı platformdan hatta daha kısa versiyonundan hava savunma gemisi felan yapmış singapurlular ha o kadar deyim. Şimdi bu Fransızlar bu daha yarı ömründeki gemileri elden çıkartıp ransadaki tershanelerdeki çarkları döndermek için belharraları envantere katmak istiyorlar.

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/FS_Guepratte_1.jpg)

Şimdi ben diyorumki ister 4 ister 5'ini bu gemileri kelle başı 200-250 milyon euro ya alsak. Genesis + smart-s mk2/ Smart-L ve akr-d block 2 veya Çafrad'ın çfr ve ayr li hafif versiyonu + atmaca + aster serisi veya g/40-Siper + Ram ile donatsak ve kafadan 25 sene kullansak. Çünkü gemi çok büyük ana topunun arkasında 32 vlslik (illa gömülü olmak zorunda değil.) ve arkadaki mica atıcının (ram veya yerli sapan ram ile değişebilir.) arkasınada yine 16x vls alabilir çok rahat. Zaten geminin 100 mm lik ana topu hakkında burak sınıfından eğitimli ve altyapılıyız.

Ortaya İ sınıfı civarında bir maliyet çıkar ve  çıkacak 64x Aster-15/g-40 32x Aster-30/ Siper 'li bir gemiyi biz yarı maliyetine ancak sıfır geminin yarı ömürde ki 25 sene gider ve iyidir kullanmış olacağız ve elimizi çok fazla güçlendirecek. Bulunmaz fırsat. Aster ortaklığı smart-l vs belki fransızlar bu konuda yüreklenebilir.Bu platformdan şöyle bir canavar çıktı.

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Singapore_Navy_guided-missile_frigate_RSS_Steadfast.jpg/1920px-Singapore_Navy_guided-missile_frigate_RSS_Steadfast.jpg)
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Ankhises - 19 Eylül 2019, 21:14:13
Dostlar birşey söyleyeceğim sizlere ;

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/FS_La_Fayette_2.jpg)

Şimdi bildiğimiz gibi 4 adet ilk aşamada i sınıfı yapacağız Allah bilir kaç seneye olacak. Tf-2000'lere hele hiç girmiyorum. İ sınıfını çok yıpranan yavuzların yerine yapacağız diyoruz. Gabya yerine yapılacak Tf-2000'ler ve ilki 2027'de gelecek diyoruz ve gabyalarımızın her biri şu an 40 yaşında. Ya donanma zafiyet yaşayacak yada dünyanın yüzdürülen en eski fırkateynlerine felan sahip olacağız ikiside sakıncalı.

Ancak elimizin altında mükkemmel bir fırsat var. Bu işi aslında yunanlıların yapması lazım ama onlar çoktan belharra rüyalarına dalmış gidiyorlar.
Şimdi efendim bu fransızların 18 ile 23 yaşları arasında 6 la fayette fırkateynleri var. Bu gemileri aslında çok büyük tasarlamışlar ancak düşük donanımlamışlar ve gemi en az bizim milgem kadar stealthtir. Aynı platformdan hatta daha kısa versiyonundan hava savunma gemisi felan yapmış singapurlular ha o kadar deyim. Şimdi bu Fransızlar bu daha yarı ömründeki gemileri elden çıkartıp ransadaki tershanelerdeki çarkları döndermek için belharraları envantere katmak istiyorlar.

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/FS_Guepratte_1.jpg)

Şimdi ben diyorumki ister 4 ister 5'ini bu gemileri kelle başı 200-250 milyon euro ya alsak. Genesis + smart-s mk2/ Smart-L ve akr-d block 2 veya Çafrad'ın çfr ve ayr li hafif versiyonu + atmaca + aster serisi veya g/40-Siper + Ram ile donatsak ve kafadan 25 sene kullansak. Çünkü gemi çok büyük ana topunun arkasında 32 vlslik (illa gömülü olmak zorunda değil.) ve arkadaki mica atıcının (ram veya yerli sapan ram ile değişebilir.) arkasınada yine 16x vls alabilir çok rahat. Zaten geminin 100 mm lik ana topu hakkında burak sınıfından eğitimli ve altyapılıyız.

Ortaya İ sınıfı civarında bir maliyet çıkar ve  çıkacak 64x Aster-15/g-40 32x Aster-30/ Siper 'li bir gemiyi biz yarı maliyetine ancak sıfır geminin yarı ömürde ki 25 sene gider ve iyidir kullanmış olacağız ve elimizi çok fazla güçlendirecek. Bulunmaz fırsat. Aster ortaklığı smart-l vs belki fransızlar bu konuda yüreklenebilir.Bu platformdan şöyle bir canavar çıktı.

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Singapore_Navy_guided-missile_frigate_RSS_Steadfast.jpg/1920px-Singapore_Navy_guided-missile_frigate_RSS_Steadfast.jpg)
Hocam daha geçenlerde aynısını buraya yazdım. Dışardan gemi gövdesi alalım veya yaptıralım içini biz dolduralım dedim. Yalnız yemediğim laf kalmadı. Rusların Hindistana satmaya çalıştıgı 2 adet fırkateyn gövdesi var sınıfı suan aklımda değil. Kendimiz yapmaya kalkarsak -ki yapamıyoruz görüen o ki yıllar sürecek.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Partikül - 21 Eylül 2019, 00:24:26
La Fayette alalım donatalım..! Peki hangi amaca binaen?

Bu düşünceye hiç katılamayacağım.

Bu tür alım yapacaksanız gerçek anlamda aciliyetinin olması lazım. ''Doğu Akdeniz ısınıyor'' falan... Tamam iyide, diğer hasım devletlerin deniz gücü nedir?

Yunanistan, Mısır, Rum Kesimi, İsrail...

Rakiplerimiz lehine fark yaratacak, ciddi anlamda üstülük sağlayacak bir aksiyon göremiyorum. Üstüne Fransızlara 1,5-2 Milyar doları verip de 20-25 yıl boyunca adamın teknik desteğine niye muhtaç kalayım ki? Birazcık dişimizi sıkarız, problemlerimizi daha akılcı yöntemlerle çözmeye gayret ederiz; mesela nedir? Suriye' yle  ortak hareket, Doğu Akdenizde ki pek sorunu kökten çözecektir. Suriye' yle anlaşalım, Libya ile MEB işine bir hal çare düşünelim; evvela kendi MEB sahamızı ilan etmemiz lazım... henüz onu bile etmedik. Efendim mevcut gemileri daha modern sistemlerle donatabiliriz; savaş yönetim sistemleri gibi (Genesis Advent)... Konunun uzamanı değilim ama birazcık yazılım, birazcık donanım; birazcık da uygun dış politika ve ittifaklar sistemiyle zaman kazanılabilir. Ve bizim asıl itibariyle zamana ihtiyacımız var. Bütün projelerimizi zamana oynuyor... Az maliyetle çok iş yapacak alternatif sistemlere yönelip kendimize zaman kazandırmamız gerekiyor. Mesela hasma rahatsızlık vermek anlamında  SİHA' lar alternatif olabilir.

2-3 Milyar dolarımı niye Fransız' a vereyim?
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Yasar - 21 Eylül 2019, 01:07:47
Sayın Partikül 100% katılıyorum.
+1
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: BATTLESTAR - 21 Eylül 2019, 11:05:41
La Fayette alalım donatalım..! Peki hangi amaca binaen?

Bu düşünceye hiç katılamayacağım.

Bu tür alım yapacaksanız gerçek anlamda aciliyetinin olması lazım. ''Doğu Akdeniz ısınıyor'' falan... Tamam iyide, diğer hasım devletlerin deniz gücü nedir?

Yunanistan, Mısır, Rum Kesimi, İsrail...

Rakiplerimiz lehine fark yaratacak, ciddi anlamda üstülük sağlayacak bir aksiyon göremiyorum. Üstüne Fransızlara 1,5-2 Milyar doları verip de 20-25 yıl boyunca adamın teknik desteğine niye muhtaç kalayım ki? Birazcık dişimizi sıkarız, problemlerimizi daha akılcı yöntemlerle çözmeye gayret ederiz; mesela nedir? Suriye' yle  ortak hareket, Doğu Akdeniz'de ki pek sorunu kökten çözecektir. Suriye' yle anlaşalım, Libya ile MEB işine bir hal çare düşünelim; evvela kendi MEB sahamızı ilan etmemiz lazım... henüz onu bile etmedik. Efendim mevcut gemileri daha modern sistemlerle donatabiliriz; savaş yönetim sistemleri gibi (Genesis Advent)... Konunun uzamanı değilim ama birazcık yazılım, birazcık donanım; birazcık da uygun dış politika ve ittifaklar sistemiyle zaman kazanılabilir. Ve bizim asıl itibariyle zamana ihtiyacımız var. Bütün projelerimizi zamana oynuyor... Az maliyetle çok iş yapacak alternatif sistemlere yönelip kendimize zaman kazandırmamız gerekiyor. Mesela hasma rahatsızlık vermek anlamında  SİHA' lar alternatif olabilir.

2-3 Milyar dolarımı niye Fransız' a vereyim?

Siz niye sadece hasım ülkelere bakıyorsunuz ? Senin donanmanda bir aaw/asw/asuw ayrımı var mı ? Yok. Aaw gemin yok 50 km'lik essm'e muhtaçsın. Asw gemin varmı ? var. Ama ihtiyaca binaen Asuw olarak kullanıyorsun. Asw olarakta eksiksin. Asuw gemilerinin yarısı 40 senelik yok onlar ocean going olduğundan ve biz sığ sularda kullandık diye dayanırlar vs. biraz fakir adamın avuntuları. Geri kalan asuw filonun yarısı da fazla kullanımdan harap değişmesi lazım. Geriye iş görür 4 barbaros'un ki oda dizayn olarak geri kalmış artık. 4'de milgem var.

Sen bu durumda daha ilk i sınıfı ne zaman envantere girecek geri kalanı nasıl üretilecek bilmiyorsun. İlk tf-2000'in taa 2027'de envantere girecek. Kapı başında deniz savaşına dönebilecek büyük bir kriz var. Karşında toplam gemi sayısı senden üstün bir 3 lü ittifak var ve hala deli gibi gemi almaya çalışıyorlar. Sen daha sebat edelim bekleyelim. Nereyi bekliyorsun hacı baba d.akdeniz krizi olmasa bile senin şu an ki dış siyaset politikanızın karşılığı bu tehdit çevresinde aaw/asw/asuw rolleri biçilmiş modern bir donanman olması lazımdı zaten.

Bende gidelim göbekten fransızlara bağlı kalalım demiyorum. Gemiler etüde edilir. Parça olarak zaten gerekeni yerli olarak üretebilmeyeceğimiz bir durum varsa bu iş olmaz ama bu iş öyle 3 milyarlık işler değil. Gemileri 1 milyar liraya alsak geri kalan iş yükü modernizasyon için bizim firmalara kalacak zaten .

Ha zaten bu dediğimiz formülde yunanistan 2 belharra ile bu la fayetteleri alırlarsa asıl terörü siz o zaman görün doğu akdenizde 3 sene sonra petrol ve doğalgaz platformlarını dikerlerse sizde tf-2000 beklersiniz.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: BATTLESTAR - 12 Ekim 2019, 18:18:00
Arkadaşlar bugün biraz düşündüm ve buraya Türk donanmasının gelecekte planladığı savaş gemisi filosu için beklentilerimi yazacağım.

Dikkat : Bu ilerde illaki olacak bir şey değil sadece benim kendi beklentilerime göre bazı çıkarımlardır.

(https://cdn2.gazeteaksam.com/aksam/imgsdisk/2016/10/31/311020161404348565778.jpg)

İlk olarak bu resim çok önemli . Çünkü bu fotoğraf 4 Tf-2000'in radar olarak Türkiye deniz sahasını çepe çevre sarabildiğini bize gösteriyor. Daha ayrıntılı bir görsel vermek gerekirse ;

(https://i.ibb.co/sJ8jj44/GGG.jpg)

Görsel deki deniz konuşlu büyük daireler Tf-2000'lerin S band radarlarının menzillerini , deniz konuşlu ufak daireler 150 km menzilli muhtemel Tf-2000 HSH füze menzili (Atış Kontrol radarı ve çfr menziline istinaden) kara konuşlu füze ise s-400 lerin 250 km menzilli hava savunma füzelerini temsil ediyor. (Biliyorum 400 km menzillilerde geldi ama yinede bunu kullandım.) Kısaca bize 4 batarya s-400  gelecek ancak biz toplamda gelecek olan 36 atıcı aracı nato düzeni gibi 4 'er atıcılı bataryalar halinde kullanırsak 9 bataryamız olur . 5-6 adediyle görseldeki gibi sınırları kapatır ve 3 bataryayıda balistik savunma için 3 ana şehrimize konumlandırabiliriz.

Muhtemel Filo Genişliğimiz ;

7 Tf-2000
4 Tf-100
10 İ sınıfı (4 Blok 1, 4 blok 2, 2 bok 3)
4 Milgem

Toplam = 25 gemi.

Neden ?

İlk olarak ben yukardaki görsele istinaden 4 kıyı filosu ve 2 açık deniz filosu (Anadolu ve Trakya'nın bayraktarlığında ) istenildiğini düşünüyorum.

Dünyada genelde envanter yapılanması 1 hava savunma gemisi + 2 Genel maksat gemisi + 1 anti-denizaltı harbi gemisi olarak şekilleniyor. Tabi genelde.

6 Tf-2000 4 kıyı + 2 açık deniz filosu için düşünülüyor olabilir. 7. Tf-2000 ise yedek gemi amaçlımı yoksa başka bir plan mı var bilmiyorum. Belki Uçak gemisi projesine evrilmesini beklediğimiz Lhd projesini koruması içindir. ( Anadolu ve Trakya aslında Lpd projesinin evrimleridir. )

10 İ sınıfı ben bir askeri dergide bir ara bir röportajda 10 i sınıfı üretilmek istendiğini duymuştum ve şok olmuştum. Ama şimdi bazı şeyler oturuyor. 8 gibi 2 şer li 4 kıyı filosu için , 2 i sınıfı'da 1 er'li olarak anti denizaltı konfigürasyonunda açık deniz filoları için olabilir. Çünkü milgemlerin dayanım ve menzili açık deniz filolarında anti denizaltı görevi yapmak için uygun değil.

4 Milgem ise kıyı filolarında hız ve kıvraklıklarıyla  anti denizaltı görevi için düşünülüyor gibi. Peki neden 6 burak yerine 4 milgem yapıldı ? Çünkü yukarıda belirttiğim nedenden dolayı 6 burak sınıfı yerine 4 milgem +2 İ sınıfı düşünülüyor olabilir.

4 adet Tf-100 sınıfı'da son aşama Barbarosların yerine açık denizde genel maksat asuw ve kara saldırı görevlerini yerine getirmek için Tf-2000 boyutlarında ağır seyir füzesi yükü olan gemiler olabileceğini düşünüyorum. 

Yani ;

2x Açık Deniz Filosu ;

1x LHD
1x AAW TF-2000
2x ASUW/LA Tf-100
1X ASW İSTİF

4x KIYI SAVUNMA FİLOSU;

1x AAW TF-2000
2x ASUW İSTİF
1X ASW ADA

Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: カメせ - 14 Ekim 2019, 23:58:44
Alıntı
Atmaca gudumlu mermi atisi Kasim ayi basinda icra edilecekmis... Deniz Sistemleri Semineri...

Phalanx ambargosu devam ettiginden TCG ISTANBUL da GOKDENIZ CIWS kullanimi ihtimali artmistir, keza BARBAROS MLU/YOM  Projesinde de Phalanx yerine GOKDENIZ CIWS kullanimi ihtimali artmistir...

BARBAROS MLU da o yuzden MAR-D ve AKREP AKR olacak AWS-06 ve TMX radarlarinin yerine.
https://mobile.twitter.com/KubilaiH/status/1183713533705494528
Başlık: Deniz Sistemleri Semineri.
Gönderen: カメせ - 15 Ekim 2019, 01:45:54
Alıntı
Deniz Sistemleri Semineri - Ağ Destekli Veri Entegre (ADVENT) Savaş Yönetim Sistemi / Dz.K.K sunumu.
(https://pbs.twimg.com/media/EG2Tpt4WkAAA22P?format=jpg&name=small)

Deniz Sistemleri Semineri - TF-2000 Hava Savunma Harbi Muharibi / Dz.K.K sunumu.
(https://pbs.twimg.com/media/EG2WRrDX4AUb7kX?format=jpg&name=small)

Deniz Sistemleri Semineri “İ sınıfı Firkateyn ve TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi / Dz.K.K sunumu.
(https://pbs.twimg.com/media/EG2S8tVWwAA6Hil?format=jpg&name=small)
Başlık: Deniz Sistemleri Semineri.
Gönderen: カメせ - 16 Ekim 2019, 02:38:33
Alıntı
Korvet ihtiyaci kapsaminda yeni gemi yerine mevcut Burak Sinifi modernize edilecekmis.
(https://pbs.twimg.com/media/EG2Tpt4WkAAA22P?format=jpg&name=small)
https://mobile.twitter.com/KubilaiH/status/1184084690875158528
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: カメせ - 18 Ekim 2019, 12:34:24
Alıntı
GABYA SINIFI
(https://pbs.twimg.com/media/EHGQS7PWoAEbwoL?format=jpg&name=small)

BARBAROS SINIFI
(https://pbs.twimg.com/media/EHGQSRpWsAAw0yW?format=jpg&name=small)

YAVUZ SINIFI
(https://pbs.twimg.com/media/EHGQTscW4AU2cnQ?format=jpg&name=small)
https://mobile.twitter.com/Mavidenizlerde/status/1184886851561250822
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: BATTLESTAR - 04 Kasım 2019, 14:27:22
4 G sınıfı fırkateynimiz 2030 hatta bence 2032-35 lere kadar envanterde olacak. Keşke sm-2 ve harpoon gibi siper projemiz ve Atmaca projemiz Mk-13 atıcısından atılabilir olsa bize 10 senelik için çok güzel bir stop gap hava savunma gemisi (32 essmle) , ve iyi bir rezerve filo gemisi olabilir bence . Entegrasyonun ciddi maliyeti yoksa smart-s mk 2 ve aselsan akr serisi bu füzeyi atabilir.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: BATTLESTAR - 02 Aralık 2019, 20:19:22
Donanmamızın gelecek projeksiyonunu Railgun ve lazer ciws'e uyumlu Tf-2000'ler , insansız konsepte geçmiş hücumbot filosu, nükleer başlıklı seyir füzesi atabilen uzun menzilli aip denizaltılar ve en önemlisi insansız stealth savaş uçağı taşıyan lowcost hafif uçak gemileri üzerine uyarlamamız lazım.

Keza teknoloji ve bizim kaderimiz bu yönde ilerliyor.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: カメせ - 04 Aralık 2019, 02:51:05
Alıntı
(https://pbs.twimg.com/media/EKdgiG2XUAAgrj8?format=jpg&name=small)
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: カメせ - 06 Aralık 2019, 12:20:01
Alıntı
SSB tarafından yürütülen projeler ve millîleştirme çalışmaları.

Teknoloji kazanımı ile ilgili yürütülen projelere bakıldığındaysa; Kavitasyon Tüneli ve Manevra Deney Sistemi LST & Barbaros YÖM, Denizaltılarda Özakustik Kestirimi LST, Artırılmış Gerçeklik Destekli Mobil Sanal Bakım Sistemi LST, Mayın Avlama Sonarı Geliştirilmesi LHD, Çok Amaçlı Mini Denizaltı Geliştirilmesi DİMDEG ve Helikopter Dipping Sonar Sistemi Geliştirilmesi yürütülen projeler arasında.
https://www.marinedealnews.com/ssb-tarafindan-yurutulen-projeler-ve-millilestirme-calismalari/ (https://www.marinedealnews.com/ssb-tarafindan-yurutulen-projeler-ve-millilestirme-calismalari/)
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: BATTLESTAR - 11 Aralık 2019, 15:33:38
GABYA SINIFI
(https://pbs.twimg.com/media/EHGQS7PWoAEbwoL?format=jpg&name=small)

BARBAROS SINIFI
(https://pbs.twimg.com/media/EHGQSRpWsAAw0yW?format=jpg&name=small)

YAVUZ SINIFI
(https://pbs.twimg.com/media/EHGQTscW4AU2cnQ?format=jpg&name=small)
https://mobile.twitter.com/Mavidenizlerde/status/1184886851561250822

İnsan bir düşününce şöyle bir şey farkediyor. Bizler Anadolu'yu kim koruyacak, TF-2000'e kadar hava savunma nasıl sağlanacak diye düşünürken bir ihtimali atlıyoruz.

Barbaros'un yarı ömür modernizasyonunda Donanma aslında Barbarosları hafif hava savunma fırkateynlerine çevirmeyide amaçlamış gibi görünüyor. Proje'ye bakıldığında gemide 3 farklı tipte tıpkı çafrad'da kurulması istenen 3'lüye benzer rolde radar mevcut.

Smart-s Mk2 = S band Uzun Menzil arama radarı tıpkı Umr gibi = 250+ km

Mar-d = X band çok amaçlı radar tıpkı Çfr gibi = 100+ km

Akr-D Block-2 = X band aydınlatma radarı tıpkı Ayr gibi = 120 km

Barbaroslarımız 16 gözlü mark-41 vls'ye sahip . Oruç reis sadece 8 ama bu program sonunda umarım oda 16 olacaktır. Eğer Siper füzesi aster-30 boyunda bir şey olacaksa ki öyle bekliyoruz, bu füze ile 8x Siper 32x Essm taşıyabilirler.
Tabi bu az bir uzun menzilli füze yükü gibi gelebilir. Ancak benzer radar ve Vls kapasitesi İ sınıfında da olacak. Yani bu iki sınıf gemiden 2 adet geminin dahil olacağı bir filo 16x Siper 64x Essm eder. Kısaca uzun menzilden gelen harpoon veya exoceet taşıyan bir filo savaş uçağını sadece mühimmat değil direk uçakları vurabilerek saf dışı bırakabiliriz bir filo ile.

Tabi bu en kötü senaryo hiçbir şey yapmasak bile sahip olacağımız bir kabiliyet. Eğer ki barbaroslara birde ek vls eklemek istersek 8x vls için geminin arkasındaki vls'nin yanında ve öndeki ciws'in yerine ekleyebiliriz. Müsait yer var.

(https://i.ibb.co/YQTpPsP/Ads-z.png)

(https://i.ibb.co/Q90nhJt/Opera-Anl-k-G-r-nt-2019-12-11-132317-www-defencetalk-com.png)

Tabi İ sınıfında öndeki vls'yi büyültebilir veya 16'lı atmacanın 8'lisini 8 li vls ile değiştirebiliriz. Ona da yer var.

(https://pbs.twimg.com/media/D5q76TKWAAkAf1v.jpg)

Tabi alıntıladığım iletideki durumları öngörünce donanmamızın bir 2025 ara vizyon ve yapılanmasından bahsetmek lazım.

2025-2026 Genel Envanteri :

1x Anadolu

1x Tf-2000

4x Siperli İ sınıfı

3x Yavuz sınıfı (Tcg Yavuz ibrahim sünnetçiye göre kötü kondisonu sebebiyle 2021'de envanter dışı diğer 3'ü 2030'da)

4x Yarı Ömür Modernizasyonlu Siperli Barbaros

4x Gabya

4x Milgem

Bu envanterle 4 Saha Filosu ve 1 Açık Deniz Filosu'na sahip olabiliriz.4x Saha Filosu;

1x İ sınıfı Hafif Hava Savunma / Anti Gemi Muharebesi
1x Mlu Barbaros Hafif Hava Savunma / Anti Gemi Muharebesi
1x G class Anti Gemi Muharebesi
1x Milgem Anti Denizaltı Muharebesi1x Açık Deniz Filosu =

1x Anadolu Lhd
1x Tf-2000 Hava Savunma / Kara Saldırı
3x Yavuz Class Anti Denizaltı Muharebesi/ Anti Gemi Muharebesi (Tf-2000 gibi bir gemi varken sınırlı hava savunmaya sahip GMH'ler Yavuzlar bu filoda görev yapabilir.)


Denizaltılar ;

6 Reis Sınıfı Uzun Menzilli Saldırı Denizaltıları ( Aip Kabiliyeti ile Akdenizi boydan boya su altından geçme, Amerikaya gidip dönme kabiliyeti. Buna ek nükleer başlıklı Gezgin seyir füzesi yaparsak bunu atma ve sub atmaca, sub idas kabiliyeti ) (8 akya , 6 gezgin , 2 atmaca gibi bir kabiliyet olabilir.)

8 Type 209 Dizel Filo Tipi Saldırı Denizaltısı-----------------------------------------------------------------------

Sanırım barbaroslar 2035'e kadar envanterde rahat kalır. 2025 için bize yeten bir donanma olabilir. Ancak gemi üretimi konusunda bir dakika zaman kaybetmemeliyiz. İ sınıfı tamamlanır tamamlanmaz 3 adet'i taisde aynı anda 2025'e kadar yapılmalı ve 2025'de ise 4 adet daha siparişi verilmeli bu arada tf-2000'inde ilk 4 adeti 2030'a kadar kızağa konulmalı ve 2035'lerde de barbaroslar yerine Tf-100 destroyerlerine başlanmalı.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: カメせ - 13 Aralık 2019, 20:06:44
Alıntı
Roketsan Offers Cost-effective Alternative Firepower for Ships with its Tactical Missile Systems.
(https://pbs.twimg.com/media/ELqinK_XUAMSMaz?format=jpg&name=small)
(https://pbs.twimg.com/media/ELqpi6-WkAA4i0p?format=jpg&name=small)
(https://pbs.twimg.com/media/ELqinK9X0AIT2Qn?format=jpg&name=small)
Roketsan, Taktik Füze Sistemleri ile Gemiler İçin Uygun Maliyetli Alternatif Ateş Gücü Sunuyor.
https://mobile.twitter.com/MSI_Dergisi/status/1205462276586770437
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: The Qonqueror - 15 Aralık 2019, 23:50:24
Gemi üretimi hızlanıyor...

https://twitter.com/TayfunErdil/status/1206239630141595648?s=20
Başlık: Sat'lara Sürat Botu.
Gönderen: カメせ - 12 Ocak 2020, 19:38:23
Alıntı
youtu.be/g_4v1Ik8uN0 (http://youtu.be/g_4v1Ik8uN0)
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: BATTLESTAR - 06 Şubat 2020, 19:12:25
(https://i.ibb.co/dm0WcCs/5c67f34e67b0a91b182bdeab.jpg) (https://ibb.co/fDY1S6V)
(https://i.ibb.co/r6mt3CH/83582427-1031561167242919-5788367286410674176-n.jpg) (https://ibb.co/9TNvhFW)
(https://i.ibb.co/jyywp08/49314672577-904a1b5d2b-h.jpg) (https://ibb.co/Cbb9rCw)
(https://i.ibb.co/n370P8k/EPCcth-YXUAEL4-UP.jpg) (https://ibb.co/f8kSDG0)

Umarım donanma tedarik mekanizmalarının başındakiler şu fotoğrafları görür. Biz bu adamlara bu gemilerle nasıl kafa tutacağız.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: serkan1976 - 06 Şubat 2020, 20:53:46
Japonya donanma gücü ; 29 destroyer , 13 fırkateyn , 6 korvet , 21 denizaltı , 7 LHD sınıfı gemi...

Biz böyle bir donanmayı yapsak bile idamesi büyük külfet...

Donanmamız inşallah böyle bir güce ve de böyle bir gücü idame edecek ekonomiye de kavuşur...
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: fırtına06 - 06 Şubat 2020, 21:18:32
Japonya donanma gücü ; 29 destroyer , 13 fırkateyn , 6 korvet , 21 denizaltı , 7 LHD sınıfı gemi...

Biz böyle bir donanmayı yapsak bile idamesi büyük külfet...

Donanmamız inşallah böyle bir güce ve de böyle bir gücü idame edecek ekonomiye de kavuşur...

Japonya GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla)'si: 4.87 trilyon dolar
Türkiye  GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla)'si   851  milyar dolar

Japonya 2020 Savunma bütçesi parlamentoda onaylandı : 48 milyar dolar ( Daha Amerika'nın sağladığı destek dahil değil )
Türkiye'nin  2019 Savunma bütçesi : 18 milyar dolar ( Şu an Amerika bize günahını vermez hatta örtülü ambargo uyguluyor)

Daha saymama gerek varmı?
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: serkan1976 - 06 Şubat 2020, 21:34:18
Japonya donanma gücü ; 29 destroyer , 13 fırkateyn , 6 korvet , 21 denizaltı , 7 LHD sınıfı gemi...

Biz böyle bir donanmayı yapsak bile idamesi büyük külfet...

Donanmamız inşallah böyle bir güce ve de böyle bir gücü idame edecek ekonomiye de kavuşur...

Japonya GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla)'si: 4.87 trilyon dolar
Türkiye  GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla)'si   851  milyar dolar

Japonya 2020 Savunma bütçesi parlamentoda onaylandı : 48 milyar dolar ( Daha Amerika'nın sağladığı destek dahil değil )
Türkiye'nin  2019 Savunma bütçesi : 18 milyar dolar ( Şu an Amerika bize günahını vermez hatta örtülü ambargo uyguluyor)

Daha saymama gerek varmı?

Son cümlemi görmediniz galiba :-X "Donanmamız inşallah böyle bir güce ve de böyle bir gücü idame edecek ekonomiye de kavuşur..."
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: mavi1991 - 06 Şubat 2020, 21:53:33
korvet ve üstü gemi sayısı 38, bence 50 adet olsa bence makul olur özellikle denizaltı sayısı 20 olmalı
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: fırtına06 - 06 Şubat 2020, 23:10:18
Japonya donanma gücü ; 29 destroyer , 13 fırkateyn , 6 korvet , 21 denizaltı , 7 LHD sınıfı gemi...

Biz böyle bir donanmayı yapsak bile idamesi büyük külfet...

Donanmamız inşallah böyle bir güce ve de böyle bir gücü idame edecek ekonomiye de kavuşur...

Japonya GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla)'si: 4.87 trilyon dolar
Türkiye  GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla)'si   851  milyar dolar

Japonya 2020 Savunma bütçesi parlamentoda onaylandı : 48 milyar dolar ( Daha Amerika'nın sağladığı destek dahil değil )
Türkiye'nin  2019 Savunma bütçesi : 18 milyar dolar ( Şu an Amerika bize günahını vermez hatta örtülü ambargo uyguluyor)

Daha saymama gerek varmı?

Son cümlemi görmediniz galiba :-X "Donanmamız inşallah böyle bir güce ve de böyle bir gücü idame edecek ekonomiye de kavuşur..."

Gördüm, gördümde işte hayaller, gerçekler diye bir kavram var Japonya'nın şu anki ekonomik durumuna ulaşmamız için bile on yıllar gerekiyor maalesef. Ülkemiz için hayırlısı neyse o olsun...
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Yasar - 06 Şubat 2020, 23:31:07
Japonya donanma gücü ; 29 destroyer , 13 fırkateyn , 6 korvet , 21 denizaltı , 7 LHD sınıfı gemi...

Biz böyle bir donanmayı yapsak bile idamesi büyük külfet...

Donanmamız inşallah böyle bir güce ve de böyle bir gücü idame edecek ekonomiye de kavuşur...

Japonya GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla)'si: 4.87 trilyon dolar
Türkiye  GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla)'si   851  milyar dolar

Japonya 2020 Savunma bütçesi parlamentoda onaylandı : 48 milyar dolar ( Daha Amerika'nın sağladığı destek dahil değil )
Türkiye'nin  2019 Savunma bütçesi : 18 milyar dolar ( Şu an Amerika bize günahını vermez hatta örtülü ambargo uyguluyor)

Daha saymama gerek varmı?

Son cümlemi görmediniz galiba :-X "Donanmamız inşallah böyle bir güce ve de böyle bir gücü idame edecek ekonomiye de kavuşur..."

Gördüm, gördümde işte hayaller, gerçekler diye bir kavram var Japonya'nın şu anki ekonomik durumuna ulaşmamız için bile on yıllar gerekiyor maalesef. Ülkemiz için hayırlısı neyse o olsun...
8 adet 7000+ tonluk hava destroyeri seri üretme girerse 6 milyar dolar
8 adet 3000+ tonluk İ-sınıfı fırkateyn 3 milyar dolar
4 adet Milgem korvet 1 milyar dolar
6 adet aip reis sınıfı denizaltı 2.5 milyar dolar
Bu yukarıdakiler şu anki donanmaya ve üretimdekilere eklenirse Akdeniz’de bizden izinsiz kuş uçamaz.
Toplam 12.5 milyar dolar.
Bunun 10 milyar doları zaten hazır bu hükümetin kendi ağzıyla söylediğine göre.  İstanbul kanalı için 55 milyar TL  bir para hazırmış. Yapmayın kanalı. Bu daha acil!! Ama hangisi daha çok rant getirecek o önemli!
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: serkan1976 - 06 Şubat 2020, 23:46:55
Konu deniz kuvvetleri ama ben Türkiye'yi yöneten bir lider olsam göreve gelir gelmez;
Tüm maddi kaynakları MMU için harcardım...
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Yasar - 06 Şubat 2020, 23:48:11
Türkiye’ nin GSMH’si maalesef 850 milyar dolar değil. O, 2016 rakamı. Şu anda 749 milyar dolar. Ekonominin gidişatına bakılırsa kısa sürede bu rakamın üstüne çıkacağı da görünmüyor.
Ekonomisi 1.5 trilyon olan bir Türkiye bu düşündüğümüz donanmayı hedefleyebilir. Ama bu ekonomiye sahip olabilmek için ülkenin eğitim düzeyinin çok yükselmesi ve “eğitilmiş” nüfusunun çok daha fazla olması gerekir. İmam hatip mezunlarıyla, bu ülke uzay mühendisi çıkaramaz.
İran, Irak ve Suriye dışındaki tüm komşularımızın eğitim düzeyi bizden çok yukarıda. Tüm Karadeniz ve Ege’de Eğitilmiş eleman sayısı nüfusuna oranla en geride olanı biziz. Buna rağmen çıkardığımız ürünlere bakarsanız muhteşem bir başarı. Bir de eğitim düzeyimiz daha yüksek ve ekonomimiz 1,5 trilyon olsa kimse tutamaz bizi. Zaten onun için bizi bölmeye eğitimimizi çökertmeye çalışıyorlar.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Yasar - 07 Şubat 2020, 00:06:39
Mısır, GSMH ‘sı 235 milyar dolar olan bir ülke. Yani kişi başı gelir 2400 dolar.
Elindeki uçak ve tank envanteri bizden fazla. Gemi adedi de bizi geçer yakında. Deli çingenenin çeyizi gibi bir envanteri var. Kullanacak ordu için tam bir rezalet. Ama silah aldıkça alıyor bu çökük ekonomi ile.
Bizde istesek halkın boğazından keser, büyümeden keser savunmamız için daha çok harcarız.
Ama unutmayalım savunmaya giden para halka geri dönmez. Kendimiz üretsek dahi sonunda ekonomiye bir yüktür savunma harcaması. Bir getirisi yoktur.
Otomobil , kamyon , otobüs , demiryolu yaparsınız verimlilik artar. Taşımacılık ilerler. Yaptığınız Tankın halka geri dönüşü yoktur.
ABD bu yöntemle SSCB’yi yıktı. Şimdi silah yarışı ile Çin’i zorluyor. Rusya’yı zorluyor. Yunan ekonomisi niye çöktü? ABD Araplara zorla silah satarak silah sanayiini ayakta tutuyor. Ürettiği silahların zararını kompanse ediyor.
Onun için gelişmiş ekonomilere bakarsanız savunmaya ayırdıkları para hala gsmh lerinin %2’sinden azdır. Çünkü halklarının rahatı ve yaşam seviyesini belli bir düzeyde tutmak zorundadırlar.
Silahımızı kendimiz yapacağız ve mümkün olduğu kadar da satacağız.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: SKYWOLF - 07 Şubat 2020, 12:26:28
Konuyla ilgisi olmayan mesajlar çıkartılarak Gereksiz İletiler ve Konular bölümüne taşınmıştır.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: BATTLESTAR - 03 Nisan 2020, 17:52:16
Aslında Yonc-Onuk Korvetine yazıcaktım ama ;

Bu geminin (Yonca Onuk Gemisinin) en büyük dezavantajı denizaltı harbi kabiliyeti olmaması.  Aslında yüksek hızıyla tam bir  dizel denizaltı avcısı olabilir.

Diğer yandan bakarsanız da donanmamız için tam bir çıkış yolu olabilir.

Nasıl ?

Söz konusu gemi gökdenizlerden arındırılarak vls kısımları'da quadpack veya en azından doublepack hisar-a/o ile teçhiz edilir, baştopu otomalera'nın 76mm sr değilde 76 mm strales sistemli dart anti aa mühimmatı'da atabilir hali olur stamplar gökdenizlerin yerine stampların olduğu yere 'de orka-a hafif torpido lançerleri ve Fersah Karinaya Monteli sonarı, zargana ve tork eklenirse milgem'in yarı fiyatına yakın ama onla aynı işi yapabilecek çok etkili bir canavar ortaya çıkar.

Benim düşüncem şöyle , hep milgem de ana topun arkasında ve yanlarda yer aramaya çalışıyoruz. Boşuna uğraşıyoruz. Geminin arkasında yani ram bölgesinde  bknz ;

(https://i.ibb.co/8mVctwh/Opera-Anl-k-G-r-nt-2020-04-03-164342-www-militaryfactory-com.png)

(https://southfront.org/wp-content/uploads/2018/07/1-44.jpg)

Eğer ram kalkarsa oraya 16'lı vls rahat sığar. Diyelimki Sığmadı 8'li sığar (bence ram'in arkasınada sığarda cold launch olarak). En kötü senaryo gömülü olmayan 8'li quadpackli vls koyalım. 16x hisar-a + 16x g-40 füzesi ile geminin hava savunması emin ellerde olabilir. İstenirse stamplar , stop'a yükseltilip bir hava savunma katmanı daha oluşturulabilir. Zaten 76mm ile önde de bir katman var. Hisar-A füzesi çok agresif manevralara sahip , rf datalink + iir başlıkla ram blok 1'in yapabileceği işleri çok iyi yapabilecek bir füze. Gowind gibi korvet sınıfının nirvanası korvetlerden birisi 16x vl mica ve 2x 20 mm nexter uzaktan kumandalı top ile koruyor kendini. Hatta Milgemlerden çıkacak ram'lari yonca onuk'un korvetinde gökdenizlerin yerine koyar ve vlsleri kaldırıp oluşacak oyuk kısımlara stampları alıp stamplar yerine de orka-a platformları eklenebilir.

Yani malum platform ve kapasite sıkıntımız malum. Eğer yonca onuk öz kabiliyetleri ile böyle bir gemiyi yapacaksa donanma ciddi nefes alır.

Nasıl alır.

2024-2025 itibari ile İ sınıfı seri üretiminde sıkıntı olmaz ve 2021'de siper ve g-40 füzemiz gelir ise ;

(https://www.ssb.gov.tr/Images/Uploads/MyContents/L_20200107174105959821.png)

Barbaros yarı ömür modernizemiz de arkadaki vls'yi 32'liye biliriz olmadı öndeki gökdeniz yerine 8'li vls'de eklenebilir.

(https://defence.pk/pdf/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.ibb.co%2FWnCF7Hj%2FOpera-Anl-k-G-r-nt-2019-12-11-132317-www-defencetalk-com.png&hash=6750f5092b9d6f1b0edef22e2f3c4e79)

Keza bunun için yer var. Siper füzelerini atabilecek radar kabiliyetinede sahip olacak barbaroslar  24x Siper 32x G-40 ile güzel bir stop gap hava savunma olacaktır.

Bunun yanında 4 i sınıfı ve 4 modernizeli milgem ise genel maksat gemisi kabiliyeti sağlayacaktır.  4x Yonca Onuk korveti 'de filonun dsh rolünü üstlenecektir.

Sonuçta oluşacak 1x Barbaros aaw, 2x Milgem/İ sınıfı Gmh, 1x Yonca Onuk Korvet'ten oluşacak 3 adet filo. 1x barbaros aaw , 2x Gabya gmh, 1x İ sınıfı ise asw rolünde (milgemden daha iyi bir sonara ve benzer atikliğe sahip).  1 adet açık deniz ve Anadolu lhd'yi koruma ve eskort filosu  olarak diğer 3 filoda (karadeniz, ege, akdeniz filosu.) geriye kalan 1 milgem 6 perry'de filo yedekleme amaçlı (destek gereken yerlere mesela bir gemi tamirde ve bakımda ise onun yerine veya 1x perry aaw, 2x perry gmh, 1x milgem -son kalan- asw rolünde ek destek filosu ege'ye konuşlandırılabilir. +2 de yedek kalır. ) Keza perryler hava savunma ve genel maksat amaçlı kullanılabilecek güzel bir gemi.

Bu bizi tf-2000'e kadar idare eder. Sırtımızı yere getirmez.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: serkan1976 - 03 Nisan 2020, 20:44:17
Bu milgem projesi başlatılırken  3 tip milli gemi kasası oluşturulabilirdi... 

100 metre altı Milli Korvet , 120-150 metre arası Milli Fırkateyn , 160 metre üstü Milli Destroyer ... Bu 3 sabit gövdeler üzerinde Çin gibi fotokopi gibi üretim yapılır , çünkü uzmanlaşma sağlanmış olur...

1 Tersane sadece bu 3 tip Milli geminin gövde üretimini yapsa diğer 2 tersane de değişen savaş konseptine göre bu korvet-fırkateyn-destroyeri gerekli haberleşme ve silah sistemleriyle donatsa  daha hızlı bir üretim süreci olabilirdi...

Bunu şunun için savunuyorum ...Gövdede metal blok kesim-kaynakları yapılıyor ama üzerine yerleştirilecek çoğu yabancı menşei sistem için tedarik süreci bekleniyor... En azından gövdeler o sistemler gelene kadar üretilmiş ve zaman kaybedilmemiş olmaz mı?
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: カメせ - 02 Mayıs 2020, 11:26:47
Alıntı
Günümüzün en stratejik silahlarından biri olan ağır sınıf modern torpidolarının ortalama bir ana muharebe tankı ile denk fiyata sahip olduğunu biliyor muydunuz?
https://mobile.twitter.com/TF2000DESTROYER/status/1255590681579589635

(https://pbs.twimg.com/media/EWzA2NKXsAY3lHB?format=png&name=medium)(https://pbs.twimg.com/media/EW9kyBWWAAEq93L?format=jpg&name=medium)
Aselsan'ın 324 mm çapa sahip hafif sınıf torpido projesi ORKA başarı ile tamamlanıp envantere girdikten sonra dikey atım sisteminden atılan booster itkili VL-ASROC ve akıllı dip mayını MK-60 CAPTOR gibi projelerde kullanılabilecektir. DzKK'nın 2 farklı akıllı dip mayını projesi bulunmaktadır bu projelerden biri tamamen ORKA projesine bağlı olmaktır. Bu akıllı dip mayını projesinin ana parçaları bir adet kapsül ve bir adet hafif sınıf torpidodan oluşmaktadır kapsül içerisindeki torpidonun kapsülü de en az kendi. kadar akıllıdır. Üzerinde pasif sonar, manyetik anomali sensörü, basınç izi sensörü, akustik dost düşman tanıma sistemi ve batarya gibi parçalar bulunmaktadır. Mayının sualtı akustik sistemi hafızasına yüklenen binlerce farklı sesin her birinin farklı karşılıkları bulunmaktadır.
(https://pbs.twimg.com/media/EW9iEIzXkAEGxJU?format=jpg&name=medium)
Mayının tespit ettiği cisme akustik şifreli bir ses dalgası gönderilir . Bu akustik ses dalgasının doğru karşılığı mayın üzerindeki IFF tarafından algılanmaz yada yanlış ses dalgası iletilirse mayının zincir ile sabitlenen kapsülünün kapağı açılıp içerisindeki torpidoyu serbest. Bırakır ilerlemeye başlayan torpido hedefini izler ve bulduğu anda infilak ederek hedefini tahrip eder. Bir diğer akıllı dip mayını projesi ise aynı sensörlere sahip olup GRP(cam elyaf katkılı kompozit) gövdeli olarak geliştirilecektir. Bu sayede tespit edilmesi akustik sistemler. Tarafından zor olacaktır. Aynı şekilde 3 boyutlu hareket kabiliyetine sahip olacak mayın hakkında her hangi bir bilgi verilmemiştir.
(https://pbs.twimg.com/media/EW9iHkZWsAUEuYt?format=jpg&name=medium)
https://mobile.twitter.com/TF2000DESTROYER/status/1256330927472431105


(https://pbs.twimg.com/media/EWevh43XYAIaisw?format=png&name=medium)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN'ın
16-01-2020 tarihinde 2019 yılı değerlendirme toplantısında kamuoyu ile paylaşılan grafikte AKYA ağır sınıf torpidosunun silüeti oldukça dikkatimi çekmesine rağmen detaylı bir değerlendirme makalesinin yazılmasını beklemiştim ama kimseden ses seda çıkmadı bu nedenle proje hakkında gözlemlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Zaten projenin ne zaman başladığını, harp başlığı+arayıcı başlık olmadan ilk atışın tarihi ile arayıcı başlıkla atışın tarihlerini biliyoruz. ilk dikkatimi çeken sevk sisteminin yapısı. Tamamen modern bir ağır sınıf torpido olacağı için, daha sessiz ve yüksek hızlara olanak sağlayan tulumbajet sevk sisteminin tercih edilmesini son derece olumlu karşıladım. bu sevk sisteminin yapısı gereği üzerinde bulunan girdap difüzörü(dağıtıcı) ile çok daha sessiz ve ölümcül bir silah olacağı aşikar. MK48 torpidosu üzerindeki sevk sisteminin resmini buraya iliştireyim. Bu resim üzerinden daha iyi anlayabilirsiniz. görünen kanatçıklar hareketsiz ve dağıtıcı olarak görev yapmaktadır.
(https://pbs.twimg.com/media/EWe2U3jWAAAzh2A?format=png&name=medium)
Bu resimde görülen kanatçıkların ortasındaki yuvarlak kısım nedir diye soracaklara söylüyorum o parça difüzör halkası diye tabir ediliyor pervanenin düşük yüzey gerilimi nedeni ile su 15-20 derece sıcaklıkta kaynayarak kabarcıklar oluşturmakta bu kabarcıkların çıkardığı ses bir denizaltı tarafından kilometrelerce öteden tespit edilebilir bunu önlemek için çeşitli hidrodinamik yasalarından faydalanılmaktadır bu sistemde o kabarcıklar biraz daha azaltmaktadır. Milli ağır sınıf torpidomu AKYA silüeti üzerinde de açıkça bu sistem görülmektedir. Bir diğer dikkat çekici kısım ise baş kısmında, tamamen farklı bir tasarımı gidildiği görülmekte. Daha önce DM2a4 torpidosunda olduğu gibi uyumlu tip sonar dizini kullanılıyorken şimdi ise müstevi dizine geçildiği görülmekte buna ne doğru nede yanlış bir seçim diyeceğim çünkü ülkelerin silahları coğrafi yapısı ve tehdit algısına göre şekillenmektedir. Fakat bir bakımdan mantıklı olabilir uyumlu tip sonar yapısına sahip torpidonun su üstü hedefleri vurma ihtimali çok yüksektir. hedefine yeterince yaklaşmış bir denizaltı platformundan fırlatılan torpido da bu dizine ek dümensuyu güdümüne pek gerek  kalmamaktadır.(AKYA da dümen suyu dedektörü bulunmaktadır) fakat suyun derinliklerindeki bir denizaltı platformunu imha etme şansını yüksek tutmak için müstevi dizinde olduğu gibi hidrofonların tümünün tek bir yönde olması gerekmektedir bu sayede aldatılma şansı daha az olacaktır. Dümen suyu dedektörünün olduğu müstevi dizinli AKYA'nın daha etkili olacağını düşünüyorum bu şekilde daha da etkili çift maksatlı olacağı bir torpido olacağını kanaatindeyim.
https://mobile.twitter.com/TF2000DESTROYER/status/1254181921975865354
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: ACE - 02 Mayıs 2020, 12:12:44
Alıntı
Günümüzün en stratejik silahlarından biri olan ağır sınıf modern torpidolarının ortalama bir ana muharebe tankı ile denk fiyata sahip olduğunu biliyor muydunuz?
https://mobile.twitter.com/TF2000DESTROYER/status/1255590681579589635

(https://pbs.twimg.com/media/EWzA2NKXsAY3lHB?format=png&name=medium)(https://pbs.twimg.com/media/EW9kyBWWAAEq93L?format=jpg&name=medium)
Aselsan'ın 324 mm çapa sahip hafif sınıf torpido projesi ORKA başarı ile tamamlanıp envantere girdikten sonra dikey atım sisteminden atılan booster itkili VL-ASROC ve akıllı dip mayını MK-60 CAPTOR gibi projelerde kullanılabilecektir. DzKK'nın 2 farklı akıllı dip mayını projesi bulunmaktadır bu projelerden biri tamamen ORKA projesine bağlı olmaktır. Bu akıllı dip mayını projesinin ana parçaları bir adet kapsül ve bir adet hafif sınıf torpidodan oluşmaktadır kapsül içerisindeki torpidonun kapsülü de en az kendi. kadar akıllıdır. Üzerinde pasif sonar, manyetik anomali sensörü, basınç izi sensörü, akustik dost düşman tanıma sistemi ve batarya gibi parçalar bulunmaktadır. Mayının sualtı akustik sistemi hafızasına yüklenen binlerce farklı sesin her birinin farklı karşılıkları bulunmaktadır.
(https://pbs.twimg.com/media/EW9iEIzXkAEGxJU?format=jpg&name=medium)
Mayının tespit ettiği cisme akustik şifreli bir ses dalgası gönderilir . Bu akustik ses dalgasının doğru karşılığı mayın üzerindeki IFF tarafından algılanmaz yada yanlış ses dalgası iletilirse mayının zincir ile sabitlenen kapsülünün kapağı açılıp içerisindeki torpidoyu serbest. Bırakır ilerlemeye başlayan torpido hedefini izler ve bulduğu anda infilak ederek hedefini tahrip eder. Bir diğer akıllı dip mayını projesi ise aynı sensörlere sahip olup GRP(cam elyaf katkılı kompozit) gövdeli olarak geliştirilecektir. Bu sayede tespit edilmesi akustik sistemler. Tarafından zor olacaktır. Aynı şekilde 3 boyutlu hareket kabiliyetine sahip olacak mayın hakkında her hangi bir bilgi verilmemiştir.
(https://pbs.twimg.com/media/EW9iHkZWsAUEuYt?format=jpg&name=medium)
https://mobile.twitter.com/TF2000DESTROYER/status/1256330927472431105


(https://pbs.twimg.com/media/EWevh43XYAIaisw?format=png&name=medium)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN'ın
16-01-2020 tarihinde 2019 yılı değerlendirme toplantısında kamuoyu ile paylaşılan grafikte AKYA ağır sınıf torpidosunun silüeti oldukça dikkatimi çekmesine rağmen detaylı bir değerlendirme makalesinin yazılmasını beklemiştim ama kimseden ses seda çıkmadı bu nedenle proje hakkında gözlemlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Zaten projenin ne zaman başladığını, harp başlığı+arayıcı başlık olmadan ilk atışın tarihi ile arayıcı başlıkla atışın tarihlerini biliyoruz. ilk dikkatimi çeken sevk sisteminin yapısı. Tamamen modern bir ağır sınıf torpido olacağı için, daha sessiz ve yüksek hızlara olanak sağlayan tulumbajet sevk sisteminin tercih edilmesini son derece olumlu karşıladım. bu sevk sisteminin yapısı gereği üzerinde bulunan girdap difüzörü(dağıtıcı) ile çok daha sessiz ve ölümcül bir silah olacağı aşikar. MK48 torpidosu üzerindeki sevk sisteminin resmini buraya iliştireyim. Bu resim üzerinden daha iyi anlayabilirsiniz. görünen kanatçıklar hareketsiz ve dağıtıcı olarak görev yapmaktadır.
(https://pbs.twimg.com/media/EWe2U3jWAAAzh2A?format=png&name=medium)
Bu resimde görülen kanatçıkların ortasındaki yuvarlak kısım nedir diye soracaklara söylüyorum o parça difüzör halkası diye tabir ediliyor pervanenin düşük yüzey gerilimi nedeni ile su 15-20 derece sıcaklıkta kaynayarak kabarcıklar oluşturmakta bu kabarcıkların çıkardığı ses bir denizaltı tarafından kilometrelerce öteden tespit edilebilir bunu önlemek için çeşitli hidrodinamik yasalarından faydalanılmaktadır bu sistemde o kabarcıklar biraz daha azaltmaktadır. Milli ağır sınıf torpidomu AKYA silüeti üzerinde de açıkça bu sistem görülmektedir. Bir diğer dikkat çekici kısım ise baş kısmında, tamamen farklı bir tasarımı gidildiği görülmekte. Daha önce DM2a4 torpidosunda olduğu gibi uyumlu tip sonar dizini kullanılıyorken şimdi ise müstevi dizine geçildiği görülmekte buna ne doğru nede yanlış bir seçim diyeceğim çünkü ülkelerin silahları coğrafi yapısı ve tehdit algısına göre şekillenmektedir. Fakat bir bakımdan mantıklı olabilir uyumlu tip sonar yapısına sahip torpidonun su üstü hedefleri vurma ihtimali çok yüksektir. hedefine yeterince yaklaşmış bir denizaltı platformundan fırlatılan torpido da bu dizine ek dümensuyu güdümüne pek gerek  kalmamaktadır.(AKYA da dümen suyu dedektörü bulunmaktadır) fakat suyun derinliklerindeki bir denizaltı platformunu imha etme şansını yüksek tutmak için müstevi dizinde olduğu gibi hidrofonların tümünün tek bir yönde olması gerekmektedir bu sayede aldatılma şansı daha az olacaktır. Dümen suyu dedektörünün olduğu müstevi dizinli AKYA'nın daha etkili olacağını düşünüyorum bu şekilde daha da etkili çift maksatlı olacağı bir torpido olacağını kanaatindeyim.
https://mobile.twitter.com/TF2000DESTROYER/status/1254181921975865354

Peki bu kabarcıklar da nedir? Nasıl oluşur? Gücü ve etkisi nedir daha iyi görmek adına...

Kavitasyon nedir? | Gemi pervanelerinde kavitasyon oluşumu

Kavitasyon, tanım itibariyle pervane yüzeyinde oluşan, çapı 1 mm’den küçük çukurlaşmalara denmektedir. Bu çukurlaşmaların diğer bir adı pittingdir.

Gemi pervanelerinin dönüşü sırasında bir vakum oluşur. Oluşan bu vakum, deniz suyunun buharlaşma basıncı altına düşer ve buhar oluşumunu başlatır. Bu olay içi su buharı ile dolu olan kabarcıkların oluşmasını sağlar. Kabarcıkların pervane yüzeyine çarpmasıyla patlar ve pervaneyi oluşturan malzemenin zarar görmesine neden olur. Gerçekleşen bu olay Gemi Pervanelerinde Kavitasyon olarak isimlendirilir.

(https://static-malzemebilimi-net.cdn.ampproject.org/i/s/static.malzemebilimi.net/2016/08/Kavitasyon-Y%C3%BCzeyi.jpg)

Geminin ileri (tonright) istikametinde gittiğini düşünürsek kavitasyon pervanenin, geminin baş tarafındaki yüzeyinde oluşur. Pervanenin bu yüzeyi Emiş Tarafı (Suction Side) olarak isimlendirilir.

Kavitasyonu Arttıran Sebepler Nelerdir?

Kavitasyonu artıran en önemli neden pervane üretimi için kullanılan alaşımın yeterli kaliteye sahip olmayışıdır. Pervane devrinin artışı kavitasyon hızını da artırmaktadır.

(https://static-malzemebilimi-net.cdn.ampproject.org/i/s/static.malzemebilimi.net/2016/08/Gemi-Pervanelerinde-Kavistasyon-%C3%96rne%C4%9Fi.jpg)

Pervane Yüzeyinde Oluşan Kavitasyonun Zararları Nelerdir?

Karina (geminin su altında kalan kısım) yüzeyine etki eden değişken basınç, geminin gövdes üzerinde titreşime sebep olur ve dolayısıyla geminin seyir verimini düşürür. Oluşan bu değişken basıncın en önemli sebebi pervanede meydana gelen kavitasyondur. Oluşan titreşimler özellikle gemide yük yokken daha çok hissedilir. Hissedilen titreşimler gemi personelinin konforunu negatif yönde etkileyebileceği gibi elektronik aletlerin de bozulmalarına neden olabilir.

Pervanede oluşan kavitasyonun diğer istenmeyen sonucu ise pervanenin bağlı olduğu şafta uygulanan düzensiz kuvvettir. Bu da şaftta kılcal çatlamalar oluşturur ve ilerleyen zaman içinde tamiri bihayli zor sorunlar oluşturabilir. Ayrıca kavitasyon pervanenin ömrüne etki eden en önemli faktörlerden biridir. Kavitasyon ilerlediğinde geminin kıç tarafından normal dışı sesler de duyulabilir.


Kaynak: https://malzemebilimi.net/kavitasyon-nedir-gemi-pervanelerinde-kavitasyon.html/amp
(Güzel bilgiler veren kaliteli bir sitedir)
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: BATTLESTAR - 02 Mayıs 2020, 14:00:10
Bundan çok önceleri orka tabanclı bir yerli asroc projesi olması gerektiğini söylemiştim. Hatta gemi planlamalarımda vls lerde bunun içinde yer açmıştım. Bu tarz silahlar derin denizlerde gerekli silahlar. Torpidoların en zayıf yönleri hızları ve menzilleri. Bu silahlar kısa menzilli torpidoların menzilini ve hızını arttırarak yüzey gemilerine ciddi bir asw kabiliyet sağlıyor. Ancak uzun menzilli sonarlara ihtiyaçları var. Bu yüzden daha çok tf-2000 ve aynı gövde tipinde tf-100 gibi gemilere göre silahlar. Bu tarz bir silah zoka, hızır, tork gibi tedbir sistemleriyle kombine edilirse filo asw kabiliyetini en üst klasmana çıkarır.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Denizci16 - 21 Haziran 2020, 18:47:55
Öncelikle tonajlı gemiler sart diyeceğim ama bazı done'ler var tüm ezberleri bozabiliyor biz milgemler ile afrika kıtasını dolasabildik

Milgem istif sınıfı ile de bir yakıt ile 5500 nm yani 10500 km yol yapabiliyor olacağız umarım rakamları yanlış hatırlamıyorumdur..

Yani okyanus ve uzun erisimli yoğun dalgaların olduğu denizlerde

3000 ve üzeri tonaja sahip olmamız konusunda bazı kıstaslar vardı sea state yani deniz durumu ile alakalı fakat milgem bu tezi bu tabuyu çürüttü gibi...


Bana kalsa donanma

8 tf2000 64 vls li 7000 ve üzeri tonaj kabiliyeti

8 ile 16 arası tf100 32 vls 4000-5000 ton luk gemi

8 -12 i sınıfı

Şeklinde açık deniz filosu oluştururum

6 adet ada sınıfı korvet

12 adet kılınç sınıfı hücumbot

16 adet mrtp 45

6 adet te visby tarzı korvet hücumbot tarzı platform ekleyip

İçdenizler için bir grub gücü oluştururum


Toplam maliyet

8x1 milyar dolar tf2000 = 8 milyar dolar#

16 x700-800 milyar dolar tf100=11.200 milyar dolar ile 12.800 milyar dolar# bir rakam

12 x400 milyon dolar i sınıfı=4.8 milyar dolar #

Toplam açık deniz filo masrafı

26.6 milyar dolar#

1 adet daha lhd ekler isek 1milyar dolardan buda genel maliyet

27.6 milyar dolar#


Iç deniz için

2 adet milgem 2x250 milyon dolar =500 milyon dolar#

8 kılıç sınıfı var 4 adet daha 4x60 milyon dolar (ortalama hücumbot fiyatı)=240 milyon dolar#

16 x mrtp45 birim maliyeti 60 milyon dolar olsa buda bize genel maliyeti 16x60=920 milyon dolar#

6 adet visby sınıfı korvet yada hücumbot desek birim maliyeti 100 milyon dolar etse 6x100= 600 milyon dolar#

Toplam içdeniz görev gücü masrafı:

2milyar 260 milyon dolar#

Kısaca tsk bütçesi her yıl 20 milyar dolar olsa

Bunun 10-15 milyar doları

-Barınma
-Maaş
-Eğitim
-Gıda
-Temel ihtiyaç malzemeleri (battaniye yorgan elbise meblusat)
-eğitim için harcanan mühimmatlar ve eğitim harcamaları.
-yakacak
-personel nakli masrafları (benzin vesair)
-dolasım masrafları (uçaklar gemiler tanklar) vesair

Burlara 10-15 milyar dolar harcansa

Her yıl yeni sistem alımı için 4-5 milyar dolar kalır.

Bu paranın bir kısmı kontrata bağlansa

Örnek f35 a400 m aip denizaltı alımı tcg anadolu lhd alımı altay tank alımı vesair

Konrata bağlı alımlar olsa

Tsk da 2 ile 3 milyar dolarlık yeni ekipman parası kalıyor olması lazım

Yani kısaca benim çıkarttığım masraf sadece donanma alımı için 28-30 milyar dolar#

Kısaca10-15 yıllık planlama ile olmuyacak alınmayacak sistemler platformlar yada gemiler değil aslında gözümüz önünde çok pahalı diye büyültüyoruz

Ama 20 milyar doların yüzde 10'u olan 2 milyar dolar ile yıllık alıma sakladığımızda yada sakladığımız zaman 20 -35 senede bu gemileri zorlanmadan
Envantere alıp kullanabiliyoruz hiçte öyle büyük harcamalar gibi de durmuyor.

Yani kendi gözümüzde bu paraları büyültüyoruz yüksek maliyetler gibi geliyor ama işin aslı öyle değil vede öyle gözükmüyor.

İste insan o zaman bu paralar nereye gidiyor diyor.

Gemiler niye kızakta bekliyor diyor niye gemi motoru mu gelicek yoksa vls'yi mi bekliyoruz diye sorgulayıp duruyoruz .

Not :denizaltı sayısı planlaması bu sayıya dahil değil

Onuda eklersek bir 6 adet type 214 daha 2.4 milyar dolar daha verip toplam 12 adet type 214 yeterde artar bile denizaltı sayımız için
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Commander - 21 Haziran 2020, 19:59:17
Hocam biraz uçuk gibi geldi bana savunmaya bütçesine bakıyorum birde yani bir yandan Tf-X gibi pahalı bir proje var. Diğer Altay vb saymıyorum daha. Şuan ekonomik sebeplerden dolayı ki araya birde korona girince vb bunları yapmak şuan zor diyorum ben. Ama para olunca benim düşüncem;

8 Adet Tf-2000 64Vls (8000+Ton)

4 Adet Milgem (Hazır olduğu için bunlara 8 Vls takılır)

6 Adet İ Sınıfı (2. Gemiden itibaren 32vls yapılmalı)

Barboros gemileride zaten modernize ediyoruz.

16 Adette Fac-55 (diğer botları saymıyorum zaten yazmışsınız)

Bence böyle bir donanma iyi olurdu hem sayı fazla değil hemde Maliyet açısından güzel. İlerleyen zamanlarda 1-2 şer artırırız gemileri.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: mavi1991 - 21 Haziran 2020, 22:07:31
Gemilerinde işletme maliyetleri uçakların ki gibi yüksektir hele ki eğitimlerde milyon dolarlar füzeler çerez niyetine harcanır, sadece satın alma maliyetine odaklanmayın, yani ne kadar büyük ordu o kadar büyük savunma bütçesi ve yeni silah alımında o kadar kesinti, bu yüzden dengeyi bulmak lazım, bakın Yunanistana o kadar gemi, uçak aldı, şimdi 1 tane gemi yüzdüremiyorlar
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Commander - 21 Haziran 2020, 22:28:50
Hocam böyle Tf-2000 vb projeniz varsa paranızda var demektir umarım yani. Zaten ekonomi iyi olmak zorunda yoksa hiç bulaşma bu işlere.
Başlık: Türk savaş gemileri L-UMTAS ve CİRİT ile donatıldı.
Gönderen: カメせ - 03 Temmuz 2020, 18:14:35
Alıntı
Türk savaş gemileri L-UMTAS ve CİRİT ile donatıldı.
(https://www.savunmasanayist.com/wp-content/uploads/2019/10/C%C4%B0R%C4%B0T-1068x671.jpg)
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan muharip gemilerin modernizasyon faaliyetleri, azami oranda yerli katkı ile devam ediyor.

Bu kapsamda uzun yıllardır Türk Donanmasına hizmet veren Korvet ve Hücumbot sınıfı bazı savaş gemileri, Roketsan tarafından geliştirilen Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi (L-UMTAS) ile CİRİT Lazer Güdümlü Füzesiyle donatıldılar.
(https://www.savunmasanayist.com/wp-content/uploads/2019/10/L-UMTAS-C%C4%B0R%C4%B0T-1068x618.jpg)
https://www.savunmasanayist.com/turk-savas-gemileri-l-umtas-ve-cirit-ile-donatildi/ (https://www.savunmasanayist.com/turk-savas-gemileri-l-umtas-ve-cirit-ile-donatildi/)
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: BATTLESTAR - 03 Temmuz 2020, 18:16:03
Lançeri, Sungur'un lançerine benzettim.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Commander - 03 Temmuz 2020, 18:41:36
Yerli torpido ne oldu envantere girdi mi ?
Başlık: Ynt: Türk savaş gemileri L-UMTAS ve CİRİT ile donatıldı.
Gönderen: Yasar - 04 Temmuz 2020, 13:32:21
Alıntı
Türk savaş gemileri L-UMTAS ve CİRİT ile donatıldı.
(https://www.savunmasanayist.com/wp-content/uploads/2019/10/C%C4%B0R%C4%B0T-1068x671.jpg)
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan muharip gemilerin modernizasyon faaliyetleri, azami oranda yerli katkı ile devam ediyor.

Bu kapsamda uzun yıllardır Türk Donanmasına hizmet veren Korvet ve Hücumbot sınıfı bazı savaş gemileri, Roketsan tarafından geliştirilen Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi (L-UMTAS) ile CİRİT Lazer Güdümlü Füzesiyle donatıldılar.
(https://www.savunmasanayist.com/wp-content/uploads/2019/10/L-UMTAS-C%C4%B0R%C4%B0T-1068x618.jpg)
https://www.savunmasanayist.com/turk-savas-gemileri-l-umtas-ve-cirit-ile-donatildi/ (https://www.savunmasanayist.com/turk-savas-gemileri-l-umtas-ve-cirit-ile-donatildi/)
Hangi gemilere takıldı acaba? Tuzla sınıfı hatta mrtp 33 lere entegrasyon yapılırsa bunların hem öz korunmasına yardımcı olur hem de iyi bir savaş destek gücü haline gelirler. Ben bilhassa Sungur'un Tuzla ve hücumbotlara entegrasyonunu taraftarım.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: カメせ - 10 Temmuz 2020, 23:32:00
Alıntı
(https://pbs.twimg.com/media/EclfoWqWAAAqOwX?format=jpg&name=medium)Türk Deniz Kuvvetlerine ait Burak sınıfı F-503 TCG Beykoz korveti. MAR-D ve Atış Kontrol Radarı ve Korvette bulunan Fransız üretimi 100 mm CADAM topu , Oto Melara üretimi 76 mm top ile değiştirildi.
https://mobile.twitter.com/mavivatannet/status/1281660739707600897
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Commander - 10 Temmuz 2020, 23:56:59
Büyük ihtimalle bütün korvetler 76mm ile değiştirilecek. Ki artık ileriye düşünme vakti geldi bu gemiler evet işe yarıyor ama yani şimdi tatbikatlar da Fremmin yanına bunu koymak insanın içini şey ediyor. Veya gabya sınıfını. İ sınıfı hızlandırıp her zaman dediğim gibi 2. Gemiyi büyütüp 32xvls essm 2 veya hisar koymak. Ayrıca gezgin hazır olunca da denizaltılar dan atılan modeli yaptık mı Ege ve Akdeniz de elimiz rahat olur.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Commander - 25 Temmuz 2020, 11:08:36
Eski Amiral Cihat Yaycı yaptığı konuşmada "Türkiye'nin uçak gemisine ihtiyacı var" demişti. Şahsen bir uçak gemisi yapımının ve uçak gemisine inecek uçak olması vb bunlar baya maliyetli şeyler. Ayrıca uçak gemisini koruyacak fırkateyn ve destroyer lazım. Önümüzdeki dönemde sadece 4 adet İ Sınıfı ve 7 adet sıkıntı çıkmaz ise TF-2000 envantere girecek. Uçak gemisinin maliyetlerini hepimizi biliyoruz, o para var mı bizde tartışılır şahsen uçak gemisine ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: mavi1991 - 25 Temmuz 2020, 23:40:42
Uçak gemisi yerine kıbrısa üs kurabilsek daha ucuz olur taaa ebesinin nikahındaki ingiltere kıbrıstan suriyeyi bombalarken biz sadece bakıyoruz
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Mermi - 26 Temmuz 2020, 10:09:06
Uçak gemisi kesinlikle şarttır arkadaşlar. Uçak gemisi dediğimizde ABD deki gibi üzerinde 70 tane F-18 olan devasa gemiler demiyoruz. 8-16 civarı uçak taşıyabilen küçük gemiler. TCG Anadolu boş hali 600 milyon dolar. Gayet maliyet etkin ve Türkiye de üretim paranın ciddi kısmı Türkiye de kalacak. Uçak işini ne yazık ki anlamıyoruz. Bakın arkadaşlar üzerinde Cruise füzesi olan Amraam gibi bir füzesi olan bir jet gemi için çok ciddi tehdittir. Örneğin ülkemizden binlerce km ötede somali acıklarında 2 donanma karşılaştı birinde 10 uçak taşıyan mini bir uçak gemisi var öbürüne yok isterse destroyer olsun uçağı olan kazanır. Havalanır üzerinde Som yüklü gemilere havadan ve uzam mesafelerden satüre eder gemiye döner tekrar kalkar baş edemezsiniz. Denizde gemiye füze atarsınız ama havada ki uçağa hiç herşey yapamazsınız. Uçak destroyerden dahi daha önemli bir konudur. TCG Anadolu 600 milyon dolar idi F-35B bile alsak 2-3 milyar dolara uçak gemisi oluyordu. Çok maliyet etkin artık bu işler.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Commander - 26 Temmuz 2020, 10:38:08
Uçak gemisi kesinlikle şarttır arkadaşlar. Uçak gemisi dediğimizde ABD deki gibi üzerinde 70 tane F-18 olan devasa gemiler demiyoruz. 8-16 civarı uçak taşıyabilen küçük gemiler. TCG Anadolu boş hali 600 milyon dolar. Gayet maliyet etkin ve Türkiye de üretim paranın ciddi kısmı Türkiye de kalacak. Uçak işini ne yazık ki anlamıyoruz. Bakın arkadaşlar üzerinde Cruise füzesi olan Amraam gibi bir füzesi olan bir jet gemi için çok ciddi tehdittir. Örneğin ülkemizden binlerce km ötede somali acıklarında 2 donanma karşılaştı birinde 10 uçak taşıyan mini bir uçak gemisi var öbürüne yok isterse destroyer olsun uçağı olan kazanır. Havalanır üzerinde Som yüklü gemilere havadan ve uzam mesafelerden satüre eder gemiye döner tekrar kalkar baş edemezsiniz. Denizde gemiye füze atarsınız ama havada ki uçağa hiç herşey yapamazsınız. Uçak destroyerden dahi daha önemli bir konudur. TCG Anadolu 600 milyon dolar idi F-35B bile alsak 2-3 milyar dolara uçak gemisi oluyordu. Çok maliyet etkin artık bu işler.

Hocam doğru söylüyorsunuz ama benim demek istediğim şey üstüne ne koyacağız F-35 hayal gibi duruyor. İha koysak ne kadar etkili olacak orası ayrı. İlerde MMU yapıldığında deniz versiyonu yapılırsa anca öyle. Hem onu koruyacak gemilerde var.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: serkan1976 - 26 Temmuz 2020, 11:48:52
Önceden yahu savaş gemilerin olmadan uçak gemisine sahip olunmaz derdim.Uçak gemisi yapalım diyenlerle dalga geçerdim.Çünkü mantık bunu gerektiriyor. Basitten ve küçükten ; karmaşığa-büyüğe  doğru savaş gemisi yapılır.

Ama biz Türklerde kafanın ters çalıştığını anlayınca fikrim tamamen değişti.

Çünkü bizimkileri salacaksın , önce uçak gemisi yapsınlar.
Yapınca da diyecekler ki " Yahu biz bu koca uçak gemisini yaptık ama bunu korumak için fırkateyn, hava savunma destroyer de lazım" .
Ancak bu şaşkınlıktan sonra su üstü harp gemisi yapımını hızlandırır bizimkiler.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Commander - 26 Temmuz 2020, 12:30:33
Önceden yahu savaş gemilerin olmadan uçak gemisine sahip olunmaz derdim.Uçak gemisi yapalım diyenlerle dalga geçerdim.Çünkü mantık bunu gerektiriyor. Basitten ve küçükten ; karmaşığa-büyüğe  doğru savaş gemisi yapılır.

Ama biz Türklerde kafanın ters çalıştığını anlayınca fikrim tamamen değişti.

Çünkü bizimkileri salacaksın , önce uçak gemisi yapsınlar.
Yapınca da diyecekler ki " Yahu biz bu koca uçak gemisini yaptık ama bunu korumak için fırkateyn, hava savunma destroyer de lazım" .
Ancak bu şaşkınlıktan sonra su üstü harp gemisi yapımını hızlandırır bizimkiler.

+1 Doğru hocam daha i sınıfı yok TF-2000 hazır değil. Lhd koruyacak gemiler var birde uçak gemisi gelirse vay halimize.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Mermi - 26 Temmuz 2020, 13:38:58
Cihat Yaycı habertürkte programa çıktı izleseydiniz keşke. Kendisi kesinlikle olması gerektiğini söylüyor. Yanında Fırkateyn olacaktır illa Destroyer yok diye proje geri planda tutulamaz. TCG Anadolu 4 yıl önce yapımına başlandı. Koskoca kuvvet bilmiyor biz mi biliyoruz anlamadım.  Demekki Frkatey ile görev filosu yeterli görülüyor şimdilik.
Hava savunma şemsiyesi şöyle bir değerlendirelim
Sm-1
ESSM
Ram
Phalanx
4 katman hava savunma var aslında.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: serkan1976 - 26 Temmuz 2020, 14:15:14
Cihat Yaycı habertürkte programa çıktı izleseydiniz keşke. Kendisi kesinlikle olması gerektiğini söylüyor. Yanında Fırkateyn olacaktır illa Destroyer yok diye proje geri planda tutulamaz. TCG Anadolu 4 yıl önce yapımına başlandı. Koskoca kuvvet bilmiyor biz mi biliyoruz anlamadım.  Demekki Frkatey ile görev filosu yeterli görülüyor şimdilik.
Hava savunma şemsiyesi şöyle bir değerlendirelim
Sm-1
ESSM
Ram
Phalanx
4 katman hava savunma var aslında.

Sayın hocam 1 LHD korumak için kaç gemi(fırkateyn,destroyer vb) ve denizaltı gerekir?
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Mermi - 26 Temmuz 2020, 15:08:26
Cihat Yaycı habertürkte programa çıktı izleseydiniz keşke. Kendisi kesinlikle olması gerektiğini söylüyor. Yanında Fırkateyn olacaktır illa Destroyer yok diye proje geri planda tutulamaz. TCG Anadolu 4 yıl önce yapımına başlandı. Koskoca kuvvet bilmiyor biz mi biliyoruz anlamadım.  Demekki Frkatey ile görev filosu yeterli görülüyor şimdilik.
Hava savunma şemsiyesi şöyle bir değerlendirelim
Sm-1
ESSM
Ram
Phalanx
4 katman hava savunma var aslında.

Sayın hocam 1 LHD korumak için kaç gemi(fırkateyn,destroyer vb) ve denizaltı gerekir?
Normal şartlarda 3 Gabya 1 denizaltı verirler bunun yanına duruma göre değişir. Bizim Frkateynler akdenizde zaten. Biz bu gemileri Afrika ülkeleri için kullanacağız. Karşımızda ciddi bir ülke çıkmaz. Yeri gelir gemiyi ana karana yakın yürütürsün Yunanistan , Mısır için üzerinde ki uçağıda kullanırsın. F-16'lara ek savaş uçağı. Harrier deyip geçmeyin. 120C7 amraam kullanıyor. Awacs, Tanker uçağı desteğinde 1 filo 24 F-16 Orta Akdenize gelir hava üstünlüğü sağlanır. Gemiden de 12 Harrier havalandırırsın ciddi bir müdahale imkânın olur. Her türlü kullanılır o gemiye füze atacak baba yiğit Akdenizde doğmadı. O gemiyle gir Fransaya karşı kullan demiyor kimse. Muhtemel kullanılacak ülkeler belli imkânları belli.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: serkan1976 - 26 Temmuz 2020, 15:55:12
Yine tarihte bütün kaybedenlerin hatasına düşüyorsunuz. Düşmanı hafife alıyorsunuz.

Bu dediğiniz adamlar sizin mantıkla düşünmezler.
"Benim Lhd'mi batırırlarsa , 4 gemisini , 20 uçağını ,2 hava üssünü vuracağım için cesaret edemezler" gibi bir mantık  Akdeniz'debu piyon güçler üzerinde  işe yaramaz , biz de batan gemilerimiz, şehit yüzlerce askerle uyanıveririz bir sabah.

TF-2000 devreye girmeden uçak gemisi macerasına karşıyım ben.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Mermi - 26 Temmuz 2020, 16:11:43
Cesaret edemezler derken savunma şemsiyesi olmadan gönderelim anlamı çıkmaz. Söyledim işte yanında en az 3 Gabya ve 1 denizaltı bulunacak. Tehdit'e göre sayı artar. Bakın TF-2000 olsa bu geminin yanına 2 Gabya 1 Tf-2000 verilirdi. Yani 32 Siper veya Sm-2 olması çok mu güç katıyor ? Örneğin Fransa kaldırmış 100 rafale uçağını hedefi uçak gemisi Siper ile mı durduracak ? Yani o gemi TF-2000 olsun olmasın vurulabilir. TF-2000 var diye o gemi vurulamaz olmuyor. Satüre saldırılar ile her türlü savunmalar aşılıyor. Bu şu değil gemi savunmasız olsun manasına gelmez yanında zaten en az 3 fırkateyn olacak. Geminin kendi öz savunma kabiliyetleri olacak. Tabi sizin düşünceniz öyleyse birşey diyemem ama kuvvetin düşüncesi belli. TCG Anadolu teslim edilecek. CB 1 yada 2 gemi ile ilgileniyoruz dedi. Cihat yaycı uçak gemisi kesinlikle gerekli diyor. Belli ki kuvvet bu gemileri çok önemsiyor. Sonuçta kullanıcı onlar.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: SKYWOLF - 26 Temmuz 2020, 17:03:36
Suriye'de askerlerimizi vurdular. Kimi Ruslar dedi, kimi Suriye...
Libya'da Hava savunma sistemlerimizi vurdurlar. Bir sürü olasılık saydılar. Ama kimse net bir şey diyemedi.
LHD'mizi vursa biri kimin vurduğunu bilebilecek miyiz? Bilsek de söyleyebilecek miyiz? Söyleyebilsek bile karşılık verebilecek miyiz?

Herşeye rağmen caydırıcılığımızı artıracağı kesin.
Ama caydırıcılık sadece askeri güçle olmuyor. Neden halen Navtex yayınladığımız bölgde faaliyete geçemedik?
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: metin62 - 26 Temmuz 2020, 17:14:08
Suriye'de askerlerimizi vurdular. Kimi Ruslar dedi, kimi Suriye...
Libya'da Hava savunma sistemlerimizi vurdurlar. Bir sürü olasılık saydılar. Ama kimse net bir şey diyemedi.
LHD'mizi vursa biri kimin vurduğunu bilebilecek miyiz? Bilsek de söyleyebilecek miyiz? Söyleyebilsek bile karşılık verebilecek miyiz?

Herşeye rağmen caydırıcılığımızı artıracağı kesin.
Ama caydırıcılık sadece askeri güçle olmuyor. Neden halen Navtex yayınladığımız bölgde faaliyete geçemedik?

+1 Her kelimesi dogru.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Mermi - 26 Temmuz 2020, 17:28:08
Neden Frkateynimizi vurmuyorsa LHD olunca hemen o vuruluyor ? 1 fırkateyn de 100'lerce insan var içinde. Vurulur endişesiyle gemi mı yüzdürmeyeceğiz ? Fransa nın uçak gemisi vurulmuyorsa destroyeri var diye mi ? Konu fransız uçak gemisi vurmak sa bizde vurabiliriz. Buğun Libya yarın sudan, somali belki fas çıkacak Tunus karışacak böyle zamanlarda uçak gemisi olmak demek bizim söz sahibi olmamız demektir. Fransa o uçak gemisini Türkiye için veya Mısır için bulundurmuyor. Adam bütün Afrika kıtasında etkin. Heryerde op. Yapıyorlar. Sonrası ürün satıyor ucuza hammadde alıyor vs. Yani o uçak gemisi aslında külfet değilde ekonomilerini geliştiriyor bile diyebiliriz. Dünyaya bakın arkadaşlar denizci milletler hep zengin oluyor. Battlestar keşke bu konuya deginse bir ara değinmişti.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Commander - 26 Temmuz 2020, 17:44:42
Bakınız LHD yaptık uçak koycaz dedik nerede uçak yok. Belki verirler orası ayrı uçak gemisi de aynı olursa yaptık uçak bulamazsak bir gemi kaç yılda yapılıyor uçak gemisi kaç yılda yapılır Allah Kerim. Nükleere evet derim caydırıcılık ve psikolojik etken ama uçak gemisi Türkiye için pahalıdır. Hele şu dar boğazda iken bir uçak gemisine 8-10 milyar vermek.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: metin62 - 26 Temmuz 2020, 18:25:28
Sn Mermi , paylasmakta oldugum kisisel gorusum yani amatorce  :)

"Kurgu yapiyorum sadece " Diyelim ki ulkemize pek yakin olmayan deniz asiri  bir yoreye harekat yapmaktayiz .
Hava kuvetlerimizin kisa bir uyari ile bu bolgeye intikalleri uygun degil, yakinlardaki bir ulkeye hava unsurlarimizi konuslandiramiyoruz. Bolgede birkac Firkateynimiz mevcut ancak ana gemimiz LHD ye tam koruma saglayabilecek donanima sahip degiller ayni zamanda bu frkateynlerin sair gorevleri de mevcut . Diyelim ki bolgedeki faliyetlerimize karsi olabilecek bilinen  hasimlar yaninda bir de bilinmeyen ama potansiyeller mevcut " yani sinsiler" iste onlar kanimca operasyonu sekteye ugratmak amaci ile veye yuzumuzun dusmesi amaci icin sececekleri oncelikli hedef LHD olacak gercekten bizlere darbe vurmak istiyorlarsa. Bunun nedeni LHD nin  buyuk  ve uzerindeki personel vs sayisi .Boyle bir kayip bizleri cok acitacagi kesin. LHD mizin yaklasik 400 personeli oldugunu dusunursek uzerinde de 1500 yakin muharip birlik bulundugunu var saysak boyle bir kayibin bizlere yasatabilecegi yara elbette bir frkateynimizi kaybetmekten  fazla olabilecegini dusunuyorum.  " Ama size su konuda katiliyorum batirilamayacak gemi yoktur her gemi batirilabilir " ancak yeterince korumasi olmayan gemiler daha kolay avlanabilir kanisindayim.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: SKYWOLF - 26 Temmuz 2020, 18:40:19
Neden Frkateynimizi vurmuyorsa LHD olunca hemen o vuruluyor ? 1 fırkateyn de 100'lerce insan var içinde. Vurulur endişesiyle gemi mı yüzdürmeyeceğiz ? Fransa nın uçak gemisi vurulmuyorsa destroyeri var diye mi ? Konu fransız uçak gemisi vurmak sa bizde vurabiliriz. Buğun Libya yarın sudan, somali belki fas çıkacak Tunus karışacak böyle zamanlarda uçak gemisi olmak demek bizim söz sahibi olmamız demektir. Fransa o uçak gemisini Türkiye için veya Mısır için bulundurmuyor. Adam bütün Afrika kıtasında etkin. Heryerde op. Yapıyorlar. Sonrası ürün satıyor ucuza hammadde alıyor vs. Yani o uçak gemisi aslında külfet değilde ekonomilerini geliştiriyor bile diyebiliriz. Dünyaya bakın arkadaşlar denizci milletler hep zengin oluyor. Battlestar keşke bu konuya deginse bir ara değinmişti.

Birileri hemen bizim LHD'yi vuracak demedim ki! Ancak mevcut durumda o gemiyi koruyabilecek gemimiz var mı onu tartışabiliriz. Diğer savaş gemisi projeleri ağır ilerliyor ya o nedenle. Bizim sınırlarımız dışında askeri personelimize veya techizatımıza yapılan saldırıların bile henüz tam olarak kimler tarafından yapıldığını söyleyemezken LHD'mize yapılabilecek bir saldırıyı nasıl adlandırabiliriz? Şu anki durumla hava savunma sistemlerimizi kolayca imha edenler benzer girişimleri LHD için de yapabilirler. Ki bu bir tarafa büyük prestij olurken diğer tarafa büyük moral bozukluğu yaşatır.

Keşke 4-5 tane adam gibi uçak gemimiz olabilseydi! Şöyle 70-80 uçak kapasiteli, üzerinden yeni nesil savaş uçaklarını kaldırıp indirebileceğimiz, uzak denizlerde hava üstünlüğü ile çıkarlarımızı koruyabileceğimiz gemiler...
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Tigerfish - 26 Temmuz 2020, 19:22:13
Neden Frkateynimizi vurmuyorsa LHD olunca hemen o vuruluyor ? 1 fırkateyn de 100'lerce insan var içinde. Vurulur endişesiyle gemi mı yüzdürmeyeceğiz ? Fransa nın uçak gemisi vurulmuyorsa destroyeri var diye mi ? Konu fransız uçak gemisi vurmak sa bizde vurabiliriz. Buğun Libya yarın sudan, somali belki fas çıkacak Tunus karışacak böyle zamanlarda uçak gemisi olmak demek bizim söz sahibi olmamız demektir. Fransa o uçak gemisini Türkiye için veya Mısır için bulundurmuyor. Adam bütün Afrika kıtasında etkin. Heryerde op. Yapıyorlar. Sonrası ürün satıyor ucuza hammadde alıyor vs. Yani o uçak gemisi aslında külfet değilde ekonomilerini geliştiriyor bile diyebiliriz. Dünyaya bakın arkadaşlar denizci milletler hep zengin oluyor. Battlestar keşke bu konuya deginse bir ara değinmişti.

Birileri hemen bizim LHD'yi vuracak demedim ki! Ancak mevcut durumda o gemiyi koruyabilecek gemimiz var mı onu tartışabiliriz. Diğer savaş gemisi projeleri ağır ilerliyor ya o nedenle. Bizim sınırlarımız dışında askeri personelimize veya techizatımıza yapılan saldırıların bile henüz tam olarak kimler tarafından yapıldığını söyleyemezken LHD'mize yapılabilecek bir saldırıyı nasıl adlandırabiliriz? Şu anki durumla hava savunma sistemlerimizi kolayca imha edenler benzer girişimleri LHD için de yapabilirler. Ki bu bir tarafa büyük prestij olurken diğer tarafa büyük moral bozukluğu yaşatır.

Su altindan LHD gemileri koruyacak kapasiteyi yeterli görüyorum. Su üstünde havadan LHDýi koruyacak gemi yok. Acik acik yok. I-siniflari uzun menzilli koruma semsiyesi acacak yetenek yok. Külüstür SM-1´ler koryamaz ve ESSM´ler yeterli degiller.

Ucak gemisinden evel 1998 senesinden beri düsüncede yatan TF-2000 firkateynlerini insa edeceklerdi. Hard ware üzerinde hem deneyim kazanilirdi hem de degisik midifikasyonlara daha efektif gidilebilinirdi.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Gökbörü - 26 Temmuz 2020, 19:34:45
LHD bitti bitecek, hava savunma gecmilerini gectim, uzerine koyacak ucak yok..
Kervan yolda duzulur diyecegim ama o da tam uymuyor, yeni bir atasozu icat etmek lazim..:)
Ama yanilmiyorsam Ingilizlerde de benzer bir durum olmustu, gemiyi bitirdiler ucaklar daha gelmemisti, bu mantiga gore Ingiltere kadar olduk diyebiliriz..

Biraz ciddilesirsem, kesinlikle birden fazla ucak gemisine ve bunlari destekleyebilecek sekilde bir donanmaya sahip olmamiz lazim..

Eger dunyada ciddiye alinacaksak ve Afrika, Asya acilimi gibi siyasi ve diplomatik islere giriseceksek bunun arkasinda durabilmek icin yeter olmasada gerekli bir sart.

Birisi cok konustumu cekeceksin bir "carrier group" dibine isin sekli semali bir anda degisir, hizaya gelirler :)


Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: tumucin - 26 Temmuz 2020, 19:55:49
Lhd  gemimiz icin cinden ucak varmi F 35B gibi
 
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Gökbörü - 26 Temmuz 2020, 20:07:27
Lhd  gemimiz icin cinden ucak varmi F 35B gibi

Varmi bilmiyorum ama isi iyice bulastirmak istemiyorsak hesapli tarafindan kullanilmis Harrier almamizda fayda var...Hamama giren terler yok ucus masrafi cokmus, eski teknolojiymis vs bir kenara koymak lazim..Herhalde Amerika ya da Rusya ile savasa girmeyecegimize gore isimizi, yenisi gelene kadar gorur..Alacagin zaten 10-12 tane herhalde...IHA veya savas helikopterleriyle yuruyecek is degil bu...

Inada bindirip kas yapalim derken goz cikartacagiz S400 ya da HQ9 olaylari gibi, bosuna zaman kaybedecegiz...

Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: UYVAR - 26 Temmuz 2020, 20:42:53
Lhd  gemimiz icin cinden ucak varmi F 35B gibi
 

Fd2000'den sonra mi? Ha yok...
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: BATTLESTAR - 26 Temmuz 2020, 22:16:27
Bence donanma da uçak gemisinden çok daha büyük eksiklerimiz var ;

1- Hava savunma gemimiz yok.
2- Gemi ve Denizaltılardan atılabilen nbc başlıklı seyir füzesi kabiliyetimiz yok.
3- Gemilerimizde UMS 4110 sınıfı uzun menzilli bir sonar yok.
4- Zargana ve tork gibi anti torpido sistemleri tüm gemilerde standart değil.
5- Gemilerimizin çoğu 30-40 sene bandı yaşındadır.

Tüm bu sıkıntıların yanında biz hala 16 adet tam bağımsız kullanamayacağımız f-35'i ki maliyetleri 4 adet muhtemel ölçeklendirilmiş çafrad taşıyan İ sınıfına denk , neden konuşlandıramadık diye kafa patlatıyoruz.

Bu kadar canımızı sıkmayalım. Gerekirse İtalyanların yakın zamanda envanterden çıkartacağı 2 Duran De La Penne sınıfı Destroyeri alalım daha 27 yaşındalar.

(https://www.naval-technology.com/wp-content/uploads/sites/5/2017/09/durand3.jpg)

Köprü üstündeki radarın yerine çafrad çfr + ayr ve arkadaki'nin yerinede smart-l gibi teirs radarı koyalım. öndeki aspideyi kaldırsak oraya çok rahat 32'li mdas sığar, arkadaki sm-1'i kaldırıp oraya da 32'li mdas eklenebilir. gemi başı 64 vls eklenemeye gayet müsait bir gemi.  İstersen 32 gezgin + 24 Siper + 32 essm ile tam bir libya canavarı olurdu.

50 yaşına kadar rahat kullanılır. Sonra taktığımız vlsleri, çafradları, teirsleri, advent alt sistemlerini geri çıkartıp başka gemilere takabiliriz.

Şu anlık donanma için en kritik konular, Siper, gezgin, mdas, g-40, çafrad.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: SKYWOLF - 26 Temmuz 2020, 22:22:00
Nasıl ki dizel motor konusunda Almanlara güvenerek Altay tankı projesinde aksama yaşıyorsak, LHD konusunda da ABD'ye güvenerek büyük hata yaptık. Özellikle mevcut hükümet, doğrudan kendisini hedef alan bir darbenin bile arka planında olan ABD'ye F-35 konusunda asla güvenmemeliydi. S400 tamamen bahane! Bütün bu olanlardan sonra LHD yerine TF2000 gibi projelere ağırlık vermek en mantıklısıydı bence. Sadece LHD değil, F-35'lerin eksikliği yüzünden hava kuvvetlerinin de bir kanadı kırıldı. B planı olarak kullandığımız SİHA'lar oluşan açığı bir dereceye kadar dolduruyor ama F-35 gibi stratejik bir uçağın yerini tutmaları zor. TFX ise zaten F-35' e alternatif olarak geliştirilmeye başlanmadı. İlerde emekli olacak F-16'ların yerini almaları için planlandı. Bu örneği verdikten sonra tekrar deniz kuvvetlerine geçelim. Silah kapasitesi nedeniyle çok tartışılan MİLGEM'lerden sonra onun üzerinden daha etkili olan gemiler yapmaya çalışıyoruz. Ancak yaklaşmakta olan fırtına için oluşan tüm aksaklıkları da dahil edersek, yapmakta olduğumuzun çok daha gelişmiş olanlarını planladığımızdan çok daha erken yapmamız gerekir.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: BATTLESTAR - 26 Temmuz 2020, 22:36:29
Nasıl ki dizel motor konusunda Almanlara güvenerek Altay tankı projesinde aksama yaşıyorsak, LHD konusunda da ABD'ye güvenerek büyük hata yaptık. Özellikle mevcut hükümet, doğrudan kendisini hedef alan bir darbenin bile arka planında olan ABD'ye F-35 konusunda asla güvenmemeliydi. S400 tamamen bahane! Bütün bu olanlardan sonra LHD yerine TF2000 gibi projelere ağırlık vermek en mantıklısıydı bence. Sadece LHD değil, F-35'lerin eksikliği yüzünden hava kuvvetlerinin de bir kanadı kırıldı. B planı olarak kullandığımız SİHA'lar oluşan açığı bir dereceye kadar dolduruyor ama F-35 gibi stratejik bir uçağın yerini tutmaları zor. TFX ise zaten F-35' e alternatif olarak geliştirilmeye başlanmadı. İlerde emekli olacak F-16'ların yerini almaları için planlandı. Bu örneği verdikten sonra tekrar deniz kuvvetlerine geçelim. Silah kapasitesi nedeniyle çok tartışılan MİLGEM'lerden sonra onun üzerinden daha etkili olan gemiler yapmaya çalışıyoruz. Ancak yaklaşmakta olan fırtına için oluşan tüm aksaklıkları da dahil edersek, yapmakta olduğumuzun çok daha gelişmiş olanlarını planladığımızdan çok daha erken yapmamız gerekir.

Altay'a oranla lhd'de yine ucuz yırttık, sadece ski-jump ekstra maliyet oldu. F-35 b olmadı diye üzülmeye gerek yok yarı ömür modernizesine doğru vtol sihalar vızır vızır kalkmaya başlar.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Commander - 26 Temmuz 2020, 22:42:04
Uçak gemisinden önce öncelik ney derseniz tereddütsüz nükleer silah derdim. Nükleer silahımız olursa bölgede psikolojik etken oluruz. Yunanlar bu sefer daha telaş olur. 2. Olarak gezgin projesi ama hep öncelik nükleer silah benim için.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: SKYWOLF - 26 Temmuz 2020, 22:56:31
Uçak gemisinden önce öncelik ney derseniz tereddütsüz nükleer silah derdim. Nükleer silahımız olursa bölgede psikolojik etken oluruz. Yunanlar bu sefer daha telaş olur. 2. Olarak gezgin projesi ama hep öncelik nükleer silah benim için.

Nükleer silahla doğrudan Yunanistan'ı hedef alamayacağımız için Yunanlılar bu konuda pek telaş olmaz. Ama her konuda olduğu gibi fena yaygara koparırlar.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: SKYWOLF - 26 Temmuz 2020, 23:02:42
Nasıl ki dizel motor konusunda Almanlara güvenerek Altay tankı projesinde aksama yaşıyorsak, LHD konusunda da ABD'ye güvenerek büyük hata yaptık. Özellikle mevcut hükümet, doğrudan kendisini hedef alan bir darbenin bile arka planında olan ABD'ye F-35 konusunda asla güvenmemeliydi. S400 tamamen bahane! Bütün bu olanlardan sonra LHD yerine TF2000 gibi projelere ağırlık vermek en mantıklısıydı bence. Sadece LHD değil, F-35'lerin eksikliği yüzünden hava kuvvetlerinin de bir kanadı kırıldı. B planı olarak kullandığımız SİHA'lar oluşan açığı bir dereceye kadar dolduruyor ama F-35 gibi stratejik bir uçağın yerini tutmaları zor. TFX ise zaten F-35' e alternatif olarak geliştirilmeye başlanmadı. İlerde emekli olacak F-16'ların yerini almaları için planlandı. Bu örneği verdikten sonra tekrar deniz kuvvetlerine geçelim. Silah kapasitesi nedeniyle çok tartışılan MİLGEM'lerden sonra onun üzerinden daha etkili olan gemiler yapmaya çalışıyoruz. Ancak yaklaşmakta olan fırtına için oluşan tüm aksaklıkları da dahil edersek, yapmakta olduğumuzun çok daha gelişmiş olanlarını planladığımızdan çok daha erken yapmamız gerekir.

Altay'a oranla lhd'de yine ucuz yırttık, sadece ski-jump ekstra maliyet oldu. F-35 b olmadı diye üzülmeye gerek yok yarı ömür modernizesine doğru vtol sihalar vızır vızır kalkmaya başlar.

Zararın neresinden dönersek kardır. Böyle bir gemiyi her donanma ister. Ancak bizim önceliğimiz hava savunma fırkateyni olmalıydı bence. Ya da her ikisi aynı anda yürümeliydi.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Denizci16 - 26 Temmuz 2020, 23:15:08
Kim ne derse desin bizde ekonomi çok karışık bir durum

Bazı şeyler için para yok iken bazı şeylerde yada kalemlerde paranın bir önemi olmuyor.

Bana sorarsanız bize toplam maliyeti 3 milyar dolar'ı bulan ki bahsettiğimiz mig29 k gibi uçakları taşıyabilen ins vikramiditya gibi uçak gemileri şart idi daha doğrusu düşünülmesi gereken stobar tarzı uçak gemisi .(hatta üzerinden harier kaldırsak bile bu tarz platform üzerinden geliştirilmeli idi )
Yada 45 bin tonluk charles de goele gibi bir uçak gemisinin ski jump stobar olan cinsli bir uçak gemisi

Zaten bizim alabilceğimiz uçak ya harrier yada mig29 k olurdu gerisi yalan hayal asparagas olurdu

Su 33 zor ihtimal
F35b abd vermez
Rafale pahalı çözüm

Ama bizim yapabilceğimiz uçak gemisi varyag yada admiral kuznetsov tarzı olmalı

Çünkü katapult zor iş ister buharlı ister elektromanyetik fırlatma sistemi yani emals lı olursa olsun

Her iki sistemin anahtarı da abd nin elinde ve abd her iki sistemide bizimle paylaşıp paylaşmıyacağı belli değil .Ki muhtemelen fransa ile paylaşmış ama bizimle bu teknolojileri paylaşmaz idiler
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Denizci16 - 26 Temmuz 2020, 23:29:47
Bu kriz esnasında yada bu libya krizi esnasında bizde guseppe garibaldi gibi bir gemi ile harrierlar olsa baya bir saldırı amaçlı kullanırmışız ve bayada bu gemi ile uçaklara iş düşermiş...

Ama gabyalar ve muhtemelen barbaros fırkateynleri tarafından korunurdular

Elimizde 4 gabya ile 4 meko tranche2 yada track2ler sadece vls lançerleri essm kabiliyetleri var.görev yada koruma grupları bu gemiler arasından seçilen gruplar ile olurdu

Dolayısıyla iş bölgesel ve alan hava savunma ihtiyacına dönceği için tf2000 nerde nasıl ne zaman ne şekilde gibi sorularıda beraberinde getiriyor

Muhtemelen belki 1-2 adet hazır alım hava savunma fırkateyni düşünülür müydü diye insan kendi kendine soruyor.

Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: metin62 - 27 Temmuz 2020, 00:19:21
Konuya bir de daha degisik acidan bakalim. "siyasi"
 
Anadolu LHD mizin olmasi guzel ve onemli boyle bir gemiye deniz kuvvetlerimizin ihtiyaci oldugu kesin. Bir de yapilmakta olan  LHD mize ve ilerde yapilacak olan LHD lerin uzerine bir kac Harier ,F35B koyabildigimizi bir dusunun. kuvvet carpanimizin artacagi bir gercek ancak bu buyuk platformlarin korunma ihtiyaci eksikligi oldugu dusuncesi ortaya cikmakta.

Bir dusunun millet LHD lerimizi guvertesinde ucaklar ile gordukleri andan itibaren ucak gemisi sahibi oldugumuza kani olurlar. Siyasilerimiz sabah aksam bolgenin super gucleri arasinda yer aldigimizdan dem vurmaya baslarlar .

Ulke olarak onceligimizi hava savunma frkateyni yapmaya vermis olsaydik isten anlayan sizler dogru plan derdiniz .Ancak boyle bir siralamanin siyasi getirisi 0 yakin olur ."Millet icin hava savunma frkateyni pek birsey ifade etmez ,neticede daha once yapilan frkateynlerin bir  benzeri deyip gecer."

Bu nedenle askeri oncelikler ve siyasi onceliklerin her zaman ortusmeyebilir.

LHD Ve Hava savunma frkateynleri elbette birlikte uretilebilir boyle bir durumda ise kaynak yaratilmasi gerekliligi ortaya cikacak  ki bu da siyasi bir sorun. "Neticede hava savunma platformlari pek ucuza cikmiyor"
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: fırtına getiren - 27 Temmuz 2020, 00:34:43
Uçaktan kasıtın siha olduğunu harrier alımının saçma olduğunu tekrar ifade eder. Baykarda karınca gibi çalışan değerli mühendislerimize MİUS projesinde başarılar dilerim. İşin sonunda gökdoğan yüklü ve yerli penguin füzeleri ile TCG Anadolu'dan kalkan miuslar için 2025 ideal bir tarih olacaktır.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: serkan1976 - 27 Temmuz 2020, 08:22:37
Tcg Anadolu'daki ski jump kaldırılıp , Hürjet'i A-4 Skyhawk tipi bir uçak gibi saldırı uçağı olarak kullanabilir miyiz?
Tamam paralel açılı pistli bir uçak gemisi gibi iniş kalkış verimliliği olmaz ama 8-10 uçak için yeterli olabilir mi?
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Cetin - 27 Temmuz 2020, 17:15:30
Tcg Anadolu'daki ski jump kaldırılıp , Hürjet'i A-4 Skyhawk tipi bir uçak gibi saldırı uçağı olarak kullanabilir miyiz?
Tamam paralel açılı pistli bir uçak gemisi gibi iniş kalkış verimliliği olmaz ama 8-10 uçak için yeterli olabilir mi?

Bir fikir ama. Hürjet hafif bir uçak karşısına su29 veya rafale gibi bir uçak çıkarsa hiç şansı olmaz.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: SKYWOLF - 27 Temmuz 2020, 17:55:49
Tcg Anadolu'daki ski jump kaldırılıp , Hürjet'i A-4 Skyhawk tipi bir uçak gibi saldırı uçağı olarak kullanabilir miyiz?
Tamam paralel açılı pistli bir uçak gemisi gibi iniş kalkış verimliliği olmaz ama 8-10 uçak için yeterli olabilir mi?

Bir fikir ama. Hürjet hafif bir uçak karşısına su29 veya rafale gibi bir uçak çıkarsa hiç şansı olmaz.

Mig-29 demek istediniz herhalde.

Kanat alanları aynı gibi. Acaba Hürjet'in iniş ve kalkış mesafeleri vs ne kadardır. Bunları bilebilirsek belki biraz fikir edinebiliriz.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: KRAL14 - 27 Temmuz 2020, 19:03:00
HÜRJET de olmuyorsa HÜRKUŞ C olabilir mi ?
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: serkan1976 - 27 Temmuz 2020, 20:25:42
Olmaz. Akdenizde pervaneli Hürkuş'la , Rafale'yi it dalaşında düşünemiyorum😄😄😄

Hürjet,  kompakt yapısı ve güçlü motoruyla A4 Skyhawk gibi kullanılabilir. Hele de görüş ötesi bir füze entegre edersek Harrier gibi kullanılır.

Tabi kalkış-iniş sistemleri iyice hesaplanmalı...
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Commander - 27 Temmuz 2020, 20:47:27
Gül gibi F-35 vardı elimizin tersi ile ittik.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: SKYWOLF - 27 Temmuz 2020, 21:00:27
Gül gibi F-35 vardı elimizin tersi ile ittik.

 :o :o
İttik derken. İstedik de vermediler ki!
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Gökbörü - 27 Temmuz 2020, 21:51:35
SIHAlara karsi degilim ama bir savas ucaginin yerini tutabilecegine kesinlikle inanmiyorum, ozellikle duzgun HSSi olup kullanmasini da bilen rakiplere karsi.

Bir sekilde duzgun bir ucagin olmasi lazim ustunde..
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: serkan1976 - 27 Temmuz 2020, 23:22:50
TCG Anadolu 202 metrelik uçuş pistine sahip.
Bu mesafede Hürjet  nasıl kalkış yapabilir teknolojik olarak?
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Yasar - 28 Temmuz 2020, 02:56:30
@serkan1976,
INS Vikramaditya’yı incelerseniz üzerine , ağırlığı ve ebatları Hürjet benzeri Hal-Tejas uçağı inip kalkıyor. Kanca yardımıyla iniş mesafesi 87 m. Motorlarını çalıştırıp tam devire ulaşıncaya kadar restrainer ile tutulup ani bırakmayla ski lift yardımıyla 125 m den de kalkıyor. Tamam kanatları delta olduğundan kaldırma gücü fazla. Ama Hal Tejas motoru 17700lbf lik GE F404 motoru. Bizim Hürjet ej200 kullanacaksa bu motor 20200lbf lik motor. Delta kanadın avantajını karşılar. Yetmezse aşağıda resmî olan ej200+TVC motor kullanılabilir. Bu motor 23100lbf lik itki gücü ile hürjeti TCG Anadolu dan rahat kaldırır.

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Eurojet_ej2000.jpg)

İstenirse olur. Yeterki istensin. 8-12 uçaklık bir filonun münavebeli olarak iniş kalkış tek pist kullanımı rahatsızlık vermeyecektir.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: serkan1976 - 28 Temmuz 2020, 13:43:54
@serkan1976,
INS Vikramaditya’yı incelerseniz üzerine , ağırlığı ve ebatları Hürjet benzeri Hal-Tejas uçağı inip kalkıyor. Kanca yardımıyla iniş mesafesi 87 m. Motorlarını çalıştırıp tam devire ulaşıncaya kadar restrainer ile tutulup ani bırakmayla ski lift yardımıyla 125 m den de kalkıyor. Tamam kanatları delta olduğundan kaldırma gücü fazla. Ama Hal Tejas motoru 17700lbf lik GE F404 motoru. Bizim Hürjet ej200 kullanacaksa bu motor 20200lbf lik motor. Delta kanadın avantajını karşılar. Yetmezse aşağıda resmî olan ej200+TVC motor kullanılabilir. Bu motor 23100lbf lik itki gücü ile hürjeti TCG Anadolu dan rahat kaldırır.

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Eurojet_ej2000.jpg)

İstenirse olur. Yeterki istensin. 8-12 uçaklık bir filonun münavebeli olarak iniş kalkış tek pist kullanımı rahatsızlık vermeyecektir.

Yaşar hocam ben kompakt yapısıyla Hürjet'in mutlaka TCG Anadolu üzerinde değerlendirileceğini düşünüyorum.
Konuyu değiştirmek istemem ama Hürjet motoru seçiminde şahsen  ej200'ün daha iyi olacağını ama seçimin F404 olacağını düşünüyorum.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: BATTLESTAR - 14 Ağustos 2020, 21:19:35
Bu iletiyi neden barbaros sınıfının altına atmadım çünkü genel bir planlamadanda bahsedeceğim o yüzden.

Ama tabi ana konu barbaros yarı ömür modernizasyonu, biliyorsunuz modernize de ertelendi. Ben hep acil ihtiyaç olarak barbaros mlu'ların hafif hava savunma fırkateynine dönüştürülmesi ve zaten böyle olma ihtimalinin olabileceğinden de bahsediyorum. Tabi benim bu planlamam da barbarosların arka vlslerinin son 2 geminin de 16'lıya tamamlanması ve barbaros yarı ömür modernizesine ek ön taraftaki gökdenizin yerine 8x vls koyup quadpack özelliği ile 32x essm/g-40 koyup arkadaki 16'lı lançere de siper koymayı teklif ediyordum.

Tabi şöyle de bir soru var, öndeki ciws'i kaldırırsak zafiyet olmaz mı ? Olmaz. Bir gemi dönebilir arka ciws angaje olabilir, iki baş topunun angajman özelliği var ve ön tarafa konulacak 32x essm nokta savunma füzesi olduğundan çok daha etkin bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Keza size bugün ön ciwssiz mekolarıda göstereceğim ;

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/POS_Corte_Real_%28F_332%29.jpg)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9b/HMAS_Ballarat_during_RIMPAC_2016.jpg/1280px-HMAS_Ballarat_during_RIMPAC_2016.jpg)


Üstte gördüğünüz Vasco de gama sınıfı fırkateynler bunları portekiz donanması hava savunma fırkateyni gibi kullanıyor. Ön tarafta 8x vls için çok yeterli bir alan olduğu görülüyor (İsterseniz kanıtlarım- portekiz fırkateyninde orda vls yok ama alanı belirtilmiş) Diğer yandan alttaki gemide anzac sınıfı onda da önde ciws yok ve bu gemiden genel maksat rolünde 8 adet üretilmiş. Çok yüksek sayıdadır.

(https://i.ibb.co/khxpzBz/Opera-Anl-k-G-r-nt-2020-08-14-201334-1-bp-blogspot-com.png)

Bu görüntüde zaten arkada 16'lı lançer mevcut . Öndeki gökdeniz yerinede quadpackli essm/g-40 kullanılmak için vls eklenebilir. Ayrıca bu geminin üstündeki radarları kesinlikle küçümsemeyin.

(https://i.ibb.co/XZRJ0vw/1.jpg)

En dıştaki çember smart-s mk2'nin arama menzili , bir içteki çember birden fazla uçağı tam isabetle takip edeceğin x band mar-d radarı + muhtemel siper füzesinin menzili + siper füzesini yarı yola kadar aktif ondan sonra da yardımcı olarak güdecek atış kontrol radarı akr-d block 2'nin menzili , en içteki ufak çemberde g-40/essm menzilidir. Bence gayet yeterli. Özellikle bu seviye için.

------------

Şimdi planlama olarak da bana göre maliyet, zaman ve acil ihtiyacın karşılanması için en mantıklı planlama şudur ;

Şimdi bizim orjinal kağıt üstündeki planlamamız şuydu ;

7 Tf-2000 (İdef 2019 da gördüğümüz sayı)
4+2 Tf-100
8+2 İ sınıfı Fırkateyn (bu sayıyı bir savunma ve havacılık sayısında röportajda görmüştük asıl i sınıfında istediğimiz sayı bu denmiştir.)
4+3 Milgem (+3 milgem yapılacağı bilinmiyor ama ek milgem yapılacağı söyleniyor. +3'ü genel yapılanmaya göre ben söyledim. )

Toplamda 28 savaş gemisi hedefleniyor +2 lhd = 30 gemi. Durum böyleydi. İ sınıfının +2 opsiyonu ile Tf-100'ün +2'si aynı gemi birinden birinin yapılacağına karar verilecekti. Yani plan ;

2 Lhd (toplamda 32 F-35- Amfibik mod)
7 Hava savunma Fırkateyni
14 Genel Maksat Fırkateyni , 4 adeti ağır ve uzun menzilli Tf-100
7 Uzun Menzilli Denizaltı Savunma Korveti

6 Type-214 Orta Menzilli Aip
8 Type 209 (Daha sonra 8 Uzun menzilli Aip TD-X ile değişecekti.)

Planlama buydu. Yine bu ama her şey artık daha zor.

--------------------------------------------------------

Şimdi ben diyorum ki bu planlamayı şöyle değiştirelim biraz ;

1- Barbaros Mlu'yu üstte bahsettiğim gibi hafif hava savunma fırkateynine çevirelim.  Bunla kalmayalım şu an 30 yaşındaki yavuz sınıfının son 2 gemisinide tıpkı barbaros mlu'ya yaptığımız gibi yapalım. 6 Hafif hava savunma fırkateynine sahip olalım. Yavuz sınıfı biraz farklı olsa da aynı değişiklikler ona da uygulanabilir. Yavuz sınıfının ilk iki gemisi ise özellikle gövde olarak kötü durumda olan tcg yavuz ve diğer gemiyi yedek parça olarak yedeğe çekelim.

2-Milgemlerimizin ram yerine 16x'lı yada ram'ın arksına veya helikopter pistinin yanlarına 4x2 veya baş topunun arkasına 8 vls'yi gömülü olmayan şekilde yerleştirip milgemleri stop gap olarak genel maksat fırkateyni olarak kullanabiliriz. Zaten menzil ve alt sistemleri buna yeterli. Akdeniz için biçilmiş kaftan. Buna 8 adet tümü genesisli 4 adeti essmli g sınıfınıda ekleyerek bunuda genel maksat fırkateyni olarak bir süre daha kullanabiliriz. Toplamda 12 Genel Maksat Fırkateyni eder.

(https://www.defenceturk.net/wp-content/uploads/2020/05/EXlzg22XgAAgRKg-850x491.jpg)

3- Bir süre yapısal ve atmaca modernizeli burakları kullanabiliriz. Ama çok hızlı bir şekilde Türkmenistana yaptığımız gibi veya yonca onuk'un fiberglass olmayan saar tipi korveti gibi veya ttb'nin büyük versiyonu gibi 80 metre civarı ve en önemlisi 5-7 bin km menzilli 150-200 milyon euro civarı bir denizaltı savunma harbi opv/korvetini 2'şer adet olarak Dearsan, Ares, Yonca Onuk gibi bunu yapabilecek 3 firmaya dağıtıp ürettirmek . Braunschweig veya italyan Commandantinin Asuw versiyonu olabilir. Ha diyebilirsiniz ki bu 6 korvetin parası nereden gelecek 1 tf-2000'in maliyetinin 1-1.2 milyar dolara mal olacağı düşünülüyor bence bu amaç için tf-2000 sayısı 7 den 6 ya düşürülebilir. Şimdi neden tais yok derseniz oraya geleceğim.

4- İ sınıfı fırkateynin seri üretim projesinei tais'e verip tais ortaklığına üye 3 tersaneye 3 gemiyi aynı anda vermeliyiz. Ve insansız savaş uçağı taşıyıcılara konsantre olmalıyız.

------

Yani 2023-24'de civarlarında (İ sınıfı dışında) ;

6 Barbaros-Yavuz Mlu Hafif Hava Savunma Fırkateyni
12 GMH Fırkateyni : 8 Gabya Genel Maksat Fırkateyni - 4 Milgem+ Genel Maksat Fırkateyni
6 Denizaltı Savunma Harbi Opv/Korvet

2030-2032 civarı :

6 Hava Savunma Fırkateyni: 4 Barbaros Mlu Hafif Hava Savunma Fırkateyni - 2 Tf-2000 (Yavuz tabanlı mlu'lar envanter dışı)
12 GMH Fırkateyni : 8 İ sınıfı Fırkateyn  - 4 Milgem+ Genel Maksat Fırkateyni
6 Denizaltı Savunma Harbi Opv/Korvet


2040 Civarı :
4 İnsansız Hava Aracı Taşıyıcı
6 Tf-2000
8 İ sınıfı + 4 Tf-100 (Milgemler satış)
6 Denizaltı Savunma Harbi Opv/Korvet

6 Reis Sınıfı Aip- Kovandan Nbc başlıklı Seyir Füzesi Kabiliyeti
6 Milden Sınıfı Uzun Menzilli Aip, Sınırlı vls Balistik ve Vls tabanlı Nbc başlıklı Seyir Füzesi Kabiliyeti
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: serkan1976 - 14 Ağustos 2020, 21:45:12
Hocam bu TF-100'ün ne ara üretileceğine (planlamada İ sınıfı ,ardından Tf-2000 görülüyor gibi) , donanmada hangi boşluğu dolduracağına dair bir görüşünüz var mı?
Ben TF-100 için bir haber,duyum,bilgi göremiyorum çok zamandır .
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: KRAL14 - 14 Ağustos 2020, 22:16:05
Hocam bu TF-100'ün ne ara üretileceğine (planlamada İ sınıfı ,ardından Tf-2000 görülüyor gibi) , donanmada hangi boşluğu dolduracağına dair bir görüşünüz var mı?
Ben TF-100 için bir haber,duyum,bilgi göremiyorum çok zamandır .
4 İ sınıfı Yavuz ların yerine,8 TF2000 8 Gabya yerine alındı.Geriye Barbaros kalıyor.Barbaroslar en genç gemiler TF100 de en son yapılacak gemiler sanırım.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: BATTLESTAR - 14 Ağustos 2020, 22:39:27
Hocam bu TF-100'ün ne ara üretileceğine (planlamada İ sınıfı ,ardından Tf-2000 görülüyor gibi) , donanmada hangi boşluğu dolduracağına dair bir görüşünüz var mı?
Ben TF-100 için bir haber,duyum,bilgi göremiyorum çok zamandır .
4 İ sınıfı Yavuz ların yerine,8 TF2000 8 Gabya yerine alındı.Geriye Barbaros kalıyor.Barbaroslar en genç gemiler TF100 de en son yapılacak gemiler sanırım.

Aynen öyle, Tf-100'ün amacı yok ama beklentimiz açık deniz görev kuvvetlerinde tf-2000'lere eşlik edecek yüksek tonajlı genel maksat harbi gemisi ihtiyacını karşılamak.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Gökbörü - 14 Ağustos 2020, 22:41:54
Forumdaslar,

Bu gemileri yapacak tershane, isini bilen uzman sikintisi mi var?

Uzmani degilim ama gemi yapim ve donanim suresi cok uzun gibi geliyor bana...

Leblebi cekirdek gibi gemi insa ediyor olmamiz lazim...

Bir tane gemiyi yapip envantere alana kadar millet filo yapiyor neredeyse..

Paraysa baska yerden kessinler, bu dogu akdeniz meselesi hayati..

Bizim gibi memleketin GSMH'inin her sene % 5 ile % 7 sini savunmaya harcamasi lazim..%2yi bile zor buluyoruzdur herhalde..
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: KRAL14 - 14 Ağustos 2020, 23:10:00
Burak sınıfı korvetlerin yerine gemi gerekli midir sizce yoksa Ada sınıfı ve Tuzla sınıfı ile zaten bunların yerleri dolduruldu mu ?
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: serkan1976 - 14 Ağustos 2020, 23:24:56
İ sınıfı ; light genel maksat fırkateyni
Tf-100 ; ağır-orta tonaj genel maksat fırkateyni
gibi anladım ben...

İ sınıfı ; 3000 ton
TF-2000 ; 7000 ton
TF-100 ; 4000-5000 ton

gibi mi?
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: BATTLESTAR - 14 Ağustos 2020, 23:25:21
Burak sınıfı korvetlerin yerine gemi gerekli midir sizce yoksa Ada sınıfı ve Tuzla sınıfı ile zaten bunların yerleri dolduruldu mu ?

Normal planlamada dolmuştu. Ancak şu anki planlamada yeni platforma ihtiyaç had safhada olduğu için ve ada sınıfı 8x vls eklentisi ile genel maksat fırkateyni olarak kullanmaya oldukça uygun olduğundan ada sınıfına ekleme yapıp onun yerine de istanbul donanma tersanelerini doldurmadan daha ufak özel tersanelere 70-80 metre 5 bin km menzil sınıfı 150-200m euro maliyetli denizaltı savunma harbi opv/korveti yapmak daha mantıklı görülüyor.
Başlık: İntikal Ettirilebilir Muhabere Merkezi (İEMM) sözleşmesi yürürlüğe girdi.
Gönderen: カメせ - 01 Eylül 2020, 21:14:00
Alıntı
(https://pbs.twimg.com/media/Eg1nOiuX0AIq1mm?format=jpg&name=medium)
@Tcsavunma ile @aselsan arasinda DzKK.liginin kullanimi icin Intikal Ettirilebilir Muhabere Merkezi (IEMM) sozlesmesi imzalandi.

IEMM, mevcut muhabere/haber merkezlerine alternatif olarak olaganüstü durumlarda (savas, dogal afet vb) harekat ihtiyaclarina cevap verecek.
https://mobile.twitter.com/TyrannosurusRex/status/1300809378069708801 (https://mobile.twitter.com/TyrannosurusRex/status/1300809378069708801)
https://www.defenceturk.net/intikal-ettirilebilir-muhabere-merkezi-iemm-sozlesmesi (https://www.defenceturk.net/intikal-ettirilebilir-muhabere-merkezi-iemm-sozlesmesi)
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: fırtına getiren - 04 Eylül 2020, 15:36:50
Sayın forumdaşlar aklımda Deniz Kuvvetleri'nin öz savunmasını güçlendirmek adına bir fikir var sizlere kısaca arz etmek isterim.

Bildiğiniz üzere Kinzhal,Bharmos gibi sesin 3+ üstünde hedeflerine yaklaşan füzeler özellikle gemi mürettebatı için ciddi tehdit oluşturmaktadır. Tehtidin en önemli nedeni söz konusu füzelerin terminal aşamada çok ciddi hızlara ulaşması ve gemi mürettebatına önleme yapmak için çok az zaman bırakmasıdır.

Bilindiği üzere önleme yapmak için evvela hedefi teşhis ve takip etmek gereklidir. Süper sea skimming yeteneğine sahip füzeler günümüz modern savaş gemilerinde 30~ km civarlarında görülebilmektedir. Bununla birlikte geminin radar kulesi ne kadar yüksekte ise hedefi teşhis etme mesafesi o kadar fazladır.

Sorunun bence çözümü RADAR İHA'dır. AESA radar teknolojisine sahip orta ağırlık (150-200 kg) sınıfında bir İHA anten yüzleri sadece deniz yüzeyine bakacak şekilde tasarlanır ve fiber optik kablo ile gemiden 150-200 metre yukarıda çalıştırılır ve fiber optik kablo ile radar ekosunu geminin GENESİS sistemine gönderir ise en az 100+ km menzilde teşhis ve takip yapılabilir ve Kinzhal, Bharmos vb. füzelere karşı ciddi ölçüde koruma sağlayabilir diye düşünmekteyim. Tüm forumdaşlara saygılar.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Deniz16 - 04 Eylül 2020, 16:05:14
Yani diyorsunuz ki donanma unsurlarına mini bir awacs kazandıralım

Mini bir savaş uçağı radarı yaklaşık 100kg olduğuna göre bunu nasıl havada tutarız nasıl bir iha gerekli üstünde kafa yormak lazım zor iş...
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: fırtına getiren - 04 Eylül 2020, 16:19:49
@deniz16 zor iş değil çünkü İHA gemiye kablo ile bağlı olacak,elektrik motoru ile çalışacak. Yanlış hatırlamıyorsam asigguard firmasının 50 kg kargo taşıyan bir ihası vardı onun biraz daha büyüğüne radar koyup deniz yüzeyine çevirmek ve gemiye bağlamak çok zor iş değil aslında. Tabi elektirik de kablo ile gemiden gelecek. İki İHA olsa her biri 12 saat çalışsa olur bu iş.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: SKYWOLF - 04 Eylül 2020, 16:39:32
Balon olsun, hiç enerji gerektirmesin havada kalmak için.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: fırtına getiren - 04 Eylül 2020, 17:00:08
Balon olsun, hiç enerji gerektirmesin havada kalmak için.
.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Deniz16 - 04 Eylül 2020, 17:02:13
Evet balon yada zeplin gibi platform olsa çok faydalı olabilir
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: fırtına getiren - 04 Eylül 2020, 17:14:24
Evet balon yada zeplin gibi platform olsa çok faydalı olabilir
olabilir ama balon çok büyük olacağından görsel teması arttırır ayrıca  gemi manevra yaparken ve silah kullanacağı zaman sıkıntı çıkarabilir.
Başlık: Doğu Akdeniz’de Hücumbot-Atak Taarruz Helikopterinden müşterek eğitimi.
Gönderen: カメせ - 26 Ekim 2020, 21:42:13
Alıntı
Doğu Akdeniz’de Hücumbot-Taarruz Helikopterinden müşterek eğitim.
(https://pbs.twimg.com/media/ElQ65B_WMAYWXIm?format=jpg&name=medium)
Türk Deniz ve Kara Kuvvetleri’ne ait deniz ve hava platformları Doğu Akdeniz’de müşterek eğitim gerçekleştirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin harekata hazırlık ve müşterek harekat kabiliyetinin geliştirilmesi maksadıyla Doğu Akdeniz’de eğitimler icra edildi. Eğitimlere Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait birlik ve gemilerin yanı sıra Türk Kara Kuvvetleri’ne ait T129 Atak helikopterleri de katıldı. Eğitimlerde Kılıç sınıfı hücumbot P336 TCG ATAK ile birlikte T129 Atak helikopteri yer aldı.
(https://pbs.twimg.com/media/ElQ65CDXYAIJC2S?format=jpg&name=medium)
(https://pbs.twimg.com/media/ElQ65B0WMAA-zXi?format=jpg&name=medium)
(https://pbs.twimg.com/media/ElQ65CRWMAE50tG?format=jpg&name=medium)
https://www.defenceturk.net/dogu-akdenizde-hucumbot-taarruz-helikopterinden-musterek-egitim (https://www.defenceturk.net/dogu-akdenizde-hucumbot-taarruz-helikopterinden-musterek-egitim)
Başlık: Kızıl Ötesi Güdümlü Mermi Simülatörü.
Gönderen: カメせ - 12 Kasım 2020, 17:04:29
Alıntı
(https://pbs.twimg.com/media/EmjtB5jXIAEYRhx?format=jpg&name=medium)
https://mobile.twitter.com/Dromercay/status/1326570712505708547
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: カメせ - 27 Kasım 2020, 16:32:18
Alıntı
(https://pbs.twimg.com/card_img/1332306679694766080/KPHMBTIv?format=jpg&name=medium)Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı: "Acilen hava savunma firkateynlerine ve uçak gemilerine ihtiyacımız var"
https://mobile.twitter.com/Defence_Turk/status/1332307128992882695
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Yasar - 27 Kasım 2020, 17:06:28
Alıntı
(https://pbs.twimg.com/card_img/1332306679694766080/KPHMBTIv?format=jpg&name=medium)Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı: "Acilen hava savunma firkateynlerine ve uçak gemilerine ihtiyacımız var"
https://mobile.twitter.com/Defence_Turk/status/1332307128992882695
İhtiyacımız var da; aciliyeti olmayan gemiye ekipman vs 1+ milyar dolar gömdükten sonra para nerede?
Ha! Belki diyanetin ~13 milyar TL ilk bütçesini yarıya indirirlerse geriye kalan 4 adet I sınıfı da biter.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: mimkemal - 27 Kasım 2020, 17:49:21
Cihat Yaycı biraz fazla uçmuş. Günün koşullarını, gerçeklerini görmeden böyle konuşmalar yapmak bize bir şey kazandırmaz zaman kaybı. Yüzdürdüğün gemilere, kabiliyetlerine bak derler sonra.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Gökbörü - 27 Kasım 2020, 19:23:49
Iki secenek var;

1. Karar vericiler sanirim acil ihtiyac olarak gormuyolar.."Acil ihtiyac" olan Altay, MMU, HSS projelerinin durumlari ortada, "acil" olan seyler bu kadar uzun surmez, bu kadar yanlis yurutulmez.

2. Beklentimiz fazla...acil olan seyleri ortaya cikarma kapasitemiz bu kadar..

Hangisi daha korkunc bilemedim..

Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: serkan1976 - 27 Kasım 2020, 20:36:37
Ben ambargo sırası donanmaya geliyor dediğimde , Almanya-AB donanmaya karışmaz diyordu bazı arkadaşlar...

Buyrun cenaze namazına  , 50 km.menzilli füze atacak vls bile vermiyorlar artık...

Vakitsiz öten horozun başına gelecekleri bilirsiniz... Her işimiz yamalak , hülooooggg edalarıyla bölge politikasını şekillendirmeye çalışıyoruz...

Sonuç bu
Başlık: Akaryakıt Gemisi Tedariki Projesi TÇD yayımlandı.
Gönderen: カメせ - 11 Aralık 2020, 14:27:26
Alıntı
Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan proje ile iki adet yakıt ikmal gemisi tedarik edilecek. Akaryakıt Gemisi Tedariki Projesi TÇD yayımlandı.
(https://pbs.twimg.com/media/Eo8QEupXUAIDZo3?format=jpg&name=medium)
https://bit.ly/2Lj0bru
https://mobile.twitter.com/wishmaster1982/status/1337318406903750656
Başlık: TCB ORKİNOS ile Doğu Akdeniz’de 2800 metreden görüntü alındı.
Gönderen: カメせ - 24 Aralık 2020, 01:30:56
Alıntı
Deniz Kuvvetleri tarafından TCB ORKİNOS ile Doğu Akdeniz’de 2800 metreden görüntü alınarak Cumhuriyet tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu icra edildi.
(https://pbs.twimg.com/media/Ep9IjRbXIAUsavg?format=jpg&name=medium)
(https://pbs.twimg.com/media/Ep9IjRoXIAI8bDE?format=jpg&name=medium)
https://mobile.twitter.com/tcsavunma/status/1341705407744630784
https://mobile.twitter.com/UretimYerli/status/1341871028696457222
Başlık: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu.
Gönderen: カメせ - 24 Aralık 2020, 01:42:12
Alıntı
youtu.be/VjRF1EvHdww (http://youtu.be/VjRF1EvHdww)Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gnkur. Bşk. Org. Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanlarının da bizzat takip ettiği Kaplan Pençesi 2020 Tatbikatı dün başarıyla icra edildi.

Tatbikat; Hava Kuvvetlerimizin kontrol ve yönetiminde, fiili uçuşlu ve atışlı olarak müşterek gerçekleştirildi.
https://mobile.twitter.com/KubilaiH/status/1341759611678957569
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: serkan1976 - 24 Aralık 2020, 11:01:07
Aselsan ve Türk savunma şirketleri ; Boeing 737 gibi bir uçağı AEW&C MESA bir erken hava uyarı ve kontrol (AEW&C) uçağına çevirebilecek kabiliyete sahip mi?
Başlık: Gezgin Füzelerine sahip Türk AIP denizaltıları.
Gönderen: カメせ - 19 Ocak 2021, 01:24:07
Alıntı
TDI’nin 2021 projeksiyonundan aşağıdaki gelişmeler beklenmektedir:
(https://pbs.twimg.com/card_img/1350493094664409089/72Xj_OyE?format=jpg&name=900x900)
2021'de Türk denizcilik programının önemli kilometre taşlarına ulaşması bekleniyor. Büyük gemilerin hizmete alınmasından yeni fırkateyn ve denizaltı sınıflarının lansmanına kadar,

Türk FAC ve yerli muhrip projesi TF-2000 için sonraki adımlar atılacak,
Türk Deniz Havacılık Komutanlığı'na 3 adet daha ATR-72 Deniz Karakol Uçağı hizmete girecek,
Atmaca anti-gemi füzesi için kullanılması planlanan yerli turbo-jet motoru KTJ3200 teslim edilecek,
Uçak gemisi konsepti için yeni tasarımlar üzerinde çalışılacak,
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/01/turkish-naval-defense-milestones-expected-in-2021/ (https://www.navalnews.com/naval-news/2021/01/turkish-naval-defense-milestones-expected-in-2021/)


(https://i2.wp.com/navalnews.net/wp-content/uploads/2021/01/Turkey-launches-first-Type-214-AIP-submarine-TCG-Reis.jpg?w=1112&ssl=1)
Gezgin Cruise Füzelerine sahip Türk AIP denizaltıları NATO’nun Karadeniz’de Rusya’ya karşı hakimiyetini artıracak mı?
https://navalnews.net/will-turkish-aip-submarines-with-gezgin-cruise-missiles-increase-natos-dominance-against-russia-black-sea/?amp&__twitter_impression=true (https://navalnews.net/will-turkish-aip-submarines-with-gezgin-cruise-missiles-increase-natos-dominance-against-russia-black-sea/?amp&__twitter_impression=true)
https://mobile.twitter.com/wishmaster1982/status/1351266434438098946 (https://mobile.twitter.com/wishmaster1982/status/1351266434438098946)
Başlık: Acik Deniz Karakol Gemisi.
Gönderen: カメせ - 24 Ocak 2021, 01:42:05
Alıntı
Tersane Komutanı Tuğamiral Yetkin; " Açık deniz karakol gemisi, TF-2000 HSH muhribi ve Milden projeleri devam ediyor.
Görsel temsili: STM OPV-2100 Açık Deniz Karakol Gemisi.
(https://pbs.twimg.com/media/EsanEQHWMAEzJ-X?format=png&name=medium)
https://mobile.twitter.com/notmanch_u/status/1352952437250936832
https://mobile.twitter.com/CagataiTemuchin/status/1353016680453206021
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Mermi - 24 Ocak 2021, 09:18:13
Şu karakol gemileri boşa masraf. Üzerinde 30 mm hariç silah sistemi yok. İsrail Saar korvetler gibi birşey yapın oda aynı görevi görüyor. Ada korvetlere bile razıyım.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Tigerfish - 24 Ocak 2021, 12:45:45
Bir yorumcunun dedigi gibi Cin tershanelerinde TF-2000 yaptiralim. Darphane gibi gemi basiyorlar.

Bu bir hayali düsünce. Siz ne dersiniz?
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: BATTLESTAR - 24 Ocak 2021, 13:17:07
Şu karakol gemileri boşa masraf. Üzerinde 30 mm hariç silah sistemi yok. İsrail Saar korvetler gibi birşey yapın oda aynı görevi görüyor. Ada korvetlere bile razıyım.

Gemilerde ana maliyet genelde radarlar, sensörler, sonarlar ve silahlardır. Bu gemilerin ana fikriyatı ise barışta karakol görevi yapacakları için hafif silahlandırıp savaş ihitmalinde azami 1 sene içinde silahlandırıp donanmayı desteklemektir. Geminin amacı az silahlı olması zaten anlayacağın.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Mermi - 24 Ocak 2021, 13:52:25
Şu karakol gemileri boşa masraf. Üzerinde 30 mm hariç silah sistemi yok. İsrail Saar korvetler gibi birşey yapın oda aynı görevi görüyor. Ada korvetlere bile razıyım.

Gemilerde ana maliyet genelde radarlar, sensörler, sonarlar ve silahlardır. Bu gemilerin ana fikriyatı ise barışta karakol görevi yapacakları için hafif silahlandırıp savaş ihitmalinde azami 1 sene içinde silahlandırıp donanmayı desteklemektir. Geminin amacı az silahlı olması zaten anlayacağın.
Amacını zaten biliyorum Doğu Akdeniz gibi bir yerde böyle bir mantık sökmez hocam. Savaşın 1 yılı olmaz heleki doğu Akdenizde, pasifikte hadi Kanada olsan anlarım. İskandinav ülkeleri, kanada, Almanya gibi ülkeler için geçerli bu tip gemiler. Donanma ekonomik nedenlerle böyle bir proje başlatmıştır. Çünkü biz ihtiyaç kadar gemi bunduramıyoruz. 16 fırkateyn ile Rus ayısını mı dengeliyeceksin, Yunanistan, İsrail, Mısır gibi ülkelerimi dengeleyeceksin üstüne libya, somali çıktı. 16 fırkateyn şaka gibi bir sayı. Tamamen ekonomik nedenler. Bana kimse böyle bir çoğrafya'ya bu kadar fırkateyn ihtiyacı varken 2 ton deplasmanlı boş gemi dolaştırmanın mantığını anlatmasın. Ülkeyi Antartika'ya taşıdıkta biz mi bilmiyoruz. Sizin için söylemiyorum.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Yasar - 24 Ocak 2021, 14:35:40
Sn Mermi’ye katılıyorum. Karakol gemisi falan boşa para harcama. Önemli olan ağır ve orta/ağır fırkateyn. Yani 4-5 bin tonluk (TF4500 gibi) ve 6-7bin tonluk fırkateyn/destroyer arası gemiler. İstif sınıfı geminin dahi açık deniz performansı kısıtlıdır. Ege denizi için Milgem ve istif sınıfı ideal gemiler. Ama hem “Carrier-Group” görevi görecek hem de hava savunması yapacak fırkateynlere ihtiyacımız var. İstif sınıfının burnu ve genel yapısı biraz değiştirilmiş görünüyor ama 105m lik su hattı boyu hala açık deniz için sıkıntılı.
16 tane Tuzla sınıfı karakol gemisi var. Güney kıyılarındakiler ayda bir sefere çıkıyor.
FAC55 yapılıyor zaten. Güdümlü mermi atan hızlı sahil muhafaza hücumbotu. Bizim coğrafyamız için ideal. Ama 10 adedin üstünde de gereksiz. Hızlı hafif korvet daha akılcı olur.
Şu an yapılması gereken, 3 adet I-sınıfının özel kesimce tezgaha konulması ve aynı anda ilk TF2000 için de ilk kaynak işleminin gerçekleştirilmesi.
Bu arada TF4500 için de üretim çalışmalarının başlatılması gerek. (Tabii para varsa)
https://www.defenceturk.net/tf-4500-hava-savunma-firkateyni (https://www.defenceturk.net/tf-4500-hava-savunma-firkateyni)
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: BATTLESTAR - 24 Ocak 2021, 14:37:29
Şu karakol gemileri boşa masraf. Üzerinde 30 mm hariç silah sistemi yok. İsrail Saar korvetler gibi birşey yapın oda aynı görevi görüyor. Ada korvetlere bile razıyım.

Gemilerde ana maliyet genelde radarlar, sensörler, sonarlar ve silahlardır. Bu gemilerin ana fikriyatı ise barışta karakol görevi yapacakları için hafif silahlandırıp savaş ihitmalinde azami 1 sene içinde silahlandırıp donanmayı desteklemektir. Geminin amacı az silahlı olması zaten anlayacağın.
Amacını zaten biliyorum Doğu Akdeniz gibi bir yerde böyle bir mantık sökmez hocam. Savaşın 1 yılı olmaz heleki doğu Akdenizde, pasifikte hadi Kanada olsan anlarım. İskandinav ülkeleri, kanada, Almanya gibi ülkeler için geçerli bu tip gemiler. Donanma ekonomik nedenlerle böyle bir proje başlatmıştır. Çünkü biz ihtiyaç kadar gemi bunduramıyoruz. 16 fırkateyn ile Rus ayısını mı dengeliyeceksin, Yunanistan, İsrail, Mısır gibi ülkelerimi dengeleyeceksin üstüne libya, somali çıktı. 16 fırkateyn şaka gibi bir sayı. Tamamen ekonomik nedenler. Bana kimse böyle bir çoğrafya'ya bu kadar fırkateyn ihtiyacı varken 2 ton deplasmanlı boş gemi dolaştırmanın mantığını anlatmasın. Ülkeyi Antartika'ya taşıdıkta biz mi bilmiyoruz. Sizin için söylemiyorum.

10 adet korveti ve 19 adet hücumbotu unuttunuz hocam. Yaklaşık 45 gemi eder. İrili ufaklı. İlerde yerli ram geldiğinde Kılıçlara takarsak zaten satcom var. Smart-s mk2 bile olmadan sadece diğer gemilerden veya kara radarlarından gelen deniz tespi verileri ile  hedeflerine bir fırkateyn gibi saldırabilirler. Ancak tabi sığ sularda.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Mermi - 24 Ocak 2021, 15:16:53
Şu karakol gemileri boşa masraf. Üzerinde 30 mm hariç silah sistemi yok. İsrail Saar korvetler gibi birşey yapın oda aynı görevi görüyor. Ada korvetlere bile razıyım.

Gemilerde ana maliyet genelde radarlar, sensörler, sonarlar ve silahlardır. Bu gemilerin ana fikriyatı ise barışta karakol görevi yapacakları için hafif silahlandırıp savaş ihitmalinde azami 1 sene içinde silahlandırıp donanmayı desteklemektir. Geminin amacı az silahlı olması zaten anlayacağın.
Amacını zaten biliyorum Doğu Akdeniz gibi bir yerde böyle bir mantık sökmez hocam. Savaşın 1 yılı olmaz heleki doğu Akdenizde, pasifikte hadi Kanada olsan anlarım. İskandinav ülkeleri, kanada, Almanya gibi ülkeler için geçerli bu tip gemiler. Donanma ekonomik nedenlerle böyle bir proje başlatmıştır. Çünkü biz ihtiyaç kadar gemi bunduramıyoruz. 16 fırkateyn ile Rus ayısını mı dengeliyeceksin, Yunanistan, İsrail, Mısır gibi ülkelerimi dengeleyeceksin üstüne libya, somali çıktı. 16 fırkateyn şaka gibi bir sayı. Tamamen ekonomik nedenler. Bana kimse böyle bir çoğrafya'ya bu kadar fırkateyn ihtiyacı varken 2 ton deplasmanlı boş gemi dolaştırmanın mantığını anlatmasın. Ülkeyi Antartika'ya taşıdıkta biz mi bilmiyoruz. Sizin için söylemiyorum.

10 adet korveti ve 19 adet hücumbotu unuttunuz hocam. Yaklaşık 45 gemi eder. İrili ufaklı. İlerde yerli ram geldiğinde Kılıçlara takarsak zaten satcom var. Smart-s mk2 bile olmadan sadece diğer gemilerden veya kara radarlarından gelen deniz tespi verileri ile  hedeflerine bir fırkateyn gibi saldırabilirler. Ancak tabi sığ sularda.
Hocam, Libya önlerinde bir ara 9 Fırkateyn'e kadar sayı çıkmıştı. 5 gemi ile Adalar, Doğu akdeniz, Karadeniz de güvenliği sağlayamayız. 4 Ada hariç korvetler ve hücumbotlar yetersiz. 40 yıllık Burak'ları halen kullanma dersindeyiz. Mar D ve 76 mm koyduğunuzda o Fırkateyn olmuyor işte. 6 Burakların değişmesi gerekirdi. Fac-55 ise uzun vadeli proje şuan Fırkateyn hariç, Ada korvetler dışında elle tutulur gemi yok. Kaldı ki Fac-55'ten Fırkateyn işini beklememek lazım. Onun görevi yüksek süratlerde görünmeden taarruz düzenlemek. Karşımızda F-16V, Rafale uçakları olan bir kuvvet var. Deniz hava kabiliyeti dahi son derece etkili. Apache, Kiowa, Seahawk gibi kabiliyetleri var. Spike Nlos alarak etkinliğini daha da artırıyor. Artık gemilerin hava savunma kabiliyetleri çok önemli.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: BATTLESTAR - 24 Ocak 2021, 15:23:49
Şu karakol gemileri boşa masraf. Üzerinde 30 mm hariç silah sistemi yok. İsrail Saar korvetler gibi birşey yapın oda aynı görevi görüyor. Ada korvetlere bile razıyım.

Gemilerde ana maliyet genelde radarlar, sensörler, sonarlar ve silahlardır. Bu gemilerin ana fikriyatı ise barışta karakol görevi yapacakları için hafif silahlandırıp savaş ihitmalinde azami 1 sene içinde silahlandırıp donanmayı desteklemektir. Geminin amacı az silahlı olması zaten anlayacağın.
Amacını zaten biliyorum Doğu Akdeniz gibi bir yerde böyle bir mantık sökmez hocam. Savaşın 1 yılı olmaz heleki doğu Akdenizde, pasifikte hadi Kanada olsan anlarım. İskandinav ülkeleri, kanada, Almanya gibi ülkeler için geçerli bu tip gemiler. Donanma ekonomik nedenlerle böyle bir proje başlatmıştır. Çünkü biz ihtiyaç kadar gemi bunduramıyoruz. 16 fırkateyn ile Rus ayısını mı dengeliyeceksin, Yunanistan, İsrail, Mısır gibi ülkelerimi dengeleyeceksin üstüne libya, somali çıktı. 16 fırkateyn şaka gibi bir sayı. Tamamen ekonomik nedenler. Bana kimse böyle bir çoğrafya'ya bu kadar fırkateyn ihtiyacı varken 2 ton deplasmanlı boş gemi dolaştırmanın mantığını anlatmasın. Ülkeyi Antartika'ya taşıdıkta biz mi bilmiyoruz. Sizin için söylemiyorum.

10 adet korveti ve 19 adet hücumbotu unuttunuz hocam. Yaklaşık 45 gemi eder. İrili ufaklı. İlerde yerli ram geldiğinde Kılıçlara takarsak zaten satcom var. Smart-s mk2 bile olmadan sadece diğer gemilerden veya kara radarlarından gelen deniz tespi verileri ile  hedeflerine bir fırkateyn gibi saldırabilirler. Ancak tabi sığ sularda.
Hocam, Libya önlerinde bir ara 9 Fırkateyn'e kadar sayı çıkmıştı. 5 gemi ile Adalar, Doğu akdeniz, Karadeniz de güvenliği sağlayamayız. 4 Ada hariç korvetler ve hücumbotlar yetersiz. 40 yıllık Burak'ları halen kullanma dersindeyiz. Mar D ve 76 mm koyduğunuzda o Fırkateyn olmuyor işte. 6 Burakların değişmesi gerekirdi. Fac-55 ise uzun vadeli proje şuan Fırkateyn hariç, Ada korvetler dışında elle tutulur gemi yok. Kaldı ki Fac-55'ten Fırkateyn işini beklememek lazım. Onun görevi yüksek süratlerde görünmeden taarruz düzenlemek. Karşımızda F-16V, Rafale uçakları olan bir kuvvet var. Deniz hava kabiliyeti dahi son derece etkili. Apache, Kiowa, Seahawk gibi kabiliyetleri var. Spike Nlos alarak etkinliğini daha da artırıyor. Artık gemilerin hava savunma kabiliyetleri çok önemli.

Elmalar, armutlar birbirine karışmış hocam. Ben platform ihtiyacı yok demiyorum. Ancak açık denizde gerçekleşmeyecek bir muharebe de saydığım gemileride yabana atma derim. Ha bilirsin ben asla ufak gemi yapma taraftarı bir insan değilim. Hücumbota karşıyım mesela ama elde bu varken, hafife almamak lazım.

1x Hisar-rf destekli ve filonun hava ve anti denizaltı güvenliğini sağlayan ada sınıfı ve 4 satcomlu hücumbottan oluşan yüksek hareket kabiliyetli avcı filolar yakın sularda terör estirebilir.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Mermi - 24 Ocak 2021, 15:52:24
Şu karakol gemileri boşa masraf. Üzerinde 30 mm hariç silah sistemi yok. İsrail Saar korvetler gibi birşey yapın oda aynı görevi görüyor. Ada korvetlere bile razıyım.

Gemilerde ana maliyet genelde radarlar, sensörler, sonarlar ve silahlardır. Bu gemilerin ana fikriyatı ise barışta karakol görevi yapacakları için hafif silahlandırıp savaş ihitmalinde azami 1 sene içinde silahlandırıp donanmayı desteklemektir. Geminin amacı az silahlı olması zaten anlayacağın.
Amacını zaten biliyorum Doğu Akdeniz gibi bir yerde böyle bir mantık sökmez hocam. Savaşın 1 yılı olmaz heleki doğu Akdenizde, pasifikte hadi Kanada olsan anlarım. İskandinav ülkeleri, kanada, Almanya gibi ülkeler için geçerli bu tip gemiler. Donanma ekonomik nedenlerle böyle bir proje başlatmıştır. Çünkü biz ihtiyaç kadar gemi bunduramıyoruz. 16 fırkateyn ile Rus ayısını mı dengeliyeceksin, Yunanistan, İsrail, Mısır gibi ülkelerimi dengeleyeceksin üstüne libya, somali çıktı. 16 fırkateyn şaka gibi bir sayı. Tamamen ekonomik nedenler. Bana kimse böyle bir çoğrafya'ya bu kadar fırkateyn ihtiyacı varken 2 ton deplasmanlı boş gemi dolaştırmanın mantığını anlatmasın. Ülkeyi Antartika'ya taşıdıkta biz mi bilmiyoruz. Sizin için söylemiyorum.

10 adet korveti ve 19 adet hücumbotu unuttunuz hocam. Yaklaşık 45 gemi eder. İrili ufaklı. İlerde yerli ram geldiğinde Kılıçlara takarsak zaten satcom var. Smart-s mk2 bile olmadan sadece diğer gemilerden veya kara radarlarından gelen deniz tespi verileri ile  hedeflerine bir fırkateyn gibi saldırabilirler. Ancak tabi sığ sularda.
Hocam, Libya önlerinde bir ara 9 Fırkateyn'e kadar sayı çıkmıştı. 5 gemi ile Adalar, Doğu akdeniz, Karadeniz de güvenliği sağlayamayız. 4 Ada hariç korvetler ve hücumbotlar yetersiz. 40 yıllık Burak'ları halen kullanma dersindeyiz. Mar D ve 76 mm koyduğunuzda o Fırkateyn olmuyor işte. 6 Burakların değişmesi gerekirdi. Fac-55 ise uzun vadeli proje şuan Fırkateyn hariç, Ada korvetler dışında elle tutulur gemi yok. Kaldı ki Fac-55'ten Fırkateyn işini beklememek lazım. Onun görevi yüksek süratlerde görünmeden taarruz düzenlemek. Karşımızda F-16V, Rafale uçakları olan bir kuvvet var. Deniz hava kabiliyeti dahi son derece etkili. Apache, Kiowa, Seahawk gibi kabiliyetleri var. Spike Nlos alarak etkinliğini daha da artırıyor. Artık gemilerin hava savunma kabiliyetleri çok önemli.

Elmalar, armutlar birbirine karışmış hocam. Ben platform ihtiyacı yok demiyorum. Ancak açık denizde gerçekleşmeyecek bir muharebe de saydığım gemileride yabana atma derim. Ha bilirsin ben asla ufak gemi yapma taraftarı bir insan değilim. Hücumbota karşıyım mesela ama elde bu varken, hafife almamak lazım.

1x Hisar-rf destekli ve filonun hava ve anti denizaltı güvenliğini sağlayan ada sınıfı ve 4 satcomlu hücumbottan oluşan yüksek hareket kabiliyetli avcı filolar yakın sularda terör estirebilir.
Terör estirir de nerede terör estirir ? Yunan Viper ve IRST/Aesa kabiliyetli Rafale uçakları ile TAMSO deniz harekâtı taktik hava desteği verirken kimin terör ettireceğini tahmin etmek zor olmasa gerek. Şuanda Yunanistân son hamlesi ile hava taarruz kabiliyeti 3x oldu resmen. Buraklar, hücumbotlar inanın artık hiç önemi kalmadı. En azında benim fikrim böyle.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: BATTLESTAR - 24 Ocak 2021, 16:27:40
Şu karakol gemileri boşa masraf. Üzerinde 30 mm hariç silah sistemi yok. İsrail Saar korvetler gibi birşey yapın oda aynı görevi görüyor. Ada korvetlere bile razıyım.

Gemilerde ana maliyet genelde radarlar, sensörler, sonarlar ve silahlardır. Bu gemilerin ana fikriyatı ise barışta karakol görevi yapacakları için hafif silahlandırıp savaş ihitmalinde azami 1 sene içinde silahlandırıp donanmayı desteklemektir. Geminin amacı az silahlı olması zaten anlayacağın.
Amacını zaten biliyorum Doğu Akdeniz gibi bir yerde böyle bir mantık sökmez hocam. Savaşın 1 yılı olmaz heleki doğu Akdenizde, pasifikte hadi Kanada olsan anlarım. İskandinav ülkeleri, kanada, Almanya gibi ülkeler için geçerli bu tip gemiler. Donanma ekonomik nedenlerle böyle bir proje başlatmıştır. Çünkü biz ihtiyaç kadar gemi bunduramıyoruz. 16 fırkateyn ile Rus ayısını mı dengeliyeceksin, Yunanistan, İsrail, Mısır gibi ülkelerimi dengeleyeceksin üstüne libya, somali çıktı. 16 fırkateyn şaka gibi bir sayı. Tamamen ekonomik nedenler. Bana kimse böyle bir çoğrafya'ya bu kadar fırkateyn ihtiyacı varken 2 ton deplasmanlı boş gemi dolaştırmanın mantığını anlatmasın. Ülkeyi Antartika'ya taşıdıkta biz mi bilmiyoruz. Sizin için söylemiyorum.

10 adet korveti ve 19 adet hücumbotu unuttunuz hocam. Yaklaşık 45 gemi eder. İrili ufaklı. İlerde yerli ram geldiğinde Kılıçlara takarsak zaten satcom var. Smart-s mk2 bile olmadan sadece diğer gemilerden veya kara radarlarından gelen deniz tespi verileri ile  hedeflerine bir fırkateyn gibi saldırabilirler. Ancak tabi sığ sularda.
Hocam, Libya önlerinde bir ara 9 Fırkateyn'e kadar sayı çıkmıştı. 5 gemi ile Adalar, Doğu akdeniz, Karadeniz de güvenliği sağlayamayız. 4 Ada hariç korvetler ve hücumbotlar yetersiz. 40 yıllık Burak'ları halen kullanma dersindeyiz. Mar D ve 76 mm koyduğunuzda o Fırkateyn olmuyor işte. 6 Burakların değişmesi gerekirdi. Fac-55 ise uzun vadeli proje şuan Fırkateyn hariç, Ada korvetler dışında elle tutulur gemi yok. Kaldı ki Fac-55'ten Fırkateyn işini beklememek lazım. Onun görevi yüksek süratlerde görünmeden taarruz düzenlemek. Karşımızda F-16V, Rafale uçakları olan bir kuvvet var. Deniz hava kabiliyeti dahi son derece etkili. Apache, Kiowa, Seahawk gibi kabiliyetleri var. Spike Nlos alarak etkinliğini daha da artırıyor. Artık gemilerin hava savunma kabiliyetleri çok önemli.

Elmalar, armutlar birbirine karışmış hocam. Ben platform ihtiyacı yok demiyorum. Ancak açık denizde gerçekleşmeyecek bir muharebe de saydığım gemileride yabana atma derim. Ha bilirsin ben asla ufak gemi yapma taraftarı bir insan değilim. Hücumbota karşıyım mesela ama elde bu varken, hafife almamak lazım.

1x Hisar-rf destekli ve filonun hava ve anti denizaltı güvenliğini sağlayan ada sınıfı ve 4 satcomlu hücumbottan oluşan yüksek hareket kabiliyetli avcı filolar yakın sularda terör estirebilir.
Terör estirir de nerede terör estirir ? Yunan Viper ve IRST/Aesa kabiliyetli Rafale uçakları ile TAMSO deniz harekâtı taktik hava desteği verirken kimin terör ettireceğini tahmin etmek zor olmasa gerek. Şuanda Yunanistân son hamlesi ile hava taarruz kabiliyeti 3x oldu resmen. Buraklar, hücumbotlar inanın artık hiç önemi kalmadı. En azında benim fikrim böyle.

Çok fazla panik yapıyorsun hocam. Söz konusu batmış bir ülke ve henüz tek elle tutulur gelişme ilk modernizeli F-16'ların uçuş testlerine başlaması. E bizim Özgür uzun zamandır uçuyor zaten.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Mermi - 24 Ocak 2021, 16:48:56
Şu karakol gemileri boşa masraf. Üzerinde 30 mm hariç silah sistemi yok. İsrail Saar korvetler gibi birşey yapın oda aynı görevi görüyor. Ada korvetlere bile razıyım.

Gemilerde ana maliyet genelde radarlar, sensörler, sonarlar ve silahlardır. Bu gemilerin ana fikriyatı ise barışta karakol görevi yapacakları için hafif silahlandırıp savaş ihitmalinde azami 1 sene içinde silahlandırıp donanmayı desteklemektir. Geminin amacı az silahlı olması zaten anlayacağın.
Amacını zaten biliyorum Doğu Akdeniz gibi bir yerde böyle bir mantık sökmez hocam. Savaşın 1 yılı olmaz heleki doğu Akdenizde, pasifikte hadi Kanada olsan anlarım. İskandinav ülkeleri, kanada, Almanya gibi ülkeler için geçerli bu tip gemiler. Donanma ekonomik nedenlerle böyle bir proje başlatmıştır. Çünkü biz ihtiyaç kadar gemi bunduramıyoruz. 16 fırkateyn ile Rus ayısını mı dengeliyeceksin, Yunanistan, İsrail, Mısır gibi ülkelerimi dengeleyeceksin üstüne libya, somali çıktı. 16 fırkateyn şaka gibi bir sayı. Tamamen ekonomik nedenler. Bana kimse böyle bir çoğrafya'ya bu kadar fırkateyn ihtiyacı varken 2 ton deplasmanlı boş gemi dolaştırmanın mantığını anlatmasın. Ülkeyi Antartika'ya taşıdıkta biz mi bilmiyoruz. Sizin için söylemiyorum.

10 adet korveti ve 19 adet hücumbotu unuttunuz hocam. Yaklaşık 45 gemi eder. İrili ufaklı. İlerde yerli ram geldiğinde Kılıçlara takarsak zaten satcom var. Smart-s mk2 bile olmadan sadece diğer gemilerden veya kara radarlarından gelen deniz tespi verileri ile  hedeflerine bir fırkateyn gibi saldırabilirler. Ancak tabi sığ sularda.
Hocam, Libya önlerinde bir ara 9 Fırkateyn'e kadar sayı çıkmıştı. 5 gemi ile Adalar, Doğu akdeniz, Karadeniz de güvenliği sağlayamayız. 4 Ada hariç korvetler ve hücumbotlar yetersiz. 40 yıllık Burak'ları halen kullanma dersindeyiz. Mar D ve 76 mm koyduğunuzda o Fırkateyn olmuyor işte. 6 Burakların değişmesi gerekirdi. Fac-55 ise uzun vadeli proje şuan Fırkateyn hariç, Ada korvetler dışında elle tutulur gemi yok. Kaldı ki Fac-55'ten Fırkateyn işini beklememek lazım. Onun görevi yüksek süratlerde görünmeden taarruz düzenlemek. Karşımızda F-16V, Rafale uçakları olan bir kuvvet var. Deniz hava kabiliyeti dahi son derece etkili. Apache, Kiowa, Seahawk gibi kabiliyetleri var. Spike Nlos alarak etkinliğini daha da artırıyor. Artık gemilerin hava savunma kabiliyetleri çok önemli.

Elmalar, armutlar birbirine karışmış hocam. Ben platform ihtiyacı yok demiyorum. Ancak açık denizde gerçekleşmeyecek bir muharebe de saydığım gemileride yabana atma derim. Ha bilirsin ben asla ufak gemi yapma taraftarı bir insan değilim. Hücumbota karşıyım mesela ama elde bu varken, hafife almamak lazım.

1x Hisar-rf destekli ve filonun hava ve anti denizaltı güvenliğini sağlayan ada sınıfı ve 4 satcomlu hücumbottan oluşan yüksek hareket kabiliyetli avcı filolar yakın sularda terör estirebilir.
Terör estirir de nerede terör estirir ? Yunan Viper ve IRST/Aesa kabiliyetli Rafale uçakları ile TAMSO deniz harekâtı taktik hava desteği verirken kimin terör ettireceğini tahmin etmek zor olmasa gerek. Şuanda Yunanistân son hamlesi ile hava taarruz kabiliyeti 3x oldu resmen. Buraklar, hücumbotlar inanın artık hiç önemi kalmadı. En azında benim fikrim böyle.

Çok fazla panik yapıyorsun hocam. Söz konusu batmış bir ülke ve henüz tek elle tutulur gelişme ilk modernizeli F-16'ların uçuş testlerine başlaması. E bizim Özgür uzun zamandır uçuyor zaten.
En kötü senaryo göz önünde bulundurularak hazırlanmak lazım. Benim söylediklerim yapılabilir şeyler. 6 burak yerine 6 korvet ile doldurulabilir. Biden geldi dış politikada bizi köşeye sıkıştırmak için ellerinden geleni yapacaklar. Bu korsan saldırısı bile birilerinin işi olabilir. Bütün Firkateynleri modernize edip Israil korveleri kadar etkili 6 korvet ile donanmayı desteklemek lazım. Uçuk birşey söylemiyorum. Korvetler özel tersanede üretilebilir ek olara. Mevcut projeler kesintiye uğramaz. Yeni bir platform yapmıyoruz.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: serkan1976 - 24 Ocak 2021, 20:10:16
Zaten Ada sınıfı korvet ile İ sınıfı fırkateyn aynı kalibre... Draft'ları birbirine yakın...

Korveti bırakıp 12 kadar İ sınıfı üretmek lazım ,
 zaten Cumhurbaşkanı İ sınıfı sayısının 9'a kadar artacağını söylemişti... (Aslında 20 bile az ama parasızlık işte...)
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: tumucin - 24 Ocak 2021, 20:26:10
Türk milletinin iki hayali vardir

1 atom bombamizin olmasi

2 ucak gemimizin olmasi   hedef  2030
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Yasar - 25 Ocak 2021, 03:34:08
Zaten Ada sınıfı korvet ile İ sınıfı fırkateyn aynı kalibre... Draft'ları birbirine yakın...

Korveti bırakıp 12 kadar İ sınıfı üretmek lazım ,
 zaten Cumhurbaşkanı İ sınıfı sayısının 9'a kadar artacağını söylemişti... (Aslında 20 bile az ama parasızlık işte...)

Evet Sn serkan1976; 15 cm draft farkı var. Ama bu yeni denize inen gemide burun yapısı farklı. Açık deniz dalga performansı biraz daha iyi olabilir. Sanki ilk düşünülen tasarımla biraz oynanmış gibi. O bakımdan Corvette olarak daha küçük ve hızlı 1200 tonluk 45 -50 knot hızı olan 75-80 metrelik gemiler yapılmalı. Ancak Akdeniz’de 8.44 metrelik dalgalar ölçülmüş. Seastate 5 denilen kötü denizdeki dalga boyu 2.5-4 metre arası oluyor. Bu gemide maximum seastate 5’de denizde görev yapabiliyor. Yani kıyıdan çok uzaklarda fazla dalgalı denizde operasyon yapabilecek kapasitede değil.

http://www.bom.gov.au/marine/knowledge-centre/reference/waves.shtml (http://www.bom.gov.au/marine/knowledge-centre/reference/waves.shtml)

Bizdeki gabyalara bakarsanız 6.5 m draftı var ve 138m boyda. Bu gemilerin açık deniz performansı daha iyi olacaktır.
Tabii geminin genel yapısal tasarımıda önemli. Örneğin 3.60m’lik draftıyla 80m lik boyuyla Burak sınıfı Corvette, yapısal olarak güçlü inşa edildiği için okyanusa uygun bir gemi.
Daha çok i sınıfı yerine 150m boyunda 4500 tonluk tf4500 fırkateyni lazım bize.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: serkan1976 - 25 Ocak 2021, 07:53:35
İ sınıfı açık denizlerde Tcg Anadolu'ya escortluk yapmayacak mı? İ sınıfının bir görevi de bu değil mi?
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: BATTLESTAR - 25 Ocak 2021, 11:45:53
Arkadaşlar ada sınıfının aden körfezine tek başına gidip gümbür gümbür görev yaptığını biliyorsunuz değil mi ?
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: serkan1976 - 25 Ocak 2021, 12:44:15
TCG Anadolu , Okyanuslarda veya Akdeniz'de 2 Gabya , 2 İ sınıfı ,1 denizaltı ile göreve çıkacaktır...
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Mermi - 25 Ocak 2021, 13:24:51
Gemi fazla oluşu yanıltmasın bizi. 4 gemi var ama bu gemiler 1 gemi dahi etmiyor. Sonuçta bu gemiyi terör örgütüne veya Libya gibi askercikler için düşünmeyelim. Görev gücü çok başka birşeydir. En kötü senaryolara göre oluşturulur. Bu görev gücü mâlesef yeterli değil.

2x Gabya Sm-1 zaten miladını dolduran bir silah. Satüre ve denizi yalayarak gelen gemisavar füzelerine karşı çok başarısız.

2x Gayba için 2x8 ESSM 16 VLS
2x I-Frkateyn 2x16 ESSM 32 VLS
Toplamda 48 VLS

Görüldüğü gibi 4 Fırkateyn sadece 48 VLS ediyor. Arleig burkeleri geçtim. Alvaro de bazan gibi ortalama bir hava savunma harbi gemisi bile, 48 VLS var zaten. Artı olaralta güçlü radarı ve Sm-2 block 3 120+ km hava savunma füzesi mevcut. Bunlara hiç değinmeden. 4 gemi ile 1 destroyer'in yaptığı işi bile yapamıyoruz. Görev kuvveti oluşturmak çok zor iştir. Binlerce Km ötede her türlü saldırı senaryosuna göre hazırlıklı olmak gerekir. İ Sınıfı gemiler ancak destek amaçlı olur. Mutlaka en kötüsünden Alvaro de bazan gibi 2x gemi şart.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: serkan1976 - 25 Ocak 2021, 13:41:19
Hocam Arleig Burke , Alvaro Malvaro yok eldekiler bunlar... TF-2000 gelene kadar bunlarla idare edilecek... TF-4500 veya TF-100 de gelmeyecek...Para yok...

Eldekiler dediğiniz gibi çok eski maalesef...Hele Gabya'lar büyük gayretlerle yüzdürülmeye çalışılıyor...Zaten 30 sene ABD'nin kullandığı hurdaya ayırdıklarının içinden durumu nispeten iyi olanlardan seçilenler... Allah Rahmet eylesin Muavenet olayının utancıyla ABD'nin verdiği gemiler... Bölge hava savunması yapacak gemimiz bunlar...Adamlar sm-2 bile vermiyor....


İ sınıfı + TF-2000 bizim donanma gücümüz hepsi bu...En azından istediğimiz kadar üretiriz...Kimsenin ağız kokusunu çekmeyiz...
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Yasar - 25 Ocak 2021, 14:13:34
Sn serksn1976,
İşte o zaman soracağız; niye TCG Anadolu’yu yaptık diye.
Üzerine koyacak helikopteri yok! Uçağı da vermiyorlar. Koruması yetersiz. Süs diye mi yaptık?
Öbür forumdaki bir arkadaşın enteresan bir önerisi vardı. Burada paylaşacağım;
Japonların helikopter gemilerine bakarsanız adamlar bunları güdümlü füze destroyeri haline çevirmişler. Hyuga sınıfı en güzel örneği.
16 hücreli VLS
16 ESSM
12 denizaltı savar füze.
6 torpido atar
Phallanx cwis vs vs
https://www.naval-technology.com/projects/hyuga-class/ (https://www.naval-technology.com/projects/hyuga-class/)

Biz de TCG Anadolu’yu bu şekilde revize edebilir dev bir destroyer haline çevirebiliriz. Hava savunma füzeleri , Atmaca , Bora , TRG300 ile doldururuz gemiyi. Yüzen kale haline getiririz.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: serkan1976 - 25 Ocak 2021, 14:49:16
ANADOLU'YU YAPARKEN f-35B gelecek diye hesap ettik...

Ama mevcut durumda ne yapacaklar bekleyip görmek lazım... En nihayetinde dediğiniz gibi gezici bir üsse dönüştürürüz...

Hava savunma füzemiz , karadan karaya Bora olduktan sonra yükle bunları TCG Anadolu üzerine nerede ihtiyaç varsa yanaştırıver o kıyılara... Arleigh Burke gibi kullan...


Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: SKYWOLF - 25 Ocak 2021, 16:03:15
2x Gabya Sm-1 zaten miladını dolduran bir silah.

miat:
Miat nedir? Miadı dolmak ne demektir? Anlamları

Bir şeyin yerine yenisinin verilebilmesi için kabul edilmiş bulunan süre, kullanma süresi.
Asker botu miatlıdır, miadı altı aydır.
Bir şeyin yapılması için tanınan süre.
Çok da uzun bir miat tanımıyordu.
Vade bitimi, son kullanım tarihi.
Önce pilini değiştir. Sonra aç kapat. Yine de çalışmıyorsa miadı dolmuştur.

_____________________________________________________
© Kaynak: https://www.lafsozluk.com/2015/03/miat-nedir-miadi-dolmak-ne-demektir.html (https://www.lafsozluk.com/2015/03/miat-nedir-miadi-dolmak-ne-demektir.html)
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Gökbörü - 25 Ocak 2021, 16:03:25
Eldeki gemilere, donanimlarina, modernizasyon, uretim planlamalarina ve hizina bakildiginda sanirim temel amac Adalar denizi ve dogu akdenizde biraz olsun caydiricilik saglamak ve elden geldigince savunma yapmak.

Birlesik bir guce (mesela bir Misir+Yunanistan+BAE) karsi Dogu Akdenize acilip ustunluk saglamak, ya da Akdenizin genelinde ustunluk saglamak gibi bir dusunce yok, ya da bu dusunce oncelik sirasinda degil.

Ozetle, Mavi Vatani "genisletmek" degil, "korumak"

Herhalde is ciddiye bindiginde boyle bir birlesik gucun olusmayacagina ve bir catismanin cikmayacagina eldeki verilelere bakarak kanaat getiriyorlar..

TCG Anadoluya gelirsek, isin icinde biraz "pazarlama" da var. Baris zamaninda bir filoyu ziyaret icin cesitli ulkelere gonderip hem bayrak gostermek hemde savunma sanayi urunlerinin reklamini yapmak.

Birde "kervan yolda duzulur" olayi var tabii bize ozgu. Gemi bir yapilsin, ustune nasil olsa eklenir. Esasen cok da yanlis degil. Esas olan, ne kadar hizli ve nelerin eklenecegi..
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: BATTLESTAR - 07 Şubat 2021, 02:40:32
Şöyle bir düşününce Türk Donanması'nın en hayati dört projesi ; Siper, Mdas/soğuk atım, Hisar-o Rf, atmaca blok 2.
Diyebilirsiniz ki hocam nasıl ya ? Gemiler eski, dikey atım kabiliyetleri eksik, Anadoluyu koruyacak gemi yok.
Var. Gemi var. Türk Deniz Kuvvetlerine göre var. Ne var Gabya var diyor her seferinde yetkililer. Demekki bu gemilerden bir beklenti ve bir plan var.

Şimdi sene 2023. Üstte saydığım mühimmatlar ve Tcg İstanbul hizmete girmiş olsun.(Ki planlanan bu.)

Bizim elimizde şu an ;

4 adet smart-s mk2- genesis- 8x vls'ye sahip gabya var.
2 adet smart-s mk2- genesis- 16x vls'ye sahip barbaros var.
1 adette hazar-3d- genesis advent- 16x vls'ye sahip İ sınıfı var.

Diğerleri dursun bir kenarda.

(https://i.ibb.co/7kgJYKn/gabya3.jpg)

Şimdi arkadaşlar Siper geldiğinde 8 siperi gabyaların 8 vls'sine yerleştirebiliriz. Eğer Sm-1 eski orta menzile yetmez. Hızlı ve modern bir anti gemi füzesi avcısı lazım denirse üstteki fotoda görülen köprü ile mk-13 atıcısının arasındaki bölüme meşhur soğuk atım lançeri ile hisar-rf veya hisar a+ (eğer ir güdüm istenirse) eklenebilir. En az 16 adet eklenmesi için yer var.

Örneğin ingilizlerin soğuk atım Camm lançerleri ;

(https://i.ibb.co/LY6HZbV/wyhtqgekln731.jpg)

Ha denilebilir geminin ağırlık oranı vs. O zaman mk13'deki sm-1'leri eksiltirsin. Ama bir Camm füzesi soğuk atım lançeri ile 250 kg. 16 füze 5-6 ton eder. Gemi 4100 ton.

Ben olsam geminin hava savunma füze konfigürasyonunu 6x Siper,(6'sı mk41 vls'de), 24 Hisar-O Rf (8 adeti mk-41 2 gözünde quadpack + 16 soğuk atım lançerde) + yettiği kadarda Sm-1 eklenebilir.

Siper sayısını az bulabilirsiniz sakin olun devamını okuyun.

(https://i.ibb.co/xsQmTjc/cemaligggggggg.jpg)

Şimdi bizim aynı zamanda  smart-s mk2- genesis- 16x vls'ye sahip 2 adet barbaros ve 1 adet İ sınıfı var. Barbaros Mlu bir yana bunlarda oldukça işe yarar gemilerdir. Bu gemileride 10x Siper + 24x Hisar-rf/essm + 16 atmaca (8x blok 1 + 8x blok 2) ile kullanabiliriz.

---------
Bunun dışında Genel Maksat gemisi amaçlı kullanabileceğimiz 4 Yavuz ve 2 8x vls + smart-s mk2 + genesisli Barbaros var. 4 adette genesisli gabya var.
----------
Yine Denizaltı savunma harbi amaçlı 4 milgem + 6 modernizeli burak olacak.

--------------------------------
 
2023 itibari ile ;

1x İ sınıfı/ Barbaros AAW
1x Gabya AAW
2x Barbaros 8 vls/yavuz Genel Maksat
1x Milgem Denizaltı Savunma Harbi

Gemilerinden oluşan üstte bahsettiğim konfigürasyonda 3 filo kurulabilir.

Bu filolar toplamda ;

16x Siper
24x İ/Barbaros - 8x Yavuz(belki hisar eklenir) - 32x Barbaros (8vls) totalde 84 hisar-rf/essm.
8x atmaca blok 2 kara saldırı seyir füzesi

vd. silahlara sahip olacak. Filolardan birisi +1 Gabya alacağından 22 Sipere çıkıyor. Bu filo da Anadoluyu koruyacaktır.

Bunun dışında 4 gabya ve 6 Burak sınıfıda artıyor. Bunlar yedek gemi olarak da kalabilir veyahut 1 gabya 2 buraktan oluşan 3 yardımcı filo kurulup bu ilk 3 kıta sahanlığı filosunun emrine verilebilir.

Kısa bir hatırlatma, bu gemiler hava hedeflerini smart-s mk2 ile tespit edip menzile girdiklerinde Siper'i ateşleyip üstlerindeki atış kontrol radarı ile yarı yola kadar güdebilir. Hatta ekstradan 100-120 km menzilli x band Mar-d'de eklenirse daha olaya hakim bir hava savunma gemisi olur.

(https://i.ibb.co/0BmXbTk/asa.jpg)

Bu konfigürasyondaki gemilerin kapsam alanlarına üstten bakabilirsiniz. Sarı daireler smart-s mk2 menzili, büyük kırmızı daire mar-d ve muhtemel siper menzili, ufak kırmızı daireler de gemiler.

----------------------------------------------------------------------
Diğer yandan biz bu filoyu sadece 4-5 sene kullanması gerekiyor.  Zaten şu anki planlamalara göre 2027-2028'de 3 İ sınıfı ve 1 adet Tf-2000 gelmiş olacak 6 adet Type-214'de gelmiş olacak. Elimiz çok ciddi anlamda rahatlamış olacak. Diğer yandan Atmaca blok 2 yi denizaltılardan atabilirsek kara saldırı kabiliyetimiz daha da artar.

Kısaca 2023'e kadar ilk satırlarda bahsettiğim silahları tamamlarsak durumu kurtarabiliriz. Çünkü ne fremm'in ne type 26'nın nede la fayette'nin silahları, radarı(İtalyan Fremmleri dışında) ve savaş yönetim sistemleri bu gemilerdekinden çok daha iyi değil. Benzer seviyede.

 
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: カメせ - 07 Şubat 2021, 02:50:33
Alıntı
Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı:
(https://pbs.twimg.com/media/EtlKtC4XYAECAUj?format=jpg&name=medium)
Bizim LM-2500, LM-500 gibi gaz türbinleri ve dizel makinalar üretmemiz lazım.

Ukrayna bunun için çok önemli bir fırsattır. Rusya da dizel makinalar için bir fırsattır. Ukrayna, Rusya, Çin, Hindistan, Güney Kore ile çalışılmalı. Bizim açmazımız makinalar. Bunları yaparsak iş kopar.

İzmir Aliağa'ya sökülmek üzere İngiliz uçak gemileri gelmişti.

Biz bunlarla oynayabilirdik. Bunlar satılan ürünlerdi. Satılamayınca hurdaya ayrıldılar.

Bizde şu var: Ya mükemmel olacak, ya olmayacak. Hayır, böyle birşey yok.

Mükemmeli ararken mümkünü kaçırıyoruz biz.

İngiliz uçak gemilerini hurda fiyatına alsaydık. Bunları inceleseydik. Gemiler çalışır vaziyette geldi.youtu.be/KB6nQSbYxJo (http://youtu.be/KB6nQSbYxJo)https://mobile.twitter.com/Defence_Turk/status/1358086259055489025
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: mavi1991 - 07 Şubat 2021, 10:29:19
Komutan çok güzel konuşmuş
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: serkan1976 - 07 Şubat 2021, 11:38:59
Vallahi ben bu forumda tek şey gördüm  , tek şey öğrendim...

Çok yatmışız.........çooookkk.

Hele sadece 80-90'ları hatırladığım , 80 öncesini hatırlamadığım için sallamak istemiyorum ama özellikle 90'lı yıllar tam rezalet...
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: tumucin - 07 Şubat 2021, 12:07:16
Gezgini bir görsek daha iyi olurdu

Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: fırtına06 - 07 Şubat 2021, 12:14:39
Vallahi ben bu forumda tek şey gördüm  , tek şey öğrendim...

Çok yatmışız.........çooookkk.

Hele sadece 80-90'ları hatırladığım , 80 öncesini hatırlamadığım için sallamak istemiyorum ama özellikle 90'lı yıllar tam rezalet...

Bunun bence en önemli nedeni NATO üyeliği ve ABD'ye körü körüne bağlanmamız oldu maalesef. Tabi eskilere dayanan Marshall Planı ve Truman Doktrini gibi sebeplerde var. Bu iki plana o zamanki Sovyet tehditi olmasaydı dahil olmayacaktık fakat Türkiye o zamanlar Kurtuluş Savaşı'ndan çıkalı 20 küsür yıl olmuş ve gücünü yeni yeni toplamaya çalışıyordu mecbur kaldı.

Kıbrıs Barış Harekatı nedeniyle ülkemize uygulanan ambargolar sayesinde savunma sanayimizin temelleri atılmış oldu. Tabi bu durum geçince yine sıkı bir ABD müttefiki haline geldik.

90'lı yıllara gelecek olursak, Körfez krizi sırasında bize bir sürü silah hibe edildi örnek verecek olursak Dünya'da envanterinde en çok M-60 tankı bulunan ülkelerden biri olmamızın sebebi de budur. Hazırcılığa böyle alışınca da geç kalmış olduk. Ne zaman savunma sanayi alanında bir şeyler yapmaya kalksak önümüze engeller çıkartıldı bu da bir etken.

Bu durum bizim 2. Körfez Savaşı sırasında  Irak'ı  işgal etmek için ABD askerlerinin ülkemize girmesini engellememizle değişti. TBMM bu amaçla hazırlanan tezkereyi reddedince ABD'nin gerçek yüzüyle yavaş yavaş karşılaşmaya başladık. Gerisini hepimiz biliyoruz zaten 2000'll yıllardan itibaren savunma sanayinde bir şahlanış başladı.

Toparlayacak olursak zararın neresinden dönerek kardır  lafı bize tam uyuyor. Bence hala çok geç değil yavaş olsakta çok güzel ilerliyoruz inşallah bu böyle devam edecek.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Partikül - 07 Şubat 2021, 12:50:26
Vallahi ben bu forumda tek şey gördüm  , tek şey öğrendim...

Çok yatmışız.........çooookkk.

Hele sadece 80-90'ları hatırladığım , 80 öncesini hatırlamadığım için sallamak istemiyorum ama özellikle 90'lı yıllar tam rezalet...

Bunun bence en önemli nedeni NATO üyeliği ve ABD'ye körü körüne bağlanmamız oldu maalesef. Tabi eskilere dayanan Marshall Planı ve Truman Doktrini gibi sebeplerde var. Bu iki plana o zamanki Sovyet tehditi olmasaydı dahil olmayacaktık fakat Türkiye o zamanlar Kurtuluş Savaşı'ndan çıkalı 20 küsür yıl olmuş ve gücünü yeni yeni toplamaya çalışıyordu mecbur kaldı.

NATO' ya giriş sebebi olarak Sovyet tehdidi gösterile geldiği için, zamanında bu konu üzerinde biraz araştırmıştım. Ve ulaştığım kanaat odur ki, zamanın Mandacı/Himayecileri Sovyet tehdidini abartmak suretiyle millete Amerikan Mandasını kabul etmişlerdir. Aksi taktirde, Kurtuluş Savaşından zaferle çıkmış millete Mandacılığı nasıl kabul ettirebilirlerdi ki!?

Bana göre Türk milletine çok büyük bir ihanet vardır. Zaten Atatürk' ün silah arkadaşlarının kahır ekseriyeti MANDACILIĞI savunuyordu. İş o silah arkadaşlarına kalsaydı, zaten Kurtuluş Savaşı da olmayacaktı. Kelli felli silah arkadaşlarından neredeyse tamamına yakını, Kurtuluş Savaşının başarılabileceğine zerre kadar inanmıyordu. Onların tek derdi, Padişahlığı ve Hilafeti onurlu bir  şekilde yaşatacak minimum ölçülerde bir toprak parçasıydı... Bu şartlar yerine getirilebildiği vakit, başka bir ülkenin himayesinde yaşamaya dünden razıydılar. İşte Mustafa Kemal Atatürk, kendi silah arkadaşlarıyla didişe didişe, mücadele ede ede gerçek kurtuluş yolunu büyük Türk milletine kabul ettirmiştir. Ve millet de ona inanmıştır... Çünkü mazisinde büyük zaferler bulunuyordu ve vatan topraklarını en müşkül durumdayken bile kurtarmasını bilmişti. Millet bu geçmiş görmüştü ve biliyordu. İşte Atatürk' ün mandacı silah arkadaşları işbu gerçeği ve Ataürk' ün büyüklüğünü bildikleri için  Atatürk' ün büyüklüğü karşısında daha fazla duramadılar. Ta ki Atatürk ölene kadar..! Öldükten sonra bütün mandacılar bir araya gelerek Tam Bağımsız Türkiye' yi Amerikan Mandası altına soktular.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Yasar - 07 Şubat 2021, 13:59:38
Vallahi ben bu forumda tek şey gördüm  , tek şey öğrendim...

Çok yatmışız.........çooookkk.

Hele sadece 80-90'ları hatırladığım , 80 öncesini hatırlamadığım için sallamak istemiyorum ama özellikle 90'lı yıllar tam rezalet...

Bunun bence en önemli nedeni NATO üyeliği ve ABD'ye körü körüne bağlanmamız oldu maalesef. Tabi eskilere dayanan Marshall Planı ve Truman Doktrini gibi sebeplerde var. Bu iki plana o zamanki Sovyet tehditi olmasaydı dahil olmayacaktık fakat Türkiye o zamanlar Kurtuluş Savaşı'ndan çıkalı 20 küsür yıl olmuş ve gücünü yeni yeni toplamaya çalışıyordu mecbur kaldı.

NATO' ya giriş sebebi olarak Sovyet tehdidi gösterile geldiği için, zamanında bu konu üzerinde biraz araştırmıştım. Ve ulaştığım kanaat odur ki, zamanın Mandacı/Himayecileri Sovyet tehdidini abartmak suretiyle millete Amerikan Mandasını kabul etmişlerdir. Aksi taktirde, Kurtuluş Savaşından zaferle çıkmış millete Mandacılığı nasıl kabul ettirebilirlerdi ki!?

Bana göre Türk milletine çok büyük bir ihanet vardır. Zaten Atatürk' ün silah arkadaşlarının kahır ekseriyeti MANDACILIĞI savunuyordu. İş o silah arkadaşlarına kalsaydı, zaten Kurtuluş Savaşı da olmayacaktı. Kelli felli silah arkadaşlarından neredeyse tamamına yakını, Kurtuluş Savaşının başarılabileceğine zerre kadar inanmıyordu. Onların tek derdi, Padişahlığı ve Hilafeti onurlu bir  şekilde yaşatacak minimum ölçülerde bir toprak parçasıydı... Bu şartlar yerine getirilebildiği vakit, başka bir ülkenin himayesinde yaşamaya dünden razıydılar. İşte Mustafa Kemal Atatürk, kendi silah arkadaşlarıyla didişe didişe, mücadele ede ede gerçek kurtuluş yolunu büyük Türk milletine kabul ettirmiştir. Ve millet de ona inanmıştır... Çünkü mazisinde büyük zaferler bulunuyordu ve vatan topraklarını en müşkül durumdayken bile kurtarmasını bilmişti. Millet bu geçmiş görmüştü ve biliyordu. İşte Atatürk' ün mandacı silah arkadaşları işbu gerçeği ve Ataürk' ün büyüklüğünü bildikleri için  Atatürk' ün büyüklüğü karşısında daha fazla duramadılar. Ta ki Atatürk ölene kadar..! Öldükten sonra bütün mandacılar bir araya gelerek Tam Bağımsız Türkiye' yi Amerikan Mandası altına soktular.
+1
Çok doğru bir yorum.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: serkan1976 - 07 Şubat 2021, 15:00:49
Hocam şimde de Nato üyesiyiz o zaman da Nato üyesiydik... Almanya,Fransa,Ingiltere ,İtalya vb Nato ülkesi değil miydi?
Nato veriyor,  ABD veriyor diye yatmadılar bizim gibi.
Uçak da yaptılar , tank da yaptılar, gemi de ,denizaltı da yaptılar...
Biz sürekli bahane ürettik durduk...
Yahu hiç değilse tek bir şey üretseydik...Ne otomobil ne makina ne motor paso yatmışız...

Ambargolar olmasa uyanacağımız da yokmuş...
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: metin62 - 07 Şubat 2021, 15:31:43
Vallahi ben bu forumda tek şey gördüm  , tek şey öğrendim...

Çok yatmışız.........çooookkk.

Hele sadece 80-90'ları hatırladığım , 80 öncesini hatırlamadığım için sallamak istemiyorum ama özellikle 90'lı yıllar tam rezalet...

Bunun bence en önemli nedeni NATO üyeliği ve ABD'ye körü körüne bağlanmamız oldu maalesef. Tabi eskilere dayanan Marshall Planı ve Truman Doktrini gibi sebeplerde var. Bu iki plana o zamanki Sovyet tehditi olmasaydı dahil olmayacaktık fakat Türkiye o zamanlar Kurtuluş Savaşı'ndan çıkalı 20 küsür yıl olmuş ve gücünü yeni yeni toplamaya çalışıyordu mecbur kaldı.

Konu basliginin disina cikmis olsak da Sn partikulun yaziklari dahil arkadaslarin gorusleri yanlis diyemem ancak benim biraz daha degisik tum bu konular hakkinda.

Butun bu saymis oldugumuz gorus ve atilmis olan adimlari dogru yorumlayabilmek icin o zamanin sartlari yaninda alternatiflerin neler olabilecegini degerlendirmek sureti ile konuya bakmak bence daha dogru olur.

Ornegin.

1980-1990 Yillari arasinda Turkiyemizin Siyasal, ekonomik, endustriyel gucu ve kusullari ne idi ?  Dunya ve bolgemiz cografyasinda neler olup bitmekte idi?

Nato ya giris seruvenimiz yaninda Natoya girmekle ne amacliyorduk? Natoya girmis olmasak aternatiflerimiz nelerdi ? Niye Nato ya Sair Nato ulkelerine oranla kolumuzu bu kadar kaptirdik?

Kisisel gorusum yine isin kolayina kaciyoruz ve topu taca atiyoruz. Aynen her Allahin aksami medya kanallarimizin bizleri narkozladigi sekilde gecmiste yapilan veya yapilamayanlara takili kalarak  bugunun sartlarinda yasayarak gecmisle hesaplasiyoruz. Halbuki asil  sorgulamamiz gereken ancak sorgulamamamiz icin bilincli olarak gozumuzden kacirilmak istenen ve yasamakta oldugumuz zamanda bizlerin hedefledigi ve gonlumuzde yatan Turkiyeyi niye olusturamadigimiz olmali.

Iste bunu basardigimiz zaman her konuda guclu ve gonlumuzde yatan Turkiyeyi olusturabilme yaninda baskalarinin da oyuncagi olmayiz.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Galanth - 07 Şubat 2021, 15:44:25
 
''NATO' ya giriş sebebi olarak Sovyet tehdidi gösterile geldiği için, zamanında bu konu üzerinde biraz araştırmıştım. Ve ulaştığım kanaat odur ki, zamanın Mandacı/Himayecileri Sovyet tehdidini abartmak suretiyle millete Amerikan Mandasını kabul etmişlerdir. Aksi taktirde, Kurtuluş Savaşından zaferle çıkmış millete Mandacılığı nasıl kabul ettirebilirlerdi ki!?''

Hocam , Çok farklı ve ciddi kaynaklarda, hatta birbirine karşıt kaynaklarda, İkinci Dünya savaşı sonrası Rusya'nın Kars Ardahan,ığdır ve Boğazlarda üs kurmak isteği için yazılı belgeler var. Hatta Rusya tarafından İstanbul boğazında üs kurmak için nota vermişler.
Bir dik duruş eksikliğinden bahsedilebilir .Ama yazılı ve sözlü tehditlerin defalarca geldiğine dair yazılı kanıtlar mevcut. Belki o günleri bütünüyle farklı bir konu başlığında  ele almak gerek.  Aramızdaki tarihçilerin yorumu kıymetli olur.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: merzifonlu - 07 Şubat 2021, 15:53:34
Yahu Avrupa'nın yarısını istila etmiş ve Doğu Anadolu ile Boğazlarda hak iddia eden bir Sovyet Rusya vardı. 93 Harbini de babalarından dinlemiş bir de kurmay heyeti vardı bizde! Ne abartması??

Bence fazlasıyla ideolojik bir yorum olmuş bu.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: fırtına06 - 07 Şubat 2021, 16:08:25
Hocam şimde de Nato üyesiyiz o zaman da Nato üyesiydik... Almanya,Fransa,Ingiltere ,İtalya vb Nato ülkesi değil miydi?
Nato veriyor,  ABD veriyor diye yatmadılar bizim gibi.
Uçak da yaptılar , tank da yaptılar, gemi de ,denizaltı da yaptılar...
Biz sürekli bahane ürettik durduk...
Yahu hiç değilse tek bir şey üretseydik...Ne otomobil ne makina ne motor paso yatmışız...

Ambargolar olmasa uyanacağımız da yokmuş...

Hocam şimdi de NATO üyesiyiz fakat eskisi gibi ABD ve Avrupa'nın her istediğini yapmadığımız için kötü çocuk olarak görülüyoruz. Bu da yetmiyor bir NATO üyesi olan Türkiye'ye işlerine gelmediği için açıktan ve örtülü iki şekilde de ambargo uygulanıyor bu NATO tarihinde daha önce görülmemiş bir şey. O zamanlar güvenlik konularında sürekli NATO ve ABD'ye bağlı bir şekilde yürüyordu işler. Şimdi böyle değil. Bunda  Sovyet tehdidinin 90'lı yıllarda ortadan kalkması ve Türkiye'nin Sovyetlere karşı NATO'nun ileri karakolu olma vasfını kaybetmesinin etkisi de var. Yani eskisi gibi Türkiye'yi önemli bir müttefik olarak görmüyorlar bu şahsi görüşüm.

Ayrıca Galanth arkadaşımız haklı bir çok kaynak o zamanki Soyvetlerin lideri Stalin'in Türkiye'yi bir çok kez ciddi ciddi Boğazları işgal etmekle tehdit ettiğini ve Montrö sözleşmesine uymayacaklarını söylediğini ayrıca Kars, Ardahan ve Iğdır çevresini Türkiye'den istediğini yazıyor. Zaten ağır bir savaştan çıkalı fazla bir süre geçmemiş yeni yeni toparlanmaya çalışan Türkiye'de mecbur Batı desteğini almak zorunda kaldı.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: serkan1976 - 07 Şubat 2021, 16:28:26
Hocam kendimizi kandırmakta , bahane bulmakta üstümüze yok . Nato'ya neden girdik? ayrı bir forum başlığı , burada  bahsettiğimiz şey bizim bilerek , isteyerek bu adamların bize biçtikleri role razı olmamızdı...

Tarihin en büyük milletlerinden biri olan Türklere " Siz , tarım ülkesisiniz, biz size traktör felan da veririz , tank-uçak-tüfek biz yapıyoruz zaten , siz sadece  buğday ,pamuk ,bisküvi , yağ ,tütün vs. üretin" dediler biz de son 300 yılın getirdiği eziklikle bunu kabul ettik...

Atatürkümüz biraz çabaladı bizi bağımsız-kendi kendine ayakta duran sanayisi olan bir devlet yapmak için ama Demokrat Parti ile birlikte Marshall yardımlarının sağladığı bolluk bizi uyuşturdu , uyuşturdu , uyuşturdu... Zaten Batı ile aramızda olan fark , sanayi makası iyice açıldı...

Hiç bir hükümet de zaten kısıtlanmış olan gelirlerimizi "dışarıdan ucuza gelen malları üretmek için , kısaca sanayi kurmak için" harcamak da istemedi...

Ta ki 1950 'den beri Batı emperyalistlerinin verdikleri bu rüşvetlerin karşılığını Kıbrıs'ta istemelerine ve bizden hayır yanıtını alıp ambargo uygulayıncaya kadar...

Hikaye bu , ister beğen ister beğenme ... Kendimiz ettik , kendimiz bulduk

Ama emperyalistler doymak bilmez istekleriyle , nazlarıyla  bizi yerli savunma sanayi kurmaya mahkum etti .

İyi de yaptılar...Çünkü bir müsibet  , bin nasihatten iyidir...

Bizi seve seve değil .... .... yerli silahlara kavuşturdular... Yoksa bizim akıllanacağımız felan yoktu.

Yaşasın açgözlü emperyalizm :D :D :D

Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: fırtına06 - 07 Şubat 2021, 16:45:08
Hocam kendimizi kandırmakta , bahane bulmakta üstümüze yok . Nato'ya neden girdik? ayrı bir forum başlığı , burada  bahsettiğimiz şey bizim bilerek , isteyerek bu adamların bize biçtikleri role razı olmamızdı...

Tarihin en büyük milletlerinden biri olan Türklere " Siz , tarım ülkesisiniz, biz size traktör felan da veririz , tank-uçak-tüfek biz yapıyoruz zaten , siz sadece  buğday ,pamuk ,bisküvi , yağ ,tütün vs. üretin" dediler biz de son 300 yılın getirdiği eziklikle bunu kabul ettik...

Atatürkümüz biraz çabaladı bizi bağımsız-kendi kendine ayakta duran sanayisi olan bir devlet yapmak için ama Demokrat Parti ile birlikte Marshall yardımlarının sağladığı bolluk bizi uyuşturdu , uyuşturdu , uyuşturdu... Zaten Batı ile aramızda olan fark , sanayi makası iyice açıldı...

Hiç bir hükümet de zaten kısıtlanmış olan gelirlerimizi "dışarıdan ucuza gelen malları üretmek için , kısaca sanayi kurmak için" harcamak da istemedi...

Ta ki 1950 'den beri Batı emperyalistlerinin verdikleri bu rüşvetlerin karşılığını Kıbrıs'ta istemelerine ve bizden hayır yanıtını alıp ambargo uygulayıncaya kadar...

Hikaye bu , ister beğen ister beğenme ... Kendimiz ettik , kendimiz bulduk

Ama emperyalistler doymak bilmez istekleriyle , nazlarıyla  bizi yerli savunma sanayi kurmaya mahkum etti .

İyi de yaptılar...Çünkü bir müsibet  , bin nasihatten iyidir...

Bizi seve seve değil .... .... yerli silahlara kavuşturdular... Yoksa bizim akıllanacağımız felan yoktu.

Yaşasın açgözlü emperyalizm :D :D :D

Aynı şeyleri konuşuyoruz fakat kendimizi ifade etmekte zorlanıyoruz galiba:) Neyse konu daha fazla dağılmasın. Amaç güclü bir Deniz Kuvvetleri ve güçlü bir Türk Ordusu geçmiş geçmişte kaldı onun için geleceğe bakalım.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Partikül - 07 Şubat 2021, 17:00:18
Yahu Avrupa'nın yarısını istila etmiş ve Doğu Anadolu ile Boğazlarda hak iddia eden bir Sovyet Rusya vardı. 93 Harbini de babalarından dinlemiş bir de kurmay heyeti vardı bizde! Ne abartması??

Bence fazlasıyla ideolojik bir yorum olmuş bu.

Hocam tespitin son derece doğru, ben ideolojik bir adamım. Safkan Türkçüyüm, safkan Atatürkçüyüm. Bunu doğuda Kim Jong-Un' dan batıda Angela Merkel' e kadar herkes bilir! Fakat ideolojik bir insan olmam gerçekleri söylemediğim anlamına gelmiyor. Bu konuda okumalarım var, belgeler var... sadece belgelere göre değil, aynı zamanda meseleleri analiz ederek konuşuyoruz. Bakınız şimdi bir misal vereceğim, bakalım buna ne diyeceksin? Vereceğim örnek yakın tarihten olduğu için belgeye melgeye gerek yok... Birazcık hafızayı zorlamak yeterlidir.

Peki ne olmuştu?

Suriye' de en cafcaflı döneminde Rus SU-24 uçağına nasıl düşürdüğümüzü hatırlatmak isterim. Sonrasında ne yaptılar; hemen NATO' ya müracaat ederek, anlaşmanın 5' ci maddesinin yürürlüğe girmesi ve Rusya' ya karşı Türkiye' nin korunmasını talep ettiler. Bu duruma Putin çok şaşırmış görünüyordu; '' hemencik koşa koşa NATO' ya müracaat ettiler'' demişti. Sonrasında Rus uçağını düşüren F-16 pilotu FETÖ' den tutuklandı.

Ne kadar ibretlik bir olay değil mi?

Bir FETÖ operasyonuyla Rus uçağı düşürülüyor, FETÖ' cü hükümet' de soluğu NATO' da alıyor! Peki bu olay karşısında Rusya bir atraksiyon geliştirmiş miydi; HAYIR... Tehdit etmiş miydi; HAYIR.... Boğazları alacağız, sizi pişman edeceğiz demiş miydi; HAYIR. Peki sen niye koşa koşa NATO' ya gidiyon kardeşim? İşte burada ne var, tehdidi abartmak var. Tehdidi abartarak Türk-Rus savaşı çıkartmak istediler. Aynı şeyi İran için de yapıyorlardı. Şii Hilali diye diye az kalsın İran' la savaşa tutuşturacaklardı. Yahu, İran' ın tamamı Şii olsa ne olur? Zaten Şii' de... Maksat tehdidi abartarak bir sonuç elde etmektir. Aynı stratejiyi Amerika yapmıştır. Kitle imha silahları diye diye gitti Irak' ı işgal etti. Bin ladin diye diye Afganistan' ı işgal etmedi mi yahu! İşte o zamanın mandacıları da Sovyet tehdidi diye diye gittiler Türk milletinin geleceğini Amerika' ya ipotek ettiler. Şayet Sovyet tehdidi varsa, olmuşsa; Sovyetler Birliği' ne herhangi bir protesto notası veyahut yazılı herhangi bir bildirimde bulunmuşlar mı? yahu arkadaş sen ne demek istiyorsun; ne Kars' ı ne Ardahan' ı? bi' yanlış anlaşılma var; gel oturup konuşalım, meseleyi tatlıya bağlayalım demişler mi? Bunların hiçbirini yapmadan, hiç bir girişimde bulunmadan; sırf O dönemin Sovyetler Birliği Büyükelçisinin bildirimine dayanarak; koşa koşa Amerika' ya gitmişlerdir. Aynen FEYÖ' cüşler gibi... İŞTE BİZ BU OLGUTA TEHTİDİN ABARTILMASI DİYORUZ.

Bunlar ayrı mesele de, ben biraz önce WORD' da mandacılıkla ilgili güzel olduğunu düşündüğüm bir yazı yazmıştım. Şimdi ben o yazıyı nereye koplayalacağım? Şimdi buraya kopYALAsam; vay efendim, konu bütünlüğüdür şudur budur diyeceksiniz. Halbuki buraya yapıştırmayı hayal etmiştim. Neyse gidip UZAYLILAR konu başlığına yapıştırayım bari!   

Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: zirfak - 07 Şubat 2021, 18:04:29
Vallahi ben bu forumda tek şey gördüm  , tek şey öğrendim...

Çok yatmışız.........çooookkk.

Hele sadece 80-90'ları hatırladığım , 80 öncesini hatırlamadığım için sallamak istemiyorum ama özellikle 90'lı yıllar tam rezalet...
Tevellut yetmese de birkaç kelam ben edeyim. Bu 80 90 lar da gundem çok yoğundu. 80lerin ilk yarısında 12 eylülden yeni cikiyorduk.  2. yarısında ise bölücü teror örgüt harekete geçti. 90lar ile beraber bölücü teror örgüt hareketleri pik yaparken ortasında ekonomik krizle yuzlestik.  90larin sonunda ise  28 şubat dönemiyle yuzlestik. Tüm bunlar olurken koalisyon hukumetleri bastaydi.  Üye partiler kendine düşen bakanlıkta kadrolasmaya çalışıyordu. Yanigunluk yaşıyor gibi felandik.  Aslında birde şöyle düşünmek lazım bu bahsettiğim tüm  sorunlar 12 eylülün başımıza açtıklarıdir. Yani aslında 12 eylul neden oldu kimler yapti onun incelenmesi lazim.
 Bu arada 79luyum ben.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: serkan1976 - 07 Şubat 2021, 18:52:08
Hocam bari bir araba motoru yapsaydık ya...
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: merzifonlu - 07 Şubat 2021, 19:16:16
Araba motoru fırsatını devrim arabalarını gömerek 60'larda tepmiştik. 90'larda oturmuş piyasada ve kurtlar sofrasında o işi yapamazdık.

Şimdilerde dizel motor yapabilmemizin nedeniyse, dizellerin sivil kullanımdan kalkmaya başlaması ve bizim olgunlaşmış yeteneklerimiz. İşsiz kalan veya kalacak olan yabancı dizel ve ağır transmisyon uzmanlarından kolayca faydalanabiliyoruz. 90'larda bu durum pek de olası değildi.

90'ların asıl siyasi sorunu, Özal-Demirel kavgası ile parçalanan merkez sağ idi. Bu siyasi parçalanma, "yönetemeyen demokrasi" olarak etkisini gösterdi.

Bunda Demirel'in vebali büyüktür bana kalırsa. O ve Ecevit, siyasetten emekli olup köşelerine çekilseydiler, merkez sağ parçalanmazdı ve CHP de kendisine çeki düzen vermek zorunda kalırdı diye düşünüyorum.

Not: Ben 73 doğumluyum. 90'ları çok net hatırlıyorum.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: ugurkarakaya25 - 07 Şubat 2021, 19:24:14
Yahu Avrupa'nın yarısını istila etmiş ve Doğu Anadolu ile Boğazlarda hak iddia eden bir Sovyet Rusya vardı. 93 Harbini de babalarından dinlemiş bir de kurmay heyeti vardı bizde! Ne abartması??

Bence fazlasıyla ideolojik bir yorum olmuş bu.

+1
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: metin62 - 07 Şubat 2021, 21:10:50
 Turk deniz kuvvetlerinin geri yetersiz kalmasi 1980-1900 larda baslamadigi gorusundeyim.Kanimca cok daha  geri tarihlere bakmakta fayda vardir. " Formumuzda Askeri tarihciler vardir. Sanirim onlar Turk deniz kuvvetleri hakkinda cok daha detayli bilgi verebilirler"

Natoya niye girildigini herkes dusuncesine gore irdeledi ancak irdelemdiginiz kisim . Ikinci dunya savasi sonrasinda dunya iki kutuplu dengeler uzerine kurgulanmisti . Nato - Varsova pakti. Yani bizler de bulundugumuz cografya itibari  yaninda belirtmis oldugunuz Soviyetler birliginin tehditlerine karsilik Natoya girmeyi sectik .
Peki Natoya girmemis olsaydik ne olurdu zamaninda polonya ,cekostovakya,macaristan,romanya nin basina ne gelmis ise bizim de basimiza gelirdi. Birde baglantisizlar mevcuttu ki onlar da Soviyetlerin dolayli kontrolunde olan Yugoslavya ... gibi ulkeler arasina dahil olurduk.

Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Alpars - 07 Şubat 2021, 22:35:20
Arkadaşlar soğuk savaşın, 2. dünya savaşı sonrası rus ve abd, batı teorisyenlerinin etkileri sonucu oluşan bir abd rus kurgusu, daha doğrusu projesi olduğu defalarca ortaya döküldü. Zamanın abd ve rus devlet başkanlarının, yetkililerinin defalarca bir araya gelip görüştükleri v.s bilinen gerçekler.

Bu nedenle, anlaştıkları şartlar doğrultusunda her türlü oyun oynanmıştır. Gerçi ikiye ayrılmış dünyada illa ki bir tarafı seçecektik. Başka çaresi de yoktu zaten. Bizim kurtuluş savaşı sonrası Rahmetli Mustafa Kemal in tercihi ile batıya yönelmiş olmamız ve devamında gelen devlet adamlarınında bu yolu benimsemeleri sonucunda NATO ya girdik. Ara ara ülkemizde iktidarlar sıkıştıkça rusya ya yöneldiler fakat nato ve onun nato ülkeleri içinde ki gizli eli gladyo hep darbe yaptırtdı ve iktidarları yönetimden uzaklaştırdı diye biliyoruz.

Bizim çocuklar başardı!? Neyi başardı, rusya ile ikmal ikame sistemini başlatıp özgürleşmek, bağımlılıktan kurtulmak isteyen hükümeti darbe ile devirmeyi başardı!? Gibi.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Alpars - 07 Şubat 2021, 22:55:41
1. dünya savaşından, 1990 lara kadar deniz kuvvetleri zaten hep abd yada nato ülkelerinin verdiği gemi ve silahlarla çalıştı. Bu nedenle de, yani parayı veren düdüğü çalar kuralı gereği, ben stratejinin o zamanlar mecburen bu kapsamda nato ekseninde, nato güdümünde gittiğini düşünüyorum.

Kıbrıs harbi ve sonrasında ki, atılımlar ile 2000 lerde Milgem ile sonuca ulaşıldı. Bundan sonra ise işte, Kıbrıs, Libya, Doğu Akdeniz derken genel millileşme anlayışı ile anca tamamen kendimize yaramaya başladı diye düşünüyorum.

Tabi bu konularda en belirleyici husus baştaki hükümetlerin siyaseti, uluslararası ilişkilerde ki kararları.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Alpars - 07 Şubat 2021, 22:57:08
Şu an ise, kuvvet gerekli teçhizatı, tamamlayarak yavaş yavaş, Akdeniz ve ötesine açılmaya çalışmaktadır.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Gökbörü - 08 Şubat 2021, 17:35:36
1. Rus tehlikesi abartildi yorumuna katilmiyorum. Karsinda asagi yukari 200 senedir neredeyse devamli savastigin, sayisiz toprak kaybettigin, Turk milletine sayisiz zulumler, soykirimlar, surgunler yasatmis, Nazi Almanyasini darmadagin etmis, Bati ile o an itibariyle muttefik olan, Dogu Avrupayi yutmus, kendini Bizansin varisi sayan,gozu her daim Istanbulda olan,basinda Stalin olan bir devlet var. Yarin kafasinin atip, 3000 tank 1000 ucak 1 milyon askeri basina dayamacagi ne malum? Bu tehlikenin, bugun icin bile gecerli oldugunu soylebiliriz, ha konkonktur izin verir vermez o ayri hikaye. Rus ordusu Yesilkoye kadar geldiginde konjonktur izin vermedi, Ingilizler birakmadi diye geri donmus olmalari, konjonktur uygun oldugunda donecekleri anlamina gelmez.

(Istanbul ile ugrasmaz o kadar nufusu ne yapsin diye bir yorum vardi. Oyle bir ugrasirlarki, sasarsin. Adamlar orta cag savas taktikleri uyguluyorlar, cevirirler etrafini, bombalar dururlar, hic de umurlarinda olmaz. Bakiniz Cecenistanda yaptiklari, bakiniz Suriyede yaptiklari. Pazarlik edip Amerika ile anlassinlar, aninda basimiza cullanirlar. Adim kadar eminim..)

AMA

2. NATO'ya girdik diye, bu kadar onemli bir cografyada olma kartini daha etkin kullanmamak, daha fazla taviz koparmamak, kendi savunma sanayini bu kadar etkisiz birakmak da egri oturup dogru konusalim bizim hatamiz. NATO sana ikinci el gemi verdi de, sana gemi yapma mi dedi, piyade tufegi, zirhli arac yapma mi dedi? Dediyse bile, daha ucuzunu biz size yapariz biraz teknik destek verin yeter denemedi mi? Bir yolu bulunurdu, niyeti olana..

3. Su "bize bunu yaptilar, onumuze engel koydular, yaptirtmadilar" bahanelerini birakalim. Cikarlari ne gerektiriyor ise, kimsenin gozunun yasina bakmadan yaparlar, bu da olagandir. Asil odaklanilmasi gereken sorular; biz nerede hata yaptik, yapiyoruz, bir daha ayni hatayi nasil yapmayiz, kendimizi ne engel cikarsa ciksin nasil adam ederiz, aciklari nasil kapatiriz, onlari hamle yapamaz hale nasil getiririz?


Başlık: 2 +2 OPV-2100 inşa edilecek.
Gönderen: カメせ - 20 Şubat 2021, 19:50:02
Alıntı
Kasım 2020 ayında ASFAT'la imzalanan sözleşme kapsamında 2 (+2) OPV-2100 inşa edilecek.
(https://pbs.twimg.com/media/EurxZclXYAExsXl?format=jpg&name=medium)
(https://pbs.twimg.com/media/EusAyfJXYAEMqNn?format=jpg&name=medium)
dzkk.tsk.tr/Arge/icerik/firkateyn-muhrip-projeleri
https://mobile.twitter.com/BarbarosToprak2/status/1363167269203902464
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Commander - 20 Şubat 2021, 20:18:14
Birazcık gereksiz değil mi ?
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: serkan1976 - 20 Şubat 2021, 20:32:14
Yalan haber...  Önce İ sınıflarını yapsınlar...
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Mermi - 20 Şubat 2021, 21:00:20
Bu bölgede öncelikli hedef savaş gemileridir. Ama son zamanlarda Mavi Vatan kavramı ve arkasından Libya derken gemi ihtiyacı ortada. Silahlı modern gemileri üretmek zor olduğundan böyle bir ihtiyaç doğduğu görünüyor. Ama i sınıfı falan olmadan bu gemiler olamaz. Öncelik silahlı savaş gemileri.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Yasar - 20 Şubat 2021, 23:07:06
Bence bu gemiler ULAQ ana gemileri olacak. Ek bot taşıma özelliği olan gemiler bunlar. Silah ve diğer özellikleri bilinçli düşük tutulmuş. Gelişme ve büyümeye açık deniyor.

Ancak Sn Mermi haklı. İ-sınıfı bunlardan daha acil. Üzerinde silahı bol gemi lazım bize.
YTKB’leri neden silahlandırmazlar anlamış değilim. Milgem korvetler dahi silah açısından yetersiz. İsrail’e bakın . örnek alın!
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: mavi1991 - 21 Şubat 2021, 14:03:07
Karakol gemilerinin esas görevi denizaltı tespiti değil mi ? bu kadar büyük gemi silahsız ne yapıyor acaba ?
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Tigerfish - 21 Şubat 2021, 14:10:44
Karakol gemilerinin esas görevi denizaltı tespiti değil mi ? bu kadar büyük gemi silahsız ne yapıyor acaba ?

Olsun. Gemilerimizin donanim hakkindan hersey bilmesekte olur. Iran gibi her gemiye atom baslikli seyir füze reklamini yapmamiz sart degil.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Yasar - 21 Şubat 2021, 14:22:01
Bu yeni gemiler CODAD tahrikli. Hızları düşük. Ama uzun süre denizde kalabilecekler. Sert denizde kullanılabilirliği arttırılmış olacak. Ancak silah yoksunu.
Bu kadar büyük gemiyi yap ama üstüne silah koyma. Nasıl mantık bu diyesi geliyor insanın. Ancak geminin özelliklerinde, “büyümeye açık silah ve personel olarak” diye bir satır var.
Ufuk gemisi de aynı gemi. Üzerinde silah yok onun da.
Bunlar ULAQ botların yönetim merkezi olabilecek gemiler. 2 adet 45knot hızlı RHIB (Rigid Hull Inflatable Boat) taşıyacak deniyor. Bu bana ULAQ çağırışımı yapıyor.
Ana görevleri arasında su üstü savunma harbi var. Bunun için verilen özelliklerine göre üzerindeki silah yeterseniz. En az MRAShM hatta Atmaca lançerleri konması gerekir. Gökdeniz ve Sungur öz savunma sistemi gerekir.
Aksi taktirde , bu gemileri yapacak tersaneleri zengin etmenin ötesine geçmez bu gemilerin inşası!
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Commander - 21 Şubat 2021, 15:13:11
İ Sınıfı bitirip öyle yapsak daha mantıklı. İ sınıfı daha önemli.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Alp - 21 Şubat 2021, 17:40:52
Hissiyatım, bu tarz platformların ard alandaki / perde arkasındaki ikincil görev tanımı zor günlerde donatılacak platform... Platform yapma yeteniğimiz var ama zor durumda zammanımız olmayacak ... Ayrıca şu an için yerli sistemlerimiz bedene de bürünmüş değil... Bunlar önden gövde siparişi gibim... Tabi bu bir hipotez...
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Eray537 - 21 Şubat 2021, 22:07:29
Şahsi düşüncem bu tarzdaki gemilere çok sayıda ihtiyaç olduğu yönündedir. Gemide silâh olmasının dışında, ortada bir geminin olması da önemlidir bence. Diğer projeleri engellemeden bu işleri yapabiliyor isek yapalım. Bunlar yerine istif sınıfı yapalım yapmasına ancak bunlar hep maaliyet. Geminin fiyatını yukarı çeken şey kaportası değil, üstündeki silah sistemleri. Ucuza karakol faaliyeti gösterebileceğimiz bir gemi yapmak bence mantıklı. Açık denizlerde, özellikle akdenizde bu gibi gemilere de ihtiyacımız var. Tabiki önceliğimiz istif veya TF-2000 olmalı ancak bu alanlar da boş geçilmemeli. Yoksa her göreve gabyaları yollamaya devam ederiz. Donanmanın da görevden göreve kullanabileceği geniş bir envanterinin olması önemli diye düşünüyorum.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Partikül - 22 Şubat 2021, 01:04:52
Gözden kaçan bir diğer husus; bu gemileri hangi tersane yapacak? Eğer özel tersanelere sipariş edilecekse, askeri gemi teknolojilerinin özel tersanelere kazandırılması açısından son derece yerinde olur.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Eray537 - 22 Şubat 2021, 01:58:07
Kesinlikle katılıyorum sayın Partikül, tuzlaları yaptık fena mı oldu? Şu anda elimizde platform var acil bir durumda donatabiliriz. Donatmazsak da uygun fiyata karakol görevi görüyorlar. Karadenizdeki bulunan petrolün açıklandığı törende 1 veya 2 tuzla eşlik ediyordu gemiye. Ciddi bir tehdit görülmediği için bu gemiler bekliyorlardı. Akdenizde bir korsan vakası oldu. Ne yapacağız gabyalar veya barbaros sınıfı mı gidecek oralara. Özel kuvvetlerin açık denizde bir harekat düzenlemesi gerekiyor. Bunun için de fırkateyn yollamak gerek. Bunların da gözden geçirilmesi gerekiyor.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Mermi - 22 Şubat 2021, 05:08:47
Kesinlikle katılıyorum sayın Partikül, tuzlaları yaptık fena mı oldu? Şu anda elimizde platform var acil bir durumda donatabiliriz. Donatmazsak da uygun fiyata karakol görevi görüyorlar. Karadenizdeki bulunan petrolün açıklandığı törende 1 veya 2 tuzla eşlik ediyordu gemiye. Ciddi bir tehdit görülmediği için bu gemiler bekliyorlardı. Akdenizde bir korsan vakası oldu. Ne yapacağız gabyalar veya barbaros sınıfı mı gidecek oralara. Özel kuvvetlerin açık denizde bir harekat düzenlemesi gerekiyor. Bunun için de fırkateyn yollamak gerek. Bunların da gözden geçirilmesi gerekiyor.
Zaten geminin bu tür ihtiyaçlar gözetilerek isteniyor. Mavi Vatan doktrini sonrası 2 veya 4 gemi ihtiyaç gibi duruyor. Çok kısa bir süre içinde en azından Atmaca ve Gökdeniz takılacak şekilde modüler bir yapıda olması şart ama. Ayrıca böyle bir gemi üretirsin ama silahlı gemilerin çok kabiliyetli olmalı o zaman kimse ses etmez. Bizim eleştirme sebebimiz daha adam akıllı silahlı frkateyn olmayışı. 16 VLS den öte geçemedik gemilerde.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: serkan1976 - 22 Şubat 2021, 08:31:36
Atmaca , yerli dikey atış sistemi içinden fırlatılabilir mi? Boyutları itibariyle zor olduğundan mutlaka daha fazla sayıda Atmaca atabilen lancher sistemi geliştirmeliyiz...

Bu Atmacalar adalardaki hedeflere de çokça atılacak gibi bir ihtiyaç var Ege'de...
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Gökbörü - 22 Şubat 2021, 14:37:45
Uzerinde su an icin, ne silah sistemleri dusunuluyor?

Neredeyse herkes silahlari yetersiz demis de, merak ettim..
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Yasar - 22 Şubat 2021, 15:12:52
Uzerinde su an icin, ne silah sistemleri dusunuluyor?

Neredeyse herkes silahlari yetersiz demis de, merak ettim..
https://www.stm.com.tr/en/our-solutions/naval-engineering/offshore-patrol-vessel-2776 (https://www.stm.com.tr/en/our-solutions/naval-engineering/offshore-patrol-vessel-2776)
1 x 30mm top
2 x 12.7mm stabilize makineli.
1 x helikopter?
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Partikül - 22 Şubat 2021, 15:18:54
Silah yetersiz diyene kadar, hiç silah yok deseymişiz de olurmuş:)
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Gökbörü - 22 Şubat 2021, 15:22:01
Uzerinde su an icin, ne silah sistemleri dusunuluyor?

Neredeyse herkes silahlari yetersiz demis de, merak ettim..
https://www.stm.com.tr/en/our-solutions/naval-engineering/offshore-patrol-vessel-2776 (https://www.stm.com.tr/en/our-solutions/naval-engineering/offshore-patrol-vessel-2776)
1 x 30mm top
2 x 12.7mm stabilize makineli.
1 x helikopter?

Tesekkur ederim..

Sadece bir top var diyebiliriz yani..

Bir top tasimak icin fazla masraf gibi geldi, insallah eklentiler yaparlar
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: serkan1976 - 22 Şubat 2021, 15:22:31
Uzerinde su an icin, ne silah sistemleri dusunuluyor?

Neredeyse herkes silahlari yetersiz demis de, merak ettim..
https://www.stm.com.tr/en/our-solutions/naval-engineering/offshore-patrol-vessel-2776 (https://www.stm.com.tr/en/our-solutions/naval-engineering/offshore-patrol-vessel-2776)
1 x 30mm top
2 x 12.7mm stabilize makineli.
1 x helikopter?

Çinçin mahallesinde bir Tofaş Şahin durdurun.Bagajında bu gemideki silahlardan çok silah vardır... :D :D :D
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Gökbörü - 22 Şubat 2021, 15:52:18
Su Tuzla sinifi gemileri elden gecirip onlarin silah yukunu arttirsalar, ucuzundan kuvvet carpani olur gemiler ne de olsa ortada...hepsine 4-6 tane atmaca bile eklesen faydasi olur..
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: serkan1976 - 22 Şubat 2021, 16:40:14
İ sınıfı sayısını hızla 12 taneye çıkarmalıyız... Saçma sapan yerlere para harcıyacak bütçemiz yok...Bize acil muharip gemi , fırkateyn lazım...

AKDENİZ'DE FREMM'İN KARŞISINA KARAKOL GEMİSİNİ , TUZLA SINIFINI MI ÇIKARACAKSINIZ?
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Tigerfish - 22 Şubat 2021, 16:57:53
İ sınıfı sayısını hızla 12 taneye çıkarmalıyız... Saçma sapan yerlere para harcıyacak bütçemiz yok...Bize acil muharip gemi , fırkateyn lazım...

AKDENİZ'DE FREMM'İN KARŞISINA KARAKOL GEMİSİNİ , TUZLA SINIFINI MI ÇIKARACAKSINIZ?

Atmaca ve Temren ne güne duruyor?
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Eray537 - 22 Şubat 2021, 17:19:54
Gemilerin sadece bir adet mi görevi vardır? Sabahtan akşama kadar denizin ortasında tabiri caiz ise eğer sıka sıka mı dolaşıyor bu gemiler? Yapmayın üstadlar, bayrak gösterme, eskortluk, karakol faaliyetleri, afet zamanında bölgede bulunda gibi gibi birçok görevi vardır. Siz bu işleri elinizdeki fırkateynler ile yapmamalısınız. FREMM gelirken bu işlere İstifleri yollarsak hangi gemiyi yollayacaksınız anlamıyorum. Ayrıca gemilerin çok büyük bir kısmı hiç savaş yüzü görmeden emekliye ayrılmaktadırlar. Karakol gemisi dediğiniz konsept düşük maliyetli, kabaca orta hızlı ve düşük silah yüküne sahip gemilerdir. Modern bir hücüm botun yanesi 100 150 milyon dolar iken, tuzlanın tanesini 30 milyon dolara ürettik. 1 hücüm bota 3 5 tane karakol gemisi yapıyorsunuz. Bırakın Hücum bot görevini yapsın. Savaşması gerekiyorsa savaşsın. Kaçakçılık, mülteciler vs tuzlalar gitsin. İşin içinde ayrıca yıpranma faktörü de. Siz her şeye gabyayı barbarosu istifi gönderirseniz Çok daha çabuk yaşlanacak bu gemiler. Demiyorum 12 istif yapmak varken 6 istif 6 da bunlardan yapalım. 12 istif yapıp 2 4 tane de bunlardan olsun deneyelim diyorum. Özel tersaneler var illaki istiflerin üretimini kısıtlaması gerekmiyor. Eğer yavaşlatırsa bende karşıyım o duruma da bir engel yoksa, asıl gemilerin üretimi yavaşlatmadan bir yol bulunursa yapılsın. Bunlar israf değil. Bunlar FREMM'lerin karşısına çıkacak gemiler de değil. O zaman ikmal gemilerine de gerek yok. Üzerinde silah yok ne yapalım gemiyi. Onu ne yapıyorsak bunları o öyle yapacağız destek gemisi olacak bunlar.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Yasar - 22 Şubat 2021, 18:20:25
Bu OPV2100 gemisinin görev tanımlamasında “ su üstü harbi” yazılı.
Büyüme bölümünde de “silah ve personel” yazısı var.
Demekki kendileri de biliyor geminin silah yoksunu olduğunu da , neden yapılırken silah cinsi belirlenmiyor ?
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: serkan1976 - 22 Şubat 2021, 18:22:03
Hocam savaş yaklaşıyor siz mülteci,kaçakçı kovalayacak gemi peşindesiniz...Bu arada mültecilere de karışmıyoruz zaten biliyorsunuz ;) ;) ;)

D.Akdeniz'de enerji meselesi nedeniyle Yunanistan ve Türkiye'yi yıllarca dengeleyen 16 savaş gemisi doktrini dağıldı...Ya Yunanistan gibi destek sağlayan ülkeler bulacaksın yanına ya da savaş gemisi sayımızı düşmana göre artıracağız...

Vakit muharip gemileri çoğaltarak caydırıcı olma vakti...Yardımcı gemi vakti değil...
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Mermi - 22 Şubat 2021, 19:12:10
Kısa vadeli 2 OPV düşünüyor demek ki donanma. TF-2000 ve İstif'leri geciktirmeyecek şekilde 2 adet karakol gemisi yapılacak. Boarding harekâtlarında kullanmak ve arama kurtarma, karakol görevleri için. Muhtemel fiyatı 120-150 milyon dolar civarında olacaltır. 2 gemi 300 milyon dolar eder. Varsın yapsınlar yeterki frlateyn ve muhrip'lerimiz çok kabiliyetli olsun.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Eray537 - 22 Şubat 2021, 19:22:48
Sizlere muhalif bir şey söylemiyorum ki aynı düşüncedeyiz. Elimizde gemi yok. her yere bunları sürmektense optimizde edelim diyorum. Asıl işlerini yapsınlar. Bunun için alınan bir gemi. Bu sayede var olan gemileri daha efektif kullanacağız. Sihalar gibi düşünün Keşif görevleri gibi yerlerde nasıl kullanılmayıp asıl işlerini yapıyorlarsa şu anda da yapılmak istenen bu diye düşünüyorum.

Orduya harcanan para geri dönmez. Ekonomi içerisine katılmaz yani Gemi alırken sanayicimiz kazanıyor değil. Bu gemi 40 sene boyunca yüzecek ve her gün bizden giden maliyet var. Paramız yok diyorsunuz ben de yok ondan daha düzgün bir şekilde harcayalım diyorum.

Sadece öyle değil bunlar birer platform. Yeni yapılan ürünlerin denemeleri hangi gemilerde test edilecek. Şu anda nerede yapılıyor ? Çafrad mesela veya yeni füze atışları, testler. Her birisi için şu andaki aktif olan platformları bu görevlere mi bağlayacağız?

1980 1990 yıllarındaki dergileri okuyorum. İnanın okuduğunuz zamanda da sanki bir ay sonra savaş çıkacakmış gibi bir hava var. Bu hangi zamana gelirsek gelelim böyle. Savaş olmayacak diye salalım demiyorum da yarın da savaş olacağının garantisi yok. Akdeniz karışıyor. Bakalım ne olur bilmiyorum umarım savaş olmaz. Her an olacakmış gibi davranmak lazım haklısınız da bunlar aceleyle karar verilecek şeyler değil. İlgili makamlardakiler bizlerden daha çok şey bilip, uzun zamanlar yaptıkları incelemeler sonunda daha doğru kararlar vermişlerdir zaten. 
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: serkan1976 - 22 Şubat 2021, 23:45:47
Hocam 1980-90 larda Libyada , Katarda üssünü mü vardı.? 4 gemiyle Akdenizi tutuyorduk.
Şimdi sadece TCG Anadolu'yu korumak için 2 Hava savunma 2 de İ sınıfı gemi lazım.

Gemiler 128 vls füzeyle sefere çıkıyor. Bizim 4 geminin füze toplamından fazla...

Bize muharip gemi lazım... Karakol gemisi işi sonra ki iş.

Evde ekmek yok , siz pasta derdindesiniz.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: inca - 23 Şubat 2021, 00:09:19
Uzerinde su an icin, ne silah sistemleri dusunuluyor?

Neredeyse herkes silahlari yetersiz demis de, merak ettim..
https://www.stm.com.tr/en/our-solutions/naval-engineering/offshore-patrol-vessel-2776 (https://www.stm.com.tr/en/our-solutions/naval-engineering/offshore-patrol-vessel-2776)
1 x 30mm top
2 x 12.7mm stabilize makineli.
1 x helikopter?

Çinçin mahallesinde bir Tofaş Şahin durdurun.Bagajında bu gemideki silahlardan çok silah vardır... :D :D :D

+1 ;D
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: mimkemal - 23 Şubat 2021, 00:48:15
Demek ki biz bu toplam 20 sahil güvenlik ve Tuzla sınıfı gemilerini boşu boşuna yaptık. Daha elinde elle tutulur modern genel maksat ve hava savunma fırkateynlerin yok sen hala böyle basit gemilere ihtiyaç duyuyorsan. Sen organizasyonunu yanlış yapmışsın. Elinde bu sayılan görevleri yapacak 20 gemi yapmışsın fakat mevcutlar yeterli değil de yenilerine ihtiyaç duyuyorsan yazık. TCG Anadoluyu yapıyorsun yanına 40 senelik Perrylerden başka eşlik edebilecek açık deniz gemin yok. Deniz altı savunma maksadı ile korvet yapıyorsun sahada genel maksat gemisi gibi kullanmaya kalkıyorsun. Alan hakimiyetini SSM ve SM1 ler ile korumaya kalkıyorsun elinde güç çarpanı oluşturacak game changer bir mühimmatın yok çıkmış OVP yapıcaz işte modüler yapı falan ihtiyaç duyulursa acil durumlar, bırakalım bunları yahu. bana 10 senedir 4 tane fırkateyn çıkaramamışsın savaş çıkacak ta bana haftalar içinde OVP yi donatacaksın. Sen o gemileri doldurana kadar savaş dediğin olgu meydanda sona ermiş olacak günümüzde. Çıkmışsın Uçak gemisi yapacağız diyorsun, bakıyorsun ordunda ne Genel maksat, ne destek ne hava savunma hepsinde eksiğin var.
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: カメせ - 24 Mart 2021, 19:43:08
Alıntı
(https://pbs.twimg.com/media/ExPwDYmXAAML76S?format=jpg&name=medium)(https://pbs.twimg.com/media/ExPuhPQXMAMYwsC?format=jpg&name=medium)
(https://pbs.twimg.com/media/ExPuhOtWEAUe27y?format=jpg&name=medium)
Başlık: Gabya sinifi firkateynlerde Minigun entegrasyonu.
Gönderen: カメせ - 25 Mart 2021, 17:39:52
Alıntı
Seahawk ve Chinook helikopterlerine M134 Minigun entegre ediliyor.

Gabya sinifi firkateynlerde Minigun entegrasyonu tamamlanmis.
(https://pbs.twimg.com/media/ExU8e_vXEAMQxSw?format=jpg&name=medium)

T-70 projesi icin harici silah istasyonu gelistiriliyor.
(https://pbs.twimg.com/media/ExVCDVOXMAED8yW?format=png&name=medium)

Deniz platformlari icin aktif stabilize silah istasyonu gelistiriliyor.
(https://pbs.twimg.com/media/ExVElvSWEAQsk1C?format=png&name=medium)

12,7 mm silah podu gelistirme asamasinda.
(https://pbs.twimg.com/media/ExVFVqyW8AAcD4W?format=png&name=medium)
(https://pbs.twimg.com/media/ExVL8mOWEAElLEm?format=png&name=medium)
https://mobile.twitter.com/BarbarosToprak2/status/1375074246469255168
Başlık: Ynt: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi ve Gelecek Projeksiyonu
Gönderen: Alpars - 06 Nisan 2021, 07:50:03
https://twitter.com/Darkwebhaber/status/1379053379759050752?s=20 (https://twitter.com/Darkwebhaber/status/1379053379759050752?s=20)

Evet, burda bi sıkıntı var. Böyle olmamalıydı.